KUUROSOKEIDEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSOHJELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUROSOKEIDEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSOHJELMA 2015"

Transkriptio

1 KUUROSOKEIDEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSOHJELMA 2015

2 KUUROSOKEIDEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSOHJELMA 2015 Julkaisija Pohjoismainen hyvinvointikeskus toukokuu 2015 Vastuullinen julkaisija: Ewa Persson Göransson Graafinen tuotanto: Victoria Henriksson Kuvat: Lene Idermark Kansikuva: Victoria Henriksson Suomennos: Leena Zacho Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ruotsi Box 1073, SE Tukholma, Ruotsi Käyntiosoite: Drottninggatan 30 Puh.: Pohjoismainen hyvinvointikeskus Suomi Topeliuksenkatu 41 a, FI Helsinki Puh.: Koulutusohjelman voi tilata painettuna tai ladata verkkosivuilta

3 TERVETULOA POHJOISMAISEN HYVINVOINTIKESKUKSEN KURSSEILLE! Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tehtävä on edistää kuurosokeiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja yhteiskuntaan osallistumista. Teemme sitä muun muassa keräämällä, kehittämällä ja välittämällä tietoa esimerkiksi kursseilla. Nykyään kaikissa pohjoismaissa on paljon tietoa kuurosokeudesta ja kokemustenvaihdolla on suuri painoarvo. Pohjoismaisille kursseille osallistuminen luo sille hyvät edellytykset, ja nyt saat mahdollisuuden tulla mukaan. Toivottavasti pidät koulutusohjelman kursseja kiinnostavina ja haluat auttaa levittämään tietoa niistä kaikille verkostossasi oleville, joille voisi olla niistä hyötyä. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan! Maria Creutz Kuurosokeusalan sisältövastaava, Pohjoismainen hyvinvointikeskus 3

4 TAKTIILIKIELINEN KOMMUNIKAATIO MITÄ TIEDÄMME TÄNÄÄN? YK:n ihmisoikeuksien mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus kieleen. Tämä koskee myös ihmisiä, joilla on alentunut toimintakyky, vaikkei heidän kielensä olekaan perinteinen tai kulttuurisesti tavallinen kieli. Kaikilla ihmisillä on synnynnäinen pyrkimys kommunikoida muiden ihmisten kanssa. On olemassa vain vähän kuvauksia siitä, miten syntymästään kuurosokeat kehittävät taktiilin kielensä. Taktiilikielisyyden pohjoismainen verkosto pyrkii saamaan lisää tietoa taktiilista kielenkehityksestä. Kaikki syntymästään kuurosokeiden parissa työskentelevät tarvitsevat kokemustenvaihtoa ja lisää tietoa, samaan aikaan kun ammattiympäristöt ja teoreettiset keskustelut tarvitsevat esimerkkejä käytännön kentältä, jotta yhteistyössä saataisiin lisää tietoa taktiilikielisestä kommunikaatiosta. Kurssilla annetaan käytännön esimerkkejä ja kielitieteellisiä osa-alueita havainnollistavaa teoriaa. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita: Taktiilikielitieteellisestä näkökulmasta: Kielen teoria, kielioppi ja rakenne. Kieleen johtavat keholliset/taktiilit toiminnat. Monenväliset vuoropuhelut: Käytännön kokemuksia vuorovaikutuksesta ja kielestä syntymästään kuurosokeiden kanssa. Haptinen kommunikaatio: Hyviä käytäntöjä kuurosokeutuneiden kanssa - millaiset käytännöt syntymästään kuurosokeiden kanssa? Minun strategiani miten löydän oman toimintatapani, jolla voin tukea taktiilia kieltä. Tietokoneohjelma Sarepta kommunikoinnin lisäämisen innoittajana: Tietokoneohjelma Sareptan lyhyt esittely. Miten käytämme Sareptaa syntymästään kuurosokeiden oppilaiden opetuksessa täydentävänä apuvälineenä kommunikaation ja kielen kehittämiseen. MUOTO Alustuksia, joiden välillä keskustellaan. Kokemustenvaihtoa ja tiedonvaihtoa käytännön kentän kanssa. 4

5 KOHDERYHMÄ Syntymästään kuurosokeiden parissa työskentelevät ammatti-ihmiset ja vanhemmat. LUENNOITSIJAT Kari Schjøll Brede, kommunikaation kehityksen asiantuntija, Eikholt, Norja Eija Lundquist, asiantuntija, Kuurosokeiden aluekeskus, Regionsenteret for Døvblinde, UNN HF, Norja Bettina Kastrup Pedersen, pedagoginen konsultti, Kuurosokeuden ja kuulovammaisuuden keskus, Center for døvblindhed og høretab, Tanska Karin Torgerstuen, M-pedagogi ja Anne Merete Tengs, erityispedagogi Skådalenin syntymästään kuurosokeiden koulu, Oslo, Norja Vibeke Bo, korkeakoulun lehtori, Oslon ja Akershusin korkeakoulu, Norja KURSSIN JOHTAJAT Maria Creutz, kuurosokeusalan sisältövastaava, Pohjoismainen hyvinvointikeskus Kari Schjøll Brede, kommunikaation kehityksen asiantuntija, Eikholt LISÄTIETOJA KURSSISTA Pvm: IFL Kämpasten, Sigtuna, Routsi Tulkkaus järjestetään tarpeen mukaan. OSALLISTUMISMAKS Ateriat, majoitus ja kurssimaksu: SEK 6.150,- ( 656,-) sis.alv:n. Lasku maksetaan suoraan Kämpastenille. Osallistujille lähetetään lasku kurssin päätyttyä. ILMOITTAUTUMINEN Viimeistään nordicwelfare.org/dbkurser 5

6 KOGNITION ARVIOINTI SYNNYNNÄISEN KUUROSOKEUDEN YHTEYDESSÄ Ammatti-ihmisten, jotka työskentelevät syntymästään kuurosokeiden (CDB) parissa, on tärkeä pystyä sovittamaan palvelut yksittäisen asiakkaan toimintatasolle. Mutta miten voimme päätellä, millä toimintatasolla kukin asiakas on? Kognition arvioinnissa käytetyt perinteiset menetelmät eivät ole tässä ryhmässä käyttökelpoisia. Kognitioverkosto (The network on cognition in relation to congenital deafblindness) on - teoreettisten keskustelujen ja käytännön hankkeiden avulla - kehittänyt tarkoituksenmukaisia työkaluja pyrkien edistämään alueen arviointikäytäntöä. Tällä kurssilla tutustut kognitioteoriaan ja synnynnäisen kuurosokeuden yhteydessä tapahtuvaan kognition arviointiin. Osallistujat oppivat syntymästään kuurosokeiden kognition tunnistamistavoista, tavoista organisoida arviointimenettelyjä ja käyttää kognition arviointia omaa työtä ajatellen. Käsittelemme mm. seuraavia aiheita: embodied cognition, taktiili työmuisti ja dynaaminen arviointi. Kurssi perustuu julkaisuun Guidelines on Cognitive Assessment in Relation to Congenital Deafblindness. Osallistujat saavat kurssilla aktiivisen roolin omien esimerkkiensä ja kokemustensa kautta ja osallistumalla videoanalysointiin. MUOTO Luennot ja ryhmäkeskustelut. KOHDERYHMÄ Syntymästään kuurosokeiden parissa työskentelevät ammatti-ihmiset. Syntymästään kuurosokeiden tai vastaavien ryhmien kognition arviointia suorittavat ammatti-ihmiset. Kaikki, jotka haluavat saada lisää tietoa syntymästään kuurosokeiden kognition arvioimisesta. 6

7 LUENNOITSIJAT Flemming Ask Larsen, lehtori ja tutkija, Kööpenhaminan yliopisto Saskia Damen, kuurosokeuden asiantuntija, Koninklijke Kentalis Lisää luennoitsijoita tulossa. KURSSIN JOHTAJAT Flemming Ask Larsen, lehtori ja tutkija, Kööpenhaminan yliopisto Saskia Damen, kuurosokeuden asiantuntija, Koninklijke Kentalis Maria Creutz, kuurosokeusalan sisältövastaava, Pohjoismainen hyvinvointikeskus LISÄTIETOJA KURSSISTA Pvm: IFL Kämpasten, Sigtuna, Routsi Tulkkaus englannin ja skandinaavisten kielten välillä. OSALLISTUMISMAKSU Ateriat, majoitus ja kurssimaksu: SEK 6.230,- ( 664,-) sis.alv:n. Lasku maksetaan suoraan Kämpastenille. Osallistujille lähetetään lasku kurssin päätyttyä. ILMOITTAUTUMINEN Viimeistään nordicwelfare.org/dbkurser 7

8 HYVINVOINTITEKNOLOGIA JA KUUROSOKEUS Hyvinvointiteknologia saa käsitteenä jatkuvasti lisää jalansijaa koko Pohjolassa. Enää apuvälineitä ei ole pelkästään ikääntyneiden alueella, vaan teknologian antamista mahdollisuuksista on hyötyä monella hyvinvointialueella. Kuurosokeuskentällä hyvinvointiteknologian avulla voidaan lisätä asiakkaiden ja heidän omaistensa osallisuutta ja itsenäisyyttä sekä avustaa henkilökuntaa heidän päivittäisessä toiminnassaan. Tällä kurssilla saat tutustua lähemmin hyvinvointiteknologiakäsitteeseen ja siihen, miten Pohjolassa työskennellään hyvinvointiteknologian parissa. Tarkastelemme tapauskuvauksia ja keskustelemme, onko kuurosokeuskentällä opittavaa siitä, miten hyvinvointiteknologiaa käsitellään muilla ammattialueilla ja miten sitä käytetään esimerkiksi vanhustenhuollossa. Kurssilla paneudutaan myös tarkemmin teknologian kohdentamisen tarpeisiin ja tämänhetkisiin mahdollisuuksiin. Tähän keskusteluun kuuluu myös katsaus siihen, miten varmistamme riittävän koulutuksen ja tarvittavan tuen kasvavan teknologisen kehityksen vauhdissa. Tulemme keskustelemaan, miksi on niin vaikea saada uusinta teknologiaa ja miten muutamme tämän asian. Sen lisäksi että kurssilla on alustuksia koko Pohjolan alueelta, keskustelemme erilaisista toimenpiteistä. Miten opimme toisiltamme Pohjolassa kuurosokeiden kansalaistemme hyväksi. MUOTO Luennot ja ryhmäkeskustelut. KOHDERYHMÄ Kuurosokeiden parissa työskentelevät ammatti-ihmiset. Ammatti-ihmiset, jotka työskentelevät kuurosokeille/kuulonäkövammaisille tarkoitettujen apuvälineiden myöntämisen parissa. Kuurosokeat tai omaiset, 8

9 jotka haluavat lisätietoja hyvinvointiteknologian käytöstä ovat myös erittäin tervetulleita. LUENNOITSIJAT Dennis Søndergaard, hyvinvointiteknologian projektipäällikkö, NVC Ole Mortensen, IKT:n projektipäällikkö, NKCdb Lisää luennoitsijoita tulossa. KURSSIN JOHTAJAT Dennis Søndergaard, hyvinvointiteknologian projektipäällikkö, Pohjoismainen hyvinvointikeskus Maria Creutz, kuurosokeusalan sisältövastaava, Pohjoismainen hyvinvointikeskus LISÄTIETOJA KURSSISTA Pvm: IFL Kämpasten, Sigtuna, Routsi Tulkkaus järjestetään tarpeen mukaan. OSALLISTUMISMAKSU Ateriat, majoitus ja kurssimaksu: SEK 6.150,- ( 656,-) sis.alv:n. Lasku maksetaan suoraan Kämpastenille. Osallistujille lähetetään lasku kurssin päätyttyä. ILMOITTAUTUMINEN Viimeistään nordicwelfare.org/dbkurser 9

10 KÄYTÄNNÖN TIETOJA Pohjoismainen hyvinvointikeskus järjestää koulutustoimintaa kaikille kuurosokeiden parissa työskenteleville henkilöstöryhmille. Lisävaatimukset hakijoille löytyvät erikseen kunkin koulutustoiminnan kohdasta Kohderyhmä. MUOTO Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen kuurosokeiden henkilöstön koulutustoiminta on järjestetty siten, että koulutus koostuu vaihtelevasti luennoista, keskusteluista, ryhmätöistä ja omaehtoisesta opiskelusta. Koulutuksessa painotetaan osallistujien omia teoreettisia ja käytäntöön liittyviä voimavaroja, luovuutta ja kontaktien luomista maiden rajojen yli tiedonvaihdon ja tiedon koordinoinnin edistämiseksi. TULKKAUS Järjestämme ohjelmassa olevan koulutustoiminnan ajaksi tarpeen mukaan suomen ja islannin tulkkauksen. Osallistujat, jotka tarvitsevat viittomakielen tulkkausta tai muuta kuin meidän järjestämäämme tulkkausta, järjestävät itse tulkkauksen ja huolehtivat tulkin palkkaan, matkakuluihin ja majoitukseen liittyvistä kustannuksista. RAKENNE Useimmilla kursseilla on osallistujaa. Koulutus voidaan peruuttaa, mikäli hakijoita on alle 12. Hakijat saavat tiedon peruutuksesta hyvissä ajoin ennen suunnitellun koulutuksen alkamista. ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan kotisivun kautta: nordicwelfare.org/dbkurser Vastaukset lähetetään kaikille ilmoittautuneille muutama viikko hakuajan päätyttyä. 10

11 HINNAT JA PERUUTUSSÄÄNNÖT Jos osallistuja peruu osallistumisensa alle kolme viikkoa koulutuksen alkamisesta, häneltä veloitetaan täysi osallistumismaksu (sekä majoituskulut että kurssimaksu). Ilmoitetut hinnnat sisältävät alv:n. OPINTOKÄYNTIEHDOT Pohjoismaisilla ryhmillä on mahdollisuus tulla Kämpasteniin työskentelemään kuurosokeuteen liittyvien omien tehtävien parissa. Tarjoamme työtilat sekä majoituksen ruokailuineen hintaan SEK 2.210,- ( 235,-) /vrk/hlö sis. toimistokulut. Jos varaus perutaan alle kaksi viikkoa ennen opintokäynnin alkamista, veloitetaan täysi maksu sekä toimistokulut. MATKAKORVAUS Mahdollistaaksemme laajan pohjoismaisen osallistumisen toimintaamme myönnämme matkakorvauksen Islannista tuleville osallistujille. Matkakorvaus on SEK 2.400,- ( 256,-) ja se myönnetään Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen vastaanotettua matkakuluja koskevat asiakirjat. Osallistuja tai hänen työpaikkansa järjestää, tilaa ja maksaa matkat. Korvaus lasketaan työpaikan osoitteesta ja se koskee kaikkia Kämpastenissa järjestettäviä kursseja, konferensseja ja seminaareja mukaan lukien opintokäyntiehdoilla oleskelu. 11

12 POHJOISMAINEN HYVINVOINTIKESKUS - POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON ALAINEN LAITOS Kehitämme pohjoismaista hyvinvointimallia Osaaminen Kokoamme ja laadimme yhteenvetoja hyvinvointipoliittisista kokemuksista eri Pohjoismaissa. Tiedon jakaminen Jaamme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä tapahtumiemme ja verkostojemme kautta. Vuoropuhelu Luomme vuoropuhelua poliitikkojen, tutkijoiden ja alan ammattilaisten välille. Toimimme seuraavilla osa-alueilla: Hyvinvointipolitiikka Vammaiskysymykset Osallistava työelämä Päihteet Hyvinvointiteknologia

Koulutusohjelma 2015. Koulutuspaikka ellei muuta ole mainittu: Toimittaja Victoria Henriksson. IFL Kämpasten. Kämpastensvägen 17 SE-193 21 Sigtuna

Koulutusohjelma 2015. Koulutuspaikka ellei muuta ole mainittu: Toimittaja Victoria Henriksson. IFL Kämpasten. Kämpastensvägen 17 SE-193 21 Sigtuna Pohjoismainen hyvinvointikeskus Kuurosokeiden henkilöstön koulutus 205 Koulutuspaikka ellei muuta ole mainittu: IFL Kämpasten Kämpastensvägen 7 SE-93 2 Sigtuna Ruotsi www.kampasten.se Toimittaja Victoria

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. Varhainen tuki perheille -hankkeen tulokset Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen Pohjoismainen hyvinvointikeskus "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset Inspiraatio-opas 1 Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2013

Kestävän kehityksen raportti 2013 Kestävän kehityksen raportti 2013 Grayling Malmö Sisältö Tärkeitä tapahtumia vuonna 2013... 3 Konsernijohtajan lausunto... 4 5 Peab lyhyesti... 6 9 Sidosryhmäkeskustelut ja priorisoidut alueet... 10 13

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

kirahviposti 7/2003 KEPA OSALLISTUU HANKETUKI- HAKEMUSTEN ESIKÄSITTELYYN teemana eteläpohjoinen-vaihto Päivitä itsesi: www.kepa.

kirahviposti 7/2003 KEPA OSALLISTUU HANKETUKI- HAKEMUSTEN ESIKÄSITTELYYN teemana eteläpohjoinen-vaihto Päivitä itsesi: www.kepa. kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 7/2003 ELOKUU teemana eteläpohjoinen-vaihto Vuosittain sadat suomalaiset lähtevät kehitysmaihin vapaaehtoiseen tai

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille ABC AB AB C Oppikirjojen kirjoittamisesta Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille Tervetuloa oppikirjailijoiden joukkoon! Tässä julkaisussa kerromme lyhyesti asioista,

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot