MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Edustajien valitseminen yhteisöihin ja yhtiökokouksiin sekä muihin yhteistyöelimiin toimikaudeksi Toimikuntien ja työryhmien asettaminen toimikaudeksi Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin toimikaudeksi Eron myöntäminen Leila Hannulalle Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 40 Eron myöntäminen Leila Hannulalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 41 Eron myöntäminen Petri Puustiselle vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen Laurin yläkoulun piha-alueen uudistaminen Varhaiskasvatuksen virkanimikemuutokset Virkojen perustaminen varhaiskasvatukseen Avustajan palkkaaminen Tavastilan kouluun Saatavien poisto vuoden 2014 kirjanpidosta Kuolinpesän omaisuuden hakeminen valtiokonttorilta Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n avustushakemus toiminnan tukemiseen vuonna Finda Oy:n osakkeiden myyminen Maa-ainesten ottaminen / Vuoriston prk, Marjatanmäki Maa-ainesten ottaminen / Vuoriston prk, Peurula Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle 118

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta / maa-aineslupa tilalle Sora-alue RN:o 1: Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta / maa-aineslupa tilalle Ruoksuo III 1:26 54 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta / maa-aineslupa tilalle Ylikumiruona 1: Koulutussuunnitelman toteuma Koulutussuunnitelma Lupa laitoshuoltajan palkkaamiseen puhtaanapitopalveluihin 58 Lupa määräaikaisen keittäjän työsuhteen jatkamiseen Karjalan koulun keittiöllä 59 Kunnanjohtaja Seija Österbergin vuosiloman vahvistaminen 60 Toimistosihteeri Marjo-Riitta Hakulan vuorotteluvapaahakemus 61 Vastaus perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi 62 Valtuutettu Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän valtuustoaloite lasten ja nuorten videokilpailun järjestämisestä 63 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite nuorten kesätyöllistämiseen kohdennetun yritystuen laajentamisesta koskemaan myös järjestöjä 64 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite eläkeläisjärjestöjen ja -kerhojen harrastustiloista 65 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 66 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Teollisuustonttien kauppakirja, Agrox Oy Hallintokuntien pöytäkirjoja / ottokelpoiset päätökset Viranhaltijapäätökset Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat Lupa laitoshuoltajan toimen täyttämiseen 155

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Maisila Päivi kh:n pj Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Rippstein Katja kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Jaakola Timo jäsen Lassila Hanne jäsen Lehtonen Aarne jäsen Varjonen Petri jäsen Vänni Hanna jäsen Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Setälä Marko kv:n 1. vpj Myllymäki Pekka kv:n 2. vpj Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä POISSA Kantonen Jorma jäsen Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Iltanen Marko varajäsen (Jaakola) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Puustinen Petri varajäsen (Lehtonen) Randell' Miika varajäsen (Varjonen) Saastamoinen Merja varajäsen (Rippstein) ALLEKIRJOITUKSET Päivi Maisila puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Katja Rippstein Ari Tamminen

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 34 (pj): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus 35 (pj): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katja Rippstein ja Ari Tamminen. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Katja Rippstein ja Ari Tamminen.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Edustajien valitseminen yhteisöihin ja yhtiökokouksiin sekä muihin yhteistyöelimiin toimikaudeksi / /2014 Kunnanhallitus 36 Valmistelija (hj): Mynämäen kunta on osakkaana päätösehdotuksessa mainituissa yh tiöis sä ja yhteisöissä, joihin tulee valita edustajat ja tarvittaessa va ra edus ta jat. Vakka-Suomen Media Osuuskunnan osuuskunta kokoukseen va litaan edustaja erikseen joka kokoukseen. Kokouksen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Esityslistan mukana lähetetään kunnanhallituksen päätös päät tyneel le kunnanhallituksen toimikaudelle valituista henkilöistä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat ja va ra edus ta jat seuraaviin yh tei söi hin, yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin toi mi kau dek si : As Oy Mynämäen Augustanrivi Ki Oy Mynäjoki As Oy Keskushovi As Oy Mietoisten Palvelutalo Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy Turun Seudun Jätehuolto Oy Turun seudun puhdistamo Oy Oy Vasso Ab Finda Oy Kunta-asunnot Oy Kunnan Taitoa Oy Kuntien Tiera Oy Medbit Oy Kuntarahoitus Oyj Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry Länsi-Suomen Pelastusalan liitto SPR:n Varsinais-Suomen piiri L-S Kalatalouskeskus r.y. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Kasitie ry

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yksityistiekokoukset Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen neuvottelukunta Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen hallitus Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat edustajat ja va raedus ta jat: edustaja varaedustaja As Oy Mynämäen Augustanrivi Ki Oy Mynäjoki As Oy Keskushovi As Oy Mietoisten Palvelutalo tekninen johtaja tekninen johtaja tekninen johtaja tekninen johtaja Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy Päivi Maisila Turun Seudun Jätehuolto Oy tekninen johtaja Turun seudun puhdistamo Oy tekninen johtaja Oy Vasso Ab Päivi Punta Finda Oy Sakari Kaasinen Hanne Lassila Kunta-asunnot Oy kunnanjohtaja Kunnan Taitoa Oy kunnanjohtaja Kuntien Tiera Oy kunnanjohtaja Medbit Oy kunnanjohtaja Kuntarahoitus Oyj kunnanjohtaja Lounais-Suomen ve sien suo je lu - Ilmari Aikkinen yh dis tys ry Länsi-Suomen Pelastusalan liitto Esko Lehtonen SPR:n Varsinais-Suomen piiri Hanna Vänni L-S Kalatalouskeskus r.y. Ilmo Aalto Leena Alitupa Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Merja Saas ta moi nen Johanna Liuk ko Kasitie ry ei valita edustajaa tälle kaudelle Yksityistiekokoukset Pyhän Henrikin py hiin vael lus yh distyk sen neuvottelukunta Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja vir kis tys alue yh dis tyk sen hallitus työpäällikkö Päivi Punta liikunta- ja nuo ri so palve lu vas taa va

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Toimikuntien ja työryhmien asettaminen toimikaudeksi / /2015 Kunnanhallitus 37 Valmistelija (hj): Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kun nan hal li tus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Päättyneellä kunnanhallituksen toimikaudella toimivat seuraavat toimi elimet: kun nanhallituksen neuvottelukunta, yhteistyöneuvottelukun ta, joukkoliikennetoimikunta, elinkeinopoliittinen työryhmä ja kylien neuvottelukunta. Kunnanhallituksen neuvottelukunnan ovat muodostaneet kun nan valtuus ton ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja. Neuvottelukunnan tehtävänä on tarvittaessa kokoontua koor di noimaan laaja-alaisten asioiden valmistelua. Lisäksi neuvottelukunta on pe rin tei ses ti valinnut Mynämäki-mitalin saajan ja päättänyt kenelle hae taan kunniamerkkejä. Yhteistyöneuvottelukunta käsittelee työntekijöiden ja työnantajan yhteis toi min nas ta annetun lain mukaiset asiat. Työnantajan edustajana on yksi kunnanhallituksesta, kunnanjohtaja sekä työ pääl lik kö/työsuo je lu pääl lik kö esittelijänä ja sihteerinä. Joukkoliikennetoimikunnan tehtävänä on ollut eri hallintokuntien kulje tus tar pei den koordinointi, ostoliikenteen kilpailuttaminen sekä lin jalii ken ne lu pia ja taksilupia koskevien lausuntojen valmistelu. Toi mikun taan on kuulunut kaksi kunnanhallituksen nimeämää henkilöä, kou lu kul je tus yh dys hen ki lö, hallintojohtaja sekä toimikunnan esit te lijä nä ja sihteerinä teknisen toimen toimistosihteeri. Hallintosäännön mu kaan koulukuljetuksista vastaa kasvatus- ja sivistyslautakunta, joten myös kasvatus- ja sivitysjohtaja on syytä nimetä toimikunnan jäse nek si. Elinkeinopoliittisessa työryhmässä on ollut 4 luot ta mus hen ki lö edusta jaa kunnasta, edustaja Mynämäen Yrittäjät ry:stä, Mynämäen Osuus pan kis ta, Karjalan Osuuspankista, Mietoisten Säästöpankista se kä Karjalan, Mietoisten ja Mynämäen MTK:sta. Puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sih tee ri nä kunnanjohtaja. Työryhmän tehtävänä on teh dä tar vit taessa esityksiä kunnanhallitukselle elinkeinopoliittisen oh jel man tar kista mi ses ta sekä seurata kunnan ja elinkeinoelämän yh teis työ tä.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yritysvaikutukset: Kylien neuvottelukunnan tehtävänä on kylien keskinäisen yhteistyön se kä kylien ja kunnan välisen yhteistyön lisääminen. Kunnanhallitus ni meää neuvottelukuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet ja nimeää näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokainen ky läyh dis tys tai vastaava sekä Wirmo-seura ja Ravakka ry ovat ni menneet kukin yhden edustajan. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii kulttuu ri- ja kirjastopalveluvastaava ja hänen varallaan kasvatus- ja sivis tys joh ta ja. Esityslistan liitteenä lähetetään kunnanhallituksen päätös , jolla valittiin jäsenet päättyneelle toimikaudelle. Kunnanhallitus on päättänyt, että elin kei no po liit tiseen työryhmään valitaan myös perussuomalaisten edustaja. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus asettaa toimikunnat ja työryhmät toimikau delle ja nimeää niihin edustajat ja varaedustajat seuraavasti: kunnanhallituksen neuvottelukunta (kunnanhallituksen ja kun nan valtuus ton puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja), yhteistyöneu vottelukunta (työantajan edustajana yksi kun nan hal lituk sen nimeämä ja kunnanjohtaja sekä esittelijänä ja sihteerinä työpääl lik kö/työ suo je lu pääl lik kö), joukkolii kennetoimikunta (kaksi kunnanhallituksen edustajaa, joista toi nen puheenjohtaja, kasvatus- ja sivistysjohtaja, kou lu kul je tus yhdys hen ki lö ja hallintojohtaja se kä teknisen toimen toimistosihteeri esit te li jäk si ja sihteeriksi), elinkeinotyöryhmä (viisi luottamushenkilöedustajaa) ja pyy tää Mynämäen Yrittäjät ry:tä, Mynämäen Osuuspankkia, Karjalan Osuus pank kia, Mietoisten Säästöpankkia sekä Karjalan, Mietoisten ja Mynämäen MTK:ta nimeämään edustajansa ja kylien neuvottelukunta (kolme edustajaa ja varaedustajaa kun nanhal li tuk ses ta ja nimeää heistä puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan). Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikuntiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Kunnanhallituksen neuvottelukunta: kunnanhallituksen puheenjohtajat

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus kunnanvaltuuston puheenjohtajat kunnanjohtaja hallintojohtaja Yhteistyöneuvottelukunta: kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja esittelijä/sihteeri työpäällikkö Joukkoliikennetoimikunta: Aarne Lehtonen, puheenjohtaja Sami Honkala kasvatus- ja sivistysjohtaja koulukuljetusyhteyshenkilö hallintojohtaja esittelijä/sihteeri teknisen toimen toimistosihteeri Elinkeinotyöryhmä: Juha Vanhanen Päivi Maisila, puheenjohtaja Juuso Alatalo Mikko Immonen Jorma Kantonen Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää Mynämäen Yrittäjät ry:tä, Mynämäen Osuuspankkia, Karjalan Osuus pank kia, Mietoisten Säästöpankkia sekä Karjalan, Mietoisten ja Mynämäen MTK:ta nimeämään edustajansa elinkeinotyöryhmään. Kylien neuvottelukunta: jäsen Marko Setälä, puheenjohtaja Petri Varjonen, varapuheenjohtaja Päivi Maisila varajäsen Juha Vanhanen Katja Rippstein Pekka Myllymäki

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin toimikaudeksi / /2014 Kunnanhallitus 38 Valmistelija (hj): Hallintosäännön 12 :n mukaan kunnanhallitus voi määrät muihin toi mi eli miin edustajansa ja varaedustajansa, jolla on läsnäolo- ja puhe oi keus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määräta myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallitus on aiemmin nimennyt edustajansa kasvatus- ja si vistys lau ta kun taan ja tekniseen lautakuntaan. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa kasvatus- ja si vis tys lau ta kun taan ja tekniseen lautakuntaan. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen edus ta jak si kasvatus- ja sivistyslautakuntaan Juha Vanhasen ja va ra edus ta jak si Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän ja tekniseen lautakuntaan edus ta jak si Timo Jaakola. Eeva Laulumaa ehdotti, että teknisen lautakunnan varaedustajaksi va li taan Jorma Kantonen. Katja Rippstein ehdotti, että teknisen lauta kun nan varaedustajaksi valitaan Petri Varjonen. Koska oli tehty kaksi ehdotusta teknisen lautakunnan va ra edus ta jaksi, puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali. Pu heen joh tajan ehdotuksesta vaali suoritettiin suljetuin lipuin. Ääntenlaskijoina toi mi vat pöytäkirjantarkastajat. Vaalissa annettiin 6 ääntä Petri Varjoselle ja 5 ääntä Jorma Kan tosel le. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus valitsi kun nanhal li tuk sen varaedustajaksi teknisen lautakuntaan Petri Varjosen.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen Leila Hannulalle Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 845/ /2015 Kunnanhallitus 39 Valmistelija (hj): Leila Hannula on saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa vaa li teh tä vis tä, koska kuuluu Varsinais-Suomen vaa li pii ri lau ta kuntaan. Leila Hannula on kunnanhallituksen tekemällä päätök sel lä nimetty Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaa li lau ta kunnan jä se nek si. Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenet ja va ra jä se net ovat: Veikko Randell (varapuheenjohtaja) Vesa Hietalahti Karri Lehtonen Janita Tuittu (puheenjohtaja) Leila Hannula Varajäsenet 1. Osmo Kivivuori 2. Petri Halminen 3. Pirjo Kulmala 4. Anu Kaskinen 5. Leena Rautiola Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus myöntää Leila Hannulalle eron Mynämäen eteläisen ää nes tys alu een vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäse nen hänen tilalleen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Mynämäen eteläisen ää nes tysalu een vaalilautakunnan jäseneksi Ester Karkoisen.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen Leila Hannulalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 845/ /2015 Kunnanhallitus 40 Valmistelija (hj): Leila Hannula on saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa vaa li teh tä vis tä, koska kuuluu Varsinais-Suomen vaa li pii ri lau ta kuntaan. Kunnanvaltuusto on valinnut keskusvaalilautakuntaan toi mi kau dek si seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Sirkka-Leena Koskinen Tommi Lautanala Helena Tähtinen Martti Kytömaa Leila Hannula varajäsen puolue KESK KOK SDP VAS PS puolue 1. Leena Lehtinen VIHR 2. Samuel Ruohomäki KD 3. Tomi Laaksonen KESK 4. Johanna Liukko KOK 5. Harri Seito SDP Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Lei la Hannulalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja va litsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen Petri Puustiselle vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 849/ /2015 Kunnanhallitus 41 Valmistelija (hj): Petri Puustinen on saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa vaa li toi mi kun nan jäsenyydestä, koska hän osallistuu edus kun ta vaali eh dok kaan vaalityöhön. Vaalitoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä: Eeva Strand (varapuheenjohtaja) Tommi Lautanala Petri Puustinen (puheenjohtaja) varajäsenet 1. Leena Alitupa 2. Pentti Virtanen 3. Marja-Riitta Tamminen 4. Juhani Hannula Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus myöntää Petri Puustiselle eron vaalitoimikunnan jäse nyy des tä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen ja nimeää vaali toi mi kun nal le puheenjohtajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalitoimikunnan jäseneksi ja puheen joh ta jak si Marjaana Huiskalan.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Laurin yläkoulun piha-alueen uudistaminen 709/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (ksj): Oppilaskunta, nuorisoparlamentti ja nuorten vapaa vetoomusryhmä ovat lähestyneet kasvatus- ja sivistyslautakuntaa toiveilla ja suun nitel mil la Laurin yläkoulun piha-alueen parantamiseksi. Piha ei ole tällä hetkellä viihtyisä, eikä kannusta välituntiaktiviteetteihin. Aluetta on myös hankala parantaa, jos huonokuntoista ja turvallisuusriskejä aiheut ta vaa entistä asuntolaa ei pu re ta pihan keskiöstä pois. Kokosimme aloitteiden pohjalta virkamiesvetoisen val mis te lu ryhmän, joka on huomioinut oppilaskunnan, nuorisoparlamentin sekä ve too mus ryh män toiveet Laurin yläkoulun pihan kehittämiseksi ja ulko-ko koon tu mis pai kan osoittamiseksi Mynämäen keskustasta. Ryhmäs sä asiaa pohtivat kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö, kasvatus- ja si vis tys joh ta ja, Laurin koulun rehtori sekä liikunta- ja nuo ri so pal ve luvas taa va. Pihan kehittäminen olisi ensisijaisesti mer kit tä vä asia nuorten olosuh tei den parantamiseksi. Hanketta valmisteltaessa huomioitiin lisäk si kaikki ikäryhmät: mikäli purkukuntoinen ra ken nus saataisiin ton til ta pois, olisi Laurin pihapiiristä mahdollista kehittää eri ikäisiä koh de ryh miä palveleva pi ha-alue, joka toimisi mynämäkeläisten lä hilii kun ta paik ka na myös koulupäivän jälkeen. Näin piha-alueella yh distyi si te ko nur mi, luistinkenttä, yläkoulun lii kun ta pi ha, tasapainopuisto, ui ma hal li, alakoulun jo toimiva piha sekä Pikkulaurin päiväkodin alue, ja kokonaisuus palvelisi kuntalaisia laajasti. Pi ha suun nit te lus sa huomioitaisiin help po hoi toi suus ja se, että alueet ovat au rat ta vis sa, liikennejärjestelyt ja pelastustiet olisivat asian mukai set ja alue kokonaisuudessaan toimisi kaikkina vuo den ai koi na mah dol li sim man hy vin. Rahoitusehdotus: Investointirahasta kunta sijoittaa euroa purkamiseen inves toin ti esi tyk sen mukaisesti Nuorten ja lasten palveluihin tarkoitetuista perintövaroista ehdo te taan euroa piha-alueen uudistamiseksi niin, et tä sil lä rahoitettaisiin purkukustannuksista loppu euroa ja li säk si varattaisiin euroa pohjatyöhön sekä nuorille suun nat tui hin välinehankintoihin, joita voisivat olla esimerkiksi ul ko pin gis pöy dät, koripallotelineet, ulkosählymailat sekä muut

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus vas taa vat pien han kin nat. (Huom. mikäli investointirahaa, euroa, ei saada pur ka mi seen, varattaisiin perintövaroista ra haa koko uu dis ta mis pro ses sil le eli euroa.) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on mahdollista hakea lii kun tapaik ka ra ken ta mi seen % rakentamisrahaa (haku vuoden 2014 lop puun mennessä), mikäli kunta sitoutuu omalta osal taan hank kee seen. Haettava summa olisi noin Täl lä voitaisiin toteuttaa myös tasapainopuiston hankinnat piha maal le. Näin hankkeen kokonaiskustannus olisi euroa. Hankkeeseen voidaan käyttää myös vanhusten palvelujen ke hit tä miseen tarkoitettuja perintövaroja, koska piha-alue (esim. ta sa pai nopuis to) palvelisi myös iäkkäämpiä kuntalaisia. Mikäli kunnanhallitus myöntää luvan viedä tältä karkealta pohjalta suun ni tel maa eteenpäin, valmisteluryhmä tulee pyytämään ta sa paino puis ton suun nit te li jal ta samankaltaisen, koko alueen kuvauksen. Suun nit te lu ryh mään kutsutaan mukaan mainitut nuorten tahot sekä kuul laan muita mahdollisia käyttäjätahoja kuten Laurin koulun vanhem pain yh dis tystä ja van hus neu vos toa. Yritysvaikutukset: Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh. (02) Kunnanhallitus oikeuttaa asiaa valmistelleen työryhmän jatkamaan val mis te lua työryhmän esityksen mukaisesti siten, että piha-alueen uu dis ta mi ses ta tehdään kun nol li nen hankesuunnitelma, kus tan nusar vio ja rahoitussuunnitelma. Val mis te lus sa on selvitettävä mah dol lisuu det saada hankkeelle myös ul ko puo lis ta hankerahoitusta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 42 Valmistelija (ksj, valmisteluryhmä): Laurin yläkoulun pihan valmisteluryhmä on edennyt kun nan hal li tuksen kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaan seu raavas ti: Valmistelutyötä ovat tehneet oppilaskunnan edustaja/t, nuo riso par la men tin edustaja/t, vanhusneuvoston edustaja, Laurin kou lun reh to ri, liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, työpäällikkö, va lit tu alu een suunnittelija sekä kasvatus- ja sivistysjohtaja.

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pro ses si on osal lis ta nut ison joukon mynämäkeläisiä nuoria. On päädytty eri vaihtoehtojen pohjalta liitteen mukaiseen yläkou lun pi ha suun ni tel maan (piirros). On toimitettu hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle jou lukuus sa Hakemus sisältää liitteen mukaisen kus tan nusar vion sekä han ke suun ni tel man. Päätösaikataulusta ei ole tark kaa tietoa. Tässä vaiheessa valmisteluryhmä pyytää kunnanhallitukselta lupaa ede tä en ti sen oppilasasuntolan purkamisen osalta, vaikka mi nis teriön rahoituspäätöksestä ei ole vielä tietoa. Purkaminen ja pi ha raken ta mi nen voidaan suunnitella toteutettaviksi seuraavilla vaih to ehtoi sil la tavoilla: A) Saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta, jolloin to teute taan liitteen mukainen suunnitelma. Ministeriöltä on haettu euroa niin, että omat varat olisivat euroa koulun pihaan, koostuen nuorille suunnatuista testamenttivaroista ja/tai in vestoin ti osas ta. (Todellisuudessa kunnanvaltuuston hyväksymään inves toin ti osaan vuodelle 2015 rakennukseen purkuun varattu raha on jo merkitty investointilistaukseen kustannettavaksi tes ta ment ti varoin). B) Hyväksytään piharakentamisen käynnistäminen ko ko nai suu dessaan nuorten hyväksi varatuista testamenttivaroista. Tämä siis joka ta pauk ses sa ennakoiden sitäkin vaihtoehtoa, että opetus- ja kult tuuri mi nis te riö ei syystä tai toisesta myönnä avustusta lainkaan. Tässä vaih to eh dos sa kokonaiskustannuksia on pienennettävä, jolloin pihan osal ta toteutetaan vain olennaisimmat toiminnot. Tässä tapauksessa lai te han kin nat ja tehtävät työt mitoitetaan niin, että pystytään toi mimaan kokouksessa käsitellyn summan puitteissa eu rol la, summan tullessa kokonaan kunnan omista tes ta ment ti varois ta ja/ tai investointiosasta. Vanhan opettaja-asuntolan pur ka misen kustannusarvio on euroa. On tärkeää saada hanke käyn tiin ja piha edes jon kin lai seen kuntoon jo vuoden 2015 aikana. Ak ti vi teet tien osalta pihaa voi daan tässä tapauksessa täydentää tule vi na vuosina. Aikataulu: Sekä A) että B) vaihtoehtojen osalta käytännön toteutuksen suun nitte lu tulee purkamisen osalta käynnistää heti, jotta asianmukaiset kilpai lu tuk set voidaan valmistella kevään aikana. Purkamis- ja kun nostus työn tulee konkreettisesti alkaa heti koulujen kesäloman alettua. Täl löin koulun toiminta voi alkaa syksyllä 2015 niin, että pi ha-alu eella sijaitseva rakennus on purettu kesäloman aikana, ja piha voi jo tar jo ta virikkeellisen ympäristön yläkoululaisten vä li tun ti ak ti vi teet teihin. Nuoret ovat kaiken aikaa olleet aktiivisesti ja innovatiivisesti miet ti-

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus mäs sä pihan liikunnallistamista, ja heille olisi todellinen pettymys, mi kä li prosessi viivästyy. Vaikka testamenttivarojen käyttö ra ken nuksen purkamiseen tuntuu erikoiselta, on pihan kehittäminen ollut osal lis tu jien mielestä tärkein nuorten hyväksi tehtävä työ, ts. mikäli pur ka mis ta ei voida toteuttaa kunnan omista investointirahoista pikai ses ti, on testamenttirahojen käyttö tähän tarkoitukseen nuorten mie les tä hyvä asia lopputuloksen saavuttamiseksi. Piha-alueen viihtyi syy den ja toiminnallisuuden lisäämiseksi ei voida toimia ennen raken nuk sen purkamista. Myös koulun terveellisyys- ja tur val li suus tarkas tuk ses sa todettiin sekä opettajien, terveydenhoitajien, työ suo je lun että oppilaiden edustajien puolelta, että yläkoulun piha-alu eel la sijaitseva purkukuntoinen rakennus on jokapäiväinen riski turvallisuuden näkökulmasta. Tasapainopuiston osalta ehdotetaan seuraavaa menettelyä: mikäli ta sa pai no puis toa ei katsota Opetus- ja kulttuuriministeriössä kuu luvak si koulun pihahankkeeseen, voi kunta tehdä sen osalta ra ken tamis pää tök sen myöhemmin siihen investointiosassa esitetyllä eu rol la joko samanaikaisesti tai jälkikäteen. Tasapainopuisto on siis si säl ly tet ty suunnitelmaan ja piirrokseen, mutta se voidaan myös erot taa omaksi projektikseen, koska rahoituslähteiden kohderyhmä on eri kuin muulla pihalla. Tasapainopuistoa ei ole myöskään tar koituk sen mu kais ta rahoittaa nuorten hyväksi varatuista tes ta ment ti rahois ta. Liitteenä Opetus- ja kulttuuriministeriölle mennyt hankesuunnitelma se kä tarkennettu ja yhteisesti laadittu yläkoulun pihasuunnitelma. Tekninen toimi kilpailuttaa purku- ja kunnostustyöt asianmukaisesti nou dat taen hankintalakia. Yritysvaikutukset: Pihahankkeella on myönteisiä yri tys vai ku tuk sia sekä hetkellisesti raken nus vai hees sa että pitkällä tähtäimellä, sil lä osaltaan piha-alue tulee luomaan keskustaan aktiiviseen ul koi luun kutsuvaa aluetta. Lisätietoja: Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh Työpäällikkö Matti Kauppila, puh Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen valmistelun jatkamisen esitetyn mu kai ses ti. Asuntolarakennuksen purkutyö tulee kilpailuttaa, eivätkä pur ka mis kus tan nuk set saa nousta kohtuuttomiksi. Hankkeeseen myön net tä vän testamenttirahoituksen suuruus päätetään vasta sen jäl keen, kun rakennuksen purkamiskustannukset ovat selvillä. Työryh män tulee vielä kartoittaa mahdollisten järjestöjen halukkuutta osal lis tua toteuttamiseen ja hankerahoituksen (esim. leader) hakeminen.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen virkanimikemuutokset 835/01.01/2015 Kunnanhallitus 43 Valmistelija (päivähoidon johtaja, ksj): Varhaiskasvatuksen hallinnollisten virkojen nimikkeitä tulee muuttaa vas taa maan työtehtävien sisältöä: 1. Päivähoidon johtajan virkanimikkeeksi esitetään var hais kasva tus joh ta jaa. Tämä nimike on otettu käyttöön useissa kunnis sa, sillä se vastaa paremmin työn ja lain hengen sisältöä. 2. Perhepäivähoidon ohjaajan nimike tulee muuttaa vir ka ni mikkeek si päiväkodin johtaja. Perhepäivähoidon ohjaajan vi rassa toimiva henkilö tekee päätyönsä Vaahteramäen päiväkodin joh ta ja na. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt entisestä, ei kä nimike enää vastaa virkatyön sisältöä. Käytännössä vi ranhal ti jal le on lisätty päiväkodin johtamisen ohella työtehtäväksi per he päi vä hoi don ohjaus. Nimikemuutokset eivät vaikuta palkkaukseen tai toimenkuvaan/työn vaa ti vuu teen. Hallintosäännön kohdan mukaan virkanimikkeiden muut tami ses ta päättää kunnanhallitus. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Kunnanhallitus päättää, että päivähoidon johtajan virkanimike muute taan varhaiskasvatusjohtajaksi ja perhepäivähoidon ohjaajan virka ni mi ke päiväkodin johtajaksi. Nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta työn vaa ti vuu teen, palkkaan eikä muihin virkasuhteen ehtoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Virkojen perustaminen varhaiskasvatukseen 834/ /2015 Kunnanhallitus 44 Valmistelija (päivähoidon johtaja, ksj): Varhaiskasvatuksen tulosalueella on tarve muuttaa seuraavat kaksi työ suh det ta virkasuhteisiksi: 1. Pikkulaurin päiväkotiin on valittu työsuhteinen päiväkodin johta ja ajalle Koska päiväkodin johtaja te kee tulevaisuudessa lapsiin kohdistuvia päätöksiä, tulee työsuh de muuttaa virkasuhteeksi. Toimenkuva ja palkkaus säi lyvät samoina kuin työsuhteessa. Päiväkodin johtajan tehtävään valittiin avoimen haun kautta My nä mäen kunnassa vastaavan lastentarhanopettajan virassa toi mi nut henkilö. Olemassaolevaa vastaavan las ten tar han opetta jan virkaa ei tänä väliaikana lakkauteta eikä täytetä, vaan jatkon osalta virkatarpeet selvitetään viimeistään vuoden 2019 aika na. Mikäli perustettavaa päiväkodin johtajan määräaikaista vir kaa ei jatketa, palaa valittu henkilö määräajan jälkeen vastaa van lastentarhanopettajan virkaan. 2. Mynämäen varhaiskasvatuksessa toimii yksi eri tyis las ten tarhan opet ta ja vakituisessa virkasuhteessa. Toinen eri tyis las tentar han opet ta ja on työsuhteessa, koska sen osalta virkaa ei ole pe rus tet tu. Tehtävä on ollut avoimesti haettavana kahteen ottee seen, mutta siihen ei ole vielä löytynyt pätevää henkilöä. Täl lä hetkellä kyseistä erityislastentarhanopettajan työsuhdetta hoi de taan sisäisin järjestelyin, ja jatkossa tehtävä laitetaan uudel leen haettavaksi. Jatkossa myös kyseinen eri tyis las ten tarhan opet ta jan työsuhde tulee muuttaa virkasuhteeksi, sillä erityis las ten tar han opet ta ja tulee jatkossa arvioimaan lapsia ja näin olleen tekemään lapsiin kohdistuvia päätöksiä. Toi men kuva ja palkkaus säilyvät ennallaan. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto perustaa määräaikaisen päiväkodin johtajan viran saakka. Virkaan siirretään tehtävää tällä hetkellä työsuhteisena hoitava henkilö hänen suostumuksensa mukaisesti ja

Kaavoitus, maankäyttö ja asutus

Kaavoitus, maankäyttö ja asutus Kunnanhallitus 51 02.02.2015 Maa-ainesten ottaminen / Vuoriston prk, Peurula 503-542-1-26 411/10.03/2013 Kunnanhallitus 02.02.2015 51 Valmistelija (rakennustarkastaja): Luvan hakija: Vuoriston prk Heinijoentie

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran täyttö 143/ /2017 KHALL

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran täyttö 143/ /2017 KHALL Kunnanhallitus 183 27.06.2017 Kunnanvaltuusto 64 04.09.2017 Kunnanjohtajan viran täyttö 143/01.01.00/2017 KHALL 27.06.2017 183 Asian valmistelija: vt. kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanjohtaja Juhani

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot