KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Annala Tarmo Pusa Leila Talasoja Timo Yli-Hietanen Harri Yli-Kujala Minna Koivistoinen Hannu puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poistui 76 :n ajaksi varajäsen Muut saapuvilla olleet Mäkipää Lea Hellgrén Jussi Liukku Petri Kuusniemi Tauno kvalt pj. kvalt II varapj. esittelijä, pöytäkirjanpitäjä ATK asiantuntija, läsnä 73 : n ajan, poistui klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Leila Pusa ja Timo Talasoja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto Leila Pusa Timo Talasoja Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto klo Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 73 TIETOTURVADOKUMENTTIEN HYVÄKSYMINEN 74 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN OSAVUOSIKATSAUS ILMOITUSASIAT 76 KIINTEISTÖ OY KIHNIÖN SUUTARINPIHAN TALOUDEN TASAPAINOTUS 77 MAAN MYYNTITARJOUS KUNNALLE / OJANIEMI 78 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / MERJA HAAPANIEMI 79 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / JAAK ROOSIMÄGI 80 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / JANIKA ROOSIMÄGI 81 TALOUDEN SOPEUTTAMISTYÖRYHMIEN ESITYKSET 82 TIETOJEN TOIMITTAMINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN LAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISESTÄ 83 TYÖVAPAA-ANOMUS / KATI ALA-RISTANIEMI 84 VIRKAVAPAA-ANOMUS / SIMO KAUKONEN 85 TALOUSKATSAUS VUODEN 2012 TALOUSARVION KEHYKSET

3 Kunnanhallitus TIETOTURVADOKUMENTTIEN HYVÄKSYMINEN 73 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköllä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa -palveluihin (eresepti, earkisto). Palveluja hallinnoi Kela. STM julkaisi itseauditointikriteerit terveydenhuollon organisaatioille. Auditoinnin keskeinen tavoite on taata kaikille sähköisen reseptin (eresepti) käyttäjille yhtäläinen tietoturvataso. ereseptin käyttöönoton edellytyksenä on, että terveydenhuollon organisaatio täyttää auditointivaatimuksissa asetetut tietoturvan minimivaatimukset. eresepti -palveluun liittymisen edellytyksenä on, että organisaatiolla on voimassaolevat ja ajantasaiset tietoturvapolitiikka ja tietoturvaperiaatteet. Tampereen KanTo -projektissa on tuotettu terveystoimen tietoturvapolitiikka ja tietoturvaperiaatteet. Työntekijäjärjestöjä on kuultu YT-menettelyn mukaisesti ATK asiantuntija Tauno Kuusniemi esittelee asiaa kokouksessa. Esittelijä Kihniön kunnanhallitus 1) hyväksyy Terveydenhuollon tietoturvapolitiikan ja tietoturvaperiaatteet, liitteiden nro 1-2 mukaisesti. 2) hyväksyy Terveydenhuollon organisaation käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelman, (liite nro 3 jaetaan kokouksessa). 3) hyväksyy Asiakirjojen, tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- sekä salassapitosopimuksen koskemaan kaikkia Kihniön kunnan työntekijöitä, (liite nro 4 jaetaan kokouksessa) Khall

4 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMISEN OSAVUOSIKATSAUS Liitteenä nro 5 ovat talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset tilanteen mukaan osastoittain laadittuna. Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. Khall

5 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 75 - Pirkanmaan työllisyyskatsaus (6 / 2011). Kihniön työttömyysprosentti oli 5,9 (edellinen 5,7 ). Korkein oli Tampereella 13,3 % ja alhaisin Punkalaitumella 5,5 %. - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Marjamäki Elias / Marjamäki Jani, Marjamäki 15:1, Linnankylä Ojala Matti ja Ojala Ulla / Ala-Nikkola Mika ja Ala-Nikkola Sirpa, Järvilahti 10:12, Kankari Kivelä Mauno ja Kivelä Tuovi / Määttänen Antti ja Määttänen Mira, Koivukallio 16:56, Nerko Yli-Peltomaa Martti ja Yli-Peltomaa Airi / Yli-Peltomaa Tero, Peltola 50:0, Kurki ja Ohraneva III 2:26, Kihniö sekä Ohraneva 10:29, Kihniö Ojaniemi Irmeli, Keski-Kasari Timo, Aalto Katja ja Keski-Kasari Martti / Kannosto Vesa, Rantaketo 14:28, Nerko Lahtinen Matti / Kompsi Heikki ja Kujansuu Sini, Kantti 1:54, Kihniö Martin Eero kp ja Martin Kaisu / Raunama Ulla-Maija ja Raunama Jukka, Leppämäki 3:17, Kihniö Keskinen Martta kp / Rintala Reijo, Harju 12:57, Kihniö Tassi Seija / Saarikoski Krista, Yyteri 12:44, Nerko Morikka Pirkko ja Morikka Esko / Lahtinen Marko, Haavikko 9:54, Nerko Pajunen Esko / Tervajärvi Antti, Pajunen 1:2, Kankari Viikeri Esko / Rantala Juha, Salmi 14:8, Nerko Hirvikoski Reijo ja Hirvikoski Elli / Kaarijärvi Jarmo ja Nykyri Susanna, Nättilä 12:59, Nerko Korhonen Jouko ja Korhonen Kirsti / Lammi Rikhard, Välimaa 1:103, Kihniö Riikonen Jouko ja Riikonen Sirpa / Aaltonen Anne ja Aaltonen Pauli, Koirainaho 17:1, Kankari Kärki Matti ja Kärki Seija / Nurmi Tiina, Urpontie 1 8:130, Kihniö Koivisto Olavi ja Koivisto Irja / Koivisto Marko, Kivihoma 26:4 Kihniö; Koivisto 1:68 Kihniö; Nevala 1:9 Kihniö; Pehkula 1:42 Kihniö ja Heinisuo II 9:22 Kihniö - Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja 28 : Poikkeamislupahakemus, saunamökin rakentaminen, Kihniön kunnan VPK ry 29 : Korjausavustusten myöntäminen 30 : Kunnanhallituksen lausuntopyyntö ryhmäpäiväkotitilojen saneeraamisesta Kiinteistö Oy Kihniön liikekeskuksen tiloihin 31 : Vaasan hallinto-oikeuden päätös Ensio Perälän valituksesta ympäristölupa-asiasta 32 : Ilmoitusasiat 33 : Muut esille tulevat asiat

6 Kunnanhallitus Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirja 61 : Johtavan hoitajan viran aukijulistaminen 62 : Johtavan hoitajan viran täytön haastatteluryhmä 63 : Rintamaveteraanikuntoutuksen myöntäminen : Perusturvaosaston viranhaltijapäätökset 65 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan totetuma : Talousarvion toteutuminen : Ilmoitusasiat 68 : Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen - Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirja 69 : Johtavan hoitajan valinta 70 : Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen - Saapuneet kirjeet: Oikeusministeriö, kirje OM31/52/2011: Vuoden 2012 presidentinvaali Suomen Kuntaliito, Suomen Laasten Parlamentti, kirje , Asettamispyyntö ja ennakkokutsu Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2011, Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa Kuntaliiton yleiskirje 9/80/2011, lakisääteisen liikenne- ja työtapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavan täyskustannusmaksuun liittyvää ohjeistusta Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2011, Elintarvikelain (353/2011) muutosten toimeenpanoa Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2011, Jätelaki uudistuu Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2011, Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2010 nettokuluista Kuntaliiton yleiskirje 13/80/2011, Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2011, Markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta Kuntaliiton yleiskirje 15/80/2011, Asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen arviointimenettely tulee sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013 Kuntatyönantajat, kirje 22/2011, Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset Kuntatyönantajat, kirje 23/2011, Henkilöstörahastolaki (934/2010) kuntaalalla

7 Kunnanhallitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaa, päätös PIRELY/220/07.01/2011, Rakentamisen poikkeuslupa Laurinaho Lauri, Poikkeusta ei myönneta Opetushallitus, päätös 140/381/2011, Valtionavustuksen myöntäminen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Khall

8 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KIHNIÖN SUUTARINPIHAN TALOUDEN TASAPAINOTUS Kvalt: khall: 25 Kiinteistö oy Kihniön Suutarinpihan hallitus on tehnyt kunnalle esityksen enintään euron suuruisen korottoman lainan myöntämiseksi yhtiölle sen taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi. Lainaa nostettaisiin todellisen tarpeen mukainen määrä. Laina-ajaksi esitetään 12 vuotta siten, että ensimmäinen lyhennys erääntyisi Lainan vakuudeksi yhtiö esittää kiinnityksiä Valtiokonttorin euron kiinnitysten jälkeen. Valtiokonttorin lainaa on vielä jäljellä ,18 euroa. Lainaa tarvittaisiin maksurästien hoitamiseen kunnalle, valtiokonttorin lainan lyhentämiseen, aluelämpökeskukseen liittymiseen sekä rakennusten ja pihaalueiden kunnostukseen. Lisäksi yhtiön hallitus esittää kunnan aikaisemmin myöntämien lainojen osalta: - pääoma ,59 euroa (rakentamiseen myönnetty laina) ei perittäisi korkoa ajalta pääoma ,00 euroa, koroton lämpökanaalien uusintaan myönnetyn lainan seuraavien lyhennysten maksatus aloitettaisiin Rivitalot (3 kpl + talousrakennus) valmistuivat vuonna 1993, lämmitysmuoto on öljykeskuslämmitys. Kunta omistaa Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan osakekannan kokonaisuudessaan. Yhtiön taloudellinen tilanne on huono. Huolimatta siitä, että huoneistojen vuokrausaste on ollut koko ajan korkea ja että vuokria on korotettu vuosittain, ei yhtiö ole pystynyt selviytymään kaikista velvoitteistaan. Viivästyskorkoja on jouduttu maksamaan mm. valtiokonttorin lainasta. Khall kvalt: Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihalle myönnetään euron suuruinen koroton laina 12 vuoden takaisinmaksuajalla siten, että ensimmäinen lyhennys erääntyy ettei rakentamiseen vuonna 1992 myönnetystä ,59 euron lainasta peritä korkoa ajalta että lämpökanaalin uusintaan vuonna 2004 myönnetyn euron korottoman lainan seuraavien lyhennysten maksatus aloitetaan Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

9 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan hallitus pyytää kunnanvaltuuston myöntämän enintään euron lainan lyhennyksiin lykkäystä siten, että ensimmäinen lyhennys maksetaan Lyhennyksen lykkäys johtuu Kiint. Oy Kihniön Suutarinpihan taloudellisesta tilanteesta. Esittelijä: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihalle myönnetyn 12 vuoden euron suuruisen korottoman lainan ensimmäistä lyhennystä lykätään erääntyväksi Khall: Keskustelun kuluessa Irja Keskinen esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui koko asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 Kunnanhallitus MAAN MYYNTITARJOUS KUNNALLE / OJANIEMI 77 Eeva ja Jorma Ojaniemi ovat tehneet Kihniön kunnalle myyntitarjouksen omistamastaan noin 3,12 hehtaarin maa-alueesta Kihniön keskustaajamassa. Maa-alue on raakamaata, josta urheilu ja virkistysaluetta voimassaolevassa kaavassa noin 60 %. Hintapyyntö on euroa, josta Ojaniemet ovat valmiita myös neuvottelemaan Esittelijä: Kunnanhallitus hylkää Ojaniemien euron myyntitarjouksen liian kalliina. Lisäksi kunnanhallitus tekee Ojaniemille euron vastatarjouksen tarjotusta 3.12 hehtaarin maa-alueesta. Khall: Keskustelun kuluessa Tarmo Annala esitti, että kunnanhallitus tekee Ojaniemille euron vastatarjouksen. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Tarmo Annala esitti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan liitettäväksi.

11 Kunnanhallitus SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / MERJA HAAPANIEMI 78 Merja Haapaniemi pyytää 11.8 päivätyllä anomuksella toistaiseksi voimassaolevaa sivutoimilupaa virka-ajan ulkopuolella tapahtuvaa kielten opetusta varten Voimassaolevan hallintosäännön 17 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Esittelijä: Kunnanhallitus myöntää Merja Haapaniemelle anomuksen mukaisen sivutoimiluvan. Sivutoimilupa on voimassa toistaiseksi. Khall:

12 Kunnanhallitus SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / JAAK ROOSIMÄGI 79 Jaak Roosimägi pyytää 15.8 päivätyllä anomuksella toistaiseksi voimassaolevaa sivutoimilupaa lähinnä viikonloppuihin ja arkiöihin sijoittuvaa päivystystoimintaa varten. Voimassaolevan hallintosäännön 17 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Esittelijä: Kunnanhallitus myöntää Jaak Roosimäelle anomuksen mukaisen sivutoimiluvan. Sivutoimilupa on voimassa toistaiseksi. Khall:

13 Kunnanhallitus SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / JANIKA ROOSIMÄGI 80 Janika Roosimägi pyytää 15.8 päivätyllä anomuksella toistaiseksi voimassaolevaa sivutoimilupaa lähinnä viikonloppuihin ja arkiöihin sijoittuvaa päivystystoimintaa varten. Voimassaolevan hallintosäännön 17 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Esittelijä: Kunnanhallitus myöntää Janika Roosimäelle anomuksen mukaisen sivutoimiluvan. Sivutoimilupa on voimassa toistaiseksi. Khall:

14 Kunnanhallitus TALOUDEN SOPEUTTAMISTYÖRYHMIEN ESITYKSET 81 Vuoden 2011 talousarvioraamin yhteydessä hallintokuntia kehotettiin hakemaan ennakkoluulottomasti ratkaisuja kustannusten hallitsemiseksi virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistoiminnan avulla. Talouden sopeuttaminen tuleville vuosille vaatii perusteellista eri menolajien tarkastelua ja arviointia tulojen kehityksestä. Vakavasti joudutaan pohtimaan palvelurakennetta ja siitä mistä ollaan valmiita luopumaan. Huomiota tulee kiinnittää myös työn organisointiin ja työprosessien kehittämiseen tehokkuuden lisäämiseksi. Erityisen tehokas tapa nostaa tuottavuutta on valtakunnallisten ns. hyvien käytäntöjen mallintaminen omassa palvelutuotannossa. Verotuksen ja eri maksujen ja taksojen tasoa joudutaan arvioimaan suhteessa palvelutasoon. Erityisesti painopiste tulee olla vuodessa 2011 ja sitä seuraavissa taloussuunnitelmavuosissa. Esittelijä: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallintokuntien taloudellisten sopeuttamistyöryhmien tämän hetkisen tilanteen, liitteet nro 6 8. Khall:

15 Kunnanhallitus TIETOJEN TOIMITTAMINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN LAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISESTÄ 82 Valtioneuvoston asetuksella kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle (558/2011) säädetään tiedoista, jotka kunnan tulee toimittaa valtiovarainministeriölle kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007, jäljempänä puitelaki) 5 :ssä palveluiden järjestämiselle säädettyjen velvoitteiden täyttymisen arvioimiseksi. Tämä on valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virallinen tietojenkeruukysely, jolla kartoitetaan kuntien päätöksenteon tilanne koskien velvoitteiden täyttämistä. Puitelain 5 :n 3 momentin mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, on oltava vähintään noin asukasta. Väestöpohjavelvoitteen tulee täyttyä viimeistään Yhteistoiminta-alueille tulee siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996). Sosiaalihuollon palvelut tulee siirtää alueelle viimeistään Lain 5 b :ssä edellytetään, että kuntien valtuustot tekevät näiden velvoitteiden täyttämisestä sitovat päätökset mennessä. Tällä kyselyllä kartoitetaan kuntien päätöksenteon tilanne velvoitteiden täyttämisestä. Kunnan vastaus tulee palauttaa klo mennessä. Kyselyyn tulee vastata kunnan valtuuston päättämien kunta- ja palvelurakenneratkaisujen mukaisesti, mutta lomakkeen käsittelyä kunnallisissa hallintoelimissä ei edellytetä. Vastausten saamisen jälkeen ministeriöt käynnistävät syksyllä 2011 neuvottelut sellaisten kuntien kanssa, jotka eivät täytä puitelain velvoitteita. Valtioneuvosto tekee tämän jälkeen tarvittavat päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan mennessä. Tässä yhteydessä valtioneuvosto myös arvioi väestöpohjaa koskevat poikkeukset perusteineen. Mikäli kunta aikoo vedota johonkin puitelaissa säädetyistä poikkeusperusteista tai hakea poikkeusmahdollisuutta, tulee kunnan vedota perusteeseen/ hakea poikkeusmahdollisuutta tämän kyselyn kautta. Poikkeaminen vaatii valtioneuvoston päätöksen, joita ei ole aikaisemmin tehty.

16 Kunnanhallitus Myös niiden kuntien, joiden on katsottu päässeen olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman lähelle vähintään noin asukkaan väestöpohjavaatimusta (ns. exit), tulee hakea poikkeusmahdollisuutta tämän kyselyn kautta. Erillistä hakemusta ei tämän lisäksi tarvitse lähettää. Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle oikeuden poiketa sosiaalihuollon tehtävien siirrosta, jos alueella ollaan muodostamassa viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä puitelain vaatimukset täyttävää kuntaliitosta tai järjestämässä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä suuremmissa kokonaisuuksissa kuin mitä puitelain mukaisista päätöksistä johtuu. Tätä poikkeamisoikeutta ei haeta tämän kyselyn kautta, vaan erikseen sosiaalija terveysministeriön myöhemmin antamien ohjeiden mukaisesti mennessä. Valtioneuvoston tulee tehdä asiasta päätös viimeistään Esittelijä: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 9 olevat vastaukset valtiovarainministeriölle toimitettavaksi. Khall:

17 Kunnanhallitus TYÖVAPAA-ANOMUS / KATI ALA-RISTANIEMI 83 Suuhygienisti Kati Ala-Ristaniemi pyytää päivätyllä anomuksella työvapaata toisen tehtävän hoitamista varten ajalle Voimassaolevan hallintosäännön 15 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Esittelijä: Kunnanhallitus myöntää suuhygienisti Kati Ala-Ristaniemelle anomuksen mukaisesti työvapaata toisen tehtävän hoitamista varten ajalle Työvapaa on palkaton. Perusteena Ala-Ristaniemen työvapaalle on: -Ala-Ristaniemi työskentelee virkavapautensa ajan saman yhtiön palveluksessa jolle Kihniön kunnan hammashoito on ulkoistettu. Khall:

18 Kunnanhallitus VIRKAVAPAA-ANOMUS / SIMO KAUKONEN 84 Hammaslääkäri Simo Kaukonen pyytää päivätyllä anomuksella palkatonta virkavapaata Kihniön kunnan palveluksesta ajalle Voimassaolevan hallintosäännön 15 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Esittelijä: Kunnanhallitus myöntää hammaslääkäri Simo Kaukoselle anomuksen mukaisesti virkavapaata ajalle Virkavapaa on palkaton. Perusteena Kaukosen virkavapaalle on: - Kaukonen työskentelee virkavapautensa ajan Attendo Medone nimisen yhtiön palveluksessa, jolle Kihniön kunnan hammashoito on ulkoistettu. Kaukonen jatkaa kihniöläisten hammaslääkärinä. Khall:

19 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi. Khall

20 Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION KEHYKSET 86 Vuoden 2012 talousarvion laadinta on käynnistymässä ja kunnanhallituksen tulisi antaa hallintokunnille tavoitteelliset menokehykset, jotta valmistelun tuloksena syntyvät ehdotukset sopisivat käytettävissä oleviin tuloihin mahdollisimman hyvin. Liitteenä nro 10 on ehdotus vuotta 2012 koskevaksi hallintokuntakohtaiseksi menokehykseksi sekä sen pohjalta tehty tulosennuste. Valtionosuuksissa on kasvua arvioitu 1,3 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Lopullisia tietoja ensi vuoden valtionosuuksista on saatavissa vasta vuoden vaihteessa. Verotuloennusteet ovat kesäkuun ennusteiden mukaiset. Syyskuussa on luvattu vielä uudet ennusteet. Verotulot on laskettu nykyisten veroprosenttien mukaisena. Esittelijä Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2012 talousarvion hallintokuntakohtaiset menokehykset liitteen nro 10 mukaisesti ja pyytää lautakuntia laatimaan omat talousarvioesityksensä lokakuun loppuun mennessä. Khall

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 24.8.2011 78 Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot