Fascia Training & nettisivut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fascia Training & nettisivut"

Transkriptio

1 2014 Fascia Training & nettisivut Kiia Rönkkö & Susanna Säntti Metropolia Ammattikorkeakoulu

2 Sisällys Johdanto... 2 Mitä tarkoitusta varten FasciaTraining-sivusto luodaan... 3 Tuntikonseptin omien nettisivujen tehtävä... 3 Kuluttaja-asiakkaat... 4 Yritysasiakkaat... 4 WordPress-julkaisualusta... 5 Sisältö... 5 Etusivu... 7 FasciaTraining... 7 Tuntikonsepti-välilehti... 7 Taustaa... 8 Kuvat & videot -välilehti... 8 Tuntitarjonta... 9 Ohjaajille Yhteystiedot Lisäosat sivuston monipuolistamiseksi Sivuston ulkoasu Lähteet

3 Johdanto Tämä ohjeistus on tehty FasciaTraining-tuntikonseptin oman internetsivuston ylläpitäjiä varten. Ohjeistuksen tarkoitus on olla tukena FasciaTraining sivuston ylläpitäjille jatkossa. Ohjeistuksessa annetaan myös ehdotuksia miten sivustolla voi ja kannattaa toimia. Tiedot on koottu monista eri lähteistä, ja ohjeistusta tehdessä on huomioitu sen käyttäjien tarpeet ja pyritty kokoamaan vain heille tarpeelliset osat. Ohjeistuksen sisältöä on arvioitu lukijakunnan tarpeiden perusteella.(kankaanpää & Piehl 2011, 296) Ohjeistuksessa on myös otettu huomioon se, että toimeksiantajilla on pohjatiedot nettisivuston ylläpitämisestä. Nyt suosittelemamme julkaisupohja on kuitenkin eri, kuin aiemmin käytetty, joten muutamia perusasioita tulemme ohjeistuksessa käymään kuitenkin läpi. 2

4 Mitä tarkoitusta varten FasciaTraining-sivusto luodaan Tuntikonseptin omien nettisivujen tehtävä FasciaTraining-sivuston luonti omalle sivustolleen, erillään FysioSaluksesta, mahdollistaa huomion kiinnittämisen vain ja ainoastaan FasciaTrainingtuntikonseptin kannalta tärkeille asioille. Sivusto on omiaan tarjoamaan lisätietoa tuntikonseptista jo olemassa oleville, sekä potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Kotisivujen tarkoitus on tarjota virallista ja luotettavaa tietoa tuntikonseptista, mutta myös tarjota välineet yhteydenottoon lisäkysymysten tai vaikkapa yhteistyöhalukkuuden merkeissä. Verrattuna FasciaTraining-tuntikonseptin Facebook-sivustoon, jossa ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja joiden pääasiallinen tehtävä on palvella kuluttajaasiakkaita, internetsivujen osa on olla niin sanottu käyntikortti. Pääpaino on tuoda esille faktatietoa tuntikonseptista ja tarjota mahdollisuus helppoon yhteydenottoon. Sivujen on tarkoitus palvella niin tietoa etsiviä kuluttaja-, kuin yritysasiakkaitakin. Internetsivujen sisältöä ei tarvitse myöskään päivittää yhtä usein, kuin sosiaalisen median välineissä, koska sivuston ei tarvitse olla samalla tavalla reaaliaikaisesti interaktiivinen. Tietojen oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta kannattaa kuitenkin huolehtia tarkasti. 3

5 Sivuille saa myös yhdistettyä näkyviin Facebookissa tapahtuvat päivitykset, joten sosiaalisen median interaktiivisuuden saa sisällytettyä halutessaan myös internetsivuille. Lisäosista lisää tietoa Lisäosat-luvussa. Kuluttaja-asiakkaat Internetsivujen tehtävä kuluttaja-asiakkaiden näkökulmasta on tarjota tietoa siitä mitä FasciaTraining on ja missä sitä on tarjolla. Myös linkitykset ja lisäosat sosiaalisen median välineisiin, tässä tapauksessa Facebookiin, on tarkoituksenmukaista sisällyttää sivustolle. Facebook-sivustolle ohjattuina asiakkaat saavat nopeimmin tiedon FasciaTraining-tuntikonseptiin liittyvistä asioista, eikä kaikkea päivittäistä asiakkaita koskevaa tietoa tarvitse jakaa erikseen internetsivuilla. Perimmäinen tarkoitus tiedon helposti saatavuudelle on ohjata potentiaalisetkin kuluttaja-asiakkaat tuntikonseptin tunneille. Yritysasiakkaat Yhteistyökumppaneille ja yhteistyötä harkitseville yrityksille tärkeintä tietoa ovat tuntikonseptin perustiedot, etenkin kohderyhmä ja tunnin perustuminen tarkasti määriteltyihin tieteellisiin tutkimuksiin. Myös konkreettiset todisteet tunnin suosiosta on hyvä tuoda esille sivustolla, koska ne ovat osa tuntikonseptin kaupallista kannattavuutta tukevaa todistusaineistoa. Yhteydenotolle tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman matala kynnys, tätä voidaan edesauttaa julkaisemalla yhteystiedot jokaisen sivun yhteydessä. 4

6 WordPress-julkaisualusta Suosittelemme käyttämään internetsivujen alustana WordPress-julkaisualustaa. Se on ominaisuuksiltaan monipuolinen ja jo sen ilmaisversiossa on erittäin paljon muokkausmahdollisuuksia. Tarpeen vaatiessa sivustolleen voi ladata tai ostaa lisäosia, joista löytyy myös paljon valinnanvaraa. Lisäosien käyttöönotto ja käyttö on tehty helpoksi, jotta sivuston ylläpitäjien olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman paljon sivun sisällöstä itse ilman koulutetun ohjelmointiammattilaisen työpanosta. WordPress on helppokäyttöinen, sivujen sisältö on nopeasti muokattavissa. Tekstiä, videoita ja kuvia voi lisätä sivuille vaivattomasti. Myös sivuston ulkoasuun on olemassa useita vaihtoehtoja. Lisäosien kautta on myös mahdollista perustaa internetsivujen yhteyteen oma verkkokauppa. WordPress on Helppo 2. Kustannustehokas 3. Muuntautumiskykyinen Julkaisualustaan pääset tutustumaan tästä. Sisältö Internetsivujen sisällön runkoa suunniteltaessa ovat päällimmäisinä asioina ajatus tiedon tarjoamisesta yksinkertaisesti ja helposti lähestyttävyys. Sivuston rakenne pyritään pitämään yksinkertaisena, jotta sivustosta ei tule liian sekava 5

7 kokonaisuus. Sivustolla liikkumisen tulisi sujua ongelmitta ja helposti, siksi esimerkiksi navigaatio-palkin tulisi olla aina näkyvillä. Sivustolla tulee selvitä mitä hyötyä tuntikonseptista on asiakkaalle. Pelkkä tuntikonseptin kuvaus ei riitä, vaan asiakkaalle tulee kertoa myös miksi juuri FasciaTraining-tunti on hyvä ja toimiva. Potentiaaliset asiakkaat tulee vakuuttaa tunnin hyödyistä ja eduista.(meher, 2012.) Se, mitä sivustolla halutaan saavuttaa, tulisi pitää kirkkaana mielessä. Jos haetaan mahdollisimman paljon yhteydenottoja, lisätään sivustolle selkeästi erottuva call-to-action -painike tekstillä Ota yhteyttä. Tämän kaltaisen painikkeen tarkoitus on houkutella asiakkaita tiettyyn toimenpiteeseen, tässä tapauksessa suoraan yhteydenottoon. Call-to-action -painikkeella voidaan myös houkutella osallistumaan kilpailuun, rekisteröitymään palveluun tai vaikkapa ostamaan tuote verkkokaupasta. Asiakkaiden mielipiteet ja arviot ovat voimakkaita mittareita luottamuksesta. Nostamalla niitä esiin internetsivustolla, voidaan hyödyntää niiden tuoma positiivinen vaikutus. Lisäämällä arvion yhteyteen henkilön kuva ja nimi pystytään sillä vakuuttamaan potentiaaliset asiakkaat siitä, että arvion takana on oikea ihminen.(meher, 2012.) Arvioiden sijoitus etusivulle maksimoi niiden näkyvyyden, koska kävijät aloittavat vierailun useimmiten etusivulta. Seuraaviin lukuihin on listattu hyödyllisiä osia FasciaTraining-sivuston sisältöehdotuksiksi. Ohessa suunniteltujen toimien mukainen sivukartta FasciaTraining-sivustolle avuksi hahmottamaan ehdotettua rakennetta. 6

8 Kuvio 1. Internetsivujen sivukartta-hahmotelma Etusivu Sivustolle vierailemaan tulleen kävijän on myös hyvä tietää minne hän on itsensä klikannut. Selkeä ja lyhyt sivuston kuvaus heti etusivun alkuun on tukena siihen.(meher, 2012.) On hyvä mainita esimerkiksi se, että kyseessä on juuri FasciaTraining-ryhmäliikuntatunnin internetsivut. Etusivulla tulee näkyä selkeästi lyhyen kuvauksen lisäksi tuntikonseptin nimi, yhteystiedot, navigaatiopalkki ja mahdolliset sosiaalisen median linkitykset. FasciaTraining Tuntikonsepti-välilehti Tässä osiossa olisi tuntikonseptin esittelyteksti yleisellä tasolla. Mitä tuntiin sisältyy, minkä tyyppisiä liikkeitä tehdään ja mikä on vaadittava lähtötaso. Myös tunnin kohderyhmä ja mahdolliset rajoittavat tekijät sisällytetään mukaan. Osiossa voi kuvailla myös tunnin tuomia hyötyjä. 7

9 Taustaa-välilehti Osioon voi avata tarkemmin tunnin syntymisen taustaa ja sen perustana olevaa tutkimustietoa. Seuraavat kysymykset helpottavat osion laatimisessa: Mistä ajatus tuntikonseptin luomiselle lähti? Mihin tutkimustietoon tuntikonsepti perustuu? Kuvat & videot -välilehti Ihmisten kiinnostus on helppo herättää kuvilla ja videoilla. Näiden materiaalien avulla on helppo konkretisoida mistä tunnissa on kyse ja millainen ilmapiiri tunnilla on. Kuvia voi olla Tunneilta Liikkeistä Ohjaajista Tapahtumista, joissa FasciaTraining on näkynyt Youtube-videomateriaalit saa upotettua suoraan näkyville sivustolle siten, että ne ovat heti katsottavissa. Upottaminen on helppokäyttöinen vaihtoehto, koska siten videoon pääsee ilman linkitystä ja sivustolta pois siirtymistä. Upotuksen saa Youtube-videosta seuraavalla tavalla: 8

10 Kuva 1. Youtube-videon upotuslinkin kopioiminen Linkin video näyttää upotettuna alla olevan kaltaiselta sivustolla: Kuva 2. Kuvankaappaus Youtube-videosta upotettuna Tuntitarjonta Osiossa olisi listattuna tuntia tarjoavat kuntokeskukset ja koulutetut ohjaajat kyseisten palveluntarjoajien yhteyteen 9

11 Tuntitarjonta-otsakkeen alla oleva sisältö on kriittinen osa sivustoa, koska sen ollessa selkeä ja helppolukuinen, on kuluttaja-asiakkaiden helppo löytää tuntikonseptin tunneille ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden nähdä ketkä muut ovat mukana toiminnassa. Jokaisen kuntokeskuksen yhteyteen liitettäisiin selkeästi nimi, katuosoite ja linkki palveluntarjoajan omille sivuille. Ohjaajille Ohjaajille ja ohjaajiksi haluaville suunnattu osio on erityisesti yritysasiakkaita varten. Sisältönä osiossa olisivat: Tiedotteet uusista ohjaaja-koulutuksista Vaatimukset FasciaTraining-ohjaajaksi pääsemiseen Hakulomake / koulutukseen ilmoittautumislomake Osion tarkoitus on saada mahdollisimman moni potentiaalinen yhteistyökumppani kiinnostumaan ja hakeutumaan FasciaTraining-tuntikonseptin tarjoajaksi. Yhteydenottoa selkeyttämään sivuille voi lisätä hakulomakkeen, jossa on valmiit kohdat täytettäväksi, nopeuttaen tämänkaltaista yhteydenottoa. Hakulomakkeeseen voi sisällyttää seuraavat kohdat: Yhteystiedot Kuntokeskus, paikkakunta Kokemus ryhmäliikunnasta 10

12 Koulutus Lyhyt kuvaus itsestäsi Seuraavassa osiossa perustellaan, miksi hakulomakkeenkin kaltaisessa yhteydenottolomakkeessa kannattaa kysyä mahdollisimman paljon tarkennettua tietoa etukäteen. Yhteystiedot Yhteystiedoilla olisi oma välilehtensä. Yhteystiedot, pitäen sisällään yhteyshenkilöiden tiedot, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja Facebooksivuston tiedot, voi lisätä näkymään myös esimerkiksi jokaisen sivun alareunaan. Silloin on käyttäjäystävällisintä valita esille lyhyesti vain tärkeimmät: sähköposti ja puhelinnumero. Siten yhteystietojen etsimiseen ei kulu aikaa, vaan ne ovat heti löydettävissä. Yhteystietoihin voi helposti luoda myös yhteydenottolomakkeen. Yhteydenottolomakkeen avulla kontaktoivalta yritykseltä tai yksityishenkilöltä voi myös kerätä oleellista lisätietoa. Lomakkeeseen on mahdollista luoda lisätietokenttiä haluamalleen tiedolle. On ajankäytöllisesti järkevää kerätä mahdollisimman paljon tietoa jo alkuvaiheessa, etenkin ennestään tuntemattomalta kontaktilta. Toimenpide vähentää tarvetta jatkoselvittelyille ja nopeuttaa siten esimerkiksi ohjaajakoulutuksen hakuprosessia. Lisäosat sivuston monipuolistamiseksi WordPressin widgetit ja plug-init ovat miniohjelmia ja lisäosia, joita pystyy lisäämään, siirtelemään ja muuttamaan tarpeen mukaan internetsivujen sisällä. 11

13 Näillä lisäominaisuuksilla sivuston rakennetta ja sisältöä voi muokata monella eri tavalla halutunlaiseksi. Sosiaalinen media toimii brändin jatkeena, sen käyttö mahdollistaa sisällön jakamisen ja suhteiden luomisen (Lerner, Karen 2014). Jokainen tilaisuus luoda ja ylläpitää asiakassuhteita kannattaa hyödyntää. Siksi myös internetsivuille on kannattavaa lisätä lisäosia, jotka tuovat esille Facebookin ominaisuuksia. Facebook-lisäosat mahdollistavat suoran yhteyden internetsivustolta Facebooksivuille. Erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti. Tykkäys-laatikossa internetsivuilla näkyy laatikko, jossa on toimintapainike Facebook-sivuille siirtymiseksi, tykkäämiseksi ja muutaman eri tykkääjän profiilikuvat. Samassa laatikossa näkyy myös reaaliaikaisesti tykkääjien määrä, joka toimii samalla todisteena tuntikonseptin suosiosta. Sivuille saa myös suoraan näkymään tuoreimmat Facebook-päivitykset. (WordPress 2014) Sivuston ulkoasu Ulkoasu on parhaimmillaan mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Huomiota ei pidä vielä pois niistä asioista, joita sivuston kävijät todennäköisimmin tulevat sivustolta etsimään. Sivustolla kannattaa ehdottomasti hyödyntää FasciaTraing-brändin mukainen visuaalinen ilme, värejä hyödyntäen. Liilaa ja pinkkiä käyttämällä vahvistetaan 12

14 väriyhdistelmän tuomaa mielikuvaa juuri FasciaTraining-tunnista. Samojen värien käyttö on vahvistamassa myös sitä, että kävijä on tullut juuri oikealle sivustolle. Lyhyesti hakukoneoptimoinnista Hakukoneoptimoinnin mahdollisuudet tulee huomioida sivustoa rakennettaessa. Hakukoneoptimointi helpottaa sivuston löytämistä hakukoneiden avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sisältö ja lähdekoodi muokataan siten, että hakukoneiden on helpompi löytää sivusto ja nostaa se korkeammalle hakutuloksissa. Mitä korkeammalle sivusto hakutuloksissa nousee, sen suurempi todennäköisyys on saada lisää klikkauksia ja kävijöitä sivustolle. Optimointiin voi käyttää joko siihen erikoistuneiden yritysten palveluita, tehdä itse tai käyttää siihen tarkoitettuja työkaluja, joita esimerkiksi WordPress tarjoaa lisäosina. Internetsivujen statistiikkaa Sivujen liikennettä ja suosiota voi seurata helposti yleensä jo julkaisualustaan asennettujen apuvälineiden kautta. Sivujen kävijöiden ja näyttömäärien lukumäärä (WordPress, 2014). Sivuston kannalta arvokkaampaa on uniikkien, yksittäisten kävijöiden mahdollisimman suuri määrä. Mistä sivustolle on päädytty (WordPress, 2014). 13

15 Jos yhteistyötä on tehty esimerkiksi blogin kanssa, voi tämän kaltaisen apuvälineen kautta nähdä kuinka monta suoraa klikkausta yhteistyöpostauksen kautta on syntynyt. Mitä hakusanoja on käytetty, jos sivusto on löytynyt hakukoneen kautta (WordPress, 2014). Onko moni löytänyt paikalle käyttäen FasciaTraining-hakusanaa? Millaisia sivustolla olevia linkkejä kävijät avaavat (WordPress, 2014). Tämän työkalun avulla voi nähdä toimivatko kävijöihin paremmin kuvalliset linkit vai pelkät tekstilinkit. Linkin sijoituksen toimivuutta voi myös testata työkalun avulla. Esimerkiksi jos saman sisältöinen linkki on etusivulla verrattuna jos se on sijoitettuna Ohjaajille - Tiedotteet -osioon, niin kumpaa klikataan useammin. Käytettävyyden testaaminen Kun sivustoa rakennetaan, päällimmäisenä ajatuksena tulisi olla sivuston helppokäyttöisyys. Selkeyden merkitystä ei pidä aliarvioida. Tutkimuksessa 76 % kuluttajista piti internetsivuston rakenteen kannalta tärkeimpänä sitä, että haluamansa asiat löytää helposti. Sivuston käytettävyyttä voi myös testata vapaaehtoisen koehenkilön kanssa, näin voi esimerkiksi selvittää ovatko toiminnot todella niin helppokäyttöisiä, kuin sivuston tekohetkellä niiden on ajateltu olevan. 14

16 (Volpe 2011). Näin sivuston toimintoja voidaan muokata helppokäyttöisemmiksi, mikäli tarpeellista. 15

17 Lähteet Kankaanpää, Salli, Piehl, Aino Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville. Suomen Yrityskirjat Oy, Helsinki. Lerner, Keren Things Every Website in 2014 Should Have, Do and Be. Slide Share should-have-do-and-be. Viitattu Meher, Jessica Critical Elements Every Homepage Must Have. Hubspot. Päivitetty Critical-Elements-Every-Homepage-Must-Have-Infographic.aspx. Viitattu Volpe, Mike What Do 76% of Consumers Want From Your Website? Hubspot. Päivitetty Consumers-Want-From-Your-Website-New-Data.aspx. Viitattu WordPress Stats. Viitattu WordPress 2014.Facebook Integration. Viitattu

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Joanna Bergström-Lehtovirta NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT Kandidaatintyö Espoo 11.12.2008 Työn ohjaaja: DI

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille

Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille Sisältö Pakollinen taustatyö ennen toteutusta... 4 Miten FB-sivu yritykselle perustetaan?... 5 Sivun muokkaaminen... 8 Tietojen

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN

ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN johdanto ja raportti sosiaalisen median pikastarteista pk-yrityksille Facebook Google+ Instagram LinkedIn YouTube Twitter Sari Hanka ja Eveliina Toivonen ALUKSI

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot