Voivatko tunteet elpyä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voivatko tunteet elpyä?"

Transkriptio

1 Voivatko tunteet elpyä? Tunteethan tulevat kun tahtovat, miten siinä mikään sitten auttaisi? Moni miettii, että onko mitään hyötyä hakea apua siinä vaiheessa, kun tunteet ovat kuolleet. Tilanne voi kuitenkin olla hyvin monenlainen. Jotkut, joiden tunteet ovat kuolleet riitelevät kuitenkin keskenään innokkaasti. Tämä viittaa siihen, että tunteet eivät itse asiassa olekaan kuolleet. Jos ne olisivat kuolleet, silloin ei olisi mitään riideltävää. Sitten on niitä kohtia, joissa etääntyminen ja kasvoimme erilleen tunnelma on vallannut toisen tai molemmat. Voivatko näissä kohdin tunteet vielä elpyä ja jos voivat niin miten? Mitään selvää patenttivastausta ei meillä perheneuvojilla tai pariterapeuteilla ole olemassa. Lähtökohta on, että juuri näitä asioita pariterapiassa voidaan selvitellä, jos ihmiset itse sitä haluavat. No, kuinka paljon sitä pitää haluta? Riittävä perusvastaus lienee, että niin paljon, että saapuu paikalle ja haluaa osallistua asioiden selvittelyyn. Mistään muusta ei tarvitse ottaa painetta itselleen. Haluaminen ei ole kenelläkään ihmisellä tai parilla mitään staattista ja samanlaista koko aikaa. Tilanne voi muuttua. Jos tilanne ei ole helpottunut kotikonstein, on viisasta ainakin kokeilla, toisiko ammattiapu siihen jotain lisää. Millaisin ehdoin tunteet voivat elpyä? Yksi pohdittava asia on siinä, onko parin lisäksi kriisin asetelmassa joku kolmas henkilö. Vanha muistisääntö on, että kahden herran tai rouvan palveleminen ei onnistu samanaikaisesti. Siksi on tärkeää selvittää tämä asia. Voi olla, että juuri tämän asia on sellainen, joka pariterapiassa ensimmäisenä kohdataan ja siitä aloitetaan terapiaprosessin hahmottelu. Terapiaan voi siis tulla, vaikka toinen suhde olisi vielä tavalla tai toisella olemassa, mutta terapian kulkua ja edistämistä suunniteltaessa tämän kysymyksen pohdinta on edessä. Jos ihminen on päättänyt tai päättää, että ei anna alkuperäiselle kumppanilleen ja heidän välisille tunteilleen enää mitään mahdollisuutta elpyä, silloin tilanne on hyvin pitkälle tämän kysymyksen osalta selvä. Jotta tunteet voivat elpyä, tarvitaan molempien halua yrittää tutkia tilannetta ja tarvittaessa tehdä asioita uudella tavalla suhteessa itseensä ja toisiinsa. Jos päätös on suuntautua uuteen suhteeseen, voidaan pohtia yhdessä monia asioita, esimerkiksi sitä, miten mahdollisten lasten kanssa asiat järjestetään niin, että he voisivat selvitä tilanteesta mahdollisimman hyvin menettämättä suhdettaan kumpaankaan vanhempaan. Tämä on jo toinen prosessi, kuin sen miettiminen voivatko alkuperäisen parin tunteet vielä elpyä. No, onko vielä joitain muitakin asioita, joita tähän tunteiden elpymisasiaan voi liittyä? On hyvä ymmärtää jotain tunteiden logiikasta. Tunteet eivät elvy tai muutu käskemällä. Tekemistä voi käskeä (itse tai joku muu) mutta tuntemista ei voi käskeä.

2 Tarkoittaako tuo, että jos tuntee itsensä vihaiseksi ei voi mitään sille, että esimerkiksi alkaa rikkoa paikkoja? Se, että tunteita ei voi käskeä, ei tarkoita sitä, etteikö jokainen aikuinen ihminen olisi vastuussa omasta käytöksestään. Perussääntö on sekä lapsille että aikuisille sama: Saa olla vihainen, mutta ei saa heittää toista palikalla. No, mitä niille tunteille sitten voi tehdä, jos niitä ei voi käskeä? Ensinnäkin positiivisille tunteille voi yrittää tehdä tilaa. Tunteet tarvitsevat tilan, jossa ne voivat elpyä. Tämä tila pitää oppia yhdessä rakentamaan. Tärkeää ovat tällöin raamitekijät, jotka mahdollistavat tilan syntymisen. Tärkeimmät raamitekijät ovat aika ja voimavarat. Perheneuvonnassa tapaa paljon lapsiperheiden vanhempia, joilla elämä on rakennettu sellaisen tiedostamattoman illuusion varaan, että käytössä on tai pitäisi olla 500% elämä. Ajatuksena on, että aikaa ja voimavaroja on tai tulisi olla 100% töitä varten, 100% lapsia varten, 100% kotitöitä varten, 100 % parisuhdetta varten ja 100% omaa itsenäistä elämää varten. Tässä kuviossa raamit ovat rakennetut niin, ettei ole ihme, jos ahdistaa. Myönteisille tunteille ei ole tilaa. Täytyy yhdessä tehdä valintoja ja miettiä, mistä aikaa ja voimia saadaan myös suhteelle. Kaikkea ei tule antaa työhön tai lapsille. Myös suhde tarvitsee oman tilansa. Toiseksi hankalia tunteita voi yrittää kuunnella ja jäsentää. Tunteet ovat kokonaisvaltaisia, eikä niiden suhteen aina tiedä, mitä kaikkea niissä on ja keneen tai mihin ne itse asiassa kohdistuvat. Usein kriisissä olevat pariskunnat kohdistavat toisiinsa paitsi sellaista, mikä todella liittyy heidän keskinäiseen elämäänsä, myös sellaista, mikä liittyy johonkin tai joihinkin aivan muihin ihmisiin. Henkilö voi olla vihainen paitsi puolisolleen, myös itselleen ja äidilleen samalla kertaa tiedostamatta tätä kunnolla. Siksi valituskirjeet menevät kaikki pelkästään puolison postilaatikkoon. Tunteet näyttävät elävän ihmisen sisällä jonkinlaisessa ajattomassa nyt-hetkessä. Siksi menneet tunteet voivat tuplata nykyisiä ja alkaa elää hankalalla tavalla parin elämässä. Esimerkiksi mies voi tehdä jotain, joka herättää vaimossa jotain nykyistä, mutta myös jotain mennyttä. Nämä tuplatut tunteet saavat vaimon tekemään jotain joka herättää miehessä paitsi jotain nykyistä, myös jotain mennyttä, joka saa hänet tekemään jotain vaimon kannalta hankalaa ja näin kierre pyörii. Eikä tätä ole aina helppo itse ymmärtää, koska on juuri noiden tunteiden keskellä. Siksi ulkopuolisen ammattilaisen apu voi tässä jäsentämisessä ja yhteyksiinsä liittämisessä hyödyllistä. Voidaan opetella lajittelemaan postia tarkemmin, ettei kaikkia kirjeitä tungeta samaan postilaatikkoon, vaan kullekin tarkoitetut viestit menevät juuri heille. Tunteiden kuuntelua ja jäsentämistä voi vaikeuttaa myös se, että tunteet voivat peittää toisiaan. Asiaa voi yrittää havainnollistaa kuvalla jäävuoresta.

3 Asia Tunne I Tunne II Merkitykset Pyrkimykset arvostukset Identiteetti Historia Pariskunta puhuu tai riitelee jostain asiasta, joka sijoittuu jäävuoren veden pinnan yläpuolella olevaan osaan. Varsinaisen jäävuoren muodostaa kuitenkin se, mikä on veden pinnan alla. Päällimmäinen tunne voi olla viha. Vihan alla voi olla usein toisia tunteita, esimerkiksi huolta tai pelkoa. Esimerkiksi kun äiti tai isä vihastuu pienelle lapselleen, joka ryntäilee kadun varressa, lapsi voi huomata vain vihastumisen, eikä ehkä huomaa sitä huolta ja pelkoa, joka vanhemmassa nousee siitä mahdollisuudesta, että lapsi voi jäädä auton alle. On surullista, jos lapselle jää vain kuva vanhemman vihaisuudesta, eikä hän ymmärrä sitä rakkautta ja huolta, josta suuttumus nousee. Samasta esimerkistä voimme päätellä, että vihastumisen ja huolen tai pelon tunteiden alla on vielä jotain muuta. Siellä ovat henkilön sisäistämät arvostukset, pyrkimykset ja merkitykset. Nämä motivoivat tunteita ja ilmenevät niissä. Koska lapsi on arvokas, rakas ja tärkeä, vanhempi spontaanisti suuttuessaan ilmentää tämän mahdollisen menetyksen uhan äärellä. Lapsi ei saa vanhemmiltaan toruja siksi, että on yhdentekevä ja merkityksetön, vaan siksi, että on nimenomaan arvokas ja merkittävä vanhemmille. Valitettavasti lapsi ei välttämättä ymmärrä tätä taustaa. Vastaava tilanne syntyy usein puolisoiden kohdalla. He ovat neuvottomia ja onnettomia kaipuussaan toisen eli tärkeimmän ihmisensä luo ja ilmentävät sen olemalla vihaisia toisilleen. Näin kumpikin voi saada aivan väärän kuvan siitä, mikä on toisen ajatus itsestä. Merkitysten, pyrkimysten ja arvostusten alla tunteiden jäävuoressa usein on vielä kysymys identiteetistä ja sitä kautta kunkin historiasta. Se, millä tavalla lapsuudessa itselle tärkeät ihmiset esimerkiksi olivat vihaisia, voi ohjata riitelevän pariskunnan tulkintaa siitä, mitä riidassa itse asiassa tapahtuu. Jos itse koki tulevansa lapsena hylätyksi tärkeiden läheisten toimesta, kun nämä olivat

4 vihaisia, voi sama tulkinta helposti aktivoitua uudelleen suhteessa riitelevään tai vihaiseen kumppaniin. Tämä auttaa ymmärtämään, miksi riidassa alunperäinen asia voi olla tavallaan mikä vaan ja menettää kokonaan merkityksensä riidan kuluessa. Terapiassa ihmiset osaavat usein itse ihmetellä sitä, miten itsessään vähämerkityksistä asioista he saavatkaan riidan aikaiseksi. Asia tulee ymmärrettäväksi, jos tunteiden jäävuoren kautta opitaan näkemään se, millä tavalla tunteet kytkeytyvät: a) Toisiin tunteisiin b) sekä merkityksiin, pyrkimyksiin ja arvostuksiin, josta nuo tunteet juontuvat c) sekä kaikkien niiden kolmen asemaan henkilön identiteetissä ja historiassa Tunteita voi oppia myös itse itsessään käsittelemään ja säätelemään. On tärkeää, että suhteessa kumpikin osapuoli oppii käsittelemään ja säätelemään omaa ahdistustaan ja rauhoittamaan itseään. On tärkeää, että kumpikin puolisoista vahvistuu omassa erillisyydessään. Erillistyminen ei tarkoita itsekkyyttä. Erillistyminen ei myöskään tarkoita tunteiden puuttumista, vaan kykyä elää vastuullisesti omien tunteidensa kanssa. Jokainen ihminen ahdistuu joskus. Riittämättömästi erillistynyt ihminen käsittelee omaa ahdistustaan suhteessa siirtämällä sitä toisen ratkaistavaksi joko pyrkimällä fuusioitumaan tärkeän läheisen kanssa tai leikkaamalla itsensä kokonaan irti tästä tunnesuhteesta. Samalla oman ahdistuksensa käsittelyssä riittämättömien parisuhteeseen syntyy hankala kierre. Kaikki mikä uhkaa suhdetta, synnyttää suhteeseen yhä lisääntyvää ahdistusta. Riittämättömästi erillistynyt ahdistuu myös kumppaninsa ahdistuksesta ja näin hänellä on lisää vaikeuksia rauhoittaa/tyynnyttää itseään. Fuusiosuhteessa molemmat kokevat toisen ahdistumisen ja kokevat olevansa vastuullisia kummankin ahdistuksista ja niiden hoitamisesta. Pitkässä juoksussa tämä ei juuri koskaan onnistu. Erillistyminen tarkoittaa muun muassa riittävää kykyä tyynnyttää omaa ahdistuneisuuttaan itse. Erillistyminen mahdollistaa myös sen, että pystyy vastustamaan toisen ahdistuksesta ahdistumista. Emotionaalisesti fuusioituneilla pareilla tätä vastustuskykyä ei ole riittävästi. Siksi molemmat tartuttavat ahdistuksensa toisiinsa ja ahdistuvat lisää. Tämä tekee ymmärrettäväksi sen, että avioliitto tai pitkä parisuhde vie luonnostaan ihmisiä joko vahvistuvaan erillistymiseen ja sitä kautta uudenlaisen läheisyyden opetteluun tai eroon. Voidaan todeta, että erillistymisen vahvistamisprosessissa voi tarkata neljää erillistymisen tukipistettä, jotka ovat David Schnarchin mukaan: 1) Päämäärä eli kiinteä joustava itseys, jonka syntyminen ja vahvistuminen edellyttää kolmea muuta asiaa. 2) Kykyä rauhoittaa itseään ja selvitä itse omista ahdistuksen tunteistaan kaatamatta niitä toisen läheisen päälle kontrolloimattomasti ja holtittomasti. 3) Kykyä olla ahdistumatta toisen ahdistuksesta tai toisen ylireagoinnista. Antaa toisen huolehtia omasta tunteestaan selviämisestä ottamatta vastuuta hänen tunteistaan tai niistä selviämisestä. 4) Edellisiä harjoitellessaan joutuu kehittämään kykyä sietää epävarmuutta, ahdistusta, vaivaa ja epämukavuutta, voidakseen saavuttaa itselleen merkittävän tavoitteen kasvaa ihmisenä ja aikuisena. Pariterapiassa yritetään edistää ja tukea kaikkea tätä. Tunteisiin tutustutaan, niitä yritetään yhdessä eritellä ja jäsentää sekä asettaa niitä oikeisiin ymmärrystä lisääviin yhteyksiinsä. Siellä tuetaan myös omassa erillisyydessä vahvistumista ja omien tunteiden käsittelyä: Kykyä tyynnyttää itse omaa ahdistustaan ja olla ahdistumatta liiallisesti toisen ahdistuksesta. Kaikki tämä voi avata aivan uusia mahdollisuuksia parille etsiä uudenlaista suhdetta itseensä ja toisiinsa.

5 Ja lopuksi, kun tilanne mahdollisesti rauhoittuu ja ymmärrys lisääntynyt, monet voivat uudelleen alkaa harjoittella sitä jaloa ja vaikeaa taitoa, jota rakkaudeksi kutsutaan. Rakkauden osoittaminen kutsuu meitä tarkoituksellisesti ja tahallaan tekemään hyvää toiselle. Ei siksi, että hänkin sitten vastavuoroisesti tekisi hyvää minullekin, vaan siksi, että itse haluan osoittaa rakkautta. Tämä ei ole helppoa, eikä onnistu keneltäkään meistä yksinkertaisesti. Tällä tiellä kulkevat voivat ihmeekseen huomata kummallisia positiivisia väreitä, joita he eivät enää olettaneet olevan olemassakaan. Ei ainakaan tuon kumppanin taholta, jonka suhteen tunteiden piti olla pysyvästi kuolleita jo aikaa sitten. Jari Kekäle

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson)

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) 1 PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) Sitoutumisen määritteleminen Sitoutuminen saattaa merkitä vapaaehtoista

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana

Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana Markku Valtonen Erosta Elossa projekti Miessakit ry Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana 2 SISÄLLYSLUETTELO: OLE NOPEA ETSI TUKEA... 3 LAPSEN ETU

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 SISÄLLYS Minun perheeni - pohtiva kuva-albumi lapsen perheestä SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 2.ÄITINI,ISÄNI, SISARUKSIA - KUN OLIMME

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot