RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: kello Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Kalle Tammi Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli Kulmala Marja Raikasniemi Martti Vesterinen Vilho varapuheenjohtaja Vähä-Piikkiö Antti Lähteenmäki Antero Uusitalo Päivi Lasse Javanainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö Asialista 9/2009: 151. Kokouksen avaus 152. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen 153. Pöytäkirjantarkastajien valinta 154. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 155. Vuoden 2009 talousarvion toteutuminen 156. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma 157. Vuoden 2010 talousarvio 158. Kysely aluerekisteristä 159. Vahdon Korvenkävijät ry:n avustushakemukset 160. Vahdon kirkon kolehtisuunnitelma 161. Kappelineuvoston päätökset 162. Taloudellisen jaoston päätökset 163. Johtokuntien päätökset 164. Viranhaltijapäätökset 165. Saapuneet kirjeet 166. Muut asiat 167. Jäsenten esille ottamat asiat 168. Ilmoitusasiat 169. Valitusosoitus 170. Kokouksen päättäminen 1

2 Kirkkoherran alkuhartaus 151. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 152. Päätösvaltaisuuden ja toteaminen Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille. Esityslista on toimitettu (myös sähköpostitse) kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille. Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus. Läsnä oli 9 kirkkoneuvoston jäsentä ja 1 varajäsen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkoneuvoston kokouksessa 1/2009 ( , 3 ) päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan kirkkoneuvoston kokouksissa aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastajiksi ovat vuorossa Reima Eskola ja Milja Himala. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Reima Eskolan tilalla kokouksessa oli Kalle Tammi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kalle Tammi ja Milja Himala Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotuksen mukaisesti Vuoden 2009 talousarvion toteutuminen Talouspäällikön esittely: Esittelysaineisto pöytäkirjan liitteenä. 2

3 Kirkkoneuvosto päätti antaa v talousarvion toteutumisennusteen kirkkovaltuustolle tiedoksi ja esittää, että kirkkovaltuusto myöntää vuoden 2009 talousarvioon henkilöstökulujen osalta lisäystä 21000, kirkollisverojen tilitysten osalta vähennystä ja yhteisöveron tilitysten osalta vähennystä Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että investointisuunnitelmaan hyväksytään investointimäärärahojen lisäystä seurakuntakeskuksen kunnostukseen ja uutena investointikohteena rivitalohuoneistojen kylpyhuoneremontteihin sekä poistetaan investointisuunnitelmasta muut investointikohteet ja niitä vastaavat investointimäärät, lukuun ottamatta kalustoinvestointeja, joihin varatusta :sta on käytetty 7700 uuden kokoustilan kalustamiseen Vuoden 2010 toimintasuunnitelma Kirkkoherran ja talouspäällikön esittely: Toimintasuunnitelmaesitys on pöytäkirjan liitteenä. Käsittelyn aikana tekstiin tehtiin pieniä muutoksia. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Ruskon seurakunnan vuoden 2010 toimintasuunnitelman hyväksymistä esittelyn mukaisesti Vuoden 2010 talousarvio Talouspäällikön esittely: Esittelyaineisto on pöytäkirjan liitteenä. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle talousarvion hyväksymistä esittelyn mukaisesti Kysely aluerekisteristä Kirkkoherran esittely: Vuoden 2011 alusta otetaan kirkossamme käyttöön uuden Kirjuri-järjestelmäkokonaisuuden en-simmäinen osa, jäsentietojärjestelmä, joka hoitaa kirkonkirjojen pitoon liittyvät viranomaistehtävät mutta myös tilastot ja raportit sekä rippikouluasiat. Tässä yhteydessä on kirkkohallituksen mukaan hyvä mahdollisuus käynnistää aluerekisterien toimintaa. Kirkkomme sitoutui 1994 jäsentietojärjestelmän hoitamiseen jäsentensä osalta ja ylläpitämään vas-taavasti valtion väestötietojärjestelmää VTJ2000:tta. Tämä antaa 3

4 seurakunnille mahdollisuuden käyttää jäsentietoja toiminnassaan varsin laajalti ja huomattavasti edullisemmin kuin jos ne joudut-taisiin ostamaan valtiolta. Järjestelyyn sisältyy kuitenkin myös velvoite, että kaikki seurakunnat hoitavat oman osuutensa ja työntekijät osaavat työnsä. Tämä voi aiheuttaa paineita: samalla kun seurakuntien tulot vähenevät, tietoa katoaa eläköitymisessä ja henkilöstö joutuu tiukoille. Osaamiseen ja säästöihin voidaan kui-tenkin vaikuttaa vapaaehtoisella rationalisoinnilla aluerekisterin avulla. Mikä on aluerekisteri? Aluerekisterit ovat isompia alueellisia yksiköitä, joiden puitteissa on mahdollista tarkoituksenmu-kaisella tavalla organisoida työt ja keskittää osaamista. Se vapauttaa pienemmät yksiköt tietotaidosta osittain tai kokonaan. Organisoinnissa on erilaisia vaihtoehtoja: Keskitetyimmässä mallissa keskuspaikka tekee kaiken työn kirjauksista todistusten toimittamiseen. Tämä on mahdollista, koska seurakuntalainen, lakiasiaintoimisto yms. voi hoitaa asiat puhelimen, tavallisen postin ja sähköpostin kautta. Vähimmin keskitetyssä mallissa keskuspaikka hoitaa jäsenkirjanpidon, jäsenluettelot, muutosliiken-teen ja VRK-yhteydet. Jäsenseurakunnassa voi olla palvelupiste, jossa muita asioita hoidetaan ver-kon kautta etäyhteydellä sen mukaan kuin on sovittu. Myös mm. kirjauksia voidaan hajauttaa eri palvelupisteisiin. Todistuksia ja sukuselvityksiä voidaan antaa sielläkin, missä ei ole seurakunnan kanslistia / toimistosihteeriä, koska asiakirjat voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Näiden kahden ääripään mallin väliin jää monia erilaisia vaihtoehtoja. Aluerekisteri toimii jo esim. Oulun seudulla, Lapissa Rovaniemi keskuspaikkanaan, Päijät- Hämeessä ja Mikkelin seudulla. Aluerekisteri perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja keskinäiseen sopimukseen. Mitään seurakuntaliitoksia ei edellytetä. Rajanaapuruutta ei tarvita, koska etäisyydet eivät rajoita yhteistyötä. Mukana olevat maksavat vain osuutensa todellisista kustannuksista. Aluerekisterillä taataan osaami-sen taso, koska varsinkin erikoisasioiden tietämisen voi keskittää keskuspaikkaan. Arkkihiippakunnassamme on kaksi keskusrekisteriä, toinen Turun ja Kaarinan ja toinen Porin seu-rakuntayhtymässä. Näillä molemmilla on valmiutta aluerekisteritoimintaan. Kysymyksemme Pyydämme siis vastaustanne kysymyksiin: 1. Onko seurakunnallanne tarvetta / kiinnostusta yhteistyöhön aluerekisteriasiassa? 2. Mikäli on, millaista yhteistyötä ajattelette? 3. - ja millaista aikataulua? 4. Jos vastasitte kielteisesti jo 1. kysymykseen, olkaa ystävällinen ja kertokaa, miksi seurakuntanne ei ole kiinnostunut aluerekisteristä! Vastaukset viimeistään perjantaina sähköpostitse lääninrovasti Pertti Ruotsalolle 4

5 Koska tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa tarvetta / kiinnostusta, eikä vastaaminen näin mer-kitse sitoutumista tai aiesopimusta, asiaa ei tarvitse käsitellä seurakunnan luottamuselimessä. Kirkkoneuvoston mielestä aluerekisteriin voidaan suhtautua myönteisesti Vahdon Korvenkävijät ry:n avustushakemukset Talouspäällikön esittely: VKK:lta on tullut hakemus toiminta-avustuksen lisäykseksi v ("yleisavustus partiotoiminnan järjestämiseen") ja hakemus kohdeavustuksesta 2000 ( leiritoiminnan järjestämiseen ja leirivarusteiden uudistamiseen". Toiminta-avustus kohdistuu selvästi kuluvaan vuoteen 2009 ("tuki helpottaa huomattavasti loppuvuoden toiminnan järjestämistä ja jo toteutuneiden tapahtuminen kulujen kattamista"). Kohdeavustuksen perusteluissa todetaan: "tuki helpottaa huomattavasti loppuvuoden ja tulevien vuosien järjestämistä". Kohdeavustuksen kuluarvio: Savotta SA , kamiina 240, salkosarja 260, tunneliteltta 400, yhteensä VKK on saanut 2009 seurakunnalta tämän vuoden aikana 300 (Vahdon v avustus maksettu maaliskuussa 2009) ja 800 v talousarvioavustusta (maksettu kesäkuussa). Partiotoiminnan talousarvion avustukset on käytetty 2009 osalta. Kohdeavustus käsitellään vuoden 2010 talousarvion yhteydessä. Kirkkoneuvosto päättää olla myöntämättä Vahdon Korvenkävijöiden anomaa toiminta-avustuksen lisäystä 600. Käsittelyn aikana talouspäällikkö ilmoitti, että VKK:lle myönnettävän avustukseen voidaan siirtää varoja muilta lapsi- ja nuorisotyön momenteilta. Kirkkoneuvosto päätti myöntää Vahdon Korvenkävijöille heidän anomansa 600 :n toiminta-avustuksen lisäyksen Vahdon kirkon kolehtisuunnitelma 2009 Kirkkoherran esittely: Vahdon kappelineuvosto : 5/89 Vahdon kirkossa kannettavat kolehdit loppuvuonna 2009 Vahdon kappeliseurakunnalta on edellisen kokouksen jälkeen pyydetty kolehtia seuraaville järjestöille: - Wycliffe Raamatunkääntäjät ry. ( Vahdon nimikkolähettiperhe toimii Wycliffen parissa) - Kaatuneitten omaisten liitto ry. 5

6 - Suomen Lepralähetys ry Viime kokouksessa olivat esillä seuraavat järjestöt. - Suomen Kristillisen Työväen Liitto ry. - Sinapinsiemen ry. Aikaisemmin on kappelineuvosto päättänyt kolehdeista seuraaville järjestöille: - Herättäjäyhdistys ry. - Varsinais-Suomen Pipliaseura ry. - Merimieslähetys ry. - Maaseudun tukihenkilöverkko - Suomen Idäntyö UP ry. - Hiljaisuuden ystävät ry. - Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry. - Gideonit ry. Päätösesitys: Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että kaikki luetellut järjestöt saavat Vahdon kirkossa kannetun kolehdin vuoden 2009 aikana. Lisäksi Vahdolla kannetaan erikseen Jouluajan kolehti Tallinnan Peetelin seurakunnalle. Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että kaikki luetellut järjestöt saavat Vahdon kirkossa kannetun kolehdin vuoden 2009 aikana. Lisäksi Vahdolla kannetaan erikseen aattohartauden kolehti Tallinnan Peetelin seurakunnalle. Kirkkoneuvosto hyväksyi Vahdon kirkon kolehtisuunnitelman Kappelineuvoston päätökset Annetaan tiedoksi kappelineuvoston kokousten päätökset. Merkitään tiedoksi. Kappelineuvoston kokouksen pöytäkirja. Ehdotuksen mukaisesti Taloudellisen jaoston päätökset Annetaan tiedoksi taloudellisen jaoston kokousten päätökset. Merkitään tiedoksi. Taloudellisen jaoston kokouksen pöytäkirja. Ehdotuksen mukaisesti Johtokuntien päätökset Ei ollut. 6

7 164. Viranhaltijapäätökset Ei ollut Saapuneet kirjeet Ei ollut Muut asiat Ei ollut Jäsenten esille nostamat asiat Antti Vähä-Piikkiö: kirkosta virsikirjat ovat loppu > selvitetään. Antti Vähä-Piikkiö kysyi arkistojen turvallisuudesta->kirkkoherra totesi asian olevan kunnossa. Milja Himala: arkun tuonti Vahdon kirkkoon on hautaustoimistojen mielestä hankalaa, asiaa voitaisiin korjata invaluiskan kaide yms. muutoksin > taloudellinen jaosto tutkii asiaa! 168. Ilmoitusasiat luottamushenkilöiden ja työntekijöiden jouluateria Liedon Vanhalinnassa kello Valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pasi Salminen puheenjohtaja Lasse Javanainen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan muut sivut on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Rusko Rusko Allekirjoitus Kalle Tammi Milja Himala 7

8 8

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot