YLEISOHJEET OPETTAJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISOHJEET OPETTAJALLE"

Transkriptio

1 YLEISOHJEET OPETTAJALLE Olemme suunnitelleet yläkouluun ja lukioon kolme erilaista draamallista oppituntikokonaisuutta, joissa sukelletaan Molièren Saiturin maailmaan, kaikissa hieman eri näkökulmasta. Oppituntien sisällöt ja tehtävien ohjeet on suunniteltu siten, että opettaja tai osallistujat eivät tarvitse aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Oppituntien sisällöt käyvät sekä äidinkielen että ilmaisutaidon opetukseen. Ensimmäisessä tehtäväkokonaisuudessa tutustutaan klassikkoon tekstin kautta jo ennen näytelmän katsomista. Kahdella muulla tunnilla palataan katsomiskokemuksen ja näytelmän teemojen äärelle muun muassa improvisaation ja tunnetilaharjoitusten kautta. Harjoituksiin merkitty kesto on suuntaaantava: opettajan on hyvä tutkailla ryhmää ja lopettaa harjoitus ennen kuin ryhmä kyllästyy. Kaikkia harjoituksia ei ole pakko ehtiä käydä läpi yhden tunnin aikana, mutta tunnin rakenteen olisi kuitenkin hyvä olla mallia lämmittely harjoitukset lopetusharjoitus: lämmittelyssä virittäydytään teemaan ja tunnelmaan, harjoituksissa syvennetään niitä ja lopetusharjoituksessa analysoidaan koettua. Ennen draamaharjoituksia on hyvä puhua ryhmän kesken pelisäännöistä. Koska pitkään keskusteluun ei ehkä ole aikaa, kannattaa opettajan mainita ainakin vapaaehtoisuuden periaatteesta sekä ryhmän keskeisestä luottamuksesta. Ääneen voi sanoa esimerkiksi: o Draamatunnin tarkoituksena on tehdä yhdessä harjoituksia. o Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suotavaa. o Kenenkään ei tarvitse tehdä mitään sellaista, mikä ahdistaa! o o Draamaharjoitukset saattavat herättää tunteita ja se on täysin hyväksyttävää. Jos harjoituksissa tulee esille henkilökohtaisia asioita, ryhmään tulee voida luottaa. Asioista ei puhuta eteenpäin ryhmän ulkopuolella. Opettajan täytyy olla ryhmän suhteen tuntosarvet herkkänä. Esimerkiksi lämmittelyyn voi kuitenkin pyytää kaikkia osallistumaan, sillä ne ovat eniten leikinomaisia. Opettajan tärkein tehtävä on tutustua ennalta harjoituksiin ja niiden tavoitteisiin, tuntea näytelmäteksti, luoda ryhmään turvallinen mutta kokeilemaan innostava ilmapiiri ja valmistautua keskustelemaan koetusta yhdessä osallistujien kanssa. Sopiva mielentila on vakavasti leikillinen! Koska harjoituksissa tarvitaan tilaa, on luokkahuone hyvä järjestää jo ennalta avarammaksi. Draamatunti myös kannattaa aloittaa piiristä, jotta kaikki varmasti kuulevat ohjeet sekä piirin luoman signaalin vuoksi: nyt tehdään jotain yhdessä! Antoisia draamahetkiä ja kokeilemisen iloa luokkiin toivottaen äidinkielen opettajat ja draamakasvatuksen opiskelijat Mari Erho, Minna Hultunen ja Outi Jalkanen PS. Kysy tarkennuksia tai kerro, kuinka harjoitukset sujuivat! Autamme mielellämme ja otamme vastaan palautetta:

2 Ensimmäinen draamallinen oppituntikokonaisuus SIIHEN TE ETTE SAA MINUA SUOSTUMAAN! TEKSTILÄHTÖINEN KOKONAISUUS (2 x 45 / 75 min) 1. Ensimmäinen tunti 45 / 75 min Tunti on tarkoitus pitää ennen esityksen katsomista. Sen voi pitää myös, vaikka ei pääse näytelmää katsomaan, koska mukana on tekstikatkelma, jota voi tunnilla käyttää. Tehtävien tavoite on tuoda esille tekstin ajattomuutta niin, että se tulee lähelle nuorten kokemusmaailmaa. Kaikki tehtävät tehdään kolmen hengen ryhmissä. Ryhmä voi olla sama koko tunnin ajan. Lämmittely (n min) SAAKO VANHA KITUPIIKKI YÖPYÄ TEILLÄ TÄNÄ YÖNÄ? Tehtävän tarkoitus on virittää dialogin keksimiseen. Tärkeää on pitää harjoituksessa nopea tempo yllä ja sanoa nopeasti ensimmäinen asia, joka tulee mieleen liikaa miettimättä. Yksi aloittaa Saiturina ja esittää kysymyksen SAAKO VANHA KITUPIIKKI YÖPYÄ TEILLÄ TÄNÄ YÖNÄ? jommallekummalle. Tämän on vastattava kysymykseen mahdollisimman nopeasti ja keksiä tekosyy siihen, miksi Saituri ei tänään voi yöpyä hänen luonaan. Selityksen ei tarvitse olla järkevä, mutta sen tulee liittyä aina taloon, esim. Saituri ei voi yöpyä luonani tänään, koska kaikki huoneet ovat veden vallassa. Vastaaja esittää kysymyksen seuraavalle ja suunta pysyy samana, kunnes joku vastaa Saiturin kysymykseen myöntävästi. Tällöin suunta vaihtuu. Henkilöiden väliset suhteet ja toiminnan päämäärä Tarkoitus on selventää henkilöiden välisiä suhteita kohtauksessa toiminnan kautta. Yksi on Saituri, hänen päämääränsä on kävellä suoraan huoneen poikki astumalla vain sanomalehdille. Kaksi muuta (nuoret) siirtävät sanomalehtiä hänen jalkojensa alla niin, että hän ei koskaan joudu astumaan paljaalle lattialle. Sanomalehtiä saa olla käytössä 3 4. Lehden siirtäjät päättävät etukäteen, mihin he haluavat isänsä eli Saiturin kävelevän, mutta eivät kerro tätä isälleen. Heidän päämääränsä on siis saada Saituri kävelemään haluttuun paikkaan. Kun Saituri lähtee liikkeelle, nuoret yrittävät muuttaa Saiturin reittiä viemällä hänen polkuaan sivuun sanomalehtien avulla. Harjoitukset (n min) Kohtauksen valmistaminen Käytettävissä olevasta ajasta riippuen voi esimerkiksi kohtausten esittämiseen käytettävää aikaa säädellä. Määritelkää kolmen hengen ryhmässä etukäteen, mikä on henkilöiden tavoite, päämäärä kohtauksessa. Mitä he haluavat puheellaan ja toiminnallaan saavuttaa? Esimerkkejä hahmojen tavoitteista: lapset ovat päättäneet suostutella isänsä antamaan heille rahaa viikonlopun rientoja varten tai Saituri aikoo kieltää tytärtään seurustelemasta. Täydentäkää seuraavan dialogin aukot ja modernisoikaa kohtaus eli sijoittakaa se nykyaikaan. Määritelkää myös miljöö. Voitte sijoittaa kohtauksen myös johonkin jo olemassa olevaan

3 saippua, komedia tai draamasarjaan. Voitte valita myös eri genren tai tyylilajin, esim. kauhu, jännitys, lännenelokuva, komedia, splatter, musikaali jne. Lopuksi esittäkää kohtaus muille. Jos aikaa on rajallisesti käytettävissä, kohtauksen voi esittää myös kolmena stillkuvana (alku, keskikohta ja loppuratkaisu) tai pantomiimina. Stillkuvan esittäminen: Katsojat pitävät silmänsä kiinni. Ryhmä asettuu pysähtyneeseen, liikkumattomaan kuvaan jostain kohti dialogia, muut pitävät silmät kiinni ja aukaisevat ne, kun esittäjät sanovat, milloin kuva on valmis. Henkilöt: Élise Cléante Harpagon Harpagonin tytär Harpagonin poika saita mies Élise: Me vain pohdimme veljeni kanssa, kumpi meistä puhuisi ensimmäisenä, sillä meillä molemmilla on teille jotakin kerrottavaa. Harpagon: Minulla on myös jotakin kerrottavaa teille molemmille. Cléante: Isä, haluaisimme puhua kanssanne avioliitosta. (Aiheen voi keksiä myös itse, esim. seurustelu, rahan käyttö, lomamatka, koulunkäynti jne.) Harpagon: Houkutteleva tarjous, vai mitä? Cléante: Te sanoitte, että olette päättänyt? Élise: Siihen te ette saa minua suostumaan. Harpagon: Siihen juuri minä saan sinut suostumaan. Harpagon: Onko kukaan koskaan kuullut kenenkään tyttären puhuvan isälleen tuolla tavalla? Valmiit repliikit Molièren Saiturista (1668), ranskan kielestä suomentanut Arto af Hällström Lopetus (n. 5 min) Hetken merkkaaminen tunnilta Tavoite: kokemusten jakaminen, opitun reflektointi Jokainen miettii tunnilta jonkin hetken, jossa oli jotain erityistä: oma kokemus tuosta hetkestä on jollain tapaa merkityksellinen. Hetki oli hauska, hetkessä oivalsi jotain itsestä, hetki auttoi ymmärtämään jotain jostakin ilmiöstä, ihmisestä tai asiasta jne. Jokainen sijoittuu

4 siihen kohtaan luokkahuoneessa, jossa hetki tapahtui. Opettaja kiertää kyselemässä merkattujen hetkien sisällöistä ja keskusteluttaa päivän teemoista hetkien pohjalta. 2. Toinen oppitunti 45 / 75 min Tämä kokoava tunti on tarkoitus pitää omana kokonaisuutenaan seuraavalla tunnilla tai esityksen jälkeen. Teatteriesityksen jälkeen: Tehtävä kannattaa antaa oppilaille mietittäväksi ennen näytelmän katsomista, jotta he katsoessaan kiinnittävät huomiota seuraaviin kysymyksiin: Millaisia huomioita teitte verratessanne kohtausta näytelmässä ja omaa kohtaustanne? Voitte myös lukea alkuperäisen kohtauksen rooleissa. Mitä yhteistä löydätte alkuperäisestä ja modernisoidusta versiosta? Keskustelkaa siitä, mitä yhteistä teatterissa näkemänne kohtauksen henkilöillä ja teidän oman kohtauksenne henkilöillä on? Jos ette pääse katsomaan esitystä: Lukekaa kohtaus rooleissa alkuperäisessä muodossaan. Mitä yhteistä löydätte alkuperäisestä ja modernisoidusta versiosta? Keskustelkaa siitä, mitä yhteistä alkuperäisen tekstin ja teidän oman kohtauksenne henkilöillä on? Alkuperäinen teksti: Kirjoitustehtäviä: 1. Kirjoita 1600luvulla elävälle nuorelle kirje, jossa kerrot, millaista nuoren elämä on vuonna Nykyajan saiturit Tekstitaidon tehtäviä alkuperäisestä tekstistä: 1. Erittele henkilöiden välisiä suhteita. 2. Erittele, mistä dialogin koomisuus syntyy. Mitä huumorin keinoja tekstissä käytetään? 3. Mikä on henkilöiden päämäärä, tavoite kohtauksessa? Miten he pyrkivät siihen? Lopetus / purku (n. 10 min) Opettaja antaa oppilaille erilaisia väittämiä, joiden avulla on tarkoitus reflektoida koettua ja opittua sekä jo hieman virittää tuleviin tehtäviin. Väittämistä osa on sellaisia, joihin voi reagoida koko näytelmän nähtyään. Oppilaat asettuvat kuvitellulle jatkumolle sen mukaan, mitä mieltä ovat väittämistä. Jatkumon toinen pää tarkoittaa täysin samaa mieltä, toinen täysin eri mieltä. Väittämiä: Kohtauksen modernisointi oli hauskaa Näytelmä on elämänmyönteinen Saituri / Harpagon on surullinen hahmo Aikuiset eivät enää muista, millaista on olla nuori Mielistelemällä pääsee pitkälle

5 Toinen draamallinen oppituntikokonaisuus TUNTEET JA STATUKSET (n. 90 min) Johdanto opettajalle Tunteet ja statukset draamaharjoituksissa palataan katsomiskokemuksen äärelle harjoituksin, jotka liittyvät näytelmän merkittävimpiin teemoihin. Valikoiduissa harjoituksissa nostetaan esiin näytelmän herättämiä tunteita ja viritellään niitä erilaisista rooleista käsin. Tavoitteena on rohkaista osallistujia kokeilemaan erilaisia tunnetiloja ja statuksia (arvoasetelmia) leikin varjolla. Näytelmän teemoja puretaan ryhmän kanssa keskustellen. Lämmittelyharjoitus (n min) Saiturin aarre (Kuninkaan avaimet) Tavoite: statukset, ahneus Yksi on Saituri, joka alistaa muita pitämällä perheen kaikki rahat kirstussaan ja avaimen hallussaan. Yksi on poliisimestari, joka valvoo vankilaa. Muut ovat perheenjäseniä, jotka tarvitsevat rahaa ostaakseen ruokaa ja muita välttämättömiä tarvikkeita elääkseen. Saituri istuu tuolilla toisessa päässä huonetta, muut ovat toisessa päässä. Tuolin alla on avain, jota muut tavoittelevat. Saituri nukahtelee välillä ja aina tuolloin muut voivat lähestyä häntä ja yrittää siepata avaimen. Muiden tavoite on siis siepata avain ja kuljettaa se kirstulle, joka on huoneen takaosassa, vastapäätä Saituria. Avainta saa kuljettaa kuka tahansa. Jos muut saavat kuljetettua avaimen kirstulle ilman, että Saituri arvaa, kenellä avain on, he voittavat. Jos Saituri arvaa avaimen kuljettajan, joutuu tämä vankilaan ja avain palautetaan takaisin tuolin alle. Saituri voi myös laitattaa vankilaan kenet tahansa, jonka näkee liikkuvan ollessaan hereillä, mutta toisinaan hän myös jalomielisesti vapauttaa sinne lähettämiään ihmisiä, jos poliisimestari niin ehdottaa. Peli jatkuu, kunnes joko kaikki ovat vankilassa tai avain kuljetettu kirstun luo. Saituri saa huudella perheelle mitä vain aarteestaan, hän epäilee kaikkia kuitenkin. Peli voidaan toistaa pari kolme kertaa riippuen siitä, kuinka kauan yhteen peliin menee aikaa. Olisi hyvä, jos useampi saisi kokeilla Saiturina oloa. Taustalla voi soittaa musiikkia, esimerkiksi klassinen käy hyvin. Lopuksi ohjaaja kyselee osallistujilta, miltä tuntui olla Saiturina, miltä poliisimestarina ja miltä perheenä. Yleensä Saiturina olo on aluksi mukavaa, mutta alkaa ahdistaa muiden päästessä lähemmäksi. Statukset siis vaihtuvat. Harjoitukset (n. 60 min) Liikutaan tilassa, opettaja kertoo tarinan Tavoite: keskittyminen, eläytyminen Ohessa on valmis aiheeseen liittyvä tarina, jonka opettaja voi lukea ääneen. Oppilaat eläytyvät ja tulkitsevat tekstissä esiintyviä tunteita liikkuessaan tilassa, musiikkia voi olla taustalla jos se tuntuu luontevalta (klassinen tai rentoutusmusiikki käy tähän hyvin). Jokainen keskittyy itseensä ja omaan toimintaansa, eikä kontaktia toisiin oteta tämän harjoituksen aikana.

6 Olet pieni lapsi 1600luvun Ranskassa. Pariisin kaduilla on paljon väkeä, kuten aina toripäivänä. Kaikki ovat matkalla ostoksille. Heiluttelet iloisena kolikkopussia ja odotat malttamattomana, että pääsisit katsomaan, mitä maukasta torilla on tänään tarjolla. Vastaasi kävelee haiseva kerjäläinen ja inhon väristys käy selkärankasi läpi. Pian kuitenkin sääli valtaa mielesi ja annat miehelle kolikon pussukastasi. Mies menee menojaan ja torin ihanat tuoksut saavuttavat nenäsi. Kiirehdit pian perille. Tarjonnan runsaus ilahduttaa sinua ja pysähdyt miettimään, mihin jatkaa. Tuolla näkyy sokerileipurin koju! Ja tuolla jäätelönmyyjän! Punnitset hartaasti, mihin kojuun kolikkosi kuljettaisit. Tällä kertaa sokerileipurin makeat leivonnaiset vievät voiton ja suuntaat kohti kojua. Mutta äkkiä säikähtäen huomaat rahapussukan kadonneen! Katselet hädissäsi ympärillesi, mutta pussia ei näy missään. Itkettää ja suututtaakin. Miten olet voinut kadottaa tärkeän pussukan! Hävettää mennä kotiin ja kertoa äidille, että kadotit rahat. Juuri kun olet jo epätoivoisena kääntymässä kotia kohti, huomaat saman kerjäläisen, jolle aikaisemmin annoit kolikon. Hän tulee luoksesi ja ojentaa kolikkopussukkasi. Mikä helpotus! Se oli tipahtanut heti tapaamisenne jälkeen ja mies oli poiminut sen talteen. Olet iloinen ja innoissasi kiität miestä vuolaasti. Kaikki kolikot ovat tallella ja nyt pääset nauttimaan sokerileipurin mazariinileivoksesta. Voi kuinka hyvältä se maistuukaan! Tunnerivit Tavoite: tunteen kokeminen, tunteen säätely Osallistujat asettuvat seisomaan vastakkaisiin riveihin kahden puolen huonetta mahdollisimman etäälle toisistaan. Opettaja antaa kaikille tunteen alla olevasta valikoimasta. Rivit kävelevät hitaasti toisiaan kohti samalla kasvattaen tunnetta itsessään, rivien kohdatessa keskellä tunteen täytyy näkyä ilmiselvästi (fyysistä kohtaamista ei tule, pysähdytään lähelle toista riviä). Rivien kohdattua ne alkavat etääntyä ja samalla tunne lievenee. Viimeisenä on otettava jokin positiivinen tunne, ja harjoituksen lopuksi on hyvä ravistella ja puhaltaa kaikki tunteet pois yltä. ILO RAKKAUS SURU INHO AHNEUS VOITONRIEMU KATEUS HÄPEÄ AHDISTUS TYYTY VÄISYYS VAHINGONILO SYYLLISYYS VIHA PELKO HELPOTUS ONNI MYÖTÄHÄPEÄ INNOSTUS ODOTUS NOLOSTUS Kasvava tunne Tavoite: tunteen kokeminen, tunteen säätely Osallistujille annetaan jokin tunne, pakkomielle tai pinttymä, joka kasvaa koko ajan (tunteita ja pakkomielteitä on listattu ohessa). Kohtaukselle nimetään miljöö (ehdotuksia ohessa), jossa osallistujat alkavat elää roolissa (yhdessä nimetyt tai näytelmästä tutut). Neljä kerrallaan mennään eteen esittämään kohtaus, jossa tunne tai pakkomielle alkaa pienestä ja

7 kasvaa vähitellen järjettömäksi. Kohtaus loppuu kaaokseen. Osa ryhmästä katsoo ja arvaa lopuksi, mistä tunteesta tai pakkomielteestä oli kyse. Näyttämöllä olevat osallistujat määrittelevät (määrittely = kuka ja minkälainen roolihahmo on) itsensä ja toisensa kohtauksen aikana. Etukäteissuunnittelua ei tarvita: miljöö ja tunne tai pakkomielle antavat kylliksi vihjeitä. On myös tärkeää, ettei tunnetta tai pakkomiellettä tiedä kukaan muu kuin sen esittäjä itse eivät edes samaan aikaan esiintyvät! Esiintyjille voidaan kuitenkin määritellä roolit näytelmästä (Harpagon, Élise, Cléante, Valère, Frosine, mestari Jacques), jos se tuntuu luontevalta ja kohtaus lähtee käyntiin paremmin niin. Hahmoista on lyhyt esittely tuonnempana. KELLON KATSOMINEN HIUSTEN NYHTÄMINEN TOISTEN JALKOJEN KOSKETTELU BAKTEERI KAMMO PAKON OMAINEN KÄSIENPESU LUULO SAIRAUS TOISTEN HAISTELU KYNSIEN PURESKELU OVIEN SULKEMINEN KÄDESTÄ KIINNI PITÄMINEN EI VOI ISTUA JOS JOKU MUUKIN ISTUU SILMÄN ISKEMINEN NENÄN KAIVAMINEN KORVA LEHDEN NYHTÄMINEN ESINEIDEN PITÄÄ OLLA KOLMEN SARJOISSA PÄÄN NYKIMINEN KIROILU AIVASTELU PAKOKAUHU YSKIMINEN LAUSEEN PÄÄTTÄMINEN AINA JOO SANAAN TOISTEN KOSKETTELU JALAN RAVISTELU KUTINA SORMILLA TASOIHIN RUMMUT TAMINEN TÄYTYY KOKO AJAN LIIKKUA HYRÄILY TUNTO HERKKYYS ÄÄNTEN KUULEMINEN HIHOJEN NYKIMINEN Saiturimiljööt TORI KEITTIÖ SALONKI PIHA PUUTARHA HUVIMAJA Nykyajan miljööt MAKUU HUONE KATU POLIISIASEMA RUOKASALI SAUNA LUOKKA HUONE KOULUN PIHA NUORISOTALO KAUPPA KODIN OLOHUONE LÄÄKÄRIN VASTAAN OTTO OSTOS KESKUS VAATE KAUPPA LENTOKENTTÄ

8 BUSSI KUNTOSALI ELOKUVA TEATTERI BUSSIPYSÄKKI KOULUN RUOKALA KAHVILA MAATILA METSÄ KIRJASTO DISCO Roolihahmo seinällä Tavoite: koetun jakaminen ja teemojen purkaminen Ryhmä kokoontuu istumaan piiriin siten, että kaikki näkevät taululle tai fläppitaululle. Opettaja piirtää taululle ihmisen ääriviivat, pullapojan, joka kuvaa näytelmän Saituria. Opettaja johdattelee keskustelua ja kirjaa osallistujien huomioita pullapojan ympärille. Tavoitteena on koota yhteen tunteita ja kokemuksia, jotka ovat virinneet katsomisen ja harjoitusten jälkeen. Pyritään löytämään muutamia merkittävimpiä teemoja, mutta annetaan keskustelulle tilaa. Hedelmällisiä aiheita ovat myös hahmojen väliset tunteet ja ristiriitaisuudet. Opettaja voi johdatella keskustelua esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä Millainen on Harpagon (eli saita päähenkilö)? Millaisia tunteita hän herättää? Mitä hän ajattelee itsestään? Millainen hän omasta mielestään on? (kirjoitetaan hahmon sisälle) Kuka on hänen puolellaan ja miksi? Onko joku hänen puolellaan? Kuka on häntä vastaan ja miksi? Miksi muut hahmot myötäilevät kitupiikkiä? Ketä ihmiset oikeassa elämässä myötäilevät? Kunnioitetaanko saituria ja miksi? Ketä ihmiset oikeassa elämässä kunnioittavat? Mikä Harpagonissa on surullista? Mikä tekee ihmisestä oikeassa elämässä surullisen? Patsas/valokuva Tavoite: yhdessä tulkitseminen, teemoista aiheisiin Jaetaan osallistujat 34 hengen ryhmiin. Asetutaan tilaan siten, että kaikki näkevät toistensa tuotokset. Patsas: Opettaja antaa ryhmille aiheen (alla lista vaihtoehdoista), josta ryhmien on etukäteen suunnittelematta muodostettava aihetta kuvaava patsas. Opettaja voi laskea sekunteja viidestä alaspäin. Patsaat ovat valmiita katseltaviksi kun aika on lopussa. Patsaan osaset pysähtyvät paikalleen ja opettajan johdolla tarkastellaan tuotoksia yksi kerrallaan. Valokuva: Opettaja antaa etukäteen jokaiselle ryhmälle aiheen (alla lista vaihtoehdoista). Ryhmä suunnittelee aiheesta valokuvan (mieluiten tilannekuvana räpsäistyn), joka esitellään vuorotellen muulle ryhmälle. Suunnitteluun käytetään pari minuuttia. Opettaja esittelee esillä olevan valokuvan aiheen ja tuotoksia tarkastellaan lyhyesti yhdessä katselijoiden kanssa. LUPAUTU MINEN VANHAN MIEHEN RAKKAUS RAHA ON VALTAA YKSINÄISYYS VANHEMMAN KUNNIOITUS PERINTEET TAVAT PAKKOMIELLE VALLAN KÄYTTÖ PERHEESSÄ YHTEIS KUNNAN ODOTUKSET

9 MINÄ SANON, ETTÄ NÄIN ME TEEMME EMME VOI TEHDÄ TÄTÄ KUKA SANOO MITÄ TEHDÄÄN EN VOI ITSELLENI MITÄÄN YKSIN IHMISTEN KESKELLÄ KYLLÄ ISI OSAA SOPIMUS MINUN EHDOILLANI NÄKIKÖ KUKAAN? KATSO MINUA! MONEY MONEY MONEY SINUN TAHTOSI ON MINUN TASKUSSANI EMME VOI HALUTA TOISIAMME EPÄLUULO KÄÄRME PUUTARHASSA PETOLLISET SETELIT Lopetus (n. 10 min) Hetken merkkaaminen näytelmästä tai tunnilta Tavoite: kokemusten jakaminen Jokainen miettii jonkin hetken joko näytelmästä tai tunnilta, jossa oli jotain erityistä: oma kokemus tuosta hetkestä on jollain tapaa merkityksellinen. Hetki oli hauska, hetkessä oivalsi jotain itsestä, hetki auttoi ymmärtämään jotain jostakin ilmiöstä, ihmisestä tai asiasta jne. Jokainen sijoittuu siihen kohtaan luokkahuoneessa, jossa hetki tapahtui. Opettaja kiertää kyselemässä merkattujen hetkien sisällöistä ja keskusteluttaa päivän teemoista hetkien pohjalta.

10 Kolmas draamallinen oppituntikokonaisuus IMPROVISAATIO (n. 90 min) Johdanto opettajalle Improvisaatioharjoitusten tavoitteena on käsitellä näytelmän teemoja ja aiheita harjoituksin, joissa ei ole valmista käsikirjoitusta. Opettaja kannustaa osallistujia heittäytymään harjoituksiin mielikuvituksensa siivin ja aiempaa katsomiskokemusta hyödyntäen. Improvisaatioharjoituksissa opetellaan kuuntelemaan ympäristöä ja reagoimaan muiden antamiin ideoihin hyväksyen. Improvisaatioharjoituksissa esitys luodaan sen esittämisen hetkellä. Lämmittelyharjoitukset (n. 15 min) Saiturin tuoli Tilassa on tuoleja asetettuna niin, että tuolien väleihin jää tilaa liikkua (kaikki tuolit eivät saa olla kiinni toisissaan samassa rivissä). Tuoleja on yksi enemmän kuin leikkijöitä. Yksi on Saituri ja muut istuvat tuoleilla. Saituri yrittää päästä istumaan tyhjälle paikalle ja muut yrittävät puolestaan estää häntä vaihtamalla paikkoja niin, että aina joku ehtisi ennen Saituria. Jos Saituri onnistuu, paikkansa menettäneestä tulee uusi Saituri. Élise ja Valère sekä Mariane ja Cléante (harjoitus tunnetaan myös nimellä Romeo ja Julia) Tavoite: tarkkaavaisuus, kärsivällisyys Oppilaat menevät kahteen vastakkaiseen riviin seisomaan kasvot toisiaan kohti. Kaikki laittavat silmät kiinni. Opettaja valitsee parit koskettamalla ensin yhtä molemmilla puolilla: nämä ovat Élise ja Valère. Heidän täytyy avata silmät, jotta näkevät toisensa. Jos otetaan myös Mariane ja Cléante, sama toistetaan. Kaikki sulkevat vielä kertaalleen silmänsä. Sitten silmät avataan ja aletaan liikkua tilassa vapaasti (musiikin tahtiin, esimerkiksi klassinen musiikki käy tähän hyvin). Puhua ei saa. Tarkkaillaan kulkijoita ja mietitään, kuka voisi olla valittu pari. Valittujen täytyy tehtävässä onnistuakseen päästä opettajan merkistä (laskee viidestä alaspäin) halaamaan toisiaan ja toisten tehtävänä on yrittää estää heitä asettumalla parin väliin. Harjoitukset (n. 60 min) Arvoesineen tavoitteleminen Tavoite: näytteleminen, määritteleminen, suostutteleminen, hyväksyminen Toteutetaan pareittain. Ensimmäinen näyttelee pitelevänsä arvokasta esinettä kädessään, sylissään, edessään tai yllään. Toisen tehtävänä on määritellä sanoilla, mitä edessään näkee. Hän tekee kaikkensa suostutellakseen toista antamaan hänelle omaksi juuri tuon esineen. Ensimmäisen tehtävä on jarrutella haluamista ja pitää esine omanaan. Lopuksi esinettä himoitseva ehdottaa jotain yhteistä tekemistä esineen kanssa. Esineen haltija innostuu tästä ja suostuu ajatukseen haltioituneen ilahtuneena. Osallistujat vaihtavat vuoroja. Tyylin vaihto kohtauksessa Tavoite: näytteleminen, tyylimuutos, improvisoiminen Jaetaan osallistujat 34 hengen pienempiin ryhmiin. Heidän tulee valita yksi lyhyt muutaman minuutin mittainen kohtaus näytelmästä, jonka he esittävät muulle ryhmälle. Suunnitteluaikaa annetaan muutamia minuutteja. (Hitaasti lämpenevän ryhmän kanssa aikaa

11 saattaa joutua hieman pidentämään.) Esitetään kohtaukset muulle ryhmälle. Ryhmille arvotaan vuorollaan laput, jotka määräävät uudelleen esitettävän kohtauksen tyylin, jota ei tarvitse vielä paljastaa yleisölle. Opettaja varmistaa, että osallistujat ymmärtävät sanan sisällön. Esitetään kohtaus uudelleen. Lopuksi yleisö päättelee, millaisesta tyylistä tai ilmiöstä esitys oli saanut vaikutteita. KOMEDIA OOPPERA LÄNKKÄRI SAIPPUA SARJA MAFIAELOKUVA DRAAMA TRAGEDIA EPOOKKI JÄNNITYS TRILLERI KAUHU BOLLYWOOD SOTAELOKUVA SALAPOLIISI KERTOMUS SEIKKAILU SCIFI PIIRRETTY LASTEN OHJELMA DOKUMENTTI KATASTROFI TAIDE ELOKUVA TOIMINTA SPLATTER NYYHKY ELOKUVA FANTASIA HYÖNTEIS DOKUMENTTI 3DELOKUVA TRAILERI ROMANTIIKKA LASTEN PIIRRETTY MUSIKAALI HEINÄLATO TUNNELMA URHEILU SELOSTUS TIETOKONE PELI TEINIELÄMÄÄ BALETTI Kuuma tuoli Tavoite: henkilöhahmon syventäminen, eläytyminen roolissa Osallistujat istuvat puolikaareen lattialle tai tuoleille. Etualalle sijoitetaan yksi tuoli, jota kutsutaan kuumaksi tuoksi. Kutsutaan yksi vapaaehtoinen. Opettaja kertoo, että tuolissa istuva muuttuu Harpagoniksi. Yleisöllä on nyt mahdollisuus kysellä kysymyksiä hänen motiiveistaan, ajatuksistaan, tunteistaan. Vapaaehtoinen vastaa kysymyksiin Harpagonina tuolissa istuen. Kuumaan tuoliin voidaan istuttaa myös muita näytelmän hahmoja. Improvisaatiokohtaus jostain Saiturinäytelmän roolihahmosta Tavoite: henkilöhahmon syventäminen, eläytyminen roolissa Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin. Jokainen ryhmän jäsen ottaa jonkin roolihahmon alla olevasta listasta. Jos on tarpeen, hahmojen kehittelyyn voidaan käyttää hiukan aikaa (esimerkiksi niin, että joko koko ryhmä tekee jokaisesta hahmosta yhdessä tai kukin omasta hahmostaan miellekartan). Tehtävänä on valmistautua improvisoimaan esitys omassa roolissa yhdessä muiden esittämien hahmojen kanssa. Juuri ennen kuin ryhmä esittää oman improvisoidun kohtauksensa, ohjaaja antaa jokaiselle valmiita repliikkejä alla olevasta taulukosta. Ne täytyy käyttää kohtauksen aikana. Miljöön, ajankohdan ja muut yksityiskohdat voi ryhmä määritellä kohtauksen aikana, ainoastaan henkilöhahmot ja repliikit ovat siis etukäteen annettuja. Tarkoitus ei ole kopioida näytelmän kohtauksia sana sanalta, vaan luoda uutta annettujen roolien ja repliikkien puitteissa. Opettaja kannustaa ryhmäläisiä irrottelemaan ja kokeilemaan rohkeasti uusia ideoita Harpagon Cléante Élise Valère Vanha leskimies, saita ja rikas, Cléanten ja Élisen isä, rakastunut Marianeen Harpagonin poika, Marianen rakastettu, rehti Harpagonin tytär, Valèren rakastettu, kiltti ja kunnollinen Harpagonin hovimestari (mielistelee tätä), Élisen rakastettu, salattu menneisyys

12 Mariane Cléanten rakastettu, köyhä tyttö, herttainen ja kunnollinen Frosine Juonitteleva nainen, tekee palveluksia ihmisille rahasta, sosiaalisesti taitava Mestari Jacques Harpagonin kokki ja ajuri, lojaali Harpagonille, vihaa Valèrea Onko teillä täällä jossain jotain kätkettynä? Lurjus, oletko sinä alentunut tällaisiin äärimmäisyyksiin? Että mitäkö minä siihen sanon? Olette vastustamaton pakkaus. Oikeastaan yskittekin varsin suloisesti. Kuivattakoon kuume sinut korpuksi, vanha raato. Jos te kerran vaaditte, kerron teille kaiken. Syyllinen on hovimestari. Mutta minkä tähden? Miksi? Senkin heinäseiväs! Tänne sieltä! Oletko kätkenyt jotain vaatteisiisi? Aha. Sitten en sano enää mitään. Tuo oli piste i:n päälle. Sanoitteko te pieksävänne minut muodottomaksi? Kyllä. Minä voin hyvin kuvitella sinun tuskasi. Tunnen olevani yhtä aikaa sekä vahva että heikko. Olen hyvin levoton. Se koira hau hau, johon kalikka kops. Minua alkoi yhtäkkiä pyörryttää. Minun on mentävä hetkeksi lepäämään. Kyseessä on minulle varsin merkittävä säästöerä. Lopetus (n. 10 min) Hetken merkkaaminen näytelmästä tai tunnilta Tavoite: kokemuksen jakaminen Jokainen miettii jonkin hetken joko näytelmästä tai tunnilta, jossa oli jotain erityistä: oma kokemus tuosta hetkestä on jollain tapaa merkityksellinen. Hetki oli hauska, hetkessä oivalsi jotain itsestä, hetki auttoi ymmärtämään jotain jostakin ilmiöstä, ihmisestä tai asiasta jne. Jokainen sijoittuu siihen kohtaan luokkahuoneessa, jossa hetki tapahtui. Opettaja kiertää kyselemässä merkattujen hetkien sisällöistä ja keskusteluttaa päivän teemoista hetkien pohjalta.

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala Ennen näiden harjoitusten tekemistä opiskelijoiden olisi hyvä tuntea näytelmän tarina. Voitte esimerkiksi käydä katsomassa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan siihen. Opettaja tuo ensimmäiselle tunnille sanomalehden, aikakauslehden, kirjeen

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT Ideoita opettajille Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoita henkilöstä luonnekuvaus. 2. Tee ja kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Akvaariokeskustelu-menetelmästä

Akvaariokeskustelu-menetelmästä Akvaariokeskustelu-menetelmästä Matti Vuori, www.mattivuori.net 11.2.2009 1(11) Sisällysluettelo Yleistä 3 Akvaarion perusasetelma 4 Miten avoin akvaario toimii 6 Menestystekijät 8 Toinen malli: Suljettu

Lisätiedot

KÄSIKIRJOITTAMINEN Rinna Härkönen / Yle

KÄSIKIRJOITTAMINEN Rinna Härkönen / Yle KÄSIKIRJOITTAMINEN Rinna Härkönen / Yle Idea ja rakenne Lähde: Jouko Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalupakki (1993, Painatuskeskus Oy) 1. Valitse aihe joka todella kiinnostaa sinua. Päätä teema. Mikä on

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Gepa Käpälä Jännittävä valinta

Gepa Käpälä Jännittävä valinta Gepa Käpälä Jännittävä valinta Moikka! Mä oon Gepa Käpälä. Oon 7-vuotias ja käyn eskaria. Siili Iikelkotti ja oravakaksoset on siellä kanssa. Mutta mä oon niitä nopeampi. Oon koko Aparaattisaaren nopein.

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Vattumadon talo päiväkotiprojekti eskareille Valoveistos ja Varjoteatteri Merja Isomaa-James, Tuija Mettinen LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA Keskellä on yksi leikkijä ilman omaa pesää. Ilman omaa pesää oleva leikkijä huutaa: Puu palaa, pakko vaihtaa!. Pesissä olevat leikkijät vaihtavat

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta.

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Tehtävä 1 Kertominen Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Kertominen Tehtävä 1 Millainen ajankäyttäjä olet? Miten suhtaudut aikaan? Oletko

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa Harjoite 9: TÄHYSTÄJÄ Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: Kognitiivinen taso: P (spatiaalinen hahmottaminen): IR: suhteet Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus Elävä kuva oppimisympäristönä Käsikirjoitus Mihin käsikirjoitusta tarvitaan? Elokuva (lyhyt, täyspitkä, dokumentti)- ja tv -tuotannot Mainokset Musiikkivideot Nettisivut Trailerit Kirjat Kuunnelmat Mikä

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI. Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI. Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI Elokuvan esittely: 10-vuotiaalla Giovannilla on suuri unelma: hän haluaa olla ensimmäinen poika, joka saisi

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

15:15-esityksen opetusmateriaali

15:15-esityksen opetusmateriaali 15:15-esityksen opetusmateriaali Berlinki Rooleissa: Juha-Pekka Mikkola, Marjut Toivanen, Joachim Wigelius Suomennos: Juho Gröndahl Ohjaus: Kari Rentola Dramaturgit: Julia Schreiner, Emma Puikkonen Skenografia:

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot