TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

2 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy

3 Esipuhe VÄLITILINPÄÄTÖS Tampereen kaupungin välitilinpäätös on laadittu ajalta Välitilinpäätöksen tavoitteena on antaa kesken tilikauden kokonaiskuva kaupungin taloudesta ja olla pohjana tilinpäätösennusteelle sekä antaa tietoa vuoden 2011 talousarvion valmisteluun. Välitilinpäätös on laadittu vastaavilla periaatteilla kuin varsinainen tilinpäätös. Välitilinpäätökseen on sisällytetty koko kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä kaupunkikonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Liitetietoja ja tase-erittelyjä ei välitilinpäätöksessä laadita. Vuositavoitteiden toteutumasta raportoidaan elokuun strategiaraportissa. Välitilinpäätöksen tulos on 0,8 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 53,6 milj. euroa ja se kattaa poistot 101 prosenttisesti. Vuosikate on 21,8 milj. euroa edellisvuoden vertailukelpoista välitilinpäätöstä parempi. Toimintakate on 595,7 milj. euroa. Se on 10,7 euroa eli 1,8 prosenttia ajankohdanvuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot kattavat toimintakuluista 24,5 prosenttia. Nettoinvestoinnit ovat 96,6 milj. euroa. Lainakanta on kasvanut vuoden alusta 36,75 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna kaupungin lainakanta on elokuun lopussa euroa, kun se vuoden alussa oli euroa. Kaupungin asukasmäärä on heinäkuun loppuun mennessä kasvanut 154:lla asukkaalla asukkaaseen. Kaupunkikonsernin tulos on 39,5 milj. euroa ylijäämäinen ja 49,2 milj. euroa parempi kuin elokuun 2009 vertailukelpoinen tulos. Konsernin toimintakate on 478,0 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat 114,2 milj. euroa ja toimintakulut kasvoivat 66,0 milj. euroa. Konsernin vuosikate on 141,7 milj. euroa ja poistot ovat 95,1 milj. euroa. Konsernin vuosikate on parantunut 52,2 milj. euroa viime välitilinpäätöksestä. Konsernin lainakanta on elokuun tilanteessa 766,3 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Tilinpäätökseen 2009 nähden lainakanta on vähentynyt 4,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa vähennettiin henkilöstömenoja 20 milj. euroa yksiköiden talousarvioesityksistä. Säästöt sisältyvät toimintayksiköiden vuosisuunnitelmiin. Välitilinpäätöksen henkilöstömenoennusteen mukaan säästöistä arvioidaan saavutettavan koko kaupungin tasolla 17,5 milj. euroa. Henkilöstömenoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 382,5 milj. euroa, mikä on ajankohdan vuosisuunnitelmaa 6,8 milj. euroa vähemmän. Toteutumaan vaikuttaa välitilinpäätökseen ensimmäistä kertaa tehty lomapalkkavelan jaksotus, mikä vähentää henkilöstömenoja kaupunkitasolla 12,1 milj. eurolla. Välitilinpäätöksen perustella laaditun tuloslaskelmaennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan satunnaisten erien jälkeen 1,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos on 17,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, koska vuosisuunnitelma ei sisällä Tampereen Tietotekniikkakeskuksen liiketoimintakaupan tuottoja. Tulosennuste on parantunut heinäkuun tilanteesta 11,3 milj. euroa, koska verotulojen ennuste on parantunut 10,0 milj. eurolla. Vuoden 2010 ennustettu tulos on vuoden 2009 vertailukelpoista tulosta 17,6 milj. euroa parempi. Ennusteen mukaan nettomenot kasvavat vuoden 2009 vertailukelpoiseen tilinpäätökseen verrattuna 36,0 milj. euroa eli 4,1 prosenttia. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoteen 2009 verrattuna 19,8 milj. euroa (2,8 prosenttia). Valtionosuuksien ennustetaan kasvavan 24,7 milj. eurolla vuodesta 2009, kun vertailutiedoista on vähennetty Tampereen ammattikorkeakoulun toimintaan saadut 33,9 milj. euron valtionosuudet. Ennusteen vuosikate 69,3 milj. euroa riittää kattamaan arvioiduista poistoista 84,9 prosenttia. Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana ja toimintakatteen 8,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ydinprosessien yhteenlaskettu toimintakate on toteutumassa vuosisuunnitelmaa 5,9 milj. euroa heikompana. Ennuste on parantunut heinäkuusta 0,5 milj. euroa. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin toimintakate on toteutumassa 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Suurimmat toimintamenojen ylitykset ovat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluissa. Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä psykososiaalisen tuen palvelujen menojen ylityksistä johtuen. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin toimintakate on toteutumassa 1,5 milj. euroa suunniteltua parempana asiakasmaksutuloista johtuen. Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin 0,4 milj. euroa heikompana. Konsernihallinnon toimintakatteen ennustetaan muodostuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmaksi. Ennuste on heikentynyt heinäkuusta 0,1 milj. eurolla.

4 Esipuhe Hyvinvointipalveluiden yhteenlasketun tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan 4,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Hyvinvointipalvelujen kokonaisennuste on heikentynyt heinäkuusta 1,4 milj. eurolla. Tilikauden tuloksen alitusennusteet ovat Laitoshoidon ( 1,7 milj. euroa), Erikoissairaanhoidon ( 1,6 milj. euroa) sekä Toisen asteen koulutuksen ( 1,0 milj. euroa) tuotantoalueilla. Tampereen Logistiikan liikeylijäämän tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tampereen Aterian ( 0,7 milj. euroa), Tampereen Kaupunkiliikenteen ( 0,4 milj. euroa), Tullinkulman Työterveyden ( 0,3 milj. euroa), Tampereen Tilakeskuksen ( 0,1 milj. euroa) ja Tampereen Aluepelastuslaitoksen ( 0,1 milj. euroa) ennusteet ovat vuosisuunnitelmaa heikommat. Liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketun liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana 72,1 milj. eurona. Yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 0,1 milj. euroa parempi kuin heinäkuun talousraportissa. Tampereen Tietotekniikkakeskus ennustaa ylittävänsä liikeylijäämän vuosisuunnitelmatavoitteensa 2,0 milj. eurolla myyntimäärien kasvun ansiosta. Ennusteessa on huomioitu lokakuun loppuun ajoittuva Tietotekniikkakeskuksen liiketoiminnan myynti. Tampereella Tarja Puskala vs. laskentapäällikkö

5 Välitilinpäätös 5 SISÄLLYSLUETTELO Talouden yleinen kehitys 9 Laskelmat 13 Tuloslaskelma 13 Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät 14 Rahoituslaskelma 17 Tase 19 Investoinnit 21 Konserni 25 Tampereen kaupungin konsernirakenne 25 Konsernituloslaskelma 27 Konsernin rahoituslaskelma 29 Konsernitase 31 Tilaajaosa 37 Kaupungin yhteiset erät 37 Verotulot 37 Valtionosuudet 38 Henkilöstö 39 Korkotuotot ja kulut 42 Muut rahoitustuotot ja kulut 44 Antolainauksen muutokset 45 Lainakannan muutokset 46 Sijoitustoiminta 47 Ydinprosessit ja konsernihallinto 48 Tilaaja ydinprosesseittain 49 Konsernihallinto 66 Strategiset projektit 68 Tuottajaosa 75 Yhteenveto 75 Hyvinvointipalvelut 77 Konsernipalvelut 85 Liikelaitokset ja taseyksiköt 88 Konserniyhteisöt 103 Yhteisöjen talous 103

6 Välitilinpäätös 6

7 Välitilinpäätös 7 TALOUDEN YLEINEN KEHITYS

8 Välitilinpäätös 8

9 Talouden yleinen kehitys 9 TALOUDEN YLEINEN KEHITYS Suhdannenäkymät kohentuneet talven notkahduksen jälkeen Maailmantalous on toipumassa finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta. Sekä maailmantalouden että varsinkin maailmankaupan kasvun ennustetaan olevan varsin nopeaa seuraavien puolentoista vuoden aikana. Vaikka väliaikaisten elvytystoimien ja varastojen täydentämisen kasvuvaikutusten hiipuminen on lisännyt epävarmuutta, maailmantalouden ajautuminen uudelleen taantumaan ei ole todennäköistä. Rahapolitiikka jatkuu hyvin kevyenä ja kasvua tukevana euroalueella. Keskuspankki pyrkii tukemaan rahoitusmarkkinoiden vakautta jatkamalla edelleen poikkeustoimia likviditeetin turvaamiseksi. Euroopan keskuspankin arvioidaan lykkäävän ohjauskoron nostoaan vuoden 2011 lopulle tai jopa se yli. Markkinakorot pysyvät näin ollen historiallisesti erittäin alhaisina myös jatkossa. Kotimaiset kuluttajahintapaineet ovat kapasiteetin vajaakäytön seurauksena vähäisiä tänä vuonna. Hintojen nousuun vaikuttaa eniten raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoista johtuva tuontihintojen nousu. Tämän vuoden inflaatioennuste on noin yksi prosenttia ja ensi vuonna noin kaksi prosenttia. Ensi vuonna hintapaineita voimistavat arvonlisä- ja energiaverojen, tuontihintojen nousu sekä vilkastuva talouden aktiviteetti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kuluttajien luottamusindikaattori on vahvistunut kesäkuukausien aikana tuntuvasti. Vielä keväällä kotitalouksien usko koko maan kehitykseen heikkeni jyrkästi, mutta kesäkuukausien aikana luottamus on palannut ja elokuussa 2010 se oli noussut ennätystasolle. Näin vahva kuluttajien luottamus on mitattu viimeksi vuoden 2000 alussa. Suomen talous on pääsemässä takaisin kasvu-uralle. Kasvukäännettä vauhdittaa viennin elpyminen, kotitalouksien kulutuksen lisääntyminen ja asuntoinvestointien piristyminen perinteisen vientikysynnän vetämänä. Työllisyys on heikentynyt vähemmän kuin aiemmissa taantumissa. Työttömyysaste laskee hitaasti kuluvana vuonna lähestyen 8 prosenttia. Talouskasvun nopeutuminen parantaa edelleen työllisyyttä ensi vuonna ja työttömyysaste painuu jopa alle 8 prosentin. Koska loppuvuosi on alkanut näyttää valoisammalta, on bruttokansantuotteen kasvun ennusteita syksyn alussa nostettu viime keväänä annetuista arvioista. Optimistisimman ennusteen julkaisi Palkansaajien tutkimuslaitos, joka arvioi kasvun yltävän tänä vuonna jopa 3,7 prosenttiin. Valtiovarainministeriökin on nostanut ennustettaan 2,1 prosenttiin, kun vielä keväällä se ennusti kasvun tuskin ylittävän 1 prosenttia. Talouskasvun lähtökohdat säilyvät myönteisinä vuodelle 2011 ja myös investoinnit käynnistyvät. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan ensi vuonna vähintäänkin kuluvan vuoden vauhtia. Etla arvioi tuoreessa ennusteessaan kasvun yltävän jopa 4 prosenttiin. Bruttokansantuotteen volyymin muutos , uudet talousennusteet vuosille Bkt:n muutos, % TK,VM Nordea PT Etla * 2010* 2011*

10 Talouden yleinen kehitys 10

11 Välitilinpäätös 11 LASKELMAT Tuloslaskelma Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät Rahoituslaskelma Tase Investoinnit

12 Välitilinpäätös 12

13 Laskelmat 13 LASKELMAT Tuloslaskelma * Muutos Toimintatuotot Myyntituotot 95,7 87,9 7,8 Maksutuotot 40,0 37,1 2,9 Tuet ja avustukset 20,1 15,6 4,5 Vuokratuotot 25,1 22,9 2,2 Muut toimintatuotot 12,7 15,3-2,6 Toimintatuotot yhteensä 193,5 178,7 14,8 Valmistus omaan käyttöön 54,2 61,6-7,4 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -289,6-298,3 8,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -75,9-76,3 0,4 Muut henkilösivukulut -17,0-21,0 4,0 Palvelujen ostot -319,8-298,8-21,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53,3-53,1-0,2 Avustukset -69,5-68,4-1,2 Vuokrakulut -14,4-14,1-0,3 Muut toimintakulut -3,9-1,9-2,0 Toimintakulut yhteensä -843,4-831,9-11,5 Toimintakate -595,7-591,6-4,1 Verotulot 491,1 478,0 13,2 Valtionosuudet 138,8 122,8 16,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 21,0 22,0-1,0 Muut rahoitustuotot 3,0 5,1-2,1 Korkokulut -4,2-3,5-0,8 Muut rahoituskulut -0,4-1,0 0,6 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 19,3 22,6-3,4 Vuosikate 53,6 31,8 21,8 Poistot ja arvonalentumiset -52,8-55,7 2,9 Tilikauden tulos 0,8-23,9 24,6 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,4 0,4 0,0 Rahastojen lisäys -1,6-0,4-1,2 Rahastojen vähennys 0,6 0,3 0,2 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 0,2-23,5 23, TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Vuosikate/Poistot, % Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate, /asukas Vuosikate/Poistot, % Asukasmäärä Vuosikate, /asukas Asukasmäärä * vertailutiedot oikaistu

14 Laskelmat 14 Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät Milj. euroa VS 2010 Tot 2010 TP 2010 TP 2009** TA 2010*** VS 2010 * Enn Toimintatulot Myyntitulot 624,6 624,4 953,8 957,7 963,2 960,5 Maksutulot 36,9 40,5 59,6 58,7 58,4 62,2 Tuet ja avustukset 20,6 22,2 30,0 30,7 34,2 34,2 Vuokratulot 92,6 94,1 137,2 140,0 141,4 142,0 Muut toimintatulot 15,3 13,9 26,5 22,6 23,0 27,9 Tulot yhteensä 790,0 795, , , , ,9 Valmistus omaan käyttöön 71,3 54,2 101,7 104,2 108,2 100,6 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -296,4-289,6-437,9-434,6-440,0-439,8 Henkilösivukulut 0,0 Eläkekulut -75,2-75,9-113,1-110,9-111,8-114,3 Muut henkilösivukulut -17,7-17,0-28,5-25,9-26,3-26,5 Henkilöstömenot yhteensä -389,3-382,5-579,5-571,4-578,1-580,6 Palvelujen ostot -858,3-842, , , , ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65,7-61,2-96,5-100,1-100,3-97,9 Avustukset -65,8-71,6-105,0-91,9-101,3-104,5 Vuokramenot -83,5-83,1-119,8-125,0-125,2-124,7 Muut toimintamenot -5,1-4,6-5,7-8,1-7,6-8,3 Menot yhteensä , , , , , ,8 Toimintakate -606,4-596,4-868,9-876,1-896,2-904,9 Verotulot 484,5 491,1 716,9 722,2 726,7 736,7 Valtionosuudet 138,4 138,8 183,6 195,6 207,6 208,3 Rahoitustulot ja -menot 18,2 20,0 33,1 27,9 27,9 29,2 Vuosikate 34,7 53,6 64,7 69,6 66,0 69,3 Suunnitelmapoistot -54,9-52,8-82,8-82,4-82,5-81,6 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 Tilikauden tulos -20,3 0,8-18,1-12,8-16,5 1,2 *Elokuun sisäisen tuloslaskelman toteuman toimintakate ja rahoitustulot ja -menot poikkeavat 0,7 milj. eurolla virallisesta tuloslaskelmasta sisäisistä vakuutusmaksuista johtuen. Sisäisten vakuutusmaksujen menot on kirjattu toimintamenoihin ja tulot rahoitustuloihin ** Vuoden 2009 tilinpäätöksen vertailutiedoissa on huomioitu Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistyminen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. ***TA 2010 on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymät muutokset talousarvioon sisältyvät vuosisuunnitelmalukuihin (VS 2010).

15 Laskelmat 15 Tuloslaskelmien sisältö Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa on esitetty kaupungin tuotot ja kulut ajalta Se on laadittu pääosin vastaavilla periaatteilla kuin tilinpäätöksen tuloslaskelma. Esimerkiksi tuottojen ja kulujen jaksotukset ja poistot on kirjattu tilinpäätöksessä noudatettavien periaatteiden mukaisesti, mutta jaksotusraja on korkeampi kuin tilinpäätöksessä. Välitilinpäätöksessä esitetään virallisen tuloslaskelman lisäksi kaupungin tuloslaskelma, joka sisältää myös sisäiset tulot ja menot. Tämän tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa talousarviomuutoksilla päivitetyn talousarvion eli vuosisuunnitelman toteutumista. Sisäiseen tuloslaskelmaan kootaan kaupungin yksiköiden talouden toteumatiedot sekä ennusteet tilinpäätöksen toteutumisesta, joka analysoidaan erikseen. Tuloslaskelmien vertailutiedot Tuloslaskelmien vertailutiedoissa on otettu huomioon Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistyminen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Vertailuluvuista on vähennetty Tampereen ammattikorkeakoulun luvut sekä kaupungin saamat valtionosuudet Tampereen ammattikorkeakoulun toiminnasta (33,9 milj. euroa/vuosi). Vuoden 2009 elokuun vertailuluvuissa on huomioitu tilinpäätöksen yhteydessä takautuvasti tehty 1,3 milj. euron kertapoisto ja verotulot on jaksotettu tasaisesti kuukausille toteutuneen kertymän mukaan. Vertailutietoihin ei ole tehty lomapalkkavelan jaksotusta. Vertailuvuoden 2009 välitilinpäätöksen ylijäämä oli 7,1 milj. euroa. Oikaistu välitilinpäätös 2009 on alijäämäinen -23,5 milj. euroa. Oikaisujen määrä on yhteensä 30,6 milj. euroa, josta verotulojaksotus -26,5 milj. euroa, Tamkin valtionosuus 22,6 milj. euroa, Tamkin toimintakate +19,2 milj. euroa sekä Tamkin poistot 0,6 milj. euroa ja takautuva poistokorjaus - 1,3 milj. euroa. Tuloslaskelmien analysointi Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo, kuinka paljon varsinaisen toiminnan kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Koska verotulot ja valtionosuudet muodostavat merkittävän osan kuntien tuloista, kuntien toimintakatteet ovat negatiivisia. Välitilinpäätökseen on tehty arviona lomapalkkavelan jaksotus, joka lasketaan lomapalkkavelan muutoksena tilinpäätöksestä Muutos on 12,1 milj. euroa ja sen suuruuteen vaikuttaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Välitilinpäätösohjeesta poiketen kirjaus on tehty kaupunkitasoisena (ei SAP-yritystasolla), jotta yksiköiden raportointi ja erityisesti henkilöstösäästöjen raportointi säilyy johdonmukaisena. Lomapalkkavelan jaksotus on tehty vuoden 2010 välitilinpäätöksessä ensimmäistä kertaa ja se vähentää henkilöstömenoja 12,1 milj. eurolla, mikä tulee huomioida vertailussa edelliseen välitilinpäätökseen. Välitilinpäätöksen toimintakate on 4,1 milj. euroa edellisvuoden välitilinpäätöksen vertailukelpoista toimintakatetta heikompi. Lomapalkkajaksotus huomioiden nettomenojen kasvu on 16,2 milj. euroa eli 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintamenot ovat edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 11,5 milj. euroa eli 1,4 prosenttia suuremmat. Toimintatuotot ovat sen sijaan 14,8 milj. euroa eli 8,3 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Välitilinpäätöksen toimintatuotot kattavat 24,5 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate on välitilipäätöstilanteessa 53,6 milj. euroa positiivinen, ja se on 21,8 milj. euroa edellisvuoden välitilinpäätöksen vuosikatetta parempi. Välitilinpäätöksen vuosikate riittää kattamaan poistot 101 prosenttisesti. Verotuloja on kertynyt 13,1 milj. euroa ja valtionosuuksia 16,0 milj. euroa edellisvuoden vertailukelpoisia lukuja enemmän. Välitilinpäätöksen tulos on 0,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma sisältäen sisäiset erät Välitilinpäätöksen toimintakate -596,4 milj. euroa on ajankohdan vuosisuunnitelmaa 10,0 milj. euroa parempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 5,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempina ja toimintakulut ovat toteutuneet 5,0 milj. euroa pienempinä. Toimintakulujen toteutuman arvioinnissa tulee huomioida lomapalkkavelan jaksotus, joka ei sisälly vuosisuunnitelmaan.

16 Laskelmat 16 Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät Toimintakatteen eli nettomenojen tilinpäätösennuste on -904,9 milj. euroa, mikä merkitsee 36,0 milj. euron eli 4,1 prosentin kasvua vuoden 2009 vertailukelpoiseen tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 8,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja 28,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Toimintakulujen osalta ennuste ylittää vuosisuunnitelman 15,4 milj. eurolla. Välitilinpäätöstilanteessa tilikauden toimintakatteen ennuste -904,9 milj. euroa on 1,7 milj. euroa heinäkuussa tehtyä ennustetta heikompi. Verotulojen ennustetta on korjattu lähinnä kunnallis- ja yhteisöverojen osalta heinäkuun tilanteesta yhteensä +10,0 milj. eurolla 736,7 milj. euroon, joka on 10,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ja 14,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Valtionosuuksien ennuste kasvoi 0,7 milj. euroa heinäkuun tilanteesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tilinpäätösennusteen mukaiseksi vuosikatteeksi muodostuu 69,3 milj. euroa, joka kattaa 84,9 -prosenttisesti ennustetut suunnitelmapoistot. Koko kaupungin suunnitelmapoistojen ennuste on -81,6 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Tilikauden tuloksen tilinpäätösennuste on 1,2 milj. euroa ylijäämäinen ja 17,7 milj. euroa parempi kuin vuosisuunnitelman mukainen tulos. Ennuste sisältää Tietotekniikkakeskus liikelaitoksen luovutuksesta syntyvän satunnaisiin eriin kirjattavan arvioidun myyntivoiton 13,5 milj. euroa. Tulosennuste on 19,3 milj. euroa edellisvuoden vertailukelpoista tulosta parempi. Tilaajan ydinprosessien ja konsernihallinnon yhteenlaskettu toimintakate-ennuste 5,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tämä johtuu toimintakulujen 11,7 ylitysennusteesta lähinnä Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen, Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ja Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosesseissa sekä toimintatuottojen 6,2 milj. euron ylitysennusteesta Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin asiakasmaksutuloista ja konsernihallinnon 1,9 milj. euron ylityksestä johtuen. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden yhteenlaskettu tulosennuste on yhteensä 4,0 milj. euroa yhteenlaskettua vuosisuunnitelmaa heikompi. Tuotantoalueista Laitoshoito ennustaa tilikauden tuloksensa toteutuvan vuosisuunnitelmaa 1,7 milj. euroa heikompana, Erikoissairaanhoito 1,6 milj. euroa heikompana ja Toisen asteen koulutus 1,0 milj. euroa heikompana. Avopalveluiden sekä Kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden tuotantoalueet ennustavat tilikauden tuloksensa toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena kun taas Päivähoidon ja perusopetuksen tuotantoalue ennustaa tilikauden tuloksensa toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteenlaskettu tilikauden ylijäämän ennuste ennen varauksia on 35,6 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 1,6 milj. eurolla. Ylijäämäennuste parani 1,0 milj. euroa heinäkuun raportoinnista. Tietotekniikkakeskus ennustaa ylittävänsä vuosisuunnitelmatavoitteen 2,3 milj. eurolla mm. lisääntyneiden volyymien takia. Lisäksi vuodelle 2010 ei tehty aiottuja yksikköhintojen alennuksia, mikä myös parantaa tulosta. Ylijäämä on vuosisuunnitelmaa parempi, vaikka liikelaitoksen toiminta päättyy jo lokakuun lopussa liiketoiminnan myyntiin. Tampereen Aterian 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompaa tulosennustetta rasittaa isojen asiakasryhmien ateriamäärien pieneneminen. Tampereen Kaupunkiliikenne ennustaa tuloksensa alittuvan 0,4 milj. eurolla. Tampereen Aluepelastuslaitos ennustaa alittavansa vuosisuunnitelman tulostavoitteensa 0,2 milj. eurolla. Tampereen Tilakeskuksessa tilikauden tulosennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla lähinnä energiakustannusten ylittymisen vuoksi. Asumisen rahaston ja vahinkorahaston tilinpäätösennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla.

17 Laskelmat 17 Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2010 TP 2009* VS 2010 TP 2010 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 53,6 64,7 66,0 69,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 13,5 Tulorahoituksen korjauserät -7,1-9,7-15,3-15,3 Investointien rahavirta Investointimenot -97,5-133,2-190,1-160,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,8 2,5 3,1 3,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 36,1 15,3 67,6 50,7 Toiminnan ja investointien rahavirta -14,1-60,4-68,6-38,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -0,1-41,0-0,1-0,1 Antolainasaamisten vähennykset 1,7 4,8 2,2 5,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 90,0 72,0 25,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,4-34,9-12,0-12,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 43,2 31,5 0,0 30,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -2,3 18,8-17,5 0,0 Rahoituksen rahavirta 36,0 69,2 44,6 48,0 Rahavarojen muutos 22,0 8,9-24,1 9,6 Rahavarat tilikauden lopussa 135,9 113,9-123,6 Rahavarat tilikauden alussa 113,9-105,1-113,9 Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 2010 TP 2009* Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 5 2 Rahavarojen riittävyys, pv * Tilinpäätöksen 2009 vertailutiedosta on oikaistu pois vuoden vaihteessa yhtiöitetyn TAMK:in vaikutukset vuosikatteeseen ja investointimenoihin, jotta vertailutietoina voitaisiin näyttää samat tiedot kuin tuloslaskelmissa ja investoinneissa. Korjauseränä on käytetty tulorahoituksen korjauseriä. Muita taseen muutoksista tulevia oikaisuja ei ole tehty. Rahoituslaskelman sisältö Rahoituslaskelmassa on kuvattu kaupungin rahan lähteet ja rahan käytöt sekä rahavarojen muutos ajalta Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kaupungin rahavaroihin eli sitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö rahavarat raportoitavan kauden aikana. Rahoituslaskelman eriin on sisällytetty myös liikelaitosten erät, mutta kaupungin sisäiset erät on eliminoitu.

18 Laskelmat 18 Rahoituslaskelman analysointi Rahoituslaskelman tammi elokuun rahavarojen muutos, eli rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien tasesaldojen muutos, on 22,0 milj. euroa positiivinen. Rahavarojen muutos muodostuu toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista. Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tammi elokuussa toiminnan rahavirta muodostui 46,5 milj. euroa positiiviseksi johtuen 53,6 milj. euron vuosikatteesta. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu taseen pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Investointien toteuma, 97,5 milj. euroa, vastaa 51,3 prosenttia koko vuoden vuosisuunnitelmasta. Rahan käyttö investointeihin kokonaisuutena oli 60,6 milj. euroa. Tulorahoituksen ja investointien erotuksena laskettu välitulos toiminnan ja investointien rahavirta oli raportointikaudella 14,1 milj. euroa negatiivinen. Rahoituksen nettorahavirta on välitilinpäätöksessä 36,0 milj. euroa positiivinen. Merkittävin vaikutus rahoituksen rahavirran alkuvuoden toteumaan on lyhytaikaisten lainojen muutoksella, 43,2 milj. euroa, joka on pääosin seurausta konsernin tytäryhtiöiden hyvästä rahoitusasemasta. Lyhytaikaisten lainojen muutos muodostuu lähinnä Sähkölaitoskonsernin viime tilinpäätökseen nähden kasvaneista konsernipankkitilisaldoista, kasvua 19,9 milj. euroa, ja tytäryhtiönä aloittaneesta Piramk Oy:stä, jonka konsernipankkitilisaldo elokuun lopussa oli 15,9 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen kasvu johtuu pääosin sovelletusta laskentatekniikasta, jolloin kaupungin konsernipankkitilillä olevat positiiviset tytäryhtiösaldot näkyvät kaupungin lyhytaikaisina lainoina ja negatiiviset saldot lyhytaikaisina saamisina. Rahoituslaskelman tilinpäätösennuste Kaupungin koko vuoden rahoituslaskelmaennusteen mukaan rahavarojen muutos on 9,6 milj. euroa positiivinen ja 33,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Rahoituslaskelman tilinpäätösennusteen merkittävimmät muutokset vuosisuunnitelmaan nähden ovat 13,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi investointien rahavirta, 13,5 milj. euron ennustetut luovutusvoitot Tietotekniikkakeskuksen liiketoiminnan myynnistä satunnaisissa erissä ja 30,0 milj. euron lyhytaikaisten lainojen lisäykset tytäryhtiöiden konsernipankkitilimuutosten kautta. Vastaavasti pitkäaikaisten lainojen nostojen ennustetaan jäävän 47,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienemmiksi ennakoitua paremman rahoitustilanteen johdosta. Muiden maksuvalmiuden muutosten ennuste poikkeaa ainakin toistaiseksi merkittävän positiivisesti vuosisuunnitelmasta.

19 Laskelmat 19 Tase Milj. euroa Muutos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11,0 13,1-2,1 Aineelliset hyödykkeet 1 058, ,7-13,3 Sijoitukset 658,0 630,1 27,9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4,5 4,8-0,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 3,2 3,0 0,3 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 0,1 2,3-2,2 Lyhytaikaiset saamiset 78,4 58,7 19,7 Rahoitusarvopaperit 57,4 62,4-5,0 Rahat ja pankkisaamiset 78,5 51,5 27,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 949, ,6 51,9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 411, ,2 1,1 Peruspääoma 636,7 636,7 0,0 Arvonkorotusrahasto 126,1 126,1 0,0 Muut omat rahastot 40,9 40,0 1,0 Edellisten tilikausien ylijäämä 607,5 624,2-16,7 Tilikauden ylijäämä 0,2-16,7 16,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 25,1 25,5-0,4 PAKOLLISET VARAUKSET 9,0 9,9-0,8 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 15,4 16,0-0,6 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 182,5 175,9 6,6 Lyhytaikainen 306,1 260,1 46,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 949, ,6 51,9 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 74,0 76,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 39,0 52,0 Kertynyt ylijäämä, milj. euroa Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas Lainakanta, euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset, euroa Asukasmäärä

20 Laskelmat 20 Taseen sisältö Taseessa on kuvattu kaupungin omaisuus- ja pääomaerät välitilinpäätöksen laadintahetkellä ryhmiteltyinä luonteensa mukaan. Taseen eriin on sisällytetty myös liikelaitosten omaisuus ja pääomat, mutta kaupungin sisäiset erät on eliminoitu. Taseen vertailutietona on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksen tase. Tuloslaskelmista ja osin rahoituslaskelmasta poiketen Tampereen ammattikorkeakoulun eriä ei ole oikaistu pois vertailuvuoden tiedoista. Taseen analysointi Taseen loppusumma oli 1 949,6 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi tilinpäätöstilanteeseen verrattuna 51,9 milj. euroa. Taseen vastaavissa muutokset näkyvät selvimmin lyhytaikaisten saamisten lisääntymisinä ja pysyvien vastaavien sijoitusten kasvuna. Sijoitusten kasvusta 28,4 milj. euroa kohdistuu vuoden alusta aloittaneen Piramk Oy:n omaan pääomaan tehtyihin sijoituksiin. Saamisten kasvua selittää välitilinpäätökseen kirjattu lomapalkkavelan muutos, myönnettyjen lyhytaikaisten velkojen lyhennykset sekä konsernipankkitilisaldojen muutokset. Muutokset ovat taseen kannalta pitkälti laskennallisia, etenkin konserninäkökulma huomioituna. Taseen vastaavaa puolella merkittävin erä on pysyviin vastaaviin kuuluva aineelliset hyödykkeet, 1 058,4 milj. euroa, joka muodostaa 54,3 prosenttia taseen loppusummasta. Taseen vastattavissa muutoksia selittää vieraan pääoman muutokset. Uusia pitkäaikaisia rahalaitoslainoja ei ole alkuvuoden aikana nostettu. Pitkäaikaisten lainojen muutos on positiivinen johtuen seuraavan vuoden aikana maksettavien lyhennyserien pienentymisestä vuodenvaihteen tilanteeseen nähden. Lyhytaikaisten lainojen kasvua selittää tytäryhtiöiden rahavarojen kasvu konsernipankkitilillä. Eniten vaikutusta on ollut Sähkölaitos-konsernin rahavarojen kasvulla, 19,9 milj. euroa, ja Piramk Oy:n kuluvalle vuodelle yhdistellyllä konsernipankkitilisaldolla, 15,9 milj. euroa. Lisäksi verotulojen jaksottaminen kasvattaa lyhytaikaisia velkoja välitilinpäätöksessä 30,8 milj. eurolla. Kaupungin omavaraisuusaste on välitilinpäätöksessä 74,0 prosenttia.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I

T A M P E R E E N K A U P U N K I Tilinpäätös 2010 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2010 pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös Kaupunginhallitus Konsernijohtaja Juha Yli Rajala T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Tilinpäätös Tilinpäätös Kaupunginhallitus Konsernijohtaja Juha Yli Rajala T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2012 Konsernijohtaja Juha Yli Rajala T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleistä Olennaista toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot