KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle

2 Sisältö 1. Johdanto Lähtökohdat Kotityöpalveluala Kainuussa Kotityöpalvelu - työtä kodeissa Koulutus Kotityöpalvelualan viestinnän nykytila Viestinnän periaatteet Viestinnän painopisteet Viestinnän kohderyhmät SWOT-analyysi Viestinnän tavoitteet Sisäiset Ulkoiset Viestintäkanavat Sähköpostiviestit Sosiaaliset mediat Facebook Pukeutuminen Puhelimeen vastaaminen Www-sivujen hakukoneoptimointi Kotityöpalvelualan profilointi Missio, visio, arvot Perusviestit Alan tavoitekuva Viestinnän sääntöjä ja käytäntöjä Mediaviestintä Vinkkejä tiedottamiseen ja mediaviestinnän hoitamiseen Toimenpiteet Sisäinen markkinointi Viestintäsuunnitelman jalkauttaminen Markkinointikanavat ja -välineet Mediaviestintä Verkostoyhteistyö Sosiaaliset mediat Lyhytkoulutukset Myynninedistäminen Verkkonäkyvyyden parantaminen Valtakunnallinen näkyvyys Seuranta Viestinnän vuosikello... 43

3 1. Johdanto Viestintä on pienistä asioista kiinni. Viestinnän on oltava ajantasaista ja ennakoivaa, se ei ole pelkästään sanoja. Laadukkaasti viestivä yritys osoittaa viestinnän avulla tekoja ja tarjoaa tietoa. Tässä julkaisussa esitellään Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma, joka valmistui Mainostoimisto Hermon tekemänä kesällä 2011 Kainuun kotityöpalveluverkostolle. Viestintäsuunnitelman tilaajana oli Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke. Viestintäsuunnitelman laatimiseen on osallistunut hankkeeseen sitoutuneita, kainuulaisia kotityöpalvelualan toimijoita. Viestintäsuunnitelman alkuperäistä sisältöä on päivitetty huhtikuussa Viestintäkäytänteet ja -tavat muuttuvat ja kehittyvät kokoajan. Emme vastaa mahdollisten viestintäsuunnitelman virheiden tai muuttuneiden käytänteiden vuoksi mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kajaanissa huhtikuussa 2012 Ulla Väisänen, projektipäällikkö Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -(ESR) hanke Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeen yleistavoite: palvelujen saatavuus alan koulutuksen kehittäminen Kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. palvelujen laadukkuuden vahvistaminen kainuulaisten yrittäjien toiminnan tukeminen 3

4 2. Lähtökohdat 2.1 Kotityöpalveluala Kainuussa Kotityöstä tulee palvelu kun se ostetaan kodin ulkopuolelta. Kotityöpalveluala on jokseenkin uusi ja kehittymässä oleva ammatti- ja elinkeinoala. Tämän vuoksi alan tunnettuus on niin Kainuun alueella kuin valtakunnallisestikin suhteellisen vähäistä. Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelman tavoitteena on tehdä kotityöpalvelualaa tunnetuksi Kainuun seudulla. Lisäksi suunnitelma tarjoaa käytännön toimenpiteitä ja ohjeistuksia Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeessa mukana olevien yritysten viestintään. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeessa ( ) on mukana 19 yritystä, joko koulutusten tai työryhmätyöskentelyn kautta. Yhteensä Kainuun alueella on alan yritystä, jotka tarjoavat mm. avustamis- ja asiointipalveluja sekä kotisiivousta. Noin 20 yrityksen toimialueena on Kajaani, yrityksiä on lisäksi Sotkamossa, Suomussalmella, Hyrynsalmella, Puolangalla, Ristijärvellä, Paltamossa, Kuhmossa ja Vaalassa. Tavallisin kainuulainen kotityöpalveluyritys on osuuskunta tai toiminimellä työskentelevä yksinyrittäjä. Keskimäärin kainuulainen kotityöpalveluyritys työllistää 2-5 henkilöä eli yritykset ovat suhteellisen pieniä. Alueella kotityöpalvelua tarjoavien yritysten lisäksi kolmannen sektorin palveluntarjoajiin kuuluvat yhdistykset, kyläyhdistykset, järjestöt ja liitot. Lisäksi alalla toimii remontointiyrityksiä ja hoivapalveluyrityksiä, joiden palveluista osa kuuluu kotityöpalvelujen joukkoon. Kotityöpalvelualalla on oma sertifioitu laatujärjestelmä. Kotityöpalvelun laatusertifikaatti myönnetään yksityiselle palvelun tuottajalle tunnustuksena yrityksen ja sen palveluiden valtakunnallisten laatukriteereiden täyttymisestä. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. 4

5 2.2 Kotityöpalvelu - työtä kodeissa Kotityöpalvelu on erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- ja sairaanhoitoalan ammatillista koulutusta. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kotisiivouspalvelut kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut kodin ruokapalvelut ja kodin pienet juhlat pihan ja puutarhanhoitopalvelut kodin kunnossapito- ja remontointipalvelut tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut tilapäinen lastenhoito tilapäinen lemmikkieläinten hoito hoiva vain henkilökohtaisen avustamisen ja asioinnin osalta avustaminen muun muassa henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa avustaminen kodin ulkopuolella esimerkiksi ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa asiakkaan puolesta asiointi virastoissa, apteekissa, kaupassa, postissa. 2.3 Koulutus Kainuussa kotityöpalvelualan koulutusta järjestetään Kainuun ammattiopistolla. KAO:n koulutustarjonnassa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitila- tai kodinhuoltaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Yrityksille suunniteltuja lyhytkoulutuksia Hygieniakoulutus ja testi Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmäkoulutus Palveluja kotiin -passi Puhtaanapidon lyhytkoulutukset Tutustu koulutuksiin 5

6 2.4 Kotityöpalvelualan viestinnän nykytila Tällä hetkellä alan toimijat ja yrittäjät hoitavat viestintänsä ja markkinointinsa itse. Osa toimijoista on aktiivisesti näkyvillä. Viestintää suoritetaan kuitenkin pääasiassa arkiviestinnän tasolla päivittäisiä rutiineja ja yhteydenpitoa hoitamalla. Yhtenäistä, suunniteltua ja kokonaisvaltaista mielikuvaa alasta alueella ei ole rakennettu viestinnän keinoin eikä yhtenäisiä viestintäkäytänteitä ole. Toimiala on suhteellisen uusi ja tämän vuoksi sen tunnettuus on vielä tällä hetkellä vähäinen. Kainuun ammattiopisto on opiskelijarekrytoinnin tueksi luotunut alan koulutusten esitteitä. Hankkeella on omat esitteet. Viestintäsuunnitelman painopiste on ulkoisessa viestinnässä toimialan tunnettuuden lisäämisessä. Yhteiskunnan tarjoamista tukimuodoista, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksestä, palveluseteleistä ja sosiaalisten palveluiden arvonlisäverottomuudesta, tulee viestiä tehokkaammin. Erityisen tärkeää on rakentaa mielikuvaa palvelujen laadukkuudesta ja luotettavuudesta, sillä asiakkaiden ennakkoasenteet kotityöpalveluja tarjoavia, tuntemattomia ja omaan kotiympäristöön päästettäviä henkilöitä kohtaan voivat olla jyrkkiä. Alan koulutetuilla ja osaavilla henkilöillä on suuri rooli kotityöpalvelualan arvostuksen ja imagon kohottamisessa. Halutunlaisen mielikuvan luominen ja vahvistaminen sekä yhtenäisten toimintamallien toteuttaminen yritysten keskuudessa on tärkeää toimialan tunnettuuden ja kysynnän kasvattamiseksi. Lisäksi alan toimijoita kannattaa kannustaa pitkäjänteisen asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen, jonka myötä palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen luottamus kasvaa. Myös alan koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota alan mielikuvatekijöiden ja arvojen välittämiseen. Palvelujen laatuerot, hinnoittelun haitari ja palvelutahojen kirjavuus vaikuttavat alan arvostukseen, asiakkaiden luottamukseen ja myös työvoiman saatavuuteen. Yhteisten hinnoitteluja palvelumallien laatiminen on kuitenkin haastavaa ellei miltei mahdotonta. Yhteisillä viestintäkäytänteillä toimialasta voidaan luoda helposti lähestyttävää, yhtenäistä ja selkeää mielikuvaa. 6

7 Myös laatujärjestelmin ja -sertifikaatein palvelualan toimintaan luodaan yhtenäisyyttä. Toimialan suurimpia haasteita Kainuussa ovat palvelujen tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen, laadukkaasti ja ammattitaitoisesti tuotettujen palvelujen saatavuus pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla, perinteiset käsitykset kotityöstä ja asiakkaiden taloudelliset esteet palvelujen käytölle. Haasteita kotityöpalveluyritysten toimintaan asettavat lisäksi potentiaalisten palveluiden käyttäjien epäilykset palveluiden laadun ja luotettavuuden suhteen. 2.5 Viestinnän periaatteet Kainuun kotityöpalvelujen viestinnässä korostetaan seuraavia periaatteita ja ominaisuuksia, joita jokainen alan toimija voi teroittaa omassa toiminnassaan, niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Ajantasaisuus Viestintä on ajantasaista ja ennakoivaa. Tietoa, viestintäkanavia ja -välineitä päivitetään jatkuvasti. Keskeisille tahoille ja asianomaisille tarjotaan tuoretta tietoa ja tiedotetaan asioista hyvissä ajoin. 7

8 Avoimuus Asioista perusteluineen kerrotaan avoimesti, mikä edesauttaa asioiden ymmärtämistä ja toteuttamista. Väärää tietoa ja huhupuheita vältetään tarjoamalla oikeaa tietoa. Vuorovaikutuksellisuus Yksisuuntaisen tiedottamisen sijaan painotetaan kaksisuuntaista keskustelua eri yhteistyötahojen kanssa. Vuorovaikutuksen, kohderyhmien kuuntelun ja palautteen avulla viestintä on mahdollisimman tehokasta. Kuunnellaan niin verkoston eri jäseniä, asiakkaita kuin muitakin sidosryhmiä ja luodaan mahdollisuudet palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tasapuolisuus Viestinnällä tavoitetaan kaikki tarpeelliset tahot ja sidosryhmät oikea-aikaisesti. Tiedonkulku on luonteeltaan avointa eikä tarpeellista tietoa pantata. Yhteisöllisyys Viestinnällä pyritään rakentamaan yhteistä kotityöpalvelualan henkeä ja sitoutetaan niin sisäisiä kuin ulkoisiakin kohderyhmiä. Toiminnallisuus Viestintä ei ole pelkästään sanoja, vaan sen avulla osoitetaan tekoja ja tarjotaan myös konkreettisia keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Näitä ovat esim. markkinointimateriaalit, kuten viestintäsuunnitelman pohjalta laaditut esitteet tai lehti-ilmoitukset sekä määriteltyjen periaatteiden ja arvojen mukainen käyttäytyminen asiakkaan luona. Hyödyllisyys Viestintä tukee tehokkaasti kotityöpalvelualan toimijoita ja hyödyttää niin yrityksiä, asiakkaita, seudun asukkaita kuin koulutusta tarjoavaa oppilaitosta opiskelijoineen. 8

9 2.6 Viestinnän painopisteet Kolme painopistealuetta, joihin erityisesti viestinnässä kiinnitetään huomiota, ovat: a) Ydinviestien määrittely tarkasti kohderyhmän mukaan luodaan pääviesti ja sitä tukevat perusviestit luodaan persoona eli tavoitekuva sekä asiakaslupaus kotityöpalvelulle näiden viestien lanseeraaminen verkoston toimijoille (mm. palavereissa, profiiliohjeiston avulla) b) Oikean kohderyhmän tavoittaminen luodaan kanavat ja käytännöt, joiden avulla viestit menevät perille halutuille kohderyhmille (viestinnän toimenpidesuunnitelma) c) Palvelun eduista ja hyödyistä (rationaalisista perusteista) viestiminen eri sidosryhmillä ei ole oikeaa ja riittävää tietoa palvelun käytön hyödyistä palvelun ostajat, yrittäjät, potentiaaliset yrittäjät, oppilaitokset avainasemassa ostajan opas, jossa kerrotaan kotityöpalvelualasta asiakkaan näkökulmasta 2.7 Viestinnän kohderyhmät Viestintää tulisi räätälöidä aina tarkoin määritellyille kohderyhmille. Ydinviesti pysyy samana, mutta esitystapa, kieli, kanavat ja välineet voivat vaihdella niin, että viesti tavoittaa vastaanottajansa parhaiten. Viestinnän suunnittelun tulee olla siis kohderyhmälähtöistä. Mitä paremmin yhteisö tuntee kohderyhmänsä, sitä paremmin viestit menevät perille. Viestinnän toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin viestinnässä onnistutaan vaikuttamaan kohderyhmien motiiveihin eli siihen mitä kohdehenkilö haluaa saada ja miltä hän haluaa välttyä. Tärkeää on selvittää keitä kohderyhmiin kuuluu, millaisia kohdehenkilöt ovat ja mistä heidät tavoittaa. Tällöin viesti voidaan räätälöidä kohdehenkilöä kiinnostavaksi sisällöllisesti ja tyylillisesti. 9

10 Kotityöpalvelujen ensisijaisia kohderyhmiä ovat: Asiakkaat Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat työssä käyvät lapsiperheelliset vanhukset vanhusten omaiset (mm. Etelä-Suomessa) kehitysvammaiset ja liikuntarajoitteiset, heidän omaiset Opiskelijat Nykyiset ja potentiaaliset opiskelijat: nuoret ja alaa vaihtavat aikuiset Lähihoitajakoulutukseen hakeneet, jotka eivät pääse koulutukseen. Yrittäjät (asenteisiin vaikuttaminen, tavoitemielikuvan jalkauttaminen) Verkoston jäsenyritykset Potentiaaliset yrittäjät Muut Kunnan päättäjät ja viranomaiset Media Seuraavalla sivulla sidosryhmäkartta, jossa listattuna niin ensisijaisia kuin toissijaisiakin tahoja, joihin viestinnällä voidaan vaikuttaa ja jotka voivat vaikuttaa kotityöpalvelualan viestintään. 10

11 Viranomaiset, kunnan päättäjät Järjestöt Omaishoitajat Opiskelijat Nykyiset asiakkaat Media Alueen asukkaat Työssä käyvät lapsiperheet Kainuun kotityöpalvelu Potentiaaliset asiakkaat Vanhukset, vanhusten omaiset Alan yrittäjät Yrittäjiksi aikovat ELY-keskus, sosiaalitoimi Oppilaitokset Lähihoitaja koulutuksesta kiinnostuneet Alaa vaihtavat aikuiset Nykyiset työntekijät Nuoret Hoito- ja palvelukodit Kehitysvammaiset ja liikuntarajoitteiset Kohderyhmäanalyysiä: Lisäksi viestinnässä kannattaa huomioida mahdollisuuksien mukaan seuraavat ryhmät: Sinkkutaloudessa asuvat miehet, eronneet ja lesket Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat henkilöt, koulutuksiin houkuttelu tätä kautta koulutettuja tekijöitä työelämään 2.8 SWOT-analyysi SWOT-analyysi viestinnän suunnittelun tueksi on laadittu niin kotityöpalvelualan ominaisuuksia kuin viestinnänkin näkökulmia tarkastelemalla. SWOT-analyysissä on tarkasteltu kotityöpalvelualan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuuksia tulisi kehittää entisestään, heikkouksia poistaa, mahdollisuuksia hyödyntää ja uhkia torjua suunnitelmallisin toimenpitein. 11

12 Vahvuudet Ammattimaisuus ja osaaminen toimialalla Ammatillisuus koulutuksen kautta Palvelutarjonnan monipuolisuus Kysyntä palveluille olemassa Työntekijöiden pysyvyys jokseenkin hyvä Puskaradio tehokas kanava Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeeseen sitoutuneilla yrityksillä nettisivut Heikkoudet Ei tarpeeksi tietoa toimialan mahdollisuuksista ja ammatillisuudesta Ei tietoa yhteiskunnan tarjoamista tukimuodoista, esim. kotitalousvähennyksestä, palveluseteleistä ja sosiaalisten palveluiden arvolisäverottomuudesta Verkostoituminen alan toimijoiden kesken Kainuun alueella - pelko yrittäjien kesken on, että menetetään asiakkaat Henkilöstön pohjakoulutus vaihtelee suuresti Ammattitaitoista/motivoitunutta uutta alan henkilöstöä ei ole paljon saatavilla Palkkataso alalla on alhainen työn vaativuuteen verrattuna Työvoiman saanti, työtunnit vaihtelevat viikoittain Hinta monelle palvelun käytön este työttömän työnhakijan palkkaaminen työnantajalle (yksityisille talouksille) edullisempaa. (Työttömien käyttö vähäistä.) Asiakas ei tiedä mitä ostaa: toimijoille kunnolliset työohjeet ja pelisäännöt, jotka käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi ennen palvelun toteuttamista. Kattavat ja selkeät palvelusopimukset ja palvelukuvaukset Palvelujen hinnoitteluerot eri toimijoiden välillä eli ei voida tehdä hintakartellia Hajanainen vaikeasti löydettävä tieto palveluntarjoajista Palvelujen saatavuus huono erityisesti pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla Ammattitermit hankalia maallikolle, esim. ylläpito- ja perussiivous pyritään puhumaan asiakkaan kielellä Yhteismarkkinointi haasteellista kaikkien ei ole mahdollista kasvattaa liiketoimintaa ja hankkia uusia asiakkaita tai paikkakunnalla ei ole muita alan yrityksiä, joiden kanssa tehdä markkinointiyhteistyötä 12

13 Mahdollisuudet Palvelujen kysynnän kasvu Toimialan tunnettuuden parantaminen viestinnän keinoin Uudet asiakaskunnat, mm. työssä käyvät perheelliset Nykyaikaisista siivousvälineistä ja -tavoista tiedottaminen, esim. vedetön siivous Verkoston yhteiset markkinointiponnistukset, yhteismarkkinointi Luotettavan mielikuvan luominen nostaa palvelujen kysyntää Omaisten tiedottaminen palveluista esim. Etelä-Suomessa Potentiaalisten opiskelijoiden houkuttelu koulutukseen lähihoitajakoulutuksesta kiinnostuneista Verkoston yhteiset kiertävät (tunti-)työntekijät (mm. lomien aikana tuuraaminen, kiireapulaisena toimiminen jne.) Verkoston yhteishankinnat, laitteet, koulutukset (edullisuus) Paikallisuutisten ja paikallisen näkyvyyden hyödyntäminen Alan koulutuksen tarjoaminen etänä, esim. Moodle-ympäristön hyödyntäminen Henkilöstövuokrayritysten mukaan saaminen kotityöpalvelualan toimijaverkostoon Houkutteleva näkyminen koulutus- ja rekrytointimessuilla Sähköisten viestintävälineiden tehokas hyödyntäminen Uhat Edullisemmin palveluja tarjoavat, alihinnoittelevat yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat, ei ammattilaiset Iäkkäät asiakkaat eivät halua nuoria työntekijöitä Fyysinen työ ja terveydelliset esteet ovat monelle työnteon esteenä Välimatkat hankaloittavat verkostoitumista Verkostoitumisen esteenä toimijoiden kilpailuasetelma Suurempien toimijoiden koetaan jyräävän palveluillaan pienemmät yritykset Hoiva-avustajakoulutuksen perustaminen osaamisen täydentäminen kotityöpalvelukoulutuksen tutkinnon osalla? 13

14 Toiminnan ja viestinnän suurimmat haasteet: Toimialaa ja palvelujen monipuolisuutta ei tunneta tarpeeksi Alaa ei koeta vetovoimaiseksi ja kiinnostavaksi Verkostoituminen ja yhteistyö haasteellista kilpailuasetelman vuoksi Toimialan yhteinen tahtotila ja selkeä tavoitekuva puuttuu Alan toimijoiden yhteisten käytänteiden ja tiedotustavan puuttuminen Osaajien houkutteleminen alalle, opiskelijoiden saaminen koulutuksiin Harvaan asuttu alue, välimatkat aiheuttavat haasteita toiminnalle Palvelujen monipuolisuudesta viestiminen Yhdellä viestintäkanavalla, esim. lehti-ilmoituksilla, ei tavoiteta kaikkia kohderyhmiä Palveluntarjoajien löydettävyys huono 3. Viestinnän tavoitteet 3.1 Sisäiset Alueen toimijoiden verkostoituminen Halutun mielikuvan rakentaminen ja jalkauttaminen alan toimijoille Toiminnan hyvien periaatteiden ja yhteisten pelisääntöjen laatiminen Sisäisen markkinoinnin ja tahtotilan vahvistaminen, ammattiylpeyden vahvistaminen Tuotteistamisen kehittäminen, mm. lisämyynti Keinoja: Verkoston säännölliset palaverit, yritysten houkuttelu mukaan Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeeseen ja koulutuksiin, yhteinen verkkosivusto ja esitteet, yhteismarkkinointi, kuten Facebook ja lehti-ilmoittelu Viestintäsuunnitelman, toimenpiteiden ja tavoitekuvan rakentaminen ja sen jalkauttaminen alan toimijoille, mm. profiiliohjeisto Tuotteistamiskoulutukset, ohjeet tuotteistamisesta ja palvelujen paketoinnista yrittäjille 14

15 3.2 Ulkoiset Toimialan tunnettuuden parantaminen, yleisen tietoisuuden lisääminen alueella Palvelujen kysynnän kasvattaminen Uusien koulutettujen työntekijöiden tavoittaminen, opiskelijoiden rekrytointi Halutun tavoiteimagon rakentaminen ja siitä viestiminen Keinoja: Markkinoinnin tehostaminen, lehti-ilmoittelu, esitteet, mediaviestintä ja -tiedottaminen Selkeä viestiminen palvelutarjonnasta, viestinnän kohderyhmälähtöinen räätälöinti, viestien tehokas kohdentaminen Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö, mm. tutustumiskäynnit yrityksiin, työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen saanti Tavoiteimagosta viestiminen, yhtenäisyys ja houkuttelevuus markkinointiviestinnässä 4. Viestintäkanavat Kotityöpalvelualan yritykset käyttävät Kainuussa markkinoinnissaan ja viestinnässään kukin omia materiaalejaan ja välineitä, kuten: Verkkosivuja Markkinointimateriaaleja, esitteitä ja käyntikortteja Lehti-ilmoituksia Sähköpostiviestejä ja -tiedotteita 15

16 Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeella on omat nettisivut osoitteessa Sivusto on laadittu hankkeen näkökulmasta eikä se näin ollen palvele suoraan asiakasta. Asiakas ei löydä palveluja ja palveluntarjoajia helposti ko. sivun kautta. Tulevassa alan verkostoitumisen edistämiseksi, halutun mielikuvan luomiseksi, tunnettuuden parantamiseksi ja kysynnän kasvattamiseksi mahdollisuutena on ottaa käyttöön mm. seuraavia viestintävälineitä ja -kanavia: Yhteinen verkkosivuportaali (Kainuun kotityöpalveluyritykset) Tätä kautta voidaan houkutella mukaan monia toimijoita Yleisesite, jossa mukana kaikki kotityöpalvelualan toimijaverkoston jäsenet Yhteislehti-ilmoittelu Profiiliohjeisto, jonka avulla mielikuvalliset tekijät ja hyvät viestintäkäytänteet lanseerataan alan toimijoille Koordinoitu mediaviestintä, säännölliset mediatiedotteet (Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeen toimesta) Facebook-sivu opiskelijarekrytointiin ja opiskelijoiden sitouttamiseen, Facebook-mainonta Koulutuksien hakuaikojen yhteydessä opiskelijoille suunnattu kampanja (mm. Facebook-, suorapostituskirjeet / liitteet esim. paikallislehden välissä) Yhtenäiset viestintäkäytänteet koko yrityksessä edesauttavat halutun mielikuvan muodostumista. Jokainen työntekijä toimii yrityksen käyntikorttina. Seuraavassa ohjeistusta itsestään selviltä tuntuviin, mutta kokonaisuuden luomisessa erittäin merkityksellisiin käytänteisiin. Näistä käytänteistä on suositeltavaa luoda ohjeet verkoston jäsenille, jossa pääasiat ja yhtenäiset säännöt tuodaan esiin. Muistiinpanoja 16

17 4.1 Sähköpostiviestit Oikein käytettynä sähköposti on tehokas viestintäväline. Sillä tavoitetaan nopeasti ja yhtäaikaisesti useita vastaanottajia. Sähköpostin lähetyskynnys on tämän vuoksi alhainen. Sitä kannattaa käyttää harkiten, ettei tule lähetettyä sellaista, mikä kaduttaa myöhemmin. Ohjeita: Sähköpostiviesti lähetetään kaikille verkoston jäsenille, kun aihe on tarpeeksi tärkeä. Vältä kirjoittamasta sähköpostissa sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan vastaanottajalle kasvotusten. Älä lähetä asiattomia viestejä henkilöille, joita et tunne henkilökohtaisesti. Muista myös olla tarkkana viestin edelleen lähettämisen suhteen. Mikäli viestiketjussa on jotain sellaista, joka ei koske vastaanottaa tai mitä hänen ei ole tarpeellista tietää, viestiä ei sellaiseen tule välittää eteenpäin. Sähköpostiviesteihin, joihin pyydetään vastausta on vastattava. Julkisesti yhteystiedoissa ilmoitettuun sähköpostiin lähetettyihin viesteihin tulee vastata arkisin vuorokauden sisällä. Automaattista poissaolovastausta kannattaa käyttää, mikäli henkilö on lomalla tai muuten sähköpostin tavoittamattomissa. Viestissä tulee ilmaista milloin henkilö on tavoitettavissa ja kenen puoleen kääntyä kiireellisissä asioissa. Sähköpostien allekirjoituksessa suositaan yhtenäistä käytäntöä. Suositus ja esimerkki sähköpostiviestin allekirjoituksesta: Kaisa Kotityöläinen ammattinimike Kotityöpalvelu Pouta Oy Kotityökatu Kotila Puh./Tel Fax

18 4.2 Sosiaaliset mediat Sosiaalisissa medioissa käytävän julkisen keskustelujen kautta yhteisöistä muodostuu mielikuvia. Osallistumalla keskusteluun vääriä käsityksiä voidaan paikata ja aiheiksi tuoda positiivisia seikkoja, joilla voidaan osaltaan vaikuttaa mielikuvien muodostumiseen. Kotityöpalveluista kiinnostuneet etsivät tietoa verkosta, joten on tärkeää, että ensimmäiseksi syntyvä mielikuva alasta on positiivinen. Sosiaaliseen mediaan osallistumisessa kannattaa huomioida seuraavia seikkoja. Ohjeita: Älä piiloudu nimimerkin taakse, vaan kirjoita rehdisti omalla nimelläsi. Seiso sanojesi takana. Älä puhu pahaa muista alan toimijoista. Puhu totta äläkä spekuloi. Muista, että kertomasi asiat nähdään yleisemmällä tasolla et siis välttämättä edusta pelkästään itseäsi vaan myös koko toimialaa. Ole kärsivällinen älä kirjoita tunnekuohussa mitä sattuu. Pyri tuomaan keskusteluihin myös positiivisia asioita. Älä kirjoita verkkoon mitään sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa. Älä paljasta yhteisön toimintaan liittyviä salaisuuksia netissä. Älä lähde mukaan huhumyllyihin. Kuuntele muita ja pyri ymmärtämään erilaisia näkemyksiä. Pyri korjaamaan väärinkäsitykset ja virheellinen tieto. Pyydä anteeksi, jos teet virheen tai olet väärässä. Kunnioita henkilöiden yksityisyyttä ja vaitiolovelvollisuutta älä vie palstoille kuvia, joista asiakkaat on mahdollista tunnistaa. Muistiinpanoja 18

19 4.2.1 Facebook Facebookilla, sosiaalisista medioista ehkäpä tunnetuimmalla, on suomalaisia käyttäjiä noin 2 miljoonaa. Monet yritykset, koulutusalat ja myös kotityöpalvelualan toimijat ovat perustaneet Facebookiin oman sivunsa tai ryhmänsä. Facebookiin ei kannata kuitenkaan sännätä miten sattuu. Pelkkä Facebook-sivun luominen ei riitä, vaan siellä on kyettävä pitämään kohderyhmien mielenkiinto jatkuvasti yllä. Seuraavassa muutamia ohjeita Facebookin käyttöön. Ennen Facebook-sivun luomista kannattaa pohtia: Tutustu sosiaaliseen mediaan ympäristönä, seuraa miten ihmiset siellä toimivat. Tutustu vastaavien palveluntarjoajien / yritysten Facebook -viestintään. Mikä siinä on hyvää, mikä huonoa? Millaiseen tarkoitukseen ja kenelle sivu luodaan? Mitä asioita omasta yrityksestä halutaan tuoda esiin? Tavoite pitää olla ehdottomasti selvillä. Facebook ei ole ensijaisesti mainonnan ja markkinoinnin väline, vaan sitä kautta päästään lähemmäksi asiakasta ja se mahdollistaa esimerkiksi palautteen saamisen. Tee toimintasuunnitelma aloitusvaiheeseen. Millaisia kuvia toiminnasta kannattaa laittaa esille? Kuvassa olevilta henkilöiltä täytyy olla lupa kuvan julkaisuun (suullinen tai kirjallinen). Kuvat ovat paras tapa esitellä yrityksen toimintaa ja palveluja konkreettisesti. Panosta myös kuvateksteihin. Kuvat houkuttelevat kävijöitä sivullesi. Muista, että edustat usein yritystäsi, vaikka olet Facebookissa yksityishenkilönä. Yritykselle kannattaa perustaa sivu ei yksityistä henkilöprofiilia. Kävijämääriä voidaan seurata aktiivisesti seurantatyökalun kautta. Myös muuta infoa, kuten mikä tykkääjiä kiinnostaa, millainen sisältö houkuttaa heitä sivulle, kävijöiden ikä, sukupuoli, maa, kaupunki jne. Opiskelijarekrytoinnin tehostamisessa suositeltavaa on perustaa koulutusalalle oma Facebook-sivu, joka on kohdennettu potentiaalisille opiskelijoille ja muille sidosryhmille. 19

20 4.3 Pukeutuminen Toivottavaa olisi yhtenäisten työasujen käyttö. Tavoitteena on, että asiakaskäynneillä, messuilla, lehtikuvissa, haastatteluissa ja muissa tapahtumissa käytetään siistejä ja edustavia työasuja. 4.4 Puhelimeen vastaaminen Puhelimeen vastataan käyttämällä yrityksen nimeä ja omaa nimeä. Mediaviestintään liittyviä ohjeita käsitellään luvussa Www-sivujen hakukoneoptimointi Hakukoneoptimoinnilla pyritään kasvattamaan www-sivujen kävijämääriä ja yleistä näkyvyyttä sekä tavoittamaan uusia asiakkaita. Hakukoneoptimoinnilla saavutetaan yleistä, ilmaista näkyvyyttä verkkosivustolle. Huomaa ero hakukonemarkkinointiin, joka on maksullista ja hakusanoihin perustuvaa mainontaa. Sellaisella tuotteella tai palvelulla, jota ei löydy verkosta, on harvemmin kysyntää. Toisin sanoen tällaista tuotetta/palvelua ei asiakkaiden näkökulmasta käytännössä ole olemassa. Hakukoneoptimoinnin avulla tieto tehdään niin ihmisten kuin hakukoneidenkin löydettäväksi. Optimoinnilla pyritään nostamaan sivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa tietyllä avainsanalla/avainsanoilla. Näiden yhteisön toiminnan kannalta merkittävien avainsanojen kautta pyritään saamaan sivusto mahdollisimman korkealle hakutuloksissa, jolloin sen löydettävyys paranee. Vinkkejä hakukoneoptimointiin: Avainsanat: Käytä eri avainsanoja sisällöissä ja otsikoinnissa Mieti millä eri sanoilla käyttäjät voivat hakea tietoa: synonyymit, puhekieli vs. ammattikieli, sanajärjestys, yksikkö vs. monikko Mistä löydän hyvät hakusanat? Omat nettisivut ja mainosmateriaali Alan lehdet ja sivustot Kilpailijoiden sivut Keskustelut ja blogit sekä sosiaalinen media 20

21 Otsikointi Sivun otsikko (title) on yksi tärkeimmistä elementeistä Hyvä otsikko vastaa mahdollisimman tarkasti sivun sisältöä ja tarkoitusta sekä sisältää avainsanan tai kaksi Keinoja: Sähköisen viestinnän esite (osana optimointiohjeet) verkoston toimijoille Hakukoneoptimointikoulutukseen osallistuminen 5. Kotityöpalvelualan profilointi Kotityöpalvelualan tavoitekuva ja profilointi on merkittävä osa seudullista markkinointia, jolla pyritään alan kysynnän ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Tavoiteprofiili muodostuu seuraavista tekijöistä: Identiteetti mitä olemme Tavoitteet mitä haluamme olla Arvostukset mitä arvostamme Kainuun kotityöpalvelualan yhtenä tavoitteena on toiminnan profiilin vahvistaminen ja tavoiteimagon muodostaminen haluttujen mielikuvien ja arvojen avulla. Asiakkaiden asenteet ulkoistettavia kotityöpalveluja kohtaan saattavat olla jyrkkiä. Kotityöpalvelualan työntekijä saattaa kohdata seuraavia ennakkoasenteita, joita tulisi pyrkiä kumoamaan viestinnän keinoin: Oma koti on persoonaa ilmentävää yksityisaluetta, johon ulkopuolisia ei herkästi päästetä. Tuntemattomia henkilöitä ei haluta hoitamaan henkilökohtaisia asioita. Vieraisiin ihmisiin ei luoteta. Jokainen osaa siivota siivoaminen kuuluu suorittaa itse, ilman ulkopuolista apua. Mitä muut, kuten naapurit, ajattelevat ulkopuoliseen palveluun turvautumisesta? (mm. näkyvät autoteippaukset jne.) Vieraita ei päästetä sotkuiseen kotiin, hienovaraisuus. 21

22 Em. asenteita pyritään kumoamaan ja haluttuja mielikuvia rakentamaan seuraavassa esitettyjen viestien avulla. 5.1 Missio, visio, arvot Missio = tehtävä, toiminta-ajatus, toiminnan olemassaolon syy Missiona mutkaton ja turvallinen arki! Kotityöpalvelujen tehtävänä on tarjota asiakkailleen monenlaista apua ja helpotusta arkeen. Visio = toiminnan päämäärä, tulevaisuuden kuva, tahtotila Olla tunnettu monipuolisena, arvostettuna ja kysyttynä palvelualana, joka houkuttelee puoleensa uusia tekijöitä. Arvot Luotettavuus Tuotetaan turvallista, vastuullista ja luotettavaa palvelua. Kunnioitetaan vaitiolovelvollisuutta. Pyritään luottamuksen rakentamiseen pitkän asiakassuhteen kautta. Asiakaslähtöisyys Kuunnellaan asiakasta. Räätälöidään palvelut parhaiten palvelemaan asiakkaan tarpeita. Ymmärretään erilaisia asiakkaita ja sopeudutaan monenlaisiin toimintaympäristöihin. Ammatillisuus Osoitetaan vahva osaaminen toimimalla ammattimaisesti, vaatimalla työntekijöiltä soveltuvaa koulutusta ja viestitään laadukkuudesta mm. laatusertifikaatein ja -järjestelmin. Osaamista päivitetään jatkuvasti ja toiminnassa hyödynnetään ammattivälineistöä. Yhteistyöhalukkuus Tarjotaan kumppanuusverkoston kautta kattavia ja monipuolisia palveluja, niin että asiakas saa kaiken kotityöpalveluihin liittyvän helposti ja vaivattomasti. 22

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Sanna Oinonen. Viestintä ja sen suunnittelu. Yrittäjien aamukahvit 7.4.2011

Sanna Oinonen. Viestintä ja sen suunnittelu. Yrittäjien aamukahvit 7.4.2011 Sanna Oinonen Viestintä ja sen suunnittelu Yrittäjien aamukahvit 7.4.2011 Viestintä yhteisössä Mitä viestintä on? Miksi viestitään? Pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus Viestinnällä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kotityöpalvelujen osaajaksi

Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen teemaviikon seminaari LAATUISA LOKAKUU 9.10.2013 Raija Tissari Kotityöpalvelu Tuottaa palveluja eri ikäisille erilaisissa toimintaympäristöissä ja elämäntilanteissa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura TTS - Työtehoseura Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio Toimialat:

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Ammattiopisto kehittää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työelämää

Ammattiopisto kehittää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työelämää 1 / 5 Ammattiopisto kehittää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työelämää Kainuun ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala suunnittelee yhdessä yritysten kanssa työelämää palvelevaa koulutusta.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT AMIS Arjen Ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset Kehittämishanke

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia opiskelijarekrytointiin ovat: Pienenevät

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Ville Lehtovirta Aleksin Kaiku Oy 15.11.2012 Paula, taloustoimittaja Anita, asiakas Matti, myyntipäällikkö Teppo, työnhakija Viestintä www.aleksinkaiku.fi

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013. Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen MicroMedia 2010

SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013. Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen MicroMedia 2010 SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013 Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen PROSESSI Markkinoinnin suunnitteluprosessi KARTOITUS SUUNNITTELU TOTEUTUS VIESTINTÄ MARKKINOINTI

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Hankekahvit Kajaanissa Learnig Cafe

Hankekahvit Kajaanissa Learnig Cafe Hankekahvit Kajaanissa 29.8.2017 Learnig Cafe 1 Yhteistyö KAOn ja Edukain työssäoppimisjaksoilla yritysten ja yhdistysten kanssa. Toiveita ja ajatuksia miten tätä oppilaitokset voisivat kehittää, huomioiden

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle 89/11 28 / 3,7 7071 / 49 120 000 VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE Taustalla mm.: PROJEKTIN TAUSTAA Sote-alan segregaatio, miesten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot