Vuosikirja vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto"

Transkriptio

1 Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1

2 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat majuri Uljas Rauanheimo fil.kand., hovioik.ausk. Leo Anttila 1967 va. tj. päätoimittaja Antero Jokiniemi oikeust.kand., ekonomi Leo Vatanen va. tj. Antero Jokiniemi Antero Jokiniemi kauppat.lis. Tapio Riikonen majuri Pertti Huhtanen valtiot. maist. Jyri Häkämies oto. tj. Jyri Häkämies fil.kand. Juha Rydman vt. tj. fil.maist. Marjut Sakki dipl.ins. Jouko Lehtoranta Kannen kuva: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, viestintäpalvelut Puheenjohtajat Vuorineuvos Einar Ahlman Vapaaherra Knut von Troil 1940 Pormestari Hugo Melart Toimitusjohtaja Einar Asplund Toimitusjohtaja Lauri Kanto Kauppaneuvos Hugo Melart Diplomi-insinööri Kaarlo Hautala Kunnallisneuvos Weikko Cajander Diplomi-insinööri Gunnar Kulvik Majuri Björn Weckman Johtaja Börje Ahlström Diplomi-insinööri Veli-Väinö Juvonen Diplomi-insinööri Börje Carlson Diplomi-insinööri Oma Tarkkonen Varatuomari Turo K. J. Tukiainen Paikallisjohtaja Matti Harjama Toimitusjohtaja Jouko Jaakkola Toimitusjohtaja Yrjö Kaukiainen Toimitusjohtaja Juhani Forss Toimitusjohtaja Pertti Huhta Johtaja Eero Niinikoski Toimitusjohtaja Jorma Niiniaho Toimitusjohtaja Samppa Ahtiainen toimitusjohtaja Kimmo Naski 2

3 sisältö Kymenlaakson kauppakamari Vuosikertomus 2008 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtajat ja puheenjohtajat Puheenjohtajan katsaus...4 Toimitusjohtajan katsaus Me vaikutamme ja verkostoidumme...6 Kannanotot Hallituksen ja valiokuntien toiminta Puheenjohtajisto...9 Hallitus...9 Valiokunnat...10 Ajankohtaiskoulutukset ja -tilaisuudet...14 Viranomaistoiminta Palvelutoiminta...16 Tiedottaminen ja julkaisut...17 Jäsenet ja toiminta-alue Kymenlaakson kauppakamarin henkilöstö Edustukset...21 Jäsenyydet ja osakkuudet...22 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahasto MISSIO Kymenlaakson ja erityisesti sen yritysten toimintaedellytysten kehittäminen. VISIO Olemme vahva vaikuttaja ja toimintamme tuloksena Kymenlaakson vetovoima kasvaa ja yritysten kilpailukyky vahvistuu. ARVOT Asiakkuus, kumppanuus, vaikuttavuus, reiluus. Kymenlaakson kauppakamari Toimintakertomus Tilinpäätös...24 Tilintarkastuskertomus...26 Kouvolan seudun kauppakamariosasto Toimintakertomus Tilintarkastuskertomus...29 Luottamushenkilöt 2009 Puheenjohtajat Hallitus...31 Valiokunnat...32 Tilintarkastajat...35 Kymenlaakson kauppakamarin alueen HTM-tilintarkastajat...36 Kauppakamarin hyväksymät HTM-yhteisöt Keskuskauppakamarin hyväksymät KHT-tilintarkastajat...36 Keskuskauppakamarin hyväksymät KHT-yhteisöt...37 Keskuskauppakamarin hyväksymät HTT-tavarantarkastajat...37 Jäsenet...38 Tule mukaan vaikuttamaan Kauppakamarit Suomessa Yrityshakemisto toimialoittain

4 puheenjohtajan KATSAUS Kimmo Naski Talouden pitkä nousukausi kääntyi nopeasti taantumaan Maailmantalouden pitkään kestänyt kasvu päättyi viime vuonna rahoitusmarkkinoiden kriisiin, joka lähti liikkeelle Yhdysvalloista ja levisi erittäin nopeasti kaikkialle maailmaan. Tämän lumipalloefektin seurauksia ovat Etlan Sixten Korkmanin määritelmää lainatakseni likviditeetin ja luottamuksen puute sekä moninaiset negatiiviset talouden kierteet, kuten varallisuusarvojen lasku, kohonneet korot, rakentamisen ja kulutuksen supistuminen sekä työttömyyden kasvu. Olemme äkkiä tulleet tilanteeseen, jossa velkaantuneisuus on liiallista ja yleinen pessimismi on ottanut ylivallan. Taloustaantuma on tullut Eurooppaankin. Se on iskenyt täydellä voimalla myös kahteen suurimpaan kauppakumppaniimme, Venäjään ja Saksaan, joiden yhteinen osuus Suomen ulkomaankaupasta on Suomen omalle kehitykselle ratkaiseva. Venäjää rasittaa ennen kaikkea öljyn hinnan äkkijyrkkä lasku. Venäläisten ostovoimaa on nopeasti syönyt myös ruplan voimakas devalvoituminen. Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin mukaan Saksan talousministeriö uskoo maansa bruttokansantuotteen laskevan tänä vuonna 2,25 prosenttia, mikä olisi rajuin lasku koko Liittotasavallan historiassa. Lisäksi Saksaa vaivaa vakava pankkikriisi. Myönteistä kuitenkin on, että Saksan hallitus odottaa taloudellisen alamäen päättyvän keväällä ja bruttokansantuotteen nousevan jo toisella vuosineljänneksellä edellisestä vuosineljänneksestä. Mikäli näin käy, vanhojen merkkien mukaan muu Eurooppa alkaisi suhteellisen pian seurata perässä. Maailmantalouden taantuma on saavuttanut jo syrjäisen Suomenkin. Uutisia ovat hallinneet viime aikoina yt-neuvottelut, irtisanomiset ja lomautukset. Erityisen raskaasti taantuma on koetellut vientiteollisuuttamme. Metsäteollisuuden rakennemuutokset, kapasiteetin alasajo ja taloustaantuman mukanaan tuomat menekkivaikeudet koskettavat myös muuta teollisuutta ja ihmisiä kaikkialla maassamme. Valtiovarainministeriö ennakoi kokonaistuotannon supistuvan yli 2 prosenttia vuonna On todennäköistä, että ennusteet synkkenevät vielä tästäkin. Suomen valtio on reagoinut monen muun maan tavoin käynnistämällä talouden elvytystoimet. Nämä toimenpiteet ovat ilman muuta oikean suuntaisia. Aika näyttää, riittävätkö ne. Elvytys on myös kaksiteräinen miekka, jonka myötä valtion budjetti kääntyy alijäämäiseksi. Kauppakamarimme vuoden 2009 ensimmäisen toimialakatsauksen mukaan Kymenlaakson tuotanto kääntyi laskuun jo viime vuoden alkupuolella ja lasku jyrkkeni vuoden loppua kohti. Vuoden jälkipuoliskolla tuotanto väheni 4 prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtui ennen kaikkea maakuntamme vientiteollisuuden heikosta kehityksestä. Positiivista oli, että palvelualoilla kasvu jatkui. Kokonaisuutena työllisyyden kasvu valitettavasti pysähtyi. Kaikki ei sentään ole mollivoittoista. Maakunnassamme on tapahtunut viime aikoina paljon myönteistäkin. Suur-Kouvolan synty on maanlaajuisestikin hieno esimerkki siitä, kuinka yhteinen tahto voi löytyä, kun vain halua siihen on. Elinkeinoelämän puolella ensin WinWindin tuulimyllytuotannon ja sittemmin Googlen sijoittuminen Haminaan antavat uskoa tulevaisuuteen. Kotkassa Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken logistiikkakeskittymä tuo työpaikkoja ja liikennettä. Kesällä Kotkan kulttuurisatamassa avattu Vellamo-museokeskus lisää omalta osaltaan alueen vetovoimaa. Myös tänä vuonna komeat 80 vuotta täyttävä Kymenlaakson kauppakamari elää dynaamista vaihetta. Pyrimme olemaan vahva vaikuttaja. Juuri nyt, huonoina aikoina, vahvalle vaikuttamiselle on tilausta enemmän kuin koskaan. 4

5 toimitusjohtajan KATSAUS Jouko Lehtoranta Kamarilla kasvua, mutta maailmantalous alamäessä Kaksijakoinen vuosi, niin voi luonnehtia vuotta Kauppakamarillemme se oli kasvun vuosi, mutta maailmantaloudelle jyrkkää alamäkeä. Kamarimme toiminta oli monin mittarein arvioituna menestyksekäs ja antoi hyvät lähtökohdat 80-vuotisjuhlavuoteemme. Hyvää kehitystä varjostivat kuitenkin maailmantalouden synkät pilvet, jotka levisivät vuoden lopulla myös Suomen ylle. Maailmantalouden kasvu hidastui viime vuonna 3,7 prosenttiin, kun se vielä edellisvuonna kasvoi 5 prosentin vauhtia. Kasvu hidastui jo alkuvuonna, mutta vasta syksyn aikana syventynyt rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen kriisi heikensi merkittävästi maailmantalouden kasvunäkymiä ja voimisti kansainvälisen talouden suhdannekäännettä. Finanssikriisin vaikutukset levisivät rahoitusmarkkinoilta nopeasti reaalitalouteen. Yhdysvaltain talous supistui vuoden lopulla. BKT:n laskuun vaikutti erityisesti yksityisen kulutuksen supistuminen. Maan taloustilannetta heikensi varallisuusarvojen nopea lasku, rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen ja suhdannenäkymien nopea synkentyminen. Sekä kuluttajien että yritysten tulevaisuudennäkymät rapistuivat viime vuonna rajusti. Koko vuoden 2008 kasvu oli noin 1,4 prosenttia. Euroalueen talousnäkymät synkkenivät niin ikään syksyn aikana erittäin nopeasti. Näkymien heikentymiseen vaikuttivat tilauskantojen nopea hupeneminen ja viennin hyytyminen merkittävimpien markkinaalueiden osalta sekä kotimaisen kysynnän rapistuminen yhdessä rahoitusmarkkinakriisin mukanaan tuomien ongelmien kanssa. Euroalueen koko vuoden kasvu 2008 oli vain 1,2 prosenttia. Aasian taloudetkaan eivät välttyneet kansainvälisen talouden vaikutuksilta. Erityisesti Japani kärsi rahoitusmarkkinakriisin vaikutuksista sekä raha- että reaalitalouden osalta. Myös Aasian muut taloudet kärsivät rahoitusmarkkinoiden kriisiytymisestä, ensin pääasiassa kauppavirtojen välityksellä, mutta sittemmin rahoituslaitosten likviditeettiongelmien vuoksi. Aasian talousveturinkin Kiinan talouskasvu hidastui vuonna Suomenkin talous taipui Suomen talouskasvun odotettiin koko vuoden ajan hidastuvan, mutta silti syksyn uutiset viennin ja kotimaisen kysynnän heikosta kehityksestä tulivat monille yllätyksenä. Erityisesti teollisuustuotanto ja rakentaminen kärsivät tilausten peruuntumisesta ja investointihankkeiden lykkäämisestä. Toimialoittain tarkastellen teollisuustuotannon aloista metalli-, teknologia- ja kemianteollisuus olivat vahvimpia, mutta niidenkin veto hiipui loppuvuonna. Suhdanteen synkentyminen näkyi myös ulkomaankaupassa. Viennin arvo jäi marraskuussa hieman yli 4,7 mrd. euroon eli viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi. Tuonnin arvo supistui samaan aikaan 14 prosenttia ja jäi vajaaseen 4,5 mrd. euroon. Kauppataseeseen kertyi ylijäämää 280 milj. euroa, kun ylijäämä vuoden 2007 marraskuussa nousi 770 milj. euroon. Palvelujen ja kaupan alojen kehitys taipui myös, mutta muita aloja hieman myöhemmin. Joulumyynnissä näkyi jo kuluttajien varovaisuus, kun luottamusindikaattori liukui -6,5:een. Luottamus talouteen oli edellisen kerran miinuksella 1990-luvun alun lamavuosina. Kauppakamarillemme strategia ja kasvua Kauppakamarimme avainsanoja vuonna 2008 olivat strategia ja kasvu. Teimme kamarissamme hyvän ja perusteellisen strategiatyön, jonka tuloksena kamarimme toiminta-ajatus ja tahtotila kirkastuivat sekä arvot ja strategiset tavoitteet määritettiin. Näillä nuoteilla oli selkeää virittäytyä juhlavuoteemme. Tuloksellisesti viime vuosi oli kauppakamarillemme hyvä: toimintamme laajuus euroilla mitattuna kasvoi lähes 10 prosenttia ja jäsenmäärämme jatkoi noin 6 prosentin kasvussa. Tapahtumiimme, loppuunmyyty Logistiikkapäivä ja KymiBusiness mukaan luettuina, osallistui noin henkilöä. Ulkomaankaupan asiakirjoja vahvistettiin ennätyksellisesti lähes Valiokunnissa luottamushenkilöt ahkeroivat yli 60 prosentin osallistumisaktiivisuudella. Lisäksi kauppakamarimme toimi vahvana vaikuttajana erityisesti erilaisissa liikenneasioissa. Jäsentyytyväisyystutkimuksessakin kauppakamarimme menestyi hyvin. Valtakunnallisessa vertailussa olemme nousseet maamme viiden parhaimman kauppakamarin joukkoon ja toimintatapaamme pidetään poikkeuksellisen tehokkaana ja aikaansaavana. Haluankin tässä yhteydessä kiittää aktiivista jäsenkuntaamme, laajaa luottamushenkilökaartia, osaavaa henkilöstöämme ja kaikkia sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Kumppanuus, aktiivisuus ja osaaminen ovatkin avaintekijöitä, joilla edellä mainitut asiat ja tulokset saavutettiin. Juhlavuoden 2009 suurimmat haasteet kauppakamarillemme ovat strategiamme onnistunut toteuttaminen ja hyvien asemiemme säilyttäminen haastavassa taantumatilanteessa. Tummista pilvistä huolimatta uskon menestykseen myös jatkossa, kunhan jatkamme aktiivista toimintatapaamme ja ylläpidämme yhä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. 5

6 Me vaikutamme ja verkostoidumme Kymenlaakson kauppakamari - vahva vaikuttaja Yksi kauppakamarimme toimintavuoden avainasioista oli oman strategiatyön toteuttaminen. Halusimme kirkastaa toimintaajatuksemme ja tahtotilamme sekä määrittää arvomme ja strategiset tavoitteemme. Päätimme ja valitsimme suunnan, mihin haluamme mennä ja mitä polkuja pitkin. Lähtökohtana oli, että kamarimme strategia linkittyy myös luontevasti sekä Keskuskauppakamarin että maakuntamme seutuja elinkeinostrategioihin. Kauppakamarimme toteutti strategiatyön prosessina, johon osallistuivat koko toimistomme henkilöstö, puheenjohtajistomme ja hallituksemme sekä ulkopuolisena sparraajana Cursor Oy:n toimitusjohtaja Hannu Karavirta. Hallituksemme vahvisti 11. kesäkuuta 2008 perusteellisen työn tuloksena syntyneen strategian, jonka avainasiat on tiivistetty alla olevaan kaavioon. Strategian toteuttaminen käytännön tasolla on käynnissä. Tavoitteemme on, että toteutamme strategiaa koko ajan toiminnassamme. Se antaa hyvän viitekehyksen, jonka varassa on helppo toimia ja tehdä päätöksiä. Jatkuvuuden varmistamme vuosittain keväällä toteutettavalla strategiapäivityksellä. Kymenlaakso on logistiikan ykkösmaakunta ja ydinsolmukohta -esite Vaikuttamisen yhdeksi konkreettiseksi välineeksi kauppakamarimme tuotti päivitetyn logistiikan lobbausesitteen, jolla viestitettiin ja vahvistettiin Kymenlaakson asemaa logistiikan ykkösmaakuntana Suomessa. Esitteessä julkaistuilla numeroilla ja kuvaajilla todistettiin maakuntamme johtava asema niin meri-, satama-, maantie- kuin rautatieliikenteessäkin. Kauppakamarimme tavoitteet eri väyläinvestointien osalta vuo- teen 2015 asti esitettiin julkaisussa. Esitteen jakelun kohderyhmänä olivat erityisesti valtakunnan avainpäättäjät ja -sidosryhmät. Logistiikkapäivä Kymenlaakson kauppakamarin perinteinen Logistiikkapäivä järjestettiin jo neljännentoista kerran. Loppuunmyydyn seminaarin teemana oli Muuttuva logistiikkaympäristö ja paikkana upouusi Merikeskus Vellamo Kotkassa. Osallistujia oli yhteensä 213. Puheenjohtajana seminaarissa toimi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas ja päivän avauksesta vastasi Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kimmo Naski Kotkan Satama Oy:stä. Muuttuvasta logistiikkaympäristöstä puhuivat mm. liikenneministeri Anu Vehviläinen, Metsäliitto Osuuskunnan puutuoteteollisuutta edustava logistiikkajohtaja Timo Kouri, tavaraliikennejohtaja Ilkka Seppänen VR-Cargosta, STRATEGIAN AVAINASIAT TIIVISTETTYNÄ Arvot = Asiakkuus Kumppanuus Vaikuttavuus Reiluus missio ja visio Srategiset tavoitteet Menestystekijät Mittarit ja toimenpiteet Missio Kymenlaakson ja erityisesti sen yritysten toimintaedellytysten kehittäminen Vaikuttaminen Kasvu Suunnitelmallinen lobbaus Aktiivinen valiokuntatyö Verkostoituminen Tehokas viestintä Jäsenhankinta Alueellinen laajeneminen Onnistunut myyntityö Visio Olemme vahva vaikuttaja ja toimintamme tuloksena Kymenlaakson vetovoima kasvaa ja yritysten kilpailukyky vahvistuu Johtava kouluttaja Asiakastyytyväisyys Laatu-hinta kilpailukyky Ajankohtaisuus Asiakaslähtöisyys Asiakkuuden hoito Tunnettavuus / näkyvyys Luotettava, asiantunteva julkisten tehtävien hoito Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Osaamisen kehittäminen Työtyytyväisyys Oikea työkuormitus Motto: VAHVA VAIKUTTAJA

7 Assistant General Manager Päivi Salonen Helsinki Supply Chain Panasonic CIS Oy:stä sekä Merenkulkutalouden professori Jorma Taina Turun kauppakorkeakoulusta. Seminaarin jälkeen Verkostoidu myötätuulessa -risteilyllä tutustuttiin Kotkan satamiin mereltä. Toimittajat vierailivat Kymenlaaksossa Valtakunnallisen ja paikallisen median edustajia saapui syyskuussa vierailulle Keskuskauppakamarin ja Kymenlaakson kauppakamarin yhdessä järjestämälle kaksipäiväiselle maakuntakierrokselle teemoilla Uusiutuva ja elinvoimainen Kymenlaakso ja Kymenlaakso logistiikan ykkösmaakunta. Vierailulla tutustuttiin Kymenlaakson rakennemuutokseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin sekä maakunnan logistiikkaan Kouvolan logistiikkakeskuksessa ja satamakierroksella Kotkassa. Pohjois-Kymenlaaksossa toimittajat tutustuivat logistiikan lisäksi Utin jääkärirykmenttiin ja NH90-kuljetushelikoptereihin sekä rakennemuutoksen seurauksena Voikkaan tehdasalueella toimintansa aloittaneeseen ABB Oy Sähkökoneiden toimintaan. Etelä-Kymenlaaksossa satamakierroksen lisäksi toimittajat vierailivat Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitoksessa sekä tutustuivat Summan tehdasalueella Anjalankosken ja Kotkan-Haminan seudun rakennemuutosohjelmaan. KymiBusiness Kymenlaakson kauppakamari järjesti jo vuorossaan kahdennentoista kerran Kymi- Business-tapahtuman. Kotkan Höyrypanimolle saapui yli 160 henkilöä kuulemaan Kymenlaakson rakennemuutosta ja Venäjän läheisyyden tarjoamia mahdollisuuksia käsitteleviä puheita teemalla Muutoksen voima. Tapahtuman puheenjohtajana toimi kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta ja päivän avasi teollisuusvaliokunnan jäsen, toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari Stora Enso Laminating Papers Oy:stä. Seminaarissa kuultiin arvovaltaisia puhujavieraita mm. valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen kannanottoja alueen näkymistä ja Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunilan näkemystä uudistuvasta metsäteollisuudesta. Venäjän läheisyyden tarjoamia mahdollisuuksia puitiin paneelikeskustelussa, jota johti Kaakkois-Suomen TE-keskuksen johtaja Jarmo Pirhonen. Paneeliin osallistuivat mm. Jyri Häkämies, Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, NELIn johtaja Raija Salo sekä Nordean Senior Advisor Raimo Saastamoinen. 7

8 kannanotot Kuva: Kotkan Satama Kauppakamarin yhtenä päätehtävänä on vahva vaikuttaminen, jolla ajetaan alueen yritysten etuja ja kehitetään toimintaedellytyksiä. Tässä tehtävässä tärkeänä osana on kannanottojen, lausuntojen ja vetoomusten valmisteleminen sekä antaminen yrityselämään vaikuttavista asioista. Vuonna 2008 Kymenlaakson kauppakamari antoi yhteensä 10 lausuntoa, kannanottoa tai vetoomusta: 1) Kannanotto/vetoomus: Transitoliikenteen maksu ja rajoitukset olisivat isku elinkeinoelämälle. 2) Lausunto TeliaSonera Finland Oyj:n tulkinnasta, joka koskee haja-asutusalueiden teknologiavaihdokselle asetettavia vaatimuksia. 3) Lausunto raporttiluonnoksesta Helsinki Pietari-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi. 4) Lausunto Hallan yksityisen teollisuussataman muuttamisesta yksityiseksi yleiseksi satamaksi. 5) Kannanotto Valtiovarainministeriön aluejakotyöryhmän esittämiin yhteistoiminta-alue- ja aluejakoehdotuksiin. 6) Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaan, maaseutu ja luonto -nimisestä vaihemaakuntakaavan maakuntakaavaluonnoksesta. 7) Lausunto Kymenlaakson taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä. 8) Lausunto Kymenlaakson alueelle hakeneista HTTtavarantarkastajista. 9) Lausunto tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnan järjestämisestä. 10) Lausunto Viron kunniakonsulin nimittämisestä (Kyösti Manninen) Kotkaan. 8

9 Hallituksen ja valiokuntien toiminta 2008 Puheenjohtajisto Kymenlaakson kauppakamarin puheenjohtajisto piti neljä kokousta. Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Samppa Ahtiainen, Coor Service Management Karhula Oy Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Jouko Vehmas, Osuuskauppa Ympäristö Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Kimmo Naski, Kotkan Satama Oy Varapuheenjohtaja ja Kouvolan kauppakamariosaston puheenjohtaja: toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, KSS Energia Oy Hallitus Kauppakamarin hallitus, johon kuului 18 jäsentä, kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kokouksen teemoja olivat: tilinpäätösasiat, kauppakamarimme 80-vuotisjuhlat 2009, strategiatyön eteneminen, kauppakamarimme rooli kuntaliitosasioissa ja sääntömääräisen kevätkokouksen valmistelu. strategian hyväksyminen ja vahvistaminen, seutukuntien yhteistyöstä kuntien yhteistyöhön ja kauppakamarimme teemat kunnallisvaaleissa syksyllä strategian toteuttaminen, toimintasuunnitelma ja budjetti 2009, jäsentyytyväisyystutkimuksen tulokset sekä sääntömääräisen syyskokouksen valmistelu. VALIOKUNNAT Valiokuntien Talvivalkeat Valiokuntien yhteinen verkottumistilaisuus Talvivalkeat järjestettiin Pyhtään Patruunantalolla. Järjestyksessään toiseen yhteistilaisuuteen osallistui yhteensä yli 50 luottamushenkilöä kaikista seitsemästä valiokunnasta. Seminaariosuuden jälkeen kukin valiokunta määritteli ryhmätyönä missionsa, toimintansa tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuodelle

10 ICT-valiokunta Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Tomi Hautala, Propentus Oy ICT-valiokunnan toiminta-ajatuksena on luoda alueen ICT-toimijoille tilaisuus ja mahdollisuus tuoda omaa liiketoimintaansa tunnetuksi. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena oli välittää tietoa ICT-alan yritysten positiivisista uutisista, edistää logistiikan ICT:n yhteistyötä sekä julkishallinnon sähköisiä palveluja. Logistiikan ja ICT-alojen toimijoiden yhteistyötä edistettiin kahdessa kokouksessa. Valiokuntien yhteiskokouksessa keväällä tarkasteltiin, miten logistiikka-alan yritykset voivat parhaiten hyödyntää Kymenlaakson ICT-alan osaamista ja miten alueelle saadaan logistiikka-alaa palvelevia ICT-yrityksiä. Syyskuussa perehdyttiin alueen ICT-toimijoiden rooliin satamalogistiikan IT-järjestelmien ja sovellusten toimituksissa, kehittämisessä ja ylläpidossa kokousisäntänään Haminan Satama. Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikön projektipäällikkö Marjukka Saarijärvi kertoi kuntasektorin meneillään olevista sähköisten palvelujen kehittämishankkeista, tulosten levittämisestä kuntiin sekä palveluiden hallinnoinnista, kehittämisestä ja ylläpidosta. ICT-toimijoiden mahdollista roolia käytäntöön viemisessä tarkasteltiin. Kotkan kaupungin isännöidessä valiokunta tarkasteli, miten tilaaja-tuottaja-malli muuttaa ICT-palvelujen hankintaa. Kansainvälistymisvaliokunta Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Teppo Sainio, Parttia Oy Kansainvälistymisvaliokunnan toiminta-ajatuksena on kansainvälistää kauppakamarin jäsenyrityksiä. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena oli rakentaa ja ylläpitää toimivat yhteydet eri kansainvälistymispalvelujen tarjoajiin ja rinnakkaistoimijoihin sekä tiedottaa kohdennetusti jäsenistölle kansainvälistymistilaisuuksista. Perehdyttiin kansainvälistymispalvelujen tarjoajiin ja toimintaan. Yhteiskokous TEKESin, Finpron, Finnvera Oy:n, TEkeskuksen ja alueen kehittämisyhtiöiden kanssa päätettiin toteuttaa vuosittain yhteistyön tiivistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Tietoa Viron markkinoista ja Virossa toimivien suomalaisyritysten kokemuksista tarjottiin Suomalais-Eestiläisen kauppayhdistyksen kanssa toteutetussa Verkotu Viroon -tapahtumassa 8.5. Käsiteltiin valiokunnan jäsenten Venäjä-kontakteja, tutustuttiin alueen nykyisiin Venäjä-palveluihin sekä suunnitelmiin toteuttaa Kotkan Haminan seudulle Venäjän osaamisen keskittymä Russian Business Centre. 10

11 Kaupan ja palvelualan valiokunta Puheenjohtaja: aluejohtaja Heikki Pelkonen, Tapiola-ryhmä Kaupan ja palvelualan valiokunnan toiminta-ajatuksena on maakunnan houkuttavuuden ja vetovoiman lisääminen työ- ja asuinalueena sekä kaupallisten ja matkailupalvelujen tarjoajana. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena oli paneutua vapaa-ajan ja ostosmatkailun edistämiseen, Kymenlaakson palvelutarjontaan, liikenteen sujuvuuteen sekä oppilaitosyhteistyön tiivistämiseen. Valiokunta käsitteli Venäjän talouskasvun tuomia mahdollisuuksia Kymenlaakson kaupan ja palveluelinkeinojen näkökulmasta. Päätettiin kutsua koolle työryhmä, joka pohtii yhteistyökeinoja sekä mahdollisuuksia Venäjän kasvavan matkailun tehokkaampaan hyödyntämiseen. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen tulevaisuudessa paneuduttiin tarkastelemalla yritys-oppilaitos-yhteistyön ja kesätyörekrytoinnin parhaimpia käytäntöjä. Valiokunta päätti ponnekkaasti viedä eteenpäin rekrytointi- ja kesätyömessujen toteuttamista alueella jo vuonna Kaupan ja palvelun tarjonnan kasvua Kymenlaaksossa tarkasteltiin perehtymällä alueen palvelu- ja kauppakeskushankkeisiin. Logistiikkavaliokunta Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Kimmo Naski, Kotkan Satama Oy Logistiikkavaliokunnan toiminta-ajatuksena on alueellisen elinkeinoelämän edunvalvonta logistiikka-alalla. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson asemaa Suomen johtavana logistiikan maakuntana. Toiminta 2008 Valiokunta kävi läpi isäntäyritys Kotkan Satama Oy:n, liikennehankkeiden ja puutullitilanteen ajankohtaiskatsaukset sekä metsä- ja paperiteollisuuden rakennemuutoksen vaikutuksia maakuntamme logistisiin toimintoihin sekä käynnisti Logistiikkapäivän 2008 suunnittelun. Käsiteltiin asetuksen 304:n (= autotuonnin kielto Venäjälle Vaalimaan raja-aseman kautta) vaikutuksia eri raja-asemille ja logistisille toimijoille, rekkaparkkimaksua ja rajanylityspaikan tieveroa sekä Kotolahden ratapihatilannetta. Tutustuttiin NELIn (North European Logistics Institute) toimintaan sekä Venäjän suurimman kuljetusyrityksen näkemyksiin transitotilanteesta. Valiokunta valmisteli tapaamisia pääministeri Vanhasen, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan ja VR:n hallintoneuvoston sekä hallituksen kanssa. Tarkasteltiin VELIVI- eli liikenne- ja viestintäministeriön transitoryhmän työn tuloksia sekä Etelä-Suomen maakuntien liittouman logistiikkahanketta (ELLO). Tutustuttiin Tiehallintoon ja E18-tiesuunnitelmiin. Valiokunta valmisteli transitokampanjaa, sekä marraskuista tapaamista kansanedustajien kanssa Lappeenrannassa. Tutustuttiin rautateiden tavarakuljetusten tilanteeseen, valtion budjettiin ja liikennehankkeisiin sekä turvallisuus- ja väylävirastojen alueellistamiseen. 11

12 Osaamis- ja koulutusvaliokunta Puheenjohtaja: asiantuntijajohtaja, HRD-konsultti Marja Katajainen, Nordea Pankki Suomi Oyj Osaamis- ja koulutusvaliokunnan toiminta-ajatuksena on vaikuttaa verkottumalla osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Toiminta 2008 Täsmennettiin vuoden valiokuntatyön tavoitteita ja tutustuttiin ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämishaasteisiin. Valiokunta järjesti Työtä oppimassa -miniseminaarin ja osallistui valiokuntien yhteiskokoukseen Kouvolan seudun ammattiopistossa. Suunniteltiin kesätyöpaikkojen yhteismarkkinointia. Kymenlaakson keskussairaalan toimiessa kokousisäntänä valiokunta suunnitteli kesätyömessujen järjestämistä. Tutustuttiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan ja jatkettiin kesätyömessujen suunnittelua Nordea Kouvolan isännöimänä. Tilintarkastusvaliokunta Puheenjohtaja: pankinjohtaja Janne Heiliö, Kotkan Seudun Osuuspankki Tilintarkastusvaliokunta valvoo ja hyväksyy HTM-tilintarkastajia ja HTM-yhteisöjä. Valiokunnan toiminta perustuu tilintarkastuslakiin. Toiminta 2008 Valiokunta toteutti HTM-tilintarkastajien ja -yhteisöjen valvontaa alueella ja laati lausunnon tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnan järjestämisestä. Kymenlaaksosta hakeutui HTM-tutkintoon yksi hakija ja alueella lakkautettiin toistaiseksi yksi HTM-hyväksyminen. Valiokunta järjesti infotilaisuuden Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tilintarkastuksen erikoistumisohjelman ja laskentatoimen opiskelijoille, tavoitteenaan saada uusia auktorisoituja tilintarkastajia alueelle oppilaitosyhteistyön kautta. Opiskelijoille kerrottiin tilintarkastajan työnkuvasta, HTMtilintarkastajaksi hyväksymisvaatimuksista sekä tilintarkastusvaliokunnan toiminnasta. Valiokunta järjesti Kymen Tilintarkastus Oy:n kanssa tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnan käynnistymistä ja uuden tilintarkastuslain täytäntöönpanoa käsittelevän ajankohtaiskatsauksen Kymenlaakson HTM-tilintarkastajille joulukuussa. 12

13 Teollisuusvaliokunta Puheenjohtaja: huoltoliiketoiminnan johtaja Pekka Salmi, Sulzer Pumps Finland Oy Teollisuusvaliokunnan toiminta-ajatuksena on, että Kymenlaaksossa pystytään harjoittamaan kilpailukykyistä teollista toimintaa. Aktiivisella valiokunta- ja edunvalvontatyöllä vaikutetaan elinkeinoelämän teollisen toiminnan edistämiseen. Toiminta 2008 Valiokunnan toiminnan tavoitteena on koko maakunnan kattava tehokas verkostoituminen, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä yksittäisten projektien edistäminen. Vuoden pääteemana oli Kymenlaakson rakennemuutos. Tarkasteltiin rakennemuutoksen vaikutuksia alueen paperi- ja selluteollisuudessa sekä sen tuomia mahdollisuuksia teollisuuden alihankintaverkostolle. Cursor Oy:n isännöimässä kokouksessa toimitusjohtaja Hannu Karavirta esitteli rakennemuutosohjelmassa tehtyjä strategisia valintoja ja mitä on odotettavissa. Teemaa lähestyttiin myös uuden Kouvolan tuomien muutosten ja vaikutusten näkökulmasta alustajana Kouvolan kaupunginjohtaja Aimo Ahti. Valiokunta isännöi Muutoksen voima Onnistuneita pelinavauksia ja harjaantunutta pelisilmää teemalla järjestettyä KymiBusiness-seminaaria

14 AJANKOHTAISKOULUTUS JA -TILAISUUDET Ajankohtaiskoulutus Kymenlaakson kauppakamari järjesti yhteensä 32 koulutustilaisuutta ja kaksi Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssia vuoden 2008 aikana. Koulutustilaisuuksien osallistujamäärä oli yhteensä 712. Osallistujien koulutustilaisuuksista antama palaute oli erittäin hyvää. Koulutuksen yleisarvosana oli 4,2 (4,3 vuonna 2007) ja kauppakamari koulutustilaisuuksien järjestäjänä 4,6 (4,5) asteikolla 5-1. Kymenlaakson kauppakamari sai koulutuspalveluiden tarjoajana parhaan arvosanan Keskuskauppakamarin elo-syyskuussa teettämässä mielipidetutkimuksessa. Kauppakamari koulutti myös jäsenyritystensä henkilöstöä järjestämällä yrityksille viisi räätälöityä koulutustilaisuutta vuonna Maksuttomat ajankohtaistilaisuudet Vuoden 2008 aikana Kymenlaakson kauppakamari järjesti jäsenyrityksille ja sidosryhmille seitsemän maksutonta ajankohtaistilaisuutta Kotkassa ja Kouvolassa. Osallistujamäärä näissä oli yhteensä 405. Uusina jäsenpalveluina tuotteistetut Finanssilounaat ja Perintöveroseminaari olivat vuoden suurimmat maksuttomat tilaisuudet. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä rahoitusalan jäsenyritysten kanssa. Koulutustilaisuudet Alaistaidot johtamisen apuvälineenä 24 Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä 48 Business s sähköpostiviestintää englanniksi 14 Ennakkoperintä 2009 (2 tilaisuutta) 76 Excel tehokäyttöön (3 tilaisuutta) 43 Hallitse riskit Venäjän kaupassa 12 Kansainvälisen arvonlisäverotuksen periaatteet 16 Office 2007 uudet ominaisuudet (2 tilaisuutta) 18 Onnistunut esitys PowerPointilla 7 Ostolaskut kirjanpidossa 6 Palkanlaskennan ajankohtaispäivä 19 Pk-yrityksen verosuunnittelu 18 Projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen 10 Sihteeri työyhteisön tiedottajana 11 14

15 Talouskoulu I & II 21 Tavaran toimitukset uudet vakiolaivausehdot 31 Tehdään tehokasta tekstiä! 24 Tilinpäätössuunnittelun tietopäivä 26 Tullaus ja sertifiointikäytäntö Venäjän kaupassa 24 Työelämän englantia 9 Työlainsäädännön ajantasa 20 Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat (2 tilaisuutta) 41 Ulkomaankaupan ajankohtaispäivä 23 Vakuuttavat neuvottelutaidot 13 Veropäivä Windows Vista siirtymäkoulutus tukihenkilöille 7 Yrityksen sukupolvenvaihdos ja yritysrakenteen järjestelyt 15 HHJ-kurssi (2 tilaisuutta) 46 Maksuttomat ajankohtaistilaisuudet Ajankohtaiskatsaus tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonnasta ja tilintarkastuslain täytäntöönpanosta 28 Finanssilounas (2 tilaisuutta) 154 Perintö- ja lahjaverotus on uudistunut 113 Työtä oppimassa -miniseminaari 38 Kauden Komea -luento (2 tilaisuutta) 72 Osallistujia yhteensä 405 vuosi 2008 Yhteensä Osallistujia yhteensä

16 VIRANOMAISTOIMINTA HTM-tilintarkastajat HTM-tilintarkastajien määrä pysyi Kymenlaaksossa ennallaan. Kymenlaakson kauppakamarin hyväksymien ja valvomien HTM-tilintarkastajien määrä oli 26 ja HTM-yhteisöjen 2 vuoden 2008 lopussa. HTT-tavarantarkastajat Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Tarkastajia toimii kymmenissä eri asiantuntemusalaa kuvaavissa hyväksymisryhmissä. Tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö on toiminnan perusta. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta ohjaa ja kehittää tavarantarkastustoimintaa valtakunnallisesti. Lautakunta myös valvoo tarkastajia ja käsittelee heidän toiminnastaan tehdyt valitukset. Lautakunnassa on laaja edustus eri alojen asiantuntijoita. Vuoden 2008 aikana Kymenlaaksossa aloitti yksi uusi HTT-tavarantarkastaja ja vuoden 2009 alusta toinen. Nykyisin Kymenlaaksossa toimii viisi Keskuskauppakamarin hyväksymää ja valvomaa HTTtilintarkastajaa. Ulkomaankaupan asiakirjat Kymenlaakson kauppakamarin myöntämien ulkomaankaupan asiakirjojen määrä nousi kertomusvuonna kappaleeseen (6 652 vuonna 2007). Todistus ammattipätevyydestä Kauppakamarilakiin tehtiin muutos, jolla kauppakamareiden uudeksi julkiseksi tehtäväksi tuli antaa todistuksia ammattikokemuksen tunnistamisesta koskevasta toiminnan harjoittamisesta siten kuin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa ( ) säädetään. Tällaisia todistuksia tarvitaan esimerkiksi, kun henkilö aikoo harjoittaa toisessa EUmaassa säänneltyä ammattia, jossa edellytetään viranomaisen antamaa todistusta ammattitoiminnan lajista ja kestosta. palvelutoiminta Kauppakamarin arvonlisävero-, tilintarkastus-, vero- ja lakineuvojan palvelut ovat kauppakamarin jäsenille maksuttomia. Arvonlisäverotus: Esko Aaltonen, Alv-konsultointi Esko Aaltonen Ky Tilintarkastus ja verotus: KHT Kari Hakkarainen, Ernst & Young Oy Lakiasiat: Asianajotoimisto Hiltunen & Lepistö Oy: asianajaja Vesa Hiltunen, varatuomari Tapio Lepistö, varatuomari Juhani Anttila ja varatuomari Mika Liukkonen. Lakiasiaintoimisto Juhani Laakso ( asti) Lakiasiaintoimisto Almgren & Sankamo Ky: varatuomari Veikko Almgren, varatuomari Jukka Sankamo, varatuomari Pekka Vanninen ( alkaen). Kauppakamarin jäsenet voivat käyttää myös Helsingin seudun kauppakamarin lakineuvojien palveluja mm. sopimusasioissa, yhtiöoikeudessa, sähköisessä kaupankäynnissä, veroasioissa sekä työsuhdekysymyksissä apua tarvitessaan. 16

17 TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT Jäsentiedotteet Kauppakamari toimitti kymmenen painettua, jäsenille postitettua jäsentiedotetta, joista toukokuussa ilmestyi logistiikan erikoisnumero ja lokakuussa KymiBusinesserikoisnumero. Jäsentiedotteessa kerrottiin kauppakamariasioita, tiedotettiin yrityselämää kiinnostavista kotimaisista ja kansainvälisistä aiheista sekä ajankohtaisista elinkeinoelämään liittyvistä säännöksistä ja niiden muutoksista. Jäsentiedotteesta toimitettiin kymmenen sähköistä uutiskirjettä, jotka lähetettiin jäsenille sähköpostitse. Lisäksi Kymenlaakson kauppakamarin toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti internet-sivuilla Kymenlaakson kauppakamari tiedotusvälineissä Strategiassa määriteltiin tehokas tiedottaminen yhdeksi Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamisen menestystekijäksi. Kauppakamarin asioista tiedotettiin aktiivisesti tiedotusvälineille, pidettiin useita lehdistötilaisuuksia ja laadittiin lehdistötiedotteita. Kymenlaakson kauppakamari mainittiin 67 kertaa tiedotusvälineissä vuoden 2008 aikana (44 kertaa vuonna 2007). Kymenlaakson toimialakatsaus Kauppakamari jatkoi maakunnan keskeisten toimialojen työllisyyden ja liikevaihdon kehitystä kuvaavan Kymenlaakson toimialakatsauksen julkaisemista alueen edunvalvonnan ja yrityselämän tarpeisiin. Toimialakatsaus tuotettiin kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä, yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (Kymenlaakson Liitto päärahoittajana, Cursor Oy, Kouvolan Seudun Yrityspal- velu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Osuuskauppa Ympyrä, Osuuskauppa Ympäristö sekä OP-Pohjola-ryhmä). Kevään toimialakatsauksesta tuotettiin englanninkielinen tiivistelmä. Kauppakamari toimii hankkeen hallinnoijana ja katsauksen toimituksellisesta toteutuksesta vastaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsausten tulokset esitteli toimitusjohtaja tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy:stä julkistamistilaisuuksissa, jotka järjestettiin Kouvolan Upseerikerholla (1/2008) ja Kotkan Klubilla (2/2008). Ensimmäisen katsauksen analyysipuheenvuorot pitivät toimitusjohtaja Heikki Koho Rakennus-Varte Oy:stä sekä konsernin toimitusjohtaja Hannu Vakkari Pyroll-konsernista ja toisen vt. toimitusjohtaja Kari Nurmi Myllykoski Paper Oy:stä sekä toimitusjohtaja Kari Savolainen Steveco Oy:stä. Tilaisuuksissa oli läsnä yhteensä 63 kuulijaa. 17

18 JÄSENET JA TOIMINTA-ALUE Kymenlaakson kauppakamarin ja Kouvolan seudun kauppakamariosaston toiminta-alueella oli vielä vuonna 2008 viisi kaupunkia ja seitsemän kuntaa: Anjalankoski, Hamina, Kotka, Kouvola ja Kuusankoski sekä Elimäki, Iitti, Jaala, Miehikkälä, Pyhtää, Valkeala ja Virolahti. Vuoden 2009 alusta toimintaalue käsittää Pohjois-Kymenlaakson kuntaliitoksen jälkeen kolme kaupunkia Hamina, Kotka ja Kouvola sekä neljä kuntaa Iitti, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Jäsenet Kauppakamarin jäsenistöön kuului vuoden lopussa yritys- ja yhteisöjäsentä henkilöjäsentä 7 10 kuntajäsentä 9 9 eli yhteensä jäsentä Kymenlaakson kauppakamari tutkitusti tehokas ja aikaansaava Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyttä selvitettiin elo-syyskuussa toteutetulla tutkimuksella. Kymenlaakson kauppakamarin toiminta sai yleisarvosanaksi 8,10 kouluarvosana-asteikolla (10-4), jolla sijoituimme viidennelle sijalle kaikkien kauppakamareiden vertailussa (v arvosana 7,89 ja sijoitus 17.). Kaikkien kauppakamareiden yleisarvosana oli 8,05. Edunvalvonta-asioissa Kymenlaakson kauppakamari onnistui parhaiten koulutuskysymyksiin vaikuttamisessa. Sen sijaan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehityksessä, alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä ja työvoiman saatavuuteen vaikuttamisessa on kehittämisen varaa. Nämä samaiset osa-alueet määriteltiin myös kauppakamarimme strategiassa tärkeiksi. Kauppakamarin palveluissa jäsenemme ovat erittäin tyytyväisiä koulutustarjontaamme, henkilökunnan asiantuntemukseen ja palveluhenkisyyteen sekä jäsentiedottamiseen. Jäsenet pitävät kauppakamariamme asiantuntevana, luottamusta herättävänä ja vastuuntuntoisena. Saimme koko maata selvästi korkeammat pisteet ominaisuudessa tehokas ja aikaansaava. Lisäksi kauppakamarimme nähtiin muihin verrattuna dynaamisempana ja innovatiivisempana. mielikuva kauppakamarista (kuinka hyvin ominaisuus kuvaa koko maata ja omaa kauppakamaria) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Asiantunteva Luottamusta herättävä Vastuuntuntoinen Tehokas ja aikaansaava 24% 41% 49% 50% 67% 64% 76% 77% Dynaaminen 22% 26% Innovatiivinen Paikallaan polkeva Vanhakantainen Edelläkävijä Tehoton puuhastelija Ajastaan jäljessä Puuttuu asioihin, jotka eivät sille kuulu Epäpätevä Epäluottamusta herättävä Jokin muu, mikä Ei mikään En osaa sanoa 16% 19% 14% 9% 14% 6% 11% 7% 7% 7% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 3% % 1% 4% Koko maa Kymenlaakso 18

19 Vuosikokoukset Kevätkokous Kouvola Kymenlaakson kauppakamarin kevätkokous pidettiin Kouvolassa Sokos Hotel Vaakunassa Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta Paikalla oli 21 jäsenyhdistyksen edustajaa. Kokousesitelmän piti SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen aiheena kaupan ja palvelualojen ajankohtainen katsaus. Syyskokous Kotka Kymenlaakson kauppakamarin syyskokous pidettiin Kotkassa Ravintola Meriniemessä iltakokouksena. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin toimintasuunnitelma, budjetti sekä jäsenmaksuperusteet vuodelle 2009 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Kymenlaakson kauppakamarin puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin toimitusjohtaja Kimmo Naski, Kotkan Satama Oy. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin HTM Tapio Kurki ja HTM Lasse Talsi sekä varatilintarkastajiksi HTM Sinikka Jukkara ja HTM Heli Söderholm. Paikalla oli 32 jäsenyrityksen edustajaa. Kokousesitelmän piti Handelsbankenin aluejohtaja Henrik Carlstedt aiheesta finanssikriisistä reaalitalouden ongelmiin. 19

20 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN HENKILÖSTÖ Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, Kotka Puh. (05) , faksi (05) Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta puh. (05) , Kehityspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen puh. (05) , Koulutuspäällikkö Tiina Paavola puh. (05) , Asiakaspalvelusihteeri Anu-Aino Saharinen puh. (05) , Kouvolan kauppakamariosasto Asiamies Juhani Heikkilä puh. (05) c/o Nordea Pankki Suomi Oyj, Kouvola Toimistopäällikkö Camilla Suurnäkki puh. (05) , Viestintäsihteeri Liisa Äijälä puh. (05) ,

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot