Vuosikirja vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto"

Transkriptio

1 Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1

2 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat majuri Uljas Rauanheimo fil.kand., hovioik.ausk. Leo Anttila 1967 va. tj. päätoimittaja Antero Jokiniemi oikeust.kand., ekonomi Leo Vatanen va. tj. Antero Jokiniemi Antero Jokiniemi kauppat.lis. Tapio Riikonen majuri Pertti Huhtanen valtiot. maist. Jyri Häkämies oto. tj. Jyri Häkämies fil.kand. Juha Rydman vt. tj. fil.maist. Marjut Sakki dipl.ins. Jouko Lehtoranta Kannen kuva: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, viestintäpalvelut Puheenjohtajat Vuorineuvos Einar Ahlman Vapaaherra Knut von Troil 1940 Pormestari Hugo Melart Toimitusjohtaja Einar Asplund Toimitusjohtaja Lauri Kanto Kauppaneuvos Hugo Melart Diplomi-insinööri Kaarlo Hautala Kunnallisneuvos Weikko Cajander Diplomi-insinööri Gunnar Kulvik Majuri Björn Weckman Johtaja Börje Ahlström Diplomi-insinööri Veli-Väinö Juvonen Diplomi-insinööri Börje Carlson Diplomi-insinööri Oma Tarkkonen Varatuomari Turo K. J. Tukiainen Paikallisjohtaja Matti Harjama Toimitusjohtaja Jouko Jaakkola Toimitusjohtaja Yrjö Kaukiainen Toimitusjohtaja Juhani Forss Toimitusjohtaja Pertti Huhta Johtaja Eero Niinikoski Toimitusjohtaja Jorma Niiniaho Toimitusjohtaja Samppa Ahtiainen toimitusjohtaja Kimmo Naski 2

3 sisältö Kymenlaakson kauppakamari Vuosikertomus 2008 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtajat ja puheenjohtajat Puheenjohtajan katsaus...4 Toimitusjohtajan katsaus Me vaikutamme ja verkostoidumme...6 Kannanotot Hallituksen ja valiokuntien toiminta Puheenjohtajisto...9 Hallitus...9 Valiokunnat...10 Ajankohtaiskoulutukset ja -tilaisuudet...14 Viranomaistoiminta Palvelutoiminta...16 Tiedottaminen ja julkaisut...17 Jäsenet ja toiminta-alue Kymenlaakson kauppakamarin henkilöstö Edustukset...21 Jäsenyydet ja osakkuudet...22 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahasto MISSIO Kymenlaakson ja erityisesti sen yritysten toimintaedellytysten kehittäminen. VISIO Olemme vahva vaikuttaja ja toimintamme tuloksena Kymenlaakson vetovoima kasvaa ja yritysten kilpailukyky vahvistuu. ARVOT Asiakkuus, kumppanuus, vaikuttavuus, reiluus. Kymenlaakson kauppakamari Toimintakertomus Tilinpäätös...24 Tilintarkastuskertomus...26 Kouvolan seudun kauppakamariosasto Toimintakertomus Tilintarkastuskertomus...29 Luottamushenkilöt 2009 Puheenjohtajat Hallitus...31 Valiokunnat...32 Tilintarkastajat...35 Kymenlaakson kauppakamarin alueen HTM-tilintarkastajat...36 Kauppakamarin hyväksymät HTM-yhteisöt Keskuskauppakamarin hyväksymät KHT-tilintarkastajat...36 Keskuskauppakamarin hyväksymät KHT-yhteisöt...37 Keskuskauppakamarin hyväksymät HTT-tavarantarkastajat...37 Jäsenet...38 Tule mukaan vaikuttamaan Kauppakamarit Suomessa Yrityshakemisto toimialoittain

4 puheenjohtajan KATSAUS Kimmo Naski Talouden pitkä nousukausi kääntyi nopeasti taantumaan Maailmantalouden pitkään kestänyt kasvu päättyi viime vuonna rahoitusmarkkinoiden kriisiin, joka lähti liikkeelle Yhdysvalloista ja levisi erittäin nopeasti kaikkialle maailmaan. Tämän lumipalloefektin seurauksia ovat Etlan Sixten Korkmanin määritelmää lainatakseni likviditeetin ja luottamuksen puute sekä moninaiset negatiiviset talouden kierteet, kuten varallisuusarvojen lasku, kohonneet korot, rakentamisen ja kulutuksen supistuminen sekä työttömyyden kasvu. Olemme äkkiä tulleet tilanteeseen, jossa velkaantuneisuus on liiallista ja yleinen pessimismi on ottanut ylivallan. Taloustaantuma on tullut Eurooppaankin. Se on iskenyt täydellä voimalla myös kahteen suurimpaan kauppakumppaniimme, Venäjään ja Saksaan, joiden yhteinen osuus Suomen ulkomaankaupasta on Suomen omalle kehitykselle ratkaiseva. Venäjää rasittaa ennen kaikkea öljyn hinnan äkkijyrkkä lasku. Venäläisten ostovoimaa on nopeasti syönyt myös ruplan voimakas devalvoituminen. Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin mukaan Saksan talousministeriö uskoo maansa bruttokansantuotteen laskevan tänä vuonna 2,25 prosenttia, mikä olisi rajuin lasku koko Liittotasavallan historiassa. Lisäksi Saksaa vaivaa vakava pankkikriisi. Myönteistä kuitenkin on, että Saksan hallitus odottaa taloudellisen alamäen päättyvän keväällä ja bruttokansantuotteen nousevan jo toisella vuosineljänneksellä edellisestä vuosineljänneksestä. Mikäli näin käy, vanhojen merkkien mukaan muu Eurooppa alkaisi suhteellisen pian seurata perässä. Maailmantalouden taantuma on saavuttanut jo syrjäisen Suomenkin. Uutisia ovat hallinneet viime aikoina yt-neuvottelut, irtisanomiset ja lomautukset. Erityisen raskaasti taantuma on koetellut vientiteollisuuttamme. Metsäteollisuuden rakennemuutokset, kapasiteetin alasajo ja taloustaantuman mukanaan tuomat menekkivaikeudet koskettavat myös muuta teollisuutta ja ihmisiä kaikkialla maassamme. Valtiovarainministeriö ennakoi kokonaistuotannon supistuvan yli 2 prosenttia vuonna On todennäköistä, että ennusteet synkkenevät vielä tästäkin. Suomen valtio on reagoinut monen muun maan tavoin käynnistämällä talouden elvytystoimet. Nämä toimenpiteet ovat ilman muuta oikean suuntaisia. Aika näyttää, riittävätkö ne. Elvytys on myös kaksiteräinen miekka, jonka myötä valtion budjetti kääntyy alijäämäiseksi. Kauppakamarimme vuoden 2009 ensimmäisen toimialakatsauksen mukaan Kymenlaakson tuotanto kääntyi laskuun jo viime vuoden alkupuolella ja lasku jyrkkeni vuoden loppua kohti. Vuoden jälkipuoliskolla tuotanto väheni 4 prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtui ennen kaikkea maakuntamme vientiteollisuuden heikosta kehityksestä. Positiivista oli, että palvelualoilla kasvu jatkui. Kokonaisuutena työllisyyden kasvu valitettavasti pysähtyi. Kaikki ei sentään ole mollivoittoista. Maakunnassamme on tapahtunut viime aikoina paljon myönteistäkin. Suur-Kouvolan synty on maanlaajuisestikin hieno esimerkki siitä, kuinka yhteinen tahto voi löytyä, kun vain halua siihen on. Elinkeinoelämän puolella ensin WinWindin tuulimyllytuotannon ja sittemmin Googlen sijoittuminen Haminaan antavat uskoa tulevaisuuteen. Kotkassa Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken logistiikkakeskittymä tuo työpaikkoja ja liikennettä. Kesällä Kotkan kulttuurisatamassa avattu Vellamo-museokeskus lisää omalta osaltaan alueen vetovoimaa. Myös tänä vuonna komeat 80 vuotta täyttävä Kymenlaakson kauppakamari elää dynaamista vaihetta. Pyrimme olemaan vahva vaikuttaja. Juuri nyt, huonoina aikoina, vahvalle vaikuttamiselle on tilausta enemmän kuin koskaan. 4

5 toimitusjohtajan KATSAUS Jouko Lehtoranta Kamarilla kasvua, mutta maailmantalous alamäessä Kaksijakoinen vuosi, niin voi luonnehtia vuotta Kauppakamarillemme se oli kasvun vuosi, mutta maailmantaloudelle jyrkkää alamäkeä. Kamarimme toiminta oli monin mittarein arvioituna menestyksekäs ja antoi hyvät lähtökohdat 80-vuotisjuhlavuoteemme. Hyvää kehitystä varjostivat kuitenkin maailmantalouden synkät pilvet, jotka levisivät vuoden lopulla myös Suomen ylle. Maailmantalouden kasvu hidastui viime vuonna 3,7 prosenttiin, kun se vielä edellisvuonna kasvoi 5 prosentin vauhtia. Kasvu hidastui jo alkuvuonna, mutta vasta syksyn aikana syventynyt rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen kriisi heikensi merkittävästi maailmantalouden kasvunäkymiä ja voimisti kansainvälisen talouden suhdannekäännettä. Finanssikriisin vaikutukset levisivät rahoitusmarkkinoilta nopeasti reaalitalouteen. Yhdysvaltain talous supistui vuoden lopulla. BKT:n laskuun vaikutti erityisesti yksityisen kulutuksen supistuminen. Maan taloustilannetta heikensi varallisuusarvojen nopea lasku, rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen ja suhdannenäkymien nopea synkentyminen. Sekä kuluttajien että yritysten tulevaisuudennäkymät rapistuivat viime vuonna rajusti. Koko vuoden 2008 kasvu oli noin 1,4 prosenttia. Euroalueen talousnäkymät synkkenivät niin ikään syksyn aikana erittäin nopeasti. Näkymien heikentymiseen vaikuttivat tilauskantojen nopea hupeneminen ja viennin hyytyminen merkittävimpien markkinaalueiden osalta sekä kotimaisen kysynnän rapistuminen yhdessä rahoitusmarkkinakriisin mukanaan tuomien ongelmien kanssa. Euroalueen koko vuoden kasvu 2008 oli vain 1,2 prosenttia. Aasian taloudetkaan eivät välttyneet kansainvälisen talouden vaikutuksilta. Erityisesti Japani kärsi rahoitusmarkkinakriisin vaikutuksista sekä raha- että reaalitalouden osalta. Myös Aasian muut taloudet kärsivät rahoitusmarkkinoiden kriisiytymisestä, ensin pääasiassa kauppavirtojen välityksellä, mutta sittemmin rahoituslaitosten likviditeettiongelmien vuoksi. Aasian talousveturinkin Kiinan talouskasvu hidastui vuonna Suomenkin talous taipui Suomen talouskasvun odotettiin koko vuoden ajan hidastuvan, mutta silti syksyn uutiset viennin ja kotimaisen kysynnän heikosta kehityksestä tulivat monille yllätyksenä. Erityisesti teollisuustuotanto ja rakentaminen kärsivät tilausten peruuntumisesta ja investointihankkeiden lykkäämisestä. Toimialoittain tarkastellen teollisuustuotannon aloista metalli-, teknologia- ja kemianteollisuus olivat vahvimpia, mutta niidenkin veto hiipui loppuvuonna. Suhdanteen synkentyminen näkyi myös ulkomaankaupassa. Viennin arvo jäi marraskuussa hieman yli 4,7 mrd. euroon eli viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi. Tuonnin arvo supistui samaan aikaan 14 prosenttia ja jäi vajaaseen 4,5 mrd. euroon. Kauppataseeseen kertyi ylijäämää 280 milj. euroa, kun ylijäämä vuoden 2007 marraskuussa nousi 770 milj. euroon. Palvelujen ja kaupan alojen kehitys taipui myös, mutta muita aloja hieman myöhemmin. Joulumyynnissä näkyi jo kuluttajien varovaisuus, kun luottamusindikaattori liukui -6,5:een. Luottamus talouteen oli edellisen kerran miinuksella 1990-luvun alun lamavuosina. Kauppakamarillemme strategia ja kasvua Kauppakamarimme avainsanoja vuonna 2008 olivat strategia ja kasvu. Teimme kamarissamme hyvän ja perusteellisen strategiatyön, jonka tuloksena kamarimme toiminta-ajatus ja tahtotila kirkastuivat sekä arvot ja strategiset tavoitteet määritettiin. Näillä nuoteilla oli selkeää virittäytyä juhlavuoteemme. Tuloksellisesti viime vuosi oli kauppakamarillemme hyvä: toimintamme laajuus euroilla mitattuna kasvoi lähes 10 prosenttia ja jäsenmäärämme jatkoi noin 6 prosentin kasvussa. Tapahtumiimme, loppuunmyyty Logistiikkapäivä ja KymiBusiness mukaan luettuina, osallistui noin henkilöä. Ulkomaankaupan asiakirjoja vahvistettiin ennätyksellisesti lähes Valiokunnissa luottamushenkilöt ahkeroivat yli 60 prosentin osallistumisaktiivisuudella. Lisäksi kauppakamarimme toimi vahvana vaikuttajana erityisesti erilaisissa liikenneasioissa. Jäsentyytyväisyystutkimuksessakin kauppakamarimme menestyi hyvin. Valtakunnallisessa vertailussa olemme nousseet maamme viiden parhaimman kauppakamarin joukkoon ja toimintatapaamme pidetään poikkeuksellisen tehokkaana ja aikaansaavana. Haluankin tässä yhteydessä kiittää aktiivista jäsenkuntaamme, laajaa luottamushenkilökaartia, osaavaa henkilöstöämme ja kaikkia sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Kumppanuus, aktiivisuus ja osaaminen ovatkin avaintekijöitä, joilla edellä mainitut asiat ja tulokset saavutettiin. Juhlavuoden 2009 suurimmat haasteet kauppakamarillemme ovat strategiamme onnistunut toteuttaminen ja hyvien asemiemme säilyttäminen haastavassa taantumatilanteessa. Tummista pilvistä huolimatta uskon menestykseen myös jatkossa, kunhan jatkamme aktiivista toimintatapaamme ja ylläpidämme yhä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. 5

6 Me vaikutamme ja verkostoidumme Kymenlaakson kauppakamari - vahva vaikuttaja Yksi kauppakamarimme toimintavuoden avainasioista oli oman strategiatyön toteuttaminen. Halusimme kirkastaa toimintaajatuksemme ja tahtotilamme sekä määrittää arvomme ja strategiset tavoitteemme. Päätimme ja valitsimme suunnan, mihin haluamme mennä ja mitä polkuja pitkin. Lähtökohtana oli, että kamarimme strategia linkittyy myös luontevasti sekä Keskuskauppakamarin että maakuntamme seutuja elinkeinostrategioihin. Kauppakamarimme toteutti strategiatyön prosessina, johon osallistuivat koko toimistomme henkilöstö, puheenjohtajistomme ja hallituksemme sekä ulkopuolisena sparraajana Cursor Oy:n toimitusjohtaja Hannu Karavirta. Hallituksemme vahvisti 11. kesäkuuta 2008 perusteellisen työn tuloksena syntyneen strategian, jonka avainasiat on tiivistetty alla olevaan kaavioon. Strategian toteuttaminen käytännön tasolla on käynnissä. Tavoitteemme on, että toteutamme strategiaa koko ajan toiminnassamme. Se antaa hyvän viitekehyksen, jonka varassa on helppo toimia ja tehdä päätöksiä. Jatkuvuuden varmistamme vuosittain keväällä toteutettavalla strategiapäivityksellä. Kymenlaakso on logistiikan ykkösmaakunta ja ydinsolmukohta -esite Vaikuttamisen yhdeksi konkreettiseksi välineeksi kauppakamarimme tuotti päivitetyn logistiikan lobbausesitteen, jolla viestitettiin ja vahvistettiin Kymenlaakson asemaa logistiikan ykkösmaakuntana Suomessa. Esitteessä julkaistuilla numeroilla ja kuvaajilla todistettiin maakuntamme johtava asema niin meri-, satama-, maantie- kuin rautatieliikenteessäkin. Kauppakamarimme tavoitteet eri väyläinvestointien osalta vuo- teen 2015 asti esitettiin julkaisussa. Esitteen jakelun kohderyhmänä olivat erityisesti valtakunnan avainpäättäjät ja -sidosryhmät. Logistiikkapäivä Kymenlaakson kauppakamarin perinteinen Logistiikkapäivä järjestettiin jo neljännentoista kerran. Loppuunmyydyn seminaarin teemana oli Muuttuva logistiikkaympäristö ja paikkana upouusi Merikeskus Vellamo Kotkassa. Osallistujia oli yhteensä 213. Puheenjohtajana seminaarissa toimi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas ja päivän avauksesta vastasi Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kimmo Naski Kotkan Satama Oy:stä. Muuttuvasta logistiikkaympäristöstä puhuivat mm. liikenneministeri Anu Vehviläinen, Metsäliitto Osuuskunnan puutuoteteollisuutta edustava logistiikkajohtaja Timo Kouri, tavaraliikennejohtaja Ilkka Seppänen VR-Cargosta, STRATEGIAN AVAINASIAT TIIVISTETTYNÄ Arvot = Asiakkuus Kumppanuus Vaikuttavuus Reiluus missio ja visio Srategiset tavoitteet Menestystekijät Mittarit ja toimenpiteet Missio Kymenlaakson ja erityisesti sen yritysten toimintaedellytysten kehittäminen Vaikuttaminen Kasvu Suunnitelmallinen lobbaus Aktiivinen valiokuntatyö Verkostoituminen Tehokas viestintä Jäsenhankinta Alueellinen laajeneminen Onnistunut myyntityö Visio Olemme vahva vaikuttaja ja toimintamme tuloksena Kymenlaakson vetovoima kasvaa ja yritysten kilpailukyky vahvistuu Johtava kouluttaja Asiakastyytyväisyys Laatu-hinta kilpailukyky Ajankohtaisuus Asiakaslähtöisyys Asiakkuuden hoito Tunnettavuus / näkyvyys Luotettava, asiantunteva julkisten tehtävien hoito Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Osaamisen kehittäminen Työtyytyväisyys Oikea työkuormitus Motto: VAHVA VAIKUTTAJA

7 Assistant General Manager Päivi Salonen Helsinki Supply Chain Panasonic CIS Oy:stä sekä Merenkulkutalouden professori Jorma Taina Turun kauppakorkeakoulusta. Seminaarin jälkeen Verkostoidu myötätuulessa -risteilyllä tutustuttiin Kotkan satamiin mereltä. Toimittajat vierailivat Kymenlaaksossa Valtakunnallisen ja paikallisen median edustajia saapui syyskuussa vierailulle Keskuskauppakamarin ja Kymenlaakson kauppakamarin yhdessä järjestämälle kaksipäiväiselle maakuntakierrokselle teemoilla Uusiutuva ja elinvoimainen Kymenlaakso ja Kymenlaakso logistiikan ykkösmaakunta. Vierailulla tutustuttiin Kymenlaakson rakennemuutokseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin sekä maakunnan logistiikkaan Kouvolan logistiikkakeskuksessa ja satamakierroksella Kotkassa. Pohjois-Kymenlaaksossa toimittajat tutustuivat logistiikan lisäksi Utin jääkärirykmenttiin ja NH90-kuljetushelikoptereihin sekä rakennemuutoksen seurauksena Voikkaan tehdasalueella toimintansa aloittaneeseen ABB Oy Sähkökoneiden toimintaan. Etelä-Kymenlaaksossa satamakierroksen lisäksi toimittajat vierailivat Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitoksessa sekä tutustuivat Summan tehdasalueella Anjalankosken ja Kotkan-Haminan seudun rakennemuutosohjelmaan. KymiBusiness Kymenlaakson kauppakamari järjesti jo vuorossaan kahdennentoista kerran Kymi- Business-tapahtuman. Kotkan Höyrypanimolle saapui yli 160 henkilöä kuulemaan Kymenlaakson rakennemuutosta ja Venäjän läheisyyden tarjoamia mahdollisuuksia käsitteleviä puheita teemalla Muutoksen voima. Tapahtuman puheenjohtajana toimi kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta ja päivän avasi teollisuusvaliokunnan jäsen, toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari Stora Enso Laminating Papers Oy:stä. Seminaarissa kuultiin arvovaltaisia puhujavieraita mm. valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen kannanottoja alueen näkymistä ja Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunilan näkemystä uudistuvasta metsäteollisuudesta. Venäjän läheisyyden tarjoamia mahdollisuuksia puitiin paneelikeskustelussa, jota johti Kaakkois-Suomen TE-keskuksen johtaja Jarmo Pirhonen. Paneeliin osallistuivat mm. Jyri Häkämies, Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, NELIn johtaja Raija Salo sekä Nordean Senior Advisor Raimo Saastamoinen. 7

8 kannanotot Kuva: Kotkan Satama Kauppakamarin yhtenä päätehtävänä on vahva vaikuttaminen, jolla ajetaan alueen yritysten etuja ja kehitetään toimintaedellytyksiä. Tässä tehtävässä tärkeänä osana on kannanottojen, lausuntojen ja vetoomusten valmisteleminen sekä antaminen yrityselämään vaikuttavista asioista. Vuonna 2008 Kymenlaakson kauppakamari antoi yhteensä 10 lausuntoa, kannanottoa tai vetoomusta: 1) Kannanotto/vetoomus: Transitoliikenteen maksu ja rajoitukset olisivat isku elinkeinoelämälle. 2) Lausunto TeliaSonera Finland Oyj:n tulkinnasta, joka koskee haja-asutusalueiden teknologiavaihdokselle asetettavia vaatimuksia. 3) Lausunto raporttiluonnoksesta Helsinki Pietari-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi. 4) Lausunto Hallan yksityisen teollisuussataman muuttamisesta yksityiseksi yleiseksi satamaksi. 5) Kannanotto Valtiovarainministeriön aluejakotyöryhmän esittämiin yhteistoiminta-alue- ja aluejakoehdotuksiin. 6) Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaan, maaseutu ja luonto -nimisestä vaihemaakuntakaavan maakuntakaavaluonnoksesta. 7) Lausunto Kymenlaakson taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä. 8) Lausunto Kymenlaakson alueelle hakeneista HTTtavarantarkastajista. 9) Lausunto tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnan järjestämisestä. 10) Lausunto Viron kunniakonsulin nimittämisestä (Kyösti Manninen) Kotkaan. 8

9 Hallituksen ja valiokuntien toiminta 2008 Puheenjohtajisto Kymenlaakson kauppakamarin puheenjohtajisto piti neljä kokousta. Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Samppa Ahtiainen, Coor Service Management Karhula Oy Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Jouko Vehmas, Osuuskauppa Ympäristö Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Kimmo Naski, Kotkan Satama Oy Varapuheenjohtaja ja Kouvolan kauppakamariosaston puheenjohtaja: toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, KSS Energia Oy Hallitus Kauppakamarin hallitus, johon kuului 18 jäsentä, kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kokouksen teemoja olivat: tilinpäätösasiat, kauppakamarimme 80-vuotisjuhlat 2009, strategiatyön eteneminen, kauppakamarimme rooli kuntaliitosasioissa ja sääntömääräisen kevätkokouksen valmistelu. strategian hyväksyminen ja vahvistaminen, seutukuntien yhteistyöstä kuntien yhteistyöhön ja kauppakamarimme teemat kunnallisvaaleissa syksyllä strategian toteuttaminen, toimintasuunnitelma ja budjetti 2009, jäsentyytyväisyystutkimuksen tulokset sekä sääntömääräisen syyskokouksen valmistelu. VALIOKUNNAT Valiokuntien Talvivalkeat Valiokuntien yhteinen verkottumistilaisuus Talvivalkeat järjestettiin Pyhtään Patruunantalolla. Järjestyksessään toiseen yhteistilaisuuteen osallistui yhteensä yli 50 luottamushenkilöä kaikista seitsemästä valiokunnasta. Seminaariosuuden jälkeen kukin valiokunta määritteli ryhmätyönä missionsa, toimintansa tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuodelle

10 ICT-valiokunta Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Tomi Hautala, Propentus Oy ICT-valiokunnan toiminta-ajatuksena on luoda alueen ICT-toimijoille tilaisuus ja mahdollisuus tuoda omaa liiketoimintaansa tunnetuksi. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena oli välittää tietoa ICT-alan yritysten positiivisista uutisista, edistää logistiikan ICT:n yhteistyötä sekä julkishallinnon sähköisiä palveluja. Logistiikan ja ICT-alojen toimijoiden yhteistyötä edistettiin kahdessa kokouksessa. Valiokuntien yhteiskokouksessa keväällä tarkasteltiin, miten logistiikka-alan yritykset voivat parhaiten hyödyntää Kymenlaakson ICT-alan osaamista ja miten alueelle saadaan logistiikka-alaa palvelevia ICT-yrityksiä. Syyskuussa perehdyttiin alueen ICT-toimijoiden rooliin satamalogistiikan IT-järjestelmien ja sovellusten toimituksissa, kehittämisessä ja ylläpidossa kokousisäntänään Haminan Satama. Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikön projektipäällikkö Marjukka Saarijärvi kertoi kuntasektorin meneillään olevista sähköisten palvelujen kehittämishankkeista, tulosten levittämisestä kuntiin sekä palveluiden hallinnoinnista, kehittämisestä ja ylläpidosta. ICT-toimijoiden mahdollista roolia käytäntöön viemisessä tarkasteltiin. Kotkan kaupungin isännöidessä valiokunta tarkasteli, miten tilaaja-tuottaja-malli muuttaa ICT-palvelujen hankintaa. Kansainvälistymisvaliokunta Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Teppo Sainio, Parttia Oy Kansainvälistymisvaliokunnan toiminta-ajatuksena on kansainvälistää kauppakamarin jäsenyrityksiä. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena oli rakentaa ja ylläpitää toimivat yhteydet eri kansainvälistymispalvelujen tarjoajiin ja rinnakkaistoimijoihin sekä tiedottaa kohdennetusti jäsenistölle kansainvälistymistilaisuuksista. Perehdyttiin kansainvälistymispalvelujen tarjoajiin ja toimintaan. Yhteiskokous TEKESin, Finpron, Finnvera Oy:n, TEkeskuksen ja alueen kehittämisyhtiöiden kanssa päätettiin toteuttaa vuosittain yhteistyön tiivistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Tietoa Viron markkinoista ja Virossa toimivien suomalaisyritysten kokemuksista tarjottiin Suomalais-Eestiläisen kauppayhdistyksen kanssa toteutetussa Verkotu Viroon -tapahtumassa 8.5. Käsiteltiin valiokunnan jäsenten Venäjä-kontakteja, tutustuttiin alueen nykyisiin Venäjä-palveluihin sekä suunnitelmiin toteuttaa Kotkan Haminan seudulle Venäjän osaamisen keskittymä Russian Business Centre. 10

11 Kaupan ja palvelualan valiokunta Puheenjohtaja: aluejohtaja Heikki Pelkonen, Tapiola-ryhmä Kaupan ja palvelualan valiokunnan toiminta-ajatuksena on maakunnan houkuttavuuden ja vetovoiman lisääminen työ- ja asuinalueena sekä kaupallisten ja matkailupalvelujen tarjoajana. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena oli paneutua vapaa-ajan ja ostosmatkailun edistämiseen, Kymenlaakson palvelutarjontaan, liikenteen sujuvuuteen sekä oppilaitosyhteistyön tiivistämiseen. Valiokunta käsitteli Venäjän talouskasvun tuomia mahdollisuuksia Kymenlaakson kaupan ja palveluelinkeinojen näkökulmasta. Päätettiin kutsua koolle työryhmä, joka pohtii yhteistyökeinoja sekä mahdollisuuksia Venäjän kasvavan matkailun tehokkaampaan hyödyntämiseen. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen tulevaisuudessa paneuduttiin tarkastelemalla yritys-oppilaitos-yhteistyön ja kesätyörekrytoinnin parhaimpia käytäntöjä. Valiokunta päätti ponnekkaasti viedä eteenpäin rekrytointi- ja kesätyömessujen toteuttamista alueella jo vuonna Kaupan ja palvelun tarjonnan kasvua Kymenlaaksossa tarkasteltiin perehtymällä alueen palvelu- ja kauppakeskushankkeisiin. Logistiikkavaliokunta Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Kimmo Naski, Kotkan Satama Oy Logistiikkavaliokunnan toiminta-ajatuksena on alueellisen elinkeinoelämän edunvalvonta logistiikka-alalla. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson asemaa Suomen johtavana logistiikan maakuntana. Toiminta 2008 Valiokunta kävi läpi isäntäyritys Kotkan Satama Oy:n, liikennehankkeiden ja puutullitilanteen ajankohtaiskatsaukset sekä metsä- ja paperiteollisuuden rakennemuutoksen vaikutuksia maakuntamme logistisiin toimintoihin sekä käynnisti Logistiikkapäivän 2008 suunnittelun. Käsiteltiin asetuksen 304:n (= autotuonnin kielto Venäjälle Vaalimaan raja-aseman kautta) vaikutuksia eri raja-asemille ja logistisille toimijoille, rekkaparkkimaksua ja rajanylityspaikan tieveroa sekä Kotolahden ratapihatilannetta. Tutustuttiin NELIn (North European Logistics Institute) toimintaan sekä Venäjän suurimman kuljetusyrityksen näkemyksiin transitotilanteesta. Valiokunta valmisteli tapaamisia pääministeri Vanhasen, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan ja VR:n hallintoneuvoston sekä hallituksen kanssa. Tarkasteltiin VELIVI- eli liikenne- ja viestintäministeriön transitoryhmän työn tuloksia sekä Etelä-Suomen maakuntien liittouman logistiikkahanketta (ELLO). Tutustuttiin Tiehallintoon ja E18-tiesuunnitelmiin. Valiokunta valmisteli transitokampanjaa, sekä marraskuista tapaamista kansanedustajien kanssa Lappeenrannassa. Tutustuttiin rautateiden tavarakuljetusten tilanteeseen, valtion budjettiin ja liikennehankkeisiin sekä turvallisuus- ja väylävirastojen alueellistamiseen. 11

12 Osaamis- ja koulutusvaliokunta Puheenjohtaja: asiantuntijajohtaja, HRD-konsultti Marja Katajainen, Nordea Pankki Suomi Oyj Osaamis- ja koulutusvaliokunnan toiminta-ajatuksena on vaikuttaa verkottumalla osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Toiminta 2008 Täsmennettiin vuoden valiokuntatyön tavoitteita ja tutustuttiin ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämishaasteisiin. Valiokunta järjesti Työtä oppimassa -miniseminaarin ja osallistui valiokuntien yhteiskokoukseen Kouvolan seudun ammattiopistossa. Suunniteltiin kesätyöpaikkojen yhteismarkkinointia. Kymenlaakson keskussairaalan toimiessa kokousisäntänä valiokunta suunnitteli kesätyömessujen järjestämistä. Tutustuttiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan ja jatkettiin kesätyömessujen suunnittelua Nordea Kouvolan isännöimänä. Tilintarkastusvaliokunta Puheenjohtaja: pankinjohtaja Janne Heiliö, Kotkan Seudun Osuuspankki Tilintarkastusvaliokunta valvoo ja hyväksyy HTM-tilintarkastajia ja HTM-yhteisöjä. Valiokunnan toiminta perustuu tilintarkastuslakiin. Toiminta 2008 Valiokunta toteutti HTM-tilintarkastajien ja -yhteisöjen valvontaa alueella ja laati lausunnon tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnan järjestämisestä. Kymenlaaksosta hakeutui HTM-tutkintoon yksi hakija ja alueella lakkautettiin toistaiseksi yksi HTM-hyväksyminen. Valiokunta järjesti infotilaisuuden Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tilintarkastuksen erikoistumisohjelman ja laskentatoimen opiskelijoille, tavoitteenaan saada uusia auktorisoituja tilintarkastajia alueelle oppilaitosyhteistyön kautta. Opiskelijoille kerrottiin tilintarkastajan työnkuvasta, HTMtilintarkastajaksi hyväksymisvaatimuksista sekä tilintarkastusvaliokunnan toiminnasta. Valiokunta järjesti Kymen Tilintarkastus Oy:n kanssa tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnan käynnistymistä ja uuden tilintarkastuslain täytäntöönpanoa käsittelevän ajankohtaiskatsauksen Kymenlaakson HTM-tilintarkastajille joulukuussa. 12

13 Teollisuusvaliokunta Puheenjohtaja: huoltoliiketoiminnan johtaja Pekka Salmi, Sulzer Pumps Finland Oy Teollisuusvaliokunnan toiminta-ajatuksena on, että Kymenlaaksossa pystytään harjoittamaan kilpailukykyistä teollista toimintaa. Aktiivisella valiokunta- ja edunvalvontatyöllä vaikutetaan elinkeinoelämän teollisen toiminnan edistämiseen. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena on koko maakunnan kattava tehokas verkostoituminen, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä yksittäisten projektien edistäminen. Vuoden pääteemana oli Kymenlaakson rakennemuutos. Tarkasteltiin rakennemuutoksen vaikutuksia alueen paperi- ja selluteollisuudessa sekä sen tuomia mahdollisuuksia teollisuuden alihankintaverkostolle. Cursor Oy:n isännöimässä kokouksessa toimitusjohtaja Hannu Karavirta esitteli rakennemuutosohjelmassa tehtyjä strategisia valintoja ja mitä on odotettavissa. Teemaa lähestyttiin myös uuden Kouvolan tuomien muutosten ja vaikutusten näkökulmasta alustajana Kouvolan kaupunginjohtaja Aimo Ahti. Valiokunta isännöi Muutoksen voima Onnistuneita pelinavauksia ja harjaantunutta pelisilmää teemalla järjestettyä KymiBusiness-seminaaria

14 AJANKOHTAISKOULUTUS JA -TILAISUUDET Ajankohtaiskoulutus Kymenlaakson kauppakamari järjesti yhteensä 32 koulutustilaisuutta ja kaksi Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssia vuoden 2008 aikana. Koulutustilaisuuksien osallistujamäärä oli yhteensä 712. Osallistujien koulutustilaisuuksista antama palaute oli erittäin hyvää. Koulutuksen yleisarvosana oli 4,2 (4,3 vuonna 2007) ja kauppakamari koulutustilaisuuksien järjestäjänä 4,6 (4,5) asteikolla 5-1. Kymenlaakson kauppakamari sai koulutuspalveluiden tarjoajana parhaan arvosanan Keskuskauppakamarin elo-syyskuussa teettämässä mielipidetutkimuksessa. Kauppakamari koulutti myös jäsenyritystensä henkilöstöä järjestämällä yrityksille viisi räätälöityä koulutustilaisuutta vuonna Maksuttomat ajankohtaistilaisuudet Vuoden 2008 aikana Kymenlaakson kauppakamari järjesti jäsenyrityksille ja sidosryhmille seitsemän maksutonta ajankohtaistilaisuutta Kotkassa ja Kouvolassa. Osallistujamäärä näissä oli yhteensä 405. Uusina jäsenpalveluina tuotteistetut Finanssilounaat ja Perintöveroseminaari olivat vuoden suurimmat maksuttomat tilaisuudet. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä rahoitusalan jäsenyritysten kanssa. Koulutustilaisuudet Alaistaidot johtamisen apuvälineenä 24 Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä 48 Business s sähköpostiviestintää englanniksi 14 Ennakkoperintä 2009 (2 tilaisuutta) 76 Excel tehokäyttöön (3 tilaisuutta) 43 Hallitse riskit Venäjän kaupassa 12 Kansainvälisen arvonlisäverotuksen periaatteet 16 Office 2007 uudet ominaisuudet (2 tilaisuutta) 18 Onnistunut esitys PowerPointilla 7 Ostolaskut kirjanpidossa 6 Palkanlaskennan ajankohtaispäivä 19 Pk-yrityksen verosuunnittelu 18 Projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen 10 Sihteeri työyhteisön tiedottajana 11 14

15 Talouskoulu I & II 21 Tavaran toimitukset uudet vakiolaivausehdot 31 Tehdään tehokasta tekstiä! 24 Tilinpäätössuunnittelun tietopäivä 26 Tullaus ja sertifiointikäytäntö Venäjän kaupassa 24 Työelämän englantia 9 Työlainsäädännön ajantasa 20 Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat (2 tilaisuutta) 41 Ulkomaankaupan ajankohtaispäivä 23 Vakuuttavat neuvottelutaidot 13 Veropäivä Windows Vista siirtymäkoulutus tukihenkilöille 7 Yrityksen sukupolvenvaihdos ja yritysrakenteen järjestelyt 15 HHJ-kurssi (2 tilaisuutta) 46 Maksuttomat ajankohtaistilaisuudet Ajankohtaiskatsaus tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnasta ja tilintarkastuslain täytäntöönpanosta 28 Finanssilounas (2 tilaisuutta) 154 Perintö- ja lahjaverotus on uudistunut 113 Työtä oppimassa -miniseminaari 38 Kauden Komea -luento (2 tilaisuutta) 72 Osallistujia yhteensä 405 vuosi 2008 Yhteensä Osallistujia yhteensä

16 VIRANOMAISTOIMINTA HTM-tilintarkastajat HTM-tilintarkastajien määrä pysyi Kymenlaaksossa ennallaan. Kymenlaakson kauppakamarin hyväksymien ja valvomien HTM-tilintarkastajien määrä oli 26 ja HTM-yhteisöjen 2 vuoden 2008 lopussa. HTT-tavarantarkastajat Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Tarkastajia toimii kymmenissä eri asiantuntemusalaa kuvaavissa hyväksymisryhmissä. Tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö on toiminnan perusta. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta ohjaa ja kehittää tavarantarkastustoimintaa valtakunnallisesti. Lautakunta myös valvoo tarkastajia ja käsittelee heidän toiminnastaan tehdyt valitukset. Lautakunnassa on laaja edustus eri alojen asiantuntijoita. Vuoden 2008 aikana Kymenlaaksossa aloitti yksi uusi HTT-tavarantarkastaja ja vuoden 2009 alusta toinen. Nykyisin Kymenlaaksossa toimii viisi Keskuskauppakamarin hyväksymää ja valvomaa HTTtilintarkastajaa. Ulkomaankaupan asiakirjat Kymenlaakson kauppakamarin myöntämien ulkomaankaupan asiakirjojen määrä nousi kertomusvuonna kappaleeseen (6 652 vuonna 2007). Todistus ammattipätevyydestä Kauppakamarilakiin tehtiin muutos, jolla kauppakamareiden uudeksi julkiseksi tehtäväksi tuli antaa todistuksia ammattikokemuksen tunnistamisesta koskevasta toiminnan harjoittamisesta siten kuin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa ( ) säädetään. Tällaisia todistuksia tarvitaan esimerkiksi, kun henkilö aikoo harjoittaa toisessa EUmaassa säänneltyä ammattia, jossa edellytetään viranomaisen antamaa todistusta ammattitoiminnan lajista ja kestosta. palvelutoiminta Kauppakamarin arvonlisävero-, tilintarkastus-, vero- ja lakineuvojan palvelut ovat kauppakamarin jäsenille maksuttomia. Arvonlisäverotus: Esko Aaltonen, Alv-konsultointi Esko Aaltonen Ky Tilintarkastus ja verotus: KHT Kari Hakkarainen, Ernst & Young Oy Lakiasiat: Asianajotoimisto Hiltunen & Lepistö Oy: asianajaja Vesa Hiltunen, varatuomari Tapio Lepistö, varatuomari Juhani Anttila ja varatuomari Mika Liukkonen. Lakiasiaintoimisto Juhani Laakso ( asti) Lakiasiaintoimisto Almgren & Sankamo Ky: varatuomari Veikko Almgren, varatuomari Jukka Sankamo, varatuomari Pekka Vanninen ( alkaen). Kauppakamarin jäsenet voivat käyttää myös Helsingin seudun kauppakamarin lakineuvojien palveluja mm. sopimusasioissa, yhtiöoikeudessa, sähköisessä kaupankäynnissä, veroasioissa sekä työsuhdekysymyksissä apua tarvitessaan. 16

17 TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT Jäsentiedotteet Kauppakamari toimitti kymmenen painettua, jäsenille postitettua jäsentiedotetta, joista toukokuussa ilmestyi logistiikan erikoisnumero ja lokakuussa KymiBusinesserikoisnumero. Jäsentiedotteessa kerrottiin kauppakamariasioita, tiedotettiin yrityselämää kiinnostavista kotimaisista ja kansainvälisistä aiheista sekä ajankohtaisista elinkeinoelämään liittyvistä säännöksistä ja niiden muutoksista. Jäsentiedotteesta toimitettiin kymmenen sähköistä uutiskirjettä, jotka lähetettiin jäsenille sähköpostitse. Lisäksi Kymenlaakson kauppakamarin toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti internet-sivuilla Kymenlaakson kauppakamari tiedotusvälineissä Strategiassa määriteltiin tehokas tiedottaminen yhdeksi Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamisen menestystekijäksi. Kauppakamarin asioista tiedotettiin aktiivisesti tiedotusvälineille, pidettiin useita lehdistötilaisuuksia ja laadittiin lehdistötiedotteita. Kymenlaakson kauppakamari mainittiin 67 kertaa tiedotusvälineissä vuoden 2008 aikana (44 kertaa vuonna 2007). Kymenlaakson toimialakatsaus Kauppakamari jatkoi maakunnan keskeisten toimialojen työllisyyden ja liikevaihdon kehitystä kuvaavan Kymenlaakson toimialakatsauksen julkaisemista alueen edunvalvonnan ja yrityselämän tarpeisiin. Toimialakatsaus tuotettiin kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä, yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (Kymenlaakson Liitto päärahoittajana, Cursor Oy, Kouvolan Seudun Yrityspal- velu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Osuuskauppa Ympyrä, Osuuskauppa Ympäristö sekä OP-Pohjola-ryhmä). Kevään toimialakatsauksesta tuotettiin englanninkielinen tiivistelmä. Kauppakamari toimii hankkeen hallinnoijana ja katsauksen toimituksellisesta toteutuksesta vastaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsausten tulokset esitteli toimitusjohtaja tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy:stä julkistamistilaisuuksissa, jotka järjestettiin Kouvolan Upseerikerholla (1/2008) ja Kotkan Klubilla (2/2008). Ensimmäisen katsauksen analyysipuheenvuorot pitivät toimitusjohtaja Heikki Koho Rakennus-Varte Oy:stä sekä konsernin toimitusjohtaja Hannu Vakkari Pyroll-konsernista ja toisen vt. toimitusjohtaja Kari Nurmi Myllykoski Paper Oy:stä sekä toimitusjohtaja Kari Savolainen Steveco Oy:stä. Tilaisuuksissa oli läsnä yhteensä 63 kuulijaa. 17

18 JÄSENET JA TOIMINTA-ALUE Kymenlaakson kauppakamarin ja Kouvolan seudun kauppakamariosaston toiminta-alueella oli vielä vuonna 2008 viisi kaupunkia ja seitsemän kuntaa: Anjalankoski, Hamina, Kotka, Kouvola ja Kuusankoski sekä Elimäki, Iitti, Jaala, Miehikkälä, Pyhtää, Valkeala ja Virolahti. Vuoden 2009 alusta toimintaalue käsittää Pohjois-Kymenlaakson kuntaliitoksen jälkeen kolme kaupunkia Hamina, Kotka ja Kouvola sekä neljä kuntaa Iitti, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Jäsenet Kauppakamarin jäsenistöön kuului vuoden lopussa yritys- ja yhteisöjäsentä henkilöjäsentä 7 10 kuntajäsentä 9 9 eli yhteensä jäsentä Kymenlaakson kauppakamari tutkitusti tehokas ja aikaansaava Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyttä selvitettiin elo-syyskuussa toteutetulla tutkimuksella. Kymenlaakson kauppakamarin toiminta sai yleisarvosanaksi 8,10 kouluarvosana-asteikolla (10-4), jolla sijoituimme viidennelle sijalle kaikkien kauppakamareiden vertailussa (v arvosana 7,89 ja sijoitus 17.). Kaikkien kauppakamareiden yleisarvosana oli 8,05. Edunvalvonta-asioissa Kymenlaakson kauppakamari onnistui parhaiten koulutuskysymyksiin vaikuttamisessa. Sen sijaan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehityksessä, alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä ja työvoiman saatavuuteen vaikuttamisessa on kehittämisen varaa. Nämä samaiset osa-alueet määriteltiin myös kauppakamarimme strategiassa tärkeiksi. Kauppakamarin palveluissa jäsenemme ovat erittäin tyytyväisiä koulutustarjontaamme, henkilökunnan asiantuntemukseen ja palveluhenkisyyteen sekä jäsentiedottamiseen. Jäsenet pitävät kauppakamariamme asiantuntevana, luottamusta herättävänä ja vastuuntuntoisena. Saimme koko maata selvästi korkeammat pisteet ominaisuudessa tehokas ja aikaansaava. Lisäksi kauppakamarimme nähtiin muihin verrattuna dynaamisempana ja innovatiivisempana. mielikuva kauppakamarista (kuinka hyvin ominaisuus kuvaa koko maata ja omaa kauppakamaria) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Asiantunteva Luottamusta herättävä Vastuuntuntoinen Tehokas ja aikaansaava 24% 41% 49% 50% 67% 64% 76% 77% Dynaaminen 22% 26% Innovatiivinen Paikallaan polkeva Vanhakantainen Edelläkävijä Tehoton puuhastelija Ajastaan jäljessä Puuttuu asioihin, jotka eivät sille kuulu Epäpätevä Epäluottamusta herättävä Jokin muu, mikä Ei mikään En osaa sanoa 16% 19% 14% 9% 14% 6% 11% 7% 7% 7% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 3% % 1% 4% Koko maa Kymenlaakso 18

19 Vuosikokoukset Kevätkokous Kouvola Kymenlaakson kauppakamarin kevätkokous pidettiin Kouvolassa Sokos Hotel Vaakunassa Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta Paikalla oli 21 jäsenyhdistyksen edustajaa. Kokousesitelmän piti SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen aiheena kaupan ja palvelualojen ajankohtainen katsaus. Syyskokous Kotka Kymenlaakson kauppakamarin syyskokous pidettiin Kotkassa Ravintola Meriniemessä iltakokouksena. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin toimintasuunnitelma, budjetti sekä jäsenmaksuperusteet vuodelle 2009 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Kymenlaakson kauppakamarin puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin toimitusjohtaja Kimmo Naski, Kotkan Satama Oy. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin HTM Tapio Kurki ja HTM Lasse Talsi sekä varatilintarkastajiksi HTM Sinikka Jukkara ja HTM Heli Söderholm. Paikalla oli 32 jäsenyrityksen edustajaa. Kokousesitelmän piti Handelsbankenin aluejohtaja Henrik Carlstedt aiheesta finanssikriisistä reaalitalouden ongelmiin. 19

20 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN HENKILÖSTÖ Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, Kotka Puh. (05) , faksi (05) Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta puh. (05) , Kehityspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen puh. (05) , Koulutuspäällikkö Tiina Paavola puh. (05) , Asiakaspalvelusihteeri Anu-Aino Saharinen puh. (05) , Kouvolan kauppakamariosasto Asiamies Juhani Heikkilä puh. (05) c/o Nordea Pankki Suomi Oyj, Kouvola Toimistopäällikkö Camilla Suurnäkki puh. (05) , Viestintäsihteeri Liisa Äijälä puh. (05) ,

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 Liitetiedot... 7 Kirjaukset aineellista hyödykkeistä...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot