TARJOUSPYYNNÖN TEKNINEN OSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNNÖN TEKNINEN OSA"

Transkriptio

1 LIITE 4 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNNÖN TEKNINEN OSA HAKELÄMPÖLAITOS 750KW Toivala / Haapamäentie : Tässä asiakirjassa kuvataan hakelämpölaitoksen rakentamiseen, toimittamiseen ja urakkamuotoon liittyviä teknisiä tietoja ja vaatimuksia. 2: Tämän asiakirjan liitteenä (SIVU 10.) on hakelämpölaitoksen tekninen laite- erittely, jonka mukaiset tiedot on esitettävä tarjouksen yhteydessä. Tarjouksen tekijä voi korvata teknisen laite- erittelyn omalla vakiintuneella laite- erittelyllään, mutta siitä on selvittävä kaikki tässä asiakirjassa eritellyt kohdat. Tarvittaessa tarjouksen tekijä voi täydentää ko. lomakkeeseen ne tekniset tiedot, jotka eivät esiinny yrityksen vakiintuneessa laiteerittelyssä.

2 2 Sisällys 1. Hankinnan kuvaus Hakelämpölaitoksen toimitussisältö Hakelämpölaitoksen piiriin sisältyvät rakennukset Toimitusaika (ehdotus) Yleiset laatuvaatimukset... 4 Urakkasuorituksessa noudatetaan asiakirjojen lisäksi rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä, eri viranomaisten ja julkisten laitosten, kuten rakennustarkastus-, palo ja sähkötarkastus viranomaisten sekö vesi- ja energialaitoksen määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti ja suorittamaan viranomaisten tarkastusten maksut urakkaan sisältyvinä Lämpölaitosrakennus Polttoainevarasto Pääpolttoaine Rinnakkaispolttoaine Mitoituspolttoaine Hakekattilan tekniset arvot Lämpölaitoksen perustukset Savupiiput Aluelämpöputkistot KV- putki Viemäriliittymä Sadevesiviemärin liittymä Salaoja Öljyputkistot Sähköliittymä Automaatio... 8 HAKELMPÖLAITOKSEN TEKNINEN LAITE - ERITTELY

3 3 1. Hankinnan kuvaus Savon koulutuskuntayhtymän Toivalan opetusyksikön (Haapamäentie 1) nykyinen kevyellä polttoöljyllä toimiva aluelämpölaitos tullaan korvaamaan hakelämpölaitoksella. Osa nykyisen lämpölaitoksen aluelämpöverkostoon kytketyistä rakennuksista tullaan purkamaan ja korvaamaan uudisrakennuksella, jonka arvioitu valmistumisajankohta on vuonna Purkutöihin liittyvänä nykyinen aluelämpölaitos tullaan purkamaan alkuvuodesta 2016, joten uusi hakelämpölaitos tulee toimimaan osateholla ainakin noin vuoden ajan (huom. koekäyttö / käyttöönotto). Hakelämpölaitos liitetään alueelle rakennettavaan uuteen aluelämpöverkostoon, joka valmistuu vuoden 2015 aikana. Varajärjestelmäksi asennettavan kevytöljypolttimen (250 kw) / - kattilan tarvitsema öljy varastoidaan nykyisin käytössä olevissa säiliöissä, josta öljy johdetaan maanalle sijoitettua putkistoa pitkin polttimelle. Maanalle rakennettava öljyputkisto ei sisälly hakelämpölaitostoimitukseen. Hakelämpölaitoksen toimitus sisältyy kokonaisuudessaan yhteen urakkaan, josta tästä eteenpäin tässä tekstissä käytetään merkintää LKU. 2. Hakelämpölaitoksen toimitussisältö Hakelämpölaitosurakka (LKU) (urakkamuoto on KVR) sisältää tehdasvalmisteisen ja kokonaisuudessaan käyttövalmiin hakelämpölaitoksen (+ kevytöljypoltin / -kattila) toimittamisen tilaajalle. Kaikki laitoksen suunnitteluun, asentamiseen, sekä laitoksen rakentamiseen liittyvät hankinnat sisältyvät toimitukseen. Hakelämpölaitos on ennen tilaajalle luovuttamista koekäytettävä ja säädettävä niin, että tässä asiakirjassa myöhemmin esitetyt laatuun, lämmitystehoon, käyttövarmuuteen, sekä käytettävyyteen liittyvät toiminnat voidaan todentaa ja hyväksyä. Urakan tarkempi kuvaus kts. urakkaohjelma_hakelämpölaitos_2015 Hakelämpökattilan lämmitysteho max. 750 kw (vesi 90⁰ /60⁰), sekä varajärjestelmäksi asennettava kevytöljypoltin / -kattila max. 250 kw. HUOM: tästä eteenpäin tekstissä toimintavalmiista hakelämpölaitoksesta + varajärjestelmästä (kevytöljypoltin / - kattila) käytetään kokonaisuutena nimitystä lämpölaitos.

4 4 3. Hakelämpölaitoksen piiriin sisältyvät rakennukset Rakennuksen nimi Rak. vuosi brm 2 Tehon tarve, HUOM! kw Päärakennus nro Rakennus nro puretaan 2016 Rakennus nro Toimisto nro puretaan Asuntola nro puretaan 2016 Ruokala nro puretaan n Konehalli nro puretaan 2016 Asuntola nro saneeraus Autokatos nro Asuntola nro (2014) saneerattu 2014 Asuntola nro Asuntola nro Uudisrakennus n.1600 n. 150 Rakennushalli n. 500 n. 100 / 75 (lämmin / puolilämmin) Tehontarve n.660 Ennen purkutöitä Tehontarve n.600 Purkutöiden jälkeen 4. Toimitusaika (ehdotus) Tilaus 6/2015 Työt konepajalla 7-9/2015 Perustustyöt rakennuspaikalla 7-9/2015 P. varasto ja LKE- rakenteet tontille 10/2015 Liitännät ja asennustyöt tontilla /2015 Koeajot / viikon häiriötön koeajo ja takuukokeet 12/2015 1/2016 Olemassaolevan aluelämpölaitoksen purkaminen n Vastaanottotarkastus Yleiset laatuvaatimukset Lämpölaitoksen tulee kaikilta osiltaan täyttää ko. rakentamista ja turvallisuutta koskevat, Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset. Kaikkien viranomaisten vaatimien asiakirjojen ja dokumenttien laatiminen ja toimittaminen sisältyy urakkaan (LKU).

5 5 Urakkasuorituksessa noudatetaan asiakirjojen lisäksi rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä, eri viranomaisten ja julkisten laitosten, kuten rakennustarkastus-, palo ja sähkötarkastus viranomaisten sekö vesi- ja energialaitoksen määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti ja suorittamaan viranomaisten tarkastusten maksut urakkaan sisältyvinä. 6. Lämpölaitosrakennus Lämpölaitosrakennuksen tekeminen / toimittaminen (ei perustukset) kuuluu kokonaisuudessaan urakkaan (LKU). Urakoitsijan on tarjousvaiheessa esitettävä tässä asiakirjassa liitteenä olevan teknisen laite-erittelyn mukaiset tiedot tarjoamastaan lämpölaitosrakennuksesta. Tarjouksen tekijän on tarjouksensa yhteydessä lähetettävä tarjoamansa hakelämpölaitoksen julkisivupiirustukset (tai vastaava mittapiirustus) mistä käy ilmi lämpölaitosrakennusten mitat. HUOM: Lopullinen lämpökeskusrakennuksen julkisivu suunnitellaan yhdessä tilaajan ja valitun toimittajan välisenä yhteistyönä. 7. Polttoainevarasto Polttoainevaraston (hake) nettotilavuus n.60m 3 (polttoainetta) rakentaminen kaikkine tarvittavine järjestelmineen kuuluu kokonaisuudessaan urakkaan (LKU). Hakepolttoaine kohteeseen tuodaan joko traktorin peräkärryllä tai kuorma- autolla. Tarjouksen tekijän on tarjouksensa yhteydessä lähetettävä tarjoamansa hakelämpölaitoksen polttoainevaraston (tai vastaava mittapiirustus) mistä käy ilmi lämpölaitosrakennusten mitat. HUOM: Lopullinen polttoainevaraston julkisivu suunnitellaan yhdessä tilaajan ja valitun toimittajan välisenä yhteistyönä. 8. Pääpolttoaine Rankapuuhake P45/M30/A.0.7 (EU-standardin mukaan). Puulaji irtotiheys, kg/im 3 Energiasisältö MWh/im 3 Koivuhake 257 0,90 Leppähake 243 0,85 Havupuuhake 229 0,80

6 6 9. Rinnakkaispolttoaine Metsätähdehake (kosteus W= p-%:a) HUOM: Käytettävän metsätähdehakkeen kosteus määräytyy hakelämpölaitoksen käytettävyyden mukaan (kts. tekninen asiakirja.) 10. Mitoituspolttoaine Rankapuuhake P45/M30/A.0.7 / LEPPÄHAKE 11. Hakekattilan tekniset arvot Kattilan nimellisteho 0,75 MW (750 kw) - tehomittaus ennen vastaanottotarkastusta (n ) Kattilan käyttöpaine 2 3bar Kattilan max. käyttöpaine 3 bar Kattilan käyttölämpötila +90 C Kattilan max.. käyttölämpötila +95 C Kattilan suunnittelupaine 4 bar Kattilan suunnittelulämpötila 110 C 12. Lämpölaitoksen perustukset Tilaaja tekee lämpölaitoksen perustukset urakoitsijan (LKU) antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija esittää alustavat suunnitelmat tilaajalle urakkaneuvotteluvaiheessa. 13. Savupiiput Savupiippujen pituuksien suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava tontilla olevat ja tontille rakennettavat rakennukset. Tarvittavien savupiippujen toimitus kaikkine tarvittavine osineen ja asennuksineen sisältyy urakkaan (LKU). 14. Aluelämpöputkistot

7 7 Tilaaja asentaa aluelämpöputket (meno / paluu) lämpökeskuksen sisäpuolelle (perustusten alapuolelta) urakoitsijan (LKU) antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Urakkarajana putkistoihin liittyen pidetään putkipituutta 600mm valmiista lattiapinnasta, johon putket tulpattu. Kaikki putkistoon liittyvät ja lämpökeskuksen sisäpuolelle asennettavat putkistovarusteet kannakkeineen sisältyvät urakkaan (LKU). Aluelämpöputkisto on rakennettu Brugg Rohrsysteme GmbH:n valmistamasta taipuisasta CASAFLEX putkista. Putkien virtausputket ovat ruostumatonta terästä, eriste kiinnivaahdotettua PIRpolyuretaania, käyttöalue max. 180 C, 25 bar. Aluelämpö tulo: Casaflex 127 / 182 Aluelämpö paluu: Casaflex 127 / KV- putki Tilaaja asentaa KV- putken (kylmä käyttövesi) lämpökeskuksen sisäpuolelle (perustusten alapuolelta) urakoitsijan (LKU) antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Urakkarajana KV- putkeen liittyen pidetään putkipituutta 600mm valmiista lattiapinnasta, johon putki tulpataan. Kaikki KV- putkeen liittyvät lämpökeskuksen sisäpuolelle asennettavat putkistovarusteet kannakkeineen sisältyvät urakkaan (LKU). KV90/162 CPE- POLARFLEX 16. Viemäriliittymä Lämpökeskukselle ei ole varattu viemäriliittymää. Jos urakoitsijan (LKU) esittämä laitosratkaisu edellyttää viemärin rakentamista, niin kaikki työ suunnittelusta toteutukseen sisältyy urakkaan (LKU). 17. Sadevesiviemärin liittymä Tilaaja asentaa lämpökeskusrakennukselle sadevesiviemärin urakoitsijan (LKU) antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija (LKU) vastaa siitä, että suunnitelma

8 8 sadevesiviemäröinnistä on käytettävissä viimeistään lämpökeskusrakennuksen perustustöiden alkaessa. 18. Salaoja Tilaaja asentaa lämpökeskusrakennukselle salaojajärjestelmän urakoitsijan (LKU) antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija (LKU) vastaa siitä, että suunnitelma salaojituksesta on käytettävissä viimeistään lämpökeskusrakennuksen perustustöiden alkaessa. 19. Öljyputkistot Tilaaja asentaa öljyputken lämpökeskuksen sisäpuolelle (perustusten alapuolelta) urakoitsijan (LKU) antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Urakkarajana öljyputkeen liittyen pidetään putkipituutta 600mm valmiista lattiapinnasta, johon putki tulpataan. Kaikki öljyputkeen liittyvät lämpökeskuksen sisäpuolelle asennettavat putkistovarusteet kannakkeineen sisältyvät urakkaan (LKU). 20. Sähköliittymä Tilaaja asentaa sähkökaapelit lämpökeskuksen sisä- tai ulkopuolelle (nousukeskuksen kohta) urakoitsijan (LKU) antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Kaikki lämpökeskukseen liittyvät kaapeleiden kytkentätyöt sisältyvät urakkaan (LKU). Lämpökeskukselle asennetut (varatut) kaapelit: AMCMK 4*70Al+21Cu (lämpökeskuksen nousu) JAMAK ARM 12*(2+1)*0,5 (instrumentointikaapeli) FYOVD2PMU-Y 2*4*SML+2*4*GKL OM1 JAMAK ARM 4*(2+1)*0,5 Super CAT6 UTP 4P 21. Automaatio Tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditaan hakelämpölaitokselle vähintään seuraavanlainen automaatiotaso:

9 9 Polttoaineen siirtoon ja syöttöön ylä- ja alaraja valvonta, ruuhkavahdit yms. instrumentit, joilla varmistetaan häiriötön ja keskeytymätön polttoaineen tulo pesäänsyöttöä varten. Polttoaineen syöttömäärän portaaton säätö tehontarpeen mukaan. Portaaton ensiöilman määrän säätö tehontarpeen mukaan. Portaaton toisioilman määrän säätö savukaasujen happipitoisuuden (O2 pitoisuus) vakioimiseksi. Tulipesän alipaineen (n Pa) vakiointi asetusarvoonsa säätyvillä savukaasupuhaltimilla (portaaton pyörimisnopeuden säätö) Hälytys takapalovaarasta ja automaattinen vähintäänkin 3- vaiheinen sammutusjärjestelmä estämään polttoaineen takaisinpäin palaminen polttoaineen kuljetin ja syöttölaitteille. Savukaasujen lämpötilan ja jäännöshappipitoisuuden jatkuva mittaus ja rajaarvoylityksistä kertovat hälytykset. Aluelämpöverkoston menoveden lämpötilan säätö ulkoilman lämpötilan mukaan.

10 10 HAKELMPÖLAITOKSEN TEKNINEN LAITE - ERITTELY. TARJOUKSEN TEKIJÄ TÄYTTÄÄ: HAKELÄMPÖLAITOKSEN TEKNINEN LAITE- ERITTELY Koska tarjouspyynnön kohteena olevan hakelämpölaitoksen nimellisteho on alle 1,0 MW, niin tämä tekninen laite- erittely on tehty ns. kevennettynä versiona Suomen Kaukolämpö Ry:n (SKY) suosituksista. Tarjouksen tekijä voi korvata tämän teknisen laite- erittelyn omalla vakiintuneella laite- erittelyllään, mutta siitä on selvittävä kaikki tässä asiakirjassa eritellyt kohdat. Tarvittaessa tarjouksen tekijä voi täydentää tähän lomakkeeseen ne tekniset tiedot, jotka eivät esiinny yrityksen vakiintuneessa laite- erittelyssä. 1. POLTTOAINEEN VARASTO- JA SIIRTOLAITTEET 1.1 POLTTOAINEVARASTO Valmistaja Tyyppi Pinta- ala (brutto / netto) / Tilavuus (brutto/netto) / Leveys / pituus / Räystäs- / harjakorkeus /

11 11 Paino tyhjänä Max. kuorma Perustamistapa Pohjarakenne Seinärakenne Kattorakenne Katemateriaali Sammutusjärjestelmä 1.2A POLTTOAINEEN PURKAUSJÄRJESTELMÄ (vaihtoehto A / tankopurkaimet) Valmistaja Tyyppi Tankopurkaimien lukumäärä Yhteinen purkuteho (i-m 3 /h) Tankojen pituus Tankojen materiaali Tangon kolien pituus Tangon kolien materiaali Hydraulisylinterien valmistaja Hydraulisylinterien tyyppi Hydraulisylinterien lukumäärä Hydraulisylinterien pituus Hydraulisylinterien iskunpituus Hydraulisylinterien halkaisija Männän halkaisija Sylinterin ohjaustapa

12 12 Hydraulisylinterien paineluokat 1.2B POLTTOAINEEN PURKAUSJÄRJESTELMÄ (vaihtoehto B / ketjupurkaimet) Valmistaja Tyyppi Kuljetinketjujen lukumäärä Purkuteho (i-m 3 /h) Ketjun- / ketjupyörän tyyppi Kolien materiaali Kolajako (mm) Kulkujohteet (aine + paksuus) Hydraulisylinterien valmistaja Hydraulisylinterien tyyppi Hydraulisylinterien lukumäärä Hydraulisylinterien pituus Hydraulisylinterien iskunpituus Hydraulisylinterien halkaisija Männän halkaisija Sylinterin ohjaustapa Hydraulisylinterien paineluokat 1.2C MUU PURKAUSJÄRJESTELMÄ Jos purkainjärjestelmänä käytetään jotain muuta, kuin ylläolevia (1.2A ja 1.2B), niin tarjouksen tekijä antaa siitä em. vastaavat tekniset tiedot. 1.3 POLTTOAINEEN PURKAIMIEN HYDRAULIKONEIKKO Valmistaja Tyyppi

13 13 Hydrauliöljyn max. virtaus Käyttöpaine Öljysäiliön tilavuus Sähkömoottorien lukumäärä Sähkömoottoriteho (kw) Koneikon varustelu 1.4 POLTTOAINEEN PURKAINVARASTON VARUSTEET Polttoainekerroksen tasaustelan valmistaja Tasaustelan tyyppi Tasaustelan materiaali Tasaustelan ainevahvuus Ylitäytön estolaitteet Tukkeutumisen estolaitteet Pinnanvalvontalaitteet Sähkölaitteet Hälytyslaitteet Kameravalvontalaitteet Polttoaineen käsittelylaitteet Muut polttoainevarastolaitteet 2. LÄMPÖLAITOKSEN KATTILAHUONERAKENNUS 2.1 KATTILAHUONERAKENNUS Rakennustyyppi Rakennuksen valmistaja

14 14 Rakennuksen pinta- ala Rakennuksen tilavuus Rakennuksen ulkoleveys / pituus / Rakennuksen räystäskorkeus Rakennuksen harjakorkeus Rakennuksen paino laitteineen Rakennuksen perustamistapa Rakennuksen pohjarakenne Rakennuksen seinärakenne Rakennuksen kattorakenne Rakennuksen sammutusjärjestelmä 2.2 KATTILAHUONERAKENNUKSEN VARUSTELU Rakennuksen ovet Rakennuksen ikkunat Rakennuksen lattiapinnoite Hoitosillat / tasot (SFS EN ISO A1) Portaat, tikkaat, kaiteet (SFS EN ISO A1) Kiinteät tikkaat (SFS EN ISO A1) Palamisilmasäleiköt (lkm / koko) IV- säleiköt (tyyppi / lkm) Huoltonostimet Valaistus Hälytyslaitteet Kameravalvontalaitteet 3. POLTTOAINEEN SYÖTTÖ- JA POLTTOLAITTEET

15 SYÖTTÖRUUVI (tai vastaava esim. mäntäsyötin) Syöttölaitteen kapasiteetti Ruuvin pituus ja lukumäärä / Kierukan ulkohalkaisija Sydänputken halkaisija Sydänputken seinämän vahvuus Sähkömoottoriteho Ruuvien materiaalit Ruuvien paksuudet Ruuvien käyttölaitetyypit Ruuvien pyörimisnopeus Ruuvien valmistaja / tyyppi / 3.2 POLTTOAINESYÖTÖN TASAUSSÄILIÖ (tai vastaava rakenne) Tasaussäiliön tilavuus Tasaussäiliön materiaali tasaussäiliön varusteet 3.3 LÄMPÖKESKUKSEN ARINALAITTEET Arinoiden valmistaja Tyyppi Arinoiden mitat Arinakannakkeiden materiaali Arinakannakkeiden mitat Arinakannakkeiden jäähdytys Porras- / viistoarinat (kiinteä vai liikkuva) Materiaali

16 16 Arinatason pituus / leveys / Erillisten arinarautojen lukumäärä Porrasarina-alueen pinta- ala (m 2 ) Viistoarina- alueen pinta- ala (m 2 ) Tasoarinat (kiinteä vai liikkuva) Materiaali Arina-alueen pituus / leveys / Erillisten arinarautojen lukumäärä Tasoarinatason pinta- ala (m 2 ) Kuormitus (kw/m 2 ) HUOM: Arina voi olla em. tyyppien yhdistelmä! 3.4 ETUPOLTTOPESÄ (vaihtoehtoisesti alapolttopesä kattilan alla) Pesän valmistaja Tyyppi Polttopesän ulkomitat (L,P,Kork.) mm/ mm/ mm Polttopesän sisämitat (L,P,Kork.) mm/ mm/ mm Polttopesän tilavuus (m 3 ) Seinämärakenteet (pohja) Seinämärakenteet (sivuseinämä) Seinämärakenteet (kattorakenne) Polttopesän varustelu 3.5 JÄLKIPOLTTOPESÄ Pesän valmistaja

17 17 Tyyppi Polttopesän ulkomitat (L,P,Kork.) mm/ mm/ mm Polttopesän sisämitat (L,P,Kork.) mm/ mm/ mm Polttopesän tilavuus (m 3 ) Seinämärakenteet (pohja) Seinämärakenteet (sivuseinämä) Seinämärakenteet (kattorakenne) Polttopesän varustelu 3.6 ENSIÖILMAPUHALLIN Valmistaja Tyyppi Puhallusilmamäärä (m 3 /s) Staattinen nostokorkeus (Pa) Sähkömoottorin teho (Kw) Puhaltimen materiaali Puhaltimen varusteet 3.7 TOISIOILMAPUHALLIN Valmistaja Tyyppi Puhallusilmamäärä (m 3 /s) Staattinen nostokorkeus (Pa) Sähkömoottorin teho (Kw) Puhaltimen materiaali Puhaltimen varusteet 3.8 TERTIÄÄRI- ILMAPUHALLIN

18 18 Valmistaja Tyyppi Puhallusilmamäärä (m 3 /s) Staattinen nostokorkeus (Pa) Sähkömoottorin teho (Kw) Puhaltimen materiaali Puhaltimen varusteet 4. KATTILALAITTEET JA VARUSTEET 4.1 HAKKEEN POLTON LÄMMÖNSIIRTOKATTILA Valmistaja RS-hyväksyntä nro. Kattilatyyppi Nimellisteho mitoituspolttoaineella Kattilan vesitilavuus Vesipuolen painehäviö (kpa) Kattilan tulipinta (tulipesä/ konvektio, m 2 ) / Suunnittelupaine (rak.paine / bar) Suunnittelulämpötila (rak.lt) Painelaitelakien ja direktiivien mukaiset asiakirjat 4.2 KATTILAN JALUSTARAKENTEET (lämpöliikkeen tasaus) kattilan jalustan mitat L=, B=, H= jalustan materiaali Kattilan lämpöliikkeen suuruus ja tasaus jalustan lentotuhkan erotuskyky ja tuhkan poisto jalustasta

19 19 5. TUHKANPOISTOLAITTEET 5.1 ARINATUHKAN POISTOLAITTEET Tuhkan poistolaitteiden tyyppi Tuhkan kuljetuslaitteiden tyyppi Tuhkankuljettimen kapasiteetti Kuljettimen pituus Kuljettimen materiaalit Käyttölaitteiden tyypit Sähkömoottorien tehot (kw) 5.2 LENTOTUHKAN POISTOLAITTEET Lentotuhkaerottimen valmistaja Erottimen tyyppi Erottimen erotuskyky (%) Erottimen lokerotyyppi Erottimen syöttimen tyyppi Lokerosyöttimen käyttölaitteen sähköteho (kw) 5.3 TUHKASÄILIÖT Tuhkasäiliöiden tilavuus arinatuhka / lentotuhka Tuhkasäiliöiden mitat Tuhkasäiliöiden materiaalit Tuhkasäiliöiden paino netto / brutto

20 20 6. SAVUKAASULAITTEET 6.1 SAVUKAASUKANAVAT Savukaasukanavat (lukumäärä) Savusolien mitat (L,B,H / Ømm) Ulkovaipan materiaali Eristyskerroksen materiaali Sisävaipan materiaali Ulkovaipan max. pintalämpötila / 6.2 SAVUKAASUJEN SÄÄTÖPELTI (tai johtosiipisäädin) Valmistaja Tyyppi Materiaali 6.3 SAVUKAASUPUHALLIN Valmistaja Tyyppi / malli Puhallusmäärä (m 3 /s) Staattinen nostokorkeus (Pa) Pyörimisnopeus (r/s) Sähköteho (kw) SK- puhaltimen varusteet 6.4 TERÄSSAVUPIIPPU Savupiipun valmistaja Tyyppi Sisähormin sisähalkaisija (mm) Ulkokuoren ulkohalkaisija (mm)

21 21 Sisähormin materiaali Ulkohormin materiaali Ulkokuoren hiekkapuhallus (min SA2) Ulkokuoren pintakäsittely Piipun varustelu (vesiyhde, maadoitusliitin) Peruspulttien lukumäärä Peruspulttien mitat (D / L) / Pulttikehän halkaisija (mm) Savupiipun korkeus HUOM! Tarjouksen tekijän on ilmoitettava tarjoamansa savupiipun korkeus. Korkeus määräytyy seuraavan taulukon mukaan, jossa huomioidaan savukaasun hiukkaspitoisuus: Savukaasun hiukkaspitoisuus (red. 6% O2) Piipun korkeus (m) mg / m 3 savukaasua 21,0m mg / m 3 savukaasua 19,5m mg / m 3 savukaasua 18,0m mg / m 3 savukaasua 16,5m alle 120 mg / m 3 savukaasua 15,0m (minimi korkeus) 7. HAKELÄMPÖLAITOKSEN PUTKISTOLAITTEET Alueverkoston pääkiertopumpun merkki Pumpun virtaama (dm 3 /s) Pumpun nostokorkeus (m) Alueverkoston varapumpun merkki pumpun virtaama (dm 3 /s) Pumpun nostokorkeus (m) Polttomoottoripumppu (on / ei ole) Ko. pumpun tekniset arvot Varavoimakone (sähkökatkosten varalle)

22 22 - Merkki - Tyyppi - Tekniset arvot Sekoitus pumppu - Merkki - Tyyppi - Tekniset arvot Vaihtoehtoinen laite kattilan paluuveden vakiointiin - Tekniset arvot Alueverkoston paineenpitolaitteet - Laitteisto - Tekniset tiedot Alueverkoston menoveden lämpötilan säätölaitteet - Laitteisto - Tekniset arvot Alueverkoston lämpömäärämittauskeskus (energiamittaus) - Merkki - Tyyppi Lämpökeskuksen varoventtiilit (Merkki / koko) / AL- verkoston sivuvirtasuodatin 8. HAKELÄMPÖLAITOKSEN TULIPALON HÄLYTYS- JA ESTOLAITTEET 8.1 TAKAPALOVAARASTA ILMOITTAVAT HÄLYTYSLAITTEET Häkäkaasuilmaisin kattilahuoneessa (tyyppi) Häkäkaasuilmaisin polttoainevarastossa (tyyppi) Edellämainittujen HTP- arvot (ppm) /

23 23 Lämpöilmaisinkaapelit ( C alueella) - P. aineen syöttökanava ennen polttopesää - P. aineen syöttökanava syöttimen alkupäässä - P. aineen siirtokuljettimen ja syöttimen väli - P. aineen siirtokuljettimen alkupäässä Kipinäilmaisimet - Lukumäärä - Tyypit - Sijoituspaikat 8.2 TAKAPALON ESTOLAITTEET (Vaihe 1) Pintalämpötila- anturi avaa omavoimaisen venttiilin ja päästää pienehkön vesimäärän polttoaineen syöttökanavan loppupäähän - Järjestelmä on / ei ole - laitteen tyyppi (Vaihe 2) Pintalämpötila- anturi avaa omavoimaisen venttiilin (vaihtoehtoisesti mg- venttiili) ja päästää polttoaineen syöttösäiliön täyteen vettä sammutussäiliöstä, jos edellä mainittu (vaihe 1) järjestelmä ei riitä estämään takapalon etenemistä polttoainevaraston suuntaan - Järjestelmä on / ei ole - Laitteen tyyppi - Sammutusvesisäiliön tilavuus ja mitat - Sammutusvesisäiliön täyttöjärjestelmä Lämpötila- anturi avaa KV- verkostosta tulevassa putkessa olevan omavoimaisen venttiilin, joka päästää sammutusvettä vesijohtoverkostosta verkostopaineella niin kauan, että takapalo sammuu, eikä palo pääse etenemään polttoainevarastoon asti. - Järjestelmä on / ei ole - Laitteen tyyppi

24 24 - Laitteen varustelu 8.3 HAKELÄMPÖLAITOKSEN TULIPALON KÄSISAMMUTUSLAITTEET Pikapalopostien lukumäärä / letkun pituus / Pikapalopostien sijoitus Muut sammutuslaitteet 8.4 HAKELÄMPÖLAITOKSEN TULIPALON ESTOLAITTEIDEN OHJAUSLOGIIKKA Merkki ja tyyppi Toiminnan kuvaus 9. HAKELÄMPÖLAITOKSEN SÄHKÖLAITTEET 9.1 SÄHKÖTEHOT Lämpölaitoksen liittymisteho Arvioitu huipputeho Sähköliittymän jännite 9.2 SÄHKÖKESKUKSET Sähköpääkeskuksen valmistaja Jakokeskusten lukumäärä Jakokeskusten valmistaja 9.3 VALAISTUSLAITTEET Sisävalaistus Ulkovalaistus HUOM: Lämpökeskukselle varataut liittymäkaapelit mainittu teknisessä erittelyssä!

25 INSTRUMENTOINTI JA AUTOMAATIO 10.1 SÄÄTÖ- JA OHJAUS Säätö- ja ohjauslogiikan valmistaja Tyyppi HUOM: Tarjoaja toimittaa tarjousvaiheessa selvityksen laitoksen säätö- ja ohjausjärjestelmästä (mm. toimintaselostus) Säätö- ja ohjauslogiikan tulee sisältää seuraavat portaattomat säätölaitteet: - Kuormituksen säätö - Kattilan tehonsäätö - Polttoaineen syötön säätö - Arinaliikkeiden säätö - Palamisilmamäärien säätö - Tulipesän alipaineen säätö - Alueverkoston menoveden säätö - Kattilan paluuveden vakiointi - Alueverkoston paineensäätö Tarjouksen tekijä voi lisäksi tarjota seuraavat säätölaitteistot - Liekinvalvontalaitteet - Palamisilman lämpötilansäätö - Alueverkoston paine- ero säätö HUOM: Tarjouspyynnössä automaatiotasolle on määritelty perustaso, jota täydentämällä tarjoajalla on mahdollisuus saada tarjousvertailussa hyvityspisteitä (Kts. tekninen asiakirja) VARAVOIMAKONE OHJAUS- JA AUTOMAATIOLAITTEINEEN Valmistaja Tyyppi Generaattoriteho Polttomoottorin teho Polttoainesäiliön tilavuus 10.3 AKKUMALAATTORIT Akkujen lukumäärä Akkujen käyttöselvitys Akkujen latauslaitteisto

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BIOMIX 20 monienergiakattila 1 1. YLEISTÄ Biomix edustaa vaihtoehtoisen lämmittämisen uutta aaltoa. Kaksipesäisessä kattilassa voi lämmittää niin öljyllä, puulla, pelletillä kuin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI Hapen turvallinen käsittely ja varastointi 1 2 Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallista

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTEKNIIKKA JÄSPI ECO 17 LUX JÄSPI ECO 17 LUX T JÄSPI ECO 30 LUX ÖLJY / KAASUKATTILAT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: www.kaukora.fi Tuotekatu 11, PL 21, 21201 RAISIO Puh. (02) 437 4600, Fax (02)

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto Sisällys TVO alansa edelläkävijä Olkiluoto Monen rakennuksen laitosyksikkö n PRIMÄÄRIPIIRI Reaktoripaineastia ja sisäosat Reaktorisydän ja polttoaine Reaktorin käyttö

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

Jäspi VPK-20 ja -30 Asennus- ja käyttöohje

Jäspi VPK-20 ja -30 Asennus- ja käyttöohje Jäspi VPK-20 ja -30 Asennus- ja käyttöohje 2(9) JÄSPI VaihtoPolttoKattila on tarkoitettu käytettäväksi joko öljy- tai kaasupolttimella tai kiinteillä polttoaineella ja sähköllä. Vakiotoimituksessa kattilaan

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

MÄÄRÄSELOSTE Tiituspohjan koulu, 1. ja 2.vaihe Uudisrakennus Leppävesi 24.4.2014 Dokumentin tiedot Sisällysluettelo Yhteyshenkilö: Timo Isoranta Puh. 020 7393 930 Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmcgroup.fi

Lisätiedot

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli FI Asennusohje Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli 1 Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli on ensisijaisesti tarkoitettu saneeraukseen missä ei haluta lattian pinnan nousevan paljon.

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot