Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset Tuloslaskelma PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tekninen palvelukeskus - Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Osavuosiraportti 2 2 (103)

3 TALOUDELLINEN TILANNE Lieksan kaupungin kaksi viimeisintä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä. Kaupungin toimintakate (toimintatuotot toimintakulut) oli vuonna ,6 miljoonaa euroa (11,5 %) heikompi kuin vuonna Samaan aikaan verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoivat 6,25 miljoonaa euroa (9,0 %). Verotulojen kasvusta noin 1,5 miljoonaa johtui veroprosenttien korotuksista ja noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2013 verotilitysten kertaluontoisista eristä. Toiminnan nettokustannusten kasvu on siis kahtena viime vuonna yhteensä ollut lähes 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin verorahoituksen kasvu olisi ollut ilman veronkorotuksia. Vuodelle kunnallisveroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. tehtiin kuitenkin tietoisesti haasteelliseksi, ja se on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. n toimintakate on 0,17 % heikompi kuin tilinpäätöksen 2013 toimintakate. n tavoitteiden saavuttamiseksi koko kaupungin henkilöstö lomautetaan vuoden aikana 1 2 viikon ajaksi. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joita suunnitellaan ja on suunniteltu vuoden 2012 talouden tervehdyttämistyöskentelystä lähtien palvelukeskuksissa, valtuustoseminaareissa ja erilaisissa työryhmissä. Osavuosiraportissa tarkastellaan tilannetta toisen vuosikolmanneksen jälkeen. Palvelukeskukset on ohjeistettu käymään tulosalueensa läpi ja arvioimaan realistisesti talousarvion toteutumista sekä siihen liittyviä riskejä. VEROTULOT Kaupungin saamat kunnallisveron tilitykset olivat elokuun loppuun mennessä 3,5 % ( euroa) suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikön nosto vastaa kunnallisverotulon noin 4,8 prosentin kasvua. Yhteisöverokanta alennettiin vuodelle 24,5 %:sta 20,0 %:iin. Tästä aiheutuvaa tulojen menetystä kompensoitiin kunnille nostamalla kuntaryhmän jako-osuutta (35,56 %:iin vuoden ,49 %:sta). Yhteisöveron tilitykset koko maan tasolla olivat elokuun lopussa 6,4 % pienemmät kuin samaan aikaan vuonna Kuntien saama yhteisövero on kasvanut 9,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Lieksan kaupungille elokuun loppuun mennessä tilitetyt yhteisöverot ovat (15 %), suuremmat kuin edellisenä vuonna samaan aikaan, ja ovat noin 8,3 % suuremmat kuin budjetissa. Kokonaisuutena veroja on kaupungille tilitetty elokuun loppuun mennessä euroa (4,3 %) enemmän kuin elokuun lopussa viime vuonna, noin euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Verovuoden 2013 alustavien maksuunpanotietojen mukaan marraskuun tilityksestä vähennettävät ennakonpalautukset ovat huomattavasti edellistä vuotta pienemmät. Kuntaliiton uusissa kuntakohtaisissa ennusteissa on päivitetty mm. kiinteistöveropohjaa arvostukseen tehtyjen uudistusten pohjalta, ja päivitetty kunnallisverotuksessa verotettavan tulon muutoksia uudella ikäryhmityksellä. Osavuosiraportti 2 3 (103)

4 Uusin ennuste on julkaistu lokakuussa; se perustuu viimeisimpään ennakkotietoon vuoden 2013 verotuksessa ja siinä on huomioitu tarkentuneet jako-osuudet vuodelle. Siihen perustuen nostetaan kunnallisveron tuloarviota eurolla ja yhteisöveron tuloarviota eurolla, kiinteistöveron tuloarvioon tehdään euron pienennys. LOMAUTUKSET Kaupunginhallitus päätti lomauttaa Lieksan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön kahden viikon ajaksi vuoden aikana kuitenkin siten, että lomautuksen kesto on yhden viikon mittainen ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon tulosalueilla. Lomautusten toteuttamisesta palvelukeskusten tulee raportoida kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Elokuun loppuun mennessä lomautusjakson oli pitänyt osin tai kokonaan yhteensä 460 henkilöä ja säästösyistä palkatonta vapaata oli pitänyt 20 henkilöä. Nämä lomautukset ja vapaat ovat pienentäneet kaupungin maksamia palkkoja ja sivukuluja yhteensä noin euroa. Riviotsikot Kalenteripvt Työpäivät Henkilöt Hallintopalvelukeskus Keskitetyt toiminnot Keskushallinto Ruokahuolto Sivistyspalvelukeskus Kansalaisopisto Kirjasto Lieksan lukio Liikunta ja ulkoilu Musiikkiopisto Nuorisotyö Opetus-ja kultt.toim.hallinto Perusopetus Pielisen museo Päivähoito ja varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Aikuissosiaalityö Ehkäisevä lapsiperhetyö Ehkäisevä terveydenhuolto Hammashuolto Kotihoito Lasten ja perheiden sos.työ Maahanmuuttajapalvelut Mielenterv.- ja päihdepalvelut Palvelukodit & palveluasuminen Perusterveydenhuolto Sosten hallinto Työllisyyspalvelut Työterveydenhuolto Vammaispalvelut Vanhuspalvelujen ehkäisevä työ Tekninen palvelukeskus Hallinto Kadut ja yleiset alueet Maankäyttö Rakennusvalvonta ja ympäristö Toimitilat Vesihuolto Tilitoimisto Pielisen Karjalan tilitoimisto Kaikki yhteensä Osavuosiraportti 2 4 (103)

5 Kaupungin lomautukset eivät johdu palvelujen kysynnän pienenemisestä vaan tarpeesta sopeuttaa kustannukset tuloihin. Tästä syystä lomautusten seurauksena palvelujen tasosta on osin jouduttu tinkimään, henkilöstö kokee joutuneensa tiukille ja joistakin järjestelyistä on myös syntynyt lisäkustannuksia. Alle on koottu yksiköiden raportit lomautusten etenemisestä ja niiden vaikutuksista. Euromääräisiä kustannusten kasvuja tai tulojen pienenemistä raportoivat ruokahuolto, terveyskeskuksen vuodeosastot ja työterveyshuolto. Koko kaupungin tasolla nämä euromääräisinä arvioidun kustannusten lisäykset/tulojen menetykset ovat vajaat euroa, kun huomioidaan, että työterveyshuollon tulojen menetykset ovat suurelta osin sisäisiä, eli kustannukset henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla ovat vastaavasti pienemmät. Lomautusten takia seuraavalle vuodelle siirretyt vuosilomat tulevat näkymään tilinpäätöksessä kustannuksena lomapalkkavarauksen muutoksessa. HALLINTOPALVELUKESKUS: Kaupunginjohtaja piti viikon palkatonta vapaata kesäkuussa ja pitää toisen viikon joulukuussa. Kaupunginkanslian ja rahatoimiston lomautukset pidettiin pääosin lomakaudella heinäkuussa. Kaupunginkanslia oli kiinni kuusi viikkoa lomien ja lomautusten ajan, rahatoimisto kolme viikkoa. Aspa Asiakaspalvelutiimin lomautukset/palkattomat vapaat toteutetaan syksyn aikana sovitun suunnitelman mukaisesti. Asianhallintatiimissä lomautukset toteutettiin kaupunginkanslian tapaan kesäloman yhteydessä. Lomautuksen ovat hieman hidastaneet asianhallintatehtävien keskittämisen aloittamista. Ruokahuolto Lomautukset on kaikki pidetty. Ruokalistaa jouduttiin muuttamaan jonkun verran ja käyttämään salaattien teossa normaalia enemmän valmiita komponentteja Rantala/ Merilä/ Jamali kertakäyttöastiat olivat käytössä koko lamautusten ajan lisäsi työntekijöiden kuormittavuutta Rauhala/ koulut koulujen jakelukeittiöissä käytettiin kertakäyttöastioita Terveyskeskus jouduttiin ottamaan sijaisia sairaslomiin, ylimääräinen kuormitus (oma arvio) lisäsi työntekijöiden sairaslomia terveyskeskuksen henkilöstöruokailu jouduttiin sulkemaan ajalle n. 3 kk Partalanmäki jouduttiin ottamaan sijaisia sairaslomiin, ylimääräinen kuormitus (oma arvio)lisäsi työntekijöiden sairaslomia Kolin ja Vuoniskylien koulut lomautus pidettiin kesällä ei vaikutuksia normaaliin toimintaan, koska koulu oli suljettuna Lomautuksista aiheutuneita lisäkustannuksia: kertakäyttöastiat valmiit komponentit 846 sijaisten käyttö terv.keskuksen keittiön myynnin menetys /. säästö elintarvikkeiden hankinnassa Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS: Lomautusten toteuma tulosyksiköittäin 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Johtoryhmä Perusturvajohtaja palkatonta virkavapaata: , , 2.5, 30.5, Johtava lääkäri lomarahavapaana Osavuosiraportti 2 5 (103)

6 Sosiaalijohtaja palkatonta virkavapaata (1 viikko pidetty, toinen loppuvuodesta) Vanhuspalvelujohtaja palkaton virkavapaa ja 12/ (1 vk) Johtava hoitaja kaksi viikkoa palkatonta virkavapaata: ja Johtava sosiaalityöntekijä kahden viikon lomautus toteutunut helmikuussa Vastaava hoitaja palkatonta virkavapaata syksyllä Talouspäällikkö kaksi viikkoa palkatonta virkavapaata pidetty maaliskuussa Toimistopalvelut Koko toimistohenkilöstön lomautukset ovat toteutuneet suunnitellusti heinäkuun loppuun mennessä. Tukipalvelut Tukipalveluhenkilöstön lomautukset ovat toteutuneet suunnitellusti huhtikuun loppuun mennessä. Lomautusten vaikutus palveluihin Toimistopalveluiden osalta lomautukset aiheuttivat ensisijaisesti töiden kasaantumista ja hankaluuksia töiden organisoinnissa siten, että välttämättömät tehtävät saatiin hoidettua. Vuosilomia ei kevään aikana voitu antaa normaalisti, joten lomautusten vaikutukset näkyvät vielä syksyllä normaalia pidempinä poissaoloina vuosilomien johdosta. Lomautusten aikana asiakaslaskutus viivästyi ja kuntalaisten laskua koskeviin kyselyihin ei pystytty vastaamaan normaalisti. Katkos koski myös muita toimistopalveluiden hoidossa olevia asiakaspalveluja. Palvelujen ja tavaroiden toimittajille lomautukset näkyivät lähinnä viiveenä ostolaskujen käsittelyssä. Terveyskeskuksen varaston osalta lomautuksen vaikutukset näkyivät sisäisillä yksiköillä harvempina varastopäivinä. Toiminnan kehittäminen jäi lomautusten vuoksi väkisinkin vähemmälle kevään aikana. Esimerkiksi kaupungin uusien nettisivujen valmistelu oli sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta erittäin haastavaa ja viivästyi suunnitellusta. Teknisen huollon lomautus toteutettiin tekemällä kuusi viikkoa normaalia lyhyemmillä aukioloajoilla ja pienemmällä henkilöstöllä. Vaikutukset näkyivät selkeimmin vuode-osastoilla, jotka joutuvat hoitamaan arkisin normaalisti teknisen huollon tekemiä tehtäviä omalla henkilöstöllä. Lomautukset vaikuttivat myös muiden sisäisten yksiköiden saamiin tukipalveluihin sekä apuvälinetoimituksiin. Sosiaalipalvelut 2200 Perheneuvola Lomautusten toteutus Perheneuvolan henkilöstö oli pääsääntöisesti lomautettuna , jolloin koko yksikkö oli suljettu. Lomautusten vaikutus palveluihin Lomautukset pidettiin loppukesästä koska tuolloin on yleensä hiljaisempi aika. Kuitenkin perheneuvolan jono on tällä hetkellä pitkä ja lomautukset huononsivat jonotilannetta entisestään. Tutkimuksiin, arviointeihin ja hoitoihin on joutunut tavallista kauemmin: ei-kiireellisissä asioissa yli puolikin vuotta. Pitkän jonotusajan pelätään nostavan kynnystä avun hakemiseen. Pitkä tauko on joidenkin asiakkaiden kohdalla aiheuttanut hoidossa takapakkia. Koska perheneuvolasta ei ole pystytty puuttumaan lomautusten aikana myöskään kiireellisempiin asioihin, on kouluilta jouduttu olemaan yhteydessä ja ohjaamaan asiakkaita suoraan lastensuojeluun. Perheneuvolassa on toimittu muutoinkin osa vuodesta vajaalla resurssilla ja lomautukset lisäävät entisestään painetta ostopalveluiden käyttämiseen Lasten ja perheiden sosiaalityö Lomautusten toteutus Lastensuojelun henkilöstö on lomautettuna yhtäjaksoisesti välisenä ajanjaksona. Paikalla tuolloin ovat ainoastaan äitiysloman sijaisena toimiva perhetyöntekijä ja mahdollinen sosiaalityöntekijän vuorotteluvapaan sijainen. Lastensuojelun henkilöstön lomautuksen aikana on työssä johtava sosiaalityöntekijä Tarja Lehto omissa tehtävissään ja lomautuksen suunnittelussa on huomioitu, että tarvittaessa hän voi tehdä lastensuojelulain mukaisia päätöksiä (sosiaalityöntekijän ammatillinen pätevyys, johtava viranhaltija.) Lomautusten vaikutus palveluihin Lastensuojelun henkilöstön lomautusten aikana pystytään vastaamaan vain akuutteihin lastensuojelullisiin tilanteisiin virastoaikana sekä toteuttamaan yksittäisiä kotikäyntejä/tapaamisia asiakasperheissä. Aktiivinen ja suunnitelmallinen työskentely asiakasperheissä viivästyy tai estyy ja asiakasneuvottelujen toteuttaminen siirtyy merkittävällä ajalla eteenpäin. Lastensuojelun työskentely tulee ruuhkautumaan entisestänsä Toukolantien päivätoiminnat ja asumispalvelut Lomautusten toteutus Lomautukset sijoittuvat helmi toukokuun ajan jaksolle. Päivätoiminnat ovat suljettuna asumispalvelujen pakkolomat tämän jälkeen. Yhteensä 14 kalenteripäivää per henkilö. Osavuosiraportti 2 6 (103)

7 Lomautusten vaikutus palveluihin Vaikutukset henkilöstöön: Sairauslomien sattuessa päivätoimintojen pakkoloma-aikana sijaista ei saa ottaa. Silloin tulee yksittäisellä työntekijällä ylitöitä. Ylityöt laitettava maksuun, koska niitä ei voi ottaa aikana. Ostolaskujen tarkastaminen ja hyväksyminen ei lomautusten aikana toteudu. Keväälle suunnitellut lomat siirtyvät ja ne tulee pidettäväksi kesällä, jolloin päivätoimintojen kesätaukoa pidennetään. Asumispalvelujen pakkoloma aikaan päivätoimintojen ohjaajat ovat töissä illassa toisena työntekijänä. Se taas vaikuttaa siihen, että päivätoimintojen aikana siellä on vajautta, koska ylityötunnit pyritään ottamaan vapaana. Jos se ei ole mahdollista, ylityötunnit on laitettava maksuun, josta kustannuksia. Jos tulee sairauslomia asumisen pakkoloman aikaan, sijaista ei voi ottaa. Henkilöstön jaksaminen tiukalla, kun vuosilomia ei voida pitää suunnitellusti. Vaikutukset asiakkaisiin: Päivätoimintojen ollessa suljettuna asiakkaat ovat asumispalveluiden vastuulla koko ajan. Asumispalveluissa joudutaan katsomaan, mitä palveluita annetaan, eli vain tärkeimmät. Tukikäynnit ajetaan minimiin tai niitä ei suoriteta ollenkaan. Asiat kasaantuvat tukipaikoissa ja siitä seuraa lisää haasteita. Perusasiat turvataan, eli ravinto ja lääkkeet. Työssä ei voida puhua laatutyöstä. Tilapäisasukkaita ei voida ottaa ( ) Paikka tyhjillään. Jos perheillä ilmenee äkkiseltään tarvetta tilapäishoitoon, asiakas ohjataan Honkalammelle. Siitä taas kustannuksia. Perheiden kannalta koko kevät ilman tilapäispaikan käyttöä tulee todella raskaaksi. Omaishoidon lomitukset ja muut tilapäispaikan käytöt jäävät toteutumatta. Kun paikka tyhjillään, tulot tästä jäävät saamatta. Asiakkaiden kotonaolot pitenevät ja siellä haasteet kasvavat, koska päivätoiminnot ovat suljettuna. Tämä voi johtaa terveyspalvelujen lisäkäyttöön. Asiakkaiden turvallisuus vaarantuu, kun heidän yksinolo aikansa kasvaa. Asumisen työntekijät tekevät päivätoimintojen pakkoloma-ajan ( ) viikonloppurytmiä klo Yksin oloon tulee huomattava lisäys, koska normaalisti työntekijä paikalla klo , tilapäisasiakkaan paikalla ollessa pidempäänkin. Kuka ottaa vastuun, jos jotain sattuu? Aikuissosiaalityö ja työllistämispalvelut Lomautusten toteutus Lomautus aj Lomautus toteutetaan kahdessa kahden viikon jaksossa. Päivystysvalmius pidetään aikuissosiaalityössä, joten operatiivinen toiminta on samalla tasolla kuin loma-aikana. Työllistämispalveluissa lomautusten aikana työskentelee 2 henkilöä jaksossaan. Lomautuksen vaikutus palveluihin toimeentulotukihakemusten lakisääteinen käsittelyaika on ylittynyt. Ns. palvelutakuu on aluehallintoviranomaisten erityisessä valvonnassa uhkasakon uhalla. palvelutaso laskee Terveyspalvelut 2350 Poliklinikka Lomautusten toteutus ja vaikutukset: Henkilöstön kahden viikon mittaisista lomautuksista puolet pidettiin toukokuussa ja loput on syyskuussa. Lomautusten aikana toimintaa supistettiin niin, että hoidettiin pääsääntöisesti ainoastaan akuutit asiat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilla. Sairaanhoitajien puhelintuntia ei ollut. Kaikki ei-kiireelliset toiminnat aikaistettiin tai siirrettiin eteenpäin. Erikoishoitoja (esim. biologiset lääketiputukset), joita on siirretty erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksen poliklinikalle, ei pystytty toteuttamaan vaan potilaat sovitusti kävivät keskussairaalassa. Kuulopalvelupiste oli suljettuna kaksi viikkoa. Röntgenlääkärin ultraäänitutkimuspäivää ei ollut. Poliklinikan lomautusaika oli työssä oleville erittäin kiireinen. Henkilökunta koki, että töitä ja vastuuta oli kerralla liikaa. Palveluiden kysyntä ei juurikaan vähentynyt lomautuksen aikana. Neuvolan ja työterveyshuollon lomautukset näkyivät poliklinikalla. Keskussairaalaan lähetettiin seitsemän sellaista potilasta, jotka normaalisti olisi ohjattu omalle vuodeosastolle. Sanelut ruuhkautuivat ja asiapapereiden lähettämisessä tuli viivettä. Diabetesvastaanotto ruuhkautui, samanaikaisten silmänpohjakuvausten ja yllättävien poissaolojen takia. Eri työpisteiden ja työntekijöiden hyvällä yhteistyöllä kaikki potilaat saatiin kuitenkin hoidettua eikä poikkeuksellisen pitkiä odotusaikoja potilaille tullut Hammashuolto Lomautusten toteutus mennessä toteutunut kaksi lomautusta sekä yhden palkaton virkavapaa. Osavuosiraportti 2 7 (103)

8 Lomautukset toteutetaan kahdessa jaksossa alkaen sekä Lisäksi yksi viikoilla ja yksi viikoilla Lomautusten vaikutus palveluihin Kuntalaisille tarjotaan rajoitetusti hammashoitopalveluja. Hoitovälit pitenevät ja tulot vähenevät Vuodeosastot 1-2 Lomautusten toteutus ja vaikutukset: Henkilöstön viikon mittaiset lomautukset toteutettiin molemmilla osastoilla toukokuussa. Vuodeosasto 1 (akuuttiosasto 37 paikkaa) Osaston paikkoja suljettiin 13 (24 paikkaa käytössä). Henkilöstömitoitus suunniteltiin n.0,75, jotta pystytään turvaamaan paljon hoitoa tarvitsevien potilaiden hyvä hoito, päivittäisen suuren potilasvaihdon aiheuttama kuormitus sekä tarvittaessa hoitamaan ajoittaiset kuormitushuiput (27 paikkaa). Vuodeosasto 2 (pitkäaikaispaikat 14 sekä vuorohoito- ja lyhytaikaispaikat 14) Osaston paikkoja suljettiin 7 (21 paikkaa käytössä). Paikkojen sulkeminen toteutettiin vähentämällä jokaiselta vuorohoitolaiselta yksi vuorohoitoviikko. Omaishoitajat joutuivat ahtaalle pitkäksi aikaa ja kotihoito kuormittui tavallista enemmän. Osalla vuorohoidosta vapautuneilla paikoilla hoidettiin tehostettuun palveluasumiseen jonottavia potilaita, jotka siirrettiin akuuttiosastolta. Lomautuksen aikana osaston potilaat olivat tavallista akuutimpia, tarvitsivat hoitajan apua enemmän ja potilasvaihto oli normaalia vilkkaampaa. Henkilöstömitoitus suunniteltiin n. 0,7, jotta turvataan potilaille hyvä hoito ja tarvittaessa pystytään hoitamaan ajoittaiset kuormitushuiput (24 paikkaa). Vuodeosastojen lomautukset saatiin toteutettua ennakoitua paremmin ja hoidon laatu pystyttiin turvaamaan hyvällä yhteistyöllä. Lääkkeenjakovirheitä ei tullut esille tavallista enempää. Kaikkien vuorohoitolaisten viikon katko toteutui, eikä omaisten yhteydenottoja tullut kuin yksi. Poliklinikalta ja keskussairaalasta onnistuttiin kohtuudella ottamaan potilaita vuodeosastohoitoon. Yksikään lieksalainen vuode-osastohoitoa tarvitseva ei jäänyt ilman hoitoa. Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymältä jouduttiin ostamaan lieksalaisille vuodeosastohoitoa 46 päivää hintaan 9.688,41. Erikoissairaanhoidon jonotuspäiviä tuli 9 ja niiden kustannus oli Lomautusten suunnittelu ja toteuttaminen vei kohtuuttomasti työaikaa, jolloin varsinaiselle työn ja toiminnan kehittämiselle sekä suunnittelulle ei jäänyt aikaa. Henkilökunnan vuosilomat jouduttiin keskittämään tavallista lyhyemmälle ajanjaksolle, jolloin sijaisia tarvittiin enemmän. Kunnan imago kärsi, jatkossa on entistä vaikeampaa saada ammattitaitoisia työntekijöitä Lieksan kaupungille töihin. Henkilöstömenoissa säästettiin, mutta säästöt menevät erikoissairaanhoidon kustannuksiin, jonotuspäiviin sekä saamatta jääneisiin hoitomaksuihin Fysioterapia Lomautusten toteutus ja vaikutukset Henkilöstön kahden viikon lomautuksista puolet pidettiin toukokuussa ja loput on syyskuussa. Lomautusten aikana toteutettiin vain akuutin vaiheen kuntoutusta. Kuntoutukseen pääsy hidastui ja jonotusajat kuntoutukseen pidentyivät. Ryhmäkuntoutukset olivat lomautusten aikana tauolla. Osastokuntoutus väheni huomattavasti. Apuväline- ja hoitotarvikejakelun aukioloaikaa supistettiin väliaikaisesti. Kodinmuutostöiden arvioinnit keskeytyivät eikä muutoksia pystytty toteuttamaan, jolloin myös kotiuttamiset osastolta viivästyivät. Fysioterapeuttien antama terveysneuvonta ja ohjaustoiminta keskeytyivät sekä konsultointi vaikeutui. Yllättävien poissaolojen takia yhden lomautetun fysioterapeutin lomautus keskeytettiin, jotta pystyttiin antamaan potilaiden tarvitsemat akuutit kuntoutuspalvelut vuode-osastolle Ehkäisevä terveydenhuolto (Terveysneuvonta ja koulu- ja opiskeluterveyden-huolto) Lomautusten toteutus Toukokuussa lomautettuna oli 4 terveydenhoitajaa 14 pv, yksi terveydenhoitaja 7 pv, yksi terveydenhoitaja (sijainen) 8 pv, varhaiskasvatuksen ohjaaja 14 pv, perhetyöntekijä (sijainen) 12 pv, terveyskeskusavustaja 8 pv. Yksi terveydenhoitaja korvasi lomautuksen kahdella viikon pituisella virkavapaalla toinen helmikuussa ja toinen kesä-kuulla. Syyskuulla lomautettuna on viisi terveydenhoitajaa (8-14pv) sekä ravitsemusterapeutti 14 pv. Lomautusten vaikutus palveluihin Toukokuussa ollut terveyskeskusavustajan lomautus vaikutti puhelinpalveluihin. Vain aamun puhelintunti pidettiin. Asiakkailta tuli paljon negatiivista palautetta kun puhelimella ei saanut yhteyttä neuvolaan iltapäivisin. Osa leikki-ikäisten terveystarkastuksista, 3-6 -vuotiaat, siirtyivät syksyyn. Vauvojen neuvolakäynnit yritettiin toteuttaa mahdollisimman normaalisti. Kotikäyntikäyntejä tehtiin rajoitetusti. Ns. päivystystapauksia vastaanottojen lomassa ei pystytty toteuttamaan, vaan ne jouduttiin ohjaamaan päivystykseen. Ke- Osavuosiraportti 2 8 (103)

9 säkuukausina leikki-ikäisten tarkastukset siirtyvät kesälomien vuoksi ja kun lomautukset siirsivät tarkastuksia vielä 2 kuukautta eteenpäin, niin loppuvuodesta tulee tosi rankka ja riittäkö aika toteuttaa niitä tänä vuonna ollenkaan. Neljä- ja kuusivuotiaat käyvät myös lääkärin tarkastuksessa, joka tarkoittaa, että lastenneuvolan lääkäriresursseja tarvitaan lisää loppuvuodelle. Varhaiskasvatusohjaajan ja perhetyöntekijän kotikäynnit ja muut perheille kuuluvat palvelut jäivät toteutumatta (säännölliset kotikäynnit ja ryhmät) Äitiysneuvolan käyntejä harvennettiin toukokuulla, kotikäyntejä vähennettiin. Syyskuulla äitiysneuvolan ajat erityisesti vähissä. Päivystystapaukset ohjautuvat päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon. Perhesuunnitteluneuvolan toimintaa supistettu, työpanosta siirretty lastenneuvolaan vastasyntyneiden tarkastuksiin. Välttämättömimmät ehkäisy-asiat hoidettu. Maahanmuuttajien tulotarkastukset, rokotukset ja näytteiden otot siirtyvät (tartuntataudit). Maahanmuuttajat käyttävät paljon neuvolapalveluja ja jos eivät saa palvelua neuvolasta, niin he asioivat terveyskeskuksen päivystyksessä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jätetään tekemättä ne lääkärin ja terveydenhoitajan tarkastukset ja vastaanotot, jotka olisivat lomautuksen aikana toukokuussa ja syys-kuussa. Tekemättä jääneitä tarkastuksia tehdään loppuvuodesta ja osa voi siirtyä seuraavalle vuodelle. Kouluterveydenhuollon osalta on jo tehty kertaalleen selvitys toteutumattomista laajennetuista terveystarkastuksista (AVI) eikä lomautus nyt ainakaan paranna tarkastusten toteutumisprosenttia. Aikuisvastaanoton toiminta puolittuu, aikoja siirretään eteenpäin. Viikoittain pistettävät lääkeinjektiot on hoidettava, niitä antavat joko neuvolan muut terveydenhoitajat tai poliklinikan sairaanhoitaja. Matkailijoiden rokotukset siirtyvät Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Lomautuksen toteuma Lomautukset toteutuivat yksikössämme suurelta osin toukokuussa; puolet henkilöstöstä oli lomautettuna ja toiset puolet Kaksi ohjaajaa oli lomautettuna maalis-huhtikuulla, osastonsihteerin vuorotteluvapaan sijainen heinäkuulla ja palvelupäällikkö syyskuulla. Yksi osastonsihteeri korvasi lomautuksen ottamalla palkatonta työlomaa maaliskuulla. Askartelunohjaajan sijainen ottaa palkatonta työlomaa syyskuulla. Lomautusten vaikutus palveluihin Yksikkö toimi toukokuun ns. vajaalla ja se näkyi mm. että potilaiden/asiakkaiden terapiat/hoitosuhteet keskeytyivät, kotikäynnit vähenivät, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevien potilaiden hoidon aloitus viivästyi ja erikoissairaanhoidon akuuttityöryhmän palveluiden käyttö lisääntyi. Päivätoiminnot Kilta-talolla keskeytyivät. Työssä olevat työntekijät kuormittuivat, kun hoitivat lomautettuna olevien työntekijöiden asiakkaiden akuutteja tilanteita. Lomautukset aiheuttivat potilaille/asiakkaille ja heidän omaisilleen ylimääräistä huolta ja voinnin huonontumistakin, kun hoidon saaminen muuttui harvempitahtiseksi. Paine terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla lisääntyi, kun potilaat/asiakkaat kuormittivat hoidon tarpeessaan päivystyspoliklinikkaa Työterveyshuolto Lomautuksen toteutus Henkilökunta lomautettiin 2 vk ajalla ja työterveyshuolto oli lomautus-ajan suljettu. Lieksan kaupungin henkilöstön työterveyshuollon palvelut ja muille työnantajille tarjottavat sopimuksen mukaiset palvelut olivat lomautuksen takia katkolla. Asiakkaille koitui haittaa saamatta jääneistä työterveyshuollon palveluista. Työterveyshuollon laadun heikennys; emme voineet tehdä sitä, mistä olemme asiakkaiden kanssa työterveyshuollon sopimuksissa ja -toimintasuunnitelmissa luvanneet. Laatua on se, että tekee mitä lupaa. Lomautuksen vaikutukset palveluihin Työterveyshuollon asiakkailta saatavat toimintatuotot vähenivät. Kahden viikon lomautusvaikutus; saavuttamatta jäänyt työtulo välillä Kustannusvaikutus jää miinukselle Kaikki hakeutuivat sairausvastaanotolle perusterveydenhuollon vastaanotoille. Hoivapalvelut: 2500 Päiväkeskus Karpalo Lomautuksen toteutus: Lomautukset toteutettu kesälomien jatkeena 2 viikkoa/henkilö, jolloin päiväkeskus oli kiinni. Muistihoitaja oli samoin kesällä lomautettuna 2 viikkoa ja työt olivat keskeytyksessä. Sosiaalityöntekijä oli lomautettuna toukokuussa 2 viikkoa Kotihoito, 2511 Tukipalvelut, 2530 Pienkodit, 2540 Omaishoidon tuki Lomautusten toteutus Osavuosiraportti 2 9 (103)

10 Kotihoidossa on vasta tulossa henkilöstön lomautukset ajalla Poikkeuksena tästä ovat vastaavien hoitajien palkattomat virkavapaat (ilman sijaisia), jotka pidetään tarkoituksella ennen muun henkilöstön lomautuksia. Vastaavista hoitajista Jenni Moilanen oli poissa (7 pv), Marjo Turunen , (3 pv) ja Leena Peräoja (4 pv). Loput palkattomat päivät pidetään syys- ja lokakuun aikana Ruunaan metsätyömieskoti Lomautusten toteutus Ruunaan kaksi työntekijää tulevat pitämään pakkolomansa ajalla ja / 2560 Yrjönhovi Lomautuksen toteutus Lomautukset toteutettiin Yrjönhovin tukikeskuksessa Yrjönhovin palvelukodin lomautukset ovat Osa työntekijöistä otti palkatonta vapaata, jolla lomautus kuittautuu. Lomautusten vaikutus palveluihin Lomautuksen aikana pystyimme tarjoamaan Yrjönhovin tukikeskuksessa välttämättömimmän perushoidon, joka tarkoittaa minimitasoa WC-käynnit, pesut, kuivitukset. Arviointi ja kuntoutusajat pitkittyivät / kuntoutukseen ja arviointiin pääsy viivästyi. Lomautusaikana henkilökunta selviytyi tyydyttävästi työtaakastaan, mutta lomautusajan jälkeiset haasteet ovat olleet lähes kestämättömät sairauslomien määrän takia/ samalla koulutettuja työntekijöitä on ollut lähes mahdoton saada ja se vaikuttaa jatkuvasti antamiimme palveluihin. Työtaakka lomautusten aikana oli niin suuri, että se on vaikuttanut työntekijöiden terveyteen/ sairauslomat ovat pitkiä ja vaikutukset tuntuvat pitkälle tulevaisuuteen Partalanmäen palvelukoti Lomautuksen toteutus Lomautukset on toteutettu pääosin maalis-huhtikuussa viikon mittaisina. Muutamia viikkoja on vielä syyskuun lopusta noin mennessä tarkoitus toteutua. Lomautusten vaikutus Asukkaat ovat saaneet välttämättömän palvelun, pesujen ja kuntoutuksen jäädessä vähemmälle. Lääkevirheitä ja vähältä piti tilanteita on työntekijöille tullut paljon. Henkilökunnan kuormittuneisuus on tullut jälkikäteen henkilöiden välisinä konflikteina. Lomittajien saaminen on ollut haasteellista. Kesällä esim. perehdytys alkoi tiukan kevään jälkeen olla ylirasittavaa. Vasta alkanut vastaava hoitaja vaihtoi paikkakuntaa, joten tuli pitkä puute hallinnon osaajista. Asukkaat ovat toivottavasti saaneet lähes tarvitsemansa. Joidenkin omaisten kanssa on ollut keskustelua kuntoutuksen ja virikkeiden antamisesta ja kovaa toivetta enemmästä. Tasapuolisuuteen on pyritty hoidossa eri asukkaiden kesken. Vuosilomia on pitämättä vieläkin keväältä. Partalanmäen palvelukoti kerros 1, 2, ja 3 tilanteesta yleisesti. Lakisääteinen henkilöstömitoitus on 0,5 hoitajaa / asukas. Asukasmäärän ollessa ns. normaali eli 28 jokaisessa kerroksessa, minimimitoituksen mukaan hoitajia pitää olla vähintään 14 henkilöä. Jos talossa ylipaikkatilanne jatkuu ja lisääntyy toisten yksiköiden lomautusten seurauksena, silloin henkilöstömäärä alittaa suosituksen ja on riittämätön turvaamaan välttämättömän asukkaiden hoidon ja turvallisuuden. Asukkaat jäävät vaille tarvitsemiaan palveluja ja hoitajien kuormitus kasvaa ajan kuluessa kestämättömäksi. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen tulosyksiköt ovat raportoineet lomautusten etenemisestä ja niiden vaikutuksesta toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä. Perusopetus Lomautusten takia koulujen opetusjärjestelyt ovat vaikeutuneet. Oppisisällöistä on jouduttu tinkimään ja erityisopetuksen tarjonta on heikentynyt. Ryhmäkoot ovat olleet suuria ja henkilökunnan väsymistä on selvästi havaittavissa. Päivähoito Päivähoitohenkilöstön lomautukset toteutettiin kesä- elokuun aikana. Kesäpäivystys keskitettiin pääsääntöisesti Partalanmäen päiväkotiin, jossa oli paljon lasten ja henkilöstön vaihtuvuutta ja lasten lukumäärän kasvua. Henkilöstön lomautuksista johtuen vuosilomia on jäänyt runsaasti jäljelle. Lomautusajalta lasten poissaolot on hyvitetty perheille. Osavuosiraportti 2 10 (103)

11 Kirjasto Pääkirjaston lomautukset ajoitettiin ajalle , jolloin kirjasto oli suljettuna muuton ja lomautusten vuoksi. Kolin siirtokokoelma oli kiinni lomautuksen vuoksi , kirjastoauton ei ajanut Museo Näyttelyhalli ja ulkomuseo olivat suljettuina lomautuksen aikana Liikunta ja ulkoilu Uimahalli ei ollut Vaskiviikoilla auki lomautusten takia. Kaikkia vakituisia koskeva kahden viikon lomautus vaikeutti tehtävien hoitoa. mm. tenniskenttien huolto heikompaa kuin aiemmin, samoin jalkapallokenttien huolto ja piha-alueiden siistiminen jäi vähemmälle huomiolle kuin aiemmin. Nuorisotyö Vahtimestari-laitteistonhoitajien lomautukset toteutettiin kesän ja alkusyksyn aikana, jolloin kulttuurikeskuksen varauksissa oli hiljaisempaa. Varuksia hieman rajoitettiin ja näin ollen ne eivät näkyneet niinkään asiakaspalvelussa, mutta huolto- ja kunnostustöitä on jäänyt tekemättä. Nuoriso-ohjaaja jäi 8.5. alkaen työlomalle. Kesäkaudeksi ei palkattu sijaista. Lisäksi nuoriso-ohjaajan sijainen on palkattomalla työlomalla 5 päivää. TEKNINEN PALVELUKESKUS Henkilöstön lomautuspäätökset on tehty. Valtaosa henkilöstöstä on ollut lomautettuna kesän aikana, loput lomautukset toteutuvat vuoden loppuun mennessä. Lomautusten johdosta varsinaisia lomia on jouduttu siirtämään ainakin hallinnon osalta, joten lomautusten vaikutus näkyy työkuormituksena vielä pitkälle ensi vuoden puolelle. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennusvalvonnassa ja ympäristösuojelussa on melkeinpä vakioituna vuosittaiset tehtävämäärät. Olemassa olevien resurssien suhteen nykyiset työmäärät ovat mitoitukseltaan tiukkoja eli kaikki mm. sairauspoissaolot aiheuttavat kuormituspiikkejä tehtävistä selvitään juuri ja juuri ja aina vuosittain jää jotain myös tekemättä. Varsinkin ympäristösuojelun puolella mennään aivan lain rajoja hipoen. Nyt vuoden aikana olevat lomautukset eivät poista samassa suhteessa tehtävä vaan ne tehtävät siirtyvät normaaliin työaikaan, joten rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun lomautukset ovat lisänneet työajan työkuormituksen määrää. Samoin ovat vielä lisäksi kuormittaneet henkilöstön sairaslomat. Vesihuolto Lomautuksia on hajautettu koko vuodelle, että lomautusten vaikutus ei niin paljon haittaisi toimintaa PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS Tilitoimiston henkilökunta oli lomautettuna johtokunnan päätöksen mukaisesti seitsemän päivää ajalla (Lieksan osuus tilitoimiston kustannuksista 47 %). Osavuosiraportti 2 11 (103)

12 TALOUSARVIOMUUTOKSET HALLINTOPALVELUKESKUS: Käyttötalous Aspaa on kehitetty vuoden aikana ja sinne on siirretty ja siirretään henkilökuntaa muista palvelukeskuksista, kun asiakaspalvelua ja asianhallintaa keskitetään. Henkilösiirrot aiheuttavat palkkamäärärahasiirtoja hallintopalvelukeskuksen sisällä sekä muiden palvelukeskusten ja aspan välillä. Tässä vaiheessa muutokset budjetoidaan niin, että muiden yksiköiden henkilöstömäärärahoja pienennetään ja sisäisiä palveluostoja aspasta kasvatetaan samalla summalla. Muutokset tulee huomioida palvelukeskusten hallintotulosyksiköiden käyttösuunnitelmissa, talousarvion kustannusten summaan sillä ei ole vaikutusta. Hallintopalvelukeskuksessa siirrot tehdään kanslian ja aspan välillä, muutoksilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Investoinnit Vuodelle on budjetoitu euron investointimääräraha Laajakaista kaikille 2015 hankkeen kuntaosuutta varten. Pielisen Tietoverkko-osuuskunta rakentaa valokuituverkkoa Lieksan kaupungin alueelle. Ensimmäiset maksatushakemukset ELY-keskukselle pyritään tekemään vuoden puolella, mutta maksatuspäätökset jäävät vuoden 2015 puolelle. Pienennetään investointimäärärahaa vuodelta eurolla. Koko kuntaosuus tulee maksettavaksi vuoden 2015 puolella. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Käyttötalous Osavuosiraportti sisältää talousarviomuutoksia, joilla ei ole vaikutusta koko palvelukeskuksen toimintakatteeseen. muutokset pohjautuvat elokuussa laadittuun ja syyskuun alkupuolen tiedoilla täydennettyyn tulosyksikkökohtaiseen ennusteeseen koko vuoden käyttötalouden toteumasta. Suurin lisämääräraha, euroa, esitetään vammaispalvelujen tulosyksikköön. Määrärahaa pienennetään euroa erikoissairaanhoidon tulosyksiköstä, jossa laskutuksen arvioidaan jäävän huomattavasti budjetoitua pienemmäksi. Investoinnit Investointiprojekti 9100 Turvahälytys/paikannus pystytään toteuttamaan suunniteltua edullisemmin ja se toteutetaan käyttötalouden määrärahoista. Projektiin varatun investointimäärärahan osalta haetaan käyttötarkoituksen muutosta siten, että varattu määräraha siirrettäisiin projektille 9101 Tunnelipesukone. Partalanmäen sisäpiha ei ole edennyt, eikä myöskään kalusteisiin varattua investointimäärärahaa käytetä. Palvelukeskuksen investointimäärärahaa pienennetään näin ollen eurolla investointiprojektin 9103 Partalanmäen sisäpihan kalusteet osalta. Määräraha esitetään vuoden 2015 investointeihin. SIVISTYSPALVELUKESKUS: Käyttötalous Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kansalaisopiston tulosyksikön määrärahojen pienentämistä eurolla. Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta esittää määrärahojen pienentämistä kulttuuritoiminnan, liikunnan ja ulkoilun sekä nuorisotyön tulosyksiköissä, yhteensä euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Käyttötalous Vaikka siltojen korjaukset kuluvan kesän aikana on kirjattu käyttötalousmenoihin, käyttötalouden toteutuma vastaa kuitenkin ajankohdan toteutumaa, eikä siihen ole tässä vaiheessa tarvetta tehdä muutoksia. Investoinnit Investointien osalta kaupunginhallitus on käsitellyt urakkavalintojen yhteydessä kirjaston peruskorjauksen kustannuksia. Tuolloin teknistä lautakuntaa on ohjeistettu tekemään osavuosiraportin yhteydessä talousarviomuutosesitys kirjaston peruskorjauksen vuoden hankintamenoon ja avustukseen sekä koko peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukseen ja avustukseen. Osavuosiraportti 2 12 (103)

13 Kohteen urakkakustannusten lisäksi kirjaston hankkeeseen sisältyy runsaasti myös muita kuluja, kuten rakennuttaja-, suunnittelu-, ja valvontakuluja sekä lisä- ja muutostyökuluja. Kirjaston peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 4,2 milj.. Valtionavustus kirjastohankkeelle on 1,55 milj.. Nettokustannuksiksi jää 2,65 milj.. Tämän vuoden aikana peruskorjaukseen tarvitaan arviolta n. 1,8 milj. ja ensi vuodelle 2,4 milj,. Avustus on jälkirahoitteinen. Avustuspäätöksen mukaan avustuksen ensimmäinen erä maksetaan hankkeen valmistumista seuraavan vuoden maaliskuussa. RAHOITUSERÄT Kunnallisveron tuloarviota nostetaan eurolla ja yhteisöveron tuloarviota eurolla, kiinteistöveron tuloarviota pienennetään eurolla. Tuloslaskelma Tulot Menot Vuosikate Hallintopalvelukeskus Keskushallinto Keskitetyt toiminnot Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ehkäisevä lapsiperhetyö Lasten ja perheiden sosiaalityö Vammaispalvelut Aikuissosiaalityö Työllisyyspalvelut Erikoissairaanhoito Hammashuolto Ehkäisevä terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoivapalvelujen ehkäisevä työ Kotihoito Palvelukodit ja palveluasuminen Sivistyspalvelukeskus Kansalaisopisto Kulttuuritoiminta Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Tekninen palvelukeskus Rahoituserät Verotulot Yhteensä Investoinnit Myynti Avustus Toimintakate Tuloslaskelmaosa Hankintameno Hallintopalvelukeskus Kaupunginhallitus 1410/9008 Laajakaistahankkeen kuntaosuus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Perusterveydenhuolto 2350/9100 Turvahälytys/paikannus /9101 Tunnelipesukone Palvelukodit ja palveluasuminen /9103 Partalanmäen sisäpihan kalusteet ym Tekninen palvelukeskus Toimitilat 5230/9205 Kirjaston peruskorjaus Yhteensä Netto Osavuosiraportti 2 13 (103)

14 muutosten vaikutus tuloslaskelmaan Hyväksytyt muutokset Muutosesitykset Yhteensä 2013 Alkup. TA Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen palvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate yhteensä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Osavuosiraportti 2 14 (103)

15 TULOSLASKELMA (1000 euroa) Tammikuu-Elokuu 422 Lieksa Ta Ta + muutos Tamuutos Toteutunut 8/ Ta - tot. Tot % Toteutunut 8/2013 TP 2013 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Laskennalliset toteutuneet poistot: 1-8/: 2/3 koko vuoden talousarviosta 1-8/2013: 2/3 koko vuoden toteutuneesta 2013 Osavuosiraportti 2 15 (103)

16 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET HALLINTOPALVELUKESKUS Tulosyksiköt 1110 Vaalit 1210 Tarkastustoimi 1310 Kaupunginvaltuusto 1410 Kaupunginhallitus 1420 Alueellinen yhteistyö 1430 Keskushallinto 1440 Keskitetyt toiminnot 1450 Ruokahuolto Hallintopalvelukeskus avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa päätöksenteossa ja johtamisessa. Palvelukeskus vastaa keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja ruokahuollosta 1110 VAALIT Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1110 Vaalit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus EU-vaalit organisoidaan Prosessit ja rakenteet Sähköinen äänestäjärekisteri otetaan käyttöön Talous v % Toteutui tavanomaisesti ilman ongelmia. Sähköinen äänestäjärekisteri käytössä ennakkoäänestyksessä ja yhdessä äänestyspaikassa varsinaisena äänestyspäivänä. Järjestelmä toimi hyvin. Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Poistot 0 Netto Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa on toukokuuta. Kunnat ovat velvollisia huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, pres i- dentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Vaalit on pystytty järjestämään niin, että valtiolta saatu korvaus kattaa kustannukset TARKASTUSTOIMI Tulosyksikkövastaava: Johanna Tähkiö 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Hallinnon ja talouden tarkastamisen Raportointi hallintokunnittain Ensimmäisen kerran seuranta. kokouksissa. Kuntakonsernin hallinnon ja talouden Tytäryhtiöiden kuuleminen kerran Toteutetaan viimeisen Osavuosiraportti 2 16 (103)

17 tarkastamisen yhteen sovittaminen. Riskienhallinnan ja konsernivalvonnan seuranta. Taloudelliset resurssit Kokousten ja arviointikäyntien määrä n. 10 kpl/vuosi. Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivät kaupunginvaltuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Prosessit ja rakenteet Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi vuodessa; vuonna painopisteenä riskienhallinta. Toimielinten päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit riittävässä laajuudessa Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivien määrä 10 kpl, toteutumisen seuranta. Laaditun arviointisuunnitelman ja vuosityöohjelman mukaisesti. Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Jäsenet osallistuvat tarpeellisessa Kaikki jäsenet osallistuvat vähintään määrin koulutukseen kehittääkseen yhteen koulutustilaisuuteen vuodessa. tarkastus-lautakunnan toimintaa ja Arviointisuunnitelman kehittäminen. toiminnan vaikuttavuutta. raportoinnin ja seurannan kehittäminen. Talous v % vuosikolmanneksen aikana. Ei toteutunut. Eivät toteudu suunnitelman mukaisessa laajuudessa kokousten vähyyden vuoksi. Ei toteutunut Ei ole toteutunut kahden toisen vuosikolmanneksen aikana, kokouksia peruttu tilintarkastajista johtuvista syistä Arviointikertomus vuodelta 2013 valmistunut Kaikki osallistuivat Kuopiossa Aluekehityssäätiön järjestämään koulutukseen Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1310 Kaupunginvaltuusto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Kaupungin virka- ja luottamushenkilöorganisaatioiden tehtäväjaon ja toimintatapojen selkiyttäminen. Talous v % Valtuuston talousseminaarit, johtoryhmän, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston yhteistyön tiivistäminen. Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , Osavuosiraportti 2 17 (103)

18 1410 KAUPUNGINHALLITUS Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1410 Kaupunginhallitus 1411 Nuorten kesätyöt 1420 Avustukset 1430 Elinkeinotoimi 1450 EU- ym. projektit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Sähköisten palvelujen merkittävä lisääminen sekä organisaation omassa toiminnassa että kuntalaisille tarjottavissa palveluissa Taloudelliset resurssit Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen ja valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja palvelukeskusten sitouttaminen Prosessit ja rakenteet Kaupungin palveluprosessien uudistaminen, ASPA-mallin kehittäminen edelleen ja yhteispalvelukeskuksen luominen. Koko kaupungin keskitetyt kirjaamo- ja asianhallintatoiminnot siirretään aspaan 1.4. mennessä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstölähtöisen kehittämisen juurruttaminen kaupungin toimintaan LATUkana strategiassa, talousarviossa ja Henkilöstölähtöinen kehittäminen muhankkeen päättymisen jälkeen vuosikelloissa. Kehittämisideoiden käsittelyn vakiinnuttaminen. Palvelukeskusten LATU-vastaavien toiminnan aloittaminen Sisäisten uudistajien toiminnan määrittely Talous v % Kaupungin verkkosivut on uudistettu. PTTK:n sähköisten palveluiden hanke viivästynyt. Maakunnallinen sähköisen arkistoinnin hanke jatkuu vielä vuoden ajan. Käytössä olevat sähköiset palvelut ovat monelta osin onnistuneet (esim. erilaiset ilmoittautumiset, Medinet) ja niitä tulee lisätä. Strategian jalkauttaminen, valtuuston talousseminaarit. Asianhallintatiimin rakentaminen aloitettu. Rakenne on muotoutunut. Kaupunki lähdössä mukaan Kunnan asiakaspalvelu -verkostoon. Henkilöstölähtöisen kehittämisen merkitys korostuu vaikeina aikoina. LATU-vastaavien toiminta ei ole lähtenyt vielä käyntiin. Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , Kaupunginhallituksen avustuksiin on varattu euroa. Määrärahasta jaetaan kaupunginhallitukselta haettavat toiminta-, tapahtuma-, kylätoimikunta- ja talojen korjausavustukset sekä WaskiAreenan avustus ja kerrostalojen hissiavustukset. Omalle kustannuspaikalleen on varattu elinkeinotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset ja yhteisto i- mintaosuudet: Osavuosiraportti 2 18 (103)

19 2013 Muutos Pikes Oy ,3 % Karelia-Expert Oy ,0 % Teollisuuskylä Oy ,3 % Vaskiviikon kannatusyhdistys ry ,0 % Kolin matkailuyhdistys ry ,0 % Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry ,0 % Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy ,0 % Muu matkailun edistäminen ,7 % Yhteensä ,0 % Pikesin avustusta on laskettu valtuuston päätöksellä vuoden osalta 5 % (n euroa). Tarkoitus on saada alennus pysyväksi. Karelia-Expertin kanssa on sovittu kustannusten laskemisesta viidellä prosentilla osana kaupungin talouden tervehdyttämistä. Teollisuuskylä Oy:n avustus lopetetaan vaiheittain neljän vuoden aikana. Vuonna 2013 avustus pudotettiin eurosta euroon ja vuonna avustus on Vaskiviikon kannatusyhdistys on hakenut avustuksen nostamista euroon. ssa avustus on pidetty ennallaan eurossa. EU- ym. projektit kustannuspaikalla on kaupungin hallinnoima LuontoKolin kasvusysäys-hankkeen osatoteutus, joka jatkuu asti. Kustannuspaikalle on varattu myös kaupungin osuudet Lieksan Teoll i- suuskylä Oy:n hallinnoimiin Puun käytön laaja-alaistaminen ja Seutukaupunkipilotti-hankkeisiin (5.100 ja euroa). Muihin suunnitteilla oleviin hankkeisiin on varattu lisäksi euroa. Yhteisöjen valvonta: Teollisuuskylä Oy: Esko Lehto (Johanna Tähkiö) Ajoharjoitteluratasäätiö: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pikes Oy: Esko Lehto (Matti Taponen, Johanna Tähkiö) Karelia Expert Matkailupalvelu Oy: Johanna Tähkiö (Matti Taponen) Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot: Matti Taponen (Tuomo Kotilainen) PKSSK: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) Tuustaipaleen päihdehuolto: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) PKKY: Arto Sihvonen (Matti Taponen) PKS: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan Energia Holding: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: Arto Sihvonen (Asko Saarelainen) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos: Tuomo Kotilainen (Ilkka Puumalainen) Lieksa-Nurmeksen lentokenttä Oy: Tuomo Kotilainen (Matti Taponen) 1420 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1460 Palo- ja pelastustoimi 1470 Pielisen Karjalan kyytikoordinaattori 1475 Joukkoliikenteen tukeminen 1480 Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet 1490 Maaseutuhallinto 1495 Ympäristöterveydenhuolto Palo- ja pelastustoimesta vastaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, joka toimii Joensuun kaupungin liikelaitoksena. Pielisen karjalan kyytikoordinaattori on Lieksan, Juuan, Nurmeksen ja Valtimon yhteinen pilotti, jota on sovittu jatkettavan vuoden 2015 loppuun. Lieksan kaupunki on palkannut kyytikoordinaattorin ja laskuttaa muilta kunnilta niiden osuudet sopimuksen mukaan (KH ) Joukkoliikenteen tukeminen kustannuspaikalla käsitellään maakuntaliput sekä Kolin kimppakyyti. Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet kustannuspaikalle kirjataan kaupungin osuus verotuskustannuksista, maakuntaliiton ja kuntaliiton maksuosuudet sekä joitakin muita pienempiä jäsenmaksuja. Maaseutuhallinto hoidetaan seudullisesti ja sitä hallinnoi Nurmeksen kaupunki. Osavuosiraportti 2 19 (103)

20 Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Pohjois-Karjalan yhteistoiminta-alueella vastaa Joensuun kaupunki. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ympäristöterveydenhuollon arkiston päättäminen (oma toiminta loppunut helmikuun lopussa 2013) Talous v % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , Vertailussa edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että palo- ja pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto on siirretty hallintopalvelukeskukseen vuoden alussa. Palo- ja pelastustoimen budjetoidut toimintakulut ovat euroa ja ympäristöterveydenhuollon euroa KESKUSHALLINTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1500 Kanslia 1510 Rahatoimisto 1520 Henkilöstöhallinto 1530 Sähköinen kokouskäytäntö 1535 ICT-palvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Kaupungin ja yritysten yhteisrekrytointi Opetushenkilöstön TVA Prosessit ja rakenteet Sähköinen arkistointi Kuntien yhteinen tehtäväluokitus käyttöön 1.3. Sähköinen arkistointi käytössä vuoden aikana Pöytäkirjojen tekeminen kokouksissa Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstövoimavarojen arviointi KT:n uusi suositus henkilöstöraportoinnista otetaan käyttöön vuoden 2013 raportoinnissa Dynasty: valmistelijoiden koulutus (asianhallinta, kokoushallinta, sopimushallinta, sähköinen arkistointi) Koulutusten koordinointi yli palvelukeskusrajojen, yhteiset koulutukset Organisaation ja oman työn kehittämisen valmiuksien lisääminen, työnantajan roolin esille ottaminen Esimiesten säännölliset puolen päivän teemakoulutukset (4-6 koulutusta/v). Mukaan otetaan ammattijärjestöjen edustajia. Suunnitteilla TVA hyväksytty Maakunnallinen hanke päättyy vuoden lopussa. Kunnat jatkavat yhteistyötä v sähköisen arkistonnin käyttöön saamiseksi Vakiintumassa käytännöksi Henkilöstökertomus tehty aikaisemman suosituksen mallin mukaisesti. Uusi malli käyttöön vuoden raportoinnissa. Koulutuspäivät kesäkuussa ja syksyllä Työryhmä tekee esityksen kolmen päivän koulutukseen liittyvistä järjestelyistä. käytäntö. Kerran kuukaudessa pidettävä esimiestunti on hyödyllinen ja vakiintunut. Esimiestuntien vuorovaikutteisuutta ja koulutuksellisuutta on tarkoitus lisätä. Osavuosiraportti 2 20 (103)

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

23.7.2014. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

23.7.2014. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. 1 Lieksan kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Perusturvajohtaja Tero Oinonen Rantalantie 6 81720 LIEKSA Itä-Suomen aluehallintovirasto/ kirjaamo PL 50 50101 MIKKELI Selvityspyyntönne ISAVI/1502/05.06.02/2014

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus 20.10. 286 Kaupunginvaltuusto 27.10. 61 OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 2 Verotulot... 2 Lomautukset... 3 muutokset... 11

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot