Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset"

Transkriptio

1 Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä. Harva haluaa kuitenkin aloittaa tyhjästä. Yrityksen osto on silloin luonnollinen keino päästä tekemään vielä jotain kokonaan muuta, jotain itsenäistä. Yrittämiseen ajaa tarve toteuttaa itseään. Yrittämisen vapaus on sitä, että voi tehdä niitä asioita, jotka itse kokee mielekkäiksi ja sillä tavoin, joka on itselle luontaista. Moni kokee, että palkkatyössä on aina jossain määrin kahlehdittu, vaikka tehtävä olisi vaativa ja kokonaisvaltainen. Suurempi vapaus antaa enemmän mahdollisuuksia, mutta se merkitsee myös suurempaa vastuuta. Vapaus on siis yrittäjälle keskeinen vaikutin. Taloudellinen menestys puolestaan on tärkein tavoite ja kannustin. Menestys ei ole pelkästään oman varallisuuden kasvattamista, vaan myös esimerkiksi työllistämisestä saatua arvostusta. Menestyvän yrityksen työntekijät ovat yleensä tyytyväisiä ja motivoituneita, koska se on menestyksen edellytys. Menestynyt yrittäjä on siis luonut terveen ja hyvinvoivan työyhteisön ja vaurastuttanut paitsi itseään myös muita. Parhaimmillaan yrittäminen voi olla niin monipuolisesti palkitsevaa, että harva palkkatyö tarjoaa vastaavia mahdollisuuksia. Tämän vastapainona yrittäjä kantaa ison vastuun taloudellisen riskin muodossa. Yrittäjyyden yleistyminen on kansantalouden kulmakysymyksiä. Vanhemman yrittäjäpolven eläkkeelle siirtyminen, rakennemuutosten välttämättömyys sekä kasvun ja kansainvälistymisen tarve ovat tekijöitä, jotka huutavat sitä, että kokeneet yritysjohtajat ottavat nykyistä enemmän omistajavastuuta. He voivat viedä yrityksiä uusiin kehitysvaiheisiin ja ovat monessa tapauksessa parempi omistaja kehittyvälle yritykselle kuin esimerkiksi toinen yritys. On erinomainen asia, että moni kokenut yritysjohtaja etsii aktiivisesti yritysostokohdetta. Se on suuri mahdollisuus ja todellinen vaihtoehto tavanomaiselle työuralle. Tilaa ja tarvetta olisi kuitenkin vielä paljon useammalle yrittäjäksi ryhtyjälle. Murrosvaiheessa oleva yrityskenttä tarvitsee ki- peästi vereksiä voimia vetovastuuseen. Mahdollisuuksia on paljon, joten kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen. Nykyajan yrittäminen ei ole yksin puurtamista. Yhteisomistus on helpompi harppaus kuin kokonaan oman firman hankkiminen. Kumppanuus sopii niille, jotka ovat pitkään olleet työelämässä ja tottuneet ryhmissä työskentelyyn. Heille on myös muodostunut vahva näkemys siitä, minkä tyyppisten ihmisten kanssa haluavat työskennellä. Yhteisomistus mahdollistaa sen, että kohde voi olla riittävän iso ja sillä on potentiaalia merkittävään kasvuun, mahdollisesti myös kansainvälisillä markkinoilla. Useissa tapauksissa hyvissä palkkatöissä ollut ryhmä voi ostaa kohtalaisen kokoisen ja hyväkuntoisen yhtiön. Miljoonaomaisuuksia ei tarvita, jos kohde pääomitetaan uudestaan ja siihen haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Uskottavuus on keskeinen asia. Usein ratkaisevaa on se, että aikaisempi omistaja on halukas jatkamaan vähemmistöosakkaana ja omalta osaltaan edesauttamaan rahoitusta siirtymäajan sitoutumisellaan. Tällainen vaiheittainen omistajanvaihdos on myös yrityksestään luopuvalle usein sopiva ratkaisu. Jos työhaluja on vielä jäljellä, hän voi olla mukana toisenlaisessa roolissa, ja päästä hyötymään taloudellisesti myös tulevasta kehityksestä. Hyvää kesää! Riku Hildén, Partner, Prevestorin perustaja Prevestor on erikoistunut yrittäjävetoisten yritysten omistusjärjestelyihin. Meihin kannattaa olla yhteydessä, oli sitten myyntiä harkitseva yrittäjä tai yrittäjäksi aikova. Mahdollisuuksia on paljon. Nyt on aika ottaa ohjat omiin käsiin!

2 Systemaattisuus ja päämäärätietoisuus ovat yrityksen myynnin avaintekijöitä Olli Vesikivi, Partner Yrityksen myynti on systemaattinen prosessi. Valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta voidaan varmistaa edellytykset hyvälle lopputulokselle. Myyjä voi omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvään tulokseen. Markkinatilanne näyttää muuttuvan yhä selvemmin sellaiseksi, että uutta omistajaa etsiviä yrityksiä on lisääntyvästi samalla kun ostajat ovat vielä suhteellisen varovaisia ja valikoivia. Tässä tilanteessa myyjän keskeiset keinot ovat: oman toiminnan kirkastaminen ja vaihtoehtojen kartoitus laajasti. Pitkäjänteinen suhtautuminen ja maltillinen eteneminen ovat nyt välttämättömiä hyveitä. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse (eikä pidä) kantaa ylimääräistä huolta myyntiprosessista. Se on neuvonantajan tehtävä. Neuvonantaja vastaa koko prosessista avaimet käteen periaatteella, toimien yhteistyössä myyjän kanssa siten, että kaikki keskeiset linjaukset tehdään yhteisymmärryksessä. Jokainen yritys, tilanne ja osapuolet ovat erilaisia. On tärkeää, että neuvonantajalla on pitkä kokemus vastaavista tilanteista ja näkemys siitä miten eri osapuolet arvioivat ostokohdetta ja menettelevät ostoprosessin aikana. Ostajien näkemykset yrityksen arvosta poikkeavat toisistaan. Usein niillä on kokonaan toisistaan poikkeavat strategiset lähtökohdat ja tavoitteet yrityskaupalle. Myös suhtautuminen yrityskauppatilanteeseen ja menettelytavat ovat yrityskohtaisia. Kutakin ostajaehdokasta on käsiteltävä räätälöidysti. Yrityksen kiinnostavuuteen ja arvoon vaikuttavat paitsi eksaktit taloudelliset luvut, myös lukuisa joukko ei-numeerisia tekijöitä, jotka liittyvät toisaalta yrityksen toimintaym- päristöön ja sidosryhmiin, toisaalta siihen miten yrityksen operatiivinen toiminta ja pitkän aikavälin kehitys on järjestetty. Näitä voivat olla esimerkiksi kehityssuunnitelmat, operatiiviset vastuut ja raportointi. Yrittäjän rooli ja tavoitteet ovat keskeisessä asemassa. Moniin tärkeisiin seikkoihin voidaan vaikuttaa suhteellisen lyhyelläkin periodilla. Terävöittäminen kannattaa. Prosessin kuluessa ostaja käyttää paljon aikaa ja resursseja ostokohteen analysointiin ja tarkastukseen. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen. Prevestor Partners on erikoistunut yritysten myyntitoimeksiantoihin. Runsaan 15 vuoden aikana olemme olleet mukana yli 100 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme mitkä ovat ne tekijät, jotka voivat edesauttaa kaupan syntymistä, ja mitkä seikat puolestaan voivat saada ostajan epäröimään. Ota yhteyttä meihin, jos yrityskauppa on sinua kiinnostava aihe. Kerromme, mitkä ovat sinun yrityksessäsi keskeiset arvoon vaikuttavat tekijät ja miten voit vaikuttaa niihin.

3 Yrittäjän omat valinnat keskeisessä asemassa Olli Vesikivi, Partner Yrittäjän pitää tehdä itselleen selväksi miksi ja minkälaisin tavoittein hän haluaa luopua yrityksestä. Se muodostaa lähtökohdan ja suunnan myyntiprosessille. Myyntipäätös ei ole helppo, koska se merkitsee elämäntyöstä luopumista ja usein myös arvostetun aseman jättämistä. Selkeä päätös olisi hyvä tehdä siinä vaiheessa kun on näköpiirissä, että oma panos tulee vähentymään eikä jatkajaa ole perhepiirissä, ja joka tapauksessa ennen kuin lähtee varsinaiseen myyntiprosessiin. Kokeilumielessä käynnistetty myyntiprosessi ei yleensä johda tulokseen, vaan epäröinti omien tarkoitusperien kohdalla heijastuu usein neuvotteluihin epäedullisesti. Nykyisessä markkinatilanteessa yrityksiä ei viedä käsistä, vaan pikemminkin kaikkien osatekijöiden pitää olla kohdallaan, jotta järjestely syntyisi. Myynnin kannalta on yleensä sitä parempi mitä vähemmän yritys on omistajastaan riippuvainen. Myyjällä on hyvä tilanne, jos hän on rakentanut organisaation niin, että se on sisäistänyt selkeän strategian ja selviää ilman hänen omaa panostaan. Tällöin keskeiset operatiiviset vastuut on delegoitu ja haltuunotto on siten ongelmatonta Kuitenkin useimmissa tapauksissa yrittäjällä on merkittävä operatiivinen rooli. Tällöin myyntineuvotteluissa erääksi keskeiseksi seikaksi nousee luopuvan yrittäjän rooli siirtymäkauden aikana. Jotkut ostajat arvostavat, jos myyjällä on halu ja mahdollisuus myötävaikuttaa tuleviinkin strategisiin kehityshankkeisiin, myös siirtymäajan jälkeen. On hyvä, jos yrittäjä on etukäteen miettinyt omat lähtökohtansa myös näiltä osin. Moni seikka puoltaa sitä, että myyntiprosessiin kannattaa ryhtyä silloin, kun yrittäjällä on vielä energiaa ja ideoita yrityksen kehittämiseen. Yrityksen arvo on parhaimmillaan silloin kun kasvumahdollisuudet ovat olemassa ja kehitystoiminta vireää. Sitä vastoin on hankalaa argumentoida kehitysmahdollisuuksista jos toiminta on ollut pitkään tasaista ja aktiivisin kehityspanos hiipunut. Viime vuosina yrittäjävetoisten yritysten osuus myydyistä yrityksistä on laskenut selvästi. Syynä on se, että yrittäjät ovat halunneet odottaa parempia suhdanneaikoja ennen kuin myyvät elämäntyönsä. Koska kaupantekoon ryhtymistä on lykätty, markkinoilla on patoutunutta tarvetta myyntiin. Samalla uutta omistajaa etsivien yritysten määrä tulee kasvamaan edelleen kun yhä suurempi osa vanhemman polven yrittäjistä tulee eläkeikään. Tarjonta siis lisääntyy samalla kun ostajat ovat edelleen varsin varovaisia ja valikoivia. Uuden omistaja löytäminen on monen yrityksen kohdalla varsin haastava prosessi. Se korostaa päättäväisyyden ja omien valintojen merkitystä. Prevestorin neuvonantokonsepti perustuu kokemukseen. Siihen kuuluu myös laaja toimialakohtainen tietämys sekä kattavat tietokannat toteutuneista yrityskaupoista. Mielellämme kerromme lisää ja selvitämme kanssasi yrityksesi myynnin edellytyksiä ja vaihtoehtoja. Prevestor Partners on myyjän neuvonantaja Olemme erikoistuneet yrittäjävetoisten yritysten myyntiin. Meillä on tästä toiminnasta yli 15 vuoden kokemus ja yli sata toteutettua toimeksiantoa. Olemme kehittäneet toimintatavat ja prosessit, jotka soveltuvat kohderyhmäämme. Hoidamme toimeksiantomme räätälöityinä kokonaispalveluina avaimet käteen - periaatteella. Toimimme tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa niin että toimeksiantaja on aina tietoinen prosessin etenemisestä ja tekee keskeiset valinnat. Toimimme kokeneen ydintiimin voimin kustannustehokkaasti. Meillä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Meillä on kattava yrityskauppojen tietokanta sekä mittava kokemusperäinen markkinatuntemus

4 Jouko Paganus Prevestorin Senior Advisoriksi DI Jouko Paganuksella on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus IT-, elektroniikkaja mekaniikka-alan operatiivisista johtotehtävistä. Lisäksi hän on toiminut yritysjärjestelyiden neuvontajana noin 10 vuoden ajan. Jouko aloitti Prevestorin Senior Advisorina helmikuussa Jouko kertoo halunneensa liittyä Prevestoriin, koska Prevestorin suuntautuminen ja toimintamalli sopivat hyvin hänen taustaansa ja tavoitteisiinsa. Tunnen Prevestoria aiemmilta ajoilta ja halusin liittyä mukaan voidakseni hyödyntää monipuolista kokemustani mielekkäällä tavalla ja tarjota osaamiseni yrittäjien käyttöön. Prevestorin toimintamalliin kuluu, että yritysten yksilölliset ominaispiirteet tunnistetaan ja otetaan huomioon. Valmisteluvaiheessa keskeiset asiat käsitellään yrityskauppatilannetta ajatellen ja erityyppisten ostajien näkökulmasta. Samalla käydään läpi myös yrittäjän omat vaikuttimet ja tavoitteet. Jouko on tottunut sparraamaan yritysjohtajia ja yrittäjiä monessa eri yhteydessä uransa aikana. Hän tietää, että yrittäjä on suurten kysymysten äärellä usein melko yksin, ja tarvitsee tukea omien ratkaisujen tekemiseen. Seuraavassa on lyhyesti muutamia Joukon ajatuksia yritysjärjestelyiden tiimoilta. Hän on halunnut nostaa tässä yhteydessä esiin sellaisia teemoja, jotka ovat aina ajankohtaisia ja askarruttavat usein yrittäjiä. Miksi käyttäisin yrityskaupassa asiantuntijoita? On monia hyviä syitä käyttää neuvoantajaa, seuraavassa muutamia: - On tärkeätä, että liiketoiminta voi jatkua normaalisti yrityskauppaprosessin häiritsemättä sitä; vastaavasti yrityskauppaprosessi voi edetä omaan tahtiinsa ilman että operatiivisen toiminnan kiireet vaikuttavat siihen. - Asiat etenevät joka suuntaan luottamuksellisesti, oikeassa järjestyksessä ja riittävästi valmisteltuina; moni yrityskauppa jää toteutumatta vain siitä syystä, että alkuvaiheen yhteydet tyrehtyvät huonoon valmisteluun tai väärinkäsityksiin osapuolten tavoitteista. - Neuvonantaja voi lähestyä ostajaehdokkaita paljastamatta kohdetta alkuvaiheessa; varsinaiset keskustelut alkavat vasta kun on tehty salassapitositoumus. - Prosessin edetessä on tärkeätä, että tietojenvaihto tapahtuu jäsennellysti ja oikeassa suhteessa siihen, mikä on vastapuolen aito sitoutuminen hankkeeseen. - On tärkeätä työstää keskeisiä kysymyksiä ennen ostajaehdokkaiden tapaamista; neuvonantaja toimii yrittäjän sparraajana kun strategisia kysymyksiä ja liiketoimintasuunnitelmia tarkastellaan kriittisesti. - Löydetään enemmän vaihtoehtoja niin ostajien lukumäärän kuin kaupan rakenteenkin suhteen; ilman asiantuntijan esiin tuomia vaihtoehtoja moni yrityskauppa jäisi toteutumatta. Mihin myyjän pitää varautua? Neuvotteluiden kuluessa pöydälle nousee lukuisa joukko asioita, joista ostaja haluaa päästä perille. Ennen lopullisia päätöksiä ostaja haluaa tietää ostokohteesta kutakuinkin kaiken oleellisen. Seuraavassa on esitetty eräitä sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka tyypillisesti ovat tärkeitä ostajalle: - Mikä on syy yrityksen myyntiin? Mikä on oma roolisi operatiivisessa toiminnassa tällä hetkellä? Mikä on valmiutesi jatkaa operatiivisessa toiminnassa ylimenokauden ajan? Oletko valmis jäämään osaomistajaksi? - Yrittäjän omat tarkoitusperät ovat kaikkien keskeisimpiä asioita. Ne pitää olla selvät. Jos ostajalla on epäilystä niistä, neuvottelut eivät etene parhaalla mahdollisella tavalla. - Mitkä ovat strategiset tavoitteet ja miten ne saavutetaan? Mistä kasvu? Looginen ja uskottava tulevaisuuden kehityslinja on tarpeen, jotta yritys olisi kiinnostava ostokohde. - Miten ennustettu tulos saavutetaan? Ole valmis perustelemaan ennusteet. - Mistä omaisuuserät koostuvat? Paljonko tarvitaan pääomia kausivaihteluihin ja investointeihin? Me Prevestorin neuvonantajat keskustelemme mielellämme kanssasi kaikista yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä. Ota meihin yhteyttä, jos asia on kohdallasi ajankohtainen nyt tai lähitulevaisuudessa.

5 Yrityskauppojen aktiviteetti lisääntyy vääjäämättä Stefan Ekholm, Analyytikko Yrityskauppamarkkinat vaihtelevat voimakkaasti yleisten suhdanteiden mukaan. Viime vuosina kauppoja on tehty suhteellisen vähän taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Varovaisuus tulee leimaamaan markkinoita edelleen, mutta samalla eräät pitkän aikavälin tekijät vaikuttavat vääjäämättä niin, että yrityskappa-aktiviteetti lisääntyy. Merkittäviä pitkän aikavälin tekijöitä ovat: 1. Suomalainen elinkeinoelämä kaipaa kipeästi tehokkaampia rakenteita sekä kilpailukykyisiä tuotteita ja laajempia markkina-alueita. Yrityskaupat ovat välttämätön keino, koska merkittävää orgaanista kasvua on vaikeaa saavuttaa hitaan taloudellisen kasvun olosuhteissa. 2. Viime vuosina erityisesti yrittäjävetoisten yritysten järjestelyt ovat olleet varsin alhaisella tasolla, kun myyntipäätöksiä on lykätty. Tarjonta tulee lisääntymään, koska eläkeiän saavuttaneiden yrittäjien määrä kasvaa jatkuvasti ja myyntipäätöksiä ei voi loputtomasti lykätä. Myyntipuolella on siis patoutunutta tarvetta. Toisaalta monella kasvuhakuisella yrityksellä on hyvä taloudellinen tilanne. Lisääntyvää kiinnostusta on sekä myynti- että ostopuolella. Vireillä on sekä uusia että välillä keskeytyneitä projekteja. Prosessit ovat kuitenkin pitkittyneet selvästi siitä, mihin totuimme takavuosina. Talouden signaaleja seurataan herkällä korvalla ja yksittäiset uutiset voivat vaikuttaa päätöksiin. Ennen kuin lisääntynyt aktiviteetti näkyy tilastoissa, ollaan tämän vuoden syksyllä ja ensi vuoden puolella. Aivan viime aikoina pankkeihin kohdistuvat taseen vahvistamispaineet ovat jossain määrin heijastuneet yrityskauppamarkkinoihin. Pankkirahoitusta on saatavilla, mutta pkt -yritysten lainansaannin edellytyksiä on tiukennettu niin, että nyt vaaditaan aikaisempaa enemmän omaa rahaa. Talouden kehityksen osalta ennusteita on jouduttu jälleen kerran alentamaan. Ilmassa on kuitenkin myös myönteisiä tekijöitä. Euroalueella oltaneen siirtymässä elvyttävämpään politiikkaan, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös euron heikkenemiseen ja vientiedellytysten paranemiseen. Euroalueen inflaatio on alhainen. Raaka-aineiden hinnat pysyvät kurissa. Teollisuustyön teettäminen Suomessa on suhteellisen edullista verrattuna Saksaan ja Ruotsiin, jotka ovat merkittäviä kauppakumppaneita ja samalla kilpailijoita. Ruotsin kruunun vahvistuminen auttaa vientiyrityksiämme. Suomessa yhteisöveron alennus on merkittävä ja parantaa investointi- ja kasvumahdollisuuksia. Myös väliaikainen poisto-oikeuden kasvattaminen parantaa yritysten investointimahdollisuuksia. Olemme myös taipuvaisia uskomaan, että työmarkkinaosapuolet saavat aikaiseksi kilpailukykyä edistäviä ratkaisua sekä eläkeiän että palkkakehityksen osalta. Maailman talouskasvu on myös positiivinen ja tämä trendi näillä näkymin vahvistuu tänä vuonna. Toteutuneiden yrityskauppojen tilastot kertovat, että viime vuonna tehtyjen kauppojen määrä oli alhaisempi kuin vuosina 2010 ja Kauppojen määrä lisääntyi loppuvuotta kohden. Tämän vuoden alussa on tilastojen valossa ollut taas hiljaisempaa, mutta hankkeita on paljon vireillä ja koko vuoden osalta tilanne alkaa hahmottua vasta syksyllä. Toimialojen välillä on merkittäviä eroja, ja yksittäisen toimialan kohdalla tehtyjen kauppojen määrä voi vaihdella paljon vuodesta toiseen. Viime vuonna yrityskauppojen määrä väheni muun muassa kaupan ja palveluiden aloilla, IT-sektorilla ja metalliteollisuudessa. Joillakin aloilla yrityskauppojen määrässä tapahtui vastaavasti kasvua. Tällaisia aloja ovat rakentaminen, sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä graafinen teollisuus. Viime vuonna taantuneet alat näyttävät vastaavasti tämän vuoden alussa olleen keskimääräistä vilkkaampia. Vaikka lukumääräisesti viime vuonna jäätiin kahdesta aiemmasta vuodesta, niin yrityskauppojen keskimääräinen koko oli viime vuonna aiempia vuosia suurempi. Viime vuosina yrittäjävetoisten yritysten osuus myydyistä yrityksistä on laskenut selvästi. Syynä on se, että yrittäjät ovat halunneet odottaa parempia suhdanneaikoja ennen kuin myyvät elämäntyönsä. Laajemmassa omistuksessa olevien ja palkkajohdon vetämien yritysten kohdalla tilanne on toinen eli niiden kohdalla kauppoja tehdään herkemmin myös huonoissa suhdannetilanteissa. Markkinoilla on arviomme mukaan vähintään tuhatkunta yrittäjää, jotka ovat päätyneet yrityksen myyntiin, mutta siirtäneet yrityskauppaprosessin aloittamista suhdanteiden takia. Tämän lisäksi on vielä paljon suurempi joukko joka harkitsee myyntiä. Näkemyksemme mukaan lähivuosien aikana tarjonta yrityskauppamarkkinoilla lisääntyy merkittävästi. Samalla kasvuhakuisten ja vahvassa taloudellisessa asemassa olevien yritysten ostohalukkuus lisääntyy, mutta ostokohteet valitaan edelleen tiukalla seulalla ja päätökset pohjautuvat perusteelliseen strategiseen harkintaan. Haluatko tietää enemmän yrityskauppamarkkinoista? Mielellämme keskustelemme kanssasi aiheesta ja käymme kanssasi läpi oman toimialasi kehityksen ja näkymät.

6 Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Jari Sotka, OTM, MBA Kirjoittajalla on yli 15 vuoden kokemus liikejuridiikasta, yritysjärjestelyistä ja yrityskaupoista. Ennen siirtymistään omaan toimistoon hän on toiminut useita vuosia asianajajana isossa liikejuridiikkaan keskittyneessä asianajotoimistossa. Liiketoiminnan luovutus tehdään yleensä pääpiirteissään kahdella tapaa, joko myydään yrityksen osakkeet tai yrityksen liiketoiminta. Vastuukysymyksistä johtuen tavallista on, että jos olet myyjä, haluat myydä osakkeet ja jos olet ostajana, haluat ostaa liiketoiminnan. Myyjän kannattaa myös varautua siihen, että ostaja todennäköisesti vaatii myyjältä useamman vuoden mittaista kilpailukieltoa ja jäämistä yrityksen käytettäväksi yrityksen haltuunoton ajaksi. Jakautuminen yrityskaupan esivaiheena Yrityksiin on usein kertynyt sellaista omaisuutta, joka ei välttämättä kuulu yrityskaupan yhteydessä myytävään liiketoimintaan, kuten sijoitukset, kiinteistöt tai vapaa-ajan asunnot. Liiketoimintakaupassa ei tällainen omaisuus muodosta ongelmaa. Jos kuitenkin halutaan yritysjärjestely toteuttaa osakekauppana, usein osakeyhtiö jaetaan jakautumismenettelyllä kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Tällöin yrityksen myytävä liiketoiminta jätetään liiketoimintayhtiöön ja muu omaisuus siirretään varallisuusyhtiöön. Liikehuoneisto tai kiinteistö voidaan jakautumisella siirtää varallisuusyhtiöön ja vuokrata ne liiketoimintayhtiön ostajalle. Tämä järjestely alentaa ostajan tarvitseman rahoituksen määrää ja myyjä säilyttää toimitilojen omistuksen sekä saa niistä vuokratuottoa jatkossa. Osakeyhtiön jakautuminen ei aiheuta verotuksellisesti seuraamuksia, jos uusien yhtiöiden omistus vastaa jaettavan yhtiön omistusta, eikä yhtiöstä nosteta jakautumisen yhteydessä varoja omistajille. Liiketoiminta- eli substanssikauppa Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä ostaa liiketoiminnan sekä sen käyttö- ja vaihto-omaisuuden, jonka hän tarvitsee liiketoiminnan jatkamiseen. Liiketoimintakaupassa kauppahinta jää liiketoiminnan myyvään yritykseen ja sen siirtäminen haluttaessa yksityiseen käyttöön pitää suunnitella erikseen. Liiketoiminnan luovutus käsittää yleensä liiketoiminnallisen kokonaisuuden sisältäen vuokra-, hankinta-, jälleenmyynti- ja muut sopimukset. Sopimusoikeudellinen pääsääntö on, että ilman toisen sopimusosapuolen suostumusta ei voi vapautua sopimuksesta ja asettaa toista sijaansa. Liiketoimintakaupassa sopimusosapuoli muuttuu, joten sopimusten siirrolle on kaikissa siirrettävissä sopimuksissa saatava toisen sopimusosapuolen suostumus. Mikäli hankittava liiketoiminta on luvanvaraista tai yrityksen tuotteet tai valmistustavat vaativat viranomaislupia, tulee liiketoimintakaupassa varmistua jo etukäteen siitä, ovatko nämä luvat siirrettävissä vai tuleeko liiketoiminnan hankkijan hakea ne uudelleen. Osakekauppa Osakekaupassa myydään yrityksen omistukseen oikeuttavat osakkeet, eli koko yritys velkoineen ja vastuineen. Ostaja ottaa vastatakseen koko yrityksen historian painolastin ml. sopimukset, keskeneräiset työt ja mahdolliset aiempien urakoiden ja töiden vastuut sekä vastuun aiempien vuosien verotuksesta. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus ei vaikuta yhtiön asemaan sopimusosapuolena voimassa olevissa sopimuksissa, ellei sopimuksissa ole erikseen sovittu, että yhtiön omistuspohjan muutos oikeuttaisi sopimuskumppanin irtisanomaan sopimuksen. Osakekaupassa ostajalla on liiketoimintakauppaa suurempi riski, koska hän ei voi valita ostettavia osia yrityksestä. Yrityskaupassa myyjä tuntee yrityksen ja ostaja on paljolti riippuvainen siitä tiedosta jonka hän myyjältä saa yrityksestä. Näitä vastuita ja sopimuksellisia riskejä pyritään minimoimaan vaatimalla myyjältä osakekaupassa erilaisia vakuutuksia liiketoiminnasta ja sopimuksista. Myyjä joutuu siksi yrityskaupassa takaamaan paljon asioita ja jos myöhemmin ilmenee että, vakuutukset eivät pitäneet paikkaansa voi seurauksena olla hinnanalennus tai jopa kaupan purku. Hankittavan yrityksen oikeudellisen tarkastuksen, eli legal due diligencen vaatimaa työmäärää ei kannata väheksyä. Ostajan on erittäin tärkeää perehtyä liiketoiminnan vastuisiin, lupiin ja sopimuksiin ja niiden ehtoihin ennen kauppaa ja käyttää tässä oikeudellista avustajaa. Lakiasiaintoimisto Jari Sotka Oy OTM, MBA Jari Sotka Sinebrychoffinkatu 11, 4. krs Helsinki Puh

7 Prevestor Partners Yrityskaupat avaimet käteen periaatteella! Prevestor on yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden asiantuntija Vuodesta 1996 alkaen meillä on ollut yli 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä. Painopistealueina ovat keskikokoiset yrittäjävetoiset yritykset. Olemme erikoistuneet myyntitoimeksiantoihin ja niihin liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja teemme asiakkaillemme myös arvonmäärityksiä ja omistaja-arvon kehitysohjelmia. Toimeksiantajamme on useimmiten yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat arvostavat palvelujamme. Hankkeissamme ostajana on yleensä teollinen toimija tai pääomasijoittaja tai yksityisiä henkilöitä, ja yhä useammassa yrityskaupassa on ulkomainen osapuoli. Toimimme yhteistyössä Pääomakonttori Oy:n kanssa, jonka piirissä on yksityisiä sijoittajia pääasiassa yrityksensä myyneitä henkilöitä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä uutta yritystä. Olemme kansainvälisen euromerger- yhteistyöverkoston jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0) Olli Vesikivi, DI +358-(0) Sinimäentie 8 B, FIN Espoo Puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Sähköposti: Internet: Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Sweden Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio.

8 Valikoituja referenssejä Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Atoy Oy Fram Foods hf. Ahlsell AB Empower Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Box Delivery AB Lassila & Tikanoja Oyj Arctic Machine Oy Investment Group Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Salon Hannu Seppälä Oy Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 50% shares to Investment Company Salon FK Oy PMJ Automec Oyj K. Hartwall Oy AB Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Oy Arwidson AB Instrumentointi Oy Loimaan S. Puhelin Oy MBO Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer FOTOLUX OY KONEVOX Asset sale (tube division) to Asset sale to Sale of 100% shares to Asset sale to Ilmatuote Oy Perkko Oy Konepiste J. Oja Oy Markantalo Oy Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Kokkolan Paikallisradio Oy Asset sale to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares in MBO Team Markantalo Oy Upo oor Oy MBI Team Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller

9 Valikoituja referenssejä Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Top Air AG Empower Oy Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller TURUN PUHELIN Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to LSP-Group TechTeam Global Inc. Finnet Oyj Ahlsell AB Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Asset sale to Sale of 100% shares to Sale of 100 % shares to Sale of 100% shares to MBO Team MBO Team MBI Team AS Sähkötukku Oy Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Asset sale to Sale of 70% shares to Salon FK Oy Ahlsell AB MBO Team Europart S.A. Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller HIISIVISIO OY Sale of shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Lohjan Puhelin Oy Finnet Oyj Oy Primula Ab MBI Team Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller Pejan Oy Malmgårdin Panimo Fairness Opinion / Yrityskauppa Fairness Opinion / Yritysjärjestely Sale of 100% shares to Sale of 100% shares to Kansainvlinen yrityskauppa Hartwall Invest Tekniseri Group Oy Elfving Ab Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Buyer Financial advisor to the Seller Financial advisor to the Seller

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syyskuu 2012 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppoja tehdään epävarmuudesta huolimatta Ajoissa liikkeelle lähtö ja huolellinen valmistelu ovat yrityksen myyntiä harkitsevalle

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Luopujan pohdintaa JATKAJA? OSTAJAN LÖYTÄMINEN? YEL? RAHOITUS? VEROTUS? LAKIASIAT? LIIKETOIMINTAKAUPPA? SOPIMUKSET? LAHJAVEROT? Paljon kysymyksiä, jotka

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Nordea mukana yrityskaupoissa

Nordea mukana yrityskaupoissa Nordea mukana yrityskaupoissa Jukka Turunen 30.9.2014 Rahoitusnäkymät yrityskaupoissa Markkinatilanne Rahoituksen saatavuus Hinnoittelu Lainamaturiteetti Vakuudet Yrityscaseja Haasteet Mitä yrityskaupan

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Joulukuu 2010 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen? Perheyritysten liiton mukaan 40.000 yrittäjää jää eläkkeelle viiden vuoden

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta

Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta Omistajanvaihdoksista ja niiden rahoittamisesta Omistajanvaihdostilaisuus Keski-Uusimaa, Tuusula 20.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Syksy 2006 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Onnistuneet yrityskaupat sattumalla ei ole sijaa Prevestor Partners täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Haluamme tässä uutiskirjeessä jakaa kokemuksiamme

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Täyden palvelun asianajotoimisto

Täyden palvelun asianajotoimisto Markkina-aseman parantaminen - yrityskohteen haku Case Study juristin näkökulmasta, Asianajaja, osakas Vesa Turkki, Asianajotoimisto Bützow Oy KiVi Technopolis 15.11.2011 Tampere Täyden palvelun asianajotoimisto

Lisätiedot

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Jussi Luoma Asiakasvastuullinen johtaja 1.4.2014 2 3 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessi. Tampere, 1.11.2011 Pajamaa Partners Oy Pekka Tammela

Yrityskauppaprosessi. Tampere, 1.11.2011 Pajamaa Partners Oy Pekka Tammela Yrityskauppaprosessi Tampere, 1.11.2011 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Prosessin kuvaus Strukturointi ja verotus Hinnoittelusta lyhyesti Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ s. 1962

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010 Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet Jukka Juntunen Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen Ostokohteen vakuuttaminen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 1 Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 2 Sisältö Johdanto Lisäarvo ja erottautuminen Sijoitusstrategia Avainluvut Q1 2014 lyhyesti Asuntomarkkinat Riskit 5/26/2014 3 Johdanto

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksen neljä osapuolta

Omistajanvaihdoksen neljä osapuolta Omistajanvaihdoksen neljä osapuolta Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Keski-Uusimaa 20.9.2017 Omistajavaihdoksen 4 osapuolta Myyjä haluaa yrityksensä hyvään kotiin hyvään hintaan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Keskeisimmät rahoitusperiaatteet

Keskeisimmät rahoitusperiaatteet 1 Keskeisimmät rahoitusperiaatteet Kannattavuus Kumppanuus Vaikuttavuus Kannattavuus turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen takaisinmaksun. Myöntämämme rahoitus on vieraan pääoman ehtoista ja

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen tukena VISMA SERVICES

Yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen tukena VISMA SERVICES Yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen tukena VISMA SERVICES Visma Group Toimintaa Pohjoismaissa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Romaniassa Pääkonttori Norjassa Liikevaihto 660 M (2011) Työntekijöitä

Lisätiedot

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa 1 Pirkanmaan Viestinvaihto palvelu maksuton Ikääntyville yrittäjille, jotka ovat luopumassa/myymässä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 25.9.2013 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa vs. liiketoimintakauppa Määritelmät

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2007 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Prevestorilla vilkas alkuvuosi Prevestor on ollut vuoden 2007 alkupuolella neuvonantajana useassa yritysjärjestelyssä monella eri toimialalla.

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

YRITYSKAUPPAN VAIHEET

YRITYSKAUPPAN VAIHEET YRITYSKAUPPAN VAIHEET Kymen Yrittäjien ja Finnveran OMISTUKSENVAIHDOSILTAPÄIVÄ Kotkassa 9.11.2011 Asko Virén Copyright Suomen Yrityskaupat 1 Suomen Yrityskaupat Suomen suurin mikro- ja pk-yritysten omistajanvaihdoksiin

Lisätiedot

Onnistuneen yrityskaupan resepti. Asiantuntijan avulla onnistuu

Onnistuneen yrityskaupan resepti. Asiantuntijan avulla onnistuu Onnistuneen yrityskaupan resepti Asiantuntijan avulla onnistuu Helsinki 5.9.2017 Asko Virén Suomen Yrityskaupat Lahti Copyright Suomen Yrityskaupat 1 Suomen Yrityskaupat Suomen suurin pk-yritysten omistajanvaihdoksiin

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. 16.04.2013 Vesa Rinne TSOP

Yrityskaupan rahoitus. 16.04.2013 Vesa Rinne TSOP Yrityskaupan rahoitus 16.04.2013 Vesa Rinne TSOP 2 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä löytyy myös velkarahoitusta On hyvin harvinaista,

Lisätiedot

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 17.4.2015 Antti Toivainen Nordea Markets Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 1. Valuuttariski on riski joka syntyy siitä, että: yrityksellä on euroalueen

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot