JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / HALLINNON VASTUUALUE TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA AUKIOLOAJAT HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS/LAUSUNTO SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JUUPAJOEN KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAN LAADINTA/TILANNEKATSAUS VALTIONOSUUSUUDISTUS HENKILÖSTÖASIAT JUUPAJOEN KUNNAN JA ORIVEDEN KAUPUNGIN KUNTALIITOSSELVITYS JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE KUNNANJOHTAJAN KOULUTUS JA SIIHEN SISÄLTYVÄ MATKA HULIPASJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN LAINAPYYNTÖ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT... 34

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina Keskustelua Juupajoen kouluselvityksestä 2014 klo Kokous klo Läsnäolevat jäsenet Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, paikalla jäsen jäsen jäsen jäsen Muut läsnäolevat Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Saarinen ja Janne Salomaa. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Lindström Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Mirja Saarinen pöytäkirjantarkastaja Janne Salomaa pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. kunnan yleisen osan määräytymisperusteista, 2. kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista, 3. kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista, 4. kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista, ja 5. erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja vähentämällä saadusta summasta kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2014 kunnan omarahoitusosuus on 3.282,60 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan yleinen osa sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat - verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, - harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys, - erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys, - vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus, - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa - veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä - määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset (ITkehittämishankkeiden rahoitus, vuonna 2012 maksetun elatustuen takaisinperinnän palautus, määrärahan siirto esiselvityksiin, tietoluovutusten hinnoittelumuutosten rahoitus ja maakuntien liittojen määrärahan siirto). Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 :n mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä, jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 91,86 prosenttia euromäärästä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtiovarainministeriö on tekemällään päätöksellä myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen valtionosuutta sekä vahvistanut kuntien verotuloihin perustuvan valionosuuksien tasauksen vuodelle Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden määräytyminen Juupajoen kunnalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset Kirjastojen laskennalliset kustannukset Yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet Taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet Valtionosuuden laskennalliset perusteet yhteensä 2014 vrt euroa euroa Kunnan omarahoitusosuus Yleinen osa Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset - mistä elatustuen takaisinperinnän palautus 2013 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus v 2010 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus Yhteensä Maksetaan kuukausittain

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnan vuoden 2014 talousarviossa on arvioitu valtionosuuksia kertyvän seuraavasti: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valtionosuus Järjestelmämuutosten tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa Erotus maksuun tulevaa valtionosuuteen nähden on euroa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan vuoden 2014 valtionosuuspäätökset.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE Hallintosäännön 32 mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarvio esitetään talousarviossa bruttomääräisinä. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Vuoden 2013 alusta lukien teknisen toimen tehtävät ovat kuuluneet kunnanhallituksen toimialaan. Kunnanhallitus hyväksyy hallintosäännön mukaan teknisen toimen osalta talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Tällöin teknisen lautakunnan alaiselle tulosalueelle bruttomenoiksi hyväksyttiin ja tuloiksi , jolloin nettomenoiksi jäi Esityslistan liitteenä n:o 1 on teknisen toimen käyttösuunnitelma. Kunnanhallitus hyväksyy 2014 talousarvioon perustuvan teknisen toimen käyttösuunnitelman.

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / HALLINNON VASTUUALUE Hallintosäännön 32 mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarvio esitetään talousarviossa bruttomääräisinä. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Tällöin hallinnon vastuualueen bruttomenoiksi hyväksyttiin ja tuloiksi , jolloin nettomenoiksi jää Esityslistan liitteenä n:o 2 on hallinnon käyttösuunnitelma. Kunnanhallitus hyväksyy 2014 talousarvioon perustuvan hallinnon käyttösuunnitelman.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN Vuonna 2014 kunnan talousarviolainoja erääntyy maksettavaksi 1,6 milj.euroa. Lisäksi kuluvan vuoden kunnan nettoinvestointimenot ovat euroa. Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisten lainojen lisäys on euroa. Talousarviolainan ottamista varten on lainatarjouksia pyydetty muutamalta rahoittajataholta mennessä 1 milj. euron kertalyhenteisestä lainasta. Lainatarjoukset esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että nostetaan Kuntarahoitukselta 1 milj. euron laina 7 vuodeksi päivätyn tarjouksen mukaisena 3 vuoden viitekorolla.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998). Vaaleissa Juupajoen kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1. Juupajoen äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten Vanhainkodin vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Edellisissä kunnallisvaaleissa kunnanhallitus nimesi /46 :ssä Juupajoen äänestysalueen vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt Arto Toivonen (pj), Jonna Sahrakoski (vpj), Jouko Piittala, Urpo Saarinen, Katri Sikiö ja varajäseniksi Mirja Saarinen, Leo Lakiasuo ja Pekka Tammelin. Edelleen kunnanhallitus nimesi /46 :ssä Vanhainkodin vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: Tauno Lindholm (pj), Anne Pärssinen (vpj), Raija Kutinlahti ja varajäseniksi Leena Nikulainen, Mikko Tolmunen ja Jukka Rae.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus asettaa Juupajoen äänestysalueen vaalilautakunnan sekä Vanhainkodin vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus nimesi Juupajoen äänestysalueen vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt Arto Toivonen (pj), Jonna Sahrakoski (vpj), Jouko Piittala, Mirja Saarinen, Martti Lundén ja varajäseniksi Urpo Saarinen, Leo Lakiasuo ja Pekka Tammelin. Edelleen kunnanhallitus nimesi Vanhainkodin vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: Tauno Lindholm (pj), Anne Pärssinen (vpj), Liisa Soikka ja varajäseniksi Leena Nikulainen, Mikko Tolmunen ja Jukka Rae.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA AUKIOLOAJAT Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista. Vaalipäivän äänestyspaikka on aiemman päätöksen mukaan Juupajoen kunnanvirasto. Aikaisemmin yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on ollut Juupajoen kunnanvirasto. Kunnanhallituksen on määrättävä kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa. Kunnat tallentavat tiedot suoraan vaalitietojärjestelmään viimeistään Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikka ja Juupajoen kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Juupajoen kunnanvirasto, osoite Koskitie 50, Korkeakoski. Aukioloajat ennakkoäänestystä varten ovat ke-pe klo , la-su klo ja ma-ti klo

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS/LAUSUNTO Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän kolme suurinta jäsenkuntaa Tampere, Lahti ja Hämeenlinna pyytävät kaikkia Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntien ilmoittamaan näkemyksensä kuntayhtymän tulevaisuudesta lähetetyllä oheisella kirjeellä: Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän kolme suurinta jäsenkuntaa, Tampereen, Lahden ja Hämeenlinnan kaupungit, ovat yhdessä ja kukin tahoillaan käynnistäneet keskustelun kuntayhtymän tulevaisuudesta ja toiminnan alasajosta. Käynnistyneen keskustelun taustalla ovat Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän heikentynyt talous, Mainiemen kuntoutuskeskuksen kiinteistöjen korjausinvestointitarpeet, päihdekuntoutumispalveluiden kysynnän väheneminen sekä erityisesti suurten omistajakuntien halu muuttaa päihdekuntoutuksen painopistettä laitoshoidosta avokuntoutukseen. Tampereen, Lahden ja Hämeenlinnan kaupunkien johtavien viranhaltijoiden näkemyksen mukaan päätöksiä kuntayhtymän tulevaisuudesta tulee kyetä tekemään jo lähikuukausien aikana. Koska vapaaehtoisen kuntayhtymän purkaminen edellyttää jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitäviä päätöksiä, suurimmat omistajakunnat esittävät, että myös muissa jäsenkunnissa käynnistettäisiin vastaava keskustelu ja päätöksenteko. Mikäli purkamisesta ei synny yksimielisyyttä, niillä kunnilla, jotka eivät halua jatkaa yhteistoimintaa, ei ole muuta mahdollisuutta kuin eroaminen valtuustokauden lopussa ja ensivaiheessa kuntayhtymän palveluiden käytön lopettaminen. Kuntayhtymää ei saa puretuksi, jos vähintään kaksi kuntaa on halukkaita jatkamaan toimintaa. Näin ollen kolme suurinta omistajakuntaa pyytää kaikkia Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ilmoittamaan näkemyksensä kuntayhtymän tulevaisuudesta ja halukkuudesta jatkaa sen toimintaa, vaikka suurimmat jäsenet siitä eroaisivat. Toiminnan hyvin suunniteltu ja vastuullisesti toteutettu lopettaminen olisi nyt näköpiirissä olevista vaihtoehdoista otettava myös vakavasti kunnissa harkintaan. Näkemykset pyydetään toimittamaan mennessä osoitteeseen osoitettuna yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaholle. Kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä on lähettänyt kuntiin materiaalia viime syksynä järjestetystä kuntayhtymän tulevaisuutta käsitelleestä neuvottelusta. Materiaali on esityslistan liitteenä n:o 3. Juupajoen kunnan kannalta Mainiemen kuntayhtymän palvelut eivät ole merkittäviä. Viimeksi kunta on käyttänyt Mainiemeä vuonna Juupajoen kunnan päihdehuollon palveluita hankitaan tarpeen mukaan Tampereella sijaitsevalta A- klinikkasäätiöltä.

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: Juupajoen kunnan näkemyksen mukaan Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän purkuprosessi voidaan käynnistää viipymättä eikä Juupajoen kunnalla ole halukkuutta jatkaa Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän toimintaa tilanteessa, jossa suurimmat jäsenet siitä eroaisivat.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JUUPAJOEN KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE Kunnanhallitus Juupajoen kunnan työterveyshuollon järjestämisestä on ollut sopimus Kangasalan kunnan kanssa yhteistoiminta-alueen ajan. Käytännössä työterveyshuoltoa on tuotettu Oriveden terveyskeskuksen työterveyshuollon toimipisteestä. Työterveyshoitaja on pitänyt satunnaisesti vastaanottoa myös Juupajoella. Vuodesta 2011 lähtien työterveyshuolto on sisältänyt myös työntekijöiden sairaanhoidon. Vuoden 2014 osalta Juupajoen kunnan työterveyshuollon tuottaa Pihlajalinna Oy. Sopimussisältö on nykyisen laajuinen eli käsittää myös sairaanhoidon. Pihlajalinna Oy tulee tarjoamaan kunnan työntekijöiden työterveyshuollon palvelut siten, että työterveyshoitajan vastaanotto on Juupajoen terveyskeskuksessa n. 2 päivänä viikossa ja muutoin työterveyshuollon palvelut Mänttä-Vilppula toimipisteessä. Henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää myös muita Pihlajalinna konsernin toimipisteitä Esityslistan liitteenä n:o 5 on työterveyshuollon sopimusluonnos. Kunnanhallitus hyväksyy Juupajoen kunnan työterveyshuoltoa koskevan sopimuksen. Kunnanhallitus täsmentää, että sopimus sisältää lääkärin vastaanottopalvelut Kunnanhallitus Työterveyshuollon sopimukseen on tehty pieni täsmennys koskien tutkimuksia, jotka sisältyvät sopimukseen. Esityslistan liitteenä n:o 4 on muutettu työterveyshuollon sopimus. Kunnanhallitus hyväksyy sopimusmuutoksen.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAN LAADINTA/TILANNEKATSAUS Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, p Kunnanhallitus Kopsamon alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Viime vuosien pientalorakentaminen on Juupajoella keskittynyt Kopsamon alueelle. Rakentamisen on mahdollistanut Kopsamon alueelle rakennettu vesihuoltoverkosto. Kopsamon alueen hallitun rakentamisen ja ympäristöarvojen huomiointi vaatii kyläkaavan laatimisen alueelle. Kehittämisjaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja kannattanut kaavoituksen selvittämistä. Kyläkaavan laatimisesta on neuvoteltu FCG:n kanssa, jonka tarjoukseen kaavoitusprosessi perustuu. FCG on laatinut mm. Pohjaslahden kyläosayleiskaavan. Kopsamon kyläkaavan sisältö Tehtävänä on laatia kyläosayleiskaava, joka osoittaa asumisen laajentumisalueet Kopsamon kylässä ja lähialueella. Ranta-alueita ei oteta kaava-alueeseen mukaan. Kopsamo on Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa merkitty palvelukyläkeskukseksi (at). Merkintä tarkoittaa, että kylä luokitellaan maakunnan keskusverkoston perusrakenteen kannalta tärkeäksi kyläkeskukseksi, jonka yksityiskohtaisessa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnallistekniikan järjestämiseen, palvelujen tukemiseen ja säilyttämiseen sekä rakentamisen sopeuttamiseen olevaan kokonaisuuteen ja ympäristöön. Lisäksi se on maaseutuasumisen kehittämisen kohdealue (mk2). Alue on myös merkittävältä osin valtakunnallisesti arvokasta Juupajoen kulttuurimaisemaa (Mav004) ja sisältää maatalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kaava-alueen laajuus on arviolta 6 km 2. Kopsamon kylästä on noin 6 km Juupajoen keskustaan ja noin 60 km Tampereelle. Alueen palveluita ovat kyläkoulu, kirkko ja seurantalo Suomela, kauppa, asiamiesposti ja parturikampaamo. Alueella on vesihuollon verkko. Alue tukeutuu Juupajoen keskustan palveluihin, joita ovat mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kuten kirjasto, kulttuuripalvelut, nuorisoja liikuntapalvelut sekä tekniset palvelut. Ranta-alueet rajataan suunnittelualueen ulkopuolelle. Osayleiskaavan tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset sekä suunnitteluprosessin (mm. vuorovaikutuksen) että kaavan sisällön osalta. Kaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT),

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ maakuntakaavan ja muiden seudullisten suunnitelmien kaava-alueelle kohdistamat aluevaraukset ja sisältötavoitteet. Työohjelma, kokoukset ja tavoitteellinen aikataulu Aloituskokous ja maastokäynti Juupajoella: Sopimusasiat, projektiorganisaatio, lähtöaineistot, työohjelman ja aikataulun tarkennukset, tilaajan tavoitteet, maastokäynti alueella yhdessä tilaajan edustajien kanssa (1-2 konsultin edustajaa). Aloituskokousmuistio. 11/2013 Lähtötietojen kokoaminen kaavaselostukseen ja OAS-luonnoksen laatiminen 11/2013 Erikseen sopien: Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteinen tavoitetyöskentely Juupajoella: Asetetaan alustavat strategiset ja ympäristön määrittämät tavoitteet, tuodaan esiin mahdollisuudet, toiveet ja rajoitukset. (2 konsultin edustajaa) 12/2013 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu MRL Tampereella: Käydään läpi OAS-luonnos, tavoitteet, olemassa olevien selvitysten tiedot ja riittävyys ja suunnittelun lähtökohdat; viranomaisyhteistyön kulku (1-2 konsultin edustajaa). 01/2014 Osallisten vastaanottoilta Juupajoella. Kirjataan osallisten tavoitteita. Käydään läpi OAS ja suunnittelun lähtökohdat. (1-2 konsultin edustajaa) 01/2014 Osayleiskaavaluonnoksen laatiminen, mittakaava 1:10 000, liikenteen kehittämistarpeet, vesihuollon kehittämistarpeet 01-03/2014 Mahdolliset kaavaa varten laadittavat selvitykset erikseen sopien (esim. luontoselvitys) 01-09/2014 Työpalaveri ja maastokäynti Juupajoella: Osayleiskaavaluonnoksen viimeistely (1 konsultin edustaja). 03/2014 Erikseen sopien: Valmisteluvaiheen viranomaistyöpalaveri Tampereella. Todetaan, että kaavan pohjaksi tehdyt selvitykset ovat riittäviä. Käydään läpi yleiskaavaluonnos ja muu valmisteluvaiheen aineisto, johon viranomaiset voivat vielä halutessaan vaikuttaa ennen nähtäville asettamista. Kokous pohjustaa valmisteluvaiheen viranomaislausuntojen saamista. 04/2014

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valmisteluvaiheen kaava-aineisto valmis, 1 kaavaluonnos, kaavakartan mittakaava 1: /2014 Valmisteluvaiheen nähtävilläolo, yleisötilaisuus Juupajoella, saadaan lausunnot ja mielipiteet (1 konsultin edustaja) 05/2014 Vastineraportin laatiminen valmisteluvaiheen palautteesta (10 vastinetta sisältyy tarjoukseen), Työpalaveri Tampereella: vastineet ja kaavaehdotuksen laatiminen (1-3 konsultin edustajaa). 08/2014 Erikseen sopien: Ehdotusvaiheen 09/2014 viranomaistyöpalaveri Tampereella. Käydään läpi yleiskaavaehdotus, johon viranomaiset voivat vielä halutessaan vaikuttaa ennen nähtäville asettamista. Kokous pohjustaa ehdotusvaiheen viranomaislausuntojen saamista. Ehdotusvaiheen kaava-aineisto valmis, 1 kpl, kaavakartan mittakaava 1: /2014 Ehdotuksen nähtävilläolo, ehdotusvaiheen yleisötilaisuus Juupajoella, saadaan muistutukset ja lausunnot (1 konsultin edustaja) 10/2014 Vastineraportin laatiminen ehdotuksen palautteesta (10 vastinetta sisältyy tarjoukseen), työpalaveri Tampereella kaavan viimeistely (1-3 konsultin edustajaa). 11/2014 Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeinen viranomaisneuvottelu MRL Tampereella. Käydään läpi vastineraportti. Vähäiset tarkennukset hyväksymiskäsittelyyn menevään kaavaehdotukseen (1 konsultin edustaja). 11/2014 Kaavaehdotuksen viimeistely ja luovuttaminen tilaajalle hyväksymiskäsittelyä varten, työ päättyy. 12/2014 Kunnanvaltuuston hyväksyntä 12/2014 Kustannukset Osayleiskaavatyön henkilötyön hinta-arvio on alv 24 %. Hinta-arviota ei ylitetä sopimatta etukäteen tilaajan kanssa. Laskutusperusteena on aikapalkkio henkilöryhmittäin KSE Työohjelmassa esitetty henkilötyön tuntimäärä on arviolta 340 h, josta kokouksia, neuvotteluja ja yleisötilaisuuksia (sisältäen matkaajan ja valmistelun) on yhteensä arviolta 90 h. Matkakulut, kopiot ja tulosteet laskutetaan toteutuneen mukaan. Kuluarvio on noin alv. Arvonlisävero laskutetaan kulloisenkin arvonlisäverokannan mukaan.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kopsamon kyläosayleiskaavan laatiminen käynnistetään. Kaavan laadinta toteutetaan asiaselostuksessa esitetyllä tavalla. Hankintapäätöksen tekee viranhaltijapäätöksenä tekninen johtaja. Valtuusto Kunnanhallitus Kaavoituksen käytännön valmisteluun on tarkoituksenmukaista nimetä kaavatoimikunta. Toimikuntaan esitetään nimettäväksi virkamiehistä kunnanjohtaja Pirkko Lindström ja tekninen johtaja Pekka Maasilta sekä kolme luottamusmies jäsentä joista valitaan toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kaavoituksen aloituskokous on sovittu pidettäväksi klo Kunnanhallitus nimeää luottamusmiehet kaavatoimikuntaan ja valitsee toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaavatoimikuntaan nimettiin luottamusmiesjäseniksi Antti Rahkonen, Jani Jauhiainen ja Esko Välttilä. Virkamiehistä kaavatoimikuntaan nimettiin kunnanjohtaja Pirkko Lindström ja tekninen johtaja Pekka Maasilta. Kaavatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jani Jauhiainen ja varapuheenjohtajaksi Antti Rahkonen. Kaavoituksen aloituskokous pidetään klo 9.00.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kaavoitustyöryhmän aloituskokous on pidetty ja viranomaisneuvottelu Ely -keskuksessa Kaavoittaja on laatinut alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavoitustyöryhmässä on käyty keskustelua kaava-alueen laajuudesta. Asia on syytä täsmentää kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selvityksen kyläkaavan laadinnasta.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALTIONOSUUSUUDISTUS 2015 Valtionvarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä sähköisesti www-linkkiä hyväksi käyttäen. Kommentit on myös ollut mahdollista toimittaa paperilla valtionvarainministeriöön, Kunta- ja aluehallintoosasto PL 28, VALTIONEUVOSTO. Uudistuksen keskeiset pääperiaatteet ja laskentakriteerit: 1. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus - tasausraja 100 % (nykyisin %) - tasauslisä 80 % (nykyisin 100 %) - tasausvähennys 30 % lisättynä tasausrajan ylittävän osan luonnollinen logaritmi>tasausvähennys liukuva (nykyisin kiinteä 37 %) - tulojen tasaukseen siirretään 700 milj. euroa (kustannusten tasauksesta, euroa/as tasasuuruisesti kuntien omarahoitusosuutta kasvattamalla) 2. Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät erät: - ikärakenne ja sairastavuus (painot THL:n ja VATTin selvityksistä, muutettu ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonaissummia) - työttömyysaste (kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste/koko maan keskiarvo) - kaksikielisyys (kaksikielisille kunnille = kaksikielisyyden hinnasta 7 % koko asukasluvun perusteella ja 93 % ruotsinkielisen väestön perusteella, asukasluvun perusteella jaetaan n. 35 % ja ruotsinkielisten perusteella 65 % koko summasta) - vieraskielisyys (kunnan kerroin = kunnan vieraskielisten osuus vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan alin) - asukastiheys (kunnan kerroin = koko maan keskiarvo/kunnan asukastiheys, kerroin rajattu maksimissaan 20:een) - saaristo (varsinaisille saaristokunnille = asukasluvun perusteella ja saaristokunnalle, jonka asukaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen = korotus on kolminkertainen) - koulutustausta (kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan alin) 3. Lisäosat - syrjäisyys (syrjäisyysluvun perusteella, jos syrjäisyysluku on yli 1,5 = kunnan kerroin on kolminkertainen)

21 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ saamelaisten kotiseutualueen lisä (saamelaisten kotiseutualueen kunnille = asukasluvun perusteella kerrottuna saamenkielisten osuudella koko väestöstä) - työpaikkaomavaraisuus (kunnan kerroin = kunnan työpaikkaomavaraisuus vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan alin). Kunnille varataan mahdollisuus kommentoida Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemiä valtionosuusuudistuksen laskentakriteereitä ja kuntakohtaisia koelaskelmia. Selvitysmies toivoo kuntien kommentoivan alustavaa ehdotusta ja ottavan kantaa erityisesti ehdotuksen järjestelmän sisältöön, kriteereihin ja laskentaperusteisiin. Kommentointiaikaa on saakka. Valtionosuusuudistuksen vuosien 2011 ja 2012 kuntakohtaisiin tietoihin perustuvien koelaskelmien perusteella Juupajoen kunta menettäisi valtionosuuksia 259 euroa asukasta kohden, eli vuoden 2012 asukasluvulla laskettuna yhteensä noin milj. euroa. Lopulliset laskelmat tarkentuvat, kun ne lasketaan vuoden 2012 verotiedoin sekä muuten vuoden 2013 asukasluku ym. tiedoilla. Valtionosuusuudistuksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyn mukaan kunnittaisessa muutoksessa käytettäisiin vähintään viiden vuoden siirtymäaikaa. Uudistuksen jatkovalmistelu etenee siten, että kunnilta tulevan palautteen pohjalta tehdään vielä arvio erityisesti laskentakriteerien ja siirtymätasauksen osalta. Selvitysmies tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi kuntakuulemisen jälkeen. hallituksen esitys lähtee lausunnoille helmikuussa Eduskunnan käsittelyyn esitys toimitetaan huhtikuussa ja tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi esityksen kevätistuntokaudella Uusi valtionosuuslaki on tarkoitus tulla voimaan 2015 vuoden alusta. Valtionosuusuudistusta koskevaan ehdotukseen on viranhaltijatyönä laadittu kommentit, jotka on aikataulun vuoksi lähetetty valtiovarainministeriöön mennessä. Lähetetty kirjelmä on liitteenä kokoukseen osallistuville. Samoin esityslistan ohessa lähetetään Tampereen kaupungin talousjohtaja Jukka Männikön koonti uudistuksesta ja sen vaikutuksista Pirkanmaan kunnille. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtionosuusuudistuksen linjaukset sekä Juupajoen kunnalta lähetetyt kommentit koskien uudistusta.

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot