Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä. Harva haluaa kuitenkin aloittaa tyhjästä. Yrityksen osto on silloin luonnollinen keino päästä tekemään vielä jotain kokonaan muuta, jotain itsenäistä. Yrittämiseen ajaa tarve toteuttaa itseään. Yrittämisen vapaus on sitä, että voi tehdä niitä asioita, jotka itse kokee mielekkäiksi ja sillä tavoin, joka on itselle luontaista. Moni kokee, että palkkatyössä on aina jossain määrin kahlehdittu, vaikka tehtävä olisi vaativa ja kokonaisvaltainen. Suurempi vapaus antaa enemmän mahdollisuuksia, mutta se merkitsee myös suurempaa vastuuta. Vapaus on siis yrittäjälle keskeinen vaikutin. Taloudellinen menestys puolestaan on tärkein tavoite ja kannustin. Menestys ei ole pelkästään oman varallisuuden kasvattamista, vaan myös esimerkiksi työllistämisestä saatua arvostusta. Menestyvän yrityksen työntekijät ovat yleensä tyytyväisiä ja motivoituneita, koska se on menestyksen edellytys. Menestynyt yrittäjä on siis luonut terveen ja hyvinvoivan työyhteisön ja vaurastuttanut paitsi itseään myös muita. Parhaimmillaan yrittäminen voi olla niin monipuolisesti palkitsevaa, että harva palkkatyö tarjoaa vastaavia mahdollisuuksia. Tämän vastapainona yrittäjä kantaa ison vastuun taloudellisen riskin muodossa. Yrittäjyyden yleistyminen on kansantalouden kulmakysymyksiä. Vanhemman yrittäjäpolven eläkkeelle siirtyminen, rakennemuutosten välttämättömyys sekä kasvun ja kansainvälistymisen tarve ovat tekijöitä, jotka huutavat sitä, että kokeneet yritysjohtajat ottavat nykyistä enemmän omistajavastuuta. He voivat viedä yrityksiä uusiin kehitysvaiheisiin ja ovat monessa tapauksessa parempi omistaja kehittyvälle yritykselle kuin esimerkiksi toinen yritys. On erinomainen asia, että moni kokenut yritysjohtaja etsii aktiivisesti yritysostokohdetta. Se on suuri mahdollisuus ja todellinen vaihtoehto tavanomaiselle työuralle. Tilaa ja tarvetta olisi kuitenkin vielä paljon useammalle yrittäjäksi ryhtyjälle. Murrosvaiheessa oleva yrityskenttä tarvitsee ki- peästi vereksiä voimia vetovastuuseen. Mahdollisuuksia on paljon, joten kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen. Nykyajan yrittäminen ei ole yksin puurtamista. Yhteisomistus on helpompi harppaus kuin kokonaan oman firman hankkiminen. Kumppanuus sopii niille, jotka ovat pitkään olleet työelämässä ja tottuneet ryhmissä työskentelyyn. Heille on myös muodostunut vahva näkemys siitä, minkä tyyppisten ihmisten kanssa haluavat työskennellä. Yhteisomistus mahdollistaa sen, että kohde voi olla riittävän iso ja sillä on potentiaalia merkittävään kasvuun, mahdollisesti myös kansainvälisillä markkinoilla. Useissa tapauksissa hyvissä palkkatöissä ollut ryhmä voi ostaa kohtalaisen kokoisen ja hyväkuntoisen yhtiön. Miljoonaomaisuuksia ei tarvita, jos kohde pääomitetaan uudestaan ja siihen haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Uskottavuus on keskeinen asia. Usein ratkaisevaa on se, että aikaisempi omistaja on halukas jatkamaan vähemmistöosakkaana ja omalta osaltaan edesauttamaan rahoitusta siirtymäajan sitoutumisellaan. Tällainen vaiheittainen omistajanvaihdos on myös yrityksestään luopuvalle usein sopiva ratkaisu. Jos työhaluja on vielä jäljellä, hän voi olla mukana toisenlaisessa roolissa, ja päästä hyötymään taloudellisesti myös tulevasta kehityksestä. Hyvää kesää! Riku Hildén, Partner, Prevestorin perustaja Prevestor on erikoistunut yrittäjävetoisten yritysten omistusjärjestelyihin. Meihin kannattaa olla yhteydessä, oli sitten myyntiä harkitseva yrittäjä tai yrittäjäksi aikova. Mahdollisuuksia on paljon. Nyt on aika ottaa ohjat omiin käsiin!

2 Systemaattisuus ja päämäärätietoisuus ovat yrityksen myynnin avaintekijöitä Olli Vesikivi, Partner Yrityksen myynti on systemaattinen prosessi. Valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta voidaan varmistaa edellytykset hyvälle lopputulokselle. Myyjä voi omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvään tulokseen. Markkinatilanne näyttää muuttuvan yhä selvemmin sellaiseksi, että uutta omistajaa etsiviä yrityksiä on lisääntyvästi samalla kun ostajat ovat vielä suhteellisen varovaisia ja valikoivia. Tässä tilanteessa myyjän keskeiset keinot ovat: oman toiminnan kirkastaminen ja vaihtoehtojen kartoitus laajasti. Pitkäjänteinen suhtautuminen ja maltillinen eteneminen ovat nyt välttämättömiä hyveitä. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse (eikä pidä) kantaa ylimääräistä huolta myyntiprosessista. Se on neuvonantajan tehtävä. Neuvonantaja vastaa koko prosessista avaimet käteen periaatteella, toimien yhteistyössä myyjän kanssa siten, että kaikki keskeiset linjaukset tehdään yhteisymmärryksessä. Jokainen yritys, tilanne ja osapuolet ovat erilaisia. On tärkeää, että neuvonantajalla on pitkä kokemus vastaavista tilanteista ja näkemys siitä miten eri osapuolet arvioivat ostokohdetta ja menettelevät ostoprosessin aikana. Ostajien näkemykset yrityksen arvosta poikkeavat toisistaan. Usein niillä on kokonaan toisistaan poikkeavat strategiset lähtökohdat ja tavoitteet yrityskaupalle. Myös suhtautuminen yrityskauppatilanteeseen ja menettelytavat ovat yrityskohtaisia. Kutakin ostajaehdokasta on käsiteltävä räätälöidysti. Yrityksen kiinnostavuuteen ja arvoon vaikuttavat paitsi eksaktit taloudelliset luvut, myös lukuisa joukko ei-numeerisia tekijöitä, jotka liittyvät toisaalta yrityksen toimintaym- päristöön ja sidosryhmiin, toisaalta siihen miten yrityksen operatiivinen toiminta ja pitkän aikavälin kehitys on järjestetty. Näitä voivat olla esimerkiksi kehityssuunnitelmat, operatiiviset vastuut ja raportointi. Yrittäjän rooli ja tavoitteet ovat keskeisessä asemassa. Moniin tärkeisiin seikkoihin voidaan vaikuttaa suhteellisen lyhyelläkin periodilla. Terävöittäminen kannattaa. Prosessin kuluessa ostaja käyttää paljon aikaa ja resursseja ostokohteen analysointiin ja tarkastukseen. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen. Prevestor Partners on erikoistunut yritysten myyntitoimeksiantoihin. Runsaan 15 vuoden aikana olemme olleet mukana yli 100 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme mitkä ovat ne tekijät, jotka voivat edesauttaa kaupan syntymistä, ja mitkä seikat puolestaan voivat saada ostajan epäröimään. Ota yhteyttä meihin, jos yrityskauppa on sinua kiinnostava aihe. Kerromme, mitkä ovat sinun yrityksessäsi keskeiset arvoon vaikuttavat tekijät ja miten voit vaikuttaa niihin.

3 Yrittäjän omat valinnat keskeisessä asemassa Olli Vesikivi, Partner Yrittäjän pitää tehdä itselleen selväksi miksi ja minkälaisin tavoittein hän haluaa luopua yrityksestä. Se muodostaa lähtökohdan ja suunnan myyntiprosessille. Myyntipäätös ei ole helppo, koska se merkitsee elämäntyöstä luopumista ja usein myös arvostetun aseman jättämistä. Selkeä päätös olisi hyvä tehdä siinä vaiheessa kun on näköpiirissä, että oma panos tulee vähentymään eikä jatkajaa ole perhepiirissä, ja joka tapauksessa ennen kuin lähtee varsinaiseen myyntiprosessiin. Kokeilumielessä käynnistetty myyntiprosessi ei yleensä johda tulokseen, vaan epäröinti omien tarkoitusperien kohdalla heijastuu usein neuvotteluihin epäedullisesti. Nykyisessä markkinatilanteessa yrityksiä ei viedä käsistä, vaan pikemminkin kaikkien osatekijöiden pitää olla kohdallaan, jotta järjestely syntyisi. Myynnin kannalta on yleensä sitä parempi mitä vähemmän yritys on omistajastaan riippuvainen. Myyjällä on hyvä tilanne, jos hän on rakentanut organisaation niin, että se on sisäistänyt selkeän strategian ja selviää ilman hänen omaa panostaan. Tällöin keskeiset operatiiviset vastuut on delegoitu ja haltuunotto on siten ongelmatonta Kuitenkin useimmissa tapauksissa yrittäjällä on merkittävä operatiivinen rooli. Tällöin myyntineuvotteluissa erääksi keskeiseksi seikaksi nousee luopuvan yrittäjän rooli siirtymäkauden aikana. Jotkut ostajat arvostavat, jos myyjällä on halu ja mahdollisuus myötävaikuttaa tuleviinkin strategisiin kehityshankkeisiin, myös siirtymäajan jälkeen. On hyvä, jos yrittäjä on etukäteen miettinyt omat lähtökohtansa myös näiltä osin. Moni seikka puoltaa sitä, että myyntiprosessiin kannattaa ryhtyä silloin, kun yrittäjällä on vielä energiaa ja ideoita yrityksen kehittämiseen. Yrityksen arvo on parhaimmillaan silloin kun kasvumahdollisuudet ovat olemassa ja kehitystoiminta vireää. Sitä vastoin on hankalaa argumentoida kehitysmahdollisuuksista jos toiminta on ollut pitkään tasaista ja aktiivisin kehityspanos hiipunut. Viime vuosina yrittäjävetoisten yritysten osuus myydyistä yrityksistä on laskenut selvästi. Syynä on se, että yrittäjät ovat halunneet odottaa parempia suhdanneaikoja ennen kuin myyvät elämäntyönsä. Koska kaupantekoon ryhtymistä on lykätty, markkinoilla on patoutunutta tarvetta myyntiin. Samalla uutta omistajaa etsivien yritysten määrä tulee kasvamaan edelleen kun yhä suurempi osa vanhemman polven yrittäjistä tulee eläkeikään. Tarjonta siis lisääntyy samalla kun ostajat ovat edelleen varsin varovaisia ja valikoivia. Uuden omistaja löytäminen on monen yrityksen kohdalla varsin haastava prosessi. Se korostaa päättäväisyyden ja omien valintojen merkitystä. Prevestorin neuvonantokonsepti perustuu kokemukseen. Siihen kuuluu myös laaja toimialakohtainen tietämys sekä kattavat tietokannat toteutuneista yrityskaupoista. Mielellämme kerromme lisää ja selvitämme kanssasi yrityksesi myynnin edellytyksiä ja vaihtoehtoja. Prevestor Partners on myyjän neuvonantaja Olemme erikoistuneet yrittäjävetoisten yritysten myyntiin. Meillä on tästä toiminnasta yli 15 vuoden kokemus ja yli sata toteutettua toimeksiantoa. Olemme kehittäneet toimintatavat ja prosessit, jotka soveltuvat kohderyhmäämme. Hoidamme toimeksiantomme räätälöityinä kokonaispalveluina avaimet käteen - periaatteella. Toimimme tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa niin että toimeksiantaja on aina tietoinen prosessin etenemisestä ja tekee keskeiset valinnat. Toimimme kokeneen ydintiimin voimin kustannustehokkaasti. Meillä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Meillä on kattava yrityskauppojen tietokanta sekä mittava kokemusperäinen markkinatuntemus

4 Jouko Paganus Prevestorin Senior Advisoriksi DI Jouko Paganuksella on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus IT-, elektroniikkaja mekaniikka-alan operatiivisista johtotehtävistä. Lisäksi hän on toiminut yritysjärjestelyiden neuvontajana noin 10 vuoden ajan. Jouko aloitti Prevestorin Senior Advisorina helmikuussa Jouko kertoo halunneensa liittyä Prevestoriin, koska Prevestorin suuntautuminen ja toimintamalli sopivat hyvin hänen taustaansa ja tavoitteisiinsa. Tunnen Prevestoria aiemmilta ajoilta ja halusin liittyä mukaan voidakseni hyödyntää monipuolista kokemustani mielekkäällä tavalla ja tarjota osaamiseni yrittäjien käyttöön. Prevestorin toimintamalliin kuluu, että yritysten yksilölliset ominaispiirteet tunnistetaan ja otetaan huomioon. Valmisteluvaiheessa keskeiset asiat käsitellään yrityskauppatilannetta ajatellen ja erityyppisten ostajien näkökulmasta. Samalla käydään läpi myös yrittäjän omat vaikuttimet ja tavoitteet. Jouko on tottunut sparraamaan yritysjohtajia ja yrittäjiä monessa eri yhteydessä uransa aikana. Hän tietää, että yrittäjä on suurten kysymysten äärellä usein melko yksin, ja tarvitsee tukea omien ratkaisujen tekemiseen. Seuraavassa on lyhyesti muutamia Joukon ajatuksia yritysjärjestelyiden tiimoilta. Hän on halunnut nostaa tässä yhteydessä esiin sellaisia teemoja, jotka ovat aina ajankohtaisia ja askarruttavat usein yrittäjiä. Miksi käyttäisin yrityskaupassa asiantuntijoita? On monia hyviä syitä käyttää neuvoantajaa, seuraavassa muutamia: - On tärkeätä, että liiketoiminta voi jatkua normaalisti yrityskauppaprosessin häiritsemättä sitä; vastaavasti yrityskauppaprosessi voi edetä omaan tahtiinsa ilman että operatiivisen toiminnan kiireet vaikuttavat siihen. - Asiat etenevät joka suuntaan luottamuksellisesti, oikeassa järjestyksessä ja riittävästi valmisteltuina; moni yrityskauppa jää toteutumatta vain siitä syystä, että alkuvaiheen yhteydet tyrehtyvät huonoon valmisteluun tai väärinkäsityksiin osapuolten tavoitteista. - Neuvonantaja voi lähestyä ostajaehdokkaita paljastamatta kohdetta alkuvaiheessa; varsinaiset keskustelut alkavat vasta kun on tehty salassapitositoumus. - Prosessin edetessä on tärkeätä, että tietojenvaihto tapahtuu jäsennellysti ja oikeassa suhteessa siihen, mikä on vastapuolen aito sitoutuminen hankkeeseen. - On tärkeätä työstää keskeisiä kysymyksiä ennen ostajaehdokkaiden tapaamista; neuvonantaja toimii yrittäjän sparraajana kun strategisia kysymyksiä ja liiketoimintasuunnitelmia tarkastellaan kriittisesti. - Löydetään enemmän vaihtoehtoja niin ostajien lukumäärän kuin kaupan rakenteenkin suhteen; ilman asiantuntijan esiin tuomia vaihtoehtoja moni yrityskauppa jäisi toteutumatta. Mihin myyjän pitää varautua? Neuvotteluiden kuluessa pöydälle nousee lukuisa joukko asioita, joista ostaja haluaa päästä perille. Ennen lopullisia päätöksiä ostaja haluaa tietää ostokohteesta kutakuinkin kaiken oleellisen. Seuraavassa on esitetty eräitä sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka tyypillisesti ovat tärkeitä ostajalle: - Mikä on syy yrityksen myyntiin? Mikä on oma roolisi operatiivisessa toiminnassa tällä hetkellä? Mikä on valmiutesi jatkaa operatiivisessa toiminnassa ylimenokauden ajan? Oletko valmis jäämään osaomistajaksi? - Yrittäjän omat tarkoitusperät ovat kaikkien keskeisimpiä asioita. Ne pitää olla selvät. Jos ostajalla on epäilystä niistä, neuvottelut eivät etene parhaalla mahdollisella tavalla. - Mitkä ovat strategiset tavoitteet ja miten ne saavutetaan? Mistä kasvu? Looginen ja uskottava tulevaisuuden kehityslinja on tarpeen, jotta yritys olisi kiinnostava ostokohde. - Miten ennustettu tulos saavutetaan? Ole valmis perustelemaan ennusteet. - Mistä omaisuuserät koostuvat? Paljonko tarvitaan pääomia kausivaihteluihin ja investointeihin? Me Prevestorin neuvonantajat keskustelemme mielellämme kanssasi kaikista yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä. Ota meihin yhteyttä, jos asia on kohdallasi ajankohtainen nyt tai lähitulevaisuudessa.

5 Yrityskauppojen aktiviteetti lisääntyy vääjäämättä Stefan Ekholm, Analyytikko Yrityskauppamarkkinat vaihtelevat voimakkaasti yleisten suhdanteiden mukaan. Viime vuosina kauppoja on tehty suhteellisen vähän taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Varovaisuus tulee leimaamaan markkinoita edelleen, mutta samalla eräät pitkän aikavälin tekijät vaikuttavat vääjäämättä niin, että yrityskappa-aktiviteetti lisääntyy. Merkittäviä pitkän aikavälin tekijöitä ovat: 1. Suomalainen elinkeinoelämä kaipaa kipeästi tehokkaampia rakenteita sekä kilpailukykyisiä tuotteita ja laajempia markkina-alueita. Yrityskaupat ovat välttämätön keino, koska merkittävää orgaanista kasvua on vaikeaa saavuttaa hitaan taloudellisen kasvun olosuhteissa. 2. Viime vuosina erityisesti yrittäjävetoisten yritysten järjestelyt ovat olleet varsin alhaisella tasolla, kun myyntipäätöksiä on lykätty. Tarjonta tulee lisääntymään, koska eläkeiän saavuttaneiden yrittäjien määrä kasvaa jatkuvasti ja myyntipäätöksiä ei voi loputtomasti lykätä. Myyntipuolella on siis patoutunutta tarvetta. Toisaalta monella kasvuhakuisella yrityksellä on hyvä taloudellinen tilanne. Lisääntyvää kiinnostusta on sekä myynti- että ostopuolella. Vireillä on sekä uusia että välillä keskeytyneitä projekteja. Prosessit ovat kuitenkin pitkittyneet selvästi siitä, mihin totuimme takavuosina. Talouden signaaleja seurataan herkällä korvalla ja yksittäiset uutiset voivat vaikuttaa päätöksiin. Ennen kuin lisääntynyt aktiviteetti näkyy tilastoissa, ollaan tämän vuoden syksyllä ja ensi vuoden puolella. Aivan viime aikoina pankkeihin kohdistuvat taseen vahvistamispaineet ovat jossain määrin heijastuneet yrityskauppamarkkinoihin. Pankkirahoitusta on saatavilla, mutta pkt -yritysten lainansaannin edellytyksiä on tiukennettu niin, että nyt vaaditaan aikaisempaa enemmän omaa rahaa. Talouden kehityksen osalta ennusteita on jouduttu jälleen kerran alentamaan. Ilmassa on kuitenkin myös myönteisiä tekijöitä. Euroalueella oltaneen siirtymässä elvyttävämpään politiikkaan, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös euron heikkenemiseen ja vientiedellytysten paranemiseen. Euroalueen inflaatio on alhainen. Raaka-aineiden hinnat pysyvät kurissa. Teollisuustyön teettäminen Suomessa on suhteellisen edullista verrattuna Saksaan ja Ruotsiin, jotka ovat merkittäviä kauppakumppaneita ja samalla kilpailijoita. Ruotsin kruunun vahvistuminen auttaa vientiyrityksiämme. Suomessa yhteisöveron alennus on merkittävä ja parantaa investointi- ja kasvumahdollisuuksia. Myös väliaikainen poisto-oikeuden kasvattaminen parantaa yritysten investointimahdollisuuksia. Olemme myös taipuvaisia uskomaan, että työmarkkinaosapuolet saavat aikaiseksi kilpailukykyä edistäviä ratkaisua sekä eläkeiän että palkkakehityksen osalta. Maailman talouskasvu on myös positiivinen ja tämä trendi näillä näkymin vahvistuu tänä vuonna. Toteutuneiden yrityskauppojen tilastot kertovat, että viime vuonna tehtyjen kauppojen määrä oli alhaisempi kuin vuosina 2010 ja Kauppojen määrä lisääntyi loppuvuotta kohden. Tämän vuoden alussa on tilastojen valossa ollut taas hiljaisempaa, mutta hankkeita on paljon vireillä ja koko vuoden osalta tilanne alkaa hahmottua vasta syksyllä. Toimialojen välillä on merkittäviä eroja, ja yksittäisen toimialan kohdalla tehtyjen kauppojen määrä voi vaihdella paljon vuodesta toiseen. Viime vuonna yrityskauppojen määrä väheni muun muassa kaupan ja palveluiden aloilla, IT-sektorilla ja metalliteollisuudessa. Joillakin aloilla yrityskauppojen määrässä tapahtui vastaavasti kasvua. Tällaisia aloja ovat rakentaminen, sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä graafinen teollisuus. Viime vuonna taantuneet alat näyttävät vastaavasti tämän vuoden alussa olleen keskimääräistä vilkkaampia. Vaikka lukumääräisesti viime vuonna jäätiin kahdesta aiemmasta vuodesta, niin yrityskauppojen keskimääräinen koko oli viime vuonna aiempia vuosia suurempi. Viime vuosina yrittäjävetoisten yritysten osuus myydyistä yrityksistä on laskenut selvästi. Syynä on se, että yrittäjät ovat halunneet odottaa parempia suhdanneaikoja ennen kuin myyvät elämäntyönsä. Laajemmassa omistuksessa olevien ja palkkajohdon vetämien yritysten kohdalla tilanne on toinen eli niiden kohdalla kauppoja tehdään herkemmin myös huonoissa suhdannetilanteissa. Markkinoilla on arviomme mukaan vähintään tuhatkunta yrittäjää, jotka ovat päätyneet yrityksen myyntiin, mutta siirtäneet yrityskauppaprosessin aloittamista suhdanteiden takia. Tämän lisäksi on vielä paljon suurempi joukko joka harkitsee myyntiä. Näkemyksemme mukaan lähivuosien aikana tarjonta yrityskauppamarkkinoilla lisääntyy merkittävästi. Samalla kasvuhakuisten ja vahvassa taloudellisessa asemassa olevien yritysten ostohalukkuus lisääntyy, mutta ostokohteet valitaan edelleen tiukalla seulalla ja päätökset pohjautuvat perusteelliseen strategiseen harkintaan. Haluatko tietää enemmän yrityskauppamarkkinoista? Mielellämme keskustelemme kanssasi aiheesta ja käymme kanssasi läpi oman toimialasi kehityksen ja näkymät.

6 Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Jari Sotka, OTM, MBA Kirjoittajalla on yli 15 vuoden kokemus liikejuridiikasta, yritysjärjestelyistä ja yrityskaupoista. Ennen siirtymistään omaan toimistoon hän on toiminut useita vuosia asianajajana isossa liikejuridiikkaan keskittyneessä asianajotoimistossa. Liiketoiminnan luovutus tehdään yleensä pääpiirteissään kahdella tapaa, joko myydään yrityksen osakkeet tai yrityksen liiketoiminta. Vastuukysymyksistä johtuen tavallista on, että jos olet myyjä, haluat myydä osakkeet ja jos olet ostajana, haluat ostaa liiketoiminnan. Myyjän kannattaa myös varautua siihen, että ostaja todennäköisesti vaatii myyjältä useamman vuoden mittaista kilpailukieltoa ja jäämistä yrityksen käytettäväksi yrityksen haltuunoton ajaksi. Jakautuminen yrityskaupan esivaiheena Yrityksiin on usein kertynyt sellaista omaisuutta, joka ei välttämättä kuulu yrityskaupan yhteydessä myytävään liiketoimintaan, kuten sijoitukset, kiinteistöt tai vapaa-ajan asunnot. Liiketoimintakaupassa ei tällainen omaisuus muodosta ongelmaa. Jos kuitenkin halutaan yritysjärjestely toteuttaa osakekauppana, usein osakeyhtiö jaetaan jakautumismenettelyllä kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Tällöin yrityksen myytävä liiketoiminta jätetään liiketoimintayhtiöön ja muu omaisuus siirretään varallisuusyhtiöön. Liikehuoneisto tai kiinteistö voidaan jakautumisella siirtää varallisuusyhtiöön ja vuokrata ne liiketoimintayhtiön ostajalle. Tämä järjestely alentaa ostajan tarvitseman rahoituksen määrää ja myyjä säilyttää toimitilojen omistuksen sekä saa niistä vuokratuottoa jatkossa. Osakeyhtiön jakautuminen ei aiheuta verotuksellisesti seuraamuksia, jos uusien yhtiöiden omistus vastaa jaettavan yhtiön omistusta, eikä yhtiöstä nosteta jakautumisen yhteydessä varoja omistajille. Liiketoiminta- eli substanssikauppa Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä ostaa liiketoiminnan sekä sen käyttö- ja vaihto-omaisuuden, jonka hän tarvitsee liiketoiminnan jatkamiseen. Liiketoimintakaupassa kauppahinta jää liiketoiminnan myyvään yritykseen ja sen siirtäminen haluttaessa yksityiseen käyttöön pitää suunnitella erikseen. Liiketoiminnan luovutus käsittää yleensä liiketoiminnallisen kokonaisuuden sisältäen vuokra-, hankinta-, jälleenmyynti- ja muut sopimukset. Sopimusoikeudellinen pääsääntö on, että ilman toisen sopimusosapuolen suostumusta ei voi vapautua sopimuksesta ja asettaa toista sijaansa. Liiketoimintakaupassa sopimusosapuoli muuttuu, joten sopimusten siirrolle on kaikissa siirrettävissä sopimuksissa saatava toisen sopimusosapuolen suostumus. Mikäli hankittava liiketoiminta on luvanvaraista tai yrityksen tuotteet tai valmistustavat vaativat viranomaislupia, tulee liiketoimintakaupassa varmistua jo etukäteen siitä, ovatko nämä luvat siirrettävissä vai tuleeko liiketoiminnan hankkijan hakea ne uudelleen. Osakekauppa Osakekaupassa myydään yrityksen omistukseen oikeuttavat osakkeet, eli koko yritys velkoineen ja vastuineen. Ostaja ottaa vastatakseen koko yrityksen historian painolastin ml. sopimukset, keskeneräiset työt ja mahdolliset aiempien urakoiden ja töiden vastuut sekä vastuun aiempien vuosien verotuksesta. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus ei vaikuta yhtiön asemaan sopimusosapuolena voimassa olevissa sopimuksissa, ellei sopimuksissa ole erikseen sovittu, että yhtiön omistuspohjan muutos oikeuttaisi sopimuskumppanin irtisanomaan sopimuksen. Osakekaupassa ostajalla on liiketoimintakauppaa suurempi riski, koska hän ei voi valita ostettavia osia yrityksestä. Yrityskaupassa myyjä tuntee yrityksen ja ostaja on paljolti riippuvainen siitä tiedosta jonka hän myyjältä saa yrityksestä. Näitä vastuita ja sopimuksellisia riskejä pyritään minimoimaan vaatimalla myyjältä osakekaupassa erilaisia vakuutuksia liiketoiminnasta ja sopimuksista. Myyjä joutuu siksi yrityskaupassa takaamaan paljon asioita ja jos myöhemmin ilmenee että, vakuutukset eivät pitäneet paikkaansa voi seurauksena olla hinnanalennus tai jopa kaupan purku. Hankittavan yrityksen oikeudellisen tarkastuksen, eli legal due diligencen vaatimaa työmäärää ei kannata väheksyä. Ostajan on erittäin tärkeää perehtyä liiketoiminnan vastuisiin, lupiin ja sopimuksiin ja niiden ehtoihin ennen kauppaa ja käyttää tässä oikeudellista avustajaa. Lakiasiaintoimisto Jari Sotka Oy OTM, MBA Jari Sotka Sinebrychoffinkatu 11, 4. krs Helsinki Puh

7 Prevestor Partners Yrityskaupat avaimet käteen periaatteella! Prevestor on yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden asiantuntija Vuodesta 1996 alkaen meillä on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä. Painopistealueina ovat keskikokoiset yrittäjävetoiset yritykset. Olemme erikoistuneet myyntitoimeksiantoihin ja niihin liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja teemme asiakkaillemme myös arvonmäärityksiä ja omistaja-arvon kehitysohjelmia. Toimeksiantajamme on useimmiten yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat arvostavat palvelujamme. Hankkeissamme ostajana on yleensä teollinen toimija tai pääomasijoittaja tai yksityisiä henkilöitä, ja yhä useammassa yrityskaupassa on ulkomainen osapuoli. Toimimme yhteistyössä Pääomakonttori Oy:n kanssa, jonka piirissä on yksityisiä sijoittajia pääasiassa yrityksensä myyneitä henkilöitä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä uutta yritystä. Olemme kansainvälisen euromerger- yhteistyöverkoston jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Sweden Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

8 Valikoituja referenssejä Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Atoy Oy Fram Foods hf. Ahlsell AB Empower Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Box Delivery AB Lassila & Tikanoja Oyj Arctic Machine Oy Investment Group Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Salon Hannu Seppälä Oy Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 50% shares to Investment Company Salon FK Oy PMJ Automec Oyj K. Hartwall Oy AB Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Oy Arwidson AB Instrumentointi Oy Loimaan S. Puhelin Oy MBO Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer FOTOLUX OY KONEVOX Asset sale (tube division) to Asset sale to Sale of 100% shares to Asset sale to Ilmatuote Oy Perkko Oy Konepiste J. Oja Oy Markantalo Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Kokkolan Paikallisradio Oy Asset sale to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares in MBO Team Markantalo Oy Upo oor Oy MBI Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller

9 Valikoituja referenssejä Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Top Air AG Empower Oy Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller TURUN PUHELIN Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to LSP-Group TechTeam Global Inc. Finnet Oyj Ahlsell AB Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to MBO Team MBO Team MBI Team AS Sähkötukku Oy Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Sale of 70% shares to Salon FK Oy Ahlsell AB MBO Team Europart S.A. Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller HIISIVISIO OY Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Lohjan Puhelin Oy Finnet Oyj Oy Primula Ab MBI Team Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Pejan Oy Malmgårdin Panimo Fairness Opinion / Yrityskauppa Fairness Opinion / Yritysjärjestely Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Kansainvlinen yrityskauppa Hartwall Invest Tekniseri Group Oy Elfving Ab Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Osuva-Yrityspörssi 2 Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat yrittäjät ja toimivaa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Sisältö Sijoitusstrategia Keskeiset tulosajurit Toimintaympäristö 4/2/2014 3 Sijoitusstrategia 4/2/2014 4 Rahaston

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä Tase töihin yhteiskuntavastuu perusarvoksi Pääministeri Juha Sipilä Valtio-omistajan rooli kansantaloudessa Valtion omistamien yhtiöiden arvo Suomessa Euroopan suurin (suhteessa bkt:hen) Yhtiöiden kirjo

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa 9.6.2016 Ville Huuhtanen OP Etelä-Karjala Sisältö 1. Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteet ja rahoituslähteet 2. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

TALENOM OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 MUUTOSTEN VUOSI

TALENOM OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 MUUTOSTEN VUOSI TALENOM OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 MUUTOSTEN VUOSI 1.1.-31.12.2015 Toimitusjohtaja Harri Tahkola, 18.2.2016 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Pääomasijoittaja Oulussa

Pääomasijoittaja Oulussa Pääomasijoittaja Oulussa Hannu Säynäjäkangas 0405021092 hannu@fortelman.fi 1 Seudun Hyvinvointirahasto Ky Rahoitus mahdollistaa kasvun? Vaihe Koko Arvostus 2 TEKES Eqvitec Sitra Teknoventure TESI Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Kesko ostaa AutoCarreran

Kesko ostaa AutoCarreran Kesko ostaa AutoCarreran Porschen edustus K-ryhmälle Porschen edustus siirtyy Keskon tytäryhtiölle VV-Autolle Liikevaihto vuonna 2015 49 milj. euroa Liikevoitto vuonna 2015 3,3 milj. euroa Kauppahinta

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Tehtävä on kaksiosainen.

Tehtävä on kaksiosainen. YRITYSKAUPPASOPIMUKSET ENNAKKOTEHTÄVÄ TAUSTAKUVAUS ENNAKKOTEHTÄVÄ Juuso Innanen ja Niklas Blomström omistavat tasaosuuksin vuonna 2003 perustamansa suomalaisen Chaos Entertainment Oy:n koko osakekannan.

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: )

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: ) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3814 m 2 suuruinen alue, joka on osa Turun kaupungin Kurjenmäen kaupunginosan tontista 853-22-1-4, sijaitseva

Lisätiedot

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Elina Varamäki Tutkimus- ja innovaatiojohtaja KTT, dosentti SeAMK Foorumi 12.3.2015 Omistajanvaihdosmaajoukkue SeAMKilla 15 vuoden kokemus omistajanvaihdostutkimuksista

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot