PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

2 Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen, Tarja Hellström, Suvi Lehto-Lavikainen Graafinen suunnittelu ja taitto Mark Poutanen, Anna Räikkönen

3 ALKUSANAT Päijät-Hämeen aikuiskoulutus- ja ohjauspalvelutarjonta on nyt koottu yhteen, kenties ensimmäistä kertaa näin laajasti. Koulutus- ja ohjauspalveluiden tarjoajia sekä erilaisia rahoitusmuotoja on lukuisia. Niillä kaikilla on oma osansa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viitekehyksessä. Ongelmana on ollut tarjonnan ja tiedon pirstaleisuus niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Olemme Opin ovi -projektien aikana nähneet, että verkostoituminen palvelutarjoajien kesken ja toisten toiminnan parempi tunteminen koituu myös asiakkaan eduksi. Aikuiskoulutus alkaa tässä oppaassa peruskoulun oppimäärästä aikuisille ja jatkuu pitkälle eläkeikään. Joitain tietoisia rajauksiakin teimme, esimerkiksi kuntouttavat palvelut on koottu laajemmin yhteen muissa julkaisuissa. Toivomme oppaan palvelevan aikuisten ja työyhteisöjen moninaisissa neuvontaja ohjaustehtävissä työskenteleviä. Kiitos kaikille tietojen toimittajille ja kommentteja antaneille tahoille sekä toimitustyöhön osallistuneille! Kesäkuussa 2011 Sari Niemi, Päijät-Hämeen Opin ovi -projekti Pirjo Savolainen, Opin ovi, Hämeen ELY-keskus Projektit ovat saaneet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta ja ne kuuluvat valtakunnalliseen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelmaan. Yleisissä tekstiosuuksissa on käytetty seuraavia lähteitä: Korkeakouluopinnot Päijät-Hämeessä Oppaassa mainittujen koulutus- ja ohjauspalvelujen tarjoajien verkkosivut Opetushallitus ja Näyttötutkinto-opas näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat 2011:4. Työ- ja elinkeinohallinnon verkkosivusto Paras yrittää. Sarjakuva yrityksen perustamisen vaiheista. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja B, osa 14, 2010.

4 SISÄLLYS AIKUISKOULUTUSTARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ... 6 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET... 8 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS... 9 Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonian instituutti Lahden konservatorio Muut alueen toimijat AMMATTIKORKEAKOULUTUS Lahden ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu YLIOPISTOKOULUTUS Lahden yliopistokeskus Aalto yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta, Lahden keskus Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Tampereen teknillinen yliopisto YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISKOULUTUS Aikuisten perusopetus Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio... 33

5 VAPAA SIVISTYSTYÖ Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kansalais- ja työväenopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto, Harjulan Setlementti ry Heinolan kansalaisopisto, Jyränkölän Setlementti ry Opintokeskukset TietoTupa aikuisopisto Liikunnan koulutuskeskukset Suomen urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut Työhönvalmennus ja työllistyvyyttä tukevat palvelut Maahanmuuttajien palvelut Oppimisvaikeuksiin liittyvät palvelut Fellmannia Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE RAHOITUS, TUET JA ETUUDET TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut... 69

6 AIKUISKOULUTUS- TARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 6 Yliopistokoulutus Lahden yliopistokeskus Vapaa sivistystyö Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kansalaisopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto Heinolan kansalaisopisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Liikunnan koulutuskeskukset Liikuntakeskus Pajulahti Vierumäen urheiluopisto Opintokeskukset Tietotupa Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Avoin yliopisto Ympäristöekologia Lahti School of Innovation Aalto yliopiston insinööritieteiden tiedekunta Tampereen teknillinen yliopisto Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio Itä-Hämeen opisto Koulutuskeskus Salpaus Tieteellinen jatkotutkinto (tohtori / lisensiaatti) Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri / DI) Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) Ylioppilastutkinto Perusopetus Lahden kansanopisto

7 Ammattikorkeakoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Ammatillinen aikuiskoulutus Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonia instituutti Lahden kansanopisto Liikuntakeskus Pajulahti Suomen Urheiluopisto Lahden konservatorio Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk) Kolmen vuoden työkokemus Ammattikorkeakoulututkinto (amk) Erikoisammattitutkinto (eat) Ammattitutkinto (at) Ammatillinen perustutkinto (pt) Peruskoulun oppimäärä aikuisille Työ- ja elämänkokemus Muualla hankittu osaaminen 7

8 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET 8 Opinnot jäivät aikoinaan kesken, miten voisin jatkaa niitä?

9 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. (L631/1998, muutos 1013/2005) Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa pätevöityä myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnot ovat ns. työelämän tutkintoja, joissa tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opettajien tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa 2. tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 3. tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa 4. henkilökohtaistaminen. 9 Näyttötutkinnot joustava osaamisen kehittämisen ja tutkinnon suorittamistapa Näyttötutkintojärjestelmä on erityisesti aikuisia varten suunniteltu joustava ammatillisen osaamisen kehittämisen ja tutkintojen suorittamisen tapa. Aikuisten ammatilliset tutkinnot suoritetaan useimmiten näyttötutkintoina. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. Ennen tutkinnon suorittamista osallistutaan tavallisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka laajuus riippuu siitä, millaista osaamista opiskelijalla jo on. Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta Henkilökohtaistaminen tehdään tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen- ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheissa. Henkilökohtaistaminen sisältää lähtötilanteen kartoituksen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, soveltuvan tutkinnon sekä ohjaus ja tukitarpeiden määrittelyn ja henkilökohtaisen suunnitelman tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi sekä tutkinnon suorittamiseksi Näyttötutkintoihin hakeutuvilla ja niitä suorittavilla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta, neuvontaa ja muuta tukea. KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

10 Ammatillinen perustutkinto antaa valmiudet alan työtehtäviin. aikuiset suorittavat ensisijaisesti näyttötutkintona. ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikille, mutta aikuiset yleensä suorittavat perustutkinnon huomattavasti nuoria lyhyemmässä ajassa. 10 Ammattitutkinto niille, joilla on jo alan peruskoulutus ja työkokemusta tai jotka ovat hankkineet vastaavan osaamisen työelämässä alan ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon osoittamiseksi Erikoisammattitutkinto niille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vahvan työkokemuksen alalta. alan vaativimpien työtehtävien ja esimiestaitojen osoittamiseksi Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito kuvataan Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa työelämän työkokonaisuuksina. Valittavana on tällä hetkellä 53 perustutkintoa sekä yli 300 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. (lähde: Oph.fi) Ammatillista aikuiskoulutusta voidaan järjestää omaehtoisena ammatillisena lisäkoulutuksena oppisopimuskoulutuksena työvoimakoulutuksena henkilöstökoulutuksena esim. yhteishankintakoulutuksena yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa. (lähde: Oph.fi) Hyödyllisiä linkkejä ja aineistoja: Opetushallitus Näyttötutkinto-opas, 2011 (Oph) Työkalu oman osaamisen arviointiin ammatillisessa näyttötutkinnossa Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

11 Koulutuskeskus Salpaus Teinintie 4,15200 Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Koulutuskeskus Salpaus on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille. Salpauksen aikuiskoulutuspalveluita ovat aikuisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus, ammatillinen lisäkoulutus, kieli- ja kulttuurikoulutus sekä ohjaava ja valmentava koulutus. Lisäksi voi suorittaa erilaisia lupakortteja ja sertifikaatteja. Salpauksessa on työelämäpalveluita yrityksille, jotka kehittävät toimintaansa ja kouluttavat henkilöstöään joko täydennyskoulutuksena, yhteishankintakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Salpauksella on toimipisteitä eri puolella Päijät-Hämettä: Lahdessa, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Yrityksille ja yhteisöille järjestetään tilauksesta henkilöstökoulutusta myös heidän omissa tiloissaan tai muualla. 11 Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Yli 110 ammatillista perustutkintoa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä runsaasti erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, lupakortti- ja sertifikaattikoulutuksia. Omaehtoista koulutusta päivä- ja iltakoulutuksena, monimuotoisesti opiskellen. Hakutavat koulutuksiin vaihtelevat, osaan voi hakea joustavasti jatkuvalla haulla, osassa on hakuajat. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelemisesta ja tutkinnonsuorittamisesta. Lisätietoja opiskelemaan hakeutumisesta verkkosivuilta >> aikuiskoulutus KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

12 12 Kaikki Salpauksen koulutusalat Auto ja logistiikka Hius- ja kauneudenhoitoala Kauppa ja hallinto Kiinteistöpalvelut Kone ja metalli Kulta, hopea ja kaiverrus Kylmälaitetekniikka Laboratorioala Luonnonvara-ala Matkailu, ravitseminen ja leipomo-konditoria Muoviala Musiikki Nuoriso ja vapaa-aika Pintakäsittely Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puuala Rakentaminen ja talotekniikka/lvi Sirkusala Sisustus ja muotoilu Sosiaali- ja terveysala Sähkö ja elektroniikka Tieto- ja viestintätekniikka, ICT Turvallisuusala Vaatetusala Viestintäala Ympäristöala Yrittäjyysopinnot Lukiokoulutus Lupakorttikoulutus Kieli- ja kulttuurikoulutus Maahanmuuttajakoulutus Urheilijoiden ammatillinen koulutus Valmentava ja valmistava koulutus Vammaisten valmentava ja kuntouttava sekä ammatillinen koulutus

13 Työelämän passi- ja korttikoulutukset ADR-ajoluvat anniskelupassit asbestinpurkutyöt ensiapukoulutukset hygieniaosaamiskoulutus kattotulityökortti kuljettajan ammattipätevyys kylmälaiteasentajien pätevyyskoulutus märkätila-asentajan henkilösertifiointi sähkötyöturvallisuuskoulutukset tieturvakortti trukkiturvallisuus tulityökortti työelämäsertifikaatti maahanmuuttajille työturvallisuuskortit 13 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

14 Ohjaava ja valmentava koulutus työvoimakoulutuksena ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille: työelämävalmiuksiin, urasuunnitteluun ja eri aloille ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Valko) 14 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Aikuisten opinto-ohjaaja tiedottaa ja neuvoo aikuiskoulutuksen tarjontaan ja mahdollisuuksiin liittyvissä asioissa ja ohjaa asiakkaita aikuiskoulutuspalveluihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja Eija Tamminen on tavattavissa myös Lahden säännöllisesti. Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Opinto-ohjaaja, ohjaavat opettajat myös neuvovat opintojen rahoitukseen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvissä asioissa. Ohjauspalvelujen yhdyshenkilöt Aikuisten opinto-ohjaaja Eija Tamminen Työelämän kehittämispalvelut Koulutuspalveluita yrityksille ja elinkeinoelämälle Monialaista palvelua yrittäjyysosaamisen kehittämiseen ja työntekijöiden ammattitaidon päivittämiseen. Palveluihin kuuluvat mm. henkilöstökoulutukset, osaamiskartoitukset, lupakortti- ja sertifikaattikoulutukset, erilaiset asiantuntijapalvelut, työelämän monikulttuurisuuskoulutukset ja rekrytointi- ja työnohjauspalvelut sekä henkilöstökoulutusten rahoitusneuvonta. Lisätietoja: Myyntijohtaja Jyrki Pyykkönen

15 Lahden diakonian instituutti Vuorikatu 4, Lahti sähköpostiosoitteet muotoa Lahden diakonian instituutti on yksityinen ammatillinen oppilaitos, jonka toiminnan arvot perustuvat kristilliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen. Koulutustoiminnassa painottuvat sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutusohjelmat. Lisäksi diakonian instituutissa järjestetään kirkollista ja eri alojen täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin. Koulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Lahden diakonian instituutissa aikuisille järjestetään näyttötutkintoina sekä ammatillisia perustutkintoja että ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja näyttötutkintoihin johtavaa valmistavaa koulutusta. Aikuisten on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkintojen osia. Aikuiskoulutusta järjestetään lisäksi kurssimuotoisena täydennyskoulutuksena, tarvittaessa myös työpaikkojen tarpeisiin sovitettuna henkilöstökoulutuksena tai henkilöstön kehittämistoimintana. Aikuisille suunnattuja opintoja on periaatteessa mahdollista suorittaa työn ohessa. Työssäoppimisjaksoille on aina syytä varata oma aikansa opintovapaiksi. Ennen opiskelujen aloittamista tehdään jokaiselle tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen suunnitelma ammatillisesta kehittymisen tarpeesta, tutkinnon ja opintojen suorittamisesta. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintosuorituksia. Koulutustarjonta toteutetaan instituutille osoitettujen koulutuspaikkojen rajoissa. 15 Koulutustarjonta näyttötutkintoina: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja Sosiaali- ja terveysalojen, kasvatusalojen sekä kirkon työyhteisöille henkilöstön kehittämisprosessien suunnittelu- ja kehittämispalveluja yhteistyössä toteutettuja kehittämishankkeita ja -projekteja ammatillista täydennys- ja lisäkoulutusta Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri: Työelämän kehittämispalvelut Terttu Pohjolainen apulaisrehtori tai KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

16 Lahden konservatorio 16 Sibeliuksenkatu 8, Lahti Lahden konservatorio antaa musiikkialan ammatillista toisen asteen koulutusta musiikkialan ammattiin tähtääville, musiikin perusopetusta musiikinharrastajalle ja musiikkileikkikouluopetusta alle kouluikäisille lapsille. Ammatillisen koulutuksen osalta konservatorio on valtakunnallinen oppilaitos. Perusopetuksen osalta toimialueena on Lahden lisäksi kymmenen Päijät-Hämeen kuntaa. Toisen asteen tutkinto antaa valmiuksia korkea-asteen opintoihin, soittajan tehtäviin orkestereissa sekä sotilassoittajan tehtäviin. Sotilasmusiikkialalle tähtäävien koulutus järjestetään yhdessä Sotilasmusiikkikoulun kanssa. Ammatillinen perustutkinto on vähimmäisedellytys vakinaisen viran saamiselle sotilassoittokunnasta. Koulutustarjonta Musiikin perusopetus Musiikkiopistotaso vuotiaille Aikuisosasto vuotiaille Avoin osasto aikuisopiskelijoille Ammatillinen koulutus, musiikkialan perustutkinto 3-vuotisena muusikkokoulutuksena nuorten yhteishaun kautta näyttötutkintona näyttötutkintoon valmistava koulutus myös oppisopimuksena Ammatillinen lisäkoulutus / Instrumenttitaitojen kehittäminen (A-kurssi) Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri Sonja Lehtonen-Ayikar Muut alueen toimijat Myös seuraavat oppilaitokset järjestävät ammatillista aikuiskoulutusta Päijät-Hämeessä Kiipulan ammattiopisto Hyria koulutus Oy

17 AMMATTIKORKEAKOULUTUS Ammattikorkeakouluissa annetaan käytännönläheistä ja työelämälähtöistä korkeakouluopetusta tutkinto-opetus on maksutonta tutkintokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa keväisin ja syksyisin. ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen on yhteishaku tammikuussa ja aikuiskoulutukseen kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä Ammattikorkeakoulututkinto pohjakoulutukseksi käy lukio tai ammatillinen koulutus Tutkinnon voi opiskella kokopäivätoimisena opiskeluna (ns. nuorten tutkinnot), iltaja monimuoto-opiskeluna (ns. aikuisten tutkinnot) tai erillisellä koulutusohjelmalla (aiemman opistoasteen tutkinnon täydentämiseksi amk-tutkintoon) Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5 4,5 vuotta, ja siihen kuuluu puolen lukuvuoden työharjoittelu. 17 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Työelämässä oleville asiantuntijoille ammatillisen osaamisen syventämiseksi. Lähtökohtana ovat alueen yritysten osaamistarpeet ja opinnot tehdään työn ohella. Pääsyvaatimuksena on alalle soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta. Opinnot ovat laajuudeltaan opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää noin 1-1,5 vuotta. Tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Avoin ammattikorkeakoulu Kaikille avoin iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Sisällöltään ja vaativuudeltaan opinnot vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintoopetusta Järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin Maksullista, hinnat vaihtelevat opintojen laajuuden mukaan Erikoistumisopinnot ammattitaidon syventämiseksi kestävät noin 1 1,5 vuotta suunniteltu suoritettaviksi iltaisin ja viikonloppuisin maksullisia haku erikseen ilmoitettavana hakuaikana Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työssä käyville asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan tai hankkia uutta osaamista alakohtaista täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

18 18 Hyödyllisiä linkkejä Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Ammattikorkeakoulujen yhteishakusivu Tietoa avoimesta ammattikorkeakoulusta ja avoimen opiskelusta Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

19 Lahden ammattikorkeakoulu Teinintie 4, Lahti Postiosoite PL 214, Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Lahden ammattikorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva asiakaslähtöinen korkeakoulu painopisteinään muotoilu, ympäristö- ja innovaatio-osaaminen. Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Degree Programme in International Business, tradenomi (BBA) Degree Programme in Business Information Technology, tradenomi (BBA) Yrittäjyyden ja liiketoiminatosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management, Master of Business Administration 19 Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, restonomi (AMK) Matkailun koulutusohjelma, restonomi (AMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, restonomi (ylempi AMK) Muotoilu- ja taideinstituutti Kuvataiteen koulutusohjelma, kuvataiteilija (AMK) Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (ylempi AMK) Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (AMK) Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Materiaalitekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Ympäristöteknologian koulutusohjelma, insinööri (AMK) KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

20 20 Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (ylempi AMK) Erikoistumisopinnot Johtamisen erikoistumisopinnot Kansainvälinen liiketoiminta Palvelumuotoilu Service Design Pääinstrumentin erikoistumisopinnot Kuvataiteen erikoistumisopinnot Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Työterveyshuollon erikoistumisopinnot fysioterapeuteille ja terveydenhoitajille Neuvonta ja ohjaus haku- ja valinta-asioista: Hakutoimisto, Paasikivenkatu 7, Lahti Avoinna lukuvuoden aikana ma to klo ja pe klo opintosihteeri Koulutusalojen opintotoimistot ks. >> opiskelijapalvelut Avoin ammattikorkeakoulu Opetustarjontaa on eri koulutusaloilta. Opetus tapahtuu pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin sekä kesäaikaan. Tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmien mukana voi opiskella, mikäli niissä on tilaa ja opiskelijalla on kyseisen opintojakson mahdollisesti vaatimat esitiedot ja taidot. Lahden ammattikorkeakoulussa on käytössä polkuopintokäytäntö. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua suorittamalla 60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja. Opintotarjonta ja lisätiedot: >> avoinamk Neuvonta ja ohjaus Aikuiskoulutuspalvelut / Avoin ammattikorkeakouluopetus Toimistosihteeri Eija Illi, Koulutuskoordinaattori Katja Varjos,

21 Työelämän kehittämispalvelut Täydennyskoulutuksena: Ajankohtaista, ammatillista osaamista täydentävää koulutusta eri ammattiryhmille Räätälöityjä sekä valmiita koulutuskokonaisuuksia, seminaareja ja konsultointia kaikilta koulutusaloilta. Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus: Uusi OKM:n rahoittama kouluttautumismahdollisuus Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta Lisätietoja: Aikuiskoulutuspalvelut / Täydennyskoulutus Aikuiskoulutuspäällikkö Tuula Piensoho, Koulutuskoordinaattori Sirpa Keminen, >> aikuiskoulutuspalvelut 21 Innovaatiokeskus yksilölliset kehityspalvelut henkilöstölle ja työorganisaatioille tutkimukset, selvitykset, kehitysprojektikumppanuudet Esim. henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittäminen, tarvelähtöinen ja monialainen innovaatiotoiminta sekä erilaisten verkostojen kehittämisryhmät. kotimaiset ja kansainväliset projektit Lisätietoja: Palvelupäällikkö Elina Arasola, >> inno KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

22 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Kaskelantie 10, Vierumäki Vierumäellä toimiva Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yksikkö järjestää nuorten ja aikuisten liikunta-alan ammattikorkeakouluopinnot sekä toteuttaa liikunta-alan yritysten ja yhteisöjen henkilöstön täydennyskoulutus-, kehittämis- tai tutkimusprojekteja. Koulutustarjonta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Liikunnanohjaaja (AMK) ja Bachelor s Degree Programme in Sports and Leisure Management Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Liikunnaohjaaja (ylempi AMK) ja Masters Degree Programme in Sport Development and Management Urheilujournalismin erikoistumisopinnot Urheilumarkkinoinnin erikoistumisopinnot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintotoimisto opintosihteeri Riikka Kirjonen Työelämän kehittämispalvelut Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellut erillisprojektit. johtaja Matti Kauppinen

23 Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää opettajan-, opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutusta. Valtakunnallinen haku on vuosittain tammikuussa. Lahdessa koulutusta koordinoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Lisätietoja: kehittämiskoordinaattori, KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

24 YLIOPISTOKOULUTUS 24 Yliopistotutkinnot Yliopistot antavat teoreettispainotteista korkeakouluopetusta, jossa korostuu tieteellinen ajattelu ja valmiudet uuden tiedon tuottamiseen. Yliopistoissa voi suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tieteellisen jatkotutkinnon. Yliopistoon hakevalta vaaditaan yleensä ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden ammatillinen tutkinto. Useimpiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa. Yhteishaussa kaikkiin hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella ja kukin hakija voi hakea enintään yhdeksään koulutukseen. Hakeminen erillisvalintoihin vaihtelee yliopistoittain. Yliopistoissa tutkinto-opetus on maksutonta. Päätoimisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja sen jatkoksi maisteritutkinnon suorittaminen noin kaksi vuotta. Maisteri- ja DI-ohjelmat tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille osa ohjelmista suunniteltu työn ohessa opiskeltaviksi erilliset hakuajat Avoin yliopisto avointa kaikille iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus järjestetään usein yhteistyössä yhteistyöoppilaitosten kanssa (kansalais- ja kansanopistot, kesäyliopistot). opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, voit myös opiskella kokonaan verkossa yksittäisiä kursseja ja laajempia opintokokonaisuuksia. opinnot voivat olla polku tutkintoon, koska ne hyväksytään yliopistossa vastaaviksi suorituksiksi Ikääntyvien yliopisto avoimen yliopiston toimintamuoto välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun ilman muodollisia suorituksia. Hyödyllisiä linkkejä: Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta Haussa olevat yliopistokoulutukset ja hakulomake Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

25 Lahden yliopistokeskus Lahden yliopistokeskuksen tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen. Yliopistokeskus tekee valituilla tieteellisillä painopistealueilla monitieteistä, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää elinikäistä oppimista. Lahden yliopistokeskuksen muodostavat Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikkö ja siihen kuuluva Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovation Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö 25 Lahden yliopistokeskuksen yksiköt tarjoavat yliopistotason opetusta sekä tutkintoon johtavana perus- ja jatkokoulutuksena että eripituisina maisteri- ja täydennyskoulutusohjelmina ja avoimina yliopisto-opintoina. Koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta esimerkiksi yrityksille. Katso tarkemmat tiedot yksiköiden esittelyistä. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Kukin yksikkö ohjaa ja neuvoo opintoihin/opinnoissa omien koulutustensa osalta. Yleisesti alueen yliopistokoulutustarjonnasta, ennen muuta yliopistokeskuksen yksiköiden tarjoamista mahdollisuuksista, voi kysyä yliopistokeskuksen koordinaatioyksiköstä. Mari Merenluoto KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLIOPISTOKOULUTUS

26 Aalto yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta, Lahden keskus Niemenkatu 73, Lahti Vaihde sähköpostiosoitteet muotoa 26 Aalto-yliopiston muodostavat Kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu sekä neljä tekniikan alan korkeakoulua: Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu. Lahden keskuksessa tehdään monipuolista ja monialaista ympäristötekniikan tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Tutkimuksen ja opetuksen vahvuutena ovat yhteydet elinkeinoelämään, muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin sekä hyvät kansainväliset kontaktit. Tutkimus ja osaaminen integroivat uuden tiedon osaksi tuloksellista yritystoimintaa: tilaustutkimus on usein soveltavaa tutkimusta ja osa yritysten ja julkisyhteisöjen kehitystoimintaa (asiantuntijoita yrityksiin, yrityksiä tutkimusohjelmiin, diplomityöt). Koulutustarjonta Lahden keskus tuottaa Lahdessa ympäristötekniikan diplomi-insinöörin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin johtavaa koulutusta. Ympäristötekniikan DI -ohjelma (120 op) monimuoto-opetusta, mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin ja perjantaipäivisin Lahdessa; joitain luentoja pidetään myös Otaniemen kampuksella. Amk-tutkinnon suorittaneilta ohjelmaan valituilta edellytetään tutkintokurssien lisäksi nk. täydentävät opinnot (28 op). Ympäristötekniikan erikoistumis- ja tutkimusala on jätehuoltotekniikka. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Suunnittelija Jaana Kauppi Professori Juha Kaila Työelämän kehittämispalvelut Tilaustutkimus on usein soveltavaa tutkimusta ja osa yritysten ja julkisyhteisöjen kehitystoimintaa (asiantuntijoita yrityksiin, yrityksiä tutkimusohjelmiin, diplomityöt). Professori Juha Kaila

27 Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Kirkkokatu 16, Lahti Avoin yliopisto sopii elämän eri kohtiin kun miettii nuorena opintosuuntaansa ja haluaa kokeilla yliopisto-opintoja kun haluaa edetä määrätietoisesti yliopisto-opintoihin ja kerätä suorituksia valmiiksi kun haluaa nopeuttaa yliopiston tutkinto-opiskelua avoimen kurssien avulla kun haluaa vaihtaa alaa tai saada lisäkoulutusta omaan ammattiinsa kun haluaa saada uuttaa elämänsisältöä ja sivistyä 27 Avoimen yliopiston perustehtävä on tutkimukseen perustuvan opetuksen ja koulutuksen tarjoaminen. Avoimen yliopiston opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Myöskään ikärajoja ei ole, vaan kaikki halukkaat voivat opiskella. Opiskella voi monesta eri syystä. Koulutusta on Lahden seudulla tarjolla verkko-opetuksena sekä lähiopetuksena, jonka järjestävät paikalliset vapaan sivistystyön oppilaitokset (Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäopisto sekä Wellamo-opisto). Avoin yliopisto tuo myös opetusta videovälitteisesti Helsingin tarjonnasta. Lisäksi voi olla tarjolla ympäristöekologian opetusta samoissa ryhmissä perustutkinto-opiskelijoiden kanssa. Koulutustarjonta opetusta melkein kaikista Helsingin yliopiston tiedekunnista, kymmeniä eri oppiaineita perusopintoja sekä aineopintoja tutkintoon vaadittavia kieli- ja yleisopintoja tarjonta vaihtelee vuosittain Ohjaus- ja neuvontapalvelut Lahdessa on myös mahdollista saada opastusta opintojen valintaan. Erikoisssuunnittelija Kaisa Vuorivirta, KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLIOPISTOKOULUTUS

28 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti Lahden Aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16, Lahti vaihde Palmenia tarjoaa täydennyskoulutusta sekä muita koulutus- ja kehittämispalveluita Helsingin yliopiston tieteenaloilta. Palmenia palvelee erityisesti akateemisia aikuisopiskelijoita sekä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän organisaatioita. Asiakkaita ovat kunnat, organisaatiot, yritykset ja henkilöt, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa erityisesti hyvinvoinnin, luovien alojen ja viestinnän alueilla. Koulutustarjonta Täydennyskoulutus ja työelämän kehittämispalvelut Ohjaava ja valmentava koulutus maahanmuuttajille Koulutusalat Hyvinvointi Kulttuuri, luovat alat Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus Ohjaus, opetus, sosiaali- ja terveysala Viestintä, sosiaalinen media ja e-osallistuminen Ohjaus- ja neuvontapalvelut Minna-Maija Salomaa

29 Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, ympäristöekologian osasto Niemenkatu 73, Lahti Ympäristöekologiassa perehdytään luonnonvarojen kestävän käytön ekologisiin ja bioteknisiin perusteisiin sekä ihmistoimintojen maa- ja vesiekosysteemeihin kohdistamiin häiriöihin kemikalisoitumiseen, ilmastomuutokseen ja kaupungistumiseen. Oppiaineen keskeiset tieteenalat ovat vesistö- ja maaperäekologia, kaupunkiekosysteemitutkimus, ympäristömikrobiologia ja -biotekniikka, ekotoksikologia ja ympäristökemia. Ympäristöekologi hallitsee vaurioituneen maaperän ja pinta- ja pohjavesien kunnostuksen sekä luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset ja biotekniset perusteet. Oppiaine tarjoaa perustan ympäristöalan asiantuntijana toimimiseen niin yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa kuin julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän palveluksessa. 29 Koulutustarjonta Ympäristöekologian koulutusohjelma tarjoaa opinnot kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin. Sivuaineopintoina tai erillisessä kansainvälisessä, englanninkielisessä maisteriohjelmassa voi perehtyä myös kaupunkien ympäristökysymyksiin. Hakeminen maisteriopintoihin: Englanninkielinen maisteriohjelma: KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLIOPISTOKOULUTUS

30 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Tietoportti Saimaankatu 11, Lahti LUT Lahti School of Innovationin tutkimus keskittyy käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ilmiön, menetelmien, vaikutusten ja toteuttamistapojen tarkasteluun. Yksikön tutkimus- ja kehittämistoiminta on luonteeltaan poikkitieteellistä, ja se lähestyy käytäntölähtöistä innovaatiota mm. innovaatiojärjestelmien, suorituskyvyn johtamisen sekä johtaminen ja organisaatiot -aineiden näkökulmista. Yksikkö järjestää koulutusta kauppatieteen ja tuotantotalouden aloilta henkilö- ja organisaatioasiakkaille. Koulutustarjonta tutkintotavoitteinen koulutus Tuotantotalouden DI-ohjelma aikuisopiskelijoille, käynnistyy joka toinen vuosi Jatko-opiskelu: Lahdessa voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja kauppatieteiden ja tuotantotalouden alalta. Pääaineeksi voi valita: Teollisuustalous (prof. Hannu Rantanen) Suorituskyvyn johtaminen (prof. Hannu Rantanen) Kustannusjohtaminen (prof. Hannu Rantanen) Johtaminen ja organisaatiot (prof. Timo Pihkala) Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen (prof. Timo Pihkala) Innovaatiojärjestelmät (prof. Vesa Harmaakorpi) Lisätiedot: Täydennyskoulutus KATI Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 74 op Controllerin erikoistumisopinnot 35 op Hankintatoimen johtaminen 25 op Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma 25 op Taloutta esimiehille 20 op Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen 27 op Tuotannon johtaminen 20 op Joissakin ohjelmissa on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä moduuleita. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Koulutussuunnittelija Heidi Passila

31 Lisätiedot: Työelämän kehittämispalvelut Innovaatiokyvykkyyden ja suorituskyvyn johtamisen kehittäminen Katso tarkemmin yhteystiedot Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitos Lahden toimipiste Niemenkatu 73, Lahti 31 Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitoksen Lahden toimipisteessä tehdään materiaaliteknisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja yhdessä päijäthämäläisen teollisuuden kanssa sekä järjestetään materiaalitieteellistä ja -teknistä koulutusta. Koulutusasiat: Projektitutkija Heli Vesanto Tutkimus- ja kehitysasiat: Alueellinen tutkimusjohtaja Sauli Eerola Tutkija Tiina Malin KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLIOPISTOKOULUTUS

32 YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISKOULUTUS 32 Aikuisten perusopetus Perusopetuksen eli peruskoulun oppimäärän tai sen osan voi suorittaa myös aikuisena joko aikuislukiossa tai sellaisessa kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta. Aikuisten perusopetusta varten on laadittu omat opetussuunnitelman perusteet, joissa opiskelijoiden aikuisuus on otettu huomioon ja oppiaines kurssitettu. Yleensä oppilaitokset tarjoavat peruskoulun vuosiluokkia 7 9 vastaavaa opetusta. Opetusta on myös vieraskielisille ja ulkomaalaisille opiskelijoille. Joissakin rangaistuslaitoksissakin on mahdollisuus osallistua aikuisten perusopetukseen. (lähde: Oph.fi) Lahden kansanopiston Peruskoulu ja kymppiluokka -koulutuksessa on mahdollista suorittaa koko peruskoulun oppimäärä tai yksittäisiä oppiaineita ja korottaa peruskouluarvosanoja. Opiskelu on päätoimista ja kestää lukuvuoden. Peruskouluopintojen suorittaminen ja arvosanojen korottaminen on mahdollista myös monimuoto-opintoina Verkkoperuskoulussa. Lahden kansanopiston perusopetukseen voi hakeutua oppivelvollisuusiän ylittänyt nuori tai aikuinen, jonka päättötodistus ei ole avannut tietä jatko-opintoihin tai jolta päättötodistus puuttuu. Kansanopiston tiedot sivulla 35. Lahden kansanopisto järjestää perusopetusta monimuoto-opintoina aikuisille ja oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille. Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa voi aikuisopiskelija kerrata perusopetuksen asioita äidinkielessä ja kirjallisuudessa, ruotsin ja englannin kielissä sekä matematiikassa. Aikuisten lukiokoulutus Aikuisten lukiokoulutuksessa voidaan suorittaa lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto, yksittäisten oppiaineiden oppimääriä tai korottaa aikaisemmin saatuja arvosanoja. Aikuislukiosta saatu päättötodistus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Lukion päättötodistuksella ja/tai ylioppilastutkinnolla voi hakeutua joko toisen asteen ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. Tutkinnon suorittaminen voi lisätä myös aikuisen työnsaantimahdollisuuksia. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Opiskelutavoitteena voi olla myös tarve täydentää koulutustaan tai kehittää itseään ilman tutkintotavoitetta. Kysessä on tällöin harrasteopiskelu eli aineopiskelu. Aineopiskelu on aikuiselle maksutonta, ellei hän opiskele vakinaisesti missään muussa toisen asteen oppilaitoksessa. Aikuisten lukiokoulutuksessa koko oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia. Aikuisten lukiokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen mihin aikaan lukuvuodesta tahansa. Aikuislukio on etupäässä tarkoitettu yli 18-vuotiaille opiskelijoille. Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa, Koulutuskeskus Salpauksessa ja Itä-Hämeen opistossa on mahdollista opiskella lukion aikuislinjalla. Päijät-Hämeessä lukion aikuislinjalla on mahdollista opiskella: Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa Koulutuskeskus Salpauksessa, s. 11 Itä-Hämeen opistossa, s. 37

33 Lahden yhteiskoulun aikuislukio Kirkkokatu 2, Lahti Tarjoaa yleissivistävää lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille. Opetus on monimuotoista: lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Toiminta-aika on arki-iltaisin, klo 16 alkaen. Kouluun pääsemiseksi ei ole keskiarvorajaa. Aikuislukio ei kuulu toisen asteen koulutuksen yhteishakujärjestelmään, vaan lukioon pääsee ilmoittautumalla opiskelijaksi. 33 Koulutustarjonta Lukion oppimäärä (aikuisten lukiokoulutus) Ylioppilastutkinto Yksittäisen oppiaineen opiskelu Kaikki lukion oppiaineet ja kurssit Ohjaus- ja neuvontapalvelut ja palvelut työelämälle Rehtori, opinto-ohjaaja Riitta Yrjänä KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISKOULUTUS

34 VAPAA SIVISTYSTYÖ Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja kesäyliopistot. (lähde: Oph.fi) 34

35 Kansanopistot Lahden kansanopisto Harjukatu 46, Lahti sähköpostiosoitteet muotoa Lahden kansanopisto on vapaan sivistystyön yleissivistävää ja muuta aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, monikulttuurisuus ja aktiivinen kansalaisuus. Opisto toteuttaa tehtäväänsä sitoutumatta mihinkään uskonnolliseen, yhteiskunnalliseen tai poliittiseen näkemykseen ja edistää toiminnassaan pohjoismaisen kansanopistoperinteen pohjalta nousevaa demokraattista ihmis- ja yhteiskuntakäsitystä. Opiston toiminta-ajatuksena on sivistää kansaa ja tukea ihmisen kasvua. Opistossa kaikesta oppii. Opisto järjestää erimittaisia vapaatavoitteisia koulutuksia ja kursseja. Lukuvuoden kestävät koulutukset on suunnattu erityisesti ammatillisiin tai korkeakouluopintoihin aikoville nuorille aikuisille mutta ne sopivat myös työelämätaitojaan täydentäville aikuisille. Maahanmuuttajien Suomen kielen ja kulttuurin koulutus perustuu valtakunnalliseen aikuisten kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan. Opistossa toimii ryhmä myös luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille. Viikonloppu- ja kesäkurssitarjonta käsittää sekä ammatillista täydennyskoulutusta että harrastustavoitteisia opintoja. Lisäksi opisto järjestää käsityötaiteen perusopetusta aikuisille verkkoavusteisena monimuotokoulutuksena sekä avoimen yliopiston opintoja. 35 Koulutustarjonta Näyttötutkinnot perhepäivähoitajan at koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala Kasvatus- ja sosiaaliala Terveys- ja kuntoutusala Kielet Englannin kieli ja kulttuuri Venäjän kieli ja kulttuuri Maahanmuuttajakoulutus Suomen kieli ja kulttuuri Suomen kielen ja kulttuurin ABC luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille KOULUTUS JA OPPILAITOKSET VAPAA SIVISTYSTYÖ

36 Perusopetus Lahden kesälukio 36 Taide ja viestintä Elokuva Journalismi Kulttuurityö Kuvataide Lahden musiikkiseminaari Raita käsityötaiteen perusopetus aikuisille Sarjakuva ja animaatio Teatteri I ja II Teatteri-ilmaisun kesälukio Valokuvaus Kullakin koulutusalalla järjestetään vuosittain erimittaisia kursseja, tilauskoulutusta sekä avoimen yliopiston opintoja. Työelämän passi- ja korttikoulutukset hygieniapassi EA 1 ja 2 Opiskeluun liittyvät ohjauspalvelut Ohjauksesta huolehtivat kunkin koulutusalan vastuuopettajat, joiden yhteystiedot löytyvät opiston verkkosivuilta. Tiedusteluihin vastaa myös vararehtori Timo Lukkarinen Erityisopettajan palvelut, lukitestaus ja -lausunnot: Tiina Muukka, erityisopettaja Ammatillinen aikuiskoulutus: Sari Ryynänen-Jussila, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tiimikoordinaattori, lehtori Perusopetus: Veli-Matti Saarinen, tiimikoordinaattori

37 Itä-Hämeen opisto Kaikulantie 90, Hartola Itä-Hämeen opistossa voi opiskella lukiossa, taide- ja taitoaineita kansalaisopistossa ja yliopistoon valmentavia opintoja väyläopintoina. Opiskelun lisäksi opistolla voi asua opiskelija-asunnoissa tai Linna-hotellissa. Koulutustarjonta Hartolassa aikuislukio, joka toimii myös yleislukiona nuorille avoimen yliopiston perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä kielikursseja väyläopinnot: oikeustieteiden linja väylänä yliopistoon hyvinvoinnin ja taiteen lyhytkursseja 37 Itä-Hämeen opiston kansalaisopisto toimii Hartolassa, Pertunmaalla ja Sysmässä taide- ja taitoaineita musiikkikoulussa tutkintoon johtavaa opiskelua KOULUTUS JA OPPILAITOKSET VAPAA SIVISTYSTYÖ

38 Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto 38 Lahden aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16, Lahti sähköpostit muotoa Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa ympäri vuoden avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta ja lukiolaiskursseja. Räätälöityä tilauskoulutusta järjestetään asiakkaan koulutustarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutustarjonta Suomen eri yliopistojen avoin yliopisto-opetus Pätevöittäviä ja lyhytkestoisia ammatillisia täydennyskoulutuksia Kielikoulutusta Lukiolaiskursseja Työelämän passi- ja korttikoulutukset Hygieniapassitestit Koulutusalat Avoin yliopisto-opetus Opetus- ja kasvatus ala Elinkeinoelämä ja julkishallinto Kielikoulutus Kirjasto ja kulttuuriala Sosiaali- ja terveydenhuoltoala Muu koulutus Ohjaus- ja neuvontapalvelut Avoin yliopisto-opetus: Suunnittelija Tiina Lehtinen Työelämän kehittämispalvelut Rehtori Eija Pollari

39 Kansalais- ja työväenopistot Wellamo-opisto Wellamo-opiston toimisto Aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16, LAHTI Wellamo-opisto toimii Päijät-Hämeessä 9 kunnan alueella: Lahti, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Myrskylä, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Opisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella vapaan sivistystyön opinnoissa (kansalaisopisto), taiteen perusopetusta ja avoimen yliopiston opintoja. Opiston asiakkaita ovat kaikkien toiminta-alueen kuntien asukkaat lapsista seniori-ikäisiin. Wellamo-opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin perustuvaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen monipuolisesti eri aineissa, elämän eri vaiheissa. Opetusta järjestetään lähellä kuntalaisia: jokaisessa toiminta-alueemme kunnassa, useissa opetuspisteissä. Opisto noudattaa elinikäisen oppimisen periaatteita ja tukee yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä sekä kykyä toimia yhteisöissä. 39 Koulutustarjonta Yleiset kielitutkinnot Metsästäjän tutkinto Vesiliikenteen tutkinnot Taiteen perusopetus Avoimen yliopiston opintoja vuosittain, sisällöt vaihtelevat Vapaatavoitteiset, omaehtoiset opinnot: kielet, käsityö, kuvataide, liikunta, musiikki, sana- ja teatteritaide, tanssi, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, muut aineet. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintojen ohjausta annetaan opiskelijoille kursseille ilmoittautumisten yhteydessä. Opintojen ohjausta antavat kaikkien ainealueiden päätoimiset aineopettajat tarvittaessa. Työelämän kehittämispalvelut Yrityksille järjestetään yksittäisiä tilauskoulutuksia (mm. ensiapu, kielikoulutus). Apulaisrehtori Päivikki Tapiola KOULUTUS JA OPPILAITOKSET VAPAA SIVISTYSTYÖ

40 Harjulan kansalaisopisto, Harjulan Setlementti ry Harjula-keskus, Harjulankatu 7, Lahti Harjulan kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen opiskeluun sekä erilaiseen harrastetoimintaan. Kansalaisopiston asiakkaita ovat kaiken ikäiset Päijät-Hämeen asukkaat. Kurssitarjonta sopii omaehtoiseen opiskeluun ja harrastamiseen, mutta myös täydentämään tutkintotavoitteista opiskelua. Koulutustarjonta Kursseja lähes kaikilta ainealueilta, liikunnasta, kielistä taito- ja taideaineista sekä myös erikoisainealueilta Yrityskoulutusta erikseen sovittessa pääasiassa TYKY-toiminnan puolella Työelämän passi- ja korttikoulutukset Atk-ajokortiin hyväksyttäviä kursseja Ohjaus- ja neuvontapalvelut Harjulan kansalaisopiston toimisto Kurssisihteeri Tea Hannukainen Rehtori Ari Tuupainen

41 Heinolan kansalaisopisto, Jyränkölän Setlementti ry Siltakatu 11, Heinola Sähköpostiosoitteet muotoa Jyränkölän Setlementti tarjoaa koulutus- ja opetuspalveluita, asumis- ja avopalveluita, vapaaehtois- ja työllistämistoimintaa sekä ravintolapalveluita. Asiakkaita ovat kaikki kuntalaiset: opiston vauvamuskarilaisista palveluasuntojen iäkkäisiin saattohoidettaviin asiakkaisiin. Opiston tarjoama harrastustoimintaa auttaa jaksamaan arjessa ja solmimaan sosiaalisia suhteita. Lisäksi ammattitaitoa voi täydentäää esim. ATK-, ensiapu, järjestyksenvalvoja- ym. koulutuksissa tai suorittamalla yliopistollisia arvosanoja. 41 Koulutustarjonta Kansalaisopiston perusopetus Heinolan kuvataidekoulu: taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, visuaaliset taiteet Yliopistolliset arvosanat: vaihtelevat lukuvuosittain Työvoimapoliittinen koulutus Hankkeisiin liittyvä koulutus (esim. maahanmuuttajat ja työttömät sekä kansalaisopiston opettajien täydennyskoulutus) Yritys/asiakaskohtaiset koulutuspalvelut räätälöidysti Työelämän passi- ja korttikoulutukset Hygieniapassit Ensiapukoulutukset Järjestyksenvalvojakoulutukset A- Saaristolaivurikortit, rannikkolaivurikortit Koulutusalat liikunta ja terveys kädentaidot kuvataiteet Atk kielet musiikki yhteiskunnalliset aineet muut Ohjaus- ja neuvontapalvelut Ainealueiden vastuuopettajat ja toimistohenkilöstö antavat oman alansa koulutusneuvontaa. Rehtori vastaa yleisestä opintoneuvonnasta. KOULUTUS JA OPPILAITOKSET VAPAA SIVISTYSTYÖ

42 Työelämän kehittämispalvelut Tilauskoulutus ja myyntipalvelu hankeosaaminen yhteistyökumppaneiden kanssa Rehtori Sirkka Suomi Opintokeskukset TietoTupa aikuisopisto Hämeenkatu 15, Lahti TietoTupa on tietotekniikkaan erikoistunut aikuisopisto Lahdessa. Sen omistaa yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö KSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. Aikuisten ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta mm. tietokoneen ajokorttikurssit senioriryhmien tietokoneen käyttökoulutukset toimisto-ohjelmistojen lyhytkurssit ja sosiaaliset mediat (facebook, skype ja geni) yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen räätälöidyt henkilöstökoulutukset työvoimahallinnon ammatilliset ja ohjaavat koulutukset

43 Liikunnan koulutuskeskukset Suomen urheiluopisto Kaskelantie 10, Vierumäki vaihde Vierumäen urheiluopiston asiakkaita ovat liikunta-alan ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset, omaa liikuntaosaamistaan kehittävät henkilöt, liikkuvat lapset, nuoret ja perheet, urheiluseurat, lajiliitot, eri tasoiset urheilijat ja urheilijaryhmät. Vierumäen urheiluopisto palvelee kaikissa liikunta-alaan liittyvissä koulutus- ja kehittämistarpeissa. Vierumäen kampus tarjoaa liikunta-alan koulutuksesta kaiken muun paitsi yliopistokoulutusta. 43 Koulutustarjonta / tutkintokoulutus Liikunta-ala Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikuntaneuvoja Kuntoutus- ja liikunta-ala Liikunnan ammattitutkinto, kaikki osaamisalat Valmentajan at ja eat Liikuntapaikkojen hoitajan at Liikuntapaikkamestarin eat Hierojan at Luonnonvara- ja ympäristöala Golfkentänhoitajan at ja eat Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Johtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Täydennyskoulutus Valmentajakoulutus tasoilla I III eri lajeissa Vapaaehtoisten seurajohtajien koulutus Viestintäalan koulutus yrityksille Viestintäalan koulutus urheilujärjestöille ja -seuroille Liikuntapaikka-alan täydennyskoulutus KOULUTUS JA OPPILAITOKSET VAPAA SIVISTYSTYÖ

44 Työelämän passi- ja korttikoulutukset Tulityökortti Järjestysmieskortti Uimahallien hoitajakortti 44 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Pertti Pohjola Työelämän kehittämispalvelut Anne Metsovirta Liikuntakeskus Pajulahti Pajulahdentie 167, Nastola Pajulahti on koulutus-, valmennus- ja terveysliikuntakeskus. Pajulahti tarjoaa asiakkailleen laadukasta vapaansivistystyön kurssitusta ja ammatillista koulutusta sekä urheiluvalmennusta ja - testausta. Asiakkaita ovat liikunta-alasta, liikunnan ohjaamisesta ja valmentamisesta kiinnostuneet henkilöt. He hakevat jatko-opiskelupaikkoja peruskoulun, lukion tai muun ammatillisen koulutuksen jälkeen. He voivat olla vaihtamassa ammattialaa tai hakemassa pitkällä työkokemuksella ammattipätevyyttä itselleen. Koulutustarjonta Liikunnanohjauksen perustutkinto 120 ov oppisopimuskoulutuksena Liikunnan ammattitutkinto (aikuisliikunnan ohjaamisen, seuratoiminnan sekä lasten liikunnan osaamisalat) Hierojan ammattitutkinto Valmentajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto yllämainitut ammattitutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksena Ohjaava ja valmentava VALKKU -koulutus: Tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön sijoittumiseen ja itsenäisen elämän hallintaan. VALKKU-koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat erityistukea opetuksessaan vammaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi. Erityisesti se soveltuu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja vapaa-aikatoiminnasta sekä vammaisurheilijoille. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Marjukka Tiainen

45 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET VAPAA SIVISTYSTYÖ 45

46 OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE 46 Voisiko minulla olla oppimisvaikeus?

47 Ammatit, työtehtävät ja työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat. Kerran hankittu ammattipätevyys ei riitä, vaan ammatinvalinta- ja koulutusratkaisut tulevat vastaan useasti työuran aikana. Erilaiset työelämän muutokset ja henkilökohtaiset elämäntilanteet saattavat aiheuttaa myös katkoksia ja tarvetta uudenlaisiin ratkaisuihin työuran jatkamiseksi. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi edellytetään ohjaus ja tukipalvelujen järjestämistä myös erityistä tukea tarvitseville. Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut Koulutus- ja ammattitietopalvelut tietoa ja neuvontaa koulutusvaihtoehdoista ja koulutukseen hakeutumisesta, ammateista ja ammattialoista sekä opintojen rahoituksesta. palvelee kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään omaa osaamistaan. ajan tasalla olevat tiedot koko maan kattavasta koulutustarjonnasta käsittäen yleissivistävän, ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen. henkilökohtaista koulutusneuvontaa toimiston aukioloaikana ilman ajanvarausta 47 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut syventävää palvelua uuden ammatin tai koulutusalan valinnassa tai urasuunnitelmien täsmentämisessä. tukena voidaan käyttää arviointitehtäviä, psykologisia testejä tai käytännön työ- ja koulutuskokeiluja. kaikille avointa ja maksutonta, kaiken ikäisille ja kaikissa työelämän tilanteissa oleville. keskusteluun psykologin kanssa on aina varattava aika etukäteen työ- ja elinkeinotoimistosta joko puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti paikan päällä. Koulutusneuvonta (ma - pe 9-17), Päijät-Hämeen Työ- ja elinkeinotoimisto klo 9-16 Kauppakatu 11 ja Kirkkokatu 12 Heinolan Työ- ja elinkeinotoimisto klo 9-16 Rauhankatu 3 a, Heinola Kaikkien toimistojen yhteystiedot: Ammatillisen kuntoutuksen palvelut TE-toimiston ammatillisen kuntoutuksen palvelut auttavat tekemään työhön tai koulutukseen liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja, joissa asiakkaan terveydentila otetaan huomioon. TE-toimistoissa ammatillisen kuntoutuksen palveluista vastaavat erikoistyövoimaneuvojat ja ammatinvalintapsykologit. Kuntoutussuunnittelun palvelut ovat aina henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, ja edellyttävät ajanvarauksen. OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE

48 48 Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä: ammatinvalinnanohjausta kuntoutustutkimusta työ- ja koulutuskokeiluja työhön valmennusta ammatillista (ja muuta) koulutusta työvoimaneuvontaa ja työhönsijoitusta elinkeinotukea työn tai opiskelun apuvälineitä sekä työolosuhteiden järjestelytukea. Ammatillista kuntoutusta järjestävät myös tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset, työeläkelaitokset ja Kansaneläkelaitos. Hyödyllisiä linkkejä: Vakuutuskuntoutus VKK ry Työeläkevakuuttajat TELA ry Kansaneläkelaitos Työhönvalmennus ja työllistyvyyttä tukevat palvelut Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat tarvitsevat erityistä tukea omalla työllisyyspolullaan etenemiseksi. Kohderyhmiä: vajaakuntoiset pitkäaikaistyöttömät ammattikouluttamattomat nuoret Toimintamuotoja: kuntouttava työtoiminta nuorten työpajatoiminta työkyvyn arviointi palkkatuella työllistäminen Lahden Työlinkki Lahden Työlinkki on Lahden seudulla toimiville työllisyydenhoidon ammattilaisille suunnattu yhteistyöverkosto. Työlinkin sivustolla on kattavasti esiteltynä palvelutuottajat.

49 Maahanmuuttajien palvelut Koulutuksen järjestäjien palvelut Maahanmuuttajien koulutusta järjestäviä tahoja: Koulutuskeskus Salpaus, kieli- ja kulttuurikoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Harjulan kansalaisopisto Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden kansanopisto Wellamo-opisto TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut 49 Kirkkokatu 12 A, 2. kerros, Lahti Henkilökohtainen asiakaspalvelu ma pe klo Työnhakijaksi rekisteröitynyt maahanmuuttaja asioi alkuvaiheessa maahan tulonsa jälkeen maahanmuuttajapalvelujen yksikössä, mikäli hän kielitaidon puuttumisen tai muun syyn takia tarvitsee erityisiä palveluja. Henkilö, jolla on oleskeluluvan perusteella oikeus ottaa vastaan työtä rajoituksetta, rinnastetaan työvoimapalvelujen antamisessa Suomen kansalaiseen. Maahanmuuttajapalveluissa tarkistetaan oikeus työvoimapalveluihin ja työttömyysturvaan. Maahanmuuttajan kanssa tehdään kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan tarvittavista kotouttavista toimenpiteistä kuten kotouttamiskoulutuksesta. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu suomen kielen opetusta, yhteiskuntatietoja sekä ammatinvalintaan ja työelämään liittyvää ohjausta. Koulutukseen kuuluu usein myös työharjoittelu työpaikalla. Alipi Alueellinen maahanmuuttajien integraatiopiste Vapaudenkatu 1, Lahti ma pe klo 9 12 ja Palveluneuvonta tarjoaa maahanmuuttoon liittyviä ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja tarkoitettu kaikille alueen maahanmuuttajille, riippumatta Suomeen muuton syistä tai asumisajasta. neuvontaa annetaan tarvittaessa jo ennen muuttoa palvellaan viranomaisia, työnantajia, järjestöjä ja muita tahoja, jotka tarvitsevat lisätietoa tai konsultaatiopalveluja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa Palveluja suomeksi, venäjäksi, englanniksi, georgiaksi ja ruotsiksi. Tarvittaessa käytetään tulkkia. Lahden kaupungin ylläpitämä OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE

50 Amare Akateemisten maahanmuuttajien resurssikeskus 50 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti Marju-Riitta Ilmonen Palvelee kaikkia yliopisto- ja korkeakouluopintoihin hakeutuvia tai työelämään asiantuntijatehtäviin haluavia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, yrityksiä sekä työelämän organisaatioita. opinto-ohjaus ja neuvonta: mitä voi opiskella ja missä, miten haetaan, neuvonta ulkomailla suoritettujen tutkintojen rinnastuksissa/ tunnustamisessa Suomessa opiskelun tuki ja yksilöllinen pätevöityminen työnhaun tuki: apua työn tai harjoittelupaikan haussa (työnhaun asiakirjat, asiakasrekisteri työnantajille) urasuunnittelu ja osaamisen kartoitus Hyödyllisiä linkkejä: Perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, useita kieliversioita Ulkomaalaisten tutkintojen tunnustaminen Oppimisvaikeuksiin liittyvät palvelut Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia myös erityistä tukea tarvitsevien ohjaus- ja tukipalveluista. Yhdenvertaisuuslaki (2004) koskee kaikkea koulutusta ja ammatillista ohjausta. Aikuisten oppimisvaikeudet ovat hyvin yleisiä, mutta vielä melko huonosti tunnistettuja eikä tarvittavia ohjaus- ja tukipalveluja ole riittävästi tarjolla. On tärkeää, että oppimisvaikeudet ja erityisen tuen tarpeet tunnistetaan mahdollisimman varhain, jo opiskelujen suunnitteluvaiheessa. Erityisohjausta ja tukipalveluja tarvitaan tarkoituksenmukaisten koulutusvalintojen tekemiseen, yksilöllisten koulutuspolkujen suunnitteluun sekä opiskelujen etenemisen tukemiseen.

51 Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa koulutuksen järjestäjiä velvoitetaan huolehtimaan erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien tarpeista koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. (Oph, Näyttötutkinto-opas, 2011) Näyttötutkinnoissa oppimisvaikeuksien sekä erityisohjauksen ja tukitarpeiden selvittäminen on osa henkilökohtaistamisen prosessia Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa oppimisvaikeuksien yhteydessä on alettu puhua laajemmin esteettömyydestä ja osallisuudesta. Yhteisiä käytäntöjä on luotu erilaisissa kehittämishankkeissa. Ammattikorkeakouluihin voi hakeutua ns. esteettömien opiskelijavalintojen kautta, mikäli oppimisen haasteet ovat jo tiedossa. Yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa kartoitetaan oppimisvaikeuksia ja tarjotaan ohjausta ja tukipalveluja Tukea oppimisvaikeuksiin voi saada myös sekä valtakunnallisilta että alueellisilta erilaisten oppijoiden yhdistyksiltä ja kuntouttavan toiminnan organisaatioilta 51 Oppimisvaikeuksien kartoittamisen välineenä toimivat erilaiset seulat, testit ja ohjauskeskustelut lukitestit (esim. Niilo Mäki Instituutin lukiseula) matematiikan testit (esim.nmi) ammatilliset kartoitukset, alakohtaiset kartoitukset oppimistyylitestit ja muut kartoitukset Seulontatutkimusta laajempia lukivaikeuden yksilötutkimuksia tekevät esimerkiksi erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit ja neuropsykologit. Oppimisvaikeuden kanssa selviytymiseen on käytettävissä myös erilaisia apuvälineitä, äänikirjoja ja tietokoneohjelmia. Niiden tarkoitus on helpottaa lukemista, kirjoittamista, muistamista sekä tiedon käsittelyä, tallentamista ja siirtämistä. Hyödyllisiä linkkejä: Aikuisten oppimisvaikeudet Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa esok.jyu.fi Pikalukitesti Lahden seudun erilaiset oppijat ry Niilo Mäki Instituutti OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE

52 Fellmannia Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka Kirkkokatu 27, Lahti 52 Fellmannia on uudenlainen kohtaamispaikka ja oppimisympäristö, jossa toisensa tapaavat eri alan opiskelijat, opettajat, tutkijat, kokousvieraat ja muut talossa viihtyvät. Fellmannian palvelut muodostuvat opetuksesta ja ohjauksesta tieto- ja kirjastopalveluista verkko-opetuksen kehittämis- ja tukipalveluista ravintola- ja kahvilapalveluista sekä asiakas- ja aulapalveluista Opin ovi -ohjauspalvelu Fellmanniassa sijaitseva tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu, jota ylläpitävät Päijät- Hämeen alueen aikuiskoulutustoimijat. Tietoa alueen koulutusmahdollisuuksista aikuisille sekä osaamisen kehittämisestä työpaikalla tai työyhteisössä Neuvontaa ja ohjausta koulutusvalintoihin ja urasuunnitteluun Oppimisvaikeuksien kartoittamista ja ohjausta tukipalveluihin Ajanvaraukseton neuvonta, teemapäivät ja tapahtumat, aukioloajat ja tapahtumakalenteri

53 OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE 53

54 PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE 54 Työntekijämme tarvitsevat lisäkoulutusta mistä lähden liikkeelle?

55 Yrityksille ja julkisyhteisöille on tarjolla runsaasti koulutus- ja asiantuntijapalveluja, joita myös räätälöidään asiakaskohtaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään yrityskohtaisesti ja laajemmissa hankkeissa. Opinnäytetöitä tehdään yleisesti työelämän tarpeisiin. Palveluja tarjoavat esimerkiksi koulutuksen järjestäjät sekä TE-toimistot. Koulutuksen järjestäjät Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan yritykselle, julkisyhteisöille ja erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja. Toimintaa voi hyödyntää esim. osana oman henkilöstökoulutuksen suunnittelua tai osaamistarpeiden analysointia. Ammattikorkeakoulut tekevät soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä. TKI-toiminnan tulee palvella opetuksen kehittämistä, aluekehitystä ja lähialueen elinkeinoelämää. Yrittäjyyden edistäminen on keskeistä. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyö tehdään työelämän kehittämistehtävänä. Yliopistot tarjoavat tiedelähtöisiä täydennyskoulutus-, tutkimus- ja innovaatiopalveluja yrityksille ja julkisyhteisöille. Katso oppilaitosten ja korkeakoulujen työelämäpalveluiden yhteyshenkilöt kunkin oppilaitoksen sivulta. 55 Työ- ja elinkeinotoimistot Työ- ja elinkeinotoimisto on alueensa työmarkkinoiden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on työn välittäminen. TE-toimisto tarjoaa työnantajalle monipuolista apua henkilöstön hankintaan ja henkilöstön kehittämiseen. Työnantajapalvelut: Rekrytointipalvelut HRV-palvelut EURES-kansainvälinen työnvälitys Koulutus työnantajan ja valtion yhteishankintana Yrittäjyyspalvelut Yrittäjäksi kouluttaminen PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE

56 Aloittavan yrittäjän palvelut: Apua liikeidean arviointiin ja kehittämiseen Yrittäjäksi ohjaavaa koulutusta Starttiraha tietyin edellytyksin aloittavalle yrittäjälle Yrittäjätyön ja yritystoiminnan jatkamisen palvelut 56 Puhelinpalvelut: Yritys-Suomi puhelinpalvelu alkavalle yrittäjälle (ma pe 9 16) Valtakunnallinen puhelinpalvelu työnantaja-asiakkaille (ma pe 8 18) Päijät-Hämeen TE-toimisto Kauppakatu 11, Lahti , HRV-palvelut, , Heinolan TE-toimisto, Rauhankatu 3 A, Heinola , Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy (LAKES) Neuvoo yritystoimintaan liittyvissä asioissa Rahoitusneuvonta Omistajan- ja sukupolvenvaihdosneuvonta Yrityskummipalvelut Kehittämispalvelut Verkostoitumispalvelut Kansainvälistymispalvelut Sijoittumispalvelut Rekisteri- ja tietopalvelut Askonkatu 9 F, 4 krs Lahti

57 Muita tärkeitä kumppaneita yritystoiminnan suunnitteluun Lahden alueen uusyrityskeskus ry antaa luottamuksellista ja maksutonta neuvontaa yritystoiminnan suunnittelussa auttaa kannattavuuslaskelmissa ja tarjoaa palveluita asiantuntijaverkostonsa kautta tekee starttirahalausunnot TE-toimistolle ja lainalausunnot Finnveran pienlainaa ja naisyrittäjälainaa varten Askonkatu 9 B, 4.krs, Lahti uusyrityskeskus.fi/lahti 57 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Hämeen ELY) tarjoaa yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluita, apua henkilöstön hankintaan, koulutuspalveluita sekä lupa- ja ilmoituspalveluita tarjoaa keksintöasiamiespalvelut yhdessä Keksintösäätiön kanssa Kirkkokatu 12, Lahti Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy vauhdittaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille etsii kontaktit Suomesta ja maailmalta, ohjaa liiketoimintamahdollisuuksien ääreen. etsii hyviä rahoittajia ja auttaa löytämään uudet innovaatiot Niemenkatu 73, Lahti PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE

58 Päijät-Hämeen Yrittäjät valvoo yrittäjien etua tarjoaa jäsenpalveluita ja -etuja sekä neuvontapalveluita erityisesti laki- ja taloushallintoon liittyvissä asioissa auttaa verkostoitumaan ja löytämään yhteistyökumppaneita 58 Rautatienkatu 20 B 4, Lahti Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan perustamiseen ja alkuvaiheen hankintoihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen Yrittäjyysfoorumi Dyna Opiskelijapohjainen yrittäjyysfoorumi & yritysideoiden esihautomo. Tarjoaa yrittäjyyteen liittyvää tietoutta ja ohjaa oikeaan suuntaan yrityksen perustamisessa. Infopiste ja yrittäjyyshenkisiä avoimia tilaisuuksia. Toimii ESR-osarahoitteisena hankkeena ainakin 2012 vuoden loppuun asti Päijät- Hämeen koulutuskonsernin alaisuudessa.

59 PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE 59

60 RAHOITUS, TUET JA ETUUDET 60 Opiskelu kiinnostaisi, mutta riittävätkö rahat?

61 Rahoitukset, tuet ja etuudet kohderyhmittäin Työssä oleville Työttömille Yrityksille ja muille työyhteisöille Yrittäjille Aikuiskoulutustuki Ammattitutkintostipendi ( ) Apurahat Opintotuki Opintoseteli 61 Opintovapaa Oppisopimuskoulutus Osa-aikalisä Työorganisaatioiden kehittäminen Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu Työvoimakoulutus ( ) Vuorotteluvapaa Yhteishankintakoulutus Taulukon tiedot ovat yleisellä tasolla. Rahoituksen, tuen tai etuuden myöntäminen arvioidaan aina tilanne- ja tapauskohtaisesti. RAHOITUS, TUET JA ETUUDET

62 62 Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on: työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua, on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta (myös perhevapaat ja asevelvollisuus lasketaan työssäoloajaksi), jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi (2 kk) tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja ei saa opiskeluun muuta tukea. Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen valvonnanalaisessa suomalaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia. Tukea voidaan maksaa myös sovellettuna, jos henkilön opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on osa-aikaista tai jaksoittaista. Koulutusrahaston sivuilla on laskuri, jonka avulla voi laskea aikuiskoulutustuen suuruuden. Aikuiskoulutustuen hakulomakkeen voi tulostaa Koulutusrahaston sivuilta tai hakea TE-toimistosta. Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendi maksetaan näyttöjärjestelmän mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon kokonaisuudessaan suorittaneelle. Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Tuki voidaan maksaa työttömällekin, jos työhistoria täyttyy. Ammattitutkintostipendi on veroton, 365 euron suuruinen kertakorvaus ja se on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Sitä voidaan myöntää päätoimisiin, ammatillisiin opintoihin sekä korkeakouluopintoihin. Opintorahaan vaikuttavat opiskelijan tulot, nuorella henkilöllä myös vanhempien tulot. Opintotukea voi hakea ja saada aikuiskoulutustuki- tai työttömyysetuusjakson päätyttyä. Kelan verkkopalvelussa voi täyttää sähköisen opintotukihakemuksen tai tulostaa paperisen hakemuslomakkeen.

63 Apurahat ja stipendit Suomen ylioppilaskuntien liitto ylläpitää tietokantaa apurahoista apurahat.syl.fi Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille. Esim. soitinlainaus, apurahat väitöskirjatyöhön. Ammattiliitot voivat tukea jäsentensä opiskelua ja tutkimustyötä. Opintoseteli Kansanopistoilla, kansalaisopistoilla ja kesäyliopistoilla on käytössään opintosetelityyppinen avustus. Seteleitä voidaan myöntää esimerkiksi maahanmuuttajien, työttömien sekä seniorien (63 vuotta täyttäneet) ja eläkkeellä olevien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen. Avustusta voi käyttää maksuvälineenä vain opintosetelin myöntäjän järjestämään koulutukseen. 63 Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu Työttömyysetuutta voi saada opintojen ajalta, jos on työnhakijana TE-toimistossa ja työnhaku on voimassa on täyttänyt 25 vuotta opintojen alkaessa on sopinut koulutuksesta TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista ja TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon, yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Opintojen ajalta opiskelijalle maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan verotonta ylläpitokorvausta. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että opinnot ovat päätoimisia ja ne suoritetaan julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa tai niihin oppilaitoksissa sekä muussa ammatillisesti suuntautuneessa koulutuksessa. Opiskelun kestolle ei ole asetettu vaatimuksia, mutta tukea voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden Tuen maksaa Kela, työttömyyskassat RAHOITUS, TUET JA ETUUDET

64 64 Opintovapaa Työ- ja virkasuhteessa olevalla työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vuoden, on oikeus opintovapaaseen. Opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voi jaksottaa myös niin että työntekijä on osan työpäivästä työssä ja osan opintovapaalla. Opintovapaa haetaan kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Opintovapaa on palkatonta, ellei siitä ole erikseen työnantajan kanssa toisin sovittu. Opintovapaan aikana voit hakea aikuiskoulutustukea. Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaan tarkoitus on edistää työntekijöiden työssä jaksamista. Vuorotteluvapaan voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää. Vapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta, joka on 70-80% siitä työttömyysetuudesta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle (ei välttämättä samoihin tehtäviin) tulee työnantajan palkata työtön työnhakija. Vuorottelusopimuksen solmivat työnantaja ja työntekijä. Ennen sitä tulee selvittää TE-toimistosta vuorotteluvapaan edellytykset. Vuorottelukorvaus haetaan omalta työttömyyskassalta tai Kelasta. Osa-aikalisä Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää osa-aikalisää ansionmenetyksen korvauksena työntekijälle, joka siirtyy vapaaehtoisesti kokoaikatyöstä määräajaksi osa-aikatyöhön. Työnantajan on palkattava osa-aikalisäkauden ajaksi osa-aikatyöhön työ- ja elinkeinotoimiston osoittama työtön työnhakija. Osa-aikalisää voidaan maksaa henkilölle, jonka kokoaikainen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt vuoden välittömästi ennen osaaikatyöhön siirtymistä. Osa-aikalisän määrä on puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkan erotuksesta. Osa-aikalisää voidaan maksaa samalle henkilölle enintään 12 kuukautta. Osa-aikalisää haetaan siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella osaaikatyöhön siirtyvän työpaikka sijaitsee tai siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka työnhakija osa-aikalisän avulla työllistetään.

65 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta. Oppisopimuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin, kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Myös yrittäjät voivat kouluttautua oppisopimuksen avulla. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Noin prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja tai -ohjaajat. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisella koulutuksella, josta vastaavat pääosin ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. (lähde: Oph.fi) Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa teoriajaksojen aikana, voidaan opiskelijalle maksaa päivärahaa, perheavustusta, matkakorvausta sekä majoituskorvausta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksesta. Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus sisältää monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja työttömille ja työttömyysuhan alla oleville. Sen tavoitteena on parantaa edellytyksiä sijoittua työhön. Koulutusta on tarjolla moniin eri ammatteihin ja opiskelumenetelmät ja toteutus on suunnattu erityisesti aikuisille soveltuviksi. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä ja siihen sisältyy usein työssäoppimista. Työvoimakoulutus on usein jatkoja täydennyskoulutusta aiemmin hankitulle ammattitaidolle. Työvoimakoulutusta järjestetään myös yritysten tarpeisiin, jolloin tavoitteena on opiskelijoiden välitön työllistyminen. Lisäksi järjestetään valmentavaa koulutusta, kuten tietylle ammattialalle ohjaavaa ja työnhaku- ja tietotekniikkavalmiuksia kehittävää koulutusta. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutushakemuksen voi jättää myös sähköisesti. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta. RAHOITUS, TUET JA ETUUDET

66 Yhteishankintakoulutus Yritykset voivat saada rahallista tukea henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Yhteishankintakoulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Näin toteutettuun yhteishankintakoulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä, joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla. Lisäksi vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli. 66 Yhteishankintakoulutuksessa on kolme osaa: RekryKoulutus kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta TäsmäKoulutus yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. MuutosKoulutus työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään. Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta. Työ- ja elinkeinohallinto voi osallistua yhteishankintakoulutuksen rahoitukseen, jos sillä turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä. Yhteishankintakoulutuksena ei voida rahoittaa työnantajan vastuulle kuuluvaa henkilöstökoulutusta, esim. työtehtäviin perehdyttämistä tai yleistä ammattitaidon ylläpitämistä. Yhteishankintakoulutusta haetaan lomakkeella TE-toimistosta, jonka alueella työpaikka sijaitsee. Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus Pk-yritykset, suuret yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt voivat hakea Tekesin rahoitusta työorganisaatioiden kehittämiseen.

67 RAHOITUS, TUET JA ETUUDET 67

68 TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT 68 Hain kyllä itsekin tietoa netistä, mutta en tainnut löytää vielä etsimääni. Voisiko joku selvittää minulle näitä asioita?

69 Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto laaja ja monikielinen kokoelma, kurssikirjoja, e-kirjakokoelma, laaja lehtikokoelma kaukolainaus ammattitaitoinen neuvonta ja tiedonhaun opastus henkilökohtainen Varaa kirjastonhoitaja-palvelu tiedonhakuun työasemat: perustoimisto-ohjelmat, internet, tulostusmahdollisuus, kopiointi opintolukusali hiljaiseen opiskeluun vuokrattavat tutkijahuoneet toimivat verkkopalvelut kaupunginkirjasto.lahti.fi 69 Seudullinen verkkokirjasto Lastu avataan loppuvuonna Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut Tieto- ja kirjastopalvelut toimii maakunnallisena oppilaitos- ja korkeakoulukirjastoverkkona. Sillä on useita toimipisteitä Lahdessa, Heinolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Osa toimipisteistä palvelee ensisijaisesti Koulutuskeskus Salpausta, osa ensisijaisesti alueen korkeakouluja. kurssikirjat, muu kirjallisuus ja lehdet eaineistot: elektroniset lehdet, tietokannat, sanakirjat ja hakuteokset eaineistojen etäkäyttö tiedonhankinta opinnäytetyöt TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT

70

71 71

72

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Monialaista koulutusta Päijät-Hämeessä

Monialaista koulutusta Päijät-Hämeessä Salpaus-paketti 2012 Monialaista koulutusta Päijät-Hämeessä Koulutuskeskus Salpaus on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta sekä palveluja työelämälle. Salpaus toimii Päijät-

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Yhteishaku 2018 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon,

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Lukuvuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto ylioppilastutkinto

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa Alku uudelle... Tässä päivässä ja tulevaisuudessa 2 Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa joustavasti lähi- ja etäopintoja. Erityisosaamistamme on verkkopedagogiikka,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot