Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy"

Transkriptio

1 Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

2 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus ELY-keskuksen tuet ELY-keskuksen tuet yritysten investointeihin ELY-keskuksen tuet yrityksen muihin kehittämistoimenpiteisiin ELY-keskuksen tuet hankkeiden valmisteluun Tekes-rahoitus Tekes Rahoitusten yleisiä ehtoja Tekesin rahoitus t&k-hankkeisiin Tekesin avustus innovaatiopalvelujen hankintaan Tekesin de minimis avustus Kansainvälistymisen ja viennin rahoitus Finnvera viennin ja kansainvälistymisen rahoittajana Vientitakuut ja -takaukset Kansainvälistymislaina ja -takaus ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Vientirenkaat Työ- ja elinkeinoministeriön tuki yritysten yhteishankkeisiin Nopef - Pohjoismaiden vientirahaston tuet etabloitumiseen ja projektivientiin Nopef Kansainvälistymisen esiselvitystuki Projektivientituki Finnfund yritystoiminnan rahoittajana kehitysmaissa ja Venäjällä ELY-keskuksen tuet Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat yritystoimintojen kehittämiseen tarkoitettujen valtionavustusten koordinoimisesta ja myöntämisestä. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin tuotantoon liittyviä investointeja. Lisäksi tukien kohdetoimialoissa on erilaisia painotuksia riippuen ELY-keskuksesta, joten alueellisesti tukia voidaan kohdentaa tietyille avaintoimialoille. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Avustus on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun teknologiaan kansainvälistymiseen tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia ELY-keskuksen tuet yritysten investointeihin Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Tiedekatu Seinäjoki puh Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Yrityksen kehittämisavustuksen piiriin voidaan koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvina menoina hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat vuokramenot kolmelta vuodelta. Menoihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muita vastaavia menoja. Avustus 2 3

3 vuokramenoihin myönnetään I- ja II-tukialueella de minimis -tukena. Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta on Yritysmuoto I Tukialue II Tukialue III Tukialue Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys, harvaan asuttu maaseutu Avustusta ei voida myöntää II-tukialueella suurelle yritykselle Ylä-Pirkanmaan seutukunnan alueella ja Kuusankosken kaupungissa. Mikäli III-tukialueella avustuksen prosenttiosuus investoinnin hankintamenosta mikroyrityksellä ylittää 15 prosenttia, avustus on myönnettävä kokonaan de minimis -tukena. Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta. Investointiin myönnettävän avustuksen ohella julkista rahoitusta on kaikki julkisten tai julkisomisteisten rahoittajien myöntämä rahoitus riippumatta siitä, sisältyykö rahoitukseen valtion tukea vai ei. Julkiseksi rahoitukseksi luetaan myös julkisen tai julkisomisteisen rahoittajan takaama laina. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan I- ja II-tukialueella myöntää myös suurelle yritykselle investointiin, kun 1. kyseessä on yrityksen kannalta merkittävä investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen, palveluun tai teknologiaan 2. suuren yrityksen hanke on erityisen tärkeä alueen työllisyyden kannalta ja 3. hankkeella on merkittävä vaikutus pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseen siten, että suuren yrityksen hanke lisää: - teknologian siirtoa pienille ja keskisuurille yrityksille - yhteistoimintaa pienten ja keskisuurten yritysten kanssa tai - alihankintaa pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä ELY-keskuksen tuet yrityksen muihin kehittämistoimenpiteisiin Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointien lisäksi myös muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Yrityksen kehittämisavustusta muihin kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää: 1. ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin 2. palkkamenoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskevia toimenpiteitä 3. matkamenoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskevia toimenpiteitä 4. messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuviin menoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta yrityksen ensimmäistä osallistumiskertaa kyseiseen tapahtumaan 5. kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuviin menoihin, siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen sekä 6. raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuviin menoihin, jolloin avustusta voidaan myöntää vain tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskeviin toimenpiteisiin. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvaa avustusta ei voida myöntää myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Yrityksen kehittämisavustuksen määrä muihin kehittämistoimenpiteisiin voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista. Jos tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteitä koskeva avustus myönnetään siten, että pienen yrityksen avustus ylittää 45 prosenttia tai keskisuuren yrityksen avustus ylittää 35 prosenttia hyväksyttävistä menoista, avustus on tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteiden osalta myönnettävä kokonaan de minimis -tukena. Yrityksen kehittämisavustusta muihin kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää suurelle yritykselle vain yhteishankkeena toteutettavissa kehittämistoimenpiteissä, joiden toteuttamiseen osallistuu suuren yrityksen ohella pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Avustus suurelle yritykselle myönnetään de minimis -tukena

4 1.1.3 ELY-keskuksen tuet hankkeiden valmisteluun ELY-keskus voi myöntää haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun harkinnanvaraista valmistelurahoitusta. Valmistelurahoitus suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten 1. valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita 2. uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä 3. kansainvälistymistä tai 4. kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu. Valmistelurahoitusta voidaan myöntää myös kansainvälisiin tutkimusohjelmiin tähtäävän hankkeen valmistelutyöhön. Rahoitettavat toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Rahoituksen kohteena voi olla esimerkiksi tuotekehityssuunnitelma tuotantomenetelmien kehitystä koskeva suunnitelma muotoilua koskeva selvitys teknologiastrategia tai sitä koskeva selvitys tietotekniikan mahdollisuuksia koskeva selvitys innovaation kaupallistaminen liiketoimintasuunnitelma johtamista, organisaatiota tai toiminnan suunnittelua koskeva selvitys viestintää tai markkinointia koskeva selvitys kansainvälistymiseen tähtäävä selvitys tai suunnitelma tutkimuspalvelujen ja -tulosten hyödyntäminen yritykselle räätälöity edellisiin liittyvä valmennus kansainvälisen t&k-projektin valmistelu Valmistelurahoitus on avustus, jota myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen menoihin kohdistuu muuta julkista rahoitusta. Avustusta ei voida myöntää suurille yrityksille. Mikäli valmistelussa tehdään yli euron hankintoja, on myös muistettava hankinnan kilpailutus. arvioidaan, voidaanko hankkeen katsoa liittyvän avustuksen käyttötarkoituksen mukaisesti laajemman tutkimus- ja kehittämishankkeen valmisteluun. Lisäksi arvioidaan, miten keskenään toistensa kanssa kilpailevat hankkeet täyttävät rahoitusperusteet. Ensisijaisia rahoitusperusteita ovat hakijan sitoutuminen tavoiteltavaan liiketoimintaan resurssit ja osaaminen taloudelliset voimavarat ja kunnossa oleva yritystalous liikeidean kilpailuetu ja kohdemarkkinat edellytykset valmisteluhankkeen jälkeen toteutettavaan haastavaan tutkimus- ja kehittämishankkeeseen aikaisempi asiakkuus sekä muut toteutuneet tai käynnissä olevat hankkeet hankkeen soveltuvuus alueella sovittuihin aluepainotuksiin. Avustusta ei myönnetä kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen tai yrityksen tavanomaisiin juoksevan toiminnan menoihin ja niihin liittyviin hankintoihin. Sitä ei myönnetä myöskään esimerkiksi mainontaan, markkinointiin, myyntiin eikä muuhun vastaavaan suoranaiseen myynnin edistämiseen tai varsinaiseen vientitoimintaan ja vientimarkkinointiin. Sellainen vientiin liittyvää toiminta, joka välittömästi on sidoksissa vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen tai toimintaan, ei kuulu avustuksen piiriin. Avustusta voi saada vain toimenpiteisiin, joissa on kyse tavanomaisesta toiminnasta poikkeavasta yrityksen liiketoiminnan tai sen jonkin osa-alueen merkittävästä hankkeenomaisesta kehittämisestä. Rahoituksen hyväksyttävät menot Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot tarjousten ja hakijan suunnitelman perusteella. Palvelujen tarjoajan tulee olla aidosti riippumaton avustuksen hakijasta. Hankkeen matkamenoja voidaan myös korvata. Arvonlisäveron osuutta ei hyväksytä hankkeen menoksi. Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä myös uuden avainhenkilön palkkaamisesta aiheutuvat palkkamenot (ilman työnantajamaksuja) rajoitetulta ajalta, nykyisen henkilöstön palkkamenoja järjestetyn tunti- tai päiväkohtaisen työajanseurannan mukaisesti (ilman työnantajamaksuja, lomapalkkoja ja lomarahaa) ja matkamenoja. Rahoituspäätöksen perusteet Rahoituspäätökset tehdään hakemuslomakkeella esitettyjen tietojen sekä rahoitusasiantuntijan ja hakijan välisten keskustelujen pohjalta. Rahoituspäätöksiä tehtäessä 6 7

5 Hakeminen ja maksatus Hakijan kannattaa neuvotella hankkeestaan ennen hakemuksen jättämistä ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa. Valmistelurahoitusta haetaan omalla hakemuksella ja hankepäätös pyritään tekemään 30 päivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Hanke voidaan aloittaa vaatimukset täyttävän hakemuksen saavuttua ELY-keskukseen. Valmistelurahoitus on de minimis -säännön mukaista tukea. Tämän vuoksi hakijan on annettava hakemuksessaan selvitys, josta käy ilmi kuluneen ja kahden edellisen verovuoden aikana yritykselle myönnetty de minimis -tuki. ELY-keskus maksaa avustuksen erillisen maksatushakemuksen perusteella jälkikäteen. 1.2 Tekes-rahoitus Tekes Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Tekes-rahoitusta myönnetään ainoastaan yrityksille, ei yksityisille henkilöille. Tekesin asiakkaana on vuosittain noin yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseen käytettävissä on vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, millä voidaan käynnistää runsaat tutkimus- ja kehitysprojektia. Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä ja kuudessa kaupungissa ulkomailla. Lisäksi ELY-keskusten innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksiköt tarjoavat Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa Rahoitusten yleisiä ehtoja Tekesin rahoituksen edellytyksenä on, että rahoituksen johdosta vähintään yksi seuraavista tekijöistä toteutuu merkittävällä tavalla projektin koko kasvaa projektin soveltamisala kasvaa projektin toteutus nopeutuu yritys lisää t&k- ja innovaatiotoimintansa kokonaismenoja. Tekes analysoi jokaisessa projektissa rahoituksen kannustavan vaikutuksen toteutumisen. Koko projektin rahoitussuunnitelman on tietysti oltava uskottava. Hyvin suurissa projekteissa, joissa tuen osuus yritystä ja projektia kohden on yli 7,5 M, tarvitaan komissiolta etukäteisvaltuutus. Rahoitettavalla yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Tekes arvioi tämän tapauskohtaisesti ja arvioinnissa otetaan huomioon maksu- häiriöt. Lisäksi verorästejä ei saa olla ja pääsääntöisesti yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen. Maksuhäiriöt estävät avustuksen innovaatiopalveluiden hankintaan ja de minimis avustuksen aina Tekesin rahoitus t&k-hankkeisiin Rahoituskohteet ja rahoituksen ehdot Tekesin myöntämä rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien ja palvelu- tai liiketoimintakonseptien kehittämiseen. Rahoituspäätös tehdään arvioimalla projektia, tavoiteltavaa liiketoimintaa ja yritystä kokonaisuutena. Rahoituksen edellytyksenä on, että kyseessä on uusi innovaatio tai sovellus, ja sillä on oltava kaupallista potentiaalia. Lisäksi yrityksen omarahoitusosuuden on oltava kunnossa. Rahoituksen rakenne avustus vai laina Rahoitus voidaan maksaa avustuksena tai lainana tai näiden yhdistelmänä. Valittavaan tukimuotoon vaikuttaa erityisesti projektin luonne. Avustusta myönnetään yleensä tutkimuksellisiin ja haastaviin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Laina on tarkoitettu erityisesti projekteihin, joissa syntyy markkinoitava tuote, palvelu tai uusi liiketoimintakonsepti. Lainan ja avustuksen suhde määritetään aina hankekohtaisesti erikseen. Myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin on tarjolla avustusta. Rahoituksen osuus kokonaiskustannuksista ja hyväksyttävät kustannukset Tekes rahoittaa osan projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Prosenttiosuus määräytyy projektin haastavuuden, markkinaetäisyyden (tutkimuksellisuuden) sekä yrityksen koon mukaan. Hankkeen haastavuutta arvioidaan kuusiportaisella asteikolla 1. ei haastetta 2. uutuusarvoa vain hakijalle 3. uutuusarvoa verkostolle/alueelle 4. kansallista huipputasoa 5. vaativaa kansainvälistä tasoa 6. kansainvälistä huipputasoa Pienet ja keskisuuret yritykset saavat kehitystoimintaansa suhteellisesti enemmän rahoitusta kuin suuret yritykset, ja rahoitettavat suurten yritysten projektit ovat yleensä tutkimuksellisempia kuin pienempien yritysten projektit. Koska rahoitus voi kattaa vain pienen osan vakiintuneen yrityksen tutkimus- ja kehitysmenoista, myös yrityksen aiemmin saama rahoitus voi vaikuttaa rahoitusprosenttiin. Seuraaviin taulukkoihin on kerätty erilaisten t&k-projektien enimmäisrahoitukset ja niiden edellytykset erisuuruisille yrityksille

6 Enimmäisrahoitus ja sen ehdot Pieni yritys Keskisuuri yritys Avustus % Laina % Avustus % Laina % Projektien valmistelu ja esiselvitykset 50/65 (1 50 /65 (1 Todelliset kansainväliset yhteishankkeet ja valmistelu 65 (2 65 (3 Tutkimukselliset ja haastavat t&k-projektit 50 (4 50 (3 Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, 35 tai 70 (5 35 tai 70 (2 menetelmien ja palvelujen t&k-projektit 25 ja ja 25 Tuotteistus, pilotit, demonstraatiot, koetuotanto ja validointi 70 (5 50 (6 Työorganisaatioiden kehittäminen 35/50 35/50 Enimmäisrahoitus ja sen ehdot Suuryritys <2000 hlö Suuryritys >2000 hlö Avustus % Laina % Avustus % Laina % Projektien valmistelu ja esiselvitykset 50 (1 50 (2 Tutkimukselliset, pitkäjänteiset, haastavat ja laajasti verkottuneet t&k-projektit 50 (3 50 (4 Haastavat ja verkottuneet t&k-projektit 35 (5 Todelliset kansainväliset yhteishankkeet 50 (6 Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, menetelmien ja palvelujen t&k-projektit 35 (7 25 (7 Tuotteistus, pilotit, demonstraatiot, koetuotanto ja validointi 25 tai 50 (8 25 tai 50 (9 (1 Kansainvälisten projektien valmisteluun korkeampi rahoitusosuus (2 Vähintään 40% tutkimusta ja haastavuus vähintään kansallista huipputasoa (3 Vähintään 60% tutkimusta ja haastavuus vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa (4 Vähintään 60% tutkimusta ja haastavuus vähintään kansallista huipputasoa (5 Haastavuudeltaan vähintään uutuusarvoa verkostolle tai alueelle (6 Uutuusarvoa vähintään verkostolle tai alueelle ja avustuksessa haastavuus vähintään kansallista huipputasoa (1 Myönnetään poikkeustapauksissa erityisesti välillisten vaikutusten takia (2 Myönnetään poikkeustapauksissa erityisesti laajojen välillisten vaikutusten takia (3 Oltava 100% tutkimusta, haastavuudeltaan vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa ja alihankintaa 20% tai yhteishanke (4 Oltava 100% tutkimusta, haastavuudeltaan kansainvälistä huipputasoa ja alihankintaa 30% tai yhteishanke (5 Vähintään 80% tutkimusta, haastavuudeltaan vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa ja alihankintaa 20% tai yhteishanke (6 Vähintään 80% tutkimusta ja haastavuudeltaan vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa (7 Vähintään 60% tutkimusta ja haastavuudeltaan vähintään kansallista huipputasoa (8 Laina poikkeustapauksissa ja poikkeavin ehdoin, lainaa ei voi jättää kokonaan takaisin perimättä (9 Poikkeustapauksissa, laina poikkeavin ehdoin Tekesin rahoittaman projektin hyväksyttäviä kustannuksia ovat rahapalkat teholliselta työajalta henkilösivukustannukset 50% palkkakustannuksista matkakulut verottajan hyväksyminä verottomina korvauksina aineet ja tarvikkeet laitekustannukset ostettavat palvelut, kuten suunnittelu- ja tutkimustyöt sekä selvitykset yleiskustannukset - ilman erillistä laskelmaa yrityksen koosta riippuen prosenttia palkoista ja henkilösivukustannuksista

7 - enintään 50 %, kun yli 50 henkilöä - enintään 30 %, kun henkilöä - enintään 20 %, kun alle 20 henkilöä. Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin rahoituksen yleisissä ehdoissa. Avustuksen maksatus ja erityisehdot Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kustannusselvitystä vastaan. Rahoituksen saajan on noudatettava projektisuunnitelmaa ja pyrittävä hyödyntämään tuloksia suunnitellulla tavalla. Projektin kohteena olleen liiketoiminnan myynti, luovutus, siirto tai muu merkittävä muutos on ilmoitettava Tekesille 5 vuoden ajan hankkeen päättymisestä. Tässä tapauksessa Tekes saattaa käynnistää takaisinperinnän erityisesti, jos liiketoiminta siirretään Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolelle. Lainan erityisehdot Laina on tarkoitettu markkinaläheisiin kehittämisprojekteihin. Lainan korko on 3 % alle peruskoron, mutta kuitenkin vähintään 1 %. Laina myönnetään yleensä vakuutta vaatimatta. Laina-ajan enimmäispituus on 10 vuotta ja lyhennysvapaavuosien enimmäismäärä on 5, mutta erityistapauksissa vapaavuosien enimmäismäärä voidaan nostaa kymmeneen ja laina-aika 20 vuoteen. Laina voidaan muuttaa projektin jälkeen pääomaehtoiseksi. Jos projekti ei johda taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, laina voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä takaisin. Lainan myöntämispäätökseen arvioidaan valmiiksi suurin mahdollinen perimättä jäävä osuus. Mikäli projektin aikana syntyy merkittäviä tuloja, vähentävät nämä hyväksyttäviä kustannuksia. Merkittäväksi katsotaan tulot, jotka ylittävät 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeella tavoiteltavan liiketoiminnan myynti, luovutus, siirto tai muu muutos aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden Tekesille, jos lainapääomaa on vielä maksamatta. Tällainen muutos saattaa johtaa toimenpiteisiin, joilla Tekes turvaa valtion aseman lainanantajana Tekesin avustus innovaatiopalvelujen hankintaan Avustuksen tarkoitus on kannustaa pk-yrityksiä hankkimaan parasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista t&k- ja innovaatiotoiminnan tueksi. Näillä toimilla pyritään nopeuttamaan innovaation kaupallistamista tukemaan kansainvälistymistä, vahvistamaan yrityksen kasvua ja kilpailukykyä nostamaan yrityksen osaamisen tasoa tarkastelemaan toimintaansa entistä laaja-alaisemmin. Avustusta myönnetään pk-yrityksille, jotka pyrkivät innovaatiotoiminnan kautta kehittämään toimintaansa, uudistumaan ja joiden liikeidealla on kilpailuetua ja uutuusarvoa. Kohdeyrityksen tulee olla lisäksi potentiaalinen Tekesin t&k-asiakas. Avustus kohdistuu pelkästään ostopalveluihin ja se on enintään 75 % hyväksytyistä kustannuksista. Kuitenkin jos hankinnoissa ei ole noudatettu julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, eli kilpailutusta ei ole tehty asianmukaisesti, myönnetään avustusta enintään 50 %. Yritykselle myönnettävä avustusmäärä voi olla kolmen vuoden aikana yhteensä maksimissaan euroa. Avustusta ei lasketa yrityksen de minimis -kertymään. Ostopalveluntarjoajalta edellytetään, että tarjoaja on yrityksestä riippumaton, ulkopuolinen taho, kuten yksityinen konsultti tai julkinen palveluntarjoaja. Palveluntarjoajaksi ei myöskään hyväksytä intressiyritystä. Lisäksi valittaessa palveluntarjoajaksi julkista, tai muuta voittoa tavoittelematonta tahoa, on varmistettava, että Tekes on hyväksynyt organisaation hinnoitteluperiaatteet tukiohjelmaan sopiviksi Tekesin de minimis -avustus Tekesin de minimis -avustus on tarkoitettu innovaatiotoimintaa käynnistävälle pkyritykselle projektiin, jonka kustannusarvio on enintään euroa. De minimis -avustusta voidaan myöntää myös markkinalähtöisiin t&k-hankkeisiin samoilla ehdoilla. Avustuksen osuus on % hankkeen kustannuksista. De minimis -avustuksen ehtona on, että yrityksen de minimis -kiintiössä on tilaa. Avustukseen voidaan hyväksyä t&k-projektia laajempi kustannuspohja. Projektin mahdolliset tulot eivät vähennä hyväksyttäviä kustannuksia. De minimis -avustusta voidaan myöntää myös työorganisaatioiden kehittämiseen

8 2. Kansainvälistymisen ja viennin rahoitus 2.1 Finnvera viennin ja kansainvälistymisen rahoittajana Finnvera edistää yritysten kansainvälistymistä sekä vientiä myöntämällä lainoja sekä erilaisia takuita ja takauksia vientikaupan eri osapuolille Vientitakuut ja -takaukset Finnveran kaikkien vientitakuiden ja -takauksien myöntämisen perusehtoina ovat ostajan/luotonsaajan maan luottokelpoisuus perustuen maa-arvioon ostajan/luotonsaajan luottokelpoisuus perustuen yritys/pankkiriskiin vientitoiminnan suomalainen intressi kuten yritystoiminnan lisääminen tai parantaminen kansainvälisesti hyväksytyt vientikaupan maksuehdot viejällä on oltava edellytykset kaupan toteuttamiseen. vientitakuita myönnetään vain pk-yrityksille, vientitakauksissa ei ole yrityskokorajoitusta. Luottoriskitakuu Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta. Takuulla katetaan joko valmistusaikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen liittyvää tai ulkomaiselta ostajalta olevaan saatavaan liittyvää kaupallista riskiä. Takuulla voidaan myös kattaa ostajan maasta aiheutuvaa poliittista riskiä sekä suvereenia riskiä kun valtio on luotonsaaja tai takaaja. Takuu voidaan myöntää yksittäiselle vientikaupalle tai limiittinä jatkuville toimituksille. Takuu sopii hyvin sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppojen luottoriskien kattamiseen. Tavallisesti Finnvera ei voi EU:n valtiontukisääntöjen vuoksi kattaa sellaisia lyhyen maksuajan riskejä, joita yksityiset luottovakuutusyhtiöt kattavat. Tämä merkitsee alle kahden vuoden riskejä EU-maissa ja muissa teollisuusmaissa. EU-komission myöntämän määräaikaisen luvan turvin Finnvera voi kuitenkin vakuuttaa saakka näihin maihin sellaisia vientikauppoja, joita yksityiset luottovakuuttajat eivät kata. Näissä maissa takuukate on 80 %. Muissa maissa kaupallisten ostajariskien takuukate on yleensä 90 % ja poliittisten ja suvereenien riskien yleensä 100 %. Vientisaatavatakuu Vientisaatavatakuu on kevennetty versio perinteisestä luottoriskitakuusta, ja se on tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin. Vientisaatavatakuun avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Takuu kattaa ostajasta johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan maasta johtuvan poliittisen riskin. Takuukate on yleensä %. Viejä voi käyttää vientisaatavatakuuta myös luoton vakuutena siirtämällä takuuseen perustuvan korvausoikeutensa pankille. Ostajaluottotakuu Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle. Takuu kattaa kaupalliset ja/tai poliittiset riskit, sekä suvereenit riskit kun valtio on luotonsaaja tai takaaja. Kaupallisten riskien takuukate on yleensä 90 % (ostajariski), 95 % (pankkiriski) tai % (projektiriski). Poliittisten ja suvereenien riskien takuukate on yleensä 100 %. Ostajaluottotakuu soveltuu käytettäväksi erilaisissa keskipitkän ja pitkän maksuajan ostajaluottojärjestelyissä. Takuu soveltuu myös lyhyellä maksuajalla tapahtuvaan vientiin silloin, kun viejä saa ostajalta kauppahinnan maksuksi siirtokelpoiset velkasitoumukset eli hyväksytyt vekselit tai velkakirjat ja kun vienti suuntautuu läntisten teollisuusmaiden maiden ulkopuolelle. Takuu voidaan myöntää koti- tai ulkomaiselle rahoituslaitokselle. Remburssitakuu Remburssitakuu suojaa pankkia tämän vahvistamaan vientiremburssiin liittyviltä kaupallisilta ja/tai poliittisilta riskeiltä. Pankki voi hakea takuuta myös hiljaisesti vahvistamalleen remburssille. Takuuta hakee remburssin vahvistajapankki, jolla on käytettävissään kaksi vaihtoehtoista remburssitakuumuotoa, normaalikatteinen ja riskinjakomallinen. Normaalikatteisessa remburssitakuussa kaupallisten riskien takuukate on yleensä 95 % ja poliittisten ja suvereenien riskien takuukate 100 %. Loppuosa jää pankin omavastuuksi. Riskinjakomallissa kaupallisten, poliittisten ja suvereenien riskien takuukate on enintään 50 %. Vahvistavalle pankille on jäätävä Finnveran määräämä osuus riskistä, joka on vähintään 15 %. Loppuosan riskistä pankki voi jakaa muiden riskinottajien kesken. Pankkiriskitakuu Pankkiriskitakuu suojaa kotimaisen vientiyrityksen pankkia tämän viejälle antamaan, kauppahinnan maksamista turvaavaan pankkitakaukseen liittyviltä riskeiltä. Takuu on remburssitakuun kaltainen, virtaviivainen ulkomaista pankkiriskiä kattava tuote. Pankkiriskitakuu kattaa ostajan pankista johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan pan

9 kin maasta johtuvan poliittisen riskin. Takuuta hakevalla pankilla on käytettävissään kaksi vaihtoehtoista takuumuotoa, normaalikatteinen ja riskinjakomallinen. Takuumuodoissa riskinjakomalli on vastaava kuin remburssitakuussa. Vastatakuu Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, ennakon-, toimitus- ja vastuuajan takauksia. Viejä voi takuulla kattaa vakuuden perusteettoman (takuukate 90 %) tai poliittisesta syystä aiheutuvan (takuukate 95 %) käyttöönottoriskin. Takuu voi toimia vastavakuutena pankille, joka antaa viejän puolesta takauksen ulkomaiselle ostajalle. Korvaustilanteessa Finnvera perii pankille maksamansa korvauksen täysimääräisenä takaisin viejältä. Vastatakuuta voidaan myös käyttää samanaikaisesti sekä vastavakuutena pankille että riskivakuutuksena viejälle. Tällöin Finnvera perii pankille maksamastaan korvauksesta osan (viejän omavastuuosuus) takaisin viejältä. Vastatakuun kate pankille vaihtelee hankekohtaisesti. Vastatakuun kattaman takauksen on oltava määrältään ja voimassaoloajaltaan rajattu. Takauksen antaja voi olla suomalainen tai ulkomainen pankki tai vakuutusyhtiö. Takuun myöntämisen edellytyksiin vaikuttaa myös toimitussopimuksen lakivalinta ja riitojen ratkaisumenettely. Rahoitustakuu Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä. Viejää takuu auttaa viennin rahoituksen vakuusjärjestelyissä. Takuu myönnetään pankille tai muulle luotonantajalle. Takuukate luotonantajalle vaihtelee yritys- ja hankekohtaisesti. Finnvera perii luotonantajalle maksamansa korvauksen täysimääräisenä takaisin viejältä. Takuu soveltuu viennin valmistusaikaisen tai toimituksen jälkeisen rahoituksen vakuudeksi sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppoihin. Rahoitustakuu ei kata ulkomaiseen ostajaan tai ostajan maahan liittyviä luottoriskejä. Vientitakaus Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus). Vientitakauksen myöntämisen edellytyksenä on mm. se, että hankkeeseen liittyy suomalainen intressi eli että vientihanke hyödyttää taloudellista kehitystä Suomessa. Finnveran takausosuus on enintään 80 % rahoittajan myöntämästä lainasta tai muusta rahoitussitoumuksesta. Vientitakauksia voi saada seuraaviin käyttötarkoituksiin: viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen, kuten viennin valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen (ostajalle myönnetyn maksuajan rahoittaminen) toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet (tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, toimitus- ja takuuajan vakuus) Yrityskokorajoitusta ei viennin rahoittamisessa ole, joten vientitakauksia voidaan myöntää myös muille kuin pk-yrityksille. Vientiä tytär-/osakkuusyhtiölle ei rahoiteta, mutta mikäli viejänä on kotimainen emoyhtiö ja loppuostajana konsernin ulkopuolinen ostaja, voi vienti tapahtua myös tytär-/osakkuusyhtiön kautta. Kansainvälistymislaina ja -takaus Kansainvälistymislaina ja -takaus Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pkyrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä. Kansainvälistymishankkeen tulee merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa. Rahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Rahoitus ei voi kohdistua suoranaisesti viennin rahoitukseen eli käyttötarkoituksena ei voi olla pelkästään myyntikonttorin perustaminen. Kansainvälistymislainaa voivat hakea yritykset, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys. Rahoitusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota yritystutkimuksen lisäksi hankkeen sijaintimaan maariskiin ja toimintaympäristöön. Kohdemaassa tulee olla Finnveran maaluokituksen mukaan vähintään kohtalainen maksukyky

10 Kansainvälistymistakaus Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi. Kansainvälistymistakaus voi olla enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Kansainvälistymistakauksen kohteen ehdot ovat samat kuin kansainvälistymislainassa. 2.2 ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut ELY-keskuksen tarjoamaa yritysten kehittämisrahoitusta sekä hankkeiden valmistelurahoitusta voidaan käyttää myös kansainvälistymiseen liittyviin hankkeisiin. Näistä rahoitusmuodoista on kerrottu tarkemmin kappaleissa ja Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ovat pienten ja keskisuurten yritysten elinkaaren eri vaiheisiin kehitettyjä asiantuntijapalveluita tai kehittämistyökaluja. Niitä toteutetaan ennalta sovitun tuotekonseptin mukaan joustavasti yritysten tarpeisiin räätälöiden. Tuotteistettuja asiantuntijapalveluja toteuttavat huolellisesti valitut ja koulutetut asiantuntijat. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut sisältävät harkinnanvaraista tukea. Kansainvälistymistä varten ELY-keskus tarjoaa GLOBAALI-asiantuntijapalvelupakettia. GLOBAALI - pk-yritysten kansainvälistymisohjelma Globaali-kehittämisohjelma on tarkoitettu kansainvälisiä toimintoja aloittaville tai niitä laajentaville pk-yrityksille. Globaali selvittää ja arvioi yrityksen kansainvälisiä toimintavalmiuksia. Ohjelma koostuu seuraavista osista: 1. Analyysiosa: Yrityksen perustiedot, yrityksen historia ja nykytilanne, kansainvälistymisen syyt ja edellytykset, visiot, yhteenveto yrityksen kansainvälisistä kilpailueduista 2. ohjelmaosa: Yrityksen kansainvälistymisen painopisteet ja kehittämistarpeet 3. Raportointiosa: Kehittämisohjelman läpikäynti yritysjohdon, asiantuntijan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuotevastaavan kanssa 4. Seuranta: Kehittämisohjelman toteutumisen seuranta Globaalin hinta on 760 pienille yrityksille (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset) ja 980 keskisuurille yrityksille ( henkilöä työllistävät yritykset). Ohjelmaa voidaan tarvittaessa jatkaa lisäkonsultoinnilla (enintään 5 pv), josta veloitetaan 300 päivältä pieniltä yrityksiltä ja 400 päivältä keskisuurilta yrityksiltä. ELY-keskus vastaa konsulttien palkkioista ja kuluista sekä konsultoinnin valvonnasta ja työn laadusta. Ennen ohjelmaan hakeutumista yrityksen tulee olla yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Globaali-yhteyshenkilöön ja varmistaa ohjelman sopivuus hakijalle Vientirenkaat Vientirengastoiminta on tarkoitettu lähinnä pk-yrityksille. Vientirengas on 4-6 yrityksen yhteinen samalle markkina-alueelle kohdistuva yhteistyöhanke. Renkaassa olevien yritysten tuotteet ovat saman toimialan tuotteita, mutta eivät keskenään kilpailevia. Vientirenkaan hallinnoijana toimii ulkopuolinen toimija, kuten Finpro, Teknologiateollisuus tai Viexpo. Hankkeen vetäjäksi valitaan kokenut viennin ja kv-asioiden ammattilainen. Vientirenkaan avulla selvitetään kohdealueen markkinatilannetta ja etsitään kohdealueelta uusia yhteistyö- ja asiakaskontakteja. Vientirengastoiminta jakaantuu valmisteluvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen. Valmisteluvaiheessa muun muassa selvitetään osallistuvat yritykset, tarkennetaan kohdealue ja valitaan hankkeen hallinnoija ja vetäjä. Toteutusvaiheessa on tarvittaessa aluksi 6 kuukauden markkinaselvitysvaihe, jonka jälkeen 3 x 12 kuukauden varsinainen vientirenkaan toteutus. Tarvittaessa vientirengastoiminnalle toteutetaan myös jatkosuunnitelma, jolla varmistetaan vientitoiminnan jatkuvuus. Valtio osoittaa vientirenkaalle merkittävän tukensa, joka on kahtena ensimmäisenä vuonna 65 % kustannuksista ja kolmantena vuonna 50 %. 2.3 Työ- ja elinkeinoministeriön tuki yritysten yhteishankkeisiin Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tuki on tarkoitettu vähintään 4 yrityksen muodostaman yhteishankkeen rahoitukseen. Avustusta voidaan käyttää Suomen vientitarjonnan ja osaamisen tunnetuksi tekemiseen uusilla markkina-alueilla, markkinaosuuksien laajentamiseen sekä yritysten kansainvälistymistä tukeviin suomalaisten viejäyritysten yhteisiin vienninedistämistapahtumiin. Tukea hakevien tahojen on oltava Suomeen rekisteröityjä yrityksiä, yhteisöjä tai järjestöjä. Hakevan tahon edellytyksenä on myös, että sen on oltava ammattimaisesti alalla toimiva, pystyttävä laadukkaaseen toteutukseen ja sillä on oltava riittävä kansainvälisyysosaaminen

11 Tukea voidaan käyttää muun muassa seuraaviin kohteisiin osallistuminen kansainväliseen näyttelyyn tiedotustoiminta ja tuote-esittely yritysten vientivalmiuksien parantamiseen tähtäävien konsulttipalvelujen ostaminen ulkopuolisten ja ostajasta riippumattomien tahojen tekemät markkinatutkimukset ja strategiaselvitykset avainryhmien vierailut Suomeen mediakampanjat ulkomailla viestintämateriaalien valmistaminen yritysten vientivalmiuksien parantamiseen liittyvien yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen viejien yhteisesti palkkaaman vientihenkilön palkat Tukea voidaan myöntää maksimissaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Tuki anotaan suoraan työ- ja elinkeinoministeriöltä. 2.4 Nopef Pohjoismaiden vientirahaston tuet etabloitumiseen ja projektivientiin Nopef Nopef on Pohjoismaiden yhteinen projektivientirahasto, joka on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston organisaatiota. Nopef on perustettu 1992, ja se on vuosien aikana ollut mukana yli 4200 projektissa. Rahaston erityisenä päämääränä on vahvistaa pohjoismaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä myöntämällä osarahoitusta esitutkimuksia varten kansainvälistymis- ja projektivientihankkeiden tueksi. Tavoitteen saavuttamiseksi projektirahasto toimii yhteistyössä kansallisten, pohjoismaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa Kansainvälistymisen esiselvitystuki Nopef myöntää pohjoismaisille yrityksille korotonta lainaa niiden etabloitumishankkeiden esiselvitysvaiheeseen. Laina voi kattaa enintään 40 % kansainvälistymishankkeen esiselvitysvaiheen hyväksytyistä kuluista. Kansainvälistymishanke voi olla esimerkiksi yritysosto, yhteisyritys tai tytäryhtiön perustaminen. Tämä laina kuitenkin muutetaan normaalisti hankkeen päätyttyä tueksi, edellyttäen kunnollista raportointia. Etabloitumisen kohdemaan on oltava EU- ja EFTA-alueen ulkopuolella, mutta poikkeuksena vuoden 2010 loppuun asti lainaa myönnetään myös EU:n uusiin jäsenmaihin Bulgariaan ja Romaniaan kohdistuviin hankkeisiin. Lainan myöntämisen ehtona on, että yritys toimii pohjoismaissa, sillä on alle 500 työntekijää ja liikevaihto on alle 100 M. Esiselvitys on erittäin suositeltavaa aina mietittäessä uusia etabloitumismaita, sillä sen avulla voidaan välttää turhia ja kalliita riskejä. Tehtäessä esiselvitys yrityksen riskit pienenevät Nopefin osallistuessa kustannuksiin. Nopefilta löytyy myös laaja kokemus esiselvityksistä, mikä on hankkeen toteuttajan käytettävissä. Lainan saaminen ei edellytä etabloitumista, jos vaikka esiselvityksen perusteella päätetäänkin olla aloittamatta toimintaa kohdemaassa. Esiselvitysvaiheen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan palkkakustannukset matka- ja majoituskustannukset kohdemaassa juridinen ja taloudellinen neuvonta sekä konsultointipalvelut riski- ja kannattavuusanalyysit käännökset ja tulkkaukset liiketoimintasuunnitelman tekeminen päätöksenteon tueksi yhteistyökumppaneiden arviointi Hyväksyttäviä kuluja eivät kuitenkaan ole tuotantovaiheen kustannukset markkinointi-, materiaali- ja messukulut tuotekehitys- ja testauskustannukset yleistason markkinointikustannukset koneet ja kalusto agentin tai jakelijan löytämiskulut koulutus. Nopefin lainaa hankkeelle on haettava ennen esiselvityksen aloittamista, sillä ainoastaan hakemuksen jälkeen syntyneet kustannukset hyväksytään. Lainat myönnetään hakemusten perusteella. Hakemuksista valitaan parhaat. Esimerkiksi vuonna 2008 Nopef käsitteli 203 hakemusta, joista noin 60 % hyväksyttiin, ja hyväksytyistä hankkeista noin puolet johti etabloitumiseen. Hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein hankkeen oltava tarkasti määritelty, toteuttamiskelpoinen ja sillä on oltava perusteltua kaupallista potentiaalia vietävän tuotteen tai konseptin on oltava valmis ja sillä on oltava vähintään vuoden toimintatausta kotimaassa hakijalla on oltava tarvittava kokemus, tietotaito ja henkilöresurssit hankkeen toteuttamiseksi yrityksellä on oltava vakaa taloudellinen tilanne ja tarpeelliset resurssit hankkeen toteuttamiseksi hanke vaatii yritykseltä huomattavaa omaa riskinottoa ja yrityksellä ei ole nykyistä toimintaa kohdemaassa

12 hankkeen tulee edustaa huomattavaa, pitkäaikaista investointia kohdemaassa hankkeen pohjoismainen hyöty ja positiiviset ympäristövaikutukset ovat etu Projektivientituki Projektivientilainaa voidaan myöntää, kun yritys toimittaa järjestelmän tai osajärjestelmän nimetylle ulkomaiselle asiakkaalle ja toimituksesta on jo aiesopimus. Projektivientilainaa myönnetään erityislaatuisiin hankkeisiin, jotka vaativat esitutkimuksen tekemistä tarjousta varten. Projektin täytyy kohdistua yritykselle entuudestaan tuntemattomalle markkina-alueelle. Projektivientilaina voi kattaa enintään 40 % hyväksytyistä esitutkimuskuluista. Mikäli kauppa ei toteudu, laina muutetaan tueksi hyväksyttyä raportointia vastaan. Jos kauppa toteutuu, laina maksetaan korottomana takaisin. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti ja lisätietoja antaa Nopefin Suomen aluepäällikkö Hanna Lankinen. Lisätietoja myös osoitteessa 2.5 Finnfund yritystoiminnan rahoittajana kehitysmaissa ja Venäjällä Investointilaina Finnfund myöntää keskipitkiä ja pitkiä investointilainoja yrityksen perustamis- tai laajennusinvestointeihin. Osuus voi kattaa noin kolmanneksen hankkeen kokonaisrahoitustarpeesta. Hankkeissa on yleensä mukana myös muita rahoittajia. Investointilainan korkotasoon vaikuttavat hankkeeseen ja kohdemaahan liittyvät riskit sekä lainan vakuus, lyhennyksistä vapaat vuodet ja takaisinmaksuaika. Laina-aika määritellään hankkeen takaisinmaksukyvyn mukaan. Lainaan on mahdollisuus saada lyhennyksistä vapaita vuosia. Lainat myönnetään yleisimmin dollari- tai euromääräisinä. Välirahoitus Hankkeen pääomatarpeiden mukaan Finnfundin rahoitus voidaan järjestää myös välirahoitukseen laskettavilla instrumenteilla. Kyseisiä instrumentteja ovat esim. vakuudeton pääomalaina, etuoikeutetut osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina. Takaukset Finnfund voi myöntää poikkeuksellisesti takauksia esimerkiksi tapauksissa, joissa rahoitusta on sen avulla saatavissa paikallisista rahoituslaitoksista paikallisvaluutassa. Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Finnfundin pääomistaja on valtio ja osaomistajina Finnvera ja EK. Finnfund rahoittaa yksityisiä hankkeita, joihin liittyy suomalainen intressi. Finnfundin rahoituskohteina voivat olla teollinen ja palveluja tuottava yksityinen yritystoiminta, yksityistämishanke, infrastruktuuri sekä rahoitus- ja pääomamarkkinat. Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä. Kaupallisen kannattavuuden lisäksi rahoituksessa korostetaan hankkeiden kehitys- ja ympäristövaikutuksia. Finnfundilla on käytössään erilaisia rahoitusinstrumentteja, kuten sijoituksia ja lainoja. Osakepääomasijoitus Finnfund osallistuu yrityksen oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen vähemmistösijoittajana. Finnfundin osuudesta sovitaan tapauskohtaisesti ja osakepääomasijoitus on enintään 30 prosenttia rahoitettavan yrityksen pääomasta. Yritystoiminnan vakiinnuttua Finnfund luopuu osakkuudestaan. Sijoituksesta irtaantumisen reunaehdot sovitaan yhteisesti muiden osakkaiden kanssa jo rahoituksen neuvotteluvaiheessa

13 Tämä raportti ilmestyy osana agroteknologia-alan julkaisusarjaa, jonka tavoitteena on tarjota kansainvälistä tietoa ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisen maa- ja metsätalouskoneteollisuuden liiketoiminnan ja tuotekehityksen tueksi. Julkaisusarjan raportteja voi ladata sähköisenä osoitteesta Raportti on tuotettu osana AgroInka agroteknologian kasvu- ja innovaatio-ohjelmaa. Raportin kokoaja ei vastaa mahdollisista virheistä sisällössä. Eri rahoitusmuotojen ajankohtainen tila tulee varmistaa rahoituksen myöntäjältä tapauskohtaisesti. Lisätietoja: Antti Rintaniemi, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy,

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yrityksen elinkaari Finnveran monipuoliset rahoituspalvelut yrityksen eri vaiheisiin. Liiketoiminnan aloittaminen - Lainat ja

Lisätiedot

2010-2013 DM 682825. Copyright Tekes 08-2010

2010-2013 DM 682825. Copyright Tekes 08-2010 Puuska Puutuotealan t aktivointihanke i tih k 2010-2013 DM 682825 08-2010 Puutuotealaa palvelevat ohjelmat 100 M Käyttäjän tarpeet, korjaus, infra Tuote, tuotanto, liiketoiminta Puu veneessä, puuvene Energiatehokkaat

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Kansainvälistymispalvelut ja rahoitusmahdollisuudet kansainvälistyvälle pk-yritykselle (TEM, TE-keskus, Tekes, Finnvera, UM, Finnfund, Nopef)

Kansainvälistymispalvelut ja rahoitusmahdollisuudet kansainvälistyvälle pk-yritykselle (TEM, TE-keskus, Tekes, Finnvera, UM, Finnfund, Nopef) Kansainvälistymispalvelut ja rahoitusmahdollisuudet kansainvälistyvälle pk-yritykselle (TEM, TE-keskus, Tekes, Finnvera, UM, Finnfund, Nopef) KiVi 2009 Mikkeli 4.11.2009 Rahoituspäällikkö Leena Tonttila

Lisätiedot

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino 1 28.11.2016 Maksuehdon ja rahoitusratkaisun määrittävät Markkinatilanne Vastapuoli Kaupan kohde Viennin kohdemaa Oma näkökulma

Lisätiedot

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007 Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Esityksen sisältö Finnvera Finnvera lyhyesti Viejän rahoittaminen Saatavien vakuuttaminen Ostajan rahoittaminen Etabloituminen, toiminnan

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

KiVi 2009 Jyväskylä 23.4.2009. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus leena.tonttila@finnvera.fi

KiVi 2009 Jyväskylä 23.4.2009. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus leena.tonttila@finnvera.fi Kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjonta ja rahoitusmahdollisuudet kansainvälistymishankkeisiin (Finnvera, TE-keskus, Tekes, KTM, UM, Finnfund, Nopef, Finpro) KiVi 2009 Jyväskylä 23.4.2009 Rahoituspäällikkö

Lisätiedot

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Teknologia-asiantuntija Jarkko Piirto, Pohjanmaan TE-keskus/Teknologiayksikkö Puhelin 044-0296443 31.9.2005 saakka Huom. Puhelinnumerot muuttuneet TEKESiin

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 1 HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA... 2 Hakijan perustiedot... 4 Hakijan de minimis tuet... 5 Hakijan toiminnan tiedot... 6 Hakijan

Lisätiedot

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry:n tilinpäätöskokous 19.3.2009 Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009 1 Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 1 Finnvera lyhyesti Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 2 Finnveran rooli Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen Lainoja,

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KONEPAJATEOLLISUUDEN YRITYSTEN KEHITYSOHJELMATYÖPAJA

KONEPAJATEOLLISUUDEN YRITYSTEN KEHITYSOHJELMATYÖPAJA KONEPAJATEOLLISUUDEN YRITYSTEN KEHITYSOHJELMATYÖPAJA 21.1.2010 Juha Suuronen DM 626036 Kehittämisen suunta Toimintatavat Toiminnan kannattavuuden parantaminen Liiketoimintamallien uudelleenmäärittely Toimintaprosessien

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta.

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISLINJAUKSET YRITYSTUKIHANKKEISSA Yritystukien myöntämistä säätelevät valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnveran rahoitus pk- ja kv-yrityksille vuonna 2012 Rahoitusta myönnetty 933 milj. euroa, josta vientitakuita 79,8 milj. euroa Rahoituskanta 3,2 mrd. euroa Josta vientitakuiden

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 1 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Green Care Viva Etelä-Karjala, Joutseno Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

ELY-keskuksen kv-palvelut

ELY-keskuksen kv-palvelut ELY-keskuksen kv-palvelut Kv- neuvonta ja informaatiopalvelu Tiedonhankinta, Sparraus, Finpron verkoston palvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Globaali, easkel, Pk-LTS Kansainvälistymissuunnitelmat

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE 25.11.2005 Aatos Matikainen 7.11.2006 1 Toiminnan tarkoitus Finnveran tehtävänä on rahoituksen keinoin edistää yritysten vientiä ja kansainvälistymistä pk-yritysten toimintaa

Lisätiedot

Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen?

Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen? Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen? Enterprise Forum 2/2012 Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Innovaatiot

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille 20.9.2017 Pienosuuskuntaforum Helsinki 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Mika Relander, aluepäällikkö Latinalainen Amerikka Helmikuu 2017 Finnvera (ja tytäryritys Suomen Vientiluotto) - Suomen

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoitukset Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Kansainvälistymisavustukset ja -tuet 1/2 Kehittämisavustus yrityksen kansainvälistymishankkeisiin Alueellinen tuki pk-yrityksen

Lisätiedot

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola Finnveran ratkaisuja vientikauppaan Aluejohtaja Juha Ketola 9.5.2017 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Kansainvälistymispalvelut Uudenmaan ELY-keskus, Henri Molander, Innovaatiot ja yritysrahoitus 4/1/11 1 Elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualue, Innovaatiot ja yritysrahoitus

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen

Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen 25.2.2010 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kansainvälistymisasiantuntija Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.2.2010 1 Miksi

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle?

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle? 1 Finnvera rahoittajana Miksi, mitä, miten ja kenelle? Kirkkaana mielessä!! Kannattavuus Kumppanuus Vaikuttavuus Myöntämämme rahoitus on vieraan pääoman ehtoista ja päätös perustuu ensisijaisesti kannattavuusarvioon.

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Kehittämisen ja kasvun rahoitus Kehittämisen ja kasvun rahoitus ELY- keskuksen rahoituspalvelut pk- yrityksille Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.5.2017 Mistä suuntaa kasvulle? Kehittämiskartoitus Analyysi Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia. Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013

SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia. Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013 SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013 Tekes pk-yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti joko teknologiaohjelmiin liittyen tai riippumatta teknologiaohjelmista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima. Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus 1 Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja

Lisätiedot