Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö"

Transkriptio

1 Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS

2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinnon sisältö 2015 aloittaneilla opiskelijoilla Liiketalouden perustutkinnon eteneminen tutkinnon osittain AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Asiakaspalvelu 30 osp Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen Visuaalinen myyntityö 30 osp Talouspalvelut 30 osp Kirjanpito 30 osp Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tuoteneuvonta 15 osp Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Mainostuotanto 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa) Tapahtumamarkkinointi 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa) YHTEISET TUTKINNON OSAT Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT TUTKINTOTODISTUS... 89

3 1 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on toisen asteen monialainen ammatillinen oppilaitos, jonka koulutusaloja ovat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala (Huittinen) sekä tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala (Kokemäki). Huittisten yksikössä voi opiskella merkonomiksi liiketalouden perustutkinnossa ja datanomiksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Opetusta järjestetään niin peruskoulu- kuin lukiopohjaisille opiskelijoille. Liiketalouden perustutkinnossa voi opiskella myös aikuisopiskeluna. Tarjoamme myös mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja verkko-opiskeluna Pirkanmaan aikuislukiossa. Oppilaitoksen ylläpitäjä on Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymään kuuluvat myös Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Vammalan ammattikoulu. Aikuiskoulutus ja oppisopimustoimisto toimivat aktiivisesti oppilaitosten sijaintipaikkakunnilla. Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta. Oppilaitos tarjoaa lisäksi perustutkintoja täydentävää jatkokoulutusta sekä koulutusta tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa. Toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden oppimisen ja ammatillisen kasvun tukeminen yhteiskunnan aktiivisiksi ja vastuullisiksi jäseniksi. Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteisiä arvolähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys, ammatillisuus ja vastuullisuus. Asiakaslähtöisyys Toiminnan olemassa olon oikeutus lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että tunnemme ja huomioimme eri asiakasryhmien tarpeet. Ammatillisuus Ammatillisuus on toiminnan keskeisiä periaatteita. Ammatillisuus korostuu ennakointikyvyssä ja siinä, että haluamme löytää luovia ja rohkeita ratkaisuja. Vastuullisuus Tuloksellinen toiminta on osa vastuullisuutta. Haluamme toimia vastuullisesti niin asiakkaittemme kuin henkilöstönkin suuntaan. Avoin vuorovaikutus ja ilmapiiri lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja edistävät tuloksellisuutta.

4 2 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeiset yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvät lainsäädäntöä, turvallisuutta ja kestävää kehitystä koskevat periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkkaassistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. 2.1 Tutkinnon rakenne AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 osp Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala TAI (pakollinen tutkinnon osa Talouspalvelut 30 osp)

5 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Yhteensä 10 osp 180 osp Liiketalouden perustutkinnon tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen löytyvät tarkemmin Opintopolut eperusteista. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/rakenne Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) eli sen suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai toisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneen opiskeluaika on noin kaksi vuotta. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (hops) sovitaan tutkinnon suorituksesta. Tutkinnon suoritusajan jälkeen poikkeustapauksessa hakemuksesta myönnetään jatkoaikaa enintään yksi vuosi. Sen jälkeen opiskelu muuttuu maksulliseksi. Opiskelija voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja. Nämä opinnot voivat korvata yhteisiä tutkinnon osia, valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Koko tutkinnon suorittaminen on koulutuksen ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa opiskelijalle laaditaan, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän osia silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista osaamista syventävät tutkinnon osat tulee mahdollisimman laajasti toteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikoilla.

6 4 2.2 Liiketalouden perustutkinnon sisältö 2015 aloittaneilla opiskelijoilla 2015 Merkonomi aloittavat Tutkinnon osat ja tutkinnon osan osat OSP Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 30 Asiakaspalveluun valmistautuminen 3 Palvelutehtävissä toimiminen 7 Kielitaidon hyödyntäminen 4 Toimistotehtävien hoitaminen 6 top Käytännön asiakaspalvelutehtävät 10 Talouspalvelut Talous- ja toimistopalvelut pakollinen tutkinnon osa 30 Liiketapahtumien kirjaaminen 4 Palkan laskeminen 4 Laskutus ja reskontrat 4 Talouspalveluiden englanti ja ruotsi 4 top Talouspalvelut käytännössä 14 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 Tuoteryhmäosaaja 9 Palveleva myynnin osaaja 12 top Työskentely kaupassa 9 Visuaalinen myyntityö 30 Visuaalisen myyntityön suunnittelu 4 Esillepanon tai kampanjan suunnittelu ja toteutus 6 Asiakasinformaation tuottaminen 6 Visuaalinen myyntityö käytännössä 14 Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Kirjanpito 30 Kuukauden liiketapahtumien kirjaaminen 6 Arvonlisäverotuksen periaatteet 4 Taloushallinto-ohjelmiston käyttö 6 Yrittäjyys 5 top Käytännön kirjanpitotyö 9 Valinnaiset tutkinnon osat ei 2015 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 opsissa Kampanjasuunnitelman laatiminen, toteutus ja seuranta 12 top Käytännön markkinointiviestintä 3 Sähköinen kaupankäynti 15 Verkkokaupan ylläpito 6 Asiakaspalvelu verkkokaupassa 6 top Verkkokaupassa toimiminen 3 Tuoteneuvonta 15

7 5 Esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu 6 Tuoteneuvontatilanteen toteutus 6 top Tuotteiden tai palveluiden itsenäinen esittely ja myynti 3 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 Kustannuslaskenta ja tuotteen hinnoittelu 5 Budjetointiprosessi ja toteumavertailu 7 top Käytännön hinnoittelu- ja budjetointitehtävät 3 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 Tilikauden kirjanpito 4 Tilinpäätösraportit ja tilinpäätöksen tulkinta 4 Verotettavan tulon laskenta 4 top Tilikauden kirjanpito ja tilinpäätöksen tulkinta 3 Yrityksessä toimiminen (vain ammatillinen pt) 15 Yrityksen toiminnan suunnittelu 5 Yrityksen työtehtävien tekeminen 10 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Mainostuotanto 15 Mainosvalokuvan tuottaminen 8 Mainosgrafiikan tuottaminen 7 Tapahtumamarkkinointi 15 Tapahtuman markkinointi 8 Tapahtuman toteutus eri yhteistyökumppaneiden kanssa 7 Huippuosaajana toimiminen 15 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 35 Pakolliset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 Äidinkieli 5 Ammattilaisen tekstitaidot 3 Ammattilaisen mediataidot 1 Ammattilaisen puhetaidot 1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 Vieraat kielet, englanti 2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 Matematiikka 3 Fysiikka ja kemia 2 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 Yhteiskuntataidot 1 Työelämätaidot 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2

8 Työkyvyn rakentaminen 1 Työkyvyn ylläpitäminen 1 Valinnaiset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3 Äidinkieli Ammattilaisen ryhmäviestintätaidot 1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vuorovaikutus ruotsin kielellä 1 Vieraat kielet, englanti Learning to learn 1 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3 Matematiikka Talousmatematiikka 1 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka tutkinnossa 2 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3 TOP Työelämätaidot Työelämätaidot käytännössä 2 Valmistautuminen kansainväliseen työssäoppimiseen 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta Yritystoiminnan kehittäminen 1 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 Kulttuurien tuntemus 4 Ympäristöosaaminen 3 Opiskelijakunta- ja tutortoiminta max. 2 osp/lukuvuosi 2 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 2.3 Liiketalouden perustutkinnon eteneminen tutkinnon osittain Tutkinnon osien etenemiseen vaikuttaa osaamisalan valinta. Opiskelijat valitsevat osaamisalan ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Opiskelija voi myös edetä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti esimerkiksi eri ryhmien tarjontaa ja työssäoppimista hyödyntäen. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmaa laaditaan ryhmänohjaajan kanssa ja sitä päivitetään opiskelun aikana aina tarvittaessa jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Asiakaspalvelu Yhteiset tutkinnon osat Visuaalinen myyntityö Talouspalvelut Sähköinen kaupankäynti Toiminnan kannattavuus Asiakaspalvelu Yhteiset tutkinnon osat Kaupan palvelu ja myynti Kirjanpito Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Asiakaspalvelu Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Työssäoppiminen Kaupan palvelu ja myynti Kirjanpito Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Tuoteneuvonta Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 6 Tapahtumamarkkinointi Mainostuotanto Kaupan palvelu ja myynti Kirjanpito Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen

9 7 3 AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI 2.0 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa opiskeleva suorittaa ammattiosaajan työkykypassin kolmivuotisen koulutuksen aikana. Ammattiosaajan työkykypassi on ammattiin opiskelevan työkalu oman työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Passin ajatuksena on toiminnan omakohtaisuus, omatoimisuus, ammattiin liittyminen sekä aktiivisuus. Työkyky on laaja kokonaisuus, jossa on mukana henkinen, sosiaalinen sekä fyysinen hyvinvointi. Passin suorittaminen vaatiikin suorituksia kaikilta näiltä osa-alueilta. Työkyvystä ei ole syytä unohtaa myöskään työn tekijälleen asettamia vaatimuksia kuten työturvallisuutta. Ammattiosaajan työkykypassin opinnoilla voit työnhaussa osoittaa kiinnostuksesi huolehtia toiminta- ja työkyvystäsi sekä hyvinvoinnistasi. Työkykypassin opinnot ovat mukana tutkintotodistuksessa omana liitteenään. Ammattiosaajan työkykypassi koostuu viidestä osa-alueesta, joiden laajuus on yhteensä 9 osaamispistettä. Työkykypassin osa-alueet ja osaamistavoitteet 1. Ammatin työkykyvalmiudet 2 osp Opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta. 2. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta 2 osp Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa fyysiset kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Hän osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistäviinn liikuntamuotoihin. 3. Terveysosaaminen 2 osp Opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. 4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 1 osp Opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta. 5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen 2 osp Opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön. Opiskelijoille suunnatut työkykysivut

10 8 4 Ammatilliset tutkinnon osat 4.1 Asiakaspalvelu 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen VALMISTAUTUMINEN - yritykseen sekä sen tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen - yrityksen asiakasryhmiin, kilpailutilanteeseen ja kampanjoihin tutustuminen - tiedonhankinta - oman työn suunnittelu, ripeys - omien tietojen ja taitojen tunnistaminen PALVELUTILANTEEN HOITAMINEN - asiakkaiden vastaanotto - asiakkaiden palveleminen vuorovaikutustilanteessa ja kirjallisesti - erilaiset palvelutilanteet ja palvelun vaiheet sekä niihin valmistautuminen - asiakaspalautteen vastaanotto ja välittäminen eteenpäin - joustavuus ja tilanteen huomioiminen palvelutilanteessa - käytännön markkinointitoimenpiteet - kuluttajansuoja, ikärajapassi, työturvallisuus JÄLKITOIMIEN HOITAMINEN - luvattujen asioiden hoitaminen loppuun - seuraavien työvaiheiden ja työtovereiden huomioiminen TYÖYMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMI- NEN - työympäristön siivous - työympäristön toimivuus ja turvallisuus - tuotteiden hyllytys - työympäristön esteettömyys KIELITAIDON HYÖDYNTÄMINEN - palvelutilanteen hoitaminen ruotsin ja englannin kielellä - alan sanasto, käyttöohjeet - eri kulttuurien huomioiminen TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SELVITTÄMINEN - tuotot, kustannukset, katteet, oman toiminnan vaikutus yrityksen kannattavuuteen TYÖELÄMÄOSAAMINEN - työpaikan ammattiroolin omaksuminen - vuorovaikutustaidot; - työaikojen noudattaminen tervehtiminen, teitittely, työkaverit (vrt. omien asioiden hoitaminen), kahvitauko, ruokatunti - toiminta sairaustilanteessa - vaitiolovelvollisuus - työvaatetus, työkengät, kännykkä - työntekijän oikeudet, vastuut ja - työssäoppimispaikan hakeminen, aloituskäynti velvollisuudet jakson työtehtävät, ammattiosaamisen näytön suorittaminen, arviointi TYÖMENETELMIEN JA VÄLINEIDEN KÄYTTÖ - kopiokoneen ja skannerin käyttö - tietokoneen hallinta, tulostus - laskukoneen ja kassakoneen käyttö - tekstinkäsittely, taulukkolaskennan, - nitojan ym. käyttö kuvankäsittelyn, esittelygrafiikan hallinta ja - käyttäytyminen puhelimessa käyttäytyminen - internetin ja sähköpostin käyttäminen TOIMISTOTEHTÄVIEN HOITAMINEN - asiatyylisen tekstin kirjoittaminen eri välineissä, tilanteiden mukaisen vaihtelun huomioiminen - asiakirjojen laatiminen asiakirjastandardin ja yrityksen käytänteiden mukaisesti - diaesitysten laatiminen - raporttien ja tilastojen laatiminen - arkistointi; asiakirjojen käsittely, säilytys ja hävittäminen yrityksen ohjeistuksen mukaisesti - tietoturvaohjeistus - toimiston ergonomia

11 9 Tutkinnon osan opetussuunnitelma Tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Asiakaspalveluun valmistautuminen - Tuotteet, palvelut, kilpailutilanne, kampanjat, asiakasryhmät, muut sidosryhmät 3 - Työyhteisen säännöt ja tavat toimia - Työssäoppimispaikan hakeminen 2 Palvelutehtävissä toimiminen Kielitaidon hyödyntäminen 3 Toimistotehtävien hoitaminen 4 Käytännön asiakaspalvelutehtävät - Asiakaspalvelun vaiheet, erilaiset palvelutilanteet 7 + kielet 4 - Kuluttajansuoja, Ikärajapassi, työturvallisuus - Kielitaidon hyödyntäminen - Jälkitoimien hoitaminen - Toiminnan kannattavuuden selvittäminen - Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen käytännöt - Työelämän pelisäännöt; työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- ja virkaehtosopimukset, työsopimus (Työelämätaidot 1 osp) - Toimistotehtävät 6 - Asiakirjojen tuottaminen, asiakirjahallinta - Toimiston työvälineet - Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, esitysgrafiikka - (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, val 2 osp) - Työssäoppiminen 10 Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija: - huolehtii työympäristöstä - valmistautuu palvelutilanteeseen - palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa - hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä - selittää toiminnan kannattavuutta. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija työskentelee työssäoppimispaikassaan työvuorolistan mukaisesti. Hän työskentelee tehokkaasti ja joustavasti asia- Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö Palvelualan yritykset ja julkiset organisaatiot; esimerkiksi kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto Oppimisympäristö Oppimisympäristöt - oppilaitos - verkkooppimisympäristöt - projektityöt, tapahtumat - projektit yritysten ja yh-

12 10 kaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden mukaisesti. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työssään tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja kuvankäsittelyohjelmia sekä muita työssä käytettäviä työ- ja viestintävälineitä ja materiaaleja organisaation ohjeiden mukaisesti. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hoitaa työssäoppimispaikan palvelutilanteita. Hän valmistautuu palvelutilanteeseen tutustumalla tuotteisiin ja/tai palveluihin, kilpailutilanteeseen ja kampanjoihin sekä huolehtii työympäristön toimivuudesta. Hän palvelee asiakkaita organisaation ohjeiden mukaisesti hyödyntäen kielitaitoaan sekä selvittää organisaation tuottoja ja kustannuksia sekä katteita omien valtuuksien mukaisesti. Opiskelija hoitaa organisaation toimistotehtäviä. Opiskelija täydentää ammattiosaamisen näyttöä toimistotehtävien hoitamisen ja kielitaidon hallinnan osalta oppilaitoksessa, ellei hän pysty näyttämään osaamistaan työssäoppimispaikalla. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä muuttuvissa tilanteissa, noudattaa työpaikan ohjeistuksia ja toimintatapoja sekä vaitiolovelvollisuutta, käyttää turvallisia ja ergonomisia työmenetelmiä. Hän kehittyy työtehtävissä ja osaa arvioida omaa työskentelyään. Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön arviointi Opettajan on varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arviointia. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Muu arviointi Toimistotehtävien hoitaminen ja kielitaidon hyödyntäminen (tarvittaessa oppilaitoksessa) Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit - oma-aloitteisuus, työhön tarttuminen, oman työn kehittäminen - sosiaalinen kestävä kehitys; hyvät käytöstavat, erilaisuuden hyväksyminen, jokaisen kunnioitus ja arvosteisöjen kanssa - erilaiset yritykset - erilaiset myymälät Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - asiallinen käyttäytyminen - työaikojen ja aikataulujen noudattaminen - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen Oppimistehtävät (oppilaitos) - Asiakaspalveluun valmistautuminen - Palvelutehtävissä toimiminen - Toimistotehtävien hoitaminen - Kielitaidon hallinta Yrittäjyys Tässä tutkinnon osassa ei erikseen mainita yrittäjyyttä.

13 11 tus - kierrätys, lajittelu, ympäristöystävällisyys - opiskelija edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä - informaation valinta, riittävyys, suullinen ja kirjallinen viestintä Yhteisten opintojen integraatio Työelämätaidot 1 osp - työpaikan hakeminen - työsopimusjärjestelmä ja työsopimus - työpaikan toiminta ja työtehtävät, työturvallisuus - työn tekeminen ja oman osaamisen kehittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, val Tieto- ja viestintätekniikka tutkinnossa 2 osp Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91923

14 Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen Tuoteryhmäosaaja Palveleva myynnin osaaja TUOTEVASTUUALUEEN HOITAMINEN - tuotetuntemus - osaston myyntikunnosta huolehtiminen - myymälän siisteys - tavaran tilaaminen, vastaanotto ja myyntikunnostus, hyllytys - kuluttajansuoja, hintamerkinnät - tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan laskeminen - tavaran palautukset - kaupan omavalvonta, jätehuolto, hävikin ehkäisy, hygieniaosaaminen PALVELUYMPÄRISTÖ - kaupan toimiala ja ketjut - kilpailutilanne - verkkokaupan käyttö, mobiili - kansainvälistyminen - kaupan kierto - somistus, mainokset, tuote-esittelyt, hyllypuhujat - kaupan siisteys TYÖMENETELMIEN JA VÄLINEIDEN KÄYTTÖ - Pikkolinkin tai Symppiksen käyttö - tasokärryt, jakkarat, pumppukärry - taustakoneen ja ohjelmistojen käyttö - hyllykalusteiden muuntelu ja hyllykartan käyttö - hinnoittelukone, vaaka - kassajärjestelmät PALVELUTILANTEESEEN VALMISTAUTUMINEN - kaupan konsepti ja toimintatavat - kaupan palveluiden ja tuotteiden tuntemus - kampanjat - käyttöohjeet, pesuohjeet, tuoteturvallisuus - kaupan turvallisuusohjeet, toimiminen varkaustai muuten uhkaavassa tilanteessa ASIAKASPALVELU JA MYYNTI - hyvän myyjän ominaisuudet - myyntikeskustelu - lisämyynti - asiantuntemus - alennukset, maksuehdot - eri kulttuurista tulevien asiakkaiden palvelu MAKSUTAPAHTUMAN HOITAMINEN - laskutoimitukset ja maksuehdot ja tavat - kassatyö - erilaiset maksuvälineet - kuitin kirjoittaminen - ikärajavalvotut tuotteet - kanta-asiakkuuden myyminen JÄLKITOIMIEN HOITAMINEN - asiakastietojen päivittäminen - asiakaspalautteen vastaanottaminen ja hoitaminen YRITTÄJÄNÄ TOIMIMISEN MAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI AMMATTIALAN YRITYSTOIMINNAN ARVIOINTI TYÖELÄMÄOSAAMINEN - kaupan päivärytmi - työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti - toiminta sairaustilanteessa - työvaatetus, työkengät, kännykkä - vuorovaikutustaidot; tervehtiminen, teitittely, vastuunotto - vaitiolovelvollisuus - työehtosopimus, työsopimus - työssäoppimisen pelisäännöt KIELITAIDON HYÖDYNTÄMINEN - asiakkaan palveleminen ruotsiksi ja englanniksi (tai muulla vieraalla kielellä) - kaupan sanaston hallinta MYYNNIN KEHITYKSEN SEURANTA - kaupan tunnusluvut - myyntikate, keskimyynti, kiertonopeus - myyntiraportti

15 13 Tutkinnon osa Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Tuoteryhmäosaaja - Tuotevastuualueen hoitaminen 9 - Palveluympäristöstä huolehtiminen - Kauppa yrityksenä ja työyhteisönä 2 Palveleva myynnin osaaja - Palvelutilanteeseen valmistuminen 12 - Asiakaspalvelu ja myynti - Maksutapahtuman hoitaminen - Jälkitoimien hoitaminen - Myynnin kehityksen seuranta - Kielitaidon hyödyntäminen 3 Työskentely kaupassa - Työssäoppiminen 9 Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija: - valmistautuu palvelutilanteisiin - hoitaa tuotevastuualueensa - palvelee asiakasta ja myy - seuraa myynnin kehitystä. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija työskentelee kaupassa asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä työvuorolistan mukaisesti. Hän osallistuu tuotteiden tilaukseen, vastaanottaa ja myyntikunnostaa tuotteet valitulla tuotevastuualueella sekä tekee aktiivista myyntityötä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija valmistelee palvelu- tai kassapisteen, käyttää kaupan tavaratäydennykseen, tilaamisen ym. liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä välineitä sekä sulkee palvelutai kassapisteen. Hän toimii kaupan ympäristöohjeiden mukaisesti. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö Vähittäiskauppa; erikoistavarakauppa tai päivittäistavarakauppa, missä on palvelupiste. Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Oppimisympäristö Oppimisympäristöt - oppilaitos - verkkooppimisympäristöt - projektityöt, tapahtumat - projektit kaupan alan yritysten kanssa - erilaiset myymälät, työssäoppimispaikat Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - asiallinen käyttäytyminen - työaikojen ja aikataulujen noudattaminen - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen

16 Opiskelija valmistautuu asiakaspalveluun hoitamalla tuotevastuualuettaan ja tutustumalla alan kilpailutilanteeseen ja kaupan palvelu- ja myyntikonseptiin. Hän tuntee tuotevastuualueen tuotteet, osaa myydä asiakkaan tarpeen mukaisia vaihtoehtoja ja opastaa tuotteiden/palvelujen käytössä kaupan ohjeiden mukaisesti. Muu arviointi (tarvittaessa oppilaitoksessa) - Tuotteen arvonlisäverollisen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta - Kaupan rakenne ja ketjuuntuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä muuttuvissa tilanteissa, noudattaa työpaikan ohjeistuksia ja toimintatapoja sekä vaitiolovelvollisuutta, käyttää turvallisia ja ergonomisia työmenetelmiä. Hän kehittyy työtehtävissään ja osaa arvioida omaa työskentelyään. Näytön arviointi Opettajan on varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arviointia. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Muu arviointi Tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta Kaupan rakenne ja ketjuuntuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit - oma-aloitteisuus, työhön tarttuminen, oman työn kehittäminen - sosiaalinen kestävä kehitys; hyvät käytöstavat, erilaisuuden hyväksyminen, jokaisen kunnioitus ja arvostus - työympäristön viihtyisyys - kaupan ympäristöohjeistus, kierrätys, lajittelu, ympäristöystävällisyys - kaupan sovellusohjelmien käyttö, kaupan tietojärjestelmät - prosenttilaskutoimitukset Oppimistehtävät (oppilaitos) Tuoteryhmäosaaja - Tuotevastuualueen tunteminen ja tuotevastuualueen hoitajan tehtävät - (Mestarimyyjäkoulutus) - (Hygieniaosaaminen) Palveleva myynnin osaaja - Mystery shopping - tehtävä - Myyntikeskustelu - Kassamyyntityön ohje Yrittäjyys Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdolli-suuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 14 Yhteisten opintojen integraatio Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91927

17 Visuaalinen myyntityö 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen TYÖVÄLINEET JA MENETELMÄT - kalusteet - hintakyltit ja telineet - tietotekniset sovellukset - hyllyt, hyllynpäädyt, laarit - somistajan työkalupakki esim. DecoStudy, Illustrator - näyteikkunat, vitriinit - tussit - pöydät, tasot - mattopuukko - mallinuket, torsot, ripustimet - paketointi - valot, värit, tuoksut ASIAKASINFORMAATION TUOTTAMINEN - sovellusohjelmat - layout, värit, tekniikka - kaupan/työkohteen omat ohjelmistot - mainokset - ketjuohjaus - hintamerkinnät - graafinen ohjeistus - tekstaus - typografia ESILLEPANON TAI KAMPANJAN TOTEUTUS - liikeidea ja kampanjasuunnitelma - tilankäyttö - kohderyhmä ja teema - myyvyys ja elämyksellisyys - trendit - asiakasinformaatio - tuotteiden esillepano - viimeistely - esillepanotekniikat (vertikaalinen, horisontaalinen) - käyttöyhteystuotteet - materiaalien uusiokäyttö - värien käyttö ESILLEPANON TAI KAMPANJAN YLLÄPITO JA SEURANTA - esillepanon ylläpitäminen - esillepanon myyvyyden kehittäminen - esillepanon purkaminen, tuotteiden vieminen takaisin paikoille, siivous TYÖELÄMÄOSAAMINEN - kaupan, työkohteen päivärytmi - työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti - toiminta sairaustilanteissa - työvaatetus, työkengät, kännykkä - vuorovaikutustaidot; tervehtiminen, teitittely, vastaanotto, - vaitiolovelvollisuus - oman työn kehittäminen - työskentelyn ripeys ja siisteys

18 16 Tutkinnon osan opetussuunnitelma Tutkinnon osa Visuaalinen myyntityö 30 osp Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Visuaalisen myyntityön - Markkinointiviestinnän keinot 4 suunnittelu - Kampanjasuunnittelu 2 Esillepanon tai kampanjan suunnittelu ja toteutus 3 Asiakasinformaation tuottaminen 4 Visuaalinen myyntityö käytännössä - Visuaalisen myyntityön perusteet - Esillepanon suunnittelu liikeidean tai kampanjasuunnitelman mukaan - Esillepanon toteuttaminen - Esillepanon seuranta ja kehittäminen - Yrityksen graafinen ohjeistus, ketjuohjaus - Typografia, layout, värit, tekniikat - Ohjelmistojen käyttö ja hyödyntäminen - Hintamerkinnät, mainokset, myymälämainonta - Työssäoppiminen Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija: - toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan - ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä - tuottaa asiakasinformaatiota. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija työskentelee kaupassa tai työkohteessa työvuorolistan mukaisesti ja valmistelee tuotteet myynti- tai esittelykuntoon. Opiskelija laittaa tuotteet esille yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän siistii, täydentää, seuraa ja huolehtii tuotteiden riittävyydestä laittamassaan esittelypisteessä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa esittelyn siten, että työvaiheet etenevät joustavasti ilman moninkertaista työtä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää erilaisia esillepanossa tarvittavia apuvälineitä, esimerkiksi myymäläkalusteet, tasot, ripustimet, mallinuket, Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö - erilaiset myymälät ja työkohteet - Taitaja-kilpailut: semifinaalit ja finaalit Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näy- Oppimisympäristö Oppimisympäristöt: - oppilaitos (visuaalisen opetuksen tilat), tietotekniikan oppimistilat - verkkooppimisympäristöt (ohjelmat Illustrator, DecoStudy) - projektityöt - messut - erilaiset yritykset - erilaiset myymälät Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen - aikatauluissa pysyminen

19 17 laarit. Hän valitsee sopivat materiaalit esillepanon yhteyteen huomioiden yrityksen graafisen ohjeistuksen ja kampanjan teeman. Opiskelija hyödyntää esillepanossa esimerkiksi valoja, ääniä, tuoksuja, makuja ja käyttää sovellusohjelmia. Opiskelija toimii ympäristövastuullisesti ja huomioi materiaalien uusiokäytön. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija selvittää kohderyhmän, jolle tekee esillepanon tai kampanjan, jota seuraa ja ylläpitää. Esillepanon on oltava kaupallisesti houkutteleva ja myyvä. Hän huomioi esillepanossa käyttöyhteystuotteet yrityksen liikeidean ja kampanjan mukaisesti. Hän toteuttaa ja laittaa esille graafista materiaalia ja hintaviestintää tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi. Hän hakee tietoa eri lähteistä, esimerkiksi blogit, taidenäyttelyt, lehdet, messut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehittämiskohteet. Hän toimii sovittujen aikataulujen ja yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän noudattaa esillepanon tai kampanjan toteuttamisessa saamiaan ohjeita ja keskustelee eri vaihtoehdoista. Opiskelija käyttää turvallisia työvälineitä ja ergonomisia työmenetelmiä. tön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön arviointi Opettajan on varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arviointia. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikka-ohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Muu arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit - oma-aloitteisuus, työhön tarttuminen, oman työn kehittäminen - materiaalien uusiokäyttö ja oikea valinta - opiskelija edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä - informaation valinta, riittävyys, suullinen ja kirjallinen viestintä - valot, äänet tietotekniikkaan yhdistettynä Yhteisten opintojen integraatio Oppimistehtävät (oppilaitos) - esillepanoharjoitukset - näyteikkunan/vitriinin somistus - DecoStudy-ohjelmalla - trendit; blogin kirjoittaminen - paketointiharjoitukset - tekstaus - hintamerkintöjen tekeminen Yrittäjyys Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91924

20 Talouspalvelut 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueittain PALVELUYMPÄRISTÖ - yritysten ja julkisyhteisöjen talousosastot, tilitoimistot - sähköinen taloushallinto, pilvipalvelut - asiakaspalvelu, myös ruotsin ja englannin kielellä - dokumentointi ja arkistointi - työympäristön siisteys LIIKETAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN - yrityksen toimintaprosessi - tilin avaus ja päättäminen - tiliryhmät ja kirjaussäännöt - tuloslaskelma- ja tasekaavat - kirjaamisperusteet - tuloslaskelman ja taseen tulkinta - tositteiden ja tiliotteen lukutaito - kirjanpito-ohjelman käyttö - tositteiden järjestäminen - kirjanpitolaki ja -asetus - tilikartan lukutaito - kielitaidon hyödyntäminen - kirjausten tekeminen ja korjaaminen PALKAN LASKEMINEN - työsuhde ja työsopimus - palkan muodostuminen - verokortin lukutaito - ennakonpidätyksen määräytyminen - työntekijän eläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut - brutto- ja nettopalkka - palkkalaskelma - palkka.fi - palkanlaskentaohjelman käyttö - tuloslaskelman ja taseen tulkinta - kielitaidon hyödyntäminen LASKUTUS JA RESKONTRAT - ostolaskujen skannaaminen, kierrätys ja tiliöinti - kielitaidon hyödyntäminen - asiakas- ja tuoterekisterin ylläpito - myyntilaskun muodostaminen - kertyneiden suoritusten seuranta - maksukehotusten hoitaminen - tiedostojen siirto - ostoreskontra- ja myyntireskontrasovellusten käyttö - tuloslaskelman ja taseen tulkinta TYÖMENETELMIEN JA VÄLINEIDEN KÄYTTÖ - tositteet - tilikartta - kopiokone - nauhalaskuri - tuntilaskelmat - numeronäppäimistö - ostolaskut - taloushallinnon ohjelmistot - pankkitilien tiliotteet - numeronäppäimistön käyttö - rei ittäjä - verkkoympäristön sovellukset - nitoja - kansio - kynä tai leimasin tositemerkintöjä varten

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Riina Sunila Hiusalan ja kauneudenhoitoalan tutkintojen kehittämispäivät

Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Riina Sunila Hiusalan ja kauneudenhoitoalan tutkintojen kehittämispäivät Sastamalan koulutuskuntayhtymä Riina Sunila Hiusalan ja kauneudenhoitoalan tutkintojen kehittämispäivät 13.-14.10.2016 Ammattiosaajan työkykypassin toteutus Työkykypassit ovat alakohtaisissa talousarvioinneissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2016-2017 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO...

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, PÄIVÄOPINNOT NUORISOKOULUTUKSENA 6 ASIAKASPALVELUN JA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat, sekä aiemmin aloittaneet että uudet,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot