MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI MELANVILAUTTAJAT RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI MELANVILAUTTAJAT RY 2.6.2015"

Transkriptio

1 MELOJAN OPAS MELANVILAUTTAJAT.FI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Yleistä melonnasta 3. Melanvilauttajat ry:n toiminta 4. Melonnan aloittaminen MeVissä 5. Melontataitojen kehittäminen ja yhdessä harrastaminen 6. Seuran vajat, kalusto ja varusteet 7. Yleistä seuran vajojen käyttämisestä 8. Seuran kanoottien ja varusteiden käyttäminen 9. Toiminta melomaan lähdettäessä ja vajalle palattaessa 10. Kanoottien kuljettamisesta 11. Melontaturvallisuudesta 12. Reittejä ja retkikohteita lähiseuduilla 13. Seuran kalusto Tuomion vajan sijainti ja vesistökartta 15. Naattian vajan sijainti ja vesistökartta Seuraretkellä Linnansaaren vesillä. Meloja Rasvangilla.

3 1.JOHDANTO KädessäsionopasvihkonenjokaisellemelontaaMelanvilauttajatry:ssäharrastavalle. Opastoimiierityisestialoittelevanseuramelojantukena,muttatarvittaessamyöskokeneen melojanmuistinvirkistyksenä.vihkoseenonkoottuhyödyllisiäjavälttämättömiäkin perustietojaja ohjeitaseurassatoimimisestasekäyhteistenvajojenjakanoottien käyttämisestä.oppaassaesiteltyjäyhteisiäsääntöjäjaohjeitaonjokaisenseuralaisen noudatettava.vihkoseenonsiissyytäperehtyähuolellajasekannattaasäilyttää. Oppaassamainittujaohjeitajasääntöjänoudatetaanvähintäänvuoden2015loppuunasti. Opastapäivitetääntarvittaessavuosittain.Josoppaanlinjauksiintehdäänmerkittäviä muutoksia,postitetaanpäivitettyopasjäsenille,taimuutoksistatiedotetaanmuuten. Ajantasaisetmaksutiedotlöytyvätainaseurannettisivuiltawww.melanvilauttajat.fi. Josoletuusijäsen,Melanvilauttajattoivottaasinutlämpimästitervetulleeksiseuraanja melontaharrastuksenpariin! Oppaaseenliittyvätkommentitjamuutosesityksetvoilähettääjohtokunnalle.Yhteystiedot löytyvätseurannettisivuilta. 2.YLEISTÄMELONNASTA Melonnanharrastaminensopiikaikille.Melontaonluonnonläheistäulkoliikuntaa,jonka rasituksenjakestonvoijokainenvalitaitselleensopivaksi.melonnassaonmyösuseita alalajeja jotkutharrastavatleppoisiailtamelontalenkkejä,toisethaluavatkokeavauhdin hurmaakuohuvienkoskienseassa.näinonmevissäkin.kaikkienkohdallamelontajoka tapauksessakohentaasekähenkistäettäfyysistäkuntoa. Seurankauttaharrastettunamelontaonerittäinedullinenlaji.Seuranvuosimaksutjäävät kymmeniineuroihin,kunomastakanootistajavarusteistajoutuupulittamaanvähintään 1000euroa.Laadukaskajakkivarusteineenmaksaahelposti2000euroa. LisätietoamelonnastalöydätesimerkiksiSuomenMelonta jasoutuliittory:nnettisivulta MelontaaKeiteleellä.Kannellaolennaisia LeppoisaamelontaaNaarajoella. varusteita:karttajakompassisekäjuomapullo. MELANVILAUTTAJATRY

4 3.MELANVILAUTTAJATRY:NTOIMINTA Melanvilauttajatryonperustettu EnnenMelanvilauttajiaeiKeski Suomessa olluttoimivaamelontaseuraavuosikymmeniin.melanvilauttajiennimijuontaajuurensa melojienensitervehdykseenvesillä kaukaamelojistanäkyyvainvilahtaviamelojen lapoja. YleistäMeVistä MelanvilauttajatelituttavallisemminMeVionmelonnanyleisseura.MeVissäharrastetaan kaikkiamelonnanlajeja.seurankotipaikkaonjyväskyläjatoiminta alueenakeski Suomi. MeVintoimintaankuuluvatesimerkiksiretketjalenkitjärvillä,merellä,joillajakoskissa, melontakurssienja tapahtumienjärjestäminen,yhteistenkanoottivajojenhallinnointisekä kanoottienjamelontavarusteidenhankkiminenjavuokraaminenseuranjäsenille.mevi pyrkiiedistämäänmonipuolistajaturvallistamelontaharrastustasekä melontamahdollisuuksiakeski Suomessa. Yhteisistäasioistapäättäminen MeVilläonjohtokunta,johonkuuluupuheenjohtaja(eliylimelanvilauttaja)jakuusijäsentä. Lisäksiseuranjohtoonkuuluumuitavapaaehtoisiatoimihenkilöitä.Tärkeimmätpäätökset tehdäänseuransyys jakevätkokouksissa.seuranjajohtokunnankokouksetovatkaikille jäsenilleavoimia jamuutenkintoimintaankaivataanainalisääuusiaahkeroijia!lisää kannattaakysellävaikkapajohtokunnanjäseniltä. Seura asioistatiedottaminen Tapahtumista,jäseneduistasekäyhteisistäretkistäjalenkeistäsaaajantasaisintatietoa seurannettisivuiltawww.melanvilauttajat.fi.toiminnastajatapahtumistatiedotetaanlisäksi muutamankerranvuodessapostitettavallaseuralehdellä,vajojenilmoitustauluillasekä listallevoiliittyänettisivujenkautta (muistathantarvittaessapäivittääosoitteesi!).seurallaonmyösomapuhelin( ),jokaonyleisimminseuranpuheenjohtajallataivarapuheenjohtajalla.Puhelimen välityksellävoikysellämistätahansaakuutistaseuraantaimelontaanliittyvästäasiasta. VilahteleviamelojaTuomiojärvellä. SeuranGoltzianaMarlinSuomiMeloossa Naarajoella.HuomaakajakinkeulallaKauno Lehtomäenvuolemamaskotti. MELANVILAUTTAJATRY

5 4.MELONNANALOITTAMINENMEVISSÄ MeVionmelonnanyleisseurajaseurantoimialueenaonKeski Suomi.Mistätahansa melonnanalalajistakiinnostuneetkeskisuomalaisetvoivatsiisliittyämeviin.melonnan harrastaminenmevinkauttaonedullistajahelppoa.liittymismaksuseuraanon7 ja vuosittainenjäsenmaksu5/25/30/10 (alle18 vuotias/vähävarainen/aikuinen/perheen kakkosjäsen vuoden2015tilanne). Melonnanperuskurssi JosetoleaiemminharrastanutmelontaataijosetolekäynytSuomenMelonta ja Soutuliitonohjeistuksenmukaistamelonnanperuskurssia,uutenajäsenenäsinuntäytyy osallistuamevinmelonnanperuskurssille.kolmeiltaajakymmenentuntiakestäviä kurssejapidetääntuomiojärvenvesistössälähesviikoittaintoukokuunlopustaheinäkuun alkuun.kurssitsisältävätmuunmuassaperehtymistämelontaanlajinajaharrastuksena, tutustumistamelonnassakäytettäviinkajakkeihinjavarusteisiin,melontatekniikoiden harjoitteluasekäpelastautumisharjoitteita.lisätietoakursseistasaatnettisivuilta. Vajakoulutus Josoletaiemminharrastanutmelontaataijosoletkäynytvirallisenmelontakurssin,voit suoraanliittyämeviin(tällöinkinseurankurssilleosallistuminenonsuositeltavaa).seuran kalustonkäyttöoikeudenjavajojenavaimensaadaksesisinunonkuitenkinosallistuttava ns.vajakoulutukseen,jossaperehdytääntoimintatapoihinvajoillajaseurankalustoa käytettäessä.näitäkoulutuksiajärjestetäänyleensävajatalkoidenjaperuskurssien yhteydessä lisätiedotjatarkatkoulutusajatlöydätnettisivuilta. SeuranohjaajiaTuomiojärvellä. MelontaopetustaLehtisaarenedustalla. MELANVILAUTTAJATRY

6 5.MELONTATAITOJENKEHITTÄMINENJAYHDESSÄ HARRASTAMINEN Melontaharrastuksenalkuvaiheessaonerittäinsuositeltavaalisätutustuakaluston käyttämiseenjaseudunmelontareitteihinseuranyhteistenviikoittaistenlenkkienjaretkien kautta.yleisestiyhteisetlenkitjaretketmuodostavatseuratoiminnanrungon. Viikkolenkit Yhteisettiistai jatorstailenkitpyörivätkokokesäntoukokuultasyyskuulle.tiistainalenkit lähtevätnaattialtajatorstainatuomiolta.molemmatlenkitalkavatklo18.lenkittoimivat silläperiaatteella,ettäpaikallaolijatsopivatkeskenäänreitistä,vauhdistajakohteesta. Yhdessäonmukavampaa,turvallisempaajaopettavaisempaameloakuinyksinään.Osa viikkolenkeistäonohjattuja. Viikkolenkeillevoiilmoittautuamukaanseurannimenhuudossa: joukkueeseen liittymistävarten.nimenhuudossaonmyösjoidenkinmuiden,kutentalvisten uimahalliharjoitustenilmoittautumiset. Pitkätretket Viikkolenkkienlisäksijärjestetäänvuosittainuseitapidempiäkoski jasileänveden(järvija meri)melontaretkiäeripuolillesuomea.koskimelojatkäyvätsäännöllisestikymijoella, RuunaankoskillajaTorniojoellasekäRuotsissajaNorjassa.Retkimelontaaonviime vuosinaharjoitettuesimerkiksisaimaalla,itämerelläjainarijärvellä.seuraonvuosittain osallistunutjoukkueellaanmyössuomensuurimpaanmelontatapahtumaansuomimeloo. Turvallisuusharjoittelu Turvallisuusharjoittelukuuluuolennaisenaosana melontaan.kesäisinjärjestetäänesimerkiksins. puljauspäiviä Tuomiolla tapahtumantarkoituksena onreskuttamisen(pelastamisenja pelastautumisen),tuentojensekä eskimokäännöksenharjoitteluporukalla. Kevättalvisinjärjestetään uimahallikursseja,joilla hiotaanlämpimässäjakirkkaassavedessätuenta, reskutus jaeskimokäännöstaitoja. Koskimelontakurssi Joskoskimelontakiinnostaa,niinseuran koskimelonnanperuskurssipidetäänyleensä heinäkuunlopussataielokuunalussa.kurssilla perehdytäänmelontaanvirtaavassavedessäja koskissa.kurssinkäyminenonhyödyllistätekniikka jaturvallisuusharjoittelua,vaikkeiaikoisi koskimelontaajatkaakaan. UimahallikurssiAaltoAlvarissa. MELANVILAUTTAJATRY

7 6. SEURAN VAJAT, KANOOTIT JA VARUSTEET MeVi hallinnoi useita kanoottivajoja, kymmeniä kajakkeja sekä mittavaa varusteomaisuutta. Seura pyrkii tarjoamaan jäsentensä kanooteille toimivat säilytystilat sekä toisaalta lainattavia kanootteja ja varusteita jäsenille, jotka eivät sellaisia itse omista. MeVillä on Jyväskylässä neljä kanoottivajaa. Yksi sijaitsee Tuomiojärven uimarannan edustalla ja kolme päätukikohdassa Naattialla Päijänteen rannalla. Kaupunki omistaa Tuomion vajarakennuksen, Naattian vajat on rakennettu talkoilla. Vajoilla on yli 50 seuralaisten yhdessä omistamaa kanoottia. Tuomiolta löytyvät mm. seuran koskikajakit, muovinen retkikalusto ja yksi avokanootti, Naattian ensimmäisen Naattian tukikohta. Seuran kajakit ja varusteet vaja n ensimmäinen puolisko on kuvassa oikeanpuoleisen oven takana. varattu seuran kuitukajakeille. Naattian vajojen 2 ja 3 kanootit ovat yksityisiä. Kanoottien lisäksi seura omistaa meloja, aukkopeitteitä, melontaliivejä, kaksi kanoottitraileria, märkäpukuja ja muuta melonnassa tarvittavaa välineistöä kaikki ovat seuralaisten lainattavissa tai vuokrattavissa. Oman kanootin säilyttäminen seuran vajassa Jos kaipaat kanootillesi säilytystilaa seuran vajasta, ota yhteys vajapaikkavastaavaan yhteystiedot löydät nettisivuilta. Yhden vajapaikan vuosivuokra on 30 (2015). Seura on vakuuttanut kaikki vajoissa säilytettävät kanootit. Vajapaikkavuokrat on maksettava vuosittain, muutoin kanoottia ei saa säilyttää vajassa. Jos vajapaikkavuokraa ei makseta vuoden loppuun mennessä, on seuralla oikeus joko poistaa kanootti vajasta tai ottaa se yleiseen seurakäyttöön. Parhaat vajapaikat (alhaalla ja ovien lähellä) on varattu aktiivikäytössä oleville kanooteille olemattomassa tai vähäisessä käytössä olevat kanootit siirretään vajojen taka ja yläosiin. Vajapaikkavuokran maksaessaan ja vastaanottaessaan vajapaikan jäsen hyväksyy edellä mainitut periaatteet. 7. YLEISTÄ VAJOJEN KÄYTTÄMISESTÄ Ensimmäinen askel seuran vajojen ja kaluston käyttämiseen on oman avaimen hankkiminen. Jotta voi saada avaimen, tulee tietysti olla seuran jäsen. Suositeltavaa on myös se, että on maksanut joko käyttöoikeusmaksun tai vajapaikan vuokran. Jäsenen pitää myös osallistua joko melontakurssille tai vähintään vajakoulutukseen. Avaimen saa kurssin tai koulutuksen yhteydessä, kun esittää kuitin maksetusta vaja avaimen pantista (40, 2015). Saatuaan vaja avaimen haltuunsa ja osallistuttuaan vajakoulutukseen jäsen voi käydä vajoilla omatoimisesti. Vaja avain on ehdottomasti palautettava, jos sitä ei enää tarvitse.

8 8. SEURAN KANOOTTIEN JA VARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN Jäsenet voivat käyttää seuran kanootteja kahdella tavalla, päiväkohtaisesti vuokraamalla tai maksamalla käyttöoikeusmaksun. Vuokrauskäyttö Jos jäsen on maksanut pelkästään jäsenmaksun, niin yhden seuran kajakin voi vuokrata hinnalla 7 /vrk (2015). Käyttöoikeuskäyttö Jos jäsen on maksanut jäsenmaksun ja käyttöoikeusmaksun (50, 2015), niin yhtä seuran kajakkia voi käyttää ilmaiseksi yhdellä kertaa maksimissaan 48 tuntia tämän jälkeen alkavista vuorokausista on maksettava 7 /vrk (2015). Yhteisillä seuraretkillä käyttöoikeusmaksu kattaa myös kahta vuorokautta pidemmät laina ajat. Käyttökertojen lukumäärää ei ole rajattu. Kajakkiin kuuluvat varusteet Kanootin vuokratessaan tai lainatessaan saa käyttää ilmaiseksi kanootin yhteyteen kuuluvia varusteita. Näihin kuuluvat melontaliivi, mela, aukkopeitto, sieni, melankarkuremmi, melakelluke, pumppu, varamela, EA laukku, kanoottikärryt, märkäpuku ja kansikompassi. Melontaliivien ja aukkopeiton käyttäminen sekä sienen ja pumpun mukaan ottaminen on pakollista. Kajakkia muihin vesistöihin kuljettaessaan saa käyttää ilmaiseksi vajoilta löytyviä hihnoja ja kiinnitystelineitä. Varusteita saa kerrallaan lainata yhden välttämättömän setin. Seuran kalustoa ja varusteita Naattialla. Vuokra ja käyttöoikeuskäytön ehdot Jäsen saa käyttää seuran kanoottia rajoituksetta päivämelontaan ja korkeintaan kahden vuorokauden melontaretkiin siinä vesistössä, jonka rannalla vaja sijaitsee. Pidemmille retkille ja muihin vesistöihin kaluston lainaamisesta on aina sovittava erikseen soittamalla seuran puhelimeen tai vajavastaavalle näin varmistetaan kaluston saatavuus yhteisiin tapahtumiin (retkille ja kursseille) ja kanoottien oikeaoppinen kuljettaminen muualle. Koskikajakit voidaan kuljettaa ilman erillistä ilmoitusta kahden vuorokauden ajaksi pois vajan vesistöstä. Seuraretket Jos jäsen on maksanut käyttöoikeusmaksun, niin myös kahta vuorokautta pidemmillä virallisilla seuran retkillä kaluston ja varusteiden käyttäminen on ilmaista. Kanootin tai varusteiden viemisestä seuraretkelle ei tarvitse erikseen sopia soittamalla seuran puhelimeen tai vajavastaavan kanssa.

9 Kanootin vuokraus seuraan kuulumattomille Seuran jäsen voi kertaluonteisesti viedä yhden vieraan tutustumaan melomaan jäsenhinnalla, kun melontaretken kesto on maksimissaan neljä tuntia. Muuten jäsen voi vuokrata yhden kanootin seuraan kuulumattomalle hintaan 14 /vrk (2015). Seura ei pääsääntöisesti lainkaan vuokraa kanootteja seuraan kuulumattomille. On erittäin suositeltavaa, että jokainen MeVin kalustoa käyttävä on jäsen ja käynyt melonnan peruskurssin näin varmistetaan turvallisuus ja kaluston oikeaoppinen käyttäminen. Kanoottien varaaminen Jäsen voi varata yhden kanootin itselleen tulossa olevaa retkeä varten. Varaaminen tapahtuu vajoilla olevien varauskalentereiden avulla. Varauksia ei saa tehdä säännöllisiä iltalenkkejä tai vastaavia varten. Varattaessa on aina ilmoitettava varaajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisimman tarkasti varausaika ja se mihin aikoo kanootin viedä. Varaus raukeaa, jos kanoottia ei ole haettu kahden tunnin sisällä varauksen merkitystä alkamisajasta. Turhia varauksia kannattaa välttää. Trailerin vuokraus Seuran traileria voi vuokrata hintaan 20 /viikonloppu (perjantai iltapäivästä sunnuntai iltaan) tai muutoin 10 /vrk (2015). Vastuut ja muuta huomioitavaa Pillillisen melontaliivin ja aukkopeiton käyttäminen sekä sienen ja tyhjennyspumpun mukaan ottaminen on pakollista seuran kalustolla melottaessa. Suositeltavaa on ottaa mukaan myös melakelluke, katkomela varamelaksi ja ensiapulaukku. Jos retkellä on vähintään kaksi kanoottia, on suositeltavaa ottaa mukaan hinausköysi. Seuran kalustoa lainatessaan tai vuokratessaan jäsen on vastuussa sekä itsestään että seuran kanootista ja varusteista. Vuokratessaan kanootin seuraan kuulumattomalle, jäsen on vastuussa sekä kanootista että seuraan kuulumattomasta melojasta. Useamman kuin yhden seuraan kuulumattoman melojan saa viedä seuran kalustolla melomaan ainoastaan koulutettu melontaohjaaja. Jos kanootti tai joku varusteista särkyy tai katoaa käyttäjän virheen vuoksi, on käyttäjä velvollinen korvaamaan tai korjaamaan vahingon. Mahdolliset vauriot kalustolle tai varusteille on pääsääntöisesti aina korjattava itse. Jos vikaa ei osaa korjata, niin vahingosta on ilmoitettava vajavastaavalle tai MeVin kännykkään. Rikkinäinen kanootti on ehdottomasti merkittävä. Kurssien ja muiden seuratapahtumien aikaan seuran kajakit ja traileri on ensisijaisesti varattu niille. Ohjeiden vastainen käytös johtaa seuran kaluston käyttöoikeuden menettämiseen määräajaksi.

10 9. TOIMINTA MELOMAAN LÄHDETTÄESSÄ JA VAJALLE PALATTAESSA Seuraavassa on muistin virkistämiseksi kirjallisesti esitetty vajojen toimintatapakoulutuksen keskeinen sisältö. Toiminta vajalla ennen melomaan lähtemistä Tarkista ehdottomasti kanoottien varauskalenteri vapaiden kanoottien löytämiseksi. Huomioi mahdolliset seuraretket ja tapahtumat. Valitse kanootti mieltymystesi mukaan ja turvallisuus huomioiden. Valitse vain oma tai seuran kanootti seuran kalusto on merkitty MEVI teksteillä. Apua valintaan saat esimerkiksi vajojen ilmoitustaulujen kanoottilistauksesta. Vaativaan keliin tai pitkälle retkelle ei kannata lähteä tuntemattomalla kanootilla. Valitse taitojesi ja kykyjesi mukainen kanootti. Kanna kanootti ulos vajan edustan pukeille tai mahdollisimman tasaiselle ja pehmeälle alustalle. Valitse kanoottiin kuuluvat varusteet mieltymystesi mukaan ja turvallisuus huomioiden. Vähimmäisvarusteita ovat mela, melontaliivit, aukkopeitto, kuivaussieni ja tyhjennyspumppu. Jos et hallitse eskimokäännöstä ja olet liikkeellä yksin, niin melakelluke on myös pakollinen varuste. Tarkista että melontaliiveissä on pilli jos ei ole, vaihda liivit. Tarkista kanootin ja varusteiden kunto. Tarkista erityisesti kanootin käytettävyys (evä/peräsin, jalkatuet, istuin, lastitilat) ja kelluttavuus (vesitiiviit lastitilat tai täydet ilmapussit) sekä melan, aukkopeiton ja melontaliivien kunto. Täytä vajakirja huolellisesti. Vajakirjaan on merkittävä käyttäjän nimi, puhelinnumero, käytettävä kalusto, lähtöaika, arvioitu paluuaika ja lenkin suunta. Pyri ilmoittamaan retkesi kesto ja suunta mahdollisimman tarkasti nämä ovat olennaisia tietoja kaluston käytön ja turvallisuuden kannalta. Jos et ole palannut ajoissa, perääsi saatetaan lähettää etsintäpartio. Vajakirjan avulla seurataan myös kaluston käyttöä ja vuokrien maksamista. Toiminta rannalla ennen melomaan lähtemistä Säädä jalkatuet sopivalle etäisyydelle tämä on tehtävä mahdollisimman tasaisella ja pehmeällä alustalla. Testaaminen on ehdottomasti kiellettyä kivikolla, soraikolla tai vajan edustan pukeilla kajakit eivät kestä pistemäistä painoa. Säädä tarvittaessa peräsimen vaijerien pituus. Säädä tarvittaessa selkätuen etäisyys (meloessa selkätukea ei tarvita siihen nojataan vain tauoilla). Pakkaa kanootti tasapainoisesti. Painavat tavarat sijoitetaan yleensä mahdollisimman alas sekä lähelle kanootin keskipistettä. Tue painavat tavarat siten, etteivät ne pääse liikkumaan. Sulje pakkausluukut huolellisesti jos lastiluukku tipahtaa veteen, se painuu pohjaan. Jos huomaat jonkun lastiluukun karkunarun katkenneen tai olevan huonossa kunnossa, uusi naru. Naruja löytyy yleensä vajojen työkalupakeista. Älä raahaa kanoottia rannalla, vaan kanna se siististi veteen saakka. Vesille mentäessä on kiellettyä työntää melalla pohjasta vauhtia tämä on tyypillisin tilanne, jossa mela katkeaa.

11 Toimintameloessa Kierräyksityisrannatja laituritainariittävänkaukaa,vähintään50metrinpäästä. Naattiallaolemmesaaneetpalautettamelomisestaliianlähelläyksityistontteja. Kierrälintujenpesimäpaikatjalokkiluodot.Valistunutmelojasuojeleeluontoa. Käytävaroenperäsintä,evääjajalkatukia nämäovatyleisimminseuran kajakeistahajoaviaosia.hajoaminenjohtuutavallisestivääränlaisestakäytöstä (liianlähellesäädetytjalkatuettaipolkusimet,tukientaipolkusimienpotkiminen kantapäillä,eväsäätimenrunnominenväkisinjne.). Vajallepalatessa Rantauduvarovasti.Muistanostaaevä/peräsin. Kannakanoottivajanedustanpukeille. Puhdistajakuivaakanoottihuolellisestivajastalöytyvilläsienilläjaräteillä näin seuraavanmelojanonmiellyttävämpääkäyttääkanoottiajakanoottimyössäilyy paremmassakunnossa(vesi syö erityisestikajakkienvälilaipioita). Aukaisekansiluukutjajätäluukutavoimiksi. Tarkistakajakinkuntojatarvittaessahuollakajakki.Josetosaakorjatakajakkia itse,ilmoitakajakinkunnostavajavastaavalletaimevinkännykkään.rikkinäinen kajakkionehdottomastimerkittävä. Nostakajakkivarovastivajatelineeseenoikeallepaikalleen. Ripustarätitkuivumaankuivausnaruille ämpärissäneeivätkuivukoskaan! Huuhteletarvittaessamelontaliivitjaaukkopeitto,jaripustanekuivumaanilmavasti (aukkopeittokajakinkärkeen,näinseuraavanmelojaneitarvitseetsiäpeittoa). Laitamelasiististitelineeseenoikeaanpaikkaan(Tuomionvajallaonerihyllyt kuppi,retki jakoskimeloille). Kuittaasaapumisesivajakirjaan. Siivoavaja.Jätävajavähintäänyhtäsiistiinkuntoonkuinmitäseolitullessasi. Viemieluitenomatroskasivajalta jokujoutuuvajojenroskiksetkuitenkin tyhjentämään. SeuranmelontalaituriTuomiolla. SeuranvarusteitaNaattialla. MELANVILAUTTAJATRY

12 10. KANOOTTIEN KULJETTAMISESTA Kanootteja voi kuljettaa vajoilta muiden vesistöjen äärelle kahdella perustavalla: auton katolla tai trailerilla. Yleensä 1 2 kanoottia kuljetetaan auton katolla ja tätä suuremmat määrät trailerilla. Auton kuljettaja on aina vastuussa kuormasta ja sen kiinnityksestä. Yleisohjeita kuljetusta varten Kanootit pitää kuljettaa tyhjinä. Kiinnitä kanootti luotettavilla kuormaliinoilla. Vajoilta voit lainata näitäkin. Etuosastaan kajakki on hyvä kiinnittää varmuudeksi kahdella liinalla. Räikkäliinoja ei saa käyttää kajakkien kiinnittämiseen. Älä muutenkaan kiristä hihnoja liian tiukalle. Muista kiinnittää sokkopeitot ja kansiluukut huolella. Varmista kuormaliinojen pysyvyys ja kireys matkan aikana. Kuljetus auton katolla Kiinnitä taakkateline huolella auton rakenteisiin. Käytä kuljettamiseen ainoastaan tarkoitukseen suunniteltuja kanoottitelineitä näitä voit lainata vajalta. Kaksikkoa kuljetettaessa täytyy olla erityisen huolellinen. Lyhyellä autolla eli lyhyellä taakkatelineiden kiinnitysvälillä ei kannata yrittää kuljettaa pitkää kaksikkoa. Kanootti saa ulottua edestä enintään yhden metrin ja takaa enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Kanootin painopisteen pitää kuljetettaessa olla telineen keskellä. Kanootin voi sitoa kiinni autoon kuljetustelineen lisäksi perästä ja keulasta tällöin kärkiliinoja ei saa kiristää liian tiukalle. Käytä kuljetuksen aikana kanootin perässä punaista huomioliinaa merkkinä pitkästä kuljetuksesta tämä on pakollistakin, kun kuorma ulottuu vähintään metrin auton uloimman osan takapuolelle. Edessä ylitykset on aina pakollista merkitä. Kuljetus trailerilla Traileri on pääsääntöisesti varattu seuran tapahtumia varten. Traileriin käy sama avain kuin seuran vajoihin. Tarkista liikkeelle lähtiessäsi trailerin kunto, erityisesti renkaiden ilmanpaine. Ota mukaasi rekisteriote tai sen kopio. Tarkista valojen ja jarrujen toiminta. Kiinnitä kanootit siten, etteivät ne pääse liikkumaan sivu tai pituussuunnassa. Suojaa kalusto siten, ettei se hankaudu kiinnitysrautoja vasten. Lukitse traileri ja vararengas kettingillä pysäköityäsi kärryn Naattialle tai jonnekin muualle. Jos joudut peruuttamaan traileria ahtaassa paikassa, suositeltavaa on irrottaa traileri autosta ja siirtää se käsin.

13 11.MELONTATURVALLISUUDESTA Oikeallaasenteellajaoikeinvarusteinharrastettunamelontaeiolevaarallinenlaji. Turvallisuusnäkökohdatpitääkuitenkinjokaisentiedostaaharrastamiseensaliittyen melonnassaonriskinsä,erityisestikylmienvesienaikaan.tärkeintäonvälttäämahdollisia vaaratilanteitaennakolta.turvallisuuttamyöspitääharjoitella hätätilanteessaeivoi alkaaopettelemaantoimimistahätätilanteessa.hyödyllistäjasuositeltavaaonosallistua melonnanperus jajatkokursseille,uimahallikursseille,puljauspäiviinja turvallisuustapahtumiin. Tyypillisiäriskejämelonnassa Tyypillisinlajinomainenriskitilannemelonnassaonyllättäväkaatuminenkanootin kanssajatästäseuraavavedenvaraanjoutuminen.kaatuminenvähintään säikäyttääaina,mahdollistaonmyösloukkaantuminensekävarusteiden kastuminenjahukkaaminen.erityisestikylmienvesienaikaankylmettyminenja jopahypotermiauhkaavatvedenvaraanjoutunutta. Erilaisetnyrjähdykset,venähdyksetjamuutloukkaantumisetovatmelonnassakin ainamahdollisia yleisimminrannallaliikuttaessa,vesillementäessä,vesillä kaaduttaessajarantauduttaessa. Eksymisenriskionolemassaerityisestituntemattomissavesistöissä,hämäränja pimeänaikaansekämuutenhaastavissaolosuhteissa. Lämpöhalvauksenriskionolemassaerityisestikuumimpaankesäaikaan. Nestehukkavoiyllättäämyöskylminävuodenaikoina melojahikoilee märkäpuvuissaanjamuissavarusteissaanyleensämelkoisesti. Sairauskohtauksen(esimerkiksiastmataidiabetes)riskionmelonnanaikanakin olemassa. Perustoimintaohjeitariskienvälttämiseksijahallitsemiseksi Olevalmistautunutvedenvaraanjoutumiseen opettelekursseillaoikeat turvatekniikat,varustauduoikeinjavältäturhiariskejä. Käytäainamelontaliivejäjaaukkopeittoa.Otamelontaretkillemukaanmyös vähintääntyhjennyspumppujakuivaussieni.josetosaaeskimokäännöstä,otaaina mukaasimelakelluke.pidemmillä retkillävaramelaonsuositeltava varuste,samoinporukalla retkeillessähinausvyö. Käytäainakypärääkoskissa. Pidämelastakiinnikaatuessasi. Kiinnitätarvittaessamelakajakkiin karkuremmillä.yksinmelottaessa ilmanmelaaonlähesmahdotonta päästätakaisinkajakkiin. Valitsereittisiolosuhteiden, kokemuksesijakuntosimukaan. Vältäsuurtenselkienylittämistä. Melomieluitenkaverintai kavereidenkanssa. MelakellukkeenkäyttöharjoitteluaTuomiolla. MELANVILAUTTAJATRY

14 Pidä aina lähettyvilläsi eli liivien taskussa vesitiiviisti pakattu kännykkä.vältä veneväyliä ja laivareittejä. Ylitä väylät kohtisuoraan. Muista ettei isoista aluksista usein ole helppoa huomata yksittäistä kajakkia ja melojaa. Varo laivojen ja veneiden aaltoja, ne ovat usein luonnonaaltoja teräväreunaisempia. Hämärässä meloessasi pidä aina mukana vesitiivistä lamppua muuten et voi mitenkään tiedottaa sijainnistasi veneilijöille tai mahdollisille pelastajille. Pidä mukanasi riittävästi juomista ja energiapitoista naposteltavaa. Tarkkaile sääolosuhteita ja omaa jaksamistasi. Älä ota turhia riskejä ja tunne rajasi. Opettele suunnistamaan ja lukemaan karttaa vesillä. Ole selvillä siitä, missä olet menossa tämä helpottaa pelastautumista ja mahdollista pelastamista. Suojaudu auringonpaisteelta, käytä tarvittaessa aurinkovoidetta ja päähinettä. Pidä aina mukanasi kattavaa EA pakkausta. Seuralla on vapaasti lainattavia EA laukkuja. Seuran laukuista löytyy esimerkiksi urheiluteippiä, ensiside, ideaaliside, särkylääkkeitä, laastareita, sideharsoa, kylmägeeliä, asetyylisalisyyliä sisältäviä lääkkeitä, vatsalääkkeitä, kyypakkaus ja hypotermiapeite. Osallistu tarvittaessa rohkeasti uudelleen melontakurssille. Osallistu myös seuran uimahallikurssille ja pelastautumistapahtumiin. Melonta kylmien vesien aikaan (normaalisti elokuun lopusta kesäkuun alkuun) Noudata ehdottomasti edellisiä ohjeita. Pukeudu aina veden lämpötilan mukaan ei ilman! Vesi kylmentää 32 kertaa ilmaa nopeammin. Alle 10 asteisessa vedessä ihminen menettää toimintakykynsä jopa vain parissa minuutissa. Jos vesi on alle 10 asteista, melojan pitää käyttää kuivapukua tai märkäpukua sekä melontatakkia ja housuja. Alle 15 asteisen veden aikaan kannattaa käyttää vähintään melontatakkia ja housuja. Erityisesti keväisin vajoilla näkee turhan kevyesti pukeutuneita melojia. Pidä aina mukanasi vesitiiviisti pakattu varavaatekerta. Jos onnettomuus sattuu Tärkeintä on säilyttää maltti ja pysyä rauhallisena: tee selkeä tilanneanalyysi ensin. Toimi ripeästi ennalta pohdittujen, suunniteltujen ja opeteltujen toimintatapojen mukaisesti. Anna tarvittaessa ensiapua. Hälytä tarvittaessa lisää apua (112). Hätätilanteessa voit saada hätäkeskuksesta myös toimintaohjeita elvytykseen tms. Pyri tarvittaessa mahdollisimman nopeasti avun lähelle suojaiselle rannalle. Jos joudut veden varaan, etkä pääse takaisin kanoottiin, pyri saamaan mahdollisimman suuri osa vartalostasi ylös vedestä. Pidä raajat lähellä vartaloa. Hälytä pikaisesti apua. Tiedota vakavasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta aina myös seuran johtohenkilöitä.

15 12. REITTEJÄ JA RETKIKOHTEITA LÄHISEUDUILLA Järvikohteita ja reittejä Tourujoen vesistö sopii mainiosti melontaharrastuksen aloittamiseen ja kuntolenkkimelontaan. Vesistö on suojainen ja rannat ovat aina kohtuullisen lähellä. Tourujoen vesistössä voi meloa Tuomiojärvellä, Palokkajärvellä, Alvajärvellä ja Korttajärvellä sekä järviä yhdistävillä jokiosuuksilla. Pohjois Päijänne on meviläisten säännöllisin melonta alue. Tyypillisiä lenkkejä ovat vierailu Jyväsjärvellä sekä Vuoritsalon, Porosaarten, Säynätsalon ja Muuratsalon kierrot. Mukavia melontakohteita alueella ovat Hotelli Alba Jyväsjärvellä, Päijänteen virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä Kalasaari (sauna ja grillikatos), Noukanniemi (kahvila), Vaajakosken Naissaari (kahvila), Metsähallituksen Teerilahden laavu, Haikan kahvila Muuratsalossa, Sudensaari Ristiselällä, virkistysalueyhdistyksen Mikonniemi Muuratsalon eteläkärjessä ja Jyväskylän kaupungin ulkoilualue Mämminiemi Ristiselän itälaidalla. Leppämaraton on kokemuksellinen kokopäivän melontareitti Päijänteellä ja Leppävedellä. Maraton aloitetaan melomalla Vuoritsalon eteläkärjen sivuitse Turanlahdelle, jolta kajakit kannetaan Lepäslammelle. Lammen melonnan jälkeen kajakit kannetaan Leppävedelle. Leppävettä pitkin melotaan Leppälahden kahvilalle tai Metsähallituksen Ketvenensaareen tauolle. Päijänteelle palataan Vaajakosken kanavan kautta. Puula on oiva retkimelontajärvi. Puula on lähellä, siellä on paljon luonnonsuojelualueita ja siten vapaita rantoja sekä melontaan sopivia rantautumis ja yöpymispaikkoja. Puulalta on julkaistu luontomatkailukartta, jota voi käyttää retkeillessään alueella. Keitele Päijänne kanavareitti soveltuu mainiosti järvimelontaan. Retken voi aloittaa vaikka Äänekoskelta, ja meloa Paatelan ja Kapeen kanavien kautta Varjolan tilan lähelle yöksi. Seuraavana päivänä voi jatkaa Kuusan kanavan, Laukaan Saraaveden, Kuhankosken kanavan, Leppäveden ja Vaajakosken kanavan kautta Päijänteelle. Laukaan Vuonteen seutu on erityisen kaunista matkalla voi pysähtyä vaikka Ruusulan marja ja viinitilalla. Joki ja koskireittejä Wanha Witonen on kahden päivän joki, koski ja järvireitti Petäjävedeltä Jämsänkoskelle. Wanhalta Witoselta on julkaistu melontareittikartta. Reitillä on jonkun verran helppoja koskia. Yöpyä voi vaikka Salosveden rannalla Rantapirtillä. Saarijärven koskireitti on Keski Suomen vauhdikkain ja pisin jokireitti, melomaan pääsee niin järvellä, joella kuin koskessakin ja maisemat vaihtelevat umpimetsästä viljelysmaihin. Reitiltä on julkaistu melontakartta. Reitti alkaa Kyyjärveltä ja päättyy Saarijärven keskustaan, toki reitistä voi meloa vain osiakin. Reitin varrella on useita taukopaikkoja. Naarajoen melontareitti on erittäin viehättävä ja rauhallinen joki, järvi ja koskireitti. Reitti alkaa Pieksänmaan Naarajärveltä. Kahden päivän retkellä voi yöpyä voi vaikka Porsaskoskella ja päättää reissunsa Kyyveden pohjoisosiin. Halutessaan matkaa voi vielä jatkaa Kyyvedeltä Läsänkosken kautta Puulalle. Konnevesi Laukaa on vaihteleva parin päivän järvi ja koskireitti. Pääosin reitillä melotaan järviä pitkin, mutta välissä on myös koskia. Yöpyä voi vaikka Korholan tilalla Kärkkäälässä.

16 Koskimelontakohteita Seuraavassa on lyhyesti esiteltynä muutama, noin tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä oleva, nimenomaan koskimelontaan sopiva kohde. Tässä ei ole koskiluokitusta kaikista eikä laskuohjeita yhdestäkään koskesta. Jokaisen melojan on itse katsottava ja arvioitava riittävätkö omat taidot kosken turvalliseen laskemiseen. Muista, että aina on mahdollista jättää koski laskematta. Koskimelontakurssilta saa hyvät perusvalmiudet, joita voi sitten harjoitella melontakaverien kanssa. Kapeenkoski Äänekoskella. Kuhnamosta Vatianjärveen laskeva luokitukseltaan II luokkaa oleva Kapeenkoski lienee lähialueen koskista ainut, joka on hyvin melottavissa myös vähävetisinä kesinä. Melonnan voi aloittaa ja lopettaa kanavan parkkipaikalta. Koskiosuus koostuu muutamasta pienemmästä virtapaikasta ja kahdesta koskesta, joista ensimmäinen on vasemmalle kaartava Luijankoski, jonka oikeassa reunassa on erittäin voimakas akanvirta. Luijassa on hyvä harjoitella akanvirrasta virtaan lähtöjä ja virran yli lossausta. Luijasta kilometrin päässä tulee Kapeenkoski, joka on suora, mutta muutama iso aalto sekä loppuosassa kosken ja järven rajapinnan väliset pyörteet pitävät kyllä melojan virkeänä. Tulvahuipun jälkeen koskeen muodostuu myllyn kohdalle kosken keskelle surffaamiseen sopiva aalto. Aallosta suositellaan poistumista pystyssä, koska etenkin matalan veden aikana saattaa pää kolista pohjakiviin heti aallon jälkeen tulevassa lyhyessä matalassa osuudessa, järvessä taas riittää syvyyttä. Kuusaankoski Laukaassa on Vatianjärvestä Saraveteen laskeva II luokan koski, jonka alaosa on matala ja kivinen. Hyvä koski laskuharjoitteluun, sillä tämän noin 200 metrisen pikapyrähdyksen voi laskea useaa eri laskulinjaa pitkin, toki omat taidot, virran voimakkuuden ja kivet huomioiden. Konnekoski Rautalammilla on suora, lyhyt, helposti laskettavissa oleva koski, jonka ainoa viehätys melojan kannalta on kosken yläosassa oleva stoppariaalto, jossa pystyy freestylekajakilla harjoittelemaan liikkeitä. Erityisenä vaaratekijänä ovat kosken läpi ajavat moottoriveneet, jotka etenkin ylävirtaan mennessään tarvitsevat vauhtia, eikä aallon kuopassa olevaa melojaa ole helppo havaita veneestä käsin. Saarijärven reitillä on useita koskimelonnan perusteet hallitsevalle sopivia koskia. Lyhyempiä ovat Riekon, Muittarin, Haapa ja Kalmukoski, jotka voi laskea uudelleen kantamalla kajakin takaisin ylös. Muutamasta lähes peräkkäisestä I II luokan koskesta koostuva Heijostenkosket on yli kilometrin pituinen alamäki. Aloituspaikka on Heijostenmäen laavupaikka, ja Hepolammen sillan kupeeseen noin kilometrin joki järviosuuden jälkeen on hyvä nousta tielle. Aloitus ja lopetuspaikan väli on tietä pitkin kolmisen kilometriä, joten kätevintä on lähteä liikkeelle kahdella autolla, jolloin pienellä sukkuloinnilla kosket voi meloa useampaankin otteeseen. Hieman enemmän sukkulointia vaatii auto + pyörä yhdistelmä. Saarijärven seudulla voi tehdä mukavan koskipäivän laskemalla Heijoset kahteen kertaan ja sitten vaikka muutaman kerran Riekonkoski noista lyhyemmistä. Reitin koskista löytyy kuvaukset Melontareittioppaasta ja Saarijärven koskireitin kartasta. Vilppulankoski Vilppulan keskustan tuntumassa on siltapilarien luonteeltaan kahteen täysin erilaiseen lasku uomaan jakama noin parisataametrinen suora koski. Oikea puoli on leveä, jonkin verran kivikkoinen koski. Vasen puoli sen sijaan on kapea ja voimakasvirtainen, ja loppuosassa on koko uoman levyinen stoppari, jossa pystyy harjoittelemaan freestyleliikkeitä.

17 Tulvajoet Keski Suomessa on myös jokia, joilla pystyy melomaan vain kevättulvien tai pitkien sadejaksojen aikaan. Näiden tulvajokien melonta aika saattaa olla jopa vain pari viikkoa, ja melontakelpoisuus vaihtelee paljon vedenkorkeuden mukaan. Tulvajoella melominen edellyttää aina hyviä koskimelontataitoja, sillä kapeissa koskissa virran voimakkuus on yllättävän kova, laskulinjat tarkkoja ja laskulinjalta lipeäminen saattaa johtaa vaaratilanteeseen. Talven jäljiltä koskessa saattaa olla kaatuneita puita, jääkansia tai muita esteitä, ja näiden varalta on pystyttävä tarvittaessa melomaan pois virrasta. Jos koko koskea ei näe kajakista käsin, on syytä tehdä ennakkotarkastus rannalta. Tulvaretkillä saha on monesti tarpeellinen lisävaruste. Oman lisänsä keväisille jokiretkille tuo kelirikko, eikä autolla välttä mättä pääsekään suunniteltuun lastauskohtaan. Näille retkille onkin suunniteltava riittävän väljä aikataulu. Vielä kun näihin erikoispiirteisiin lisätään talven jäljiltä kuollut luonto, jääkylmä vesi ja hyvällä onnella lämmin kevätaurinko, onkin elämysretken ainekset kasassa. Saarijärven Mahlujärven eteläpäähän laskeva, ja Konttimäeltä lähtevä Konttijoki on ehkä melonta ajankohdaltaan tarkin joki, mutta oikeaan aikaan ja hyvään vedenkorkeuteen osunut retki palkitsee kyllä vauhdikkailla ja pitkilläkin osuuksilla keskellä korpikuusikkoa. Joen koskista löytyy myös pari stopparia, jotka vedenkorkeudesta riippuen saattavat jopa kaataa melojan. Konttijoki on pikapyrähdys, sillä voimakkaimmin laskeva osuus on vain muutaman kilometrin mittainen. Uurainen Multia tien alittavan Pengerjoen melonta aloitetaan yleensä maantiesillan kupeesta ja lopetetaan noin yhdeksän kilometrin jälkeen Vanhanmyllynkosken alapuoliseen suvantoon. Matkalle sopii I III luokan koskia, välillä vähän pidempää laskettelua, jokimelontaa ja tuo Vanhanmyllynkoski, jonka alussa olevan pudotuksen jälkeisestä stopparista on joskus päästy pois vasta heittoköyden avustamana. Uuraisilla virtaava Isojoki, jolla voi tehdä aloituspaikasta riippuen 8:n tai 10 km:n pituisen retken. Maisemat vaihtelevat metsiköstä viljelymaihin, ja vaikka joki välillä muistuttaa ehkä hieman isompaa ojaa, niin matkalta löytyvistä I III luokan koskista saa kyllä hyvät kyydit. Tikkakoskelta Puuppolaan virtaava Autiojoki käy myös tulvajokien sarjaan. Alkuosan joki kulkee metsässä, ja loppuosa melotaan joen serpentiinimäisen kiemurtelun vuoksi loputtomalta tuntuvalta peltoaukeamalla. Joessa on kaksi noin 50 metristä koskea, joista ensimmäisen joutuu kiertämään joen yli menevän matalan kävelysillan vuoksi, jälkimmäisessä koskessa silta on hieman ylempänä ja vedenkorkeudesta riippuen lasku voi kumartaen onnistua. Vaikka kosket onkin kierrettävissä, on kypärän käyttö suositeltavaa, sillä paikka paikoin joen yli on kaatuneita puita. Melanvilauttajat netissä melanvilattajat.nimenhuuto.com

18 13. SEURAN KALUSTO Tuomion vaja Retkiyksiköt Rainbow Oasis, 3 kpl pituus 433 cm, leveys 63 cm, paino 20 kg, tilavuus 370 l, Italia polyeteeninen 4 pistejalkatuellinen peruskajakki ilman peräsintä tai evää helppo, tukeva ja suuntavakaa kajakki vähän meloneille Star 500 PE, 2 kpl pituus 500 cm, leveys 53 cm, paino 24 kg, Suomi / Iso Britannia nopeahko helposti käsiteltävä säätöevällinen muovikajakki harmaa pieni ja keskikokoisille, oranssinen sisätiloiltaan pienempi eli vain pienikokoisille! Perception Sea Lion, 1 kpl pituus 502 cm, leveys 57 cm, paino 27 kg, Iso Britannia tilava polyeteeninen retkikajakki keski tai isokokoiselle, tyhjänä melko kiikkerä Robson Titris, 1 kpl pituus 506 c, leveys 56 cm, paino 27 kg, Saksa polyeteenikajakki keskikokoisille; melko samanlainen melottava kuin Sea Lion P & H Scorpio 168 Low Volume, 1 kpl, ja 170 High Volume, 1 kpl 168: pituus 509 cm, leveys 54 cm, paino 25 kg, tilavuus 285 l 170: pituus 516 cm, leveys 56 cm, paino 27 kg, tilavuus 305 kattavasti varusteltu ja helposti melottava englantilainen polyeteenikajakki, 168 keskikokoisille ja 170 isommille Point 65 Crunch Rocket, 1 kpl pituus 495 cm, leveys 57 cm, paino 25 kg, Ruotsi / Viro markkinoiden nopeimpia polyeteenikajakkeja; melko kiikkerä; V pohja ja suora kölilinja keskikokoiselle melojalle; samantyyppisiä kajakkeja Point 65 XP ja X Lite Naattialla Welho Bigfoot, 1 kpl pituus 534 cm, leveys 57 cm, paino 25 kg, Suomi kattavasti varusteltu ABS muovinen kajakki isokokoisimmille helposti hallittava ja melko nopea mutta kuitenkin tukeva kajakki; jalkatilaa runsaasti! Wilderness Systems Tsunami 175, 1 kpl pituus 533 cm, leveys 61 cm, paino 32 kg, kantavuus 181 kg, Yhdysvallat polyeteeninen matalarunkoinen ja vakaa retkikajakki isokokoisimmille Wilderness Systems Tempest 165, 2 kpl, ja Tempest 170, 1 kpl 165: pituus 503 cm, leveys 55 cm, paino 25 kg, kantavuus 136 kg 170: pituus 518 cm, leveys 56 cm, paino 28 kg, kantavuus 147 kg

19 kattavasti varusteltu polyeteeninen ja säätöevällinen retkikajakki, 165 pieni tai keskikokoiselle ja 170 isommille yksi Suomen suosituimpia retkikajakkeja Valley Avocet, 2 kpl pituus 488 cm, leveys 56 cm, paino 23 kg, Iso Britannia kattavasti varusteltu polyeteeninen ja evällinen kajakki vain pienelle melojalle helposti hallittava ja ohjattava; samaa kajakkisarjaa kuin Aquanaut, Nordkapp ja Etain Valley Aquanaut Low Volume, 1 kpl pituus 521 cm, leveys 56 cm, paino 25 kg, Iso Britannia kattavasti varusteltu polyeteeninen ja evällinen retkikajakki keskikokoiselle helposti hallittava ja ohjattava; samaa kajakkisarjaa kuin Avocet, Nordkapp ja Etain Valley Nordkapp, 2 kpl pituus 548 cm, leveys 54 cm, paino 26 kg, Iso Britannia polyeteeniversio maailman kuuluisimmasta meriretkikajakista; keskikokoiselle melojalle ei kaikkein nopein, mutta melontaominaisuudet huipputasoa; Naattialla toinen Nordkapp Valley Etain, 1 kpl pituus 536 cm, leveys 55 cm, paino 24 kg, Iso Britannia kattavasti varusteltu polyeteeninen ja evällinen retkikajakki keskikokoiselle helposti hallittava; samaa kajakkisarjaa kuin Avocet, Aquanaut ja Nordkapp Juniorikajakit Wilderness Systems Tsunami SP, 1 kpl pituus 366 cm, leveys 53 cm, paino 17 kg, kantavuus 82 kg, Yhdysvallat kattavasti varusteltu polyeteeninen kajakki noin kiloisille junioreille Current Desings Raven pituus 366 cm, leveys 51 cm, paino 12 kg, kantavuus 57 kg, Yhdysvallat nopea, kevyt ja kattavasti varusteltu kuitukajakki enintään noin 55 kiloisille Jokiretkikajakit Prijon Yukon Exp, 1 kpl pituus 440 cm, leveys 60 cm, paino 24 kg, tilavuus 460 l, kantavuus 150 kg, Saksa koski ja retkikajakin yhdistelmä jokiretkeilyyn keski tai isokokoiselle Kajak Sport Vivace, 1 kpl pituus 430 cm, leveys 60 cm, paino 25 kg, tilavuus 370 l, Suomi, peräsin aktiiviperäsimellinen polyeteenikajakki keskikokoiselle joki ja rannikkoretkeilyyn Retkikaksikot Prijon Excursion, 1 kpl pituus 517 cm, leveys 72 cm, paino 39 kg, Saksa vakaa, tukeva ja ketterä kaksikko erityisesti jokiretkeilyyn kaksikkoversio Yukon Expeditionista; isotkin melojat mahtuvat varmasti

20 Star Duo Exp, 1 kpl pituus 530 cm, leveys 65 cm, paino 34 kg, Suomi / Iso Britannia polyeteeninen nopeahko ja helposti melottava retkikaksikko järville Avokanootti Mad River Explorer 16TT, 1 kpl pituus 486 cm, leveys 91 cm, paino 38 kg, Yhdysvallat monikäyttöinen perusavokanootti järvelle, joelle ja retkille Kuntoyksiköt Nelo Razor, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 52 cm, paino 16 kg, Portugal, peräsin pinnaohjauksella nopea ja kiikkerä kajakki kokeneille; kevytrakenteinen, joten käsiteltävä varoen! Zedtech Cayenne, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 52 cm, paino vajaat 20 kg, Portugal, peräsin pinnaohjauksella nopea, Razoria tukevampi kuntokajakki; käsiteltävä varoen! SUP laudat Kaksi RTM SUP Mousse 10,6 lautaa. Hieman vaativampi melottava, mutta samalla hiukan liukkaampi ja nopeampi surffeissa. Toimii parhaiten alle 90 kg:n melojalla. Koskikajakit Koskenlaskuun ja lyhyille jokiretkille: Wave Sport Diesel 60, 65, 75 ja 80 Wavesport Habitat 74 Bliss Mystic Creeker Prijon Compressor Pyranha Creek Prijon Rockit Eskimo Kendo Wavesport Y Vähän pidempään joki koskimelontaan: Perception Corsica Dagger Vortex Freestylekajakit: Wavesport Project 52 Jackson AllStar Liquid Logic Pocket Rocket Wavesport Transformer Wavesport Fuse35, lapsille sopiva koskari Koskimeloja tositoimissa. Lisäksi seuralla on yksi slalom koskari

21 Naattian vaja Retkiyksiköt Kajak Sport Viking Exp, 2 kpl pituus 498 cm, leveys 56 cm, paino 22 kg, tilavuus 320 l, Suomi vakaa ja helposti käsiteltävä retkikajakki pieni ja keskikokoisille Welho Pideraq, 1 kpl pituus 530 cm, leveys 56 cm, paino 24 kg, Suomi helposti käsiteltävä retkikajakki pieni ja keskikokoisille Arctic Star 530, 1 kpl pituus 530 cm, leveys 56 cm, paino 23 kg, Suomi nopeahko ja melko helposti hallittava meriretkikajakki keski ja isokokoisille Reval Mini, 1 kpl pituus 483 cm, leveys 52 cm paino 21 kg, Viro pienille melojille tarkoitettu retkikajakki Valley Nordkapp, 1 kpl kuitu ja 1 kpl muovisena pituus 548 cm, leveys 54 cm, paino 26 kg, Iso Britannia kuituversio on maailman kuuluisin meriretkikajakki; huipputason ominaisuudet kattavasti varusteltu kajakki keskikokoisille melojille Goltziana Marlin, 1 kpl pituus 537 cm, leveys 56 cm, paino 23 kg, kantavuus 180 kg, Portugal nopeahko sekä helposti käsiteltävä ja ohjautuva meriretkikajakki keskikokoisille Skim Differ MKII, 1 kpl pituus 535 cm, leveys 52 cm, paino 24 kg, tilavuus 320 l, Suomi huippulaadukas nopea ja kiikkerähkö kajakki keskikokoisille Bear & Water Bel Ami, 1 kpl pituus 550 cm, leveys 55 cm, paino 22 kg, Suomi / Viro, peräsin nopea kajakki pienelle tai keskikokoisille melojille jyrkkä V pohja ja pienet jalkatilat, soveltuu lenkeille ja pienikokoisten retkille Point 65 X Lite, 1 kpl pituus 475 cm, leveys 54 cm, paino 24 kg, kantavuus 115 kg, tilavuus 300 l, peräsin nopea Ruotsissa suunniteltu V pohjainen kajakki pienikokoisille (45 70 kg) Point 65 XP, 1 kpl pituus 545 cm, lev. 54 cm, paino 25 kg, kantavuus 150 kg, tilavuus 380 l, Ruotsi / Viro nopea Ruotsissa suunniteltu ja Virossa valmistettu meriretkikajakki, soveltuu myös kuntomelontaan; suuntavakaa V pohjan ja suoran kölilinjan ansiosta

22 pienehkö istuma aukko: kaatumistilanteessa osattava kulkea takakannen kautta Avalon Aniara, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 59 cm, paino 21 kg, kantavuus 110 kg, Suomi, peräsin suuntavakaa, nopea ja helposti hallittava kajakki pieni ja keskikokoisille (45 75 kg) Avalon Viviane, 1 kpl pituus 581 cm, leveys 55 cm, paino 25 kg, tilavuus 410 l, Suomi suuntavakaa ja nopea meriretkikajakki keski ja isokokoisille soveltuu pitkille vaativille retkille mutta myös kuntolenkkityyppisen melontaan Ruotsin rannikon nopeusennätys on melottu Vivianella Nelo Navigator, 1 kpl pituus 565 cm, leveys 54 cm, paino 24 kg, Portugal, peräsin nopea ja erittäin tilava retkikajakki isoille melojille toimii parhaiten lastattuna tyhjänä vaikea ohjattava varsinkin, jos ei käytä peräsintä Nelo Inuk, 1 kpl pituus 550 cm, leveys 50 cm, paino 25 kg, Portugal, peräsin pinnaohjauksella nopea ja peruskiikkerä retki/kuntokajakki pieni ja keskikokoisille pieni istuma aukko: kaatumistilanteessa osattava poistua takakannen kautta Retkikaksikot Arctic Star 630, 2 kpl pituus 630 cm, leveys 62 cm, paino 35 kg, Suomi nopea, kevytkulkuinen ja myös kohtuullisen tukeva kaksikko Kajak Sport Unalaska Activ, 1 kpl pituus 604 cm, leveys 65 cm, paino 35 kg, tilavuus 685 l, Suomi todella tilava, keskiaukkoinen kaksikko lasikuitua/diolenia helposti ohjattava aktiiviperäsimen ansiosta parhaimmillaan raskaassa lastissa (>200kg); tyhjänä voi olla haasteellinen melottava isossa aallokossa Avalon Avec, 1 kpl pituus 628 cm, leveys 67 cm, paino 36 kg, tilavuus 681 l, Suomi tukeva ja nopea kaksikko retkimelontaan helposti ohjattavissa kallistuksilla ja melanvedoilla ei välttämättä tarvitse peräsintä Kuntoyksiköt Bear & Water Flash, 1 kpl pituus 518 cm, leveys 54 cm, paino 17 kg, Viro kuituinen kuntokajakki lenkeille, sukeltaa isojen aaltojen läpi kevytrakenteinen kohdeltava varovasti! Tahe Marine Multisport, 1 kpl pituus 520 cm, leveys 52 cm, paino 20 kg, kantavuus noin 140 kg, Viro virolainen kuituinen kuntokajakki, soveltuu aallokkoonkin yllättävän hyvin

23 14. TUOMION VAJAN SIJAINTI JA VESISTÖKARTTA

24 15. NAATTIAN VAJAN SIJAINTI JA VESISTÖKARTTA melanvilauttajat.nimenhuuto.com

Retkenjärjestäjän opas

Retkenjärjestäjän opas Retkenjärjestäjän opas Teemu Saloriutta & Antti Salovaara Alkusanat Tämä opas on kirjoitettu Luonto-Liiton retkenvetäjien tueksi, mutta oppaaseen tutus tumista voi suositella lähes kaikille retkeilystä

Lisätiedot

Toivottavasti koskella nähdään, Rauli, Kohina - koskimelonta ry:n puheenjohtaja

Toivottavasti koskella nähdään, Rauli, Kohina - koskimelonta ry:n puheenjohtaja 2009 2009 sisältö s. PJ:n terveiset 2 Koskimelonta sopii junioreille 6-9 Koskimelontaretkelle Nepaliin 12-14 Kuohuja kokemattomalle 23-25 KOHINA kouluttaa 28-31 Kannessa: Jussi Valkoisella Niilillä Terve,

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

SUUNNISTUSLEIRI. Vierumäellä 11. 14.6.2013

SUUNNISTUSLEIRI. Vierumäellä 11. 14.6.2013 SUUNNISTUSLEIRI Vierumäellä 11. 14.6.2013 Tervetuloa Vierumäelle! Sisällysluettelo Suomen Urheiluopiston tervehdys... 2 Tervetuloa Leimaukselle!... 3 Vierumäelle nauttimaan... 4 Leiriorganisaatio... 5

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Suomen Retkiluistelijat ry 2009 2010 Finlands Långfärdsskrinnare rf Vuosijulkaisu n:o 17 l Årsskrift n:r 17. skrinnari

Suomen Retkiluistelijat ry 2009 2010 Finlands Långfärdsskrinnare rf Vuosijulkaisu n:o 17 l Årsskrift n:r 17. skrinnari Suomen Retkiluistelijat ry 2009 2010 Finlands Långfärdsskrinnare rf Vuosijulkaisu n:o 17 l Årsskrift n:r 17 skrinnari kuva simo-pekka reponen Översättning Isak Poutanen Jään tieto Edellinen luistelukausi

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (43) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001 Kisavartion opas Tekstit Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi Toimittajat Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen Piirrokset Tommi Lukinmaa Taittaja Eppu Lahtinen Julkaisija Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Juhlakirjatyöryhmä on kokoontunut

Juhlakirjatyöryhmä on kokoontunut Syysmyrsky lokakuun lopulla Koivakeron laella. Kyösti Lamminjoki Puheenjohtajan t~ähdenvälit Kuluva vuosi on ollut monille tunturilatulaisille juhla-aikaa. Kuokte ja Kolbma ovat saavuttaneet 30 vuoden

Lisätiedot

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia.

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia. Huhtikuu 2005 to. 7.4. ma. 11.4. ke. 14.4. su 17.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle

Lisätiedot

IDEA JA IDEOINTI SUUNNITTELUVAIHE PROJEKTISUUNNITELMA

IDEA JA IDEOINTI SUUNNITTELUVAIHE PROJEKTISUUNNITELMA Kaisa Kekkonen: 2 IDEA JA IDEOINTI Ihan ensimmäinen vaihe tapahtuman tuottamisessa on ideointi. Kysy itseltäsi kysymys minkälaisen tapahtuman haluan järjestää? Eli siis onko tapahtuma esimerkiksi vaikkapa

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 PALVELUSKOIRAKOKEET Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 JÄLJENTEKO KURSSIMATERIAALI Turun Käyttökoirakerho SRY Turun alaosasto Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 Jälkikoe on koemuodoista suosituin.

Lisätiedot

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console 1 (64) 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (64) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja!

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot