Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö"

Transkriptio

1 Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS

2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinnon sisältö 2015 aloittaneilla opiskelijoilla Liiketalouden perustutkinnon eteneminen tutkinnon osittain AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Asiakaspalvelu 30 osp Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen Visuaalinen myyntityö 30 osp Talouspalvelut 30 osp Kirjanpito 30 osp Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tuoteneuvonta 15 osp Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Mainostuotanto 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa) Tapahtumamarkkinointi 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa) YHTEISET TUTKINNON OSAT Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT TUTKINTOTODISTUS... 89

3 1 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on toisen asteen monialainen ammatillinen oppilaitos, jonka koulutusaloja ovat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala (Huittinen) sekä tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala (Kokemäki). Huittisten yksikössä voi opiskella merkonomiksi liiketalouden perustutkinnossa ja datanomiksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Opetusta järjestetään niin peruskoulu- kuin lukiopohjaisille opiskelijoille. Liiketalouden perustutkinnossa voi opiskella myös aikuisopiskeluna. Tarjoamme myös mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja verkko-opiskeluna Pirkanmaan aikuislukiossa. Oppilaitoksen ylläpitäjä on Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymään kuuluvat myös Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Vammalan ammattikoulu. Aikuiskoulutus ja oppisopimustoimisto toimivat aktiivisesti oppilaitosten sijaintipaikkakunnilla. Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta. Oppilaitos tarjoaa lisäksi perustutkintoja täydentävää jatkokoulutusta sekä koulutusta tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa. Toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden oppimisen ja ammatillisen kasvun tukeminen yhteiskunnan aktiivisiksi ja vastuullisiksi jäseniksi. Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteisiä arvolähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys, ammatillisuus ja vastuullisuus. Asiakaslähtöisyys Toiminnan olemassa olon oikeutus lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että tunnemme ja huomioimme eri asiakasryhmien tarpeet. Ammatillisuus Ammatillisuus on toiminnan keskeisiä periaatteita. Ammatillisuus korostuu ennakointikyvyssä ja siinä, että haluamme löytää luovia ja rohkeita ratkaisuja. Vastuullisuus Tuloksellinen toiminta on osa vastuullisuutta. Haluamme toimia vastuullisesti niin asiakkaittemme kuin henkilöstönkin suuntaan. Avoin vuorovaikutus ja ilmapiiri lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja edistävät tuloksellisuutta.

4 2 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeiset yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvät lainsäädäntöä, turvallisuutta ja kestävää kehitystä koskevat periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkkaassistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. 2.1 Tutkinnon rakenne AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 osp Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala TAI (pakollinen tutkinnon osa Talouspalvelut 30 osp)

5 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Yhteensä 10 osp 180 osp Liiketalouden perustutkinnon tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen löytyvät tarkemmin Opintopolut eperusteista. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/rakenne Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) eli sen suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai toisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneen opiskeluaika on noin kaksi vuotta. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (hops) sovitaan tutkinnon suorituksesta. Tutkinnon suoritusajan jälkeen poikkeustapauksessa hakemuksesta myönnetään jatkoaikaa enintään yksi vuosi. Sen jälkeen opiskelu muuttuu maksulliseksi. Opiskelija voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja. Nämä opinnot voivat korvata yhteisiä tutkinnon osia, valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Koko tutkinnon suorittaminen on koulutuksen ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa opiskelijalle laaditaan, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän osia silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista osaamista syventävät tutkinnon osat tulee mahdollisimman laajasti toteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikoilla.

6 4 2.2 Liiketalouden perustutkinnon sisältö 2015 aloittaneilla opiskelijoilla 2015 Merkonomi aloittavat Tutkinnon osat ja tutkinnon osan osat OSP Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 30 Asiakaspalveluun valmistautuminen 3 Palvelutehtävissä toimiminen 7 Kielitaidon hyödyntäminen 4 Toimistotehtävien hoitaminen 6 top Käytännön asiakaspalvelutehtävät 10 Talouspalvelut Talous- ja toimistopalvelut pakollinen tutkinnon osa 30 Liiketapahtumien kirjaaminen 4 Palkan laskeminen 4 Laskutus ja reskontrat 4 Talouspalveluiden englanti ja ruotsi 4 top Talouspalvelut käytännössä 14 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 Tuoteryhmäosaaja 9 Palveleva myynnin osaaja 12 top Työskentely kaupassa 9 Visuaalinen myyntityö 30 Visuaalisen myyntityön suunnittelu 4 Esillepanon tai kampanjan suunnittelu ja toteutus 6 Asiakasinformaation tuottaminen 6 Visuaalinen myyntityö käytännössä 14 Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Kirjanpito 30 Kuukauden liiketapahtumien kirjaaminen 6 Arvonlisäverotuksen periaatteet 4 Taloushallinto-ohjelmiston käyttö 6 Yrittäjyys 5 top Käytännön kirjanpitotyö 9 Valinnaiset tutkinnon osat ei 2015 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 opsissa Kampanjasuunnitelman laatiminen, toteutus ja seuranta 12 top Käytännön markkinointiviestintä 3 Sähköinen kaupankäynti 15 Verkkokaupan ylläpito 6 Asiakaspalvelu verkkokaupassa 6 top Verkkokaupassa toimiminen 3 Tuoteneuvonta 15

7 5 Esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu 6 Tuoteneuvontatilanteen toteutus 6 top Tuotteiden tai palveluiden itsenäinen esittely ja myynti 3 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 Kustannuslaskenta ja tuotteen hinnoittelu 5 Budjetointiprosessi ja toteumavertailu 7 top Käytännön hinnoittelu- ja budjetointitehtävät 3 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 Tilikauden kirjanpito 4 Tilinpäätösraportit ja tilinpäätöksen tulkinta 4 Verotettavan tulon laskenta 4 top Tilikauden kirjanpito ja tilinpäätöksen tulkinta 3 Yrityksessä toimiminen (vain ammatillinen pt) 15 Yrityksen toiminnan suunnittelu 5 Yrityksen työtehtävien tekeminen 10 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Mainostuotanto 15 Mainosvalokuvan tuottaminen 8 Mainosgrafiikan tuottaminen 7 Tapahtumamarkkinointi 15 Tapahtuman markkinointi 8 Tapahtuman toteutus eri yhteistyökumppaneiden kanssa 7 Huippuosaajana toimiminen 15 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 35 Pakolliset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 Äidinkieli 5 Ammattilaisen tekstitaidot 3 Ammattilaisen mediataidot 1 Ammattilaisen puhetaidot 1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 Vieraat kielet, englanti 2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 Matematiikka 3 Fysiikka ja kemia 2 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 Yhteiskuntataidot 1 Työelämätaidot 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2

8 Työkyvyn rakentaminen 1 Työkyvyn ylläpitäminen 1 Valinnaiset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3 Äidinkieli Ammattilaisen ryhmäviestintätaidot 1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vuorovaikutus ruotsin kielellä 1 Vieraat kielet, englanti Learning to learn 1 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3 Matematiikka Talousmatematiikka 1 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka tutkinnossa 2 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3 TOP Työelämätaidot Työelämätaidot käytännössä 2 Valmistautuminen kansainväliseen työssäoppimiseen 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta Yritystoiminnan kehittäminen 1 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 Kulttuurien tuntemus 4 Ympäristöosaaminen 3 Opiskelijakunta- ja tutortoiminta max. 2 osp/lukuvuosi 2 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 2.3 Liiketalouden perustutkinnon eteneminen tutkinnon osittain Tutkinnon osien etenemiseen vaikuttaa osaamisalan valinta. Opiskelijat valitsevat osaamisalan ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Opiskelija voi myös edetä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti esimerkiksi eri ryhmien tarjontaa ja työssäoppimista hyödyntäen. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmaa laaditaan ryhmänohjaajan kanssa ja sitä päivitetään opiskelun aikana aina tarvittaessa jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Asiakaspalvelu Yhteiset tutkinnon osat Visuaalinen myyntityö Talouspalvelut Sähköinen kaupankäynti Toiminnan kannattavuus Asiakaspalvelu Yhteiset tutkinnon osat Kaupan palvelu ja myynti Kirjanpito Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Asiakaspalvelu Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Työssäoppiminen Kaupan palvelu ja myynti Kirjanpito Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Tuoteneuvonta Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 6 Tapahtumamarkkinointi Mainostuotanto Kaupan palvelu ja myynti Kirjanpito Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen

9 7 3 AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI 2.0 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa opiskeleva suorittaa ammattiosaajan työkykypassin kolmivuotisen koulutuksen aikana. Ammattiosaajan työkykypassi on ammattiin opiskelevan työkalu oman työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Passin ajatuksena on toiminnan omakohtaisuus, omatoimisuus, ammattiin liittyminen sekä aktiivisuus. Työkyky on laaja kokonaisuus, jossa on mukana henkinen, sosiaalinen sekä fyysinen hyvinvointi. Passin suorittaminen vaatiikin suorituksia kaikilta näiltä osa-alueilta. Työkyvystä ei ole syytä unohtaa myöskään työn tekijälleen asettamia vaatimuksia kuten työturvallisuutta. Ammattiosaajan työkykypassin opinnoilla voit työnhaussa osoittaa kiinnostuksesi huolehtia toiminta- ja työkyvystäsi sekä hyvinvoinnistasi. Työkykypassin opinnot ovat mukana tutkintotodistuksessa omana liitteenään. Ammattiosaajan työkykypassi koostuu viidestä osa-alueesta, joiden laajuus on yhteensä 9 osaamispistettä. Työkykypassin osa-alueet ja osaamistavoitteet 1. Ammatin työkykyvalmiudet 2 osp Opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta. 2. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta 2 osp Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa fyysiset kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Hän osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistäviinn liikuntamuotoihin. 3. Terveysosaaminen 2 osp Opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. 4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 1 osp Opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta. 5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen 2 osp Opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön. Opiskelijoille suunnatut työkykysivut

10 8 4 Ammatilliset tutkinnon osat 4.1 Asiakaspalvelu 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen VALMISTAUTUMINEN - yritykseen sekä sen tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen - yrityksen asiakasryhmiin, kilpailutilanteeseen ja kampanjoihin tutustuminen - tiedonhankinta - oman työn suunnittelu, ripeys - omien tietojen ja taitojen tunnistaminen PALVELUTILANTEEN HOITAMINEN - asiakkaiden vastaanotto - asiakkaiden palveleminen vuorovaikutustilanteessa ja kirjallisesti - erilaiset palvelutilanteet ja palvelun vaiheet sekä niihin valmistautuminen - asiakaspalautteen vastaanotto ja välittäminen eteenpäin - joustavuus ja tilanteen huomioiminen palvelutilanteessa - käytännön markkinointitoimenpiteet - kuluttajansuoja, ikärajapassi, työturvallisuus JÄLKITOIMIEN HOITAMINEN - luvattujen asioiden hoitaminen loppuun - seuraavien työvaiheiden ja työtovereiden huomioiminen TYÖYMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMI- NEN - työympäristön siivous - työympäristön toimivuus ja turvallisuus - tuotteiden hyllytys - työympäristön esteettömyys KIELITAIDON HYÖDYNTÄMINEN - palvelutilanteen hoitaminen ruotsin ja englannin kielellä - alan sanasto, käyttöohjeet - eri kulttuurien huomioiminen TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SELVITTÄMINEN - tuotot, kustannukset, katteet, oman toiminnan vaikutus yrityksen kannattavuuteen TYÖELÄMÄOSAAMINEN - työpaikan ammattiroolin omaksuminen - vuorovaikutustaidot; - työaikojen noudattaminen tervehtiminen, teitittely, työkaverit (vrt. omien asioiden hoitaminen), kahvitauko, ruokatunti - toiminta sairaustilanteessa - vaitiolovelvollisuus - työvaatetus, työkengät, kännykkä - työntekijän oikeudet, vastuut ja - työssäoppimispaikan hakeminen, aloituskäynti velvollisuudet jakson työtehtävät, ammattiosaamisen näytön suorittaminen, arviointi TYÖMENETELMIEN JA VÄLINEIDEN KÄYTTÖ - kopiokoneen ja skannerin käyttö - tietokoneen hallinta, tulostus - laskukoneen ja kassakoneen käyttö - tekstinkäsittely, taulukkolaskennan, - nitojan ym. käyttö kuvankäsittelyn, esittelygrafiikan hallinta ja - käyttäytyminen puhelimessa käyttäytyminen - internetin ja sähköpostin käyttäminen TOIMISTOTEHTÄVIEN HOITAMINEN - asiatyylisen tekstin kirjoittaminen eri välineissä, tilanteiden mukaisen vaihtelun huomioiminen - asiakirjojen laatiminen asiakirjastandardin ja yrityksen käytänteiden mukaisesti - diaesitysten laatiminen - raporttien ja tilastojen laatiminen - arkistointi; asiakirjojen käsittely, säilytys ja hävittäminen yrityksen ohjeistuksen mukaisesti - tietoturvaohjeistus - toimiston ergonomia

11 9 Tutkinnon osan opetussuunnitelma Tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Asiakaspalveluun valmistautuminen - Tuotteet, palvelut, kilpailutilanne, kampanjat, asiakasryhmät, muut sidosryhmät 3 - Työyhteisen säännöt ja tavat toimia - Työssäoppimispaikan hakeminen 2 Palvelutehtävissä toimiminen Kielitaidon hyödyntäminen 3 Toimistotehtävien hoitaminen 4 Käytännön asiakaspalvelutehtävät - Asiakaspalvelun vaiheet, erilaiset palvelutilanteet 7 + kielet 4 - Kuluttajansuoja, Ikärajapassi, työturvallisuus - Kielitaidon hyödyntäminen - Jälkitoimien hoitaminen - Toiminnan kannattavuuden selvittäminen - Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen käytännöt - Työelämän pelisäännöt; työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- ja virkaehtosopimukset, työsopimus (Työelämätaidot 1 osp) - Toimistotehtävät 6 - Asiakirjojen tuottaminen, asiakirjahallinta - Toimiston työvälineet - Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, esitysgrafiikka - (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, val 2 osp) - Työssäoppiminen 10 Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija: - huolehtii työympäristöstä - valmistautuu palvelutilanteeseen - palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa - hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä - selittää toiminnan kannattavuutta. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija työskentelee työssäoppimispaikassaan työvuorolistan mukaisesti. Hän työskentelee tehokkaasti ja joustavasti asia- Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö Palvelualan yritykset ja julkiset organisaatiot; esimerkiksi kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto Oppimisympäristö Oppimisympäristöt - oppilaitos - verkkooppimisympäristöt - projektityöt, tapahtumat - projektit yritysten ja yh-

12 10 kaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden mukaisesti. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työssään tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja kuvankäsittelyohjelmia sekä muita työssä käytettäviä työ- ja viestintävälineitä ja materiaaleja organisaation ohjeiden mukaisesti. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hoitaa työssäoppimispaikan palvelutilanteita. Hän valmistautuu palvelutilanteeseen tutustumalla tuotteisiin ja/tai palveluihin, kilpailutilanteeseen ja kampanjoihin sekä huolehtii työympäristön toimivuudesta. Hän palvelee asiakkaita organisaation ohjeiden mukaisesti hyödyntäen kielitaitoaan sekä selvittää organisaation tuottoja ja kustannuksia sekä katteita omien valtuuksien mukaisesti. Opiskelija hoitaa organisaation toimistotehtäviä. Opiskelija täydentää ammattiosaamisen näyttöä toimistotehtävien hoitamisen ja kielitaidon hallinnan osalta oppilaitoksessa, ellei hän pysty näyttämään osaamistaan työssäoppimispaikalla. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä muuttuvissa tilanteissa, noudattaa työpaikan ohjeistuksia ja toimintatapoja sekä vaitiolovelvollisuutta, käyttää turvallisia ja ergonomisia työmenetelmiä. Hän kehittyy työtehtävissä ja osaa arvioida omaa työskentelyään. Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön arviointi Opettajan on varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arviointia. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Muu arviointi Toimistotehtävien hoitaminen ja kielitaidon hyödyntäminen (tarvittaessa oppilaitoksessa) Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit - oma-aloitteisuus, työhön tarttuminen, oman työn kehittäminen - sosiaalinen kestävä kehitys; hyvät käytöstavat, erilaisuuden hyväksyminen, jokaisen kunnioitus ja arvosteisöjen kanssa - erilaiset yritykset - erilaiset myymälät Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - asiallinen käyttäytyminen - työaikojen ja aikataulujen noudattaminen - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen Oppimistehtävät (oppilaitos) - Asiakaspalveluun valmistautuminen - Palvelutehtävissä toimiminen - Toimistotehtävien hoitaminen - Kielitaidon hallinta Yrittäjyys Tässä tutkinnon osassa ei erikseen mainita yrittäjyyttä.

13 11 tus - kierrätys, lajittelu, ympäristöystävällisyys - opiskelija edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä - informaation valinta, riittävyys, suullinen ja kirjallinen viestintä Yhteisten opintojen integraatio Työelämätaidot 1 osp - työpaikan hakeminen - työsopimusjärjestelmä ja työsopimus - työpaikan toiminta ja työtehtävät, työturvallisuus - työn tekeminen ja oman osaamisen kehittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, val Tieto- ja viestintätekniikka tutkinnossa 2 osp Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91923

14 Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen Tuoteryhmäosaaja Palveleva myynnin osaaja TUOTEVASTUUALUEEN HOITAMINEN - tuotetuntemus - osaston myyntikunnosta huolehtiminen - myymälän siisteys - tavaran tilaaminen, vastaanotto ja myyntikunnostus, hyllytys - kuluttajansuoja, hintamerkinnät - tuotteen tai palvelun arvonlisäverollisen hinnan laskeminen - tavaran palautukset - kaupan omavalvonta, jätehuolto, hävikin ehkäisy, hygieniaosaaminen PALVELUYMPÄRISTÖ - kaupan toimiala ja ketjut - kilpailutilanne - verkkokaupan käyttö, mobiili - kansainvälistyminen - kaupan kierto - somistus, mainokset, tuote-esittelyt, hyllypuhujat - kaupan siisteys TYÖMENETELMIEN JA VÄLINEIDEN KÄYTTÖ - Pikkolinkin tai Symppiksen käyttö - tasokärryt, jakkarat, pumppukärry - taustakoneen ja ohjelmistojen käyttö - hyllykalusteiden muuntelu ja hyllykartan käyttö - hinnoittelukone, vaaka - kassajärjestelmät PALVELUTILANTEESEEN VALMISTAUTUMINEN - kaupan konsepti ja toimintatavat - kaupan palveluiden ja tuotteiden tuntemus - kampanjat - käyttöohjeet, pesuohjeet, tuoteturvallisuus - kaupan turvallisuusohjeet, toimiminen varkaustai muuten uhkaavassa tilanteessa ASIAKASPALVELU JA MYYNTI - hyvän myyjän ominaisuudet - myyntikeskustelu - lisämyynti - asiantuntemus - alennukset, maksuehdot - eri kulttuurista tulevien asiakkaiden palvelu MAKSUTAPAHTUMAN HOITAMINEN - laskutoimitukset ja maksuehdot ja tavat - kassatyö - erilaiset maksuvälineet - kuitin kirjoittaminen - ikärajavalvotut tuotteet - kanta-asiakkuuden myyminen JÄLKITOIMIEN HOITAMINEN - asiakastietojen päivittäminen - asiakaspalautteen vastaanottaminen ja hoitaminen YRITTÄJÄNÄ TOIMIMISEN MAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI AMMATTIALAN YRITYSTOIMINNAN ARVIOINTI TYÖELÄMÄOSAAMINEN - kaupan päivärytmi - työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti - toiminta sairaustilanteessa - työvaatetus, työkengät, kännykkä - vuorovaikutustaidot; tervehtiminen, teitittely, vastuunotto - vaitiolovelvollisuus - työehtosopimus, työsopimus - työssäoppimisen pelisäännöt KIELITAIDON HYÖDYNTÄMINEN - asiakkaan palveleminen ruotsiksi ja englanniksi (tai muulla vieraalla kielellä) - kaupan sanaston hallinta MYYNNIN KEHITYKSEN SEURANTA - kaupan tunnusluvut - myyntikate, keskimyynti, kiertonopeus - myyntiraportti

15 13 Tutkinnon osa Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Tuoteryhmäosaaja - Tuotevastuualueen hoitaminen 9 - Palveluympäristöstä huolehtiminen - Kauppa yrityksenä ja työyhteisönä 2 Palveleva myynnin osaaja - Palvelutilanteeseen valmistuminen 12 - Asiakaspalvelu ja myynti - Maksutapahtuman hoitaminen - Jälkitoimien hoitaminen - Myynnin kehityksen seuranta - Kielitaidon hyödyntäminen 3 Työskentely kaupassa - Työssäoppiminen 9 Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija: - valmistautuu palvelutilanteisiin - hoitaa tuotevastuualueensa - palvelee asiakasta ja myy - seuraa myynnin kehitystä. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija työskentelee kaupassa asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä työvuorolistan mukaisesti. Hän osallistuu tuotteiden tilaukseen, vastaanottaa ja myyntikunnostaa tuotteet valitulla tuotevastuualueella sekä tekee aktiivista myyntityötä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija valmistelee palvelu- tai kassapisteen, käyttää kaupan tavaratäydennykseen, tilaamisen ym. liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä välineitä sekä sulkee palvelutai kassapisteen. Hän toimii kaupan ympäristöohjeiden mukaisesti. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö Vähittäiskauppa; erikoistavarakauppa tai päivittäistavarakauppa, missä on palvelupiste. Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Oppimisympäristö Oppimisympäristöt - oppilaitos - verkkooppimisympäristöt - projektityöt, tapahtumat - projektit kaupan alan yritysten kanssa - erilaiset myymälät, työssäoppimispaikat Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - asiallinen käyttäytyminen - työaikojen ja aikataulujen noudattaminen - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen

16 Opiskelija valmistautuu asiakaspalveluun hoitamalla tuotevastuualuettaan ja tutustumalla alan kilpailutilanteeseen ja kaupan palvelu- ja myyntikonseptiin. Hän tuntee tuotevastuualueen tuotteet, osaa myydä asiakkaan tarpeen mukaisia vaihtoehtoja ja opastaa tuotteiden/palvelujen käytössä kaupan ohjeiden mukaisesti. Muu arviointi (tarvittaessa oppilaitoksessa) - Tuotteen arvonlisäverollisen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta - Kaupan rakenne ja ketjuuntuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä muuttuvissa tilanteissa, noudattaa työpaikan ohjeistuksia ja toimintatapoja sekä vaitiolovelvollisuutta, käyttää turvallisia ja ergonomisia työmenetelmiä. Hän kehittyy työtehtävissään ja osaa arvioida omaa työskentelyään. Näytön arviointi Opettajan on varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arviointia. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Muu arviointi Tuotteen hinnan laskenta ja myynnin kehityksen seuranta Kaupan rakenne ja ketjuuntuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit - oma-aloitteisuus, työhön tarttuminen, oman työn kehittäminen - sosiaalinen kestävä kehitys; hyvät käytöstavat, erilaisuuden hyväksyminen, jokaisen kunnioitus ja arvostus - työympäristön viihtyisyys - kaupan ympäristöohjeistus, kierrätys, lajittelu, ympäristöystävällisyys - kaupan sovellusohjelmien käyttö, kaupan tietojärjestelmät - prosenttilaskutoimitukset Oppimistehtävät (oppilaitos) Tuoteryhmäosaaja - Tuotevastuualueen tunteminen ja tuotevastuualueen hoitajan tehtävät - (Mestarimyyjäkoulutus) - (Hygieniaosaaminen) Palveleva myynnin osaaja - Mystery shopping - tehtävä - Myyntikeskustelu - Kassamyyntityön ohje Yrittäjyys Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdolli-suuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 14 Yhteisten opintojen integraatio Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91927

17 Visuaalinen myyntityö 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen TYÖVÄLINEET JA MENETELMÄT - kalusteet - hintakyltit ja telineet - tietotekniset sovellukset - hyllyt, hyllynpäädyt, laarit - somistajan työkalupakki esim. DecoStudy, Illustrator - näyteikkunat, vitriinit - tussit - pöydät, tasot - mattopuukko - mallinuket, torsot, ripustimet - paketointi - valot, värit, tuoksut ASIAKASINFORMAATION TUOTTAMINEN - sovellusohjelmat - layout, värit, tekniikka - kaupan/työkohteen omat ohjelmistot - mainokset - ketjuohjaus - hintamerkinnät - graafinen ohjeistus - tekstaus - typografia ESILLEPANON TAI KAMPANJAN TOTEUTUS - liikeidea ja kampanjasuunnitelma - tilankäyttö - kohderyhmä ja teema - myyvyys ja elämyksellisyys - trendit - asiakasinformaatio - tuotteiden esillepano - viimeistely - esillepanotekniikat (vertikaalinen, horisontaalinen) - käyttöyhteystuotteet - materiaalien uusiokäyttö - värien käyttö ESILLEPANON TAI KAMPANJAN YLLÄPITO JA SEURANTA - esillepanon ylläpitäminen - esillepanon myyvyyden kehittäminen - esillepanon purkaminen, tuotteiden vieminen takaisin paikoille, siivous TYÖELÄMÄOSAAMINEN - kaupan, työkohteen päivärytmi - työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti - toiminta sairaustilanteissa - työvaatetus, työkengät, kännykkä - vuorovaikutustaidot; tervehtiminen, teitittely, vastaanotto, - vaitiolovelvollisuus - oman työn kehittäminen - työskentelyn ripeys ja siisteys

18 16 Tutkinnon osan opetussuunnitelma Tutkinnon osa Visuaalinen myyntityö 30 osp Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Visuaalisen myyntityön - Markkinointiviestinnän keinot 4 suunnittelu - Kampanjasuunnittelu 2 Esillepanon tai kampanjan suunnittelu ja toteutus 3 Asiakasinformaation tuottaminen 4 Visuaalinen myyntityö käytännössä - Visuaalisen myyntityön perusteet - Esillepanon suunnittelu liikeidean tai kampanjasuunnitelman mukaan - Esillepanon toteuttaminen - Esillepanon seuranta ja kehittäminen - Yrityksen graafinen ohjeistus, ketjuohjaus - Typografia, layout, värit, tekniikat - Ohjelmistojen käyttö ja hyödyntäminen - Hintamerkinnät, mainokset, myymälämainonta - Työssäoppiminen Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija: - toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan - ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä - tuottaa asiakasinformaatiota. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija työskentelee kaupassa tai työkohteessa työvuorolistan mukaisesti ja valmistelee tuotteet myynti- tai esittelykuntoon. Opiskelija laittaa tuotteet esille yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän siistii, täydentää, seuraa ja huolehtii tuotteiden riittävyydestä laittamassaan esittelypisteessä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa esittelyn siten, että työvaiheet etenevät joustavasti ilman moninkertaista työtä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää erilaisia esillepanossa tarvittavia apuvälineitä, esimerkiksi myymäläkalusteet, tasot, ripustimet, mallinuket, Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö - erilaiset myymälät ja työkohteet - Taitaja-kilpailut: semifinaalit ja finaalit Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näy- Oppimisympäristö Oppimisympäristöt: - oppilaitos (visuaalisen opetuksen tilat), tietotekniikan oppimistilat - verkkooppimisympäristöt (ohjelmat Illustrator, DecoStudy) - projektityöt - messut - erilaiset yritykset - erilaiset myymälät Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen - aikatauluissa pysyminen

19 17 laarit. Hän valitsee sopivat materiaalit esillepanon yhteyteen huomioiden yrityksen graafisen ohjeistuksen ja kampanjan teeman. Opiskelija hyödyntää esillepanossa esimerkiksi valoja, ääniä, tuoksuja, makuja ja käyttää sovellusohjelmia. Opiskelija toimii ympäristövastuullisesti ja huomioi materiaalien uusiokäytön. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija selvittää kohderyhmän, jolle tekee esillepanon tai kampanjan, jota seuraa ja ylläpitää. Esillepanon on oltava kaupallisesti houkutteleva ja myyvä. Hän huomioi esillepanossa käyttöyhteystuotteet yrityksen liikeidean ja kampanjan mukaisesti. Hän toteuttaa ja laittaa esille graafista materiaalia ja hintaviestintää tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi. Hän hakee tietoa eri lähteistä, esimerkiksi blogit, taidenäyttelyt, lehdet, messut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehittämiskohteet. Hän toimii sovittujen aikataulujen ja yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän noudattaa esillepanon tai kampanjan toteuttamisessa saamiaan ohjeita ja keskustelee eri vaihtoehdoista. Opiskelija käyttää turvallisia työvälineitä ja ergonomisia työmenetelmiä. tön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön arviointi Opettajan on varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arviointia. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikka-ohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Muu arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit - oma-aloitteisuus, työhön tarttuminen, oman työn kehittäminen - materiaalien uusiokäyttö ja oikea valinta - opiskelija edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä - informaation valinta, riittävyys, suullinen ja kirjallinen viestintä - valot, äänet tietotekniikkaan yhdistettynä Yhteisten opintojen integraatio Oppimistehtävät (oppilaitos) - esillepanoharjoitukset - näyteikkunan/vitriinin somistus - DecoStudy-ohjelmalla - trendit; blogin kirjoittaminen - paketointiharjoitukset - tekstaus - hintamerkintöjen tekeminen Yrittäjyys Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91924

20 Talouspalvelut 30 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueittain PALVELUYMPÄRISTÖ - yritysten ja julkisyhteisöjen talousosastot, tilitoimistot - sähköinen taloushallinto, pilvipalvelut - asiakaspalvelu, myös ruotsin ja englannin kielellä - dokumentointi ja arkistointi - työympäristön siisteys LIIKETAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN - yrityksen toimintaprosessi - tilin avaus ja päättäminen - tiliryhmät ja kirjaussäännöt - tuloslaskelma- ja tasekaavat - kirjaamisperusteet - tuloslaskelman ja taseen tulkinta - tositteiden ja tiliotteen lukutaito - kirjanpito-ohjelman käyttö - tositteiden järjestäminen - kirjanpitolaki ja -asetus - tilikartan lukutaito - kielitaidon hyödyntäminen - kirjausten tekeminen ja korjaaminen PALKAN LASKEMINEN - työsuhde ja työsopimus - palkan muodostuminen - verokortin lukutaito - ennakonpidätyksen määräytyminen - työntekijän eläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut - brutto- ja nettopalkka - palkkalaskelma - palkka.fi - palkanlaskentaohjelman käyttö - tuloslaskelman ja taseen tulkinta - kielitaidon hyödyntäminen LASKUTUS JA RESKONTRAT - ostolaskujen skannaaminen, kierrätys ja tiliöinti - kielitaidon hyödyntäminen - asiakas- ja tuoterekisterin ylläpito - myyntilaskun muodostaminen - kertyneiden suoritusten seuranta - maksukehotusten hoitaminen - tiedostojen siirto - ostoreskontra- ja myyntireskontrasovellusten käyttö - tuloslaskelman ja taseen tulkinta TYÖMENETELMIEN JA VÄLINEIDEN KÄYTTÖ - tositteet - tilikartta - kopiokone - nauhalaskuri - tuntilaskelmat - numeronäppäimistö - ostolaskut - taloushallinnon ohjelmistot - pankkitilien tiliotteet - numeronäppäimistön käyttö - rei ittäjä - verkkoympäristön sovellukset - nitoja - kansio - kynä tai leimasin tositemerkintöjä varten

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2016-2017 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi n tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi Oph määräys 59/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Liiketalouden ja kaupan alan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 1 (5) Osaamisen arviointi: Työkykypassi osa-alueita voidaan arvoida työelämässä työssäoppimisjakson aikana. Tutkinnon osan osaamista voidaan arvioida työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden.

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Bovallius-ammattiopistossa (BAO) ja Keskuspuiston ammattiopistossa (KPAO) Tea Järvinen, BAO Sari Möller-Välinen, KPAO HENKILÖSTÖLLE työstetty TUTKE2-hankkeessa syksyllä 2015

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO... 3 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 6 3.1 Pakolliset tutkinnon... 6 3.1.1 Asiakaspalvelu...

Lisätiedot

Näyttötoimikunnan käsittelyssä / 2015

Näyttötoimikunnan käsittelyssä / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 141/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot