Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset"

Transkriptio

1 Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori Autismi- ja Aspergerliitto ry Jäsenyhdistystapaaminen Caribia, Turku,

2 OIKEUDELLISTA EDUSTAMISTA VAMMAISOIKEUSASIOISSA (sosiaali- ja terveyspalvelut- ja tukitoimet) - Muistutukset - Kantelut - Valitukset NEUVONTA JA KOULUTUS - Autismi- ja Aspergerliitto ry - Jaatinen ry - Kuurojen liitto ry - Lastenklinikoiden Kummit ry - Riihimäen Kehitysvammatuki ry - Suomen CP-liitto ry - Turun seudun Vammaisjärjestöt ry

3

4 Mistä puhutaan? - Oikeudet arkipäivään - Oikeuksien ajon strategioista - Neuvontailmiöitä - Erityishuolto-ohjelma / vammaispalvelulaki / palvelusuunnitelma - Kuntouttava päivähoito - Koulukuljetus - Avustaminen koulussa - Henkilökohtainen apu - Osallistuminen oikeudellisiin prosesseihin

5 Perhe-elämää Isän työ Isän harras- tukset Isän hyvin- voin9 Pari suhde Äidin hyvin- voin9 Äidin harras- tukset Äidin työ Muita kontakteja Ystävät Läheiset Lasten hyvin- voin9 Lapsen asiat Tuttavat Lasten harras- tukset Lasten koulu/ päiväko9 Sisarusten asiat Perheen yhteiset harras- tukset perhe perheen kivoja asioita ko9 Matkat Puutarha Mökki Kiitos: Miina Weckroth 2013

6 Bildyta 61x128mm 100dpi

7 Normitaivas Bildyta 61x128mm 100dpi

8 Fysioterapeutti Hamma shoito Palveluviidakko Terveyskeskus Keuhko pkl Kouluviranomainen omassa kunnassa Koulu Tilapäishoitopaikka tuva h i a V ita t ho jat Erityishuolto Lastenneurologinen osasto KELA Invataksi rape e t o i s Silmäpkl utti Fy Sosiaalitsto Endokrinologinen pkl Vammaisjärjestöt Kiitos: Miina Weckroth 2013

9 Fysioterapeutti kansantervey slaki Hamma shoito vammaispalv elulaki hallintolaki Palveluviidakko tapaturmava kuutuslaki hallintolainkä Kouluviranyttölaki omainen Terveyskeskus Euroopan ihmisoikeusso pimus apuvälinease tus Keuhko pkl tuva h i a V ita t ho jat omassa kunnassa Koulu Sosiaalihuollo n asiakaslaki Lastenneurologinen osasto Kirkkolaki työsopimuslak Lakikuntalaki i viranomaisen toiminnan Invataksi Laki julkisuudesta lastensuojelul erikossairaan omaishoidon i aki hoitolaki eutt p a r e tuesta t ysio Silmäpkl Tilapäishoitopaikka F Erityishuolto perustuslaki KELA Sosiaalitsto rikoslaki Endokrinologinen pkl vuosilomalaki Vammaisjärjestöt vuosilomalaki Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori potilaslaki 9 Muokattu versio Miina Weckrothin 2013 alkuperäisestä

10 ? Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 10

11 , Tampere, Selkäydinvammaiset Akson ry (Seinäjoki) ja (Kokkola), Pohojalaaset 99 Kehitysvammaisten tukipiiri ry , Karjalohja, Hiiden seudun omaiset ja läheiset ry , Helsinki, Helsingin Kuuloyhdistys ry , Rauma, Rauman vammaisneuvosto , Vähäjärvi, Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry , Helsinki, Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry , Helsinki, Kuurojen liitto ry , Oulu, Oulun vammaisneuvosto , MS Mariella, Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry , Riihimäki, Riihimäen Kehitysvammatuki ry - Järjestävä seura, esim. yhdistys vastaa järjestelyistä ja kustannuksista. - Kustannukset määräytyy matkakulujen mukaan Turku-paikkakunta-Turku

12 Normit arkipäivään tapoja saada oikeudet läpi! Bildyta 61x128mm 100dpi

13 toimeenpanovalta lainsäädäntövalta tuomiovalta kansalainen

14 Perustuslaki 2 Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia

15 Ihmisoikeussopimukset Perustuslaki Laki Lain tarkoitus HARKINTA Asetus Lainsäätäjän tarkoitus Oikeuskäytäntö Kunnan toimintasuunnitelma / soveltamisohjeet Arvot

16 Ü Merkillistä kyllä, Suomen viranomaiset ovat jopa velvoittaneet adoptiovanhemmiksi haluavat henkilöt ilmoittamaan lasta luovuttavalle valtiolle siitä, että toista hakijapuolisoa vastaan on vireillä oikeudenkäynti, jossa hänelle vaaditaan rangaistusta luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Sosiaaliviranomaiset perustelivat päätöstään sillä, että vireillä oleva oikeudenkäynti on adoptiovanhemmille stressaava tekijä. Tämä on malliesimerkki tilanteesta, jossa ratkaisija keksii normin omasta päästään, soveltaa sitä ja väittää sen jälkeen, että ratkaisu on lainmukainen. Oikeudellisen ratkaisutoiminnan näkökulmasta kysymys on silkasta mielivallasta, joka on vain huonosti naamioitu oikeuden valekaapuun (Kangas 2013, s , korostus lisätty)

17 Sosiaalihuollon asiakaslaki 5 Asiakkaan oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Jos sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä taikka asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta

18 VALAS Erityishuolto-ohjelma, vammaispalvelulaki, palvelusuunnitelma Sosiaalihuollon asiakaslaki + vammaispalvelulaki: Palvelusuunnitelma Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Vammaispalvelulaki Erityishuolto-ohjelma Vammaispalvelupäätös

19 Erityishuolto-ohjelma, vammaispalvelulaki, palvelusuunnitelma Vammaispalvelulaki 4 (vammaispalvelulain ensisijaisuus) Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat hänen palveluntarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mukaisia. ( /981)

20 Erityishuolto-ohjelma, vammaispalvelulaki, palvelusuunnitelma Vammaispalvelulaki 3 a : Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 :ssä säädetään. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan

21 7 Erityishuolto-ohjelma, vammaispalvelulaki, palvelusuunnitelma Sosiaalihuollon asiakaslaki Palvelu- ja hoitosuunnitelma Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa sekä 9 ja 10 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään

22 Kuntouttava päivähoito Ü Kun päivähoito on 100 % kuntouttavaa erityishuoltoa > maksutonta, mukaan lukien kuljetukset Ü Usein tilanne se, että kunta ei neuvo asiakasta hakemaan erityishuoltona, vaan toimitaan normaalisti päivähoitolain mukaan Ü Maksuttomuudesta ei päätetä sinänsä, vaan se määräytyy sen mukaan, onko päivähoito kirjattu erityishuoltoohjelmaan 100 % kuntouttavana vai ei Ü Usein ongelmia prosessin kanssa, päätöksiä tehdään sekä päivähoito-organisaatiossa, että vammaispalvelussa > oikeudenmenetyksiä

23 Turun HAO /0031/2 Kuntouttava päivähoito Päivähoitomaksu - Erityishuoltopiirin kuntoutustyöryhmän kuntoutussuunnitelma Erityishuoltoon kuuluvien palveluiden järjestäminen Turun HAO Diaarinumero:00013/08/6114Antopäivä: Alle kolmevuotiaalla lapsella oli todettu olevan lapsuusiän autismi. Keskussairaalan psykologi oli suositellut hänelle päivähoitoa päiväkodissa henkilökohtaisen avustajan ohjauksessa ja valvonnassa. Erityishuoltopiirin kuntoutustyöryhmän kuntoutussuunnitelmassa lapsen oli todettu tarvitsevan päivähoitoa viitenä päivänä viikossa päivähoidon ollessa koko ajan kuntouttavaa. Hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa kyseessä ei ole ollut tavanomainen päivähoitolain mukainen päivähoito, vaan lapselle päivähoidossa annettua kuntoutusta on annettu oloissa, jotka ovat vastanneet kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n mukaiseen erityishuoltoon kuuluvien palveluiden järjestämistä. Päivähoito on tämän vuoksi ollut kokonaan kuntoutuksellista ja maksutonta

24 Kuntouttava päivähoito ( ) Aluehallintovirasto kumosi kunnan päätöksen: kehitysvammaisen lapsen päivähoito olisi tullut järjestää maksuttomana erityishuoltona Asiakkaamme, kehitysvammainen lapsi, aloitti päivähoidon huoltaja sai vinkin vertaistuesta, että päivähoito on maksutonta, mikäli se on 100 % kuntouttavaa ja se toteutetaan erityishuoltona huoltaja vaati erityishuolto-ohjelmaa, jossa vaadittiin päivähoitoa 100 % kuntouttavana erityishuoltona ja siten maksuttomana, mukaan lukien maksuttoman kuljetuksen. Kunta hylkäsi hakemuksen ja totesi, että päivähoito on vain osa-aikaisesti kuntouttavaa. Kunnan mukaan kokoaikainen kuntouttavuus on liian raskasta lapselle. Lisäksi kunnan mukaan päivähoidon syynä on vanhempien kokopäiväinen työ. Aluehallintovirasto totesi, että pääosa palvelutarpeesta aiheutuu nimenomaan asiakkaan kehitysvammaisuudesta. Päätöksenteossa tulisi aluehallintoviraston mukaan noudattaa asiakkaalle edullisemman ratkaisun periaatetta ja myöntää palvelu pääasiassa noudatettavan lain nojalla. Aluehallintovirasto katsoi, että pääasiallisesti kehitysvammaisuudesta aiheutuviin palvelutarpeisiin tulee myöntää palvelu erityishuoltona. Näin ollen palvelu olisi tullut myöntää tässä tapauksessa erityishuoltona. Aluehallintovirasto kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Asiakkaamme vaatii myös palautettavaksi päivähoitomaksuja ja matkoja, joita on vuodesta 2010 kertynyt reilusti yli euroa

25 Perusopetuslaki 32 Koulukuljetus 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus

26 Koulukuljetus Ü Koulukuljetusta ei myönnetä, koska matkan pituus kriteeri ei täyty, eikä katsota, että koulumatka olisi vaikea, rasittava, vaarallinen Ü Koulukuljetus myönnetään, mutta yhteiskuljetuksessa, joka ei sovellu Ü Koulukuljetus myönnetään, mutta kuljetus alkaa keräilypisteeltä, jonne saattaa olla lyhyt matka, mutta vamma huomioiden voi olla mahdoton selvitä keräilypisteelle

27 Koulukuljetus ( ) Koulukuljetus myönnettiin kesken oikeusprosessin Asiakkaamme haki koulukuljetusta taksilla sairautensa vuoksi. Kunta korosti, että kyse on varsin harkinnanvaraisesta palvelusta ja järjesti kuljetuksen yleisemmällä tilauskuljetuksella, jossa oli kyydissä myös muita. Asiakkaamme terveydentilan vuoksi oli tärkeää, että hän olisi kuljetuksessa yksin. Asiasta tehtiin valitus hallinto-oikeuteen. Yhtäkkiä, asian ollessa vielä vireillä, kunta teki myönteisen päätöksen asiassa. Kunta oli tutustunut esitettyyn uuteen lääketieteelliseen asiantuntijaselvitykseen. Juttu hallinto-oikeudessa tulee raukeamaan, kun kunta teki myönteisen päätöksen. Hallinto-oikeusprosessi pelotteena ja uusi selvitys johtivat siten hyvään ja nopeaan lopputulokseen. Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei aiheutunut mitään kustannuksia asian hoidosta

28 Avustaminen koulussa Ü Avustaminen yleisen avustajan puitteissa > ei henkilökohtaista resurssia Ü Ongelmana usein, että koulu ei tee päätöstä, vaan asiat vain ovat näin, eikä ole mahdollista myöntää avustajaa > oikeusturvaongelmat Ü Ongelmat kumuloituvat usein myöhemmässä vaiheessa, kun avustajaresurssia ei ole saatu riittävästi ja riittävän ajoissa Ü Tyypillisesti lastensuojelukytkös (usein perusteeton)

29 Perusopetuslaki Avustaminen koulussa 31 Opetuksen maksuttomuus Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemisja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä 39 :n nojalla järjestettävät palvelut. ( /477) KAHDENLAISIA JUTTUJA - avustajan hakeminen (muutoksenhaku valituksin) - avustajan puutteesta moittiminen (kantelut)

30 Vammaispalvelulaki 8 c Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 1) päivittäisissä toimissa; 2) työssä ja opiskelussa; 3) harrastuksissa; 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 1 momentissa tarkoitettuja toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa

31 Henkilökohtainen apu - lapselle Ü Lapsella (13-vuotias, ks. KHO /2122) on katsottu olevan lain edellyttämiä voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Lapsen iällä on kuitenkin merkitystä arvioitaessa oikeutta saada henkilökohtaista apua. Ü KHO T 1792 Yleensä kolmevuotiaan lapsen avun tarve liittyy pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan. Kolmevuotiaat lapset eivät vielä tavanomaisesti käy sellaisissa harrastuksissa, joihin aikuinen ei tule mukaan. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että lapsi ei ole vielä välttämättä tarvinnut henkilökohtaista apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. KHO pysytti HaO:n päätöksen

32 Henkilökohtainen apu voimavarat määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa Ü Vammaispalvelu - Vaikeavammaisuus - Henkilökohtainen apu - Alaikäinen - Autismi - ADHD - Voimavarat - Kyky määritellä avun sisältö ja toteuttamistapa (KHO T 2122) Ü Myönteinen KHO:n päätös henkilökohtaisesta avusta 13-vuotiaan (autismi, dysfasia, ADHD) lapsen asiassa. Henkilökohtaista apua oli haettu harrastuksiin ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Kysymyksessä lapsi, joka tarvitsee tukea päivittäin kommunikoinnissa, oman toiminnan ohjauksessa, asioiden muistuttamisessa sekä keskittymisessä. Hän ilmaisee tahtonsa ohjattuna ja tuetun kommunikaation turvin. Asiassa esitetyissä lausunnoissa kommunikaation todettu olevan etupäässä toimimista, elehtimistä ja ilmeitä, mutta jonkin verran puhetta päivittäisen elämän tarpeisiin (esim. jano/nälkä) liittyen sekä kirjoittamista. Kyllä ja ei kysymyksiin lapsi kykenee vastaamaan puheterapeutin mukaan melko adekvaatisti. Ü Korkein hallinto-oikeus viittasi ratkaisussaan lapsen selvitettyyn kykyyn ilmaista avuntarpeensa sekä vammaispalvelulain esitöihin. KHO:n mukaan lasta oli pidettävä vammaispalvelulain tarkoittamana vaikeavammaisena, jolla on henkilökohtaisen avun edellyttämällä tavalla voimavaroja määritellä tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaisen avun myöntämistä koskevat edellytykset täyttyivät

33 Ü KHO Henkilökohtainen apu voimavarat määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa Ü KHO katsoi, että vuonna 1999 syntyneellä pojalla, jolla oli diagnosoitu lapsuusiän autismi ja kehitysvamma, oli oikeus henkilökohtaiseen apuun liikuntaa ja elokuvissa käymistä varten. Hänellä oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa. Se seikka, että hän tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut esteenä avun myöntämiselle. Asia palautettiin perusturvalautakunnalle henkilökohtaisen avun myöntämistä varten

34 Henkilökohtainen apu voimavarat määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa ( ) KHO kumosi hallinto-oikeuden ja kunnan päätöksen vaikeavammaiselle oikeus henkilökohtaiseen apuun Asiakkaamme (CP, kehitysvamma, epilepsia) asiassa tehtiin hakemus henkilökohtaisesta avusta syksyllä Kunta hylkäsi päätöksen sillä perusteella, että asiakkaallamme ei ole voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteutustapaa. Hallinto-oikeus yhtyi kunnan kantaan ja hylkäsi valituksen. Tuomioistuinprosessissa asiakkaan taholta tehtiin laajat selvitykset kyvystä määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa. Asiakkaamme esimerkiksi halutessaan katsoa televisiota vetää isäänsä ja äitiään TV:n luokse ja sanoo katso ja TV. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiakkaallamme on voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa. Päätöksellään KHO kumosi sekä hallinto-oikeuden että kunnan päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi

35 Henkilökohtainen apu voimavarat määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa Henkilökohtaisen avun järjestämistavat: - työnantajamalli - itse - joku muu - palveluseteli (yritys työnantajana) - avustajapalvelu (yritys työnantajana) - avustajapalvelu (kunta työnantajana)

36 Osallistuminen oikeudellisiin prosesseihin Ü Miten kuullaan, ketä kuullaan, tarvitaanko tulkkia? Ü Viranomaiset hakemusvaiheessa, esim. kunta, KELA, työvoimaviranomaiset, oppilaitokset Ü Poliisi Ü Syyttäjä Ü Tuomioistuin (!) Ü Lakimiehet, lääkärit

37

38 Yhdenvertaisuuslaki Ü uudistuneena voimaan Ü Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Ü Lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen. Ü Laaja syrjintäkielto, myös välillinen syrjintä Ü Oikeusturvakeinot: yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lautakunta, käräjäoikeus

39 15 Yhdenvertaisuuslaki Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ- tai virkasuhteessa

40 Esimerkkejä KHO T 131 Muutostyönä haettiin omakotitalon turvalukon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia; kysymys 6- vuotiaasta autistisesta lapsesta. Lapsi karkaili usein. Talossa oli kolme ulko-ovea. Lääkäri oli suositellut turvalukkojen asentamista. KHO katsoi, että turvalukko muutostyö on myönnettävä vammaispalvelulain mukaisena muutostyönä.

41 Esimerkkejä Helsingin HaO Dnro /6 Täysi-ikäinen kehitysvammainen henkilö, joka oli kehitysvammahuollon tilapäisessä laitospalvelussa osan viikosta, osan viikosta asui äidin ja isän luona. Tapauksessa haettiin asunnon muutostöitä isän uuteen kotiin. HaO katsoi, että ko. henkilöllä oli katsottava olevan kaksi kotia, joten muutostyöt myönnettiin.

42 Esimerkkejä KHO T 2019 Kehitysvammainen lapsi, jonka valvonta ulkona ei ollut mahdollista ilman jatkuvaa valvontaa. Tapauksessa haettiin lapsen kotipihan aitaamista asunnon muutostyönä. Sosiaalilautakunta ja HaO hylkäsivät vaatimuksen. KHO totesi, että perusoikeuksien korostuneen merkityksen vuoksi vammaispalvelulakia tulee tulkita niin, että aidan rakentaminen myönnetään asunnon muutostyönä.

43 Esimerkkejä KHO 2011:18: Vaikeavammaisen lapsen kehityshäiriö edellytti perheen WC:n varustamista äänieristyksellä. KHO katsoi, että tällainen muutostyö tulee korvata vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä.

44 Esimerkkejä Kunta: ei muutostöitä WC-tiloihin, vammainen voi käydä potalla Kunta hylkäsi asiakkaamme asiassa vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt. 3-vuotiaalle lapselle haettiin muutostöitä WCtiloihin. Kunta perusteli päätöstään sillä, että ikätasoon nähdenkään ei ole mahdollista selviytyä itsenäisesti WCtoiminnoista, ja näin ollen hakija ei ole vammansa suhteen eriarvoisessa asemassa samanikäisten lasten kanssa, vaan tämän ikäinen lapsi voi suorittaa WC-toimet potalla.

45 Maksuton oikeusapu Oikeusapu = lakimies toimii avustajana oikeudellisessa asiassa joko kokonaan tai osittain valtion varoin = lasku menee kokonaan tai osittain valtiolle Hakemus- ja lautakuntavaihe: yleinen oikeusaputoimisto Tuomioistuinvaihe: myös yksityiset lakiasiain- ja asianajotoimistot

46 Maksuton oikeusapu Otetaan huomioon tulot (esim. eläke kyllä, mutta ei hoitotuki), menot (esim. asumismenot asumistuella vähennettynä) ja varallisuus (esim. pankkitalletukset); perusomavastuu yksinäiselle henkilölle käyttövarojen mukaan: Enintään 600 e: 0 % Enintään 800 e: 20 % Enintään 900 e: 30 % Enintään e: 40 % Enintään e: 55 % Enintään e: 75 % Alle 18-vuotiaan hakiessa oikeusapua hänen huoltajiensa käyttövaraa ei oteta huomioon (valtioneuvoston asetus oikeusavusta 3 )

47 Ilmanen oikeusapu

48 KIITOS! KIITOS! Palaute ja yhteys:

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen. Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen. Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI Soveltamisala Uusi yhdenvertaisuuslaki (YVL 1325/2014, HE 19/2014, TyVM 11/2014)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot