Suomen Seksologisen Seuran kevätseminaari Seksi Kino Andorra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Seksologisen Seuran kevätseminaari Seksi Kino Andorra 29.4.2011"

Transkriptio

1 Suomen Seksologisen Seuran kevätseminaari Seksi Kino Andorra

2 Suhteellisen yleinen ja parisuhdetta haavoittava ilmiö, jolla on yhteyksiä myös laajempaan perhekontekstiin sekä emotionaaliseen systeemiin Tarkoitetaan salattua, sopimuksen vastaista seksuaalista suhdetta, joka ihmisellä on kolmanteen henkilöön samanaikaisesti vakituisen parisuhteen kanssa Seksuaalinen kanssakäyminen muun kuin aviopuolison kanssa ; Emily Brown (1991) Avioliiton ulkopuolinen suhde, jolla on vaikutusta läheisyyden tasoon, emotionaaliseen etäisyyteen ja tasapainoon avioliiton dynamiikassa ; David J. Moultrup (1990)

3 Sukupuolielämään liittyvistä käsityksistä, kokemuksista ja odotuksista muodostuva yksilön käsikirjoitus sukupuolielämää varten määrittelee kumppanusten roolin seksuaalisuhteessa Näitä rooleja pyritään soveltamaan omaan parisuhteeseen ja kumppanilta odotetaan roolin mukaista käyttäytymistä

4 Seksuaalinen vallankumous Sosiobiologinen näkökulma Yhteiskunnallinen muutos ja vallitsevan seksuaalimoraalin höllentyminen Yksilöllisyyden korostaminen: yksilö saa päättää omasta seksuaalisuudestaan Oman identiteetin etsintä Länsimainen rakkauskäsitys Uskollisuus rakastetulle (sitoutuminen yhteen kumppaniin) Uskollisuus romanttiselle rakkauskäsitykselle (romanttisen rakkauden kohde, joka voi vaihtua)

5 Avioliittoinstituution ja avioliittoa koskevan lainsäädännön muuttuminen Yhteisö ei kontrolloi käyttäytymistä kuin ennen vs. yksilön vaikeus ohjata omaa elämäänsä ja ihmissuhteitaan Muuttuva arkielämän rakenne Työelämän asettamat paineet, erilliset urat, lisääntynyt matkustelu Vähäinen yhteinen vapaa-aika Perhekeskeisyyden vähentyminen

6 Puolisoiden erilaisuus Puuttuva keskusteluyhteys Yhteisen ajan vähyys Sukupuolielämän ongelmat Katkeruus tai kostonhalu Ahdistava tilanne parisuhteessa Henkinen tai fyysinen väkivalta Muut erilaiset kriisit Muutoksen tarve (kumppani, siviilisääty) Lähde: Buchert, M. (2003) Pettäjän tie. Pro Gradu.

7 Uskottomuus on aina emotionaalisen ongelman emotionaalinen ratkaisuyritys Vaikka väitetään, että se vain tapahtui, ulkopuolinen ei ole koskaan sattuma Kolmioiminen kuvataan kahdenvälisen suhteen laajentamista ottamalla suhteeseen mukaan kolmas osapuoli kahdenvälisen ristiriidan peittämiseksi. Systeemin ollessa jännitteinen osapuolten eriytymättömyyden vuoksi, on tavallista, että suhteeseen vedetään kolmas osapuoli, joka hajaannuttaa ahdistusta, välttää konflikteja ja tasapainottaa siten suhdetta.

8 Kyllästyminen, rauhattomuuden tunteet ja muutoksenhalu (itse, puoliso, parisuhde) liittyvät myös uskottomuudelle otollisen ilmapiirin syntymiseen Tyytymättömyys omaan elämään heijastuu parisuhteeseen Tutkimusten mukaan nuorilla naisilla on usein epärealistiset odotukset parisuhteesta

9 Henkilökohtaisen hyödyn, taloudellisen edun tavoittelu ja uralla eteneminen seksuaalisuhteen kautta Motiivina voi olla joskus kosto tai puolison mustasukkaisuuden herättäminen

10 Yritys irtautua, eriytyä onnettomasta parisuhteesta Kyvyttömyys selviytyä eteen tulleista haasteista tai kriiseistä (puolison krooninen sairaus tai vanhemmuus)

11 Bi- tai homoseksuaalisen tai muun seksuaalisen mieltymyksen tarpeen tai toiveen täyttäminen, joka ei ole mahdollista primaarisuhteessa

12 Kaikki ulkopuoliset suhteet pitävät sisällään fantasian unelman toteutumisesta Kolmanteen osapuoleen sijoitetaan erilaisia primaariparisuhteessa toteutumattomia asioita, ominaisuuksia, odotuksia

13 Kulttuuri luo kontekstin, mutta merkityksiä opitaan jo lapsuuden perheessä Uskottomuus yleisempää jos vanhemmilla ilmennyt uskottomuutta Opitut tai opetetut uskomukset, ongelmanratkaisumallit

14 Kulttuuri luo kontekstin, mutta merkityksiä opitaan jo lapsuuden perheessä Uskottomuus yleisempää jos vanhemmilla ilmennyt uskottomuutta Opitut tai opetetut uskomukset, ongelmanratkaisumallit

15 Ratkaisemattomat lojaliteettiristiriidat suhteessa omiin vanhempiin tai idealisoituun vanhempaan ovat nk. näkymättömiä voimia taustalla Välttelyn, viettelyn, salaisuuksien ja pettämisen mallit lapsuudenperheissä luovat perustan suhteeseen ajautumiselle ongelmien yllättäessä Uskottomuus ei sinänsä toimi mallina, vaan välttely Rinnakkaissuhteiden tarkoitus vaihtelee suuresti ja tämä on otettava huomioon neuvonnassa ja terapiassa

16 Uskottomuudella on lopulta vain vähän tekemistä seksin kanssa Uskottomuus liittyy pelon, pettymyksen, surun, vihan ja tyhjyyden tunteisiin Se liittyy myös toiveeseen rakkaudesta ja hyväksytyksi tulemisesta

17 Sukupuolten välillä on havaittu eroja motiiveissa suhteen aloittamiselle

18 MIEHET Motiivi enemmän seksuaalinen Seksi on tie läheisyyteen Tyytymättömyys parisuhteeseen kohdistuu seksin puutteeseen ja naisten tunne-elämään Suhteet alkavat seksillä ja mahdollisesti johtavat tunnetason sitoutumiseen suhteen edetessä Uskottomuus sidoksissa miehen arvomaailmaan, asenteisiin ja uskomuksiin kuin parisuhteen tyytymättömyyteen Uskovat pettämisen vaikuttavan vain vähän parisuhteeseen

19 NAISET Motiivi enemmän emotionaalinen, sitoutumiseen ja osallistumiseen liittyvä Näkevät läheisyyden johtavan seksiin Perustelevat suhdettaan miehensä tunteettomuudella ja omalla läheisyydentarpeellaan Tyytymättömyys parisuhteen tunne-elämään Kärsivät pettämisestä nopeammin Haluttomampia paljastamaan suhdetta, koska pelkäävät enemmän seurauksia Valitsevat useammin eron suhteen paljastamisen sijaan

20 Alkuvaihe, jossa puolisot kamppailevat sitoutumiseen ja läheisyyteen liittyvien kysymysten kanssa Lapsen syntymä Vanhemmuus ja siihen liittyvät roolit, vaatimukset ja tehtävät nousevat tärkeämmälle sijalle, jolloin toinen vanhemmista voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi Oman vanhemman kuolema Lapsen muuttaessa kotoa Kun rinnakkaissuhdetta solmivalle selkiytyy se, ettei puoliso tule sopimaan idealisoituun kuvaan Puoliso ei kykene vastaamaan toisen kaikkiin odotuksiin Esim. puolison vakava sairastuminen Ulkopuolinen suhde voi tuntua emotionaalisen tuen lähteeltä

21 SUHTEEN MAHDOLLISTAVAN ILMAPIIRIN KEHITTYMINEN Vaihtelee ajallisesti eri suhteissa Tyytymättömyys, loukkaantuneisuus ja keskustelut eroavaisuuksista lisääntyvät Erimielisyydet jäävät ratkaisematta Puolisot alkavat kokea parisuhteensa jumiutuneen toimimattomiin ja toistuviin kuvioihin

22 Parit eivät enää puhu toisilleen rehellisesti siitä, mitä heidän välillään tapahtuu, aletaan tehdä päätöksiä erillään Päätökset perustuvat tällöin väärintulkintoihin ja oletuksiin Jos päätös salataan ja se sotii puolisoiden välistä sitoutumista vastaan, ulkopuoliseen suhteeseen johtava tilanne on luotu Järkisyyt eivät enää estä rinnakkaissuhteeseen siirtymistä

23 USKOTTOMUUS Tyytymättömämpi osapuoli aloittaa suhteen Uskottomuussuhteessa eletään valtavassa hurmiossa, joka suojaa syyllisyydeltä, puolison tuskalta ja jopa sukupuolitaudeilta Uskoton joutuu jakamaan sisäisen emotionaalisen elämänsä Uskoton salaa suhteen ja petetty saattaa kieltäytyä näkemästä merkkejä siitä

24 Mikäli ulkopuolista suhdetta käytetään täyttämään parisuhteen kuilua, se voi mahdollistaa parisuhteen jatkumisen entisellään tai simuloida muutokseen Pyrkimykset suhteen salailuun saattavat heiketä syyllisyyden, ambivalenssin ja paranoian tunteiden lisääntyessä parisuhteessa

25 PALJASTUMINEN Uskoton jää tai jättäytyy kiinni myös ystävä tai ulkopuolinen voi paljastaa asian Käännekohta puolisoiden käsityksessä omasta itsestään ja parisuhteestaan

26 Parisuhde, avioliitto ei ole enää koskaan samanlainen kuin ennen Tässä vaiheessa hakeudutaan terapiaan tai eroseminaareihin (+kirjallisuus, artikkelit, kirjoittaminen selviytymiskeinoina)

27 PARISUHDEKRIISI Ongelmana nähdään uskottomuus Kriittistä parisuhteen ja yksilöiden kannalta on, lähdetäänkö tutkimaan suhteen takana olevia syitä vai haudataanko ne? Parisuhteen lopettaminen vastareaktiona pettämiseen ei tuo lopullista ratkaisua yksilö- ja parisuhteen väliseen vuorovaikutusongelmaan Uusia suhteita voi seurata niin kauan, kunnes tyytymätön osapuoli tulee lopulta kuulluksi

28

29 Konfliktien välttely Läheisyyden välttely Seksiaddiktio Tunteiden ja järjen erillisyys Exit suhde

30

31 Ilmenee suhteellisen varhain parisuhteessa puolisoilla, jotka eivät ole oppineet ratkaisemaan konfliktejaan Yrittävät saada suhteen toimimaan olemalla miellyttäviä, uhrautuvaisia ja joissakin asioissa perfektionisteja Taustalla voi olla esim. toisen menettämisen pelko

32 Heille tyytymättömyyden tunteiden ilmaisu on vaikeaa Suuttumuksen, ahdistuksen ja paineiden kasvaessa ajaudutaan ulkopuolisiin suhteisiin, koska ei kyetä puhumaan asioista avoimesti ja rehellisesti oman puolison kanssa Ulkopuolinen suhde ei ole yleensä vakava Tässä uskottomuuden muodossa uskoton osapuoli ilmaisee paljon syyllisyyttä

33

34 Läheisyys on keskeinen teema Parisuhde on voinut kestää useita vuosia ja puolisot tuntevat toisensa hyvin ja pitävät toisistaan Puoliso(t) pelkää(vät) kuitenkin todellisen läheisyyden syntymistä ja emotionaalista haavoittuvuuttaan Pelko arvottomuuden kokemuksen paljastumisesta Tätä vastaan suojaudutaan hieman sotkemalla asioita Luodaan pelkoja ja huolia

35 Syytellään puolisoa ja kehitellään riitoja kun tilanne uhkaa johtaa aitoon läheisyyteen Sovintoseksi saattaa kuulua rituaalinomaisesti osana konflikteihin Vihankierre saattaa silti kasvaa ja tämä oikeuttaa ja selittää ulkopuoliset suhteet

36 Romanttinen, illusorinen (jopa elokuvista opittu käsitys) läheisyyskäsitys ehkäisee todellisen läheisyyden syntymistä ja samalla peittää taitavasti uskottoman läheisyyteen liittyvät ongelmat Nykyään tämä uskottomuuden muoto on melko yleinen myös vuotiailla Mikäli haavoittuvuuteen ja riippuvuuteen liittyviä todellisia ongelmia/kipukohtia ei käsitellä, uskottomuudesta voi tulla elämäntapa

37

38 Terapiassa haastavimmasta päästä työstettävä uskottomuuden muoto, sillä asiakkaiden hoitomotivaatio ja sitoutuminen hoitoprosessiin usein heikkenee levottomuusvaiheen kasvaessa Jotkut addiktit eivät koe/miellä toimintaansa uskottomuudeksi Taustalla voi olla narsistista dynamiikkaa, jolloin yksilön maailmankuva on itsekeskeinen ei olla suhteessa toiseen Ei ole uskoton kun ei ole toisia, muut ovat objekteja Rakastumisvaiheessa addiktiivinen käyttäytyminen voi jäädä taka-alalle

39 Addiktiosta kärsivä yrittää tyydyttää tarvitsevuuttaan/ lievittää ahdistustaan nettipornon, itsetyydytyksen, vaihtuvien seksipartnereiden avulla, toistuvilla valloituksilla tai maksullisilla palveluilla Huom! Kaikkien kohdalla, jotka käyttävät nettipornoa, itsetyydyttävät, vaihtavat seksipartnereita ym. ei ole kyse seksiaddiktiosta!

40 Seksipartnerin persoonalla ei ole aina niin väliä, kunhan on joku vaan, joka tuo helpotusta hetkeksi Partnereita voi olla kymmeniä, jopa satoja Pidempiaikaisempi kicksien saamisen puute herättää levottomuutta Esiintyy kaikenikäisillä ihmisillä parisuhteen missä vaiheessa tahansa Seksiaddiktio on yleisempää miehillä kuin naisilla

41 Osa puolisoista sietää kumppanin taipumusta Esim. Addiktin ja läheisriippuvaisen muodostama parisuhde Läheisriippuvuuden taustalla voi olla häpeää, riittämättömyyttä ja haluttomuutta, joka voi olla vihan ilmaisua kumppania kohtaan Häpeävä osapuoli imee myös ulkopuoliset häpeät itseen, kun taas addikti ei välttämättä tunne toiminnastaan häpeää

42 Ongelman kieltäminen voi olla voimakasta Esim. Kulissielämä ei aiheuta kaikille omantunnontuskia

43 Tunteiden tunnistaminen voi olla vaikeaa Joku perustunne (suru, aggressio) on piilossa, joka kanavoituu seksuaaliseksi tunteeksi/teoksi Esim. käsittelemätön aggressio ja ahdistus parisuhteen riidasta puretaan maksullisten seksipalveluiden avulla

44 Usein minäkuva vääristynyt kipupisteet ja toimintamallit juontavat juurensa lapsuusajan ihmissuhteista, kasvuolosuhteista vs. aikuisiän rakkaudettomuus Minuus ei ole selkeä, omat rajat eivät ole kunnossa, muut ovat objekteja Minä olen objekti ei kokemusta kokonaisesta itseydestä kun ei ole tullut kohdatuksi kokonaisena itsenä

45 Taustalla sisäistetty kokemus oman persoonan viallisuudesta, kelpaamattomuudesta, hyväksymättömyydestä Riittävän positiivisen peilauspinnan puute

46 Addikti ei välttämättä halua luopua parisuhteestaan status, imago- ja mukavuussyistä Parisuhde voi suoda kummallekin osapuolelle etuisuuksia Molemmat osapuolet voivat hyötyä dynamiikasta Esim. Häpeämätön voi projisoida häpeää toiseen, joka ottaa häpeän itseen Osa petetyistä ottaa eron, osa jatkaa vaikeuksista huolimatta Petetty voi ottaa uhrin roolin, johon terapeutti voi mennä mukaan

47

48 Usein kyseessä yritys kokea emotionaalinen minä, joka on kielletty tai tukahdutettu/tukahtunut parisuhteessa Emotionaalinen puoli on voinut tukahtua jo lapsuudessa Esim. salaisuuksien ilmapiirissä eläminen Lapsen kohtelu voi olla teknistä ja siitä on puuttunut lämpö Jaettu minä: rationaalinen puoli on ylikehittynyt, emotionaalinen puoli alikehittynyt

49 Puoliso ei ole kunnolla emotionaalisesti sitoutunut puolisoonsa Splittiä voi ilmetä myös suhteen tasolla siten että toinen on tunneihminen ja toinen järki-ihminen Parisuhteessa ollaan statuksen tai turvallisuuden vuoksi lasten takia Pyrkimyksenä on luoda sellainen perhe kuin perheen pitää olla asiat halutaan/pitää tehdä oikein

50 Uskoton osapuoli kokee liittonsa tyhjäksi, tylsäksi Näennäistä, osittaista emotionaalista yhteyttä haetaan muualta Eroottisen halun kautta saatavaa, ei kiintymys-suhteen kautta saatavaa Miehisyyden/naiseuden splittaus Esim. vaimo nähdään vain äitinä, kodinhoitajana Esim. mies nähdään vain isänä, sohvaperunana Ulkopuolisesta suhteesta haetaan piristystä, romantiikkaa, ihastumista ja tunnetta sekä vahvistusta siitä, että on haluttava ja rakastettava

51 Puolisoiden kommunikaatio rajoittuu käytännön asioihin Vaikka parisuhde on kuollut, ei uskoton kykene lähtemään suhteestaan ja elää kaksoiselämää Ei nähdä sitä, että itse luodaan sitä Parisuhde splitataan Uskoton pohtii pystyykö ikinä päättämään parisuhdettaan pelko perheen menettämisestä suuri

52

53 Uskoton haluaa välttää vastuun parisuhteen lopettamisesta ja toivoo, että uskottomuus provosoi puolisoa ottamaan eron Ulkopuolinen suhde vahvistaa parisuhteen epätyydyttävyyttä ja oikeuttaa etenemään kohti eroa

54 Ulkopuolinen suhde paljastetaan tarkoituksella Mikäli petetty osapuoli reagoi raivoisasti, pysyy uskoton rauhallisena taustalla, mikä saattaa ärsyttää toista vielä enemmän Etäisyys kasvaa entisestään kun taistellaan kumpi on hyvä ja kumpi paha

55 Kolmas osapuoli auttaa varkaana tilanteessa, syy ei ole silloin täysin itsen Usein uskottoman rinnakkaissuhde ei kestä kauaa eron jälkeen tavoite on saavutettu

56 Brown, E.S. (1991) Patterns of Infidelity and Their Treatment. Brunner/Mazel Inc., New York Buchert, M; Kiianmaa, K; Uljas T. (2007) Revitty sydän. Voiko uskottomuudesta toipua?. Minerva, Helsinki, Jyväskylä Kontula (2008) Halu&Intohimo. Hyttinen, L. (2000) Uskottomuus parisuhteessa. Perheterapia lehti 1/2000, (s. 5-12) Moultrup, D.J. (1990) Husbands, Wives and Lovers. The Emotional System of Extramarital Affair. The Guildford Press, New York Pittman, F. (1989) Private Lies. Infidelity and the Betrayal of Intimacy. New York, London Soisalo, R. (2009) Uskottomuus ja sen käsittely terapiassa. Perheterapia lehti 3/09

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Perhebarometri 2009 Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 38/2009 Julkaisija: Väestöliitto ry. Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B PL 849, 00101 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA Riitta Ala-Luhtala Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa Sanni Liukkonen NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen

Lisätiedot

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson)

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) 1 PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) Sitoutumisen määritteleminen Sitoutuminen saattaa merkitä vapaaehtoista

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA

Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA 2 SISÄLLYSLUETTELO EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA... 3 EROTILANTEEN PSYKOLOGIASSA ON TIETTYJÄ ERITYISPIIRTEITÄ, JOTKA ON HYVÄ TUNNISTAA... 4 RAADOLLISET TUNTEET... 4

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 ERO JA VANHEMMUUS Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 A V I O E R O Avioero tuo syyllisyydentäyteinen ja traumaattinen sana. Mistä siinä oikeastaan on kyse? Avioerossa tulevat

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua. 1 RAKKAUS TAITONA (Tiivistelmä Erich Frommin kirjasta Rakkauden vaikea taito koonnut Ulla Andersson) Onko rakastaminen taito? Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Susanna Oksanen Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Tutkimus Huoltaja-/Sosiaaliturva-lehden välittämästä alkoholiperheen kuvasta vuosina

Lisätiedot