MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Edustajien valitseminen yhteisöihin ja yhtiökokouksiin sekä muihin yhteistyöelimiin toimikaudeksi Toimikuntien ja työryhmien asettaminen toimikaudeksi Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin toimikaudeksi Eron myöntäminen Leila Hannulalle Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 40 Eron myöntäminen Leila Hannulalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 41 Eron myöntäminen Petri Puustiselle vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen Laurin yläkoulun piha-alueen uudistaminen Varhaiskasvatuksen virkanimikemuutokset Virkojen perustaminen varhaiskasvatukseen Avustajan palkkaaminen Tavastilan kouluun Saatavien poisto vuoden 2014 kirjanpidosta Kuolinpesän omaisuuden hakeminen valtiokonttorilta Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n avustushakemus toiminnan tukemiseen vuonna Finda Oy:n osakkeiden myyminen Maa-ainesten ottaminen / Vuoriston prk, Marjatanmäki Maa-ainesten ottaminen / Vuoriston prk, Peurula Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle 118

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta / maa-aineslupa tilalle Sora-alue RN:o 1: Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta / maa-aineslupa tilalle Ruoksuo III 1:26 54 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta / maa-aineslupa tilalle Ylikumiruona 1: Koulutussuunnitelman toteuma Koulutussuunnitelma Lupa laitoshuoltajan palkkaamiseen puhtaanapitopalveluihin 58 Lupa määräaikaisen keittäjän työsuhteen jatkamiseen Karjalan koulun keittiöllä 59 Kunnanjohtaja Seija Österbergin vuosiloman vahvistaminen 60 Toimistosihteeri Marjo-Riitta Hakulan vuorotteluvapaahakemus 61 Vastaus perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi 62 Valtuutettu Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän valtuustoaloite lasten ja nuorten videokilpailun järjestämisestä 63 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite nuorten kesätyöllistämiseen kohdennetun yritystuen laajentamisesta koskemaan myös järjestöjä 64 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite eläkeläisjärjestöjen ja -kerhojen harrastustiloista 65 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 66 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Teollisuustonttien kauppakirja, Agrox Oy Hallintokuntien pöytäkirjoja / ottokelpoiset päätökset Viranhaltijapäätökset Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat Lupa laitoshuoltajan toimen täyttämiseen 155

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Maisila Päivi kh:n pj Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Rippstein Katja kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Jaakola Timo jäsen Lassila Hanne jäsen Lehtonen Aarne jäsen Varjonen Petri jäsen Vänni Hanna jäsen Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Setälä Marko kv:n 1. vpj Myllymäki Pekka kv:n 2. vpj Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä POISSA Kantonen Jorma jäsen Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Iltanen Marko varajäsen (Jaakola) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Puustinen Petri varajäsen (Lehtonen) Randell' Miika varajäsen (Varjonen) Saastamoinen Merja varajäsen (Rippstein) ALLEKIRJOITUKSET Päivi Maisila puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Katja Rippstein Ari Tamminen

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 34 (pj): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus 35 (pj): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katja Rippstein ja Ari Tamminen. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Katja Rippstein ja Ari Tamminen.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Edustajien valitseminen yhteisöihin ja yhtiökokouksiin sekä muihin yhteistyöelimiin toimikaudeksi / /2014 Kunnanhallitus 36 Valmistelija (hj): Mynämäen kunta on osakkaana päätösehdotuksessa mainituissa yh tiöis sä ja yhteisöissä, joihin tulee valita edustajat ja tarvittaessa va ra edus ta jat. Vakka-Suomen Media Osuuskunnan osuuskunta kokoukseen va litaan edustaja erikseen joka kokoukseen. Kokouksen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Esityslistan mukana lähetetään kunnanhallituksen päätös päät tyneel le kunnanhallituksen toimikaudelle valituista henkilöistä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat ja va ra edus ta jat seuraaviin yh tei söi hin, yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin toi mi kau dek si : As Oy Mynämäen Augustanrivi Ki Oy Mynäjoki As Oy Keskushovi As Oy Mietoisten Palvelutalo Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy Turun Seudun Jätehuolto Oy Turun seudun puhdistamo Oy Oy Vasso Ab Finda Oy Kunta-asunnot Oy Kunnan Taitoa Oy Kuntien Tiera Oy Medbit Oy Kuntarahoitus Oyj Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry Länsi-Suomen Pelastusalan liitto SPR:n Varsinais-Suomen piiri L-S Kalatalouskeskus r.y. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Kasitie ry

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yksityistiekokoukset Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen neuvottelukunta Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen hallitus Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat edustajat ja va raedus ta jat: edustaja varaedustaja As Oy Mynämäen Augustanrivi Ki Oy Mynäjoki As Oy Keskushovi As Oy Mietoisten Palvelutalo tekninen johtaja tekninen johtaja tekninen johtaja tekninen johtaja Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy Päivi Maisila Turun Seudun Jätehuolto Oy tekninen johtaja Turun seudun puhdistamo Oy tekninen johtaja Oy Vasso Ab Päivi Punta Finda Oy Sakari Kaasinen Hanne Lassila Kunta-asunnot Oy kunnanjohtaja Kunnan Taitoa Oy kunnanjohtaja Kuntien Tiera Oy kunnanjohtaja Medbit Oy kunnanjohtaja Kuntarahoitus Oyj kunnanjohtaja Lounais-Suomen ve sien suo je lu - Ilmari Aikkinen yh dis tys ry Länsi-Suomen Pelastusalan liitto Esko Lehtonen SPR:n Varsinais-Suomen piiri Hanna Vänni L-S Kalatalouskeskus r.y. Ilmo Aalto Leena Alitupa Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Merja Saas ta moi nen Johanna Liuk ko Kasitie ry ei valita edustajaa tälle kaudelle Yksityistiekokoukset Pyhän Henrikin py hiin vael lus yh distyk sen neuvottelukunta Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja vir kis tys alue yh dis tyk sen hallitus työpäällikkö Päivi Punta liikunta- ja nuo ri so palve lu vas taa va

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Toimikuntien ja työryhmien asettaminen toimikaudeksi / /2015 Kunnanhallitus 37 Valmistelija (hj): Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kun nan hal li tus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Päättyneellä kunnanhallituksen toimikaudella toimivat seuraavat toimi elimet: kun nanhallituksen neuvottelukunta, yhteistyöneuvottelukun ta, joukkoliikennetoimikunta, elinkeinopoliittinen työryhmä ja kylien neuvottelukunta. Kunnanhallituksen neuvottelukunnan ovat muodostaneet kun nan valtuus ton ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja. Neuvottelukunnan tehtävänä on tarvittaessa kokoontua koor di noimaan laaja-alaisten asioiden valmistelua. Lisäksi neuvottelukunta on pe rin tei ses ti valinnut Mynämäki-mitalin saajan ja päättänyt kenelle hae taan kunniamerkkejä. Yhteistyöneuvottelukunta käsittelee työntekijöiden ja työnantajan yhteis toi min nas ta annetun lain mukaiset asiat. Työnantajan edustajana on yksi kunnanhallituksesta, kunnanjohtaja sekä työ pääl lik kö/työsuo je lu pääl lik kö esittelijänä ja sihteerinä. Joukkoliikennetoimikunnan tehtävänä on ollut eri hallintokuntien kulje tus tar pei den koordinointi, ostoliikenteen kilpailuttaminen sekä lin jalii ken ne lu pia ja taksilupia koskevien lausuntojen valmistelu. Toi mikun taan on kuulunut kaksi kunnanhallituksen nimeämää henkilöä, kou lu kul je tus yh dys hen ki lö, hallintojohtaja sekä toimikunnan esit te lijä nä ja sihteerinä teknisen toimen toimistosihteeri. Hallintosäännön mu kaan koulukuljetuksista vastaa kasvatus- ja sivistyslautakunta, joten myös kasvatus- ja sivitysjohtaja on syytä nimetä toimikunnan jäse nek si. Elinkeinopoliittisessa työryhmässä on ollut 4 luot ta mus hen ki lö edusta jaa kunnasta, edustaja Mynämäen Yrittäjät ry:stä, Mynämäen Osuus pan kis ta, Karjalan Osuuspankista, Mietoisten Säästöpankista se kä Karjalan, Mietoisten ja Mynämäen MTK:sta. Puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sih tee ri nä kunnanjohtaja. Työryhmän tehtävänä on teh dä tar vit taessa esityksiä kunnanhallitukselle elinkeinopoliittisen oh jel man tar kista mi ses ta sekä seurata kunnan ja elinkeinoelämän yh teis työ tä.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yritysvaikutukset: Kylien neuvottelukunnan tehtävänä on kylien keskinäisen yhteistyön se kä kylien ja kunnan välisen yhteistyön lisääminen. Kunnanhallitus ni meää neuvottelukuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet ja nimeää näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokainen ky läyh dis tys tai vastaava sekä Wirmo-seura ja Ravakka ry ovat ni menneet kukin yhden edustajan. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii kulttuu ri- ja kirjastopalveluvastaava ja hänen varallaan kasvatus- ja sivis tys joh ta ja. Esityslistan liitteenä lähetetään kunnanhallituksen päätös , jolla valittiin jäsenet päättyneelle toimikaudelle. Kunnanhallitus on päättänyt, että elin kei no po liit tiseen työryhmään valitaan myös perussuomalaisten edustaja. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus asettaa toimikunnat ja työryhmät toimikau delle ja nimeää niihin edustajat ja varaedustajat seuraavasti: kunnanhallituksen neuvottelukunta (kunnanhallituksen ja kun nan valtuus ton puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja), yhteistyöneu vottelukunta (työantajan edustajana yksi kun nan hal lituk sen nimeämä ja kunnanjohtaja sekä esittelijänä ja sihteerinä työpääl lik kö/työ suo je lu pääl lik kö), joukkolii kennetoimikunta (kaksi kunnanhallituksen edustajaa, joista toi nen puheenjohtaja, kasvatus- ja sivistysjohtaja, kou lu kul je tus yhdys hen ki lö ja hallintojohtaja se kä teknisen toimen toimistosihteeri esit te li jäk si ja sihteeriksi), elinkeinotyöryhmä (viisi luottamushenkilöedustajaa) ja pyy tää Mynämäen Yrittäjät ry:tä, Mynämäen Osuuspankkia, Karjalan Osuus pank kia, Mietoisten Säästöpankkia sekä Karjalan, Mietoisten ja Mynämäen MTK:ta nimeämään edustajansa ja kylien neuvottelukunta (kolme edustajaa ja varaedustajaa kun nanhal li tuk ses ta ja nimeää heistä puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan). Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikuntiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Kunnanhallituksen neuvottelukunta: kunnanhallituksen puheenjohtajat

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus kunnanvaltuuston puheenjohtajat kunnanjohtaja hallintojohtaja Yhteistyöneuvottelukunta: kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja esittelijä/sihteeri työpäällikkö Joukkoliikennetoimikunta: Aarne Lehtonen, puheenjohtaja Sami Honkala kasvatus- ja sivistysjohtaja koulukuljetusyhteyshenkilö hallintojohtaja esittelijä/sihteeri teknisen toimen toimistosihteeri Elinkeinotyöryhmä: Juha Vanhanen Päivi Maisila, puheenjohtaja Juuso Alatalo Mikko Immonen Jorma Kantonen Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää Mynämäen Yrittäjät ry:tä, Mynämäen Osuuspankkia, Karjalan Osuus pank kia, Mietoisten Säästöpankkia sekä Karjalan, Mietoisten ja Mynämäen MTK:ta nimeämään edustajansa elinkeinotyöryhmään. Kylien neuvottelukunta: jäsen Marko Setälä, puheenjohtaja Petri Varjonen, varapuheenjohtaja Päivi Maisila varajäsen Juha Vanhanen Katja Rippstein Pekka Myllymäki

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin toimikaudeksi / /2014 Kunnanhallitus 38 Valmistelija (hj): Hallintosäännön 12 :n mukaan kunnanhallitus voi määrät muihin toi mi eli miin edustajansa ja varaedustajansa, jolla on läsnäolo- ja puhe oi keus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määräta myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallitus on aiemmin nimennyt edustajansa kasvatus- ja si vistys lau ta kun taan ja tekniseen lautakuntaan. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa kasvatus- ja si vis tys lau ta kun taan ja tekniseen lautakuntaan. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen edus ta jak si kasvatus- ja sivistyslautakuntaan Juha Vanhasen ja va ra edus ta jak si Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän ja tekniseen lautakuntaan edus ta jak si Timo Jaakola. Eeva Laulumaa ehdotti, että teknisen lautakunnan varaedustajaksi va li taan Jorma Kantonen. Katja Rippstein ehdotti, että teknisen lauta kun nan varaedustajaksi valitaan Petri Varjonen. Koska oli tehty kaksi ehdotusta teknisen lautakunnan va ra edus ta jaksi, puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali. Pu heen joh tajan ehdotuksesta vaali suoritettiin suljetuin lipuin. Ääntenlaskijoina toi mi vat pöytäkirjantarkastajat. Vaalissa annettiin 6 ääntä Petri Varjoselle ja 5 ääntä Jorma Kan tosel le. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus valitsi kun nanhal li tuk sen varaedustajaksi teknisen lautakuntaan Petri Varjosen.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen Leila Hannulalle Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 845/ /2015 Kunnanhallitus 39 Valmistelija (hj): Leila Hannula on saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa vaa li teh tä vis tä, koska kuuluu Varsinais-Suomen vaa li pii ri lau ta kuntaan. Leila Hannula on kunnanhallituksen tekemällä päätök sel lä nimetty Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaa li lau ta kunnan jä se nek si. Mynämäen eteläisen äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenet ja va ra jä se net ovat: Veikko Randell (varapuheenjohtaja) Vesa Hietalahti Karri Lehtonen Janita Tuittu (puheenjohtaja) Leila Hannula Varajäsenet 1. Osmo Kivivuori 2. Petri Halminen 3. Pirjo Kulmala 4. Anu Kaskinen 5. Leena Rautiola Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus myöntää Leila Hannulalle eron Mynämäen eteläisen ää nes tys alu een vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäse nen hänen tilalleen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Mynämäen eteläisen ää nes tysalu een vaalilautakunnan jäseneksi Ester Karkoisen.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen Leila Hannulalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 845/ /2015 Kunnanhallitus 40 Valmistelija (hj): Leila Hannula on saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa vaa li teh tä vis tä, koska kuuluu Varsinais-Suomen vaa li pii ri lau ta kuntaan. Kunnanvaltuusto on valinnut keskusvaalilautakuntaan toi mi kau dek si seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Sirkka-Leena Koskinen Tommi Lautanala Helena Tähtinen Martti Kytömaa Leila Hannula varajäsen puolue KESK KOK SDP VAS PS puolue 1. Leena Lehtinen VIHR 2. Samuel Ruohomäki KD 3. Tomi Laaksonen KESK 4. Johanna Liukko KOK 5. Harri Seito SDP Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Lei la Hannulalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja va litsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen Petri Puustiselle vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen 849/ /2015 Kunnanhallitus 41 Valmistelija (hj): Petri Puustinen on saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa vaa li toi mi kun nan jäsenyydestä, koska hän osallistuu edus kun ta vaali eh dok kaan vaalityöhön. Vaalitoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä: Eeva Strand (varapuheenjohtaja) Tommi Lautanala Petri Puustinen (puheenjohtaja) varajäsenet 1. Leena Alitupa 2. Pentti Virtanen 3. Marja-Riitta Tamminen 4. Juhani Hannula Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus myöntää Petri Puustiselle eron vaalitoimikunnan jäse nyy des tä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen ja nimeää vaali toi mi kun nal le puheenjohtajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalitoimikunnan jäseneksi ja puheen joh ta jak si Marjaana Huiskalan.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Laurin yläkoulun piha-alueen uudistaminen 709/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (ksj): Oppilaskunta, nuorisoparlamentti ja nuorten vapaa vetoomusryhmä ovat lähestyneet kasvatus- ja sivistyslautakuntaa toiveilla ja suun nitel mil la Laurin yläkoulun piha-alueen parantamiseksi. Piha ei ole tällä hetkellä viihtyisä, eikä kannusta välituntiaktiviteetteihin. Aluetta on myös hankala parantaa, jos huonokuntoista ja turvallisuusriskejä aiheut ta vaa entistä asuntolaa ei pu re ta pihan keskiöstä pois. Kokosimme aloitteiden pohjalta virkamiesvetoisen val mis te lu ryhmän, joka on huomioinut oppilaskunnan, nuorisoparlamentin sekä ve too mus ryh män toiveet Laurin yläkoulun pihan kehittämiseksi ja ulko-ko koon tu mis pai kan osoittamiseksi Mynämäen keskustasta. Ryhmäs sä asiaa pohtivat kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö, kasvatus- ja si vis tys joh ta ja, Laurin koulun rehtori sekä liikunta- ja nuo ri so pal ve luvas taa va. Pihan kehittäminen olisi ensisijaisesti mer kit tä vä asia nuorten olosuh tei den parantamiseksi. Hanketta valmisteltaessa huomioitiin lisäk si kaikki ikäryhmät: mikäli purkukuntoinen ra ken nus saataisiin ton til ta pois, olisi Laurin pihapiiristä mahdollista kehittää eri ikäisiä koh de ryh miä palveleva pi ha-alue, joka toimisi mynämäkeläisten lä hilii kun ta paik ka na myös koulupäivän jälkeen. Näin piha-alueella yh distyi si te ko nur mi, luistinkenttä, yläkoulun lii kun ta pi ha, tasapainopuisto, ui ma hal li, alakoulun jo toimiva piha sekä Pikkulaurin päiväkodin alue, ja kokonaisuus palvelisi kuntalaisia laajasti. Pi ha suun nit te lus sa huomioitaisiin help po hoi toi suus ja se, että alueet ovat au rat ta vis sa, liikennejärjestelyt ja pelastustiet olisivat asian mukai set ja alue kokonaisuudessaan toimisi kaikkina vuo den ai koi na mah dol li sim man hy vin. Rahoitusehdotus: Investointirahasta kunta sijoittaa euroa purkamiseen inves toin ti esi tyk sen mukaisesti Nuorten ja lasten palveluihin tarkoitetuista perintövaroista ehdo te taan euroa piha-alueen uudistamiseksi niin, et tä sil lä rahoitettaisiin purkukustannuksista loppu euroa ja li säk si varattaisiin euroa pohjatyöhön sekä nuorille suun nat tui hin välinehankintoihin, joita voisivat olla esimerkiksi ul ko pin gis pöy dät, koripallotelineet, ulkosählymailat sekä muut

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus vas taa vat pien han kin nat. (Huom. mikäli investointirahaa, euroa, ei saada pur ka mi seen, varattaisiin perintövaroista ra haa koko uu dis ta mis pro ses sil le eli euroa.) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on mahdollista hakea lii kun tapaik ka ra ken ta mi seen % rakentamisrahaa (haku vuoden 2014 lop puun mennessä), mikäli kunta sitoutuu omalta osal taan hank kee seen. Haettava summa olisi noin Täl lä voitaisiin toteuttaa myös tasapainopuiston hankinnat piha maal le. Näin hankkeen kokonaiskustannus olisi euroa. Hankkeeseen voidaan käyttää myös vanhusten palvelujen ke hit tä miseen tarkoitettuja perintövaroja, koska piha-alue (esim. ta sa pai nopuis to) palvelisi myös iäkkäämpiä kuntalaisia. Mikäli kunnanhallitus myöntää luvan viedä tältä karkealta pohjalta suun ni tel maa eteenpäin, valmisteluryhmä tulee pyytämään ta sa paino puis ton suun nit te li jal ta samankaltaisen, koko alueen kuvauksen. Suun nit te lu ryh mään kutsutaan mukaan mainitut nuorten tahot sekä kuul laan muita mahdollisia käyttäjätahoja kuten Laurin koulun vanhem pain yh dis tystä ja van hus neu vos toa. Yritysvaikutukset: Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh. (02) Kunnanhallitus oikeuttaa asiaa valmistelleen työryhmän jatkamaan val mis te lua työryhmän esityksen mukaisesti siten, että piha-alueen uu dis ta mi ses ta tehdään kun nol li nen hankesuunnitelma, kus tan nusar vio ja rahoitussuunnitelma. Val mis te lus sa on selvitettävä mah dol lisuu det saada hankkeelle myös ul ko puo lis ta hankerahoitusta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 42 Valmistelija (ksj, valmisteluryhmä): Laurin yläkoulun pihan valmisteluryhmä on edennyt kun nan hal li tuksen kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaan seu raavas ti: Valmistelutyötä ovat tehneet oppilaskunnan edustaja/t, nuo riso par la men tin edustaja/t, vanhusneuvoston edustaja, Laurin kou lun reh to ri, liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, työpäällikkö, va lit tu alu een suunnittelija sekä kasvatus- ja sivistysjohtaja.

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pro ses si on osal lis ta nut ison joukon mynämäkeläisiä nuoria. On päädytty eri vaihtoehtojen pohjalta liitteen mukaiseen yläkou lun pi ha suun ni tel maan (piirros). On toimitettu hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle jou lukuus sa Hakemus sisältää liitteen mukaisen kus tan nusar vion sekä han ke suun ni tel man. Päätösaikataulusta ei ole tark kaa tietoa. Tässä vaiheessa valmisteluryhmä pyytää kunnanhallitukselta lupaa ede tä en ti sen oppilasasuntolan purkamisen osalta, vaikka mi nis teriön rahoituspäätöksestä ei ole vielä tietoa. Purkaminen ja pi ha raken ta mi nen voidaan suunnitella toteutettaviksi seuraavilla vaih to ehtoi sil la tavoilla: A) Saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta, jolloin to teute taan liitteen mukainen suunnitelma. Ministeriöltä on haettu euroa niin, että omat varat olisivat euroa koulun pihaan, koostuen nuorille suunnatuista testamenttivaroista ja/tai in vestoin ti osas ta. (Todellisuudessa kunnanvaltuuston hyväksymään inves toin ti osaan vuodelle 2015 rakennukseen purkuun varattu raha on jo merkitty investointilistaukseen kustannettavaksi tes ta ment ti varoin). B) Hyväksytään piharakentamisen käynnistäminen ko ko nai suu dessaan nuorten hyväksi varatuista testamenttivaroista. Tämä siis joka ta pauk ses sa ennakoiden sitäkin vaihtoehtoa, että opetus- ja kult tuuri mi nis te riö ei syystä tai toisesta myönnä avustusta lainkaan. Tässä vaih to eh dos sa kokonaiskustannuksia on pienennettävä, jolloin pihan osal ta toteutetaan vain olennaisimmat toiminnot. Tässä tapauksessa lai te han kin nat ja tehtävät työt mitoitetaan niin, että pystytään toi mimaan kokouksessa käsitellyn summan puitteissa eu rol la, summan tullessa kokonaan kunnan omista tes ta ment ti varois ta ja/ tai investointiosasta. Vanhan opettaja-asuntolan pur ka misen kustannusarvio on euroa. On tärkeää saada hanke käyn tiin ja piha edes jon kin lai seen kuntoon jo vuoden 2015 aikana. Ak ti vi teet tien osalta pihaa voi daan tässä tapauksessa täydentää tule vi na vuosina. Aikataulu: Sekä A) että B) vaihtoehtojen osalta käytännön toteutuksen suun nitte lu tulee purkamisen osalta käynnistää heti, jotta asianmukaiset kilpai lu tuk set voidaan valmistella kevään aikana. Purkamis- ja kun nostus työn tulee konkreettisesti alkaa heti koulujen kesäloman alettua. Täl löin koulun toiminta voi alkaa syksyllä 2015 niin, että pi ha-alu eella sijaitseva rakennus on purettu kesäloman aikana, ja piha voi jo tar jo ta virikkeellisen ympäristön yläkoululaisten vä li tun ti ak ti vi teet teihin. Nuoret ovat kaiken aikaa olleet aktiivisesti ja innovatiivisesti miet ti-

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus mäs sä pihan liikunnallistamista, ja heille olisi todellinen pettymys, mi kä li prosessi viivästyy. Vaikka testamenttivarojen käyttö ra ken nuksen purkamiseen tuntuu erikoiselta, on pihan kehittäminen ollut osal lis tu jien mielestä tärkein nuorten hyväksi tehtävä työ, ts. mikäli pur ka mis ta ei voida toteuttaa kunnan omista investointirahoista pikai ses ti, on testamenttirahojen käyttö tähän tarkoitukseen nuorten mie les tä hyvä asia lopputuloksen saavuttamiseksi. Piha-alueen viihtyi syy den ja toiminnallisuuden lisäämiseksi ei voida toimia ennen raken nuk sen purkamista. Myös koulun terveellisyys- ja tur val li suus tarkas tuk ses sa todettiin sekä opettajien, terveydenhoitajien, työ suo je lun että oppilaiden edustajien puolelta, että yläkoulun piha-alu eel la sijaitseva purkukuntoinen rakennus on jokapäiväinen riski turvallisuuden näkökulmasta. Tasapainopuiston osalta ehdotetaan seuraavaa menettelyä: mikäli ta sa pai no puis toa ei katsota Opetus- ja kulttuuriministeriössä kuu luvak si koulun pihahankkeeseen, voi kunta tehdä sen osalta ra ken tamis pää tök sen myöhemmin siihen investointiosassa esitetyllä eu rol la joko samanaikaisesti tai jälkikäteen. Tasapainopuisto on siis si säl ly tet ty suunnitelmaan ja piirrokseen, mutta se voidaan myös erot taa omaksi projektikseen, koska rahoituslähteiden kohderyhmä on eri kuin muulla pihalla. Tasapainopuistoa ei ole myöskään tar koituk sen mu kais ta rahoittaa nuorten hyväksi varatuista tes ta ment ti rahois ta. Liitteenä Opetus- ja kulttuuriministeriölle mennyt hankesuunnitelma se kä tarkennettu ja yhteisesti laadittu yläkoulun pihasuunnitelma. Tekninen toimi kilpailuttaa purku- ja kunnostustyöt asianmukaisesti nou dat taen hankintalakia. Yritysvaikutukset: Pihahankkeella on myönteisiä yri tys vai ku tuk sia sekä hetkellisesti raken nus vai hees sa että pitkällä tähtäimellä, sil lä osaltaan piha-alue tulee luomaan keskustaan aktiiviseen ul koi luun kutsuvaa aluetta. Lisätietoja: Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh Työpäällikkö Matti Kauppila, puh Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen valmistelun jatkamisen esitetyn mu kai ses ti. Asuntolarakennuksen purkutyö tulee kilpailuttaa, eivätkä pur ka mis kus tan nuk set saa nousta kohtuuttomiksi. Hankkeeseen myön net tä vän testamenttirahoituksen suuruus päätetään vasta sen jäl keen, kun rakennuksen purkamiskustannukset ovat selvillä. Työryh män tulee vielä kartoittaa mahdollisten järjestöjen halukkuutta osal lis tua toteuttamiseen ja hankerahoituksen (esim. leader) hakeminen.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen virkanimikemuutokset 835/01.01/2015 Kunnanhallitus 43 Valmistelija (päivähoidon johtaja, ksj): Varhaiskasvatuksen hallinnollisten virkojen nimikkeitä tulee muuttaa vas taa maan työtehtävien sisältöä: 1. Päivähoidon johtajan virkanimikkeeksi esitetään var hais kasva tus joh ta jaa. Tämä nimike on otettu käyttöön useissa kunnis sa, sillä se vastaa paremmin työn ja lain hengen sisältöä. 2. Perhepäivähoidon ohjaajan nimike tulee muuttaa vir ka ni mikkeek si päiväkodin johtaja. Perhepäivähoidon ohjaajan vi rassa toimiva henkilö tekee päätyönsä Vaahteramäen päiväkodin joh ta ja na. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt entisestä, ei kä nimike enää vastaa virkatyön sisältöä. Käytännössä vi ranhal ti jal le on lisätty päiväkodin johtamisen ohella työtehtäväksi per he päi vä hoi don ohjaus. Nimikemuutokset eivät vaikuta palkkaukseen tai toimenkuvaan/työn vaa ti vuu teen. Hallintosäännön kohdan mukaan virkanimikkeiden muut tami ses ta päättää kunnanhallitus. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Kunnanhallitus päättää, että päivähoidon johtajan virkanimike muute taan varhaiskasvatusjohtajaksi ja perhepäivähoidon ohjaajan virka ni mi ke päiväkodin johtajaksi. Nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta työn vaa ti vuu teen, palkkaan eikä muihin virkasuhteen ehtoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Virkojen perustaminen varhaiskasvatukseen 834/ /2015 Kunnanhallitus 44 Valmistelija (päivähoidon johtaja, ksj): Varhaiskasvatuksen tulosalueella on tarve muuttaa seuraavat kaksi työ suh det ta virkasuhteisiksi: 1. Pikkulaurin päiväkotiin on valittu työsuhteinen päiväkodin johta ja ajalle Koska päiväkodin johtaja te kee tulevaisuudessa lapsiin kohdistuvia päätöksiä, tulee työsuh de muuttaa virkasuhteeksi. Toimenkuva ja palkkaus säi lyvät samoina kuin työsuhteessa. Päiväkodin johtajan tehtävään valittiin avoimen haun kautta My nä mäen kunnassa vastaavan lastentarhanopettajan virassa toi mi nut henkilö. Olemassaolevaa vastaavan las ten tar han opetta jan virkaa ei tänä väliaikana lakkauteta eikä täytetä, vaan jatkon osalta virkatarpeet selvitetään viimeistään vuoden 2019 aika na. Mikäli perustettavaa päiväkodin johtajan määräaikaista vir kaa ei jatketa, palaa valittu henkilö määräajan jälkeen vastaa van lastentarhanopettajan virkaan. 2. Mynämäen varhaiskasvatuksessa toimii yksi eri tyis las ten tarhan opet ta ja vakituisessa virkasuhteessa. Toinen eri tyis las tentar han opet ta ja on työsuhteessa, koska sen osalta virkaa ei ole pe rus tet tu. Tehtävä on ollut avoimesti haettavana kahteen ottee seen, mutta siihen ei ole vielä löytynyt pätevää henkilöä. Täl lä hetkellä kyseistä erityislastentarhanopettajan työsuhdetta hoi de taan sisäisin järjestelyin, ja jatkossa tehtävä laitetaan uudel leen haettavaksi. Jatkossa myös kyseinen eri tyis las ten tarhan opet ta jan työsuhde tulee muuttaa virkasuhteeksi, sillä erityis las ten tar han opet ta ja tulee jatkossa arvioimaan lapsia ja näin olleen tekemään lapsiin kohdistuvia päätöksiä. Toi men kuva ja palkkaus säilyvät ennallaan. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto perustaa määräaikaisen päiväkodin johtajan viran saakka. Virkaan siirretään tehtävää tällä hetkellä työsuhteisena hoitava henkilö hänen suostumuksensa mukaisesti ja

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot