Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla"

Transkriptio

1 Tämän oppaan on tuottanut ErgoWood-projekti ja opas on räätälöity urakoitsijoiden tarpeisiin COMFOR-projektissa. Projektien rahoitukseen on osallistunut EUROOPAN KOMISSIO.. Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla - viisivaiheinen ohjelma urakoitsijayrityksille Toimittaneet: Uudelleentoimitus: Kuvitus: Copyright: Suomenkielinen toteutus: Sten Gellerstedt, Sveriges lantbruksuniversitet Ewa Lidén, delo Organisationsberatung, Saksa Folke Bohlin, Sveriges lantbruksuniversitet Barrie Hudson, Hudson Consulting, Britannia Ewa Lidén, delo Organisationsberatung, Saksa Abbonland Illustration ja Hans Fryk Sveriges lantbruksuniversitet Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

2 Onko se maksaa? Sivu 2 Työkunnon kohentaminen "Tietenkin tilanteeni saattaa parantua. Täytyy vain tehdä kovemmin työtä. Mutta ei minusta enää paljon saa irti, ja elääkin pitäisi" (hakkuukonetyöntekijän kommentti). Terveyttä, työkykyä ja tuottavuutta on pidetty erillisinä asioina liian kauan. Nähtäessä yhteys niiden välillä, työn organisointi saattaa olla parempi ratkaisu kuin työtahdin kiristäminen. COMFOR tarjoaa menetelmän, jonka avulla voidaan tunnistaa työntekijän työkyvyn tai motivaation heikkeneminen ajoissa. Tämä auttaa välttämään kuluja. Urakoitsijoille, jotka käyttävät metsätyökoneita Tämä opas tarjoaa ohjausta yrityksellesi ja työntekijöillesi siitä, kuinka parantaa ja ylläpitää terveyttä, turvallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on motivoida aloittamaan kohennusprosessi yrityksessäsi antamalla ideoita, joita voit soveltaa oman yrityksesi tilanteeseen. Ohjeissa kuvataan kohennusprosessi viidessä eri vaiheessa. Lisäksi viitataan hyödyllisiin työkaluihin, jotka on erityisesti räätälöity urakoitsijayritysten tarpeisiin. Englanninkieliset työkalut voi ladata verkko-osoitteesta COMFOR. Keskity inhimilliseen tekijään ihmiseen, tärkeimpään tuloksentekijääsi! Terveys tekee tulosta Kulut eivät aina ole näkyviä. Työntekijöiden oirehtiessa he ovat vähemmän tuotteliaita, saattavat joutua sairaslomalle sairauden pahenemisen vuoksi, ja pahimmassa tapauksessa joutuvat vaihtamaan alaa. Alla kuvatuissa tilanteissa voidaan arvioida seuraavia menetyksiä tuotannossa: 1. Työntekijä sairaana töissä, esimerkiksi 10 prosenttia alentunut työkyky jopa 21 päivää menetettyä tuotantoa vuodessa 2. Työntekijä sairaslomalla ilman sijaista, minkä vuoksi koneet seisovat tuotannon menetys kyseiseltä ajalta vähennettynä muuttuvilla kuluilla. 3. Pitkäkestoisen sairasloman yhteydessä saatetaan joutua palkkaamaan ja perehdyttämään uusi työntekijä. Hakkuukoneen käyttäjältä menee noin vuosi täyden työtehon saavuttamiseen jopa kolmen kuukauden tuotannon menetys.

3 Viisi askelta Sivu 3 Viisi askelta työkunnon parempaan hallinnoimiseen Viisi vaiheet voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Kehitä selkeitä käytäntöjä ja rutiineja. Kehitä työoloja ja rutiineja koskeva toimintatapamalli hallinnoidaksesi inhimillisiä tekijöitä. Kirjoita toimintatavat ylös, koska näin ne ovat paremmin hallittavissasi. Keskustele toimintatavoista säännöllisesti työntekijöidesi kanssa. 2. Arvioi riskit. Havaitessasi työsuoritusten heikentymistä, sairastelua, onnettomuuksia, tai muita vakavia tilanteita yritä löytää näitä aiheuttavat tekijät. Suorita arvio terveysriskeistä, kun suunnittelet suurempia muutoksia yrityksen toimintaan, tai jos työhön voidaan olettaa sisältyvän riskejä. Keskustele tuloksista yrityksessäsi. 3. Etsi ratkaisuja. Ota työntekijäsi mukaan kehittämään ratkaisuja. Ota huomioon, että ihmiset vastaanottavat ja hyväksyvät eri tavoin muutoksia ja parannustoimenpiteitä. Laita määritellyt toimenpiteet tärkeysjärjestykseen. 4. Toteuta. Sovi toimenpiteistä ja toteuta ne. Tee suunnitelma toimenpiteistä, joita ei voida heti toteuttaa ja määrittele suunnitelmassa tarkka toteutusaikataulu, tärkeysjärjestys ja vastuuhenkilöt. Tee budjetti jokaiselle toimenpiteelle. 5. Järjestä seuranta. Tarkkaile toteutuneiden toimenpiteiden tuloksia ja toimintasuunnitelmasi toteutumista. Käytä avainindikaattoreita, jotka näyttävät tulokset tai lisätoimien tarpeen, esimerkiksi tarve määritellä rutiinit uudelleen. Sen jälkeen sivulla viisi vaihetta on kuvattu yksityiskohtaisemmin.

4 Toimintatapamalli ja rutiinit Sivu 4 1. Toimintatapamalli ja rutiinit Työilmapiirin kehittämiseen käyttämäsi aika voi tuottaa huomattavia etuja ja parantaa yrityksesi tulosta. Hyvillä työololla saavutat hyvän maineen ja yrityksesi nähdään luotettavana yhteistyökumppanina. Pätevien työntekijöiden rekrytointi ja pysyminen yrityksesi palkkalistoilla helpottuu. Toimintatapamalli Toimintamalli ilmaisee yrityksesi tahdon. Tee siitä käytännönläheinen ja helposti ymmärrettävä. Aloita työpaikan riskeistä. Mieti sitten työvuoroja ja aikatauluja. Toimintatapamalliin kuuluu myös työntekijöiden valmennus työskentelyyn eri koneilla ja maastossa, niin että työrutiineja voitaisiin vuorotella, sekä työkoneiden pito kunnossa ja ajan tasalla. Rutiinit Rutiineista tulisi ilmetä, ketä varten, koska, kuinka ja kuka työilmapiiriä kehitetään. Hyödynnä olemassa olevia käytäntöjä ja yritä määritellä avaintekijöitä, joiden avulla voidaan tunnistaa sairauden, motivaation puutoksen tai heikentyneen työkyvyn ensimerkit. Voit käyttää hyväksesi tietoja palkanmaksusta, sairaslomista, työmaatarkastuksista ja koneiden huollosta. Keskustele tuloksista säännöllisissä kokouksissa. Muutoksen indikaattorit Voit seurata työntekijöiden työsuorituksia valvomalla: hakkuutulosta koneiden tyhjillään seisomista polttoaineen kulutusta ja sitä tapahtuuko työvuoron taiviikon lopulla enemmän virheitä Nämä keskeiset indikaattorit heijastavat työntekijöiden työkykyä, joka on riippuvainen heidän hyvinvoinnistaan ja motivaatiostaan. Seuraavat tekijät heijastavat suoremmin heidän terveyttään: Niska-hartiaseudun jäykkyys, kipu ja särky; kasvava väsymys päivän lopussa tai loppuviikosta; ja unihäiriöt, päänsärky, vatsavaivat ja kivut. Arvioi tietoja viikoittain, kuukausittain, tai miten yrityksesi toimintaan parhaiten sopii. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista Kuinka työntekijöiden terveydentila vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Kuinka yrityksesi suhtautuu työntekijöiden sairauden varoitusmerkkeihin? Mitä tekijöitä halutaan seurata? Voidaanko ne muuttaa avainindikaattoreiksi? Onko työ organisoitu hyvin ja vastuualueet jaettu selkeästi? Ollaanko mietitty kuinka työntekijöitä palkitaan työn hyvästä laadusta ja turvallisesta toiminnasta työpaikalla? Onko sinulla keinot seurata rutiinien ja päätösten toteutumista?

5 Arvioi riskit Sivu 5 2. Arvioi riskit Mikä metsäkoneen käytössä viehättää? Onko se uusin teknologia, korkea tuottavuus, vai työskentely mukavassa tiimissä samanhenkisten työtovereiden kanssa? Aikapaineet, onnettomuudet ja sairastelu voivat kuitenkin pilata työn nautinnon. Erityisiä metsäkoneisiin liittyviä vaaroja ovat seuraavat: Pitkät koneenkäyttöajat paikoillaan istuvassa asennossa yksitoikkoisine, toistuvine käsien, käsivarsien ja pään liikkeineen; jatkuva varuillaanolo; koko vartaloon kohdistuva tärinä ja törmäysliikkeet; sekä kalteva istuma-asento. Yksintyöskentely, vuorotyö ja tuotantopaineet lisäävät näitä vaaroja. Riskit kasvavat myös, jos ohjeet ovat epäselvät, tai jos laitteisto on puutteellista tai huonossa kunnossa. Kuinka luokitella terveys- ja turvallisuusriskit? Ilmaise ja määrittele riskit yhteistyönä yrityksessäsi. Keskustele riskeistä säännöllisissä kokouksissa. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi valaisimien puhdistuksessa käytettävien kahvojen puuttuminen tai fyysinen kipu (esim. ainainen niskakipu) tuloksena koneiden huoltamattomuudesta. Luokittele kiireellisyys seuraavasti: Vihreä: Riski on mitätön. Keltainen: Riskiin tulee puuttua kohtuullisen pian. Punainen: Riski vaatii välittömiä toimia. Käytä toimintatapamallia tärkeysjärjestyksen luomisessa. Jos terveysasioita on vaikea arvioida tai jos yrityksessä esiintyy toistuvia ongelmia, ole yhteydessä omaan työterveyshuoltoon. Kirjaa tulokset ylös. Riskiarviosi voi paljastaa pitkäaikaisia epäkohtia, joita ei ole korjattu. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista: Onko työntekijöilläsi terveysongelmia tai muista oireita, esimerkiksi yliväsymystä tai unihäiriöitä? Miten työhön liittyviä riskejä aiotaan tutkia yrityksessäsi? Mihin tilanteisiin ja työtehtäviin liittyy suurimmat riskit? Organisoidaanko työt tehokkaasti kiinnittäen huomiota työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn? Onko sairauden ja heikentyneen työkyvyn vaikutukset arvioitu? Ovatko koneet ja laitteet standardien mukaiset terveyteen vaikuttavien tekijöiden suhteen? Täyttävätkö työkoneet vaaditut ergonomiset standardit?

6 Etsi ratkaisuja Sivu 6 3. Etsi ratkaisuja Ratkaisujen löytäminen on kaikkien tehtävä; sinun esimiehenä, työntekijöidesi, ja joissain tapauksissa jopa asiakkaidesi. Yritä viestiä avoimesti, yksinkertaisesti ja suoraan. In Ratkaisujen löytämiseksi tarvitset yleensä erilaisia toimenpiteitä. Näitä voivat olla tekniset (esim. uusi istuin), yksilölliset (esim. jatkokoulutus), työn organisaation (esim. työvuorojen uudelleenjärjestelyt), tai työnjohdon (esim. vastuualueiden uudelleenmäärittely) toimenpiteet. Etene rauhallisesti, sillä jos tässä vaiheessa kiirehditään, voidaan päätyä lääkitsemään oireita syiden sijasta. Keskity tulevaisuuteen, niin jopa ristiriitaiset tavoitteet saatetaan saada ratkaistuiksi.. Esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä: Pitkällä tähtäimellä työntekijän, joka oireilee työssään, täytyy työskennellä vähemmän koneen ohjaamossa ja tehdä muitakin työtehtäviä. Tärkeintä on aloittaa korjaavat toimenpiteet, kirjata muutokset ylös, ja seurata tuloksia. Näistä tehtävistä täytyy kuitenkin palkita riittävän hyvin. Mahdollisia toimenpiteitä ovat: Lyhyet tauot työssä ja lepotauot Asiantunteva arvio koneen käyttäjän työasennoista ja liikeradoista. Opastus työtekniikoissa, sisältäen oikeat työasennot. Metsäkoneessa työskenneltävien tuntien vähentäminen. Käytä hyväksesi ainutlaatuista oman alueesi tuntemusta. Ota yhteyttä metsänomistajiin ja puunostajiin ja selvitä, ovatko he kiinnostuneita uusista palveluista. Näin voidaan kehittää koneen käyttäjille monipuolisempia työtehtäviä. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista: Mitä yrityksesi voi tehdä työhön liittyvän sairastamisen vähentämiseksi? Voisiko työntekijöiden tehtävien laajentamisella olla edullisia vaikutuksia yleiseen työtehoon? Millaisia tehtäviä? Miten työteho paranisi? Onko työntekijöilläsi erityistaitoja, joita voidaan käyttää uusien liiketoimien kehittämisessä? Mitkä tehtävät sinun esimiehenä on välttämättä suoritettava henkilökohtaisesti? Minkä takia? Voitko delegoida osan tehtävistä? Onko työ organisoitu työntekijöiden yksilöllisten vaatimusten mukaan? Luotatteko toisiinne koneiden huollon ja muiden yhteisten tehtävien suhteen? Miten voitaisiin lisätä yhteisymmärrystä hakkuukoneiden, metsätraktoreiden ja juontokourakoneiden käyttäjien välillä? Pitäisikö koneiden käyttäjien keskittyä yhteen metsätyökoneeseen, eikä työskennellä muissa tehtävissä? Minkä takia? Lyhyellä vai pitkällä tähtäimellä? Onko tällä mahdollisia "kustannuksia"? Mikä on eri toimintatapojen kustannus ja hyöty lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä? Mitkä ovat välittömät ja välilliset kustannukset ja edut?

7 Toteuta Sivu 7 4. Toteuta Hyvät aikomukset kariutuvat usein, jos tarraudutaan vanhoihin tapoihin, ja jos toimenpiteitä ei hyväksytä tarpeellisina muutoksina. Toimintatapamalli edustaa yhteistä näkemystä tulevaisuudessa, jolloin toimenpiteillä saavutetaan todennäköisemmin halutut muutokset ja tulokset. Työntekijät tekevät hyvää työtä saadessaan aktiivisesti vaikuttaa työtehtäviin, työtapoihin ja työaikoihin. Tämä ei kuitenkaan riitä. Heidän täytyy saada tuntea olevansa osa samaa sosiaalista ryhmää sekä työtovereiden että esimiesten kanssa. Kirjaa toimenpiteet ylös Kirjaa ylös sovitut toimenpiteet. Aikatauluta myöhemmin toteutettavat toimenpiteet toimintasuunnitelmaan. Näin voit seurata tuloksia ja asioiden loppuunsaattaminen on todennäköisempää. Pidä kirjanpito yksinkertaisena. Merkitse siihen vain sovitut toimenpiteet ja erittele seuraavat asiat: 1. Toteutettava toimenpide. 2. Miksi toimenpide toteutetaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa. 3. Määritellyt avainindikaattorit (katso Askel 1). 4. Toimenpiteen aloitusajankohta, lopetusajankohta, seuranta ja osatavoitteille määritellyt saavuttamisajankohdat. 5. Kohdehenkilöt, vastuuhenkilöt ja ulkopuolinen apu, jos se on tarpeen. 6. Menettelyt ja toimenpiteet, jos aiottuja toimia ei suoriteta. 7. Toimenpiteen kustannukset ja rahoitus. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista: Mitkä ovat uudet vastuualueenne? Kuinka sovituista toimepiteistä pidetään kirjaa? Miten koko henkilökunta saadaan mukaan kehitysprosessiin? Miten ensimmäisistä toimenpiteistä päätetään? Kuinka eriävät tavoitteet sovitetaan yhteen yrityksessä (esimerkiksi koneiden käyttöaste vs. työajat)? Kuuntelevatko prosessin osapuolet todella toisiaan ja otetaanko kaikkien mielipiteet ja ehdotukset huomioon? Otatko kaikkien työntekijöiden mielipiteet huomioon tasapuolisesti? Onko viestintä yrityksessä avointa? Tarvitaanko ulkopuolista apua? Tarvitaanko viestintäkoulutusta?

8 Seuranta Sivu 8 5. Seuranta metsäkoneen käyttäjä oppii tuntemaan koneen toiminnan sen pitämästä äänestä. Samoin voivat työntekijäsi oppia tunnistamaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä puhumalla niistä ja kuuntelemalla toisiaan. Saattaa olla selkeät syyt, miksi sovittua toimenpidettä ei toteuteta tai miksi haluttuja tuloksia ei saavuteta. Ilman seurantaa samoja virheitä toistetaan yhä uudelleen. Askeleen 1 yhteydessä tuotiin esiin indikaattorit, joiden avulla voidaan seurata terveyttä ja toimintakykyä. Terveysindikaattoreiden avulla voidaan mitata, ohjata ja ottaa oppia tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Jotta nähdään miten terveysindikaattorit muuttuvat, ne täytyy tarkastaa vähintään kolmesti. Jos indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä tapahtuneen: Jatka prosessia asioiden kohentamiseksi entisestään! Jos indikaattorit osoittavat olematonta tai kielteistä kehitystä tapahtuneen: Löydä syyt, etsi uusia ratkaisuja ja osoita uusi tärkeysjärjestys ja tehtävät. Jos tarpeen, muuta käytössä olevia rutiineja. esimerkki Toimenpiteen seuranta paljasti, että kaksi neljästä työntekijästä harjoitteli säännöllisesti kuntokeskuksessa, niin kuin oltiin sovittu. Toinen työntekijä kärsi ennen kovasta väsymyksestä ja raportoi parannusta tilanteessa. Ei muita muutoksia havaittiin. Oliko toimenpide onnistunut? Vähemmän väsyneen työntekijän mielestä oli. Myös urkoitsijan mielestä oli. Kohentunut kunto tuottaa paremman työsuorituksen varsin alhaisin kustannuksin (kuntosali jäsenkortti). Onnistumisen aste tässä esimerkissä riippuu näkökannasta. Jos avainindikaattori oli "vapaa-ajallaan vähemmän väsynyt työntekijä", parannus on selvä. Jos avainindikaattori oli "sairastelun minimointi", toimenpide ei ole vielä osoittautunut onnistuneeksi. Seurantaa tulee tällöin jatkaa ja ryhtyä yrityksen toimenpidemallin mukaisiin uusiin toimiin. Työryhmässä kannattaa keskustella seuraavista aiheista Mihin toimiin on ryhdytty ja miksi? Onko toimenpiteellä saavutettu aiottuja tuloksia? Jos ei ole, niin miksi? Onko toimenpiteellä ollut vaikutuksia työntekijöiden työsuorituksiin? Mikä koettiin myönteiseksi? Mikä koettiin kielteiseksi? Onko toimenpiteellä ollut jotain muita vaikutuksia, hyviä tai huonoja? Mitä opittiin? Miten voidaan varmistaa, että kokemusta käytetään hyväksi? Olivatko resurssit riittävät (raha, tieto, aika, työvoima)? Mikä on seuraava parannusaskel? Tarvitseeko työrutiineita muuttaa?

9 Työkaluja Sivu 9 Työkaluja, jotka on räätälöity urakoitsijoiden tarpeisiin ENFE-verkkosivuilta (www.enfe.net COMFOR) voit ladata useita työkaluja ilmaiseksi. Nämä työkalut perustuvat osaksi ErgoWood-projektissa kehitettyihin työkaluihin, osaksi muihin kansallisiin työkaluihin ja osin COMFOR-projektissa kehitettyihin työkaluihin. COMFOR on metsäurakoitsijoille kehitetty projekti - ja sitä vetävät metsäurakoitsijat. Työkaluja ovat kokeilleet ja testanneet kymmenen urakoitsijaa kymmenessä eri maassa. Kaikkia työkaluja voidaan käyttää haluttaessa itsenäisesti. Osa työkaluista on.pdf-, toiset Excel-formaatissa. Näiden työkalujen käyttämiseen tarvitaan tietokoneen peruskäyttötaitoa. Yleisiä suosituksia työkalujen käyttöön: 1. Osoita joko yksi vastuuhenkilö tai vastuuryhmä. 2. Tulosta tarvittava määrä kappaleita tai lataa sähköiset versiot tietokoneille. 3. Kerää kaikki asianomaiset koneen käyttäjät/ työntekijät yhteen. Selitä, miksi tiettyä työkalua käytetään ja sovi heidän kanssaan käytöstä. 4. Keskustele ja päätä, mitä tietoja kerätään, millä tavoin, ja kuinka ne kirjataan ylös ja analysoidaan. 5. Sovi yhdessä, milloin tulokset esitellään ja milloin niistä keskustellaan. Lista työkaluista (tiedostotyyppi suluissa) Työkalu 1: Terveys- & toimintakykyarvio (.pdf) Työkalu 2: Kustannus- & hyötyarvio (.xls) Työkalu 3: WORX for SMEs (.xls), sisältää kyselylomakkeen (.doc) Työkalu 4: Taitoarvio (urakoitsija) (.xls) Työkalu 5: Taitoarvio (koneen käyttäjä) (.xls) Työkalu 6: Ergo-Check (.pdf) Työkalu 7: Istuma asentotarkastus (.pdf) Jotta kuvaus erilaisia välineitä ja vapaasti ladattavissa osoitteessa: COMFOR

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa Markku Seuri 16.3.2016 Miksi arvioida sisäilman taloudellisia vaikutuksia? Yleisellä tasolla tiedämme sisäilman vaikuttavan tuottavuuteen Yksittäisessä

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Tästä aion puhua Mitä on työssä selviytymisen tuki?

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 27.5.13 KPMartimo 0 Työterveys, vaikuttavuus ja tuotannon menetykset Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja, johtava ylilääkäri 27.5.13 KPMartimo 1 Esityksen sisältö Mitä työterveyshuolto

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA

FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA OSA II PAIKANNUSJÄRJESTELMÄN HANKINTAOPAS Naulakatu 3 03 231 0000 33100 Tampere www.paikannin.com 1 SISÄLLYSLUETTELO Paikannusjärjestelmän hankintaoppaan missio... 2 Lukijalle...

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? Sipi Korkatti

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee?  Sipi Korkatti 1 Onnistunut hanke Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? 2 Miksi seura on uuden tilanteen edessä? Jäseniltä / sidosryhmiltä / kumppaneilta on noussut tarve Halutaan kehittää uusia toimintamuotoja

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot