Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta"

Transkriptio

1

2 Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta Perustettu ja hyväksytty Rl:n jäseneksi r' ) TOIMITUSKUNTA Teuvo Moisio vastaavana Erkki Alhonen, Lauri Leskinen ja Jaakko Mäkelä

3 Julkaisija: Lohjan Rotaryklubi ISBN Lohja 1999 T:mi Seppo Iivonen 2

4 Alkulause Varsinkin 50 vuotta aktiivisesti toimivalle järjestölle on jopa velvollisuus laatia historiikki toimintansa vuosikymmenistä. Näin kunnioitetaan sitä uhrautuvaa toimintaa, jota sadat Lohjan seudun johtavilla paikoilla olevat miehet ja naiset ovat tehneet kehittyäkseen palvelevina ihmisinä ja rikastuttaakseen lähiympäristöään. Tuskin nuo ensimmäiset 18 Lohjan Rotaryklubin perustajajäsentä osasivat kuvitellakaan, mitä kaikkea klubin piirissä tulisi tapahtumaan, mutta kaikista asiakirjoista kuitenkin ilmenee vakaa usko, että on lähdetty oikean aatteen palvelukseen. Miten Lohjan rotaryklubi on tätä palvelutehtäväänsä suorittanut, voidaan nyt lukea seuraavilta sivuilta, joiden tieto on kerätty Lohjan Museossa säilytettävistä sidotuista pöytäkirjoista ja vuosikertomuksista sekä niiden liitteistä. Hyvää ajankohtaista aineistoa on saatu runsaasti myös klubin julkaisemista selosteista ja Halstarista, joita on toimitettu vuodesta Lopuksi klubiveljet kertovat omia, tämän päivän rotarytoimintaan sitovia ajatuksiaan. Valokuvat täydentävät Lohjan Rotaryklubin monivivahteista ja kunnioitettavaa toimintakirjoa. Vanhimmat kuvat ovat lohjalaisen valokuvaaja Saleniuksen kuvaamiaja nuoremmat ovat klubiveljien Nils Arppen, Henry Remanderin, Teuvo Moision ja Matti Lehtisen ottamia. Nyt ilmestyvä historiikki ei ole pyrkinyt aivan kaikkea mahdollista kertomaan, mutta toimikunta uskoo klubin menneisyyden näin esitettynä palvelevan sekä nykypäivän että huomisen lukijaa. Lohjalla

5 Sisällys Perustamisasiakirjaja klubin perustajajäsenet, charterjäsenet 7 1 ROTARYN mstoriaa JA TAVOITTEITA 9 2 ROTARYN KOTIUTUMINEN LOHJALLE 11 Lohjan Rotaryklubin perustava kokous 12 Rotaryratas lähti pyörimään 14 3 VIIRIT SANANSAATTAJINA 15 Klubin oma viiri 15 Viirien runsautta 15 4 SÄÄNNÖT, KOKOUSPAIKAT JA -AJAT 17 Säännötja niiden muutokset 17 Kokouspaikat 18 Kokousajat puhuttavat aina 20 5 KOKOUSOHJELMAT 25 Kokousohjelman kehityspiirteitä 25 Jäsenten esitelmätja puheenvuorot 26 Vierailevat esitelmöijät 33 Vierailukokoukset 38 Kevennyksiäja ajatelmia 44 6 JUHLAT 49 Merkkipäiväjuhlat 49 Vuotuisiajuhlatilaisuuksia 56 7 KLUBIN JÄSENISTÖ 63 Klubin entiset jäsenet vuosina Kunniajäsenetja klubin piirigovemorit 68 Piirin alue-edustajina ovat toimineet 71 Paul Harris Fellow -tunnukset saaneet 71 Klubin presidentit 72 Klubin jäsenet Jäseniä eri vuosinaja läsnäolo %:t 76 4

6 8 PIIRl- JA INTERCITY-KOKOUKSET Alueen rotarypiirin muotoutuminen Piirineuvottelut ja Rotary-instituutti Piirikokoukset ja -juhlat Rl-presidenttien ja govemorien vuositeemoja Intercity-kokoukset 9 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yhteyden pito ystävyysklubeihin ase-ryhmien vierailuja Muita ulkomaisia yhteyksiä 10 VAIHTO-OPPILASTOIMINTA Vastaanotetut vuosi vaihto-oppilaat Vaihto-oppilaan lähtiäispuhe Lähetetyt vuosivaihto-oppilaat Vaihto-oppilasvuoden kokemuksia 11 KLUBIN JULKAISUT Määräaikaisselosteet Selosteesta Halstari Muut julkaisut 12 AVUSTUKSIA JA PROJEKTEJA Avustuksia vuosien varrelta PolioPlus-projekti Kummina inkeriläiselle veteraanille YHTEISTOIMINTAA JA KILPAILUJA KLUBI PAIKALLISISSA HANKKEISSSA ROTARYROUVIEN OSALLISTUMINEN MITÄ ROTARY ON MINULLE MERKINNYT? 129 ILMOITT AJAMME 136 5

7 Charterkirja, jolla Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotarklubb hyväksyttiin Rotary Intemationalin jäseneksi numerolla

8 Klubin perustajajäsenet, charterjäsenet ja heidän luokitteensa merkittiin seuraavasti: 1. Max H. van Gilse van der Pals 2. Max Honkanen 3. Aarne Mälkiä 4. Börje Forsström 5. Ruben Lagus 6. Arvi Katajavuori 7. RolfWahlfors 8. Eino Karrakoski 9. K. J. Backström 10. Yrjö Leikola 11. J. T. Vartiainen 12. Aarre Kaisla 13. Ernst von Ungern-Sternberg 14. Runar Hainari 15. Birger Weckström 16 Åke Fröjdman 17. Ame Fröjdman 18. Rolf Lindblad Farming Trade Associations Automobile Ret LimeMfg Building contruction Trade schools Commericial Banking Abaittor Publie safetyservice, Police Hospitals, Muncipal LumberMfg Forest Engineering Plywood Mfg Intestinal Discases General DentaI Practice Sulphate Pulp Mfg Sulphate Pulp Mfg Kraft Paper Mfg 7

9 OQ Klubiveljet puolisoineen ensimmäisessä yhteisessä valokuvassa keväällä Istumassa vas. Max van der Pals, rva Tiitola, Runar Hainari, rva van der Pals, rva Kaisla, presidentti John Backström, Eino Karrakoski. Keskirivissä: Frank von Veh, Ilmari Vahe, rva Hainari, Rolf Lindblad, rva Mälkiä, rva Fröjdman, rva Karrakoski, rva Backström, rva von Veh, Veikko Ingervo, Yrjö Leikola, rva Leikola, Adalbert van der Pals, rva Andersson, Veikko Kari, Ame Fröjdman. Takarivissä: Matti Tiitola, Aarne Mälkiä, rva Lindblad, rva Kristiina van der Pals, Max Honkanen, Ernst Andersson, rva Kari, rva Ingervo ja Aarne Kaisla.

10 1 ROTARYN HISTORIAA JA TAVOITTEITA Rotaryliikkeen historia alkaa vuodesta 1905, kun Chicagolainen lakimies Paul Harris kutsui luokseen kolme eri ammateissa toimivaa ja eri uskontokuntiin kuuluvaa miestä. Nämä neljä ystävystä perustivat yhdistyksen, jolle kolmannella kokouskerralla päätettiin antaa nimeksi Rotary-Club. Rotary-sana, pyörivä, kiertävä, tarkoitti nimessä yhdistyksen toimintatapaa. Kokoukset päätettiin pitää vuorotellen kunkin jäsenen kotona. Kierto jatkuu edelleenkin, vaikka kokouspaikka on vakiintunut, sillä tehtävät kiertävät vuosittain jäseneltä toiselle. Sitä, mitä rotaryklubit ovat ottaneet suorittaakseen, kutsutaan "Rotaryn ohjelmaksi" (Rotary Program). Jos klubit ja klubien jäsenet toteuttavat tätä ohjelmaa, rotaryliike kasvaa ja kasvattaa arvonantoaan. Siksi jokaisen rotaryn tulisi erittäin hyvin tuntea Rotaryn olemus ja rakenne kuin myös sen monivivahteinen maailmanlaajuinen palveluohjelma. Rotaryn ohjelma, jonka varassa sen aatemaailma lepää, tunnetaan "Rotaryn tavoitteena" (Objeet 0/ Rotary). Eri osatavoitteita oli vuoteen 1935 asti yhteensä kuusi, jotka vuonna 1951 muotoiltiin ja vahvistettiin neliosaiseksi viralliseksi tavoitteeksi, joka määritellään Rotaryklubinjärjestysmuodon III artiklassa seuraavasti: "Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 9

11 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen, 2. vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa, 3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä, 4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteiden yhdistämien, työn ja toiminnan ihmisten keskinäisen ystävyyden avulla. " Rotaryn ensisijainen tunnuslause on "Palvelumieli itsekkyyden edelle (Service Above Selj). Toinen virallinen tunnuslause kuuluu: "Hän saa eniten, joka palvelee parhaiten" (He Profits Most Who Serves Best). Kesti 15 vuotta, kunnes rotary saavutti "kierroksellaan" vanhan mantereen ja Aasian. Tukholman ensimmäinen klubi perustettiin v ja samana vuonna perustettiin Helsingin Rotaryklubi. Tämän jälkeen toiminta levisi hiljalleen paikkakunnalta toiselle. 1. presidentti Max van Gilse van der Pals. 2. presidentti John Backström. 10

12 2 ROTARYN KOTIUTUMINEN LOHJALLE Rotary-aate alkoi lähestyä Lohjaa v. 1948, kun klubeja perustettiin tuolloin Hankoon, Tammisaareen ja Saloon. Lohjalaisella yritysjohtajalla Aarne Mälkiällä oli yhteyksiä Salon klubin perustajajäseneen, johtaja Sven Sonntagiin, jolta oli saanut tietoja klubin toiminnasta. Rotaryklubin perustamista edeltävästä ajasta 30- vuotishistoriikissa kerrotaan seuraavasti: "Kukaan ei voi tyhjentävästi kertoa, kuinka pitkään vuorovaikutusta koskeva ajatus oli mielissä itänyt ja kuinka kauan sen muotojen kartoittaminen oli kestänyt, mutta se tiedetään, että ratkaisuun päästiin juuri 40-luvun päättyessä. Toukokuun 30. päivänä 1949 syntyi Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb. Ratkaisevan sysäyksen olivat antaneet kaksi yritysjohtajaa, Aarne Mälkiä ja Sven Sonntag. " Salon Rotaryklubista tulikin sitten Lohjan Rotaryklubin kummiklubi. Sieltä saatiin kevään 1949 mittaan pidetyissä yhteyksissä tarvittavat tiedot klubitoiminnan käynnistämiseksi. 30 -vuotishistoriikki kertoo edelleen: "Kolmen vuosikymmenen jälkeen on ehkä paikallaan kysyä, miksi perustajat päätyivät juuri rotaryklubiin, eikä johonkin muuhun, ehkä samojakin toiminnallisia elementtejä sivuavaan järjestöön. Tähän löytyy vastaus RI:njärjestysmuodon 111artiklasta: Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaikkien arvossapidettyjen pyrintojen perustana. " 11

13 Sitten historiikki viittaa Rotaryn ohjelman neljään keskeiseen tavoitteeseen, jotka esitimme edellisillä sivuilla. "Näissä neljässä kohdassa on keskeisesti sanottu se, miksi lohjalaiset miehet perustivat juuri rotaryklubin. Jos joku tahtoo vastausta vielä tuon ajan kansainvälistä taustaa vasten, niin todettakoon hänelle, että Rotary haluaa painottaa vain sitä, ettei lojaalisuus omaa kansaa ja isänmaata kohtaan vaadi rotaria suhtautumaan kielteisesti tai vihamielisesti toisiin kansakuntiin. Päin vastoin, vain arvaamalla oman tilansa kykenee parhaiten antamaan arvoa toisellekin. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja omissa yhdyskunnissamme oli tuolloin tarpeeksi tekemistä oman tilan arvaamisessa ja sitä kautta myöskin toisen arvostamisessa. " Lohjan rotaryklubin perustava kokous Rotaryn alkutaipaleella tapahtui ripeässä tahdissa siirtyminen maanosasta toiseen. Suomessa leviäminen tapahtui verkkaisesti. Vasta 23 vuotta sen jälkeen kun Rotaryaate oli rantautunut Helsinkiin, se ankkuroitui Lohjalle, mutta Turun suunnasta. Kevättalvi 1949 kului valmisteleviin tehtäviin. Toukokuun lopulla oli päätetty lohjalaisten liittymisestä maailmanlaajuiseen rotarien veljespiiriin. Perustava kokous oli kutsuttu koolle Lohjan Seurahuoneelle. Tuohon aikaan Suomessa oli vain yksi piiri. Piirigovemor Ferdinand Alftan oli paikalla. Salon kummiklubista oli perustamistilaisuudessa 14 veljeä eli vain yhtä vähemmän kuin lohjalaisia, joita oli paikalla 15. Kolmella perustajajäseneksi lupautuneella ei ollut mahdollisuutta olla läsnä perustavassa kokouksessa, mutta perustamiskirjassa heidän nimensä kuitenkin ovat. Perustavassa kokouksessa puhetta johti Max H. van Gilse van der Pals, josta tuli Lohjan klubin ensimmäinen presidentti. Toisen toimintavuoden presidentti, nimismies K.J. Backström kirjoitti perus- 12

14 tavan kokouksen pöytäkirjan, jonka tarkastajiksi oli valittu J.T. Vartiainen ja Eino Karrakoski. Governor Alftan selvitti puheessaan Rotary-liikkeen tarkoituksia ja päämäärää sekä toimintamuotoja. Hän alisti kokouksen ratkaistavaksi, perustetaanko Lohjalle Rotaryklubi? Se päätettiin yksimielisesti perustaa nimellä Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb kotipaikkanaan Lohjan kauppala. Sitten täytettiin List of Charter Members, mikä luokitteineen hyväksyttiin. Kokouksessa hyväksyttiin myös klubin säännöt ja toimintaohjeet. Kokouspaikaksi määrättiin Lohjan Seurahuone ja kokousajaksi perjantai klo Vielä vahvistettiin kirjaamis- ja jäsenmaksuiksi mk, jonka jälkeen valittiin klubille ensimmäiset toimihenkilöt. Päätettiin myös sitoutua noudattamaan Rotary Internationaalin luokitusperusteita ja läsnäolovelvollisuutta sekä anoa järjestön jäsenyyttä. Kun muodollisista asioista oli selvitty, oli piirigovernorin aika lausua uusi klubi tervetulleeksi maailmanlaajuiseen toimintaan ja toivottaa tälle onnea ja menestystä. Salon kummiklubin ja sen veljien onnentoivotukset esitti presidentti Aulis Zidbeck. Yhdessäoloa jatkui illallisen merkeissä myöhään ja "tunnelma oli varsin myönteinen", kertoo kokouspöytäkirja. Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb oli valmis taipaleelle, jota nyt on jatkunut viisikymmentä vuotta. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä on jo mainittu presidentiksi valittu Max H. van Gilse van der Pals. Varapresidenttinä toimi Åke Fröjdman. Ensimmäisenä sihteerinä oli K. J. Backström, toiseksi sihteeriksi oli valittu Ruben Lagus. Rahastonhoitajan tehtävät oli uskottu Rolf Wahlforsille. Ensimmäinen klubimestari oli Aarne Mälkiä ja II klubimestari Aarre Kaisla. Kokousten rutiinista vastaavat olivat valmiina kohtaamaan heille kuuluvat velvollisuudet. 13

15 Rotaryratas lähti pyörimään Ensimmäinen viikkokokous pidettiin 10.6., jolloin todettiin mm. uuden sihteerin, veli K.J. Backströmin olevan vierailulla Tanskassa ja Aabenraan rotaryklubissa. Virallinen vahvistus RI:ltä saatiin varsin nopeasti, sillä sen hallitus hyväksyi Lohjan Rotaryklubin jäsenekseen ja Lohjan klubi sai numerokseen Niinpä 1.7. pidetyssä "ensimmäisessä virallisessa" viikkokokouksessa oli selvää rotarytunnelmaa. Rotarymerkki päätettiin tilata kaikille ja sitä oli pidettävä takin kauluksessa kokouksiin tultaessa, muutoin seurasi 50 mk:n sakko. Myös poissaolosta ilman etukäteen ilmoitettua syytä päätettiin lisämaksu klubin kassaan. Sihteeri KJ. Backström kertoi kokouksessa tanskalaisesta klubista saamiaan kokemuksia. Tämä onkin ensimmäinen pöytäkirjoihin merkitty klubissa pidetty esitys. Governorin ensimmäisen kuukausikirjeen sisältöä on selvitetty seuraavassa 8.7. kokouksessa, jolloin myös päätettiin presidentin ja sihteerin lähdöstä piirineuvotteluun Lappeenrantaan Tieto uudesta rotaryklubista Lohjalla oli kiirinyt vuoden 1950 alussa Australiaan asti. Sieltä saapuneessa ja viikkokokouksessa luetussa Innisfailin klubin kirjeessä kerrottiin, että he olivat juoneet Lohjan klubin maljan kokouksessaan Niinpä päätettiin myös täällä kohottaa seuraavassa kokouksessa malja Innisfailin klubille ja ilmoittaa siitä kirjeessä heille. Näin oli päästy maailmanlaajuisen Rotary-rattaan vauhtiin. Rotaryjärjestön lippu päätettiin hankkia klubille Lippu kokouspaikan ulko-oven vierustan tangossaan on kertonut kadulla kulkijalle, että tänään ovat rotarit kokouksessaan täällä. Kerran sen joku on korjannut omakseenkin huhtikuussa 1994, mutta ennen (1 pitkää oli uusi lippu taas tangossaan. 14

16 3 VIIRIT SANANSAATTAJINA Klubille oma viiri Oman viirin synnystä 30-vuotishistoriikki kertoo seuraavasti: ''Aikojen saatossa ihminen on luonut tunnuksia, joilla on ilmaissut kuulumisensa johonkin sukuun, heimoon, valtioon tai yhteisöön. Lohjan rotaryklubi ei ole tässä suhteessa poikkeus. Rotaryn yhteisen tunnuksen lisäksi se pyrki jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saamaan itselleen myös oman tunnuksen - viirin, joka ilmentäisi kotiseutua ja olisi arvostettu viesti Lohjan seudulta. " Kokouksessaan klubi päätti pyytää professori Carolus Lindbergiltä ehdotusta viiriksi. Hän suunnitteli viirin, mutta valmistuminen viivästyi mm. siksi, ettei Lohjan vaakuna ollut vielä saanut lopullista muotoaan. Suunnittelu siirtyi Olof Erikssonin tehtäväksi. Viirin lopullinen muoto hyväksyttiin Erikssonilta tilattiinkin sata viiriä, joiden yhteishinta oli mk. Myöhemmin viirejä on tilattu 25 kpl:een erissä ja niiden määrä on yltänyt 250 kappaleeseen, joiden tie on kulkenut klubeihin eri puolille maailmaa. Viiri voidaan antaa muistoesineenä tai lahjana vain rotaryklubin nimissä toiselle rotaryklubille. Vastalahjana saatu viiri tulee luovuttaa omalle klubille. Viirien runsautta Vuosien kuluessa viirejä on kulkeutunut eri puolille maailmaa. Kuriositeettina mainittakoon, että valtameriä halkoneen Queen Elisabethin salonkiinkin oli yksi viiri löytänyt tiensä. Ei ole selvillä, kuinka monessa klubissa Lohjan Rotaryklubin viiri on. Viirejä on vuosien saatossa luovutettu klubeille vierailujen yhteydessä niin 15

17 koti- kuin ulkomailla. Vaihto-oppilaat ovat stipendiaattien tapaan vieneet viirejä kaukaisiinkin maihin. Kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana klubimme oli saanut 91 ulkomaista ja 34 kotimaista viiriä. Kahden viime vuosikymmenen aikana on viirejä edelleen vaihdettu samaa vauhtia ja viirejä on saatu entistä kauempaa, mm. vaihto-oppilastoiminnan myötä. Suurimman viirimäärän, 12 kpllähinnä Mississipin ja Louisianan osavaltioiden klubeilta, on yhdellä kertaa tuonut USA:ssa GSEstipendiaattina v ollut Pete-Veikko Kähäri. Viidenkymmenen vuoden aikana saatujen viirin määrä on 245. Niistä lähes puolet eli 119 on Pohjois-Amerikasta. USA:n 25 osavaltiosta on saatu 109 viiriä, Kanadasta 9 ja Nicaraguasta 1. Euroopan viirejä on saatu 15 valtiosta yhteensä 64, Australiasta on tullut 34, Aasiasta 5 ja Afrikasta 3 viiriä. Klubin oma viiri on aina kunniapaikalla presidentin pöydässä, kuten myös tässä presidentti Nils Arppella v Vieressä sihteerinä Helge Laakso. 16

18 4 SÄÄNNÖT, KOKOUSPAIKAT JA -AJAT Säännöt ja niiden muutokset Aikaisemmin on todettu, että perustava kokous hyväksyi klubille säännöt. Pian kuitenkin huomattiin, että niihin tarvittaisiin tarkennuksia. Asiasta keskusteltiin useita vuosia, mutta toimeen tartuttiin vasta kahdeksantena toimintavuotena. Vihdoin hyväksyttiin muutetut säännöt, jotka sallivat myös rekisteröitymisen. Rekisteröimiseen ei kuitenkaan ole menty, sillä valtakunnallisen Suomen Rotary Ry:n rekisteröitymisen on katsottu antavan tietyn oikeusturvan muutenkin. Sääntöjä on jouduttu muuttamaan mm. siksi, että niissä on mainittu klubin viikko kokouspaikka ja kokousaika. Näin tapahtui mm Sääntömuutoksessa tarkennettiin klubin toimialuetta "Lohjan kaupunki ympäristöineen" nimeämällä alueeksi myös Siuntion, Karjalohjan, Sarnmatin, ja Nummen kunnat sekä Lohjan kunnan joitakin reuna-alueita poissulkien. Vaalikokous siirrettiin maaliskuultajoulukuulle. Suurempi muutos tehtiin sääntömuutoksessa, jolloin kaksisivuisten sääntöjen tilalle tuli 10 sivuiset, mallisääntöjen mukaiset säännöt sekä lisäksi niitä laajempi Rotaryklubin järjestysmuoto. Nyt mm. vaalikokous siirrettiin joulukuulta marraskuulle ja alettiin valita myös seuraavan kauden presidentti-eleet. Sääntöjen loppupykälissä on myös kokouksen kulkujärjestys. jotta toiminta eri klubeissa saisi samantyyppisen muodon. 17

19 Vaikka sääntöjä on käytännön syistä korjailtu, ei rotaryn perimmäinen tarkoitus ole suuria muutoksia kokenut, joskin RI:n sääntöihin on tullut mieshenkilöiden tilalle naiset huomioiva henkilöjäsenyys. Kokouspaikat Kokouspaikat ovat vaihtuneet kolmenkymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Lohjan Seurahuone, jossa perustava kokous pidettiin, oli ensimmäinen kokoontumispaikka siirryttiin Puuseutuun, kuten silloin Lohjan Seudun Osuusliikkeen ravintolaa kutsuttiin. Osuusliike Keon ravintola valmistui v liikkeen yhteyteen. Päätös sinne siirtymisestä tehtiin virallisesti Tuo päätös oli todella onnekas. Tuli poltti Puuseudun pian sen jälkeen, kun sinänsä vähäisen klubin arkiston muutto oli suoritettu. Elokuun 3. p:nä 1956 oli ajateltu pitää ensimmäinen kokous Keon kulmassa. Paikka ei tosin muuttunut, mutta uuden ravintolan nimi oli muuttunut Anttilaksi. Loppuaika kolmestakymmenestä ensimmäisestä toimintavuodesta kokoonnuttiinkin Anttilassa, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, sillä tulipalo riehui Keon tavaratalossa. Koska klubin kokoustilatkin vaurioituivat palossa, oli klubin palattava juurilleen. Väliaikaiseksi kokouspaikaksi saatiin tilat Kaupunginhotelliksi muuttuneelta Lohjan Seurahuoneelta. Syksyllä 1987 siirryttiin Osuusliike Seudun ravintolaan, Loheen, josta kuitenkin jouduttiin korjauksen tieltä seuraavana syksynä 1988 jälleen Lohjan Seurahuoneelle eli Lohjan Hoviin. Täältä muutettiin kahden vuoden jälkeen kesällä 1990, nyt kokouspaikaksi tuli ravintola Gasthause-Laurinportti. Sen ravintolasali oli sinänsä viihtyisä, mutta tuntui ennen pitkää ahtaalta, joten rotaryvuoden 1993 alkaessa palattiin taas Loheen, jonka kabinetissa klubi edelleen kokoontuu. Klubien yhteiskokoukset ja avec-tilaisuudet on voitu pitää suuremman ravintolasalin puolella. 18

20 Ravintola Anttila on ollut pisimpään klubin kokouspaikkana, vuodet Viirejä on tuolloin pidetty esillä verhoon kiinnitetyssä narussa. Kuva v Klubin perustava kokous oli Seurahuoneella ja se on ollut myös sekä kokousettä juhlapaikkana. Nyt Lohjan Hovina, kun govemor Usko Santavuoren vieraili , presidenttinä Ilkka Salven, sihteerit Jukka Kanervisto ja Antti Karhu. 19

21 Rotarien kokouspaikasta kertoo jatkuvasti sen oven viereen kiinnitetty kookas, valurautainen rotarymerkki. Sitäkin on jouduttu ruuvaamaan muuton yhteydessä aina uuteen ovenpieleen. Kokousajat puhuttavat aina Kaikille sopivan kokousajan löytäminen on ikuinen ongelma. Vuosien kuluessa on tehty erilaisia selvityksiä kokousajan ja -paikan saamiseksi kaikkia tyydyttäväksi. Lohjan Rotaryklubin kokoukset olivat aluksi perjantaisin kello Iltakokouksia kaivattiin alusta alkaen. Syyskuun alusta 1950 muutettiin ensimmäisen ja kolmannen perjantain kokoukset iltakokouksiksi, jotka alkoivat klo Tämä käytäntö säilyi varsin kauan luvun lopulla kokeiltiin kokouspäivänä myös maanantaita, mutta palattiin takaisin perjantaihin. Vuosikokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos pykälään 5, jonka mukaan "Säännölliset klubin viikkokokoukset pidetään torstaisin klo lukuun ottamatta aikaa , jolloin kokoukset alkavat klo Tämä käytäntö alkoi kesken rotaryvuotta Syksyllä 1987 päätettiin iltakokoukset alkaa klo Kokouspäivän vaihtaminen torstaiksi johtui osaltaan myös siirtymisestä 5-päiväiseen työviikkoon. Iltakokousten paremmuudesta 30-vuotishistoriikki toteaa seuraavasti: "Iltakokousten anti on ollut kautta linjan päiväkokouksissa saatua merkittävämpi. Syventyminen aiheeseen on perusteellisempaa kuin lounas kokouksissa. Veljien välille on iltakokouksissa syntynyt ainakin takavuosina kiinnostavia ja vapautuneita keskustelutilanteita. Pohdintaa ei ole rajoittanut kohta alkava työsuoritus tai sen valmisteleva painolasti ja erikoisesti vuorovaikutus on juuri näissä kokouksissa tavoittanut kenties muutoin vähemmälle huomiolle jääneen veljen. " 20

22 Gasthause-Laurinportin kokous sali oli viihtyisä, mutta tilat olivat liian pienet yhteiskokouksille. Etualalla istuvat Ensio Rajaniemi ja vierailija Aaro Hakava. Ravintola Lohi on jo kolmanteen otteeseen kokouspaikkana ja nyt edelleen vuodesta Yhteiskokoukset voidaan pitää ravintolasalin puolella. 21

23 Työelämän sidonnaisuudet ja yhäti kiihtyvä työtahti ovat vaikeuttaneet veljien irtautumista työyhteisöstään kesken työpäivän. Lisäksi useiden veljien työpaikka on pääkaupunkiseudulla, mistä klo alkavaan iltakokoukseen ehtiminen tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia. Klubi teki keväällä 1998 radikaalin päätöksen kokousaikojen muuttamiseksi. Kesäaikaiset päiväkokoukset muutettiin iltakokouksiksi ja kokousten alkamisajaksi kautta vuoden hyväksyttiin klo Klubin aikaisemmissa kesäajan päiväkokouksissa oli vierailevia veljiä ajoittain varsin runsaasti. Kokousajan muutos osoitti, että useimmille kesävieraista olisi vanha kokousaika sopinut paremmin. Klubin oman jäsenkunnan kannalta muutos oli kuitenkin aiheellinen. Sopiva kokouspäivä on tietenkin tärkeä sen vuoksi, että läsnäolo saataisiin mahdollisimman hyväksi. Luonnollisesti poissaolon on aina voinut korvata paikkaamalla, käymällä jonkin muun klubin kokouksessa. Läsnäolovelvoitteen täyttämistä seurattiin alkuvuosina hyvin tarkoin. Kun Lohjalle perustettiin v toinen klubi, helpottui paikkaaminen merkittävästi, mitä vielä on auttanut Vihdin Nummelan klubin torstainen päiväkokous Myllylammella vuodesta 1990 alkaen. Näillä vierailuilla eli paikkaamisilla on paranneltu läsnäolotilastoja noin 15 %:lla. Lohjan Rotaryklubissakin on tällaisia vieraita lähes jokaisessa kokouksessa. Paikkauksesta annettavaa korttia käytetään monissa klubeissa paikkakuntatiedon parantamiseen käyttämällä siinä paikkakuntaa kuvaavaa valokuvaa. Niinpä täälläkin on syksyllä 1977 tilattu valokuvaaja Koistiselta 500 Lohjan kirkon kuvakorttia, jonka takasivulla on tarvittavat paikkaustiedot. Vierailijoita muista klubeista on esim. v ollut tasan

24 Klu bityön vakiintuminen Lohjan klubin toiminta oli alusta lähtien määrätietoista. Alkuvuosina jäsenet vaihtuivat varsin voimakkaasti. Se ei kuitenkaan heikentänyt vaan ehkä päinvastoin vahvisti ja aktivoi toimintaa. Tehokkaat ja vastuuntuntoiset toimihenkilöt paneutuivat tarmolla tehtäviensä hoitamiseen. Perustamista seuranneiden kasvun vuosien merkitys oli eduksi. Teollisuus monipuolistui ja palvelut laajenivat. Lohjalle muutti väkeä, jonka joukosta klubi sai uusia voimavaroja toimintaansa. Että tutustuttaisiin nopeasti uusiin jäseniin pidettiin aina luvulle asti nimilappuja, jotka klubimestari sijoitteli aina uusiin paikkoihin. Näin ei syntynyt vakituisia paikkoja ja pöytiä, mutta jos haluttiin nimenomaan tavata tiettyä veljeä, tultiin ajoissa ja vaihdettiin nimilappu haluttuun paikkaan. Vuonna 1952 oli veli Sven Hollmen valmistuttanut vaneriset nimilaput entisten pahvi sten tilalle. Ne olivat tukevat ja siistit. Kokouksen ensimmäisen puolituntisen aikana tapahtuva vapaa keskustelu onkin yhdessäolon tärkeä osa. Silloin voi vaihtaa kuulumisia pöytänaapureiden kanssa ajankohtaisista asioista ja virittää syvempääkin pohdiskelua samanaikaisesti tapahtuvan ruokailun ja muun tarjoilun aikana. 30-vuotishistoriikki kirjoittaa asiasta ja yhteishengestä seuraavasti: "Uudet miehet vaikuttivat siihen, ettei klubissa päässyt kehittymään liian pitkälle menevää koteloitumista, laukaisematonta vastakkainasettelua tai merkityksetöntä syrjään jäämistä. " Itse asiassa toiminta vakiintui jo viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Yhdessäolo oli luonut rotaryperiaatteen mukaisen vapaan miehen elämänfilosofiaan perustuvan hengen. Tämä kuitenkin edellyttää aktiivista osanottoa viikkokokouksiin ja osakseen tulevien tehtävien suorittamista palvelumielellä. 23

25 Eino Karrakoski ehti 30-vuotisen jäsenyytensä aikana järjestää monia asioita sekä klubissa että Lohjalla. Leo Lehtiö oli monipuolinen puuhamies ja sai alkuun mm. nuorisonvaihtotoiminnan. Rolf Ali-Melkkilä piti useita esitelmiä Kari Porra toi monessa esityksessään koulu- ja yhteiskunnallisista aiheista. julki uskonnollisia näkemyksiä. 24

26 5 KOKOUSOHJELMAT Kokousohjelmien kehityspiirteitä Ensimmäisten kokousten ohjelmassa oli vain lounaat ja keskusteluja rotarytoiminnasta ja mahdollisista toimintatavoista. Kun klubi sai virallisen hyväksymisen kansainväliseen veljespiiriin, alkoi päättäväinen työ klubitoiminnan kehittämiseksi. Muodostettiin vieläkin ohjelmassa olevat ja hallituksen tukena toimivat neljä komiteaa, jotka vastaavat huomattavasta osasta klubin ohjelmasta: 1) Klubipalvelukomitea, joka presidentin ohella vastaa klubin sisäisestä palvelusta ja toiminnasta. 2) Ammattipalvelukomitea, jonka tehtävät suuntautuvat eri ammattialoille suuntautuvaan palveluun ja ohjelmiin. 3) Yhteiskuntapalvelukomitea, jonka alueena on klubin toimintaympäristöön suuntautuva palvelu ja ohjelmat. 4) Kansainvälisen palvelun komitea, jonka toimialaan kuuluvat kansainväliset toiminnat ja palvelut. Kukin komitea kokoontui pohtimaan oman alueensa ohjelmia governorin ja piirineuvottelun antamien ohjeiden mukaan. Näin ohjelmat alkoivat hahmottua. Sihteeri K.J. Backström oli jo klubin ensimmäisen kokouksen aikana vierailulla Tanskan Aabenraan klubissa, josta kertoi kuulumisia pidetyssä ensimmäisessä virallisessa kokouksessa. Aarne Kaisla on ollut Hangon klubissa ja Rolf Wahlfors Kotkan klubissa, TJ. Vartiainen Mikkelin klubissa ja Aarne Mälkiä Maarianhaminan klubissa. Kukin 25

27 toi vierailustaan terveiset, joten pian saatiin tuntuma muiden klubien toimintaan. Klubissa kävi alusta alkaen vieraita muista klubista. Ensimmäinen oli Eino Luomanen Valkeakosken klubista Ensimmäinen ulkomainen vierailija oli Tanskasta, Holsterbron klubista Kai Sörensen, joka oli Max Honkasen vieraana. Ruotsiin ja Tanskaan onkin eniten pidetty näitä ulkomaisia yhteyksiä. Toisen rotaryvuoden uusi hallitus määritteli kokouksessa toimintalinjaansa ja työjakoa. Yhdestä kuukausiohjelmasta annettiin vastuu jollekin komitealle. Pohdittiin mahdollisia ulkopuolisia esitelmöitsijöitä ja pidettiin ideapalaveria mahdollista toimintamuodoista. Mm. tuli ehdotus esittää jollekin jäsenelle kokouksen aikana jokin kysymys, johon tämän tuli vastata kolmen minuutin valmistelemattomalla puheenvuorolla. Tätä kokeiltiinkin jonkin aikaa, että saatiin syntymään eloa kokouksiin. Jäsenten esitelmät ja puheenvuorot Klubin alkuaikojen alustukset ja esitelmät olivat nk. luokiteesitelmiä, jotka liittyivät veljien omiin toimialoihin. Luonnollisesti jo tuolloin käsiteltiin myös ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä aiheita. Kunkin esityksen jälkeen aiheesta keskustellaan, joskus hyvinkin vilkkaasti. Lohjalaiskuntien jälleenyhdistyminen kuului olennaisena osana näihin keskusteluihin. Ennen television valtakautta saattoivat iltakokouksien jälkeiset keskustelut jatkua puolille öin. Yksi tänäänkin ajankohtainen esitelmän aihe on K.J. Backströmin monipuolisesti käsittelemä rotarien tunnuslause ja "Neljän kysymyksen tie". Nuo myös kokeeksi kutsutut kysymykset kuuluvat nykymuodossaan näin: 1. Onko tämä TOTTA? 2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan? 26

28 3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARANTAAKO tämä YS- TÄVYYSSUHTEITA? 4. Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA? Nuo lauseet tulivat rotareille 1930-luvun RI:n presidentin, Herbert J. Taylorin tuomana. Hän oli kysynyt firmassaan, miten asiakkaita palvellaan parhaiten ja saanut tällaisen tuloksen, jonka luovutti sitten rotaryliikkeelle. Kysymysten katsottiin sopivan hyvin rotareille. Hieman on sanamuotoja alkuperäisistä muokkailtu ja tietenkin käännöksissä. Lohjalla lauseita alkuvuosina on kutsuttu myös "neljän tuulen tieksi" lappalaisten lakin innoittamana. Nimismies K.J. Backström toimi ensimmäisenä sihteerinä ja toisena presidenttinä, joten hän joutui perusteellisimmin paneutumaan rotaryliikkeen periaatteisiin ja toimintaan. Hän vierailikin ahkerasti niin koti- kuin ulkomaisissa klubeissa näkemässä näiden toimintatapoja. Hän piti myös yhteyksiä pohjoismaisiin kummiklubeihin, joten hän käsitteli monissa puheenvuoroissaan rotaryasiaa. Vuonna 1951 klubin jäseneksi tullut dipl.ingenjör Kaj Holm vaikutti pirteillä puheenvuoroillaan vahvasti klubin kehitykseen. Hän oli toiminut puoli vuotta USA:ssa ja osallistunut sikäläiseen klubitoimintaan, joten hän saattoi tuoda sieltä monia vaikutteita. Aihetta "Maa ja ihminen" on käsitelty Lohjan Yhteiskoululla järjestetyssä avec-kokouksessa jopa neljän laajahkon esitelmän valossa. 1) Eino Karrakoski "Maatalouden kannalta", 2) Toivo Jokinen "Tähtitieteen, fysiikan ja kemian valossa", 3) Rolf Ali- Melkkilä "Historian näkökulmasta" ja Vilho Haveri "Filosofian valokeilassa". Vuosikokousesitelmässään käsitteli Rolf Ali-Melkkilä aihetta "Nuoriso ja aatteet", mikä osaltaan kertoo aatemaailman olleet tuohon aikaan nykyistä voimakkaammin esillä. 27

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017)

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Rotary tänään jäseniä 1.22 milj./ 34 000 klubissa mukana 200 maassa ja maantieteellisellä alueella palvelee, auttaa ja kehittää jäsenistöään noudattaa

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

lokakuun TIETÄMÄT 3 Lokakuun TIETÄMÄT aloitetaan PNAT kokousuutisella.

lokakuun TIETÄMÄT 3 Lokakuun TIETÄMÄT aloitetaan PNAT kokousuutisella. 2013 LC TORNIO PUDAS UUTISIA 10.10.2013 LOKAKUU lokakuun TIETÄMÄT 3 Lokakuun TIETÄMÄT aloitetaan PNAT kokousuutisella. PNAT- kokouksen oli kutsunut koolle III alueen 2. lohkon puheenjohtaja Tuomo Hokkinen.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 Vanhusneuvosto 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Mäki-Kevari, Ylihärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Mäki-Kevarin tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB Helsinki Heinäkuu 2009 RI:n Presidentti Don Kurn Lee Governor Heimo Nummela 1 Hallitus Past presidentti Martti Marvola Presidentti Georg-Olof

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto _ Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto I artikla Määritelmät ( RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän vahvistetun järjestysmuodon

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj.

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Aika 9.2.2016 kello 18.30 19.07 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Joonas Pihkala Isto Hakala Pentti Poutiainen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna 1 SUOMEN LIONS LIITTO RY 107 H PIIRI PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2010 2011 PÖYTÄKIRJA Aika: 16.4.2011 klo 10.00 11.50 Paikka: Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna Läsnä: Läsnä 17 jäsentä,

Lisätiedot

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta 7.12.2007 / Olavi Vähämäki 1 LAIHIAN ROTARYKLUBI Vuosikertomus v. 2006-2007 Hallitus ja komiteat Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Presidentti Past Presidentti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Wanha Karhunmäki. No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923.

Wanha Karhunmäki. No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923. Wanha Karhunmäki No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923. Netistäkin Wanha Karhunmäki sivut löytää, ja siellä on ajo-ohjekin. Ohjelma

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2015 ALAOSASTON VUOSIKOKOUS JOENSUUSSA Vuosikokouksen osanottajia Alaosaston vuosikokous pidettiin toimintasuunnitelman mukaisesti 31.3.2015 Joensuun Käpykankaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011 Patentti ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1 (5) Rekisterinumero: 205.034 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Tapiola Golf ry Espoo Jääskentie

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Pöytäkirja TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry 1 TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 2-14

Pöytäkirja TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry 1 TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 2-14 Pöytäkirja 30.11.2015 TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry 1 TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 2-14 Aika ja paikka: Sähköpostikokous 22.11. 23.11.2015 Läsnä / osallistunut: 1-15 2-15 3-15 4-15

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Paikka Tarvasjoen seurakuntatalo Kokousaika 18.2.2016 klo 18.40-20.50 Pykälät 1-14 Osanottajat kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen Outi Tukia-Takala

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot