Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus Tiuku Pennola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola"

Transkriptio

1 Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola

2 Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto Katsaus vuoteen Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut Kansalaisjärjestötoiminta...12 Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta -Kansalaistoiminnan kehittämishanke ( ) Kehittäminen ja asiantuntijuus...16 Vaativa vauvatyö...17 Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projekti ( )...19 Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö Vertaisuutta, osallistumista ja vaikuttamista Miinassa ( )...23 Uskalla puhua perheväkivallasta -hanke ( ) Ehkäisevää väkivaltatyötä nuorille Turvaverkko-hankkeessa ( )...26 Lapsilähtöinen päihdetyö...27 Valtakunnallinen Pidä kiinni -hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille...27 Päihteet lapsen silmin ( )...28 Lapsikeskeisen päihdetyön kehittämisprojekti ( )...29 Mitä vauva toivoo odottavan perheen päihdeintervention kehittäminen äitiysneuvolassa ( )...29 Lasten hyvinvointia ja perheitä tukeva työ...30 Perhetyö...30 Tapaamispaikkatoiminta Miesten keskus Neuvokeskus Yhteistyöhankkeet...34 Kotimaiset yhteistyöhankkeet...34 Kansainväliset yhteistyöhankkeet Hallinto ja henkilökunta Talous Euroopan kansalaisten vuosi 2013 on haasteellinen Tuloslaskelma Tase...47 Tilintarkastuskertomus LIITTEET Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset vuonna 2012 kotipaikkakuntineen ja perustamisvuosineen Liittohallituksen jäsenet Toimikunnat Johto- ja ohjausryhmät Liiton jäsenyydet keskusjärjestöissä ja muissa yhteisöissä vuonna

3 Hanna Hauta-aho 1. Ensi- ja turvakotien liitto Ensi ja turvakotien liitto on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka sääntömääräinen yhteiskunnallinen tehtävä on puolustaa lapsen etua, turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Liitto on jäsenyhdistystensä (29) keskusjärjestö, yhdyselin. Se kehittää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa syrjäytymisvaarassa eläville lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettuja palveluja, toimintamuotoja ja niihin liittyviä työvälineitä sekä vahvistaa kansalaistoimintaa erityisesti osallisuuden näkökulmasta. Liitto valvoo asiantuntijana lasten ja perheiden etua sekä vaikuttaa heitä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Arvot, joihin liiton toiminta perustuu, ovat rohkeus, inhimillisyys, luottamus, tasa-arvo ja turvallisuus. Liiton toimintaa ohjaavat strategiset valinnat (Ensi- ja turvakotien liiton strategia ), joiden perusteella asetetaan vuositavoitteet ja arvioidaan tuloksia. Toimintaympäristön muutokset ja sen ennakointi, miten muutokset vaikuttavat syrjäytymisvaarassa elävien perheiden elämään, on vaikuttamistyön ja edunvalvonnan lähtökohta. Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus

4 2. Katsaus vuoteen 2012 turvakotien tarve. Kaksi turvakotia jouduttiin lakkauttamaan kuntien sanoessa ostopalvelusopimukset irti taloudellisista syistä. Liitto tuotti perusteluja sekä kunnissa että julkisuudessa käytyyn keskusteluun turvakotien merkityksestä sekä kriisivaiheen auttajana että perheväkivallasta selviytymisessä. Toimintaympäristön epävakaus on jatkunut Kansainvälisen talouskriisin vaikutukset ovat olleet julkisen keskustelun keskiössä koko vuoden. Työttömyys alkoi lisääntyä kesän jälkeen, kun monet suuret yritykset irtisanoivat ja lomauttivat satoja, jopa tuhansia työtekijöitä. Erityisesti nuorten korkea työttömyysaste (16,4 %) herätti suurta huolta yhteiskunnassa ja alettiin puhua jo tikittävästä aikapommista. Epävakaus näkyi myös palveluissa. Kunnat noudattivat palveluiden hankkimisessa kahta toimintatapaa. Jotkut kunnat kilpailuttivat yhä enemmän sekä sijaishuollon että perhetyön palveluita. Toiset keskittivät palvelut omaksi toiminnakseen. Lastensuojelun toiminta-alueella toimi huomattavasti entistä useampia yksityisiä kansainvälisiä yrityksiä. Perheväkivallasta selviytymistyössä alettiin puhua yhä enemmän matalan kynnyksen palvelujen merkityksestä ja kyseenalaistaa Hanna Hauta-aho Osallisuudella lapsiköyhyyttä vastaan Perheet ja lapset ovat köyhiä todennäköisimmin, jos vanhemmat ovat työttömiä. Noin puolet köyhyysrajan alittavista lapsiperheistä on sellaisia, joissa kukaan ei käy ansiotyössä. Pelkkien tulonsiirtojen varassa eläminen köyhdyttää, koska sosiaaliturvan ostovoima on jäänyt jälkeen yleisestä kehityksestä. Toimeentulovaikeuksien lisäksi työttömyydestä seuraa usein sosiaalisen arvostuksen puutetta. Perheen köyhyyden todennäköisyyteen vaikuttavat työttömyyden lisäksi perheen koko ja rakenne: useimmiten köyhät lapset kuuluvat yksinhuoltajien perheisiin ja perheisiin, joissa on pieniä lapsia. Lapselle köyhyys tarkoittaa monenlaista osattomuutta ja köyhä lapsuus on luopumista monesta mukavasta. Pienituloisten perheiden on vaikea hankkia lapsille uusia vaatteita, kustantaa harrastuksia tai osallistua koulujen yhteisiin retkiin. Kasvuympäristössä voi jäädä tämän takia ulkopuoliseksi. Jokainen lapsi haluaa kuulua joukkoon ja tarvitsee positiivisia kokemuksia osallisuudesta ikäkautensa mukaiseen toimintaan. 1 Sosiaalisen eriarvoisuuden ja syrjäytymisen riskien vähentämisessä kansalaisjärjestöillä on oma roolinsa. Ne sekä tarjoavat osallisuuden mahdollisuuksia että toimivat kohderyhmänsä edunvalvojina. Ensi- ja turvakotien liitto toimi EAPN Fin, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa sekä hallitustyössä että lapsiköyhyystyöryhmässä. 4 Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012

5 Liitto kampanjoi yhdessä yhdistysten kanssa kunnallisvaaleissa lapsiperheiden työllisyyden puolesta ja korosti työllistymisen merkitystä perheen turvallisuuden kannalta. Liiton Pienperheyhdistyksen Lapsilisä-projekti jatkoi sinnikästä työtään köyhien lapsiperheiden asianajajana ja osallisuuden vahvistajana. Kuntavaaleissa yhdistys muun muassa vaati kaikille lapsille mahdollisuuksia harrastaa, kotipalveluja ajantasaisiksi, hyviä kunnallisia peruspalveluja lapsiperheille sekä ja asumisen hintoja kohtuullisiksi. Lastensuojelun toimivuuden selvitys tarpeen Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään kuntien perhetyön ja lastensuojelun toimintatapojen sekä lastensuojelun toimivuuden kehittämistä. Työryhmä julkaisi loppuvuodesta väliraporttinsa. 2 Taustalla oli pitkään jatkunut keskustelu ja huoli lasten hyvinvoinnista ja lastensuojelun tilasta. Tähän oli vastattu lukuisin hankkein, tutkimuksin ja työryhmätöin. Huolestuttavia tietoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin kääntymisestä laskuun oli tuotettu jo 1990-luvun puolivälissä ja pahoinvointi oli alkanut kasaantua kasvavalle vähemmistölle perheittäin ja sukupolvittain. Tutkijat kysyvätkin, vallitseeko suomalaisessa yhteiskunnassa ja politiikassa rakenteellinen välinpitämättömyys lapsia kohtaan. Sille on ominaista runsas huolestunut puhe lapsista, mutta huoli ei konkretisoidu poliittisiksi päätöksiksi resursseja jaettaessa. 3 Viisi vuotta sitten uudistetun lastensuojelulain tarkoitus oli edistää lasten ja perheiden ongelmien varhaista havaitsemista ja ohjata kuntien lastensuojelua ehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen. Kehityksen suunta on ollut päinvastainen: erityispalvelujen tarve kasvoi ja peruspalvelut ohenivat. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi, samoin asiakkaiden määrä sekä avo- että sijaishuollossa eikä pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä helpottanut. Lastensuojelun kokonaistilanteen hahmottamista ja selvitystyötä vauhdittivat viimeaikaiset perhesurmat. Näiden tapahtumien myötä tehtiin erillisiä selvityksiä. Valtioneuvosto asetti erillisen tutkintaryhmän oikeusministeriön yhteyteen selvittämään lapsen kuolemaan johtaneita tapahtumia. Onnettomuustutkintakeskus käynnisti lapsen kuolemia käsittelevän laajan teematutkinnan ja Valvira selvitystyön viranomaistoiminnan lainmukaisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitystyön väliraportissa todetaan, että lasten ja perheiden palvelut ovat hajaantuneet eri sektoreille, organisaatioihin ja yksiköihin, mistä johtuen kokonaiskuvan muodostaminen on vaativaa. Järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä epävirallisten verkostojen toiminta ei kytkeydy riittävästi kuntien lastensuojeluun. Kehitetyt käytännöt eivät siirry kunnista toiseen eivätkä järjestöjen kehittämistyön tulokset kuntien käyttöön. Erityisesti perheväkivaltaan puuttumisen kynnykset vaihtelevat ja tunnistaminen on epävarmaa. Pitkäjänteistä ja systemaattista koulutusta ei ole riittävästi tarjolla. Nämä johtopäätökset ovat vakava viesti kaikille lastensuojelussa toimiville, niin kunnille kuin järjestöille. Miten parannamme toimintaamme lasten ja perheiden parhaaksi? 1 koyhyys 2 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:28 3 Minna Salmi: Eriarvoistuvat perheet, XIII Perhetutkimuksen päivät 2012 Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus

6 Pidä kiinni -hoitojärjestelmä ja turvakodit palvelurakennemuutosten keskellä Pääministeri Kataisen hallitus on linjannut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoa todeten, että tärkein tavoite on julkisten palvelujen turvaaminen tulevaisuudessa kaikkialla Suomessa. Tämä edellyttää vahvoja peruskuntia, jotka pystyvät myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuuseen. Ehdotukset vahvan kunnan kriteeriksi määriteltiin kesäkuussa. 4 Vahva kunta kykenee muun muassa hallitsemaan markkinoita palvelujen tuotantotapojen monipuolistuessa. Kuntauudistuksen osana valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön johdolla palvelurakenneuudistusta. Tämän hetkisten linjausten mukaan vahvojen peruskuntien lisäksi tarvitaan kuntien muodostamia sosiaali- ja terveysalueita. Kuntien ja sote-alueiden yhteisiä keskittyjä tehtäviä varten muodostetaan viisi erityisvastuualuetta. Samalla on tarkoitus uudistaa valtionosuusjärjestelmää yksinkertaisemmaksi ja vaikuttavuuteen kannustavammaksi. Näiden uudistusten edetessä liitto on käynyt kaksi kertaa keskustelemassa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon kanssa Pidä kiinni -hoitojärjestelmän rahoituksesta ja asemoinnista suhteessa tulevaan palvelurakenneuutokseen. RAY:n avustustoiminnan johtajaa Sisko Seppää on tavattu saman asian takia. Peruspalveluministeri Maria Guzenina- Rickhardsonia on tavattu turvakotien asemaa koskien. Eduskunnassa on esitetty välikysymys turvakotien asemasta ja Työelämä- ja tasa-arvoasianvaliokunta on esittänyt lausunnossaan, että Ensi- ja turvakotien liiton turvakotien toiminta on turvattava. Työmme on saanut tukea Ensi- ja turvakotien liitto kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat sekä konkreettisin toimin että raha- tai tavaralahjoituksin tukeneet liiton ja jäsenyhdistysten auttamistyötä haavoittuvissa oloissa elävien lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi ja heidän asemansa parantamiseksi. Lahjoittajien joukossa on sekä yksityisiä kansalaisia, työyhteisöjä että yrityksiä. Monien lahjoitusten lisäksi olemme kiitollisia niistä lämpimistä ajatuksista ja terveisistä, joita olemme voineet välittää lahjan mukana perheille. Osuuskunta Tradeka-yhtymän tuella verkkoauttaminen on ottanut huomattavan askeleen eteenpäin ja mahdollistanut väkivaltaa kokeneiden nuorten kohtaamisen ja auttamisen Nettiturvakodissa. Pidempiaikainen yrityskumppani on myös Nutricia Baby Oy. Yhteistyö Anna-lehden Puhu nyt -kampanjassa on jatkunut ja lehti on tehnyt vaikuttamistyötä julkaisten säännöllisesti perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskettavia artikkeleita. Kirjailija Sofi Oksanen on edelleen mukana kampanjan taustatukijana ja säveltäjä Maija Kaunismaa antoi taiteellisen panoksensa Miina-hankkeen päätösseminaarissa eduskunnassa. 4 Kuntarakennelakia valmisteleva työryhmä Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012

7 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Liiton vaikuttamis- ja edunvalvontatyön tehtävä on ottaa kantaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden puolesta, kun heidän elämäänsä, olosuhteitaan ja palvelujaan heikentäviä päätöksiä ollaan tekemässä. Edunvalvonta tarkoittaa epäkohtien esiin nostamista ja niistä tiedottamista sekä ennakoivaa vaikuttamista. Edunvalvontaa toteutetaan vaikuttamistoiminnan keinoin. Vaikuttamistyö perustuu tutkimus- ja kokemustietoon jäsenyhdistysten palveluja käyttävien perheiden tarpeista ja työn vaikuttavuudesta. Vaikuttamistoiminnan tavoitteina oli tuoda esille liiton näkökulma kunnissa alkaneen sisäisen turvallisuusohjelmakauden sisältöön, pitää yllä keskustelua turvakotipalvelujen tarpeellisuudesta, varmistaa päihteitä käyttäviä naisia ja vauvaperheitä kuntouttavan Pidä kiinni -hoitojärjestelmän rahoitus sekä korostaa koko perheen avunsaannin merkitystä ja huomioida erityisesti apua tarvitsevat isät. Tiellä turvallisempaa kuin kotona Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus L iitto järjesti kunnallisvaalien yhteydessä kodin väkivallattomuuden merkityksestä, vanhempien päihteiden käytön haitoista ja sosiaalisesta syrjäytymisestä kertovan kampanjan, jonka kohderyhmä olivat kuntapäättäjät. Kampanjan tavoite oli kiinnittää päättäjien huomio sisäisen turvallisuuden merkitykseen lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Kampanjassa nostettiin esille kolme keskeisintä lapsen turvallisuuteen vaikuttavaa asiaa: lapsi kokee eniten väkivaltaa omassa kodissaan, vanhempien päihteiden käyttö aiheuttaa suurta haittaa lapsiperheissä ja vanhempien työllistyminen lisää koko perheen turvallisuutta. Kampanjan viesti päättäjille oli se, että näihin asioihin voidaan vaikuttaa hyvällä turvallisuussuunnittelulla, jossa vastuut ja tavoitteet on selkeästi määritelty ja toimenpiteiden tuloksellisuutta seurataan. Kampanjan sisältö valmisteltiin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Aineistosta tuotettiin esite ja nettisivut. Liitto lähetti aineiston sähköisenä yli 5000 kunnallisvaaliehdokkaalle. Pääkohderyhmä olivat jäsenyhdistysten paikkakunnilla kunnallisvaaliehdokkaana olevat. Yhdistykset myös jakoivat esitettä oman alueensa ehdokkaille ja äänestäjille. Kolmen viikon aikana kampanjasivuilla vierailtiin 3500 kertaa.

8 Turvakotien lopettamiset käynnistivät keskustelun avunsaannista Espoon ja Porin turvakotien toiminta loppui vuoden lopussa. Molemmissa päätöksissä oli taustalla kunnan halu säästää ja järjestää perheväkivaltaan apua tarvitsevien palvelut osana omaa toimintaansa. Molemmissa kunnissa päädyttiin samantyyliseen ratkaisuun: sosiaali- ja kriisipäivystys päivystää, turvakoti korvataan parilla turva-asunnolla ja matalan kynnyksen palveluja lisätään. Espoon ja Porin ratkaisut olivat yllättäviä, sillä ne olivat päinvastaisia kuin valtakunnallinen kehitys. Hallitusohjelmassa on sitouduttu turvakotipaikkojen lisäämiseen. Uudistuvassa sosiaalihuoltolaissa tullaan toteamaan, että perheväkivalta aiheuttaa erityistä tuen tarvetta. Porissa syntyi kansanliike turvakodin pelastamiseksi, mutta valtuuston ratkaisevassa äänestyksessä turvakoti sai taakseen riittämättömät kaksi kolmasosaa ehdokkaista. Porissa järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 10 mediaa. Lisäksi järjestettiin yleisötilaisuus turvakodin tarpeellisuudesta, siihen osallistui noin 100 henkilöä. Kumpaakin tapausta käsiteltiin tiedotusvälineissä paljon: lehtijuttuja kirjoitettiin yli 70 ja valtakunnallisissa tv-uutisissa käsiteltiin asiaa useita kertoja. järjestämässä Miestyön foorumin tiedotustilaisuudessa isä kertoi kokemuksiaan työttömyyden vaikutuksesta isyyteen. Kortteja painettiin kappaletta ja ne postitettiin kaikkiin Suomen neuvoloihin. Lisäksi korteista tehtiin nettisivu. Yli 800 lehtiartikkelia Liitto järjesti viisi tiedotustilaisuutta jäsenyhdistysten kanssa. Tilaisuuksien aiheet olivat isyys ja työttömyys, kahdesti turvakotitoimintaa ei saa lopettaa Porissa ja samoin kahdesti eron jälkeisen vainon kriminalisointi. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 28 toimittajaa. Porin turvakodin tiedotustilaisuuksia lukuun ottamatta mukana oli apua saaneita henkilöitä, jotka kertoivat tiedotusvälineille kokemuksistaan. Liitto tai jäsenyhdistysten tuottamat palvelut mainittiin yli 800 lehtiartikkelissa, mikä oli saman verran kuin edellisenä vuonna. Perheväkivallasta kirjoitettiin tavallista enemmän: noin puolet kirjoituksista käsitteli perheväkivalta tai turvakotitoimintaa. Teemat keskusteluttivat myös tv:ssä ja radiossa: liiton ja jäsenyhdistyksen asiantuntijat esiintyivät uutislähetyksissä antoivat useita radiohaastatteluja. Miesten avuntarve esiin Liitto teki neuvoloissa jaettavan tietopaketin isyydestä. Vaikuttamistoiminnan tavoite oli nostaa esille isien avun ja tuen tarpeiden tunnistaminen jo varhaisessa vaiheessa. Kohderyhmä olivat isien kanssa työskentelevät auttamisen ammattilaiset erityisesti neuvoloissa. Isät osallistuivat korttien suunnittelun lisäksi vaikuttamistoimintaan. Liiton ja Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen 8 Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012

9 Liitto vauhditti eron jälkeisen vainon kriminalisoimista Eron jälkeinen väkivalta on tutkimusten mukaan vaarallisin väkivallan muoto ja lisääntyy koko ajan. Suomen lainsäädäntö on tältä osin jäänyt ajastaan jälkeen, sillä se jättää vainon kohteeksi joutuneille suuren vastuun omasta ja lastensa turvallisuudesta. Liiton tiedotuksen tavoite oli vauhdittaa Viola väkivallasta vapaaksi ry:n toiminnassa syntynyttä ehdotusta vainon kriminalisoimisesta. Kansanedustaja Pauliina Viitamies teki siitä lakialoitteen, jonka allekirjoitti yli 100 kansanedustajaa. Liitto järjesti Helsingissä kaksi tiedotustilaisuutta Viola ry:n kanssa; toisessa julkaistiin muun muassa vainoa käsittelevä Veitsen terällä -kirja ja toinen järjestettiin pohjoismaisen Nordiska Kvinnor mot Våld -konferenssin yhteydessä. Tilaisuuksissa vainoa kokeneet henkilöt kertoivat elämästään. Tilaisuudet saivat laajasti huomiota. Loppuvuodesta kuultiin odotettuja uutisia: lakialoite etenee vauhdilla ja sen odotetaan tulevan voimaan alkuvuodesta Kannanotot ja lausunnot Valtakunnallisten ohjeistusten ja lainsäädännön uudistamiseen sekä toteutumisen seuraamiseen vaikutettiin antamalla lausuntoja eri viranomaisille. n Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnalle budjettiesityksen ja hallituksen tasa-arvo-ohjelman vaikutuksista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä. Kannanotto vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä koskevassa asiassa oikeusministeriölle. n n n n n n Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraporttiin. Sananvapausrikoksia ja vainoamista koskeva lausunto oikeusministeriölle. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten tahdosta riippumattomasta hoidosta. Lausunto sisäasiainministeriölle selvityksestä ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisen taustaksi. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä raha-automaattiavustuslain (1056/2001) muuttamiseksi. Ulkoasu Syksyllä 2010 julkaistu liiton ja jäsenyhdistysten uusi visuaalinen ilme vakiintui vuoden mittaan käyttöön useimmissa jäsenyhdistyksissä (20:ssä yhteensä 29 jäsenyhdistyksestä). Yhdistykset uudistivat omia esitteitään ja muutamat myös verkkosivujaan noudattamaan uutta ilmettä. Värityksen ja niin sanotun hyrrälogon käyttöön oton ohessa yhdistykset jäsensivät toimintaansa tehdessään siitä kertovia tekstejä. Liitto kommentoi pyydettäessä esite- ja verkkosivusuunnitelmia, kertoi mahdollisista toimintatavoista, välitti edelleen uuteen ilmeeseen kuuluvia fontteja, logoja ja graafisia ohjeita ja helpotti siten ulkoasun uudistamista yhdistyksissä. Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus

10 Enska-lehti Jäsenlehti Enskan tavoite on tukea liiton vaikuttamistoimintaa ja pitää yllä ja kasvattaa liiton jäsenyhdistysten yhtenäisyyttä. Toista vuotta Enska-nimellä ilmestyneestä lehdestä teetettiin lukijatutkimus, jonka mukaan lehden asema alkaa vakiintua. (kts. viereinen sivu) Lehti ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa: kolme kertaa keväällä ja kaksi syksyllä. Lehdessä oli 24 sivua (20 + kannet). Poikkeuksellisesti syksyllä tehtiin myös ylimääräinen lehti Enska Extra, jota tarvittiin Pidä kiinni -hoitojärjestelmän vaikuttamistyöhön. Extrassa julkaistiin muun muassa aivotutkija Hasse Karlssonin artikkeli äidin raskausajan hyvinvoinnin yhteydestä sikiön aivojen kehitykseen ja Anna Lepon artikkeli Pidä kiinni -hoidon vaikuttavuustutkimuksen tuloksista. Vuoden lehtien teemat olivat työ maahanmuuttajien kanssa (1/12), isäksi kasvaminen (2/12), päihteet (3/12), kunnallisvaalit (4/12) ja yhdistyksistä apua saaneet perheet (5/12). Vuoden viimeinen lehti ajoitettiin taas marraskuuhun niin, että sitä oli mahdollista käyttää joulunalusajan vaikuttamistoiminnassa. Kunnallisvaalilehdessä oli liite, joka ohjasi kysymään liiton ajamista asioista ehdokkailta ja keskusteleman heidän kanssaan. Julkaisut Ensi- ja turvakotien liitto tuottaa tietoa kertoakseen toiminta-alueensa ilmiöistä ja toimintansa tuloksista. Julkaisut suunnataan avun tarvitsijoille, muille sosiaalialalla toimiville, jäsenyhdistyksille, päättäjille, rahoittajille ja sosiaalialan opiskelijoille. Entisten julkaisusarjojen rinnalla aloitettiin uusi käsikirjojen sarja. Sarjan ensimmäinen, Ensi- ja turvakotien liiton käsikirja 1, oli Miina-projektin tuottama Vertaisryhmä. Väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Kirjan toimitti projektin vastuuhenkilö, tutkija-kehittäjä Auli Ojuri ja kirjottivat projektin työntekijät Sirkku Mehtola, Luru Natunen ja Riitta Pohjoisvirta. Vuoden alussa julkaistiin samoin Miina-projektin tuottama artikkelikokoelma Veitsen terällä. Naiseus ja parisuhdeväkivalta. Työpaperisarjassa vuoden aikana ilmestyivät: Tanja Henttosen ja Taina Keinäsen Kansalaistoiminta Ensi- ja turvakotien liitossa. Kansalaistoiminnan kyselyn tuloksia 2011, Sinikka Kuosmasen Vaativaa vauvaperhetyötä odotusaikana ja Anna Lepon Vahvempana eteenpäin. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän vaikutukset asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja yhteiskuntaan. Verkossa julkaistiin nuorten kanssa käytettäväksi tarkoitettu materiaali Uskalla puhua väkivallasta. Kolme tapaa käsitellä perheväkivaltaa yläkoulussa. Kirjan toimitti suunnittelija Leena Marila-Penttinen. Miesten keskuksen Hetki isänä -valokuvakilpailun satoa koottiin Hetki isänä -valokuvakirjaksi. Kuviin liitettiin Jyväskylän yliopistossa opettavan Johanna Mykkäsen tekstejä. Johanna Mykkäsen lisäksi kirjaa toimitti harjoittelija Taru-Tuulia Marsalo. Vuoden aikana tehtiin valmiiksi myös Lastensuojelun Keskusliitosta vuoden alussa siirtyneen Neuvokeskuksen julkaisuihin kuuluva kaksikielinen artikkelikokoelma Challenges of divorce, interventions and children. Eron haasteet, väliintulot ja lapset. Kirjan toimittivat sisällöllisesti yliopistotutkijat Aino Kääriäinen, Juha Hämäläinen ja Pirjo Pölkki. 10 Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012

11 ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hi nt a5e No 1 Kuka on maahanmuuttaja Miten olla hyvä mies SuoMeSSa äitien ja lasten 14 SuoSikki 4 8 Satujooga ensi- ja turvakot ien liiton jäsenleh ti hi nta ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hi nt a5e 5e 01 2 no 5 2 ensi - ja turv akot ien no 4 en sk an täisi psen pi Miksi la ottaa? vielä od ext ra nu liito n jäse nleh ti me ro pidä kiinni -hoit0järjes telmä ta Vaiku a! leiss extra 2012 vaa Lapsi tarvitsee turvallisen kod aisin töön Tak 8 kansalaisjärjes in 4 sa Turvas lapsi leikkii. Perhekeskus auttaa Mikkelissä kieppi rakentaa arkeen rytmin 4 Pidä kiinni -hoito vaikuttaa 4 Suojaa 14 vauvojen aivoille Lukijat tyytyväisiä Enskaan L ukijatutkimuksessa selvitettiin lukijoitten mielipiteitä Enskan sisällöstä, ulkoasusta, ilmestymistiheydestä ja tarkkuudesta, jolla lehti ja siinä olevat ilmoitukset luetaan. Enska sai lukijatutkimuksessa kokonaisarvosanan 3,9 (asteikko: 1=onnistunut erittäin huonosti - 5=onnistunut erittäin hyvin). Lehden ulkoasuun ja ilmestymistiheyteen oltiin tyytyväisiä, samoin pääosin sisältöön. Lehden merkityksellisimpänä tehtävänä vastaajat pitävät yhteiskunnallisten tai ensi- ja turvakotityön ilmiöiden käsittelyä, missä aiheissa myös onnistuttiin parhaiten. Lisää lehteen kaivattiin tutkimustietoa ja ilmoituksia koulutuksista. Tutkimuksesta kerrottiin lehdissä 2 ja 3. Lukijoita ohjattiin vastamaan ensisijassa verkossa, mutta vastauslomake lähetettiin lukijoille myös lehden 2/12 keskiaukeamalla. Vastauksia kertyi 135. Osa vastaajista (46 %) suhtautui kriittisesti Enska-nimeen. Tuloksesta keskusteltiin vielä yhdistysten puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kanssa Uudet tuulet -seminaarissa syksyllä. Keskustelussa päädyttiin siihen, että lehti jatkaa Enskana. Lukijatutkimuksen teki Innolink Research Oy. Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus

12 4. Kansalaisjärjestötoiminta Järjestön perusrakenteet ja sisäinen yhteistyö Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksiin kuului vuonna 2012 yhteensä 4314 henkilöjäsentä. Luottamustehtävissä toimi 261 henkilöä, jotka antoivat yhdistysten toimintaan yhteensä 8300 tuntia aikaansa. Vapaaehtoistoiminnassa mukana oli 1162 ihmistä, jotka tekivät yhteensä tuntia vapaaehtoistyötä. Keskusjärjestön tehtävä on tukea kansalaisjärjestön perusrakenteita eli jäsenyhdistysten päätöksentekoa sekä paikallisen toiminnan johtamista ja kehittämistä. Kevään liittokokouksen yhteydessä järjestettiin puheenjohtajien päivä. Päivässä kuultiin yleiskatsaus eri työmuotojen kehittämistyöhön, käsiteltiin kansalaistoiminnan ajankohtaisia kuulumisia ja mietittiin ideoita syksyn kuntavaalivaikuttamiseen. Uudet tuulet -seminaari jäsenyhdistysten puheenjohtajille, toiminnanjohtajille, liittohallituksen jäsenille ja liiton kehittämistyöstä vastaaville työntekijöille järjestettiin syksyllä. Ohjelma keskittyi toimintaympäristön muutoksiin sekä liiton ja jäsenyhdistysten toiminnan strategisiin kehittämistarpeisiin. Puheenvuorot Raha-automaattiyhdistyksen linjauksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden muutoksesta alustivat työskentelyä, jossa paneuduttiin neljään kehittämiskohteeseen: palvelurakenteisiin, vaikuttamis- ja kansalaistoimintaan, taloushallintoon sekä kehittämistyön uusiin haasteisiin. Jäsenyhdistysten toiminnanjohtajille järjestettiin kolme työkokousta. Kevään kokouksissa käsiteltiin RAY:n linjauksia ja seurantaasioita, hanketyötä, asiakastyötä säätelevää lainsäädäntöä sekä sosiaalihuoltolain uudistusta. Syksyn työkokouksessa puhuttivat turvakotien tilanne, palvelujen kilpailutus sekä verottajan ratkaisut. Jäsenyhdistysten taloudenhoitajien päivässä elokuussa kuultiin RAY:n valvontatarkastajan havaintoja yhdistysten taloudenhoidosta ja avustustoiminnan ajankohtaisista asioista sekä käsiteltiin taloushallintoselvityksen tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Yhdistyskäyntejä tehtiin lähes 250. Käyntien sisältö vaihteli jäsenyhdistyksen tarpeen mukaan. Keskusjärjestön asiantuntijat osallistuivat esimerkiksi yhdistysten vuosikokouksiin ja yleisö- ja vaikuttamistilaisuuksiin. Suurin osa käynneistä liittyi työn sisältöjen kehittämiseen, asiantuntemuksen vahvistamiseen ja kehittämistyöhön hankkeissa. Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan merkitykset monipuolistuvat Keskustelu kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista monipuolistui toimintavuoden aikana. Liiton ja jäsenyhdistysten tilaisuuksissa pohdittiin paitsi vapaaehtoistoimintaa myös vertaisuutta, osallisuutta, kansalaisvaikuttamista ja eri tapoja osallistua toimintaan. Neuvokeskuksen tulo osaksi liittoa toi mukanaan uuden ulottuvuuden, vertaisuuden ja vapaaehtoisuuden eron kontekstissa. RAY:n rahoittaman Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta (VAPOS) -hankkeen toinen toimintavuosi osoitti selvästi hankkeen merkityksen järjestön sisäisen vuoropuhelun vahvistajana. Keskustelu kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan merkityksistä, käsitteistä sekä käytännön toteutusmahdollisuuksista vakiintui osaksi liiton ja jäsenyhdistysten kehittämisen arkea. Syksyllä lasten kaltoinkohtelua ja lastensuojelua koskeneen yhteiskunnallisen keskustelun aikana liiton nettisivujen kautta vapaaehtoiseksi hakeutuvien yhteydenotot lisääntyivät selvästi. Kuten aiemminkin, yhteydenottajat ohjattiin jäsenyhdistyksiin, joissa konkreettiset auttamisen ja tekemisen mahdollisuudet ovat. 12 Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012

13 Asiakastietojärjestelmä Sofiaan kehitettiin työkalut kansalaistoiminnan tilastointia varten. Jäsenyhdistysten kansalaistoiminnasta vastaavia työntekijöitä osallistui kehitystyöhön ja pilotointiin. Kansalaistoiminnan tilastointi otetaan Sofiassa käyttöön vuonna Yhteistyö ja kehittäminen verkostoissa Kansalaistoiminnan työkokoukset järjestettiin keväällä ja syksyllä kaksipäiväisinä. Kevään työkokouksen teema oli osallisuus ja syksyllä jatkettiin näkyvyyden ja vaikuttamisen teemojen parissa. Luottamus- ja toimihenkilöistä sekä ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva kansalaistoiminnan toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Lasten Päivän Säätiö järjesti huhtikuussa Linnanmäen huvipuistossa Lasten Päivän. Tilaisuudessa säätiö tarjosi jäsenyhteisöjensä, kuten Ensi- ja turvakotien liiton, asiakasperheille huvipuistopäivän, johon sisältyivät maksuttomat laiterannekkeet ja eväspussit kaikille perheenjäsenille. Jäsenyhdistysten välittämien terveiset mukaan päivä tuotti runsaasti iloa; mukana oli yhteensä 1020 lasta ja aikuista. Liiton toimintaa esiteltiin Helsingin Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa. Tapahtuma kokoaa yhteen kymmeniä kansalaisjärjestöjä ja kymmeniätuhansia kävijöitä. Joulukuussa Sopukassa järjestettiin vapaaehtoisten kiittämistilaisuus, johon osallistui lähes 40 vapaaehtoista 23 yhdistyksestä. Iltatilaisuudessa luovutettiin Vuoden vapaaehtoisteko -palkinto, jonka sai Lapin ensi- ja turvakoti ry. Yhdistys on kehittänyt kansalaistoiminnasta koko yhdistyksen yhteisen toiminnan ja vahvistanut vapaaehtoisten osallisuutta suunnittelussa ja toteutuksessa. Kunniamaininnan sai Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen vapaaehtoinen Sami Airola, joka on tarjonnut yhdistykselle it-tukea jo kymmenen vuoden ajan. Vuoden vapaaehtoisteko valittiin yhdistysten ehdotusten perusteella. Näkökulmia vapaaehtoistoimintaan ja osallisuuteen vahvistettiin verkostoitumalla eri kansalaistoimijoiden kanssa. Liiton työntekijöitä osallistui European Volunteer Centren CEV:in konferenssiin Kööpenhaminassa. Oikeusministeriö aloitti rikostaustan selvittämistä lasten kanssa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa koskevan lain valmistelun. Liitto osallistui ministeriön kuulemistilaisuuteen ja tuotti aktiivisesti vapaaehtoistehtävien luonnetta ja rikostaustan selvittämistarpeita koskevaa taustamateriaalia yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n palkinnon vastaanottivat Leif Wilenius, Riitta Ylipaavalniemi ja Marjukka Metsola. Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

köyhälläkin lapsiperheellä

köyhälläkin lapsiperheellä ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 2 2011 Mitä köyhälläkin lapsiperheellä kuuluu olla? 4 miten yksinhuoltajien Alvari-työ jatkuu taloutta voi helpottaa? 8 sittenkin 14 Väkivalta oikeasti

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. Varhainen tuki perheille -hankkeen tulokset Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen Pohjoismainen hyvinvointikeskus "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset Inspiraatio-opas 1 Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot