Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla"

Transkriptio

1 Tämän oppaan on tuottanut ErgoWood-projekti ja opas on räätälöity urakoitsijoiden tarpeisiin COMFOR-projektissa. Projektien rahoitukseen on osallistunut EUROOPAN KOMISSIO.. Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla - viisivaiheinen ohjelma urakoitsijayrityksille Toimittaneet: Uudelleentoimitus: Kuvitus: Copyright: Suomenkielinen toteutus: Sten Gellerstedt, Sveriges lantbruksuniversitet Ewa Lidén, delo Organisationsberatung, Saksa Folke Bohlin, Sveriges lantbruksuniversitet Barrie Hudson, Hudson Consulting, Britannia Ewa Lidén, delo Organisationsberatung, Saksa Abbonland Illustration ja Hans Fryk Sveriges lantbruksuniversitet Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

2 Onko se maksaa? Sivu 2 Työkunnon kohentaminen "Tietenkin tilanteeni saattaa parantua. Täytyy vain tehdä kovemmin työtä. Mutta ei minusta enää paljon saa irti, ja elääkin pitäisi" (hakkuukonetyöntekijän kommentti). Terveyttä, työkykyä ja tuottavuutta on pidetty erillisinä asioina liian kauan. Nähtäessä yhteys niiden välillä, työn organisointi saattaa olla parempi ratkaisu kuin työtahdin kiristäminen. COMFOR tarjoaa menetelmän, jonka avulla voidaan tunnistaa työntekijän työkyvyn tai motivaation heikkeneminen ajoissa. Tämä auttaa välttämään kuluja. Urakoitsijoille, jotka käyttävät metsätyökoneita Tämä opas tarjoaa ohjausta yrityksellesi ja työntekijöillesi siitä, kuinka parantaa ja ylläpitää terveyttä, turvallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on motivoida aloittamaan kohennusprosessi yrityksessäsi antamalla ideoita, joita voit soveltaa oman yrityksesi tilanteeseen. Ohjeissa kuvataan kohennusprosessi viidessä eri vaiheessa. Lisäksi viitataan hyödyllisiin työkaluihin, jotka on erityisesti räätälöity urakoitsijayritysten tarpeisiin. Englanninkieliset työkalut voi ladata verkko-osoitteesta COMFOR. Keskity inhimilliseen tekijään ihmiseen, tärkeimpään tuloksentekijääsi! Terveys tekee tulosta Kulut eivät aina ole näkyviä. Työntekijöiden oirehtiessa he ovat vähemmän tuotteliaita, saattavat joutua sairaslomalle sairauden pahenemisen vuoksi, ja pahimmassa tapauksessa joutuvat vaihtamaan alaa. Alla kuvatuissa tilanteissa voidaan arvioida seuraavia menetyksiä tuotannossa: 1. Työntekijä sairaana töissä, esimerkiksi 10 prosenttia alentunut työkyky jopa 21 päivää menetettyä tuotantoa vuodessa 2. Työntekijä sairaslomalla ilman sijaista, minkä vuoksi koneet seisovat tuotannon menetys kyseiseltä ajalta vähennettynä muuttuvilla kuluilla. 3. Pitkäkestoisen sairasloman yhteydessä saatetaan joutua palkkaamaan ja perehdyttämään uusi työntekijä. Hakkuukoneen käyttäjältä menee noin vuosi täyden työtehon saavuttamiseen jopa kolmen kuukauden tuotannon menetys.

3 Viisi askelta Sivu 3 Viisi askelta työkunnon parempaan hallinnoimiseen Viisi vaiheet voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Kehitä selkeitä käytäntöjä ja rutiineja. Kehitä työoloja ja rutiineja koskeva toimintatapamalli hallinnoidaksesi inhimillisiä tekijöitä. Kirjoita toimintatavat ylös, koska näin ne ovat paremmin hallittavissasi. Keskustele toimintatavoista säännöllisesti työntekijöidesi kanssa. 2. Arvioi riskit. Havaitessasi työsuoritusten heikentymistä, sairastelua, onnettomuuksia, tai muita vakavia tilanteita yritä löytää näitä aiheuttavat tekijät. Suorita arvio terveysriskeistä, kun suunnittelet suurempia muutoksia yrityksen toimintaan, tai jos työhön voidaan olettaa sisältyvän riskejä. Keskustele tuloksista yrityksessäsi. 3. Etsi ratkaisuja. Ota työntekijäsi mukaan kehittämään ratkaisuja. Ota huomioon, että ihmiset vastaanottavat ja hyväksyvät eri tavoin muutoksia ja parannustoimenpiteitä. Laita määritellyt toimenpiteet tärkeysjärjestykseen. 4. Toteuta. Sovi toimenpiteistä ja toteuta ne. Tee suunnitelma toimenpiteistä, joita ei voida heti toteuttaa ja määrittele suunnitelmassa tarkka toteutusaikataulu, tärkeysjärjestys ja vastuuhenkilöt. Tee budjetti jokaiselle toimenpiteelle. 5. Järjestä seuranta. Tarkkaile toteutuneiden toimenpiteiden tuloksia ja toimintasuunnitelmasi toteutumista. Käytä avainindikaattoreita, jotka näyttävät tulokset tai lisätoimien tarpeen, esimerkiksi tarve määritellä rutiinit uudelleen. Sen jälkeen sivulla viisi vaihetta on kuvattu yksityiskohtaisemmin.

4 Toimintatapamalli ja rutiinit Sivu 4 1. Toimintatapamalli ja rutiinit Työilmapiirin kehittämiseen käyttämäsi aika voi tuottaa huomattavia etuja ja parantaa yrityksesi tulosta. Hyvillä työololla saavutat hyvän maineen ja yrityksesi nähdään luotettavana yhteistyökumppanina. Pätevien työntekijöiden rekrytointi ja pysyminen yrityksesi palkkalistoilla helpottuu. Toimintatapamalli Toimintamalli ilmaisee yrityksesi tahdon. Tee siitä käytännönläheinen ja helposti ymmärrettävä. Aloita työpaikan riskeistä. Mieti sitten työvuoroja ja aikatauluja. Toimintatapamalliin kuuluu myös työntekijöiden valmennus työskentelyyn eri koneilla ja maastossa, niin että työrutiineja voitaisiin vuorotella, sekä työkoneiden pito kunnossa ja ajan tasalla. Rutiinit Rutiineista tulisi ilmetä, ketä varten, koska, kuinka ja kuka työilmapiiriä kehitetään. Hyödynnä olemassa olevia käytäntöjä ja yritä määritellä avaintekijöitä, joiden avulla voidaan tunnistaa sairauden, motivaation puutoksen tai heikentyneen työkyvyn ensimerkit. Voit käyttää hyväksesi tietoja palkanmaksusta, sairaslomista, työmaatarkastuksista ja koneiden huollosta. Keskustele tuloksista säännöllisissä kokouksissa. Muutoksen indikaattorit Voit seurata työntekijöiden työsuorituksia valvomalla: hakkuutulosta koneiden tyhjillään seisomista polttoaineen kulutusta ja sitä tapahtuuko työvuoron taiviikon lopulla enemmän virheitä Nämä keskeiset indikaattorit heijastavat työntekijöiden työkykyä, joka on riippuvainen heidän hyvinvoinnistaan ja motivaatiostaan. Seuraavat tekijät heijastavat suoremmin heidän terveyttään: Niska-hartiaseudun jäykkyys, kipu ja särky; kasvava väsymys päivän lopussa tai loppuviikosta; ja unihäiriöt, päänsärky, vatsavaivat ja kivut. Arvioi tietoja viikoittain, kuukausittain, tai miten yrityksesi toimintaan parhaiten sopii. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista Kuinka työntekijöiden terveydentila vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Kuinka yrityksesi suhtautuu työntekijöiden sairauden varoitusmerkkeihin? Mitä tekijöitä halutaan seurata? Voidaanko ne muuttaa avainindikaattoreiksi? Onko työ organisoitu hyvin ja vastuualueet jaettu selkeästi? Ollaanko mietitty kuinka työntekijöitä palkitaan työn hyvästä laadusta ja turvallisesta toiminnasta työpaikalla? Onko sinulla keinot seurata rutiinien ja päätösten toteutumista?

5 Arvioi riskit Sivu 5 2. Arvioi riskit Mikä metsäkoneen käytössä viehättää? Onko se uusin teknologia, korkea tuottavuus, vai työskentely mukavassa tiimissä samanhenkisten työtovereiden kanssa? Aikapaineet, onnettomuudet ja sairastelu voivat kuitenkin pilata työn nautinnon. Erityisiä metsäkoneisiin liittyviä vaaroja ovat seuraavat: Pitkät koneenkäyttöajat paikoillaan istuvassa asennossa yksitoikkoisine, toistuvine käsien, käsivarsien ja pään liikkeineen; jatkuva varuillaanolo; koko vartaloon kohdistuva tärinä ja törmäysliikkeet; sekä kalteva istuma-asento. Yksintyöskentely, vuorotyö ja tuotantopaineet lisäävät näitä vaaroja. Riskit kasvavat myös, jos ohjeet ovat epäselvät, tai jos laitteisto on puutteellista tai huonossa kunnossa. Kuinka luokitella terveys- ja turvallisuusriskit? Ilmaise ja määrittele riskit yhteistyönä yrityksessäsi. Keskustele riskeistä säännöllisissä kokouksissa. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi valaisimien puhdistuksessa käytettävien kahvojen puuttuminen tai fyysinen kipu (esim. ainainen niskakipu) tuloksena koneiden huoltamattomuudesta. Luokittele kiireellisyys seuraavasti: Vihreä: Riski on mitätön. Keltainen: Riskiin tulee puuttua kohtuullisen pian. Punainen: Riski vaatii välittömiä toimia. Käytä toimintatapamallia tärkeysjärjestyksen luomisessa. Jos terveysasioita on vaikea arvioida tai jos yrityksessä esiintyy toistuvia ongelmia, ole yhteydessä omaan työterveyshuoltoon. Kirjaa tulokset ylös. Riskiarviosi voi paljastaa pitkäaikaisia epäkohtia, joita ei ole korjattu. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista: Onko työntekijöilläsi terveysongelmia tai muista oireita, esimerkiksi yliväsymystä tai unihäiriöitä? Miten työhön liittyviä riskejä aiotaan tutkia yrityksessäsi? Mihin tilanteisiin ja työtehtäviin liittyy suurimmat riskit? Organisoidaanko työt tehokkaasti kiinnittäen huomiota työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn? Onko sairauden ja heikentyneen työkyvyn vaikutukset arvioitu? Ovatko koneet ja laitteet standardien mukaiset terveyteen vaikuttavien tekijöiden suhteen? Täyttävätkö työkoneet vaaditut ergonomiset standardit?

6 Etsi ratkaisuja Sivu 6 3. Etsi ratkaisuja Ratkaisujen löytäminen on kaikkien tehtävä; sinun esimiehenä, työntekijöidesi, ja joissain tapauksissa jopa asiakkaidesi. Yritä viestiä avoimesti, yksinkertaisesti ja suoraan. In Ratkaisujen löytämiseksi tarvitset yleensä erilaisia toimenpiteitä. Näitä voivat olla tekniset (esim. uusi istuin), yksilölliset (esim. jatkokoulutus), työn organisaation (esim. työvuorojen uudelleenjärjestelyt), tai työnjohdon (esim. vastuualueiden uudelleenmäärittely) toimenpiteet. Etene rauhallisesti, sillä jos tässä vaiheessa kiirehditään, voidaan päätyä lääkitsemään oireita syiden sijasta. Keskity tulevaisuuteen, niin jopa ristiriitaiset tavoitteet saatetaan saada ratkaistuiksi.. Esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä: Pitkällä tähtäimellä työntekijän, joka oireilee työssään, täytyy työskennellä vähemmän koneen ohjaamossa ja tehdä muitakin työtehtäviä. Tärkeintä on aloittaa korjaavat toimenpiteet, kirjata muutokset ylös, ja seurata tuloksia. Näistä tehtävistä täytyy kuitenkin palkita riittävän hyvin. Mahdollisia toimenpiteitä ovat: Lyhyet tauot työssä ja lepotauot Asiantunteva arvio koneen käyttäjän työasennoista ja liikeradoista. Opastus työtekniikoissa, sisältäen oikeat työasennot. Metsäkoneessa työskenneltävien tuntien vähentäminen. Käytä hyväksesi ainutlaatuista oman alueesi tuntemusta. Ota yhteyttä metsänomistajiin ja puunostajiin ja selvitä, ovatko he kiinnostuneita uusista palveluista. Näin voidaan kehittää koneen käyttäjille monipuolisempia työtehtäviä. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista: Mitä yrityksesi voi tehdä työhön liittyvän sairastamisen vähentämiseksi? Voisiko työntekijöiden tehtävien laajentamisella olla edullisia vaikutuksia yleiseen työtehoon? Millaisia tehtäviä? Miten työteho paranisi? Onko työntekijöilläsi erityistaitoja, joita voidaan käyttää uusien liiketoimien kehittämisessä? Mitkä tehtävät sinun esimiehenä on välttämättä suoritettava henkilökohtaisesti? Minkä takia? Voitko delegoida osan tehtävistä? Onko työ organisoitu työntekijöiden yksilöllisten vaatimusten mukaan? Luotatteko toisiinne koneiden huollon ja muiden yhteisten tehtävien suhteen? Miten voitaisiin lisätä yhteisymmärrystä hakkuukoneiden, metsätraktoreiden ja juontokourakoneiden käyttäjien välillä? Pitäisikö koneiden käyttäjien keskittyä yhteen metsätyökoneeseen, eikä työskennellä muissa tehtävissä? Minkä takia? Lyhyellä vai pitkällä tähtäimellä? Onko tällä mahdollisia "kustannuksia"? Mikä on eri toimintatapojen kustannus ja hyöty lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä? Mitkä ovat välittömät ja välilliset kustannukset ja edut?

7 Toteuta Sivu 7 4. Toteuta Hyvät aikomukset kariutuvat usein, jos tarraudutaan vanhoihin tapoihin, ja jos toimenpiteitä ei hyväksytä tarpeellisina muutoksina. Toimintatapamalli edustaa yhteistä näkemystä tulevaisuudessa, jolloin toimenpiteillä saavutetaan todennäköisemmin halutut muutokset ja tulokset. Työntekijät tekevät hyvää työtä saadessaan aktiivisesti vaikuttaa työtehtäviin, työtapoihin ja työaikoihin. Tämä ei kuitenkaan riitä. Heidän täytyy saada tuntea olevansa osa samaa sosiaalista ryhmää sekä työtovereiden että esimiesten kanssa. Kirjaa toimenpiteet ylös Kirjaa ylös sovitut toimenpiteet. Aikatauluta myöhemmin toteutettavat toimenpiteet toimintasuunnitelmaan. Näin voit seurata tuloksia ja asioiden loppuunsaattaminen on todennäköisempää. Pidä kirjanpito yksinkertaisena. Merkitse siihen vain sovitut toimenpiteet ja erittele seuraavat asiat: 1. Toteutettava toimenpide. 2. Miksi toimenpide toteutetaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa. 3. Määritellyt avainindikaattorit (katso Askel 1). 4. Toimenpiteen aloitusajankohta, lopetusajankohta, seuranta ja osatavoitteille määritellyt saavuttamisajankohdat. 5. Kohdehenkilöt, vastuuhenkilöt ja ulkopuolinen apu, jos se on tarpeen. 6. Menettelyt ja toimenpiteet, jos aiottuja toimia ei suoriteta. 7. Toimenpiteen kustannukset ja rahoitus. Yrityksessäsi kannattaa keskustella seuraavista aiheista: Mitkä ovat uudet vastuualueenne? Kuinka sovituista toimepiteistä pidetään kirjaa? Miten koko henkilökunta saadaan mukaan kehitysprosessiin? Miten ensimmäisistä toimenpiteistä päätetään? Kuinka eriävät tavoitteet sovitetaan yhteen yrityksessä (esimerkiksi koneiden käyttöaste vs. työajat)? Kuuntelevatko prosessin osapuolet todella toisiaan ja otetaanko kaikkien mielipiteet ja ehdotukset huomioon? Otatko kaikkien työntekijöiden mielipiteet huomioon tasapuolisesti? Onko viestintä yrityksessä avointa? Tarvitaanko ulkopuolista apua? Tarvitaanko viestintäkoulutusta?

8 Seuranta Sivu 8 5. Seuranta metsäkoneen käyttäjä oppii tuntemaan koneen toiminnan sen pitämästä äänestä. Samoin voivat työntekijäsi oppia tunnistamaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä puhumalla niistä ja kuuntelemalla toisiaan. Saattaa olla selkeät syyt, miksi sovittua toimenpidettä ei toteuteta tai miksi haluttuja tuloksia ei saavuteta. Ilman seurantaa samoja virheitä toistetaan yhä uudelleen. Askeleen 1 yhteydessä tuotiin esiin indikaattorit, joiden avulla voidaan seurata terveyttä ja toimintakykyä. Terveysindikaattoreiden avulla voidaan mitata, ohjata ja ottaa oppia tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Jotta nähdään miten terveysindikaattorit muuttuvat, ne täytyy tarkastaa vähintään kolmesti. Jos indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä tapahtuneen: Jatka prosessia asioiden kohentamiseksi entisestään! Jos indikaattorit osoittavat olematonta tai kielteistä kehitystä tapahtuneen: Löydä syyt, etsi uusia ratkaisuja ja osoita uusi tärkeysjärjestys ja tehtävät. Jos tarpeen, muuta käytössä olevia rutiineja. esimerkki Toimenpiteen seuranta paljasti, että kaksi neljästä työntekijästä harjoitteli säännöllisesti kuntokeskuksessa, niin kuin oltiin sovittu. Toinen työntekijä kärsi ennen kovasta väsymyksestä ja raportoi parannusta tilanteessa. Ei muita muutoksia havaittiin. Oliko toimenpide onnistunut? Vähemmän väsyneen työntekijän mielestä oli. Myös urkoitsijan mielestä oli. Kohentunut kunto tuottaa paremman työsuorituksen varsin alhaisin kustannuksin (kuntosali jäsenkortti). Onnistumisen aste tässä esimerkissä riippuu näkökannasta. Jos avainindikaattori oli "vapaa-ajallaan vähemmän väsynyt työntekijä", parannus on selvä. Jos avainindikaattori oli "sairastelun minimointi", toimenpide ei ole vielä osoittautunut onnistuneeksi. Seurantaa tulee tällöin jatkaa ja ryhtyä yrityksen toimenpidemallin mukaisiin uusiin toimiin. Työryhmässä kannattaa keskustella seuraavista aiheista Mihin toimiin on ryhdytty ja miksi? Onko toimenpiteellä saavutettu aiottuja tuloksia? Jos ei ole, niin miksi? Onko toimenpiteellä ollut vaikutuksia työntekijöiden työsuorituksiin? Mikä koettiin myönteiseksi? Mikä koettiin kielteiseksi? Onko toimenpiteellä ollut jotain muita vaikutuksia, hyviä tai huonoja? Mitä opittiin? Miten voidaan varmistaa, että kokemusta käytetään hyväksi? Olivatko resurssit riittävät (raha, tieto, aika, työvoima)? Mikä on seuraava parannusaskel? Tarvitseeko työrutiineita muuttaa?

9 Työkaluja Sivu 9 Työkaluja, jotka on räätälöity urakoitsijoiden tarpeisiin ENFE-verkkosivuilta (www.enfe.net COMFOR) voit ladata useita työkaluja ilmaiseksi. Nämä työkalut perustuvat osaksi ErgoWood-projektissa kehitettyihin työkaluihin, osaksi muihin kansallisiin työkaluihin ja osin COMFOR-projektissa kehitettyihin työkaluihin. COMFOR on metsäurakoitsijoille kehitetty projekti - ja sitä vetävät metsäurakoitsijat. Työkaluja ovat kokeilleet ja testanneet kymmenen urakoitsijaa kymmenessä eri maassa. Kaikkia työkaluja voidaan käyttää haluttaessa itsenäisesti. Osa työkaluista on.pdf-, toiset Excel-formaatissa. Näiden työkalujen käyttämiseen tarvitaan tietokoneen peruskäyttötaitoa. Yleisiä suosituksia työkalujen käyttöön: 1. Osoita joko yksi vastuuhenkilö tai vastuuryhmä. 2. Tulosta tarvittava määrä kappaleita tai lataa sähköiset versiot tietokoneille. 3. Kerää kaikki asianomaiset koneen käyttäjät/ työntekijät yhteen. Selitä, miksi tiettyä työkalua käytetään ja sovi heidän kanssaan käytöstä. 4. Keskustele ja päätä, mitä tietoja kerätään, millä tavoin, ja kuinka ne kirjataan ylös ja analysoidaan. 5. Sovi yhdessä, milloin tulokset esitellään ja milloin niistä keskustellaan. Lista työkaluista (tiedostotyyppi suluissa) Työkalu 1: Terveys- & toimintakykyarvio (.pdf) Työkalu 2: Kustannus- & hyötyarvio (.xls) Työkalu 3: WORX for SMEs (.xls), sisältää kyselylomakkeen (.doc) Työkalu 4: Taitoarvio (urakoitsija) (.xls) Työkalu 5: Taitoarvio (koneen käyttäjä) (.xls) Työkalu 6: Ergo-Check (.pdf) Työkalu 7: Istuma asentotarkastus (.pdf) Jotta kuvaus erilaisia välineitä ja vapaasti ladattavissa osoitteessa: COMFOR

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

4. toimivat työaikamallit

4. toimivat työaikamallit 4. toimivat työaikamallit irja kandolin tarja hakola mikko härmä mikael sallinen uusia työaikamalleja tarvitaan sekä tuotannollisiin ja työn vaatimuksiin liittyvien tekijöiden että työntekijöiden yksilöllisten,

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot