MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA"

Transkriptio

1 COVER: MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaiden rahoituslähteitä. Sen ensisijainen tavoite on köyhimpien ihmisten ja maiden auttaminen. Maailmanpankki käyttää taloudellisia resurssejaan, työntekijöitään ja kattavaa asiantuntemustaan auttaakseen kehitysmaita vähentämään köyhyyttä, lisäämään taloudellista kasvua ja parantamaan elämänsä laatua.

2 Working for a world free of poverty - page Työ köyhyyden poistamiseksi maailmasta Presidentti: James D. Wolfensohn Maailmanpankkiryhmään kuuluu 5 järjestöä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA), Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC), Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ja Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID). * Tässä esitteessä käytetyt sanat Pankki ja Maailmanpankki viittaavat koko järjestöön, Maailmanpankkiryhmään. Päämaja: Washington DC ja yli 100 maatoimistoa. Perustettu: 1. heinäkuuta 1944, 44:n hallituksen konferenssissa Bretton Woodsissa, New Hampshiressa, Yhdysvalloissa. Jäsenet: 184 maata Työntekijät: Noin työntekijää Washington DC:ssa ja yli maatoimistoissa.

3 Page 1 Maailmanpankkiryhmän esittely Maailma, jossa elämme on sekä rikas että köyhä. Noin 2,8 miljardia ihmistä yli puolet kehitysmaiden ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä. Tästä määrästä 1,2 miljardia ihmistä ansaitsee vähemmän kuin yhden dollarin päivässä. Haaste vähentää näitä köyhyyden tasoja maailmassa, jossa väestö jatkaa kasvamistaan arvioidulla 3 miljardilla seuraavan 50 vuoden aikana on valtava. Maailmanpankki työskentelee köyhyyden vähentämiseksi maailmanlaajuisesti edistämällä talouskasvua uusien työmahdollisuuksien luomiseksi ja lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja kykyä hyödyntää nämä mahdollisuudet. Pankki tukee jäsenvaltioiden hallitusten pyrkimyksiä investoida kouluihin ja terveyskeskuksiin, toimittaa sähköä ja vettä, taistella sairauksia vastaan ja suojella ympäristöä. Maailmanpankki ei ole pankki sanan varsinaisessa merkityksessä vaan 184 jäsenmaan omistama kansainvälinen järjestö. Maat ovat sekä kehitys-että teollisuusmaita. Maailmanpankki perustettiin vuonna 1944 Kansainvälisenä jälleenrakennus ja kehittämispankkina. Ensimmäisten operaatioiden alkaessa 1946 jäseniä oli 38. Jäsenmäärä kasvoi jyrkästi ja 60-luvuilla monien maiden itsenäistyessä ja liittyessä Pankkiin. Jäsenmäärän kasvun myötä myös tarpeet muuttuivat ja Maailmanpankki kasvoi. Tänä päivänä em.viisi eri järjestöä muodostavat Maailmanpankkiryhmän. Pankki on eräänlainen osuuskunta (kooperatiivi), jonka jäsenet ovat sen osakkaita. Pankin johtokunnan jäsenten (Executive Directors) kautta osakasmaat päättävät Pankin toimintapolitiikasta, valvovat operaatioita ja hyötyvät sen työstä. Box: Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto sekoitetaan joskus keskenään. Kansainvälinen Valuuttarahasto perustettiin myös Bretton Woods-konferenssissa Vaikka Valuuttarahaston ja Maailmanpankkiryhmän toiminnot täydentävät toisiaan, Valuuttarahaston organisaatio on täysin erillinen. Kun Maailmanpankki antaa apua kehitysmaille, Valuuttarahasto tasapainoittaa kansainvälistä rahataloudellista järjestelmää ja toimii maailman valuuttojen tarkkailijana.

4 Page 2 Tie kehitykseen Suurin osa maailman valtioista sitoutui vuonna 2000 allekirjoittamalla Vuosituhatjulistuksen (Millenium Declaration) työskentelemään yhdessä köyhyyden vähentämiseksi puoleen nykyisestä vuoteen 2015 mennessä. Maailmanpankki on puolestaan sitoutunut auttamaan jäsenmaitaan saavuttamaan nämä tavoitteet. Vuosituhatjulistuksessa on 8 tavoitetta, jotka on lueteltu seuraavassa kappaleessa. Maailmanpankki käyttää näitä tavoitteita apuna prioriteettiensa asettamisessa ne viitoittavat kehityksen tietä. Vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteet: Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tavoite 6: Tavoite 7: Tavoite 8: Poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä. Ulottaa peruskoulutus kaikille. Edistää sukupuolten tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa. Vähentää lapsikuolleisuutta. Parantaa odottavien äitien terveyttä. Taistella aidsia, malariaa ja muita tauteja vastaan. Taata ympäristön kestävä kehitys. Luoda globaali kumppanuus kehitykseen.

5 Page 3 Mitä Maailmanpankki tekee? Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaille suunnatun rahoituksen ja tietotaidon lähteitä. Sen ensijainen tavoite on auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä ja maita. Maailmanpankki käyttää taloudellisia resurssejaan, työntekijöitään ja kattavaa asiantuntemustaan auttaakseen kehitysmaita vähentämään köyhyyttä, lisäämään taloudellista kasvua ja parantamaan elämänsä laatua. Pankin tukemien projektien seuraamusten arviointi on elintärkeää kehitysmaissa. Resurssit ovat niukat ja ne täytyy kanavoida sinne missä niiden vaikutus voi olla suurin. Monitorointi auttaa projektipäälliköitä näkemään saavuttavatko ohjelmat aiotut kohderyhmät vai ovatko ne tehottomia ja epätaloudellisia. Monitoroinnin ja arvioinnin painottaminen on osa Maailmanpankin tavoitetta saada todellisia tuloksia köyhille ihmisille ja osa jatkuvaa oppimista siitä mikä toimii ja mikä ei tulevaa tukea ja neuvontaa silmälläpitäen. Viimeisen kuuden vuosikymmennen aikana Pankki on oppinut, että maiden tulee itse suunnitella omiin olosuhteisiinsa sopivat kehitysratkaisunsa yksi tai sama toimintamalli ei sovi kaikille. Pankki tarjoaa rahan ja tieto-taidon yhdistelmän kannustaakseen taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja auttaa näin maita saavuttamaan kansainvälisesti sovitut Vuosituhattavoitteet. Pankki tekee yhteistyötä yli sadan kehitysmaan kanssa ja on mukana monilla eri aloilla. Pankin tukemat projektit auttavat näitä maita investoimaan terveyteen ja koulutukseen, taistelemaan korruptiota vastaan, tehostamaan maataloustuotantoa, rakentamaan teitä ja satamia ja suojelemaan ympäristöä. Ohjelmia on myös suunnattu sodan repimien maiden ja alueiden jälleenrakennukseen, peruspalveluiden kuten veden toimittamiseen, ja työpaikkoja luovien investointien rohkaisemiseen. Kesäkuun 30. päivänä 2002 päättyneen verovuoden lopussa Maailmanpankin johtokunta oli hyväksynyt $19.5 miljardin määrän lainoja ja lahjoituksia 229:ään projektiin.

6 Page 4 Tulokset kentällä Paras tapa ymmärtää Maailmanpankkia ja sen toimintaa on tarkastella sen tukemia projekteja ja niiden vaikutuksia: köyhien lapsten koulutuksen kasvu Intiassa, tuberkuloositartuntojen vähentyminen Kiinassa, taistelu AIDSia vastaan Braziliassa, etäisten kylien palvelujen saatavuuden parantaminen Perussa, maaseutuansiotulojen kaksinkertaistuminen Turkissa, koulutusmenojen seuraaminen Ugandassa, talouskasvun rohkaiseminen Mosambikissa, naisyrittäjien tukeminen Kirgisiassa ja kehitysmaille myönnetyt velkahelpotukset. Koulutus Kuvittele, että olet lapsi Intiassa, maassa, jossa on yli miljardi asukasta. Vain muutamankin vuoden koulutuksen saavuttaminen kaikille pojille ja tytöille on vaikea tehtävä. Intian hallitus hoitaa tätä tehtävää kansainvälisen yhteisön avulla. Alueellinen peruskoulutus - ohjelma (District Primary Education Program) aloitettiin 90-luvun alussa tarkoituksena auttaa Intiaa saavuttamaan peruskoulutus kaikille. Ohjelmasta on tullut maailman laajin koulutusohjelma ja sen piirissä on 60 miljoonaa lasta. Maailmanpankki on tämän aloitteen suurin yksittäinen avunantaja, kokonaisavustuksen ollessa $1,2 miljardia. Aloitetta tukevat myös monet muut avunantajat kuten UNICEF, Euroopan Komissio sekä Ruotsin ja Alankomaiden hallitukset.

7 Page 5 Ohjelma on käytössä yli 271 alueella 18 osavaltiossa ja se keskittyy 6-14-vuotiaisiin lapsiin. Ohjelman tavoite on tarjota näille lapsille ainakin 4-5 vuotta laadukasta peruskoulutusta. Yleinen kouluunilmoittautuminen on lisääntynyt ja kolmen vuoden aikana tyttöjen läsnäololuvut ovat kasvaneet 38 prosentista 43 prosenttiin. Hallitus käyttää tätä ohjelmaa esimerkkimallina peruskoulutuksen antamiselle koko Intian alueella. Terveys Tuberkuloosi (TB) on tänä päivänä lähes yhtä suuri tappaja kuin AIDS. Köyhimmät kärsivät tästä sairaudesta eniten. Kiinassa todetaan joka vuosi 1,3 miljoonaa uutta tapausta 16% maailman tuberkuloosipotilasmäärästä. Jotta erittäin tarttuvaa tuberkuloosia voitaisiin kontrolloida, Maailman Terveysjärjestö (WHO) suosittelee, etteivät hallitukset ainoastaan paikanna ja paranna TB-potilaita vaan myös takaavat heille ilmaisen hoidon 6 kuukaudeksi. Vuonna 1992 Kiinan hallitus vastaanotti yli $50 miljoonaa Maailmanpankilta tuberkuloosin kontrollointia varten. Kiinan hallitus yhteistyössä Maailmanpankin, Maailman Terveysjärjestön (WHO) ja Iso-Britannian hallituksen kanssa toimeenpani hoidot 13 maakunnassaan, jotka käsittävät noin puolet Kiinan väestöstä. Hallituksen täytyi ostaa edullisia ja korkealaatuisia lääkkeitä, kouluttaa henkilökuntaa, diagnosoida ja hoitaa tuberkuloosipotilaita. Ohjelman välittömänä tuloksena vuoden 2000 lopussa noin 1,2 miljoonaa tuberkuloosipotilasta oli diagnostisoitu ja parannettu. Kiinan merkittävä 95 %:n onnistumistaso on paras laajoja tuberkuloosikampanjoita toteuttaneiden maiden joukossa. HIV/ AIDS 90-luvun alussa Brasilia oli 4.sijalla maailmassa raportoitujen AIDS-tapausten listalla. Tänä päivänä Brasiliaa pidetään yhtenä tehokkaimista maista AIDS-epidemian vastaisessa taistelussa ja sen uhrien auttamisessa. Vuonna 1993 Maailmanpankilta saaduilla $160 miljoonalla 175 kansalaisjärjestöä toteutti yli 400 ruohonjuuritason kampanjaa, jotka saavuttivat puoli miljoona ihmistä ja kouluttivat tuhansia opettajia ja oppilaita AIDSin ja huumeidenkäytön vastaisessa työssä. Vuonna 1998 Brasilia sai toisen $165 miljoonan lainan. Vuodesta 1993 lähtien Brasiliassa on tapahtunut 38%:n pudotus AIDS-kuolemissa.

8 Page 6 Tiet Korkeilla Andeilla Keski-Perussa sijaitsevan pienen Ccorcan-kylän asukkaiden torimatka Cuzcoon kesti 4-5 tuntia yhteen suuntaan. Helpottaakseen kyläläisten asiointia ja parantaakseen etäisten kylien palvelujen saatavuutta Perun hallitus loi yhdessä Maailmanpankin, kansalaisjärjestöjen ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IADB) kanssa Perun Maaseututeiden Ohjelman (Peru Rural Roads Program). Uuden linjaautopalvelun ja parempien teiden ansiosta sama torimatka taittuu nyt yhdessä tunnissa. Ruuan, lääkkeiden ja vaatteiden oston ja omien tuotteidensa myymisen lisäksi kyläläiset voivat nyt mennä Cuzcoon myös osa-aikatöihin hoteilleihin ja ravintoloihin. Turismi on myös kasvussa. Yli 3 miljoonaa Andien alueen asukasta hyötyy uudesta kilometrin tieverkostosta.

9 Page 7 Ympäristö Yli 70% Turkin maa-alueesta kärsii maaperän kulumisesta. Tämä on vaikuttanut maasta elantonsa saavien ihmisten tuloihin. Pankin tukema Itä-Anatolian Vedenjakaja Rehabilitaatio projekti (Eastern Anatolian Watershed Rehabilitation project) on parantanut maanviljelijöiden elämää yli 300 vuoristokylässä mahdollistamalla uusien myytäväksi tarkoitettujen satokasvien kasvattamisen ja opettamalla uusia maanviljelytekniikoita, jotka ovat ovat lisänneet tuotantoa huomattavasti. Projekti kehitettiin nostamaan metsämaan tuottavuutta, tekemään marginaalisesta viljelymaasta käyttökelpoista ja auttamaan kyläläisiä itse suunittelemaan ja hallitsemaan resurssejaan. Projektin alettua tämän alueen maaseututulot ovat kaksinkertaistuneet. Projektin kasvustossa aikaansaama muutos, joka käy ilmi mm. satelliittikuvista tulee auttamaan tulvien vähentämisessä ja pitämään maa-alueen puhtaana saostumista. Hallinto Vuosina Ugandassa tehdyt tutkimukset osoittivat, että vähemmän kuin 30% koulutukseen tarkoitetuista varoista päätyi niille tarkoitettuihin kohteisiin. Box: Bank-supported project have... Pankin tukemat projektit ovat... Vähentäneet ilmansaasteita Mexico Cityssä epäterveellisten otsonipäivien määrä on vähentynyt 174:stä vuonna :een vuonna Vähentäneet struumien määrää raskaanaolevissa naisissa Madagaskarilla 45%:sta vuonna %:iin vuonna Asentaneet 14,000 työasemaa toimistossa 77 alueella Venäjällä tietokoneellisen eläkelaskennan mahdollistamiseksi, uusien eläkkeiden myöhästyminen vähentyi 30:stä päivästä 2:een päivään. Toimittaneet 158 terveyskeskusta ja saneeranneet 57 aluesairaalaa Tunisiassa. Rakennuttaneet 15,069 kilometriä teitä ja 42,5 kilometriä siltoja Indonesian köyhille yhteisöille. Avustaneet yli 15 miljoonaa harmaakaihileikkausta Intiassa.

10 Page 8 Hallitus vastasi tähän parantamalla maksukäytäntöjä ja tiedotti laajemmalle yhteisölle (mm. oppilaiden vanhemmat, opettajat) välittömästi kulloisestakin rahojen maksamisesta kouluille. Tutkimusten mukaan vuoteen 2000 mennessä yli 90% kouluille tarkoitetuista varoista todellisuudessa päätyi kohteisiinsa. Ugandan esimerkki osoittaa, että tieto voi olla tehokas muutoksen väline instituutioiden ollessa heikkoja. Taloudellinen kasvu Mosambik oli 90-luvun tuhoisen sisällissodan jälkeisinä vuosina yksi maailman köyhimpiä ja velkaisimpia maita. Parantaakseen kansalaistensa elämää hallitus halusi luoda työpaikkoja ja houkutella investointeja, jotka auttaisivat talouden jälleenrakennuksessa. Yksi näistä investoinneista on Mozal, laaja-mittainen ja moderni alumiinisulattamo, 2,2 miljardin USD:n investointi vuosina Mozalissa on ollut mukana useita investoijia ja rahoittajia, mukaan lukien Etelä-Afrikan Teollisuudenkehittämisyhtiö (the Industrial Development Corporation of South Africa), jota tuki $40 miljoonan takaus Multilateraaliselta investointitakuulaitokselta (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA). MIGA on Maailmanpankkiryhmän osa, joka rohkaisee ulkomaisen pääoman sijoittamista kehitysmaissa.

11 Page 9 Mosambik on menestynyt suoran ulkomaisen sijoituspääoman houkuttelussa projekteihin. Projektit ovat toimineet taloudellisen aktiviteetin katalyyttinä ja aikaansaaneet kasvua, arviolta 14% vuonna Mozal-projekti oli ensimmäinen suuri ulkomainen sijoitusprojekti Mosambikissa ko. aikana. Projektilla on ollut myönteinen vaikutus kasvulukuihin ja vientitasoon. Viimeisen neljän vuoden aikana Mosambikin vienti on kasvanut tasaisesti ja on saavuttanut ennennäkemättömän $1 miljardin tason vuonna Finanssipalvelut Kirgisiassa asuva Sononya Zhanazarova eli Sonya yritti lisätä tulojaan myymällä pistaasipähkinöitä paikallisia tuotteita myyvällä torilla. Sonyalla ei ollut varaa omaan toripaikkaan ja näinollen hän myi pähkinöitä pieneltä pöydältä torirakennuksen ulkopuolella, jopa talvipakkasilla, kunnes hän päätti 11 muun naisen kanssa perustaa kyläpankin (village banking group). Lisäpääoman löytämisen toivossa Sonya otti yhteyttä Kansainväliseen Yhteisöavustussäätiöön (the Foundation for International Community Assistance, FINCA), joka antaa pieniä lainoja köyhille yrittäjille. FINCA on Maailmanpankin yksityissektorihaaran, Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Cooperation, IFC), tukema.

12 Page 10 FINCA:n $40 laina auttoi Sonyaa ostamaan enemmän pistaasipähkinöitä ja laajentamaan yritystään. Matalatuloiset yrittäjät tarvitsevat jatkuvan ja luotettavan pääsyn lainoihin edullisilla koroilla kasvattaakseen yrityksiään ja parantaakseen elämäänsä. FINCA antaa rahoitusta jopa erittäin pienille yrityksille. Nykyään 90% FINCA:n kirgisialaisista asiakkaista on naisia kuten Sonya. Heidän lainamääränsä on keskimäärin $120. Ajan myötä Sonyan lainat ja yritys ovat kasvaneet niin, että hän on laajentanut tuotevalikoimaansa ja jopa vuokrannut pöydän torilta. Tällä hetkellä Sonyalla menee hyvin ja hän on palkannut uusia työntekijöitä. Velkahelpotukset Korkeat velkatasot velat suurimmaksi osaksi rikkaiden maiden hallituksille - vaikeuttavat köyhien maiden kapasiteettia tarjota tärkeitä palveluita kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa. Tämän seurauksena Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto IMF käynnistivät vuonna 1996 ns. HIPC-velkaohjelman (the Heavily Indebted Poor Countries Initiative) pahimmin velkaantuneiden kehitysmaiden tueksi. Tämä ohjelma sisältää kansainvälisen yhteisön sitoumuksen työskennellä yhdessä köyhimpien maiden velan vähentämiseksi. Ohjelmaan kelpuutetuilla mailla on matala tulotaso, korkea velkataso ja halu parantaa talouttaan. Tänä päivänä 26 maata saa velkahelpotuksia; helpotusten kokonaismäärän nousee yli $40 miljardiin. Maat säästävät keskimäärin $1,3 miljardia vuodessa alempien velanhoitokustannusten ansiosta. Itsenäisten tutkimusten mukaan 10:ssä näistä maista koulutukseen menevät varat ovat nyt yli kaksinkertaiset maiden jäljelläoleviin velanmaksumääriin verrattuna. Lisäksi terveydenhuoltoon menevä rahamäärä on kasvanut näissä maissa 70 prosentilla.

13 Page 11 Kuka johtaa Maailmanpankkiryhmää? Maailmanpankki on kuin eräänlainen osuuskunta (kooperatiivi), jossa jäsenmaat ovat osakkaita. Osuuksien määrä perustuu suurin piirtein jäsenmaan talouden kokoon. Yhdysvallat on suurin yksittäinen osakasmaa 16,41%:lla äänivallasta. Seuraavina tulevat Japani (7,84%), Saksa (4,49%), Iso-Britannia (4,31%) ja Ranska (4,31%). Loput osuudet jakautuvat muiden jäsenmaiden kesken. Korkein päätäntävalta Maailmanpankin korkeinta päätäntävaltaa käyttää hallintoneuvosto (Board of Governors). Yleensä hallintoneuvoston jäsenet, kuvernöörit, ovat jäsenmaiden ministereitä, kuten valtiovarain- tai kehitysyhteistyöministereitä. Hallintoneuvoston jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa Pankin vuosikokouksessa. Päivittäinen päätöksenteko Koska hallintoneuvoston jäsenet kokoontuvat vain kerran vuodessa, on tietyt tehtävät delegoitu johtokunnan jäsenille (Executive Directors). He työskentelevät paikan päällä Pankin päämajassa. Jokaista Maailmanpankin jäsenhallitusta edustaa johtokunnan jäsen (Executive Director). Viiden suurimman osakkeenomistajamaan (Yhdysvallat, Japani, Saksa, Iso-Britannia, Ranska) hallitukset nimittävät kukin oman edustajansa johtokuntaan. Muut johtokunnan jäsenistä (19 kpl) edustavat useamman maan äänestysryhmiä. Nämä 24 johtokunnan jäsentä muodostavat Maailmanpankin johtokunnan, joka kokoontuu normaalisti kahdesti viikossa valvoakseen Pankin toimintaa. Päätettäviä asioita ovat mm. lainojen ja takuiden hyväksyminen, uudet toimintapoliittiset päätökset, hallintobudjetti, maakohtaiset kehitysstrategiat, lainaus- sekä finanssipäätökset. Pankin pääjohtaja (President) on tradition mukaisesti suurimman osakasmaan kansalainen eli amerikkalainen. Pääjohtajan toimikausi on 5 vuotta. Uudelleenvalinta on mahdollinen. Pääjohtaja toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana ja on vastuussa Pankin yleisestä johtamisesta. Nykyinen Maailmanpankkiryhmän pääjohtaja on James D. Wolfensohn, joka on ollut virassa vuodesta 1995 lähtien. Pankilla on noin 10,000 työntekijää: ekonomisteja, koulutusasiantuntijoita, ympäristötieteilijöitä, finanssianalyytikoita, antropologeja, insinöörejä ja monen muun alan edustajia. Työntekijät tulevat 160 eri maasta ja yli 3,000 heistä työskentelee maatoimistoissa. Työvoimaa on tarkoituksellisesti keskitetty maatoimistoihin, jotta he olisivat lähempänä Pankin asiakkaita.

14 Page 12 Viisi järjestöä yksi ryhmä World Bank Group Pictures of the agency logos Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) IBRD myöntää lainoja ja kehitysapua keskituloisille jäsenmaille. Varat toimintaansa pankki saa pääasiassa joukkovelkakirjalainojen (bondien) myynnistä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA) IDA:lla on erityisen tärkeä rooli pankin köyhyydenpoistotehtävän tukemisessa. IDA myöntää korottomia luottoja ja lahjoituksia köyhimmille kehitysmaille. Suurin osa IDA:n rahavaroista perustuu varakkaiden jäsenmaiden ja eräiden kehitysmaiden lahjoituksiin. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC) IFC:n tehtävänä on edistää taloskasvua kehitysmaissa. IFC rahoittaa yksityispääomasijoituksia, antaa teknistä apua sekä neuvoja hallituksille ja yrityksille. IFC yhteistyössä yksityissijoittajien kanssa antaa luottoja ja pääomarahoitusta yritystoimintaan kehitysmaissa. Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) MIGA rohkaisee ulkomaisen pääoman sijoittamista kehitysmaihin myöntämällä takauksia investoinneille ei-kaupallisia riskejä vastaan. Lisäksi MIGA antaa investointimahdollisuuksia koskevaa teknistä apua ja käyttää oikeudellisia palveluitaan mahdollisten investointeja haittaavien esteiden poistamiseen.

15 Page 13 Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID) ISCID toimii välittäjänä ulkomaisten investoijien ja kohdemaiden hallitusten välisissä investointeja koskevissa riita-asioissa sovittelun ja arbitraation kautta. Fast facts on the five Pikafaktoja Maailmanpankkiryhmän viidestä järjestöstä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 lainat: $11,5 miljardia 96:een uuteen operaatioon 40:ssa maassa Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA) Perustettu maata Verovuoden 2002 lainat: $8,1 miljardia 133:een uuteen operaatioon 62:ssa maassa Internet-sivut: Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 sitoumukset: $3,6 miljardia 204:ssä projektissa 75:ssä maassa Internet-sivut: Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 takaukset: $1,36 miljardia Internet-sivut: Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 aikana rekisteröidyt tapaukset: 16 Internet-sivut:

16 Page 14 Miten Maailmanpankki toimii? Kullakin viidellä järjestöllä on erilaiset, toisiaan täydentävät roolit. Pankkiiri Pankki on vuosien aikana kehittänyt erilaisia lainausinstrumentteja lainaajien tarpeisiin. Maailmanpankin tärkeimmät lainaajatahot ovat IBRD ja IDA. IBRD tarjoaa keskituloisille maille halvan vaihtoehdon kerätä varoja uudistuksiensa ja julkispalveluidensa tueksi. IBRD:n lainoilla on pidempi takaisinmaksuaika kuin kaupallisten pankkien lainoilla vuotta ja 3-5 vuoden kuoletuksista vapaa jakso ennen pääoman takaisinmaksua. Kehitysmaiden hallitukset ottavat lainaa tiettyjä ohjelmia varten, kuten köyhyyden vähentämiseen, sosiaalipalveluiden tarjoamiseen, ympäristönsuojeluun ja talouskasvun edistämiseen. Verovuoden 2002 lopussa IBRD:n lainojen loppusumma oli $11,5 miljardia. Lainat käytettiin 96:een uuteen operaatioon 40:ssa maassa. IDA auttaa maailman köyhimpiä maita myöntämällä lahjoituksia ja korottomia lainoja. Lainojen laina-aika/ maturiteetti on vuotta, mistä 10 ensimmäistä vuotta ovat vapaita kuoletuksista. IDA:n lainaajamaat eivät ole riittävän luottokelpoisia lainaamaan IBRD:ltä tai kaupallisilta markkinoilta. Tällä hetkellä 81 maata voi saada lainoja IDA:lta. Näiden maiden yhteinen väestömäärä on 2,5 miljardia ihmistä eli puolet kaikkien kehitysmaiden väestöstä. Välittäjä Muita kehitysrahoituksen (lainat ja lahjoitukset) lähteitä ovat: maiden väliset bilateraalisopimukset, kansainvälisten järjestöjen ja maaryhmien väliset multilateraalisopimukset, vientiluotot ja yksityissektorin antama rahoitus. Auttaakseen budjettikriisien kanssa kamppailevia maita kehitysyhteistyön suuret tukijat ovat perustaneet sijoitusrahastoja, joita Maailmanpankki hallinnoi. Sijoitusrahastojen varoja käytetään mm. tärkeisiin investointioperaatioihin, velkahelpotuksiin, jälleenrakennukseen hätätiloissa ja tekniseen apuun. MIGA:n antamat takaukset kattavat ei-kaupalliset riskit, joita yksityinen sektori ja rahoituslaitokset eivät yleensä ole valmiita ottamaan, ja näin rohkaisevat yksityissjoittamista kehitysmaissa.

17 Page 15 Avunantaja/ donori Maailmanpankkiryhmä on pääasiallisesti lainaajainstituutio, mutta se valvoo myös useita avustusrahastoja. Yksi esimerkki on Kehitysavustusrahasto (The Development Grants Facility), joka rahoittaa innovatiivisia aloitteita ja tekniikoita ratkaisumalleina testaavia pilottiprojekteja. Pankin avustukset ovat tukeneet monen alan projekteja: maaseudun kehitystä, terveydenhuoltoa, koulutusta, taloudellista toimintapolitiikkaa, ympäristönsuojelua ja yksityissektorin kehitystä. Neuvonantaja Maailmanpankin neuvonantajan rooli perustuu useiden vuosien kokemukseen sekä analyysiin ja tutkimukseen kehitysyhteistyön alalla. Pankki on itse asiassa maailman suurimpia tutkimuskeskuksia kehitystaloustieteen, köyhyyden, kaupan, globalisaation ja ympäristön tutkinnan aloilla. Jokaiseen Pankin projektiin on sisällytetty tutkimusvaihe, jonka aikana Pankin työntekijät ja yhteistyökumppanit selvittävät maalle tärkeät taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Nämä tekijät voivat olla esim. maan talous- ja kauppanäkymät tai köyhyystasot. Pankilla on myös terveydenhuoltoon, koulutukseen, ravintotietoon, lainopillisiin asioihin ja ympäristökysymyksiin erikoistuneet osastot, jotka antavat neuvoja. Tiedonlähde Maailmanpankin tavoite on auttaa maita auttamaan itseään. Maailmanpankki-instituutti (World Bank Institute) tarjoaa opetus- ja tieto-ohjelmia usein yhdessä paikallisten tutkimus- ja opetuslaitosten kanssa. Näin jäsenmaiden omat tiedot ja taidot karttuvat. Maailmanpankki-instituutti kehittää ja ylläpitää myös tietokantoja ja verkostoja, jotka auttavat kansainvälisen kehitysyhteistyötietouden jakamisessa. Yhteistyökumppani Maailmanpankin tärkeimmät kehitysyhteistyökumppanit ovat asiakasmaiden hallitukset, mutta Pankki tekee myös yhteistyötä sellaisten kokeneiden järjestöjen kanssa, joilla on paremmat mahdollisuudet taata asianomaisten ja paikallisten yhteisöiden osallistuminen työhön kehitysmaissa. Pankki on luonut ja haluaa edelleen vahvistaa yhteistyösuhteitaan muiden multilateraalikehityspankkien, YK-järjestöjen, bilateraalidonoreiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Pankki haluaa myös kehittää suhteitaan akateemisten laitosten ja yksityissektorin kanssa.

18 Page 16 Mistä Maailmanpankki saa rahansa? Maailmanpankki-joukkovelkakirjalainoista/ bondeista Donoriavustuksista Sijoitusrahastoista Sijoittajilta IDA-maksuista IBRD, Pankin pääasiallinen lainaajataho, saa suurimman osan varoistaan AAAluokitettujen joukkovelkakirjalainojen (bondien) myynnistä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Bondeja myydään useimmiten rahoituslaitoksille, vakuutusrahastoille ja keskuspankeille. Verovuonna 2002 IBRD kokosi $22 miljardia rahamarkkinoilta. Pankki ei kuitenkaan tavoittele voittoa kuten toiset rahalaitokset vaan käyttää korkeaa luottokelpoisuusluokitustaan kehitysmaalainaajiensa hyväksi. Maailmanpankki ansaitsee myös lainojensa korkotuloista ja hoitopalkkioista sekä käyttöomaisuussijoituksistaan. Osa Pankin pääomasta tulee maksuina jäsenvaltioilta. Kaikki nämä eri tulot, osa jäsenmaiden maksuista ja osa varauksista käytetään jäsenmaiden lainoihin ja Pankin hallintokuluihin. IDA-varat ovat noin neljännes Pankin antolainauksesta. IDA myöntää korottomia lainoja ja lahjoituksia köyhimmille maille ja on maailman suurin korottoman avun lähde niille. Joka kolmas vuosi 40 donoria päättää IDA-rahaston lisärahoituksesta, jotta se voi jatkaa toimintaansa. IDA auttaa myös varojenkeräyksessä ja avun koordinoinnissa muilta donorimailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä. Viimeisimmät lisäarahoitusneuvottelut käytiin vuonna 2002 ja varoja saatiin noin $3 miljardia seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi (alkaen 1. heinäkuuta 2002). Noin puolet varoista tuli donoreilta ja loput muista lähteistä kuten IDA-maksuista ja tulosiirroista IBRD:lta. Donorit päättivät tässä kokouksessa myös siitä, että korottimien lainojen sijasta suurempi määrä (eli 1/5) em. rahoista myönnetään lahja-apuna, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tämä lahja-apu helpottaa maiden toimintaa mm. kehityskriiseissä kuten taistelussa AIDSia vastaan.

19 Page 17 IDA:n lisäksi hyvin pieni osa Pankin tuloista tulee jäsenmailta. Noin 5% IBRD:n varoista - $13 miljardia - on tullut rikkaiden maiden kontribuutiona, jonka ne maksoivat Pankkiin liittyessään. Jäsenmaat ovat suorittaneet MIGAn peruspääoman ja käyttöpääomaansa se saa Maailmanpankilta. MIGA myös maksuttaa palveluistaan. IFC tarjoaa eri rahoitusmuotoja kuten lainat, pääomarahoitus, riskinhallintatuotteet ja välirahoitus. Suurin osa sen rahoituksesta ja hallintovastuusta tulee kuitenkin yksityissektoriomistajilta. IFC toimii kaupalliselta pohjalta. Se sijoittaa yksinomaan voittoa tavoitteleviin projekteihin ja laskuttaa markkinahinnan tuotteistaan ja palveluistaan.

20 Page 18 Mihin Maailmanpankin raha menee? IBRD lainoihin IDA-luottoihin Sijoitusrahastojen lahjoituksiin Projektirahoitukseen Takauksiin Sijoituksiin Maailmapankin päätehtävä on käyttää rahansa tavalla joka tuo suurimman hyödyn kehitysmaille. Pankki tarjoaa varoja matalilla koroilla, korottomina tai lahja-apuna maille, jotka eivät pääse kansainvälisille markkinoille. Jäsenmaat hakevat Pankilta taloustutkimustietoja, toimintapolitiittisia neuvoja, teknistä apua projektien suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä lainoja. Maat suunnittelevat ohjelmat itse ja saavat teknistä tukea Maailmanpankin henkilökunnalta. Ohjelmilla tulee olla tietyt kehityspäämäärät kuten köyhyyden vähentäminen, sosiaalipalvelujen toimittaminen, ympäristönsuojelu ja taloudellisen kasvun edistäminen elinolojen parantamiseksi. Kehitysmaalle annettavan rahoituksen muoto riippuu tarpeen tasosta. IBRD:n lainaajamaat ovat yleensä keskituloisia maita, joissa BKT per capita on alle $5,185 vuodessa. 75% maailman köyhimmistä ihmisistä, jotka elävät alle dollarilla päivässä, asuvat näissä maissa. Nämä maat voivat lainata yksityismarkkinoilta vain epäsuotuisin hinnoin. IBRD tarjoaa niille lainoja paremmin ehdoin ja pidemmillä takaisinmaksuajoilla.

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle

YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle YK:n vesipäivä 2010: Puhdasta vettä terveelle maailmalle Olli Varis Professori Sustainable Global Technologies Water quality: healthy people, healthy ecosystems Sisältö Mikä vesipäivä? Historia Vesi YKssa

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset

Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset Työtä köyhyyttä vastaan Ulkoasiainministeriö Sisällysluettelo Keskustelua kehitysrahoituksesta..................................................................

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Eräitä kansainvälisiä

Eräitä kansainvälisiä Eräitä kansainvälisiä ympäristöhankkeiden rahoituslähteitä Johannes Moisio Etelä-Karjalan liitto Kuva: Arto Hämäläinen Coca-Cola säätiön tuet myönnetään vuoden mittaan perustuen * yhtiön prioriteetteihin

Lisätiedot

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA Haluamme kertoa La La La (Brazil 2014) -videolla Maailman ruokaohjelmasta ja sen tärkeästä taistelusta nälkää vastaan. Shakira ja Activia tukevat yhdessä Maailman

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Finpro-seminaari Liiketoimintamahdollisuudet Afrikan maa- ja metsätaloudessa

Finpro-seminaari Liiketoimintamahdollisuudet Afrikan maa- ja metsätaloudessa Finpro-seminaari Liiketoimintamahdollisuudet Afrikan maa- ja metsätaloudessa AFRIKKA - BIOMASSAAN PERUSTUVA LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI 16.3.2011 Miia Tähtinen Sisältö Yleistä Tapaus: Tansania Tapaus: Angola

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta?

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Finsifin seminaari 20.9.2011 Hanna Hiidenpalo 19.9.2011 1 Miksi elintarvikkeet ja ruuan tuotanto kiinnostavat myös sijoittajia? 35 % maailman työväestöstä

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Korkotukiluotot Suomen kehitysyhteistyössä; ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Ulkoasiainministeriö Sisältö: Johdanto 3 Suomen kehityspoliittiset tavoitteet korkotukiyhteistyön lähtökohtana

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Bingo maailman kaupasta

Bingo maailman kaupasta Bingo maailman kaupasta Teemat: Globaali taloudellinen velka, ekologinen velka, maailmankauppa, reilu kauppa Kesto: 30 min? Osallistujia: 6 + Ikäsuositus: 13 + Tarvikkeet: Pelipohjat pareille tai pienille

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentorunko Luennon lähtökohdat riittääkö ruoka? Kriisit: Vuosien 2007-2008 ruokakriisi Väestönkasvu

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Suomen (tavara)liikenne. Kestävä kehitys. Pöyry Infra Oy. Veli Himanen 22.8.2007

Suomen (tavara)liikenne. Kestävä kehitys. Pöyry Infra Oy. Veli Himanen 22.8.2007 Kestävä kehitys Suomen (tavara)liikenne 22.8.2007 Veli Himanen Pöyry Infra Oy Sisältö 1 Mitä on kestävä kehitys 2 Maapallon ja ihmiskunnan esihistoria 3 Imaston nykyinen muutos 4 Moderni maailma 5 Mihin

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT...

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... Suomi tukee kehitysmaita sekä kahdenvälisesti että järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kautta. 6/2005 SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 2003/2146(INI) 4. marraskuuta 2003 LAUSUNTO naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Biobased Industries PPP avain tutkimustulosten kaupallistamiseen? Marina Congress Center Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Biobased Industries PPP avain tutkimustulosten kaupallistamiseen? Marina Congress Center Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Biobased Industries PPP avain tutkimustulosten kaupallistamiseen? 26.11.12 Marina Congress Center Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Taustaa Kumppanuus, jonka osapuolina ovat Euroopan komissio ja konsortio

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen 10.10.2016 Maailmantalouden mannerlaatat törmäilevät Vienti ei vedä ja investointeja ei näy ekonomistit

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö 16.2.2017 Kreikan talouden tila ja näkymät Talouden

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle,

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle, Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyösiipi on jatkuvasta 0,7 -kohteesta luopumisen jälkeen päivittänyt 0,7 % -kohteet vuodelle 2015. Kehitysyhteistyösiiven

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille Kai Kovanen

OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille Kai Kovanen OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille 7.9.2016 Kai Kovanen 150M rahoitusta innovatiivisille, kasvaville pkyrityksille EIR:n takauksella #Suominousuun

Lisätiedot

Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat

Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat Ilmastobisnestä yrityksille seminaari Ilmastorahoitusvelvoitteen taustaa YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) Teollisuusmaaosapuolilla tukivelvollisuus

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 12.4.2016 Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa

Lisätiedot