aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951"

Transkriptio

1 aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951

2 Onnistunut ratkaisu.. on ostaa hampaat HAMMAS OY:stä Liikkeessämme on runsas hammasvalikoima, josta Tekin löydätte juuri Teidän tarkoituksiinne sopivat koot ja värit sekä, mikä tärkeintä, ennenkaikkea ne laadut, jotka takaavat työnne onnistumisen. Tiedustelkaa siis aina seuraavia hammasiaatuja: f ^^1^ero(claasti valmisleiui HIOVAT NOPEASTI JA OVAT ERITTÄIN KESTÄVIÄ 1. Tarkasti valittu hiomakivijauhe- ja sidosaine painetaan muottiin. 2. Varrellisen hiomakiven tarkistus. 3. Hiomakiven muotin täppääminen hiomakivijaulieella ja sidosaineella. # VERI-CHROME FIVE PHASE (läpikuultava amerikkalainen porsliinidiatorinen) # VERI-CHROME NIC (läpikuultava amerikkalainen porsliinidiatorinen) % NIJFORM ja N IC (amerikkalaisia porsliinidiatorisia) B SENIPAL (luonnonmukainen läikällinen akryylihamnias) # COLORPAL (akryylidiatorinen) Näihin hampaisiin voitte aina inottaa! H A M M A S OY Helsinki, Kalevankatu 3 A. Puh i >ALP1NE'> vihreillä hiomakivillii oii varma paikkansa luonnollisien ja pos linihampaittcn hiomisessa. Tähän on kaksi syytä: Ensinnäkin iie hiovat nopeasti ja tekevät tasaisia, puhtaita pintoja. Toiseksi ne ovut kestäviä ja pitävät muotonsa loppuun saakka. Sarja käsittää suuren määrän varrelli sia kiviä, pyöränmuotoisia kiekkoja käsi- tai kiilmakappaletta varten, lajitelman verrattomia kiviä ja kiekkoja sekä täydellisen lajitelman jyrkkä- ja pyörcärcunaisia hiomakiviä hammaslaboratoriota varten. Mukavuutta ja saästävaisyytia ajatellen valitkaa... A L P I N E ' HIOMAKIVIÄ ^-^1^ Yksinmyyjä Suomessa: OY DENTALDEPOT AB. E. Rauta 2. Helsinki. AMALGAMATED DENTAL TUOTE AHALGA.VIATED DENTAL TRADE DISTRIBUTORS LTD. Solila House, 7, Swallow STREET Piccadilly, London W 1. 1

3 LEIKKAUKSIA Supeavl Erinomaisen ammattitaidon tuloksena omaavat kaikki nämä tärkeät ominaisuudet»luonnollisesti» TRUR^ POSLIINIHAMPAAT SUUREN SI OSION SAAVUTTANUT A C R Y L L I - P R O 1' V. M S I A I N E KEITTOAIKA VAIN 15 MINUUTTIA Helppo työskennellä. Vaatii vain vähän nestettä. Ei ilmakuplia. Jos ette ole vielä tutiistiinul niin kokeilkaapas. DAVIS, S C H O T T L A N D E R & DAVIS LTD OY. H A M M A S - JA S A I R A S T A R V I K E LONDON W 1 Unionink. 24. Puh ,

4 Arvoisat ffammasieknikof I Huhtikuun alussa avasiiiinn' Helsingissä uiaau ainoan amerikkalaisella loimiluvalla olevan Vltalliuin laboraturion. \'almislamme luelliija i)roteeseja, siltoja, kruunuja ja nastahampaila. Tuelut proteesit valmislelaan Auslenal I.ahoratories Inc. erikoismenetelmillä, joten voimme laata aina hyvin istuvia töi- I tä. Yksistään.\merikassa valmisleltiin toukokuussa 19,")1 litastojen mukaan kpt. lu ellua proteesia tästä Vitallium metallista. Tämä jo todistaa lämäii valtavan suosion mitä Vilallium metalli on saavuttanui hammaslekniikassa yli koko maailman. Vitallium metalli käytetään erittäin monipuolisesti myöskin kirurgiassa. Se ei hapelu, se on lujaa, ja mikä myös on erittäin tärkeä seikka halpa. Vilallium ei ole mikään riioslumalon leräsmetalli. koska se ei sisällä yhtiiän rautaa, vaan se on kokoonpanollaan 65 Vo koholtlia, 30 '7o kromia ja 5 Vo molybdenia. Melallin ominaispaino on 8,2 ja kullan 19,3 joten työt tulevat näin ollen puolet kevyemmäksi kuin kullasta ja kaiken lisäksi paljon sirommaksi ja vahvemmaksi kuin nuiisla melalleista. Vilalliumin ominaisuuksiin on luettava sen suuri joustavuus mikä on harvinaista valumetalleissa. Taivutusmahdollisuiis on 4 6 Vo,.Sitä voidaan hyvin hitsata ja jiioitaa. Valetluun runkoon voi näin ollen aina hyvin helposti lisätä puuttuvia hampaita purkamalta entistä työtii, vaikka hampaat ovalkin kiinnitetyt akrylillä ennestään. Korjaus tulee näin ollen halvaksi. Valmistamme lahoralorioille pelkät vaturiingot kiilloileltuna jonka jälkeen joka laboratorio voi itse suorittaa lopun, hampaiden asetukset y.ui. Laboratorioilla on erikois alennus kaikista Vitalliumtöistä, \ H A Kunnioittaen ERIKOISHAMMASPROTEESI A. Raij KOMIVIANDIITTIYHTIÖ Helsinki - Fabianinkatu 13 - Puh, TOIMITUSKUNTA: Päätoimi», Anders Blom Os. toimeen Et.Ranta 2. puh Toimitus-sihteeri E. O. Vuori Teknillinen toimitt. Veikko Karmaa., SUOMEN H A M M A S T E K N I K K O J E N L I I T T O RY. Helsinki. Korkeavuorenkatu 45 A. 6. Puh Postisiirtotili Liiton puheenjoht. G. Sandström. Korkeavuorenkatu 45. A. 6 puh Sihteeri M. Elomaa, Untamonlie 6. G. 19. puh loimeen Kahastonhoitaja P, Hantalaiuen, Tarkk'ampujank, 11, (Lab, L. Lundelli puh. toimeen F I N L A N D S T A N D T E K N I K E R FÖRRUND RF. Helsingfors. Högbergsgatan 45. A. 6. Tel Postgiro Förbuiidets ordf. G. Sandström. Högbergsgatan 45. A. 6. tel Sekr. M. Elomaa, Untamovägen 6. C. 19, tel tj. tel, Kassör P. Rantalainen Skarpskytteg, 11, (Lab, L, Lundell) Ij, tel S i s ä l l y s : mm Lakialoite 7.Akryylistä ja seu käytössä esiinfyvistä haitoista 8 Hammastokuikko-oppilaskurssi 12 Pätevyyskokeet 15 j Hallituksen tuolilta 17 Hampaiden muovailusta 19 Kuinka kullanhäviö lasketaan 24 Urheilua 27 Hampaan kolosta 28 För de sveuskspräkiga läsarna 30 V.

5 Lakialoite 'PACOMINOR flkryyllkeliln on varustettu läiumöusäätölaitteiu ja se soveltuu erilioisesti pienempiin hammaslaljoiatorioiliiu. Toimitamme myöslxiu aika-katlxaisijalla varustettuja suurempiin laboratorioihin tarlioitettuja»paco-rath» ' ' akryylikeittimiä. COTTRELL & Co. Ltd. LONTOO HAMMASVÄLINE OY Suomen Hammasteknikkojen Liiton ja Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton Hammasteknikkoalan työntekijäin ammattiosasto N:o 12:n asettama yhteistoimintavaliokunta, jolle liittomme vuosikokouksessa 1950 antoi valtuudet viedä ammattimme lisäoikeusasia eteenpäin, on saanut työnsä siihen pisteeseen, että erään puolueen taholta on jätetty eduskuntaan toivomusaloite. Toivomusaloitteessa pyydetään oikeuksia hammasteknikoille suoraan ilman välikättä valmistaa proteeseja yleisölle. Tässä asiassa on eräs ikävä puoli, se on nimittäin taloudellisesti meidän ensikäden asiakkaittemme hammaslääkärien vastainen. Meidän on kuitenkin aivan niinkuin jokainen ammattikunta valvottava omia etuja, sillä sitä ei tule kukaan toinen meidän puolesta tekemään. Kun tämän lakialoitteen hyväksyminen sen lisäksi alentaisi hammasproteesien hintoja, koska tarvitsija voisi kääntyä suoraan valmistajan, hammasteknikon puoleen, katsomme sen olevan koko kuluttajaväestön edun mukainen. Kansantaloudellisesti on väärin, että hammaslääkäri pitkien ja kalliiden opintojen jälkeen suorittaa töitä joita halvemman ja lyhyemmän koulutuksen saanut hammasteknikko pystyy suorittamaan. Tässä on otettava huomioon, että hammasteknikon neljän vuoden koulutus keskittyy teknillisiin töihin ja varsinkin juuri hammasproteeseihin. On kirjoitettu paljon maassa vallitsevasta hammaslääkäripulasta, nyt olisi tilaisuus helpottaa tilannetta antamalla proteesien teko-oikeuksia hammasteknikoille. Katsokaamme muita aloja ja löydämme sieltä teknikkoja, optikkoja, insinöörejä, terveyssisaria, sairaanhoitajia, kätilöltä ym., jotka lyhyemmällä tai samanpituisella koulutuksella suorittavat työnsä ilman välikäsiä antaen siten korkeamman koulutuksen saaneille tilaisuuden keskittyä vaativampiin tehtäviin. Miksi sitten hammaslääkärit pitävät kiinni yksinoikeudestaan? Monopolisoimalla proteesien valmistamisen yleisölle he pystyvät pitämään niiden hinnat korkeina. Kuinka pienet mahdollisuudet onkaan nykyään vähävaraisemmalla kansanosalla hankkia itselleen tekohampaita ja kuitenkaan niitä ei voida pitää minkäänlaisena ylellisyytenä. Toivokaamme siis, että tämä eduskuntaan jätetty toivomusaloite saa sen kannatuksen, joka sille eittämättä kuuluu. " 7

6 Akryylistä ja sen käytössä esiintyvistä tiaitoista Huolimatta siitä, että akryylin käytäntöön ottamista liammastekniikassa ei voidakaan enää pitää aivan eilispäivän tapauksena, kuulee sen ominaisuuksista usein aivan toisistaan eriäviä mielipiteitä. Käsityksiä hiukan selventääkseen haluaa allekirjoittanut vaatimattomasta puolestaan tuoda esille joitakin tietoonsa tulleita sekä omiakin kokemuksiaan. Keinohartsejahan on useita variaatioita. Haniniastekniikassa käytettävä on useimmissa tapauksissa akryylihapon ja metylialkolioliu esteri eli polymetylmetakrylaatti.seu periismuoloua on nestemäinen molekyyli, jota sanotaan monomeeriksi ja jotka määrätjdlä tavalla käsiteltyinä saadaan muodostumaan peräkkäisiksi, ketjnmaisiksi sarjoiksi, polymeereiksi eli jätliläismolekyyleiksi. Reaktiota kutsutaan polymeiisaatioksi. Käyttämämme akryylin on valmistaja muokannut hiukan erikoislaatuiseen muotoon. Aineen perusmuotona on sijs noste. Käyttämällä apukeinoina mm. valoa, lämpöä tai ixainetta sekä joitakin katalysaattoreita tämä monomeeri on polymerisoitn jähmeäksi polymeeriksi ja väriaineita lisäämällä sekä siivilöimällä saatettu saman kokoisiksi hiukkasiksi. Kun nyt keitämme nesteen ja pulverin, ei tässä reaktiossa itse asiassa tapahdu muuta kuin nesteen polymerisaatio, sillä piilvitilian on jo ennestään polymerisoitna nestettä.. Pulveriin imeytyessään neste, joka on siis samaa ainetta kuin pulverikin, liuottaa vain pnlverijyväsen pintakerroksen ja sitoo tällä lavalla sekoituksen lähes homogeeniseksi massaksi..los tarkastamme tällaista nesteen kyllästämää pnlverihiiikkasta mikroskoopissa, havaitsemme, että vain jyväsen pintakerros on todellakin»sulanut» ja vaalean kehän keskellä näkyy selvästi tummempi sydän..saattamalla nyt tähän reaktioon lämpöä neste polymerisoitiui ja sitoo koko massan yhtenäiseksi. Tämä on nk. eksoterminen reaktio eli sellainen, jonka yhteydessä vapautuu lämpöä. Tällä seikalla on melkoinen merkitys ja palaankin siihen tuonnempana. Nesteen kiehumispiste on tarkasti sanottuna + 100,3" ja neste.säilyy suurin piirtein- muuttumattomana noin + 65 :eeii asti.,tos seuraamme polymerisoitavan massan lämpötilaa veden lämmön tasaisesti noustessa, teemme merkille pantavan huomion. Se nousee nim. tasai.sesti aina n :een a.sti, mutta tämän ylitettyään tapahtuu kummallisia asioita. Lämpätila hyppää hyvin lyhyessä ajassa, noin 2 minuutissa, aina reen saakka. Tässä on mielestäni akryylin käsittelyn eräs vaarallisin kohta. Tuossa lyhyessä ajassa käy nimittäin hyvin helposti niin, että koko nestemäärä, varsinkin jos sitä on käytetty liikaa, ei ehdikään polymerisoitna, vaan kaasuuntuu ja tuloksena ovat ilmakuplat paksummissa kohdissa. Kuten siis mainitsin, on polymerisaatio eksoterminen ja tämä oma lämpömäärä sekä ulkoinen (veden) lämpö yhdessä aiheuttavat massan tilavuuden laajentumisen. Paine saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa hampaiden ja kipsin särkymisen, puhumattakaan siitä, että proteesin sopivaisuus huononee ja seurauksena saattaa olla purennan korostuskin. Tavallisimmat viat akryyliproteeseissa ovatkin juuri ilmakuplat, joille esim. Stellon tuntuu olevan erikoisen altis, huonohko sopivaisuus (vrt. kautsuun) sekä purennan korostus. Nämä voidaan kuitenkin eliminoida melko hyvin koepnristamalla tarpeeksi monta kertaa ja antamalla kyvetin seistä puristimessa noin 1/2 Uintia. Tällä tavoin annetaan polymerisaatiolle tarpeeksi aikaa tapahtua ikäänkuin etukäteen, sillä kokeet ovat osoittaneet, että mitä pitempi puristusaika on, sitä tasaisempi on massan oman lämpötilan nousu keitettäessä. Kaikkihan lienemme ihmetelleet sitä, miksi esim. akryylisillan kyvetin keskustaa lähinnä olevaan osaan tulee helposti kuplia, laitoja lähinnä olevaan osaan tuskin milloinkaan ja että kuplat esiintyvät myös alaleuan proteesin lingnaalipnolella. Luulisi niiden päinvastoin olevan nlkolaidolla, ts. osissa, joihin keittoveden lämpö ensiksi johtuu. Pnhnimmehan alussa siitä, että lämmön on noustava hitaasti. Kuinka siis on mahdollista, että kuplat ovat työn siinä osassa, joka on kauimpana lämpenevästä vedestä. Asia saa selityksensä eksotermisestä reaktiosta ja metallin lämmönjohtokyvystä. Massan lämpöhän nousee tasaisesti aina + 70 reen, mutta tämän ylitettyään suorastaan räjähdyksenomaisesti -t- 150 reen. Huomaamme siis, että määrätyssä pisteessä onkin kyvetin sisällä lämpöisempää kuin itse vesikattilassa ja kun lämpö pyrkii aina tasaantumaan, johtuu sitä metallisen kyvetin kautta pois veteen ja näin ollen on siinä osassa massaa, mikä on lähinnä kyvetin laitoja, alempi lämpötila kuin keskustassa, vaikka vesi jo kiehnisikin. Ja jos lämpö nousee liian äkkiä, kaasnnntnn neste helposti ja tuloksena ovat ilmakuplat.,. * «

7 GUSTAF LUNDELL 75 VUOLLA 75 vuotta täytti lokakuun 18 priiä hammasteknikko Gustaf Lundelf tuli hän oppilaaksi hammaslääkäri E. Vaseninksen lahoratorioon, jonka johdossa oli saksalainen hammasteknikko Kattermaii. Tämän kolme vuotta myöhemmin siirryttyä Amerikkaan tuli Gustaf Lundellisla mainitun laboratorion ensimmäinen teknikko. Tähän aikaan oli Helsingissä 9 10 praktisoivaa hammaslääkäriä ja oli jokai.sella heistä ainakin yksi teknikko palveluksessaan. Vuonna 1919 siirtyi laboratorio Gustaf Lundellin käsiin ja on se ollut hänen omistuksessaan siitä lähtien. Vuosisadan alussa hän teki opintomatkan ulkomaille. Hammasteknikkoscnran rahastonhoitajana hän toimi joitakin aikoja, sen lisäksi hän oli pitemmän ajan liittomme edustajana lääkintöhallituksessa. Vuodesta 1942 hän on liittomme kunniajäsen. Onnittelemme vaikkakin myöhästyneenä vanhaa ammattimiestä. Nämä voimme välttää antamalla kyvetin seistä puristimessa noin min. ja sen jälkeen kohottamalla veden lämpötilaa hyvin varovasti esim. seuraavasti: 30 minuutissa + 65 reen. Sitten pienennetään liekkiä niin, että sama lämpötila säilyy toiset 30 minuuttia tai 45 minuuttia, riippuen työn paksuudesta. Tämän jälkeen nostetaan lämpö taas 30 minuutissa kiehnmapisteeseen ja keitetään 30 minuuttia, jonka jälkeen se jäähdytetään hitaasti. Tämä on aikaa vievää työtä ja kunkin oma asia tietysti on, kuinka haluaa menetellä, mutta tosiasia lienee kuitenkin, että lopputulos on kaikin tavoin parempi, mitä kauemmin ja ennen kaikkea varovaisemmin lämpötilaa kohotetaan. Tulkoon tässä mainituksi, että eräissä Pohjoismaiden parhaimmissa laboratorioissa on otettu käytäntöön noin 9 tuntia kestävä polymerisaatiotapa. Yllä esitetyn johdosta uskaltaisin väittää huomattavan osan akryylin negatiivisista puolista olevan lähes täydellisesti eliminisoitavissa, kunhan vain otetaan huomioon polymerisaatioreaktion eksoterminen luonne ja toimitaan sen edellyttämällä tavalla. CROFORM- hiomamoottori on hiontaan, kiittoitukseen, teräs- ja muihin kovainetalti-seostöihin erikoisesti.soveltuva hiomamoottori. i CROFORM il HAMMASVÄLINE OY 10

8 Hammasleknikko-oppilaskurssi 6/ Amniattienedistämislaitoksessa pidettiin v oppilaskurssit yllämainittnna aikana. Kursseihin oli ilnioittantnnnt 32 oppilasta, joista 9 oli Helsingissä ja 23 munalta. Harjoitusaikaan nähden oli 28 työskennellyt yli 4 vuotta kun taas alle tämän ajan vain neljä oppilasta. Kurssien opettajiksi oli liiton vuosikokous valinnut E. Grönholmin, G. Koskisen, P. Koivulan ja A. Heriolan, mutta kurssien alkamishetkenä olivat G. Koskinen ja P. Koivula kesälomiensa takia poissa ja järjestelytoimikunnan jäsenet A. Hiltunen sekä K. J. Laine, ryhtyivät toimimaan opettajina heidän tilallaan. On ymmärrettävissä, että monen laboratorion omistajan kesäloma, vilkkaan kevät- ja kesäajan jälkeen, siirtyi elokuuhun, mutta elokuu oli ainoa aika jolloin hnonensto Ammattienedistämislaitoksessa oli käytettävissä sekä kursseja että tj'önäytekokeita varten. Opetusohjelma oli suurin piirtein sama kuin edellisinä vuosina paitsi että kautsu työaineena oli jätetty pois ja enemmän huomiota kiinnitettiin akryyliaineisiin. Mitä kursseilla pidettäviin luentoihin tulee, oli alkukesällä kahdelta hammaslääkäriltä saatu lupaus henkilökohtaisen artikulaation ja snunanatomian luentojen pitämiseen, mutta peruuttivat osanottonsa aivan viime tingassa, jolloin oli mahdotonta saada sijaista Sen johdosta kurssien järjestäjät myöskin tässä asiassa olivat pakotetut tulemaan toimeen omin voimin. Jo aikaisin keväällä järjestelytoimikunnan ja opettajien kokouksissa pohdittiin miten kurssitoimintaa voitaisiin edistää ja kehittää. Tämän esteenä oli ollut tosiseikka, että tarkoitusta varten myönnetty määräraha oli pysynyt samana vaikka hintataso kantta linjan oli tuntuvasti noussut sitten V Asian parantamiseksi neuvoteltiin viranomaisten kanssa ja vihdoin tuli tieto, että määräraha koroitetaan anomuksemme mukaisesti, jolloin avautui mahdollisuus korjata etenkin edellisenä vuotena havaittuja puutteellisuuksia. Opettajien tekemien havaintojen mukaan oli työtaso oppilaiden keskuudessa kohonnut. Tämä johtui ehkä osaksi siitä, että useat osanottajista olivat käyneet aikaisemmilla kursseilla sekä toiseksi, että ammattikunta vähitellen alkaa nousta siitä aallonpohjasta, jossa se sodan lähivuosina oli. Se, että töiden kunto ja imioto arvostelutilaisundessa saivat 12 I PETER SCHMALZ kuoli Helsingissä liittomme hyvä ystävä ja kannattaja Oy. Dentalian toimitusjohtaja Peter Schnialz. Hän oli syntynyt Joensuussa. Käytyään ö luokkaa Joensuun lyseota matkusti hän Amerikkaan jatkamaan opintojaan sikäläisessä yliopistossa. Amerikassa johtaja Schmalz oleskeli 10 vuotta työskennellen mm. apleekkariiia. Palattuaan Amerikasta hän asettui Petroskoihin toimien siellä puutavara-alalla. Hammastarvikealalle hän tuli 1934, jolloin astui Oy Dentalian palvelukseen ollen viime vuosina sen loimitusjohtajana. Suomen Hammastarvikekauppiaiden Yhdistyksen puheenjohtaja na hän oli vuodesta 1940 lähtien. osakseen jopa kiitettävänkin arvosanan, johtuu myöskin kursseilla annetusta opetuksesta, mikä arvostelussa myöskin otetaan huomioon. Eräs epäkohta, joka lyhyenä knrssiaikana on vaikea korjata, on oppilaiden tapa käyttää tarveaineita. Kipsiä, valumassaa ja jnotoshopeaa menee työmäärään nähden suhteettoman suuret määrät. Vaikuttaa siltä, ettei laboratorioissa, missä asianomaiset oppilaat ovat työskennelleet, olisi kiinnitetty tarpeeksi huomiota tähän seikkaan. Myöskin työnantajan opetusvelvollisuudet.on laiminlyöty monissa tapauksissa, mikä pakottaa opettajan liian paljon sovelluttamaan alkeisopetusta ja jolloin kurssien tarkoitus täydennyskursseina tavallaan menee hukkaan. E. G. 13

9 Pätevyyskokeet jul'^ v7,iif'---^ TRUR^ DAVIS VAHVUUS! Suuren vahvuuden omaavaa voidaan oikeutetusti kunnioittaa olkoon kysymyksessä mies tai aine. Tämän ominaisuuden saavuttamiseksi käytetty tarmo ja aika ovat hyvin palkitut. Truray porsliinihampaat ovat»luonnollisesti vahvat» johtuen niihin käytettyjen aineiden sekä pätevän ammattitaidon korkeasta laadusta. Jatkuvassa käytössä, Truray etuhampaiden sekä Truray Narroform diatooristen vahvuus takaa kaiken ruuan täydellisen hienontumisen ilman hampaiden kulumista tai muodon menettämistä. r. I posliinihampaista parhaat. SCHOTTLANDER & DAVIS L T. D LONDON W.l. Kuten aikaisemminkin, oli tämän vuoden elokuun päivinä järjestetty Ammatlienedislämislaitoksessa hammasteknikonoppilaiden pätevyyskokeet. Niihin valittiin 15 oppilasta, joista kokeitten jälkeen hyväksyttiin 10. Taso oli tällä kerralla kohtalainen ja tasainen. Joukossa ei ollut ketään, joka olisi oiiiit toisia huomattavasti parempi, mutta päinvastaisia tapauksia sen sijaan kyllä oli. Kokeissa tehtävät työt valmistettiin hopeasta. Sen käyttö tuotti monelle siihen perehtymättömälle yllätyksiä. Ne olosuhteet, joissa oppilaat joutuivat työskentelemään, eivät olleet kehuttavat. Täliän seikkaan olisikin syytä kiinnittää enemmän huomiota. Työhuone oli tavattoman ahdas ja ilmanvaihto kehno. Huoneen lämpötila vaihteli :een, joten sellaisessa lämpötilassa ei ole hanska työskennellä. Eipä ole ihme, että eräskin kokelas oli menettänyt painostaan, jota ei imintenkaan olinl vielä liikaa kertynyt, kokonaista 4 kg. Työskentelyvälineet eivät myöskään olleet kehuttavat. Jalkaporat olisi saatava iimiitettna sähkömoottoreiksi, jolloin työskentelykin olisi nykyaikaisempaa ja joustavampaa. Ainmattienedistämislaitoksen kanssa olisikin syytä käydä neuvotteluja parempien huonetilojen saamisesta ja kokeiden siirtämisestä toiseen vuodenaikaan, esim. tammi helmiknn- Imn. Tällaisissa kokeissa saattaa muuten erikoisen hyvin huomata, miten oppilaita on eri laboratorioissa ohjattu. On sattunut tapauksia, ettei oppilas tiedä jialjoakaan metallitöistä. Varsinkin inaasentnlaisilla on hyvin heikko metallitöiden tuntemus. Kun eräältäkin oppilaalta tiedusteltiin, minkälaista kultaa käytetään rengasnastahampaan renkaaseen, vastasi liän:»24 karaatin.» Nykyaika vaatii kehittyneempää ammattitasoa ja siihen täytyy etenkin maaseutulaisten kiinnittää eneimnän huomiota. Olisi tavattoman kehittävää, jos alallamme voitaisiin järjestää edes kerran vuodessa uusien työtapojen esittelyä.sellaiseen aikaan, että maaseutulaisetkin voisivat osallistua ko. tilaisuuksiin. Paikallaan istumiseen ei ole syytä eikä olla itseään kehittämättä. Vai lieneekö ammattiknntamine niin itsekästä, ettei se mielellään sellaiseen vaivaudu? Kokeiden perusteella hyväksyttiin seuraavat oppilaat merkittäviksi lääkintöhallituksessa laillistetuista hammasteknikoista pidettävään luetteloon:.sakari Hietala, Kokkola; Toivo Ilvonen, Helsinki; Mätti Jalava, Hel- 15

10 sinki; Matti Lampo, Forssa; Yrjö Lehtinen, Turku; Pentti Rantalainen, Helsinki; Onni Salonen, Helsinki; Leo Sipilä, Helsinki; Holger Stigell, Helsinki ja Erkki Virtanen, Helsinki. Onnittelemme näitä, jotka tällä kerralla selvisivät kokeista! i,. M i i I r M. Elomaa. Teknikonsormus Laboratoriossamme on vuosien kuluessa useasti keskusteltu sellaisenaan ehkä vähäpätöisestä, mutta kuitenkin mieltä askarruttavasta asiasta, nim. ammattikuntamme ulkonaisen tunnuksen puutteesta. Tarkoitamme tällä merkkiä, sormusta tms. Tosinhan meillä on ammattijärjestömme rintamerkit, mutta ne eivät mielestäniine vastaa tarkoitustaan yhtenäisinä ammattikunnan tunnuksina, koska meistä toiset kuuluvat Suomen Hammasteknikkojen Liittoon ja toiset ammattiosastoon. Näin ollen merkkejäkin on kaksi ja ne ilmaisevat kunkin henkilökohtaisen järjestäytymisen. Mielestämme tarvitsisimme meitä kaikkia yhdistävän yhteisen ammattitunnuksen ja sellaisena meillä voisi olla sormus. Monella vanhemmalla ammattikunnallahan on tunnuksenaan oman aihepiirinsä mukainen sormus: insinööreillä mutterksormuksensa hammaspyörineen, rakennusmestareilla omansa, samoin kultasepillä, metsänhoitajilla, teknikoilla ym. Tuntuisikin luonnolliselta, että myös hammasteknikoilla olisi omansa. Sormus olisi käytännöllisempi kuin rintamerkki, jota on vaihdettava puvusta pukuun ja etikettihän kieltää esim. sellaisen käytön juhlapuvussa. Kultainen sormus, jonka kantamiseen olisi oikeutettu ainoastaan laillistettu ammattimies, olisi omistajalleen omakohtaisestikin aivokas. Sormuksen aiheen pitäisi kuvata tekniikkaa ja jotakin ammattialamme aihetta ja luonnoskilpailu olisikin järjestettävä tältä pohjalta. Toivossa, että asia kiinnostaisi ammattikuntaamme ja että esim. lehtemme toimesta perustettaisiin toimikunta asiaa eteenpäin kehittämään, jää odottavalle kaqnalle eräs laboratorio 16 Hallituksen luolilta Kulunut kesä on jälleen siirtynyt muistojen joukkoon. Näin yhdistystoiminnan kannalta katsottuna se kului täysin rauhallisesti. Liiton hallituskin sai nauttia kesästä täysin siemauksin, sillä sen ei tarvinnut kokoontua kertaakaan, kun esiin tulleet asiat saatiin hoidetuiksi puhelimitse. Kun kesä nyt on mennyt, syksy tullut ja talven tuloa odotellaan, tulee mieleen ajatus; miten ammattikuntamme voisi tulevan talven aikana itseään palvella. Uusia laillistettuja teknikoita on leivottu kymmenen, syyskokous, jossa esiteltiin mm. markkinoille tulleita uusia tarvikkeita, pidetty ja hallituskin on jo pari kokousta pitänyt tämän syksyn aikana. Mitään erikoista ci kuitenkaan ole vielä esiintynyt. Ammattikunnan kehitystä ajatellen olisi kiinnitettävä suurempaa huomiota sellaiseen mahdollisuuteen, että koetettaisiin järjestää uusien työmenetelmien esitystilaisnnksia jäsenille. Ammatissamme ilmaantuu aina uusia työmuotoja ja -tapoja, mutta ainoastaan harvat niistä saavat kuulla ja niitä nähdä. Niitä olisi siksi hyvä esitellä koko jäsenistölle ja nntnndet koituisivat näin ollen koko ammattikunnan hyväksi. Eikö voitaisi ajatella, että liiton taholta järjestettäisiin jäsenille esitystilaisnnksia iniinlloinkin kuin kokouksen yhteydessä. Jäsen, jolla olisi tiedossaan nntnnksia ja olisi niitä halukas esittämään ammattitovereilleen, voisi silloin ottaa yhteyden liittoon, joka puolestaan järjestäisi esittelytilaisuuden. Käsitelköön esitys henkilökohtaisesti nähtyä tai vaikkapa ulkomaisesta kirjallisuudesta otettua, pääasia on, että uudet työtavat ja vihjeet koituisivat jokaisen jäsenen hyödyksi. Tällainen toiminta olisi varmaan tervetullutta ja kehittävää. Jotta yhdistystoimintamme saisi enemmän eloa ja tuloksia ja jottei ammatti- 17

11 Suomen Hamm Lassa on sitten virallisesti hyväksyit erkitty lopullisesti avnstnskassarekisti liiton hallituksen tekemän päätöksei issalle. Jäsenmaksut peritään ncljäi ikanden kninttiia. I-hisimmäincn mak a ja viimeinen neljännes peritään lo Jäsenmaksut voidaan kyllä maksaa puolivuosittainkin ja miksei kertamaksuinakin. On hyvin tärkeätä, että jäsenmaksut suoritetaan määräaikoina. Jos nii- <ien suoritus laiminlyödään, ei sairauden sattuessa suoriteta myöskään mitään korvauksia ja jäsen katsotaan maksujen laiminlyönnin takia eronneeksi kassan jä.senyydestä. Sellaista ei tuskin kukaan liiton jäsen halunne, sillä sairaushan ei katso aikaa, koska se tulee vierailemaan. Tällaisten odottamattomien tapausten varalta on hyvä kuulua kassan jäsenyyteen. Jokainen jäsen saa itse päättää, mihin maksuluokkaan haluaa kuulua. Ensiinmäisel maksukortit oli kirjoitettu alimpaan luokkaan. Maksuluokan korotuksesta on jokaisen ilmoitettava erikseen kassalle. Kassan säännöissä on.selitetty eri maksuluokat. Avustuskassan tarkoituksena on sairaustapausten sattuessa olla jäsenistönsä taloudellisena tukena. Muistakaapa arv. jäsenet siis suorittaa jäsenmaksimnel Avustuskassan osoite on Helsinki, Untamonfie 6 f, 19, puh , työaikana 6J 225. Posti.siirtotilin N.o M. Hiomaa. tään paljon ns. silmää, jolla kyetään jäljittelemään luontoa mahdollisimman tarkoin. Useinkaan ei pieni viirieroavaisiius (esim. akryylihampais- -sa) ole niin suuri virhe, kuin jos hampaan maili on toinen kuin potilaan omissa hampaissa. Mallista huomaa heti. onko hammas keinotekoinen vai luonnollinen. Väristä sen sijaan ei niin helposti sitä linomaa, koska värieroavaisnuksia on olemassa muutenkin. Saadakseen hampaisiin oikean liiomiolliseii leiman, täytyy hammasteknikon tuntea hampaiden anatomia ja perustiedot hampaiden terän ja kriiiimin oikeista muodoista. Mutta ei riitä yksin se, että tietää nämä. vaan ne on myös osattava käsin tehdä. Itarasta harjoitteina tähän oii. että ensin mallista (esim. kirjoista ja lehdistä tai tehdasvalmisteisista hampaista) piirtää paperille siksi, kunnes siinä on saavuttanut riittävän taidon. Tätä voi tehdä ajankuluksi kotonakin..sitten voi ruveta muovailemaan sopivan kokoisesta kipsinkappaleesta liampaita, en,sin isompia, sitten pienempiä ja lopuksi liionnollisen kokoisia vahasta. Tällä tavoin tasomme kehitys lioniehtuisi paikalleen, ehdotankin Iässä yhteydessä, että ne arv. jäsenet, joilla on tiedossaan jotakin uutta ja kehittävää, ottakaa yhteys hallitukseen ja tehkää palvelus koko ainmattikiinnalle. Työtaitoamme on korkea aika ruveta parantamaan. Ja lopuksi on jälleen muistettava jäseniä velvollisnntensa suorittamisesta. Nim. liiton jäsenmaksu ja lehden tilausmaksu! Suorittakaa ne ensi tilassa postisiirtotilille N:o Olisi toivottavaa, että jokainen jäsen suorittaisi ilmoituskortin saatuaan maksut viipymättä. Silloin voi hyvällä omallatunnolla jatkaa proteesien tekoa. 1«iiii: f'»lk'i, '.(. v.i',! i,i fiii-f :;).; m:-":-! :zi,:e.f.i(f(i;?i _ Sihteeri.

12 2) Palatinaalipinta yiä-ykkösessä muistuttaa enemmän kolmiota kuin suorakaidetta, kuten lahiaalipinnasta edellä on sanottu. Se on kovera ja sen sivnrennoilla on kaksi sivnpienaa, jotka yhtyvät kantaosassa kalideksi tai kolmeksi kolionlnmaksi (kyhmyksi). (Kuva 1). 3) Sivulta katsottuna se on siis talttamainen (Kuva 3), mutta se ei sulaudu kantaosastaan suoraan juureen, vaan knrontnn voimakkaasti kiilteen rajasta papillan asennon mukaisesti. Tässä on hyvä huomata sellainen epäsäännöllisyys, että kiirontnminen on usein voimakkaampi mesiaalisivnlla kuin distaalisivuua. Nämä epäsäännöllisyydet ovat tärkeitä muovailussa, sillä täysin säännöllinen hammas vaikuttaa jäykältä ja kuolleelta. 11 Hampaan muoto kuten kaikkien etuhampaiden muistuttaa talttaa, siis sivulta katsottuna sen labiaalipinta on kaareva, ei suora. Kolmasosa hampaasta ikenen puolella on yleensä huomattavasti suorempi (Kuva 3. Sen labiaalipinta on edestä päin.suorakaiteen muotoinen, ts. sen reunat koskettavat suorakaiteen jokaista sivua (Kuva 1). Terän kärki on nuorilla ihmisillä nnrteinen, mutta myöhemmin tasaiseksi knlnnnt sekä mesiaalisesti terävä ja distaalisesti pyöreä. Distaalinen sivupinta on kaarevampi kuin mesiaalinen. Ylhäältä katsottuna on labiaalipinta kupera siten, että suurin kuperuus on hiukan hampaan keskiviivasta mesiaalipiiolelle (kuva 2) ja distaalinen puoli on loivempi kuin mesiaalinen. Poikkileikkauspinta on kaulan kohdalta melkein pyöreä. Lahiaalipintaan on erittäin tärkeätä muovailla pienet kyhmyt ja norot. Sitä ei saa missään tapauksessa tehdä aivan lasimalsen sileäksi. Yläleuan kakkonen Mnovailnnn sopivat melkein samat säännöt kuin ykköseenkin. Erotuksena on vain, että kakkonen on pienempi ja kapeampi sekä kärjestään pyöreämpi niin hyvin distaalisesti kuin mesiaalisesti ja labiaalipinnastaan knperampi. Poikkileikkauspinta on hampaan kaulan kohdalta soikea. Hammas vaikuttaa yleensä vahvemmalta kuin ykkönen (kuva 4). (Jatk. senr. nnmer.) KAMADAAM siirtolaisina aikovia asiakkaitamme, joille kalkille olemme jo lähettäneet hankkimamme englanninkieliset siirlolaislupaanoimiskaavakkeel ja snom. kyselykaavakkeet ym., kchoitamme heti ohjeittemme mukaisesti täytettyinä ja allekirjoitettuina palauttamaan toimistoomme. Hankkimiemme kaavakkeiden patautusalka loppuu pian ja ne on joka tapauksessa palautettava toimistoomme. Hakijoita, joilla on vielä jotakin kysyttävää, kehoitamme soittamaan aamuisin klo 7 11 kotipuh tai klo toimisloon puh tai Uusien hakijoiden suliteen sopimus erikseen. Myös uudet hakijat (tosilähtijät) voivat toistaiseksi saada heti k.o. kaavakkeet ohjeineen ilmaiseksi toimistostamme henkilökohl. tai postitse niin kauan kuin niitä vielä on saatavissa, ja ehdolla, että ne palautetaan toimistoomme 2 viikon kuluessa. Tarjouksemme ou vain hetken voimassa. ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTO H. Y. Lähteenkorva, Kasarmik. 23 A 9, puh , tai (kotiin aamuisin ja sunnunt.) Toimisto auki Kulien passeja hankkinut toimisto Suomessa. Tallettakaa ja kertokaa toisillekin

13 «N UFO LABORATORIOMOOTTORI NUR<3 ^ltljtzahne haben den VITA ZAHNFABRIK SÄCKINGEN Tämä brittiläisistä aineista tehty laatumoottori on erikoisesti valmisteltu kestämään laboratoriotyön aiheuttamat rasitukset. Moottorin rakentamiseen kestäväksi ja luoteltavaksi työvälineeksi on vaivoja säästämättä käytelly sekä ammattilailoa että asiantuntemusta. Toimitetaan täydellisenä 4:llä stuheillai, sarjaan käämitetty t/6 h.v., vaihtovirralle, kierrosnopendel: t VITA L U M I N HAMPAAT säilyttäviil niin piiiviiii- kiiiii keinovalossakin läinpiniiiii punertavan vivaliteen kuten luonnolliset liainpaatkin LUMlN-Pl NKKTAVl l S. se on vain \ ITA-l.lMlN-IIAMPAll.l.A. Yksinmyyjä.Suomes>a: OY. H A M M A S -.F A S A 1 K A.S T A R V I K K t nionink Puli. ti.') 7.'>7,.52 3, Lisätietoja hamma.starvikekaupoislanne. TUKKUMYYJÄ:,,,, 5, DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS LTD ionddn W. I.

14 Sveitsiläisen Hammasteknikko-Yhdistyksen ammattijulkaisusta "Die 2ahntechnik» N:o 3, 9. vuosikerta. (Toimituksen luvalla.) 3'» Kuinka kullanhäviö Tri F. W. Selbach, Hamburg-Basel lasketaan? Mikä kullanhäviö on työssä sopiva? Montako prosenttia vähemmän valmis työ saa painaa kuin annettu knllanmäärä? Valmiiksi kiilloitettnnn työhön lasketaan yleensä 15 "/o ylipainoa. Erikoisesti on huomautettava seuraavaa: mitä vahvempi työ, sitä pienempi on pinta yhteispainoon verrattuna ja sitä pienemmän täytyy olla prosentuaalisen häviön. Mitä sirompi ja heikompi työ, sitä suurempi on pinta ja häviö. Parandentoosikiskotnksissa voidaan saavuttaa 30 "/o painonhäviö. Suurissa laboratoiioissa saadaan tämä tilapäinen tuhlaus takaisin, koska sellainen häviö korvaantuu jälleen toisissa töissä, minkä vuoksi edellä mainittu 15 "/o ylipaino voidaan yleensä hyväksyä. Seuraava esitys osoittaa, kuinka kullanhäviö lasketaan käytettäessä kruunnihin, siltoihin, levyihin, pintehsiin yms. 18 ja 20 karaatin kultaa. Teknikolle annettu kulta gr Valmiin työn nettopaino ennen kiilloitnsta gr Palautetut täliteet( leikkeet ja vahmappi) gr Palautettu viilajanho 121 gr gr Teknikon varsinainen häviö 13 gr Teknikon häviö 13 gr = 3,05»/o nejto Viilajanhon erotus (keskiarvotulos /000) V 121 gr = 57,5 gr hienokultaa tai.. - i 73 gr 18 tai 20 kar. kultaa gr häviö. *. 48 gr = 11.35»/o netto Kokonaishäviö 61 gr = 14,40 '/o netto lidelleen oii otettava luiomiooii. että teknikon palauttamat tähteet ovat valutöihin käyttökelpoisia vain 2 3 kertaa, jonka jälkeen ne on niiden hnokoi.snnden tähden vietävä puhdistuslaitokseen, missä snlattamisen ja palamisen ym. kantta tulee painoiihäviötä jälleen 2 5 */o. Näihin laskelmiin eivät sisälly mahdollisista varkauksista aiheutniieet tiäviöt eikä luottamuksella nähtävästi annettu sellaisena siis epävarma kulta. Tässä ei ole otettu huomioon rahallista puolta, ts. snlatiiskiistannnksia, jotka eivät ole ollenkaan vähäpätöisiä lähes 500 gr:sta kultaa i0,80-1. DM grammaa kohti). Jos tahdotaan selvittää posliini- tai akryylihamjjailla varustettujen siltojen paino jälkeenpäin, punnitaan silta ja painopuolelle pannaan vastaavankokoiset hampaat. Tämä ei tosin anna tarkkaa tulosta, mutta suojaa korkeasta ylipainosta. Kulta on paiasta antaa ulos tyhjässä peltilaatikossa, jossa on pienellä lapulla kullan paino. Usein pidetään myös erityistä kirjaa annetuista ja palaiitetnista knltamääristä. Kun teknikko antaa työn takaisin, kirjoittaa hän lappuun valmiin työn ja knlliintähteiden painon: [jnnttum» kulta on työhäviötä. Knltatyö painaa yleensä noin 1 7 kertaa enemmän kuin vahatyö. Jos halutaan työn onnistuvan, otetaan kultaa kaksi kertaa se eli kaikkiaan 34-kertainen määrä. Tässä on otettu silloin jo huomioon vahikanavat ja valiinappi. Seuraava taulukko on tarkkaa laskijaa varten: Käytettävä Valutyö taval Parafiini- Mehiläisvalnknlta lisesta valii- vahasta vahasta vahasta 14 kar. kulta 16,8 kertaa 16,3 kertaa 15,9 kertaa 16 17,7 17,1»» 16, ,5 18,0»» ,4 18,8») 18, ,2 19,6 19,2, 22 20,3,. 19,6 19,2.. Hienokulta 21,2 20, ,1 Lopuksi vielä sana niille, jotka itse.sekoittavat kultaa. Tämä tyä olisi jätettävä täysin pätevän alan liikkeen tai laitoksen tehtäväksi. Kullanleikkeet ja -tähteet voimme yleensä itse sulattaa ja noudattaa siinä seuraavaa tapaa (Selbach'in mukaan): 2.5-

15 Kulta sulatetaan useita kertoja ja puhdistetaan käyttöä varten horaxilla, salpietarilla tai snhlimaatilla (varottava myrkyllisiä höyryjä). Takomiskoe osoittaa, onko metalliseos hyvä ja luja; knltapala taotaan alasimella. Kulta ei saa revetä rennoiltaan, muuten se on sulatettava vielä kerran samalla tavoin kuin edellä on selostettu. Metallinkiilutus Molarikruimnnn Premolarikrnnnnnn Vaippakrnnnunn Nastahampaaseen Inlay Sillan väliosaan Jnotoksiin Pinteisiin vahvuuden mukaan hammasta kohti Knltalevyihin kiiltatöihin on snnnnillecn seuraava: 3,0 gr 20 kar. 2,5 gr 20 kar. 2,0 gr kar. 2,5 gr kar. 1,0 3,0 gr kar. 2,0 5,0 gr 20 kar. 0,1 0,2 gr kar. 0,3 1,0 gr 18 kar. + 5 "/o platinaa 12,0 20,0 gr 18 kar.- + 5»/o platinaa Valkokiilta ja Paladinm-hopeatyöt painavat noin 1/4 vähemmän. ^ Jos kullan karaattipitoisnndesta halutaan tehdä karkea koe, käytetään väkevää salpietarihappoa (siis laimentamatonta). Koeteltavasta kohdasta poistetaan hiomakivellä kevysti mahdollinen knltans ja hiottuun kohtaan laitetaan lasi- tai pnntiknlla (tulitikulla) tippa salpietarihappoa. Tulos on seuraava: 18 ja 20 kar. kulta jää mnnttiimattomaksi ';>?-. ;, 16,,,, tulee hiukan ruskeaksi 12 tulee ruskeaksi ; < - 8 tulee nopeasti voimakkaan ruskeaksi. Kupari tulee kiiltäväksi ja muodostaa voimakkaasti vihertäviä kuplia. Nikkeli tulee mustaksi ja töhryiseksi. Messinki tulee vihreäksi ja muodostaa kuplia. Hopea (hienoudesta riippuen) tumman vihreästä tumman harmaaseen. Varo sitä hetkeä jolloin luulet olevasi täysoppinut, pysähtynyt kehityksessä, ja se merkitsee taaksepäin menoa. 26 sillä jos niin käy olet J Yleisurheilu Liittomme yleisurheilukilpailuihin, jotka pidettiin Kulosaaren urheilukentällä kauniin syyssään vallitessa, ei ollut saapunut kuin kourallinen urheilusta innostuneita jäseniä ottamaan mittaa toisistaan. Vuodesta vuoteen on innostus urheilua kohtaan liittomme jäsenistön keskuudessa laimentunut, näin ei saisi jatkua. Ammattikuntamme jäsenet, jotka työskentelevät monasti epäterveellisissä laboratorioissa, olisi saatava ulos luontoon ja urheilun pariin kaiken sisälläistumisen vastapainoksi. Olisi keksittävä keinoja massan mukaan saamiseksi, ehkä jonkinlaiset prosenttikilpailut auttaisivat asiaa. Eräs toinen ikävä ilmiö oli, että liitto ja ammattiosasto eivät pitäneet kilpailuja yhdessä vaan eri päivinä. Eikö urheilun pitäisi yhdistää eikä erottaa? Toivokaamme, että ensi vuonna kilpailuja taas järjestetään yhteistoiminnassa. Ja lopuksi tulokset. A-lnokka 6-ottelii: 1) A. Mäkinen 2663; 2) P. Rantalainen 2423 pist. B-lnokka 6-otteln: 1) M. Riikonen 3247; 2) H. Stigell 2211; 3) E. Lchmnsvnori 2197; 4) O. Kautto 2063; 5) U. Kokko 1279 pist. Ikäni. 3-otteln: 1) E. Lappi 902; 2) A. Hertola 819 pist. Nuorten 600 m juoksu: 1) Suonio 1,49. 27

16 Joka ta^jaukses.sa nämä kesän hiljaiset hetket, lomat ja muut retket antoivat hyvät työhalut. Yksinomaan kruunun»pistäkääs' pöytä koreeks'», ärähti slanssauskin menee kuin huitaisisi motin halkoja. Multa ehkä se hurja luonto taas laskee talven mittaan ja tulee mietittyä, että milläs jäsenillä tuokin työ taas tulisi tehtyä, tekisikö sitä ollenkaan vai ailtaisiko sen toisen tehtäväksi. Ja jos työstä ci sitten tulo hyvää, niin mestari narisee. Ja jos ci mestari narise, on se pelko, eräskin kohtalaisen hyvin Bacchukseii ettei hammaslääkäri pidä siitä. Vielä nesteillä kurkkuaan huuhdellut setä, kun on eräs kolmas, joka ei ole koko hammaslekniikasta astui raitiovaunuun ja löi satasen rahastajan perillä, mutta on aika hy edessä olevalle tiskille. Arvata vä tekijä arvosteluissa. Ja se on hän voi, että se rahastaja jäi hetkeksi hiukan potilas. Ehkä Iästä kaikesta johtiiukiiu»tekemättömäksi», ennenkuin hok eitä meille hammasmiehillekin on tulliil sasi antaa asianmukaisen tiketin koko hj'vä tapa löytää virheet toisen töistä, satasella. Sen rahastajan ajatuksen ailahteluihin vaikka meidän itsemme tekemillä ham olisi ollut mukava päästä pailla potilaan täytyisi»syödä maitokin sillä hetkellä hiukan tutustumaan, olisivatko leikkaamalla».».sananlaskulla» sanoen; hänen hoksottimoiisa yhiä hyväs Mennään katsomaan loisen kipsikuppia. sä kesäterässä kuin eräällä hammastekijällä, joka yritti ja kovasti yrillikiu riipustella vaikka oma silmä on täynnä stcnssiä.» Tähän kaikkeen on vielä sokin syy, että tarinaa tähän»hampaan kolos- yksi tykkää sen olevan noin näin ja kol ta»-yllekirjpitukseii alle eli sille varatulle mas kai väärin päin! Pikku mitta itsekkyyttä paikalle. Tämä elämä kuu ou sellaista ja kateuttakin ou joskus mukana»ongella oloa», ettei tiedä, mitä aina sormilleen osoittamassa:»tuo on tehnyt eteenpäin ajatellen tapahluii. Täytyy sellaisen, kyllä minä vielä joskus teen siitä tässäkin osassa lehteä tehdä harkittua tollaiscn.» Meidän ammattimme kun on työtä, ettei tulisi astuttua toisen tossuille niin monivivahteinen. Joka päivä joku eikä taas jätettyä omia tossujaan toisen tallattavaksi. lyö tuo uutta eli»nuorempien toilahduksia», joita eivät vanhemmat tekijät aimi Neliottelussa (100 m, korkeus, pituus ja kuula), jossa ensimmäistä kertaa kilpailtiin liammasteknikko P. Aition lalijoittamasta»pikku- Nuform» pokaalista, sai M. Riikonen ensimmäisen kiinnityksen. lialua tarpeeksi hyvin ymmärtää. Sillä el sitä arvailemallakaan voi tietää, miten siinä kävisi, jos joutuisi koettelemaan inltl.ta jonknii nuoremman kanssa vaikl<a])a näytelöissä, jotka tehdään nykyisin taillisluskokeissa. Voisi mennä sormi suuhun ainakin joissakin tapauksissa..\nnan kuitenkin kaiken kunnioitukseni vanhoille tekijöille. He ovat paljon nähneet ja paljon kokeneet ja voivat kokemusten ))erusteella tietää, ettei se vika aina ole leknikossakaaii, jos joku työ on epäonnistunut, siltä vika voi olla myöskin»mittamiehessä» tai sitten sen lopullisesti mitatun mittaamattomassa jiikkii suussa. Eihän kaikille sovi saman muotin mukaan valettu esitys. Eikä kai kaikille sovi sellainen»kampaprolecsikaan», joka on keksitty ja josta huhu kesällä kierteli kaupungilla. Kaiketi siihenkin pitäisi olla soiiivaisuus taattu, eiineiikiiin menee ottamaan kitalakea pois yläproteesisla. Olen muuten kuullut kaksi nimeä tälle keksinnölle. Toinen on»kampa» ja toinen»kamha». Ehkä se ensimmäinen nimi on väärin, koska olin lukevinani sen niin eräästä päivälehdestä. Muuten miksi ei tällaista proteesia ole keksitty jo aikoja sitten eli silloin, kun oli se»kautsun kulta-aika». Voi niitäkin kertoja, kun 5'ksi sun toinen kaveri olisi pelastanut tilailleen ])oistamaila putsatessa puhki menuecn jiroteesin kitalaen, eikä senkään naapurin olisi kerran tarvinnut pelästyä sormeaan, joka muistulli valkoista kautsua ja jonka tosiaan täytyi ihmetellä, että mistäs sitä nyt keskelle proteesia oli ilmestynyt. Mutta kaipa ne kamba-proteositkin hyviä tekeleitä ovat mene ja tiedä. Ehdottaisin kuitenkin, ettei naispuolisille potilaille tehtäisi sitä lilaa sinne kitalakeen ainakaan silloin, jos järjestää»protsan» noin niinkuin»kyökin puolella»..silloin olisi parasta pistää vaiihlokiimia täytteeksi kitalakeenkin. Nykyään kun on noita hyviä keksintöjä mikäs niitä on käytellessä. Se on vain sen merkki, että eteenpäin ollaan menossa. Eteeniiäin on lehtemmekin menossa, koska kuulemma se lähetetään ensi vuonna ilmaiseksi, kunliaii jäsenmaksuja on ensiksi hiukan korotettu. Tämä lehti tulee sitten niinkuin puoli väkisin ja parasta kai on se lukea. Onhan siinä aina jotakin uuttakin. Multa eniieukuin loiietan, haluaa kerttoa pienen tarinan niistä kolmesta kunnon miehestä, jotka tänä vuonna vielä muuttavat muotoaan. Heidän nenänsä kun ovat venyneet aika pitkiksi. Ja se johtuu siitä, että lehti on lähetetty kaikille jäsenille, multa tilausmaksuja oii saatu vain vähemmältä kuin puolelta jäsenmäärällä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Mitäs sanovat ne, jotka ovat erehtyneet maksamaan? Ehkä eivät sano mitään, vaan läheltävät mustia ruusuja niiden kolmen»näköpaikkojen ympärille». Muuten nämä kolme vastaanottajaa ovat: nykyinen toimittaja, sihteeri ja se kolmas onneton teknillinen toimittaja. Keilailu <.i..!'»...,, <..,. i i - -. ; '.. Keiloja kaadettiin Rnnsnlankadnn hallissa, jolloin ensimmäistä kertaa kilpailtiin joht. A. Hellemaan lahjoittamasta kiertopalkinnosta. Tulokset: 1) O. Lindholm 735; 2) P. Rantalainen 721; 3) A. Semenius. 693; 4) G. Sandström 665. Tämä numero on postitettu ainoastaan tilausmaksun suorittaneille. Detta niimmer är pastat endast dt dem vilka erlagt prenumerationsavgiften

17 För de svenskspräkiga läsarna Lakialoite. Föraibetet, som gjorts av den samarbetskomite som bildades av Finlands Tandtekniker Förbund och den tili F.F.C. hörande yrkesavdelningen, har nu kömmit sä längt, att ett parti inlämnat tili riksdagen en motion, i vilken begäres rättigheter för tandtekniker att göra tandproteser dirckt ät allmänheten. I artikeln päpekas det nationalekonomiska missförhällande, som räder dä en högre uthildad person utför arbete vilket kan utföras av en person med kortare iitbildning. Samtidigt är dock den skolning en tandtekniker erhäller koncentreiad tili det tekniska och just dä proteser. Dä en brist pä tandläkare räder i landet skiille en utökning av tandteknikernas rättigheter medföra en lättnad och därmed giva tandläkarna bättre tid tili merfordrandearheten.genom sitt monopol har tandläkarna kunnat hälla priserna för proteser höga och därigenom har ej mindrebeniedlade möjligheter att skalfa sig dem, dock kan ej tandproteser hetraktas som nägon lyxvara. Artikeln slutar med förhoppniiig om alt lagföslaget mätte fä det iinderstöd, det sä väl är förtjänt av. Hampaiden muovailusta. I artikeln päpekas vikten av tändernas rätta utformning, detta i alla synnerhet nu dä akrylen fätt en sä vidsträck användning vid framställningen av enskilda tänder och hroar. En liten lärgolikhet hos tanden spelar en mindre roll, dä de egna tänderna vanligtvis ej äro alldeles lika i färg, dä äter en formolikhet snabbt förräder den konstgjorda tanden. I fortsättningen päpekar författaren vikten av en grundlig kännedom av tändernas anatomi och ej allenast kännedom utan en tekniker l)ör dessutom med sina händer kuuna modellera dem. I fortsättningen Jiehandlar författaren formerna hos övrekäkens etta och tväa. Artikeln fortsätter i nästa nummer. Hallituksen tuolilta. I denna artikel vilken är skriven av förhimdets sekreterare framhälles att ett större arbete borde nedläggas inom torhiindet pä, att ät medlemmarna giva en fortsatt undervisning. Denna undervisning aktualiseras alltmer dä ett alit större antal nya materiat och arhetsmetoder gjort sina intäg inom yrket. Akryylistä ja sen käytössä esiintyvistä haitoista. Artikelförfattaren framhäller att en stötre del av de negativa sidorna, som framträder hos akrylen kumia elimineras, om mau hlott vid polymeriseringen tar i beaktande dess eksotcrmiska natur och handlar därefter. Han hetonar 30 vikten av ett ej överskrida de magiska 70 :na för hastigt utan läta polymeriseringen fortskrida imder en längre tid i lägre temperatur helst dä under kyvettpressen. Pätevyyskokeet. Sistlidne anglisti hölls i Anstalten för yrkenas befrämjande prov för elever inom yrket..\v 15 elever godkändes 10 och hlevo de inskrivna i medecinalstyrelsens riiuor säsom tandtekniker. Vid en jämnförelse med senaste är kunde glädjande nog framsteg observeras visavid arhetsskickligheten. Arhetsfiirhällandena voro däliga och här anser författaren att en förhättring horde fäs tili ständ. Avustuskassa. Förhimdets hjälpkassa har nu hiivit godkänd av socialministeriet. Den förra sjukkassan har därmed iipphiirt att exsistera och dess medel övertagits av hjälpkassan. Dä olika hctalningsklasser förekommer, fär varje medlem fritt välja vilken betalningsklass han önskar tillhöra. Hjälpkassans adress är Helsingfors Untamovägen 6 C 19, tel iinder tjänstotid (il 223. Kuinka kullanhäviö lasketaan..artikeln är en översättning frän den sclmeiziska puhlikationen»die Zahntechnik» och liehandlar guldförlusten och dess beräknande vid iitförande av tandtekniska arheten. Hammasteknikko-oppiktskurssi. Under tiden (i hölls en kurs för elever inom yrket. Kursens elcv-antal var 32 varav 9 frän Helsingfors. Skribenten redogör över de svärigheter kursledningen hade att övervinna pä grund av att nägra föreläsare och lärare utehlevo. Tili de positiva sidorna kunna räknas det ökade anslag, som heviljats av myndigheterna samt den högre standard eleverna iippvisade jämnfört med föregäende är. Dock kunde mau i nägra fall oliscrvera, att eleven pä lahoratoriet ej fätt den grund, som är ett villkor för att han skall kuuna gottgöra sig imdervisningen vid kuisen. Arbetsgivarna horde även fästa en större iippmärksamhct vid clevens användning av materiat. En sädan slösaktighet, som förekom vid kuisen, borde icke fä förekomma i nägot laboratorium. mm» -.! Och sd var det fiffiga Allo som tyckte att motsat.sen tili Ukista borde vara leverldda. 31

18 T :.r.a Arv. Hammasteknikot/ > i!: Hammaskultaa työssä tarvitsemassanne muodossa ' saatte valmiina meiltä. i jö i).< -'. i I '! >! ', )l im Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, :, toinen henkilökunta takaa tuottei temme laadun. Kultaseppä WESTERBACK OY Helsinki, Eerikinkatu 7. Puh nykyaikaiset varusteet ja ammattitai- Tekniikka on yksinkertainen aseteltaessa»anatoform» New Hue 20 takahampaita. Niinkuin luonnollisessa purennassakin oikean purennan ja artikulaattion avain on ensimmäisten ylä- ja alamolarien keskinäinen suhde. Ensimmäisen ylämolarin mesiolinguaalinen kuspi sopii ensimmäisen alamolarin keskipisteeseen. Tällä tavoin purenta on automaattisesti tarkisteltu ja k.o. hampaat asettuvat heti oikeaan asentoonsa. ANATOFORM" IV^hZ ZflZE rek. tavaramerkki 20 TAEARmVkllk YKSINMYYJÄ SUOMESSA: OY DENTALDEPOT AB, HELSINKI AMALGAMATED DENTAL TUOTE AHALGAMATED DENTAL TRADE DLSTRIBUTORS LTD. Solila House, 7, Swallow STREET Piccadilly, London.W 1. 32

19 Tiedoitus DEPOOSTA" Hampurin hammastarvikemessuilla oli kaksi erikoisen kiinnostavaa uutuutta KAMBA-imuke menetelmä ja kehitetty tekniikka tuettujen hammasproteesien valmistuksesta yksinomaan pihtien avulla. Molemmista olemme saaneet varsin hyviä lausuntoja sekä Saksasta että Norjasta missä näitä menetelmiä on käytetty. Rajoitetusta kiintiöstämme olemme varanneet valuttaa näitten uutuuksien hankkimiseen. D U P L 1 T monistemassaa on saapunut. OY DENTALDEPOT perust AB Kirjapaino Oy. SANA

Nämä auttavat sinuakin

Nämä auttavat sinuakin E l E N Ä Ä P Ö L Y Ä KEUHKOIHIN PÖLYNIMURI PUTSAUSMOOTTORIIN TAI KIPSILEIKKURIIN UUSI LÄHETYS ÄSKETTÄIN SAAPUNUT. EDELLINEN LÄHETYS MYYTIIN LOPPUUN LYHYESSÄ A.IA.SSA. 1,^,^,^^^,,, po LYN PUSSIIN -ILMAISEKSI

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

27. vuosikerta 1970 N:o 3

27. vuosikerta 1970 N:o 3 Sisältää m. m. Syksyn kuvia 8 Jatkokoulutusta 12 Poskihampaiden artikulaottio jotk 13 Värimuutokset proteeseissa 15 Kieli ja sen suhtautuminen suussa olevaan proteesiin 19 Pohjausmenetelmä 26 Uusia hammasteknikkoja

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Kainuussa koulutetaan vaikka betonimiehestä puualan osaaja.

Kainuussa koulutetaan vaikka betonimiehestä puualan osaaja. Numero 1 Perjantai 16.1.2015 MP2 Itella Oyj 2 Tuore valtakunnansovittelija Minna Helle pitää itseään lukkojen avaajana. 18 Kainuussa koulutetaan 22 vaikka betonimiehestä puualan osaaja. Kuka rakentaa Venäjän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 1 HELMIKUU 2010 Q1 Kevätlukukauden avajaiset Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Paakirjoitus

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke VEO1502_01.indd 1 17.2.2015 19:19:43 Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Päätoimittaja/toimitussihteeri

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Henrik Ingo www.avoinelama.fi (cc) Henrik Ingo 2005 Painopaikka: Otamedia, Espoo Kansi: Henrik Ingo Taitto ja ulkoasu: Henrik Ingo Internet: www.avoinelama.fi

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Demokratia ja kansallissosialismi

Demokratia ja kansallissosialismi Yrjö Raikas: Demokratia ja kansallissosialismi SUOMEN KANSALLISSOSIALISTIT (HELSINKI 1942) Kirja omistetaan kaikille niille, jotka kansamme uuden elämän uskossa ovat nukkuneet taistelutantereella tai kotirintamalla,

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

3-4 / 2008 VETERAANIKUORMA-AUTOJEN SEURA RY ISSN: 1795-4452 PL 48, 36201 KANGASALA

3-4 / 2008 VETERAANIKUORMA-AUTOJEN SEURA RY ISSN: 1795-4452 PL 48, 36201 KANGASALA VETERAANIKUORMA-AUTOJEN SEURA RY PL 48, 36201 KANGASALA Y-tunnus: 1549 562-4 Pankki: 451 075-225 537 www.vetku.fi sähköpostit: info@vetku.fi sekä sihteeri@vetku.fi Yhteystiedot 1.1.2008-31.12.2008: Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE veturi nr 5 2012 OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE ROVANIEMI TULOSSA UUSI TOIMIPISTE OULU RAAHE VAASA SEINÄJOKI KUOPIO JOENSUU JYVÄSKYLÄ LAUKAA PIEKSÄMÄKI MUURAME TAMPERE VALKEAKOSKI HÄMEENLINNA IMATRA

Lisätiedot

Erilaisia kuvan myyjiä

Erilaisia kuvan myyjiä Erilaisia kuvan myyjiä 77 Vesa Jyrki Vesa Jyrki Palokuvaajasta valokuvaajaksi Työkaverilta lainatulla kameralla kuvattu pienoisrautatien kuva lehdessä julkaistuna aloitti kuvaaja-urani. Matka harrastajasta

Lisätiedot

Kerholehti nro 1, Helmikuu 2011

Kerholehti nro 1, Helmikuu 2011 Kerholehti nro 1, Helmikuu 2011 1 Rakkaudesta harrasteeseen! Lahden Radiokerhon jäsenmäärä on kasvanut tasaiseen tahtiin. Uusia jäseniä tulee - jos ei ihan viikoittain niin ainakin keskimäärin joka toinen

Lisätiedot