LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN"

Transkriptio

1

2 LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta markkinointiin. 3 HYVÄT NEUVOT EIVÄT OLE KALLIITA Saat maksutonta puhelinneuvontaa esimerkiksi laki-, yritysjuridiikka-, työsuhde-, ja verotusasioissa, sekä apua vaativiin ulkomaankaupan haasteisiin. 4 PYSY AJAN TASALLA Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevat uutiset jäsentiedotteista, oppaista ja selvityksistä sekä kauppakamari-kirjasarjan monipuolisista julkaisuista. 5 TIETOLÄHTEET PÄIVITTÄISEEN TYÖHÖN Voit hankkia yrityksesi kirjastoon tuoreet ja luotettavat ammattikirjat tai ottaa käyttöösi sähköisen kauppakamaritieto-verkkopalvelun, josta löydät aina ajantasaisen tiedon mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja palkka-asioissa. 6 NÄKYVYYTTÄ JA LISÄÄ KONTAKTEJA Kauppakamarin tilaisuuksissa, julkaisuissa ja koulutuksissa sekä kauppakamariverkko.fi -palvelussa saat arvokasta valtakunnallista näkyvyyttä ja kontakteja yrityksellesi. Finncham-verkoston ja World Chambers Networkin kautta saat maailmanlaajuiset yhteydet. 7 ASIAKIRJOJA ULKOMAANKAUPPAAN Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat kansainvälisessä kaupassa tarvittavia ulkomaankaupan asiakirjoja, saat myös 50 %:n alennuksen ATA Carnet -tulliasiakirjasta. 8 APUJA KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN Voit tilata kauppakamarista kansainvälisiä sopimuspohjia ja oppaita avuksi sopimusten laadintaan. 9 VAIKUTA ELINKEINOELÄMÄSSÄ Kauppakamarien ainutlaatuisten ja monipuolisten verkostojen avulla voit vaikuttaa elinkeinoelämän kehittymiseen niin alueellisesti kuin kansallisesti. Kauppakamarin luottamustehtävät tarjoavat vaikuttamisen mahdollisuuksia yrityksesi edustajille. 10 EDULLISEMMAT JÄSENETUHINNAT Jäsenenä saat alennusta koulutuksista, Keskuskauppakamarin ansiomerkeistä, asiantuntijatapahtumista, ulkomaankaupan asiakirjoista ja kauppakamarin julkaisuista.

3 Vuosikirja Puheenjohtajan katsaus 6 Toimitusjohtajan katsaus 10 Norjan investointipäätökset luovat mahdollisuuksia täkäläisille yrityksille 12 Länsinaapurissa oiva paikka kansainvälistyä 14 Hyvinvointiteknologia lunastaa lupauksiaan 16 Puurakentamisessa kasvumahdollisuuksia OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2013 JULKAISIJA Oulun kauppakamari KUSTANTAJA Oulun Viestintätaito Oy YRITYSSIVUT 18 Oulu kutsuu yritykset vientitalkoisiin 20 Teknoventure Management Oy tarjoaa rahoitusta ja osaamista 22 Alte yhdistää ihmiset, ammattitaidon ja osaamisen 24 Meranti puhtausalan edelläkävijä 26 Tj-koulusta vauhtia kasvuun ja kansainvälistymiseen 28 Rahjan Huolinta Oy on perinteikäs satamaoperaattori 30 Henkilökunta ja hallitus 32 Valiokunnat 34 Oulun kauppakamarin Palvelu Oy 38 Maksuttomat neuvontapalvelut 40 Ulkomaankaupan asiakirjat 42 KHT-tilintarkastajat ja KHT-yhteisöt 44 HTM-tilintarkastajat 46 Tavarantarkastajat, AKA- ja KHK-kiinteistöarvioijat 48 Jäsenet Kauppakamarit Suomessa PÄÄTOIMITTAJA Jaakko Okkonen TOIMITUS Oulun Viestintätaito Oy TOIMITTAJAT Eila Aalto Kari Arokylä Hannele Lamusuo Armi Lahdenkauppi TAITTO Marja Sarkkinen PAINO Joutsen Median Painotalo 3

4 PUHEENJOHTAJALTA Yhteistyöllä lisää kauppaa ja hyvinvointia Pohjois-Suomeen Oulun kauppakamarin toimialueen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan, elinkeinoelämän kehittäminen on meidän pohjoissuomalaisten yhteinen tehtävä. Tarvitsemme kaikkien sinnikkyyttä ja osaamista sekä positiivista itsekkyyttä huolehtiaksemme Pohjois-Suomen kilpailukyvystä. Meidän on oltava pitkäjänteisiä ja aktiivisia pohjoissuomalaisten hyväksi. Yhteistyössä on voimaa! Kuva: Klaffi Tuotannot Oy Oulun kauppakamari on alueemme elinkeinoelämän edunvalvoja. EK:n aluetoimiston lakkauttamisen myötä kauppakamarin merkitys edunvalvojana on entisestään korostunut. Missio elinkeinoelämän yhteisten toimintaedellytysten edistämisestä sekä koulutus- ja kehittämispalvelujen tarjoamisesta tukee tätä tehtävää. Visio elinkeinopolitiikan keskeisimmästä vaikuttajasta ja halutuimmasta yhteistyökumppanista on haastava, mutta tavoittelemisen arvoinen. Velvollisuutemme on pitää huolta pohjoisen kilpailukyvystä ja yrittämisen edellytyksistä. Toimialueemme on laaja ja elinkeinotoimintamme monipuolista. Oulun kauppakamarin strategiassa on määritelty selkeät painopistealueet; omavarainen energia ja omat luonnonvarat, kilpailukyky, kansainvälisyys ja palveluiden kehittäminen. 4

5 Oulun kauppakamarin strategiassa on määritelty selkeät painopistealueet; omavarainen energia ja omat luonnonvarat, kilpailukyky, kansainvälisyys ja palveluiden kehittäminen. Toimialueellamme on käynnissä tai käynnistymässä lukuisia suurhankkeita, joissa tarvitaan niin suur- kuin pienyritystenkin monialaista osaamista. Positiivista itsekkyyttä on varmistaa, että osaaminen säilyy mahdollisimman suurelta osin pohjoissuomalaisissa käsissä. Näin varmistamme yritysten elinkelpoisuuden ja pysyvyyden pohjoisessa Suomessa. Yrityksiä ja yritysmuotoja on moneen lähtöön, ja kukin yritys toimii parhaaksi katsomallaan yritysmuodolla. Tarvitsemme kehittämiseen niin alueellamme toimivia kansainvälisiä pörssiyrityksiä kuin paikallisia pienyrityksiäkin. Oulun kauppakamarialueen yritykset arvostavat vapaan ja toisia arvostavan kilpailun periaatetta. Yhdessä olemme enemmän ja pidämme pohjoisen puolta kansallisilla ja yhä kansainvälistyvillä markkinoilla. Oulun kauppakamarin strategia on kiteytetty kahteen sanaan: Lisää kauppaa. Luomalla kasvua pohjoissuomalaisiin yrityksiin luomme tänne uutta yritystoimintaa. Vain elinvoimaiset yritykset voivat työllistää, mikä lisää pohjoissuomalaisten hyvinvointia. Olemme strategiassa asettaneet tavoitteeksi keskimääräisen 5 prosentin kasvun ja kokonaistavoitteeksi 30 miljardin euron myynnin vuoteen 2020 mennessä. Oulun kauppakamarin tehtävänä elinkeinoelämän edunvalvojana on tukea kasvua ja poistaa kasvun esteitä pitkäjänteisillä toimenpiteillä. Meidän on varmistettava riittävä osaaminen ja tuottavuus, huolehdittava kilpailukyvystä tuotekehityksellä ja jatkojalostuksella, selkeytettävä päätöksentekoa ja nopeutettava lupaprosesseja sekä huolehdittava infrastruktuurista ja energiaomavaraisuudesta. Pohjois-Suomi elää monilla toimialoilla viennistä ja kansainvälisestä kilpailukyvystä. Vientitulo tuo alueellemme vaurautta. Sijaintimme puolestaan haastaa meidät kansainvälisillä areenoilla. Teollisen kilpailukyvyn rinnalla meidän tulee kehittyä myös palvelujen osaajina ja ostajina. Laadukkaat, paikallisella osaamisella tuotetut palvelut kumuloivat lisää hyvinvointia seudullemme. Oulun ydinkeskustan kehittyminen on tästä tuore esimerkki. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä ja palveluinnovaatioilla varmistamme hyvinvointia myös tuleville sukupolville. Positiivista itsekkyyttä on suosia palvelujen käytössä pohjoissuomalaisia yrityksiä. Näin kierrätämme yhteistä hyvää ja vahvistamme samalla paikallista osaamista. Puheenjohtaja Veli-Matti Puutio 5

6 TOIMITUSJOHTAJALTA Jäsenlähtöistä toimintaa Tärkein asia kauppakamarin toiminnassa on kuulla jäsenten ääntä. Vain näin taataan se, että kannanotot sisältävät oikeita asioita ja neuvottelut yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa perustuvat elinkeinoelämän näkemyksiin. Myös toimiston arkipäivässä yritysten asiat nousevat aina kärkeen. Vuoden 2012 lopussa Oulun kauppakamarin kokonaisjäsenmäärä oli Jäsenyritysten määrä onkin kasvanut vuosi vuodelta, mikä osaltaan kertonee siitä, että yritysten mielipide on tullut kuulluksi. Kuluvana vuonna jäsenmäärän arvioidaan nousevan 1125:een. Oulun kauppakamarin toimialue on laaja. Siksi alueella on neljä kauppakamariosastoa; Kajaanin, Kalajokilaakson, Koillismaan ja Raahen osastot. Osastot haravoivat oman alueensa tärkeät asiat Oulun kauppakamarin hallituksen tietoon ja käsittelyyn. Oulun kauppakamarin toimistossa asiat valmistellaan hallituksen, valiokuntien ja yleisten kokousten käsittelyyn. Kauppakamarin toimistolla työskentelee nyt viisi henkilöä ja Oulun Kauppakamarin Palvelu Oy:ssä töitä tehdään kahden osaajan voimin. Lisäksi jokaisessa osastossa on sivutoimiset asiamiehet. Viime vuosi oli monelta osin valmistautumista alueen investointeihin. Tästä yhtenä esimerkkinä oli kauppakamarin Oulun yliopistolle tekemä aloite rakennustekniikan DI-koulutuksesta. Aloite on nyt johtanut siihen, että syksyllä 2013 otetaan pitkän tauon jälkeen sisään opiskelijoita rakennustekniikkaan. Toinen esimerkki liittyy merenkulkuun. Menneen vuoden aikana saatiin neuvottelut Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kanssa siihen vaiheeseen, että Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja tutkimusyksikön Oulun yksikkö pääsee aloittamaan 2013 alkupuolella. Kauppakamarin ydinvoimavaliokunta on niin ikään toiminut aktiivisesti. Suurhanketilaisuuksia on pidetty viisi, ja kaikkiin niihin on osallistunut iso joukko elinkeinoelämän edustajia ja myös julkisia toimijoita. Lisää kauppaa-porttaalin avaus sai hyvän vastaanoton sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yksi merkittävä ja herättäväkin asia oli Palvelualojen valiokunnan teettämä gradu Oulun alueen palveluelinkeinojen ja julkisen palvelun rajapinnasta. Gradun johtopäätöksiä voi soveltaen käyttää koko kauppakamarialueen kuntien talous- ja palvelutarkastelussa. Johtopäätöksinä muun muassa se, että yksityinen palvelusektori on suurin työllistävä sektori, mutta pienempi kokonaistuotannosta kuin muissa Suomen suurimmissa seutukunnissa. Tämä on mahdollisuus elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Merkittävää myös se, että Oulun seutukunnan yrittäjistä kaksi kolmasosaa toimii palvelusektorilla ja, että yksityinen sektori haluaa selkeästi lisätä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. 6

7 Vain kuuntelemalla jäsenyritystemme ääntä voimme taata sen, että neuvottelut yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa perustuvat elinkeinoelämän näkemyksiin. Toimitusjohtaja Jaakko Okkonen Saksa-Suomi talousseminaarin suunnittelutyö jatkui koko vuoden. Tämä tärkeä seminaari pidetään Oulussa kesäkuussa Lisäksi aloitimme Norjan ja Ruotsin kauppaa käsittelevien tilaisuuksien järjestämisen. Molemmat tilaisuudet pidettiin vuoden 2013 alussa. Yritysten kansainvälistymisen helpottamiseksi olemme luoneet joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton yrityksiltä. Porttaalin avulla yritykset löytävät tarvitsemansa informaation yhdestä paikasta. Vuoden aikana aktiivista pk-yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa jatkettiin, ja sen merkeissä mahdollistettiin kymmenen lopputyötä yrityksiin. EK:n Pohjois-Suomen toimiston lopettamispäätöksen tultua julki neuvottelimme jatkotoimenpiteistä asiaan liittyen. Oulun kauppakamarin talous on edelleen vahvalla pohjalla. Oma pääoma on yli 90 %. Vuoden 2012 tulos oli Oulun Kauppakamarin Palvelu Oy:n tulos viime vuodelta oli Kuva: Timo Heikkala 7

8 Art of Installation Betamet Group on koti- ja ulkomaisiin asennusprojekteihin, kunnossapitoon ja konepajatoimintaan keskittyvä yritys. Ydinosaamistamme ovat koneasennukset, teollisuusputkistot, ruostumattoman teräksen käsittely ja tuotteistus, ilmalaiteasennukset, automaatio ja kunnossapito sekä levitystelojen huolto ja valmistus. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 36 miljoonaa euroa. Palveluksessamme työskentelee 240 henkilöä. Betamet Oy Field Engineering Betamet Oy Workshop Betamet Oy ASTP Betamet Piping Oy Betamet Airtech Oy Betamet Automation Oy Betamet Service Oy Betamet Rolls Oy Betamet GmbH 8

9 Lisää kauppaa Kasvua tukevat LOGISTIIKKA INFRA KANSAINVÄLISTYMINEN, VALTAKUNNALLISTAMINEN 2020 Liikevaihto 30 Mrd +5 % / vuosi YKSITYISTEN PALVELUIDEN SUUREMPI HYÖDYNTÄMINEN KUNNISSA LUPAPROSESSIEN SELKEYS JA NOPEUS TUOTEKEHITYS JA JATKOJALOSTUS ENERGIAN OMAVARAISUUS VIENTITEOLLISUUDEN KILPAILUKYVYN UNOHTAMINEN YRITYSMYÖNTEISYYS JA MAALAISJÄRKI PÄÄTÖKSISSÄ 2015 OSAAMINEN JA TUOTTAVUUS 2014 TURPEEN ALASAJO 2013 RIKKIDIREKTIIVI LUPAPROSESSIEN HITAUS Kasvua estävät 2010 JULKISEN SEKTORIN SULJETUT RAJAPINNAT HENKISESTI JA TEKNISESTI Henkilöstö

10 POHJOIS-SUOMI KEHITTYY Suurlähettiläs Maimo Henriksson toteaa, että norjalaiset ovat valmiita ostamaan tuotteita Suomesta. Sitä varten kannattaa hankkia norjalaisen VAT-rekisteritunnus. Kuva: Dan Andersson Norjan huikeat näkymät Norjan luonnonvaralöydöt ja mittavat investointipäätökset ovat valtava mahdollisuus. Öljy, kaasuja kaivosteollisuuden huikeat kasvusuunnitelmat, arktisen merenkulun kehitys sekä kestävään kehitykseen pohjaava ympäristöteknologia avaavat uskomattomia yhteistyömahdollisuuksia Suomelle ja Norjalle. Näihin aloihin voisi vielä lisätä öljy- ja kaasuteollisuuden tukitoiminnot maissa. Tämä tarkoittaa konepajateollisuutta ja rakennustekniikkaa. Meriteollisuuskin on laajaa aina laivojen rakentamisesta kommunikaatiotoimintaan merillä, laitteisto-, mittaus- sekä sääteknologiaan, listaa Suomen Norjan suurlähettiläs Maimo Henriksson. Uutisia Norjan suurista investointipäätöksistä tippuu lähes päivittäin. Kantaverkkoyhtiö Stattnet rakentaa sähköverkon pohjoiseen, Hammerfestin lentokenttä uusitaan ja Kirkenäsistä suunnitellaan merenkulun logistiikkakeskusta ja vientisatamaa. Hammerfestistä puolestaan on tulossa öljyteollisuuden huolintakeskus. Näiden lisäksi viimeaikaiset päätökset ovat koskeneet esimerkiksi Aasta Hansteen -kentän rakentamista sekä sieltä maihin kaasua kuljettavan Polarled-putken rakentamista. Lisäksi on sovittu myös Kristin-kaasunvientiprojektista, joka kytkee toisen putken Polarlediin. Suhteita luotava Suurlähettiläs toteaa, että Norjan energiateollisuuden perinteiset alueet lännessä ovat suurlöytöjen takia uuden kasvun äärellä. Tämän rinnalla Norjan talouden moottori, energiateollisuus, on rantautumassa pohjoiseen eli aivan Suomen rajan läheisyyteen. Suomalaisyritysten tulisi nyt olla paikalla sekä pohjoisessa että etelässä, missä yritysten pääkonttorit sijaitsevat. Suomalaisilla on Norjassa hyvä maine, mutta suomalaista osaamista tunnetaan valitettavan vähän etenkin Etelä-Norjassa. Tässä on siis työkenttää, koska norjalaiset haluavat tutustua yhteistyökumppaneihinsa. 10

11 Suomalaisten yritysten pitää rohkeasti tulla Norjan markkinoille - niin etelässä kuin pohjoisessa - ja solmia suhteita paikallisiin toimijoihin. Norjalaisessa liiketoimintakulttuurissa verkostoituminen on tärkeää. Kaupat eivät synny heti, mutta toisaalta kehitys pohjoisessa on ollut nopeampaa kuin mitä moni on arvioinut, suurlähettiläs toteaa. Alihankkijoita ja tilaustöitä kaivataan Norjassa työvoimapula on huutava. Vuonojen maassa tarvitaan etenkin energia-alan insinöörejä, mutta kysyntää on monen alan taitajille. Alihankintaketjuun kaivataan lisää yrityksiä, osaamista ja tekijöitä. Mielenkiintoisia alueita ovat erilaiset raskaan konepajatuotannon tuotteet, kuten isokokoiset teräshitsaustyöt. Suomessa tehdään paljon räätälöityjä tuotteita, kun taas esimerkiksi Ruotsissa monet tekevät sarjatuotantoa. Erilaiset tilaustuotteet ovat näin ollen iso mahdollisuus. Suurlähettiläs Henriksson torjuu käsitystä, että Norja suojelisi omaa yritystoimintaansa tiukasti. Kysyntä on muovannut asenneilmapiiriä ja katseet on nyt osin pakonkin sanelemana suunnattu ulkomaille. Euron hinta on myös tällä hetkellä kohtuullinen ja suosii tuontia. Totuus on, että laajemmassa vertailussa suhteessa Suomeen, Norja lienee maailman vähiten protektionistisia maita. Norjalaiset ovat kiinnostuneita tapaamaan ja kuulemaan uusista tuotteista. Yhteistyöllä yhteistyöhön Norjalaisessa bisneksessä on paljon klustereita ja partneritoimintaa. Se kannattaisi huomioida myös Suomessa. Näin myös pienet ja keskisuuret yritykset pystyisivät hakemaan osansa kasvavasta kysynnästä. Kansainvälisille markkinoille lähdettäessä pitää muistaa, että yksittäinen yritys näyttää hyvin pieneltä. Olisi viisasta jo Suomessa muodostaa yhteenliittymiä ja näin lähteä isommilla muskeleilla kansainvälisille markkinoille ja mukaan norjalaisiin yhteenliittymiin. Työ kannattaa, koska yhteistyö norjalaisten kanssa voi avata ovet myös globaalimarkkinoille, Henriksson muistuttaa. Suomalaisyrityksille löytyy myös apua partnerin etsimiseen. Finpro avasi viime vuonna toimiston Osloon ja toimii koko valtakunnan alueella. Suomessa valmistautuminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä Norjalais-suomalaiseen kauppayhdistykseen. Finpro on hyvä kanava ensiaskeleilla, koska siellä voi teetättää markkinatutkimuksen tai hakea mahdollisia kumppaneita. Norjasta löytyy myös incubator -yrityksiä, jotka auttavat partnerin etsinnässä. Kuva: Innovasjon Norge Norjan öljyteollisuudessa ja ympäristöteknologiassa on hyviä mahdollisuuksia konkreettisiin yhteistyöprojekteihin. Ruotsin kieli on suomalaisille Norjassa ja Ruotsissa valtavan suuri kilpailuvaltti verrattuna esimerkiksi baltteihin, saksalaisiin ja puolalaisiin. Sekin riittää, että osaamme muutaman sana ruotsia ja pystymme näin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Opiskelijavaihtoa liian vähän Suurlähettiläs Maimo Henriksson toivoo, että ainakin suomalaiset tekniikan opiskelijat innostuisivat norjalaisen yliopiston tai korkeakoulun opiskelijavaihdosta. Hänen mielestään opiskelijavaihto Suomen ja Norjan välillä on luvattoman pientä molempiin suuntiin. Noin vuoden opiskelu Norjassa antaisi kielitaitoa ja kontakteja. Tällaiset kontaktit voivat myöhemmin olla koko yrityksen menestyksen avain. Hyviä esimerkkejä Suomesta on, mutta niitä tarvittaisiin paljon enemmän. Ruotsin kielen merkitystä ei Suomessa ole suurlähettilään mukaan tiedostettu tarpeeksi hyvin. Ruotsin kieli on suomalaisille Norjassa ja Ruotsissa valtavan suuri kilpailuvaltti verrattuna esimerkiksi baltteihin, saksalaisiin ja puolalaisiin. Sekin riittää, että osaamme muutaman sana ruotsia ja pystymme näin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Suurlähettiläs Maimo Henriksson 11

12 POHJOIS-SUOMI KEHITTYY Naapurissa oiva paikka kansainvälistyä Ruotsin markkinat ovat erinomainen kohde, kun yritys haluaa laajentaa ja kasvaa kansainväliseksi. Ruotsissa on kaksi kolme kertaa isommat markkinat kuin Suomessa. Maassa on loistavat mahdollisuudet kansainvälistyä ja saada valtavasti oppia kansainvälistymiseen, sanoo toimitusjohtaja Marja Kahra Suomalais-ruotsalaisesta kauppakamarista. Ruotsi on historiassaan aina käynyt kauppaa ennen kaikkea Euroopan suuntaan. Toimintakulttuuriin sisältyy siis valtava kansainvälisen kaupan osaaminen. Suomalaisilla on Ruotsissa hyvä maine ja ruotsalaiset luottavat itäisen naapurinsa ihmisiin. Myös suomalaisten tuotteiden laatua arvostetaan. Mahdollisuudet ovat isot. Ruotsi on maantieteellisesti lähellä, mikä tuo ulkomaalaisyrityksille etua. Lisäksi Ruotsissa ei ole poliittisia tai taloudellisia riskejä, vaan markkinat ovat vakaat, Kahra huomauttaa. Kuva: Martin von Pfaler Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Kahra uskoo, että suomalaisilla yrityksillä on hyvät menestymisen mahdollisuudet Ruotsin markkinoilla. Tutkittava ja resursoitava Ruotsissa ei ole Norjaan verrattuna osaajapulaa muista kuin rakennus- ja kaivosteollisuuden ammattilaisista. Kysyntää erityisosaajille, tuotteille ja palveluille kuitenkin on. Ruotsissa yrittäjiä on runsaasti ja markkinat ovat kilpaillut. On myös hyvä muistaa, että Ruotsi ei ole kotimarkkinan jatke vaan kansainvälinen markkina-alue. Vientiä on lähdettävä suunnittelemaan ruotsalaisesta näkökulmasta. Ruotsin markkinat on hyvä tutkia, samoin kilpailutilanne. Maantieteellisestikin on hyvä selvittää, mikä alue sopii oman yrityksen kohteeksi. Pitkäjänteinen suunnitelmallisuus ja konseptisuunnittelu kannattavat. Sitä suosivat myös ruotsalaiset, muistuttaa Kahra. Hänen mielestään on erittäin tärkeää perehtyä kunnolla Ruotsin markkinatilanteeseen ja myös siihen, millaisia resursseja yritys voi varata Ruotsin valloitukseen. 12

13 On hyvä tarjota ruotsalaiselle ostajalle On hyvä tarjota ruotsalaiselle ostajalle vastaus siihen, miten myyjä voi ratkaista ruotsalaisyhtiön tarpeen tai kysynnän ja siihen liittyvät ongelmat kilpailijoita paremmin. Läsnäolo paikan päällä on olennaista, kuten yleensäkin kansainvälistymisessä. Ruotsissa asiat eivät myöskään tapahdu hetkessä, päätöksenteko on hidasta, joten vaaditaan sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Ruotsalainen, luotettava strateginen kumppani voi olla paras apu viemään asioita eteenpäin. Kahran mukaan Ruotsissa on toimittava täydellä sydämellä. Myynnin kehitystyöhön huomio Toimitusjohtaja Kahra toteaa, että suomalaisilla on monialaista tuote- ja suunnitteluosaamista, mutta kansainvälisessä myynti- ja konseptiosaamisessa on vielä kehittämisen varaa. Ruotsin markkinoilla tarvitaan myyntitaitoa. On hyvä kehittää kieliosaamista ja esitystekniikkaakin. On osattava kuunnella, ymmärtää ja havainnoida ostajan erityistarpeita ja myydä oikeaa asiaa, ei välttämättä koko tuote- tai palvelukokonaisuutta. Suomalaisessa ja ruotsalaisessa liiketoimintakulttuurissa ei isoja eroja ole, mutta ruotsalainen harkitsee ja pohtii, valmistelee ja ottaa päätöksentekoon mukaan koko organisaation. Se voi tuntua suomalaisesta, nopeaan päätöksentekoon tottuneesta yrittäjästä hankalalta, mutta siihen on sopeuduttava. Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa suosia business to business-mallia, sillä esimerkiksi kulutustavaramarkkinoiden kylläisyys Ruotsissa voi vaatia pieneltä yhtiöltä ehkä liian suuria myynti- markkinointiponnisteluja voimavaroihin nähden. Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin suomalainen henkilöstö ja pitkään Ruotsissa toimineen organisaation vahva verkosto ovat yrittäjien käytettävissä konsulttina, markkinatutkimusten tekijänä sekä asiakas- ja partnerihakujen asiantuntijana. Venäjän markkinaosaaminen käyttöön Marja Kahra nostaa esiin Venäjän kaupan, jossa ruotsalaiset eivät ole osaajia. Suomessa sen sijaan on hyvää kokemusta idän kaupasta. Ruotsissa ei välttämättä innostuta yhteistoiminnasta globaaleilla markkinoilla suomalaisten kanssa eikä Venäjän kauppakaan erityisesti heitä kiinnosta. Tässä olisi kuitenkin suomalaisten erityisosaamiselle käyttöä. Ruotsalaisten vienti on suuntautunut pääosin etelään ja idän kauppa koetaan liian arvaamattomaksi. Idän suunta on kuitenkin merkittävä ja suomalaiskumppanuuksille olisi käyttöä. Jos vain löytyy tarpeeksi tahtoa tehdä kovaa työtä. Pohjoisessa laajat investoinnit Perämerenkaarelle sijoittuvan Bothnian Arcin toimitusjohtaja Heikki Aalto kertoo, että Pohjois-Ruotsissa investoidaan rajusti ja siellä on hyvät liiketoimintamahdollisuudet myös suomalaisyrityksille. Aalto puhui Oulun kauppakamarin järjestämässä Ruotsin markkinamahdollisuuksiin pureutuneessa seminaarissa huhtikuussa. Lapin Liiton laskelman mukaan lähivuosina Norrbottenin ja Väster-Norrbottenin investoinnit nousevat noin 30 miljardiin euroon. Pohjois-Ruotsissa on erittäin paljon erilaisia toimialoja, joissa pohjoisen yrityksillä on mahdollisuuksia. Esimerkiksi it-alan potentiaali kasvoi, kun Facebook tuli Luulajaan. Kiirunan kaupungin valtavassa siirtohankkeessa on kysyntää monenlaiselle osaamiselle ja kumppanuudelle. Kaivostoiminnan kasvu takaa myös toimeentuloa tulevaisuudessa. vastaus siihen, miten myyjä voi ratkaista ruotsalaisyhtiön tarpeen tai kysynnän ja siihen liittyvät ongelmat kilpailijoita paremmin. Toimitusjohtaja Marja Kahra Huomioitavaa Ruotsin valloituksessa: Tutki ja analysoi Ruotsin markkinat ja kilpailutilanne, tietoa kyllä löytyy. Etsi maantieteellinen kohderyhmä omalle tuotteelle, palvelulle tai osaamiselle. Ruotsin markkinoilla ei toimi kotimarkkinoiden konsepti, tutki ja muokkaa se ruotsalaiseen näkökulmaan. Sitoudu Ruotsin valloitukseen, ole läsnä, verkostoidu, etsi luotettava, oikeanlainen kumppani. Resursoi myyntiä ja markkinointia riittävästi. Ole kärsivällinen, ruotsalaisessa liike-elämässä edetään hitaasti. Kuuntele, keskustele, havainnoi. Valmistaudu neuvotteluihin hyvin, tee esitteet. Myy tuote, palvelu tai osaminen, jolla on Ruotsissa lisäarvoa, tarjoa ratkaisuja, joita ei ole muilla. Lähde: Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin konsultin Mari Huupposen esitys kauppakamarin järjestämässä seminaarissa. 13

14 POHJOIS-SUOMI KEHITTYY Hyvinvointiteknologia lunastaa lupauksiaan Toimialasta kasvamassa myös Oulun seudulla merkittävä tekijä Huonot uutiset suomalaisesta teknologiateollisuudesta ovat viime aikoina olleet enemmän sääntö kuin poikkeus. Onneksi joitakin poikkeuksia sentään on. Hyviä uutisia on kertonut etenkin hyvinvointiteknologia tai terveysteknologia, kuten alaa myös usein nimitetään. Vastikään Terveysteknologian liitto FiHTA kertoi alan viennin kasvaneen vuonna 2012 peräti 22,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Arvoltaan se kipusi 1,65 miljardiin euroon. Terveysteknologia tuottaakin jo 38 prosenttia Suomen korkean teknologian viennistä. Oulun yliopiston yhteydessä toimivan CHT:n johtaja Maritta Perälä-Heape tuntee hyvinvointiteknologian tilanteen Oulun seudulla paremmin kuin hyvin. Hänen mukaansa ala on täälläkin mainiossa vireessä. Seudulla on runsaasti alan yrityksiä: niin vasta toimintansa aloittaneita kuin jo hyvään kasvuun yltäneitä sekä muutamia vahvan aseman kansainvälisillä markkinoilla saavuttaneita, luettelee Perälä-Heape. Laaja kirjo yrityksiä Oululaisten yritysten tuotteiden, palvelujen ja konseptien kirjo on laaja. Aivan vain muutamia esimerkkejä: Verkkopalvelu, jonka kautta voi hoitaa suuren osan asioinnistaan kaupungin terveydenhuollon kanssa. Kertakäyttöinen EKG-ilmaisin. Terveysvalmennus kännykän avulla. Lääketieteellisten laitteiden sopimusvalmistus. Sykemittarit. 14

15 Tulevaisuuden sairaala Jonkinlaisen käsityksen hyvinvointiteknologian yritysten kokonaismäärästä antavat BusinessOulun tilastot. Niiden mukaan Oulussa toimii alalla noin parisataa kansainvälisille markkinoille pyrkivää yritystä. Kaiken kaikkiaan hyvinvointialalla on täällä laajasti käsitettynä ja palveluja tarjoavat yritykset mukaan lukien jopa noin yritystä. Monipuolisen yritystoiminnan lisäksi Oulussa on paljon hyvinvointiteknologiaan liittyvää koulutusta ja tutkimusta sekä runsaasti mielenkiintoisia hankkeita. Myös Perälä-Heapen vetämä CHT (Centre for Health and Technology) pyrkii omalta osaltaan viemään hyvinvointiteknologiaa Oulun seudulla eteenpäin edistämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja hyödyntäen myös uusia kansainvälisiä kumppanuuksia. Se luo yhteistyötä etenkin lääketieteessä, ICT-teknologiassa, lääketieteen tekniikassa, luonnontieteissä, biotieteissä, hyvinvointialalla ja terveydenhuollossa. CHT:n perustajajäseniä ovat Oulun yliopiston lisäksi VTT, OAMK, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki ja Technopolis. Rajat rikki Hyvinvointiteknologian tarkka määrittely on Maritta Perälä-Heapen mukaan vaikeaa ja käytännön kannalta myös oikeastaan tarpeetonta. Ihmisten hyvinvointiin tavalla tai toisella liittyviä tuotteita ja palveluja voi kehittää monien eri toimialojen lähtökohdista tai niitä voi myös kehittää yhdistämällä monia eri aloja. Tämä tekee myös tilastoinnin hankalaksi. Vaikkapa ohjelmistoteollisuus, peliala, langaton teknologia tai painettava elektroniikka voivat monien muiden osaamisalojen ohella rakentaa uusia hyvinvointiteknologian tuotteita ja palveluja, hän huomauttaa. Oulun vahvuus piilee osaltaan juuri siinä, että täällä pystytään tätä monialaisuutta käyttämään hyväksi. Onhan Oulussa muun muassa vahvaa tieto- ja viestintätekniikan osaamista, varsinkin langatonta sellaista, jonka vieminen hyvinvointiteknologian käyttöön tarjoaa hurjasti mahdollisuuksia. Myös toinen huomattava vahvuus Oululla on Perälä-Heapen mielestä puolellaan. Ilmapiiri täällä on sellainen, että uusia ratkaisuja halutaan kokeilla ja ottaa käyttöön. Esimerkiksi Oulun kaupungille ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on rakennettu aivan uusia palveluratkaisuja, joita nämä ovat toivoneet. Näin täkäläiset yritykset voivat löytää asiakkaita hyvinkin läheltä, hän korostaa. Etenkin uudenlaisten palvelujen yhdistäminen uuteen teknologiaan tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia menestystuotteiden kehittämiseen. Oulussa tämä onnistuu mainiosti. CHT:n johtaja Maritta Perälä-Heape Kilpailtu ala Hyvinvointiteknologia on kansainvälisesti erittäin kilpailtu toimiala. Johtaja Perälä-Heape ei kuitenkaan näe yhtään syytä, miksi oululaiset yritykset eivät voisi tässä kisassa menestyä ja tuoda tänne työpaikkoja ja verotuloja. Hän luottaa Oulun laajaan osaamispohjaan ja ennakkoluulottomaan ilmapiiriin. Etenkin uudenlaisten palvelujen yhdistäminen uuteen teknologiaan tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia menestystuotteiden kehittämiseen. Oulussa tämä onnistuu mainiosti, uskoo Perälä-Heape. 15

16 POHJOIS-SUOMI KEHITTYY Suuri on kaunista mekaanisessa metsäteollisuudessa Mekaaninen metsäteollisuus eli puutuoteteollisuus on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti tietotekniikan ja automaation myötä. Samalla volyymituotanto kuten huonekalujen valmistus on siirtynyt halvan työvoiman maihin. Asiantuntijoiden mukaan varsinkin suuren mittakaavan puurakentamisessa piilee mahdollisuuksia. Kainuun ELY-keskuksen puutuotteiden toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki kertoo, että perinteisillä mekaanisen metsäteollisuuden aloilla on ollut viime vuosina vaikeuksia. Sahauksessa globaali kilpailu on kovaa ja kysyntä perinteisillä markkinoilla heikkoa. Huonekaluteollisuus on liian kotimarkkinariippuvaista pärjätäkseen kilpailussa. Myös puutalovalmistajilla on ollut ongelmia, hän kertoo. Osaamme tehdä, mutta emme myydä Osaamme tehdä puutuotejalosteita ja hyvää designia, mutta olemme huonoja markkinoimaan ja myymään niitä. Pienet ja keskisuuret alan yrittäjät ovat liian tuotantokeskeisiä ja tuotannon ehdoilla ajattelevia. Aika menee sorvin ääressä, Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämispäällikkö Markku Karjalainen toteaa. Kuva: Kainuun Sanomat Hankepäällikkö Tuulikki Huuskon mukaan puurakentamisessa tarvitaan tuotekehitystä. Lisäksi järjestelmiä ja koko valmistus- ja suunnitteluprosessia tulisi kehittää. 16

17 Apua voitaisiin hakea enemmänkin valtion vientiohjelmista ja -työkaluista kuten esimerkiksi Team Finlandista. Hyvä esimerkki onnistumisesta löytyy suomalaisista hirsirakennusvalmistajista, joiden vienti vetää mm. Venäjälle, Japaniin ja Keski-Euroopan alppimaihin. Suomalaisella hirsirakentamisella on laadukas maine, jota voisi hyödyntää myös maanjäristysalttiilla alueilla kuten Turkissa, Karjalainen visioi. Puurakentamisessa mahdollisuuksia kasvuun Mekaaninen puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin henkilöä. Jotta työpaikat säilyvät ja lisääntyvät, täytyy alan panostaa tuotekehitykseen ja uusien käyttökohteiden etsimiseen. Puurakentamisen koulutus- ja tuotekehityskeskus Woodpoliksen hankepäällikkö Tuulikki Huuskon mukaan puun käyttöä voi kasvattaa rakentamisessa. Kasvupotentiaalia on esimerkiksi puurakenteisissa kerrostaloissa, joiden osuutta rakennuskannassa pyritään nostamaan. Puurakentamisessa tarvitaan kuitenkin tuotekehitystä. Myös puurakentamisen järjestelmiä ja koko valmistus- ja suunnitteluprosessia pitää kehittää. Pyrkimyksenä on nostaa rakentamisen esivalmistusta; työmaalla rakentamisesta pitää siirtää valmistusta entistä enemmän tehtaaseen. Karjalaisen mukaan piha- ja ympäristörakentaminen on yksi kasvavista ja kehittyvistä markkinoista. Esimerkiksi Venäjälle voidaan datsa-kulttuurin ansiosta viedä isoja kokonaisuuksia, esimerkiksi terasseja, istutuslaatikoita, pergoloita, laitureita ym. tuoteryhminä. Näitä voidaan toteuttaa, myydä ja markkinoida yritysryppäiden yhteistyönä. Suomi on maailman suurin lämpökäsitellyn puun tuottaja, joten alan teknistä kehitystä ja tuotetarjontaa voisi siinäkin hyödyntää lisää. Tulevaisuuden alana hän näkee suuren mittakaavan teollisen puurakentamisen sekä runkojärjestelmätoimittamisen. Kasvumahdollisuuksia on mm. urheilukatsomoiden, teollisuus- ja näyttelyhallien sekä urheilu- ja jäähallien rakentamisessa. Valtion puurakentamisohjelman tavoitteena on ennen kaikkea lisätä vientiä. Tavoitteena on nostaa jalostettujen puutuotteiden viennin arvo puolesta miljardista miljardiin euroon. Jos siinä onnistutaan, syntyy Suomeen uutta työpaikkaa. 17

18 OULUN KAUPUNKI BUSINESS OULU Kuvat: Kati Leinonen Oulu kutsuu yritykset vientitalkoisiin Capital of Northern Skandinavia Pohjoisen pääkaupunki Oulu pyrkii taittamaan rajun rakennemuutoksen haasteet viennin kasvulla. Vientitalkoiden ohjelman tavoitteena on luoda edellytyksiä ja ideoita vientiin tähtäävien yritysten tueksi. Yrityksiä kannustetaan vientiin myös tekijöitä huomiovilla palkinnoilla ja uudella yrityskilpailulla. Vuoden 2014 alussa jaetaan ensi kertaa Vuoden Vientiyritys-palkinto, joka ojennetaan Oulun Stiikanafuulia yrittäjäpalkinnon yhteydessä. Oulun vientitalkoot ohjelman tavoitteena on kasvattaa Oulun seudun yrityksien vuotuista vientiä 500 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä. BusinessOulu on perustanut asiantuntijoista Vientitalkoiden johtoryhmän, johon on kutsuttu mukaan Heidi Jaara Wheslyn Groupista, Hannu Huttunen Elektrobitista, Jukka Haapalainen Kalevasta, Juhani Blomqvist Betametista ja Pertti Huuskonen Lunaconista. BusinessOulusta Vientitalkoita vetävät johtaja Juha Ala-Mursula ja KV-ohjelmapäällikkö Petri Karinen. 18

19 Vientitalkoiden valmennuksessa Oulussa kehitetään uusia palveluja ja toimintamalleja yrityksien viennin edistämiseksi. Tämä tapahtuu yhteistyössä BusinessOulun ja muiden toimintaa tukevien organisaatioiden, kuten kauppakamarin ja muiden talouselämää tukevien yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa. Käytännönläheistä apua Yrityksiä kannustetaan uudenlaiseen yhteistyöhön, esimerkiksi avaamaan omia myyntikanaviaan ja kontaktiverkostojaan lisäliiketoiminnan saavuttamiseksi. Vientitalkoot-ohjelma pyrkii auttamaan vientiponnisteluissa käytännönläheisesti. Yrittäjille tarjotaan keinoja tuloksellisen myyntityön toteutumiseen, partneroitumisen lisäämiseen, innostuksen kasvattamiseen, rahoituksen hankkimiseen ja osaamisen lisäämiseen. Keskeisin viennin kasvun este yrityksissä on osaamisen ja kokemuksen puute niin johdossa kuin hallinnossakin. Vientiosaajien löytyminen jokaisen yrityksen hallitukseen on eräs ohjelman verkostotavoitteista. Verkostoituminen on eräs tärkeimmistä kansainvälisen liiketoiminnan avaintekijöistä. Vientiosaajat ja muut asiantuntijat saatetaan Vientitalkoiden kautta yhteyteen yrityksien johdon kanssa. Vientiyritys tarvitsee myös tehokkaita työkaluja tavanomaisten kotimarkkinoilla käytettyjen ohjelmistojen ja käytäntöjen lisäksi. Oppilaitokset haastetaan mukaan Oppilaitokset haastetaan mukaan vientitalkoisiin koko osaamisellaan. Oulun yliopiston taloustieteen laitoksella kehitetty paikasta riippumattoman myyntityön professuuri käynnistetään vientitalkootyössä yhdessä sidosryhmien kanssa. Oulun yliopistossa käynnistyy myös Export emba -koulutusohjelma. Ruohonjuuritason kannusteiksi on suunniteltu erityiset Vientimyyjä-stipendit lupaaville yrityksille ja myyjille. Oulu Export Award -vientipalkinto on tarkoitus jakaa parhaille ja aktiivisimmille henkilöille vuosittain. Vientitalkoiden aktiiviseen yrittäjäryhmään toivotaan mukaan useita aloittavia, vientiään kasvattavia sekä kahdesta kolmeen konkariyritystä, jotka tekevät jo tänään merkittävää ulkomaankauppaa Oulusta. Vientiä käynnistävän yrityksen toivotaan olevan sellainen, joilla on valmis tuote ja tällä tuotteella on jo onnistuttu tekemään ainakin jonkin verran referenssikauppaa. Kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten valmennusryhmään toivotaan mukaan viidestä kymmeneen yritystä, joissa vientiä on tehty useita vuosia ja yrityksessä on jo sisällä kansainvälistä kokemusta ja osaamista. Vientitalkootohjelman tavoitteena on kasvattaa Oulun seudun yritysten vuotuista vientiä 500 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä. Täsmäneuvontaa rahoituksen hankkimiseen Rahoituksen hankkiminen riskipitoisiin vientiponnisteluihin on keskeinen tavoite. Business- Oulun täsmäneuvonnan avulla ohjataan yrityksiä hakemaan eri julkisia rahoitustuotteita sekä löytämään oikeita kansallisia ja ulkomaisia sijoittajia. Maaliskuun 2013 kaltaisten Yrittäminen pelaa Oulussa -tapahtuman kaltaisia viennin rahoittamisen pitching teematilaisuuksia järjestetään Oulussa, Helsingissä ja Tukholmassa. BusinessOulu pyrkii mukaan myös uusiin Venture Capital -verkostoihin Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa. Kasvutavoite Oulussa on haasteellinen. Teollisuuden koko vientiliikevaihto oli 4231 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja vuonna 2011 vientiliikevaihto (BCDE) oli 79 miljoonaa euroa pienempi eli 4152 miljoonaa. Oulun Vientitalkoot-ohjelman tavoitteena on kasvattaa Oulun seudun yrityksien vuotuista vientiä 500 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä. Kohdealueita ovat erityisesti Pohjois-Skandinavia, Saksa, Venäjä, Japani, Kazakstan, Piilaakso ja Turkki. 19

20 TEKNOVENTURE MANAGEMENT OY Pääomasijoittajalta rahoituksen lisäksi osaamista Arctic Drilling Company ja Flowplus tyytyväisiä yhteistyöhön Teknoventuren kanssa Hyvän pääomasijoittajan saaminen kumppaniksi tuo yritykselle vahvemman pohjan kansainvälistymisen ja kasvun hallintaan. Arctic Drilling Company ja Flowplus ryhtyivät viime vuonna yhteistyöhön pääasiassa Pohjois-Suomessa toimivan pääomasijoittajan Teknoventure Management Oy:n kanssa. Noweco-konserniin kuuluva Teknoventure saa molemmilta sijoituskohteilta kiitosta hyvästä yhteistyöstä. Arctic Drilling Company Ltd Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Säärelä sanoo Teknoventuren tuoneen yritykseensä ennen kaikkea jämerää hallitustyöskentelyä, asiantuntemusta ja verkostoja. Vuonna 2012 tekemänsä sijoituksen jälkeen Teknoventure omistaa ADC:stä noin 30 prosenttia ja pitää hallussaan yhtä hallituspaikkaa. Pääomasijoittajaa valitessamme päädyimme Teknoventureen omien verkostojemme suositusten kautta, sanoo Säärelä. Vuonna 2004 perustettu ADC valmistaa kairauslaitteita ja tarjoaa kairausurakointia lähinnä kaivosyhtiöille. Ruotsiin ja Chileen se perusti viime vuonna tytäryhtiön. Lisäksi yritys harjoittaa kairaustoimintaa Norjassa. ADC:n liikevaihto oli vuonna 2012 noin 17,5 miljoonan euroa. Työntekijöitä yrityksessä on 100. Kolmen vuoden kuluttua Juha Säärelä ennustaa liikevaihdon nousseen merkittävästi suuremmaksi. Ajatukset täsmäsivät yhteen Flowplus Oy:n tarina on hieman toisenlainen. Pääomasijoittaja oli aktiivisesti mukana jo yritystä perustettaessa vuonna Nowecon omistusosuus yhtiöstä on yli puolet. Flowplussan yrittäjä ja toimitusjohtaja Jarmo Piippo sanoo hakeneensa sopivaa rahoittajaa jonkin aikaa, kunnes Nowecon kanssa ajatukset täsmäsivät nopeasti yhteen. Hän pitää Nowecon tärkeimpänä antina pääoman lisäksi talouden ja juridiikan osaamista, jota se tuo yritykseen muun muassa kahden pääomasijoittajaa edustavan hallitusjäsenen kautta. Nowecon merkitys on ollut korvaamaton. Se on ollut ratkaisevasti mukana Flowplussan ja sen toimintakonseptin kehittämisessä sekä yrityskauppojen rahoittamisessa, korostaa Jarmo Piippo. 20

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Miten Suomalais-ruotsalainen kauppakamari voi auttaa kansainvälistymisessä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Perustettu

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet 9.10.2014, Turku Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori & Anne Masalin Ruotsi markkinana Markkinoiden ominaispiirteet ja toimintatavat Ruotsi markkinana 9,4

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5.

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5. 1 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten Osaavat Metallikourat 15.5.2014 Alusta pitäen www.alu.fi Mäkelä Alu Oy Alumiiniprofiilien valmistus

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen.

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. Ympäristöraportointi ALTE Visetec Oy toimitti ympäristöraportointijärjestelmän Ruukki Metals Oy:lle tammikuussa 2012, noin vuoden kestäneenä toimitusprojektina.

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 2 25/09/2014 Finpro Finpron kansainvälinen verkosto 3 25/09/2014 Finpro Export Finlandin palvelut

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 HAVAINTOJA JA UUSIA IDEOITA Osaamiskysymykset strateginen kilpailutekijä

Lisätiedot

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli 3.11.2010 Luotettava kumppani kansainvälistymisessä Kilpailukykyä ennakoinnilla Maailmanlaajuinen verkosto Konsultointipalvelut kansainväliseen

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

ONNISTU NORJASSA - Miljardien markkinat pohjalaisille yrityksille

ONNISTU NORJASSA - Miljardien markkinat pohjalaisille yrityksille ONNISTU NORJASSA - Miljardien markkinat pohjalaisille yrityksille klo 12.00 alkaen Ilmoittautuminen ja kahvi 13.00 Avauspuhe: Mikä on 17 17 17 ja tuoretta tietoa Norjan markkinoista, Lasse Pohjala, Senior

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

tapani.koivula@vtt.fi +358 40 560 6611 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä liiketoimintoja varten

tapani.koivula@vtt.fi +358 40 560 6611 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä liiketoimintoja varten tapani.koivula@vtt.fi +358 40 560 6611 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä liiketoimintoja varten Miksi uutta toimintamallia tarvitaan? Monet kasvuhaluiset valmistavan

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Matti Pennanen, kaupunginjohtaja Oulu, Finland Esittelyvideo >> KOILLISVÄYLÄ (NORTHERN SEA ROUTE) MURMANSK RUOTSI SUOMI OULU ARKANGELI NORJA OSLO HELSINKI TUKHOLMA PIETARI

Lisätiedot

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja,

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot