SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA."

Transkriptio

1 2013 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus 10 Hallituksen toimintakertomus 12 Tilinpäätös 23 Energialiiketoiminta 25 Verkkoliiketoiminta KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv =kilovoltti =1 000 volttia MW =megawatti =1 000 kilovolttia = wattia MWh =megawattitunti =1 000 kilowattituntia = wattituntia GWh =gigawattitunti =1 000 megawattituntia k =kilo =1 000 M =mega = G =giga = T =tera = Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy 2014 YHTEYS TIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie Parikkala puh Arto Tiainen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Eeva Pajari-lmmonen palkanlaskija Sanna Hallikainen kirjanpitäjä Osakeasiat Auli Soikkeli sihteeri Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja

3 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maassamme sähköä käytettiin 83,9 terawattituntia, joka oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2013 normaalia lämpimämpi säätila pienensi voimakkaasti sähkönkulutusta. Teollisuuden sähkönkulutus kasvoi tuotannon elpymisen johdosta, mutta muilla asiakkailla kulutus aleni lämpimän sään vuoksi 3,5 prosenttia. Sähkön markkinahinta oli hieman korkeampi kuin vuonna 2012, mutta säilyi edelleen varsin maltillisella tasolla. Suomen aluehinta oli sähköpörssin systeemihintaa korkeammalla ja sen heilahtelu nosti markkinahintaa Suomessa. Sähkön tuonti oli lähes neljännes kulutuksesta. Tuonnin määrään vaikutti Pohjoismaiden hyvä vesitilanne. Suomen merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 80 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan yksi prosentti. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti tyydyttävä. Sähkön hankinta väheni lähes 8 prosenttia edellisvuodesta. Normaalia lämpimämpi sää vaikutti voimakkaasti talvikuukausien sähkön käyttöön. Joulukuussa sähkönkulutuksen lasku oli lähes 27 prosenttia edelliseen joulukuuhun verrattuna. Verkostopalveluissa jäimme hieman budjetoidusta tuloksesta. Toimintavarmuuden ja palvelun laadun kehittäminen olivat meidän tärkeimpiä tavoitteita. Energialiiketoiminnassa emme päässeet budjetin mukaiseen tulokseen. Heikkoon tulokseen vaikuttivat alhainen sähkönhinta ja sähkönkulutuksen aleneminen normaalia lämpimämmän sään takia. Lisäksi voimantuotanto-osuuksien heikko kannattavuus heikensi tulosta. SÄHKÖNMYYNTIOSASTO VERKOSTO-OSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 Verkkoliiketoiminnassa investoimme toimitusvarmuuteen Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 5,0 milj. euroa ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 3,7 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli ,43 euroa. Tulos jäi alle tavoitteemme. Siihen vaikuttivat lämpimästä säästä johtunut siirtomäärien alentuminen sekä marras- ja joulukuussa kolmen myrskyn aiheuttamat korjauskustannukset ja vakiokorvaukset. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 2,2 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimintavarmuuden parantamiseen. Keskijännitejohtoja uusittiin maakaapeleiksi Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueella. Pienjännitejohtojen kaapelointia lisäsimme edelleen. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 48 prosenttia. Änkilän sähköaseman uudistamiseen investoimme 0,4 milj. euroa. Verkon käytettävyyttä paransimme lisäämällä kaukokäytettäviä erottimia sekä käsikäyttöisiä erottimia johtohaaroihin. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa 99 prosentilla asiakkaistamme. Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan syyskuun alussa ja se vaikutti verkostotoimintaan voimakkaasti. Uusi laki asettaa tiukat vaatimukset verkon toimitusvarmuudelle, sähkökatkoille ja vakiokorvauksille. Laki tuo vaatimukset säävarman sähköverkon rakentamiselle 15 vuoden aikana. Vuonna 2012 tekemämme kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan tätä haastavaa tavoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähköverkkoon tulevina vuosina. Energialiiketoiminnassa haasteellinen vuosi Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,7 milj. euroa, edellisvuoteen kasvua oli 7 prosenttia. Liiketoiminnan tulos jäi hieman tappiolliseksi. Energian hankinta laski lähes 8 prosenttia. Toiminnan tulokseen vaikuttivat myyntimäärien lasku ja alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen. Voimantuotanto-osuuksien tulos jäi myös tappiolliseksi alhaisesta markkinahinnasta johtuen. Kiristyvästä kilpailutilanteesta riippumatta asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden aikana vahvistimme kanta-asiakasohjelmaamme yhteistyöverkostoilla. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 9,8 milj. euroa, kasvua oli 5,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli ,23 euroa ja tilikauden voitto oli ,64 euroa. Yhtiön tulos säilyi tyydyttävällä tasolla, vaikka aivan budjetin mukaisiin tavoitteisiin emme päässeet. Sähkönmyyntitoiminta jäi selvästi budjetin mukaisesta tulostavoitteesta. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa kirjasimme arvonalennusten palautuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat ,64 euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 2,2 milj. euroa ja muihin sijoituksiin noin 0,4 milj. euroa. Voimaosuuksiin sijoitimme Kaakon Energia Oy:n kautta Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimaan. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Tulemme edelleen panostamaan kanta-asiakastoimintaan ja kehittämään siihen liittyen paikallisia yhteistyöverkostoja. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteestamme. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tulemme investoimaan edelleen voimakkaasti kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteenamme on, että toimintaamme kehittämällä voimme varmistaa asiakkaillemme kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöstrategiamme kautta osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan olemalla mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja Puhuri Oy:n tuulivoimaprojekteissa. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme edelleen toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2013.

5 5 YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Kokouksessa edustettu osakemäärä oli eli 16,9 % osakkeista ja äänimäärä eli 14,95 % äänistä. Kokouksen puhteenjohtajana toimi Harri Anttila ja sihteerinä Tuula Suomalainen. Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Juha Anttonen, Kyösti Niiranen ja Tommi Tervonen Parikkalasta, Paula Hinkkanen ja Tapani Hämäläinen Rautjärveltä sekä Kari Laukkanen Savonlinnasta. Erovuorossa olleen Matti Kaskisen tilalle valittiin Jari Heinonen Parikkalasta. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 73 % Kunnat 17 % Yritykset ja yhteisöt 10 % Omistajat/kpl Osakeomistus% Kunnat 4 17 Yksityiset Yritykset ja yhteisöt JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Paikallisvoima ry TILINTARKASTAJAT VARSINAISET TILINTARKASTAJAT: Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala Energiajohtajat ry Suomen tilaajavastuu Oy

6 HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2015) puheenjohtaja Jari Laamanen Savonlinna yrittäjä 2013-(2014) varapuheenjohtaja Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2016) Maaret Berg-Tynkkynen Parikkala yrittäjä 2012-(2015) Jari Heinonen Parikkala maanviljelijä 2013-(2016) Paula Hinkkanen Rautjärvi talouspäällikkö 2012-(2016) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2016) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2015) Kari Laukkanen Savonlinna koneasentaja 2010-(2016) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2015) Varpu Rissanen Parikkala laborantti 2012-(2015) Katja Silvennoinen Savonlinna HR-päällikkö 2011-(2014) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2016) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Janne Tirronen Savonlinna toimitusjohtaja 2003-(2015) Taavetti Tuunanen Savonlinna liikennöitsijä 1990-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2015) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2016) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. HALLITUS Ari Berg Parikkala puheenjohtaja 2004-(2014) toiminnanjohtaja Jouni Heltimoinen Parikkala toimitusjohtaja 2006-(2015) Matti Hämäläinen Rautjärvi metsätaloustarkastaja 1995-(2015) Kari Pekonen Parikkala maaseutuyrittäjä 2010-(2016) Pasi Pulkkinen Savonlinna metsätalousyrittäjä 2011-(2014) Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana 13 kertaa.

7 PARIKKALAN VALO OY YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosounen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Nina Laine VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Mika Lirkki SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Mika Lirkki TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli Mari Laukkanen ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 12 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitys -projektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 2 asentajaa MITTAROINTI Timo Karhinen 2 asentajaa

8 8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Kertomusvuoden lopussa yhtiömme palveluksessa oli 33 henkilöä, joista 17 toimihenkilöitä ja asentajia 16. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuoden koulutuksessa pääpaino oli ammatillisien valmiuksien kehittämisessä. Lisäksi oli esim. työyhteisön kehittämistä sekä tulityökoulutusta. Neljä työntekijää suoritti vuoden 2013 aikana e-ajokortin, mihin heiltä kaikilta meni yhteensä 120 ajotuntia. Henkilöstölle kertyi koulutuspäiviä yhteensä 113 päivää, mikä on keskimäärin 3,4 pv työntekijää kohden. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Veijo Makkonen ja Pasi Pulkkinen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana sattui kaksi työtapaturmaa, ensimmäisessä tapauksessa asentaja sai roskan silmään ja toisessa vakavammassa tapauksessa 3 asentajaa sai sähköiskun 20 kv verkosta vetäessään maadoitusjohdinta kireälle välttyen kuitenkin vakavilta seuraamuksilta. Molemmissa tapauksissa asentajat kävivät terveyskeskuksessa tarkastuksessa ja pitivät loppupäivän vapaata. Läheltä piti tilanteita raportoitiin 3, yhdessä puun latva katkesi ja tipahti asentajan viereen, kun oltiin kaatamassa lahoa puuta. Toisessa nollajohto otti kiinni jännitteiseen kaapeliin, kun oltiin mittaria asentamassa, kolmannessa tapauksessa laitettiin erotin kiinni, kun oli kuultu väärin kytke vaan, kun oli sanottu kirjaa vaan. Syksyn työkyky -päivät pidettiin Ruokkeen lomakylässä. Päivän aikana vedettiin uistinta ammattilaisten opastuksella ja syötiin hyvin. Päiviin osallistui ennätykselliset 28 henkilöä. Työhyvinvointi työryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla 2 kertaa. Lisäksi pidettiin tammikuussa työyhteisön kehittämispäivä, jossa pyrittiin lisäämään työhyvinvointia mm. parantamalla tiimityöskentelyä, työpaikan toimintatapoja ja johtamista. Lisäksi pyrittiin sisäistämään muutoksen tärkeyttä, parantamaan neuvottelutaitoja ja hyödyntämään tunteita vuorovaikutustilanteissa. Kouluttajana toimi Soile Lumme Urano Oy:stä.

9 9 TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa pidettiin työterveysyhteistyöpalaveri, johon osallistui Pirjo Valkeapää, Kirsi Jyräs, Helena Hämäläinen ja Olli Mattila. Kokouksessa käsiteltiin mm. uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työpisteen ergonomiakartoitus tehtiin kaikille halukkaille ja kartoituksen perusteella hankittiin mm. sähköisesti korkeussäädettäviä työpöytiä. Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Tiimien vetäjät muuttuivat vuoden aikana paljon, johtuen työntekijöiden vaihtumisesta. Pasi Kaskinen ja Tuula Suomalainen poistuivat ja tilalle tulivat mittaritiimin vetäjäksi projektipäällikkö Timo Karhinen ja taloustiimin vetäjäksi talouspäällikkö Nina Laine. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Mika Lirkki Mittarointi Timo Karhinen Tietojärjestelmä/ICT Hannu Ahokas CAB-tiimi Tiina Neuvonen Talous Nina Laine Johto Arto Tiainen Tasehallinta Olli Mattila Tiimien toimintaa seurataan vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän auditointeja ei ehditty vuoden 2013 aikana tehdä. LUOTTAMUSHENKILÖT Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen TARKASTUSTOIMI Vuonna 2012 rakennetun sähkölaitteiston varmennustarkastuksen teki valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä, mukana marraskuussa pidetyssä tarkastuksessa olivat Hannu Ahokas, Pekka Suomalainen ja Olli Mattila. Tarkastus tehtiin KTMp 517/1996 ja SFS 5825 mukaisesti. Sähkölaitteistot todettiin rakennetun yleensä hyvin niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Puutteita oli mm. muuntamoiden ja kaapelijakokaappien kosketussuojauksissa ja kaaviomerkinnöissä. Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuonna 2013 Parikkalan Valon vapaa-ajan toimikunta järjesti viikonloppu matkan Riikaan, jonne lennettiin Lappeenrannasta parinkymmenen hengen vahvuisella porukalla. Riikassa tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Pikkujoulut pidettiin paikkakunnalla Tynkkylän Lomaniemessä, jossa nautittiin hyvästä ruuasta sekä seurattiin Parikkalan Päreiden pienoisnäytelmä Kuhanhäntä.

10 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Parikkalan Valo Oy:n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 83,7 GWh. Sähkön hankintamäärä väheni lähes kahdeksan prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikutti olennaisesti poikkeuksellisen lämmin sää. Joulukuussa sähkönkulutus oli noin 27 prosenttia edellisvuotta pienempi. Myös muiden talvikuukausien sähkönkulutus laski. Sähkön markkinahinta oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. Sähkön hintavaihtelut aluehinnoissa olivat suuria ja vaikuttivat olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi, joka osaltaan nosti sähkön hankintahintaa. Energialiiketoiminnan tulos jäi heikoksi. Tulokseen vaikuttivat sähkön hankintahinnan muutos ja oman tuotannon alhainen käyttöaste. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin vuoden alussa kolme prosenttia. Yhtiömme sähkön myyntihinta toimitustuotteissa oli alle valtakunnallisen keskihinnan. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 5287 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat marras- ja joulukuun myrskyjen aiheuttamat kustannukset. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi investoimme sähköverkkoon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Änkilän sähköasemarakennuksen uudistaminen valmistui vuoden aikana. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi jatkui suunnitelman mukaisesti. Lisäksi verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Verkkopalvelumaksuja korotettiin alkaen keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli kpl. Koko yhtiön tilikauden liikevoitto oli ,23 euroa. Liikevoittoprosentti oli 7,68 prosenttia. Kokonaisinvestointimme olivat 2,2 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin 1,5 milj. euroa ja sähköaseman uudistamiseen 0,4 milj. euroa. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa käytössä 99 prosentilla asiakkaistamme. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana Puhuri Oy:ssä, jonka ensimmäinen tuulivoimapuisto Raahen Kopsassa valmistui lokakuussa OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2014 alussa korotimme sähkön myyntihintaa kolmella prosentilla ja verkkopalveluhintoja keskimäärin kuusi prosenttia. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkinaja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. Fennovoima Oy:n ydinvoimaprojektissa olemme mukana Kaakon Energia Oy:n kautta. Käyttövarmuuden parantaminen ja häiriöaikojen lyhentäminen tulevat olemaan päätavoitteita tulevien vuosien toiminnassamme. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan ja se tulee vaikuttamaan parantuneen toimitusvarmuuden lisäksi myös verkkopalvelun hinnoitteluun. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTY- MISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Lainsäädännön muutoksen johdosta myös vakiokorvausten määrään liittyvä riski poikkeustilanteissa tulee kasvamaan. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta, verotuksesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia vuonna 2013 ollen ,19 euroa ( ). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli euroa ( ) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto euroa ( ). Sähkön hankinta pieneni 7,9 prosenttia. Siirron hankinta aleni 6,2 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Verkkopalvelun tulosta rasittivat vuoden lopun myrskyjen aiheuttamat kustannukset. Energialiiketoiminnan liiketappio oli ,86 euroa ( ,16 euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli 796,163,03 euroa ( ,42 euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli ,23 euroa ( ,71). Rahoitustuottoihin ja - kuluihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia ja nettotuotot olivat ,64 euroa ( ,99 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,81 euroa ( ,70 euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n. 2,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin.

11 TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Liikevaihto EUR Liikevaihdon muutos % 5,40 % 6,70 % 10,00 % Liikevoitto EUR Liikevoitto % 7,68 % 7,10 % 14,80 % Oman pääoman tuottoaste % 8,12 % 8,52 % 10,50 % Omavaraisuusaste % 42,81 % 41,00 % 39,80 % HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 32 (33), joista naisia 10 ja miehiä 22. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla Henkilöstö keskimäärin Vakituisia Määräaikaisia Tilikauden palkat , , ,05 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Parikkalan Valo Oy:n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa, suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoite on 5 % tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen HINKU hiilineutraali kunta -kampanjaan. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA -kyllästettyjä puupylväitä vielä noin kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOK- SI TILIKAUDELTA Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,32 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,62 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,5 /osake. Loppuosa tilikauden voitosta siirretään käyttörahastoon. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2013 (kpl) 2012 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) S-osakkeet (20 ääntä/osake) Yhteensä A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A-osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S-osakkeilla vain S-sarjan osakkeiden merkintään. A-sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A-sarjan että S-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus Jos A-sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A-sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S-sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus Jos S-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S-sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VASTUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV Vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Pääomalainat EUR ,82 Muut vastuusitoumukset EUR ,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala - periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton.

12 12 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset , ,08 Muut pitkävaikutteiset menot , ,99 Ennakkomaksut , ,07 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , ,40 Siirto- ja jakeluverkosto , ,64 Koneet ja kalusto , ,81 Muut ain.hyödykkeet 2 863, ,43 Enn.maksut ja keskener.hank , , , ,53 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr , ,16 Saamiset omistusyht.yr , ,46 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,63 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,24 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,69 Siirtosaamiset , , , ,98 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,64 PÄÄOMAN TUOTTOASTE OMARAHOITUSASTE OMAVARAISUUSASTE % % % , , ,5

13 13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 Käyttörahasto , , , ,56 Tilikauden voitto/tappio , ,76 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,33 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,82 Lainat rahoituslaitoksilta ,20 Lyhytaikainen: Ennakot ,58 0,00 Ostovelat , ,24 Velat omistusyhteysyrityksille ,13 Muut lyhytaikaiset velat , ,85 Siirtovelat , , , ,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,64 INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus % 16 LIIKEVOITTO 8 MAKSUVALMIUS , ,

14 14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,69 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,09 Varastojen muutos 443, ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,62 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,32 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , , , ,82 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,78 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista , ,80 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,86 Arvonal.vaiht.vast.arvopap. 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rah.kulut , ,64-756, ,99 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,70 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) , ,54 Tuloverot , ,40 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,76

15 15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) 0-59 Saamisten.lis(-),väh(+) Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen Välittömät verot Rahoitusarvopapereitten muutos (netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) Investoinnit muihin sijoituksiin (-) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta Osingonmaksu Korollisten velkojen muutos (netto) 544 Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat Rahavarojen muutos RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit

16 16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2013 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maa-alueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä ,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat ja rak. tekniset laitteet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v v Aineet ja tarvikkeet , ,62 Palkat henkilösivukuluineen , ,61 Ulkopuoliset palvelut , ,17 Muut liiketoiminnan kulut , ,49 YHTEENSÄ , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 716, ,50 Vakuutuskorvaukset , ,19 Muut , ,49 YHTEENSÄ , ,18 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus , ,00 Hallintoneuvosto 3 550, ,00 YHTEENSÄ , ,00

17 17 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno , ,46 Lisäykset ,29 0,00 0,00 Vähennykset Siirrot erien väl Hankintameno , , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515, ,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % , ,69 Muut osakkeet ja osuudet ,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2012). v v Saamisten erittely Siirtosaamiset Eläkevakuutusmaksut v , ,00 Mittarisähkö ja tasoituslaskut 0, ,01 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,02 Muut siirtosaamiset , ,02 YHTEENSÄ , ,05 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,47 Kirjanpitoarvo , ,24 Erotus , ,23 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma A -sarjan osakkeet kpl/ 1 ääni/os , ,84 S -sarjan osakkeet kpl /20 ääntä/os , ,72 Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 + voittovarat Vararahasto , ,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto , ,14 + voittovarat , ,88 - jaetut osingot , ,00 Käyttörahasto , ,02 TILIKAUDEN VOITTO , ,76 Oma pääoma yhteensä , ,32 Voitonjakokelpoiset varat , ,78

18 18 Lyhytaikainen vieras pääoma v v Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen , ,01 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,50 Muut siirtovelat , ,57 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ , ,08 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet 0, ,69 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v v Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet 1 618, ,23 Rakennusten tekniset laitteet 0, ,83 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto , ,57 Koneet ja kalusto , ,36 YHTEENSÄ , ,99 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,1 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut

19 Parikkalan Valo Oy SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS LIIKEVAIHTO , , , , , , ,19 Valmistus omaan käyttöön (+) , , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , ,51 793, ,04 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , , , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , , , , , , ,97 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) -443, ,96-443,72 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , , ,36 Muut ulkop.palv , , , ,76 96, ,64 721, , , , , , , ,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , ,65 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , , , , ,32 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,76 734, ,46 376, , , ,66 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta , , ,80 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,02 994,34 939, ,58 Arvonalentumiset , , , ,96 0, , ,02-994,34 939, , ,89 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,10 0,00 0, ,72 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,95 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) , , , , , , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij , ,00 0, , ,00 Muut korko-ja rah.tuotot , , , , , , ,39 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut , ,69-540, , , ,87-194, , , ,09-22, , , ,65 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ , , , , , , ,81 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , , , , ,81 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta , , ,16 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,08 485,77 535, ,34 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) , , , ,08 485,77 535, ,50 Välittömät verot , ,76 0, , , , ,67 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , ,64 Parikkalan Valo Oy VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , , ,93 Muut aineettomat hyödykkeet , ,99 0,00 0, ,46 Ennakkomaksut , ,70 0,00 0, ,39 Aineelliset hyödykkeet SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , , ,01 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,06 0, , ,81 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , , , ,06 0, , , ,82 Sijoitukset , , , , , , ,76 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , , ,91 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , , , ,94 Siirtosaamiset , , , , , , ,97 Muut saamiset 0, ,64 0, ,96 0, , , ,46 0, ,51 0, , ,91 Rahoitusarvopaperit , , , , , , ,51 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,85 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma , , , , ,56 Ylikurssirahasto , , , , ,68 Muut rahastot , , , , , , ,98 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , , , ,87 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , ,57 0, , ,88 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,20 Palautettavat liittymismaksut , , ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,58 Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma Ostovelat , , , ,60 0, , ,43 Siirtovelat , , , , , , ,30 Muut velat , , , , , , , , , , , , , ,45 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,85

20 20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2014... 3 HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot