KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle

2 Sisältö 1. Johdanto Lähtökohdat Kotityöpalveluala Kainuussa Kotityöpalvelu - työtä kodeissa Koulutus Kotityöpalvelualan viestinnän nykytila Viestinnän periaatteet Viestinnän painopisteet Viestinnän kohderyhmät SWOT-analyysi Viestinnän tavoitteet Sisäiset Ulkoiset Viestintäkanavat Sähköpostiviestit Sosiaaliset mediat Facebook Pukeutuminen Puhelimeen vastaaminen Www-sivujen hakukoneoptimointi Kotityöpalvelualan profilointi Missio, visio, arvot Perusviestit Alan tavoitekuva Viestinnän sääntöjä ja käytäntöjä Mediaviestintä Vinkkejä tiedottamiseen ja mediaviestinnän hoitamiseen Toimenpiteet Sisäinen markkinointi Viestintäsuunnitelman jalkauttaminen Markkinointikanavat ja -välineet Mediaviestintä Verkostoyhteistyö Sosiaaliset mediat Lyhytkoulutukset Myynninedistäminen Verkkonäkyvyyden parantaminen Valtakunnallinen näkyvyys Seuranta Viestinnän vuosikello... 43

3 1. Johdanto Viestintä on pienistä asioista kiinni. Viestinnän on oltava ajantasaista ja ennakoivaa, se ei ole pelkästään sanoja. Laadukkaasti viestivä yritys osoittaa viestinnän avulla tekoja ja tarjoaa tietoa. Tässä julkaisussa esitellään Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma, joka valmistui Mainostoimisto Hermon tekemänä kesällä 2011 Kainuun kotityöpalveluverkostolle. Viestintäsuunnitelman tilaajana oli Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke. Viestintäsuunnitelman laatimiseen on osallistunut hankkeeseen sitoutuneita, kainuulaisia kotityöpalvelualan toimijoita. Viestintäsuunnitelman alkuperäistä sisältöä on päivitetty huhtikuussa Viestintäkäytänteet ja -tavat muuttuvat ja kehittyvät kokoajan. Emme vastaa mahdollisten viestintäsuunnitelman virheiden tai muuttuneiden käytänteiden vuoksi mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kajaanissa huhtikuussa 2012 Ulla Väisänen, projektipäällikkö Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -(ESR) hanke Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeen yleistavoite: palvelujen saatavuus alan koulutuksen kehittäminen Kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. palvelujen laadukkuuden vahvistaminen kainuulaisten yrittäjien toiminnan tukeminen 3

4 2. Lähtökohdat 2.1 Kotityöpalveluala Kainuussa Kotityöstä tulee palvelu kun se ostetaan kodin ulkopuolelta. Kotityöpalveluala on jokseenkin uusi ja kehittymässä oleva ammatti- ja elinkeinoala. Tämän vuoksi alan tunnettuus on niin Kainuun alueella kuin valtakunnallisestikin suhteellisen vähäistä. Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelman tavoitteena on tehdä kotityöpalvelualaa tunnetuksi Kainuun seudulla. Lisäksi suunnitelma tarjoaa käytännön toimenpiteitä ja ohjeistuksia Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeessa mukana olevien yritysten viestintään. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeessa ( ) on mukana 19 yritystä, joko koulutusten tai työryhmätyöskentelyn kautta. Yhteensä Kainuun alueella on alan yritystä, jotka tarjoavat mm. avustamis- ja asiointipalveluja sekä kotisiivousta. Noin 20 yrityksen toimialueena on Kajaani, yrityksiä on lisäksi Sotkamossa, Suomussalmella, Hyrynsalmella, Puolangalla, Ristijärvellä, Paltamossa, Kuhmossa ja Vaalassa. Tavallisin kainuulainen kotityöpalveluyritys on osuuskunta tai toiminimellä työskentelevä yksinyrittäjä. Keskimäärin kainuulainen kotityöpalveluyritys työllistää 2-5 henkilöä eli yritykset ovat suhteellisen pieniä. Alueella kotityöpalvelua tarjoavien yritysten lisäksi kolmannen sektorin palveluntarjoajiin kuuluvat yhdistykset, kyläyhdistykset, järjestöt ja liitot. Lisäksi alalla toimii remontointiyrityksiä ja hoivapalveluyrityksiä, joiden palveluista osa kuuluu kotityöpalvelujen joukkoon. Kotityöpalvelualalla on oma sertifioitu laatujärjestelmä. Kotityöpalvelun laatusertifikaatti myönnetään yksityiselle palvelun tuottajalle tunnustuksena yrityksen ja sen palveluiden valtakunnallisten laatukriteereiden täyttymisestä. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. 4

5 2.2 Kotityöpalvelu - työtä kodeissa Kotityöpalvelu on erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- ja sairaanhoitoalan ammatillista koulutusta. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kotisiivouspalvelut kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut kodin ruokapalvelut ja kodin pienet juhlat pihan ja puutarhanhoitopalvelut kodin kunnossapito- ja remontointipalvelut tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut tilapäinen lastenhoito tilapäinen lemmikkieläinten hoito hoiva vain henkilökohtaisen avustamisen ja asioinnin osalta avustaminen muun muassa henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa avustaminen kodin ulkopuolella esimerkiksi ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa asiakkaan puolesta asiointi virastoissa, apteekissa, kaupassa, postissa. 2.3 Koulutus Kainuussa kotityöpalvelualan koulutusta järjestetään Kainuun ammattiopistolla. KAO:n koulutustarjonnassa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitila- tai kodinhuoltaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Yrityksille suunniteltuja lyhytkoulutuksia Hygieniakoulutus ja testi Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmäkoulutus Palveluja kotiin -passi Puhtaanapidon lyhytkoulutukset Tutustu koulutuksiin 5

6 2.4 Kotityöpalvelualan viestinnän nykytila Tällä hetkellä alan toimijat ja yrittäjät hoitavat viestintänsä ja markkinointinsa itse. Osa toimijoista on aktiivisesti näkyvillä. Viestintää suoritetaan kuitenkin pääasiassa arkiviestinnän tasolla päivittäisiä rutiineja ja yhteydenpitoa hoitamalla. Yhtenäistä, suunniteltua ja kokonaisvaltaista mielikuvaa alasta alueella ei ole rakennettu viestinnän keinoin eikä yhtenäisiä viestintäkäytänteitä ole. Toimiala on suhteellisen uusi ja tämän vuoksi sen tunnettuus on vielä tällä hetkellä vähäinen. Kainuun ammattiopisto on opiskelijarekrytoinnin tueksi luotunut alan koulutusten esitteitä. Hankkeella on omat esitteet. Viestintäsuunnitelman painopiste on ulkoisessa viestinnässä toimialan tunnettuuden lisäämisessä. Yhteiskunnan tarjoamista tukimuodoista, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksestä, palveluseteleistä ja sosiaalisten palveluiden arvonlisäverottomuudesta, tulee viestiä tehokkaammin. Erityisen tärkeää on rakentaa mielikuvaa palvelujen laadukkuudesta ja luotettavuudesta, sillä asiakkaiden ennakkoasenteet kotityöpalveluja tarjoavia, tuntemattomia ja omaan kotiympäristöön päästettäviä henkilöitä kohtaan voivat olla jyrkkiä. Alan koulutetuilla ja osaavilla henkilöillä on suuri rooli kotityöpalvelualan arvostuksen ja imagon kohottamisessa. Halutunlaisen mielikuvan luominen ja vahvistaminen sekä yhtenäisten toimintamallien toteuttaminen yritysten keskuudessa on tärkeää toimialan tunnettuuden ja kysynnän kasvattamiseksi. Lisäksi alan toimijoita kannattaa kannustaa pitkäjänteisen asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen, jonka myötä palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen luottamus kasvaa. Myös alan koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota alan mielikuvatekijöiden ja arvojen välittämiseen. Palvelujen laatuerot, hinnoittelun haitari ja palvelutahojen kirjavuus vaikuttavat alan arvostukseen, asiakkaiden luottamukseen ja myös työvoiman saatavuuteen. Yhteisten hinnoitteluja palvelumallien laatiminen on kuitenkin haastavaa ellei miltei mahdotonta. Yhteisillä viestintäkäytänteillä toimialasta voidaan luoda helposti lähestyttävää, yhtenäistä ja selkeää mielikuvaa. 6

7 Myös laatujärjestelmin ja -sertifikaatein palvelualan toimintaan luodaan yhtenäisyyttä. Toimialan suurimpia haasteita Kainuussa ovat palvelujen tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen, laadukkaasti ja ammattitaitoisesti tuotettujen palvelujen saatavuus pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla, perinteiset käsitykset kotityöstä ja asiakkaiden taloudelliset esteet palvelujen käytölle. Haasteita kotityöpalveluyritysten toimintaan asettavat lisäksi potentiaalisten palveluiden käyttäjien epäilykset palveluiden laadun ja luotettavuuden suhteen. 2.5 Viestinnän periaatteet Kainuun kotityöpalvelujen viestinnässä korostetaan seuraavia periaatteita ja ominaisuuksia, joita jokainen alan toimija voi teroittaa omassa toiminnassaan, niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Ajantasaisuus Viestintä on ajantasaista ja ennakoivaa. Tietoa, viestintäkanavia ja -välineitä päivitetään jatkuvasti. Keskeisille tahoille ja asianomaisille tarjotaan tuoretta tietoa ja tiedotetaan asioista hyvissä ajoin. 7

8 Avoimuus Asioista perusteluineen kerrotaan avoimesti, mikä edesauttaa asioiden ymmärtämistä ja toteuttamista. Väärää tietoa ja huhupuheita vältetään tarjoamalla oikeaa tietoa. Vuorovaikutuksellisuus Yksisuuntaisen tiedottamisen sijaan painotetaan kaksisuuntaista keskustelua eri yhteistyötahojen kanssa. Vuorovaikutuksen, kohderyhmien kuuntelun ja palautteen avulla viestintä on mahdollisimman tehokasta. Kuunnellaan niin verkoston eri jäseniä, asiakkaita kuin muitakin sidosryhmiä ja luodaan mahdollisuudet palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tasapuolisuus Viestinnällä tavoitetaan kaikki tarpeelliset tahot ja sidosryhmät oikea-aikaisesti. Tiedonkulku on luonteeltaan avointa eikä tarpeellista tietoa pantata. Yhteisöllisyys Viestinnällä pyritään rakentamaan yhteistä kotityöpalvelualan henkeä ja sitoutetaan niin sisäisiä kuin ulkoisiakin kohderyhmiä. Toiminnallisuus Viestintä ei ole pelkästään sanoja, vaan sen avulla osoitetaan tekoja ja tarjotaan myös konkreettisia keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Näitä ovat esim. markkinointimateriaalit, kuten viestintäsuunnitelman pohjalta laaditut esitteet tai lehti-ilmoitukset sekä määriteltyjen periaatteiden ja arvojen mukainen käyttäytyminen asiakkaan luona. Hyödyllisyys Viestintä tukee tehokkaasti kotityöpalvelualan toimijoita ja hyödyttää niin yrityksiä, asiakkaita, seudun asukkaita kuin koulutusta tarjoavaa oppilaitosta opiskelijoineen. 8

9 2.6 Viestinnän painopisteet Kolme painopistealuetta, joihin erityisesti viestinnässä kiinnitetään huomiota, ovat: a) Ydinviestien määrittely tarkasti kohderyhmän mukaan luodaan pääviesti ja sitä tukevat perusviestit luodaan persoona eli tavoitekuva sekä asiakaslupaus kotityöpalvelulle näiden viestien lanseeraaminen verkoston toimijoille (mm. palavereissa, profiiliohjeiston avulla) b) Oikean kohderyhmän tavoittaminen luodaan kanavat ja käytännöt, joiden avulla viestit menevät perille halutuille kohderyhmille (viestinnän toimenpidesuunnitelma) c) Palvelun eduista ja hyödyistä (rationaalisista perusteista) viestiminen eri sidosryhmillä ei ole oikeaa ja riittävää tietoa palvelun käytön hyödyistä palvelun ostajat, yrittäjät, potentiaaliset yrittäjät, oppilaitokset avainasemassa ostajan opas, jossa kerrotaan kotityöpalvelualasta asiakkaan näkökulmasta 2.7 Viestinnän kohderyhmät Viestintää tulisi räätälöidä aina tarkoin määritellyille kohderyhmille. Ydinviesti pysyy samana, mutta esitystapa, kieli, kanavat ja välineet voivat vaihdella niin, että viesti tavoittaa vastaanottajansa parhaiten. Viestinnän suunnittelun tulee olla siis kohderyhmälähtöistä. Mitä paremmin yhteisö tuntee kohderyhmänsä, sitä paremmin viestit menevät perille. Viestinnän toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin viestinnässä onnistutaan vaikuttamaan kohderyhmien motiiveihin eli siihen mitä kohdehenkilö haluaa saada ja miltä hän haluaa välttyä. Tärkeää on selvittää keitä kohderyhmiin kuuluu, millaisia kohdehenkilöt ovat ja mistä heidät tavoittaa. Tällöin viesti voidaan räätälöidä kohdehenkilöä kiinnostavaksi sisällöllisesti ja tyylillisesti. 9

10 Kotityöpalvelujen ensisijaisia kohderyhmiä ovat: Asiakkaat Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat työssä käyvät lapsiperheelliset vanhukset vanhusten omaiset (mm. Etelä-Suomessa) kehitysvammaiset ja liikuntarajoitteiset, heidän omaiset Opiskelijat Nykyiset ja potentiaaliset opiskelijat: nuoret ja alaa vaihtavat aikuiset Lähihoitajakoulutukseen hakeneet, jotka eivät pääse koulutukseen. Yrittäjät (asenteisiin vaikuttaminen, tavoitemielikuvan jalkauttaminen) Verkoston jäsenyritykset Potentiaaliset yrittäjät Muut Kunnan päättäjät ja viranomaiset Media Seuraavalla sivulla sidosryhmäkartta, jossa listattuna niin ensisijaisia kuin toissijaisiakin tahoja, joihin viestinnällä voidaan vaikuttaa ja jotka voivat vaikuttaa kotityöpalvelualan viestintään. 10

11 Viranomaiset, kunnan päättäjät Järjestöt Omaishoitajat Opiskelijat Nykyiset asiakkaat Media Alueen asukkaat Työssä käyvät lapsiperheet Kainuun kotityöpalvelu Potentiaaliset asiakkaat Vanhukset, vanhusten omaiset Alan yrittäjät Yrittäjiksi aikovat ELY-keskus, sosiaalitoimi Oppilaitokset Lähihoitaja koulutuksesta kiinnostuneet Alaa vaihtavat aikuiset Nykyiset työntekijät Nuoret Hoito- ja palvelukodit Kehitysvammaiset ja liikuntarajoitteiset Kohderyhmäanalyysiä: Lisäksi viestinnässä kannattaa huomioida mahdollisuuksien mukaan seuraavat ryhmät: Sinkkutaloudessa asuvat miehet, eronneet ja lesket Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat henkilöt, koulutuksiin houkuttelu tätä kautta koulutettuja tekijöitä työelämään 2.8 SWOT-analyysi SWOT-analyysi viestinnän suunnittelun tueksi on laadittu niin kotityöpalvelualan ominaisuuksia kuin viestinnänkin näkökulmia tarkastelemalla. SWOT-analyysissä on tarkasteltu kotityöpalvelualan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuuksia tulisi kehittää entisestään, heikkouksia poistaa, mahdollisuuksia hyödyntää ja uhkia torjua suunnitelmallisin toimenpitein. 11

12 Vahvuudet Ammattimaisuus ja osaaminen toimialalla Ammatillisuus koulutuksen kautta Palvelutarjonnan monipuolisuus Kysyntä palveluille olemassa Työntekijöiden pysyvyys jokseenkin hyvä Puskaradio tehokas kanava Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeeseen sitoutuneilla yrityksillä nettisivut Heikkoudet Ei tarpeeksi tietoa toimialan mahdollisuuksista ja ammatillisuudesta Ei tietoa yhteiskunnan tarjoamista tukimuodoista, esim. kotitalousvähennyksestä, palveluseteleistä ja sosiaalisten palveluiden arvolisäverottomuudesta Verkostoituminen alan toimijoiden kesken Kainuun alueella - pelko yrittäjien kesken on, että menetetään asiakkaat Henkilöstön pohjakoulutus vaihtelee suuresti Ammattitaitoista/motivoitunutta uutta alan henkilöstöä ei ole paljon saatavilla Palkkataso alalla on alhainen työn vaativuuteen verrattuna Työvoiman saanti, työtunnit vaihtelevat viikoittain Hinta monelle palvelun käytön este työttömän työnhakijan palkkaaminen työnantajalle (yksityisille talouksille) edullisempaa. (Työttömien käyttö vähäistä.) Asiakas ei tiedä mitä ostaa: toimijoille kunnolliset työohjeet ja pelisäännöt, jotka käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi ennen palvelun toteuttamista. Kattavat ja selkeät palvelusopimukset ja palvelukuvaukset Palvelujen hinnoitteluerot eri toimijoiden välillä eli ei voida tehdä hintakartellia Hajanainen vaikeasti löydettävä tieto palveluntarjoajista Palvelujen saatavuus huono erityisesti pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla Ammattitermit hankalia maallikolle, esim. ylläpito- ja perussiivous pyritään puhumaan asiakkaan kielellä Yhteismarkkinointi haasteellista kaikkien ei ole mahdollista kasvattaa liiketoimintaa ja hankkia uusia asiakkaita tai paikkakunnalla ei ole muita alan yrityksiä, joiden kanssa tehdä markkinointiyhteistyötä 12

13 Mahdollisuudet Palvelujen kysynnän kasvu Toimialan tunnettuuden parantaminen viestinnän keinoin Uudet asiakaskunnat, mm. työssä käyvät perheelliset Nykyaikaisista siivousvälineistä ja -tavoista tiedottaminen, esim. vedetön siivous Verkoston yhteiset markkinointiponnistukset, yhteismarkkinointi Luotettavan mielikuvan luominen nostaa palvelujen kysyntää Omaisten tiedottaminen palveluista esim. Etelä-Suomessa Potentiaalisten opiskelijoiden houkuttelu koulutukseen lähihoitajakoulutuksesta kiinnostuneista Verkoston yhteiset kiertävät (tunti-)työntekijät (mm. lomien aikana tuuraaminen, kiireapulaisena toimiminen jne.) Verkoston yhteishankinnat, laitteet, koulutukset (edullisuus) Paikallisuutisten ja paikallisen näkyvyyden hyödyntäminen Alan koulutuksen tarjoaminen etänä, esim. Moodle-ympäristön hyödyntäminen Henkilöstövuokrayritysten mukaan saaminen kotityöpalvelualan toimijaverkostoon Houkutteleva näkyminen koulutus- ja rekrytointimessuilla Sähköisten viestintävälineiden tehokas hyödyntäminen Uhat Edullisemmin palveluja tarjoavat, alihinnoittelevat yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat, ei ammattilaiset Iäkkäät asiakkaat eivät halua nuoria työntekijöitä Fyysinen työ ja terveydelliset esteet ovat monelle työnteon esteenä Välimatkat hankaloittavat verkostoitumista Verkostoitumisen esteenä toimijoiden kilpailuasetelma Suurempien toimijoiden koetaan jyräävän palveluillaan pienemmät yritykset Hoiva-avustajakoulutuksen perustaminen osaamisen täydentäminen kotityöpalvelukoulutuksen tutkinnon osalla? 13

14 Toiminnan ja viestinnän suurimmat haasteet: Toimialaa ja palvelujen monipuolisuutta ei tunneta tarpeeksi Alaa ei koeta vetovoimaiseksi ja kiinnostavaksi Verkostoituminen ja yhteistyö haasteellista kilpailuasetelman vuoksi Toimialan yhteinen tahtotila ja selkeä tavoitekuva puuttuu Alan toimijoiden yhteisten käytänteiden ja tiedotustavan puuttuminen Osaajien houkutteleminen alalle, opiskelijoiden saaminen koulutuksiin Harvaan asuttu alue, välimatkat aiheuttavat haasteita toiminnalle Palvelujen monipuolisuudesta viestiminen Yhdellä viestintäkanavalla, esim. lehti-ilmoituksilla, ei tavoiteta kaikkia kohderyhmiä Palveluntarjoajien löydettävyys huono 3. Viestinnän tavoitteet 3.1 Sisäiset Alueen toimijoiden verkostoituminen Halutun mielikuvan rakentaminen ja jalkauttaminen alan toimijoille Toiminnan hyvien periaatteiden ja yhteisten pelisääntöjen laatiminen Sisäisen markkinoinnin ja tahtotilan vahvistaminen, ammattiylpeyden vahvistaminen Tuotteistamisen kehittäminen, mm. lisämyynti Keinoja: Verkoston säännölliset palaverit, yritysten houkuttelu mukaan Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeeseen ja koulutuksiin, yhteinen verkkosivusto ja esitteet, yhteismarkkinointi, kuten Facebook ja lehti-ilmoittelu Viestintäsuunnitelman, toimenpiteiden ja tavoitekuvan rakentaminen ja sen jalkauttaminen alan toimijoille, mm. profiiliohjeisto Tuotteistamiskoulutukset, ohjeet tuotteistamisesta ja palvelujen paketoinnista yrittäjille 14

15 3.2 Ulkoiset Toimialan tunnettuuden parantaminen, yleisen tietoisuuden lisääminen alueella Palvelujen kysynnän kasvattaminen Uusien koulutettujen työntekijöiden tavoittaminen, opiskelijoiden rekrytointi Halutun tavoiteimagon rakentaminen ja siitä viestiminen Keinoja: Markkinoinnin tehostaminen, lehti-ilmoittelu, esitteet, mediaviestintä ja -tiedottaminen Selkeä viestiminen palvelutarjonnasta, viestinnän kohderyhmälähtöinen räätälöinti, viestien tehokas kohdentaminen Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö, mm. tutustumiskäynnit yrityksiin, työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen saanti Tavoiteimagosta viestiminen, yhtenäisyys ja houkuttelevuus markkinointiviestinnässä 4. Viestintäkanavat Kotityöpalvelualan yritykset käyttävät Kainuussa markkinoinnissaan ja viestinnässään kukin omia materiaalejaan ja välineitä, kuten: Verkkosivuja Markkinointimateriaaleja, esitteitä ja käyntikortteja Lehti-ilmoituksia Sähköpostiviestejä ja -tiedotteita 15

16 Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeella on omat nettisivut osoitteessa Sivusto on laadittu hankkeen näkökulmasta eikä se näin ollen palvele suoraan asiakasta. Asiakas ei löydä palveluja ja palveluntarjoajia helposti ko. sivun kautta. Tulevassa alan verkostoitumisen edistämiseksi, halutun mielikuvan luomiseksi, tunnettuuden parantamiseksi ja kysynnän kasvattamiseksi mahdollisuutena on ottaa käyttöön mm. seuraavia viestintävälineitä ja -kanavia: Yhteinen verkkosivuportaali (Kainuun kotityöpalveluyritykset) Tätä kautta voidaan houkutella mukaan monia toimijoita Yleisesite, jossa mukana kaikki kotityöpalvelualan toimijaverkoston jäsenet Yhteislehti-ilmoittelu Profiiliohjeisto, jonka avulla mielikuvalliset tekijät ja hyvät viestintäkäytänteet lanseerataan alan toimijoille Koordinoitu mediaviestintä, säännölliset mediatiedotteet (Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeen toimesta) Facebook-sivu opiskelijarekrytointiin ja opiskelijoiden sitouttamiseen, Facebook-mainonta Koulutuksien hakuaikojen yhteydessä opiskelijoille suunnattu kampanja (mm. Facebook-, suorapostituskirjeet / liitteet esim. paikallislehden välissä) Yhtenäiset viestintäkäytänteet koko yrityksessä edesauttavat halutun mielikuvan muodostumista. Jokainen työntekijä toimii yrityksen käyntikorttina. Seuraavassa ohjeistusta itsestään selviltä tuntuviin, mutta kokonaisuuden luomisessa erittäin merkityksellisiin käytänteisiin. Näistä käytänteistä on suositeltavaa luoda ohjeet verkoston jäsenille, jossa pääasiat ja yhtenäiset säännöt tuodaan esiin. Muistiinpanoja 16

17 4.1 Sähköpostiviestit Oikein käytettynä sähköposti on tehokas viestintäväline. Sillä tavoitetaan nopeasti ja yhtäaikaisesti useita vastaanottajia. Sähköpostin lähetyskynnys on tämän vuoksi alhainen. Sitä kannattaa käyttää harkiten, ettei tule lähetettyä sellaista, mikä kaduttaa myöhemmin. Ohjeita: Sähköpostiviesti lähetetään kaikille verkoston jäsenille, kun aihe on tarpeeksi tärkeä. Vältä kirjoittamasta sähköpostissa sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan vastaanottajalle kasvotusten. Älä lähetä asiattomia viestejä henkilöille, joita et tunne henkilökohtaisesti. Muista myös olla tarkkana viestin edelleen lähettämisen suhteen. Mikäli viestiketjussa on jotain sellaista, joka ei koske vastaanottaa tai mitä hänen ei ole tarpeellista tietää, viestiä ei sellaiseen tule välittää eteenpäin. Sähköpostiviesteihin, joihin pyydetään vastausta on vastattava. Julkisesti yhteystiedoissa ilmoitettuun sähköpostiin lähetettyihin viesteihin tulee vastata arkisin vuorokauden sisällä. Automaattista poissaolovastausta kannattaa käyttää, mikäli henkilö on lomalla tai muuten sähköpostin tavoittamattomissa. Viestissä tulee ilmaista milloin henkilö on tavoitettavissa ja kenen puoleen kääntyä kiireellisissä asioissa. Sähköpostien allekirjoituksessa suositaan yhtenäistä käytäntöä. Suositus ja esimerkki sähköpostiviestin allekirjoituksesta: Kaisa Kotityöläinen ammattinimike Kotityöpalvelu Pouta Oy Kotityökatu Kotila Puh./Tel Fax

18 4.2 Sosiaaliset mediat Sosiaalisissa medioissa käytävän julkisen keskustelujen kautta yhteisöistä muodostuu mielikuvia. Osallistumalla keskusteluun vääriä käsityksiä voidaan paikata ja aiheiksi tuoda positiivisia seikkoja, joilla voidaan osaltaan vaikuttaa mielikuvien muodostumiseen. Kotityöpalveluista kiinnostuneet etsivät tietoa verkosta, joten on tärkeää, että ensimmäiseksi syntyvä mielikuva alasta on positiivinen. Sosiaaliseen mediaan osallistumisessa kannattaa huomioida seuraavia seikkoja. Ohjeita: Älä piiloudu nimimerkin taakse, vaan kirjoita rehdisti omalla nimelläsi. Seiso sanojesi takana. Älä puhu pahaa muista alan toimijoista. Puhu totta äläkä spekuloi. Muista, että kertomasi asiat nähdään yleisemmällä tasolla et siis välttämättä edusta pelkästään itseäsi vaan myös koko toimialaa. Ole kärsivällinen älä kirjoita tunnekuohussa mitä sattuu. Pyri tuomaan keskusteluihin myös positiivisia asioita. Älä kirjoita verkkoon mitään sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa. Älä paljasta yhteisön toimintaan liittyviä salaisuuksia netissä. Älä lähde mukaan huhumyllyihin. Kuuntele muita ja pyri ymmärtämään erilaisia näkemyksiä. Pyri korjaamaan väärinkäsitykset ja virheellinen tieto. Pyydä anteeksi, jos teet virheen tai olet väärässä. Kunnioita henkilöiden yksityisyyttä ja vaitiolovelvollisuutta älä vie palstoille kuvia, joista asiakkaat on mahdollista tunnistaa. Muistiinpanoja 18

19 4.2.1 Facebook Facebookilla, sosiaalisista medioista ehkäpä tunnetuimmalla, on suomalaisia käyttäjiä noin 2 miljoonaa. Monet yritykset, koulutusalat ja myös kotityöpalvelualan toimijat ovat perustaneet Facebookiin oman sivunsa tai ryhmänsä. Facebookiin ei kannata kuitenkaan sännätä miten sattuu. Pelkkä Facebook-sivun luominen ei riitä, vaan siellä on kyettävä pitämään kohderyhmien mielenkiinto jatkuvasti yllä. Seuraavassa muutamia ohjeita Facebookin käyttöön. Ennen Facebook-sivun luomista kannattaa pohtia: Tutustu sosiaaliseen mediaan ympäristönä, seuraa miten ihmiset siellä toimivat. Tutustu vastaavien palveluntarjoajien / yritysten Facebook -viestintään. Mikä siinä on hyvää, mikä huonoa? Millaiseen tarkoitukseen ja kenelle sivu luodaan? Mitä asioita omasta yrityksestä halutaan tuoda esiin? Tavoite pitää olla ehdottomasti selvillä. Facebook ei ole ensijaisesti mainonnan ja markkinoinnin väline, vaan sitä kautta päästään lähemmäksi asiakasta ja se mahdollistaa esimerkiksi palautteen saamisen. Tee toimintasuunnitelma aloitusvaiheeseen. Millaisia kuvia toiminnasta kannattaa laittaa esille? Kuvassa olevilta henkilöiltä täytyy olla lupa kuvan julkaisuun (suullinen tai kirjallinen). Kuvat ovat paras tapa esitellä yrityksen toimintaa ja palveluja konkreettisesti. Panosta myös kuvateksteihin. Kuvat houkuttelevat kävijöitä sivullesi. Muista, että edustat usein yritystäsi, vaikka olet Facebookissa yksityishenkilönä. Yritykselle kannattaa perustaa sivu ei yksityistä henkilöprofiilia. Kävijämääriä voidaan seurata aktiivisesti seurantatyökalun kautta. Myös muuta infoa, kuten mikä tykkääjiä kiinnostaa, millainen sisältö houkuttaa heitä sivulle, kävijöiden ikä, sukupuoli, maa, kaupunki jne. Opiskelijarekrytoinnin tehostamisessa suositeltavaa on perustaa koulutusalalle oma Facebook-sivu, joka on kohdennettu potentiaalisille opiskelijoille ja muille sidosryhmille. 19

20 4.3 Pukeutuminen Toivottavaa olisi yhtenäisten työasujen käyttö. Tavoitteena on, että asiakaskäynneillä, messuilla, lehtikuvissa, haastatteluissa ja muissa tapahtumissa käytetään siistejä ja edustavia työasuja. 4.4 Puhelimeen vastaaminen Puhelimeen vastataan käyttämällä yrityksen nimeä ja omaa nimeä. Mediaviestintään liittyviä ohjeita käsitellään luvussa Www-sivujen hakukoneoptimointi Hakukoneoptimoinnilla pyritään kasvattamaan www-sivujen kävijämääriä ja yleistä näkyvyyttä sekä tavoittamaan uusia asiakkaita. Hakukoneoptimoinnilla saavutetaan yleistä, ilmaista näkyvyyttä verkkosivustolle. Huomaa ero hakukonemarkkinointiin, joka on maksullista ja hakusanoihin perustuvaa mainontaa. Sellaisella tuotteella tai palvelulla, jota ei löydy verkosta, on harvemmin kysyntää. Toisin sanoen tällaista tuotetta/palvelua ei asiakkaiden näkökulmasta käytännössä ole olemassa. Hakukoneoptimoinnin avulla tieto tehdään niin ihmisten kuin hakukoneidenkin löydettäväksi. Optimoinnilla pyritään nostamaan sivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa tietyllä avainsanalla/avainsanoilla. Näiden yhteisön toiminnan kannalta merkittävien avainsanojen kautta pyritään saamaan sivusto mahdollisimman korkealle hakutuloksissa, jolloin sen löydettävyys paranee. Vinkkejä hakukoneoptimointiin: Avainsanat: Käytä eri avainsanoja sisällöissä ja otsikoinnissa Mieti millä eri sanoilla käyttäjät voivat hakea tietoa: synonyymit, puhekieli vs. ammattikieli, sanajärjestys, yksikkö vs. monikko Mistä löydän hyvät hakusanat? Omat nettisivut ja mainosmateriaali Alan lehdet ja sivustot Kilpailijoiden sivut Keskustelut ja blogit sekä sosiaalinen media 20

21 Otsikointi Sivun otsikko (title) on yksi tärkeimmistä elementeistä Hyvä otsikko vastaa mahdollisimman tarkasti sivun sisältöä ja tarkoitusta sekä sisältää avainsanan tai kaksi Keinoja: Sähköisen viestinnän esite (osana optimointiohjeet) verkoston toimijoille Hakukoneoptimointikoulutukseen osallistuminen 5. Kotityöpalvelualan profilointi Kotityöpalvelualan tavoitekuva ja profilointi on merkittävä osa seudullista markkinointia, jolla pyritään alan kysynnän ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Tavoiteprofiili muodostuu seuraavista tekijöistä: Identiteetti mitä olemme Tavoitteet mitä haluamme olla Arvostukset mitä arvostamme Kainuun kotityöpalvelualan yhtenä tavoitteena on toiminnan profiilin vahvistaminen ja tavoiteimagon muodostaminen haluttujen mielikuvien ja arvojen avulla. Asiakkaiden asenteet ulkoistettavia kotityöpalveluja kohtaan saattavat olla jyrkkiä. Kotityöpalvelualan työntekijä saattaa kohdata seuraavia ennakkoasenteita, joita tulisi pyrkiä kumoamaan viestinnän keinoin: Oma koti on persoonaa ilmentävää yksityisaluetta, johon ulkopuolisia ei herkästi päästetä. Tuntemattomia henkilöitä ei haluta hoitamaan henkilökohtaisia asioita. Vieraisiin ihmisiin ei luoteta. Jokainen osaa siivota siivoaminen kuuluu suorittaa itse, ilman ulkopuolista apua. Mitä muut, kuten naapurit, ajattelevat ulkopuoliseen palveluun turvautumisesta? (mm. näkyvät autoteippaukset jne.) Vieraita ei päästetä sotkuiseen kotiin, hienovaraisuus. 21

22 Em. asenteita pyritään kumoamaan ja haluttuja mielikuvia rakentamaan seuraavassa esitettyjen viestien avulla. 5.1 Missio, visio, arvot Missio = tehtävä, toiminta-ajatus, toiminnan olemassaolon syy Missiona mutkaton ja turvallinen arki! Kotityöpalvelujen tehtävänä on tarjota asiakkailleen monenlaista apua ja helpotusta arkeen. Visio = toiminnan päämäärä, tulevaisuuden kuva, tahtotila Olla tunnettu monipuolisena, arvostettuna ja kysyttynä palvelualana, joka houkuttelee puoleensa uusia tekijöitä. Arvot Luotettavuus Tuotetaan turvallista, vastuullista ja luotettavaa palvelua. Kunnioitetaan vaitiolovelvollisuutta. Pyritään luottamuksen rakentamiseen pitkän asiakassuhteen kautta. Asiakaslähtöisyys Kuunnellaan asiakasta. Räätälöidään palvelut parhaiten palvelemaan asiakkaan tarpeita. Ymmärretään erilaisia asiakkaita ja sopeudutaan monenlaisiin toimintaympäristöihin. Ammatillisuus Osoitetaan vahva osaaminen toimimalla ammattimaisesti, vaatimalla työntekijöiltä soveltuvaa koulutusta ja viestitään laadukkuudesta mm. laatusertifikaatein ja -järjestelmin. Osaamista päivitetään jatkuvasti ja toiminnassa hyödynnetään ammattivälineistöä. Yhteistyöhalukkuus Tarjotaan kumppanuusverkoston kautta kattavia ja monipuolisia palveluja, niin että asiakas saa kaiken kotityöpalveluihin liittyvän helposti ja vaivattomasti. 22

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2010 Näyttötutkintojen laatu Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot