MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA"

Transkriptio

1 COVER: MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaiden rahoituslähteitä. Sen ensisijainen tavoite on köyhimpien ihmisten ja maiden auttaminen. Maailmanpankki käyttää taloudellisia resurssejaan, työntekijöitään ja kattavaa asiantuntemustaan auttaakseen kehitysmaita vähentämään köyhyyttä, lisäämään taloudellista kasvua ja parantamaan elämänsä laatua.

2 Working for a world free of poverty - page Työ köyhyyden poistamiseksi maailmasta Presidentti: James D. Wolfensohn Maailmanpankkiryhmään kuuluu 5 järjestöä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA), Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC), Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ja Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID). * Tässä esitteessä käytetyt sanat Pankki ja Maailmanpankki viittaavat koko järjestöön, Maailmanpankkiryhmään. Päämaja: Washington DC ja yli 100 maatoimistoa. Perustettu: 1. heinäkuuta 1944, 44:n hallituksen konferenssissa Bretton Woodsissa, New Hampshiressa, Yhdysvalloissa. Jäsenet: 184 maata Työntekijät: Noin työntekijää Washington DC:ssa ja yli maatoimistoissa.

3 Page 1 Maailmanpankkiryhmän esittely Maailma, jossa elämme on sekä rikas että köyhä. Noin 2,8 miljardia ihmistä yli puolet kehitysmaiden ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä. Tästä määrästä 1,2 miljardia ihmistä ansaitsee vähemmän kuin yhden dollarin päivässä. Haaste vähentää näitä köyhyyden tasoja maailmassa, jossa väestö jatkaa kasvamistaan arvioidulla 3 miljardilla seuraavan 50 vuoden aikana on valtava. Maailmanpankki työskentelee köyhyyden vähentämiseksi maailmanlaajuisesti edistämällä talouskasvua uusien työmahdollisuuksien luomiseksi ja lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja kykyä hyödyntää nämä mahdollisuudet. Pankki tukee jäsenvaltioiden hallitusten pyrkimyksiä investoida kouluihin ja terveyskeskuksiin, toimittaa sähköä ja vettä, taistella sairauksia vastaan ja suojella ympäristöä. Maailmanpankki ei ole pankki sanan varsinaisessa merkityksessä vaan 184 jäsenmaan omistama kansainvälinen järjestö. Maat ovat sekä kehitys-että teollisuusmaita. Maailmanpankki perustettiin vuonna 1944 Kansainvälisenä jälleenrakennus ja kehittämispankkina. Ensimmäisten operaatioiden alkaessa 1946 jäseniä oli 38. Jäsenmäärä kasvoi jyrkästi ja 60-luvuilla monien maiden itsenäistyessä ja liittyessä Pankkiin. Jäsenmäärän kasvun myötä myös tarpeet muuttuivat ja Maailmanpankki kasvoi. Tänä päivänä em.viisi eri järjestöä muodostavat Maailmanpankkiryhmän. Pankki on eräänlainen osuuskunta (kooperatiivi), jonka jäsenet ovat sen osakkaita. Pankin johtokunnan jäsenten (Executive Directors) kautta osakasmaat päättävät Pankin toimintapolitiikasta, valvovat operaatioita ja hyötyvät sen työstä. Box: Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto sekoitetaan joskus keskenään. Kansainvälinen Valuuttarahasto perustettiin myös Bretton Woods-konferenssissa Vaikka Valuuttarahaston ja Maailmanpankkiryhmän toiminnot täydentävät toisiaan, Valuuttarahaston organisaatio on täysin erillinen. Kun Maailmanpankki antaa apua kehitysmaille, Valuuttarahasto tasapainoittaa kansainvälistä rahataloudellista järjestelmää ja toimii maailman valuuttojen tarkkailijana.

4 Page 2 Tie kehitykseen Suurin osa maailman valtioista sitoutui vuonna 2000 allekirjoittamalla Vuosituhatjulistuksen (Millenium Declaration) työskentelemään yhdessä köyhyyden vähentämiseksi puoleen nykyisestä vuoteen 2015 mennessä. Maailmanpankki on puolestaan sitoutunut auttamaan jäsenmaitaan saavuttamaan nämä tavoitteet. Vuosituhatjulistuksessa on 8 tavoitetta, jotka on lueteltu seuraavassa kappaleessa. Maailmanpankki käyttää näitä tavoitteita apuna prioriteettiensa asettamisessa ne viitoittavat kehityksen tietä. Vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteet: Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tavoite 6: Tavoite 7: Tavoite 8: Poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä. Ulottaa peruskoulutus kaikille. Edistää sukupuolten tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa. Vähentää lapsikuolleisuutta. Parantaa odottavien äitien terveyttä. Taistella aidsia, malariaa ja muita tauteja vastaan. Taata ympäristön kestävä kehitys. Luoda globaali kumppanuus kehitykseen.

5 Page 3 Mitä Maailmanpankki tekee? Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaille suunnatun rahoituksen ja tietotaidon lähteitä. Sen ensijainen tavoite on auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä ja maita. Maailmanpankki käyttää taloudellisia resurssejaan, työntekijöitään ja kattavaa asiantuntemustaan auttaakseen kehitysmaita vähentämään köyhyyttä, lisäämään taloudellista kasvua ja parantamaan elämänsä laatua. Pankin tukemien projektien seuraamusten arviointi on elintärkeää kehitysmaissa. Resurssit ovat niukat ja ne täytyy kanavoida sinne missä niiden vaikutus voi olla suurin. Monitorointi auttaa projektipäälliköitä näkemään saavuttavatko ohjelmat aiotut kohderyhmät vai ovatko ne tehottomia ja epätaloudellisia. Monitoroinnin ja arvioinnin painottaminen on osa Maailmanpankin tavoitetta saada todellisia tuloksia köyhille ihmisille ja osa jatkuvaa oppimista siitä mikä toimii ja mikä ei tulevaa tukea ja neuvontaa silmälläpitäen. Viimeisen kuuden vuosikymmennen aikana Pankki on oppinut, että maiden tulee itse suunnitella omiin olosuhteisiinsa sopivat kehitysratkaisunsa yksi tai sama toimintamalli ei sovi kaikille. Pankki tarjoaa rahan ja tieto-taidon yhdistelmän kannustaakseen taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja auttaa näin maita saavuttamaan kansainvälisesti sovitut Vuosituhattavoitteet. Pankki tekee yhteistyötä yli sadan kehitysmaan kanssa ja on mukana monilla eri aloilla. Pankin tukemat projektit auttavat näitä maita investoimaan terveyteen ja koulutukseen, taistelemaan korruptiota vastaan, tehostamaan maataloustuotantoa, rakentamaan teitä ja satamia ja suojelemaan ympäristöä. Ohjelmia on myös suunnattu sodan repimien maiden ja alueiden jälleenrakennukseen, peruspalveluiden kuten veden toimittamiseen, ja työpaikkoja luovien investointien rohkaisemiseen. Kesäkuun 30. päivänä 2002 päättyneen verovuoden lopussa Maailmanpankin johtokunta oli hyväksynyt $19.5 miljardin määrän lainoja ja lahjoituksia 229:ään projektiin.

6 Page 4 Tulokset kentällä Paras tapa ymmärtää Maailmanpankkia ja sen toimintaa on tarkastella sen tukemia projekteja ja niiden vaikutuksia: köyhien lapsten koulutuksen kasvu Intiassa, tuberkuloositartuntojen vähentyminen Kiinassa, taistelu AIDSia vastaan Braziliassa, etäisten kylien palvelujen saatavuuden parantaminen Perussa, maaseutuansiotulojen kaksinkertaistuminen Turkissa, koulutusmenojen seuraaminen Ugandassa, talouskasvun rohkaiseminen Mosambikissa, naisyrittäjien tukeminen Kirgisiassa ja kehitysmaille myönnetyt velkahelpotukset. Koulutus Kuvittele, että olet lapsi Intiassa, maassa, jossa on yli miljardi asukasta. Vain muutamankin vuoden koulutuksen saavuttaminen kaikille pojille ja tytöille on vaikea tehtävä. Intian hallitus hoitaa tätä tehtävää kansainvälisen yhteisön avulla. Alueellinen peruskoulutus - ohjelma (District Primary Education Program) aloitettiin 90-luvun alussa tarkoituksena auttaa Intiaa saavuttamaan peruskoulutus kaikille. Ohjelmasta on tullut maailman laajin koulutusohjelma ja sen piirissä on 60 miljoonaa lasta. Maailmanpankki on tämän aloitteen suurin yksittäinen avunantaja, kokonaisavustuksen ollessa $1,2 miljardia. Aloitetta tukevat myös monet muut avunantajat kuten UNICEF, Euroopan Komissio sekä Ruotsin ja Alankomaiden hallitukset.

7 Page 5 Ohjelma on käytössä yli 271 alueella 18 osavaltiossa ja se keskittyy 6-14-vuotiaisiin lapsiin. Ohjelman tavoite on tarjota näille lapsille ainakin 4-5 vuotta laadukasta peruskoulutusta. Yleinen kouluunilmoittautuminen on lisääntynyt ja kolmen vuoden aikana tyttöjen läsnäololuvut ovat kasvaneet 38 prosentista 43 prosenttiin. Hallitus käyttää tätä ohjelmaa esimerkkimallina peruskoulutuksen antamiselle koko Intian alueella. Terveys Tuberkuloosi (TB) on tänä päivänä lähes yhtä suuri tappaja kuin AIDS. Köyhimmät kärsivät tästä sairaudesta eniten. Kiinassa todetaan joka vuosi 1,3 miljoonaa uutta tapausta 16% maailman tuberkuloosipotilasmäärästä. Jotta erittäin tarttuvaa tuberkuloosia voitaisiin kontrolloida, Maailman Terveysjärjestö (WHO) suosittelee, etteivät hallitukset ainoastaan paikanna ja paranna TB-potilaita vaan myös takaavat heille ilmaisen hoidon 6 kuukaudeksi. Vuonna 1992 Kiinan hallitus vastaanotti yli $50 miljoonaa Maailmanpankilta tuberkuloosin kontrollointia varten. Kiinan hallitus yhteistyössä Maailmanpankin, Maailman Terveysjärjestön (WHO) ja Iso-Britannian hallituksen kanssa toimeenpani hoidot 13 maakunnassaan, jotka käsittävät noin puolet Kiinan väestöstä. Hallituksen täytyi ostaa edullisia ja korkealaatuisia lääkkeitä, kouluttaa henkilökuntaa, diagnosoida ja hoitaa tuberkuloosipotilaita. Ohjelman välittömänä tuloksena vuoden 2000 lopussa noin 1,2 miljoonaa tuberkuloosipotilasta oli diagnostisoitu ja parannettu. Kiinan merkittävä 95 %:n onnistumistaso on paras laajoja tuberkuloosikampanjoita toteuttaneiden maiden joukossa. HIV/ AIDS 90-luvun alussa Brasilia oli 4.sijalla maailmassa raportoitujen AIDS-tapausten listalla. Tänä päivänä Brasiliaa pidetään yhtenä tehokkaimista maista AIDS-epidemian vastaisessa taistelussa ja sen uhrien auttamisessa. Vuonna 1993 Maailmanpankilta saaduilla $160 miljoonalla 175 kansalaisjärjestöä toteutti yli 400 ruohonjuuritason kampanjaa, jotka saavuttivat puoli miljoona ihmistä ja kouluttivat tuhansia opettajia ja oppilaita AIDSin ja huumeidenkäytön vastaisessa työssä. Vuonna 1998 Brasilia sai toisen $165 miljoonan lainan. Vuodesta 1993 lähtien Brasiliassa on tapahtunut 38%:n pudotus AIDS-kuolemissa.

8 Page 6 Tiet Korkeilla Andeilla Keski-Perussa sijaitsevan pienen Ccorcan-kylän asukkaiden torimatka Cuzcoon kesti 4-5 tuntia yhteen suuntaan. Helpottaakseen kyläläisten asiointia ja parantaakseen etäisten kylien palvelujen saatavuutta Perun hallitus loi yhdessä Maailmanpankin, kansalaisjärjestöjen ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IADB) kanssa Perun Maaseututeiden Ohjelman (Peru Rural Roads Program). Uuden linjaautopalvelun ja parempien teiden ansiosta sama torimatka taittuu nyt yhdessä tunnissa. Ruuan, lääkkeiden ja vaatteiden oston ja omien tuotteidensa myymisen lisäksi kyläläiset voivat nyt mennä Cuzcoon myös osa-aikatöihin hoteilleihin ja ravintoloihin. Turismi on myös kasvussa. Yli 3 miljoonaa Andien alueen asukasta hyötyy uudesta kilometrin tieverkostosta.

9 Page 7 Ympäristö Yli 70% Turkin maa-alueesta kärsii maaperän kulumisesta. Tämä on vaikuttanut maasta elantonsa saavien ihmisten tuloihin. Pankin tukema Itä-Anatolian Vedenjakaja Rehabilitaatio projekti (Eastern Anatolian Watershed Rehabilitation project) on parantanut maanviljelijöiden elämää yli 300 vuoristokylässä mahdollistamalla uusien myytäväksi tarkoitettujen satokasvien kasvattamisen ja opettamalla uusia maanviljelytekniikoita, jotka ovat ovat lisänneet tuotantoa huomattavasti. Projekti kehitettiin nostamaan metsämaan tuottavuutta, tekemään marginaalisesta viljelymaasta käyttökelpoista ja auttamaan kyläläisiä itse suunittelemaan ja hallitsemaan resurssejaan. Projektin alettua tämän alueen maaseututulot ovat kaksinkertaistuneet. Projektin kasvustossa aikaansaama muutos, joka käy ilmi mm. satelliittikuvista tulee auttamaan tulvien vähentämisessä ja pitämään maa-alueen puhtaana saostumista. Hallinto Vuosina Ugandassa tehdyt tutkimukset osoittivat, että vähemmän kuin 30% koulutukseen tarkoitetuista varoista päätyi niille tarkoitettuihin kohteisiin. Box: Bank-supported project have... Pankin tukemat projektit ovat... Vähentäneet ilmansaasteita Mexico Cityssä epäterveellisten otsonipäivien määrä on vähentynyt 174:stä vuonna :een vuonna Vähentäneet struumien määrää raskaanaolevissa naisissa Madagaskarilla 45%:sta vuonna %:iin vuonna Asentaneet 14,000 työasemaa toimistossa 77 alueella Venäjällä tietokoneellisen eläkelaskennan mahdollistamiseksi, uusien eläkkeiden myöhästyminen vähentyi 30:stä päivästä 2:een päivään. Toimittaneet 158 terveyskeskusta ja saneeranneet 57 aluesairaalaa Tunisiassa. Rakennuttaneet 15,069 kilometriä teitä ja 42,5 kilometriä siltoja Indonesian köyhille yhteisöille. Avustaneet yli 15 miljoonaa harmaakaihileikkausta Intiassa.

10 Page 8 Hallitus vastasi tähän parantamalla maksukäytäntöjä ja tiedotti laajemmalle yhteisölle (mm. oppilaiden vanhemmat, opettajat) välittömästi kulloisestakin rahojen maksamisesta kouluille. Tutkimusten mukaan vuoteen 2000 mennessä yli 90% kouluille tarkoitetuista varoista todellisuudessa päätyi kohteisiinsa. Ugandan esimerkki osoittaa, että tieto voi olla tehokas muutoksen väline instituutioiden ollessa heikkoja. Taloudellinen kasvu Mosambik oli 90-luvun tuhoisen sisällissodan jälkeisinä vuosina yksi maailman köyhimpiä ja velkaisimpia maita. Parantaakseen kansalaistensa elämää hallitus halusi luoda työpaikkoja ja houkutella investointeja, jotka auttaisivat talouden jälleenrakennuksessa. Yksi näistä investoinneista on Mozal, laaja-mittainen ja moderni alumiinisulattamo, 2,2 miljardin USD:n investointi vuosina Mozalissa on ollut mukana useita investoijia ja rahoittajia, mukaan lukien Etelä-Afrikan Teollisuudenkehittämisyhtiö (the Industrial Development Corporation of South Africa), jota tuki $40 miljoonan takaus Multilateraaliselta investointitakuulaitokselta (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA). MIGA on Maailmanpankkiryhmän osa, joka rohkaisee ulkomaisen pääoman sijoittamista kehitysmaissa.

11 Page 9 Mosambik on menestynyt suoran ulkomaisen sijoituspääoman houkuttelussa projekteihin. Projektit ovat toimineet taloudellisen aktiviteetin katalyyttinä ja aikaansaaneet kasvua, arviolta 14% vuonna Mozal-projekti oli ensimmäinen suuri ulkomainen sijoitusprojekti Mosambikissa ko. aikana. Projektilla on ollut myönteinen vaikutus kasvulukuihin ja vientitasoon. Viimeisen neljän vuoden aikana Mosambikin vienti on kasvanut tasaisesti ja on saavuttanut ennennäkemättömän $1 miljardin tason vuonna Finanssipalvelut Kirgisiassa asuva Sononya Zhanazarova eli Sonya yritti lisätä tulojaan myymällä pistaasipähkinöitä paikallisia tuotteita myyvällä torilla. Sonyalla ei ollut varaa omaan toripaikkaan ja näinollen hän myi pähkinöitä pieneltä pöydältä torirakennuksen ulkopuolella, jopa talvipakkasilla, kunnes hän päätti 11 muun naisen kanssa perustaa kyläpankin (village banking group). Lisäpääoman löytämisen toivossa Sonya otti yhteyttä Kansainväliseen Yhteisöavustussäätiöön (the Foundation for International Community Assistance, FINCA), joka antaa pieniä lainoja köyhille yrittäjille. FINCA on Maailmanpankin yksityissektorihaaran, Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Cooperation, IFC), tukema.

12 Page 10 FINCA:n $40 laina auttoi Sonyaa ostamaan enemmän pistaasipähkinöitä ja laajentamaan yritystään. Matalatuloiset yrittäjät tarvitsevat jatkuvan ja luotettavan pääsyn lainoihin edullisilla koroilla kasvattaakseen yrityksiään ja parantaakseen elämäänsä. FINCA antaa rahoitusta jopa erittäin pienille yrityksille. Nykyään 90% FINCA:n kirgisialaisista asiakkaista on naisia kuten Sonya. Heidän lainamääränsä on keskimäärin $120. Ajan myötä Sonyan lainat ja yritys ovat kasvaneet niin, että hän on laajentanut tuotevalikoimaansa ja jopa vuokrannut pöydän torilta. Tällä hetkellä Sonyalla menee hyvin ja hän on palkannut uusia työntekijöitä. Velkahelpotukset Korkeat velkatasot velat suurimmaksi osaksi rikkaiden maiden hallituksille - vaikeuttavat köyhien maiden kapasiteettia tarjota tärkeitä palveluita kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa. Tämän seurauksena Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto IMF käynnistivät vuonna 1996 ns. HIPC-velkaohjelman (the Heavily Indebted Poor Countries Initiative) pahimmin velkaantuneiden kehitysmaiden tueksi. Tämä ohjelma sisältää kansainvälisen yhteisön sitoumuksen työskennellä yhdessä köyhimpien maiden velan vähentämiseksi. Ohjelmaan kelpuutetuilla mailla on matala tulotaso, korkea velkataso ja halu parantaa talouttaan. Tänä päivänä 26 maata saa velkahelpotuksia; helpotusten kokonaismäärän nousee yli $40 miljardiin. Maat säästävät keskimäärin $1,3 miljardia vuodessa alempien velanhoitokustannusten ansiosta. Itsenäisten tutkimusten mukaan 10:ssä näistä maista koulutukseen menevät varat ovat nyt yli kaksinkertaiset maiden jäljelläoleviin velanmaksumääriin verrattuna. Lisäksi terveydenhuoltoon menevä rahamäärä on kasvanut näissä maissa 70 prosentilla.

13 Page 11 Kuka johtaa Maailmanpankkiryhmää? Maailmanpankki on kuin eräänlainen osuuskunta (kooperatiivi), jossa jäsenmaat ovat osakkaita. Osuuksien määrä perustuu suurin piirtein jäsenmaan talouden kokoon. Yhdysvallat on suurin yksittäinen osakasmaa 16,41%:lla äänivallasta. Seuraavina tulevat Japani (7,84%), Saksa (4,49%), Iso-Britannia (4,31%) ja Ranska (4,31%). Loput osuudet jakautuvat muiden jäsenmaiden kesken. Korkein päätäntävalta Maailmanpankin korkeinta päätäntävaltaa käyttää hallintoneuvosto (Board of Governors). Yleensä hallintoneuvoston jäsenet, kuvernöörit, ovat jäsenmaiden ministereitä, kuten valtiovarain- tai kehitysyhteistyöministereitä. Hallintoneuvoston jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa Pankin vuosikokouksessa. Päivittäinen päätöksenteko Koska hallintoneuvoston jäsenet kokoontuvat vain kerran vuodessa, on tietyt tehtävät delegoitu johtokunnan jäsenille (Executive Directors). He työskentelevät paikan päällä Pankin päämajassa. Jokaista Maailmanpankin jäsenhallitusta edustaa johtokunnan jäsen (Executive Director). Viiden suurimman osakkeenomistajamaan (Yhdysvallat, Japani, Saksa, Iso-Britannia, Ranska) hallitukset nimittävät kukin oman edustajansa johtokuntaan. Muut johtokunnan jäsenistä (19 kpl) edustavat useamman maan äänestysryhmiä. Nämä 24 johtokunnan jäsentä muodostavat Maailmanpankin johtokunnan, joka kokoontuu normaalisti kahdesti viikossa valvoakseen Pankin toimintaa. Päätettäviä asioita ovat mm. lainojen ja takuiden hyväksyminen, uudet toimintapoliittiset päätökset, hallintobudjetti, maakohtaiset kehitysstrategiat, lainaus- sekä finanssipäätökset. Pankin pääjohtaja (President) on tradition mukaisesti suurimman osakasmaan kansalainen eli amerikkalainen. Pääjohtajan toimikausi on 5 vuotta. Uudelleenvalinta on mahdollinen. Pääjohtaja toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana ja on vastuussa Pankin yleisestä johtamisesta. Nykyinen Maailmanpankkiryhmän pääjohtaja on James D. Wolfensohn, joka on ollut virassa vuodesta 1995 lähtien. Pankilla on noin 10,000 työntekijää: ekonomisteja, koulutusasiantuntijoita, ympäristötieteilijöitä, finanssianalyytikoita, antropologeja, insinöörejä ja monen muun alan edustajia. Työntekijät tulevat 160 eri maasta ja yli 3,000 heistä työskentelee maatoimistoissa. Työvoimaa on tarkoituksellisesti keskitetty maatoimistoihin, jotta he olisivat lähempänä Pankin asiakkaita.

14 Page 12 Viisi järjestöä yksi ryhmä World Bank Group Pictures of the agency logos Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) IBRD myöntää lainoja ja kehitysapua keskituloisille jäsenmaille. Varat toimintaansa pankki saa pääasiassa joukkovelkakirjalainojen (bondien) myynnistä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA) IDA:lla on erityisen tärkeä rooli pankin köyhyydenpoistotehtävän tukemisessa. IDA myöntää korottomia luottoja ja lahjoituksia köyhimmille kehitysmaille. Suurin osa IDA:n rahavaroista perustuu varakkaiden jäsenmaiden ja eräiden kehitysmaiden lahjoituksiin. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC) IFC:n tehtävänä on edistää taloskasvua kehitysmaissa. IFC rahoittaa yksityispääomasijoituksia, antaa teknistä apua sekä neuvoja hallituksille ja yrityksille. IFC yhteistyössä yksityissijoittajien kanssa antaa luottoja ja pääomarahoitusta yritystoimintaan kehitysmaissa. Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) MIGA rohkaisee ulkomaisen pääoman sijoittamista kehitysmaihin myöntämällä takauksia investoinneille ei-kaupallisia riskejä vastaan. Lisäksi MIGA antaa investointimahdollisuuksia koskevaa teknistä apua ja käyttää oikeudellisia palveluitaan mahdollisten investointeja haittaavien esteiden poistamiseen.

15 Page 13 Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID) ISCID toimii välittäjänä ulkomaisten investoijien ja kohdemaiden hallitusten välisissä investointeja koskevissa riita-asioissa sovittelun ja arbitraation kautta. Fast facts on the five Pikafaktoja Maailmanpankkiryhmän viidestä järjestöstä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 lainat: $11,5 miljardia 96:een uuteen operaatioon 40:ssa maassa Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA) Perustettu maata Verovuoden 2002 lainat: $8,1 miljardia 133:een uuteen operaatioon 62:ssa maassa Internet-sivut: Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Cooperation, IFC) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 sitoumukset: $3,6 miljardia 204:ssä projektissa 75:ssä maassa Internet-sivut: Multilateraalinen investointitakuulaitos (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 takaukset: $1,36 miljardia Internet-sivut: Kansainvälinen investointiriitojen sovittelukeskus (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID) Perustettu jäsenmaata Verovuoden 2002 aikana rekisteröidyt tapaukset: 16 Internet-sivut:

16 Page 14 Miten Maailmanpankki toimii? Kullakin viidellä järjestöllä on erilaiset, toisiaan täydentävät roolit. Pankkiiri Pankki on vuosien aikana kehittänyt erilaisia lainausinstrumentteja lainaajien tarpeisiin. Maailmanpankin tärkeimmät lainaajatahot ovat IBRD ja IDA. IBRD tarjoaa keskituloisille maille halvan vaihtoehdon kerätä varoja uudistuksiensa ja julkispalveluidensa tueksi. IBRD:n lainoilla on pidempi takaisinmaksuaika kuin kaupallisten pankkien lainoilla vuotta ja 3-5 vuoden kuoletuksista vapaa jakso ennen pääoman takaisinmaksua. Kehitysmaiden hallitukset ottavat lainaa tiettyjä ohjelmia varten, kuten köyhyyden vähentämiseen, sosiaalipalveluiden tarjoamiseen, ympäristönsuojeluun ja talouskasvun edistämiseen. Verovuoden 2002 lopussa IBRD:n lainojen loppusumma oli $11,5 miljardia. Lainat käytettiin 96:een uuteen operaatioon 40:ssa maassa. IDA auttaa maailman köyhimpiä maita myöntämällä lahjoituksia ja korottomia lainoja. Lainojen laina-aika/ maturiteetti on vuotta, mistä 10 ensimmäistä vuotta ovat vapaita kuoletuksista. IDA:n lainaajamaat eivät ole riittävän luottokelpoisia lainaamaan IBRD:ltä tai kaupallisilta markkinoilta. Tällä hetkellä 81 maata voi saada lainoja IDA:lta. Näiden maiden yhteinen väestömäärä on 2,5 miljardia ihmistä eli puolet kaikkien kehitysmaiden väestöstä. Välittäjä Muita kehitysrahoituksen (lainat ja lahjoitukset) lähteitä ovat: maiden väliset bilateraalisopimukset, kansainvälisten järjestöjen ja maaryhmien väliset multilateraalisopimukset, vientiluotot ja yksityissektorin antama rahoitus. Auttaakseen budjettikriisien kanssa kamppailevia maita kehitysyhteistyön suuret tukijat ovat perustaneet sijoitusrahastoja, joita Maailmanpankki hallinnoi. Sijoitusrahastojen varoja käytetään mm. tärkeisiin investointioperaatioihin, velkahelpotuksiin, jälleenrakennukseen hätätiloissa ja tekniseen apuun. MIGA:n antamat takaukset kattavat ei-kaupalliset riskit, joita yksityinen sektori ja rahoituslaitokset eivät yleensä ole valmiita ottamaan, ja näin rohkaisevat yksityissjoittamista kehitysmaissa.

17 Page 15 Avunantaja/ donori Maailmanpankkiryhmä on pääasiallisesti lainaajainstituutio, mutta se valvoo myös useita avustusrahastoja. Yksi esimerkki on Kehitysavustusrahasto (The Development Grants Facility), joka rahoittaa innovatiivisia aloitteita ja tekniikoita ratkaisumalleina testaavia pilottiprojekteja. Pankin avustukset ovat tukeneet monen alan projekteja: maaseudun kehitystä, terveydenhuoltoa, koulutusta, taloudellista toimintapolitiikkaa, ympäristönsuojelua ja yksityissektorin kehitystä. Neuvonantaja Maailmanpankin neuvonantajan rooli perustuu useiden vuosien kokemukseen sekä analyysiin ja tutkimukseen kehitysyhteistyön alalla. Pankki on itse asiassa maailman suurimpia tutkimuskeskuksia kehitystaloustieteen, köyhyyden, kaupan, globalisaation ja ympäristön tutkinnan aloilla. Jokaiseen Pankin projektiin on sisällytetty tutkimusvaihe, jonka aikana Pankin työntekijät ja yhteistyökumppanit selvittävät maalle tärkeät taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Nämä tekijät voivat olla esim. maan talous- ja kauppanäkymät tai köyhyystasot. Pankilla on myös terveydenhuoltoon, koulutukseen, ravintotietoon, lainopillisiin asioihin ja ympäristökysymyksiin erikoistuneet osastot, jotka antavat neuvoja. Tiedonlähde Maailmanpankin tavoite on auttaa maita auttamaan itseään. Maailmanpankki-instituutti (World Bank Institute) tarjoaa opetus- ja tieto-ohjelmia usein yhdessä paikallisten tutkimus- ja opetuslaitosten kanssa. Näin jäsenmaiden omat tiedot ja taidot karttuvat. Maailmanpankki-instituutti kehittää ja ylläpitää myös tietokantoja ja verkostoja, jotka auttavat kansainvälisen kehitysyhteistyötietouden jakamisessa. Yhteistyökumppani Maailmanpankin tärkeimmät kehitysyhteistyökumppanit ovat asiakasmaiden hallitukset, mutta Pankki tekee myös yhteistyötä sellaisten kokeneiden järjestöjen kanssa, joilla on paremmat mahdollisuudet taata asianomaisten ja paikallisten yhteisöiden osallistuminen työhön kehitysmaissa. Pankki on luonut ja haluaa edelleen vahvistaa yhteistyösuhteitaan muiden multilateraalikehityspankkien, YK-järjestöjen, bilateraalidonoreiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Pankki haluaa myös kehittää suhteitaan akateemisten laitosten ja yksityissektorin kanssa.

18 Page 16 Mistä Maailmanpankki saa rahansa? Maailmanpankki-joukkovelkakirjalainoista/ bondeista Donoriavustuksista Sijoitusrahastoista Sijoittajilta IDA-maksuista IBRD, Pankin pääasiallinen lainaajataho, saa suurimman osan varoistaan AAAluokitettujen joukkovelkakirjalainojen (bondien) myynnistä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Bondeja myydään useimmiten rahoituslaitoksille, vakuutusrahastoille ja keskuspankeille. Verovuonna 2002 IBRD kokosi $22 miljardia rahamarkkinoilta. Pankki ei kuitenkaan tavoittele voittoa kuten toiset rahalaitokset vaan käyttää korkeaa luottokelpoisuusluokitustaan kehitysmaalainaajiensa hyväksi. Maailmanpankki ansaitsee myös lainojensa korkotuloista ja hoitopalkkioista sekä käyttöomaisuussijoituksistaan. Osa Pankin pääomasta tulee maksuina jäsenvaltioilta. Kaikki nämä eri tulot, osa jäsenmaiden maksuista ja osa varauksista käytetään jäsenmaiden lainoihin ja Pankin hallintokuluihin. IDA-varat ovat noin neljännes Pankin antolainauksesta. IDA myöntää korottomia lainoja ja lahjoituksia köyhimmille maille ja on maailman suurin korottoman avun lähde niille. Joka kolmas vuosi 40 donoria päättää IDA-rahaston lisärahoituksesta, jotta se voi jatkaa toimintaansa. IDA auttaa myös varojenkeräyksessä ja avun koordinoinnissa muilta donorimailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä. Viimeisimmät lisäarahoitusneuvottelut käytiin vuonna 2002 ja varoja saatiin noin $3 miljardia seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi (alkaen 1. heinäkuuta 2002). Noin puolet varoista tuli donoreilta ja loput muista lähteistä kuten IDA-maksuista ja tulosiirroista IBRD:lta. Donorit päättivät tässä kokouksessa myös siitä, että korottimien lainojen sijasta suurempi määrä (eli 1/5) em. rahoista myönnetään lahja-apuna, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tämä lahja-apu helpottaa maiden toimintaa mm. kehityskriiseissä kuten taistelussa AIDSia vastaan.

19 Page 17 IDA:n lisäksi hyvin pieni osa Pankin tuloista tulee jäsenmailta. Noin 5% IBRD:n varoista - $13 miljardia - on tullut rikkaiden maiden kontribuutiona, jonka ne maksoivat Pankkiin liittyessään. Jäsenmaat ovat suorittaneet MIGAn peruspääoman ja käyttöpääomaansa se saa Maailmanpankilta. MIGA myös maksuttaa palveluistaan. IFC tarjoaa eri rahoitusmuotoja kuten lainat, pääomarahoitus, riskinhallintatuotteet ja välirahoitus. Suurin osa sen rahoituksesta ja hallintovastuusta tulee kuitenkin yksityissektoriomistajilta. IFC toimii kaupalliselta pohjalta. Se sijoittaa yksinomaan voittoa tavoitteleviin projekteihin ja laskuttaa markkinahinnan tuotteistaan ja palveluistaan.

20 Page 18 Mihin Maailmanpankin raha menee? IBRD lainoihin IDA-luottoihin Sijoitusrahastojen lahjoituksiin Projektirahoitukseen Takauksiin Sijoituksiin Maailmapankin päätehtävä on käyttää rahansa tavalla joka tuo suurimman hyödyn kehitysmaille. Pankki tarjoaa varoja matalilla koroilla, korottomina tai lahja-apuna maille, jotka eivät pääse kansainvälisille markkinoille. Jäsenmaat hakevat Pankilta taloustutkimustietoja, toimintapolitiittisia neuvoja, teknistä apua projektien suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä lainoja. Maat suunnittelevat ohjelmat itse ja saavat teknistä tukea Maailmanpankin henkilökunnalta. Ohjelmilla tulee olla tietyt kehityspäämäärät kuten köyhyyden vähentäminen, sosiaalipalvelujen toimittaminen, ympäristönsuojelu ja taloudellisen kasvun edistäminen elinolojen parantamiseksi. Kehitysmaalle annettavan rahoituksen muoto riippuu tarpeen tasosta. IBRD:n lainaajamaat ovat yleensä keskituloisia maita, joissa BKT per capita on alle $5,185 vuodessa. 75% maailman köyhimmistä ihmisistä, jotka elävät alle dollarilla päivässä, asuvat näissä maissa. Nämä maat voivat lainata yksityismarkkinoilta vain epäsuotuisin hinnoin. IBRD tarjoaa niille lainoja paremmin ehdoin ja pidemmillä takaisinmaksuajoilla.

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN

SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Esiselvitys Suomen Kuntaliitto Heli Liikkanen Helsinki 2000 2 Sisällys Esipuhe. 3 1. Lähtökohdat.... 4 1.1 Pohjoisen ja Etelän väliset suhteet.. 4

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Apua katastrofien ja konfliktien uhreille ja suojaa hädänalaisille Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Euroopan unionin humanitaarisen avun piirissä on tuhansia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

bulletin heinäkuu 2000

bulletin heinäkuu 2000 bulletin heinäkuu 2000 Toimitusjohtajan katsaus Rahoituksen välittäjät NNIB tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten pankkien ja kansainvä- projektien rahoituksessa. Nämä kehitys- ja siirtymätalous- välittäjiä

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa

Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa ja kaupankäyntiä tukevan kehitysyhteistyön rooli tasa-arvon ja naisten työllisyyden edistäjänä kehitysmaissa Johanna K. Silvander Selvitys on Suomen ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Kauas verot karkaavat

Kauas verot karkaavat kepan ajankohtaiskatsaukset 12 LOKAKUU 2013 Kauas verot karkaavat Kuinka veroparatiisitalous kukistetaan? Kuvat: argalis / istock, imagap / istock ja oversnap / istock > Verovälttely ja suoranainen veronkierto

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Hoang Thi Minh Hong. Vähemmistöjen kehitys ei määrää vaan laatua

Hoang Thi Minh Hong. Vähemmistöjen kehitys ei määrää vaan laatua Hoang Thi Minh Hong Vähemmistöjen kehitys ei määrää vaan laatua Hei pikkusiskoni ole kiltti ja nuku hyvin Jotta äiti voi mennä leikkaamaan banaanipuuta vuorelle Ole kiltti, makaa siinä ja nuku Syvällä

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot