TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Paasio Pertti Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Kanervavuori Mirjo vara Huovinen Pentti Saksa Kirsti Hermonen Merja Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu kv:n pj kv:n vpj tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Suominen Ari Lehikoinen Jouni Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 353 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 355 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 356 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 357 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Puhakka ja Pekka Saarela. 358 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja - Yhteisen lähetystyön toimikunnan pöytäkirja 3/ Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 3/ Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 4/ Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/ Yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 4/ Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 6/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISKUNNALLISEN TYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto perusti yhteiskunnallisentyön diakoniatyöntekijän viran diakoniakeskukseen. Virka on ollut haettavana seuraavin hakukuulutuksin Turun Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä kirkon rekrytointisuvuilla: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien iä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän diakoniakeskuksessa on haettavana YHTEISKUNNALLISEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän tehtävänä on vastata seurakuntayhtymässä tehtävästä sinkkutyöstä, toimia työttömien ja työttömyysuhan alla olevien kanssa tehtävässä työssä sekä osallistua päihdetyöhön seurakuntayhtymässä. Viranhaltija toimii osana diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimiä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä viran erityistehtävien hoitamisen edellyttämä työkokemus. Viran hoitamisessa tarvitaan aloitteellisuutta, osallistuvaa ja yhteisöllistä työotettava, hyviä yhteistyötaitoja, kykyä verkottua sekä työelämän kysymysten ja päihdetyön tuntemusta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmässä 502 (2277,40 ). Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista lisää max 15 %, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon. Tiedusteluihin vastaa diakoniajohtaja Hannu Suihkonen p Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti ilmoituksessa olevasta linkistä hae tätä työpaikkaa viimeistään Vaihtoehtoisesti kirjallisesti osoitteeseen: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kirjaamo PL Turku Hakemus koskee vain tätä avointa työpaikkaa

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 12. Hakemusten perusteella laadittu hakijaluettelo kuuluu seuraavasti: Liite Diakoniatyön johtokunta nimesi kokouksessaan työryhmän hoitamaan viran täyttöprosessia. Työryhmään nimettiin diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Annika Sirén, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteiskunnallisen työn teologi Petri Laitinen, diakoniasihteeri Sari Niemelä ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen. Työryhmä kutsui hakijoista neljä haastatteluun. Haastattelussa kartoitettiin hakijoiden käsitystä osallistavista ja yhteisöllisistä työmenetelmistä, hakijoiden kykyä toimia sekä ryhmien että yksilöasiakkaiden kanssa, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä ja kokemusta verkostoitumisesta, päihdetyön sekä yhteiskunnallisen työn tuntemusta ja kokemusta uusien työmuotojen ja menetelmien aloittamisesta. Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä viran erityistehtävien hoitamisen edellyttämä työkokemus. Hakijoista Hanna Vahtolalla ja Satu Pietilällä on eniten viran kelpoisuusvaatimuksessa edellytettyä työkokemusta. Hakijoiden työkokemuksen sekä haastattelussa saadun kokonaiskäsityksen perusteella, haastattelut suorittanut työryhmä katsoi yksimielisesti sosionomi (AMK) diakoni Hanna Vahtolan sopivimmaksi yhteiskunnallisentyön diakoniatyöntekijän virkaan. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää kirjeessään kirkkoneuvostolle, että yhteiskunnallisentyön diakoniatyöntekijän virkaan valittaisiin sosionomi (AMK) diakoni Hanna Vahtola ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502/20 mukainen. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran toimenkuva on liitteenä: Liite Kirkkoneuvosto päättää valita diakoniakeskuksen yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän virkaan sosionomi (AMK) diakoni Hanna Vahtolan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502/20 mukainen. Valintaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran toimenkuva on liitteen 2 mukainen.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus sosionomi (AMK) diakoni Hanna Vahtolalle ja muille virkaa hakeneille, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, nimikirjan pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 360 HALLINTOSIHTEERI ARMI LAAKSOSEN IRTISANOUTUMISILMOITUS Hallintosihteeri Armi Laaksonen on toimittanut kirkkoneuvostolle osoitetun ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään: Pyydän kohteliaimmin eroa hallintosihteerin virasta siirtyäkseni eläkkeelle. Palvelussuhteeni viimeinen päivä on Samalla kiitän vuosikymmenistä, jotka olen saanut tehdä mielenkiintoista työtä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa kolmen eri hallintojohtajan alaisena. Erityisen kiitokseni kohdistan nykyiselle esimiehelleni Hannu Kalliolle, joka myötäelävänä ja kannustavana johtajana on luonut hallintovirastoon miellyttävän työilmapiirin. Kirkkoneuvosto päättää merkitä hallintosihteeri Armi Laaksosen ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Armi Laaksosta arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Armi Laaksoselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 361 HALLINTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Hallintosihteerin virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle lukien. Hallintosihteerin rooli seurakuntayhtymän hallintovirastossa on keskeinen. Yhtymähallinnon johdon jokapäiväisen työn tukemisen lisäksi hallintosihteerin itsenäinen valmistelu- ja toteuttamisvastuu on huomattavan laaja. Tämä on mahdollistanut sen, että yhtymän päätöksentekoon ja henkilöstöhallintoon liittyvä keskushallinto on mitoitukseltaan pysynyt tehokkaana. Monipuolista osaamista ja itsenäistä työskentelyotetta edellyttävän viran

6 Yhteinen kirkkoneuvosto tehtävät ovat muotoutuneet pitkäaikaisen haltijansa laajan ja monipuolisen osaamisen mukaisiksi. Eläkkeelle siirtyvä hallintosihteeri on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hallintoviraston ohjesäännön yleistä toimistotehtävien kelpoisuusehtoa ei ole tarkoitus muuttaa tämän viran täyttämisen vuoksi, mutta viranhakukuulutuksessa tuodaan esille tehtävän vaativuus, jotta tehtävä kiinnostaisi mahdollisimman hyvin potentiaalisia hakijoita. Hakukuulutus laitetaan Turun Sanomiin ja rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu 10 seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien iä on n ja työntekijöitä 540. Hallintovirasto johtaa seurakuntayhtymän yleistä hallintoa ja resurssien käyttöä sekä huolehtii seurakuntayhtymän sidosryhmäyhteistyöstä. Työnantajapolitiikan koordinointi on keskeisessä asemassa. Hallintovirastossa on avoinna eläkkeelle siirtymisen vuoksi HALLINTOSIHTEERIN VIRKA Hallintosihteerin päätehtävänä on toimia hallintojohtajan sihteerinä. Tehtäviin kuuluu johdon ja yleisen hallinnon toimivuuden tukeminen asioiden valmistelun, toimeenpanon ja yhteistyöverkoston ylläpitämisen osalta. Hallintosihteerin tehtävänkuva sisältää lisäksi vaativien henkilökunnan koulutuspäätösten valmistelun ja koulutusjärjestelyt. Lisäksi hallintosihteeri vastaa monipuolisista tiedonhankinta-, tiedotus- ja yhteydenpitotehtävistä seurakuntayhtymän sisällä ja sen ulkopuolelle. Tehtävässä korostuu itsenäinen työskentelyote, vaativien asiakokonaisuuksien hallinta, tarkkuus ja yhteistyökyky. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu. Hallintoviraston ohjesäännön mukaan viran kelpoisuusehtona on tradenomin tai merkonomin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Käytännössä korkeakoulutasoinen koulutus tarjoaa parhaat lähtökohdat tehtävässä menestymiseen. Työkokemuksen arvioinnissa tullaan erityisesti arvostamaan kokemusta itsenäisestä asioiden valmistelusta ja kirjallisen materiaalin tuottamisesta. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on vaativuusryhmään 503 pohjautuen 2691,36 euroa. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa. Virkaan sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi ilmoitus laitetaan Kotimaahan lyhennettynä. Hakuaika päättyy ja virka pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää julistaa hallintosihteerin viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus hallintojohtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 362 PANSION SEURAKUNTATALON MAA-ALUEEN MERKITSEMINEN TASEESEEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Valmet Oyj, nykyisin Metso Oyj, tekivät sopimuksen, jonka perusteella vanhan Pansion seurakuntatalon vuokralla ollut maa-alue, määräala Turun kaupungin Pansion kaupunginosan 38 korttelin tontista nro 6, sekä vieressä sijainnut asuinkerrostalo, ns. Insinööritalo, tulevat seurakuntayhtymän omistukseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksoi tositenumerolla kauppahinnasta mk ( ,85 eur). Sopimuksen mukaan loppuosa mk kauppahinnasta erääntyisi maksettavaksi, kun myydylle alueelle saadaan laaditun asemakaavamuutosluonnoksen mukainen asuinrakennusalueeksi vahvistettu asemakaava sekä luonnoksen mukainen rakennusoikeus, yhteensä krs-m², josta lisärakennusoikeutta 950 krs-m². Sopimusta laadittaessa oli ajatuksena, että vuonna 1991 laadittua asemakaavamuutosta vietäisiin pikaisesti eteenpäin. Näin ei ole tapahtunut eikä kaavan muuttaminen ole vieläkään ajankohtainen. Loppukauppahinta mk ( eur) on ollut maksamattomana yli 15 vuotta. Kirkkovaltuuston kokouksessa päätettiin Metso Oyj:n esityksen pohjalta, että loppuosa kauppahinnasta kuitataan maksetuksi, kun seurakuntayhtymä maksaa kauppasummasta puoliosuuden euroa. Vuonna 1998 seurakuntatalouksissa oli vielä käytössä vanha kirjanpitojärjestelmä, jossa investoinnit maksettiin menoina pääluokasta 7 Pääomatalous. Tositenumerolla / 1998 maksettu mk:n kauppahinta käsiteltiin kirjanpidossa siten, että maa-alueen osuudeksi merkittiin mk ( ,89 eur) ja rakennuksen eli Insinööritalon osuudeksi mk ( ,96 eur). Insinööritalo merkittiin vuoden 1998 tilinpäätöksessä kuitenkin taseeseen mk:n ( ,80 eur) arvoisena eikä pääomatalouden pääluokassa kirjanpitoon merkittynä markkana. Vastakirjauksena oli Peruspääoman lisäys. Laskentatoimen uudistuksen yhteydessä keskuskirjanpidon käyttöomaisuudelle vahvistettiin tasearvot. Alkuarvostus tehtiin arvostamalla omaisuus taseeseen hankintahintaan perustuen niin, että tasearvo kertoi

8 Yhteinen kirkkoneuvosto poistamattoman hankintamenon määrän. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kirkkovaltuusto vahvisti käyttöomaisuuden alkuarvostukset ja poistosuunnitelmat Insinööritalon arvoksi vahvistettiin mk ( ,80 eur). Loppukauppahinnan maksamisen yhteydessä kaupan kohde maa-alueen osalta tulee merkitä taseeseen hankinta-arvostaan. Maa-alueista ei tehdä poistoja, joten taseeseen merkittäväksi tuleva hankinta-arvo kokonaisuudessaan muodostuu vuonna 1998 maksetun kauppahinnan maa-alueeseen kohdistuvasta osuudesta sekä kirkkoneuvoston päätöksellä maksettavaksi tulevasta loppukauppahinnasta. Kaupan kohde on määräala M501, jota ei ole merkitty taseeseen miltään osin. Kun suoritetusta mk:n kauppahinnasta mk käsiteltiin Insinööritalon hintana, jäi maa-alueen osuudeksi mk eli ,05 euroa. Kun tämä osuus maa-alueen kauppahinnasta merkitään taseeseen, vastakirjauksena on Peruspääoman lisäys. Peruspääoman muutokset tehdään kirkkovaltuuston päätöksellä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Valmet Oyj:lle, nykyisin Metso Oyj, maksettu kauppahinnan osa ,05 euroa Pansion kaupunginosan 38 tontista nro 6 lohkotusta määräalasta merkitään taseeseen Maa- ja vesialueiden tiliryhmään hyödykkeenä nro M501 ja että vastakirjauksena on Peruspääoman lisäys. Tiedoksi kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 363 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU ELO- KUUN LOPUSSA Elokuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liite Heinäkuun toteutumavertailun yhteydessä on selvitetty Kuusiston vesiosuuskuntaan liittymisestä aiheutuneet kustannukset. Kyseessä on investointi mutta tarkoitukseen ei ole määrärahaa vuoden 2013 investointisuunnitelmassa. Selvitys satunnaisista tuotoista on selostettu toukokuun toteutumavertailun yhteydessä. Toukokuun toteutumavertailun yhteydessä on selvitys myös siitä, miksi kohteilla Keskusrekisterin tilamuutos ja Kunstenniemen majoitusrakennuksen laajentaminen on ylitystä.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Hannunniitun asuintalojen peruskorjauksen käänteinen toteutuma on selostettu huhtikuun toteutumavertailun yhteydessä ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden perusparannuksen investointitulon selostus maaliskuun toteutumavertailun yhteydessä. Pitkäaikaisten lainojen lisäyksenä rahoituslaskelmassa on Varissuon asuintalojen parvekkeiden korjaukseen nostettu euron suuruinen viiden vuoden laina, josta tehtiin päätös kirkkovaltuustossa Vuosikate on elokuun lopun tilanteessa ,73 euroa. Kassavarojen lisäys tammi elokuussa on ollut ,60 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi elokuun tiliaseman ja investointien toteutumavertailun. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 364 MAARIT NISSILÄN TEOSLAINAUSPYYNTÖ Kuvanveistäjä Maarit Nissilä on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lainaksi Auran Galleriassa pidettävään Silloin ja yhä -näyttelyyn keskusrekisterin tuloaulassa olevaa Maarit Nissilän veistosta Neidot, inv.nro Lainapyyntökirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää suostua Maarit Nissilän teoslainauspyyntöön edellytyksellä, että Nissilä vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten kuljetuksista, vakuutuksista jne. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan hoitamaan lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus Maarit Nissilälle ja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto PÄIVÄHOIDON USKONTOKASVATUKSEN TUKEMINEN TURUN JA KAARINAN SEURA- KUNTAYHTYMÄSSÄ Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen nousi kirkkoneuvostossa keskusteluun kevään budjettisäästötyön aikana, jolloin puhuttiin varsinkin perinteisen mentoritoiminnan lopettamisesta. Kasvatusasiain johtokunta keskusteli asiasta 86/ ja päätti asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän näkökulmasta: Miksi päivähoidon tukeminen on tärkeää? Aikaisemman toiminnan arviointi ja hyvien uskontokasvatukseen liittyvien käytäntöjen kartoitus. Toimintatavan hahmottaminen: miten tukea päivähoidon uskontokasvatusta kattavasti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä (tietyn kaikille päiväkodeille tarjottavan minimitason hahmottelu ja seurakuntakohtaisten syventävien toimintojen kirjaaminen esimerkkeinä). Tarvittava henkilöstöresurssi uskontokasvatuksen tukemisessa ja edistämisessä. Paikallisseurakuntien ja kasvatusasiain keskuksen roolit ja yhteistyö toiminnassa. Lisäksi johtokunta päätti, että omana kokonaisuutenaan raportissa luodaan katsaus iltapäiväkerhotoiminnan uskontokasvatukseen. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 366 TURUN JA KAARINAN N LEIRIKESKUSHINNASTOT AL- KAEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskushinnastojen suurremontti tehtiin vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin hinnastoja selkiytettiin ja kustannusvastaavuutta haettiin elintarvikekustannusten hintojen pohjalta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Kuluneen runsaan vuosikymmenen aikana hinnastoa on teksteiltään tarkennettu itse hintarakenteen pysytellessä indeksiin sidottuna kutakuinkin tuolloin laaditulla tasolla. Tarkentuneiden tilastojen myötä on kustannusseurantaa viime vuosina pystytty tarkastelemaan entistä paremmin. Toiminta on osoittautunut voimakkaan tappiolliseksi. Vuonna 2012 kokonaistappio (kasvatusasiain keskuksen ja kiinteistötoimiston menot vähennettynä toiminnan tuotoilla) oli euroa. Teoreettinen itsekannattava vuorokausihinta oli euroa, hinnaston mukainen keskihinta euroa ja keskimääräinen vuorokausituotto euroa. Yhtymän heikentyneen taloustilanteen takia on hinnastoja nyt tarkasteltu uudelleen. Tavoitteena on ollut laatia hinnasto, joka teoreettisesti toisi 0- tuloksen tai pienen voiton. Hinnaston ateriakustannukset on laskettu elintarvikkeiden hinnoista kertoimella 2.5, joka kattaa valmistuskulut. Uutena elementtinä on otettu mukaan porrastettu majavuokra, joka kattaa ne kulut, joita ateriakustannukset eivät kata ja jotka pyrkivät ohjaamaan käyttöä tasaisemmin eritasoisten majojen välillä. Majat on jaettu kolmeen kategoriaan: yleinen (kategoria 1), Mäntykallio+Eriksgården (kategoria 2) sekä Sinappi, Kunstenkari ja Kunstenpää (kategoria 3). Näin lasketun sponsoroimattoman vuorokauden hinnaksi on saatu euroa. Koska yhtymän leirikeskusten asiakkaat ovat tottuneet erittäin edullisiin hintoihin, on todellista hinnan nousua hillitty alennusprosenteilla, siten, että oman toiminnan lasten alennusprosentti on 60 % ja aikuisten 40 %. Ulkopuolisella toiminnalla vastaavat prosentit ovat 30 % ja 20 %. Ulkopuolisiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Tällä tavalla veroeuroin leiriläisiä tuettaessa on hinnannousu esityksessä omalla toiminnalla 2.92 euroa vuorokaudelta ja ulkopuoliselta 5.80 euroa; keskimäärin 4.36 euroa. Uudistetun laskentaperiaatteen pohjalta leiritoiminnan hintataso jää poliittisen päätöksen varaan. Mikäli katsotaan, että leiritoimintaa tulee tukea paljon, pidetään alennusprosentit korkeina, mikäli taas tappiota halutaan pienentää voidaan prosentteja laskea. Päätöksiä tehtäessä on kuitenkin pyrittävä maltillisiin muutoksiin, koska käyttäjät helposti kiinnittävät huomiota leiritoimintaan ohjattavien eurojen sijaan siihen, miten hinnat yksittäisen leiriläisen kohdalla muuttuvat. Siinä pienikin muutos koetaan suurena ongelmana. Liite Liite 1 : Kasvatusasiain johtokunta 90/ Liite 2 : sisäiseksi hinnastoksi. Liite 3 : yleiseksi hinnastoksi. Liite 4 : Leirihinnastojen laskentaperusteet.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite 5 : Ateriahintojen määritteleminen (kurssikeskusten hoitajat) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskushinnastot alkaen liitteissä esitetyssä muodossa. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Marja Ruusulle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 367 KUPITTAAN HENRIKINPOIKIEN S/Y HENRIKA-ALUKSEN KONEREMONTIN LAINOITUS Kupittaan Henrikinpojat ovat ottaneet yhteyttä lippukunnan s/y Henrikaaluksen koneremontin lainoittamisesta. Vanha kone on tullut tiensä päähän ja uuden koneen hankinta maksaa kaikkine kuluineen noin euroa. Lippukunta pystyy itse suorittamaan summasta puolet. Koska perinteisen kolmikantarahoituksen käyttö ( 1/3 lippukunta, 1/3 yhtymä, 1/3 yhtymän lainaa) ei ole mahdollista käytössä olevien harkinnanvaraisten varojen tultua jo aiemmin sidotuiksi Lätynkääntäjien edessä olevaan aluksen vaihtoon, on Kupittaan Henrikinpoikien kanssa sovittu, että heille riittää yhtymärahoitukseen pitkäaikainen, koroton laina. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 94/ ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymä myöntää Kupittaan Henrikinpoikien s/y Henrikan koneremonttiin euron korottoman, 10 vuoden mittaisen lainan, jolloin laina ajaksi lasketaan vuodet Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Kupittaan Henrikinpoikien s/y Henrikan koneremonttiin euron korottoman, 10 vuoden mittaisen lainan, jolloin laina ajaksi lasketaan vuodet Ilmoitus Kupittaan Henrikinpojille, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 368 MUUTOKSENHAKU Liite

13 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Maria Puhakka Pekka Saarela Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu invirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot