Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta"

Transkriptio

1

2 Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta Perustettu ja hyväksytty Rl:n jäseneksi r' ) TOIMITUSKUNTA Teuvo Moisio vastaavana Erkki Alhonen, Lauri Leskinen ja Jaakko Mäkelä

3 Julkaisija: Lohjan Rotaryklubi ISBN Lohja 1999 T:mi Seppo Iivonen 2

4 Alkulause Varsinkin 50 vuotta aktiivisesti toimivalle järjestölle on jopa velvollisuus laatia historiikki toimintansa vuosikymmenistä. Näin kunnioitetaan sitä uhrautuvaa toimintaa, jota sadat Lohjan seudun johtavilla paikoilla olevat miehet ja naiset ovat tehneet kehittyäkseen palvelevina ihmisinä ja rikastuttaakseen lähiympäristöään. Tuskin nuo ensimmäiset 18 Lohjan Rotaryklubin perustajajäsentä osasivat kuvitellakaan, mitä kaikkea klubin piirissä tulisi tapahtumaan, mutta kaikista asiakirjoista kuitenkin ilmenee vakaa usko, että on lähdetty oikean aatteen palvelukseen. Miten Lohjan rotaryklubi on tätä palvelutehtäväänsä suorittanut, voidaan nyt lukea seuraavilta sivuilta, joiden tieto on kerätty Lohjan Museossa säilytettävistä sidotuista pöytäkirjoista ja vuosikertomuksista sekä niiden liitteistä. Hyvää ajankohtaista aineistoa on saatu runsaasti myös klubin julkaisemista selosteista ja Halstarista, joita on toimitettu vuodesta Lopuksi klubiveljet kertovat omia, tämän päivän rotarytoimintaan sitovia ajatuksiaan. Valokuvat täydentävät Lohjan Rotaryklubin monivivahteista ja kunnioitettavaa toimintakirjoa. Vanhimmat kuvat ovat lohjalaisen valokuvaaja Saleniuksen kuvaamiaja nuoremmat ovat klubiveljien Nils Arppen, Henry Remanderin, Teuvo Moision ja Matti Lehtisen ottamia. Nyt ilmestyvä historiikki ei ole pyrkinyt aivan kaikkea mahdollista kertomaan, mutta toimikunta uskoo klubin menneisyyden näin esitettynä palvelevan sekä nykypäivän että huomisen lukijaa. Lohjalla

5 Sisällys Perustamisasiakirjaja klubin perustajajäsenet, charterjäsenet 7 1 ROTARYN mstoriaa JA TAVOITTEITA 9 2 ROTARYN KOTIUTUMINEN LOHJALLE 11 Lohjan Rotaryklubin perustava kokous 12 Rotaryratas lähti pyörimään 14 3 VIIRIT SANANSAATTAJINA 15 Klubin oma viiri 15 Viirien runsautta 15 4 SÄÄNNÖT, KOKOUSPAIKAT JA -AJAT 17 Säännötja niiden muutokset 17 Kokouspaikat 18 Kokousajat puhuttavat aina 20 5 KOKOUSOHJELMAT 25 Kokousohjelman kehityspiirteitä 25 Jäsenten esitelmätja puheenvuorot 26 Vierailevat esitelmöijät 33 Vierailukokoukset 38 Kevennyksiäja ajatelmia 44 6 JUHLAT 49 Merkkipäiväjuhlat 49 Vuotuisiajuhlatilaisuuksia 56 7 KLUBIN JÄSENISTÖ 63 Klubin entiset jäsenet vuosina Kunniajäsenetja klubin piirigovemorit 68 Piirin alue-edustajina ovat toimineet 71 Paul Harris Fellow -tunnukset saaneet 71 Klubin presidentit 72 Klubin jäsenet Jäseniä eri vuosinaja läsnäolo %:t 76 4

6 8 PIIRl- JA INTERCITY-KOKOUKSET Alueen rotarypiirin muotoutuminen Piirineuvottelut ja Rotary-instituutti Piirikokoukset ja -juhlat Rl-presidenttien ja govemorien vuositeemoja Intercity-kokoukset 9 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yhteyden pito ystävyysklubeihin ase-ryhmien vierailuja Muita ulkomaisia yhteyksiä 10 VAIHTO-OPPILASTOIMINTA Vastaanotetut vuosi vaihto-oppilaat Vaihto-oppilaan lähtiäispuhe Lähetetyt vuosivaihto-oppilaat Vaihto-oppilasvuoden kokemuksia 11 KLUBIN JULKAISUT Määräaikaisselosteet Selosteesta Halstari Muut julkaisut 12 AVUSTUKSIA JA PROJEKTEJA Avustuksia vuosien varrelta PolioPlus-projekti Kummina inkeriläiselle veteraanille YHTEISTOIMINTAA JA KILPAILUJA KLUBI PAIKALLISISSA HANKKEISSSA ROTARYROUVIEN OSALLISTUMINEN MITÄ ROTARY ON MINULLE MERKINNYT? 129 ILMOITT AJAMME 136 5

7 Charterkirja, jolla Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotarklubb hyväksyttiin Rotary Intemationalin jäseneksi numerolla

8 Klubin perustajajäsenet, charterjäsenet ja heidän luokitteensa merkittiin seuraavasti: 1. Max H. van Gilse van der Pals 2. Max Honkanen 3. Aarne Mälkiä 4. Börje Forsström 5. Ruben Lagus 6. Arvi Katajavuori 7. RolfWahlfors 8. Eino Karrakoski 9. K. J. Backström 10. Yrjö Leikola 11. J. T. Vartiainen 12. Aarre Kaisla 13. Ernst von Ungern-Sternberg 14. Runar Hainari 15. Birger Weckström 16 Åke Fröjdman 17. Ame Fröjdman 18. Rolf Lindblad Farming Trade Associations Automobile Ret LimeMfg Building contruction Trade schools Commericial Banking Abaittor Publie safetyservice, Police Hospitals, Muncipal LumberMfg Forest Engineering Plywood Mfg Intestinal Discases General DentaI Practice Sulphate Pulp Mfg Sulphate Pulp Mfg Kraft Paper Mfg 7

9 OQ Klubiveljet puolisoineen ensimmäisessä yhteisessä valokuvassa keväällä Istumassa vas. Max van der Pals, rva Tiitola, Runar Hainari, rva van der Pals, rva Kaisla, presidentti John Backström, Eino Karrakoski. Keskirivissä: Frank von Veh, Ilmari Vahe, rva Hainari, Rolf Lindblad, rva Mälkiä, rva Fröjdman, rva Karrakoski, rva Backström, rva von Veh, Veikko Ingervo, Yrjö Leikola, rva Leikola, Adalbert van der Pals, rva Andersson, Veikko Kari, Ame Fröjdman. Takarivissä: Matti Tiitola, Aarne Mälkiä, rva Lindblad, rva Kristiina van der Pals, Max Honkanen, Ernst Andersson, rva Kari, rva Ingervo ja Aarne Kaisla.

10 1 ROTARYN HISTORIAA JA TAVOITTEITA Rotaryliikkeen historia alkaa vuodesta 1905, kun Chicagolainen lakimies Paul Harris kutsui luokseen kolme eri ammateissa toimivaa ja eri uskontokuntiin kuuluvaa miestä. Nämä neljä ystävystä perustivat yhdistyksen, jolle kolmannella kokouskerralla päätettiin antaa nimeksi Rotary-Club. Rotary-sana, pyörivä, kiertävä, tarkoitti nimessä yhdistyksen toimintatapaa. Kokoukset päätettiin pitää vuorotellen kunkin jäsenen kotona. Kierto jatkuu edelleenkin, vaikka kokouspaikka on vakiintunut, sillä tehtävät kiertävät vuosittain jäseneltä toiselle. Sitä, mitä rotaryklubit ovat ottaneet suorittaakseen, kutsutaan "Rotaryn ohjelmaksi" (Rotary Program). Jos klubit ja klubien jäsenet toteuttavat tätä ohjelmaa, rotaryliike kasvaa ja kasvattaa arvonantoaan. Siksi jokaisen rotaryn tulisi erittäin hyvin tuntea Rotaryn olemus ja rakenne kuin myös sen monivivahteinen maailmanlaajuinen palveluohjelma. Rotaryn ohjelma, jonka varassa sen aatemaailma lepää, tunnetaan "Rotaryn tavoitteena" (Objeet 0/ Rotary). Eri osatavoitteita oli vuoteen 1935 asti yhteensä kuusi, jotka vuonna 1951 muotoiltiin ja vahvistettiin neliosaiseksi viralliseksi tavoitteeksi, joka määritellään Rotaryklubinjärjestysmuodon III artiklassa seuraavasti: "Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 9

11 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen, 2. vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa, 3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä, 4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteiden yhdistämien, työn ja toiminnan ihmisten keskinäisen ystävyyden avulla. " Rotaryn ensisijainen tunnuslause on "Palvelumieli itsekkyyden edelle (Service Above Selj). Toinen virallinen tunnuslause kuuluu: "Hän saa eniten, joka palvelee parhaiten" (He Profits Most Who Serves Best). Kesti 15 vuotta, kunnes rotary saavutti "kierroksellaan" vanhan mantereen ja Aasian. Tukholman ensimmäinen klubi perustettiin v ja samana vuonna perustettiin Helsingin Rotaryklubi. Tämän jälkeen toiminta levisi hiljalleen paikkakunnalta toiselle. 1. presidentti Max van Gilse van der Pals. 2. presidentti John Backström. 10

12 2 ROTARYN KOTIUTUMINEN LOHJALLE Rotary-aate alkoi lähestyä Lohjaa v. 1948, kun klubeja perustettiin tuolloin Hankoon, Tammisaareen ja Saloon. Lohjalaisella yritysjohtajalla Aarne Mälkiällä oli yhteyksiä Salon klubin perustajajäseneen, johtaja Sven Sonntagiin, jolta oli saanut tietoja klubin toiminnasta. Rotaryklubin perustamista edeltävästä ajasta 30- vuotishistoriikissa kerrotaan seuraavasti: "Kukaan ei voi tyhjentävästi kertoa, kuinka pitkään vuorovaikutusta koskeva ajatus oli mielissä itänyt ja kuinka kauan sen muotojen kartoittaminen oli kestänyt, mutta se tiedetään, että ratkaisuun päästiin juuri 40-luvun päättyessä. Toukokuun 30. päivänä 1949 syntyi Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb. Ratkaisevan sysäyksen olivat antaneet kaksi yritysjohtajaa, Aarne Mälkiä ja Sven Sonntag. " Salon Rotaryklubista tulikin sitten Lohjan Rotaryklubin kummiklubi. Sieltä saatiin kevään 1949 mittaan pidetyissä yhteyksissä tarvittavat tiedot klubitoiminnan käynnistämiseksi. 30 -vuotishistoriikki kertoo edelleen: "Kolmen vuosikymmenen jälkeen on ehkä paikallaan kysyä, miksi perustajat päätyivät juuri rotaryklubiin, eikä johonkin muuhun, ehkä samojakin toiminnallisia elementtejä sivuavaan järjestöön. Tähän löytyy vastaus RI:njärjestysmuodon 111artiklasta: Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaikkien arvossapidettyjen pyrintojen perustana. " 11

13 Sitten historiikki viittaa Rotaryn ohjelman neljään keskeiseen tavoitteeseen, jotka esitimme edellisillä sivuilla. "Näissä neljässä kohdassa on keskeisesti sanottu se, miksi lohjalaiset miehet perustivat juuri rotaryklubin. Jos joku tahtoo vastausta vielä tuon ajan kansainvälistä taustaa vasten, niin todettakoon hänelle, että Rotary haluaa painottaa vain sitä, ettei lojaalisuus omaa kansaa ja isänmaata kohtaan vaadi rotaria suhtautumaan kielteisesti tai vihamielisesti toisiin kansakuntiin. Päin vastoin, vain arvaamalla oman tilansa kykenee parhaiten antamaan arvoa toisellekin. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja omissa yhdyskunnissamme oli tuolloin tarpeeksi tekemistä oman tilan arvaamisessa ja sitä kautta myöskin toisen arvostamisessa. " Lohjan rotaryklubin perustava kokous Rotaryn alkutaipaleella tapahtui ripeässä tahdissa siirtyminen maanosasta toiseen. Suomessa leviäminen tapahtui verkkaisesti. Vasta 23 vuotta sen jälkeen kun Rotaryaate oli rantautunut Helsinkiin, se ankkuroitui Lohjalle, mutta Turun suunnasta. Kevättalvi 1949 kului valmisteleviin tehtäviin. Toukokuun lopulla oli päätetty lohjalaisten liittymisestä maailmanlaajuiseen rotarien veljespiiriin. Perustava kokous oli kutsuttu koolle Lohjan Seurahuoneelle. Tuohon aikaan Suomessa oli vain yksi piiri. Piirigovemor Ferdinand Alftan oli paikalla. Salon kummiklubista oli perustamistilaisuudessa 14 veljeä eli vain yhtä vähemmän kuin lohjalaisia, joita oli paikalla 15. Kolmella perustajajäseneksi lupautuneella ei ollut mahdollisuutta olla läsnä perustavassa kokouksessa, mutta perustamiskirjassa heidän nimensä kuitenkin ovat. Perustavassa kokouksessa puhetta johti Max H. van Gilse van der Pals, josta tuli Lohjan klubin ensimmäinen presidentti. Toisen toimintavuoden presidentti, nimismies K.J. Backström kirjoitti perus- 12

14 tavan kokouksen pöytäkirjan, jonka tarkastajiksi oli valittu J.T. Vartiainen ja Eino Karrakoski. Governor Alftan selvitti puheessaan Rotary-liikkeen tarkoituksia ja päämäärää sekä toimintamuotoja. Hän alisti kokouksen ratkaistavaksi, perustetaanko Lohjalle Rotaryklubi? Se päätettiin yksimielisesti perustaa nimellä Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb kotipaikkanaan Lohjan kauppala. Sitten täytettiin List of Charter Members, mikä luokitteineen hyväksyttiin. Kokouksessa hyväksyttiin myös klubin säännöt ja toimintaohjeet. Kokouspaikaksi määrättiin Lohjan Seurahuone ja kokousajaksi perjantai klo Vielä vahvistettiin kirjaamis- ja jäsenmaksuiksi mk, jonka jälkeen valittiin klubille ensimmäiset toimihenkilöt. Päätettiin myös sitoutua noudattamaan Rotary Internationaalin luokitusperusteita ja läsnäolovelvollisuutta sekä anoa järjestön jäsenyyttä. Kun muodollisista asioista oli selvitty, oli piirigovernorin aika lausua uusi klubi tervetulleeksi maailmanlaajuiseen toimintaan ja toivottaa tälle onnea ja menestystä. Salon kummiklubin ja sen veljien onnentoivotukset esitti presidentti Aulis Zidbeck. Yhdessäoloa jatkui illallisen merkeissä myöhään ja "tunnelma oli varsin myönteinen", kertoo kokouspöytäkirja. Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb oli valmis taipaleelle, jota nyt on jatkunut viisikymmentä vuotta. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä on jo mainittu presidentiksi valittu Max H. van Gilse van der Pals. Varapresidenttinä toimi Åke Fröjdman. Ensimmäisenä sihteerinä oli K. J. Backström, toiseksi sihteeriksi oli valittu Ruben Lagus. Rahastonhoitajan tehtävät oli uskottu Rolf Wahlforsille. Ensimmäinen klubimestari oli Aarne Mälkiä ja II klubimestari Aarre Kaisla. Kokousten rutiinista vastaavat olivat valmiina kohtaamaan heille kuuluvat velvollisuudet. 13

15 Rotaryratas lähti pyörimään Ensimmäinen viikkokokous pidettiin 10.6., jolloin todettiin mm. uuden sihteerin, veli K.J. Backströmin olevan vierailulla Tanskassa ja Aabenraan rotaryklubissa. Virallinen vahvistus RI:ltä saatiin varsin nopeasti, sillä sen hallitus hyväksyi Lohjan Rotaryklubin jäsenekseen ja Lohjan klubi sai numerokseen Niinpä 1.7. pidetyssä "ensimmäisessä virallisessa" viikkokokouksessa oli selvää rotarytunnelmaa. Rotarymerkki päätettiin tilata kaikille ja sitä oli pidettävä takin kauluksessa kokouksiin tultaessa, muutoin seurasi 50 mk:n sakko. Myös poissaolosta ilman etukäteen ilmoitettua syytä päätettiin lisämaksu klubin kassaan. Sihteeri KJ. Backström kertoi kokouksessa tanskalaisesta klubista saamiaan kokemuksia. Tämä onkin ensimmäinen pöytäkirjoihin merkitty klubissa pidetty esitys. Governorin ensimmäisen kuukausikirjeen sisältöä on selvitetty seuraavassa 8.7. kokouksessa, jolloin myös päätettiin presidentin ja sihteerin lähdöstä piirineuvotteluun Lappeenrantaan Tieto uudesta rotaryklubista Lohjalla oli kiirinyt vuoden 1950 alussa Australiaan asti. Sieltä saapuneessa ja viikkokokouksessa luetussa Innisfailin klubin kirjeessä kerrottiin, että he olivat juoneet Lohjan klubin maljan kokouksessaan Niinpä päätettiin myös täällä kohottaa seuraavassa kokouksessa malja Innisfailin klubille ja ilmoittaa siitä kirjeessä heille. Näin oli päästy maailmanlaajuisen Rotary-rattaan vauhtiin. Rotaryjärjestön lippu päätettiin hankkia klubille Lippu kokouspaikan ulko-oven vierustan tangossaan on kertonut kadulla kulkijalle, että tänään ovat rotarit kokouksessaan täällä. Kerran sen joku on korjannut omakseenkin huhtikuussa 1994, mutta ennen (1 pitkää oli uusi lippu taas tangossaan. 14

16 3 VIIRIT SANANSAATTAJINA Klubille oma viiri Oman viirin synnystä 30-vuotishistoriikki kertoo seuraavasti: ''Aikojen saatossa ihminen on luonut tunnuksia, joilla on ilmaissut kuulumisensa johonkin sukuun, heimoon, valtioon tai yhteisöön. Lohjan rotaryklubi ei ole tässä suhteessa poikkeus. Rotaryn yhteisen tunnuksen lisäksi se pyrki jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saamaan itselleen myös oman tunnuksen - viirin, joka ilmentäisi kotiseutua ja olisi arvostettu viesti Lohjan seudulta. " Kokouksessaan klubi päätti pyytää professori Carolus Lindbergiltä ehdotusta viiriksi. Hän suunnitteli viirin, mutta valmistuminen viivästyi mm. siksi, ettei Lohjan vaakuna ollut vielä saanut lopullista muotoaan. Suunnittelu siirtyi Olof Erikssonin tehtäväksi. Viirin lopullinen muoto hyväksyttiin Erikssonilta tilattiinkin sata viiriä, joiden yhteishinta oli mk. Myöhemmin viirejä on tilattu 25 kpl:een erissä ja niiden määrä on yltänyt 250 kappaleeseen, joiden tie on kulkenut klubeihin eri puolille maailmaa. Viiri voidaan antaa muistoesineenä tai lahjana vain rotaryklubin nimissä toiselle rotaryklubille. Vastalahjana saatu viiri tulee luovuttaa omalle klubille. Viirien runsautta Vuosien kuluessa viirejä on kulkeutunut eri puolille maailmaa. Kuriositeettina mainittakoon, että valtameriä halkoneen Queen Elisabethin salonkiinkin oli yksi viiri löytänyt tiensä. Ei ole selvillä, kuinka monessa klubissa Lohjan Rotaryklubin viiri on. Viirejä on vuosien saatossa luovutettu klubeille vierailujen yhteydessä niin 15

17 koti- kuin ulkomailla. Vaihto-oppilaat ovat stipendiaattien tapaan vieneet viirejä kaukaisiinkin maihin. Kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana klubimme oli saanut 91 ulkomaista ja 34 kotimaista viiriä. Kahden viime vuosikymmenen aikana on viirejä edelleen vaihdettu samaa vauhtia ja viirejä on saatu entistä kauempaa, mm. vaihto-oppilastoiminnan myötä. Suurimman viirimäärän, 12 kpllähinnä Mississipin ja Louisianan osavaltioiden klubeilta, on yhdellä kertaa tuonut USA:ssa GSEstipendiaattina v ollut Pete-Veikko Kähäri. Viidenkymmenen vuoden aikana saatujen viirin määrä on 245. Niistä lähes puolet eli 119 on Pohjois-Amerikasta. USA:n 25 osavaltiosta on saatu 109 viiriä, Kanadasta 9 ja Nicaraguasta 1. Euroopan viirejä on saatu 15 valtiosta yhteensä 64, Australiasta on tullut 34, Aasiasta 5 ja Afrikasta 3 viiriä. Klubin oma viiri on aina kunniapaikalla presidentin pöydässä, kuten myös tässä presidentti Nils Arppella v Vieressä sihteerinä Helge Laakso. 16

18 4 SÄÄNNÖT, KOKOUSPAIKAT JA -AJAT Säännöt ja niiden muutokset Aikaisemmin on todettu, että perustava kokous hyväksyi klubille säännöt. Pian kuitenkin huomattiin, että niihin tarvittaisiin tarkennuksia. Asiasta keskusteltiin useita vuosia, mutta toimeen tartuttiin vasta kahdeksantena toimintavuotena. Vihdoin hyväksyttiin muutetut säännöt, jotka sallivat myös rekisteröitymisen. Rekisteröimiseen ei kuitenkaan ole menty, sillä valtakunnallisen Suomen Rotary Ry:n rekisteröitymisen on katsottu antavan tietyn oikeusturvan muutenkin. Sääntöjä on jouduttu muuttamaan mm. siksi, että niissä on mainittu klubin viikko kokouspaikka ja kokousaika. Näin tapahtui mm Sääntömuutoksessa tarkennettiin klubin toimialuetta "Lohjan kaupunki ympäristöineen" nimeämällä alueeksi myös Siuntion, Karjalohjan, Sarnmatin, ja Nummen kunnat sekä Lohjan kunnan joitakin reuna-alueita poissulkien. Vaalikokous siirrettiin maaliskuultajoulukuulle. Suurempi muutos tehtiin sääntömuutoksessa, jolloin kaksisivuisten sääntöjen tilalle tuli 10 sivuiset, mallisääntöjen mukaiset säännöt sekä lisäksi niitä laajempi Rotaryklubin järjestysmuoto. Nyt mm. vaalikokous siirrettiin joulukuulta marraskuulle ja alettiin valita myös seuraavan kauden presidentti-eleet. Sääntöjen loppupykälissä on myös kokouksen kulkujärjestys. jotta toiminta eri klubeissa saisi samantyyppisen muodon. 17

19 Vaikka sääntöjä on käytännön syistä korjailtu, ei rotaryn perimmäinen tarkoitus ole suuria muutoksia kokenut, joskin RI:n sääntöihin on tullut mieshenkilöiden tilalle naiset huomioiva henkilöjäsenyys. Kokouspaikat Kokouspaikat ovat vaihtuneet kolmenkymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Lohjan Seurahuone, jossa perustava kokous pidettiin, oli ensimmäinen kokoontumispaikka siirryttiin Puuseutuun, kuten silloin Lohjan Seudun Osuusliikkeen ravintolaa kutsuttiin. Osuusliike Keon ravintola valmistui v liikkeen yhteyteen. Päätös sinne siirtymisestä tehtiin virallisesti Tuo päätös oli todella onnekas. Tuli poltti Puuseudun pian sen jälkeen, kun sinänsä vähäisen klubin arkiston muutto oli suoritettu. Elokuun 3. p:nä 1956 oli ajateltu pitää ensimmäinen kokous Keon kulmassa. Paikka ei tosin muuttunut, mutta uuden ravintolan nimi oli muuttunut Anttilaksi. Loppuaika kolmestakymmenestä ensimmäisestä toimintavuodesta kokoonnuttiinkin Anttilassa, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, sillä tulipalo riehui Keon tavaratalossa. Koska klubin kokoustilatkin vaurioituivat palossa, oli klubin palattava juurilleen. Väliaikaiseksi kokouspaikaksi saatiin tilat Kaupunginhotelliksi muuttuneelta Lohjan Seurahuoneelta. Syksyllä 1987 siirryttiin Osuusliike Seudun ravintolaan, Loheen, josta kuitenkin jouduttiin korjauksen tieltä seuraavana syksynä 1988 jälleen Lohjan Seurahuoneelle eli Lohjan Hoviin. Täältä muutettiin kahden vuoden jälkeen kesällä 1990, nyt kokouspaikaksi tuli ravintola Gasthause-Laurinportti. Sen ravintolasali oli sinänsä viihtyisä, mutta tuntui ennen pitkää ahtaalta, joten rotaryvuoden 1993 alkaessa palattiin taas Loheen, jonka kabinetissa klubi edelleen kokoontuu. Klubien yhteiskokoukset ja avec-tilaisuudet on voitu pitää suuremman ravintolasalin puolella. 18

20 Ravintola Anttila on ollut pisimpään klubin kokouspaikkana, vuodet Viirejä on tuolloin pidetty esillä verhoon kiinnitetyssä narussa. Kuva v Klubin perustava kokous oli Seurahuoneella ja se on ollut myös sekä kokousettä juhlapaikkana. Nyt Lohjan Hovina, kun govemor Usko Santavuoren vieraili , presidenttinä Ilkka Salven, sihteerit Jukka Kanervisto ja Antti Karhu. 19

21 Rotarien kokouspaikasta kertoo jatkuvasti sen oven viereen kiinnitetty kookas, valurautainen rotarymerkki. Sitäkin on jouduttu ruuvaamaan muuton yhteydessä aina uuteen ovenpieleen. Kokousajat puhuttavat aina Kaikille sopivan kokousajan löytäminen on ikuinen ongelma. Vuosien kuluessa on tehty erilaisia selvityksiä kokousajan ja -paikan saamiseksi kaikkia tyydyttäväksi. Lohjan Rotaryklubin kokoukset olivat aluksi perjantaisin kello Iltakokouksia kaivattiin alusta alkaen. Syyskuun alusta 1950 muutettiin ensimmäisen ja kolmannen perjantain kokoukset iltakokouksiksi, jotka alkoivat klo Tämä käytäntö säilyi varsin kauan luvun lopulla kokeiltiin kokouspäivänä myös maanantaita, mutta palattiin takaisin perjantaihin. Vuosikokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos pykälään 5, jonka mukaan "Säännölliset klubin viikkokokoukset pidetään torstaisin klo lukuun ottamatta aikaa , jolloin kokoukset alkavat klo Tämä käytäntö alkoi kesken rotaryvuotta Syksyllä 1987 päätettiin iltakokoukset alkaa klo Kokouspäivän vaihtaminen torstaiksi johtui osaltaan myös siirtymisestä 5-päiväiseen työviikkoon. Iltakokousten paremmuudesta 30-vuotishistoriikki toteaa seuraavasti: "Iltakokousten anti on ollut kautta linjan päiväkokouksissa saatua merkittävämpi. Syventyminen aiheeseen on perusteellisempaa kuin lounas kokouksissa. Veljien välille on iltakokouksissa syntynyt ainakin takavuosina kiinnostavia ja vapautuneita keskustelutilanteita. Pohdintaa ei ole rajoittanut kohta alkava työsuoritus tai sen valmisteleva painolasti ja erikoisesti vuorovaikutus on juuri näissä kokouksissa tavoittanut kenties muutoin vähemmälle huomiolle jääneen veljen. " 20

22 Gasthause-Laurinportin kokous sali oli viihtyisä, mutta tilat olivat liian pienet yhteiskokouksille. Etualalla istuvat Ensio Rajaniemi ja vierailija Aaro Hakava. Ravintola Lohi on jo kolmanteen otteeseen kokouspaikkana ja nyt edelleen vuodesta Yhteiskokoukset voidaan pitää ravintolasalin puolella. 21

23 Työelämän sidonnaisuudet ja yhäti kiihtyvä työtahti ovat vaikeuttaneet veljien irtautumista työyhteisöstään kesken työpäivän. Lisäksi useiden veljien työpaikka on pääkaupunkiseudulla, mistä klo alkavaan iltakokoukseen ehtiminen tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia. Klubi teki keväällä 1998 radikaalin päätöksen kokousaikojen muuttamiseksi. Kesäaikaiset päiväkokoukset muutettiin iltakokouksiksi ja kokousten alkamisajaksi kautta vuoden hyväksyttiin klo Klubin aikaisemmissa kesäajan päiväkokouksissa oli vierailevia veljiä ajoittain varsin runsaasti. Kokousajan muutos osoitti, että useimmille kesävieraista olisi vanha kokousaika sopinut paremmin. Klubin oman jäsenkunnan kannalta muutos oli kuitenkin aiheellinen. Sopiva kokouspäivä on tietenkin tärkeä sen vuoksi, että läsnäolo saataisiin mahdollisimman hyväksi. Luonnollisesti poissaolon on aina voinut korvata paikkaamalla, käymällä jonkin muun klubin kokouksessa. Läsnäolovelvoitteen täyttämistä seurattiin alkuvuosina hyvin tarkoin. Kun Lohjalle perustettiin v toinen klubi, helpottui paikkaaminen merkittävästi, mitä vielä on auttanut Vihdin Nummelan klubin torstainen päiväkokous Myllylammella vuodesta 1990 alkaen. Näillä vierailuilla eli paikkaamisilla on paranneltu läsnäolotilastoja noin 15 %:lla. Lohjan Rotaryklubissakin on tällaisia vieraita lähes jokaisessa kokouksessa. Paikkauksesta annettavaa korttia käytetään monissa klubeissa paikkakuntatiedon parantamiseen käyttämällä siinä paikkakuntaa kuvaavaa valokuvaa. Niinpä täälläkin on syksyllä 1977 tilattu valokuvaaja Koistiselta 500 Lohjan kirkon kuvakorttia, jonka takasivulla on tarvittavat paikkaustiedot. Vierailijoita muista klubeista on esim. v ollut tasan

24 Klu bityön vakiintuminen Lohjan klubin toiminta oli alusta lähtien määrätietoista. Alkuvuosina jäsenet vaihtuivat varsin voimakkaasti. Se ei kuitenkaan heikentänyt vaan ehkä päinvastoin vahvisti ja aktivoi toimintaa. Tehokkaat ja vastuuntuntoiset toimihenkilöt paneutuivat tarmolla tehtäviensä hoitamiseen. Perustamista seuranneiden kasvun vuosien merkitys oli eduksi. Teollisuus monipuolistui ja palvelut laajenivat. Lohjalle muutti väkeä, jonka joukosta klubi sai uusia voimavaroja toimintaansa. Että tutustuttaisiin nopeasti uusiin jäseniin pidettiin aina luvulle asti nimilappuja, jotka klubimestari sijoitteli aina uusiin paikkoihin. Näin ei syntynyt vakituisia paikkoja ja pöytiä, mutta jos haluttiin nimenomaan tavata tiettyä veljeä, tultiin ajoissa ja vaihdettiin nimilappu haluttuun paikkaan. Vuonna 1952 oli veli Sven Hollmen valmistuttanut vaneriset nimilaput entisten pahvi sten tilalle. Ne olivat tukevat ja siistit. Kokouksen ensimmäisen puolituntisen aikana tapahtuva vapaa keskustelu onkin yhdessäolon tärkeä osa. Silloin voi vaihtaa kuulumisia pöytänaapureiden kanssa ajankohtaisista asioista ja virittää syvempääkin pohdiskelua samanaikaisesti tapahtuvan ruokailun ja muun tarjoilun aikana. 30-vuotishistoriikki kirjoittaa asiasta ja yhteishengestä seuraavasti: "Uudet miehet vaikuttivat siihen, ettei klubissa päässyt kehittymään liian pitkälle menevää koteloitumista, laukaisematonta vastakkainasettelua tai merkityksetöntä syrjään jäämistä. " Itse asiassa toiminta vakiintui jo viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Yhdessäolo oli luonut rotaryperiaatteen mukaisen vapaan miehen elämänfilosofiaan perustuvan hengen. Tämä kuitenkin edellyttää aktiivista osanottoa viikkokokouksiin ja osakseen tulevien tehtävien suorittamista palvelumielellä. 23

25 Eino Karrakoski ehti 30-vuotisen jäsenyytensä aikana järjestää monia asioita sekä klubissa että Lohjalla. Leo Lehtiö oli monipuolinen puuhamies ja sai alkuun mm. nuorisonvaihtotoiminnan. Rolf Ali-Melkkilä piti useita esitelmiä Kari Porra toi monessa esityksessään koulu- ja yhteiskunnallisista aiheista. julki uskonnollisia näkemyksiä. 24

26 5 KOKOUSOHJELMAT Kokousohjelmien kehityspiirteitä Ensimmäisten kokousten ohjelmassa oli vain lounaat ja keskusteluja rotarytoiminnasta ja mahdollisista toimintatavoista. Kun klubi sai virallisen hyväksymisen kansainväliseen veljespiiriin, alkoi päättäväinen työ klubitoiminnan kehittämiseksi. Muodostettiin vieläkin ohjelmassa olevat ja hallituksen tukena toimivat neljä komiteaa, jotka vastaavat huomattavasta osasta klubin ohjelmasta: 1) Klubipalvelukomitea, joka presidentin ohella vastaa klubin sisäisestä palvelusta ja toiminnasta. 2) Ammattipalvelukomitea, jonka tehtävät suuntautuvat eri ammattialoille suuntautuvaan palveluun ja ohjelmiin. 3) Yhteiskuntapalvelukomitea, jonka alueena on klubin toimintaympäristöön suuntautuva palvelu ja ohjelmat. 4) Kansainvälisen palvelun komitea, jonka toimialaan kuuluvat kansainväliset toiminnat ja palvelut. Kukin komitea kokoontui pohtimaan oman alueensa ohjelmia governorin ja piirineuvottelun antamien ohjeiden mukaan. Näin ohjelmat alkoivat hahmottua. Sihteeri K.J. Backström oli jo klubin ensimmäisen kokouksen aikana vierailulla Tanskan Aabenraan klubissa, josta kertoi kuulumisia pidetyssä ensimmäisessä virallisessa kokouksessa. Aarne Kaisla on ollut Hangon klubissa ja Rolf Wahlfors Kotkan klubissa, TJ. Vartiainen Mikkelin klubissa ja Aarne Mälkiä Maarianhaminan klubissa. Kukin 25

27 toi vierailustaan terveiset, joten pian saatiin tuntuma muiden klubien toimintaan. Klubissa kävi alusta alkaen vieraita muista klubista. Ensimmäinen oli Eino Luomanen Valkeakosken klubista Ensimmäinen ulkomainen vierailija oli Tanskasta, Holsterbron klubista Kai Sörensen, joka oli Max Honkasen vieraana. Ruotsiin ja Tanskaan onkin eniten pidetty näitä ulkomaisia yhteyksiä. Toisen rotaryvuoden uusi hallitus määritteli kokouksessa toimintalinjaansa ja työjakoa. Yhdestä kuukausiohjelmasta annettiin vastuu jollekin komitealle. Pohdittiin mahdollisia ulkopuolisia esitelmöitsijöitä ja pidettiin ideapalaveria mahdollista toimintamuodoista. Mm. tuli ehdotus esittää jollekin jäsenelle kokouksen aikana jokin kysymys, johon tämän tuli vastata kolmen minuutin valmistelemattomalla puheenvuorolla. Tätä kokeiltiinkin jonkin aikaa, että saatiin syntymään eloa kokouksiin. Jäsenten esitelmät ja puheenvuorot Klubin alkuaikojen alustukset ja esitelmät olivat nk. luokiteesitelmiä, jotka liittyivät veljien omiin toimialoihin. Luonnollisesti jo tuolloin käsiteltiin myös ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä aiheita. Kunkin esityksen jälkeen aiheesta keskustellaan, joskus hyvinkin vilkkaasti. Lohjalaiskuntien jälleenyhdistyminen kuului olennaisena osana näihin keskusteluihin. Ennen television valtakautta saattoivat iltakokouksien jälkeiset keskustelut jatkua puolille öin. Yksi tänäänkin ajankohtainen esitelmän aihe on K.J. Backströmin monipuolisesti käsittelemä rotarien tunnuslause ja "Neljän kysymyksen tie". Nuo myös kokeeksi kutsutut kysymykset kuuluvat nykymuodossaan näin: 1. Onko tämä TOTTA? 2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan? 26

28 3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARANTAAKO tämä YS- TÄVYYSSUHTEITA? 4. Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA? Nuo lauseet tulivat rotareille 1930-luvun RI:n presidentin, Herbert J. Taylorin tuomana. Hän oli kysynyt firmassaan, miten asiakkaita palvellaan parhaiten ja saanut tällaisen tuloksen, jonka luovutti sitten rotaryliikkeelle. Kysymysten katsottiin sopivan hyvin rotareille. Hieman on sanamuotoja alkuperäisistä muokkailtu ja tietenkin käännöksissä. Lohjalla lauseita alkuvuosina on kutsuttu myös "neljän tuulen tieksi" lappalaisten lakin innoittamana. Nimismies K.J. Backström toimi ensimmäisenä sihteerinä ja toisena presidenttinä, joten hän joutui perusteellisimmin paneutumaan rotaryliikkeen periaatteisiin ja toimintaan. Hän vierailikin ahkerasti niin koti- kuin ulkomaisissa klubeissa näkemässä näiden toimintatapoja. Hän piti myös yhteyksiä pohjoismaisiin kummiklubeihin, joten hän käsitteli monissa puheenvuoroissaan rotaryasiaa. Vuonna 1951 klubin jäseneksi tullut dipl.ingenjör Kaj Holm vaikutti pirteillä puheenvuoroillaan vahvasti klubin kehitykseen. Hän oli toiminut puoli vuotta USA:ssa ja osallistunut sikäläiseen klubitoimintaan, joten hän saattoi tuoda sieltä monia vaikutteita. Aihetta "Maa ja ihminen" on käsitelty Lohjan Yhteiskoululla järjestetyssä avec-kokouksessa jopa neljän laajahkon esitelmän valossa. 1) Eino Karrakoski "Maatalouden kannalta", 2) Toivo Jokinen "Tähtitieteen, fysiikan ja kemian valossa", 3) Rolf Ali- Melkkilä "Historian näkökulmasta" ja Vilho Haveri "Filosofian valokeilassa". Vuosikokousesitelmässään käsitteli Rolf Ali-Melkkilä aihetta "Nuoriso ja aatteet", mikä osaltaan kertoo aatemaailman olleet tuohon aikaan nykyistä voimakkaammin esillä. 27

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 1 Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI Maaliskuu 2005 Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 2 Aluekuvernööri Aluekuvernöörin palsta Aluegovernor Jukka Karenius Kevät on jo hyvässä tulossa,

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot

Porvoon Mieslaulajat60v.

Porvoon Mieslaulajat60v. Porvoon Mieslaulajat60v. Miesten Laulua 60 vuotta!!! Porvoon Mieslaulajat Ry 60v Juhlakonsertti 28.10.2006, klo 17.00 Linnankosken lukion juhlasalissa, Piispankatu 24-26, Porvoo Porvoon kaupungin puolesta

Lisätiedot

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 LION JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M VIESTI 2009-2010 PIIRI 107-M Tässä lehdessä mm. PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 Nuoret klubit esittäytyvät: UUSI KLUBI SASTAMALAAN 5 LC Uusikaupunki/Family

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

Mullan mururakenteita

Mullan mururakenteita Mullan mururakenteita Koonnut agr. Pekka Peltotalo ISBN Toimittanut ja koonnut: Taitto ja kuvankäsittely: Julkaisija: ISBN 978-952-93-5095-7 (sid.) ISBN 978-952-93-5096-4 (PDF) Pekka Peltotalo Jorma Saarinen,

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 4 2011-2012 ISSN 0781-4151. Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa.

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 4 2011-2012 ISSN 0781-4151. Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa. H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 4 2011-2012 ISSN 0781-4151 Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa. Seloste 2011-2012 N:o 4 heinäkuu 2012 HALSTARI Sisältö Sivu 3 Presidentin

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA Rajaseutujuhlia 1 Parikkalan kunta Hyvää Joulua ja menestyksekästä Tervolan kunta www.visittervola.fi SIVUNVALMISTUS- JA PAINOPALVELUA

Lisätiedot

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Julkaistu toimittajakoulutuksen 80-vuotisjuhlaa varten 6.10.2006 laaditussa monisteessa Dokumentteja toimittajakoulutuksesta

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 Suomen UNICEF 40 vuotta tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 1 Teksti Raija Rautakoura Taitto ja graafi nen suunnittelu Maria Munsterhjelm Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2007 Kiitos avusta Anna-Leena

Lisätiedot

Lentäjä, isänsä poika ja kirkon kunnostaja Sergey Mikhalshenko

Lentäjä, isänsä poika ja kirkon kunnostaja Sergey Mikhalshenko Nro 10 Lokakuu 2013 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Tiijjät sie? Kaikil meilhä o arpii, jotkut suurempii, toiset pienempii, jotkut sisäsiiki, mitä sit saahaa kantaa läpi elämänkii.

Lisätiedot

Leijonat monessa mukana

Leijonat monessa mukana JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M Lionspiiri 107-M:n 40 vuotisjuhlakokous 18.4.2009 Piirikuvernööri Martti Lehtelän tervehdys Leijonat monessa mukana Lionspiiri 107-M:n 40 vuotisjuhlakokous

Lisätiedot

Toivoa, tahtoa, tarmoa

Toivoa, tahtoa, tarmoa Toivoa, tahtoa, tarmoa T e k e s 25 vuotta Toivoa, tahtoa, tarmoa Julkaisija Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekstit Johanna Korhonen Aineisto- ja arkistotyö Pirkko Kotila Ulkoasu

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!!

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!! 100-vuotisjuhlat lähestyvät. Oletko valmis? POLIISIVENEESSÄ HAMPURISSA!!! Paikalla olleet ker erto tovat t itse. TUTUT SARJAT NÄKEE JOPA SAIRAANA: 17 televisiota lahjoituksena vuodeosastolle! Suomen Lions-liitto

Lisätiedot

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi Maanantai 23. marraskuuta 2009 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 54. vuosikerta Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät

Lisätiedot

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26.

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. N:o 3/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 23. päivänä 2010 Patriootti Gunnar Laatio sivut 8 9 Yksituumainen liittokokous Kuopiossa sivut

Lisätiedot

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PALOKUNNAN JOHDON TERVEHDYS On kulunut 15 vuotta siitä, kun edellisen kerran juhlistimme syntymäpäiviämme. Aikaa on kulunut, ja toiminta

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2007

KOTISEUTUJULKAISU 2007 6 KOTISEUTUJULKAISU 2007 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2007 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Mynämäen Kirja- ja Paperikauppa Oy:n 100 v. historiikki, Antti Laiho...3 Puhelin 100 vuotta

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot