YLEISOHJEET OPETTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISOHJEET OPETTAJALLE"

Transkriptio

1 YLEISOHJEET OPETTAJALLE Olemme suunnitelleet yläkouluun ja lukioon kolme erilaista draamallista oppituntikokonaisuutta, joissa sukelletaan Molièren Saiturin maailmaan, kaikissa hieman eri näkökulmasta. Oppituntien sisällöt ja tehtävien ohjeet on suunniteltu siten, että opettaja tai osallistujat eivät tarvitse aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Oppituntien sisällöt käyvät sekä äidinkielen että ilmaisutaidon opetukseen. Ensimmäisessä tehtäväkokonaisuudessa tutustutaan klassikkoon tekstin kautta jo ennen näytelmän katsomista. Kahdella muulla tunnilla palataan katsomiskokemuksen ja näytelmän teemojen äärelle muun muassa improvisaation ja tunnetilaharjoitusten kautta. Harjoituksiin merkitty kesto on suuntaaantava: opettajan on hyvä tutkailla ryhmää ja lopettaa harjoitus ennen kuin ryhmä kyllästyy. Kaikkia harjoituksia ei ole pakko ehtiä käydä läpi yhden tunnin aikana, mutta tunnin rakenteen olisi kuitenkin hyvä olla mallia lämmittely harjoitukset lopetusharjoitus: lämmittelyssä virittäydytään teemaan ja tunnelmaan, harjoituksissa syvennetään niitä ja lopetusharjoituksessa analysoidaan koettua. Ennen draamaharjoituksia on hyvä puhua ryhmän kesken pelisäännöistä. Koska pitkään keskusteluun ei ehkä ole aikaa, kannattaa opettajan mainita ainakin vapaaehtoisuuden periaatteesta sekä ryhmän keskeisestä luottamuksesta. Ääneen voi sanoa esimerkiksi: o Draamatunnin tarkoituksena on tehdä yhdessä harjoituksia. o Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suotavaa. o Kenenkään ei tarvitse tehdä mitään sellaista, mikä ahdistaa! o o Draamaharjoitukset saattavat herättää tunteita ja se on täysin hyväksyttävää. Jos harjoituksissa tulee esille henkilökohtaisia asioita, ryhmään tulee voida luottaa. Asioista ei puhuta eteenpäin ryhmän ulkopuolella. Opettajan täytyy olla ryhmän suhteen tuntosarvet herkkänä. Esimerkiksi lämmittelyyn voi kuitenkin pyytää kaikkia osallistumaan, sillä ne ovat eniten leikinomaisia. Opettajan tärkein tehtävä on tutustua ennalta harjoituksiin ja niiden tavoitteisiin, tuntea näytelmäteksti, luoda ryhmään turvallinen mutta kokeilemaan innostava ilmapiiri ja valmistautua keskustelemaan koetusta yhdessä osallistujien kanssa. Sopiva mielentila on vakavasti leikillinen! Koska harjoituksissa tarvitaan tilaa, on luokkahuone hyvä järjestää jo ennalta avarammaksi. Draamatunti myös kannattaa aloittaa piiristä, jotta kaikki varmasti kuulevat ohjeet sekä piirin luoman signaalin vuoksi: nyt tehdään jotain yhdessä! Antoisia draamahetkiä ja kokeilemisen iloa luokkiin toivottaen äidinkielen opettajat ja draamakasvatuksen opiskelijat Mari Erho, Minna Hultunen ja Outi Jalkanen PS. Kysy tarkennuksia tai kerro, kuinka harjoitukset sujuivat! Autamme mielellämme ja otamme vastaan palautetta:

2 Ensimmäinen draamallinen oppituntikokonaisuus SIIHEN TE ETTE SAA MINUA SUOSTUMAAN! TEKSTILÄHTÖINEN KOKONAISUUS (2 x 45 / 75 min) 1. Ensimmäinen tunti 45 / 75 min Tunti on tarkoitus pitää ennen esityksen katsomista. Sen voi pitää myös, vaikka ei pääse näytelmää katsomaan, koska mukana on tekstikatkelma, jota voi tunnilla käyttää. Tehtävien tavoite on tuoda esille tekstin ajattomuutta niin, että se tulee lähelle nuorten kokemusmaailmaa. Kaikki tehtävät tehdään kolmen hengen ryhmissä. Ryhmä voi olla sama koko tunnin ajan. Lämmittely (n min) SAAKO VANHA KITUPIIKKI YÖPYÄ TEILLÄ TÄNÄ YÖNÄ? Tehtävän tarkoitus on virittää dialogin keksimiseen. Tärkeää on pitää harjoituksessa nopea tempo yllä ja sanoa nopeasti ensimmäinen asia, joka tulee mieleen liikaa miettimättä. Yksi aloittaa Saiturina ja esittää kysymyksen SAAKO VANHA KITUPIIKKI YÖPYÄ TEILLÄ TÄNÄ YÖNÄ? jommallekummalle. Tämän on vastattava kysymykseen mahdollisimman nopeasti ja keksiä tekosyy siihen, miksi Saituri ei tänään voi yöpyä hänen luonaan. Selityksen ei tarvitse olla järkevä, mutta sen tulee liittyä aina taloon, esim. Saituri ei voi yöpyä luonani tänään, koska kaikki huoneet ovat veden vallassa. Vastaaja esittää kysymyksen seuraavalle ja suunta pysyy samana, kunnes joku vastaa Saiturin kysymykseen myöntävästi. Tällöin suunta vaihtuu. Henkilöiden väliset suhteet ja toiminnan päämäärä Tarkoitus on selventää henkilöiden välisiä suhteita kohtauksessa toiminnan kautta. Yksi on Saituri, hänen päämääränsä on kävellä suoraan huoneen poikki astumalla vain sanomalehdille. Kaksi muuta (nuoret) siirtävät sanomalehtiä hänen jalkojensa alla niin, että hän ei koskaan joudu astumaan paljaalle lattialle. Sanomalehtiä saa olla käytössä 3 4. Lehden siirtäjät päättävät etukäteen, mihin he haluavat isänsä eli Saiturin kävelevän, mutta eivät kerro tätä isälleen. Heidän päämääränsä on siis saada Saituri kävelemään haluttuun paikkaan. Kun Saituri lähtee liikkeelle, nuoret yrittävät muuttaa Saiturin reittiä viemällä hänen polkuaan sivuun sanomalehtien avulla. Harjoitukset (n min) Kohtauksen valmistaminen Käytettävissä olevasta ajasta riippuen voi esimerkiksi kohtausten esittämiseen käytettävää aikaa säädellä. Määritelkää kolmen hengen ryhmässä etukäteen, mikä on henkilöiden tavoite, päämäärä kohtauksessa. Mitä he haluavat puheellaan ja toiminnallaan saavuttaa? Esimerkkejä hahmojen tavoitteista: lapset ovat päättäneet suostutella isänsä antamaan heille rahaa viikonlopun rientoja varten tai Saituri aikoo kieltää tytärtään seurustelemasta. Täydentäkää seuraavan dialogin aukot ja modernisoikaa kohtaus eli sijoittakaa se nykyaikaan. Määritelkää myös miljöö. Voitte sijoittaa kohtauksen myös johonkin jo olemassa olevaan

3 saippua, komedia tai draamasarjaan. Voitte valita myös eri genren tai tyylilajin, esim. kauhu, jännitys, lännenelokuva, komedia, splatter, musikaali jne. Lopuksi esittäkää kohtaus muille. Jos aikaa on rajallisesti käytettävissä, kohtauksen voi esittää myös kolmena stillkuvana (alku, keskikohta ja loppuratkaisu) tai pantomiimina. Stillkuvan esittäminen: Katsojat pitävät silmänsä kiinni. Ryhmä asettuu pysähtyneeseen, liikkumattomaan kuvaan jostain kohti dialogia, muut pitävät silmät kiinni ja aukaisevat ne, kun esittäjät sanovat, milloin kuva on valmis. Henkilöt: Élise Cléante Harpagon Harpagonin tytär Harpagonin poika saita mies Élise: Me vain pohdimme veljeni kanssa, kumpi meistä puhuisi ensimmäisenä, sillä meillä molemmilla on teille jotakin kerrottavaa. Harpagon: Minulla on myös jotakin kerrottavaa teille molemmille. Cléante: Isä, haluaisimme puhua kanssanne avioliitosta. (Aiheen voi keksiä myös itse, esim. seurustelu, rahan käyttö, lomamatka, koulunkäynti jne.) Harpagon: Houkutteleva tarjous, vai mitä? Cléante: Te sanoitte, että olette päättänyt? Élise: Siihen te ette saa minua suostumaan. Harpagon: Siihen juuri minä saan sinut suostumaan. Harpagon: Onko kukaan koskaan kuullut kenenkään tyttären puhuvan isälleen tuolla tavalla? Valmiit repliikit Molièren Saiturista (1668), ranskan kielestä suomentanut Arto af Hällström Lopetus (n. 5 min) Hetken merkkaaminen tunnilta Tavoite: kokemusten jakaminen, opitun reflektointi Jokainen miettii tunnilta jonkin hetken, jossa oli jotain erityistä: oma kokemus tuosta hetkestä on jollain tapaa merkityksellinen. Hetki oli hauska, hetkessä oivalsi jotain itsestä, hetki auttoi ymmärtämään jotain jostakin ilmiöstä, ihmisestä tai asiasta jne. Jokainen sijoittuu

4 siihen kohtaan luokkahuoneessa, jossa hetki tapahtui. Opettaja kiertää kyselemässä merkattujen hetkien sisällöistä ja keskusteluttaa päivän teemoista hetkien pohjalta. 2. Toinen oppitunti 45 / 75 min Tämä kokoava tunti on tarkoitus pitää omana kokonaisuutenaan seuraavalla tunnilla tai esityksen jälkeen. Teatteriesityksen jälkeen: Tehtävä kannattaa antaa oppilaille mietittäväksi ennen näytelmän katsomista, jotta he katsoessaan kiinnittävät huomiota seuraaviin kysymyksiin: Millaisia huomioita teitte verratessanne kohtausta näytelmässä ja omaa kohtaustanne? Voitte myös lukea alkuperäisen kohtauksen rooleissa. Mitä yhteistä löydätte alkuperäisestä ja modernisoidusta versiosta? Keskustelkaa siitä, mitä yhteistä teatterissa näkemänne kohtauksen henkilöillä ja teidän oman kohtauksenne henkilöillä on? Jos ette pääse katsomaan esitystä: Lukekaa kohtaus rooleissa alkuperäisessä muodossaan. Mitä yhteistä löydätte alkuperäisestä ja modernisoidusta versiosta? Keskustelkaa siitä, mitä yhteistä alkuperäisen tekstin ja teidän oman kohtauksenne henkilöillä on? Alkuperäinen teksti: Kirjoitustehtäviä: 1. Kirjoita 1600luvulla elävälle nuorelle kirje, jossa kerrot, millaista nuoren elämä on vuonna Nykyajan saiturit Tekstitaidon tehtäviä alkuperäisestä tekstistä: 1. Erittele henkilöiden välisiä suhteita. 2. Erittele, mistä dialogin koomisuus syntyy. Mitä huumorin keinoja tekstissä käytetään? 3. Mikä on henkilöiden päämäärä, tavoite kohtauksessa? Miten he pyrkivät siihen? Lopetus / purku (n. 10 min) Opettaja antaa oppilaille erilaisia väittämiä, joiden avulla on tarkoitus reflektoida koettua ja opittua sekä jo hieman virittää tuleviin tehtäviin. Väittämistä osa on sellaisia, joihin voi reagoida koko näytelmän nähtyään. Oppilaat asettuvat kuvitellulle jatkumolle sen mukaan, mitä mieltä ovat väittämistä. Jatkumon toinen pää tarkoittaa täysin samaa mieltä, toinen täysin eri mieltä. Väittämiä: Kohtauksen modernisointi oli hauskaa Näytelmä on elämänmyönteinen Saituri / Harpagon on surullinen hahmo Aikuiset eivät enää muista, millaista on olla nuori Mielistelemällä pääsee pitkälle

5 Toinen draamallinen oppituntikokonaisuus TUNTEET JA STATUKSET (n. 90 min) Johdanto opettajalle Tunteet ja statukset draamaharjoituksissa palataan katsomiskokemuksen äärelle harjoituksin, jotka liittyvät näytelmän merkittävimpiin teemoihin. Valikoiduissa harjoituksissa nostetaan esiin näytelmän herättämiä tunteita ja viritellään niitä erilaisista rooleista käsin. Tavoitteena on rohkaista osallistujia kokeilemaan erilaisia tunnetiloja ja statuksia (arvoasetelmia) leikin varjolla. Näytelmän teemoja puretaan ryhmän kanssa keskustellen. Lämmittelyharjoitus (n min) Saiturin aarre (Kuninkaan avaimet) Tavoite: statukset, ahneus Yksi on Saituri, joka alistaa muita pitämällä perheen kaikki rahat kirstussaan ja avaimen hallussaan. Yksi on poliisimestari, joka valvoo vankilaa. Muut ovat perheenjäseniä, jotka tarvitsevat rahaa ostaakseen ruokaa ja muita välttämättömiä tarvikkeita elääkseen. Saituri istuu tuolilla toisessa päässä huonetta, muut ovat toisessa päässä. Tuolin alla on avain, jota muut tavoittelevat. Saituri nukahtelee välillä ja aina tuolloin muut voivat lähestyä häntä ja yrittää siepata avaimen. Muiden tavoite on siis siepata avain ja kuljettaa se kirstulle, joka on huoneen takaosassa, vastapäätä Saituria. Avainta saa kuljettaa kuka tahansa. Jos muut saavat kuljetettua avaimen kirstulle ilman, että Saituri arvaa, kenellä avain on, he voittavat. Jos Saituri arvaa avaimen kuljettajan, joutuu tämä vankilaan ja avain palautetaan takaisin tuolin alle. Saituri voi myös laitattaa vankilaan kenet tahansa, jonka näkee liikkuvan ollessaan hereillä, mutta toisinaan hän myös jalomielisesti vapauttaa sinne lähettämiään ihmisiä, jos poliisimestari niin ehdottaa. Peli jatkuu, kunnes joko kaikki ovat vankilassa tai avain kuljetettu kirstun luo. Saituri saa huudella perheelle mitä vain aarteestaan, hän epäilee kaikkia kuitenkin. Peli voidaan toistaa pari kolme kertaa riippuen siitä, kuinka kauan yhteen peliin menee aikaa. Olisi hyvä, jos useampi saisi kokeilla Saiturina oloa. Taustalla voi soittaa musiikkia, esimerkiksi klassinen käy hyvin. Lopuksi ohjaaja kyselee osallistujilta, miltä tuntui olla Saiturina, miltä poliisimestarina ja miltä perheenä. Yleensä Saiturina olo on aluksi mukavaa, mutta alkaa ahdistaa muiden päästessä lähemmäksi. Statukset siis vaihtuvat. Harjoitukset (n. 60 min) Liikutaan tilassa, opettaja kertoo tarinan Tavoite: keskittyminen, eläytyminen Ohessa on valmis aiheeseen liittyvä tarina, jonka opettaja voi lukea ääneen. Oppilaat eläytyvät ja tulkitsevat tekstissä esiintyviä tunteita liikkuessaan tilassa, musiikkia voi olla taustalla jos se tuntuu luontevalta (klassinen tai rentoutusmusiikki käy tähän hyvin). Jokainen keskittyy itseensä ja omaan toimintaansa, eikä kontaktia toisiin oteta tämän harjoituksen aikana.

6 Olet pieni lapsi 1600luvun Ranskassa. Pariisin kaduilla on paljon väkeä, kuten aina toripäivänä. Kaikki ovat matkalla ostoksille. Heiluttelet iloisena kolikkopussia ja odotat malttamattomana, että pääsisit katsomaan, mitä maukasta torilla on tänään tarjolla. Vastaasi kävelee haiseva kerjäläinen ja inhon väristys käy selkärankasi läpi. Pian kuitenkin sääli valtaa mielesi ja annat miehelle kolikon pussukastasi. Mies menee menojaan ja torin ihanat tuoksut saavuttavat nenäsi. Kiirehdit pian perille. Tarjonnan runsaus ilahduttaa sinua ja pysähdyt miettimään, mihin jatkaa. Tuolla näkyy sokerileipurin koju! Ja tuolla jäätelönmyyjän! Punnitset hartaasti, mihin kojuun kolikkosi kuljettaisit. Tällä kertaa sokerileipurin makeat leivonnaiset vievät voiton ja suuntaat kohti kojua. Mutta äkkiä säikähtäen huomaat rahapussukan kadonneen! Katselet hädissäsi ympärillesi, mutta pussia ei näy missään. Itkettää ja suututtaakin. Miten olet voinut kadottaa tärkeän pussukan! Hävettää mennä kotiin ja kertoa äidille, että kadotit rahat. Juuri kun olet jo epätoivoisena kääntymässä kotia kohti, huomaat saman kerjäläisen, jolle aikaisemmin annoit kolikon. Hän tulee luoksesi ja ojentaa kolikkopussukkasi. Mikä helpotus! Se oli tipahtanut heti tapaamisenne jälkeen ja mies oli poiminut sen talteen. Olet iloinen ja innoissasi kiität miestä vuolaasti. Kaikki kolikot ovat tallella ja nyt pääset nauttimaan sokerileipurin mazariinileivoksesta. Voi kuinka hyvältä se maistuukaan! Tunnerivit Tavoite: tunteen kokeminen, tunteen säätely Osallistujat asettuvat seisomaan vastakkaisiin riveihin kahden puolen huonetta mahdollisimman etäälle toisistaan. Opettaja antaa kaikille tunteen alla olevasta valikoimasta. Rivit kävelevät hitaasti toisiaan kohti samalla kasvattaen tunnetta itsessään, rivien kohdatessa keskellä tunteen täytyy näkyä ilmiselvästi (fyysistä kohtaamista ei tule, pysähdytään lähelle toista riviä). Rivien kohdattua ne alkavat etääntyä ja samalla tunne lievenee. Viimeisenä on otettava jokin positiivinen tunne, ja harjoituksen lopuksi on hyvä ravistella ja puhaltaa kaikki tunteet pois yltä. ILO RAKKAUS SURU INHO AHNEUS VOITONRIEMU KATEUS HÄPEÄ AHDISTUS TYYTY VÄISYYS VAHINGONILO SYYLLISYYS VIHA PELKO HELPOTUS ONNI MYÖTÄHÄPEÄ INNOSTUS ODOTUS NOLOSTUS Kasvava tunne Tavoite: tunteen kokeminen, tunteen säätely Osallistujille annetaan jokin tunne, pakkomielle tai pinttymä, joka kasvaa koko ajan (tunteita ja pakkomielteitä on listattu ohessa). Kohtaukselle nimetään miljöö (ehdotuksia ohessa), jossa osallistujat alkavat elää roolissa (yhdessä nimetyt tai näytelmästä tutut). Neljä kerrallaan mennään eteen esittämään kohtaus, jossa tunne tai pakkomielle alkaa pienestä ja

7 kasvaa vähitellen järjettömäksi. Kohtaus loppuu kaaokseen. Osa ryhmästä katsoo ja arvaa lopuksi, mistä tunteesta tai pakkomielteestä oli kyse. Näyttämöllä olevat osallistujat määrittelevät (määrittely = kuka ja minkälainen roolihahmo on) itsensä ja toisensa kohtauksen aikana. Etukäteissuunnittelua ei tarvita: miljöö ja tunne tai pakkomielle antavat kylliksi vihjeitä. On myös tärkeää, ettei tunnetta tai pakkomiellettä tiedä kukaan muu kuin sen esittäjä itse eivät edes samaan aikaan esiintyvät! Esiintyjille voidaan kuitenkin määritellä roolit näytelmästä (Harpagon, Élise, Cléante, Valère, Frosine, mestari Jacques), jos se tuntuu luontevalta ja kohtaus lähtee käyntiin paremmin niin. Hahmoista on lyhyt esittely tuonnempana. KELLON KATSOMINEN HIUSTEN NYHTÄMINEN TOISTEN JALKOJEN KOSKETTELU BAKTEERI KAMMO PAKON OMAINEN KÄSIENPESU LUULO SAIRAUS TOISTEN HAISTELU KYNSIEN PURESKELU OVIEN SULKEMINEN KÄDESTÄ KIINNI PITÄMINEN EI VOI ISTUA JOS JOKU MUUKIN ISTUU SILMÄN ISKEMINEN NENÄN KAIVAMINEN KORVA LEHDEN NYHTÄMINEN ESINEIDEN PITÄÄ OLLA KOLMEN SARJOISSA PÄÄN NYKIMINEN KIROILU AIVASTELU PAKOKAUHU YSKIMINEN LAUSEEN PÄÄTTÄMINEN AINA JOO SANAAN TOISTEN KOSKETTELU JALAN RAVISTELU KUTINA SORMILLA TASOIHIN RUMMUT TAMINEN TÄYTYY KOKO AJAN LIIKKUA HYRÄILY TUNTO HERKKYYS ÄÄNTEN KUULEMINEN HIHOJEN NYKIMINEN Saiturimiljööt TORI KEITTIÖ SALONKI PIHA PUUTARHA HUVIMAJA Nykyajan miljööt MAKUU HUONE KATU POLIISIASEMA RUOKASALI SAUNA LUOKKA HUONE KOULUN PIHA NUORISOTALO KAUPPA KODIN OLOHUONE LÄÄKÄRIN VASTAAN OTTO OSTOS KESKUS VAATE KAUPPA LENTOKENTTÄ

8 BUSSI KUNTOSALI ELOKUVA TEATTERI BUSSIPYSÄKKI KOULUN RUOKALA KAHVILA MAATILA METSÄ KIRJASTO DISCO Roolihahmo seinällä Tavoite: koetun jakaminen ja teemojen purkaminen Ryhmä kokoontuu istumaan piiriin siten, että kaikki näkevät taululle tai fläppitaululle. Opettaja piirtää taululle ihmisen ääriviivat, pullapojan, joka kuvaa näytelmän Saituria. Opettaja johdattelee keskustelua ja kirjaa osallistujien huomioita pullapojan ympärille. Tavoitteena on koota yhteen tunteita ja kokemuksia, jotka ovat virinneet katsomisen ja harjoitusten jälkeen. Pyritään löytämään muutamia merkittävimpiä teemoja, mutta annetaan keskustelulle tilaa. Hedelmällisiä aiheita ovat myös hahmojen väliset tunteet ja ristiriitaisuudet. Opettaja voi johdatella keskustelua esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä Millainen on Harpagon (eli saita päähenkilö)? Millaisia tunteita hän herättää? Mitä hän ajattelee itsestään? Millainen hän omasta mielestään on? (kirjoitetaan hahmon sisälle) Kuka on hänen puolellaan ja miksi? Onko joku hänen puolellaan? Kuka on häntä vastaan ja miksi? Miksi muut hahmot myötäilevät kitupiikkiä? Ketä ihmiset oikeassa elämässä myötäilevät? Kunnioitetaanko saituria ja miksi? Ketä ihmiset oikeassa elämässä kunnioittavat? Mikä Harpagonissa on surullista? Mikä tekee ihmisestä oikeassa elämässä surullisen? Patsas/valokuva Tavoite: yhdessä tulkitseminen, teemoista aiheisiin Jaetaan osallistujat 34 hengen ryhmiin. Asetutaan tilaan siten, että kaikki näkevät toistensa tuotokset. Patsas: Opettaja antaa ryhmille aiheen (alla lista vaihtoehdoista), josta ryhmien on etukäteen suunnittelematta muodostettava aihetta kuvaava patsas. Opettaja voi laskea sekunteja viidestä alaspäin. Patsaat ovat valmiita katseltaviksi kun aika on lopussa. Patsaan osaset pysähtyvät paikalleen ja opettajan johdolla tarkastellaan tuotoksia yksi kerrallaan. Valokuva: Opettaja antaa etukäteen jokaiselle ryhmälle aiheen (alla lista vaihtoehdoista). Ryhmä suunnittelee aiheesta valokuvan (mieluiten tilannekuvana räpsäistyn), joka esitellään vuorotellen muulle ryhmälle. Suunnitteluun käytetään pari minuuttia. Opettaja esittelee esillä olevan valokuvan aiheen ja tuotoksia tarkastellaan lyhyesti yhdessä katselijoiden kanssa. LUPAUTU MINEN VANHAN MIEHEN RAKKAUS RAHA ON VALTAA YKSINÄISYYS VANHEMMAN KUNNIOITUS PERINTEET TAVAT PAKKOMIELLE VALLAN KÄYTTÖ PERHEESSÄ YHTEIS KUNNAN ODOTUKSET

9 MINÄ SANON, ETTÄ NÄIN ME TEEMME EMME VOI TEHDÄ TÄTÄ KUKA SANOO MITÄ TEHDÄÄN EN VOI ITSELLENI MITÄÄN YKSIN IHMISTEN KESKELLÄ KYLLÄ ISI OSAA SOPIMUS MINUN EHDOILLANI NÄKIKÖ KUKAAN? KATSO MINUA! MONEY MONEY MONEY SINUN TAHTOSI ON MINUN TASKUSSANI EMME VOI HALUTA TOISIAMME EPÄLUULO KÄÄRME PUUTARHASSA PETOLLISET SETELIT Lopetus (n. 10 min) Hetken merkkaaminen näytelmästä tai tunnilta Tavoite: kokemusten jakaminen Jokainen miettii jonkin hetken joko näytelmästä tai tunnilta, jossa oli jotain erityistä: oma kokemus tuosta hetkestä on jollain tapaa merkityksellinen. Hetki oli hauska, hetkessä oivalsi jotain itsestä, hetki auttoi ymmärtämään jotain jostakin ilmiöstä, ihmisestä tai asiasta jne. Jokainen sijoittuu siihen kohtaan luokkahuoneessa, jossa hetki tapahtui. Opettaja kiertää kyselemässä merkattujen hetkien sisällöistä ja keskusteluttaa päivän teemoista hetkien pohjalta.

10 Kolmas draamallinen oppituntikokonaisuus IMPROVISAATIO (n. 90 min) Johdanto opettajalle Improvisaatioharjoitusten tavoitteena on käsitellä näytelmän teemoja ja aiheita harjoituksin, joissa ei ole valmista käsikirjoitusta. Opettaja kannustaa osallistujia heittäytymään harjoituksiin mielikuvituksensa siivin ja aiempaa katsomiskokemusta hyödyntäen. Improvisaatioharjoituksissa opetellaan kuuntelemaan ympäristöä ja reagoimaan muiden antamiin ideoihin hyväksyen. Improvisaatioharjoituksissa esitys luodaan sen esittämisen hetkellä. Lämmittelyharjoitukset (n. 15 min) Saiturin tuoli Tilassa on tuoleja asetettuna niin, että tuolien väleihin jää tilaa liikkua (kaikki tuolit eivät saa olla kiinni toisissaan samassa rivissä). Tuoleja on yksi enemmän kuin leikkijöitä. Yksi on Saituri ja muut istuvat tuoleilla. Saituri yrittää päästä istumaan tyhjälle paikalle ja muut yrittävät puolestaan estää häntä vaihtamalla paikkoja niin, että aina joku ehtisi ennen Saituria. Jos Saituri onnistuu, paikkansa menettäneestä tulee uusi Saituri. Élise ja Valère sekä Mariane ja Cléante (harjoitus tunnetaan myös nimellä Romeo ja Julia) Tavoite: tarkkaavaisuus, kärsivällisyys Oppilaat menevät kahteen vastakkaiseen riviin seisomaan kasvot toisiaan kohti. Kaikki laittavat silmät kiinni. Opettaja valitsee parit koskettamalla ensin yhtä molemmilla puolilla: nämä ovat Élise ja Valère. Heidän täytyy avata silmät, jotta näkevät toisensa. Jos otetaan myös Mariane ja Cléante, sama toistetaan. Kaikki sulkevat vielä kertaalleen silmänsä. Sitten silmät avataan ja aletaan liikkua tilassa vapaasti (musiikin tahtiin, esimerkiksi klassinen musiikki käy tähän hyvin). Puhua ei saa. Tarkkaillaan kulkijoita ja mietitään, kuka voisi olla valittu pari. Valittujen täytyy tehtävässä onnistuakseen päästä opettajan merkistä (laskee viidestä alaspäin) halaamaan toisiaan ja toisten tehtävänä on yrittää estää heitä asettumalla parin väliin. Harjoitukset (n. 60 min) Arvoesineen tavoitteleminen Tavoite: näytteleminen, määritteleminen, suostutteleminen, hyväksyminen Toteutetaan pareittain. Ensimmäinen näyttelee pitelevänsä arvokasta esinettä kädessään, sylissään, edessään tai yllään. Toisen tehtävänä on määritellä sanoilla, mitä edessään näkee. Hän tekee kaikkensa suostutellakseen toista antamaan hänelle omaksi juuri tuon esineen. Ensimmäisen tehtävä on jarrutella haluamista ja pitää esine omanaan. Lopuksi esinettä himoitseva ehdottaa jotain yhteistä tekemistä esineen kanssa. Esineen haltija innostuu tästä ja suostuu ajatukseen haltioituneen ilahtuneena. Osallistujat vaihtavat vuoroja. Tyylin vaihto kohtauksessa Tavoite: näytteleminen, tyylimuutos, improvisoiminen Jaetaan osallistujat 34 hengen pienempiin ryhmiin. Heidän tulee valita yksi lyhyt muutaman minuutin mittainen kohtaus näytelmästä, jonka he esittävät muulle ryhmälle. Suunnitteluaikaa annetaan muutamia minuutteja. (Hitaasti lämpenevän ryhmän kanssa aikaa

11 saattaa joutua hieman pidentämään.) Esitetään kohtaukset muulle ryhmälle. Ryhmille arvotaan vuorollaan laput, jotka määräävät uudelleen esitettävän kohtauksen tyylin, jota ei tarvitse vielä paljastaa yleisölle. Opettaja varmistaa, että osallistujat ymmärtävät sanan sisällön. Esitetään kohtaus uudelleen. Lopuksi yleisö päättelee, millaisesta tyylistä tai ilmiöstä esitys oli saanut vaikutteita. KOMEDIA OOPPERA LÄNKKÄRI SAIPPUA SARJA MAFIAELOKUVA DRAAMA TRAGEDIA EPOOKKI JÄNNITYS TRILLERI KAUHU BOLLYWOOD SOTAELOKUVA SALAPOLIISI KERTOMUS SEIKKAILU SCIFI PIIRRETTY LASTEN OHJELMA DOKUMENTTI KATASTROFI TAIDE ELOKUVA TOIMINTA SPLATTER NYYHKY ELOKUVA FANTASIA HYÖNTEIS DOKUMENTTI 3DELOKUVA TRAILERI ROMANTIIKKA LASTEN PIIRRETTY MUSIKAALI HEINÄLATO TUNNELMA URHEILU SELOSTUS TIETOKONE PELI TEINIELÄMÄÄ BALETTI Kuuma tuoli Tavoite: henkilöhahmon syventäminen, eläytyminen roolissa Osallistujat istuvat puolikaareen lattialle tai tuoleille. Etualalle sijoitetaan yksi tuoli, jota kutsutaan kuumaksi tuoksi. Kutsutaan yksi vapaaehtoinen. Opettaja kertoo, että tuolissa istuva muuttuu Harpagoniksi. Yleisöllä on nyt mahdollisuus kysellä kysymyksiä hänen motiiveistaan, ajatuksistaan, tunteistaan. Vapaaehtoinen vastaa kysymyksiin Harpagonina tuolissa istuen. Kuumaan tuoliin voidaan istuttaa myös muita näytelmän hahmoja. Improvisaatiokohtaus jostain Saiturinäytelmän roolihahmosta Tavoite: henkilöhahmon syventäminen, eläytyminen roolissa Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin. Jokainen ryhmän jäsen ottaa jonkin roolihahmon alla olevasta listasta. Jos on tarpeen, hahmojen kehittelyyn voidaan käyttää hiukan aikaa (esimerkiksi niin, että joko koko ryhmä tekee jokaisesta hahmosta yhdessä tai kukin omasta hahmostaan miellekartan). Tehtävänä on valmistautua improvisoimaan esitys omassa roolissa yhdessä muiden esittämien hahmojen kanssa. Juuri ennen kuin ryhmä esittää oman improvisoidun kohtauksensa, ohjaaja antaa jokaiselle valmiita repliikkejä alla olevasta taulukosta. Ne täytyy käyttää kohtauksen aikana. Miljöön, ajankohdan ja muut yksityiskohdat voi ryhmä määritellä kohtauksen aikana, ainoastaan henkilöhahmot ja repliikit ovat siis etukäteen annettuja. Tarkoitus ei ole kopioida näytelmän kohtauksia sana sanalta, vaan luoda uutta annettujen roolien ja repliikkien puitteissa. Opettaja kannustaa ryhmäläisiä irrottelemaan ja kokeilemaan rohkeasti uusia ideoita Harpagon Cléante Élise Valère Vanha leskimies, saita ja rikas, Cléanten ja Élisen isä, rakastunut Marianeen Harpagonin poika, Marianen rakastettu, rehti Harpagonin tytär, Valèren rakastettu, kiltti ja kunnollinen Harpagonin hovimestari (mielistelee tätä), Élisen rakastettu, salattu menneisyys

12 Mariane Cléanten rakastettu, köyhä tyttö, herttainen ja kunnollinen Frosine Juonitteleva nainen, tekee palveluksia ihmisille rahasta, sosiaalisesti taitava Mestari Jacques Harpagonin kokki ja ajuri, lojaali Harpagonille, vihaa Valèrea Onko teillä täällä jossain jotain kätkettynä? Lurjus, oletko sinä alentunut tällaisiin äärimmäisyyksiin? Että mitäkö minä siihen sanon? Olette vastustamaton pakkaus. Oikeastaan yskittekin varsin suloisesti. Kuivattakoon kuume sinut korpuksi, vanha raato. Jos te kerran vaaditte, kerron teille kaiken. Syyllinen on hovimestari. Mutta minkä tähden? Miksi? Senkin heinäseiväs! Tänne sieltä! Oletko kätkenyt jotain vaatteisiisi? Aha. Sitten en sano enää mitään. Tuo oli piste i:n päälle. Sanoitteko te pieksävänne minut muodottomaksi? Kyllä. Minä voin hyvin kuvitella sinun tuskasi. Tunnen olevani yhtä aikaa sekä vahva että heikko. Olen hyvin levoton. Se koira hau hau, johon kalikka kops. Minua alkoi yhtäkkiä pyörryttää. Minun on mentävä hetkeksi lepäämään. Kyseessä on minulle varsin merkittävä säästöerä. Lopetus (n. 10 min) Hetken merkkaaminen näytelmästä tai tunnilta Tavoite: kokemuksen jakaminen Jokainen miettii jonkin hetken joko näytelmästä tai tunnilta, jossa oli jotain erityistä: oma kokemus tuosta hetkestä on jollain tapaa merkityksellinen. Hetki oli hauska, hetkessä oivalsi jotain itsestä, hetki auttoi ymmärtämään jotain jostakin ilmiöstä, ihmisestä tai asiasta jne. Jokainen sijoittuu siihen kohtaan luokkahuoneessa, jossa hetki tapahtui. Opettaja kiertää kyselemässä merkattujen hetkien sisällöistä ja keskusteluttaa päivän teemoista hetkien pohjalta.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa Harjoite 9: TÄHYSTÄJÄ Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: Kognitiivinen taso: P (spatiaalinen hahmottaminen): IR: suhteet Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI. Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI. Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI Elokuvan esittely: 10-vuotiaalla Giovannilla on suuri unelma: hän haluaa olla ensimmäinen poika, joka saisi

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET RUDOLF KOIVU NÄYTTELYYN LIITTYVÄ NUKKETEATTERI NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET Itsekseen tekeville Nukketeatterissa voi leikkiä teatteriesitystä kokeilemalla nukeilla näyttelemistä erilaisissa lavasteissa.

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille TEHTÄVÄEHDOTUKSIA Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. 2. Kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle. 3. Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista. 4. Piirrä

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta.

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. 3.3. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Tunteisiin liittyvä harjoitustyö Osa 1 Vaihtoehto 1: tunnista ja rekisteröi omia tunteitasi

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PIENI TULITIKKUTYTTÖ

TEHTÄVIÄ SATUUN PIENI TULITIKKUTYTTÖ 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PIENI TULITIKKUTYTTÖ A) Satuun liittyviä sisältökysymyksiä: 1. Millainen sää oli uudenvuodenaattona? 2. Miten tyttö oli menettänyt puukenkänsä? 3. Millaiset hiukset tulitikkutytöllä oli?

Lisätiedot

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 Esim. kokous-, tyky-, tyhy- ja virkistyspäivien ohjelmaan liitettäviä palveluita. Virkisty joogakävelyllä 60min 100 kävelyä hiljaisuudessa hiekkadyyneillä pitkospuita pitkin.

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen HEARS -MALLI H Hyvä kuunteluasento E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen R Reagoi ilmeilläsi; jos toinen näyttää surulliselle ole surullinen. Jos toinen

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

IHMINEN: kehonosat ja elimet

IHMINEN: kehonosat ja elimet IHMINEN: kehonosat ja elimet AIHE: S1: Kasvu ja kehitys (OPS 2014) IKÄLUOKKA: alkuopetus TAVOITTEET: Opetuskokonaisuudelle asetettuja käsitteellisenä tavoitteena on ihmisen kehonosien mieleen palauttaminen

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja 2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja Tavoite: Oppilaat oppivat löytämään ja tunnistamaan ekosysteemipalveluja Vaikeusaste: vaikea Aineisto: - Jokaiselle ryhmälle digikamera tai puhelinkamera - Kannettava

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa.

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Kehität taitojasi jatkuvasti. Osaat keskittyä yhteen asiaan. Kuljet rohkeasti

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

1. Keksi ja kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuulee 5 10 vuoden kuluttua.

1. Keksi ja kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuulee 5 10 vuoden kuluttua. 1. Keksi ja kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuulee 5 10 vuoden kuluttua. 2. Kenestä kirjan henkilöstä et pitänyt tai pidit vähiten. Miksi? 3. Kirjoita kirjan päähenkilön TOP10-lista. 4. Tee kuvin ja

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

Millainen satu on sinusta hyvä satu?

Millainen satu on sinusta hyvä satu? Millainen satu on sinusta hyvä satu? Hyvä satu on lyhyt. Hyvä satu on pitkä. Hyvä satu tapahtui kauan sitten. Hyvä satu kertoo nykyajasta. Hyvä satu tapahtuu satumaailmassa. Hyvä satu tapahtuu meidän maailmassamme.

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Säännöt. Pelivalmistelut

Säännöt. Pelivalmistelut Haasteet Haasteet 1. Lusikka kuppiin 2. Posse Pong 3. Räkäpallo 4. Syömäpuikkohaaste 5. hamsteriposket 6. Lattian kautta kuppiin 7. Korttipalapeli 8. Lajitteluhaaste 9. Pingis ristinolla 10. Lusikkaflipperi

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS

ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS 1/6 ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS Perusopetusjakson sisältö, 1. ja 2. vuosi Essential Motion kokemuksena Essential Motionin tarkoitus on luoda ilmapiiri, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada syvä kokemuksellinen

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

VANKILA JA TURUN PALO Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

VANKILA JA TURUN PALO Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn opastustekstit Alleviivaa uudet

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot