aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951"

Transkriptio

1 aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951

2 Onnistunut ratkaisu.. on ostaa hampaat HAMMAS OY:stä Liikkeessämme on runsas hammasvalikoima, josta Tekin löydätte juuri Teidän tarkoituksiinne sopivat koot ja värit sekä, mikä tärkeintä, ennenkaikkea ne laadut, jotka takaavat työnne onnistumisen. Tiedustelkaa siis aina seuraavia hammasiaatuja: f ^^1^ero(claasti valmisleiui HIOVAT NOPEASTI JA OVAT ERITTÄIN KESTÄVIÄ 1. Tarkasti valittu hiomakivijauhe- ja sidosaine painetaan muottiin. 2. Varrellisen hiomakiven tarkistus. 3. Hiomakiven muotin täppääminen hiomakivijaulieella ja sidosaineella. # VERI-CHROME FIVE PHASE (läpikuultava amerikkalainen porsliinidiatorinen) # VERI-CHROME NIC (läpikuultava amerikkalainen porsliinidiatorinen) % NIJFORM ja N IC (amerikkalaisia porsliinidiatorisia) B SENIPAL (luonnonmukainen läikällinen akryylihamnias) # COLORPAL (akryylidiatorinen) Näihin hampaisiin voitte aina inottaa! H A M M A S OY Helsinki, Kalevankatu 3 A. Puh i >ALP1NE'> vihreillä hiomakivillii oii varma paikkansa luonnollisien ja pos linihampaittcn hiomisessa. Tähän on kaksi syytä: Ensinnäkin iie hiovat nopeasti ja tekevät tasaisia, puhtaita pintoja. Toiseksi ne ovut kestäviä ja pitävät muotonsa loppuun saakka. Sarja käsittää suuren määrän varrelli sia kiviä, pyöränmuotoisia kiekkoja käsi- tai kiilmakappaletta varten, lajitelman verrattomia kiviä ja kiekkoja sekä täydellisen lajitelman jyrkkä- ja pyörcärcunaisia hiomakiviä hammaslaboratoriota varten. Mukavuutta ja saästävaisyytia ajatellen valitkaa... A L P I N E ' HIOMAKIVIÄ ^-^1^ Yksinmyyjä Suomessa: OY DENTALDEPOT AB. E. Rauta 2. Helsinki. AMALGAMATED DENTAL TUOTE AHALGA.VIATED DENTAL TRADE DISTRIBUTORS LTD. Solila House, 7, Swallow STREET Piccadilly, London W 1. 1

3 LEIKKAUKSIA Supeavl Erinomaisen ammattitaidon tuloksena omaavat kaikki nämä tärkeät ominaisuudet»luonnollisesti» TRUR^ POSLIINIHAMPAAT SUUREN SI OSION SAAVUTTANUT A C R Y L L I - P R O 1' V. M S I A I N E KEITTOAIKA VAIN 15 MINUUTTIA Helppo työskennellä. Vaatii vain vähän nestettä. Ei ilmakuplia. Jos ette ole vielä tutiistiinul niin kokeilkaapas. DAVIS, S C H O T T L A N D E R & DAVIS LTD OY. H A M M A S - JA S A I R A S T A R V I K E LONDON W 1 Unionink. 24. Puh ,

4 Arvoisat ffammasieknikof I Huhtikuun alussa avasiiiinn' Helsingissä uiaau ainoan amerikkalaisella loimiluvalla olevan Vltalliuin laboraturion. \'almislamme luelliija i)roteeseja, siltoja, kruunuja ja nastahampaila. Tuelut proteesit valmislelaan Auslenal I.ahoratories Inc. erikoismenetelmillä, joten voimme laata aina hyvin istuvia töi- I tä. Yksistään.\merikassa valmisleltiin toukokuussa 19,")1 litastojen mukaan kpt. lu ellua proteesia tästä Vitallium metallista. Tämä jo todistaa lämäii valtavan suosion mitä Vilallium metalli on saavuttanui hammaslekniikassa yli koko maailman. Vitallium metalli käytetään erittäin monipuolisesti myöskin kirurgiassa. Se ei hapelu, se on lujaa, ja mikä myös on erittäin tärkeä seikka halpa. Vilallium ei ole mikään riioslumalon leräsmetalli. koska se ei sisällä yhtiiän rautaa, vaan se on kokoonpanollaan 65 Vo koholtlia, 30 '7o kromia ja 5 Vo molybdenia. Melallin ominaispaino on 8,2 ja kullan 19,3 joten työt tulevat näin ollen puolet kevyemmäksi kuin kullasta ja kaiken lisäksi paljon sirommaksi ja vahvemmaksi kuin nuiisla melalleista. Vilalliumin ominaisuuksiin on luettava sen suuri joustavuus mikä on harvinaista valumetalleissa. Taivutusmahdollisuiis on 4 6 Vo,.Sitä voidaan hyvin hitsata ja jiioitaa. Valetluun runkoon voi näin ollen aina hyvin helposti lisätä puuttuvia hampaita purkamalta entistä työtii, vaikka hampaat ovalkin kiinnitetyt akrylillä ennestään. Korjaus tulee näin ollen halvaksi. Valmistamme lahoralorioille pelkät vaturiingot kiilloileltuna jonka jälkeen joka laboratorio voi itse suorittaa lopun, hampaiden asetukset y.ui. Laboratorioilla on erikois alennus kaikista Vitalliumtöistä, \ H A Kunnioittaen ERIKOISHAMMASPROTEESI A. Raij KOMIVIANDIITTIYHTIÖ Helsinki - Fabianinkatu 13 - Puh, TOIMITUSKUNTA: Päätoimi», Anders Blom Os. toimeen Et.Ranta 2. puh Toimitus-sihteeri E. O. Vuori Teknillinen toimitt. Veikko Karmaa., SUOMEN H A M M A S T E K N I K K O J E N L I I T T O RY. Helsinki. Korkeavuorenkatu 45 A. 6. Puh Postisiirtotili Liiton puheenjoht. G. Sandström. Korkeavuorenkatu 45. A. 6 puh Sihteeri M. Elomaa, Untamonlie 6. G. 19. puh loimeen Kahastonhoitaja P, Hantalaiuen, Tarkk'ampujank, 11, (Lab, L. Lundelli puh. toimeen F I N L A N D S T A N D T E K N I K E R FÖRRUND RF. Helsingfors. Högbergsgatan 45. A. 6. Tel Postgiro Förbuiidets ordf. G. Sandström. Högbergsgatan 45. A. 6. tel Sekr. M. Elomaa, Untamovägen 6. C. 19, tel tj. tel, Kassör P. Rantalainen Skarpskytteg, 11, (Lab, L, Lundell) Ij, tel S i s ä l l y s : mm Lakialoite 7.Akryylistä ja seu käytössä esiinfyvistä haitoista 8 Hammastokuikko-oppilaskurssi 12 Pätevyyskokeet 15 j Hallituksen tuolilta 17 Hampaiden muovailusta 19 Kuinka kullanhäviö lasketaan 24 Urheilua 27 Hampaan kolosta 28 För de sveuskspräkiga läsarna 30 V.

5 Lakialoite 'PACOMINOR flkryyllkeliln on varustettu läiumöusäätölaitteiu ja se soveltuu erilioisesti pienempiin hammaslaljoiatorioiliiu. Toimitamme myöslxiu aika-katlxaisijalla varustettuja suurempiin laboratorioihin tarlioitettuja»paco-rath» ' ' akryylikeittimiä. COTTRELL & Co. Ltd. LONTOO HAMMASVÄLINE OY Suomen Hammasteknikkojen Liiton ja Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton Hammasteknikkoalan työntekijäin ammattiosasto N:o 12:n asettama yhteistoimintavaliokunta, jolle liittomme vuosikokouksessa 1950 antoi valtuudet viedä ammattimme lisäoikeusasia eteenpäin, on saanut työnsä siihen pisteeseen, että erään puolueen taholta on jätetty eduskuntaan toivomusaloite. Toivomusaloitteessa pyydetään oikeuksia hammasteknikoille suoraan ilman välikättä valmistaa proteeseja yleisölle. Tässä asiassa on eräs ikävä puoli, se on nimittäin taloudellisesti meidän ensikäden asiakkaittemme hammaslääkärien vastainen. Meidän on kuitenkin aivan niinkuin jokainen ammattikunta valvottava omia etuja, sillä sitä ei tule kukaan toinen meidän puolesta tekemään. Kun tämän lakialoitteen hyväksyminen sen lisäksi alentaisi hammasproteesien hintoja, koska tarvitsija voisi kääntyä suoraan valmistajan, hammasteknikon puoleen, katsomme sen olevan koko kuluttajaväestön edun mukainen. Kansantaloudellisesti on väärin, että hammaslääkäri pitkien ja kalliiden opintojen jälkeen suorittaa töitä joita halvemman ja lyhyemmän koulutuksen saanut hammasteknikko pystyy suorittamaan. Tässä on otettava huomioon, että hammasteknikon neljän vuoden koulutus keskittyy teknillisiin töihin ja varsinkin juuri hammasproteeseihin. On kirjoitettu paljon maassa vallitsevasta hammaslääkäripulasta, nyt olisi tilaisuus helpottaa tilannetta antamalla proteesien teko-oikeuksia hammasteknikoille. Katsokaamme muita aloja ja löydämme sieltä teknikkoja, optikkoja, insinöörejä, terveyssisaria, sairaanhoitajia, kätilöltä ym., jotka lyhyemmällä tai samanpituisella koulutuksella suorittavat työnsä ilman välikäsiä antaen siten korkeamman koulutuksen saaneille tilaisuuden keskittyä vaativampiin tehtäviin. Miksi sitten hammaslääkärit pitävät kiinni yksinoikeudestaan? Monopolisoimalla proteesien valmistamisen yleisölle he pystyvät pitämään niiden hinnat korkeina. Kuinka pienet mahdollisuudet onkaan nykyään vähävaraisemmalla kansanosalla hankkia itselleen tekohampaita ja kuitenkaan niitä ei voida pitää minkäänlaisena ylellisyytenä. Toivokaamme siis, että tämä eduskuntaan jätetty toivomusaloite saa sen kannatuksen, joka sille eittämättä kuuluu. " 7

6 Akryylistä ja sen käytössä esiintyvistä tiaitoista Huolimatta siitä, että akryylin käytäntöön ottamista liammastekniikassa ei voidakaan enää pitää aivan eilispäivän tapauksena, kuulee sen ominaisuuksista usein aivan toisistaan eriäviä mielipiteitä. Käsityksiä hiukan selventääkseen haluaa allekirjoittanut vaatimattomasta puolestaan tuoda esille joitakin tietoonsa tulleita sekä omiakin kokemuksiaan. Keinohartsejahan on useita variaatioita. Haniniastekniikassa käytettävä on useimmissa tapauksissa akryylihapon ja metylialkolioliu esteri eli polymetylmetakrylaatti.seu periismuoloua on nestemäinen molekyyli, jota sanotaan monomeeriksi ja jotka määrätjdlä tavalla käsiteltyinä saadaan muodostumaan peräkkäisiksi, ketjnmaisiksi sarjoiksi, polymeereiksi eli jätliläismolekyyleiksi. Reaktiota kutsutaan polymeiisaatioksi. Käyttämämme akryylin on valmistaja muokannut hiukan erikoislaatuiseen muotoon. Aineen perusmuotona on sijs noste. Käyttämällä apukeinoina mm. valoa, lämpöä tai ixainetta sekä joitakin katalysaattoreita tämä monomeeri on polymerisoitn jähmeäksi polymeeriksi ja väriaineita lisäämällä sekä siivilöimällä saatettu saman kokoisiksi hiukkasiksi. Kun nyt keitämme nesteen ja pulverin, ei tässä reaktiossa itse asiassa tapahdu muuta kuin nesteen polymerisaatio, sillä piilvitilian on jo ennestään polymerisoitna nestettä.. Pulveriin imeytyessään neste, joka on siis samaa ainetta kuin pulverikin, liuottaa vain pnlverijyväsen pintakerroksen ja sitoo tällä lavalla sekoituksen lähes homogeeniseksi massaksi..los tarkastamme tällaista nesteen kyllästämää pnlverihiiikkasta mikroskoopissa, havaitsemme, että vain jyväsen pintakerros on todellakin»sulanut» ja vaalean kehän keskellä näkyy selvästi tummempi sydän..saattamalla nyt tähän reaktioon lämpöä neste polymerisoitiui ja sitoo koko massan yhtenäiseksi. Tämä on nk. eksoterminen reaktio eli sellainen, jonka yhteydessä vapautuu lämpöä. Tällä seikalla on melkoinen merkitys ja palaankin siihen tuonnempana. Nesteen kiehumispiste on tarkasti sanottuna + 100,3" ja neste.säilyy suurin piirtein- muuttumattomana noin + 65 :eeii asti.,tos seuraamme polymerisoitavan massan lämpötilaa veden lämmön tasaisesti noustessa, teemme merkille pantavan huomion. Se nousee nim. tasai.sesti aina n :een a.sti, mutta tämän ylitettyään tapahtuu kummallisia asioita. Lämpätila hyppää hyvin lyhyessä ajassa, noin 2 minuutissa, aina reen saakka. Tässä on mielestäni akryylin käsittelyn eräs vaarallisin kohta. Tuossa lyhyessä ajassa käy nimittäin hyvin helposti niin, että koko nestemäärä, varsinkin jos sitä on käytetty liikaa, ei ehdikään polymerisoitna, vaan kaasuuntuu ja tuloksena ovat ilmakuplat paksummissa kohdissa. Kuten siis mainitsin, on polymerisaatio eksoterminen ja tämä oma lämpömäärä sekä ulkoinen (veden) lämpö yhdessä aiheuttavat massan tilavuuden laajentumisen. Paine saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa hampaiden ja kipsin särkymisen, puhumattakaan siitä, että proteesin sopivaisuus huononee ja seurauksena saattaa olla purennan korostuskin. Tavallisimmat viat akryyliproteeseissa ovatkin juuri ilmakuplat, joille esim. Stellon tuntuu olevan erikoisen altis, huonohko sopivaisuus (vrt. kautsuun) sekä purennan korostus. Nämä voidaan kuitenkin eliminoida melko hyvin koepnristamalla tarpeeksi monta kertaa ja antamalla kyvetin seistä puristimessa noin 1/2 Uintia. Tällä tavoin annetaan polymerisaatiolle tarpeeksi aikaa tapahtua ikäänkuin etukäteen, sillä kokeet ovat osoittaneet, että mitä pitempi puristusaika on, sitä tasaisempi on massan oman lämpötilan nousu keitettäessä. Kaikkihan lienemme ihmetelleet sitä, miksi esim. akryylisillan kyvetin keskustaa lähinnä olevaan osaan tulee helposti kuplia, laitoja lähinnä olevaan osaan tuskin milloinkaan ja että kuplat esiintyvät myös alaleuan proteesin lingnaalipnolella. Luulisi niiden päinvastoin olevan nlkolaidolla, ts. osissa, joihin keittoveden lämpö ensiksi johtuu. Pnhnimmehan alussa siitä, että lämmön on noustava hitaasti. Kuinka siis on mahdollista, että kuplat ovat työn siinä osassa, joka on kauimpana lämpenevästä vedestä. Asia saa selityksensä eksotermisestä reaktiosta ja metallin lämmönjohtokyvystä. Massan lämpöhän nousee tasaisesti aina + 70 reen, mutta tämän ylitettyään suorastaan räjähdyksenomaisesti -t- 150 reen. Huomaamme siis, että määrätyssä pisteessä onkin kyvetin sisällä lämpöisempää kuin itse vesikattilassa ja kun lämpö pyrkii aina tasaantumaan, johtuu sitä metallisen kyvetin kautta pois veteen ja näin ollen on siinä osassa massaa, mikä on lähinnä kyvetin laitoja, alempi lämpötila kuin keskustassa, vaikka vesi jo kiehnisikin. Ja jos lämpö nousee liian äkkiä, kaasnnntnn neste helposti ja tuloksena ovat ilmakuplat.,. * «

7 GUSTAF LUNDELL 75 VUOLLA 75 vuotta täytti lokakuun 18 priiä hammasteknikko Gustaf Lundelf tuli hän oppilaaksi hammaslääkäri E. Vaseninksen lahoratorioon, jonka johdossa oli saksalainen hammasteknikko Kattermaii. Tämän kolme vuotta myöhemmin siirryttyä Amerikkaan tuli Gustaf Lundellisla mainitun laboratorion ensimmäinen teknikko. Tähän aikaan oli Helsingissä 9 10 praktisoivaa hammaslääkäriä ja oli jokai.sella heistä ainakin yksi teknikko palveluksessaan. Vuonna 1919 siirtyi laboratorio Gustaf Lundellin käsiin ja on se ollut hänen omistuksessaan siitä lähtien. Vuosisadan alussa hän teki opintomatkan ulkomaille. Hammasteknikkoscnran rahastonhoitajana hän toimi joitakin aikoja, sen lisäksi hän oli pitemmän ajan liittomme edustajana lääkintöhallituksessa. Vuodesta 1942 hän on liittomme kunniajäsen. Onnittelemme vaikkakin myöhästyneenä vanhaa ammattimiestä. Nämä voimme välttää antamalla kyvetin seistä puristimessa noin min. ja sen jälkeen kohottamalla veden lämpötilaa hyvin varovasti esim. seuraavasti: 30 minuutissa + 65 reen. Sitten pienennetään liekkiä niin, että sama lämpötila säilyy toiset 30 minuuttia tai 45 minuuttia, riippuen työn paksuudesta. Tämän jälkeen nostetaan lämpö taas 30 minuutissa kiehnmapisteeseen ja keitetään 30 minuuttia, jonka jälkeen se jäähdytetään hitaasti. Tämä on aikaa vievää työtä ja kunkin oma asia tietysti on, kuinka haluaa menetellä, mutta tosiasia lienee kuitenkin, että lopputulos on kaikin tavoin parempi, mitä kauemmin ja ennen kaikkea varovaisemmin lämpötilaa kohotetaan. Tulkoon tässä mainituksi, että eräissä Pohjoismaiden parhaimmissa laboratorioissa on otettu käytäntöön noin 9 tuntia kestävä polymerisaatiotapa. Yllä esitetyn johdosta uskaltaisin väittää huomattavan osan akryylin negatiivisista puolista olevan lähes täydellisesti eliminisoitavissa, kunhan vain otetaan huomioon polymerisaatioreaktion eksoterminen luonne ja toimitaan sen edellyttämällä tavalla. CROFORM- hiomamoottori on hiontaan, kiittoitukseen, teräs- ja muihin kovainetalti-seostöihin erikoisesti.soveltuva hiomamoottori. i CROFORM il HAMMASVÄLINE OY 10

8 Hammasleknikko-oppilaskurssi 6/ Amniattienedistämislaitoksessa pidettiin v oppilaskurssit yllämainittnna aikana. Kursseihin oli ilnioittantnnnt 32 oppilasta, joista 9 oli Helsingissä ja 23 munalta. Harjoitusaikaan nähden oli 28 työskennellyt yli 4 vuotta kun taas alle tämän ajan vain neljä oppilasta. Kurssien opettajiksi oli liiton vuosikokous valinnut E. Grönholmin, G. Koskisen, P. Koivulan ja A. Heriolan, mutta kurssien alkamishetkenä olivat G. Koskinen ja P. Koivula kesälomiensa takia poissa ja järjestelytoimikunnan jäsenet A. Hiltunen sekä K. J. Laine, ryhtyivät toimimaan opettajina heidän tilallaan. On ymmärrettävissä, että monen laboratorion omistajan kesäloma, vilkkaan kevät- ja kesäajan jälkeen, siirtyi elokuuhun, mutta elokuu oli ainoa aika jolloin hnonensto Ammattienedistämislaitoksessa oli käytettävissä sekä kursseja että tj'önäytekokeita varten. Opetusohjelma oli suurin piirtein sama kuin edellisinä vuosina paitsi että kautsu työaineena oli jätetty pois ja enemmän huomiota kiinnitettiin akryyliaineisiin. Mitä kursseilla pidettäviin luentoihin tulee, oli alkukesällä kahdelta hammaslääkäriltä saatu lupaus henkilökohtaisen artikulaation ja snunanatomian luentojen pitämiseen, mutta peruuttivat osanottonsa aivan viime tingassa, jolloin oli mahdotonta saada sijaista Sen johdosta kurssien järjestäjät myöskin tässä asiassa olivat pakotetut tulemaan toimeen omin voimin. Jo aikaisin keväällä järjestelytoimikunnan ja opettajien kokouksissa pohdittiin miten kurssitoimintaa voitaisiin edistää ja kehittää. Tämän esteenä oli ollut tosiseikka, että tarkoitusta varten myönnetty määräraha oli pysynyt samana vaikka hintataso kantta linjan oli tuntuvasti noussut sitten V Asian parantamiseksi neuvoteltiin viranomaisten kanssa ja vihdoin tuli tieto, että määräraha koroitetaan anomuksemme mukaisesti, jolloin avautui mahdollisuus korjata etenkin edellisenä vuotena havaittuja puutteellisuuksia. Opettajien tekemien havaintojen mukaan oli työtaso oppilaiden keskuudessa kohonnut. Tämä johtui ehkä osaksi siitä, että useat osanottajista olivat käyneet aikaisemmilla kursseilla sekä toiseksi, että ammattikunta vähitellen alkaa nousta siitä aallonpohjasta, jossa se sodan lähivuosina oli. Se, että töiden kunto ja imioto arvostelutilaisundessa saivat 12 I PETER SCHMALZ kuoli Helsingissä liittomme hyvä ystävä ja kannattaja Oy. Dentalian toimitusjohtaja Peter Schnialz. Hän oli syntynyt Joensuussa. Käytyään ö luokkaa Joensuun lyseota matkusti hän Amerikkaan jatkamaan opintojaan sikäläisessä yliopistossa. Amerikassa johtaja Schmalz oleskeli 10 vuotta työskennellen mm. apleekkariiia. Palattuaan Amerikasta hän asettui Petroskoihin toimien siellä puutavara-alalla. Hammastarvikealalle hän tuli 1934, jolloin astui Oy Dentalian palvelukseen ollen viime vuosina sen loimitusjohtajana. Suomen Hammastarvikekauppiaiden Yhdistyksen puheenjohtaja na hän oli vuodesta 1940 lähtien. osakseen jopa kiitettävänkin arvosanan, johtuu myöskin kursseilla annetusta opetuksesta, mikä arvostelussa myöskin otetaan huomioon. Eräs epäkohta, joka lyhyenä knrssiaikana on vaikea korjata, on oppilaiden tapa käyttää tarveaineita. Kipsiä, valumassaa ja jnotoshopeaa menee työmäärään nähden suhteettoman suuret määrät. Vaikuttaa siltä, ettei laboratorioissa, missä asianomaiset oppilaat ovat työskennelleet, olisi kiinnitetty tarpeeksi huomiota tähän seikkaan. Myöskin työnantajan opetusvelvollisuudet.on laiminlyöty monissa tapauksissa, mikä pakottaa opettajan liian paljon sovelluttamaan alkeisopetusta ja jolloin kurssien tarkoitus täydennyskursseina tavallaan menee hukkaan. E. G. 13

9 Pätevyyskokeet jul'^ v7,iif'---^ TRUR^ DAVIS VAHVUUS! Suuren vahvuuden omaavaa voidaan oikeutetusti kunnioittaa olkoon kysymyksessä mies tai aine. Tämän ominaisuuden saavuttamiseksi käytetty tarmo ja aika ovat hyvin palkitut. Truray porsliinihampaat ovat»luonnollisesti vahvat» johtuen niihin käytettyjen aineiden sekä pätevän ammattitaidon korkeasta laadusta. Jatkuvassa käytössä, Truray etuhampaiden sekä Truray Narroform diatooristen vahvuus takaa kaiken ruuan täydellisen hienontumisen ilman hampaiden kulumista tai muodon menettämistä. r. I posliinihampaista parhaat. SCHOTTLANDER & DAVIS L T. D LONDON W.l. Kuten aikaisemminkin, oli tämän vuoden elokuun päivinä järjestetty Ammatlienedislämislaitoksessa hammasteknikonoppilaiden pätevyyskokeet. Niihin valittiin 15 oppilasta, joista kokeitten jälkeen hyväksyttiin 10. Taso oli tällä kerralla kohtalainen ja tasainen. Joukossa ei ollut ketään, joka olisi oiiiit toisia huomattavasti parempi, mutta päinvastaisia tapauksia sen sijaan kyllä oli. Kokeissa tehtävät työt valmistettiin hopeasta. Sen käyttö tuotti monelle siihen perehtymättömälle yllätyksiä. Ne olosuhteet, joissa oppilaat joutuivat työskentelemään, eivät olleet kehuttavat. Täliän seikkaan olisikin syytä kiinnittää enemmän huomiota. Työhuone oli tavattoman ahdas ja ilmanvaihto kehno. Huoneen lämpötila vaihteli :een, joten sellaisessa lämpötilassa ei ole hanska työskennellä. Eipä ole ihme, että eräskin kokelas oli menettänyt painostaan, jota ei imintenkaan olinl vielä liikaa kertynyt, kokonaista 4 kg. Työskentelyvälineet eivät myöskään olleet kehuttavat. Jalkaporat olisi saatava iimiitettna sähkömoottoreiksi, jolloin työskentelykin olisi nykyaikaisempaa ja joustavampaa. Ainmattienedistämislaitoksen kanssa olisikin syytä käydä neuvotteluja parempien huonetilojen saamisesta ja kokeiden siirtämisestä toiseen vuodenaikaan, esim. tammi helmiknn- Imn. Tällaisissa kokeissa saattaa muuten erikoisen hyvin huomata, miten oppilaita on eri laboratorioissa ohjattu. On sattunut tapauksia, ettei oppilas tiedä jialjoakaan metallitöistä. Varsinkin inaasentnlaisilla on hyvin heikko metallitöiden tuntemus. Kun eräältäkin oppilaalta tiedusteltiin, minkälaista kultaa käytetään rengasnastahampaan renkaaseen, vastasi liän:»24 karaatin.» Nykyaika vaatii kehittyneempää ammattitasoa ja siihen täytyy etenkin maaseutulaisten kiinnittää eneimnän huomiota. Olisi tavattoman kehittävää, jos alallamme voitaisiin järjestää edes kerran vuodessa uusien työtapojen esittelyä.sellaiseen aikaan, että maaseutulaisetkin voisivat osallistua ko. tilaisuuksiin. Paikallaan istumiseen ei ole syytä eikä olla itseään kehittämättä. Vai lieneekö ammattiknntamine niin itsekästä, ettei se mielellään sellaiseen vaivaudu? Kokeiden perusteella hyväksyttiin seuraavat oppilaat merkittäviksi lääkintöhallituksessa laillistetuista hammasteknikoista pidettävään luetteloon:.sakari Hietala, Kokkola; Toivo Ilvonen, Helsinki; Mätti Jalava, Hel- 15

10 sinki; Matti Lampo, Forssa; Yrjö Lehtinen, Turku; Pentti Rantalainen, Helsinki; Onni Salonen, Helsinki; Leo Sipilä, Helsinki; Holger Stigell, Helsinki ja Erkki Virtanen, Helsinki. Onnittelemme näitä, jotka tällä kerralla selvisivät kokeista! i,. M i i I r M. Elomaa. Teknikonsormus Laboratoriossamme on vuosien kuluessa useasti keskusteltu sellaisenaan ehkä vähäpätöisestä, mutta kuitenkin mieltä askarruttavasta asiasta, nim. ammattikuntamme ulkonaisen tunnuksen puutteesta. Tarkoitamme tällä merkkiä, sormusta tms. Tosinhan meillä on ammattijärjestömme rintamerkit, mutta ne eivät mielestäniine vastaa tarkoitustaan yhtenäisinä ammattikunnan tunnuksina, koska meistä toiset kuuluvat Suomen Hammasteknikkojen Liittoon ja toiset ammattiosastoon. Näin ollen merkkejäkin on kaksi ja ne ilmaisevat kunkin henkilökohtaisen järjestäytymisen. Mielestämme tarvitsisimme meitä kaikkia yhdistävän yhteisen ammattitunnuksen ja sellaisena meillä voisi olla sormus. Monella vanhemmalla ammattikunnallahan on tunnuksenaan oman aihepiirinsä mukainen sormus: insinööreillä mutterksormuksensa hammaspyörineen, rakennusmestareilla omansa, samoin kultasepillä, metsänhoitajilla, teknikoilla ym. Tuntuisikin luonnolliselta, että myös hammasteknikoilla olisi omansa. Sormus olisi käytännöllisempi kuin rintamerkki, jota on vaihdettava puvusta pukuun ja etikettihän kieltää esim. sellaisen käytön juhlapuvussa. Kultainen sormus, jonka kantamiseen olisi oikeutettu ainoastaan laillistettu ammattimies, olisi omistajalleen omakohtaisestikin aivokas. Sormuksen aiheen pitäisi kuvata tekniikkaa ja jotakin ammattialamme aihetta ja luonnoskilpailu olisikin järjestettävä tältä pohjalta. Toivossa, että asia kiinnostaisi ammattikuntaamme ja että esim. lehtemme toimesta perustettaisiin toimikunta asiaa eteenpäin kehittämään, jää odottavalle kaqnalle eräs laboratorio 16 Hallituksen luolilta Kulunut kesä on jälleen siirtynyt muistojen joukkoon. Näin yhdistystoiminnan kannalta katsottuna se kului täysin rauhallisesti. Liiton hallituskin sai nauttia kesästä täysin siemauksin, sillä sen ei tarvinnut kokoontua kertaakaan, kun esiin tulleet asiat saatiin hoidetuiksi puhelimitse. Kun kesä nyt on mennyt, syksy tullut ja talven tuloa odotellaan, tulee mieleen ajatus; miten ammattikuntamme voisi tulevan talven aikana itseään palvella. Uusia laillistettuja teknikoita on leivottu kymmenen, syyskokous, jossa esiteltiin mm. markkinoille tulleita uusia tarvikkeita, pidetty ja hallituskin on jo pari kokousta pitänyt tämän syksyn aikana. Mitään erikoista ci kuitenkaan ole vielä esiintynyt. Ammattikunnan kehitystä ajatellen olisi kiinnitettävä suurempaa huomiota sellaiseen mahdollisuuteen, että koetettaisiin järjestää uusien työmenetelmien esitystilaisnnksia jäsenille. Ammatissamme ilmaantuu aina uusia työmuotoja ja -tapoja, mutta ainoastaan harvat niistä saavat kuulla ja niitä nähdä. Niitä olisi siksi hyvä esitellä koko jäsenistölle ja nntnndet koituisivat näin ollen koko ammattikunnan hyväksi. Eikö voitaisi ajatella, että liiton taholta järjestettäisiin jäsenille esitystilaisnnksia iniinlloinkin kuin kokouksen yhteydessä. Jäsen, jolla olisi tiedossaan nntnnksia ja olisi niitä halukas esittämään ammattitovereilleen, voisi silloin ottaa yhteyden liittoon, joka puolestaan järjestäisi esittelytilaisuuden. Käsitelköön esitys henkilökohtaisesti nähtyä tai vaikkapa ulkomaisesta kirjallisuudesta otettua, pääasia on, että uudet työtavat ja vihjeet koituisivat jokaisen jäsenen hyödyksi. Tällainen toiminta olisi varmaan tervetullutta ja kehittävää. Jotta yhdistystoimintamme saisi enemmän eloa ja tuloksia ja jottei ammatti- 17

11 Suomen Hamm Lassa on sitten virallisesti hyväksyit erkitty lopullisesti avnstnskassarekisti liiton hallituksen tekemän päätöksei issalle. Jäsenmaksut peritään ncljäi ikanden kninttiia. I-hisimmäincn mak a ja viimeinen neljännes peritään lo Jäsenmaksut voidaan kyllä maksaa puolivuosittainkin ja miksei kertamaksuinakin. On hyvin tärkeätä, että jäsenmaksut suoritetaan määräaikoina. Jos nii- <ien suoritus laiminlyödään, ei sairauden sattuessa suoriteta myöskään mitään korvauksia ja jäsen katsotaan maksujen laiminlyönnin takia eronneeksi kassan jä.senyydestä. Sellaista ei tuskin kukaan liiton jäsen halunne, sillä sairaushan ei katso aikaa, koska se tulee vierailemaan. Tällaisten odottamattomien tapausten varalta on hyvä kuulua kassan jäsenyyteen. Jokainen jäsen saa itse päättää, mihin maksuluokkaan haluaa kuulua. Ensiinmäisel maksukortit oli kirjoitettu alimpaan luokkaan. Maksuluokan korotuksesta on jokaisen ilmoitettava erikseen kassalle. Kassan säännöissä on.selitetty eri maksuluokat. Avustuskassan tarkoituksena on sairaustapausten sattuessa olla jäsenistönsä taloudellisena tukena. Muistakaapa arv. jäsenet siis suorittaa jäsenmaksimnel Avustuskassan osoite on Helsinki, Untamonfie 6 f, 19, puh , työaikana 6J 225. Posti.siirtotilin N.o M. Hiomaa. tään paljon ns. silmää, jolla kyetään jäljittelemään luontoa mahdollisimman tarkoin. Useinkaan ei pieni viirieroavaisiius (esim. akryylihampais- -sa) ole niin suuri virhe, kuin jos hampaan maili on toinen kuin potilaan omissa hampaissa. Mallista huomaa heti. onko hammas keinotekoinen vai luonnollinen. Väristä sen sijaan ei niin helposti sitä linomaa, koska värieroavaisnuksia on olemassa muutenkin. Saadakseen hampaisiin oikean liiomiolliseii leiman, täytyy hammasteknikon tuntea hampaiden anatomia ja perustiedot hampaiden terän ja kriiiimin oikeista muodoista. Mutta ei riitä yksin se, että tietää nämä. vaan ne on myös osattava käsin tehdä. Itarasta harjoitteina tähän oii. että ensin mallista (esim. kirjoista ja lehdistä tai tehdasvalmisteisista hampaista) piirtää paperille siksi, kunnes siinä on saavuttanut riittävän taidon. Tätä voi tehdä ajankuluksi kotonakin..sitten voi ruveta muovailemaan sopivan kokoisesta kipsinkappaleesta liampaita, en,sin isompia, sitten pienempiä ja lopuksi liionnollisen kokoisia vahasta. Tällä tavoin tasomme kehitys lioniehtuisi paikalleen, ehdotankin Iässä yhteydessä, että ne arv. jäsenet, joilla on tiedossaan jotakin uutta ja kehittävää, ottakaa yhteys hallitukseen ja tehkää palvelus koko ainmattikiinnalle. Työtaitoamme on korkea aika ruveta parantamaan. Ja lopuksi on jälleen muistettava jäseniä velvollisnntensa suorittamisesta. Nim. liiton jäsenmaksu ja lehden tilausmaksu! Suorittakaa ne ensi tilassa postisiirtotilille N:o Olisi toivottavaa, että jokainen jäsen suorittaisi ilmoituskortin saatuaan maksut viipymättä. Silloin voi hyvällä omallatunnolla jatkaa proteesien tekoa. 1«iiii: f'»lk'i, '.(. v.i',! i,i fiii-f :;).; m:-":-! :zi,:e.f.i(f(i;?i _ Sihteeri.

12 2) Palatinaalipinta yiä-ykkösessä muistuttaa enemmän kolmiota kuin suorakaidetta, kuten lahiaalipinnasta edellä on sanottu. Se on kovera ja sen sivnrennoilla on kaksi sivnpienaa, jotka yhtyvät kantaosassa kalideksi tai kolmeksi kolionlnmaksi (kyhmyksi). (Kuva 1). 3) Sivulta katsottuna se on siis talttamainen (Kuva 3), mutta se ei sulaudu kantaosastaan suoraan juureen, vaan knrontnn voimakkaasti kiilteen rajasta papillan asennon mukaisesti. Tässä on hyvä huomata sellainen epäsäännöllisyys, että kiirontnminen on usein voimakkaampi mesiaalisivnlla kuin distaalisivuua. Nämä epäsäännöllisyydet ovat tärkeitä muovailussa, sillä täysin säännöllinen hammas vaikuttaa jäykältä ja kuolleelta. 11 Hampaan muoto kuten kaikkien etuhampaiden muistuttaa talttaa, siis sivulta katsottuna sen labiaalipinta on kaareva, ei suora. Kolmasosa hampaasta ikenen puolella on yleensä huomattavasti suorempi (Kuva 3. Sen labiaalipinta on edestä päin.suorakaiteen muotoinen, ts. sen reunat koskettavat suorakaiteen jokaista sivua (Kuva 1). Terän kärki on nuorilla ihmisillä nnrteinen, mutta myöhemmin tasaiseksi knlnnnt sekä mesiaalisesti terävä ja distaalisesti pyöreä. Distaalinen sivupinta on kaarevampi kuin mesiaalinen. Ylhäältä katsottuna on labiaalipinta kupera siten, että suurin kuperuus on hiukan hampaan keskiviivasta mesiaalipiiolelle (kuva 2) ja distaalinen puoli on loivempi kuin mesiaalinen. Poikkileikkauspinta on kaulan kohdalta melkein pyöreä. Lahiaalipintaan on erittäin tärkeätä muovailla pienet kyhmyt ja norot. Sitä ei saa missään tapauksessa tehdä aivan lasimalsen sileäksi. Yläleuan kakkonen Mnovailnnn sopivat melkein samat säännöt kuin ykköseenkin. Erotuksena on vain, että kakkonen on pienempi ja kapeampi sekä kärjestään pyöreämpi niin hyvin distaalisesti kuin mesiaalisesti ja labiaalipinnastaan knperampi. Poikkileikkauspinta on hampaan kaulan kohdalta soikea. Hammas vaikuttaa yleensä vahvemmalta kuin ykkönen (kuva 4). (Jatk. senr. nnmer.) KAMADAAM siirtolaisina aikovia asiakkaitamme, joille kalkille olemme jo lähettäneet hankkimamme englanninkieliset siirlolaislupaanoimiskaavakkeel ja snom. kyselykaavakkeet ym., kchoitamme heti ohjeittemme mukaisesti täytettyinä ja allekirjoitettuina palauttamaan toimistoomme. Hankkimiemme kaavakkeiden patautusalka loppuu pian ja ne on joka tapauksessa palautettava toimistoomme. Hakijoita, joilla on vielä jotakin kysyttävää, kehoitamme soittamaan aamuisin klo 7 11 kotipuh tai klo toimisloon puh tai Uusien hakijoiden suliteen sopimus erikseen. Myös uudet hakijat (tosilähtijät) voivat toistaiseksi saada heti k.o. kaavakkeet ohjeineen ilmaiseksi toimistostamme henkilökohl. tai postitse niin kauan kuin niitä vielä on saatavissa, ja ehdolla, että ne palautetaan toimistoomme 2 viikon kuluessa. Tarjouksemme ou vain hetken voimassa. ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTO H. Y. Lähteenkorva, Kasarmik. 23 A 9, puh , tai (kotiin aamuisin ja sunnunt.) Toimisto auki Kulien passeja hankkinut toimisto Suomessa. Tallettakaa ja kertokaa toisillekin

13 «N UFO LABORATORIOMOOTTORI NUR<3 ^ltljtzahne haben den VITA ZAHNFABRIK SÄCKINGEN Tämä brittiläisistä aineista tehty laatumoottori on erikoisesti valmisteltu kestämään laboratoriotyön aiheuttamat rasitukset. Moottorin rakentamiseen kestäväksi ja luoteltavaksi työvälineeksi on vaivoja säästämättä käytelly sekä ammattilailoa että asiantuntemusta. Toimitetaan täydellisenä 4:llä stuheillai, sarjaan käämitetty t/6 h.v., vaihtovirralle, kierrosnopendel: t VITA L U M I N HAMPAAT säilyttäviil niin piiiviiii- kiiiii keinovalossakin läinpiniiiii punertavan vivaliteen kuten luonnolliset liainpaatkin LUMlN-Pl NKKTAVl l S. se on vain \ ITA-l.lMlN-IIAMPAll.l.A. Yksinmyyjä.Suomes>a: OY. H A M M A S -.F A S A 1 K A.S T A R V I K K t nionink Puli. ti.') 7.'>7,.52 3, Lisätietoja hamma.starvikekaupoislanne. TUKKUMYYJÄ:,,,, 5, DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS LTD ionddn W. I.

14 Sveitsiläisen Hammasteknikko-Yhdistyksen ammattijulkaisusta "Die 2ahntechnik» N:o 3, 9. vuosikerta. (Toimituksen luvalla.) 3'» Kuinka kullanhäviö Tri F. W. Selbach, Hamburg-Basel lasketaan? Mikä kullanhäviö on työssä sopiva? Montako prosenttia vähemmän valmis työ saa painaa kuin annettu knllanmäärä? Valmiiksi kiilloitettnnn työhön lasketaan yleensä 15 "/o ylipainoa. Erikoisesti on huomautettava seuraavaa: mitä vahvempi työ, sitä pienempi on pinta yhteispainoon verrattuna ja sitä pienemmän täytyy olla prosentuaalisen häviön. Mitä sirompi ja heikompi työ, sitä suurempi on pinta ja häviö. Parandentoosikiskotnksissa voidaan saavuttaa 30 "/o painonhäviö. Suurissa laboratoiioissa saadaan tämä tilapäinen tuhlaus takaisin, koska sellainen häviö korvaantuu jälleen toisissa töissä, minkä vuoksi edellä mainittu 15 "/o ylipaino voidaan yleensä hyväksyä. Seuraava esitys osoittaa, kuinka kullanhäviö lasketaan käytettäessä kruunnihin, siltoihin, levyihin, pintehsiin yms. 18 ja 20 karaatin kultaa. Teknikolle annettu kulta gr Valmiin työn nettopaino ennen kiilloitnsta gr Palautetut täliteet( leikkeet ja vahmappi) gr Palautettu viilajanho 121 gr gr Teknikon varsinainen häviö 13 gr Teknikon häviö 13 gr = 3,05»/o nejto Viilajanhon erotus (keskiarvotulos /000) V 121 gr = 57,5 gr hienokultaa tai.. - i 73 gr 18 tai 20 kar. kultaa gr häviö. *. 48 gr = 11.35»/o netto Kokonaishäviö 61 gr = 14,40 '/o netto lidelleen oii otettava luiomiooii. että teknikon palauttamat tähteet ovat valutöihin käyttökelpoisia vain 2 3 kertaa, jonka jälkeen ne on niiden hnokoi.snnden tähden vietävä puhdistuslaitokseen, missä snlattamisen ja palamisen ym. kantta tulee painoiihäviötä jälleen 2 5 */o. Näihin laskelmiin eivät sisälly mahdollisista varkauksista aiheutniieet tiäviöt eikä luottamuksella nähtävästi annettu sellaisena siis epävarma kulta. Tässä ei ole otettu huomioon rahallista puolta, ts. snlatiiskiistannnksia, jotka eivät ole ollenkaan vähäpätöisiä lähes 500 gr:sta kultaa i0,80-1. DM grammaa kohti). Jos tahdotaan selvittää posliini- tai akryylihamjjailla varustettujen siltojen paino jälkeenpäin, punnitaan silta ja painopuolelle pannaan vastaavankokoiset hampaat. Tämä ei tosin anna tarkkaa tulosta, mutta suojaa korkeasta ylipainosta. Kulta on paiasta antaa ulos tyhjässä peltilaatikossa, jossa on pienellä lapulla kullan paino. Usein pidetään myös erityistä kirjaa annetuista ja palaiitetnista knltamääristä. Kun teknikko antaa työn takaisin, kirjoittaa hän lappuun valmiin työn ja knlliintähteiden painon: [jnnttum» kulta on työhäviötä. Knltatyö painaa yleensä noin 1 7 kertaa enemmän kuin vahatyö. Jos halutaan työn onnistuvan, otetaan kultaa kaksi kertaa se eli kaikkiaan 34-kertainen määrä. Tässä on otettu silloin jo huomioon vahikanavat ja valiinappi. Seuraava taulukko on tarkkaa laskijaa varten: Käytettävä Valutyö taval Parafiini- Mehiläisvalnknlta lisesta valii- vahasta vahasta vahasta 14 kar. kulta 16,8 kertaa 16,3 kertaa 15,9 kertaa 16 17,7 17,1»» 16, ,5 18,0»» ,4 18,8») 18, ,2 19,6 19,2, 22 20,3,. 19,6 19,2.. Hienokulta 21,2 20, ,1 Lopuksi vielä sana niille, jotka itse.sekoittavat kultaa. Tämä tyä olisi jätettävä täysin pätevän alan liikkeen tai laitoksen tehtäväksi. Kullanleikkeet ja -tähteet voimme yleensä itse sulattaa ja noudattaa siinä seuraavaa tapaa (Selbach'in mukaan): 2.5-

15 Kulta sulatetaan useita kertoja ja puhdistetaan käyttöä varten horaxilla, salpietarilla tai snhlimaatilla (varottava myrkyllisiä höyryjä). Takomiskoe osoittaa, onko metalliseos hyvä ja luja; knltapala taotaan alasimella. Kulta ei saa revetä rennoiltaan, muuten se on sulatettava vielä kerran samalla tavoin kuin edellä on selostettu. Metallinkiilutus Molarikruimnnn Premolarikrnnnnnn Vaippakrnnnunn Nastahampaaseen Inlay Sillan väliosaan Jnotoksiin Pinteisiin vahvuuden mukaan hammasta kohti Knltalevyihin kiiltatöihin on snnnnillecn seuraava: 3,0 gr 20 kar. 2,5 gr 20 kar. 2,0 gr kar. 2,5 gr kar. 1,0 3,0 gr kar. 2,0 5,0 gr 20 kar. 0,1 0,2 gr kar. 0,3 1,0 gr 18 kar. + 5 "/o platinaa 12,0 20,0 gr 18 kar.- + 5»/o platinaa Valkokiilta ja Paladinm-hopeatyöt painavat noin 1/4 vähemmän. ^ Jos kullan karaattipitoisnndesta halutaan tehdä karkea koe, käytetään väkevää salpietarihappoa (siis laimentamatonta). Koeteltavasta kohdasta poistetaan hiomakivellä kevysti mahdollinen knltans ja hiottuun kohtaan laitetaan lasi- tai pnntiknlla (tulitikulla) tippa salpietarihappoa. Tulos on seuraava: 18 ja 20 kar. kulta jää mnnttiimattomaksi ';>?-. ;, 16,,,, tulee hiukan ruskeaksi 12 tulee ruskeaksi ; < - 8 tulee nopeasti voimakkaan ruskeaksi. Kupari tulee kiiltäväksi ja muodostaa voimakkaasti vihertäviä kuplia. Nikkeli tulee mustaksi ja töhryiseksi. Messinki tulee vihreäksi ja muodostaa kuplia. Hopea (hienoudesta riippuen) tumman vihreästä tumman harmaaseen. Varo sitä hetkeä jolloin luulet olevasi täysoppinut, pysähtynyt kehityksessä, ja se merkitsee taaksepäin menoa. 26 sillä jos niin käy olet J Yleisurheilu Liittomme yleisurheilukilpailuihin, jotka pidettiin Kulosaaren urheilukentällä kauniin syyssään vallitessa, ei ollut saapunut kuin kourallinen urheilusta innostuneita jäseniä ottamaan mittaa toisistaan. Vuodesta vuoteen on innostus urheilua kohtaan liittomme jäsenistön keskuudessa laimentunut, näin ei saisi jatkua. Ammattikuntamme jäsenet, jotka työskentelevät monasti epäterveellisissä laboratorioissa, olisi saatava ulos luontoon ja urheilun pariin kaiken sisälläistumisen vastapainoksi. Olisi keksittävä keinoja massan mukaan saamiseksi, ehkä jonkinlaiset prosenttikilpailut auttaisivat asiaa. Eräs toinen ikävä ilmiö oli, että liitto ja ammattiosasto eivät pitäneet kilpailuja yhdessä vaan eri päivinä. Eikö urheilun pitäisi yhdistää eikä erottaa? Toivokaamme, että ensi vuonna kilpailuja taas järjestetään yhteistoiminnassa. Ja lopuksi tulokset. A-lnokka 6-ottelii: 1) A. Mäkinen 2663; 2) P. Rantalainen 2423 pist. B-lnokka 6-otteln: 1) M. Riikonen 3247; 2) H. Stigell 2211; 3) E. Lchmnsvnori 2197; 4) O. Kautto 2063; 5) U. Kokko 1279 pist. Ikäni. 3-otteln: 1) E. Lappi 902; 2) A. Hertola 819 pist. Nuorten 600 m juoksu: 1) Suonio 1,49. 27

16 Joka ta^jaukses.sa nämä kesän hiljaiset hetket, lomat ja muut retket antoivat hyvät työhalut. Yksinomaan kruunun»pistäkääs' pöytä koreeks'», ärähti slanssauskin menee kuin huitaisisi motin halkoja. Multa ehkä se hurja luonto taas laskee talven mittaan ja tulee mietittyä, että milläs jäsenillä tuokin työ taas tulisi tehtyä, tekisikö sitä ollenkaan vai ailtaisiko sen toisen tehtäväksi. Ja jos työstä ci sitten tulo hyvää, niin mestari narisee. Ja jos ci mestari narise, on se pelko, eräskin kohtalaisen hyvin Bacchukseii ettei hammaslääkäri pidä siitä. Vielä nesteillä kurkkuaan huuhdellut setä, kun on eräs kolmas, joka ei ole koko hammaslekniikasta astui raitiovaunuun ja löi satasen rahastajan perillä, mutta on aika hy edessä olevalle tiskille. Arvata vä tekijä arvosteluissa. Ja se on hän voi, että se rahastaja jäi hetkeksi hiukan potilas. Ehkä Iästä kaikesta johtiiukiiu»tekemättömäksi», ennenkuin hok eitä meille hammasmiehillekin on tulliil sasi antaa asianmukaisen tiketin koko hj'vä tapa löytää virheet toisen töistä, satasella. Sen rahastajan ajatuksen ailahteluihin vaikka meidän itsemme tekemillä ham olisi ollut mukava päästä pailla potilaan täytyisi»syödä maitokin sillä hetkellä hiukan tutustumaan, olisivatko leikkaamalla».».sananlaskulla» sanoen; hänen hoksottimoiisa yhiä hyväs Mennään katsomaan loisen kipsikuppia. sä kesäterässä kuin eräällä hammastekijällä, joka yritti ja kovasti yrillikiu riipustella vaikka oma silmä on täynnä stcnssiä.» Tähän kaikkeen on vielä sokin syy, että tarinaa tähän»hampaan kolos- yksi tykkää sen olevan noin näin ja kol ta»-yllekirjpitukseii alle eli sille varatulle mas kai väärin päin! Pikku mitta itsekkyyttä paikalle. Tämä elämä kuu ou sellaista ja kateuttakin ou joskus mukana»ongella oloa», ettei tiedä, mitä aina sormilleen osoittamassa:»tuo on tehnyt eteenpäin ajatellen tapahluii. Täytyy sellaisen, kyllä minä vielä joskus teen siitä tässäkin osassa lehteä tehdä harkittua tollaiscn.» Meidän ammattimme kun on työtä, ettei tulisi astuttua toisen tossuille niin monivivahteinen. Joka päivä joku eikä taas jätettyä omia tossujaan toisen tallattavaksi. lyö tuo uutta eli»nuorempien toilahduksia», joita eivät vanhemmat tekijät aimi Neliottelussa (100 m, korkeus, pituus ja kuula), jossa ensimmäistä kertaa kilpailtiin liammasteknikko P. Aition lalijoittamasta»pikku- Nuform» pokaalista, sai M. Riikonen ensimmäisen kiinnityksen. lialua tarpeeksi hyvin ymmärtää. Sillä el sitä arvailemallakaan voi tietää, miten siinä kävisi, jos joutuisi koettelemaan inltl.ta jonknii nuoremman kanssa vaikl<a])a näytelöissä, jotka tehdään nykyisin taillisluskokeissa. Voisi mennä sormi suuhun ainakin joissakin tapauksissa..\nnan kuitenkin kaiken kunnioitukseni vanhoille tekijöille. He ovat paljon nähneet ja paljon kokeneet ja voivat kokemusten ))erusteella tietää, ettei se vika aina ole leknikossakaaii, jos joku työ on epäonnistunut, siltä vika voi olla myöskin»mittamiehessä» tai sitten sen lopullisesti mitatun mittaamattomassa jiikkii suussa. Eihän kaikille sovi saman muotin mukaan valettu esitys. Eikä kai kaikille sovi sellainen»kampaprolecsikaan», joka on keksitty ja josta huhu kesällä kierteli kaupungilla. Kaiketi siihenkin pitäisi olla soiiivaisuus taattu, eiineiikiiin menee ottamaan kitalakea pois yläproteesisla. Olen muuten kuullut kaksi nimeä tälle keksinnölle. Toinen on»kampa» ja toinen»kamha». Ehkä se ensimmäinen nimi on väärin, koska olin lukevinani sen niin eräästä päivälehdestä. Muuten miksi ei tällaista proteesia ole keksitty jo aikoja sitten eli silloin, kun oli se»kautsun kulta-aika». Voi niitäkin kertoja, kun 5'ksi sun toinen kaveri olisi pelastanut tilailleen ])oistamaila putsatessa puhki menuecn jiroteesin kitalaen, eikä senkään naapurin olisi kerran tarvinnut pelästyä sormeaan, joka muistulli valkoista kautsua ja jonka tosiaan täytyi ihmetellä, että mistäs sitä nyt keskelle proteesia oli ilmestynyt. Mutta kaipa ne kamba-proteositkin hyviä tekeleitä ovat mene ja tiedä. Ehdottaisin kuitenkin, ettei naispuolisille potilaille tehtäisi sitä lilaa sinne kitalakeen ainakaan silloin, jos järjestää»protsan» noin niinkuin»kyökin puolella»..silloin olisi parasta pistää vaiihlokiimia täytteeksi kitalakeenkin. Nykyään kun on noita hyviä keksintöjä mikäs niitä on käytellessä. Se on vain sen merkki, että eteenpäin ollaan menossa. Eteeniiäin on lehtemmekin menossa, koska kuulemma se lähetetään ensi vuonna ilmaiseksi, kunliaii jäsenmaksuja on ensiksi hiukan korotettu. Tämä lehti tulee sitten niinkuin puoli väkisin ja parasta kai on se lukea. Onhan siinä aina jotakin uuttakin. Multa eniieukuin loiietan, haluaa kerttoa pienen tarinan niistä kolmesta kunnon miehestä, jotka tänä vuonna vielä muuttavat muotoaan. Heidän nenänsä kun ovat venyneet aika pitkiksi. Ja se johtuu siitä, että lehti on lähetetty kaikille jäsenille, multa tilausmaksuja oii saatu vain vähemmältä kuin puolelta jäsenmäärällä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Mitäs sanovat ne, jotka ovat erehtyneet maksamaan? Ehkä eivät sano mitään, vaan läheltävät mustia ruusuja niiden kolmen»näköpaikkojen ympärille». Muuten nämä kolme vastaanottajaa ovat: nykyinen toimittaja, sihteeri ja se kolmas onneton teknillinen toimittaja. Keilailu <.i..!'»...,, <..,. i i - -. ; '.. Keiloja kaadettiin Rnnsnlankadnn hallissa, jolloin ensimmäistä kertaa kilpailtiin joht. A. Hellemaan lahjoittamasta kiertopalkinnosta. Tulokset: 1) O. Lindholm 735; 2) P. Rantalainen 721; 3) A. Semenius. 693; 4) G. Sandström 665. Tämä numero on postitettu ainoastaan tilausmaksun suorittaneille. Detta niimmer är pastat endast dt dem vilka erlagt prenumerationsavgiften

17 För de svenskspräkiga läsarna Lakialoite. Föraibetet, som gjorts av den samarbetskomite som bildades av Finlands Tandtekniker Förbund och den tili F.F.C. hörande yrkesavdelningen, har nu kömmit sä längt, att ett parti inlämnat tili riksdagen en motion, i vilken begäres rättigheter för tandtekniker att göra tandproteser dirckt ät allmänheten. I artikeln päpekas det nationalekonomiska missförhällande, som räder dä en högre uthildad person utför arbete vilket kan utföras av en person med kortare iitbildning. Samtidigt är dock den skolning en tandtekniker erhäller koncentreiad tili det tekniska och just dä proteser. Dä en brist pä tandläkare räder i landet skiille en utökning av tandteknikernas rättigheter medföra en lättnad och därmed giva tandläkarna bättre tid tili merfordrandearheten.genom sitt monopol har tandläkarna kunnat hälla priserna för proteser höga och därigenom har ej mindrebeniedlade möjligheter att skalfa sig dem, dock kan ej tandproteser hetraktas som nägon lyxvara. Artikeln slutar med förhoppniiig om alt lagföslaget mätte fä det iinderstöd, det sä väl är förtjänt av. Hampaiden muovailusta. I artikeln päpekas vikten av tändernas rätta utformning, detta i alla synnerhet nu dä akrylen fätt en sä vidsträck användning vid framställningen av enskilda tänder och hroar. En liten lärgolikhet hos tanden spelar en mindre roll, dä de egna tänderna vanligtvis ej äro alldeles lika i färg, dä äter en formolikhet snabbt förräder den konstgjorda tanden. I fortsättningen päpekar författaren vikten av en grundlig kännedom av tändernas anatomi och ej allenast kännedom utan en tekniker l)ör dessutom med sina händer kuuna modellera dem. I fortsättningen Jiehandlar författaren formerna hos övrekäkens etta och tväa. Artikeln fortsätter i nästa nummer. Hallituksen tuolilta. I denna artikel vilken är skriven av förhimdets sekreterare framhälles att ett större arbete borde nedläggas inom torhiindet pä, att ät medlemmarna giva en fortsatt undervisning. Denna undervisning aktualiseras alltmer dä ett alit större antal nya materiat och arhetsmetoder gjort sina intäg inom yrket. Akryylistä ja sen käytössä esiintyvistä haitoista. Artikelförfattaren framhäller att en stötre del av de negativa sidorna, som framträder hos akrylen kumia elimineras, om mau hlott vid polymeriseringen tar i beaktande dess eksotcrmiska natur och handlar därefter. Han hetonar 30 vikten av ett ej överskrida de magiska 70 :na för hastigt utan läta polymeriseringen fortskrida imder en längre tid i lägre temperatur helst dä under kyvettpressen. Pätevyyskokeet. Sistlidne anglisti hölls i Anstalten för yrkenas befrämjande prov för elever inom yrket..\v 15 elever godkändes 10 och hlevo de inskrivna i medecinalstyrelsens riiuor säsom tandtekniker. Vid en jämnförelse med senaste är kunde glädjande nog framsteg observeras visavid arhetsskickligheten. Arhetsfiirhällandena voro däliga och här anser författaren att en förhättring horde fäs tili ständ. Avustuskassa. Förhimdets hjälpkassa har nu hiivit godkänd av socialministeriet. Den förra sjukkassan har därmed iipphiirt att exsistera och dess medel övertagits av hjälpkassan. Dä olika hctalningsklasser förekommer, fär varje medlem fritt välja vilken betalningsklass han önskar tillhöra. Hjälpkassans adress är Helsingfors Untamovägen 6 C 19, tel iinder tjänstotid (il 223. Kuinka kullanhäviö lasketaan..artikeln är en översättning frän den sclmeiziska puhlikationen»die Zahntechnik» och liehandlar guldförlusten och dess beräknande vid iitförande av tandtekniska arheten. Hammasteknikko-oppiktskurssi. Under tiden (i hölls en kurs för elever inom yrket. Kursens elcv-antal var 32 varav 9 frän Helsingfors. Skribenten redogör över de svärigheter kursledningen hade att övervinna pä grund av att nägra föreläsare och lärare utehlevo. Tili de positiva sidorna kunna räknas det ökade anslag, som heviljats av myndigheterna samt den högre standard eleverna iippvisade jämnfört med föregäende är. Dock kunde mau i nägra fall oliscrvera, att eleven pä lahoratoriet ej fätt den grund, som är ett villkor för att han skall kuuna gottgöra sig imdervisningen vid kuisen. Arbetsgivarna horde även fästa en större iippmärksamhct vid clevens användning av materiat. En sädan slösaktighet, som förekom vid kuisen, borde icke fä förekomma i nägot laboratorium. mm» -.! Och sd var det fiffiga Allo som tyckte att motsat.sen tili Ukista borde vara leverldda. 31

18 T :.r.a Arv. Hammasteknikot/ > i!: Hammaskultaa työssä tarvitsemassanne muodossa ' saatte valmiina meiltä. i jö i).< -'. i I '! >! ', )l im Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, :, toinen henkilökunta takaa tuottei temme laadun. Kultaseppä WESTERBACK OY Helsinki, Eerikinkatu 7. Puh nykyaikaiset varusteet ja ammattitai- Tekniikka on yksinkertainen aseteltaessa»anatoform» New Hue 20 takahampaita. Niinkuin luonnollisessa purennassakin oikean purennan ja artikulaattion avain on ensimmäisten ylä- ja alamolarien keskinäinen suhde. Ensimmäisen ylämolarin mesiolinguaalinen kuspi sopii ensimmäisen alamolarin keskipisteeseen. Tällä tavoin purenta on automaattisesti tarkisteltu ja k.o. hampaat asettuvat heti oikeaan asentoonsa. ANATOFORM" IV^hZ ZflZE rek. tavaramerkki 20 TAEARmVkllk YKSINMYYJÄ SUOMESSA: OY DENTALDEPOT AB, HELSINKI AMALGAMATED DENTAL TUOTE AHALGAMATED DENTAL TRADE DLSTRIBUTORS LTD. Solila House, 7, Swallow STREET Piccadilly, London.W 1. 32

19 Tiedoitus DEPOOSTA" Hampurin hammastarvikemessuilla oli kaksi erikoisen kiinnostavaa uutuutta KAMBA-imuke menetelmä ja kehitetty tekniikka tuettujen hammasproteesien valmistuksesta yksinomaan pihtien avulla. Molemmista olemme saaneet varsin hyviä lausuntoja sekä Saksasta että Norjasta missä näitä menetelmiä on käytetty. Rajoitetusta kiintiöstämme olemme varanneet valuttaa näitten uutuuksien hankkimiseen. D U P L 1 T monistemassaa on saapunut. OY DENTALDEPOT perust AB Kirjapaino Oy. SANA

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Harjoitus 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua Oppilaat saavat etsiä mieleisensä kiven. Tehtävä voidaan myös toteuttaa kotinä, jolloin oppilaat ottavat mukaan kiven kotoaan. - Mistä löysit

Lisätiedot

1.3 Prosenttilaskuja. pa b = 100

1.3 Prosenttilaskuja. pa b = 100 1.3 Prosenttilaskuja Yksi prosentti jostakin luvusta tai suureesta on tämän sadasosa ja saadaan siis jakamalla ao. luku tai suure luvulla. Jos luku b on p % luvusta a, toisin sanoen jos luku b on p kpl

Lisätiedot

6. Etäisyydenmittari 14.

6. Etäisyydenmittari 14. 97 ilmeisessä käsirysyssä vihollisen kanssa. Yleensä etäiyyden ollessa 50 m. pienempi voi sen käyttämisestä odottaa varmaa menestystä; paras etäisyys on 25 m. tai sitä pienempi. Sillä missä tilanahtaus

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Hammastekniikka tutuksi

Hammastekniikka tutuksi Hammastekniikka tutuksi Hammasteknikko on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja -kojeita yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hammasteknisessä

Lisätiedot

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT Koko rengas vulkanoidaan yhdellä kertaa. Paahtolämpö pysyy automaattisesti tasaisena muotin kaikilla osilla, niin että ylikuumennuksen tai raaaksi jäämisen mahdollisuutta

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua 1 a. Etsi sellainen kivi, josta pidät. - Mistä löysit kivet? - Milloin löysit kiven? - Miksi valitsit juuri tämän kiven? 1 b. Esittele Esittele kivesi. Käyttäkää luovuutta

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

Entistä parempaa valoa

Entistä parempaa valoa vaikka Shell»valopetroli Entistä parempaa valoa»lamppuseuduilla» ollaan nyt tyytyväisiä, sillä enää ei tarvitse kärsiä huonosta valaistuksesta. Epäpuhtaan ja savuavan petrolin aika on ollut ja mennyt Shell»valopetroli

Lisätiedot

Tiedote maalausaikaneuvotteluista

Tiedote maalausaikaneuvotteluista Tiedote maalausaikaneuvotteluista Cab on lähettänyt 17.1.2017 tiedotteen jossa he kertovat että maalausaika tulee muuttumaan 27.4.2017 Tämä 17.1.2017 lähetetty tiedote uusista ajoista on yksin ja ainoastaan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela Olipa kerran köyhä maanviljelijä Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela 1 1 Johdanto Tässä raportissa esittelemme ratkaisukeinon ongelmalle, joka on suunnattu 7 12-vuotiaille oppilaille

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Julia Petäjäjärvi, Niko Romppainen, Elias Ilvesluoto ja Taneli Luokkanen TÄMÄ TOIMII 14.3.2005 Meidän Tämä toimii - ryhmässämme on Taneli, Julia, Elias ja Niko. Aluksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan,

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan, Origami on perinteinen japanilainen paperitaittelumuoto, joka kuuluu olennaisena osana japanilaiseen kulttuuriin. Länsimaissa origami on kuitenkin suhteellisen uusi asia. Se tuli yleiseen tietoisuuteen

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS sisäkumeja engl. naisten kilpa-ajokärryihin SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS PUHELIN: 11 60 TURKU Sähköos.: MERILÄ, TURKU Tavaraos.: TURKU ITÄINEN TEHDAS ja TUKKULIIKE: KAARINA MYYMÄLÖITÄ: TURKU.. Puhelin

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Tarina-tehtävän ratkaisu

Tarina-tehtävän ratkaisu - tämä on esimerkki siitä, kuinka Pähkinä-lehdessä julkaistavia Tarina-tehtäviä ratkaistaan - tarkoitus ei ole esittää kaikkein nokkelinta ratkaisua, vaan vain tapa, jolla tehtävä ratkeaa Tehtävä: Pääsiäiskortit

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis Toshiba B-SA4T opas Etupaneeli ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE FEED:llä saa yhden tyhjän tarran tai viimeksi tulostuneen tarran uudelleen (asetettava huoltomenusta) Kuva muovikuorisen

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Miten toimittaja katsoo maailmaa? Toimittaja etsii AINA uutista Dramaattista Ristiriitaista Erilaista

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina.

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina. TrendyNailWraps kynsikalvot on valmis- tettu Yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle, joka on niin kestävä että sen pintaa voidaan karhentaa. TrendyNailWraps kynsikalvojen päälle voidaan laittaa

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot