airmail Onko oikeus puhtaaseen ilmaan vaarassa? Puhdastiloja hiukkastutkimukselle Gigasorb suojaa yrittäjien etuja Italiassa Ruotsin savunsyöjät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "airmail Onko oikeus puhtaaseen ilmaan vaarassa? Puhdastiloja hiukkastutkimukselle Gigasorb suojaa yrittäjien etuja Italiassa Ruotsin savunsyöjät"

Transkriptio

1 airmail CAMFIL FARR UUTISIA N:O1/2001 Onko oikeus puhtaaseen ilmaan vaarassa? Puhdastiloja hiukkastutkimukselle Gigasorb suojaa yrittäjien etuja Italiassa Ruotsin savunsyöjät Aardvark räjäyttää miinat ja Camfil Farr suodattaa pölyt

2 Ulkoilman laatu huolestuttaa Ajoneuvot, palamistuotteet, teollisuus ja monet muut ihmisen toiminnat saastuttavat hengitysilmaamme kaikkialla, erityisesti kaupungeissa. Kun kaasut ja kiinteät hiukkaset saavuttavat ilmassa riittävän suuret pitoisuudet, niistä aiheutuu haittaa niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Saastuminen on yleensä voimakkainta siellä, missä on paljon ihmisiä. Mitä tiheämpi väestö, sitä enemmän alueella on moottoriajoneuvoja, teollisuuslaitoksia ja kaupallista toimintaa. Nämä kaikki lisäävät ilmansaasteita. Pilaantunut ilma vaikuttaa kaikkiin. Tätä väitettä tuskin kukaan kiistää, sillä hengitämmehän joka päivä kg ilmaa. Miljoonat ihmiset asuvat sellaisissa kaupunkiympäristöissä, joissa savusumu, pienhiukkaset sekä myrkylliset ilmansaasteet rasittavat terveyttä. Riittävän suurelle tiettyjen ilmansaasteiden määrälle altistuvien ihmisten silmät ja kurkku ärtyvät, tai heillä on hengitysvaikeuksia. Pitkäaikainen altistuminen ilmansaasteille voi aiheuttaa syöpää, vaurioittaa immuunijärjestelmää ja hengityselimiä, vaikuttaa lisääntymiseen sekä pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. Ei ole ihme, että ihmiset alkavat olla huolissaan hengitysilman laadusta. Ympäristöviranomaiset, tiedeyhteisöt, yritykset ja standardointijärjestöt pyrkivät löytämään ratkaisun tilanteeseen. Seuranta ja tiedotus Useissa maissa ilman laatua tutkitaan jatkuvasti. Kansallisen, alueellisen ja paikallisen seurannan avulla saadaan yleiskuva kehityksen suunnasta. Maailman suurkaupungeissa, kuten New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa, Tokiossa, Los Angelesissa ja Mexico Cityssä ilmanlaadun analyysitulokset kerrotaan päivittäin radiossa tai niistä tiedotetaan Internetissä ihmisten varoittamiseksi mahdollisista terveysriskeistä. Hiiltä runsaasti käyttävissä Aasian suurkaupungeissa, kuten Beijingissä, asukkaiden nähdään joskus käyttävän hengityssuojaimia. Eräissä suurissa kaupungeissa, kuten Milanossa, liikennettä rajoitetaan sellaisina päivinä, jolloin saasterajat ylittyvät. Pariisissa ilman laatua voi seurata katujen kulmiin pystytetyiltä sähköisiltä ilmoitustauluilta. Maailmanlaajuisesti on käynnistetty hankkeita maapallon lämpenemisen ehkäisemiseksi ja ilmastonmuutoksia aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Pahimmat saastuttajat Häkä (CO), lyijy (Pb), typpidioksidi (NO 2 ), otsoni (O 3 ), pienhiukkaset (PM) ja rikkidioksidi (S0 2 ) ovat merkittävimmät ilman saastuttajat. Häkää muodostuu polttoaineen sisältämän hiilen palaessa epätäydellisesti. Liikenteen pakokaasupäästöt ovat suurin päästölähde. Häkä kulkeutuu verenkiertoon ja heikentää veren kykyä kuljettaa happea kehon kudoksiin ja elimiin. Erityisesti korkeilla asuinpaikoilla häkä voi aiheuttaa haittaa terveydelle, työkyvylle sekä oppimiskyvylle. Lyijyä vapautuu ilmaan metallien käsittelyn yhteydessä. Sitä pääsee elimistöön hengitysilmasta tai maaperästä ravinnon ja veden mukana. Haittavaikutukset kohdistuvat munuaisiin, maksaan ja muihin elimiin. Typpidioksidia syntyy palamisprosesseissa korkeissa lämpötiloissa, ja sitä on esimerkiksi ajoneuvojen ja voimalaitosten päästöissä. Se vaikuttaa happosateiden syntyyn ja aiheuttaa hengityselinsairauksia. Otsonin maan pinnalla esiintyvä versio on smog-savusumun pääelementti. Sitä syntyy haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja typpioksidien (NO x ) reagoidessa lämmön tai auringonvalon kanssa. Ajoneuvot ja teollisuus ovat VOC-yhdisteiden ja typpidioksidien päälähteitä. Otsoni voi vaikuttaa haitallisesti hengityselimistöön. Pienhiukkasilla tarkoitetaan kiinteiden hiukkasten ja pisaroiden seosta, jota kertyy hengitysteihin. 2 AIR MAIL

3 Osa hiukkasista on niin suuria, että ne näkyvät savuna tai nokena. Pienhiukkaset (PM 2,5) voivat olla nitraatteja, orgaanista hiiltä, nokea, maaperästä lähtöisin olevaa pölyä tai sulfaatteja. Kiintoainehiukkaset heikentävät näkyvyyttä. Ilmassa leijuvat hiukkaset voivat myös vaurioittaa rakennusmateriaaleja. Rikkidioksidikaasuja muodostuu rikkipitoisten polttoaineiden (etenkin hiilen ja öljyn) palaessa. Ne EU asettaa rajat vuosille 2005 ja 2010 Kattaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty Euroopassa, jossa teollisuuslaitokset, voimalat sekä liikenne ovat pahimmat saastuttajat kaupungeissa. Euroopan unioni on asettanut uudet päästörajat PM10- hiukkasille. Kaksivaiheisen ohjelman tavoitteet on asetettu vuosille 2005 ja Vuorokauden raja-arvo, 50 µg/m 3, ei saa ylittyä P Ä Ä K I R J O I T U S Ilmansuodatuksen yhteistyökumppani uudelle vuosituhannelle enempää kuin 35 kertaa vuodessa tammikuuhun 2005 mennessä eikä enempää kuin seitsemän kertaa vuodessa tammikuuhun 2010 mennessä. Koko vuoden kattava raja-arvo tulee olemaan 40 µg/m 3 vuoteen 2005 mennessä ja 20 µg/m 3 vuoteen 2010 mennessä. Camfil Farrin päättynyt vuosi oli erinomainen. Vuoden arvioitu keskimääräinen ilman epäpuhtauksien taso (µ/m 3 ) Lontoossa ja Trosassa (maaseutualue Ruotsissa). Huolien ja tarpeiden jalostaminen tuotteiksi Ilmansuodatusalan maailman johtavana yrityksenä Camfil Farr on vuosien mittaan kehittänyt ilman laatuun liittyvien huolien ja tarpeiden vauhdittamana suodatintuotteita ja -järjestelmiä ihmisten, pro- Siirrymme uudelle vuosituhannelle entistä vahvempana. Tänä vuonna myynnin ennakoidaan ylittävän kolmen miljardin Ruotsin kruunun rajan (USD 300 miljoonaa). Maailman johtavana ilmansuodatusalan yrityksenä pyrkimyksenämme on kantaa entistä enemmän vastuuta oman alamme teknologian kehittämisestä. voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia astmasta kärsiville lapsille. Maailmanlaajuiset vastatoimet Ilmansaasteet ovat uhka hyvinvoinnillemme. Ilmansaasteiden kemikaalit voivat aiheuttaa syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia, aivo- ja hermostovaurioita sekä pysyviä vaurioita hengityselimistölle. Ilman epäpuhtaudet saavat aikaan myös aineellista vahinkoa likaamalla ja rapauttamalla rakennuksia. Saastesumun heikentämä näkyvyys voi ajoittain haitata lentoliikennettä. Kansalliset ympäristöviranomaiset käynnistävät omia ohjelmiaan, ja hallitukset pyrkivät yhteistyöhön ilmansaasteiden saamiseksi kuriin. Useissa tapauksissa on jo selkeästi edistytty. Kasvihuoneilmiö, joka nopeuttaa maapallon ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutoksia aiheuttavien kaasujen vapautumista, on toinen maailmanlaajuinen huolen aihe. Ilmastonmuutoksia käsittelevässä kokouksessa (FCCC) vuonna 1997 laadittu Kioton ilmastosopimus sisältää tavoitteita teollisuusmaiden kasvihuonekaasujen päästöille vuosille Keskimääräinen päästöjen vähennystavoite on 5 prosenttia. Kukaan ei tietysti voi olla varma, saavutetaanko asetetut tavoitteet. Presidentti Bush, maailman eniten kasvihuonepäästöjä tuottavan maan johtaja, on ilmoittanut, ettei Yhdysvallat noudata sopimuksen velvoitteita. Yhdysvalloilla on silti oma kattava ympäristöohjelmansa. Clean Air Act on eräs säädös, jonka avulla tarkkaillaan ilmansaasteita, säädetään ympäristölakeja ja kehitetään saastumisen vastaisia ohjelmia. sessien sekä ympäristön suojaamiseksi ja auttanut asiakkaitaan saastumisen ehkäisemiseksi asetettujen päästövaatimusten täyttämisessä. Alansa huippuyrityksenä se myös osallistuu aktiivisesti standardointiorganisaatioiden toimintaan. Camfil Farr kehittää ja valmistaa ydinvoimaloiden suodatinjärjestelmiä, joilla suojataan ulkopuolista väestöä ja voimalan henkilökuntaa radioaktiivisilta hiukkasilta. Aktiivihiilisuodattimilla puolestaan estetään vahingollisten, hajuhaittoja aiheuttavien tai VOC-yhdisteitä sisältävien kaasujen pääsy ulkoilmaan. Suodattimien lisäksi yhtiössä valmistetaan huipputeknologiaa edustavia pölynpoistolaitteita teollisuuden käyttöön. Pölynkerääjillä estetään yli sadan erityyppisen pölyhiukkasen leviäminen joko työskentelytiloihin tai ulkoilmaan. Myös pölyhiukkasten testaus ja analysointi kuuluvat yrityksen palveluvalikoimaan. Vuosien ajan Camfil Farr on saasteita ja epäpuhtauksia mittaamalla ja analysoimalla koonnut arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotekehityksessä luvun alkupuolella yhtiö mittasi ja kartoitti ilman laatua useissa Euroopan maissa omassa liikkuvassa testilaboratoriossaan. Autoon asennetuilla hiukkaslaskureilla ja muilla laitteilla analysoitiin ilman laatua eri vuodenaikoina niin suurkaupungeissa kuin maaseudullakin. Ilmanlaatuanalyyseja teemme asiakkaan luona kartoitustyön yhteydessä. Elektronimikroskoopeilla ja muulla laboratoriovälineistöllä on tutkittu pöly-, homeja muita hiukkasongelmia sekä suodatinten toimintakykyä. Jatkuu sivulla 4 Meidän tehtävämme on pysynyt selkeänä: puhdistamme ilmaa ja toimitamme ilmansuodatusjärjestelmiä, joilla suojataan ihmisiä, tuotantoprosesseja, laitteita ja ympäristöä. Yhtiömme työntekijää, 22 tuotantolaitosta yhdeksässä maassa sekä edustus 70 maassa ympäri maapallon takaa sen, että voimme palvella asiakkaitamme paremmin kuin koskaan ennen ja toimittaa heille parhaat mahdolliset puhdasilmaratkaisut. Olemme vahvistaneet otettamme myös kotirintamalla. Uusin yrityshankintamme on Nordfilter, joka valmistaa yleisilmanvaihdon suodattimia sekä sellu- ja paperiteollisuuden, kemianteollisuuden ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Toivotamme Nordfilterin tervetulleeksi kasvavaan Camfil Farr -perheeseen. Yrityksen erikoisosaamisesta on epäilemättä hyötyä Camfil Farrin muille markkinoille lähitulevaisuudessa. Camfil Farrin tuotevalikoima tyydyttää käytännössä kaikkien sovellusalueiden ilmansuodatustarpeet kolmella painopistealueellamme, jotka ovat Eurooppa, Amerikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Globaalin ja paikallisen läsnäolomme ansiosta voimme kanavoida asiantuntemuksemme ja tuotteemme tehokkaasti asiakkaidemme käyttöön. Koska puhdas ilma on myös kansainvälisen keskustelun aihe ja liiketoiminnan kohde, asiayhteyteen liittyvät ulkoilman monet saasteet ja niiden haittavaikutukset sisäilman laatuun. Tässä vaiheessa ratkaisun tuovat Camfil Farrin kokemus ja huipputekniikka. Lehden tässä numerossa tutustutaan Camfil Farrin tuoreisiin toimituksiin Ruotsissa, Australiassa, Italiassa, Yhdysvalloissa sekä Brasiliassa. Nauttikaa! Jan Eric Larson Pääjohtaja AIR MAIL

4 Saasteet pysäytetään kynnykselle Ulkoilman saasteista voi tulla sisäilman saasteita. Julkisten rakennusten ja liiketilojen ilmankäsittelyjärjestelmät käyttävät ulkoilmaa korvausilmana. Jos tuloilmaa ei puhdisteta siihen tarkoitetuilla suodattimilla, epäpuhtaudet leviävät sisätiloihin ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Koska ihmiset viettävät ajastaan jopa 90 % sisätiloissa joko kotona tai työpaikalla, sisäilman laatuun (IAQ) ja sen parantamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Lisätietoja on Airmail-lehden numerossa 2/2000. On ryhdytty selvittämään rakennuksien sairauksia pyrkimyksenä tietenkin selvittää terveiden rakennusten salat. Camfil Farr puolestaan kehittää uusia suodattimia sisäilman laadun parantamiseksi. Suodattimet CityCarb. Camfil Farrin tuorein tuotekehityksen tulos on CityCarb, joka on suunniteltu estämään myös kaasumaisten epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin. Tieteelliset näytöt kiistatta osoittavat, että ilman laatu rakennusten sisällä on huonompi kuin ulkona. Ilmanvaihtojärjestelmistä sisätiloihin tulee kemikaaleja sekä epämiellyttäviä hajuja. Tuloilmakoneisiin asennetut CityCarb-suodattimet poistavat tehokkaasti erilaiset epäpuhtaudet, kuten haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), rikkidioksidin sekä hajut. Tarve poistaa epäpuhtaudet ilmasta tai muista kaasuista on lisännyt tietoisuutta pienhiukkasten eliminoinnin tarpeellisuudesta. Oikeantyyppisten suodatinten käyttö on edellytys, että ilmastointijärjestelmä toimii halutulla tavalla. Sisäilman laatua voidaan tehokkaasti parantaa myös vaihtamalla ilmankäsittelyjärjestelmään ajanmukaiset suodattimet. Camfil Farr suosittelee vähintään F7-suodattimia tehokkaan tuloilman suodatustason saavuttamiseksi. seuraavaan tekniseen vallankumoukseen Lähteet: Lisätietoja Internetistä: U.S. Environmental Protection Agency sekä artikkeli Particles in the ambient atmosphere, jonka on kirjoittanut Hans Areskoug, Air Pollution Laboratory (ITM), Ruotsi. 4 AIR MAIL

5 Jos digitaaliseen muotoon muunnettu tieto loi Internetin ja tietoyhteiskunnan, niin mikä mahtaa olla 21. vuosisadan vallankumous? Joidenkin mielestä se voi olla nanotekniikka. Siinä on kyse tieteenalasta, joka käsittelee atomeja ja molekyylejä. Sen alan keksintö voi olla esimerkiksi molekyylitietokone, joka pystyy tallentamaan maailman suurimman kirjaston tiedot sokeripalan kokoiseen laitteeseen, tai sen avulla voidaan luoda kymmenen kertaa terästä vahvempia materiaaleja. Tietokoneiden, puhelinten ja muiden teknisten laitteiden sisältämän elektroniikan puristaminen yhä pienemmäksi on osaltaan edistänyt taloudellista kasvua viimeiset 20 vuotta. Seuraavaksi vetovuorossa on nanotekniikka, mikä onkin pienennyskehityksen viimeinen vaihe. Chalmers-yliopiston (Göteborg, Ruotsi) teknologiakeskuksen insinöörien ja tutkijoiden mielestä heidän tutkimuslaitoksensa edustaa alansa ehdotonta huippua. Chalmersissa tämä huippututkimuskeskus tunnetaan nimellä MC2. Koska nanoteknologia on yksi MC2:n keskeisistä tutkimusaloista, laitoksen henkilökunnalla on tapana leikillisesti kuvata alaansa sanonnalla we offer next to nothing viitatessaan nanoteknologian miniatyyrimaailmaan. MC2 tutkii kaikkea nanoteknologiasta mikroaaltoelektroniikkaan, fotoniikkaan, kokeelliseen mesoskooppiseen fysiikkaan ja bioelektroniikkaan. Tuotetermejä käyttäen laitoksen tutkimuskohteita ovat mm. piikiekot, mikroaallot, optiset kuidut, laserit, diodit, suprajohteet sekä infrapunatunnistimet. Eräs MC2:n tuore keksintö on suolakiteen kokoinen anturi, joka optiseen kuituun, tietokoneeseen sekä esimerkiksi hengityskoneeseen kytkettynä mittaa paineen sisäelimestä, kuten keuhkoista. Gigasorb vauhdittaa mikroelektroniikan valmistusta Italiassa Mikroelektroniikkateollisuudessa ilman molekyylitason epäpuhtauksia vastaan taistellaan tehokkaasti Camfil Farrin Gigabsorb -suodattimilla, joita japanilainen Nitta valmistaa lisenssillä. Gigasorb on supertehokas, rakenteeltaan kolmiulotteinen kemiallinen suodatin, joka sisältää pallomaista aktiivihiiltä (BAC). Yleensä se asennetaan puhdastilan kattojärjestelmään ilman virtaukseen nähden ennen ULPA-suodattimia. Novaran tuotantolaitoksella Italiassa, jossa MEMC:n piikiekot valmistetaan ja pinnoitetaan, useiden peräkkäisten testien tulokset osoittautuivat hyviksi, ja yritys tilasi Camfil S.p.A. -yhtiöltä (Italia) 40 Gigabsorb ENP -suodatinta happojen ja emästen poistoon. Matkapuhelimia, tietokoneita ja kameroita valmistavalla ST Microelectronicsilla on käytössä 500 Gigabsorb ENC -suodatinta suojaamassa Agraten tuotantotiloja VOCyhdisteiltä ja hapoilta. Aivan äskettäin ST Microelectronics tilasi vielä 900 uutta suodatinta. Puhdastilat tutkimuskeskuksen ydin MC2:n ytimessä on kaksi ABB Airtechin toimittamaa puhdastilaa, jotka on varustettu Camfil Farrin suodattimilla. Pääpuhdastila jakautuu seuraavan luokituksen mukaisesti: 25 m 2 luokka 1, 140 m 2 luokka 10, 200 m 2 luokka 100 ja loppuosa luokkaa Opetuslaboratoriossa on toinen puhdastila, jonka pinta-ala on 240 m 2 ja puhtausluokka Ilman täytyy olla ultrapuhdasta, sillä tutkimuskohteiden mitat ovat vain nanometrejä (millimetrin tavoin. Tutkimustyö molekyylitasolla vaatii Absolutesuodattimet ja tärinättömän ympäristön. ABB:lle ja Camfil Farrille ilman pitäminen kliinisen puhtaana ei ollut mikään ongelma. Se saavutettiin yhdessä ABB:n nestetiivistysjärjestelmällä sekä Camfil Farrin Saksan yksikön toimittamilla 550:llä pienen painehäviön Megalam U 16 -suodattimella. Seuraavan viiden vuoden kuluessa mikrosähkömekaanisia järjestelmiä hyödyntävän teknologian avulla voidaan sovittaa antureita ja moottoreita miljoonasosia). Mikroskooppisesta perspektiivistä samalle piisirulle. MC2:n tutkijat tekevät katsoen pieninkin pölyhiukkanen on jättiläinen ja vähäisinkin värähdys vaikuttaa maanjäristyksen uraauurtavaa työtään häiriöittä puhtaimmassa mahdollisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä. Puhdas ilma ei ole taikaa Camfil Farr on huolehtinut ilman puhtaudesta ihmisten ja laitteiden hyvinvoinnin takaamiseksi Walt Disney Worldissa jo yli 20 vuoden ajan. Sitä mukaa kuin Disneyn viihdekeskukset kehittyvät teknisesti monimutkaisemmiksi, ilman epäpuhtauksiin suhtaudutaan yhä vakavammin. Magic Kingdomin ja Epcotin mekaanisia järjestelmiä suojaavat Camfil Farrin 30/30, Riga-Flo ja Hi-Flo -suodattimet. Myös Walt Disney Worldin vieraat ja henkilökunta saavat nauttia näiden suodattimien puhdistamasta ilmasta. AIR MAIL

6 Ruotsin savunsyöjät Savuttelevatpa tupakoijat ulkona tai erityisessä tupakkahuoneessa, tupakointi aiheuttaa tuntuvat lisäkustannukset yrityksille, joiden työtilojen täytyy olla savuttomia. Valtaosa näistä kustannuksista kuitenkin helposti unohdetaan. Ruotsalaisvalmisteinen Smoke Free Systems lyhentää tupakoijien tauolleen kulkemaa matkaa ja samalla myös tupakkatauon kestoa, joten työnteolle jää enemmän aikaa. Tutkimukset myös osoittavat tupakoinnin vähentyneen. Savuisen ilman puhdistaminen ei ole yksinkertaista. Heti kun tupakansavu on ennättänyt sekoittua ympäröivään ilmaan, sen poisto on lähes mahdotonta. Ainoa ratkaisu on käyttää laitteistoa, jossa ilman suodatus on tarkoitettu nimenomaan tupakansavun sisältämille kaasuille ja hiukkasille. Kolmiportainen suodatus Smoke Free Systemsin tupakointitilat on varustettu kolmentyyppisin suodattimin. Airopac Green on esisuodatin ja Absolute TRSA loppusuodatin ja niiden välissä on hiilisuodatin. Nämä kolme suodatinta poistavat sekä kaasut että hiukkaset, joten tupakoijat voivat panna palamaan toimistotiloissaan pilaamatta sisäilmaa ja vaarantamatta tupakoimattomien terveyttä. SFS:n tupakointitilassa savu ohjataan ensin tupakointivyöhykkeelle ennen kuin suodatinyksikössä puhdistettu ilma palautuu huonetilaan. Palautusilma on todella puhdasta Mikä on lopputulos? Suodatuksen jälkeen sisätiloihin palautuva ilma on kliinisesti puhtaampaa ja laadukkaampaa kuin toimiston normaali sisäilma. MPPS-hiukkasten (Most Penetrating Particles) erotusaste on jopa 99,9995 % ja TVOC-yhdisteiden (Total Volatile Organic Compounds) osalta 99,5 %. Aktiivisella tupakointialueella ilma vaihtuu kertaa tunnissa. Lasten edut liiketoiminnan edelle Italialainen Ospedali Rinuiti de Bergamo on eräs Pohjois-Italian suurimpia ja koko maan modernimpia sairaaloita. Siellä on aina käytetty Camfil Farr -suodattimia. Viime vuoden lopussa televisiossa järjestetty hyväntekeväisyysohjelma tuotti noin 5 biljoonaa liiraa sairaalan uuden lasten teho-osaston hyväksi. Camfil Farr S.p.A osallistui keräykseen ja lahjoitti 21 Sofilam HEPA-suodatinta. 6 AIR MAIL

7 Suorituskyky on kokoa tärkeämpi Aardvark Ltd:n testatessa uusinta maamiinojen raivauskalustoaan laitteistossa ilmeni kaksi harmillista ominaisuutta. Suodatusjärjestelmineen raivaaja oli niin korkea, ettei se sopinut edes jättiläismäiseen Antonov-rahtikoneeseen. Koostaan huolimatta suodatusjärjestelmä kaipasi aivan oleellisia parannuksia erityisesti suodatinten kestoikään. Ongelman ydin oli valtava pölymäärä, jonka räjähtävät maamiinat nostattivat ilmaan. Aardvarkin suunnittelija Mike Haston otti yhteyttä Camfil Farr Filtration Ltd:n Britannian yksikköön, jossa tilanne nopeasti kartoitettiin ja ongelma ratkaistiin. Puhdasta ilmaa upealla Bondi Beachilla Camfil Farr uudistaa Bondin jätevesipuhdistamon ohjauskeskuksen kaasu- ja hiukkassuodatusjärjestelmät Australian tunnetuimman hiekkarannan tuntumassa. Kemiallisten suodattimien lisäksi EcoPleatsuodattimet vastaavat esisuodatuksesta, kun taas Airopac 95 % -suodattimilla pidetään huoli hiukkasten loppusuodatuksesta. Camfil Farr Australia vastaa suodatinjärjestelmän kokonaisuudesta. Bondi Sewerage Plant -puhdistamo kuuluu New South Walesin osavaltiohallitukselle, puhdistamo huolehtii noin viiden miljoonan asukkaan jätevesien käsittelystä. Camfil Farr Australian valinnassa projektin toteuttajaksi painoivat sekä maailmanlaajuinen kokemus hiukkas- ja kaasumaisen prosessi-ilman käsittelyssä että tekninen tietämys epäpuhtauksien vahingollisesta vaikutuksesta herkkään elektroniikkaan. Tiiviissä yhteistyössä järjestelmän suunnittelijoiden, käyttäjien ja insinöörien kanssa Camfil Farr kehittää teknisesti ja taloudellisesti tehokkaita ilmansuodatusratkaisuja. 40 prosenttia vähemmän on 500 prosenttia enemmän Camfil Farr ehdotti maamiinojen raivauslaitteistoon ilmansuodatusjärjestelmää, jossa esisuodatuksesta huolehtii itsepuhdistuva MonoClone ja sitä täydentää DynaCell-moottorisuodatin. Tämän yhdistelmän vaatima tila on vain 40 prosenttia alkuperäisestä, mutta huomattavasti parantuneen suodatustehon ansiosta moottorisuodattimen käyttöikä kasvoi yli 500 prosenttia. Uuden ilmansuodatusjärjestelmän ansiosta Aardvarkin maamiinojen raivauskoneet sopivat nyt hyvin kuljetuskoneisiin, joten ne voidaan nopeasti kuljettaa missä tahansa sijaitseville kriisialueille. Raivaustyön tehokkuutta puolestaan lisää harventunut huollon tarve. AIR MAIL

8 Uusi tuoteluettelo Oikean suodattimen valinta käyttökohteen mukaan on tärkeää. Camfil Farrin uusi tuoteluettelo antaa hyviä valintaohjeita. Luettelo on erittäin kattava opas Camfil Farrin keskeiselle tuotevalikoimalle Euroopassa, Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Oppaassa esitellään suodatintuotteet värikuvin. Tuotetiedoissa kuvataan kunkin tuotteen käyttösovellus, materiaali, rakenne, luokitus sekä standardit. Luetteloita on saatavana Camfil Farrin edustajilta sekä sähköpostiosoitteesta Camfil Farr valmistaa ja toimittaa ilmanotto- sekä akustisia järjestelmiä kaasuturbiineihin. Vuonna 2000 yhtiö sai kaikkien aikojen suurimman tilauksensa näiden järjestelmien toimittamiseksi. 45 miljoonan Haluatko lisätietoja? Lisätietoja saat lähimmältä Camfil Farr -yhtiöltä tai edustajalta tai soittamalla, kirjoittamalla tai faksaamalla Camfil Farrin pääkonttoriin. on Camfil Farr Group -ryhmän uusi verkko-osoite. Maailmanlaajuisen kasvun ja yritysostojen myötä ryhmällä oli useita verkkosivustoja. Käytön helpottamiseksi ne kaikki on nyt koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Sivustolta on linkit tuotteisiin, Camfil Farr -ryhmään, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä muihin mielenkiintoisiin kohteisiin. Tulossa on lisäksi kieli- ja maakohtaiset kotisivut Camfil Farrin keskeisille toiminta-alueille. Tervetuloa osoitteeseen SEK 142 miljoonan uusi tilaus GE:n kaasuturbiineihin Ruotsin kruunun arvoisen tilauksen teki GE Energy Norjasta. Seuraava suuri tilaus tuli Brasiliasta. Macaen voimalan akustiikka- ja ilmanottojärjestelmien arvo on 72 miljoonaa Ruotsin kruunua. Voimalan 12 turbiinin yhteinen teho on 500 megawattia, josta riittää sähköä kahdensadantuhannen kotitalouden tarpeisiin. Hiljattain saatiin kolmaskin suuri tilaus, arvoltaan SEK 70 miljoonaa, mikä liittyy norjalaisen GE Aero Energy Products -yhtiön turbiiniasennukseen Yhdysvalloissa. Imuilmajärjestelmät toimitetaan kahdeksaan kaasuturbiiniin Nevadassa sekä neljään yksikköön Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa. Suojausta ja vaimennusta Camfil Farrin ilmanottojärjestelmillä suojataan turbolaitteistoa epäpuhtauksilta, jotka voivat vahingoittaa, syövyttää tai kuluttaa turbiinia. Akustinen järjestelmä puolestaan vaimentaa melutason yleisesti hyväksyttävälle tasolle. Camfil Farr toimittaa järjestelmiä suurille turbiinivalmistajille, kuten GE:lle ja Alstom Powerille. Myös lukuisissa offshorehankkeissa on viime aikoina päädytty kaasuturbiineihin. Pääkonttori Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Ruotsi. Puh , Fax Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, ESPOO Puh. (09) , fax (09) Sähköposti: Camfil Farr on esillä seuraavissa näyttelyissä 2001 TOUKOKUU , Powder Bulk Solids, Chicago, IL, USA (APC) , Total Building Services, Olympia, Lontoo, UK , Power-Gen Europe 2001, Bryssel, Belgia , Autopromotec, Bologna, Italia , Shanghai International Heat Vent and Air Fair, Shanghai, Kiina KESÄKUU , BOMA, Baltimore, MD, USA, (HVAC) , Clean Rooms Europe, Frankfurt/Main, Saksa ELOKUU , AFWS, Anaheim, CA, USA, (APC) SYYSKUU , SAE, Indianapolis, IN, (TP) , IRCHEM Irish Chemical Pharmaceutical & Process Engineering Exhibition, Bishopstown, Co. Cork, Irlanti , Malaysia International Convention Centre, Kuala Lumpur, Malesia , RSA/LMOA, Chicago, IL, USA (TP) LOKAKUU , Surface World at NEC Birmingham, UK , Tehdaspalvelu 2001, Tampere, FIN (HVAC, APC) JOULUKUU , Power-Gen International, Las Vegas, NV, USA (TP, GT) Selite: APC = Air Pollution Control, TP = Transportation, GT = Gas Turbines, HVAC = Heating, Ventilation and Air Conditioning CAMFIL FARR AIRMAIL on maailmanlaajuinen julkaisu Camfil Farr -asiakkaille. Ilmestyy yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Industrigatan 3. SE Trosa, Ruotsi. Puh Fax Sähköposti: Julkaisija: Lennart Schröder Director Corporate Communications, Camfil Farr Group Päätoimittaja: Margareta Swahn Forsling Puh Fax Sähköposti: Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden YMER REKLAMBYRÅ

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa 40. Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.2015 Aimo Taipale, VTT Puhdasilmaratkaisut Pienhiukkaset ja niiden aiheuttamat

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN Clean air solutions ESITTELEMME MARKKINOIDEN PARHAAN ILMANSUODATTIMEN A+ energialuokiteltu ilmansuodatin joka säästää energiaa

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

TULE ENERGIA- SANKARIKSI.

TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 UUSI LUOKITTELU ILMANSUODATTIMILLE TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SÄÄSTÄ ENERGIAA, RAHAA JA PLANEETTAA

Lisätiedot

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 13.11.2013 Mitä altistuminen on? Altistumisella tarkoitetaan ihmisen ja epäpuhtauden kohtaamista

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

International System Transport

International System Transport International System Transport HISTORIA 1900 Paul Lehmann perusti yrityksen Kööpenhaminassa 1971 LEMAN USA perustetaan 1973 Nimeksi muutetaan LEMAN, syntyy sanonta: -helpommin sen tekee LEMAN 1987 LEMAN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Mikä on ilmansaasteiden merkitys? Ilmansaasteiden tiedetään lisäävän astman ja

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI.

AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI. AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI. TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI AL-KO PURE STERILOI HUONEILMAN Ja eliminoi ilman epäpuhtaudet. Virukset, bakteerit ja allergeenit heikentävät hyvinvointiamme.

Lisätiedot

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

ACD yksiköt. Kaasumaisille aineille. Puhdas ilma. Tehokas tuotanto OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. ACD yksiköt Kaasumaisille aineille 3.3.2017 Puhdas ilma. Tehokas tuotanto. OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex.fi 1 ACD -yksiköt ACD -yksiköt kaasumaisille aineille Monilla

Lisätiedot

PM1-PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE. Puhdasilmaratkaisut

PM1-PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE. Puhdasilmaratkaisut -PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE Puhdasilmaratkaisut ASIAA -HIUKKASISTA TERVEYDEN JA HYVÄN SISÄILMAN PUOLESTA Ilmansaasteet ovat haitaksi ihmisen terveydelle, se on selvää. Harva kuitenkaan tietää, että

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 Petri Saari 1 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? ESITYKSEN SISÄLTÖ Suomalainen Proventia Emission Control Miksi? Miten? Mihin? Rekisteriotemerkinnät

Lisätiedot

egate Smart Building Innovation

egate Smart Building Innovation egate Smart Building Innovation Sensoriverkkoteknologiapohjaisella (IoT) olosuhdevalvonnalla kohti laadukkaampia olosuhteita rakennustyömailla ja käytössä olevissa rakennuksissa. Taustat Sensoriverkkoteknologian

Lisätiedot

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008 Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi-maaliskuussa 2008 Saadut tilaukset kasvoivat yli 26 % ja olivat 1 155 (1 3 /2007: 915) milj. euroa Liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

egate Smart Building Innovation

egate Smart Building Innovation egate Smart Building Innovation Sensoriverkkoteknologiapohjaisella (IoT) olosuhdevalvonnalla kohti laadukkaampia olosuhteita rakennustyömailla ja käytössä olevissa rakennuksissa. Taustat Sensoriverkkoteknologian

Lisätiedot

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI SISÄILMA SAFETYCORE OY YRITYKSENÄ Safetycore Oy:n visio on tuottaa kumppaneilleen kustannustehokkain ja laadukkain kiinteistösuojausratkaisu sekä turvatekniikan että sisäilman osalta. Turvatekniikan osalta

Lisätiedot

Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet

Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet Raitisilmasuodattimet Wixin tuotantolaitokset: USA, Kanada, Venezuela, Puola, Ukraina Maailman johtavaa suodatinosaamista Wix suunnittelee, valmistaa

Lisätiedot

12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti. Opastava teksti. Ilman hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet

12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti. Opastava teksti. Ilman hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet Published on Talotekniikkainfo (http://www.talotekniikkainfo.fi) Etusivu > 12 Ilmansuodatus 12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti Erityissuunnittelijan on suunniteltava ilmansuodatuksen taso ulkoilman laadun

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

LEMAN / Esitys / Historia. Historia

LEMAN / Esitys / Historia. Historia LEMAN / Esitys LEMAN / Esitys / Historia Historia 1900 Paul Lehmann perusti yrityksen Kööpenhaminassa 1925 25. vuosipäivä, toimipiste Kööpenhaminassa 1950 50. vuosipäivä, toimipisteitä Tanskassa 1971 LEMAN

Lisätiedot

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari Huomioita puhdistimien hankinnassa Varkaus seminaari 28.10.2016 Mitä on sisäilmasto SISÄILMASTO Ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä Laatuun vaikuttavat: Ilmankosteus

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA KEHITYSMAAT

ILMASTONMUUTOS JA KEHITYSMAAT KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN KEHITYSPOLIITTISET TIETOLEHTISET 9 ILMASTONMUUTOS JA KEHITYSMAAT Ilmastonmuutosta pidetään maailman pahimpana ympäristöongelmana. Vaikka siitä ovat päävastuussa runsaasti

Lisätiedot

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Halton Group pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto 2013 170 M Toimintaa 24 maassa Toimiala:

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman

Lisätiedot

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet o Tämän laitteen käyttö on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. o Lue tarkasti tämän esitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa. Laitteen väärä

Lisätiedot

airmail Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan

airmail Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 1/2003 Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan 4 7 8 Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan Uudet kemialliset Gigapleat-suodattimet

Lisätiedot

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Vihreä moottoritie foorumi 18.8.2010, Fortum, Espoo Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Kolme valtavaa haastetta Energian kysynnän

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Ilmansuodattimien luokitus muuttuu Sisäilmastoseminaari 2017 Tero Jalkanen VTT Expert Services Oy

Ilmansuodattimien luokitus muuttuu Sisäilmastoseminaari 2017 Tero Jalkanen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilmansuodattimien luokitus muuttuu Sisäilmastoseminaari 2017 Tero Jalkanen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Tausta muutokselle SFS-EN ISO 16890 muutokset verrattuna

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU

ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU Sisäilmastoseminaari 2017 127 ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU Tero Jalkanen 1, Juhani Hyvärinen 2, Erkki Koskinen 3, Christian Mylius 4, Jorma Railio 5 ja Kimmo Konkarikoski 6 1 VTT Expert Services

Lisätiedot

Automaattiset suodattimet

Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet ViFlow on tehnyt yksinmyyntisopimuksen saksalaisen Krone Filter yrityksen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Krone Filter on maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen

Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen INKA-ILMA / EAKR 1.4.2015-31.3.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ympäristöterveys,

Lisätiedot

Jälleen 3M tuote, johon voit luottaa

Jälleen 3M tuote, johon voit luottaa Laajempi suoja 3M Ultra Prestige PR S70 -kalvolla Ainutlaatuisen Prestige 70 ja Ultra S400 yhdistelmän ansiosta, Ultra Prestige kalvolla saat kummankin kalvon hyödyt - lämmöntorjunta ja turvallisuus. Useiden

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA

3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA 3D-TULOSTAMINEN: PÄÄSTÖT JA TERVEYSVAIKUTUKSET ANTTI VÄISÄNEN Mitä päästöjä 3D-tulostusprosesseissa syntyy? Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Eli VOC-yhdisteet (Volatile Organic Compounds) Erittäin laaja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

LOMA HÄIPYI SAVUNA ILMAAN?

LOMA HÄIPYI SAVUNA ILMAAN? LOMA HÄIPYI SAVUNA ILMAAN? Pakoputkiston tarkistaminen nyt voi säästää sinulle aikaa ja rahaa, kun olet matkalla Bryssel, kesäkuussa 2003 Seuraavien kuukausien aikana miljoonat autot täyttävät tiet, kun

Lisätiedot

Hiilidioksidimittausraportti

Hiilidioksidimittausraportti Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin.

ULT- LAS. laserkäryn poistoon. Puh. (03. Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Puh. (03 ULT- LAS laserkäryn poistoon Puhdas ilma, tehokas tuotanto. LAS -sarja on suunniteltu erityisesti laserprosesseihin. Mäkirinteentie 3 36220 Kangasala puh. 03-212 8000 fax 03-212 8158 Marianrannankatu

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA Nopea kaupungistuminen on vieraannuttanut ihmiset luonnosta Tarvitsemme luonnon intervention palauttaaksemme tasapainon Mielestämme terveellinen

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi

airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi CAMFIL FARR UUTISIA 1/2006 What Mitä did hengitit you breathe tänään? today? 3 5 8 10 11 Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi Hienonhieno todiste

Lisätiedot

AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI

AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI AirMail 1/97 CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI Missä on maailman puhtain ilma SIVU 3 Camfil in AirMail-asiakaslehti 2 Pölyt pois Oslosta 4 Millaista ilmaa hengität? 5 Pohjois-Amerikka puhtaaksi 6 Volvon ja Philipsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Puun käytön lisäys pienlämmityslaitteissa vai energialaitoksissa?

Puun käytön lisäys pienlämmityslaitteissa vai energialaitoksissa? Puun käytön lisäys pienlämmityslaitteissa vai energialaitoksissa? Raimo O. Salonen Ylilääkäri, dosentti 14.4.2014 THL 1 Systemaattinen analyysi Global Burden of Disease Study 2010 (yhteistyö WHO:n kanssa)

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Teollisuusmaalien tuotedirektiivi valmisteilla

Teollisuusmaalien tuotedirektiivi valmisteilla Paint with Pride WORLD OF THE GENERAL INDUSTRY AND POWDER COATINGS 5:2009 Sisältö 5/2009 Teollisuusmaalien tuotedirektiivi valmisteilla...1 Vastaus tulevaisuuden haasteisiin... 2-5 Julkaisija: Teknos Oy

Lisätiedot

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL.

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL. ONE FOR ALL. suorituskyky voitelu Erittäin puhdas moottori Kaikille merkeille Merkittävin uutuustuotteemme sitten -tuotteen. Aspen alkylaattibensiiniä alettiin kehittää Ruotsissa 198-luvulla. Volvon polttoaineasiantuntija

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Opas kunnonvalvontaan. Osanumero: DD0000015_FI_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Opas kunnonvalvontaan. Osanumero: DD0000015_FI_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde y Opas kunnonvalvontaan Osanumero: DD0000015_FI_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde FINNISH Sisällys Johdanto...2 Epäpuhtauksien perusteet...3 ISO-koodit (hydraulinesteen epäpuhtaudet)...4

Lisätiedot

Puunpolton savuista sydän- ja hengityssairauskuolemia

Puunpolton savuista sydän- ja hengityssairauskuolemia Puunpolton savuista sydän- ja hengityssairauskuolemia Raimo O. Salonen Ylilääkäri, dosentti 21.8.2014 THL 1 Vertaileva arviointi tautikuormaa ja vammoja (= ennenaikainen kuolema + terveiden elinvuosien

Lisätiedot

airmail Otsoni vaaravyöhykkeessä

airmail Otsoni vaaravyöhykkeessä CamFiL FaRR uutisia 2/2008 Otsoni vaaravyöhykkeessä 5 6 8 9 10 Kustannusten muuttaminen säästöiksi kouluissa Camtain tablettien pölyratsia Euroopan uudet suodatinluokkien suositukset Turbiinisuodattimet

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Hitsarin ammatti on vaaroja täynnä

Hitsarin ammatti on vaaroja täynnä Riskit hitsauksessa Hitsarin ammatti on vaaroja täynnä Putoavat esineet Ergonominen kuorma Visiirin asennot Työskentelyasento Melu Säteily Viiltohaavat Palohaavat Sähkökenttä Valo Höyryt Lämpö Hiukkaset

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Mustan hiilen vaikutukset ihmisen terveyteen

Mustan hiilen vaikutukset ihmisen terveyteen Mustan hiilen vaikutukset ihmisen terveyteen Raimo O. Salonen Ylilääkäri, dosentti 14.11.2013 THL 1 Pitkäaikaisen kaupunki-ilman pienhiukkasille (PM 2.5 ) altistumisen aiheuttamat terveyshaitat asiantuntija-arvioinneissa

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2010 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2010: Vahva tilausvirta ja ennätyksellinen liikevoitto Q4/2010 Q4/2009 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot