OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 144, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 145, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 146, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 147, KH :00 OPSI: 840/2014 Kotkan kulttuurin toimenpideohjelma Kula / 29 Valmistelijat: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm, puh vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen, puh Kotkan kulttuurin toimenpideohjelma Kulttuurista hyvinvointia ja vetovoimaa Tukholma Pietari -kehityskäytävällä on valmisteltu Kotkan kaupunkistrategian pohjalta. Toimenpideohjelmaa on työstetty avoimessa työpajassa , kulttuuriasiainkeskuksen ja eri vastuualueiden henkilökunnan sekä Kotkan kaupunginteatterin ja Kymi Sinfonietan edustajien kanssa../. Toimenpideohjelma on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Kulttuurilautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä Kotkan kulttuurin toimenpideohjelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Asian käsittely: Esittelijä teki seuraavat muutokset liitteenä olevaan kulttuurin toimenpideohjelmaan: Sivulle 3 Kotkan kulttuurin elementtejä -otsikon alla olevaan kuvaan muutetaan vasemman alareunan toimipaikkalistaus seuraavaan muotoon: - Konserttitalo - Ankkuri - Galleriat - Nelosteatteri - Kyminsuu - Repin-instituutti Sivulle 5 Toimenpideohjelma otsikon alle lisätään kolmanneksi laatikoksi seuraava teksti: - Ruotsinsalmen meritaistelun 225-vuotisjuhlan tapahtumat. (aikataulu 2015) Lisäksi kuudenneksi laatikoksi lisätään seuraava teksti: - Galleria Uusikuva ja taidelainaamo jatkavat nykyisissä tiloissaan. (aikataulu ) Lisäksi seitsemännen laatikon teksti muutetaan seuraavaan muotoon: - Kuvataidetoiminta keskitetään Kymenlaakson museoon synergiaetujen hyödyntämiseksi. (aikataulu 2015) Sivulle 6 viimeinen laatikko muutetaan seuraavaan muotoon: - Maailman suosituimpien ja tunnetuimpien sävellyskilpailujen joukkoon lukeutuva Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu tekee Kotkaa tunnetuksi alan kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. Kilpailu huipentuu YLE:n radioimaan finaaliin marraskuussa 2014 orkesterina Kymi Sinfonietta. (aikataulu 2014)

6 147, KH :00 OPSI: 840/ III Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailun valmistelu ja käynnistäminen. Kilpailun toteutus (aikataulu ) Todettiin, että esittelijän tekemät muutokset pohjaehdotukseen otettiin pöytäkirjaan. Lautakunnan varapuheenjohtaja Sami Ristiniemi esitti muutosta toimenpideohjelman sivulle 5 Toimenpideohjelma otsikon alle neljännen laatikon tekstiin siten, että tekstistä poistetaan sana Ankkurissa. Lautakunnan jäsenet Markku Stenholm ja Kyllikki Talikka kannattivat muutosehdotusta. Asiasta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja Ristiniemen esittämän tekstimuutoksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat 7 4 esittelijän esityksen puolesta seuraavasti: JAA Kimpanpää Alastalo Haarala Kuusela Repo Suuronen Virtanen EI Ristiniemi Stenholm Talikka Tilli Päätös: Kulttuurilautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä Kotkan kulttuurin toimenpideohjelman esittelijän kokouksessa tekemillä muutoksilla ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Kh Valmistelijat: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm, puh vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen, puh /. Kulttuurin toimenpideohjelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kulttuurin toimenpideohjelman kulttuurilautakunnan ehdottamassa muodossa. Toimeenpano: Ote: kulttuurilautakunta kehitysjohtaja vt. kulttuurijohtaja Oikaisuvaatimusohje

7 147, KH :00 / Pykälän liite: toimenpideohjelma, ptk Kulttuurin toimenpideohjelma hyväksytty kulttuurilautakunnassa

8 147, KH :00 / Pykälän liite: toimenpideohjelma, ptk Kotkan kulttuurin toimenpideohjelma - kulttuurista hyvinvointia ja vetovoimaa Tukholma-Pietari -kehityskäytävällä Kulttuurin toimenpideohjelman tarkoitus ja yhteys kaupunkistrategiaan kaupunkistrategian pohjalta työstetty kulttuurin toimenpideohjelma sisältäen omistajapoliittiset linjaukset kulttuurilaitoksille asettaa tavoitteet ja mittarit kulttuuritoiminnalle Kotkassa vuosina sisältää toimenpiteet ja aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi Kulttuurin toimenpideohjelma vastaa kaupunkistrategian päämäärään Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri : Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Kotka on valtakunnallisesti tunnettu, monikulttuurinen ja luova kulttuurikaupunki. Kotkan monipuolinen kulttuuri-, urheilu- ja liikuntatarjonta sekä ympäristö puistoineen ja merinäköaloineen antavat elämyksiä, edistävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Kotka kehittää puistojaan ja tukee kulttuurin, liikunnan, luonnon ja ympäristönsuojelun harrastajia, ammattilaisia ja järjestöjä. Toimiva elinkeinopolitiikka lisää työpaikkoja Kotka-Hamina on vetovoimainen seutu Tukholma-Pietari -kehityskäytävällä. Seudun EU:n ja Venäjän välittäjärooli on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu. Toimiva elinkeinopolitiikka, hyvä koulutustarjonta, yritysmyönteisyys sekä viihtyisä ja turvallinen ympäristö vahvistavat seudun elinvoimaisuutta ja luovat edellytykset kasvulle, elinkeinorakenteen monipuolistumiselle ja työpaikkamäärän lisääntymiselle. Kulttuurin toimenpideohjelman lähtökohdat Kotka on kulttuurikaupunki, jossa arvostetaan perinteitä, yhteistyötä, laatua ja kansainvälisyyttä. Näille Kotkan kulttuurillinen pohja luo vahvan perustan, jolle rakennetaan uutta. Korkeatasoinen ja monipuolinen kulttuuri on kaupungin elinvoimaisuuden perustekijöitä, joka antaa: hyvinvointia, harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia kaupunkilaisille monipuolista ja kiinnostavaa tarjontaa asukkaille, matkailijoille ja muuttajille perustan elinkeinorakenteen monipuolistumiselle erityisesti luovien alojen liiketoiminnan ja matkailupalveluiden kehittymiselle sisältöä kaupunkimarkkinoinnille maineen ja vetovoiman vahvistamiseksi Kotka arvostaa historiaansa: kulttuuriympäristöään valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaine rakennusperintöineen, esimerkkinä linnoitukset, keisarillinen kalastusmaja, Alvar Aallon Sunila sekä kerroksellinen keskusta-arkkitehtuuri. vanhaa ja omintakeista työläis-, teollisuus- ja satamakaupunkihistoriaa. Kaupungin monipuolisen kulttuurielämän tärkeän osan muodostaa laaja vapaaehtoistyöhön ja harrastustoimintaan perustuvan toiminta. 2

9 147, KH :00 / Pykälän liite: toimenpideohjelma, ptk Kotkan kulttuurin elementtejä 3

10 147, KH :00 / Pykälän liite: toimenpideohjelma, ptk Tavoite 2016 Mittarit Kantasataman ympäristöstä on kehittynyt Kotkan vetovoiman ja kulttuuripalveluiden keskus, joka tarjoaa ajanvietettä ja elämyksiä kaupunkilaisille ja matkailijoille. Merikeskus Vellamo on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, omaleimainen ja vaikuttava museo- ja tapahtumapaikka sekä merellisen osaamisen kotisatama. Vellamon näyttelyt ovat uudistuneet Kulttuuritoimen ja Vellamon johtamisen yhdistyminen tuo lisäarvoa Vellamon profilointiin, kulttuuritoimintaan ja Kantasataman kehittämiseen Suunnitelmallisesti kehitetty viihtyisä kaupunkiympäristö puistoineen ja taide katukuvassa luovat hyvinvointia kaupunkilaisille ja matkailijoille. Tavoitteena olla keskustapuistojen osalta Suomen paras kaupunki. Kulttuuriympäristötyö on aktiivista ja asukkaat osallistavaa Kantasataman ja koko kaupunkiympäristön kehittämisessä. Kotkan Meripäivät on yksi Suomen suurimmista tapahtumista, jota kehitetään aktiivisesti. Suuret tapahtumat ja festivaalit (esim. Meripäivät, Gangut-regatta, The Tall Ships Races, Kymijoen lohisoitto, DreamWall, Dark River) rakentavat Kotkan tunnettuutta ja tarjoavat asukkaille ja matkailijoille elämyksiä. Aktiivinen lastenkulttuuritoiminta tukee lasten kehittymistä tuoden iloa, osallistumismahdollisuuksia ja monipuolisia kulttuurikokemuksia lapsille. Kulttuuripolku koulun, kulttuurilaitosten ja -palvelun tarjoajien yhteistyönä tarjoaa kotkalaisille lapsille kulttuurista yleissivistystä peruskoulun ja esiopetuksen aikana. Kansainvälinen kulttuurivaihto erityisesti Pietarin kanssa on tiivistynyt monipuolistaen kaupungin kulttuuritarjontaa ja lisäten toimijoiden osaamista sekä tehden Kotkasta tunnetun kulttuuriyhteistyön välittäjän Tukholma-Pietari kehityskäytävällä. Kotkan nuorisoteatterin toimintamalli ja rahoitus on vakiinnutettu. Nuorisoteatteri on arvostettu edelläkävijä Suomessa, ja se herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti, erityisesti Pietarissa. Nuorisoteatteri on uuden, nousevan Kotkan käyntikortti ja merkittävä imagotekijä. Kirjasto palvelee kaupunkilaisia pääkirjaston lisäksi neljässä lähikirjastossa, joista Karhuvuoressa uuden Karhuvuoren koulun yhteydessä, sekä kirjastoauton ja Kyyti-kirjastoverkon välityksellä. Kaupunginkirjaston aineiston hankintamäärärahat lähestyvät maan Merikeskus Vellamon kävijämäärät ja maksavat kävijät Sijoitus FCG:n kuntien tekniselle sektorille tekemässä kyselytutkimuksessa Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen Meripäivien kävijämäärät Tapahtumien määrä ja kävijämäärät Tapahtumien ja osallistujien määrä Kulttuuripolulle osallistuneiden määrä ja % lasten ja nuorten määrästä. Laadullinen arvio yhteistyöstä Nuorisoteatterin piirissä olevien nuorten määrä Kirjaston kävijämäärät 4

11 147, KH :00 / Pykälän liite: toimenpideohjelma, ptk keskitasoa mahdollistaen korkeatasoisen palvelun kaupunkilaisille. Kulttuuriyhteisöjen ja kaupunkilaisten kulttuuritoiminta saa aikaan monipuolisesti erilaisia tapahtumia, jota tuotetaan kaupungin kulttuuriavustuksilla. Taiteilija-apurahoilla, työhuoneavustuksilla ja festivaaliavustuksilla tuetaan kulttuuritoimintaa. Yhdistetään kulttuuritoimintaa ja luovien alojen liiketoimintaa uudella tavalla Monipuolisesti toimiva teatteri yhdistää korkean taiteellisen tason ja hyvän katsojamäärän. Kymi Sinfonietta on energinen ja innovatiivinen kahden kaupungin orkesteri. Sen monipuolinen ohjelmisto kattaa orkesterimusiikin vanhimmasta uusimpaan. Yhteistyö suomalaisten ja kansainvälisten huipputaiteilijoiden kanssa sekä korkeatasoiset konsertit keräävät vankan kuulijakunnan Kymenlaaksosta sekä muualta Suomesta. Lisäksi Kymi Sinfonietta vie musiikkia päiväkoteihin, kouluihin ja vanhainkoteihin ainutlaatuisen laajalla jalkautumistoiminnalla. Apurahojen määrä Uusien työpaikkojen määrä Kävijämäärä Kävijämäärä Toimenpideohjelma Aikataulu Kantasataman kehittyminen kaupunkikulttuurin keskukseksi Vellamon johtamiskokeilu ja sen vakiinnuttaminen Kulttuuriperinnön esiin nostaminen Kantasataman suunnittelussa varmistetaan Kantasatama säilyy Kotkan Meripäivien päänäyttämönä Kymenlaakson museon näyttelykonseptin uudistaminen Vellamon vetovoimaisuuden varmistamiseksi E18-teema, ensimmäinen uuden konseptin mukainen näyttely Ruotsinsalmi-teemoitus yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa Ruotsinsalmen meritaistelun 225-vuotisjuhlan tapahtumat 2015 Luovien alojen ja liiketoiminnan keskuksen käynnistäminen Ankkurissa alan toiminnan esiin nostamiseksi ja Kantasataman alueen vetovoiman kehittämiseksi Kotkan kaupungin ja Venäläisen taiteen museon yhteistyö Venäläisen taiteen virtuaalimuseon kehittäminen laajentaen kielivalikoimaa kulttuurimatkailun kehittäminen Venäläisen taiteen museon sivutoimipiste Kantasatamaan outletkeskuksen yhteyteen laajentaa kuvataidetarjontaa ja houkuttelee matkailijoita Galleria Uusikuva ja taidelainaamo jatkavat nykyisissä tiloissaan Kuvataidetoiminta keskitetään Kymenlaakson museoon synergiaetujen hyödyntämiseksi

12 147, KH :00 / Pykälän liite: toimenpideohjelma, ptk Toimenpideohjelma Jokainen kotkalainen lapsi ja nuori osallistuu kerran vuodessa Kotkan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiseen Kulttuuripolkutoimintaan osana koulupäivää. Kirjaston kehittämistoimet aineiston hankintamäärärahojen varmistaminen ja Karhuvuoren koulun yhteydessä olevan uuden toimipisteen resursointi Kirjastojärjestelmän uusiminen ja muut toimenpiteet ajanmukaisten palveluiden varmistamiseksi Ympäristöministeriö vahvistaa Kotkan kansallisen kaupunkipuistostatuksen ja Kotkaan perustetaan maan seitsemäs kansallinen kaupunkipuisto. Aikataulu Veistospromenadin ja puistojen kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti osana viihtyisää kaupunkiympäristöä. Laaditaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kaupunkikuvan kehittymisen tavoitteellistamiseksi Kymi Sinfoniettan ja Pietarin Filharmonian yhteiskonsertit tuovat uutta kulttuuritarjontaan ja kehittävät muusikoiden osaamista ja verkostoja. Kymi Sinfonietta kehittää ja laajentaa musiikkiluokkien kanssa tekemäänsä kummitoimintaa. Kymijoen Lohisoitto -festivaalin 20.-vuotisjuhlavuosi toteutetaan sisällöltään erityisellä tavalla, mikä toimii myös festivaalin uudistamisen lähtökohtana. Maailman suositumpien ja tunnetuimpien sävellyskilpailujen joukkoon lukeutuva Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu tekee Kotkaa tunnetuksi alan kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. Kilpailu huipentuu YLE:n radioimaan finaaliin marraskuussa 2014 orkesterina Kymi Sinfonietta. III Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailun valmistelu ja käynnistäminen. Kilpailun toteutus

13 148, KH :00 KH: 856/2014 Kymen Vesi Oy:n lainan omavelkainen takaus Kh Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Kymen Vesi Oy:n hallitus on päättänyt ottaa 9 milj. euron lainan investointien rahoittamiseksi. Investointilaina kattaa vuosien 2014 ja 2015 investoinnit. Laina ja siihen liittyvät ehdot on kilpailutettu eri rahalaitosten kesken. Edullisimman tarjouksen antoi Kuntarahoitus, jonka tarjouksen mukaisesti puolet (4,5 milj. euroa) lainasta sidotaan 6 kk:n euribor-viitekorkoon lisättynä 0,95 %-yksikön marginaalilla ja puolet (4,5 milj. euroa) kiinteään 10 vuoden viitekorkoon. Kiinteäkorkoisen lainan korko tarkastetaan 10 vuoden päästä, ja se sidotaan tuolloin 5 vuoden varainhankintakustannuskorkoon lisättynä 0,95 %-yksikön marginaalilla p.a. Lainan takaisinmaksuaika on 15 vuotta. Vuonna 2013 yhtiön investoinnit olivat 5,2 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vuoden aikana kului verkoston uudisrakentamiseen n. 1,6 milj. euroa, verkoston saneeraukseen n. 1,9 milj. euroa ja laitosten saneeraukseen n. 0,2 milj. euroa. Koneisiin ja kalustoon kului vuoden aikana n. 1,5 milj. euroa. Verkostojen uudisrakentamiseen kohdistui kustannuksia noin 1,6 milj. euroa, jossa suurimpina kohteina olivat Kotkassa toteutetut Hortolan 1-vaiheen lopputyöt ja Luokkipolun rakentaminen. Uudisalueiden rakentaminen painottui koko vuoden ajan asuntoalueisiin eikä vuoden aikana toteutettu yhtään uusia teollisuusalueita. Verkostojen saneeraamiseen kului noin 1,9 milj. euroa, joka oli hyvin budjetissa. Vuoden 2012 kohteiden lopputyöt ja venyminen sekä ihan uutena hankkeena otettu Mussalontien sujutus aiheuttivat budjettipaineita, mutta kokonaisbudjetin ylittyminen vältettiin siirtämällä saneerauskohteita tuleville vuosille. Suurimpina saneerauskohteina olivat Kotipolku Kotkassa ja Yhteiskouluntie sekä Heikintie Kouvolassa. Verkostohankkeiden suunnittelukustannukset olivat 0,24 milj. euroa. Laitosrakentamisen investoinnit olivat noin 0,2 milj. euroa, josta valtaosa kului vesitornien saneeraukseen, joka aloitettiin Myllykosken ja Inkeroisten tornien ulkopuolisten betonointien korjauksella. Koneisiin ja kalustoon kului noin 1,5 milj. euroa. Suurimpina kohteina siellä uusien toimitilojen muutokset ja kalustaminen sekä puhtaan veden verkoston seurantapisteiden rakentaminen, joita toteutettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Puhdasvesipuolella on saneerattu varavedenottamoita Anjalankosken alueella. Takamaan pohjavedenottamo saneerattiin elokuussa 2013 ja työtä jatketaan Karjalankulman pohjavedenottamon saneerauksella. Sähkökatkoja varten on hankittu varavoimakoneita. Investoinneista valmistui vuoden aikana 6,9 milj. euroa ja vuodelle 2014 keskeneräisiä hankkeita siirtyi 2,1 milj. euroa. Arvio tulevasta kehityksestä seuraaville vuosille; hallituksen hyväksymän yhtiön strategian jalkauttamista jatkettiin ja se on muuttanut ja tulee muuttamaan yhtiön operatiivisia toimintatapoja merkittävästi ja tavoitteena on saada yhtenäiset toimintatavat kaikille yksiköille ja koko Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueelle. Muuten toiminnan oletetaan jatkuvan vedenkäytön ja jätevedenpuhdistuksen osalta entisellään. Vaikka yleiseurooppalainen suhdannetaantuma taittui, ei kuitenkaan ole näköpiirissä lähivuosina merkittävää positiivista kehitystä. Sillä on ollut ja arvioidaan edelleen olevan vaikutusta teollisuuden näkymiin, mutta normaalien asiakkaiden toiminta vedenkulutuksen osalta jatkuu vakaana. Täten suurempien teollisuus asiakkai-

14 148, KH :00 KH: 856/2014 den volyymin mahdollinen epävakaus nähdään edelleen riskinä tulevaisuudessa ja se kohdentuu etenkin jätevesipuolen toimintoihin ja talouteen. Vuoden 2011 alusta päädyttiin pienentämään investointimäärää ja siihen tarvittavaa lainoitusta, siten että lainanoton tarve alittaa lainojen vuotuisen lyhennysmäärän. Näin aletaan sulattaa koko lainapääoman määrää. Tätä tavoitetta kuitenkin osaltaan vaikeutti lähivuosien suuri uusinvestointien määrä etenkin Kotkassa. Edelleen rahoituksessa nähdään riskinä se, että korkotasossa tapahtuu merkittävää nousua. Tästä aiheutuu paineita yhtiön taksojen nostoon. Tosin lainojen osalta on pyritty tekemään mahdollisimman kattava korkosuojaus sekä lainasalkun tasapainotus kiinteän ja muuttuvan koron suhteen. Verkoston saneerauksen osalta yhtiö pystyy määrittelemään investointitason ja säätelemään sen volyymiä pitkäaikaisella suunnittelulla. Suurempana haasteena on kuntakonsernin puolelta tapahtuvan maankäytön suunnittelun ja sen mukanaan tuoman kunnallisteknisen rakentamisen lyhytjänteisyys. Tämä kohdentuu sekä uudisrakentamiskohteisiin että ennen kaikkea uudiskohteiden puuttumisen vuoksi tapahtuvaan täydennysrakentamiseen, jolla tonttipulaa helpotetaan. Täydennyskaavoitus/-rakentaminen on vesihuollon kannalta lähes aina kallein vaihtoehto, jos ei puhuta aivan keskustakortteleista. Tämä aiheuttaa suuria ja osin jopa hallitsemattomia muutoksia investointien rahoitukseen varsinkin pidemmällä aikajänteellä. Ja toisekseen siitä tulee myös paineita vesimaksujen hinnankorotuksiin, jos ei jo suunnitteluvaiheessa päästä eri osapuolten kesken sopimukseen kustannusjaosta. Uudisrakentamiskohteissa etenkin Kotkan puolella on aiheutunut ongelmia siinä, että teollisuusalueilla kaavoitus ja etenkään alueiden tonttijaot eivät ehdi mukaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen toteutustahtiin. Näin ollen ei voida optimoida kohteiden vesihuoltoverkoston ja tonttijohtojen rakentamista, josta syntyy ylimääräisiä ongelmia rakentajien ja vesiyhtiön väliseen kustannusjakoon. Varsinaiseen operatiiviseen toimintaan sisältyy myös riskejä, mutta niitä on pyritty ehkäisemään ylläpitämällä sekä verkosto- että laitospuolella ajantasaista riskienhallintakartoitusta, jonka päivittämistä jatkettiin toimintavuoden aikana. Suurimmat riskit liittyvät vesijohtoverkoston vuodonkorjauksiin ja vesijohtoverkoston sekä puhdistamojen kemikaalien annosteluun. Kymen Vesi Oy pyytää Kotkan kaupungin omistusosuuden mukaista 79% (7,11 milj. euron) omavelkaista takausta edellä mainittuun kokonaispääomaltaan 9 milj. euron lainaan. Yhtiö pyytää vastaavan takauksen myös muilta omistajiltaan (Kouvola 18%, Pyhtää 3%)../. Kymen Vesi Oy:n hakemus lainan omavelkaisesta takauksesta ja hallituksen pöytäkirjanote ovat esityslistan liitteenä. Kymen Vesi Oy:n v toimintakertomus on luettavissa netissä Valtiontukisäännökset on käsitelty ja huomioitu mm. takausprovision hinnoittelussa Kotkan kaupungin osalta. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää Kymen Vesi Oy:lle omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen mukaiselle 9,0 milj. euron lainalle omistussuhteen mukaisesti ( 79 % = 7,11 milj. euroa) ja että takauksesta peritään 1,5% kertaperusteinen takausprovisio.

15 148, KH :00 KH: 856/2014 Toimeenpano: Kv: Ote: Kymen Vesi Oy Kuntarahoitus Oyj talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

16 148, KH :00 / Pykälän liite: Kymen Vesi Oyn takauspyyntö ja ote

17 148, KH :00 / Pykälän liite: Kymen Vesi Oyn takauspyyntö ja ote

18 149, KH :00 SOTE: 500/2014 Kohti Työtä ry:n laina-anomus Kh / 110 Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Kohti Työtä ry on päivätyssä hakemuksessaan hakenut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta työllisyyspoliittista avustusta Nuotta vetoa työelämään -hankkeelle ajalle yhteensä euroa hankkeen kokonaiskustannusten ollessa yhteensä euroa. Hankkeen tavoitteet vuonna 2014 Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat sekä alle 30-vuotiaat nuoret Kotka-Pyhtää alueella. Hankkeeseen kiinnittyy palkkatuella henkilöä ja 4-6 henkilöä työkokeiluun. Tavoitteena on, että avoimille työmarkkinoille kiinnittyy kaksi henkilöä. Yhdistys maksaa palkat, jotka anotaan ELY-keskukselta kuukausittain jälkikäteen eli rahat yhdistykselle tilitetään takautuvasti. Tästä syystä yhdistys hakee korotonta lainaa Kotkan kaupungilta euroa. Laina nostetaan erissä sitä mukaa kun työllistettäviä palkataan. Laina euroa kokonaisuudessaan maksetaan takaisin hankkeen päätyttyä. Hanke ELY-keskukselta on myönnetty kolmen vuoden optiolla, hanke päättyy Rahoitus myönnetään vuodeksi kerrallaan ja tieto seuraavan vuoden rahoituksesta tulee aina joulukuun loppuun mennessä. Kaupungin myöntämä laina tarkistetaan vuosittain. Jos yhdistys ei saa rahoitusta seuraavalle vuodelle, laina maksetaan takaisin kaupungille kyseisen vuoden lopussa../. Esityslistan liitteinä ELY-keskuksen päätös sekä Kohti Työtä ry:n lainaanomus. Talouden vastuualue esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kohti työtä ry:n euron laina-anomuksen. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kohti Työtä ry:n euron lainaanomuksen. Asian käsittely: Jäsen Pasi Hirvonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että kaupunginhallitukselle esitetään taustatiedot yhdistyksestä ja siinä toimivista tahoista samoin kuin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi on selvitettävä, onko järjestely voimassa olevan lain mukaan mahdollinen. Päätös: Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Kh Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh

19 149, KH :00 SOTE: 500/2014./. ELY-keskuksen päätös sekä Kohti Työtä ry:n laina-anomus ovat esityslistan liitteinä../. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2014, lisäselvitys toiminnasta, budjetti 2014 sekä ote yhdistysrekisteristä ovat esityslistan liitteinä (uudet liitteet). Kaupunginhallituksen edellyttämät lisätiedot käyvät ilmi uusista liitteistä../. Kaupunginlakimiehen lausunto on esityslistan liitteenä. Hamina on päättänyt tukea yhdistyksen toimintaa vastaavalla tavalla kuin mitä nyt ehdotetaan Kotkan osalta. Pyhtää on myöntänyt pienen avustuksen yhdistykselle. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on yhdistyksen yhteistyökumppani. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kohti Työtä ry:n euron lainaanomuksen. Toimeenpano: Ote: Kohti Työtä ry talous- ja rahoitusjohtaja sosiaalijohtaja Oikaisuvaatimusohje

20 149, KH :00 / Pykälän liite: Elyn päätös PÄÄTÖS TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS Dnro KASELY/192/ /2014 Kohti Työtä ry Vanhalantie 10 A Kotka AVUSTUKSEN HAKIJA Kohti Työtä ry (y-tunnus: ) HAKEMUS Haettu rahoitus Kohti Työtä ry on päivätyssä hakemuksessaan hakenut Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Kaakkois-Suomen ELYkeskukselta) työllisyyspoliittista avustusta Nuotta vetoa työelämään - hankkeelle ajalle yhteensä euroa hankkeen kokonaiskustannusten ollessa yhteensä euroa. Hankkeen tavoitteet vuonna 2014 Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat sekä alle 30-vuotiaat nuoret Kotka-Pyhtää alueella. Hankkeeseen kiinnittyy palkkatuella henkilöä ja 4-6 henkilöä työkokeiluun. Tavoitteena on, että avoimille työmarkkinoille kiinnittyy kaksi henkilöä. Toimenpiteet vuonna 2014 toimipisteen tehtäviin työllistäminen (viriketoiminnan ohjaaja, kiinteistöjen huoltotehtävät, toimistoapulainen) hankkeeseen kiinnittyvien työmarkkinavalmiuksien parantaminen työttömien vapaa-ajan aktiviteettien tarjoaminen alueen yrityksissä kiertäminen ja työpaikkojen aktiivinen etsiminen KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Vaihde Salpausselänkatu 22 PL 1041, Kouvola

21 149, KH :00 / Pykälän liite: Elyn päätös 2 PÄÄTÖS Avustusaika ja avustuksen määrä Kaakkois-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt hakemuksen siten, että Nuotta vetoa työelämään -hankkeelle myönnetään työllisyyspoliittista avustusta ajalle Nuotta vetoa työelämään -hankkeelle myönnetään työllisyyspoliittista avustusta hyväksytyistä euron kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään euroa kustannuslajeittain seuraavasti jaoteltuna: Kustannuslaji Hyväksytyt kustannukset Myönnetty % Myönnetty tuki kokonaiskustannuksista 1. Hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön palkkauskustannukset Hankevastaava, työaika hankkeessa 100 % Hankeohjaaja, työaika hankkeessa 100 % 2. Muut kustannukset Muiden hankkeen hallinnointiin osallistuvien henkilöiden palkkauskustannukset 2.2. Kone- ja laitekustannukset (max. 10 % projektin kokonaiskustannuksista) 2.3. Matkakustannukset 2.4. Hallinnointiin liittyvän kiinteistön vuokrakulut 2.5. Koulutuskustannukset 2.6. Toimistotarvikkeet, posti, puhelin ja muu sähköinen viestintä 2.7. Muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset 2.8. ALV, mikäli jää hakijan lopulliseksi kuluksi Hyväksytyt kokonaiskustannukset yhteensä Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja voi arvonlisäverolain (1501/1993) säännösten mukaan vähentää liiketoimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän veron. Arvonlisävero on tukikelpoinen meno, mikäli se jää lopullisesti hakijan maksettavaksi. Mikäli hakija hakee hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron osuutta valtionavustuksena, on mukaan liitettävä verottajan todistus siitä, että arvonlisävero jää hakijan itsensä maksettavaksi.

22 149, KH :00 / Pykälän liite: Elyn päätös Hakijan ilmoituksen mukaan hakija ei ole arvonlisäverovelvollinen ja arvonlisävero jää lopullisesti hakijan maksettavaksi, joten tilitettävät kustannukset tulevat sisältämään arvolisäveroa. Perustelut Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen katsotaan työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi. Hanke edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista ja luo edellä mainittuihin valmiuksia tukevilla toimenpiteillä. Hankkeen toiminnassa huomioitava Kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti, matkat halvimman matkustustavan mukaan. Jos hankkeessa järjestetään lyhytkestoista koulutusta, korvataan koulutukseen osallistujien matka- ja majoituskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti, matkat halvimman matkustustavan mukaan. Avustuksella voidaan kattaa kohtuullisia kahvitarjoilusta aiheutuvia kustannuksia, mutta ei esimerkiksi koulutukseen osallistuvien ruokailukustannuksia. Tuella palkatun siirtäminen muun työn järjestäjän tehtäviin; Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 91 6/2012. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida rahoittaa työllisyyspoliittisella avustuksella. Hankintojen kilpailuttamista säätelee julkisista hankinnoista annettu laki. (348/2007). Em. lain 6 :n 5:n kohdan perusteella myös projektin toteuttajana toimivan yksityisen yhteisön kuten esim. yhdistyksen, säätiön tai yrityksen on sovellettava hankintaan julkisista hankinnoista annettua lakia, jos se saa koneja laitehankintojen tekemiseen, vuokraamiseen tai palveluiden ostamiseen projektitukea yli 50 prosenttia hankinnan arvosta, tuen saajan on sovellettava hankintaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä projektia koskevien asiakirjojen yhteydessä. Ohjausryhmä Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän asettaa hankkeen tuensaaja. Hankkeen tuensaajaorganisaation tulee tehdä ohjausryhmän asettamisesta kirjallinen päätös, jossa nimetään jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet. Päätös lähetetään tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen. On suositeltavaa, että puheenjohtaja ei ole tuensaajaorganisaatiosta. Ohjausryhmän kohtuulliset kokouspalkkiot ja matkakulut ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Säännösperustelut Valtionavustuslaki (688/2001). Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (2012) Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta(2012) 3

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot