SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA."

Transkriptio

1 2013 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus 10 Hallituksen toimintakertomus 12 Tilinpäätös 23 Energialiiketoiminta 25 Verkkoliiketoiminta KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv =kilovoltti =1 000 volttia MW =megawatti =1 000 kilovolttia = wattia MWh =megawattitunti =1 000 kilowattituntia = wattituntia GWh =gigawattitunti =1 000 megawattituntia k =kilo =1 000 M =mega = G =giga = T =tera = Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy 2014 YHTEYS TIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie Parikkala puh Arto Tiainen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Eeva Pajari-lmmonen palkanlaskija Sanna Hallikainen kirjanpitäjä Osakeasiat Auli Soikkeli sihteeri Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja

3 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maassamme sähköä käytettiin 83,9 terawattituntia, joka oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2013 normaalia lämpimämpi säätila pienensi voimakkaasti sähkönkulutusta. Teollisuuden sähkönkulutus kasvoi tuotannon elpymisen johdosta, mutta muilla asiakkailla kulutus aleni lämpimän sään vuoksi 3,5 prosenttia. Sähkön markkinahinta oli hieman korkeampi kuin vuonna 2012, mutta säilyi edelleen varsin maltillisella tasolla. Suomen aluehinta oli sähköpörssin systeemihintaa korkeammalla ja sen heilahtelu nosti markkinahintaa Suomessa. Sähkön tuonti oli lähes neljännes kulutuksesta. Tuonnin määrään vaikutti Pohjoismaiden hyvä vesitilanne. Suomen merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 80 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan yksi prosentti. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti tyydyttävä. Sähkön hankinta väheni lähes 8 prosenttia edellisvuodesta. Normaalia lämpimämpi sää vaikutti voimakkaasti talvikuukausien sähkön käyttöön. Joulukuussa sähkönkulutuksen lasku oli lähes 27 prosenttia edelliseen joulukuuhun verrattuna. Verkostopalveluissa jäimme hieman budjetoidusta tuloksesta. Toimintavarmuuden ja palvelun laadun kehittäminen olivat meidän tärkeimpiä tavoitteita. Energialiiketoiminnassa emme päässeet budjetin mukaiseen tulokseen. Heikkoon tulokseen vaikuttivat alhainen sähkönhinta ja sähkönkulutuksen aleneminen normaalia lämpimämmän sään takia. Lisäksi voimantuotanto-osuuksien heikko kannattavuus heikensi tulosta. SÄHKÖNMYYNTIOSASTO VERKOSTO-OSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 Verkkoliiketoiminnassa investoimme toimitusvarmuuteen Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 5,0 milj. euroa ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 3,7 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli ,43 euroa. Tulos jäi alle tavoitteemme. Siihen vaikuttivat lämpimästä säästä johtunut siirtomäärien alentuminen sekä marras- ja joulukuussa kolmen myrskyn aiheuttamat korjauskustannukset ja vakiokorvaukset. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 2,2 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimintavarmuuden parantamiseen. Keskijännitejohtoja uusittiin maakaapeleiksi Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueella. Pienjännitejohtojen kaapelointia lisäsimme edelleen. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 48 prosenttia. Änkilän sähköaseman uudistamiseen investoimme 0,4 milj. euroa. Verkon käytettävyyttä paransimme lisäämällä kaukokäytettäviä erottimia sekä käsikäyttöisiä erottimia johtohaaroihin. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa 99 prosentilla asiakkaistamme. Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan syyskuun alussa ja se vaikutti verkostotoimintaan voimakkaasti. Uusi laki asettaa tiukat vaatimukset verkon toimitusvarmuudelle, sähkökatkoille ja vakiokorvauksille. Laki tuo vaatimukset säävarman sähköverkon rakentamiselle 15 vuoden aikana. Vuonna 2012 tekemämme kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan tätä haastavaa tavoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähköverkkoon tulevina vuosina. Energialiiketoiminnassa haasteellinen vuosi Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,7 milj. euroa, edellisvuoteen kasvua oli 7 prosenttia. Liiketoiminnan tulos jäi hieman tappiolliseksi. Energian hankinta laski lähes 8 prosenttia. Toiminnan tulokseen vaikuttivat myyntimäärien lasku ja alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen. Voimantuotanto-osuuksien tulos jäi myös tappiolliseksi alhaisesta markkinahinnasta johtuen. Kiristyvästä kilpailutilanteesta riippumatta asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden aikana vahvistimme kanta-asiakasohjelmaamme yhteistyöverkostoilla. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 9,8 milj. euroa, kasvua oli 5,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli ,23 euroa ja tilikauden voitto oli ,64 euroa. Yhtiön tulos säilyi tyydyttävällä tasolla, vaikka aivan budjetin mukaisiin tavoitteisiin emme päässeet. Sähkönmyyntitoiminta jäi selvästi budjetin mukaisesta tulostavoitteesta. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa kirjasimme arvonalennusten palautuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat ,64 euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 2,2 milj. euroa ja muihin sijoituksiin noin 0,4 milj. euroa. Voimaosuuksiin sijoitimme Kaakon Energia Oy:n kautta Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimaan. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Tulemme edelleen panostamaan kanta-asiakastoimintaan ja kehittämään siihen liittyen paikallisia yhteistyöverkostoja. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteestamme. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tulemme investoimaan edelleen voimakkaasti kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteenamme on, että toimintaamme kehittämällä voimme varmistaa asiakkaillemme kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöstrategiamme kautta osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan olemalla mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja Puhuri Oy:n tuulivoimaprojekteissa. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme edelleen toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2013.

5 5 YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa Kokouksessa edustettu osakemäärä oli eli 16,9 % osakkeista ja äänimäärä eli 14,95 % äänistä. Kokouksen puhteenjohtajana toimi Harri Anttila ja sihteerinä Tuula Suomalainen. Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Juha Anttonen, Kyösti Niiranen ja Tommi Tervonen Parikkalasta, Paula Hinkkanen ja Tapani Hämäläinen Rautjärveltä sekä Kari Laukkanen Savonlinnasta. Erovuorossa olleen Matti Kaskisen tilalle valittiin Jari Heinonen Parikkalasta. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 73 % Kunnat 17 % Yritykset ja yhteisöt 10 % Omistajat/kpl Osakeomistus% Kunnat 4 17 Yksityiset Yritykset ja yhteisöt JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Paikallisvoima ry TILINTARKASTAJAT VARSINAISET TILINTARKASTAJAT: Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala Energiajohtajat ry Suomen tilaajavastuu Oy

6 HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2015) puheenjohtaja Jari Laamanen Savonlinna yrittäjä 2013-(2014) varapuheenjohtaja Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2016) Maaret Berg-Tynkkynen Parikkala yrittäjä 2012-(2015) Jari Heinonen Parikkala maanviljelijä 2013-(2016) Paula Hinkkanen Rautjärvi talouspäällikkö 2012-(2016) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2016) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2015) Kari Laukkanen Savonlinna koneasentaja 2010-(2016) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2015) Varpu Rissanen Parikkala laborantti 2012-(2015) Katja Silvennoinen Savonlinna HR-päällikkö 2011-(2014) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2016) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Janne Tirronen Savonlinna toimitusjohtaja 2003-(2015) Taavetti Tuunanen Savonlinna liikennöitsijä 1990-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2015) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2016) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. HALLITUS Ari Berg Parikkala puheenjohtaja 2004-(2014) toiminnanjohtaja Jouni Heltimoinen Parikkala toimitusjohtaja 2006-(2015) Matti Hämäläinen Rautjärvi metsätaloustarkastaja 1995-(2015) Kari Pekonen Parikkala maaseutuyrittäjä 2010-(2016) Pasi Pulkkinen Savonlinna metsätalousyrittäjä 2011-(2014) Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana 13 kertaa.

7 PARIKKALAN VALO OY YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosounen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Nina Laine VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Mika Lirkki SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Mika Lirkki TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli Mari Laukkanen ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 12 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitys -projektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 2 asentajaa MITTAROINTI Timo Karhinen 2 asentajaa

8 8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Kertomusvuoden lopussa yhtiömme palveluksessa oli 33 henkilöä, joista 17 toimihenkilöitä ja asentajia 16. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuoden koulutuksessa pääpaino oli ammatillisien valmiuksien kehittämisessä. Lisäksi oli esim. työyhteisön kehittämistä sekä tulityökoulutusta. Neljä työntekijää suoritti vuoden 2013 aikana e-ajokortin, mihin heiltä kaikilta meni yhteensä 120 ajotuntia. Henkilöstölle kertyi koulutuspäiviä yhteensä 113 päivää, mikä on keskimäärin 3,4 pv työntekijää kohden. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Veijo Makkonen ja Pasi Pulkkinen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana sattui kaksi työtapaturmaa, ensimmäisessä tapauksessa asentaja sai roskan silmään ja toisessa vakavammassa tapauksessa 3 asentajaa sai sähköiskun 20 kv verkosta vetäessään maadoitusjohdinta kireälle välttyen kuitenkin vakavilta seuraamuksilta. Molemmissa tapauksissa asentajat kävivät terveyskeskuksessa tarkastuksessa ja pitivät loppupäivän vapaata. Läheltä piti tilanteita raportoitiin 3, yhdessä puun latva katkesi ja tipahti asentajan viereen, kun oltiin kaatamassa lahoa puuta. Toisessa nollajohto otti kiinni jännitteiseen kaapeliin, kun oltiin mittaria asentamassa, kolmannessa tapauksessa laitettiin erotin kiinni, kun oli kuultu väärin kytke vaan, kun oli sanottu kirjaa vaan. Syksyn työkyky -päivät pidettiin Ruokkeen lomakylässä. Päivän aikana vedettiin uistinta ammattilaisten opastuksella ja syötiin hyvin. Päiviin osallistui ennätykselliset 28 henkilöä. Työhyvinvointi työryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla 2 kertaa. Lisäksi pidettiin tammikuussa työyhteisön kehittämispäivä, jossa pyrittiin lisäämään työhyvinvointia mm. parantamalla tiimityöskentelyä, työpaikan toimintatapoja ja johtamista. Lisäksi pyrittiin sisäistämään muutoksen tärkeyttä, parantamaan neuvottelutaitoja ja hyödyntämään tunteita vuorovaikutustilanteissa. Kouluttajana toimi Soile Lumme Urano Oy:stä.

9 9 TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa pidettiin työterveysyhteistyöpalaveri, johon osallistui Pirjo Valkeapää, Kirsi Jyräs, Helena Hämäläinen ja Olli Mattila. Kokouksessa käsiteltiin mm. uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työpisteen ergonomiakartoitus tehtiin kaikille halukkaille ja kartoituksen perusteella hankittiin mm. sähköisesti korkeussäädettäviä työpöytiä. Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Tiimien vetäjät muuttuivat vuoden aikana paljon, johtuen työntekijöiden vaihtumisesta. Pasi Kaskinen ja Tuula Suomalainen poistuivat ja tilalle tulivat mittaritiimin vetäjäksi projektipäällikkö Timo Karhinen ja taloustiimin vetäjäksi talouspäällikkö Nina Laine. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Mika Lirkki Mittarointi Timo Karhinen Tietojärjestelmä/ICT Hannu Ahokas CAB-tiimi Tiina Neuvonen Talous Nina Laine Johto Arto Tiainen Tasehallinta Olli Mattila Tiimien toimintaa seurataan vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän auditointeja ei ehditty vuoden 2013 aikana tehdä. LUOTTAMUSHENKILÖT Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen TARKASTUSTOIMI Vuonna 2012 rakennetun sähkölaitteiston varmennustarkastuksen teki valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä, mukana marraskuussa pidetyssä tarkastuksessa olivat Hannu Ahokas, Pekka Suomalainen ja Olli Mattila. Tarkastus tehtiin KTMp 517/1996 ja SFS 5825 mukaisesti. Sähkölaitteistot todettiin rakennetun yleensä hyvin niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Puutteita oli mm. muuntamoiden ja kaapelijakokaappien kosketussuojauksissa ja kaaviomerkinnöissä. Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuonna 2013 Parikkalan Valon vapaa-ajan toimikunta järjesti viikonloppu matkan Riikaan, jonne lennettiin Lappeenrannasta parinkymmenen hengen vahvuisella porukalla. Riikassa tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Pikkujoulut pidettiin paikkakunnalla Tynkkylän Lomaniemessä, jossa nautittiin hyvästä ruuasta sekä seurattiin Parikkalan Päreiden pienoisnäytelmä Kuhanhäntä.

10 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Parikkalan Valo Oy:n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 83,7 GWh. Sähkön hankintamäärä väheni lähes kahdeksan prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikutti olennaisesti poikkeuksellisen lämmin sää. Joulukuussa sähkönkulutus oli noin 27 prosenttia edellisvuotta pienempi. Myös muiden talvikuukausien sähkönkulutus laski. Sähkön markkinahinta oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. Sähkön hintavaihtelut aluehinnoissa olivat suuria ja vaikuttivat olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi, joka osaltaan nosti sähkön hankintahintaa. Energialiiketoiminnan tulos jäi heikoksi. Tulokseen vaikuttivat sähkön hankintahinnan muutos ja oman tuotannon alhainen käyttöaste. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin vuoden alussa kolme prosenttia. Yhtiömme sähkön myyntihinta toimitustuotteissa oli alle valtakunnallisen keskihinnan. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 5287 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat marras- ja joulukuun myrskyjen aiheuttamat kustannukset. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi investoimme sähköverkkoon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Änkilän sähköasemarakennuksen uudistaminen valmistui vuoden aikana. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi jatkui suunnitelman mukaisesti. Lisäksi verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Verkkopalvelumaksuja korotettiin alkaen keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli kpl. Koko yhtiön tilikauden liikevoitto oli ,23 euroa. Liikevoittoprosentti oli 7,68 prosenttia. Kokonaisinvestointimme olivat 2,2 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin 1,5 milj. euroa ja sähköaseman uudistamiseen 0,4 milj. euroa. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa käytössä 99 prosentilla asiakkaistamme. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana Puhuri Oy:ssä, jonka ensimmäinen tuulivoimapuisto Raahen Kopsassa valmistui lokakuussa OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2014 alussa korotimme sähkön myyntihintaa kolmella prosentilla ja verkkopalveluhintoja keskimäärin kuusi prosenttia. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkinaja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. Fennovoima Oy:n ydinvoimaprojektissa olemme mukana Kaakon Energia Oy:n kautta. Käyttövarmuuden parantaminen ja häiriöaikojen lyhentäminen tulevat olemaan päätavoitteita tulevien vuosien toiminnassamme. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan ja se tulee vaikuttamaan parantuneen toimitusvarmuuden lisäksi myös verkkopalvelun hinnoitteluun. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTY- MISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Lainsäädännön muutoksen johdosta myös vakiokorvausten määrään liittyvä riski poikkeustilanteissa tulee kasvamaan. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta, verotuksesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia vuonna 2013 ollen ,19 euroa ( ). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli euroa ( ) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto euroa ( ). Sähkön hankinta pieneni 7,9 prosenttia. Siirron hankinta aleni 6,2 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Verkkopalvelun tulosta rasittivat vuoden lopun myrskyjen aiheuttamat kustannukset. Energialiiketoiminnan liiketappio oli ,86 euroa ( ,16 euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli 796,163,03 euroa ( ,42 euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli ,23 euroa ( ,71). Rahoitustuottoihin ja - kuluihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia ja nettotuotot olivat ,64 euroa ( ,99 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,81 euroa ( ,70 euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n. 2,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin.

11 TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Liikevaihto EUR Liikevaihdon muutos % 5,40 % 6,70 % 10,00 % Liikevoitto EUR Liikevoitto % 7,68 % 7,10 % 14,80 % Oman pääoman tuottoaste % 8,12 % 8,52 % 10,50 % Omavaraisuusaste % 42,81 % 41,00 % 39,80 % HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 32 (33), joista naisia 10 ja miehiä 22. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla Henkilöstö keskimäärin Vakituisia Määräaikaisia Tilikauden palkat , , ,05 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Parikkalan Valo Oy:n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa, suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoite on 5 % tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen HINKU hiilineutraali kunta -kampanjaan. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA -kyllästettyjä puupylväitä vielä noin kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOK- SI TILIKAUDELTA Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,32 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,62 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,5 /osake. Loppuosa tilikauden voitosta siirretään käyttörahastoon. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2013 (kpl) 2012 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) S-osakkeet (20 ääntä/osake) Yhteensä A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A-osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S-osakkeilla vain S-sarjan osakkeiden merkintään. A-sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A-sarjan että S-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus Jos A-sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A-sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S-sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus Jos S-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S-sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VASTUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV Vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Pääomalainat EUR ,82 Muut vastuusitoumukset EUR ,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala - periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton.

12 12 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset , ,08 Muut pitkävaikutteiset menot , ,99 Ennakkomaksut , ,07 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , ,40 Siirto- ja jakeluverkosto , ,64 Koneet ja kalusto , ,81 Muut ain.hyödykkeet 2 863, ,43 Enn.maksut ja keskener.hank , , , ,53 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr , ,16 Saamiset omistusyht.yr , ,46 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,63 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,24 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, ,69 Siirtosaamiset , , , ,98 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,64 PÄÄOMAN TUOTTOASTE OMARAHOITUSASTE OMAVARAISUUSASTE % % % , , ,5

13 13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 Käyttörahasto , , , ,56 Tilikauden voitto/tappio , ,76 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,33 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,82 Lainat rahoituslaitoksilta ,20 Lyhytaikainen: Ennakot ,58 0,00 Ostovelat , ,24 Velat omistusyhteysyrityksille ,13 Muut lyhytaikaiset velat , ,85 Siirtovelat , , , ,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,64 INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus % 16 LIIKEVOITTO 8 MAKSUVALMIUS , ,

14 14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,69 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,09 Varastojen muutos 443, ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,62 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,32 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , , , ,82 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,78 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista , ,80 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,86 Arvonal.vaiht.vast.arvopap. 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rah.kulut , ,64-756, ,99 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,70 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) , ,54 Tuloverot , ,40 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,76

15 15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) 0-59 Saamisten.lis(-),väh(+) Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen Välittömät verot Rahoitusarvopapereitten muutos (netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) Investoinnit muihin sijoituksiin (-) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta Osingonmaksu Korollisten velkojen muutos (netto) 544 Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat Rahavarojen muutos RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit

16 16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2013 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maa-alueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä ,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat ja rak. tekniset laitteet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v v Aineet ja tarvikkeet , ,62 Palkat henkilösivukuluineen , ,61 Ulkopuoliset palvelut , ,17 Muut liiketoiminnan kulut , ,49 YHTEENSÄ , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 716, ,50 Vakuutuskorvaukset , ,19 Muut , ,49 YHTEENSÄ , ,18 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus , ,00 Hallintoneuvosto 3 550, ,00 YHTEENSÄ , ,00

17 17 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno , ,46 Lisäykset ,29 0,00 0,00 Vähennykset Siirrot erien väl Hankintameno , , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515, ,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % , ,69 Muut osakkeet ja osuudet ,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2012). v v Saamisten erittely Siirtosaamiset Eläkevakuutusmaksut v , ,00 Mittarisähkö ja tasoituslaskut 0, ,01 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,02 Muut siirtosaamiset , ,02 YHTEENSÄ , ,05 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,47 Kirjanpitoarvo , ,24 Erotus , ,23 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma A -sarjan osakkeet kpl/ 1 ääni/os , ,84 S -sarjan osakkeet kpl /20 ääntä/os , ,72 Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 + voittovarat Vararahasto , ,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto , ,14 + voittovarat , ,88 - jaetut osingot , ,00 Käyttörahasto , ,02 TILIKAUDEN VOITTO , ,76 Oma pääoma yhteensä , ,32 Voitonjakokelpoiset varat , ,78

18 18 Lyhytaikainen vieras pääoma v v Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen , ,01 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,50 Muut siirtovelat , ,57 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ , ,08 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet 0, ,69 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v v Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet 1 618, ,23 Rakennusten tekniset laitteet 0, ,83 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto , ,57 Koneet ja kalusto , ,36 YHTEENSÄ , ,99 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,1 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut

19 Parikkalan Valo Oy SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS LIIKEVAIHTO , , , , , , ,19 Valmistus omaan käyttöön (+) , , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , ,51 793, ,04 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , , , ,00 Muut ostot tilikauden aikana , , , , , , ,97 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) -443, ,96-443,72 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , , ,36 Muut ulkop.palv , , , ,76 96, ,64 721, , , , , , , ,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , ,65 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , , , , ,32 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,76 734, ,46 376, , , ,66 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta , , ,80 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,02 994,34 939, ,58 Arvonalentumiset , , , ,96 0, , ,02-994,34 939, , ,89 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,10 0,00 0, ,72 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,95 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) , , , , , , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij , ,00 0, , ,00 Muut korko-ja rah.tuotot , , , , , , ,39 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut , ,69-540, , , ,87-194, , , ,09-22, , , ,65 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ , , , , , , ,81 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , , , , ,81 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta , , ,16 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,08 485,77 535, ,34 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) , , , ,08 485,77 535, ,50 Välittömät verot , ,76 0, , , , ,67 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , ,64 Parikkalan Valo Oy VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , , ,93 Muut aineettomat hyödykkeet , ,99 0,00 0, ,46 Ennakkomaksut , ,70 0,00 0, ,39 Aineelliset hyödykkeet SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , , ,01 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,06 0, , ,81 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , , , ,06 0, , , ,82 Sijoitukset , , , , , , ,76 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , , ,91 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , , , ,94 Siirtosaamiset , , , , , , ,97 Muut saamiset 0, ,64 0, ,96 0, , , ,46 0, ,51 0, , ,91 Rahoitusarvopaperit , , , , , , ,51 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,85 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma , , , , ,56 Ylikurssirahasto , , , , ,68 Muut rahastot , , , , , , ,98 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , , , ,87 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , ,57 0, , ,88 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,20 Palautettavat liittymismaksut , , ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,58 Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma Ostovelat , , , ,60 0, , ,43 Siirtovelat , , , , , , ,30 Muut velat , , , , , , , , , , , , , ,45 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,85

20 20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2014 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vuosikertomus V 2012

Vuosikertomus V 2012 Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus ei ole osa yhtiön virallista, tilintarkastettua tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2011 Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2011 Etelä-Suomen Energia Oy sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6

Lisätiedot