SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR YHTEYSTIEDOT CONTACT INFORMATION 5 3 OPPIMINEN JA OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opintojen ohjaus ja tuutoritoiminta Opiskelumuodot Arviointi Opiskeluun liittyvät palautekyselyt Kansainväliset opinnot ja harjoittelu Aikuiskoulutus 12 4 OPINTOJEN SUORITTAMINEN Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen Lukujärjestykset Tiedottaminen Opintojaksojen suorittaminen ja tentteihin ilmoittautuminen Yleiset tentit Opintosuoritusten rekisteröinti Opintojen hyväksilukeminen Tutkintotodistus 14 5 OPISKELUYMPÄRISTÖ Tietohallinto Kirjasto- ja tietopalvelut Osuuskunta AmkIdea Opiskelijayhdistykset 16 6 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Opiskelun ja T&K-työn yhteys 17 7 TUTKINNOT, KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUSSUUNNITELMAT Opetussuunnitelmat Tradenomien kompetenssit 18 8 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoitteet Koulutusohjelman rakenne Tradenomin ammatillisen kasvun portaat Liiketalouden koulutusohjelman rakennekaavio Opintojaksotaulukko Opintojaksokuvaukset 27 9 JÄRJESTYSSÄÄNTÖ TUTKINTOSÄÄNTÖ 34 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

3 10 INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES Studying at Savonia Business Varkaus Student Advisory Services Modes of Learning Assessment Methods Feedback Questionnaire about Studies International Activities and Work Placement Abroad Adult Education Open University of Applied Sciences EDUCATIONAL SERVICES Enrolment Schedules Information Registration for Courses and Examinations General Examinations Registering Credits Recognition of Credits Degree Certificate STUDYING ENVIRONMENT Information Technology Library and Information Services Amkidea Student Unions Research and Development DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS Objectives of the Degree Programme in International Business Structure of the Degree Programme Structure of the Studies Bachelor of Business Administration Professional Growth Course Table Course Descriptions RULES AND REGULATIONS DEGREE REGULATIONS 59 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

4 HYVÄ TRADENOMII-- JJA IINSIINÖÖRIIOPIISKELIIJJA DEAR STUDENT T ervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampukselle. Kampus on noin 500 liiketalouden ja tekniikan opiskelijan j a noin 50 korkeakoulutuksen asiantuntijan oppimisyhteisö. Varkauden kampus on sijainniltaan eteläisin osa Savonia-ammattikorkeakoulua. Meillä on arvokkaat perinteet oppilaitoksena. Liiketalouden koulutusta Varkaudessa on ollut 1950-luvulta lähtien, ja tekniikan koulutus ulottuu luvulle asti. Varkauden kampuksen liiketalouden ja tekniikan koulutusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun monialaista osaamista hyödyntäen. Toiminnassamme tärkeitä ovat Savoniaammattikorkeakoulun arvot: asiakaskeskeisyys, asiantuntijuus ja yhteisöllisyys. Toimimme siis asiakaskeskeisesti yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Asiantuntijaorganisaatiomme toiminnassa korostuu edellä kävijyys ja verkostomainen työ. Opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyys perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Panostamme koulutuksessa työelämälähtöisyyteen, erityisesti alueen yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, kansainvälisyyteen ja opiskelijalähtöisiin opetusmenetelmiin. Varkaudessa toimii useita kansainvälisiä yrityksiä, joiden kanssa oppilaitoksemme toimii intensiivisessä yhteistyössä. Yhteistyö tuo lisäarvoa opetukseen ja tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tarjoaa mahdollisuuksia käytännönläheiseen opiskeluun ja työskentelyyn opiskelun aikana ja sen jälkeenkin. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opintojen aikana kehittää osaamistaan alansa projekti-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Tämä opinto-opas on tarkoitettu vuonna 2008 Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksella aloittaville opiskelijoille. Tämän lisäksi Savonia-ammattikorkeakoululla on yhteinen opinto-opas, jossa on kaikkien ammattikorkeakoulun yksiköiden tiedot ja kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmat, tietoja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija-yhdistyksen SAVOTTA ry:n toiminnasta, ura- ja rekrytointipalveluista sekä tietoja laadun kehittämisestä. W elcome to study at Savonia University of Applied Sciences Varkaus Campus. There are altogether 500 business and engineering students at the campus. We have a long and extensive experience in teaching business and engineering in Varkaus and our campus offers a multidisciplinary learning environment. Our vision is to be an appreciated expert organization with widely recognized education, R&D and development services. We promote customer orientation, expertise and communality as our values at the Savonia University of Applied Sciences. There are several international companies located in Varkaus, with which our campus intensively cooperates. Therefore, in education we emphasise the importance of working life orientation, internationalisation and collaborative learning. During the studies, students will have an opportunity to develop professional skills through participating in projects and R&D work. This guide book is aimed at students who begin their studies at Varkaus Campus in You are welcome to study towards a successful career! Toivotamme sinulle menestystä opinnoissasi! Riitta Rissanen vs. tulosaluejohtaja Savonia Business Kari Lehtomäki tulosaluejohtaja Tekniikan tulosalue OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

5 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa Opetus alkaa uusilla opiskelijoilla ja jatkavilla Lukuvuoden ajoitus on seuraava: Aika Period Huomautus Remarks Uusien opiskelijoiden orientaatio Orientation period for new students I opetusjakso I Instruction period tenttijakso Examination period II opetusjakso II Instruction period tenttijakso Examination period joululoma Christmas break III opetusjakso III Instruction period talviloma Winter break tenttijakso Examination period IV opetusjakso IV Instruction period tenttijakso/itsenäisen opiskelun jakso Examination period/independent study period 2 YHTEYSTIEDOT CONTACT INFORMATION Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia University of Applied Sciences Varkauden yksikkö Business and Engineering Varkaus PL 1000 (Osmajoentie 75 C) VARKAUS vaihde (017) fax (017) Internetosoite: Opintotoimisto Student Affairs Office puh. (017) fax (017) opintosihteeri Pirjo Koponen tekniikka Engineering opintosihteeri Sirkka Sopanen liiketalous Business opintosihteeri Kersti Vahur kv-asiat International Affairs OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

6 hallintosihteeri Kaija Kilpeläinen toimistonhoitaja Pirkko Järveläinen Opinto-ohjaaja/liiketalous Student councellor/business Kaisa Hämäläinen Opinto-ohjaaja/tekniikka Student councellor/engineering Olli-Pekka Kähkönen Kirjasto ja tietopalvelu Library Tietopalvelusihteeri Virpi Paunonen ATK-tuki IT Support Atk-suunnittelija Otto Janhunen Atk-tukihenkilö Tuomo Makkonen Kiinteistönhoitaja Caretaker laboratoriomekaanikko Ilkka Viljakainen Opiskelijayhdistys Student Union WaTra WAIO (017) Terveydenhoitaja Health care Tanja Häyhä (017) , Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo Mon-Fri Osmajoentie 75 A, ovi A 8 Opettajat, liiketalous ja tekniikka Teachers, Business and Engineering Varkauden yksikön opettajien yhteystiedot alla olevastalöytyvät osoitteesta Contact information at OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

7 3 OPPIMINEN JA OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA 3.1 Yleistä Savonia-ammattikorkeakoulun opetuksen ja opiskelun pedagogiset lähtökohdat ovat opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvussa ja sen tukemisessa opetuksella ja ohjauksella. opetuksen suunnittelun lähtökohdat ovat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksissa. Koulutusta suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, osaamisen jakamiseen ja yhdessä oppimiseen. Opetusta, opiskelua ja oppimista ohjaavat sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opetuksen ja oppimisen strategia että eurooppalaiselle korkeakoulutukselle asetetut tavoitteet. Opiskelijan yksilöllisyys ja hänen kehittymistarpeensa otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Opiskelija on itseohjautuva ja omasta opiskelustaan vastuun ottava. Oppiminen on aktiivista tiedon rakentamista. Henkilöstöllä ja valmistuneilla opiskelijoilla on ammattialansa vahva asiantuntemus, kriittinen ja kehittävä työote sekä ennakointikykyä Oppimisympäristö tukee oppimista ja mahdollistaa erilaiset opiskelutavat 3.2 Opintojen ohjaus ja tuutoritoiminta Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa yksilö- ja ryhmäohjauksen keinoin. Ohjauksella tuetaan opiskelu- ja urapolun löytymistä ja työllistymistä ammatillisten tehtäväalueiden tuntemuksen ja itsetuntemuksen kautta. Opintojen alussa ohjaus painottuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen, oman oppimistyylin tunnistamiseen ja sen soveltamiseen omaan ammatilliseen kehitykseen. Opintojen edetessä sekä niiden loppuvaiheessa painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntautumista ja työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen. Ohjausta ja neuvontaa antavat opinto-ohjaaja, opettajatuutorit, opettajat, kansainvälisyystoiminnasta vastaavat henkilöt, harjoittelun ohjaaja, opinnäytetyön ohjaaja sekä opintotoimiston henkilökunta. LLi iii iikkeet taal lloouuss VVaar rkkaauuss Opinto-ohjaaja/ Opettajatuutor Opettajatuutor Teacher Tutor IBS Kv-koordinaattori Koulutusvastaava Student Councellor Ullamaija Karhu Arja Hukkanen Mirka Malinen Tuula Linnas Eeva Ahtiainen Kaisa Hämäläinen TT ee kk nn i i ikk i kk aa VV aa r kk aa uu ss Opinto-ohjaaja Koulutusohjelmavastaava Koulutusohjelmavastaava Koulutusohjelmavastaava Automaatiotekniikka Industrial Management Kone- ja tuotantotekniikka Kullervo Hirvonen Jarmo Pyysalo Olli-Pekka Kähkönen OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

8 Opintotoimiston henkilökunta antaa tietoa ja ohjeita mm. seuraavista asioista: opiskelijavalinta todistukset opiskelijan oikeusturva opintososiaaliset edut opintosuoritusrekisteri 3.3 Opiskelumuodot Opiskelumuodot vaihtelevat tarkoituksenmukaisesti opiskeltavan asian ja oppimistavoitteen mukaisesti. Lähiopetustuntien lisäksi opinnot vaativat itsenäistä opiskelua, mutta opiskelijan itsenäisen työn määrä voi vaihdella suuresti eri opiskelumuotojen välillä. Savonia Business -tulosalueella on käytössä yhtenäinen opiskelumuotojen luokittelu. Seuraavassa on koottu ja esimerkein valotettu käytössä olevia opiskelumuotoja. Esittävä opetus Esittävä opetus tarkoittaa tietoa välittävää opetusta, jossa opettaja kuvaa, näyttää tai havainnollistaa opittavaa asiaa ja opiskelijat seuraavat mahdollisesti muistiinpanoja tehden opettajan esitystä. Opiskelijoilta ei edellytetä valmistautumista opetustilanteeseen eikä heille myöskään anneta tehtäviä. a) esittävät luennot Esimerkiksi opintojakson esittely, orientoivat luennot, johdantoluennot. b) aktivoivat luennot Tarkoitetaan opetusta, johon opiskelija osallistuu aktiivisesti. Esimerkiksi harjoitukset, ryhmätyöt, ruokatuotannon käytännön opetus, laboratorioharjoitukset ja aistinvarainen arviointi, jotka tehdään kokonaisuudessaan kontaktiopetustilanteessa. c) työelämän käytäntöihin tutustuminen Käytäntöön tutustuminen auttaa opettajaa/ohjaajaa sitomaan opiskelijat asiantuntijatyölle tyypillisiin yhteisöihin ja tutustumaan työelämäyhteistyöhön. Esimerkiksi vierailevat luennoitsijat, ekskursiot, messut, yrityskäynnit, vierailut. Toiminnallinen opetus Toiminnallinen opetus jakautuu neljään alaluokkaan. Kaikissa on yhteisenä johtolankana opiskelijan osallistuminen toimintaan ja työelämän käytäntöihin muutoinkin kuin esityksiä seuraamalla ja muistiinpanoja tekemällä. Toiminnallisessa opetuksessa opiskelija saa tehtäviä itse kontaktiopetus- tai työtilanteessa. Lisäksi hänelle annetaan usein myös omatoimisia tehtäviä ja/tai seuraavaa kontaktiopetuskertaa varten valmentavia tehtäviä, jotka voivat liittyä työelämäyhteistyöhön. a) ohjatut harjoitukset Ohjatuissa harjoituksissa opiskelijalta edellytetään osallistumista, ja opiskelijalla täytyy useimmiten olla opittuna esimerkiksi luennolla välitettyä teoriapohjaa, jotta harjoitukset olisivat oppimisen kannalta mielekkäitä ja merkityksellisiä tilanteita. Opiskelijalle on voitu ennen harjoituksia antaa tehtäviä, jotka ovat oppimisen kannalta välttämättömiä tai kenties pakkokin tehdä ennen harjoituksiin tuloa. Esimerkkejä: ohjelmoinnin harjoitukset, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, tutkimusmenetelmien työpajaharjoitukset, tuotekehitysharjoitukset, pienimuotoinen kenttätyö ja raportointi. b) harjoittelu Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelussa opitaan soveltamaan tietoja ja taitoja työelämässä. Harjoitteluun sisältyvät siihen liittyvät etukäteistehtävät ja raportoinnit. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

9 c) ongelmakeskeinen opetus (pbl) Ongelmakeskeisessä työtavassa opiskelijat kokoontuvat pienryhmässä viikoittain kahteen yleensä noin kahden tunnin seminaari-istuntoon, jossa opettaja on läsnä tuutorina. Ryhmäistunnoissa opiskelijat kiteyttävät annetun uuden ongelman vaatimat oppimistavoitteet ja ratkaisevat väliajalla tapahtuneen itsenäisen työskentelyn pohjalta edellisellä kerralla esitetyn ongelman. Työskentelyn pääpaino on opiskelijan itsenäisessä tiedonetsinnässä ja pohdiskelussa opiskelijan oppimista tuetaan sopivalla määrällä asiantuntijaluentoja. d) seminaarit Seminaariopetuksessa opiskelijat laativat itsenäisesti tai ohjauksessa kirjallisia tuotoksia ja työnäytteitä, jotka he esittelevät yhteisessä kokoontumisessa toisille seminaarilaisille. Seminaarityöskentelyssä aikaa tulee varata työn tekemiseen, kirjallisuuden lukemiseen sekä seminaari-istuntoihin. Seminaarityöskentelyä käytetään lähinnä opinnäytetyössä. Tehtäväohjattu opetus Tehtäväohjatussa opetuksessa ei ole lainkaan kontaktiopetusta, tai se on hyvin vähäistä ja tilanteenmukaista. Opettaja antaa opiskelijalle tehtävän, jonka jälkeen opiskelija huolehtii tehtävän tekemisestä annettujen ohjeiden mukaisesti itsenäisesti ja omavastuisesti. Tehtävä voidaan antaa joko yksilön tai ryhmän suoritettavaksi. Tehtävä voi tulla myös työelämästä, esim. artikkelin kirjoittaminen osana T&K -projektia tai tuote-/yritysesittely. Tehtäväohjatussa opetuksessa tuotos voi olla: kirjallinen tuotos (esim. artikkeli, raportti) artefakti (piirros, tietokoneohjelma, graafinen ilme) esitettävä tuotos (esim. malli, tuote) autenttinen tehtävä (esim. tuotekehitystyön esittely, kokeilut) Kirjallisuuteen perehtyminen Kirjallisuuteen perehtyminen tarkoittaa menettelyä, jossa opiskelija omavastuisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti lukee kurssin oppisisältöön liittyvää kirjallista materiaalia. Kirjallisuus voi olla kurssin oheislukemistoa, tai se voi muodostaa erillisen suoritustavan. 3.4 Arviointi Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Arviointi perustuu opetuksen tavoitteisiin, oppimistapahtumaan, henkilökohtaiseen opiskelu- ja urasuunnitelmaan sekä työelämästä saatuun palautteeseen. Työelämän oppimis- ja kehittämishankkeiden ohjaamisessa ja tulosten arvioinnissa voivat olla mukana myös työelämän edustajat. Opintojakson arviointi voi perustua yhteen tai useampaan arviointimenetelmään. Arviointiperusteet sovitaan opintojakson alussa. Seuraavassa on esitelty Savonia Business -tulosalueella käytössä olevat osaamisen arviointimenetelmät: 1. Tentti Opintojakso voidaan arvioida osittain tai kokonaan tentin avulla. Tentissä opiskelija voi osoittaa opintojakson tavoitteiden mukaisten oppisisältöjen hallinnan. Tentti voi olla perinteinen luentomateriaalin ja kirjallisuuden hallintaa arvioiva tilanne, tai se voi olla esimerkiksi ryhmätai aineistotentti. 2. Tehtäväksiannot Tehtäväksiannoissa arvioitava tuotos aloitetaan tai tehdään opetuksen rinnalla ja sen loppuunsaattamiseen voidaan varata aikaa vielä opintojakson päätyttyä (esim. oppimispäiväkirja, portfolio, ryhmäarviointi). Menettely voi sisältää myös suullista raportointia. Opintojakso voidaan suorittaa myös kokonaisuudessaan tehtäväksiantona, kotiesseenä, projektityönä tai tutkivana työnä. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

10 3. Jatkuva arviointi Jatkuvassa arvioinnissa oppimista arvioidaan käytetyn opetusmenetelmän avulla opetuksen yhteydessä ilman erillistä tenttiä tai arviointituotosta. Arviointi toteutetaan harjoitustehtävien, tuotosten tai luennolla tehtävien oppimistehtävien arvostelun avulla (esim. itsearviointi ja/tai vertaisarviointi tehtävien osana, projektipäiväkirja, tutkimuspäiväkirja). Arviointiasteikko on kiitettävä (5) hyvä (4 ja 3) tyydyttävä (2 ja 1) Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojaksot voivat muodostaa laajempia sisällöiltään yhteen liittyviä kokonaisuuksia. Opintokokonaisuuden arvioinnista vastaavat kyseisen kokonaisuuden opettajat. Opintokokonaisuudesta annetaan yleensä yksi yhteinen arvosana. Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen ja tutkintolautakunta Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa. Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Arvioidut opintosuoritukset o säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Opintosuoritustensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisupyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti arvioinnin suorittaneelle tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneelle opettajalle. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen. Savonia-ammattikorkeakoululla on tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä varten. Arviointipäätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen oikaisua tutkintolautakunnalta seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tutkintolautakunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset tulee toimittaa opintotoimistoon. Plagiointi Järjestyssäännön (2 ) ja tutkintosäännön (9 ) mukaan: Vilpillinen menettely kokeissa on kielletty. Samoin harjoitus- ja etätehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden aineistojen kopiointi on kielletty. Sääntörikkomuksista rangaistaan varoituksella ja/tai määräaikaisella erottamisella. Järjestyssääntö löytyy osoitteesta ja tutkintosääntö osoitteesta 3.5 Opiskeluun liittyvät palautekyselyt Savonia ammattikorkeakoulu kehittää opetusta ja toimintaansa opiskelijoilta, henkilökunnalta ja työelämältä saamansa palautteen avulla. Opiskelijapalautetta kerätään opintojen eri vaiheissa. Kyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista ja ne ovat luottamuksellisia eikä niistä voida tunnistaa vastaajaa. Opiskelijakyselyjen vastaamisohjeet löytyvät osoitteesta sekä tulosten yhteenvetoraportit Moodlesta tai Outlookista. Aloituskyselyyn vastaavat ensimmäisen vuoden opiskelijat ensimmäisen lukukauden aikana. Kyselyssä selvitetään koulutukseen hakeutumista sekä kerätään palautetta opintojen ohjauksesta ja opiskelun aloittamisesta. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

11 Opiskelukyselyyn vastaavat toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat kevätlukukaudella. Kyselyllä selvitetään opiskeluyhteisön ilmapiiriä ja yhteistyötä sekä mitataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä oman osaamisen kehittymiseen ja opiskelua tukeviin palveluihin. OPALAlähtökyselyyn vastaavat kaikki valmistuvat opiskelijat. Sen osana on valtakunnallinen opetusministeriön lähtökysely OPALA. Opiskelijat antavat palautetta opiskelusta, opetuksesta ja koulutuksen antamista valmiuksista siirtyä työelämään. Opintojaksokyselyssä opiskelija antaa palautetta opintojakson toteutuksesta suoraan opintojakson opettajalle. Opiskelijakyselyjen toteutusaikataulu Kysely Ajankohta Raportti OpiPal-opintojaksokysely opintojakson lopussa opintojaksokohtainen Aloituskysely syksyllä aloittaneille viikot viikko 51 Aloituskysely tammikuussa aloittaneille viikot 6-9 viikko 15 Opiskelukysely viikot 6-9 viikko 15 OPALAlähtökysely valmistumisen yhteydessä viikko 5 Työelämältä pyydetään palautetta seuraavasti: Harjoittelukysely toimeksiantajalle selvittää työelämän käsityksiä harjoittelun toteutumisesta. Kyselyn toteutus sovitaan opiskelijan kanssa jollekin harjoittelujaksolle. Opinnäytetyökysely toimeksiantajalle tuo tietoa opinnäytetyön toteutumisesta ja siitä, miten se on hyödyttänyt toimeksiantajaa. Sijoittumiskysely antaa tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneiden toiminnasta työelämässä ja koulutuksen antamista valmiuksista. Kyselyyn vastataan ½ - 2 vuotta valmistumisen jälkeen. 3.6 Kansainväliset opinnot ja harjoittelu Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen kansainvälinen toiminta on vilkasta ja monipuolista. Tulosalueilla on yhteistyösopimuksia useiden ulkomaisten partnerioppilaitosten kanssa. Vilkkainta yhteistyö on ollut Euroopan Unionin maihin, mutta yhteistyötä on myös muihin Euroopan ja koko maailman maihin. Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa on toteutettu myös muissa maanosissa sijaitseviin yhteistyöoppilaitoksiin esim. Etelä-Afrikkaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Oppilaitosten välisessä vuorovaikutuksessa keskeisiä yhteistyömuotoja ovat: opiskelijavaihto harjoittelijavaihto opinnäytetyön tekeminen ulkomailla vierailevat luennoitsijat ja muu asiantuntijavaihto yhteisten koulutusohjelmien ja niiden osien suunnittelu ja toteuttaminen kaksois- ja yhteistutkinnot englanninkielisen opetusmateriaalin tuottaminen ja käyttö kansainvälisten projektien tekeminen Oppilaitos on mukana muun muassa seuraavissa yhteistyöohjelmissa: Sokrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, Tempus sekä Nordplus. Näiden ohjelmien kautta opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä niin opiskelu- kuin harjoitteluvaihtoonkin eri puolille Eurooppaa. Yksikössä on annettu opetusta myös englannin kielellä vuodesta 1993 lähtien. Kokonaan englanninkielisiä koulutusohjelmia yksiköllä on ollut vuodesta Englanninkieliset koulutusohjelmamme ovat Degree Programme in International Business suuntautumisvaihtoehtona Inter- OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

12 national Marketing Management sekä Degree Programme in Industrial Management - koulutusohjelma, jonka suuntautumisvaihtoehto on Engineering and International Business Management. Myös suomenkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevilla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja englanniksi. yhdessä ulkomaalaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kanssa. Monikulttuurisuus opinnoissa toteutuu myös lukuisten ulkomaalaisten vierailevien luennoitsijoiden ansiosta. Lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta löytyy sivulta Opiskelijoita kannustetaan opintojen ja työharjoittelun suorittamiseen ulkomailla vaihtoohjelmien kautta. Tulosalueemme tukee opiskelijoiden opiskelua ja/tai työharjoittelua ulkomailla EU:n rahoitusohjelmien, opetusministeriön erillismäärärahojen ja yksikön kansainvälisyysrahojen avulla. Tukien määrät vahvistetaan vuosittain. Lisäksi opiskelijalla on oikeus samoihin opintososiaalisiin etuihin, jotka hän saa Suomessakin (opintoraha, asumistuki ja valtion takaama opintolaina), kun ulkomailla suoritettavat opinnot ovat osa ammattikorkeakoulututkintoa. 3.7 Aikuiskoulutus Savonia Business -tulosalueen aikuiskoulutustarjonta tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun työn ohessa. Opiskelu voi tähdätä tradenomin tutkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai erikseen suunnitellun opintokokonaisuuden suorittamiseen (erikoistumisopinnot). Aikuiskoulutuksessa suoritettavat opinnot pyritään mahdollisuuksien mukaan kytkemään opiskelijan oman työn kehittämiseen. Avoin ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakouluopiskelu on Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaista opiskelua. Sen avulla voi tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun ja opiskella etukäteen opintojaksoja myöhemmin suoritettavaa tutkintoa varten. Tutkinnon suorittaneet ja työelämässä toimivat voivat päivittää tietoja ja taitoja sekä kehittää ja syventää ammatillista osaamista. 4 OPINTOJEN SUORITTAMINEN 4.1 Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen Jokaisen opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu WIP -opiskelijahallinto-ohjelmassa WIP. Lukuvuodelle ilmoittautumisaika alkaa joka lukuvuosi 1.4. ja päättyy 15.8.klo Opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietojaan tänä aikana. 4.2 Lukujärjestykset Varkauden yksikön lukujärjestykset ovat Internet-osoitteessa 4.3 Tiedottaminen Uusille opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa tiedotustilaisuus, jossa käsitellään opiskelun käytännön järjestelyjä. Kirjallista tietoa opiskelija saa Savonia-amk:n opinto-oppaista ja www-sivuilta sekä ammattikorkeakoululaista (351/2003) ja asetuksesta (352/2003). Ajankohtaisista asioista ilmoitetaan Moodle -verkko-oppimisympäristössä, info-tv:ssä, sähköpostilla ja ilmoitustauluilla. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

13 Tarvittaessa opiskelija saa tietoja ja ohjausta myös henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisia tapaamisia varten opettajilla on viikoittaiset vastaanottoajat, jotka ilmoitetaan Moodleverkkoympäristössä https://moodle.savonia.fi. Opiskelijoille järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista jokaisen lukuvuoden alussa sekä tarpeen mukaan. 4.4 Opintojaksojen suorittaminen ja tentteihin ilmoittautuminen Seuraavan lukuvuoden opintojaksoille ilmoittaudutaan keväällä, kun opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Opintojaksoille ilmoittaudutaan WIP-opiskelijahallintojärjestelmässä WIP kunkin jakson ensimmäisen viikon aikana (ensimmäisen jakson alussa kahden viikon aikana). Opintojaksoille osallistuminen tai niiden peruminen on opiskelijan vastuulla. Opintojakson suoritustavat käydään läpi opintojakson alussa. Opintojaksoon liittyvät harjoitustyöt on palautettava ilmoitettuun päivään mennessä. Harjoitustöiden myöhästymisen seuraukset selvitetään kunkin opintojakson arviointisuunnitelmassa. Opintojakson ensimmäinen tentti järjestetään yleensä opetusjakson jälkeisellä tenttiviikolla. Hylätyn opintojakson voi uusia korkeintaan kaksi kertaa. Jos opiskelija ei saa opintojaksoa suoritetuksi kahdella uusintatentillä tai hän ei ole käyttänyt uusintamahdollisuuksia ennen seuraavan syyslukukauden loppua, suoritusvaatimukset ovat uuden opetussuunnitelman mukaiset. Kunkin opintojakson uusinnat voi suorittaa vain ko. opintojaksolle vahvistettuina tenttipäivinä tai kesätenttipäivinä. Opintojaksojen uusintatenttipäivät ja ilmoittautumisohje löytyvät yksikön kotisivuilta kohdasta Opiskelu. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan osoitteessa viimeistään viikkoa ennen yleistä tenttipäivää. Opiskelijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tenttitilaisuudessa. Jos opiskelija ilmoittautuu tenttiin, mutta ei saavu tenttitilaisuuteen, se lasketaan suorituskerraksi. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain lääkärintodistuksella. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi koulutuksen aikana yrittää korottaa yhden kerran yleisinä tenttipäivinä sinä ajankohtana voimassa olevien vaatimusten mukaisesti. 4.5 Yleiset tentit Yleiset tenttipäivät pe klo 15 kielet ja viestintä, taloushallinto, kansantalous pe klo 15 markkinointi, oikeusoppi, kv-liiketoiminta pe klo 15 menetelmäaineet (matematiikka, tilasto, IT), yritystoiminta ja yrittäjyys pe klo 15 kielet ja viestintä, taloushallinto, kansantalous pe klo 15 menetelmäaineet (matematiikka, tilasto, IT), yritystoiminta ja yrittäjyys pe klo 15 markkinointi, oikeusoppi, kv-liiketoiminta pe klo 15 kielet ja viestintä, taloushallinto, kansantalous pe klo 15 menetelmäaineet (matematiikka, tilasto, IT), yritystoiminta ja yrittäjyys la klo 12 markkinointi, oikeusoppi, kv-liiketoiminta la klo 12 kaikki aineet 4.6 Opintosuoritusten rekisteröinti Ammattikorkeakouluyksikkö pitää opintosuorituksista rekisteriä. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua suorituksesta. Opiskelija voi OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

14 seurata opintosuorituksiaan osoitteesta tai WIP. Halutessaan opiskelija voi saada suorituksistaan rekisteriotteen. 4.7 Opintojen hyväksilukeminen Koulutusyksikkö voi hyväksyä korvaavina opintoina muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa oppilaitoksissa suoritettuja opintojaksoja. Opintojen alussa tulee hyväksiluetuttaa kerralla kaikki ennen opintojen alkua suoritetut mahdollisesti hyväksiluettavat opinnot (K=korvattu). Opintojen aikana muualla suoritettavista opinnoista on etukäteen varmistettava hyväksiluettavuus (H=hyväksiluettu). Toisen asteen opintoja ei lueta hyväksi. Hyväksilukemista anotaan erillisellä lomakkeella. Anomukseen tulee liittää jäljennös todistuksista. Päätöksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee koulutuspäällikkö pyydettyään tarvittaessa lausunnon ko. opintojaksoa opettavalta opettajalta. Päätöksestä ilmenee mitä tutkinnon osia tai opintojaksoja suorituksilla korvataan. Korvatuista ja hyväksiluetuista opinnoista ei anneta arvosanaa vaan merkinnät K (=korvattu) ja H (= hyväksiluettu). Tutkintoon hyväksiluettavuutta arvioitaessa lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät. Hyväksiluettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon opintojen laajuus, sisältö ja suoritettujen opintojen ikä sekä suoritettavan tutkinnon vaatimukset. 4.8 Tutkintotodistus Opiskelijan on haettava tutkintotodistusta kolmea viikkoa ennen aiottua valmistumisajankohtaa. Tällöin kaikkien opintojen tulee olla suoritettu, harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte hyväksytty. Tutkintoa haetaan opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Valmistumisajankohdat sovitaan lukuvuosittain. 5 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5.1 Tietohallinto Savonia-amk:n kaikissa koulutusyksiköissä on käytössä yhteinen Windows-toimialue nimeltään Savonia-amk. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki käyttäjät (opiskelijat ja henkilökunta) voivat kirjautua Savonia-amk:n verkkoon omilla tunnuksillaan minkä tahansa koulutusyksikön miltä tahansa työasemalta. Näin myös käyttäjien omat henkilökohtaiset tiedostot ovat tällöin saatavilla. Z-asema on jokaisen käyttäjän oma levyasema, jonne tallennetut tiedostot ovat vain käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä. W-asemalle käyttäjä voi tallentaa halutessaan omat www-sivunsa ja julkaista ne internetissä. Kaikille opiskelijoille yhteiset asiat ja tiedostot löytyvät Moodlesta https://moodle.savonia.fi. Savonia-amk:n tietokoneiden käyttö vaatii jokaiselta käyttäjältä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Alkuperäinen käyttäjätunnus ja salasana muodostuvat automaattisesti, kun opiskelija kirjataan Savonia-amk:n opiskelijahallinto-ohjelmaan (Symsi). Salasana on vähintään 10 merkkiä pitkä ja henkilökohtainen. Samoilla tunnuksilla kirjaudutaan myös sähköpostiin. WIP-opintosuoritusrekisteriin on jokaisella opiskelijalla omat erilliset tunnukset ja salasanat. Varkauden yksikön tietokoneet Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden yksikössä on nykyaikaiset luokkatilat atklaitteistoineen ja ohjelmistoineen. Lisäksi käytettävissä on ajanmukainen ja monipuolinen kirjasto- ja tietopalvelu. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

15 Laitteistot ja ohjelmistot Liiketalouden- ja tekniikan opiskelijoiden käytössä on noin 260 verkotettua Windows XPpohjaista tietokonetta. Yksi atk-luokka on varattu opiskelijoiden käyttöön, jossa opiskelijat voivat käyttää tietokoneita oppituntien ulkopuolisina aikoina. Atk-luokissa on keskimäärin 19 tietokonetta. Lisäksi kirjaston tiloissa on 14 tietokonetta ja 2 tulostinta opiskelijoiden käytössä. Kaikissa opetustiloissamme on käytettävissä vähintään yksi tietokone ja dataprojektori. Yksiköstämme löytyy opiskelijoiden käyttöön myös skannerit, dataprojektorit, digitaalivideokamerat ja digitaalikamerat sekä videoeditointilaitteistot. Kaikille tietokoneille on asennettu seuraavat ohjelmat: - Outlook-sähköposti - Office 2007(Word, Excel, PowerPoint, Access, FrontPage) - Kuvankäsittelyohjelmistot - SPSS 16 tilasto-ohjelma - lisäksi tietokoneilla on erilaisia liiketalouden- ja tekniikan alan ohjelmistoja - verkko-oppimisympäristönä on syksystä 2007 lähtien ollut Moodle Tietoliikenneyhteydet Varkauden yksikön tietokoneet on liitetty Savonia-AMK:n Windows-pohjaiseen tietoverkkoon. Yksikön kaikissa työasemissa on Internet-yhteydet. Sisäverkossa tietoliikenneyhteydet ovat 1Gb/100 Mb:n kytkentäisiä yhteyksiä. Lähiverkko on liitetty Savonia-ammattikorkeakoulun yhteiseen tietoverkkoon 100 Mb:n ethernet-yhteydellä, joka on FUNET:n kautta Internetissä. Opiskelijoille on tarjolla mm. sähköposti-, www-, levy-, tulostus-, opintosuoritusrekisteri- ja palautepalveluita koulutusyksikön palvelimilta. Opiskelijat voivat kirjautua omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan missä tahansa Savonia-AMK:n yksikössä tietokoneille ja heillä on käytettävissään oma henkilökohtainen levyasema (Z). Sähköposti Sähköpostiohjelmana on Exchange/Outlook, jonka selainpohjainen versio löytyy osoitteesta https://posti.savonia.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opiskelijoiden osoitteet ovat muotoa Outlookin osoitekirjasta löytyvät koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköpostiosoitteet. Outlookin Kansioluettelo-näkymässä kohdassa Yleiset kansiot ja sen alta Kaikki yleiset kansiot on koko Savonia-amk:n jaettuja kansioita, joita löytyy paljon hyödyllisiä kaikkia käyttäjiä koskevia tiedotteita. Huom! Opiskeluun liittyvissä asioissa käytetään tietoturvan vuoksi ainoastaan koulun sähköpostia. WIP Opiskelijahallinto-ohjelman internetpohjainen opiskelijaversio löytyy osoitteesta tai WIP, josta opiskelijat näkevät opintorekisterinsä tiedot mm. arvosanat ja voivat tulostaa opintorekisteriotteensa. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

16 Moodle -verkko-oppimisympäristö Savonia-ammattikorkeakoulussa on käytössä Moodle verkko -oppimisympäristö. Moodle on pääasiallinen tiedotus- ja tiedonjakokanava opiskelijoille. Savonia Businessin kaikista opintojaksoista on verkkoympäristö Moodlessa. Se sisältää vähintään opintojakson perustiedot ja toteutussuunnitelman. Lisäksi ympäristö voi sisältää opintojaksoon liittyviä materiaaleja, keskustelualueita yms. verkko-opiskeluun liittyviä elementtejä. Moodleen kirjaudutaan omalla kampuskäyttäjätunnuksella ja salasanalla osoitteessa https://moodle.savonia.fi. Opettajat antavat kirjautumisavaimen omille opintojaksoilleen. Opiskelijat saavat ohjeita Moodlen käyttöön opintojensa alussa. IT-tukihenkilöstö IT-henkilöstö neuvoo tarvittaessa informaatioteknologiaan liittyvissä ongelmissa. Ensisijaisesti apua kannattaa pyytää sähköpostilla laittamalla viesti vikakuvauksineen osoitteeseen: tai 5.2 Kirjasto- ja tietopalvelut Savonia Businessin kirjasto- ja tietopalvelujen toiminta-ajatuksena on tuottaa tehokkaasti tietopalveluja oppimisen ja opetuksen tueksi. Keskeisiä painopisteitä ovat ajanmukaisen ja monipuolisen painetun ja sähköisen kokoelman ylläpito sekä asiakas- ja tietopalvelu. Varkauden kampuskirjaston aineistot ja palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Savoniaammattikorkeakoulun opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilöstölle, mutta suurin osa aineistosta on kenen tahansa kirjaston käyttäjäksi ilmoittautuvan käytettävissä. Tietoja kirjasto- ja tietopalveluista löytyy Savonia-ammattikorkeakoulun kirjastojen yhteisestä verkkokirjastosta osoitteessa Verkkokirjaston kautta voit tehdä aineisto- ja tiedonhakija kokoelmatietokanta AAPELIsta ja Savonia-ammattikorkeakoulun NELLI-portaalista. Uusille opiskelijoille annetaan kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta opintojen alkaessa 5.3 Osuuskunta AmkIdea Osuuskunta AMKIDEA on vuonna 2003 perustettu opiskelijoiden ylläpitämä yritys. Opiskelijat voivat osallistua osuuskunnan toimintaan tulemalla mukaan projekteihin. Työskennellessään AMK -IDEAssa opiskelija saa työelämässä arvostettua työkokemusta sekä esiintymistaitoa ja luo uusia liike-elämän kontakteja. Lisäksi projektit kartuttavat opintopisteitä ja opiskelija saa työsuhteen loputtua työtodistuksen tehdystä työstä. Lisätietoa saat opinto-ohjaajilta ja tuutoropettajilta. Osuuskunta AMKIDEAAN voit tutustua osoitteessa 5.4 Opiskelijayhdistykset Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) on opiskelijoiden itsenäisesti hallitsema, sitoutumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan jäseneksi voivat liittyä kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijakunnan toimisto sijaitsee Kuopiossa (Microkatu 1 D, 4. kerros). Lisätietoja saat osoitteessa WARKAUDEN TRADENOMIOPISKELIJAT RY (WaTra) WaTra tunnetaan myös vanhemmalla nimellään Kiltakunta. WaTran tavoitteena on ajaa opiskelijoiden etua ja tarjota erilaisia opiskelua keventäviä palveluita ja toimintoja. Se järjestää huvitilaisuuksia, urheilutapahtumia ja muuta mukavaa toimintaa yhdessä Varkauden ammatillisten oppilaitosten kanssa. WaTran jäsenet saavat SAMOK:n virallisen opiskelijakortin, jotka oikeuttavat alennuksiin eri tuotteista ja palveluista. Jäseneksi hakeudutaan täyttämällä hakemuskaavake ja maksamalla OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

17 liittymismaksu. Lomakkeita saa WaTran toimistosta ja opiskelijayhdistyksen kahviosta. WARKAUDEN INSINÖÖRIOPISKELIJAT WAIO RY WAIO:n tarkoitusperiin kuuluu perinteisten karkeloiden järjestämisen lisäksi mm. opiskelijoiden käytössä olevien tulostimien ja kopiokoneen ylläpito. Myös kahvion pyörittäminen palkatun työntekijän voimin hoituu yhdistyksen kautta. WAIOn toimisto sijaitsee A-rakennuksen pääoven vieressä. Yhdistys auttaa opiskelijoita järjestämään erilaisia opintomatkoja eli ekskursioita eri puolille kotimaata. Nykyään yhdentyvässä Euroopassa on helpompi järjestää myös hieman pidemmälle ulottuvia matkoja. Lyhyesti sanottuna yhdistyksen tarkoituksena on valvoa opiskelijoiden etuja ja huolehtia kouluyhteisön hyvinvoinnista. Yhdistys toimii aktiivisesti koulun kaikissa tiimeissä kehittäen koulun toimintaa opiskelijan näkökulmasta. 6 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. (Ammattikorkeakoululaki 2003 ). 6.1 Opiskelun ja T&K-työn yhteys Tutkimus- ja kehitystyö sekä opetus liittyvät ammattikorkeakoulussa kiinteästi toisiinsa esim. opinnäytetöiden, harjoittelun ja projektien kautta. Ammattikorkeakoulun T&K -työssä voi tehdä opinnäytetöitä suorittaa projektiopintoja toimia tutkimus- ja kehittämistehtävissä harjoittelijana syventää ja laajentaa ammatillisia opintoja ja oppia soveltamaan ammattialan tietoa käytäntöön oppia tutkimustaitoja oppia projektityötaitoja saada hyödyllisiä yritys- ja sidosryhmäkontakteja saada käytännön työkokemusta 7 TUTKINNOT, KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUSSUUNNITELMAT Savonia Business -tulosalueella Varkaudessa voi suorittaa tradenomin ja Bachelor of Business Administration (BBA) -ammattikorkeakoulututkinnot. Koulutusohjelmat: Liiketalouden koulutusohjelma Degree Programme in International Business 7.1 Opetussuunnitelmat Savonia-ammattikorkeakoulussa opetuksen ja oppimisen pedagogiset lähtökohdat ovat ammatillisen asiantuntemuksen kasvussa ja sen tukemisessa. Opetussuunnitelmamme on rakennettu vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuviin osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Näiden ohella opetussuunnitelmien sisältämät opintojaksokohtaiset saamistavoitteet perustuvat alan tutkimustietoon. Näiden tavoitteiden taustalla ovat tutkinnoille määritellyt kompetenssit, jotka kuvaavat tulevaisuuden työelämän edellyttämiä tradenomin tietoja, taitoja ja asenteita. Niistä muodostuu tutkinnon suorittaneiden osaamisprofiili, jossa yhdistyvät yleiset työelämävalmiudet, ammattispesifinen osaaminen ja valmius asiantuntijuuden kehittämiseen. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

18 Opintojaksot ovat moniammatillista osaamista tukeva laajoja kokonaisuuksia, jotka etenevät ajallisesti edeltäviin opintojaksoihin perustuen. Näin niistä muodostuu opiskelijalle eheä, mutta samalla joustava opintopolku. Tulosalueen opetussuunnitelmien taustalla olevat osaamistavoitteet, kompetenssit, on kuvattu seuraavassa taulukossa. 7.2 Tradenomien kompetenssit ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN AMMATILLINEN OSAAMINEN SOSIAALINEN OSAAMINEN TIEDOT Tutkimus- ja kehittämismenetelmät Soveltavan tutkimuksen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin perehtyminen ja valmius käytännön soveltamiseen omassa tutkimustyössä Oppimistyylit Erilaisten oppimistyylien tunnistaminen ja niiden soveltaminen omaan ammatilliseen kehittymiseen Toimintaympäristön osaaminen Yhteiskunnan ja yritysten/yhteisöjen välisten yhteyksien, niiden yhteiskunnallisen roolin ja toimintaa säätelevien tekijöiden tunteminen Liiketoimintaprosessien tunteminen Liiketoimintaprosessien ja niiden osien tunnistaminen. Ammatillisten prosessien ymmärtäminen Ammattikielen ja ammatillisen viestinnän tuntemus Oman alansa ammattikielen ja ammatillisen viestinnän erityispiirteiden tuntemus Kulttuurituntemus Ymmärrys eri kulttuurien sisältämien arvojen ja maailmankuvan vaikutuksista kanssakäymiseen Viestintäosaaminen Viestintätyylien tuntemus ja ymmärrys viestinnän ja kielen oikean rekisterin merkityksestä omassa ja yhteisöjen toiminnassa TAIDOT Ongelmanratkaisutaito Tito tunnistaa ja rajata ongelmia sekä etsiä niihin ratkaisuvaihtoehtoja ja perustella niitä Organisointitaidot Oman/ryhmän ajankäytön hallinta ja vastuun ottaminen/johtaminen omien ja ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi Itsearviointitaidot Oman toiminnan ja asiantuntijana kehittymisen arviointi ja palautteen hyödyntäminen Kielitaito Opiskelija käyttää ja hyödyntää vierasta kieltä ammatillisissa tilanteissa Tietotekniset taidot Tietotekniikan käyttö ja hyödyntäminen ammatillisissa tilanteissa Liiketoimintaprosessien osaalueiden käytännön soveltaminen Käytännön työelämän tilanteiden vaatimien taitojen hallitseminen tavoitellulla tasolla Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Suullisen ja kirjallisen viestintätaidon hyödyntäminen sekä kyky dialogiin eri tilanteissa ja välineissä ASENTEET Itseohjautuvuus ja luovuus Vastuunotto omasta kehittymisestä asiantuntijana ja avoimuus uusille ratkaisuille Kriittinen ajattelu Rakentava ja kriittinen suhtautuminen olemassa olevaan tietoon ja toimintaan Oppiva asenne Positiivinen asenne ja pyrkimys itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen Asiakaslähtöisyys Halu asettua asiakkaan asemaan ja toimia asiakaskeskeisesti Eettisyys Hyväksyttyjen yhteiskunnallisten ja ammatillisten toimintatapojen tunteminen Yrittäjämäinen asenne Oma-aloitteinen, aktiivinen ja vastuullinen toimintatapa Monikulttuurisuus Kunnioitus ja arvostus muita kulttuureja kohtaan Yhteisöllisyys Avoin, toisia arvostava ja luottamuksellinen tapa toimia OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

19 8 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi). Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Sen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutusohjelma valmentaa opiskelijaa liike-elämän asiantuntijatehtäviin. Opiskelija voi suunnata ammattiopintoja oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Koulutusohjelman ammatilliset ydinosaamisalueet ovat johtaminen ja yrittäjyys, markkinointi, taloushallinto ja rahoitus. Opinnot muodostuvat perusopinnoista (60 op), ammattiopinnoista (90 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Opinnot jakaantuvat edelleen opintokokonaisuuksiin ja opintojaksoihin. Opiskelija suorittaa vuoden aikana keskimäärin 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tunnin työmäärää. 8.1 Tavoitteet Opiskelun yleistavoitteet on esitetty tutkintosäännössä Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen liiketalouden tietämys. Lisäksi opinnot mahdollistavat liiketalouden ammatillisen osaamisen syventämisen. Opinnot sisältävät liiketalouden alan käsitteistön ja teoreettiset perusteet. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle käytännölliset valmiudet liiketalouden alan ammatteihin sekä valmiudet työelämää kehittävään liiketalouden alan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Opinnoissa korostuvat liiketalouden ammatillisten valmiuksien lisäksi myös viestintä- ja kielitaito, yhteistyötaidot sekä ongelmanratkaisukyky. Opetussuunnitelma ja sen sisältämät opintojaksot on jaettu ydinainekseen ja sitä täydentävään tietämykseen. Ydinaineksella tarkoitetaan sitä keskeistä tietoa ja taitoa, joka opiskelijan tulisi hallita. Täydentävä tietämys käsittää ydinainesta tukevia osa-alueita, joiden hallitseminen vahvistaa kyseessä olevaa osaamista. Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös kansainvälisiin opintoihin ja harjoitteluun. Liiketalouden koulutusohjelman suorittanut henkilö voi toimia yrittäjänä sekä erilaisissa liikeelämän asiantuntijatehtävissä. Hänen toimenkuvaansa voi kuulua myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kansainvälisistä toiminnoista hänelle soveltuvat markkinointi-, talous- sekä vienti- ja tuontitehtävät. 8.2 Koulutusohjelman rakenne 1. Perusopinnot Perusopinnot johdattavat opiskelijan ammattikorkeakouluopintoihin ja luovat pohjan henkilökohtaiselle opiskelu- ja urasuunnitelmalle (HOPS) sekä ammattiopinnoille. Opintojen tavoitteena on ohjata opiskelijaa liiketaloudelliseen ajatteluun globaalin toimintaympäristön, yrityksen ja yksilön näkökulmasta. Perusopinnoissa hankitaan mm. ammatilliset perusvalmiudet ja perehdytään henkilökohtaiseen opiskelu- ja urasuunnitelmaan, tietotekniikkaan sekä talousmatematiikan perusmenetelmiin. Viestintä- ja kieliopinnoissa opiskelija valmentautuu yritysviestinnän tilanteisiin sekä perehtyy myös liiketoiminnan vieraskieliseen sanastoon ja alan ammattiteksteihin. Yrityksen toimintaympäristöt opinnoissa tutustutaan liiketoiminnan globaaliin toimintaympäristöön, yhteiskunnan oikeudellisiin rakenteisiin sekä kansantaloudelliseen ajatteluun ja käsitteistöön. Liiketaloudellisissa perusopinnoissa opiskelija perehtyy liiketaloudelliseen ajatteluun ja yrittäjyyteen. Opiskelija hallitsee markkinoinnin, taloushallinnon ja rahoituksen perusteet. 2. Ammattiopinnot Koulutusohjelman ammattiopinnot muodostuvat kolmen eri tason ammattiopinnoista (taso 1, taso 2 ja taso 3). Ammattiopintojen laajuus tutkinnossa on 90 opintopistettä. Opiskelija voi suunnata valinnoillaan ammattiopintojen sisältöä. Kaikille yhteisten perusopintojen laajuus on OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

20 60 opintopistettä. Kaikkien opiskelijoiden on sisällytettävä omaan opiskelusuunnitelmaansa vähintään 5 opintopistettä kolmannen tason (taso 3) ammattiopintoja. Opiskelijan on myös sisällytettävä kieliopintoja vähintään 29 opintopistettä opiskelusuunnitelmaan. Ensimmäisen tason ammattiopinnot (taso 1) koostuvat kaikille pakollisten opintojen lisäksi johtamisen ja yrittäjyyden opinnoista, taloushallinnon ja rahoituksen opinnoista, markkinoinnin opinnoista sekä muista ammattiopinnoista kuten juridisista opinnoista, matemaattisista ja tietoteknisistä opinnoista sekä viestintäopinnoista. Nämä opinnot luovat perustan ammatillisten opintojen syventämiselle. Toisen (taso 2) ja kolmannen tason ammattiopinnot (taso 3) mahdollistavat opintojen syventämisen ammatillisella osaamisalueella. Ammattiopinnot muodostuvat kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen, asiakassuhteen ja asiakkuuksien hallintaan sekä innovatiivisiin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvistä opintokokonaisuuksista. Opintomoduleissa opiskellaan niin kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin kuin taloushallinnon ammatillisia sisältöjä. Ammattiopintoihin sisältyvät seuraavat opintomodulit: Yrityksen liiketoiminta, yrityksen viestintä, organisaatiokäyttäytyminen, International Business Management, asiakaslähtöinen liiketoiminta, lisäarvoa asiakkuuksista, asiakkuuksien johtaminen, International Business, uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävä kehitys, liiketoiminnan kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä, tuote ja elinkaari, logistiset toiminnot sekä tuotekehitys ja tuotannonsuunnittelu. Ammattiopinnot muodostuvat sekä pakollisista että valinnaisista opintokokonaisuuksista. Lisäksi ammattiopintoihin sisältyy englannin kielellä toteutuvia ammattiopintoja. 3. Kieliopinnot Monipuolinen kielitaito on työelämässä valttikortti. Kieltenopetuksen tavoitteena on toimiva kielitaito työelämän erilaisissa viestintätilanteissa. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus syventää jo aiemmin opiskeltujen kielten hallintaa ja aloittaa myös kokonaan uuden kielen opiskelu. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat työelämän tarpeet ja opiskelijan tulevat työtehtävät sekä niihin liittyvät asiakaspalvelutilanteet. Opiskelussa korostuukin suullisen kielitaidon merkitys. Kaikkien kielten opinnot sisältävät myös kirjallisia osioita, jotka koostuvat esim. alan ammattitekstien tarkastelusta sekä liikekirjeiden, kirjoitelmien ja referaattien laatimisesta. Pakollisissa kieliopinnoissa opiskelija perehtyy oman ammattialansa peruskäsitteistöön ja kielenkäyttöön sekä tutustuu myös kulttuuritietouteen ja maantuntemukseen sekä viestintään. Kaikille yhteiset englannin ja ruotsin opintojaksot ovat sisällöiltään yhteneväiset ammattikorkeakoulujen valtakunnallisten oppisisältösuositusten kanssa. Ammattiopintoihin sisältyvissä kieliopinnoissa opiskelija syventää viestintätaitojaan ja vahvistaa ammatillista kielitaitoaan sekä perehtyy kulttuuritietouteen ja maantuntemukseen. Tutkintoon kuuluu kussakin koulutusohjelmassa pakolliset ruotsin kielen ja viestinnän opintojaksot: - liiketalouden koulutusohjelmassa Svenska i affärslivet - International Business Svenska i affärslivet Näillä opintojaksoilla arvioidaan suullinen ja kirjallinen osaaminen erikseen; opintojaksoarvosana muodostuu niiden keskiarvon perusteella. Suorittamalla koulutusohjelmansa ruotsin kielen pakolliset opintojaksot hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003, 6 ). Tutkintotodistuksessa toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito merkitään erikseen. Tämä arviointi perustuu pakollisten opintojaksojen suullisten ja kirjallisten arvosanojen keskiarvoon siten, että 4 ja 5 tarkoittavat tutkintotodistuksessa hyvää ja 1, 2 ja 3 tyydyttävää taitoa. Peruskursseista eli alkeista alkavien vieraiden kielten opintojen rungon muodostavat yleiskielen sanasto ja rakenteet sekä niiden vahvistaminen. Tähän runkoon lisätään ammattikieltä ja - sanastoa. Jotta uuden kielen opiskelusta olisi ammatillisestikin hyötyä, olisi alkeista aloitettua kieltä hyvä opiskella ammattikielen kursseihin saakka. OPINTO-OPAS GUIDE BOOK

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot