MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA"

Transkriptio

1 COVER: MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaiden rahoituslähteitä. Sen ensisijainen tavoite on köyhimpien ihmisten ja maiden auttaminen. Maailmanpankki käyttää taloudellisia resurssejaan, työntekijöitään ja kattavaa asiantuntemustaan auttaakseen kehitysmaita vähentämään köyhyyttä, lisäämään taloudellista kasvua ja parantamaan elämänsä laatua.

2 Working for a world free of poverty - page Työ köyhyyden poistamiseksi maailmasta Presidentti: James D. Wolfensohn Maailmanpankkiryhmään kuuluu 5 järjestöä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA), Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC), Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ja Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID). * Tässä esitteessä käytetyt sanat Pankki ja Maailmanpankki viittaavat koko järjestöön, Maailmanpankkiryhmään. Päämaja: Washington DC ja yli 100 maatoimistoa. Perustettu: 1. heinäkuuta 1944, 44:n hallituksen konferenssissa Bretton Woodsissa, New Hampshiressa, Yhdysvalloissa. Jäsenet: 184 maata Työntekijät: Noin työntekijää Washington DC:ssa ja yli maatoimistoissa.

3 Page 1 Maailmanpankkiryhmän esittely Maailma, jossa elämme on sekä rikas että köyhä. Noin 2,8 miljardia ihmistä yli puolet kehitysmaiden ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä. Tästä määrästä 1,2 miljardia ihmistä ansaitsee vähemmän kuin yhden dollarin päivässä. Haaste vähentää näitä köyhyyden tasoja maailmassa, jossa väestö jatkaa kasvamistaan arvioidulla 3 miljardilla seuraavan 50 vuoden aikana on valtava. Maailmanpankki työskentelee köyhyyden vähentämiseksi maailmanlaajuisesti edistämällä talouskasvua uusien työmahdollisuuksien luomiseksi ja lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja kykyä hyödyntää nämä mahdollisuudet. Pankki tukee jäsenvaltioiden hallitusten pyrkimyksiä investoida kouluihin ja terveyskeskuksiin, toimittaa sähköä ja vettä, taistella sairauksia vastaan ja suojella ympäristöä. Maailmanpankki ei ole pankki sanan varsinaisessa merkityksessä vaan 184 jäsenmaan omistama kansainvälinen järjestö. Maat ovat sekä kehitys-että teollisuusmaita. Maailmanpankki perustettiin vuonna 1944 Kansainvälisenä jälleenrakennus ja kehittämispankkina. Ensimmäisten operaatioiden alkaessa 1946 jäseniä oli 38. Jäsenmäärä kasvoi jyrkästi ja 60-luvuilla monien maiden itsenäistyessä ja liittyessä Pankkiin. Jäsenmäärän kasvun myötä myös tarpeet muuttuivat ja Maailmanpankki kasvoi. Tänä päivänä em.viisi eri järjestöä muodostavat Maailmanpankkiryhmän. Pankki on eräänlainen osuuskunta (kooperatiivi), jonka jäsenet ovat sen osakkaita. Pankin johtokunnan jäsenten (Executive Directors) kautta osakasmaat päättävät Pankin toimintapolitiikasta, valvovat operaatioita ja hyötyvät sen työstä. Box: Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto sekoitetaan joskus keskenään. Kansainvälinen Valuuttarahasto perustettiin myös Bretton Woods-konferenssissa Vaikka Valuuttarahaston ja Maailmanpankkiryhmän toiminnot täydentävät toisiaan, Valuuttarahaston organisaatio on täysin erillinen. Kun Maailmanpankki antaa apua kehitysmaille, Valuuttarahasto tasapainoittaa kansainvälistä rahataloudellista järjestelmää ja toimii maailman valuuttojen tarkkailijana.

4 Page 2 Tie kehitykseen Suurin osa maailman valtioista sitoutui vuonna 2000 allekirjoittamalla Vuosituhatjulistuksen (Millenium Declaration) työskentelemään yhdessä köyhyyden vähentämiseksi puoleen nykyisestä vuoteen 2015 mennessä. Maailmanpankki on puolestaan sitoutunut auttamaan jäsenmaitaan saavuttamaan nämä tavoitteet. Vuosituhatjulistuksessa on 8 tavoitetta, jotka on lueteltu seuraavassa kappaleessa. Maailmanpankki käyttää näitä tavoitteita apuna prioriteettiensa asettamisessa ne viitoittavat kehityksen tietä. Vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteet: Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tavoite 6: Tavoite 7: Tavoite 8: Poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä. Ulottaa peruskoulutus kaikille. Edistää sukupuolten tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa. Vähentää lapsikuolleisuutta. Parantaa odottavien äitien terveyttä. Taistella aidsia, malariaa ja muita tauteja vastaan. Taata ympäristön kestävä kehitys. Luoda globaali kumppanuus kehitykseen.

5 Page 3 Mitä Maailmanpankki tekee? Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaille suunnatun rahoituksen ja tietotaidon lähteitä. Sen ensijainen tavoite on auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä ja maita. Maailmanpankki käyttää taloudellisia resurssejaan, työntekijöitään ja kattavaa asiantuntemustaan auttaakseen kehitysmaita vähentämään köyhyyttä, lisäämään taloudellista kasvua ja parantamaan elämänsä laatua. Pankin tukemien projektien seuraamusten arviointi on elintärkeää kehitysmaissa. Resurssit ovat niukat ja ne täytyy kanavoida sinne missä niiden vaikutus voi olla suurin. Monitorointi auttaa projektipäälliköitä näkemään saavuttavatko ohjelmat aiotut kohderyhmät vai ovatko ne tehottomia ja epätaloudellisia. Monitoroinnin ja arvioinnin painottaminen on osa Maailmanpankin tavoitetta saada todellisia tuloksia köyhille ihmisille ja osa jatkuvaa oppimista siitä mikä toimii ja mikä ei tulevaa tukea ja neuvontaa silmälläpitäen. Viimeisen kuuden vuosikymmennen aikana Pankki on oppinut, että maiden tulee itse suunnitella omiin olosuhteisiinsa sopivat kehitysratkaisunsa yksi tai sama toimintamalli ei sovi kaikille. Pankki tarjoaa rahan ja tieto-taidon yhdistelmän kannustaakseen taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja auttaa näin maita saavuttamaan kansainvälisesti sovitut Vuosituhattavoitteet. Pankki tekee yhteistyötä yli sadan kehitysmaan kanssa ja on mukana monilla eri aloilla. Pankin tukemat projektit auttavat näitä maita investoimaan terveyteen ja koulutukseen, taistelemaan korruptiota vastaan, tehostamaan maataloustuotantoa, rakentamaan teitä ja satamia ja suojelemaan ympäristöä. Ohjelmia on myös suunnattu sodan repimien maiden ja alueiden jälleenrakennukseen, peruspalveluiden kuten veden toimittamiseen, ja työpaikkoja luovien investointien rohkaisemiseen. Kesäkuun 30. päivänä 2002 päättyneen verovuoden lopussa Maailmanpankin johtokunta oli hyväksynyt $19.5 miljardin määrän lainoja ja lahjoituksia 229:ään projektiin.

6 Page 4 Tulokset kentällä Paras tapa ymmärtää Maailmanpankkia ja sen toimintaa on tarkastella sen tukemia projekteja ja niiden vaikutuksia: köyhien lapsten koulutuksen kasvu Intiassa, tuberkuloositartuntojen vähentyminen Kiinassa, taistelu AIDSia vastaan Braziliassa, etäisten kylien palvelujen saatavuuden parantaminen Perussa, maaseutuansiotulojen kaksinkertaistuminen Turkissa, koulutusmenojen seuraaminen Ugandassa, talouskasvun rohkaiseminen Mosambikissa, naisyrittäjien tukeminen Kirgisiassa ja kehitysmaille myönnetyt velkahelpotukset. Koulutus Kuvittele, että olet lapsi Intiassa, maassa, jossa on yli miljardi asukasta. Vain muutamankin vuoden koulutuksen saavuttaminen kaikille pojille ja tytöille on vaikea tehtävä. Intian hallitus hoitaa tätä tehtävää kansainvälisen yhteisön avulla. Alueellinen peruskoulutus - ohjelma (District Primary Education Program) aloitettiin 90-luvun alussa tarkoituksena auttaa Intiaa saavuttamaan peruskoulutus kaikille. Ohjelmasta on tullut maailman laajin koulutusohjelma ja sen piirissä on 60 miljoonaa lasta. Maailmanpankki on tämän aloitteen suurin yksittäinen avunantaja, kokonaisavustuksen ollessa $1,2 miljardia. Aloitetta tukevat myös monet muut avunantajat kuten UNICEF, Euroopan Komissio sekä Ruotsin ja Alankomaiden hallitukset.

7 Page 5 Ohjelma on käytössä yli 271 alueella 18 osavaltiossa ja se keskittyy 6-14-vuotiaisiin lapsiin. Ohjelman tavoite on tarjota näille lapsille ainakin 4-5 vuotta laadukasta peruskoulutusta. Yleinen kouluunilmoittautuminen on lisääntynyt ja kolmen vuoden aikana tyttöjen läsnäololuvut ovat kasvaneet 38 prosentista 43 prosenttiin. Hallitus käyttää tätä ohjelmaa esimerkkimallina peruskoulutuksen antamiselle koko Intian alueella. Terveys Tuberkuloosi (TB) on tänä päivänä lähes yhtä suuri tappaja kuin AIDS. Köyhimmät kärsivät tästä sairaudesta eniten. Kiinassa todetaan joka vuosi 1,3 miljoonaa uutta tapausta 16% maailman tuberkuloosipotilasmäärästä. Jotta erittäin tarttuvaa tuberkuloosia voitaisiin kontrolloida, Maailman Terveysjärjestö (WHO) suosittelee, etteivät hallitukset ainoastaan paikanna ja paranna TB-potilaita vaan myös takaavat heille ilmaisen hoidon 6 kuukaudeksi. Vuonna 1992 Kiinan hallitus vastaanotti yli $50 miljoonaa Maailmanpankilta tuberkuloosin kontrollointia varten. Kiinan hallitus yhteistyössä Maailmanpankin, Maailman Terveysjärjestön (WHO) ja Iso-Britannian hallituksen kanssa toimeenpani hoidot 13 maakunnassaan, jotka käsittävät noin puolet Kiinan väestöstä. Hallituksen täytyi ostaa edullisia ja korkealaatuisia lääkkeitä, kouluttaa henkilökuntaa, diagnosoida ja hoitaa tuberkuloosipotilaita. Ohjelman välittömänä tuloksena vuoden 2000 lopussa noin 1,2 miljoonaa tuberkuloosipotilasta oli diagnostisoitu ja parannettu. Kiinan merkittävä 95 %:n onnistumistaso on paras laajoja tuberkuloosikampanjoita toteuttaneiden maiden joukossa. HIV/ AIDS 90-luvun alussa Brasilia oli 4.sijalla maailmassa raportoitujen AIDS-tapausten listalla. Tänä päivänä Brasiliaa pidetään yhtenä tehokkaimista maista AIDS-epidemian vastaisessa taistelussa ja sen uhrien auttamisessa. Vuonna 1993 Maailmanpankilta saaduilla $160 miljoonalla 175 kansalaisjärjestöä toteutti yli 400 ruohonjuuritason kampanjaa, jotka saavuttivat puoli miljoona ihmistä ja kouluttivat tuhansia opettajia ja oppilaita AIDSin ja huumeidenkäytön vastaisessa työssä. Vuonna 1998 Brasilia sai toisen $165 miljoonan lainan. Vuodesta 1993 lähtien Brasiliassa on tapahtunut 38%:n pudotus AIDS-kuolemissa.

8 Page 6 Tiet Korkeilla Andeilla Keski-Perussa sijaitsevan pienen Ccorcan-kylän asukkaiden torimatka Cuzcoon kesti 4-5 tuntia yhteen suuntaan. Helpottaakseen kyläläisten asiointia ja parantaakseen etäisten kylien palvelujen saatavuutta Perun hallitus loi yhdessä Maailmanpankin, kansalaisjärjestöjen ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IADB) kanssa Perun Maaseututeiden Ohjelman (Peru Rural Roads Program). Uuden linjaautopalvelun ja parempien teiden ansiosta sama torimatka taittuu nyt yhdessä tunnissa. Ruuan, lääkkeiden ja vaatteiden oston ja omien tuotteidensa myymisen lisäksi kyläläiset voivat nyt mennä Cuzcoon myös osa-aikatöihin hoteilleihin ja ravintoloihin. Turismi on myös kasvussa. Yli 3 miljoonaa Andien alueen asukasta hyötyy uudesta kilometrin tieverkostosta.

9 Page 7 Ympäristö Yli 70% Turkin maa-alueesta kärsii maaperän kulumisesta. Tämä on vaikuttanut maasta elantonsa saavien ihmisten tuloihin. Pankin tukema Itä-Anatolian Vedenjakaja Rehabilitaatio projekti (Eastern Anatolian Watershed Rehabilitation project) on parantanut maanviljelijöiden elämää yli 300 vuoristokylässä mahdollistamalla uusien myytäväksi tarkoitettujen satokasvien kasvattamisen ja opettamalla uusia maanviljelytekniikoita, jotka ovat ovat lisänneet tuotantoa huomattavasti. Projekti kehitettiin nostamaan metsämaan tuottavuutta, tekemään marginaalisesta viljelymaasta käyttökelpoista ja auttamaan kyläläisiä itse suunittelemaan ja hallitsemaan resurssejaan. Projektin alettua tämän alueen maaseututulot ovat kaksinkertaistuneet. Projektin kasvustossa aikaansaama muutos, joka käy ilmi mm. satelliittikuvista tulee auttamaan tulvien vähentämisessä ja pitämään maa-alueen puhtaana saostumista. Hallinto Vuosina Ugandassa tehdyt tutkimukset osoittivat, että vähemmän kuin 30% koulutukseen tarkoitetuista varoista päätyi niille tarkoitettuihin kohteisiin. Box: Bank-supported project have... Pankin tukemat projektit ovat... Vähentäneet ilmansaasteita Mexico Cityssä epäterveellisten otsonipäivien määrä on vähentynyt 174:stä vuonna :een vuonna Vähentäneet struumien määrää raskaanaolevissa naisissa Madagaskarilla 45%:sta vuonna %:iin vuonna Asentaneet 14,000 työasemaa toimistossa 77 alueella Venäjällä tietokoneellisen eläkelaskennan mahdollistamiseksi, uusien eläkkeiden myöhästyminen vähentyi 30:stä päivästä 2:een päivään. Toimittaneet 158 terveyskeskusta ja saneeranneet 57 aluesairaalaa Tunisiassa. Rakennuttaneet 15,069 kilometriä teitä ja 42,5 kilometriä siltoja Indonesian köyhille yhteisöille. Avustaneet yli 15 miljoonaa harmaakaihileikkausta Intiassa.

10 Page 8 Hallitus vastasi tähän parantamalla maksukäytäntöjä ja tiedotti laajemmalle yhteisölle (mm. oppilaiden vanhemmat, opettajat) välittömästi kulloisestakin rahojen maksamisesta kouluille. Tutkimusten mukaan vuoteen 2000 mennessä yli 90% kouluille tarkoitetuista varoista todellisuudessa päätyi kohteisiinsa. Ugandan esimerkki osoittaa, että tieto voi olla tehokas muutoksen väline instituutioiden ollessa heikkoja. Taloudellinen kasvu Mosambik oli 90-luvun tuhoisen sisällissodan jälkeisinä vuosina yksi maailman köyhimpiä ja velkaisimpia maita. Parantaakseen kansalaistensa elämää hallitus halusi luoda työpaikkoja ja houkutella investointeja, jotka auttaisivat talouden jälleenrakennuksessa. Yksi näistä investoinneista on Mozal, laaja-mittainen ja moderni alumiinisulattamo, 2,2 miljardin USD:n investointi vuosina Mozalissa on ollut mukana useita investoijia ja rahoittajia, mukaan lukien Etelä-Afrikan Teollisuudenkehittämisyhtiö (the Industrial Development Corporation of South Africa), jota tuki $40 miljoonan takaus Multilateraaliselta investointitakuulaitokselta (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA). MIGA on Maailmanpankkiryhmän osa, joka rohkaisee ulkomaisen pääoman sijoittamista kehitysmaissa.

11 Page 9 Mosambik on menestynyt suoran ulkomaisen sijoituspääoman houkuttelussa projekteihin. Projektit ovat toimineet taloudellisen aktiviteetin katalyyttinä ja aikaansaaneet kasvua, arviolta 14% vuonna Mozal-projekti oli ensimmäinen suuri ulkomainen sijoitusprojekti Mosambikissa ko. aikana. Projektilla on ollut myönteinen vaikutus kasvulukuihin ja vientitasoon. Viimeisen neljän vuoden aikana Mosambikin vienti on kasvanut tasaisesti ja on saavuttanut ennennäkemättömän $1 miljardin tason vuonna Finanssipalvelut Kirgisiassa asuva Sononya Zhanazarova eli Sonya yritti lisätä tulojaan myymällä pistaasipähkinöitä paikallisia tuotteita myyvällä torilla. Sonyalla ei ollut varaa omaan toripaikkaan ja näinollen hän myi pähkinöitä pieneltä pöydältä torirakennuksen ulkopuolella, jopa talvipakkasilla, kunnes hän päätti 11 muun naisen kanssa perustaa kyläpankin (village banking group). Lisäpääoman löytämisen toivossa Sonya otti yhteyttä Kansainväliseen Yhteisöavustussäätiöön (the Foundation for International Community Assistance, FINCA), joka antaa pieniä lainoja köyhille yrittäjille. FINCA on Maailmanpankin yksityissektorihaaran, Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Cooperation, IFC), tukema.

12 Page 10 FINCA:n $40 laina auttoi Sonyaa ostamaan enemmän pistaasipähkinöitä ja laajentamaan yritystään. Matalatuloiset yrittäjät tarvitsevat jatkuvan ja luotettavan pääsyn lainoihin edullisilla koroilla kasvattaakseen yrityksiään ja parantaakseen elämäänsä. FINCA antaa rahoitusta jopa erittäin pienille yrityksille. Nykyään 90% FINCA:n kirgisialaisista asiakkaista on naisia kuten Sonya. Heidän lainamääränsä on keskimäärin $120. Ajan myötä Sonyan lainat ja yritys ovat kasvaneet niin, että hän on laajentanut tuotevalikoimaansa ja jopa vuokrannut pöydän torilta. Tällä hetkellä Sonyalla menee hyvin ja hän on palkannut uusia työntekijöitä. Velkahelpotukset Korkeat velkatasot velat suurimmaksi osaksi rikkaiden maiden hallituksille - vaikeuttavat köyhien maiden kapasiteettia tarjota tärkeitä palveluita kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa. Tämän seurauksena Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto IMF käynnistivät vuonna 1996 ns. HIPC-velkaohjelman (the Heavily Indebted Poor Countries Initiative) pahimmin velkaantuneiden kehitysmaiden tueksi. Tämä ohjelma sisältää kansainvälisen yhteisön sitoumuksen työskennellä yhdessä köyhimpien maiden velan vähentämiseksi. Ohjelmaan kelpuutetuilla mailla on matala tulotaso, korkea velkataso ja halu parantaa talouttaan. Tänä päivänä 26 maata saa velkahelpotuksia; helpotusten kokonaismäärän nousee yli $40 miljardiin. Maat säästävät keskimäärin $1,3 miljardia vuodessa alempien velanhoitokustannusten ansiosta. Itsenäisten tutkimusten mukaan 10:ssä näistä maista koulutukseen menevät varat ovat nyt yli kaksinkertaiset maiden jäljelläoleviin velanmaksumääriin verrattuna. Lisäksi terveydenhuoltoon menevä rahamäärä on kasvanut näissä maissa 70 prosentilla.

13 Page 11 Kuka johtaa Maailmanpankkiryhmää? Maailmanpankki on kuin eräänlainen osuuskunta (kooperatiivi), jossa jäsenmaat ovat osakkaita. Osuuksien määrä perustuu suurin piirtein jäsenmaan talouden kokoon. Yhdysvallat on suurin yksittäinen osakasmaa 16,41%:lla äänivallasta. Seuraavina tulevat Japani (7,84%), Saksa (4,49%), Iso-Britannia (4,31%) ja Ranska (4,31%). Loput osuudet jakautuvat muiden jäsenmaiden kesken. Korkein päätäntävalta Maailmanpankin korkeinta päätäntävaltaa käyttää hallintoneuvosto (Board of Governors). Yleensä hallintoneuvoston jäsenet, kuvernöörit, ovat jäsenmaiden ministereitä, kuten valtiovarain- tai kehitysyhteistyöministereitä. Hallintoneuvoston jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa Pankin vuosikokouksessa. Päivittäinen päätöksenteko Koska hallintoneuvoston jäsenet kokoontuvat vain kerran vuodessa, on tietyt tehtävät delegoitu johtokunnan jäsenille (Executive Directors). He työskentelevät paikan päällä Pankin päämajassa. Jokaista Maailmanpankin jäsenhallitusta edustaa johtokunnan jäsen (Executive Director). Viiden suurimman osakkeenomistajamaan (Yhdysvallat, Japani, Saksa, Iso-Britannia, Ranska) hallitukset nimittävät kukin oman edustajansa johtokuntaan. Muut johtokunnan jäsenistä (19 kpl) edustavat useamman maan äänestysryhmiä. Nämä 24 johtokunnan jäsentä muodostavat Maailmanpankin johtokunnan, joka kokoontuu normaalisti kahdesti viikossa valvoakseen Pankin toimintaa. Päätettäviä asioita ovat mm. lainojen ja takuiden hyväksyminen, uudet toimintapoliittiset päätökset, hallintobudjetti, maakohtaiset kehitysstrategiat, lainaus- sekä finanssipäätökset. Pankin pääjohtaja (President) on tradition mukaisesti suurimman osakasmaan kansalainen eli amerikkalainen. Pääjohtajan toimikausi on 5 vuotta. Uudelleenvalinta on mahdollinen. Pääjohtaja toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana ja on vastuussa Pankin yleisestä johtamisesta. Nykyinen Maailmanpankkiryhmän pääjohtaja on James D. Wolfensohn, joka on ollut virassa vuodesta 1995 lähtien. Pankilla on noin 10,000 työntekijää: ekonomisteja, koulutusasiantuntijoita, ympäristötieteilijöitä, finanssianalyytikoita, antropologeja, insinöörejä ja monen muun alan edustajia. Työntekijät tulevat 160 eri maasta ja yli 3,000 heistä työskentelee maatoimistoissa. Työvoimaa on tarkoituksellisesti keskitetty maatoimistoihin, jotta he olisivat lähempänä Pankin asiakkaita.

14 Page 12 Viisi järjestöä yksi ryhmä World Bank Group Pictures of the agency logos Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) IBRD myöntää lainoja ja kehitysapua keskituloisille jäsenmaille. Varat toimintaansa pankki saa pääasiassa joukkovelkakirjalainojen (bondien) myynnistä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA) IDA:lla on erityisen tärkeä rooli pankin köyhyydenpoistotehtävän tukemisessa. IDA myöntää korottomia luottoja ja lahjoituksia köyhimmille kehitysmaille. Suurin osa IDA:n rahavaroista perustuu varakkaiden jäsenmaiden ja eräiden kehitysmaiden lahjoituksiin. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC) IFC:n tehtävänä on edistää taloskasvua kehitysmaissa. IFC rahoittaa yksityispääomasijoituksia, antaa teknistä apua sekä neuvoja hallituksille ja yrityksille. IFC yhteistyössä yksityissijoittajien kanssa antaa luottoja ja pääomarahoitusta yritystoimintaan kehitysmaissa. Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) MIGA rohkaisee ulkomaisen pääoman sijoittamista kehitysmaihin myöntämällä takauksia investoinneille ei-kaupallisia riskejä vastaan. Lisäksi MIGA antaa investointimahdollisuuksia koskevaa teknistä apua ja käyttää oikeudellisia palveluitaan mahdollisten investointeja haittaavien esteiden poistamiseen.

15 Page 13 Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID) ISCID toimii välittäjänä ulkomaisten investoijien ja kohdemaiden hallitusten välisissä investointeja koskevissa riita-asioissa sovittelun ja arbitraation kautta. Fast facts on the five Pikafaktoja Maailmanpankkiryhmän viidestä järjestöstä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 lainat: $11,5 miljardia 96:een uuteen operaatioon 40:ssa maassa Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA) Perustettu maata Verovuoden 2002 lainat: $8,1 miljardia 133:een uuteen operaatioon 62:ssa maassa Internet-sivut: Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 sitoumukset: $3,6 miljardia 204:ssä projektissa 75:ssä maassa Internet-sivut: Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 takaukset: $1,36 miljardia Internet-sivut: Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 aikana rekisteröidyt tapaukset: 16 Internet-sivut:

16 Page 14 Miten Maailmanpankki toimii? Kullakin viidellä järjestöllä on erilaiset, toisiaan täydentävät roolit. Pankkiiri Pankki on vuosien aikana kehittänyt erilaisia lainausinstrumentteja lainaajien tarpeisiin. Maailmanpankin tärkeimmät lainaajatahot ovat IBRD ja IDA. IBRD tarjoaa keskituloisille maille halvan vaihtoehdon kerätä varoja uudistuksiensa ja julkispalveluidensa tueksi. IBRD:n lainoilla on pidempi takaisinmaksuaika kuin kaupallisten pankkien lainoilla vuotta ja 3-5 vuoden kuoletuksista vapaa jakso ennen pääoman takaisinmaksua. Kehitysmaiden hallitukset ottavat lainaa tiettyjä ohjelmia varten, kuten köyhyyden vähentämiseen, sosiaalipalveluiden tarjoamiseen, ympäristönsuojeluun ja talouskasvun edistämiseen. Verovuoden 2002 lopussa IBRD:n lainojen loppusumma oli $11,5 miljardia. Lainat käytettiin 96:een uuteen operaatioon 40:ssa maassa. IDA auttaa maailman köyhimpiä maita myöntämällä lahjoituksia ja korottomia lainoja. Lainojen laina-aika/ maturiteetti on vuotta, mistä 10 ensimmäistä vuotta ovat vapaita kuoletuksista. IDA:n lainaajamaat eivät ole riittävän luottokelpoisia lainaamaan IBRD:ltä tai kaupallisilta markkinoilta. Tällä hetkellä 81 maata voi saada lainoja IDA:lta. Näiden maiden yhteinen väestömäärä on 2,5 miljardia ihmistä eli puolet kaikkien kehitysmaiden väestöstä. Välittäjä Muita kehitysrahoituksen (lainat ja lahjoitukset) lähteitä ovat: maiden väliset bilateraalisopimukset, kansainvälisten järjestöjen ja maaryhmien väliset multilateraalisopimukset, vientiluotot ja yksityissektorin antama rahoitus. Auttaakseen budjettikriisien kanssa kamppailevia maita kehitysyhteistyön suuret tukijat ovat perustaneet sijoitusrahastoja, joita Maailmanpankki hallinnoi. Sijoitusrahastojen varoja käytetään mm. tärkeisiin investointioperaatioihin, velkahelpotuksiin, jälleenrakennukseen hätätiloissa ja tekniseen apuun. MIGA:n antamat takaukset kattavat ei-kaupalliset riskit, joita yksityinen sektori ja rahoituslaitokset eivät yleensä ole valmiita ottamaan, ja näin rohkaisevat yksityissjoittamista kehitysmaissa.

17 Page 15 Avunantaja/ donori Maailmanpankkiryhmä on pääasiallisesti lainaajainstituutio, mutta se valvoo myös useita avustusrahastoja. Yksi esimerkki on Kehitysavustusrahasto (The Development Grants Facility), joka rahoittaa innovatiivisia aloitteita ja tekniikoita ratkaisumalleina testaavia pilottiprojekteja. Pankin avustukset ovat tukeneet monen alan projekteja: maaseudun kehitystä, terveydenhuoltoa, koulutusta, taloudellista toimintapolitiikkaa, ympäristönsuojelua ja yksityissektorin kehitystä. Neuvonantaja Maailmanpankin neuvonantajan rooli perustuu useiden vuosien kokemukseen sekä analyysiin ja tutkimukseen kehitysyhteistyön alalla. Pankki on itse asiassa maailman suurimpia tutkimuskeskuksia kehitystaloustieteen, köyhyyden, kaupan, globalisaation ja ympäristön tutkinnan aloilla. Jokaiseen Pankin projektiin on sisällytetty tutkimusvaihe, jonka aikana Pankin työntekijät ja yhteistyökumppanit selvittävät maalle tärkeät taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Nämä tekijät voivat olla esim. maan talous- ja kauppanäkymät tai köyhyystasot. Pankilla on myös terveydenhuoltoon, koulutukseen, ravintotietoon, lainopillisiin asioihin ja ympäristökysymyksiin erikoistuneet osastot, jotka antavat neuvoja. Tiedonlähde Maailmanpankin tavoite on auttaa maita auttamaan itseään. Maailmanpankki-instituutti (World Bank Institute) tarjoaa opetus- ja tieto-ohjelmia usein yhdessä paikallisten tutkimus- ja opetuslaitosten kanssa. Näin jäsenmaiden omat tiedot ja taidot karttuvat. Maailmanpankki-instituutti kehittää ja ylläpitää myös tietokantoja ja verkostoja, jotka auttavat kansainvälisen kehitysyhteistyötietouden jakamisessa. Yhteistyökumppani Maailmanpankin tärkeimmät kehitysyhteistyökumppanit ovat asiakasmaiden hallitukset, mutta Pankki tekee myös yhteistyötä sellaisten kokeneiden järjestöjen kanssa, joilla on paremmat mahdollisuudet taata asianomaisten ja paikallisten yhteisöiden osallistuminen työhön kehitysmaissa. Pankki on luonut ja haluaa edelleen vahvistaa yhteistyösuhteitaan muiden multilateraalikehityspankkien, YK-järjestöjen, bilateraalidonoreiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Pankki haluaa myös kehittää suhteitaan akateemisten laitosten ja yksityissektorin kanssa.

18 Page 16 Mistä Maailmanpankki saa rahansa? Maailmanpankki-joukkovelkakirjalainoista/ bondeista Donoriavustuksista Sijoitusrahastoista Sijoittajilta IDA-maksuista IBRD, Pankin pääasiallinen lainaajataho, saa suurimman osan varoistaan AAAluokitettujen joukkovelkakirjalainojen (bondien) myynnistä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Bondeja myydään useimmiten rahoituslaitoksille, vakuutusrahastoille ja keskuspankeille. Verovuonna 2002 IBRD kokosi $22 miljardia rahamarkkinoilta. Pankki ei kuitenkaan tavoittele voittoa kuten toiset rahalaitokset vaan käyttää korkeaa luottokelpoisuusluokitustaan kehitysmaalainaajiensa hyväksi. Maailmanpankki ansaitsee myös lainojensa korkotuloista ja hoitopalkkioista sekä käyttöomaisuussijoituksistaan. Osa Pankin pääomasta tulee maksuina jäsenvaltioilta. Kaikki nämä eri tulot, osa jäsenmaiden maksuista ja osa varauksista käytetään jäsenmaiden lainoihin ja Pankin hallintokuluihin. IDA-varat ovat noin neljännes Pankin antolainauksesta. IDA myöntää korottomia lainoja ja lahjoituksia köyhimmille maille ja on maailman suurin korottoman avun lähde niille. Joka kolmas vuosi 40 donoria päättää IDA-rahaston lisärahoituksesta, jotta se voi jatkaa toimintaansa. IDA auttaa myös varojenkeräyksessä ja avun koordinoinnissa muilta donorimailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä. Viimeisimmät lisäarahoitusneuvottelut käytiin vuonna 2002 ja varoja saatiin noin $3 miljardia seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi (alkaen 1. heinäkuuta 2002). Noin puolet varoista tuli donoreilta ja loput muista lähteistä kuten IDA-maksuista ja tulosiirroista IBRD:lta. Donorit päättivät tässä kokouksessa myös siitä, että korottimien lainojen sijasta suurempi määrä (eli 1/5) em. rahoista myönnetään lahja-apuna, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tämä lahja-apu helpottaa maiden toimintaa mm. kehityskriiseissä kuten taistelussa AIDSia vastaan.

19 Page 17 IDA:n lisäksi hyvin pieni osa Pankin tuloista tulee jäsenmailta. Noin 5% IBRD:n varoista - $13 miljardia - on tullut rikkaiden maiden kontribuutiona, jonka ne maksoivat Pankkiin liittyessään. Jäsenmaat ovat suorittaneet MIGAn peruspääoman ja käyttöpääomaansa se saa Maailmanpankilta. MIGA myös maksuttaa palveluistaan. IFC tarjoaa eri rahoitusmuotoja kuten lainat, pääomarahoitus, riskinhallintatuotteet ja välirahoitus. Suurin osa sen rahoituksesta ja hallintovastuusta tulee kuitenkin yksityissektoriomistajilta. IFC toimii kaupalliselta pohjalta. Se sijoittaa yksinomaan voittoa tavoitteleviin projekteihin ja laskuttaa markkinahinnan tuotteistaan ja palveluistaan.

20 Page 18 Mihin Maailmanpankin raha menee? IBRD lainoihin IDA-luottoihin Sijoitusrahastojen lahjoituksiin Projektirahoitukseen Takauksiin Sijoituksiin Maailmapankin päätehtävä on käyttää rahansa tavalla joka tuo suurimman hyödyn kehitysmaille. Pankki tarjoaa varoja matalilla koroilla, korottomina tai lahja-apuna maille, jotka eivät pääse kansainvälisille markkinoille. Jäsenmaat hakevat Pankilta taloustutkimustietoja, toimintapolitiittisia neuvoja, teknistä apua projektien suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä lainoja. Maat suunnittelevat ohjelmat itse ja saavat teknistä tukea Maailmanpankin henkilökunnalta. Ohjelmilla tulee olla tietyt kehityspäämäärät kuten köyhyyden vähentäminen, sosiaalipalvelujen toimittaminen, ympäristönsuojelu ja taloudellisen kasvun edistäminen elinolojen parantamiseksi. Kehitysmaalle annettavan rahoituksen muoto riippuu tarpeen tasosta. IBRD:n lainaajamaat ovat yleensä keskituloisia maita, joissa BKT per capita on alle $5,185 vuodessa. 75% maailman köyhimmistä ihmisistä, jotka elävät alle dollarilla päivässä, asuvat näissä maissa. Nämä maat voivat lainata yksityismarkkinoilta vain epäsuotuisin hinnoin. IBRD tarjoaa niille lainoja paremmin ehdoin ja pidemmillä takaisinmaksuajoilla.

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset

Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset Työtä köyhyyttä vastaan Ulkoasiainministeriö Sisällysluettelo Keskustelua kehitysrahoituksesta..................................................................

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2021 Kehitysyhteistyötutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Pia Salokoski EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme

Lisätiedot

YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle

YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle Olli Varis Professori Sustainable Global Technologies Water quality: healthy people, healthy ecosystems Sisältö Mikä vesipäivä? Historia Vesi YKssa

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

Kulta sijoituskohteena

Kulta sijoituskohteena Kulta sijoituskohteena Rahamuseo 28.10.2008 Eija Salavirta PT osasto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Sisältö Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kultakronologia Kultamarkkinoiden kysyntä-tarjontarakenne

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi 2 Nopeas8 kehi1yvä Vietnam 89 milj. asukasta ja BKT n. 142 miljardia USD

Lisätiedot

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry Globalisaation monet kasvot Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry 1 Mitä globalisaatio on? Maailmanlaajuistuminen, "maailmankylä" Maiden rajat

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

edistystä ERI-rahastojen rahoitusvälineillä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Rahoitusvälineet

edistystä ERI-rahastojen rahoitusvälineillä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Rahoitusvälineet edistystä ERI-rahastojen rahoitusvälineillä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osarahoittamat rahoitusvälineet ovat kestävä ja tehokas tapa

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Bingo maailman kaupasta

Bingo maailman kaupasta Bingo maailman kaupasta Teemat: Globaali taloudellinen velka, ekologinen velka, maailmankauppa, reilu kauppa Kesto: 30 min? Osallistujia: 6 + Ikäsuositus: 13 + Tarvikkeet: Pelipohjat pareille tai pienille

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan

Lisätiedot

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC Open Market Index 2013 Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC OPEN MARKET INDEX INTRO ICC OPEN MARKET INDEX 2013 Tausta Talouden taantumassa yrityselämässä koettiin huolta markkinoilla

Lisätiedot

Globaalin kehityksen epävarmuus

Globaalin kehityksen epävarmuus Globaalin kehityksen epävarmuus Metsäalan tulevaisuusseminaari, 1.11.2007 Jukka Pirttilä Tutkimuskoordinaattori Palkansaajien tutkimuslaitos Puheen rakenne Kyse talouden globalisaatiosta: kansallisten

Lisätiedot

Eräitä kansainvälisiä

Eräitä kansainvälisiä Eräitä kansainvälisiä ympäristöhankkeiden rahoituslähteitä Johannes Moisio Etelä-Karjalan liitto Kuva: Arto Hämäläinen Coca-Cola säätiön tuet myönnetään vuoden mittaan perustuen * yhtiön prioriteetteihin

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Finpro-seminaari Liiketoimintamahdollisuudet Afrikan maa- ja metsätaloudessa

Finpro-seminaari Liiketoimintamahdollisuudet Afrikan maa- ja metsätaloudessa Finpro-seminaari Liiketoimintamahdollisuudet Afrikan maa- ja metsätaloudessa AFRIKKA - BIOMASSAAN PERUSTUVA LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI 16.3.2011 Miia Tähtinen Sisältö Yleistä Tapaus: Tansania Tapaus: Angola

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta?

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Finsifin seminaari 20.9.2011 Hanna Hiidenpalo 19.9.2011 1 Miksi elintarvikkeet ja ruuan tuotanto kiinnostavat myös sijoittajia? 35 % maailman työväestöstä

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Ilmajoen ja Närpiön peruskoulujen yhteinen kielten globaalikasvatuksen kehittämishanke 2008-2010

Ilmajoen ja Närpiön peruskoulujen yhteinen kielten globaalikasvatuksen kehittämishanke 2008-2010 Ilmajoen ja Närpiön peruskoulujen yhteinen kielten globaalikasvatuksen kehittämishanke 2008-2010 1. Peruskoulujen opetussuunnitelmien perusteiden aihekokonaisuudet 3. Aihekokonaisuuksista nostetaan tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Äärisääilmiöt kysyntää suomalaisille innovaatioille. Panu Partanen Director, Meteorology 2013-01-10

Äärisääilmiöt kysyntää suomalaisille innovaatioille. Panu Partanen Director, Meteorology 2013-01-10 Äärisääilmiöt kysyntää suomalaisille innovaatioille Panu Partanen Director, Meteorology 2013-01-10 Vaisala lyhyesti Maailman johtava sääjärjestelmien toimittaja Vaisala Group Globaalisti n. 1400 työntekijää

Lisätiedot

NAISTEN PANKKI Satu Mehtälä PwC 6.3.2009

NAISTEN PANKKI Satu Mehtälä PwC 6.3.2009 NAISTEN PANKKI Satu Mehtälä PwC 6.3.2009 Naisten Pankki sai alkunsa 12 suomalaisnaisen Liberian matkasta 1/2007: Ellen Sirleaf Johnson I would like You to tell the Story of hope Liberialaisen naisyhteisön

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Verkoilla maailmalle 12.6.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Korkotukiluotot Suomen kehitysyhteistyössä; ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Ulkoasiainministeriö Sisältö: Johdanto 3 Suomen kehityspoliittiset tavoitteet korkotukiyhteistyön lähtökohtana

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritys Mahdollistava ohjelmapolitiikka ja innovatiiviset käytännöt - Ison-Britannian kokemukset 13.5.2011 Oulu Anne Bland Social Business International Oy 1 Globaali liike 2 Britannian

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä?

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? 22.3.2012 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Kysymyksiä Miten suoriin sijoituksiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 2003/2146(INI) 4. marraskuuta 2003 LAUSUNTO naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Hanna-Mari Kilpeläinen Kehityspoliittinen osasto Ulkoasiainministeriö Kansainvälinen kehityspoliittinen agenda

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. EK:n Ympäristöfoorumi

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. EK:n Ympäristöfoorumi Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin EK:n Ympäristöfoorumi 6.10.2010 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Finnfund ja Finnpartnership - Markkinaehtoista riskirahoitusta teollisiin hankkeisiin

Finnfund ja Finnpartnership - Markkinaehtoista riskirahoitusta teollisiin hankkeisiin Finnfund ja Finnpartnership - Markkinaehtoista riskirahoitusta teollisiin hankkeisiin haastavilla markkinoilla Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta Salo 16.11.2010 Matti Kerppola, Finnfund Finnfund lyhyesti

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 20.9.2011 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot