TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

2 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy

3 Esipuhe VÄLITILINPÄÄTÖS Tampereen kaupungin välitilinpäätös on laadittu ajalta Välitilinpäätöksen tavoitteena on antaa kesken tilikauden kokonaiskuva kaupungin taloudesta ja olla pohjana tilinpäätösennusteelle sekä antaa tietoa vuoden 2011 talousarvion valmisteluun. Välitilinpäätös on laadittu vastaavilla periaatteilla kuin varsinainen tilinpäätös. Välitilinpäätökseen on sisällytetty koko kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä kaupunkikonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Liitetietoja ja tase-erittelyjä ei välitilinpäätöksessä laadita. Vuositavoitteiden toteutumasta raportoidaan elokuun strategiaraportissa. Välitilinpäätöksen tulos on 0,8 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 53,6 milj. euroa ja se kattaa poistot 101 prosenttisesti. Vuosikate on 21,8 milj. euroa edellisvuoden vertailukelpoista välitilinpäätöstä parempi. Toimintakate on 595,7 milj. euroa. Se on 10,7 euroa eli 1,8 prosenttia ajankohdanvuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot kattavat toimintakuluista 24,5 prosenttia. Nettoinvestoinnit ovat 96,6 milj. euroa. Lainakanta on kasvanut vuoden alusta 36,75 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna kaupungin lainakanta on elokuun lopussa euroa, kun se vuoden alussa oli euroa. Kaupungin asukasmäärä on heinäkuun loppuun mennessä kasvanut 154:lla asukkaalla asukkaaseen. Kaupunkikonsernin tulos on 39,5 milj. euroa ylijäämäinen ja 49,2 milj. euroa parempi kuin elokuun 2009 vertailukelpoinen tulos. Konsernin toimintakate on 478,0 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat 114,2 milj. euroa ja toimintakulut kasvoivat 66,0 milj. euroa. Konsernin vuosikate on 141,7 milj. euroa ja poistot ovat 95,1 milj. euroa. Konsernin vuosikate on parantunut 52,2 milj. euroa viime välitilinpäätöksestä. Konsernin lainakanta on elokuun tilanteessa 766,3 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Tilinpäätökseen 2009 nähden lainakanta on vähentynyt 4,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa vähennettiin henkilöstömenoja 20 milj. euroa yksiköiden talousarvioesityksistä. Säästöt sisältyvät toimintayksiköiden vuosisuunnitelmiin. Välitilinpäätöksen henkilöstömenoennusteen mukaan säästöistä arvioidaan saavutettavan koko kaupungin tasolla 17,5 milj. euroa. Henkilöstömenoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 382,5 milj. euroa, mikä on ajankohdan vuosisuunnitelmaa 6,8 milj. euroa vähemmän. Toteutumaan vaikuttaa välitilinpäätökseen ensimmäistä kertaa tehty lomapalkkavelan jaksotus, mikä vähentää henkilöstömenoja kaupunkitasolla 12,1 milj. eurolla. Välitilinpäätöksen perustella laaditun tuloslaskelmaennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan satunnaisten erien jälkeen 1,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos on 17,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, koska vuosisuunnitelma ei sisällä Tampereen Tietotekniikkakeskuksen liiketoimintakaupan tuottoja. Tulosennuste on parantunut heinäkuun tilanteesta 11,3 milj. euroa, koska verotulojen ennuste on parantunut 10,0 milj. eurolla. Vuoden 2010 ennustettu tulos on vuoden 2009 vertailukelpoista tulosta 17,6 milj. euroa parempi. Ennusteen mukaan nettomenot kasvavat vuoden 2009 vertailukelpoiseen tilinpäätökseen verrattuna 36,0 milj. euroa eli 4,1 prosenttia. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoteen 2009 verrattuna 19,8 milj. euroa (2,8 prosenttia). Valtionosuuksien ennustetaan kasvavan 24,7 milj. eurolla vuodesta 2009, kun vertailutiedoista on vähennetty Tampereen ammattikorkeakoulun toimintaan saadut 33,9 milj. euron valtionosuudet. Ennusteen vuosikate 69,3 milj. euroa riittää kattamaan arvioiduista poistoista 84,9 prosenttia. Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana ja toimintakatteen 8,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ydinprosessien yhteenlaskettu toimintakate on toteutumassa vuosisuunnitelmaa 5,9 milj. euroa heikompana. Ennuste on parantunut heinäkuusta 0,5 milj. euroa. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin toimintakate on toteutumassa 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Suurimmat toimintamenojen ylitykset ovat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluissa. Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä psykososiaalisen tuen palvelujen menojen ylityksistä johtuen. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin toimintakate on toteutumassa 1,5 milj. euroa suunniteltua parempana asiakasmaksutuloista johtuen. Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin 0,4 milj. euroa heikompana. Konsernihallinnon toimintakatteen ennustetaan muodostuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmaksi. Ennuste on heikentynyt heinäkuusta 0,1 milj. eurolla.

4 Esipuhe Hyvinvointipalveluiden yhteenlasketun tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan 4,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Hyvinvointipalvelujen kokonaisennuste on heikentynyt heinäkuusta 1,4 milj. eurolla. Tilikauden tuloksen alitusennusteet ovat Laitoshoidon ( 1,7 milj. euroa), Erikoissairaanhoidon ( 1,6 milj. euroa) sekä Toisen asteen koulutuksen ( 1,0 milj. euroa) tuotantoalueilla. Tampereen Logistiikan liikeylijäämän tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tampereen Aterian ( 0,7 milj. euroa), Tampereen Kaupunkiliikenteen ( 0,4 milj. euroa), Tullinkulman Työterveyden ( 0,3 milj. euroa), Tampereen Tilakeskuksen ( 0,1 milj. euroa) ja Tampereen Aluepelastuslaitoksen ( 0,1 milj. euroa) ennusteet ovat vuosisuunnitelmaa heikommat. Liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketun liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana 72,1 milj. eurona. Yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 0,1 milj. euroa parempi kuin heinäkuun talousraportissa. Tampereen Tietotekniikkakeskus ennustaa ylittävänsä liikeylijäämän vuosisuunnitelmatavoitteensa 2,0 milj. eurolla myyntimäärien kasvun ansiosta. Ennusteessa on huomioitu lokakuun loppuun ajoittuva Tietotekniikkakeskuksen liiketoiminnan myynti. Tampereella Tarja Puskala vs. laskentapäällikkö

5 Välitilinpäätös 5 SISÄLLYSLUETTELO Talouden yleinen kehitys 9 Laskelmat 13 Tuloslaskelma 13 Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät 14 Rahoituslaskelma 17 Tase 19 Investoinnit 21 Konserni 25 Tampereen kaupungin konsernirakenne 25 Konsernituloslaskelma 27 Konsernin rahoituslaskelma 29 Konsernitase 31 Tilaajaosa 37 Kaupungin yhteiset erät 37 Verotulot 37 Valtionosuudet 38 Henkilöstö 39 Korkotuotot ja kulut 42 Muut rahoitustuotot ja kulut 44 Antolainauksen muutokset 45 Lainakannan muutokset 46 Sijoitustoiminta 47 Ydinprosessit ja konsernihallinto 48 Tilaaja ydinprosesseittain 49 Konsernihallinto 66 Strategiset projektit 68 Tuottajaosa 75 Yhteenveto 75 Hyvinvointipalvelut 77 Konsernipalvelut 85 Liikelaitokset ja taseyksiköt 88 Konserniyhteisöt 103 Yhteisöjen talous 103

6 Välitilinpäätös 6

7 Välitilinpäätös 7 TALOUDEN YLEINEN KEHITYS

8 Välitilinpäätös 8

9 Talouden yleinen kehitys 9 TALOUDEN YLEINEN KEHITYS Suhdannenäkymät kohentuneet talven notkahduksen jälkeen Maailmantalous on toipumassa finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta. Sekä maailmantalouden että varsinkin maailmankaupan kasvun ennustetaan olevan varsin nopeaa seuraavien puolentoista vuoden aikana. Vaikka väliaikaisten elvytystoimien ja varastojen täydentämisen kasvuvaikutusten hiipuminen on lisännyt epävarmuutta, maailmantalouden ajautuminen uudelleen taantumaan ei ole todennäköistä. Rahapolitiikka jatkuu hyvin kevyenä ja kasvua tukevana euroalueella. Keskuspankki pyrkii tukemaan rahoitusmarkkinoiden vakautta jatkamalla edelleen poikkeustoimia likviditeetin turvaamiseksi. Euroopan keskuspankin arvioidaan lykkäävän ohjauskoron nostoaan vuoden 2011 lopulle tai jopa se yli. Markkinakorot pysyvät näin ollen historiallisesti erittäin alhaisina myös jatkossa. Kotimaiset kuluttajahintapaineet ovat kapasiteetin vajaakäytön seurauksena vähäisiä tänä vuonna. Hintojen nousuun vaikuttaa eniten raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoista johtuva tuontihintojen nousu. Tämän vuoden inflaatioennuste on noin yksi prosenttia ja ensi vuonna noin kaksi prosenttia. Ensi vuonna hintapaineita voimistavat arvonlisä- ja energiaverojen, tuontihintojen nousu sekä vilkastuva talouden aktiviteetti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kuluttajien luottamusindikaattori on vahvistunut kesäkuukausien aikana tuntuvasti. Vielä keväällä kotitalouksien usko koko maan kehitykseen heikkeni jyrkästi, mutta kesäkuukausien aikana luottamus on palannut ja elokuussa 2010 se oli noussut ennätystasolle. Näin vahva kuluttajien luottamus on mitattu viimeksi vuoden 2000 alussa. Suomen talous on pääsemässä takaisin kasvu-uralle. Kasvukäännettä vauhdittaa viennin elpyminen, kotitalouksien kulutuksen lisääntyminen ja asuntoinvestointien piristyminen perinteisen vientikysynnän vetämänä. Työllisyys on heikentynyt vähemmän kuin aiemmissa taantumissa. Työttömyysaste laskee hitaasti kuluvana vuonna lähestyen 8 prosenttia. Talouskasvun nopeutuminen parantaa edelleen työllisyyttä ensi vuonna ja työttömyysaste painuu jopa alle 8 prosentin. Koska loppuvuosi on alkanut näyttää valoisammalta, on bruttokansantuotteen kasvun ennusteita syksyn alussa nostettu viime keväänä annetuista arvioista. Optimistisimman ennusteen julkaisi Palkansaajien tutkimuslaitos, joka arvioi kasvun yltävän tänä vuonna jopa 3,7 prosenttiin. Valtiovarainministeriökin on nostanut ennustettaan 2,1 prosenttiin, kun vielä keväällä se ennusti kasvun tuskin ylittävän 1 prosenttia. Talouskasvun lähtökohdat säilyvät myönteisinä vuodelle 2011 ja myös investoinnit käynnistyvät. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan ensi vuonna vähintäänkin kuluvan vuoden vauhtia. Etla arvioi tuoreessa ennusteessaan kasvun yltävän jopa 4 prosenttiin. Bruttokansantuotteen volyymin muutos , uudet talousennusteet vuosille Bkt:n muutos, % TK,VM Nordea PT Etla * 2010* 2011*

10 Talouden yleinen kehitys 10

11 Välitilinpäätös 11 LASKELMAT Tuloslaskelma Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät Rahoituslaskelma Tase Investoinnit

12 Välitilinpäätös 12

13 Laskelmat 13 LASKELMAT Tuloslaskelma * Muutos Toimintatuotot Myyntituotot 95,7 87,9 7,8 Maksutuotot 40,0 37,1 2,9 Tuet ja avustukset 20,1 15,6 4,5 Vuokratuotot 25,1 22,9 2,2 Muut toimintatuotot 12,7 15,3-2,6 Toimintatuotot yhteensä 193,5 178,7 14,8 Valmistus omaan käyttöön 54,2 61,6-7,4 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -289,6-298,3 8,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -75,9-76,3 0,4 Muut henkilösivukulut -17,0-21,0 4,0 Palvelujen ostot -319,8-298,8-21,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53,3-53,1-0,2 Avustukset -69,5-68,4-1,2 Vuokrakulut -14,4-14,1-0,3 Muut toimintakulut -3,9-1,9-2,0 Toimintakulut yhteensä -843,4-831,9-11,5 Toimintakate -595,7-591,6-4,1 Verotulot 491,1 478,0 13,2 Valtionosuudet 138,8 122,8 16,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 21,0 22,0-1,0 Muut rahoitustuotot 3,0 5,1-2,1 Korkokulut -4,2-3,5-0,8 Muut rahoituskulut -0,4-1,0 0,6 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 19,3 22,6-3,4 Vuosikate 53,6 31,8 21,8 Poistot ja arvonalentumiset -52,8-55,7 2,9 Tilikauden tulos 0,8-23,9 24,6 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,4 0,4 0,0 Rahastojen lisäys -1,6-0,4-1,2 Rahastojen vähennys 0,6 0,3 0,2 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 0,2-23,5 23, TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Vuosikate/Poistot, % Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate, /asukas Vuosikate/Poistot, % Asukasmäärä Vuosikate, /asukas Asukasmäärä * vertailutiedot oikaistu

14 Laskelmat 14 Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät Milj. euroa VS 2010 Tot 2010 TP 2010 TP 2009** TA 2010*** VS 2010 * Enn Toimintatulot Myyntitulot 624,6 624,4 953,8 957,7 963,2 960,5 Maksutulot 36,9 40,5 59,6 58,7 58,4 62,2 Tuet ja avustukset 20,6 22,2 30,0 30,7 34,2 34,2 Vuokratulot 92,6 94,1 137,2 140,0 141,4 142,0 Muut toimintatulot 15,3 13,9 26,5 22,6 23,0 27,9 Tulot yhteensä 790,0 795, , , , ,9 Valmistus omaan käyttöön 71,3 54,2 101,7 104,2 108,2 100,6 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -296,4-289,6-437,9-434,6-440,0-439,8 Henkilösivukulut 0,0 Eläkekulut -75,2-75,9-113,1-110,9-111,8-114,3 Muut henkilösivukulut -17,7-17,0-28,5-25,9-26,3-26,5 Henkilöstömenot yhteensä -389,3-382,5-579,5-571,4-578,1-580,6 Palvelujen ostot -858,3-842, , , , ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65,7-61,2-96,5-100,1-100,3-97,9 Avustukset -65,8-71,6-105,0-91,9-101,3-104,5 Vuokramenot -83,5-83,1-119,8-125,0-125,2-124,7 Muut toimintamenot -5,1-4,6-5,7-8,1-7,6-8,3 Menot yhteensä , , , , , ,8 Toimintakate -606,4-596,4-868,9-876,1-896,2-904,9 Verotulot 484,5 491,1 716,9 722,2 726,7 736,7 Valtionosuudet 138,4 138,8 183,6 195,6 207,6 208,3 Rahoitustulot ja -menot 18,2 20,0 33,1 27,9 27,9 29,2 Vuosikate 34,7 53,6 64,7 69,6 66,0 69,3 Suunnitelmapoistot -54,9-52,8-82,8-82,4-82,5-81,6 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 Tilikauden tulos -20,3 0,8-18,1-12,8-16,5 1,2 *Elokuun sisäisen tuloslaskelman toteuman toimintakate ja rahoitustulot ja -menot poikkeavat 0,7 milj. eurolla virallisesta tuloslaskelmasta sisäisistä vakuutusmaksuista johtuen. Sisäisten vakuutusmaksujen menot on kirjattu toimintamenoihin ja tulot rahoitustuloihin ** Vuoden 2009 tilinpäätöksen vertailutiedoissa on huomioitu Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistyminen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. ***TA 2010 on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymät muutokset talousarvioon sisältyvät vuosisuunnitelmalukuihin (VS 2010).

15 Laskelmat 15 Tuloslaskelmien sisältö Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa on esitetty kaupungin tuotot ja kulut ajalta Se on laadittu pääosin vastaavilla periaatteilla kuin tilinpäätöksen tuloslaskelma. Esimerkiksi tuottojen ja kulujen jaksotukset ja poistot on kirjattu tilinpäätöksessä noudatettavien periaatteiden mukaisesti, mutta jaksotusraja on korkeampi kuin tilinpäätöksessä. Välitilinpäätöksessä esitetään virallisen tuloslaskelman lisäksi kaupungin tuloslaskelma, joka sisältää myös sisäiset tulot ja menot. Tämän tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa talousarviomuutoksilla päivitetyn talousarvion eli vuosisuunnitelman toteutumista. Sisäiseen tuloslaskelmaan kootaan kaupungin yksiköiden talouden toteumatiedot sekä ennusteet tilinpäätöksen toteutumisesta, joka analysoidaan erikseen. Tuloslaskelmien vertailutiedot Tuloslaskelmien vertailutiedoissa on otettu huomioon Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistyminen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Vertailuluvuista on vähennetty Tampereen ammattikorkeakoulun luvut sekä kaupungin saamat valtionosuudet Tampereen ammattikorkeakoulun toiminnasta (33,9 milj. euroa/vuosi). Vuoden 2009 elokuun vertailuluvuissa on huomioitu tilinpäätöksen yhteydessä takautuvasti tehty 1,3 milj. euron kertapoisto ja verotulot on jaksotettu tasaisesti kuukausille toteutuneen kertymän mukaan. Vertailutietoihin ei ole tehty lomapalkkavelan jaksotusta. Vertailuvuoden 2009 välitilinpäätöksen ylijäämä oli 7,1 milj. euroa. Oikaistu välitilinpäätös 2009 on alijäämäinen -23,5 milj. euroa. Oikaisujen määrä on yhteensä 30,6 milj. euroa, josta verotulojaksotus -26,5 milj. euroa, Tamkin valtionosuus 22,6 milj. euroa, Tamkin toimintakate +19,2 milj. euroa sekä Tamkin poistot 0,6 milj. euroa ja takautuva poistokorjaus - 1,3 milj. euroa. Tuloslaskelmien analysointi Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo, kuinka paljon varsinaisen toiminnan kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Koska verotulot ja valtionosuudet muodostavat merkittävän osan kuntien tuloista, kuntien toimintakatteet ovat negatiivisia. Välitilinpäätökseen on tehty arviona lomapalkkavelan jaksotus, joka lasketaan lomapalkkavelan muutoksena tilinpäätöksestä Muutos on 12,1 milj. euroa ja sen suuruuteen vaikuttaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Välitilinpäätösohjeesta poiketen kirjaus on tehty kaupunkitasoisena (ei SAP-yritystasolla), jotta yksiköiden raportointi ja erityisesti henkilöstösäästöjen raportointi säilyy johdonmukaisena. Lomapalkkavelan jaksotus on tehty vuoden 2010 välitilinpäätöksessä ensimmäistä kertaa ja se vähentää henkilöstömenoja 12,1 milj. eurolla, mikä tulee huomioida vertailussa edelliseen välitilinpäätökseen. Välitilinpäätöksen toimintakate on 4,1 milj. euroa edellisvuoden välitilinpäätöksen vertailukelpoista toimintakatetta heikompi. Lomapalkkajaksotus huomioiden nettomenojen kasvu on 16,2 milj. euroa eli 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintamenot ovat edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 11,5 milj. euroa eli 1,4 prosenttia suuremmat. Toimintatuotot ovat sen sijaan 14,8 milj. euroa eli 8,3 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Välitilinpäätöksen toimintatuotot kattavat 24,5 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate on välitilipäätöstilanteessa 53,6 milj. euroa positiivinen, ja se on 21,8 milj. euroa edellisvuoden välitilinpäätöksen vuosikatetta parempi. Välitilinpäätöksen vuosikate riittää kattamaan poistot 101 prosenttisesti. Verotuloja on kertynyt 13,1 milj. euroa ja valtionosuuksia 16,0 milj. euroa edellisvuoden vertailukelpoisia lukuja enemmän. Välitilinpäätöksen tulos on 0,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma sisältäen sisäiset erät Välitilinpäätöksen toimintakate -596,4 milj. euroa on ajankohdan vuosisuunnitelmaa 10,0 milj. euroa parempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 5,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempina ja toimintakulut ovat toteutuneet 5,0 milj. euroa pienempinä. Toimintakulujen toteutuman arvioinnissa tulee huomioida lomapalkkavelan jaksotus, joka ei sisälly vuosisuunnitelmaan.

16 Laskelmat 16 Tuloslaskelmaennuste sisältäen sisäiset erät Toimintakatteen eli nettomenojen tilinpäätösennuste on -904,9 milj. euroa, mikä merkitsee 36,0 milj. euron eli 4,1 prosentin kasvua vuoden 2009 vertailukelpoiseen tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 8,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja 28,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Toimintakulujen osalta ennuste ylittää vuosisuunnitelman 15,4 milj. eurolla. Välitilinpäätöstilanteessa tilikauden toimintakatteen ennuste -904,9 milj. euroa on 1,7 milj. euroa heinäkuussa tehtyä ennustetta heikompi. Verotulojen ennustetta on korjattu lähinnä kunnallis- ja yhteisöverojen osalta heinäkuun tilanteesta yhteensä +10,0 milj. eurolla 736,7 milj. euroon, joka on 10,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ja 14,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Valtionosuuksien ennuste kasvoi 0,7 milj. euroa heinäkuun tilanteesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tilinpäätösennusteen mukaiseksi vuosikatteeksi muodostuu 69,3 milj. euroa, joka kattaa 84,9 -prosenttisesti ennustetut suunnitelmapoistot. Koko kaupungin suunnitelmapoistojen ennuste on -81,6 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Tilikauden tuloksen tilinpäätösennuste on 1,2 milj. euroa ylijäämäinen ja 17,7 milj. euroa parempi kuin vuosisuunnitelman mukainen tulos. Ennuste sisältää Tietotekniikkakeskus liikelaitoksen luovutuksesta syntyvän satunnaisiin eriin kirjattavan arvioidun myyntivoiton 13,5 milj. euroa. Tulosennuste on 19,3 milj. euroa edellisvuoden vertailukelpoista tulosta parempi. Tilaajan ydinprosessien ja konsernihallinnon yhteenlaskettu toimintakate-ennuste 5,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tämä johtuu toimintakulujen 11,7 ylitysennusteesta lähinnä Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen, Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ja Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosesseissa sekä toimintatuottojen 6,2 milj. euron ylitysennusteesta Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin asiakasmaksutuloista ja konsernihallinnon 1,9 milj. euron ylityksestä johtuen. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden yhteenlaskettu tulosennuste on yhteensä 4,0 milj. euroa yhteenlaskettua vuosisuunnitelmaa heikompi. Tuotantoalueista Laitoshoito ennustaa tilikauden tuloksensa toteutuvan vuosisuunnitelmaa 1,7 milj. euroa heikompana, Erikoissairaanhoito 1,6 milj. euroa heikompana ja Toisen asteen koulutus 1,0 milj. euroa heikompana. Avopalveluiden sekä Kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden tuotantoalueet ennustavat tilikauden tuloksensa toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena kun taas Päivähoidon ja perusopetuksen tuotantoalue ennustaa tilikauden tuloksensa toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteenlaskettu tilikauden ylijäämän ennuste ennen varauksia on 35,6 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 1,6 milj. eurolla. Ylijäämäennuste parani 1,0 milj. euroa heinäkuun raportoinnista. Tietotekniikkakeskus ennustaa ylittävänsä vuosisuunnitelmatavoitteen 2,3 milj. eurolla mm. lisääntyneiden volyymien takia. Lisäksi vuodelle 2010 ei tehty aiottuja yksikköhintojen alennuksia, mikä myös parantaa tulosta. Ylijäämä on vuosisuunnitelmaa parempi, vaikka liikelaitoksen toiminta päättyy jo lokakuun lopussa liiketoiminnan myyntiin. Tampereen Aterian 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompaa tulosennustetta rasittaa isojen asiakasryhmien ateriamäärien pieneneminen. Tampereen Kaupunkiliikenne ennustaa tuloksensa alittuvan 0,4 milj. eurolla. Tampereen Aluepelastuslaitos ennustaa alittavansa vuosisuunnitelman tulostavoitteensa 0,2 milj. eurolla. Tampereen Tilakeskuksessa tilikauden tulosennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla lähinnä energiakustannusten ylittymisen vuoksi. Asumisen rahaston ja vahinkorahaston tilinpäätösennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla.

17 Laskelmat 17 Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2010 TP 2009* VS 2010 TP 2010 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 53,6 64,7 66,0 69,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 13,5 Tulorahoituksen korjauserät -7,1-9,7-15,3-15,3 Investointien rahavirta Investointimenot -97,5-133,2-190,1-160,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,8 2,5 3,1 3,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 36,1 15,3 67,6 50,7 Toiminnan ja investointien rahavirta -14,1-60,4-68,6-38,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -0,1-41,0-0,1-0,1 Antolainasaamisten vähennykset 1,7 4,8 2,2 5,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 90,0 72,0 25,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,4-34,9-12,0-12,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 43,2 31,5 0,0 30,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -2,3 18,8-17,5 0,0 Rahoituksen rahavirta 36,0 69,2 44,6 48,0 Rahavarojen muutos 22,0 8,9-24,1 9,6 Rahavarat tilikauden lopussa 135,9 113,9-123,6 Rahavarat tilikauden alussa 113,9-105,1-113,9 Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 2010 TP 2009* Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 5 2 Rahavarojen riittävyys, pv * Tilinpäätöksen 2009 vertailutiedosta on oikaistu pois vuoden vaihteessa yhtiöitetyn TAMK:in vaikutukset vuosikatteeseen ja investointimenoihin, jotta vertailutietoina voitaisiin näyttää samat tiedot kuin tuloslaskelmissa ja investoinneissa. Korjauseränä on käytetty tulorahoituksen korjauseriä. Muita taseen muutoksista tulevia oikaisuja ei ole tehty. Rahoituslaskelman sisältö Rahoituslaskelmassa on kuvattu kaupungin rahan lähteet ja rahan käytöt sekä rahavarojen muutos ajalta Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kaupungin rahavaroihin eli sitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö rahavarat raportoitavan kauden aikana. Rahoituslaskelman eriin on sisällytetty myös liikelaitosten erät, mutta kaupungin sisäiset erät on eliminoitu.

18 Laskelmat 18 Rahoituslaskelman analysointi Rahoituslaskelman tammi elokuun rahavarojen muutos, eli rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien tasesaldojen muutos, on 22,0 milj. euroa positiivinen. Rahavarojen muutos muodostuu toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista. Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tammi elokuussa toiminnan rahavirta muodostui 46,5 milj. euroa positiiviseksi johtuen 53,6 milj. euron vuosikatteesta. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu taseen pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Investointien toteuma, 97,5 milj. euroa, vastaa 51,3 prosenttia koko vuoden vuosisuunnitelmasta. Rahan käyttö investointeihin kokonaisuutena oli 60,6 milj. euroa. Tulorahoituksen ja investointien erotuksena laskettu välitulos toiminnan ja investointien rahavirta oli raportointikaudella 14,1 milj. euroa negatiivinen. Rahoituksen nettorahavirta on välitilinpäätöksessä 36,0 milj. euroa positiivinen. Merkittävin vaikutus rahoituksen rahavirran alkuvuoden toteumaan on lyhytaikaisten lainojen muutoksella, 43,2 milj. euroa, joka on pääosin seurausta konsernin tytäryhtiöiden hyvästä rahoitusasemasta. Lyhytaikaisten lainojen muutos muodostuu lähinnä Sähkölaitoskonsernin viime tilinpäätökseen nähden kasvaneista konsernipankkitilisaldoista, kasvua 19,9 milj. euroa, ja tytäryhtiönä aloittaneesta Piramk Oy:stä, jonka konsernipankkitilisaldo elokuun lopussa oli 15,9 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen kasvu johtuu pääosin sovelletusta laskentatekniikasta, jolloin kaupungin konsernipankkitilillä olevat positiiviset tytäryhtiösaldot näkyvät kaupungin lyhytaikaisina lainoina ja negatiiviset saldot lyhytaikaisina saamisina. Rahoituslaskelman tilinpäätösennuste Kaupungin koko vuoden rahoituslaskelmaennusteen mukaan rahavarojen muutos on 9,6 milj. euroa positiivinen ja 33,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Rahoituslaskelman tilinpäätösennusteen merkittävimmät muutokset vuosisuunnitelmaan nähden ovat 13,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi investointien rahavirta, 13,5 milj. euron ennustetut luovutusvoitot Tietotekniikkakeskuksen liiketoiminnan myynnistä satunnaisissa erissä ja 30,0 milj. euron lyhytaikaisten lainojen lisäykset tytäryhtiöiden konsernipankkitilimuutosten kautta. Vastaavasti pitkäaikaisten lainojen nostojen ennustetaan jäävän 47,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienemmiksi ennakoitua paremman rahoitustilanteen johdosta. Muiden maksuvalmiuden muutosten ennuste poikkeaa ainakin toistaiseksi merkittävän positiivisesti vuosisuunnitelmasta.

19 Laskelmat 19 Tase Milj. euroa Muutos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11,0 13,1-2,1 Aineelliset hyödykkeet 1 058, ,7-13,3 Sijoitukset 658,0 630,1 27,9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4,5 4,8-0,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 3,2 3,0 0,3 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 0,1 2,3-2,2 Lyhytaikaiset saamiset 78,4 58,7 19,7 Rahoitusarvopaperit 57,4 62,4-5,0 Rahat ja pankkisaamiset 78,5 51,5 27,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 949, ,6 51,9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 411, ,2 1,1 Peruspääoma 636,7 636,7 0,0 Arvonkorotusrahasto 126,1 126,1 0,0 Muut omat rahastot 40,9 40,0 1,0 Edellisten tilikausien ylijäämä 607,5 624,2-16,7 Tilikauden ylijäämä 0,2-16,7 16,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 25,1 25,5-0,4 PAKOLLISET VARAUKSET 9,0 9,9-0,8 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 15,4 16,0-0,6 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 182,5 175,9 6,6 Lyhytaikainen 306,1 260,1 46,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 949, ,6 51,9 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 74,0 76,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 39,0 52,0 Kertynyt ylijäämä, milj. euroa Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas Lainakanta, euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset, euroa Asukasmäärä

20 Laskelmat 20 Taseen sisältö Taseessa on kuvattu kaupungin omaisuus- ja pääomaerät välitilinpäätöksen laadintahetkellä ryhmiteltyinä luonteensa mukaan. Taseen eriin on sisällytetty myös liikelaitosten omaisuus ja pääomat, mutta kaupungin sisäiset erät on eliminoitu. Taseen vertailutietona on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksen tase. Tuloslaskelmista ja osin rahoituslaskelmasta poiketen Tampereen ammattikorkeakoulun eriä ei ole oikaistu pois vertailuvuoden tiedoista. Taseen analysointi Taseen loppusumma oli 1 949,6 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi tilinpäätöstilanteeseen verrattuna 51,9 milj. euroa. Taseen vastaavissa muutokset näkyvät selvimmin lyhytaikaisten saamisten lisääntymisinä ja pysyvien vastaavien sijoitusten kasvuna. Sijoitusten kasvusta 28,4 milj. euroa kohdistuu vuoden alusta aloittaneen Piramk Oy:n omaan pääomaan tehtyihin sijoituksiin. Saamisten kasvua selittää välitilinpäätökseen kirjattu lomapalkkavelan muutos, myönnettyjen lyhytaikaisten velkojen lyhennykset sekä konsernipankkitilisaldojen muutokset. Muutokset ovat taseen kannalta pitkälti laskennallisia, etenkin konserninäkökulma huomioituna. Taseen vastaavaa puolella merkittävin erä on pysyviin vastaaviin kuuluva aineelliset hyödykkeet, 1 058,4 milj. euroa, joka muodostaa 54,3 prosenttia taseen loppusummasta. Taseen vastattavissa muutoksia selittää vieraan pääoman muutokset. Uusia pitkäaikaisia rahalaitoslainoja ei ole alkuvuoden aikana nostettu. Pitkäaikaisten lainojen muutos on positiivinen johtuen seuraavan vuoden aikana maksettavien lyhennyserien pienentymisestä vuodenvaihteen tilanteeseen nähden. Lyhytaikaisten lainojen kasvua selittää tytäryhtiöiden rahavarojen kasvu konsernipankkitilillä. Eniten vaikutusta on ollut Sähkölaitos-konsernin rahavarojen kasvulla, 19,9 milj. euroa, ja Piramk Oy:n kuluvalle vuodelle yhdistellyllä konsernipankkitilisaldolla, 15,9 milj. euroa. Lisäksi verotulojen jaksottaminen kasvattaa lyhytaikaisia velkoja välitilinpäätöksessä 30,8 milj. eurolla. Kaupungin omavaraisuusaste on välitilinpäätöksessä 74,0 prosenttia.

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I

T A M P E R E E N K A U P U N K I Tilinpäätös 2010 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2010 pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Kaupunginhallitus

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala vs. strategiapäällikkö Kirsi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot