Suunnitteluopas LUJA A. Palamaton rakennuslevy vaativiin kohteisiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitteluopas LUJA A. Palamaton rakennuslevy vaativiin kohteisiin. www.cembrit.fi"

Transkriptio

1 Suunnitteluops LUJA A Plmton rkennuslevy vtiviin kohteisiin

2 Luj A Yksinkertinen tp rkent Eläinsuojt Päiväkodit j koulut Näissä ympäristöissä tärkeimpiä ominisuuksi ovt kestävyys j ääneneristys. Lpset kuluttvt pintoj liikkuessn. Luj A -levyistä ei hihdu mitään hitllisi ineit j ne ovt homehtumttomi. Sunss..levy voidn sent kiukn tustlevyksi. Se kestää kosteutt j kuumuutt (150 C). Seinät on voitv huuhdell j niiden on kestettävä kulutust. Esim. stulhuoneet j mneesit ovt minioit Luj A:n käyttökohteit. Jäähllit Luj A -levy on luonnollinen vlint jääkone- j pukuhuoneeseen, kosk voimkkt lähikontktit j kosteus settvt kovi vtimuksi. Edullisempi kuin muurttu seinä, mutt silti luj. Plosemn utohlli, vrstotil, käytävät j kuntosli on plo- j kosteussuojttu Luj A -levyillä. Urheiluhllit Seinät ovt kulutust kestävät. Mlttuin ti mlmttomin. Vtiviss olosuhteiss seinät joutuvt tvllist voimkkmmn rsituksen kohteeksi. Rskiden muurttujen ti vlettujen seinien vihtoehdoksi trjomme käyttöösi Luj A -levyä. Eri tilnteet j tilt settvt jtkuvsti suurikin vtimuksi seinien lujuudelle, kosteuskestävyydelle, ploeristykselle, äänenvimennukselle j monille muille tärkeille ominisuuksille. Luj A on oike rkipäivän snkri. Voidn hyvällä syyllä sno, että Luj A:n ominisuuksist on hyötyä sellisiss tiloiss, jotk joutuvt erittäin suurelle rsitukselle. Monesti trvitn yhtä ik useit eri ominisuuksi. Kuvsrj esittelee joitkin esimerkkejä tiloist, joiden seinäverhoiluille setetn smnikisesti moni kovi vtimuksi. On melko tvllist, että smt vtimukset toistuvt, vikkkin eri syistä. UUTTA prs ploluokitus Uusi plostndrdi on settnut Luj A:n luokkn A1, jok on plmttomien rkennus-mterilien prs ploluokk. (Vert kipsilevyihin, jotk täyttävät vtimukset luokkn A2, s1, d0.) Luj A täyttää myös 10 minuutin suojverhoustestin vtimukset. Plonkestävä Kosteudenkestävä j homehtumton Helppo työstää Luj j iskunkestävä Ääntä eristävä 2

3 Luj A Vtiviin käyttökohteisiin Jätehuoneen..seinien on kestettävä kosteutt sekä täytettävä ploturvllisuusmääräykset. Luj A kestää mlmttomnkin. Teollisuus Elintrvike-, lääkej utoteollisuudess sekä lortorioiss jne. Luj A sietää kosteutt j useimpi kemiklej vurioitumtt sekä jtkuv kostumist säilyttäen silti lujuutens. Vrstot Autotlli..on käytännöllistä j edullist rkent kevyistä Luj A-levyistä. Plovtimukset j hyvä kulutuskestävyys on tärkeintä. Luj A:t käytetään myös korjustiloiss, jätevedenpuhdistmoiss, tunneleiss, likviemäreissä, kuiluiss, ilmstointihuoneiss, konej litehuoneiss jne. Vrstotiloiss Luj A:t voi käyttää sellisenn. Kestävyys j ploturvllisuus ovt perusvtimuksi. Joisskin tiloiss trvitn vielä kosteudenkestokin. Myymälät Teknisissä tiloiss seinien täytyy kestää jtkuv kulutust. Plutuspullohuoneess selvitään vtimuksist, kosk Luj A:n pint on erittäin kov j kulutust kestävä eikä sitä trvitse suojmlt. Lisää rkenteit Tästä ohjeest löydät lisää seinätyyppejä, jotk on äänieristys- j ploluokiteltu in yksinkertisimmst EI 30 -seinästä EI 120:een skk. Ne on joteltu j mukutettu uusien EU-stndrdien mukisiksi. Luj A sopii myös ulkokäyttöön säältä suojss oleviss kohteiss rosk- j jätektokset vrstoktokset räystäiden lustt Luj A on täydellinen vlint, kun hlutn mhdollisimmn yksinkertisesti täyttää korket ltuvtimukset. Sisällysluettelo Ominisuudet, sivut 4-5 Äänieristys, sivut Asennus, sivu 17 Pintkäsittely, sivu Välipohjt, sivu 14 Väliseinät, teräsrnk, sivut 6-7 Väliseinät, puurnk, sivut 8-9 Roiloseinät, sivu 13 Kiukntustt, sivu 12 Yläpohjt, sivu 14 Ulkoseinät, sivu 13 3

4 Tuoteominisuudet Yleistä Luj A on kotiminen sementtipohjinen rkennuslevy. Se on luj, kosteudenkestävä j homehtumton sekä lisäksi plonkestävä, kovpintinen j hyvin ääntä eristävä. Ulkomuoto Levyn tunnist helposti sen sementinhrmst väristä, kimltelevst pinnst, viistetyistä pitkittäisreunoist j esiportuist rei istä. Kosteudenkestävä Luj A sietää hyvin kosteutt. Se pystyy ottmn vstn j luovuttmn kosteutt lujuus-ominisuuksien huonontumtt. Levyn vähäinen kosteuseläminen tekee mhdolliseksi levyn sentmisen puskuun. Lhomton j homehtumton Sementtipohjisen tuotteen Luj A on lklinen. Korke ph-rvo (11) vikeutt homeitiöiden j muiden mikro-orgnismien ksvu. Levy ei mätäne eikä lho. Puhdistuksenkestävä Käsittelemätön Luj A -levy kestää pesun j huuhtelun. Mikäli oletetn levyn likntuvn kemikleist, öljystä ti muist vstvist, suositelln levyn pintkäsittelyä silnill/siloksnill ti etonin kyllästeellä. Ne ovt värittömiä liuoksi, jotk tekevät pinnst lik j vettä hylkivän. Vstust iologisi vikutuksi Mikro-orgnismit, lklit ti orgniset liuottimet eivät vikut levyyn. Luj A -levy ei kuitenkn kestä hppoj eikä muitkn hppmi ineksi. Kestää suurt kuormitust Seinät voidn mitoitt erilisille rsituksille muuntmll runkorkenteen k/k-väliä erilisi vtimuksi vrten. Kvioss on yleisktsus näiden yhteisvikutuksest. Kvioon on sijoitettu myös esimerkkejä tiloist erilill kuormitetuist seinistä. Ploluokitus Stndrdien SFS/EN :2002 j SFS/EN :2003 mukn Luj A kuuluu plmttomien mterilien korkeimpn luokkn A1. Luj A ( ) täyttää myös suojverhoukselle setetut 10 minuutin suojverhoustestin vtimukset. Seinärkenteet ovt väliltä EI 30 j EI 120, ktso sivut 6-9. Seinärkenteet on testttu VTT:llä normin SFS/EN mukisesti. Lämmönkesto Levy kestää jtkuv lämpöä 150 C skk. Ääntä eristävä Levyn mssn j jäykkyyden yhdistelmällä sdn hyvä ääneneristys. Ktso sivut x 1 x 2 x 2 x Luj A -levyt Kerrosten lukumäärä/levypksuus Liikuntslit Liikenneterminlit Käytävätilt kouluiss Supermrketit/tvrtlot Vrstotilt Ympäristösemt Rosk- j jätetilt Kevyt teollisuus Käytävätilt kouluiss Toimistot Myymälät Kevyt rsitus Myymälät Kliiniset tilt Kesäsunnot Liikuntslit siirtoseinillä muuttuviin sisäpelitrpeisiin Liikuntslit Liikenneterminlit Käytävätilt kouluiss Supermrketit/tvrtlot Vrstotilt Ympäristösemt Rosk- j jätetilt Kevyt teollisuus Käytävätilt kouluiss Kov rsitus Liikuntslit muuttuviin sisäpelitrpeisiin Liikuntslit Liikenneterminlit Käytävätilt kouluiss Supermrketit/tvrtlot Vrstotilt Ympäristösemt Tukirnkojen etäisyys toisistn 600 mm 400/450 mm 300 mm 4

5 Ympäristö j terveys Luj A vlmistetn sementistä, klkkikivestä, kiilteestä j sellulooskuiduist. Se ei sisällä mitään terveydelle hitllisi ineit. Päästökokeet osoittvt, että levystä ei erity mitään vrllisi ksuj. Työstettäessä syntyvä pöly ei ole terveydelle hitllist, mutt stt iheutt iho- j limklvoärsytystä. Luj A -levy on hyväksytty pintmterilien päästöluokkn M1. Nope sent 1200 mm leveällä levyllä sdn nopesti vlmist seinäpint. Leveysmitltn 900 mm leveä levy helpott levyn käsittelyä erityisesti htiss tiloiss. Levyjen nosto j siirto helpottmn voidn käyttää kntokhvoj. Asennustyön helpottmiseksi j kiinnitysetäisyyksien vrmistmiseksi on levyn pitkille sivuille esiporttu kiinnitysreiät j levyn keskilinjlle on merkitty ruuvien kiinnityskohdt vlmiiksi. Ruuvit pureutuvt hyvin Luj A:hn myös ilmn esiporttuj reikiä. Reunt Luj A:t on stvn kolme erilist reuntyyppiä. V-viisteellisissä levyissä on pitkillä sivuill 2 mm viiste. Levyt sennetn puskuun reun reun vsten. Viisteen nsiost sennuksest tulee siisti. Levyn reunohennetuss versioss on reunohennus pitkillä sivuill sumtont sennust vrten. V-viisteellisenä levypksuudet 9 j Reunohennettun (tilusljike) Suorreunisen 9 j (tilusljike) Tuoteseloste SFS 12467:2005 mukn Luj A-levyn luokitus on NT C2 I Kuitusementtitsolevyt tuotestndrdi j testimenetelmät - NT Levy ei sisällä vrllisi ineit ti lisäineit. - C Levy on trkoitettu sisäkäyttöön j voidn ltist kosteudelle, kylmälle j lämpimälle, mutt ei pkkselle (märkänä). - 2 Levyn tivutuslujuus on vähintään 7 MP. - I Levyn mitoitus on prhn tolernssiluokituksen mukinen. Vkio V-viiste 9 j Tilusljikkeet Reunohennettu Suorreuninen 9 j Termiset j hygroskooppiset ominisuudet Lämmönjohtvuus Ominislämpökpsiteetti Lämpöljenemiskerroin Käyttölämpötil PH-rvo levyn pinnll Veden imeytyminen Kosteuspitoisuus toimitettess 0,25 W/m C 0,9 kj/kg C 7 C mx. 150 C 11 32% n. 4% Levyn pksuus Höyryn läpäisyvstus Ilmääneneristys (R 1 w ) s/m 28 db s/m 31 db Nämä rvot ovt ohjeellisi mittustuloksi, joit vlmistj OY Minerit AB käyttää ldunvlvonnssn. 2550/3000 Pitkät sivut esirei itetty Keskilinjn kiinnityskohdt vlmiiksi merkitty 300 Rnkjko 1200/kk 600, 900/kk

6 Luj A -väliseinät teräsrnkn A A B C Sivult 7 voidn vlit seinärkenne yksittäisen projektin plo- j ääneneristysvtimusten perusteell. Seinärkenteiden ominisuudet on esitelty EU-stndrdeiss edellytettyjen koestusten j lskelmien mukn. A Levyt Levykerrokset Yksi kerros per rungon puoli Kksi kerrost per rungon puoli Luj A B Runkorkenne Rngt Pksuus 45, 70 ti 95 mm Vhvistuslipn suositusleveys vähintään 40 mm K/k-väli 450 mm ti enintään 600 mm E Plkit Pksuus 45, 70 ti 95 mm Päälle liimtun polyeteeniknkn ti tiivistysnuhn knss ti ilmn. Aljuoksun korkeus lttist vähintään 40 mm. Mterilin ominisuudet Rngn pksuus vähintään 0,56, kuumsinkitty kylmävlssttu ohutlevy Z 275 kvlifiointinormin SFS-EN mukisesti Yksittäisrnk(E) D Limittäisrnk (D) Kksoisrnk (DD) min 10 mm DD C Ontelot S: Kivivilln tiheys vähintään 28 kg/m3 M: Minerlivill = Lsi- ti kivivill. Lsivilln tiheys vähintään 16 kg/m3 M0: Ei täytettä ontelorkenteess. Sivun 7 seinärtkisut ovt minimirtkisuj vstville seinärkenteiden plo- j äänieristysvtimuksille. Vkioleveys j mhdollinen eristys voidn tehdä pksummksi. Luj A ti Kkeliluj-levy voidn sent rkenteen päälle. Kkeliluj-levyille rnkojen väli on kuitenkin enintään 450 mm. Pystysuort levysumt on sijoitettv rnkojen päälle. Khden levykerroksen (tupllevyt) liitokset limitetään. Vksuort levyliitokset yhden levykerroksen sennuksiss sijoitetn vksuorn poikkirngn (smntyyppisen kuin seinärngss) päälle. Khden levykerroksen rtkisuss vksuor limitys on vähintään 150 mm. Vkrnk ei khdell levykerroksell trvit. 6

7 Seinätyypit teräsrnkn Ploluokk Äänieristysluokk R 1 w Suurin seinäkorkeus mm Pksuus mm Seinätyyppi Nro Rnkojen väli k/k-väli 450 ti 600 mm * 69 E 45/ M0 S1 3000* 94 E 70/ M0 S E 45/ M45 E 45/ M45 S2 S3 EI * 88 E 70/ M70 S E 45/ M45 S E 95/ M95 S E 95/ M95 S E 70/ M70 S E 45/ M0 S E 95/ S95 S6 2x 2x EI E 70/ M0 S E 70/ S70 S9 2x 2x EI E 95/ S95 S E 95/ M0 S E 45/ S45 S E 70/ S70 S E 95/ S95 S E 70/ S70 S17 2x 2x EI E 95/ S95 S D 95/ S95 S DD 70/ S2x70 S15 min 10 mm * Todellisen ploluokn svuttmiseksi seinät tehdään ilmn vksuori sumoj. 7

8 Luj A -väliseinät puurnkn A A B C Sivult 9 voidn vlit seinärkenne yksittäisen projektin plo- j äänieristysvtimusten perusteell. Seinärkenteiden ominisuudet on esitelty yhteisten EU-stndrdeiss edellytettyjen koestusten j lskelmien mukn. A Levyt Levykerrokset Yksi kerros per rungon puoli Kksi kerrost per rungon puoli Luj A B Rngt Runkorkenne Mitt 45 x 45, 45 x 70 ti 45 x 95 mm ti kertopuu 44x44, 39x66, 39x91 mm K/k-väli 450 ti enintään 600 mm E Aluspuu j yhdysprru Mitt 45 x 45, 45 x 70 ti 45 x 95 mm ti kertopuu 44x44, 39x66, 39x91 mm Yksittäisrnk(E) Limittäisrnk (D) D Kksoisrnk (DD) min 10 mm C S: Ontelo Kivivilln tiheys vähintään 28 kg/m3 DD M: Minerlivill = Lsi- ti kivivill. Lsivilln tiheys vähintään 16 kg/m3 M0: Ei eristettä ontelorkenteess. Sivun 9 seinärkenteet ovt minimirtkisuj vstville seinärkenteiden plo- j äänieristysvtimuksille. Vkioleveys j mhdollinen eristys voidn tehdä pksummksi. Myös Luj A- ti Kkeliluj-levy voidn sent rkenteen päälle. Kkeliluj-levyille rnkväli on kuitenkin enintään 450 mm. Pystysuort levysumt on sijoitettv rnkojen päälle. Khden levykerroksen (tupllevyt) liitokset limitetään. Vksuort levyliitokset yhden levykerroksen sennuksiss sijoitetn vksuorn poikkipuun (smntyyppisen kuin seinärngss) päälle. Khden levykerroksen rtkisuss vksuor limitys on vähintään 150 mm. Välipuit ei khdell levykerroksell trvit. 8

9 Seinätyypit puurnkn Ploluokk Äänieristysluokk R 1 w 30 Suurin seinäkorkeus mm E 45/45x M0 W Pksuus mm Seinätyyppi Nro Rnkojen väli k/k-väli 450 ti 600 mm E 45/ M0 E 45/ M45 E 95/ M0 W4 W6 W E 45/ M45 W E 70/ M70 W E 70/ M0 W4 EI E 45/ M45 W E 95/ M95 W E 70/ M70 W E95/ M95 W D 95/ M95 W DD 70/ M2x70 W16 EI E 45/ M0 W8 EI 60/REI E 95/ S95 W6 EI 60/REI E 70/ S70 W10 EI E 45/ S45 W12 35 EI 60/REI E 95/ S95 W10 EI 60/REI E 70/ M0 W8 EI 90/REI E 70/ S70 W E 95/ S95 W18 EI D 95/ S95 W DD 70/ S2x70 W min 10 mm 2x 2x 2x 2x min 10 mm 9

10 Pintkäsittely, v-sum Näkyvä sum j viistetty reun Yleistä Levyjen puhdistminen pölystä on erittäin tärkeää, jott mli trttuisi pintn riittävän hyvin! Poist mhdolliset prrt kiinnitysj leikkuskohdist siistimmän tuloksen iknsmiseksi. Levyjen on luonnollisesti oltv myös kuivi. Muuten Luj A on sellisenn pinnoitusvlmis. Peitemlttu pint Peitä nulojen j ruuvien knnt tsoitteell ti jätä ne näkyviin. Levyjen sumoj ei kuitenkn tule tsoitt, vn ne jätetään näkyviin. Käytä etonille sopivi mlej, esimerkiksi lteksi- ti kryylimli (ei öljy- ti lkydimlej, joiss ei ole pohjn lklinkestävä mli). Noudt mlinvlmistjn ohjeit. Vedenpitävä/kyllästetty pint Mikäli pinnst hlutn vettä- j likhylkivä, on suositeltv käsitellä pint etonille sopivll pohjustusineell ti tehdä pintkyllästys silnill/siloksnill. Kumpikin vihtoehto nt läpikuultvn, himmeän pinnn, joss on levyn om väri. V-SAUMA viistereun 1. käsittelemätön pint 2. mlttu pint, ylitsoitetut kiinnikkeet j näkyvä sum 10

11 Pintkäsittely, sumton pint Sumton pint reunohennetust Luj A -levystä Yleistä Seiniin, jotk hlutn täysin sumttomiksi, käytetään Luj A:n reunohennettu versiot. Näissä levyissä on 50 mm leveä ohentuv reun, jok on suunniteltu erityisesti tsoitteen käyttöä vrten. Ohennuksen syvyys on 1 2 mm. Levyjen puhdistminen pölystä on erittäin tärkeää, jott mli trttuisi pintn riittävän hyvin! Levyjen on luonnollisesti oltv myös kuivi. SAUMATON Mlus Normliss suinhuoneess sumton, sileä pint tehdään reunohennetun levyn vull. Kiinnikkeiden knnt j sumt tsoitetn esim. Breplst LF ti Fintex LF -summssll j 50 mm leveällä kuitunuhll, minkä jälkeen sennetn lsikuitutpetti. Mlus khteen kertn on normliolosuhteiss riittävä. Pohjmlin on oltv lklinkestävä. Luj A voidn myös kevytrpt. 1. Reunohennettu levy 2. Summss 3. Kuitunuh 4. Pinttsoite 5. Lsikuitutpetti 6. Pohjmlus 7. Pintmlus Tpetointi Sumojen tsoitus tehdään smoin kuin mlttess. Pinnn käsittely vedenpitäväksi Sm menetelmää Luj A:n reunohennetun version knss voidn käyttää myös kosteiden tilojen mttojen ti mlusten pohjn. Noudt toimittjn ohjeit. Ei kkelipinnoille Luj A:t ei s käyttää kkeleiden ti klinkkereiden lustn. Aino siihen trkoitukseen sopiv levy on Kkeliluj. Se on VTT:n testm j hyväksymä tuote. Lisätieto Kkelilujst st internetistä 11

12 Luj A kiukntustlevynä Turvllinen plonsuoj sunn Plmton Luj A -levy on luokiteltu täysin plmttomksi. Eurostndrdin mukn Luj A kuuluu plmttomien mterilien korkeimpn luokkn A1. Luj A kestää jtkuv lämpöä 150 C:een sti. Plmttomuutens lisäksi Luj A sietää hyvin myös kosteutt, joten se on ihnteellinen mterili kiukn tustksi LUJA A TUULETUSVÄLI ESIPORATTU REIKÄ 2 MM > RUUVIN Ø METALLIHOLKKI Suojusvihtoehdot riippuen kiukn etäisyydestä seinään Suojus 1 x 8 mm Suojus 2 x 8 mm Ilmn suojust Ei ltoitust Luj A:n päälle. Hehkuv eristämätön kius pintlämpö C Polttv, eristetty kius pintlämpö C HUOM! TUULETUSVÄLIT 30 mm. A=500 mm B=800 mm C=900 mm A=250 mm B=400 mm C=600 mm A=250 mm B=800 mm C=600 mm A=125 mm B=400 mm C=600 mm A=1000 mm B=800 mm C=1200 mm A=500 mm B=400 mm C=600 mm 12

13 Märkätilojen j kylpyhuoneiden seinät Ploluokk Äänieristysluokk R 1 w Suurin seinäkorkeus Rkenne Nro Mitt EI * kk/ E 70/70 8 KL - 9 M70 S19 8 mm KL Luj A EI 60 EI kk/ kk/ E 70/70 8 KL S70 E 70/70 8 KL - 9 M70 S9 W20 8 mm KL Luj A Luj A KL = Kkeliluj 8 mm KL Luj A EI kk/600 E 70/70 8 KL S70 W10 8 mm KL Luj A Luj A * Todellisen ploluokn svuttmiseksi seinät tehdään ilmn vksuori sumoj. Ktso lisätietoj sivun 6 selityksistä. KL = Kkeliluj. Roiloseinät Ploluokk Äänieristysluokk R 1 w Suurin seinäkorkeus k/k-välillä 450 ti 600 mm Rkenne Nro Mitt EI * Luj A 17 mm kivivill, esim. Pro ROB60 (tiheys 150 kg/m3) Luj A Teräsrngt R 70, k/k-väli 450 ti 600 mm SV 1 EI * Luj A 20 mm kivivill, esim. Pro ROB60 (tiheys 150 kg/m3) Luj A Teräsrngt R 70, k/k-väli 450 ti 600 mm SV 2 * Tehdään ilmn vksuor sumust. Ulkoseinät Ploluokk EI Äänieristysluokk Rkenne Nro Mitt R 1 w Clssi Luj julkisivulevy ti 1 lutverhous 45 x 70 mm, k/k-väli enintään 600 Luj A YV 1 Clssi Luj julkisivulevy ti 1 lutverhous Luj A EI mm Clssi ti Pstel Luj julkisivulevy Lut, pystysuor 21 x 45 mm, k/k-väli enintään 600, EPDM tuulensuoj esim. 9,0 mm Windstopper Luj Puurngt, 45 x 70 mm, k/k-väli 600 Luj A YV 2 8 mm Luj julkisivulevy 9,0 mm Windstopper Luj A REI Luj julkisivulevy ti 1 lutverhous Lut, pystysuor 28 x 70 mm, k/k-väli enintään 600, EPDM Tuulensuoj, esim. 4,5 mm Windstopper Luj Puurngt, 45 x 95 mm, k/k-väli 600 Kivivill 95 mm, tiheys 30 kg/m3 Luj A YV 3 Luj julkisivulevy 4,5 mm Windstopper Luj A 13

14 Alktto Ploluokk Äänieristysluokk Rkenne Nro Mitt R 1 w Alkton ripustin 1,25x25 mm, k/k-väli 1200 mm 42 mm kivivill EI P45 pääprofiili, k/k-väli 1200 mm Httuprofiilinen teräs S25/85, toissijinen profiili, S31 k/k-väli 400 mm 2 x Luj A 2x Väliktto* Ploluokk Äänieristysluokk Rkenne Nro Mitt R 1 w 22 mm lttilstulevy / 22 mm puukuitulevy / 21 mm vneri REI x 170 puuplkit, k/k-väli 600 mm 95 mm kivivill MB 1 28 x 70 mm rimt, k/k-väli 400 mm Luj A 22 mm lttilstulevy / 22 mm puukuitulevy / 21 mm vneri REI x 170 puuplkit, k/k-väli 600 mm 95 mm kivivill MB 2 Httuprofiilinen teräs S 25/28, k/k-väli 400 mm 12 x 2 mm Luj A 2x *) Rkenteet perustuvt ruotslisen Brndskyddslget A:n lusuntoihin. Yläpohj Ploluokk Äänieristysluokk Rkenne Nro Mitt R 1 w 45 x 170 mm puuplkit, k/k-väli 600 mm REI mm kivivill Höyrysulku VB 1 28 x 70 mm rimt, k/k-väli 400 mm Luj A 45 x 170 mm puuplkit, k/k-väli 600 mm 170 mm kivivill REI Höyrysulku VB 2 Httuprofiilinen teräs S 25/28, k/k-väli 400 mm 12 x 2 mm Luj A 2x Kivivilln tiheys vähintään 28 kg/m3 *) Rkenteet perustuvt ruotslisen Brndskyddslget A:n lusuntoihin. 14

15 Ääneneristys Yleistä Rkennuselementin ääneneristävyys määräytyy rkenteen suorn läpäisevyyden, sivutieläpäisevyyden, ylikuuluvuuden j vuotokohtien perusteell. Luj A:n erityinen mssn j jäykkyyden yhdistelmä estää tehokksti äänen pääsyn levyn läpi. Levyn ominisuuksien j seinärkenteen yhteisvikutuksen vull päästään tehokkisiin vimennuslukemiin. Trjoll on myös yksityiskohtisi rtkisuj liitoskohtien tekemiseen siten, että äänen kntutuminen rkennuksess estetään. Rkenteen vlitseminen eri trpeisiin Helpoint on vlit testtuist j luokitelluist rkenteist sivuilt 7, 9, 13 j 14. Esitetyt äänieristysrvot R I w ovt koestettuj, lskettuj j käytännössä svutettvi rvoj. Näiden rvojen svuttminen edellyttää ilmtiivistä j kikin tvoin oikenlist sennust Luj A:n sennusohjeiden mukisesti. Ääneneristystiivistys Sivujen 7, 9, 13 j 14 tulukoiss esitettyihin ääneneristysrvoihin pääseminen edellyttää, että seinien j sivuvien rkenteiden liitoskohdiss ei ole rkoj, joist ääni pääsisi vuotmn. Tämän vuoksi on käytettävä erikoistiivisteitä esimerkiksi seinien, lttin j kton liitoskohdiss. Ääneneristystiivistys voidn suoritt kuivn sumtiivisteenä, eli EPDM-kumilistoj käyttäen, useimmiten yhdessä teräsrngn ti vstvn knss. Puurnk-sennuksess äänitiivistys suositelln tehtäväksi kustisen sumusmssn vull. Yksityiskohtiset liitoskohtien tiivistysperitteet ovt seurvll sivull. Huolellist tiivistystä trvitn myös seinän läpivienneissä, esim. ilmnvihtoknvien, putkien, sähköjohtojen jne. yhteydessä. Tärkeitä tietoj Luj A:st ääneneristyksessä Kimmokerroin 7 GP Tiheys 1150 kg/m 3 Ilmääneneristys (R I w) yhdelle levylle : 28 db : 31 db 15

16 Ääneneristyksen peritteit Luj A -seinä teräsrnkn Väliseinää vsten, vksuor poikkileikkus R 1 w 35 db R 1 w 40 db R 1 w 44 db R 1 w 48 db R 1 w 55 db d d Rskit rkenteit vsten, pystysuort poikkileikkukset ktto min 60 mm etoni ktto min 60 mm etoni ktto min 250 mm etoni d Ktto R 1 w 35 db R 1 w db R 1 w 55 db Ltti ltti min 60 mm etoni 40 d seinä min 100 mm etoni d seinä min 120 mm etoni 55 d seinä min 150 mm etoni e d e Kiskon k/k-väli enintään 400 mm Ääneneristystiivistys, min 4 mm EP-kte Ääneneristystiivistys, kuiv, EPDM-list Levyn liitoskoht ti rko min 10 mm Sum, min 20 mm minerlivill, ei vdit > 250 mm etonin yhteydessä * Kuiv, EPDM-listoill tehtävä ääneneristystiivistys voidn korvt kustisell tiivistemssll tehtävällä sumuksell, kuten puurnkojen yhteydessä ll. Luj A -seinä puurnkn Väliseinää vsten, vksuor poikkileikkus R 1 w db R 1 w 44 db R 1 w 48 db R 1 w 55 db d d f Rskit rkenteit vsten, pystysuort poikkileikkukset ktto min 60 mm etoni ktto min 250 mm etoni ktto min 250 mm etoni Ktto Ltti ltti min 60 mm etoni R 1 w db R 1 w 44 db 40 d seinä min 100 mm etoni d seinä min 120 mm etoni 55 d seinä min 150 mm etoni R 1 w 55 db e d e f Kiinnityksen k/k-väli enintään 600 mm tuest Ääneneristystiivistys, min 4 mm EP-kte eristettäessä R I w 35 db Akustinen tiivistemss Levyn liitoskoht ti rko min 10 mm Sum, min 20 mm minerlivill, ei vdit käytettäessä kht levykerrost seinän liitoskohdss Kulmruttuki 60 x 60 mm 16

17 Asennus Helppo työstää Luj A:t on helppo työstää. Siihen voi käyttää smoj työkluj kuin puuhun eikä sitä ole sen vikempi sht kuin vikkp kuitulevyä. Luj A:n voi myös ktkist tekemällä viilloksen j tittmll sitten viilloksen kohdlt. Reunetäisyys Reunviiste (vkio) min 75 mm Levyt sennetn uppokntruuveill (4,2 x mm) mhdollisen päälle tulevn tsoitteen vuoksi. Vihtoehtoisesti voidn käyttää mtlkntisi (vin vähän ulkonevi) ns. sennusruuvej (4,2 x mm). Esiporuksi ei trvit. Levyn pitkillä sivuill on vlmiiksi portut reiät. Levyt sennetn puskuun reunt vsttusten. 300 mm min Tärkeimmät kiinnitysten mitt 200 mm mx. 600 mm Tivutus Levyä voidn tivutt seinien j kttojen kreville pinnoille tulukon mukisill säteillä. Levyt kiinnitetään tuill, joiden enimmäisväli on 400 mm. Märkiä levyjä voidn tivutt vielä 50 %. Ne setetn tällöin puristettuin krevn muotoon j nnetn kuivu. Kiinnitykset Luj A on kov j kestävää. Se pystyy knnttmn monenlisi klusteit j sisustuselementtejä, jotk muutoin vtisivt vhvikkeit tkseen. Trvittess vhvikkein voidn kuitenkin käyttää kiinnittimiä, vhvikepeltiä ti vneri. 1. Ilmn vhvikett: klusteit, jotk eivät yleensä vdi tustvhvikkeit, ovt muun muss kpit, hyllyt j pyyhkeenkuivustelineet. Tulukoss on esitetty esimerkkejä kiinnitysvälineistä j kuormituksist, kun levyn pksuus on. 2. Vhvikepelti ti -vneri: kun kuorm on yllä minittuj suurempi, tulee kiinnikkeitä vhvist vhvikepellillä ti vnerilevyllä tukien välillä. Esim.: pinvt hyllyt j pesultt. 3. Kiinnittimet: julkisiss tiloiss, kuten kouluiss, klusteet joutuvt tvllist kovemmlle rsitukselle. Tällöin tustn trvitn usein kiinteä lttikiinnitys pesultille, inv-w:n käsituille jne. Seinäripusteisiss w-istuimiss lttikiinnitys on välttämätön. Luj A:t käytettäessä ei trvit lisävhvistust w-istuimen j kiinnityksen väliin. mx. 400 mm Plkisto j lktto Tivutussäde m Pksuus mm Pituussuuntn Poikkisuuntn ,5 Tulukost ilmenevät suositusrvot levyille, joiden kosteuspitoisuus on n. 4 % (toimituskosteus) Kiinnitin Mx kuorm kg Vetovoim Leikkusvoim 7, , , Esimerkkejä Peilit, koukut, kevyet hyllyt Kpit, koukut, kevyet hyllyt 90 37,5 17

18 Vlikoim Tuotteen tunnistustiedot ovt lvn etiketissä j levyn tustpuolen merkinnässä. Luj A on helppo tunnist kimltvst pinnstn, viistetyistä pitkistä sivuistn j esiportuist rei istään. Asennusohjeet ovt pkkuksess. Toimitettess lvss on muovipäällyste, jok toimii inostn kuljetussuojn. Säilytä lv sisätiloiss kuivss pikss ti ulkon hyvin peitettynä. Mitt j pino Levyn pksuus mm Koko mm 1200 x x x x x x 2550 Pino kg/m 2 11,0 11,0 11,0 15,1 15,1 15,1 Kpl/ lv m 2 lv 137,7 162,0 126,2 91,8 108,0 91,8 Lvpino Tiheys 1150 kg/m 3 ± 75 kg Reuntyypit Stndrdilevyjen pitkittäisreunt ovt viistettyjä. Reunohennettu j suorreuninen levy ovt tilusljikkeit. Tolernssit Pksuus Leveys Pituus ± 10 % ± 3 mm ± 5 mm Ilmoitetut tolernssit ovt EU-stndrdin EN mukisi enimmäisrvoj. Ruuvit Käyttö ZnC 3.9 x 35 ZnC 3.9 x 25 ZnC 4.2 x 35 ZnC 4.2 x 45 Ruuvimenekki kk/600 n. 17 kpl/m 2. Piilo- ti näkyvään sennukseen teräsrnkn Piilo- ti näkyvään sennukseen puurnkn Puurnkn senkkv hrvkierreruuvi 4,2 x 35 ti 4,2 x 45. Teräsrnkn senkkv tiuhkierteinen 3,9 x 25 ti 3,9 x 35 ruuvi, kun teräsrngn inevhvuus < 0,75 j porkärkinen senkkv ruuvi esim. Knipping 35 x 4,2 (tilusljike), kun teräsrngn inevhvuus > 0,75. Stvn myös nuhruuvi puu- j teräsrnkn esim. Seno durspin 39JS30MC (tilusljike). 18

19 Hyväksynnät, kokemus j plvelu HYVÄKSYNNÄT Luj A -sisälevyt täyttävät rkennusln virnomisten rkennustrvikkeille settmt vtimukset.tuotteet ovt VTT:n testmi, tuotteill on CE-merkintä j ne ovt ovt plo-ominisuuksiltn plmttomi, luokk A1. KOKEMUS Cemritillä on vnkk kokemus kuitusementtisten tuotteiden kehitystyöstä j vlmistmisest Pohjoismiss. Cemrit tekee ktiivist kehitystyötä uusien, innovtiivisten tuotteiden kehittämiseksi. PALVELU Tekninen tukemme neuvoo j opst mielellään kohteiden suunnitteluss. Tutustu referenssikohteisiimme www-sivuillmme ti til erillinen CD, jost löydät nimtioesitykset kikist tuotteistmme. Käsittely j vrstointi VARASTOINTI Vrstointilustn tulee oll tsinen j riittävän kntv, etteivät pinkt pääse pinumn epätsisesti. Ulkon vrstoitess on levyt suojttv steelt vedenpitävällä suojpeitteellä. Levypinkkojen siirto tehdään trukill ti nosturill nostoliinoj j kpuloit käyttämällä. VASTAANOTTO Levyjen tultu työmlle trkist, että ne ovt tilmsi ltu. Levyltu selviää pinkss olevst lomkkeest ti yksittäisen levyn tustpuolell olevst leimst. Trkist myös määrä j vrmist, että levyt ovt spuneet ehjinä perille. 19

20 Cemrit Oy P.O. Box 46 FI Lohj Finlnd Tel.: Fx: JÄLLEENMYYJÄT Cemrit-tuotteit j -trvikkeit myyvät rutkupt j rkennusliikkeet kutt mn.

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013 Rkenneops Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

YLÄPUOLINEN VESIKOURU JA LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ 1 mm YLÄPÄÄ TAIVUTETAAN KATTOTIILIRIVIN ALLE ALAPÄÄ TUETAAN LUMIESTEESEEN

YLÄPUOLINEN VESIKOURU JA LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ 1 mm YLÄPÄÄ TAIVUTETAAN KATTOTIILIRIVIN ALLE ALAPÄÄ TUETAAN LUMIESTEESEEN Tolerance.: pproved 4 5 6-9,2 9 Tolerance.: 05..2009 Section top alu-tre 5 H-ikkuna TES pproved 4 5 1713-26 PRELIMINRY 1-0 +0,5 5,2 9 PYSTYLEIKKUS 1/5 YLÄPUOLINEN VESIKOURU J LUMIESTE 1/5 VESIKOURU LYIJYLEVYÄ

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T Alumiiniset vlisinripustuskiskot XYRV plus vlisinripustuskiskot Vlisinripustuskiskojen käyttökohteit ovt myymälät, toimistot, teollisuushllit j vrstot yms. korket

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti YLEISKUVAUS 1.3. Sndwich-elementtien tekniset tiedot Tulukko 1.1 1. Elementin ulkopint Teräslevy, jonk pksuus on 0,5 ti 0,6 mm 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenpors EPS, stndrdin LVS EN 13163 mukisesti Minerlivill

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Kestävää pintaa LUJA A. Palamaton rakennuslevy.

Kestävää pintaa LUJA A. Palamaton rakennuslevy. Kestävää pintaa LUJA A Palamaton rakennuslevy www.cembrit.fi LUJA A A1-PALOLUOKAN PALAMATON RAKENNUSLEVY Luja A on kotimainen tuote, joka valmistetaan puhtaista ja turvallisista raaka-aineista. Luja A

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101 4/2/FI/9 Plonrjoittimet Srj FK-EN Testttu stndrin EN 1366-2 mukisesti Mhntuoj Oy Teknoclor Ab Puh 010 820 1100 Telefx 010 820 1101 Sinikellonkuj 4 01300 nt e-mil teknoclor@teknoclor.fi www.teknoclor.fi

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508

FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508 FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET Jäähdytysteho Jäähdytysteho Kylmäine Mikroprosessori 127,0 4 149,0 155,0 1 761,0 mäntä/ruuvi/keskipko R407C/R134 MP99/MP.COM MONIPUOLINEN

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

LKM Asennuskanavat, teräs

LKM Asennuskanavat, teräs LKM Asennusknvt, teräs LKM. Luotettv kpelien j johtojen suoj. Teräksisillä sennusknvill LKM on kksi käyttöluett. Kestäviä LKMsennusknvi käytetään koneiden j litteistojen yhteydessä kpelien j johtojen sennukseen

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen.

Cembrit Sauna. Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. Julkisivulevyt Sisälevyt Kestää kuumaa. Antaa saunalle tai tulisijalle laadukkaan silauksen. CEMRIT SAUNA 2 Tuotekuvaus Tyylikästä turvallisuutta -kiukaantaustalevy on valmistettu turvallisista, kestävistä

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Gyproc XR Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Tuotekuvaus Gyproc XR Parempi ääneneristävyys Gyproc XR -teräsranka on kehitetty antamaan parempi ääneneristävyys Gyproc-väliseiniin ääneneristävyystasoilla

Lisätiedot

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä Suorkidesvunhllintjärjestelmä 0 www.etsnord.fi 0 Sisällys Yleistä EKT-T Knv EKP-T Kulmyhde EKPK-T Kulmyhde EKK-T Muuntoyhde EKD-T Muuntoyhde EKN-T S-liitin ESS-T Lähtökulus ESK-T Lähtökulus ESD-T Lähtökulus

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

fermacell Rakenteiden yleiskatsaus REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Rakenteiden yleiskatsaus REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Rakenteiden yleiskatsaus REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Sisällysluettelo Esineiden kiinnittäminen seinille ja sisäkattoon Asennus seinälle 3 Esineiden kiinnittäminen

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Funktiojonot 1

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Funktiojonot 1 SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 JOUNI PARKKONEN Sisältö 0. Tästä tekstistä. Funktiojonot 0. Tästä tekstistä Tämä moniste on trkoitettu käytettäväksi kurssin Srjt j differentiliyhtälöt luentomterilin.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

fermacell Asennusopas

fermacell Asennusopas fermacell Asennusopas 2 Miksi valita fermacell kuitukipsilevyt Yksi kerros riittää muuttamaan vanhat tottumuksesi fermacell kuitukipsilevyillä voit säästää paljon. Yksi ainoa kerros riittää usein täyttämään

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukestoisuus EC:n mukn Oikosulkukestoisuus DN EN 439-1/EC 439-1:n mukn Tyyppikoestus DN EN 439-1 Järjestelmän tyyppikoestuksen yhteyessä suoritettiin seurvt Rittl-virtkiskojärjestelmien sekä vstvien

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY Kestävä väliseinä kätevästi Valitse väliseinämateriaaliksi monipuolinen ja turvallinen HB-Priima Nykyaikaisena kivipohjaisena materiaalina HB-Priima-harkkolevyt soveltuvat erinomaisesti

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TILASTOTIETEEN VALINTAKOE 3.6.2014 Ratkaisut ja arvostelu

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TILASTOTIETEEN VALINTAKOE 3.6.2014 Ratkaisut ja arvostelu VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TILASTOTIETEEN VALINTAKOE 3.6.4 Rtkisut j rvostelu. Koululisen todistuksen keskirvo x on lskettu ) b) c) d) kymmenen ineen perusteell. Jos koululinen nostisi neljän ineen

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen.

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen. Asennusohjeet Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

Mittamuuntajien yleiset ominaisuudet

Mittamuuntajien yleiset ominaisuudet Mittmuuntjien yleiset ominisuudet Eurolite Oy on vuonn 1988 perustettu sähkötekniikn tuotteiden mhntuontiin, mrkkinointiin j myyntiin erikoistunut sintuntijyritys. Keskeisenä tvoitteen on hyvä siksplvelu,

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS 0 MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 30 PISTEYTYSKOKOUS 0 ) Sijoitetn x 0 Rtkistn = 0/04,0000 b) Jos neliön sivu on s, niin lävistäjä on s Ehto: s 6 s + s = 6, s 6 3 4s 6,70, joten piiri ) Suorn yhtälö

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Gyproc DUROnomic

Gyproc DUROnomic .15 Gyproc DUROnomic Sisältö.15 Gyproc DUROnomic.15 Gyproc DUROnomic...155 Rakennetyypit... 157 Tyyppidetaljit...159 160 Gyproc Käsikirja Gyproc Suunnittelu .15 Gyproc DUROnomic Rakennetyyppi.15:110 Kantava

Lisätiedot

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus.

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus. KOLMIULOTTEISI KPPLEIT Tsogeometriss käsiteltiin kuvioit vin ydessä tsoss. vruusgeometriss tsoon tulee kolms ulottuvuus, jolloin sdn kppleen tilvuus. SUORKULMINEN SÄRMIÖ Suorkulmisess särmiössä kikki kulmt

Lisätiedot

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET Käyttöohje 1.4.2000 BY:n käyttöselosteet nro 259, 287, 326, 339 j 351 Päivitetty 15.06.2011 semtu oy - PL 124 04201 KERAVA puh. (09) 2747950, fx (09) 27479540 E-mil:

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi BENDERS seinäelementit Seinäelementit ja perustukset Lisää Bendersistä: www.benders.fi 2 Sisältö Seinäelementit 4-10 Seinäelementtien tarvikkeet 11 Perustukset 12-15 Perustustarvikkeet 15 3 Seinäelementti

Lisätiedot

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään

Olkoon. äärellinen automaatti. Laajennetaan M:n siirtymäfunktio yksittäisistä syötemerkeistä merkkijonoihin: jos q Q, x Σ, merkitään T 79.00/002 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2. Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot