MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI MELANVILAUTTAJAT RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI MELANVILAUTTAJAT RY 2.6.2015"

Transkriptio

1 MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Yleistä melonnasta 3. Melanvilauttajat ry:n toiminta 4. Melonnan aloittaminen MeVissä 5. Melontataitojen kehittäminen ja yhdessä harrastaminen 6. Seuran vajat, kalusto ja varusteet 7. Yleistä seuran vajojen käyttämisestä 8. Seuran kanoottien ja varusteiden käyttäminen 9. Toiminta melomaan lähdettäessä ja vajalle palattaessa 10. Kanoottien kuljettamisesta 11. Melontaturvallisuudesta 12. Reittejä ja retkikohteita lähiseuduilla 13. Seuran kalusto Tuomion vajan sijainti ja vesistökartta 15. Naattian vajan sijainti ja vesistökartta Seuraretkellä Linnansaaren vesillä. Meloja Rasvangilla.

3 1.JOHDANTO KädessäsionopasvihkonenjokaisellemelontaaMelanvilauttajatry:ssäharrastavalle. Opastoimiierityisestialoittelevanseuramelojantukena,muttatarvittaessamyöskokeneen melojanmuistinvirkistyksenä.vihkoseenonkoottuhyödyllisiäjavälttämättömiäkin perustietojaja ohjeitaseurassatoimimisestasekäyhteistenvajojenjakanoottien käyttämisestä.oppaassaesiteltyjäyhteisiäsääntöjäjaohjeitaonjokaisenseuralaisen noudatettava.vihkoseenonsiissyytäperehtyähuolellajasekannattaasäilyttää. Oppaassamainittujaohjeitajasääntöjänoudatetaanvähintäänvuoden2015loppuunasti. Opastapäivitetääntarvittaessavuosittain.Josoppaanlinjauksiintehdäänmerkittäviä muutoksia,postitetaanpäivitettyopasjäsenille,taimuutoksistatiedotetaanmuuten. Ajantasaisetmaksutiedotlöytyvätainaseurannettisivuiltawww.melanvilauttajat.fi. Josoletuusijäsen,Melanvilauttajattoivottaasinutlämpimästitervetulleeksiseuraanja melontaharrastuksenpariin! Oppaaseenliittyvätkommentitjamuutosesityksetvoilähettääjohtokunnalle.Yhteystiedot löytyvätseurannettisivuilta. 2.YLEISTÄMELONNASTA Melonnanharrastaminensopiikaikille.Melontaonluonnonläheistäulkoliikuntaa,jonka rasituksenjakestonvoijokainenvalitaitselleensopivaksi.melonnassaonmyösuseita alalajeja jotkutharrastavatleppoisiailtamelontalenkkejä,toisethaluavatkokeavauhdin hurmaakuohuvienkoskienseassa.näinonmevissäkin.kaikkienkohdallamelontajoka tapauksessakohentaasekähenkistäettäfyysistäkuntoa. Seurankauttaharrastettunamelontaonerittäinedullinenlaji.Seuranvuosimaksutjäävät kymmeniineuroihin,kunomastakanootistajavarusteistajoutuupulittamaanvähintään 1000euroa.Laadukaskajakkivarusteineenmaksaahelposti2000euroa. LisätietoamelonnastalöydätesimerkiksiSuomenMelonta jasoutuliittory:nnettisivulta MelontaaKeiteleellä.Kannellaolennaisia LeppoisaamelontaaNaarajoella. varusteita:karttajakompassisekäjuomapullo. MELANVILAUTTAJATRY

4 3.MELANVILAUTTAJATRY:NTOIMINTA Melanvilauttajatryonperustettu EnnenMelanvilauttajiaeiKeski Suomessa olluttoimivaamelontaseuraavuosikymmeniin.melanvilauttajiennimijuontaajuurensa melojienensitervehdykseenvesillä kaukaamelojistanäkyyvainvilahtaviamelojen lapoja. YleistäMeVistä MelanvilauttajatelituttavallisemminMeVionmelonnanyleisseura.MeVissäharrastetaan kaikkiamelonnanlajeja.seurankotipaikkaonjyväskyläjatoiminta alueenakeski Suomi. MeVintoimintaankuuluvatesimerkiksiretketjalenkitjärvillä,merellä,joillajakoskissa, melontakurssienja tapahtumienjärjestäminen,yhteistenkanoottivajojenhallinnointisekä kanoottienjamelontavarusteidenhankkiminenjavuokraaminenseuranjäsenille.mevi pyrkiiedistämäänmonipuolistajaturvallistamelontaharrastustasekä melontamahdollisuuksiakeski Suomessa. Yhteisistäasioistapäättäminen MeVilläonjohtokunta,johonkuuluupuheenjohtaja(eliylimelanvilauttaja)jakuusijäsentä. Lisäksiseuranjohtoonkuuluumuitavapaaehtoisiatoimihenkilöitä.Tärkeimmätpäätökset tehdäänseuransyys jakevätkokouksissa.seuranjajohtokunnankokouksetovatkaikille jäsenilleavoimia jamuutenkintoimintaankaivataanainalisääuusiaahkeroijia!lisää kannattaakysellävaikkapajohtokunnanjäseniltä. Seura asioistatiedottaminen Tapahtumista,jäseneduistasekäyhteisistäretkistäjalenkeistäsaaajantasaisintatietoa seurannettisivuiltawww.melanvilauttajat.fi.toiminnastajatapahtumistatiedotetaanlisäksi muutamankerranvuodessapostitettavallaseuralehdellä,vajojenilmoitustauluillasekä listallevoiliittyänettisivujenkautta (muistathantarvittaessapäivittääosoitteesi!).seurallaonmyösomapuhelin( ),jokaonyleisimminseuranpuheenjohtajallataivarapuheenjohtajalla.Puhelimen välityksellävoikysellämistätahansaakuutistaseuraantaimelontaanliittyvästäasiasta. VilahteleviamelojaTuomiojärvellä. SeuranGoltzianaMarlinSuomiMeloossa Naarajoella.HuomaakajakinkeulallaKauno Lehtomäenvuolemamaskotti. MELANVILAUTTAJATRY

5 4.MELONNANALOITTAMINENMEVISSÄ MeVionmelonnanyleisseurajaseurantoimialueenaonKeski Suomi.Mistätahansa melonnanalalajistakiinnostuneetkeskisuomalaisetvoivatsiisliittyämeviin.melonnan harrastaminenmevinkauttaonedullistajahelppoa.liittymismaksuseuraanon7 ja vuosittainenjäsenmaksu5/25/30/10 (alle18 vuotias/vähävarainen/aikuinen/perheen kakkosjäsen vuoden2015tilanne). Melonnanperuskurssi JosetoleaiemminharrastanutmelontaataijosetolekäynytSuomenMelonta ja Soutuliitonohjeistuksenmukaistamelonnanperuskurssia,uutenajäsenenäsinuntäytyy osallistuamevinmelonnanperuskurssille.kolmeiltaajakymmenentuntiakestäviä kurssejapidetääntuomiojärvenvesistössälähesviikoittaintoukokuunlopustaheinäkuun alkuun.kurssitsisältävätmuunmuassaperehtymistämelontaanlajinajaharrastuksena, tutustumistamelonnassakäytettäviinkajakkeihinjavarusteisiin,melontatekniikoiden harjoitteluasekäpelastautumisharjoitteita.lisätietoakursseistasaatnettisivuilta. Vajakoulutus Josoletaiemminharrastanutmelontaataijosoletkäynytvirallisenmelontakurssin,voit suoraanliittyämeviin(tällöinkinseurankurssilleosallistuminenonsuositeltavaa).seuran kalustonkäyttöoikeudenjavajojenavaimensaadaksesisinunonkuitenkinosallistuttava ns.vajakoulutukseen,jossaperehdytääntoimintatapoihinvajoillajaseurankalustoa käytettäessä.näitäkoulutuksiajärjestetäänyleensävajatalkoidenjaperuskurssien yhteydessä lisätiedotjatarkatkoulutusajatlöydätnettisivuilta. SeuranohjaajiaTuomiojärvellä. MelontaopetustaLehtisaarenedustalla. MELANVILAUTTAJATRY

6 5.MELONTATAITOJENKEHITTÄMINENJAYHDESSÄ HARRASTAMINEN Melontaharrastuksenalkuvaiheessaonerittäinsuositeltavaalisätutustuakaluston käyttämiseenjaseudunmelontareitteihinseuranyhteistenviikoittaistenlenkkienjaretkien kautta.yleisestiyhteisetlenkitjaretketmuodostavatseuratoiminnanrungon. Viikkolenkit Yhteisettiistai jatorstailenkitpyörivätkokokesäntoukokuultasyyskuulle.tiistainalenkit lähtevätnaattialtajatorstainatuomiolta.molemmatlenkitalkavatklo18.lenkittoimivat silläperiaatteella,ettäpaikallaolijatsopivatkeskenäänreitistä,vauhdistajakohteesta. Yhdessäonmukavampaa,turvallisempaajaopettavaisempaameloakuinyksinään.Osa viikkolenkeistäonohjattuja. Viikkolenkeillevoiilmoittautuamukaanseurannimenhuudossa: joukkueeseen liittymistävarten.nimenhuudossaonmyösjoidenkinmuiden,kutentalvisten uimahalliharjoitustenilmoittautumiset. Pitkätretket Viikkolenkkienlisäksijärjestetäänvuosittainuseitapidempiäkoski jasileänveden(järvija meri)melontaretkiäeripuolillesuomea.koskimelojatkäyvätsäännöllisestikymijoella, RuunaankoskillajaTorniojoellasekäRuotsissajaNorjassa.Retkimelontaaonviime vuosinaharjoitettuesimerkiksisaimaalla,itämerelläjainarijärvellä.seuraonvuosittain osallistunutjoukkueellaanmyössuomensuurimpaanmelontatapahtumaansuomimeloo. Turvallisuusharjoittelu Turvallisuusharjoittelukuuluuolennaisenaosana melontaan.kesäisinjärjestetäänesimerkiksins. puljauspäiviä Tuomiolla tapahtumantarkoituksena onreskuttamisen(pelastamisenja pelastautumisen),tuentojensekä eskimokäännöksenharjoitteluporukalla. Kevättalvisinjärjestetään uimahallikursseja,joilla hiotaanlämpimässäjakirkkaassavedessätuenta, reskutus jaeskimokäännöstaitoja. Koskimelontakurssi Joskoskimelontakiinnostaa,niinseuran koskimelonnanperuskurssipidetäänyleensä heinäkuunlopussataielokuunalussa.kurssilla perehdytäänmelontaanvirtaavassavedessäja koskissa.kurssinkäyminenonhyödyllistätekniikka jaturvallisuusharjoittelua,vaikkeiaikoisi koskimelontaajatkaakaan. UimahallikurssiAaltoAlvarissa. MELANVILAUTTAJATRY

7 6. SEURAN VAJAT, KANOOTIT JA VARUSTEET MeVi hallinnoi useita kanoottivajoja, kymmeniä kajakkeja sekä mittavaa varusteomaisuutta. Seura pyrkii tarjoamaan jäsentensä kanooteille toimivat säilytystilat sekä toisaalta lainattavia kanootteja ja varusteita jäsenille, jotka eivät sellaisia itse omista. MeVillä on Jyväskylässä neljä kanoottivajaa. Yksi sijaitsee Tuomiojärven uimarannan edustalla ja kolme päätukikohdassa Naattialla Päijänteen rannalla. Kaupunki omistaa Tuomion vajarakennuksen, Naattian vajat on rakennettu talkoilla. Vajoilla on yli 50 seuralaisten yhdessä omistamaa kanoottia. Tuomiolta löytyvät mm. seuran koskikajakit, muovinen retkikalusto ja yksi avokanootti, Naattian ensimmäisen Naattian tukikohta. Seuran kajakit ja varusteet vaja n ensimmäinen puolisko on kuvassa oikeanpuoleisen oven takana. varattu seuran kuitukajakeille. Naattian vajojen 2 ja 3 kanootit ovat yksityisiä. Kanoottien lisäksi seura omistaa meloja, aukkopeitteitä, melontaliivejä, kaksi kanoottitraileria, märkäpukuja ja muuta melonnassa tarvittavaa välineistöä kaikki ovat seuralaisten lainattavissa tai vuokrattavissa. Oman kanootin säilyttäminen seuran vajassa Jos kaipaat kanootillesi säilytystilaa seuran vajasta, ota yhteys vajapaikkavastaavaan yhteystiedot löydät nettisivuilta. Yhden vajapaikan vuosivuokra on 30 (2015). Seura on vakuuttanut kaikki vajoissa säilytettävät kanootit. Vajapaikkavuokrat on maksettava vuosittain, muutoin kanoottia ei saa säilyttää vajassa. Jos vajapaikkavuokraa ei makseta vuoden loppuun mennessä, on seuralla oikeus joko poistaa kanootti vajasta tai ottaa se yleiseen seurakäyttöön. Parhaat vajapaikat (alhaalla ja ovien lähellä) on varattu aktiivikäytössä oleville kanooteille olemattomassa tai vähäisessä käytössä olevat kanootit siirretään vajojen taka ja yläosiin. Vajapaikkavuokran maksaessaan ja vastaanottaessaan vajapaikan jäsen hyväksyy edellä mainitut periaatteet. 7. YLEISTÄ VAJOJEN KÄYTTÄMISESTÄ Ensimmäinen askel seuran vajojen ja kaluston käyttämiseen on oman avaimen hankkiminen. Jotta voi saada avaimen, tulee tietysti olla seuran jäsen. Suositeltavaa on myös se, että on maksanut joko käyttöoikeusmaksun tai vajapaikan vuokran. Jäsenen pitää myös osallistua joko melontakurssille tai vähintään vajakoulutukseen. Avaimen saa kurssin tai koulutuksen yhteydessä, kun esittää kuitin maksetusta vaja avaimen pantista (40, 2015). Saatuaan vaja avaimen haltuunsa ja osallistuttuaan vajakoulutukseen jäsen voi käydä vajoilla omatoimisesti. Vaja avain on ehdottomasti palautettava, jos sitä ei enää tarvitse.

8 8. SEURAN KANOOTTIEN JA VARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN Jäsenet voivat käyttää seuran kanootteja kahdella tavalla, päiväkohtaisesti vuokraamalla tai maksamalla käyttöoikeusmaksun. Vuokrauskäyttö Jos jäsen on maksanut pelkästään jäsenmaksun, niin yhden seuran kajakin voi vuokrata hinnalla 7 /vrk (2015). Käyttöoikeuskäyttö Jos jäsen on maksanut jäsenmaksun ja käyttöoikeusmaksun (50, 2015), niin yhtä seuran kajakkia voi käyttää ilmaiseksi yhdellä kertaa maksimissaan 48 tuntia tämän jälkeen alkavista vuorokausista on maksettava 7 /vrk (2015). Yhteisillä seuraretkillä käyttöoikeusmaksu kattaa myös kahta vuorokautta pidemmät laina ajat. Käyttökertojen lukumäärää ei ole rajattu. Kajakkiin kuuluvat varusteet Kanootin vuokratessaan tai lainatessaan saa käyttää ilmaiseksi kanootin yhteyteen kuuluvia varusteita. Näihin kuuluvat melontaliivi, mela, aukkopeitto, sieni, melankarkuremmi, melakelluke, pumppu, varamela, EA laukku, kanoottikärryt, märkäpuku ja kansikompassi. Melontaliivien ja aukkopeiton käyttäminen sekä sienen ja pumpun mukaan ottaminen on pakollista. Kajakkia muihin vesistöihin kuljettaessaan saa käyttää ilmaiseksi vajoilta löytyviä hihnoja ja kiinnitystelineitä. Varusteita saa kerrallaan lainata yhden välttämättömän setin. Seuran kalustoa ja varusteita Naattialla. Vuokra ja käyttöoikeuskäytön ehdot Jäsen saa käyttää seuran kanoottia rajoituksetta päivämelontaan ja korkeintaan kahden vuorokauden melontaretkiin siinä vesistössä, jonka rannalla vaja sijaitsee. Pidemmille retkille ja muihin vesistöihin kaluston lainaamisesta on aina sovittava erikseen soittamalla seuran puhelimeen tai vajavastaavalle näin varmistetaan kaluston saatavuus yhteisiin tapahtumiin (retkille ja kursseille) ja kanoottien oikeaoppinen kuljettaminen muualle. Koskikajakit voidaan kuljettaa ilman erillistä ilmoitusta kahden vuorokauden ajaksi pois vajan vesistöstä. Seuraretket Jos jäsen on maksanut käyttöoikeusmaksun, niin myös kahta vuorokautta pidemmillä virallisilla seuran retkillä kaluston ja varusteiden käyttäminen on ilmaista. Kanootin tai varusteiden viemisestä seuraretkelle ei tarvitse erikseen sopia soittamalla seuran puhelimeen tai vajavastaavan kanssa.

9 Kanootin vuokraus seuraan kuulumattomille Seuran jäsen voi kertaluonteisesti viedä yhden vieraan tutustumaan melomaan jäsenhinnalla, kun melontaretken kesto on maksimissaan neljä tuntia. Muuten jäsen voi vuokrata yhden kanootin seuraan kuulumattomalle hintaan 14 /vrk (2015). Seura ei pääsääntöisesti lainkaan vuokraa kanootteja seuraan kuulumattomille. On erittäin suositeltavaa, että jokainen MeVin kalustoa käyttävä on jäsen ja käynyt melonnan peruskurssin näin varmistetaan turvallisuus ja kaluston oikeaoppinen käyttäminen. Kanoottien varaaminen Jäsen voi varata yhden kanootin itselleen tulossa olevaa retkeä varten. Varaaminen tapahtuu vajoilla olevien varauskalentereiden avulla. Varauksia ei saa tehdä säännöllisiä iltalenkkejä tai vastaavia varten. Varattaessa on aina ilmoitettava varaajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisimman tarkasti varausaika ja se mihin aikoo kanootin viedä. Varaus raukeaa, jos kanoottia ei ole haettu kahden tunnin sisällä varauksen merkitystä alkamisajasta. Turhia varauksia kannattaa välttää. Trailerin vuokraus Seuran traileria voi vuokrata hintaan 20 /viikonloppu (perjantai iltapäivästä sunnuntai iltaan) tai muutoin 10 /vrk (2015). Vastuut ja muuta huomioitavaa Pillillisen melontaliivin ja aukkopeiton käyttäminen sekä sienen ja tyhjennyspumpun mukaan ottaminen on pakollista seuran kalustolla melottaessa. Suositeltavaa on ottaa mukaan myös melakelluke, katkomela varamelaksi ja ensiapulaukku. Jos retkellä on vähintään kaksi kanoottia, on suositeltavaa ottaa mukaan hinausköysi. Seuran kalustoa lainatessaan tai vuokratessaan jäsen on vastuussa sekä itsestään että seuran kanootista ja varusteista. Vuokratessaan kanootin seuraan kuulumattomalle, jäsen on vastuussa sekä kanootista että seuraan kuulumattomasta melojasta. Useamman kuin yhden seuraan kuulumattoman melojan saa viedä seuran kalustolla melomaan ainoastaan koulutettu melontaohjaaja. Jos kanootti tai joku varusteista särkyy tai katoaa käyttäjän virheen vuoksi, on käyttäjä velvollinen korvaamaan tai korjaamaan vahingon. Mahdolliset vauriot kalustolle tai varusteille on pääsääntöisesti aina korjattava itse. Jos vikaa ei osaa korjata, niin vahingosta on ilmoitettava vajavastaavalle tai MeVin kännykkään. Rikkinäinen kanootti on ehdottomasti merkittävä. Kurssien ja muiden seuratapahtumien aikaan seuran kajakit ja traileri on ensisijaisesti varattu niille. Ohjeiden vastainen käytös johtaa seuran kaluston käyttöoikeuden menettämiseen määräajaksi.

10 9. TOIMINTA MELOMAAN LÄHDETTÄESSÄ JA VAJALLE PALATTAESSA Seuraavassa on muistin virkistämiseksi kirjallisesti esitetty vajojen toimintatapakoulutuksen keskeinen sisältö. Toiminta vajalla ennen melomaan lähtemistä Tarkista ehdottomasti kanoottien varauskalenteri vapaiden kanoottien löytämiseksi. Huomioi mahdolliset seuraretket ja tapahtumat. Valitse kanootti mieltymystesi mukaan ja turvallisuus huomioiden. Valitse vain oma tai seuran kanootti seuran kalusto on merkitty MEVI teksteillä. Apua valintaan saat esimerkiksi vajojen ilmoitustaulujen kanoottilistauksesta. Vaativaan keliin tai pitkälle retkelle ei kannata lähteä tuntemattomalla kanootilla. Valitse taitojesi ja kykyjesi mukainen kanootti. Kanna kanootti ulos vajan edustan pukeille tai mahdollisimman tasaiselle ja pehmeälle alustalle. Valitse kanoottiin kuuluvat varusteet mieltymystesi mukaan ja turvallisuus huomioiden. Vähimmäisvarusteita ovat mela, melontaliivit, aukkopeitto, kuivaussieni ja tyhjennyspumppu. Jos et hallitse eskimokäännöstä ja olet liikkeellä yksin, niin melakelluke on myös pakollinen varuste. Tarkista että melontaliiveissä on pilli jos ei ole, vaihda liivit. Tarkista kanootin ja varusteiden kunto. Tarkista erityisesti kanootin käytettävyys (evä/peräsin, jalkatuet, istuin, lastitilat) ja kelluttavuus (vesitiiviit lastitilat tai täydet ilmapussit) sekä melan, aukkopeiton ja melontaliivien kunto. Täytä vajakirja huolellisesti. Vajakirjaan on merkittävä käyttäjän nimi, puhelinnumero, käytettävä kalusto, lähtöaika, arvioitu paluuaika ja lenkin suunta. Pyri ilmoittamaan retkesi kesto ja suunta mahdollisimman tarkasti nämä ovat olennaisia tietoja kaluston käytön ja turvallisuuden kannalta. Jos et ole palannut ajoissa, perääsi saatetaan lähettää etsintäpartio. Vajakirjan avulla seurataan myös kaluston käyttöä ja vuokrien maksamista. Toiminta rannalla ennen melomaan lähtemistä Säädä jalkatuet sopivalle etäisyydelle tämä on tehtävä mahdollisimman tasaisella ja pehmeällä alustalla. Testaaminen on ehdottomasti kiellettyä kivikolla, soraikolla tai vajan edustan pukeilla kajakit eivät kestä pistemäistä painoa. Säädä tarvittaessa peräsimen vaijerien pituus. Säädä tarvittaessa selkätuen etäisyys (meloessa selkätukea ei tarvita siihen nojataan vain tauoilla). Pakkaa kanootti tasapainoisesti. Painavat tavarat sijoitetaan yleensä mahdollisimman alas sekä lähelle kanootin keskipistettä. Tue painavat tavarat siten, etteivät ne pääse liikkumaan. Sulje pakkausluukut huolellisesti jos lastiluukku tipahtaa veteen, se painuu pohjaan. Jos huomaat jonkun lastiluukun karkunarun katkenneen tai olevan huonossa kunnossa, uusi naru. Naruja löytyy yleensä vajojen työkalupakeista. Älä raahaa kanoottia rannalla, vaan kanna se siististi veteen saakka. Vesille mentäessä on kiellettyä työntää melalla pohjasta vauhtia tämä on tyypillisin tilanne, jossa mela katkeaa.

11 Toimintameloessa Kierräyksityisrannatja laituritainariittävänkaukaa,vähintään50metrinpäästä. Naattiallaolemmesaaneetpalautettamelomisestaliianlähelläyksityistontteja. Kierrälintujenpesimäpaikatjalokkiluodot.Valistunutmelojasuojeleeluontoa. Käytävaroenperäsintä,evääjajalkatukia nämäovatyleisimminseuran kajakeistahajoaviaosia.hajoaminenjohtuutavallisestivääränlaisestakäytöstä (liianlähellesäädetytjalkatuettaipolkusimet,tukientaipolkusimienpotkiminen kantapäillä,eväsäätimenrunnominenväkisinjne.). Vajallepalatessa Rantauduvarovasti.Muistanostaaevä/peräsin. Kannakanoottivajanedustanpukeille. Puhdistajakuivaakanoottihuolellisestivajastalöytyvilläsienilläjaräteillä näin seuraavanmelojanonmiellyttävämpääkäyttääkanoottiajakanoottimyössäilyy paremmassakunnossa(vesi syö erityisestikajakkienvälilaipioita). Aukaisekansiluukutjajätäluukutavoimiksi. Tarkistakajakinkuntojatarvittaessahuollakajakki.Josetosaakorjatakajakkia itse,ilmoitakajakinkunnostavajavastaavalletaimevinkännykkään.rikkinäinen kajakkionehdottomastimerkittävä. Nostakajakkivarovastivajatelineeseenoikeallepaikalleen. Ripustarätitkuivumaankuivausnaruille ämpärissäneeivätkuivukoskaan! Huuhteletarvittaessamelontaliivitjaaukkopeitto,jaripustanekuivumaanilmavasti (aukkopeittokajakinkärkeen,näinseuraavanmelojaneitarvitseetsiäpeittoa). Laitamelasiististitelineeseenoikeaanpaikkaan(Tuomionvajallaonerihyllyt kuppi,retki jakoskimeloille). Kuittaasaapumisesivajakirjaan. Siivoavaja.Jätävajavähintäänyhtäsiistiinkuntoonkuinmitäseolitullessasi. Viemieluitenomatroskasivajalta jokujoutuuvajojenroskiksetkuitenkin tyhjentämään. SeuranmelontalaituriTuomiolla. SeuranvarusteitaNaattialla. MELANVILAUTTAJATRY

12 10. KANOOTTIEN KULJETTAMISESTA Kanootteja voi kuljettaa vajoilta muiden vesistöjen äärelle kahdella perustavalla: auton katolla tai trailerilla. Yleensä 1 2 kanoottia kuljetetaan auton katolla ja tätä suuremmat määrät trailerilla. Auton kuljettaja on aina vastuussa kuormasta ja sen kiinnityksestä. Yleisohjeita kuljetusta varten Kanootit pitää kuljettaa tyhjinä. Kiinnitä kanootti luotettavilla kuormaliinoilla. Vajoilta voit lainata näitäkin. Etuosastaan kajakki on hyvä kiinnittää varmuudeksi kahdella liinalla. Räikkäliinoja ei saa käyttää kajakkien kiinnittämiseen. Älä muutenkaan kiristä hihnoja liian tiukalle. Muista kiinnittää sokkopeitot ja kansiluukut huolella. Varmista kuormaliinojen pysyvyys ja kireys matkan aikana. Kuljetus auton katolla Kiinnitä taakkateline huolella auton rakenteisiin. Käytä kuljettamiseen ainoastaan tarkoitukseen suunniteltuja kanoottitelineitä näitä voit lainata vajalta. Kaksikkoa kuljetettaessa täytyy olla erityisen huolellinen. Lyhyellä autolla eli lyhyellä taakkatelineiden kiinnitysvälillä ei kannata yrittää kuljettaa pitkää kaksikkoa. Kanootti saa ulottua edestä enintään yhden metrin ja takaa enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Kanootin painopisteen pitää kuljetettaessa olla telineen keskellä. Kanootin voi sitoa kiinni autoon kuljetustelineen lisäksi perästä ja keulasta tällöin kärkiliinoja ei saa kiristää liian tiukalle. Käytä kuljetuksen aikana kanootin perässä punaista huomioliinaa merkkinä pitkästä kuljetuksesta tämä on pakollistakin, kun kuorma ulottuu vähintään metrin auton uloimman osan takapuolelle. Edessä ylitykset on aina pakollista merkitä. Kuljetus trailerilla Traileri on pääsääntöisesti varattu seuran tapahtumia varten. Traileriin käy sama avain kuin seuran vajoihin. Tarkista liikkeelle lähtiessäsi trailerin kunto, erityisesti renkaiden ilmanpaine. Ota mukaasi rekisteriote tai sen kopio. Tarkista valojen ja jarrujen toiminta. Kiinnitä kanootit siten, etteivät ne pääse liikkumaan sivu tai pituussuunnassa. Suojaa kalusto siten, ettei se hankaudu kiinnitysrautoja vasten. Lukitse traileri ja vararengas kettingillä pysäköityäsi kärryn Naattialle tai jonnekin muualle. Jos joudut peruuttamaan traileria ahtaassa paikassa, suositeltavaa on irrottaa traileri autosta ja siirtää se käsin.

13 11.MELONTATURVALLISUUDESTA Oikeallaasenteellajaoikeinvarusteinharrastettunamelontaeiolevaarallinenlaji. Turvallisuusnäkökohdatpitääkuitenkinjokaisentiedostaaharrastamiseensaliittyen melonnassaonriskinsä,erityisestikylmienvesienaikaan.tärkeintäonvälttäämahdollisia vaaratilanteitaennakolta.turvallisuuttamyöspitääharjoitella hätätilanteessaeivoi alkaaopettelemaantoimimistahätätilanteessa.hyödyllistäjasuositeltavaaonosallistua melonnanperus jajatkokursseille,uimahallikursseille,puljauspäiviinja turvallisuustapahtumiin. Tyypillisiäriskejämelonnassa Tyypillisinlajinomainenriskitilannemelonnassaonyllättäväkaatuminenkanootin kanssajatästäseuraavavedenvaraanjoutuminen.kaatuminenvähintään säikäyttääaina,mahdollistaonmyösloukkaantuminensekävarusteiden kastuminenjahukkaaminen.erityisestikylmienvesienaikaankylmettyminenja jopahypotermiauhkaavatvedenvaraanjoutunutta. Erilaisetnyrjähdykset,venähdyksetjamuutloukkaantumisetovatmelonnassakin ainamahdollisia yleisimminrannallaliikuttaessa,vesillementäessä,vesillä kaaduttaessajarantauduttaessa. Eksymisenriskionolemassaerityisestituntemattomissavesistöissä,hämäränja pimeänaikaansekämuutenhaastavissaolosuhteissa. Lämpöhalvauksenriskionolemassaerityisestikuumimpaankesäaikaan. Nestehukkavoiyllättäämyöskylminävuodenaikoina melojahikoilee märkäpuvuissaanjamuissavarusteissaanyleensämelkoisesti. Sairauskohtauksen(esimerkiksiastmataidiabetes)riskionmelonnanaikanakin olemassa. Perustoimintaohjeitariskienvälttämiseksijahallitsemiseksi Olevalmistautunutvedenvaraanjoutumiseen opettelekursseillaoikeat turvatekniikat,varustauduoikeinjavältäturhiariskejä. Käytäainamelontaliivejäjaaukkopeittoa.Otamelontaretkillemukaanmyös vähintääntyhjennyspumppujakuivaussieni.josetosaaeskimokäännöstä,otaaina mukaasimelakelluke.pidemmillä retkillävaramelaonsuositeltava varuste,samoinporukalla retkeillessähinausvyö. Käytäainakypärääkoskissa. Pidämelastakiinnikaatuessasi. Kiinnitätarvittaessamelakajakkiin karkuremmillä.yksinmelottaessa ilmanmelaaonlähesmahdotonta päästätakaisinkajakkiin. Valitsereittisiolosuhteiden, kokemuksesijakuntosimukaan. Vältäsuurtenselkienylittämistä. Melomieluitenkaverintai kavereidenkanssa. MelakellukkeenkäyttöharjoitteluaTuomiolla. MELANVILAUTTAJATRY

14 Pidä aina lähettyvilläsi eli liivien taskussa vesitiiviisti pakattu kännykkä.vältä veneväyliä ja laivareittejä. Ylitä väylät kohtisuoraan. Muista ettei isoista aluksista usein ole helppoa huomata yksittäistä kajakkia ja melojaa. Varo laivojen ja veneiden aaltoja, ne ovat usein luonnonaaltoja teräväreunaisempia. Hämärässä meloessasi pidä aina mukana vesitiivistä lamppua muuten et voi mitenkään tiedottaa sijainnistasi veneilijöille tai mahdollisille pelastajille. Pidä mukanasi riittävästi juomista ja energiapitoista naposteltavaa. Tarkkaile sääolosuhteita ja omaa jaksamistasi. Älä ota turhia riskejä ja tunne rajasi. Opettele suunnistamaan ja lukemaan karttaa vesillä. Ole selvillä siitä, missä olet menossa tämä helpottaa pelastautumista ja mahdollista pelastamista. Suojaudu auringonpaisteelta, käytä tarvittaessa aurinkovoidetta ja päähinettä. Pidä aina mukanasi kattavaa EA pakkausta. Seuralla on vapaasti lainattavia EA laukkuja. Seuran laukuista löytyy esimerkiksi urheiluteippiä, ensiside, ideaaliside, särkylääkkeitä, laastareita, sideharsoa, kylmägeeliä, asetyylisalisyyliä sisältäviä lääkkeitä, vatsalääkkeitä, kyypakkaus ja hypotermiapeite. Osallistu tarvittaessa rohkeasti uudelleen melontakurssille. Osallistu myös seuran uimahallikurssille ja pelastautumistapahtumiin. Melonta kylmien vesien aikaan (normaalisti elokuun lopusta kesäkuun alkuun) Noudata ehdottomasti edellisiä ohjeita. Pukeudu aina veden lämpötilan mukaan ei ilman! Vesi kylmentää 32 kertaa ilmaa nopeammin. Alle 10 asteisessa vedessä ihminen menettää toimintakykynsä jopa vain parissa minuutissa. Jos vesi on alle 10 asteista, melojan pitää käyttää kuivapukua tai märkäpukua sekä melontatakkia ja housuja. Alle 15 asteisen veden aikaan kannattaa käyttää vähintään melontatakkia ja housuja. Erityisesti keväisin vajoilla näkee turhan kevyesti pukeutuneita melojia. Pidä aina mukanasi vesitiiviisti pakattu varavaatekerta. Jos onnettomuus sattuu Tärkeintä on säilyttää maltti ja pysyä rauhallisena: tee selkeä tilanneanalyysi ensin. Toimi ripeästi ennalta pohdittujen, suunniteltujen ja opeteltujen toimintatapojen mukaisesti. Anna tarvittaessa ensiapua. Hälytä tarvittaessa lisää apua (112). Hätätilanteessa voit saada hätäkeskuksesta myös toimintaohjeita elvytykseen tms. Pyri tarvittaessa mahdollisimman nopeasti avun lähelle suojaiselle rannalle. Jos joudut veden varaan, etkä pääse takaisin kanoottiin, pyri saamaan mahdollisimman suuri osa vartalostasi ylös vedestä. Pidä raajat lähellä vartaloa. Hälytä pikaisesti apua. Tiedota vakavasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta aina myös seuran johtohenkilöitä.

15 12. REITTEJÄ JA RETKIKOHTEITA LÄHISEUDUILLA Järvikohteita ja reittejä Tourujoen vesistö sopii mainiosti melontaharrastuksen aloittamiseen ja kuntolenkkimelontaan. Vesistö on suojainen ja rannat ovat aina kohtuullisen lähellä. Tourujoen vesistössä voi meloa Tuomiojärvellä, Palokkajärvellä, Alvajärvellä ja Korttajärvellä sekä järviä yhdistävillä jokiosuuksilla. Pohjois Päijänne on meviläisten säännöllisin melonta alue. Tyypillisiä lenkkejä ovat vierailu Jyväsjärvellä sekä Vuoritsalon, Porosaarten, Säynätsalon ja Muuratsalon kierrot. Mukavia melontakohteita alueella ovat Hotelli Alba Jyväsjärvellä, Päijänteen virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä Kalasaari (sauna ja grillikatos), Noukanniemi (kahvila), Vaajakosken Naissaari (kahvila), Metsähallituksen Teerilahden laavu, Haikan kahvila Muuratsalossa, Sudensaari Ristiselällä, virkistysalueyhdistyksen Mikonniemi Muuratsalon eteläkärjessä ja Jyväskylän kaupungin ulkoilualue Mämminiemi Ristiselän itälaidalla. Leppämaraton on kokemuksellinen kokopäivän melontareitti Päijänteellä ja Leppävedellä. Maraton aloitetaan melomalla Vuoritsalon eteläkärjen sivuitse Turanlahdelle, jolta kajakit kannetaan Lepäslammelle. Lammen melonnan jälkeen kajakit kannetaan Leppävedelle. Leppävettä pitkin melotaan Leppälahden kahvilalle tai Metsähallituksen Ketvenensaareen tauolle. Päijänteelle palataan Vaajakosken kanavan kautta. Puula on oiva retkimelontajärvi. Puula on lähellä, siellä on paljon luonnonsuojelualueita ja siten vapaita rantoja sekä melontaan sopivia rantautumis ja yöpymispaikkoja. Puulalta on julkaistu luontomatkailukartta, jota voi käyttää retkeillessään alueella. Keitele Päijänne kanavareitti soveltuu mainiosti järvimelontaan. Retken voi aloittaa vaikka Äänekoskelta, ja meloa Paatelan ja Kapeen kanavien kautta Varjolan tilan lähelle yöksi. Seuraavana päivänä voi jatkaa Kuusan kanavan, Laukaan Saraaveden, Kuhankosken kanavan, Leppäveden ja Vaajakosken kanavan kautta Päijänteelle. Laukaan Vuonteen seutu on erityisen kaunista matkalla voi pysähtyä vaikka Ruusulan marja ja viinitilalla. Joki ja koskireittejä Wanha Witonen on kahden päivän joki, koski ja järvireitti Petäjävedeltä Jämsänkoskelle. Wanhalta Witoselta on julkaistu melontareittikartta. Reitillä on jonkun verran helppoja koskia. Yöpyä voi vaikka Salosveden rannalla Rantapirtillä. Saarijärven koskireitti on Keski Suomen vauhdikkain ja pisin jokireitti, melomaan pääsee niin järvellä, joella kuin koskessakin ja maisemat vaihtelevat umpimetsästä viljelysmaihin. Reitiltä on julkaistu melontakartta. Reitti alkaa Kyyjärveltä ja päättyy Saarijärven keskustaan, toki reitistä voi meloa vain osiakin. Reitin varrella on useita taukopaikkoja. Naarajoen melontareitti on erittäin viehättävä ja rauhallinen joki, järvi ja koskireitti. Reitti alkaa Pieksänmaan Naarajärveltä. Kahden päivän retkellä voi yöpyä voi vaikka Porsaskoskella ja päättää reissunsa Kyyveden pohjoisosiin. Halutessaan matkaa voi vielä jatkaa Kyyvedeltä Läsänkosken kautta Puulalle. Konnevesi Laukaa on vaihteleva parin päivän järvi ja koskireitti. Pääosin reitillä melotaan järviä pitkin, mutta välissä on myös koskia. Yöpyä voi vaikka Korholan tilalla Kärkkäälässä.

16 Koskimelontakohteita Seuraavassa on lyhyesti esiteltynä muutama, noin tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä oleva, nimenomaan koskimelontaan sopiva kohde. Tässä ei ole koskiluokitusta kaikista eikä laskuohjeita yhdestäkään koskesta. Jokaisen melojan on itse katsottava ja arvioitava riittävätkö omat taidot kosken turvalliseen laskemiseen. Muista, että aina on mahdollista jättää koski laskematta. Koskimelontakurssilta saa hyvät perusvalmiudet, joita voi sitten harjoitella melontakaverien kanssa. Kapeenkoski Äänekoskella. Kuhnamosta Vatianjärveen laskeva luokitukseltaan II luokkaa oleva Kapeenkoski lienee lähialueen koskista ainut, joka on hyvin melottavissa myös vähävetisinä kesinä. Melonnan voi aloittaa ja lopettaa kanavan parkkipaikalta. Koskiosuus koostuu muutamasta pienemmästä virtapaikasta ja kahdesta koskesta, joista ensimmäinen on vasemmalle kaartava Luijankoski, jonka oikeassa reunassa on erittäin voimakas akanvirta. Luijassa on hyvä harjoitella akanvirrasta virtaan lähtöjä ja virran yli lossausta. Luijasta kilometrin päässä tulee Kapeenkoski, joka on suora, mutta muutama iso aalto sekä loppuosassa kosken ja järven rajapinnan väliset pyörteet pitävät kyllä melojan virkeänä. Tulvahuipun jälkeen koskeen muodostuu myllyn kohdalle kosken keskelle surffaamiseen sopiva aalto. Aallosta suositellaan poistumista pystyssä, koska etenkin matalan veden aikana saattaa pää kolista pohjakiviin heti aallon jälkeen tulevassa lyhyessä matalassa osuudessa, järvessä taas riittää syvyyttä. Kuusaankoski Laukaassa on Vatianjärvestä Saraveteen laskeva II luokan koski, jonka alaosa on matala ja kivinen. Hyvä koski laskuharjoitteluun, sillä tämän noin 200 metrisen pikapyrähdyksen voi laskea useaa eri laskulinjaa pitkin, toki omat taidot, virran voimakkuuden ja kivet huomioiden. Konnekoski Rautalammilla on suora, lyhyt, helposti laskettavissa oleva koski, jonka ainoa viehätys melojan kannalta on kosken yläosassa oleva stoppariaalto, jossa pystyy freestylekajakilla harjoittelemaan liikkeitä. Erityisenä vaaratekijänä ovat kosken läpi ajavat moottoriveneet, jotka etenkin ylävirtaan mennessään tarvitsevat vauhtia, eikä aallon kuopassa olevaa melojaa ole helppo havaita veneestä käsin. Saarijärven reitillä on useita koskimelonnan perusteet hallitsevalle sopivia koskia. Lyhyempiä ovat Riekon, Muittarin, Haapa ja Kalmukoski, jotka voi laskea uudelleen kantamalla kajakin takaisin ylös. Muutamasta lähes peräkkäisestä I II luokan koskesta koostuva Heijostenkosket on yli kilometrin pituinen alamäki. Aloituspaikka on Heijostenmäen laavupaikka, ja Hepolammen sillan kupeeseen noin kilometrin joki järviosuuden jälkeen on hyvä nousta tielle. Aloitus ja lopetuspaikan väli on tietä pitkin kolmisen kilometriä, joten kätevintä on lähteä liikkeelle kahdella autolla, jolloin pienellä sukkuloinnilla kosket voi meloa useampaankin otteeseen. Hieman enemmän sukkulointia vaatii auto + pyörä yhdistelmä. Saarijärven seudulla voi tehdä mukavan koskipäivän laskemalla Heijoset kahteen kertaan ja sitten vaikka muutaman kerran Riekonkoski noista lyhyemmistä. Reitin koskista löytyy kuvaukset Melontareittioppaasta ja Saarijärven koskireitin kartasta. Vilppulankoski Vilppulan keskustan tuntumassa on siltapilarien luonteeltaan kahteen täysin erilaiseen lasku uomaan jakama noin parisataametrinen suora koski. Oikea puoli on leveä, jonkin verran kivikkoinen koski. Vasen puoli sen sijaan on kapea ja voimakasvirtainen, ja loppuosassa on koko uoman levyinen stoppari, jossa pystyy harjoittelemaan freestyleliikkeitä.

17 Tulvajoet Keski Suomessa on myös jokia, joilla pystyy melomaan vain kevättulvien tai pitkien sadejaksojen aikaan. Näiden tulvajokien melonta aika saattaa olla jopa vain pari viikkoa, ja melontakelpoisuus vaihtelee paljon vedenkorkeuden mukaan. Tulvajoella melominen edellyttää aina hyviä koskimelontataitoja, sillä kapeissa koskissa virran voimakkuus on yllättävän kova, laskulinjat tarkkoja ja laskulinjalta lipeäminen saattaa johtaa vaaratilanteeseen. Talven jäljiltä koskessa saattaa olla kaatuneita puita, jääkansia tai muita esteitä, ja näiden varalta on pystyttävä tarvittaessa melomaan pois virrasta. Jos koko koskea ei näe kajakista käsin, on syytä tehdä ennakkotarkastus rannalta. Tulvaretkillä saha on monesti tarpeellinen lisävaruste. Oman lisänsä keväisille jokiretkille tuo kelirikko, eikä autolla välttä mättä pääsekään suunniteltuun lastauskohtaan. Näille retkille onkin suunniteltava riittävän väljä aikataulu. Vielä kun näihin erikoispiirteisiin lisätään talven jäljiltä kuollut luonto, jääkylmä vesi ja hyvällä onnella lämmin kevätaurinko, onkin elämysretken ainekset kasassa. Saarijärven Mahlujärven eteläpäähän laskeva, ja Konttimäeltä lähtevä Konttijoki on ehkä melonta ajankohdaltaan tarkin joki, mutta oikeaan aikaan ja hyvään vedenkorkeuteen osunut retki palkitsee kyllä vauhdikkailla ja pitkilläkin osuuksilla keskellä korpikuusikkoa. Joen koskista löytyy myös pari stopparia, jotka vedenkorkeudesta riippuen saattavat jopa kaataa melojan. Konttijoki on pikapyrähdys, sillä voimakkaimmin laskeva osuus on vain muutaman kilometrin mittainen. Uurainen Multia tien alittavan Pengerjoen melonta aloitetaan yleensä maantiesillan kupeesta ja lopetetaan noin yhdeksän kilometrin jälkeen Vanhanmyllynkosken alapuoliseen suvantoon. Matkalle sopii I III luokan koskia, välillä vähän pidempää laskettelua, jokimelontaa ja tuo Vanhanmyllynkoski, jonka alussa olevan pudotuksen jälkeisestä stopparista on joskus päästy pois vasta heittoköyden avustamana. Uuraisilla virtaava Isojoki, jolla voi tehdä aloituspaikasta riippuen 8:n tai 10 km:n pituisen retken. Maisemat vaihtelevat metsiköstä viljelymaihin, ja vaikka joki välillä muistuttaa ehkä hieman isompaa ojaa, niin matkalta löytyvistä I III luokan koskista saa kyllä hyvät kyydit. Tikkakoskelta Puuppolaan virtaava Autiojoki käy myös tulvajokien sarjaan. Alkuosan joki kulkee metsässä, ja loppuosa melotaan joen serpentiinimäisen kiemurtelun vuoksi loputtomalta tuntuvalta peltoaukeamalla. Joessa on kaksi noin 50 metristä koskea, joista ensimmäisen joutuu kiertämään joen yli menevän matalan kävelysillan vuoksi, jälkimmäisessä koskessa silta on hieman ylempänä ja vedenkorkeudesta riippuen lasku voi kumartaen onnistua. Vaikka kosket onkin kierrettävissä, on kypärän käyttö suositeltavaa, sillä paikka paikoin joen yli on kaatuneita puita. Melanvilauttajat netissä melanvilattajat.nimenhuuto.com

18 13. SEURAN KALUSTO Tuomion vaja Retkiyksiköt Rainbow Oasis, 3 kpl pituus 433 cm, leveys 63 cm, paino 20 kg, tilavuus 370 l, Italia polyeteeninen 4 pistejalkatuellinen peruskajakki ilman peräsintä tai evää helppo, tukeva ja suuntavakaa kajakki vähän meloneille Star 500 PE, 2 kpl pituus 500 cm, leveys 53 cm, paino 24 kg, Suomi / Iso Britannia nopeahko helposti käsiteltävä säätöevällinen muovikajakki harmaa pieni ja keskikokoisille, oranssinen sisätiloiltaan pienempi eli vain pienikokoisille! Perception Sea Lion, 1 kpl pituus 502 cm, leveys 57 cm, paino 27 kg, Iso Britannia tilava polyeteeninen retkikajakki keski tai isokokoiselle, tyhjänä melko kiikkerä Robson Titris, 1 kpl pituus 506 c, leveys 56 cm, paino 27 kg, Saksa polyeteenikajakki keskikokoisille; melko samanlainen melottava kuin Sea Lion P & H Scorpio 168 Low Volume, 1 kpl, ja 170 High Volume, 1 kpl 168: pituus 509 cm, leveys 54 cm, paino 25 kg, tilavuus 285 l 170: pituus 516 cm, leveys 56 cm, paino 27 kg, tilavuus 305 kattavasti varusteltu ja helposti melottava englantilainen polyeteenikajakki, 168 keskikokoisille ja 170 isommille Point 65 Crunch Rocket, 1 kpl pituus 495 cm, leveys 57 cm, paino 25 kg, Ruotsi / Viro markkinoiden nopeimpia polyeteenikajakkeja; melko kiikkerä; V pohja ja suora kölilinja keskikokoiselle melojalle; samantyyppisiä kajakkeja Point 65 XP ja X Lite Naattialla Welho Bigfoot, 1 kpl pituus 534 cm, leveys 57 cm, paino 25 kg, Suomi kattavasti varusteltu ABS muovinen kajakki isokokoisimmille helposti hallittava ja melko nopea mutta kuitenkin tukeva kajakki; jalkatilaa runsaasti! Wilderness Systems Tsunami 175, 1 kpl pituus 533 cm, leveys 61 cm, paino 32 kg, kantavuus 181 kg, Yhdysvallat polyeteeninen matalarunkoinen ja vakaa retkikajakki isokokoisimmille Wilderness Systems Tempest 165, 2 kpl, ja Tempest 170, 1 kpl 165: pituus 503 cm, leveys 55 cm, paino 25 kg, kantavuus 136 kg 170: pituus 518 cm, leveys 56 cm, paino 28 kg, kantavuus 147 kg

19 kattavasti varusteltu polyeteeninen ja säätöevällinen retkikajakki, 165 pieni tai keskikokoiselle ja 170 isommille yksi Suomen suosituimpia retkikajakkeja Valley Avocet, 2 kpl pituus 488 cm, leveys 56 cm, paino 23 kg, Iso Britannia kattavasti varusteltu polyeteeninen ja evällinen kajakki vain pienelle melojalle helposti hallittava ja ohjattava; samaa kajakkisarjaa kuin Aquanaut, Nordkapp ja Etain Valley Aquanaut Low Volume, 1 kpl pituus 521 cm, leveys 56 cm, paino 25 kg, Iso Britannia kattavasti varusteltu polyeteeninen ja evällinen retkikajakki keskikokoiselle helposti hallittava ja ohjattava; samaa kajakkisarjaa kuin Avocet, Nordkapp ja Etain Valley Nordkapp, 2 kpl pituus 548 cm, leveys 54 cm, paino 26 kg, Iso Britannia polyeteeniversio maailman kuuluisimmasta meriretkikajakista; keskikokoiselle melojalle ei kaikkein nopein, mutta melontaominaisuudet huipputasoa; Naattialla toinen Nordkapp Valley Etain, 1 kpl pituus 536 cm, leveys 55 cm, paino 24 kg, Iso Britannia kattavasti varusteltu polyeteeninen ja evällinen retkikajakki keskikokoiselle helposti hallittava; samaa kajakkisarjaa kuin Avocet, Aquanaut ja Nordkapp Juniorikajakit Wilderness Systems Tsunami SP, 1 kpl pituus 366 cm, leveys 53 cm, paino 17 kg, kantavuus 82 kg, Yhdysvallat kattavasti varusteltu polyeteeninen kajakki noin kiloisille junioreille Current Desings Raven pituus 366 cm, leveys 51 cm, paino 12 kg, kantavuus 57 kg, Yhdysvallat nopea, kevyt ja kattavasti varusteltu kuitukajakki enintään noin 55 kiloisille Jokiretkikajakit Prijon Yukon Exp, 1 kpl pituus 440 cm, leveys 60 cm, paino 24 kg, tilavuus 460 l, kantavuus 150 kg, Saksa koski ja retkikajakin yhdistelmä jokiretkeilyyn keski tai isokokoiselle Kajak Sport Vivace, 1 kpl pituus 430 cm, leveys 60 cm, paino 25 kg, tilavuus 370 l, Suomi, peräsin aktiiviperäsimellinen polyeteenikajakki keskikokoiselle joki ja rannikkoretkeilyyn Retkikaksikot Prijon Excursion, 1 kpl pituus 517 cm, leveys 72 cm, paino 39 kg, Saksa vakaa, tukeva ja ketterä kaksikko erityisesti jokiretkeilyyn kaksikkoversio Yukon Expeditionista; isotkin melojat mahtuvat varmasti

20 Star Duo Exp, 1 kpl pituus 530 cm, leveys 65 cm, paino 34 kg, Suomi / Iso Britannia polyeteeninen nopeahko ja helposti melottava retkikaksikko järville Avokanootti Mad River Explorer 16TT, 1 kpl pituus 486 cm, leveys 91 cm, paino 38 kg, Yhdysvallat monikäyttöinen perusavokanootti järvelle, joelle ja retkille Kuntoyksiköt Nelo Razor, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 52 cm, paino 16 kg, Portugal, peräsin pinnaohjauksella nopea ja kiikkerä kajakki kokeneille; kevytrakenteinen, joten käsiteltävä varoen! Zedtech Cayenne, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 52 cm, paino vajaat 20 kg, Portugal, peräsin pinnaohjauksella nopea, Razoria tukevampi kuntokajakki; käsiteltävä varoen! SUP laudat Kaksi RTM SUP Mousse 10,6 lautaa. Hieman vaativampi melottava, mutta samalla hiukan liukkaampi ja nopeampi surffeissa. Toimii parhaiten alle 90 kg:n melojalla. Koskikajakit Koskenlaskuun ja lyhyille jokiretkille: Wave Sport Diesel 60, 65, 75 ja 80 Wavesport Habitat 74 Bliss Mystic Creeker Prijon Compressor Pyranha Creek Prijon Rockit Eskimo Kendo Wavesport Y Vähän pidempään joki koskimelontaan: Perception Corsica Dagger Vortex Freestylekajakit: Wavesport Project 52 Jackson AllStar Liquid Logic Pocket Rocket Wavesport Transformer Wavesport Fuse35, lapsille sopiva koskari Koskimeloja tositoimissa. Lisäksi seuralla on yksi slalom koskari

21 Naattian vaja Retkiyksiköt Kajak Sport Viking Exp, 2 kpl pituus 498 cm, leveys 56 cm, paino 22 kg, tilavuus 320 l, Suomi vakaa ja helposti käsiteltävä retkikajakki pieni ja keskikokoisille Welho Pideraq, 1 kpl pituus 530 cm, leveys 56 cm, paino 24 kg, Suomi helposti käsiteltävä retkikajakki pieni ja keskikokoisille Arctic Star 530, 1 kpl pituus 530 cm, leveys 56 cm, paino 23 kg, Suomi nopeahko ja melko helposti hallittava meriretkikajakki keski ja isokokoisille Reval Mini, 1 kpl pituus 483 cm, leveys 52 cm paino 21 kg, Viro pienille melojille tarkoitettu retkikajakki Valley Nordkapp, 1 kpl kuitu ja 1 kpl muovisena pituus 548 cm, leveys 54 cm, paino 26 kg, Iso Britannia kuituversio on maailman kuuluisin meriretkikajakki; huipputason ominaisuudet kattavasti varusteltu kajakki keskikokoisille melojille Goltziana Marlin, 1 kpl pituus 537 cm, leveys 56 cm, paino 23 kg, kantavuus 180 kg, Portugal nopeahko sekä helposti käsiteltävä ja ohjautuva meriretkikajakki keskikokoisille Skim Differ MKII, 1 kpl pituus 535 cm, leveys 52 cm, paino 24 kg, tilavuus 320 l, Suomi huippulaadukas nopea ja kiikkerähkö kajakki keskikokoisille Bear & Water Bel Ami, 1 kpl pituus 550 cm, leveys 55 cm, paino 22 kg, Suomi / Viro, peräsin nopea kajakki pienelle tai keskikokoisille melojille jyrkkä V pohja ja pienet jalkatilat, soveltuu lenkeille ja pienikokoisten retkille Point 65 X Lite, 1 kpl pituus 475 cm, leveys 54 cm, paino 24 kg, kantavuus 115 kg, tilavuus 300 l, peräsin nopea Ruotsissa suunniteltu V pohjainen kajakki pienikokoisille (45 70 kg) Point 65 XP, 1 kpl pituus 545 cm, lev. 54 cm, paino 25 kg, kantavuus 150 kg, tilavuus 380 l, Ruotsi / Viro nopea Ruotsissa suunniteltu ja Virossa valmistettu meriretkikajakki, soveltuu myös kuntomelontaan; suuntavakaa V pohjan ja suoran kölilinjan ansiosta

22 pienehkö istuma aukko: kaatumistilanteessa osattava kulkea takakannen kautta Avalon Aniara, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 59 cm, paino 21 kg, kantavuus 110 kg, Suomi, peräsin suuntavakaa, nopea ja helposti hallittava kajakki pieni ja keskikokoisille (45 75 kg) Avalon Viviane, 1 kpl pituus 581 cm, leveys 55 cm, paino 25 kg, tilavuus 410 l, Suomi suuntavakaa ja nopea meriretkikajakki keski ja isokokoisille soveltuu pitkille vaativille retkille mutta myös kuntolenkkityyppisen melontaan Ruotsin rannikon nopeusennätys on melottu Vivianella Nelo Navigator, 1 kpl pituus 565 cm, leveys 54 cm, paino 24 kg, Portugal, peräsin nopea ja erittäin tilava retkikajakki isoille melojille toimii parhaiten lastattuna tyhjänä vaikea ohjattava varsinkin, jos ei käytä peräsintä Nelo Inuk, 1 kpl pituus 550 cm, leveys 50 cm, paino 25 kg, Portugal, peräsin pinnaohjauksella nopea ja peruskiikkerä retki/kuntokajakki pieni ja keskikokoisille pieni istuma aukko: kaatumistilanteessa osattava poistua takakannen kautta Retkikaksikot Arctic Star 630, 2 kpl pituus 630 cm, leveys 62 cm, paino 35 kg, Suomi nopea, kevytkulkuinen ja myös kohtuullisen tukeva kaksikko Kajak Sport Unalaska Activ, 1 kpl pituus 604 cm, leveys 65 cm, paino 35 kg, tilavuus 685 l, Suomi todella tilava, keskiaukkoinen kaksikko lasikuitua/diolenia helposti ohjattava aktiiviperäsimen ansiosta parhaimmillaan raskaassa lastissa (>200kg); tyhjänä voi olla haasteellinen melottava isossa aallokossa Avalon Avec, 1 kpl pituus 628 cm, leveys 67 cm, paino 36 kg, tilavuus 681 l, Suomi tukeva ja nopea kaksikko retkimelontaan helposti ohjattavissa kallistuksilla ja melanvedoilla ei välttämättä tarvitse peräsintä Kuntoyksiköt Bear & Water Flash, 1 kpl pituus 518 cm, leveys 54 cm, paino 17 kg, Viro kuituinen kuntokajakki lenkeille, sukeltaa isojen aaltojen läpi kevytrakenteinen kohdeltava varovasti! Tahe Marine Multisport, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 52 cm, paino 20 kg, kantavuus noin 140 kg, Viro virolainen kuituinen kuntokajakki, soveltuu aallokkoonkin yllättävän hyvin

23 14. TUOMION VAJAN SIJAINTI JA VESISTÖKARTTA

24 15. NAATTIAN VAJAN SIJAINTI JA VESISTÖKARTTA melanvilauttajat.nimenhuuto.com

MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI

MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Yleistä melonnasta 3. Melanvilauttajat ry:n toiminta 4. Melonnan aloittaminen Mervissä 5. Melontataitojen kehittäminen ja yhdessä harrastaminen

Lisätiedot

MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Yhteinen osa 1, testiväline kajakki tai kanootti

MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Yhteinen osa 1, testiväline kajakki tai kanootti MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Yhteinen osa 1, testiväline kajakki tai kanootti 1 Eteenpäin melonta 0p Tehoton melonta tai heikko tekniikka. 2p Tehokas melonta ja puutteellinen tekniikka

Lisätiedot

MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Erikoisosa 1, avovesi. Testiväline kajakki tai kanootti

MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Erikoisosa 1, avovesi. Testiväline kajakki tai kanootti MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Erikoisosa 1, avovesi. Testiväline kajakki tai kanootti 1 Eteenpäin melonta 0p Tehoton melonta tai heikko tekniikka 2p Tehokas melonta ja puutteellinen tekniikka

Lisätiedot

Jyväskylän pienten järvien melontareitit

Jyväskylän pienten järvien melontareitit Jyväskylän pienten järvien melontareitit Melonnan harrastus kasvaa Melonnan harrastajia on Suomessa noin 18 500 (2001) ja määrä kasvaa koko ajan. Aktiivimelojia kuitenkin vain noin 10 % tästä määrästä

Lisätiedot

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS Manu Vihtonen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke 2009 53 9 VEPSÄNJOEN KARTOITETUT KOSKET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 9.1 Ilvolankoski Vepsänjoen

Lisätiedot

JÄSENOPAS 2015 EURAN KANOOTTIKLUBI RY

JÄSENOPAS 2015 EURAN KANOOTTIKLUBI RY EURAN KANOOTTIKLUBI RY JÄSENOPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Jäsenyys 1.1. Liittyminen 1.2. Jäsen- ja muut hinnat 1.3. Jäsenedut 1.4. Jäsenen vastuu 1.4. Seurasta eroaminen 1.5. Seurasta erottaminen 2. Seuran

Lisätiedot

Päiväys Sivu Tunniste Versio Sisällysluettelo Tulostettu

Päiväys Sivu Tunniste Versio Sisällysluettelo Tulostettu 2 (15) Sisällysluettelo 1 Yleisiä huomioita Siuruajoesta melontaa ajatellen...3 2 Koskiluokitus välillä Kokkokylän silta Konttilan laavu (matka 7km)...3 3 Koskiluokitus välillä Konttilan laavu Yli Siurua

Lisätiedot

Onnittelut purjeavusteisen Aquajak Windseeker -kajakin hankinnasta!

Onnittelut purjeavusteisen Aquajak Windseeker -kajakin hankinnasta! Onnittelut purjeavusteisen Aquajak Windseeker -kajakin hankinnasta! www.aquajak.fi info@aquajak.fi Aquajak Windseeker on tarkoitettu matkamelontaa harrastaville retkeilijöille ja tavallisille melojille,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI Toiminnan kuvaus Opastettu korkeintaan päivän mittainen melontaretki järvi- tai jokialueella. Asiakkaat tulevat itse ilmoitetulle lähtöpaikalle ja maksavat

Lisätiedot

Hinnat sis. Alv 24% Päivitetty Kauppakuja Klaukkala Pidätämme oikeudet muutoksiin Kajakkiyksiköt Malli Materiaali Väri

Hinnat sis. Alv 24% Päivitetty Kauppakuja Klaukkala Pidätämme oikeudet muutoksiin Kajakkiyksiköt Malli Materiaali Väri KÄYTETTYJEN HINNASTO info@welhonpesa.fi Welhonpesä oy www.welhonpesa.fi Hinnat sis. Alv 24% 09-8798886 Päivitetty Kauppakuja 10 10.9.2014 01800 Klaukkala Pidätämme oikeudet muutoksiin Kajakkiyksiköt Evä

Lisätiedot

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012.

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. 1. MELANVILAUTTAJIEN TOIMINTA Melanvilauttajat ry eli MeVi on melonnan yleisseura. MeVissä harrastetaan

Lisätiedot

VAIKKOJOEN KOSKILUOKITUS. Yleiskuvaus

VAIKKOJOEN KOSKILUOKITUS. Yleiskuvaus VAIKKOJOEN KOSKILUOKITUS Yleiskuvaus Vaikkojoki sijaitsee Kaavin ja Juuan kuntien alueella. Joki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulain (35/1987) nojalla. Vaikkojoki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Melonnan opetus. Pekka Tyllilä 27. syyskuuta Koskiluokittelijataso

Melonnan opetus. Pekka Tyllilä 27. syyskuuta Koskiluokittelijataso Melonnan opetus Pekka Tyllilä pekka.tyllila@hikingtravelhit.fi 27. syyskuuta 2016 Koskiluokittelijataso 1.Yleistä 1.1. Käsiteltävien asioiden rajaus 1.2. Melonnan eri muodot 1.2.1. Kilpamelonta 1.2.2.

Lisätiedot

Liite 6. Peruskurssin turvallisuussuunnitelma

Liite 6. Peruskurssin turvallisuussuunnitelma Liite 6. Peruskurssin turvallisuussuunnitelma Toiminnan kuvaus Melonnan peruskurssi on yli 16 vuotiaille tarkoitettu melontakurssi. Kurssilla opetellaan melonnan perustaitoja ja melontaturvallisuuden perustietoja,

Lisätiedot

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Melojan pieni solmuopas Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Johdanto Meloa voi solmuja osaamatta, mutta osaamalla muutaman perussolmun hän pärjää paremmin. Teltan saa kireäksi, pyykkinaru ei romahda, unohtunut

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI Toiminnan kuvaus Opastettu korkeintaan päivän mittainen melontaretki järvi- tai jokialueella. Asiakkaat tulevat itse ilmoitetulle lähtöpaikalle ja maksavat

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

I I I I I I I I I I I I I I [1 I I I I

I I I I I I I I I I I I I I [1 I I I I on [1 KE TELEEN-PÄJÄNT EEN KANAVA Selostus yleissuunnitelmasta ja siihen liittyvistä vaihtoehdoi sta YLESTÄ Keiteleen-Päijänteen kanavan yleissuunnitelrnaan sisältyy vielä vaihtoehtoja välillä Paatela-Kuusa..

Lisätiedot

Luontoliikunta Green Care menetelmänä / MELONTA. Mikko Kataja

Luontoliikunta Green Care menetelmänä / MELONTA. Mikko Kataja Luontoliikunta Green Care menetelmänä / MELONTA Mikko Kataja GREEN CARE - ammatillisuutta, vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta Green Care Psykologisia tavoitteita Mielialan kohentaminen Stressistä palautuminen

Lisätiedot

OPAS AVOKANOOTIN VALINTAAN!

OPAS AVOKANOOTIN VALINTAAN! OPAS AVOKANOOTIN VALINTAAN! Oheisille sivulle olemme pyrkineet keräämään asioita, jotka vaikuttavat siihen millainen kanootti on ja joista olisi apua, kun etsit omaan käyttöösi parhaiten sopivaa kanoottia.

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje

SCdefault. 9-5 Asennusohje SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Kuormanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Melontaretket Aurajoella Aurajokimelonta 20 vuotta! 2011 2.-3.7. 29.5. 27.8. YÖMELONTA AURAJOKIMELONTA KEVÄTMELONTA Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo avoinna 1.6.-31.8.2011, talviaikaan tilauksesta Tervetuloa!

Lisätiedot

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Muistio suunnittelutilaisuuksista Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Suunnittelun tuotoksia kansallispuiston ulkopuolisiin alueisiin Rautalampi o Majoituskapasiteetin lisääminen

Lisätiedot

Alle 12v 102.-/henkilö Alle 12v lisäpenkillä 67,-/henkilö. Alle 12v lisäpenkillä 67,-/henkilö

Alle 12v 102.-/henkilö Alle 12v lisäpenkillä 67,-/henkilö. Alle 12v lisäpenkillä 67,-/henkilö SaPo melontaretki 2010. Järjestetään yhteiskuljetuksella Lieksan Nurmijärvelle kesäkuun alussa. Tarjolla on neljä erilaista retkivaihtoehtoa, jotka on esitelty tarkemmin myöhemmin tässä esitteessä. Retket

Lisätiedot

Millet X-sprint Seikkailua kaikille

Millet X-sprint Seikkailua kaikille Millet X-sprint Seikkailua kaikille Yleistä X-sprint 2005 seikkailukilpailu on kolmen osakilpailun sarja, joissa kilpaillaan sekä osakilpailuvoitoista että sarjan kokonaisvoitosta. Kilpailuissa on neljä

Lisätiedot

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö Toimintasuunnitelma 2016 Päivitetty 25.3.2016 Keskiviikkomelonnat ovat 1-2 tunnin kestoisia porukalla tehtäviä kevyitä melontalenkkejä. Peruskurssien jälkeiset neljä ovat ohjattuja. Voi myös lähteä koskeen

Lisätiedot

ERÄSTELYN OHJATUT MELONTARETKET 2010

ERÄSTELYN OHJATUT MELONTARETKET 2010 ERÄSTELYN OHJATUT MELONTARETKET 2010 Luonnon kauneudesta voit nauttia meloen Lieksan vesistöjä. Ohjatulle ja turvalliselle melontaretkelle voi osallistua koko perhe. Aloitteleville suosittelemme Vesiluontopolku

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

Tasan vuosi sitten GoExpo messuilla päätin lähteä melomaan Suomen rannikkoa

Tasan vuosi sitten GoExpo messuilla päätin lähteä melomaan Suomen rannikkoa Tasan vuosi sitten GoExpo messuilla päätin lähteä melomaan Suomen rannikkoa Kuka olen, millä lihaksilla Aloitin melontaharrastukseni rakentamalla vanerikajakin kesällä 2006 Hankin 50-vuotislahjaksi oikean

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari 28.12.2014 RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen K-1 Punainen reitti on hieman pidempi, mutta lähtö seuraavalle rastille on sujuvampi Sininen reitti on hieman

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Lieksanjoen Melontareittiselostus 80 km RUUNAALTA (Lieksanjoelta) NURMIJÄRVELLE (Jongunjoelle)

Lieksanjoen Melontareittiselostus 80 km RUUNAALTA (Lieksanjoelta) NURMIJÄRVELLE (Jongunjoelle) Lieksanjoen Melontareittiselostus 80 km RUUNAALTA (Lieksanjoelta) NURMIJÄRVELLE (Jongunjoelle) Lähtöpaikka n. 500 m ennen Kokkojärven lakkautettua Rajavartioasemaa. Paikka on toiminut aikoinaan puiden

Lisätiedot

Hinnasto 2015. www.northwestimport.fi

Hinnasto 2015. www.northwestimport.fi Hinnasto 2015 www.northwestimport.fi SKIM malleissa yhdistyy yli 20 vuoden kokemus valmistaa laadukkaita kajakkeja käsityönä Kokkolassa. Parhaat materiaalit ja kotimaiset KajakSport komponentit yhdessä

Lisätiedot

MUITA SAVON SUUNNAN JOKIREITTEJÄ (36 kpl)

MUITA SAVON SUUNNAN JOKIREITTEJÄ (36 kpl) MUITA SAVON SUUNNAN JOKIREITTEJÄ (36 kpl) Heinävesi 1. Petruma Kermajärvi Lähtö: Jokilahti 89,4 Kohde: Kuusrannanselkä 80,1 Korkeusero: 9,3 m Matka: n. 2 km Petrumanjärvestä voi pudottautua vesiteitse

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

KOKKOLAN LATU VUOKRAA. Sisällysluettelo AHKIOT... 2 LUMIKENGÄT... 3 RETKILUISTIMET... 4 ERÄSUKSET... 5

KOKKOLAN LATU VUOKRAA. Sisällysluettelo AHKIOT... 2 LUMIKENGÄT... 3 RETKILUISTIMET... 4 ERÄSUKSET... 5 Sisällysluettelo AHKIOT... 2 LUMIKENGÄT... 3 RETKILUISTIMET... 4 ERÄSUKSET... 5 AHKIOT Lastenvetoahkio (1 kpl) 40 /vko (80 /vko) 8 /vrk (16 /vrk). 1135 Lastenvetoahkiota voivat vuokrata kaikki, Kokkolan

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki. RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen

Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki. RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki 16.3.2014 RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen K-1 Heti alussa tarkkavaisuutta! Punainen reitti on lyhin ja tässä tapauksessa myös nopein reitti. Selkeä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Spinnupurjehduksen perusteet. Teekkaripurjehtijat Ville Valtonen ville.valtonen@tkk.fi 0407240098

Spinnupurjehduksen perusteet. Teekkaripurjehtijat Ville Valtonen ville.valtonen@tkk.fi 0407240098 Spinnupurjehduksen perusteet Teekkaripurjehtijat Ville Valtonen ville.valtonen@tkk.fi 0407240098 Mikä ihmeen spinnu? Symmetrinen vapaasti lentävä myötätuulipurje Yleensä paljon kokoa Paljon voimaa Paljon

Lisätiedot

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Beat 1 Rostad, Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

DOG HELPPOA LIIKKUMISTA

DOG HELPPOA LIIKKUMISTA DOG 2014 HELPPOA LIIKKUMISTA Croozer korkealaatuinen, älykäs kuljetusratkaisu ulkoilua ja pyöräilyä harrastaville, jotka haluavat elää elämänsä spontaanisti ja yksinkertaisesti. Croozer-kärryillä voit

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Neljän viikon harjoitusohjelma Vanajavesiuintiin

Neljän viikon harjoitusohjelma Vanajavesiuintiin Neljän viikon harjoitusohjelma Vanajavesiuintiin Olemme koonneet käyttöösi helpon harjoitusohjelman, joka luo valmiuksia tulevaa uintiasi varten. Olet tervetullut uimaan Vajavesiuintiin, vaikket suorittaisi

Lisätiedot

Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan

Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan Ammattitaitoinen miehistö Matka toteutetaan miehistön mukaan (rauhallinen tai vauhdikas) Luotettava ja katsastettu vene varusteineen Useita lähtöpaikkoja

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ Vuokraa vene Sunny Boats jätä veneesi vuokrattavaksi avoveneiden vuokraus merellinen kokouspaketti VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ? LAITA VENEESI TUOTTAMAAN? SunnyBoats (SB) on vuonna 2008

Lisätiedot

Firmaliiga Högbacka

Firmaliiga Högbacka Firmaliiga 16.5.2017 Högbacka Analyysi reittihärvelipiirrosten pohjalta A-rata 3-4: Pitkä väli, jossa oli useita eri reitinvalintavaihtoehtoja. Haasteita oli rastilta lähdössä ja toteutuksen sujuvuudessa.

Lisätiedot

ENNAKKOINFO JA A TIKKO - JA ALPPIKIIPEILYKURSSI STORSTEINFJELLET, NARVIK, 5pv

ENNAKKOINFO JA A TIKKO - JA ALPPIKIIPEILYKURSSI STORSTEINFJELLET, NARVIK, 5pv ENNAKKOINFO JA A TIKKO - JA ALPPIKIIPEILYKURSSI STORSTEINFJELLET, NARVIK, 5pv Kurssin sisältö Vuoristo-olosuhteet o vuoriston eri osat o vuoriston jatkuva muutos o sään vaikutus toimintaan Jäätikkövaeltamisen

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

SMM NUORISOJAOSTON JUNNUTIEDOTE / ELOKUU

SMM NUORISOJAOSTON JUNNUTIEDOTE / ELOKUU SMM NUORISOJAOSTON JUNNUTIEDOTE / ELOKUU Tiedotteen sisältö Minimelontaleirin 8.-9.8.2017 kuulumiset... 2 Nuorisomestaruuskilpailuiden 12.-13.8.2017 kuulumiset... 3 Lajikokeilu: iltapurjehdus partiolaisten

Lisätiedot

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI BIOMAJA WCL -yleisövessa Luettava ennen Biomajan käyttöönottoa Sisällysluettelo s. Paikoitus 2 Portaiden asennus 3 Sähköjärjestelmä 4 Audiojärjestelmä 5 Kuivikekäymälä 6 Ajovalmius 7 Biomaja Nordic Oy

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Joensuun Kauhojat ry 2012 Sivu 19/28

TURVALLISUUSASIAKIRJA Joensuun Kauhojat ry 2012 Sivu 19/28 TURVALLISUUSASIAKIRJA Joensuun Kauhojat ry 2012 Sivu 19/28 12.3 TURVALLISUUSSUUNNITELMA: TIISTAIMELONNAT I Toiminnan ja suorituspaikan kuvaus Melontaseura Joensuun Kauhojat ry:n ja jäsenille tarkoitetut,

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU Taitoharjoittelu Suunnistustaito SUUNNISTAJAN TAVOITTEENA on löytää kullekin rastivälille paras mahdollinen reitti ja toteuttaa se nopeasti ja virheettömästi. Suunnistustaito

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3

Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3 Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3 Lisäksi huomioitava muutama kohta: ORC Green book Rakenteeseen liittyviä

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta FIA:n Make Cars Green kampanjan tavoite on vähentää autojen ympäristövaikutuksia ja auttaa kuljettajia valitsemaan ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot autoilussaan. 10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

OHJAUSPULPETTIVENEET KALASTUSVENEET MÖKKIVENEET SOUTUVENEET

OHJAUSPULPETTIVENEET KALASTUSVENEET MÖKKIVENEET SOUTUVENEET OHJAUSPULPETTIVENEET KALASTUSVENEET MÖKKIVENEET SOUTUVENEET 2007 SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET 50 HV 32 s 31 s 30 HV 25 s 24 s 4,86 m LEVEYS 1,96 280 kg KANTAVUUS 5 MOOTTORISUOSITUS 30-50 hv

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

ja nuorisomelontaan. Seuran ajatuksena on, että emme tarjoa jäsenille palveluita, vaan mahdollisuuden harrastaa melontaa sekä

ja nuorisomelontaan. Seuran ajatuksena on, että emme tarjoa jäsenille palveluita, vaan mahdollisuuden harrastaa melontaa sekä SEURA LYHYESTI Merimelojat ry on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n jäsen, talkoopohjaiseen toimintaan perustuva ja noin tuhatjäseninen melontaseura. Seura on perustettu toukokuussa 1931. Merimelojien

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

MUITA PERISUOMALAISIA JOKIREITTEJÄ (19 kpl)

MUITA PERISUOMALAISIA JOKIREITTEJÄ (19 kpl) MUITA PERISUOMALAISIA JOKIREITTEJÄ (19 kpl) 1. SUUREN KYMIJOEN VARRELLA Lähtö: Aholan Lomalaidun Kohde: Vastila n. 3-4 metriä Matka: n. 15 kilometriä Aika: 14.6.2000 Suomi Meloo tapahtuman eräs osuus.

Lisätiedot

H55 SM 2014 Ohjeet. AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1

H55 SM 2014 Ohjeet. AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1 AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1 Toimitsijat paikalla viimeistään Startterit ja aputuomarit klo 7.30 Forecaddie kuljettaja klo 7.30 Forecaddiet: B1

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS: BIKE WEEKEND MARATHON 25.7.2015

TEKNINEN OPAS: BIKE WEEKEND MARATHON 25.7.2015 TEKNINEN OPAS: BIKE WEEKEND MARATHON 25.7.2015 KILPAILUTOIMISTO Kilpailutoimisto on avoinna Lahden Urheilukeskuksen piha- alueella lauantaina klo 8 alkaen. Puhelin kilpailutoimistoon: 0405687059 / Juho

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Rengasliinan käyttö edessä vastasyntyneestä ja lonkalla noin 3-4kk ikäisestä eteenpäin (voit käyttää

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

Helsinki 10.6.2000. Sarja Oranssi Vihreä Rasti Lähtö Lähtö Tehtävä 1 1 Maksimipisteet 10 10. Solmutaulu. Aika- ja taitotehtävä Köysityöt

Helsinki 10.6.2000. Sarja Oranssi Vihreä Rasti Lähtö Lähtö Tehtävä 1 1 Maksimipisteet 10 10. Solmutaulu. Aika- ja taitotehtävä Köysityöt Rasti Lähtö Lähtö Tehtävä 1 1 Maksimipisteet 10 10 Aika- ja taitotehtävä Köysityöt Solmutaulu Aika alkoi tehtäväkäskyn saadessanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 30 minuuttia. Rakentakaa annetuista

Lisätiedot

Parolan Rottinki Oy www.parolanrottinki.fi myynti@parolanrottinki.fi HITSAAJANTIE 3, 13720 PAROLA, PUH. (03) 637 2199

Parolan Rottinki Oy www.parolanrottinki.fi myynti@parolanrottinki.fi HITSAAJANTIE 3, 13720 PAROLA, PUH. (03) 637 2199 Riippukeinun ohje / Rottinkituotteiden yleiset kunnossapito-ohjeet: Yleistä: Rottinki on ekologinen valinta. Rottinkipalmut suojelevat metsiä joissa ne kasvavat, sillä palmujen keruu tarjoaa vaihtoehdon

Lisätiedot

VÄYLÄ 1 Par 3 100 m -5 m

VÄYLÄ 1 Par 3 100 m -5 m VÄYLÄ 1 100 m -5 m Alamäkiväylä, joka taittuu n. 60 metrin päässä vasemmalle. Loppu 40 m tasamaalla. Onnistuneella avausheitolla on mahdollista päästä korille. VÄYLÄ 2 Par 4 171 m -6 m Väylän alku heitetään

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Sulunkoski, niva / I- N 60 57.179' E 27 09.474' (WGS84) Kivisessä koskessa on oikeassa reunassa oleva suora ja kapea kivetön ränni. Kyykoski, I N 60 57.221' E 27 09.632' (WGS84)

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

Merimelojat ry:n melontakoulun opetussuunnitelma 2011

Merimelojat ry:n melontakoulun opetussuunnitelma 2011 Merimelojat ry:n melontakoulun opetussuunnitelma 2011 Perusasiat kuntoon! Päävetäjä ottaa yhteyttä apuvetäjiin hyvissä ajoin ennen kurssia ja sopii ensimmäisen päivän rastien työnjaon sekä sovitaan, kuka

Lisätiedot

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Olet tässä kilpailussa aikatarkastus- eli AT-asema numero (ei välttämätön tieto). Ensimmäiset kilpailijat saapuvat asemallesi noin kello. asemapaikaltasi ennen purkuauton

Lisätiedot

Pankasaaren Melontareittiselostus 80 km Reitin aloituspaikka ja lopetuspaikka sama = Ympyräreitti.

Pankasaaren Melontareittiselostus 80 km Reitin aloituspaikka ja lopetuspaikka sama = Ympyräreitti. Pankasaaren Melontareittiselostus 80 km Reitin aloituspaikka ja lopetuspaikka sama = Ympyräreitti. HUOM! Pankasaaren reitiltä pääsee myös meloen Pieliselle Lieksan keskustan läpi. Voimalaitoksia matkalla

Lisätiedot

Navigointi/suunnistus

Navigointi/suunnistus Navigointi/suunnistus Aiheita Kartan ja kompassin käyttö Mittakaavat Koordinaatistot Karttapohjoinen/neulapohjoinen Auringon avulla suunnistaminen GPS:n käyttö Reitin/jäljen luonti tietokoneella Reittipisteet

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Kivisalmen kierros

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Kivisalmen kierros TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Kivisalmen kierros SISÄLLYSLUETTELO: RETKI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA PELASTUSJÄRJESTELYT JA EVAKUOINTIPISTEET LIITE 1: REITTISUUNNITELMA KARTTOINEEN LIITE 2: RISKIANALYYSIPOHJA

Lisätiedot

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa 1. Tiloja voi vuokrata ainoastaan luonnollinen henkilö (vuokralainen), joka tekee VYY Holding Oy:n (VYH)

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen.

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Rovanperän kelomökkien varausehdot Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Varaus on sitova, kun ennakkovaraus, 20% varauksen hinnasta, on maksettu vahvistuskuitissa

Lisätiedot