Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti

2 Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen

3 Esipuhe Tämä loppuraportti kokoaa Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projektin tulokset ja tulosten valmistelun materiaalin. Työhön osallistui asiantuntijoita Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalveluiden kunnallisista palvelukeskuksista sekä niiden asiakaskunnista. Tuloksena määriteltiin henkilöstö- ja talouspalveluiden seudullisen yhteistyön toimintamallit ja tavoitetilat sekä yhteisiä prosesseja tukevat tietojärjestelmävaatimukset. Projektin tulokset ovat osa palvelukeskusten yhteistyön syventämistä, yhteisten tietoteknisten ratkaisujen ja osaamisen jakamisen kautta syntyvän verkostotoimintatavan kehittämistä sekä seudullisen palvelukeskusrakenteen tarkoituksenmukaista uusorganisointia. Alueellinen yhteistyö jatkuu ja samanaikaisesti osallistutaan Sitran käynnistämään valtakunnallisen palvelukeskusverkoston valmisteluun. Seudullista yhteistyötä ja yhteistyön kehittämistä talous- ja henkilöstöpalveluissa tulee tehdä riippumatta kuntarakenteiden yhdistymisestä. Kehittämistyö luonnollisesti parantaa ja luo edellytyksiä kuntarakennemuutosten onnistuneelle toteuttamiselle. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan UusiKunta selvitys valmistuu viimeistään ja kuntien mahdollinen yhdistyminen toteutetaan Aikataulu edellyttää tämän projektin toimenpide-ehdotusten välitöntä toteutuksen aloittamista. Ohjausryhmän puheenjohtajana kiitän kaikkia projektiin osallistuneita työpanoksesta ja onnistuneesta yhteistyöstä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Mika Mäkinen Ohjausryhmän puheenjohtaja

4 Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Loppuraportti Lahden seudulla -projekti SISÄLLYSLUETTELO 1. Projektin tausta ja tavoitteet 1 2. Projektin toteutus ja tulokset Projektin toteutus Projektin tulokset Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietojärjestelmät 9 3. Toimenpide-ehdotukset Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietojärjestelmät Prosessien tavoitetilat ja tietojärjestelmävaatimukset Henkilöstöpalvelut Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi ja sijaisten hallinta Palvelussuhteen alkaminen Palvelussuhteen muutokset Palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat Palvelussuhteen päättyminen Palkanlaskenta ja maksatus Palkkioiden laskenta ja maksatus Matka- ja kululaskut Työnantajatoiminnot Työyksikön toiminnan ja työntekijän työsuorituksen johtaminen Osaamisen johtaminen Työhyvinvoinnin edistäminen Raportointi ja johdon raportointi Palvelukeskusten henkilöstöpalveluiden ammattihenkilöstön 29 lukumäärä 4.2. Talouspalvelut Taloussuunnittelu Ostolaskujen käsittely Käyttöomaisuuskirjanpito Myyntilaskutus Perintä Kirjanpito Tilinpäätös Maksuliikenne Kassanhallinta ja rahoitus Käteiskassat Raportointi Palvelukeskusten talouspalveluiden ammattihenkilöstön 47 lukumäärä

5 Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Loppuraportti Lahden seudulla -projekti Tietojärjestelmät Nykytila - tavoitetila Sähköiset palvelut Prosessien väliset integraatiot/liittymät toisiinsa/samankaltaiset 52 toiminnot 5.4. Liittymät muihin järjestelmiin Tekniset vaatimukset Tietojärjestelmäsuunnitelma Liitteet Projektin www-sivut Prosessien tavoitetilat ja tietojärjestelmävaatimuskuvaukset Palvelukeskusten henkilöstö- ja talouspalveluiden ammattihenkilöstön 148 lukumäärä 6.4. Tietojärjestelmien palvelukeskuskohtaiset integraatiokartat, nykytila Volyymitunnuslukuja; talouspalvelut 184

6 1 1. Projektin tausta ja tavoitteet Seutuhallituksen toimeksiannosta Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto ja seudullinen tietohallintoyksikkö selvittivät vuoden 2007 aikana yhteistyössä seudun kuntien ja kahden suurimman kuntayhtymän kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon edellyttämien tietojärjestelmien ja toimintaprosessien nykytilan ja niiden kehittämistarpeet. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA -hanke loppuraportti valmistui joulukuussa Selvitystyön jälkeen seutuhallitus päätti aloittaa selvitystyön seudun kunnallisten organisaatioiden talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon tukipalveluiden hoitamiseksi yhdessä, muodostamalla seudullinen talouspalvelukeskus. Hankkeen tavoitteena oli tukea valmistautumista kunta- ja palvelurakennemuutoksiin. Talouspalvelukeskus- hanke oli tarkoituksenmukaista jaksottaa osavaiheisiin. Kuntarakenteen muutoksen läpivienti ja mahdollinen yhteinen palvelukeskuksen valmistelu edellyttävät ensisijaisesti henkilöstö- ja talouspalveluiden yhteisten toimintamallien suunnittelua sekä näihin toimintamalleihin pohjautuvaa yhteisten tietojärjestelmien suunnittelua ja rakentamista. Tässä projektissa on hyödynnetty vuoden 2007 aikana tehdyn työn tuloksia sekä vuonna 2008 Talouspalvelukeskus hankkeessa tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia. Näitä ovat mm. kunnille ja kuntayhtymille tehdyt kyselyt henkilöstö- ja talouspalveluprosessien kehittämisestä. Henkilöstö- ja talouspalveluiden prosessit on valittu em. selvitysten ja kyselyiden tulosten pohjalta jatkotyöskentelyyn. Projekti käynnistettiin helmikuussa Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projektin tavoitteena oli valmistella Lahden seudun kuntien ja suurimpien kuntayhtymien henkilöstö- ja talouspalveluiden prosessien seudullista yhtenäistämistä ja niissä käytettäviä tietojärjestelmäratkaisuja. Selvitys- ja kehitystyön lähtökohtana oli viedä palveluiden mallintaminen totuttua tilitoimistomaista tuotepakettia kokonaisvaltaisemmaksi palvelukokonaisuudeksi. Tavoitteena oli, että mahdollisen palvelukeskuksen ja asiakkaiden organisaatioiden oma toiminta yhdistyvät ymmärrettäväksi, eheäksi, ennustettavaksi ja kustannustehokkaaksi toimintokokonaisuudeksi. Selvitystyöhön otettiin näin ollen mukaan henkilöstö- ja talouspalveluiden operatiivisten tukipalveluiden lisäksi suunnittelu-, raportointi-, seuranta- ja analysointipalveluiden toteuttaminen tarkastelussa olevien prosessien osalta. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää uudenlaista ajattelutapaa, asiakkuutta ja johtajuutta. Perinteisissä palvelukeskusratkaisumalleihin liittyvissä toimintalogiikoissa on vaarana suurtuotannon etujen menettäminen kitkakustannuksiin ja laadun heikkenemiseen. Projektin lopputuloksena tuotettiin valittujen prosessien seudullisen yhteistyön toimintamallit ja tavoitetilat määriteltiin prosesseja tukevien tietojärjestelmien vaatimukset laadittiin palvelukokonaisuutta tukevien tietojärjestelmien pohjasuunnitelma talouspalveluiden osalta selvitettiin nykyisten palvelukeskusten talous- ja henkilöstöpalveluiden ammattihenkilöstön lukumäärä. Kyseessä ei ole ensikertainen palvelukeskusten kehittäminen alueelle, vaan nykyisten palvelukeskusten yhteistyön syventäminen, yhteisten tietoteknisten ratkaisujen ja osaamisen jakamisen kautta syntyvän verkostomaisen toimintatavan kehittäminen ja palvelukeskusrakenteen mahdollinen uusorganisointi.

7 2 2. Projektin toteutus ja tulokset 2.1. Projektin toteutus Projekti toteutettiin alueen nykyisten palvelukeskusten - Lahden kaupungin konsernipalvelut ja Talouspalvelut, - Päijät-Tili Oy ja asiakaskunnat, - Päijät-Hämeen koulutuskonserni/hallintopalvelut ja - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä/ Yhtymähallinto ja Tukipalvelut tulosryhmä yhteistyönä vuoden 2009 aikana. Tässä projektissa palvelukeskuksella tarkoitetaan henkilöstö- ja talousjohtamisen eri osaalueille asiantuntijapalveluita tuottavaa yksikköä. Projektiorganisaatiossa tapahtui toteutuksen aikana henkilömuutoksia. Projektin päättyessä projektiorganisaatio kokoonpano oli seuraava. Ohjausryhmä pj. konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, Lahden kaupungin konsernipalvelut sihteeri, talouspäällikkö Janita Markwort, PHKK talouspalvelujohtaja Tuija Peränen, Lahden kaupungin konsernipalvelut henkilöstöpäällikkö Ritva Frisk, Lahden kaupungin konsernipalvelut tietohallintojohtaja Marko Monni, Lahden kaupungin konsernipalvelut henkilöstöpäällikkö Hilkka Myllymäki, Hollola kunnansihteeri Anja Vitie, Kärkölä hallintojohtaja Osmo Pieski, Orimattila talousjohtaja Annikki Niiranen, PHSOTEY henkilöstöjohtaja Tiina Mäki, PHSOTEY tietohallintojohtaja Antti-Olli Taipale, PHSOTEY toimitusjohtaja Risto Nylund, Päijät-Tili talousjohtaja Martti Tokola, PHKK henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi, PHKK Jyty, henkilöstön edustaja Kaija Nieminen, Lahden Ateria Valmisteluryhmät Henkilöstöpalveluiden valmisteluryhmä pj. henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi, PHKK sihteeri, henkilöstösuunnittelija Ulla Iivonen, PHKK henkilöstöpäällikkö Ritva Frisk, Lahden kaupungin konsernipalvelut hallintopäällikkö Helena Paloniemi, Lahden Talouspalvelut henkilöstöpäällikkö Hilkka Myllymäki, Hollola/ Päijät-Tili projektipäällikkö Iiris Hyppänen, PHSOTEY Talouspalveluiden valmisteluryhmä pj. talousjohtaja Martti Tokola, PHKK sihteeri, talouspäällikkö Janita Markwort, PHKK talouspalvelujohtaja Tuija Peränen, Lahden Talouspalvelut kirjanpitopäällikkö Anneli Toivonen, Lahden Talouspalvelut

8 3 laskentapäällikkö Mervi Suomäki, Lahden kaupungin konsernipalvelut laskentapäällikkö Paula Ryynänen, PHSOTEY toimitusjohtaja Risto Nylund, Päijät-Tili Tietojärjestelmien valmisteluryhmän työskentelyyn osallistui pj. tietohallintojohtaja Marko Monni, Lahden kaupungin konsernipalvelut sihteeri, projektipäällikkö Merja Helminen, PHKK tietohallintojohtaja Antti-Olli Taipale, PHSOTEY palvelupäällikkö Erja Rutanen, Päijät-Tili tietohallintosuunnittelija Anne Mikkanen, Lahden kaupungin konsernipalvelut; Tietohallinnollinen koordinaatio (mukana kaikissa valmisteluryhmissä) Projektilla on Internet-sivusto (www.hetalahdenseutu.fi), johon on projektin ajan viety olennainen materiaali. Liitteenä 5.1. etusivu Projektin tulokset Selvitys- ja kehitystyön lähtökohtana oli suunnitella henkilöstö- ja talouspalveluita kokonaisvaltaisina palvelukokonaisuuksina. Toimintalogiikkaa havainnollistetaan alla olevalla kuviolla. Projektin tavoitteena oleva Loppukäyttäjät: esimiehet, henkilöstö Organisaation talousja henkilöstöasioista vastaavat Alueellinen toimintatapa ja käytettävät tietojärjestelmät henkilöstö- ja talouspalveluiden potkurilogiikka Projektin tulokset keskittyvät potkurin keskiössä olevaan alueelliseen yhteistyöhön, yhdessä määriteltyihin prosessien tavoitetiloihin, yhteisiin tietojärjestelmiin ja tietojärjestelmävaatimuksiin. Palvelukeskuksen ja asiakasorganisaation tehtäviä, rooleja ja vastuita on määritelty suhteessa prosessien tavoitetiloihin.

9 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden seudullisen kehittämisen lähtökohtana on ollut kuntaorganisaatioiden henkilöstöpalveluiden ja henkilöstöpalveluiden prosessien näkyväksi tekeminen. Henkilöstötyön prosessit eivät ole selkeästi kuvattavia ja automatisoituja, vaan ne saattavat olla vaikeasti hahmotettavissa ja mitattavissa, myös vertailtavuus on hankalaa. Vertailua talouspalveluiden prosesseihin ei myöskään voida tehdä. Henkilöstöpalveluiden prosessien moninaisuus ei ole antanut tässä projektissa mahdollisuutta määritellä prosesseja yksityiskohtaisesti. Kaikissa prosesseissa on jouduttu pysymään ylätason määrittelyissä ja tavoitetiloissa. Valmisteluryhmässä on henkilöstöpalveluita tarkasteltu laajanäköisesti. Tavoitteena hyvälle henkilöstötyölle on myös Päijät-Hämeen maakunnan kuntaorganisaatioiden vetovoimaisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen työnantajana. Perinteisesti henkilöstöpalveluilla on tarkoitettu palkkahallinnon palveluita ja palvelussuhdeasioihin liittyviä neuvontapalveluita. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa em. pelkästään perinteiset palvelut eivät enää riitä, vaan resursseja on suunnattava entistä enemmän strategialähtöiseen henkilöstösuunnitteluun ja osaamisen johtamiseen sekä työhyvinvoinnin turvaamiseen. Henkilöstöpalveluiden aikaansaamat säästöt kunnissa ja kuntayhtymissä saavutetaan parhaiten panostamalla em. prosessien kehittämiseen ja näiden prosessein asiantuntijuuden resursointiin. Valmisteluryhmän työn tuloksena on laadittu yhteiset tavoitetilat myös näille vaikeasti hahmotettaville prosesseille. Roolit, tehtävät ja vastuut määrittelemällä on päästy yhteiseen ymmärrykseen siitä, mitkä prosessit tai prosessin osat ovat palvelukeskuspainotteisia. Vaikka henkilöstötyö on organisaation tukipalveluja, sen ydinprosessien tulee olla organisaation omia Projektin aikana on käyty keskustelua yhden yhteisen henkilöstötietojärjestelmän tarpeesta. Tällä hetkellä ei ole tarvetta järjestelmien vaihtamiselle ja yhdistämiselle, koska nykyisten tietojärjestelmien elinkaari palvelukeskuksissa ei edellytä järjestelmien uusimista. Henkilöstötietojärjestelmien suuri käyttäjämäärä (useimmissa järjestelmissä käyttäjinä on koko henkilöstö) luo myös haasteita järjestelmien käyttöönotolle. Prosesseille määritellyissä tietojärjestelmävaatimuksissa on pyritty eroon siitä ajatuksesta, mikä on mahdollista tai mahdotonta nykyisissä järjestelmissä. Lähtökohtana tietojärjestelmävaatimuksille on ollut henkilöstötyön asiakaslähtöisyys, oikeellisuus, joustavuus ja tietosuojan hallinta. Huomiota on kiinnitettävä henkilöstötietojärjestelmissä myös tietovarastoajatteluun useiden tietojärjestelmien kokonaisuuden tietojen hallinnassa. Henkilöstötietojärjestelmien tulevaisuuden ominaisuutena tulee olla entistä vahvempi tunnistautuminen (vahva varmenne). Tietojärjestelmiin tulee jäädä jälki tietojen muuttamisesta ja hakemisesta. Tietojärjestelmiin tulee voida määrittää rajoja ja hälytyksiä, joiden käyttö vahvistaa prosessien oikea-aikaisuutta ja oikeellisuutta. Henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmäkokonaisuudesta on tässä projektissa käytetty käsitettä henkilöstötietojärjestelmä. Tämä käsittää kaikki nykyisin käytössä olevat tietojärjestelmät: palkkajärjestelmä, HR-järjestelmä, osaamisen johtamisen ohjelmisto, matkalaskuohjelmisto, ESS, webtallennus jne. Palvelukeskusten integraatiokartat osoittavat, että henkilöstötietojärjestelmien kokonaisuus on organisaatioissa hahmottamaton osa-alue. Tällä hetkellä henkilöstötietojärjestelmät nähdään usein taloushallinnon järjestelmien osina, eikä omina järjestelmäkokonaisuuksina, joilla on oma erityinen funktionsa.

10 5 Tietojärjestelmien omistajuus ja pääkäyttäjyys määräytyvät prosessin mukaan: tietojärjestelmän omistajuus määräytyy prosessien omistajuuden mukaan, järjestelmä tukee prosessia tietojärjestelmän omistajuuden vastuulla on prosessin ja siihen liittyvän järjestelmän kehittäminen pääkäyttäjyys on siellä, missä on prosessin ja tietojärjestelmän omistajuus palvelukeskuksen tuottamien prosessien osalta tietojärjestelmien omistajuus ja pääkäyttäjyys on pääsääntöisesti palvelukeskuksessa tietohallinnon tuki on taattava järjestelmille, mutta tietohallinto ei omista järjestelmää eikä prosessia. Henkilöstöpalveluiden prosesseista palvelukeskuksessa laajemmin tai suppeammin toteutettavia voivat olla seuraavat prosessit: rekrytointi ja sijaisten hallinta (ohjelmiston käyttötoimintona) palvelussuhteen alkaminen palvelussuhteen muutokset palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat palvelussuhteen päättyminen palkanlaskenta ja maksatus palkkioiden laskenta ja maksatus matka- ja kululaskut Jokaisessa määritellyssä henkilöstöpalveluiden prosessissa seudullinen hyvien käytäntöjen benchmarkkaaminen, luominen ja levittäminen ovat keskiössä lähitulevaisuudessa. Alla on esitetty tavoitetilat pääprosesseittain. Liitteessä on määritelty tavoitetilat myös osaprosesseille. Henkilöstösuunnittelu Ennakoiva henkilöstösuunnittelu tukee organisaation yhteistä strategiaa ja varmistaa siitä johdettujen tavoitteiden toteutumisen ylläpitämällä, kehittämällä ja ohjaamalla oikeanlaista osaamista. Henkilöstösuunnittelu tuottaa tietoa henkilöstön määrällisistä ja koulutuksellisista tarpeista ja arvioita henkilöstöresurssien taloudellisista vaikutuksista toiminnan ja talouden suunnittelun pohjaksi. Rekrytointi ja sijaisten hallinta Rekrytointi ja sijaisten hallinta hoidetaan sähköisesti osana henkilöstötietojärjestelmäkokonaisuutta. Rekrytointia ohjaa palvelujen järjestämis- ja tuottamistarpeen ennakointi ja henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Organisaatioita markkinoidaan kiinnostavina ja kilpailukykyisinä työnantajina. Palvelussuhteen alkaminen Valintapäätökset tehdään säännösten mukaisesti muoto- ja laillisuusvaatimukset täyttäen. Päätökset, viranhoitomääräykset ja työsopimukset tehdään ja tallennetaan sähköiseen tietojärjestelmään. Tieto valinnasta siirtyy tarvittaville toimijoille (kulunvalvonta, työvälineet, käyttöoikeudet). Palvelussuhteen muutokset Viranhaltija/työntekijä kirjaa muutokset omissa tiedoissaan sähköiseen tietojärjestelmään ja esimies hyväksyy ne. Tiedot muutoksista siirtyvät sähköisesti henkilöstötietojärjestelmän kautta henkilöstötietojärjestelmään ja muille toimijoille.

11 6 Esimies kirjaa muutokset palvelussuhteen tiedoissa sähköiseen tietojärjestelmään. Jos palvelussuhteen tiedot muuttuvat olennaisesti, tehdään uusi viranhoitomääräys/työsopimus.. Palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat Esitykset keskeytyksistä ja vuosilomista sekä muutokset niihin tehdään sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Tiedot keskeytyksistä ja vuosilomista siirtyvät sähköisesti henkilöstötietojärjestelmään. Palvelussuhteen päättyminen Päätökset tehdään muoto- ja laillisuusvaatimukset täyttäen. Tieto päätöksestä siirtyy sähköisessä järjestelmässä tarvittaville toimijoille. Palkanlaskenta ja maksatus Palkanlaskenta ja maksatus hoidetaan sähköisesti virka- ja työehtosopimusten, lakien ja asetusten, sekä organisaation sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palkkalaskelma sähköisesti palkansaajalle. Palkkioiden laskenta ja maksatus Palkkioiden laskenta ja maksatus hoidetaan sähköisesti henkilöstötietojärjestelmällä virkaja työehtosopimusten, lakien ja asetusten, sekä organisaation sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palkkiolaskelma sähköisesti palkansaajalle. Matka- ja kululaskut Matkasuunnitelman, ajopäiväkirjan ja matka-/kululaskut tekee viranhaltija/työntekijä itse sähköisessä järjestelmässä, jossa tapahtuu myös käsittely ja esimiehen hyväksyntä. Tieto hyväksytystä matkalaskusta siirtyy sähköisesti maksujärjestelmään. Matka-/kululaskujen maksatus määrätyin väliajoin. Työnantajatoiminnot Yhteiset työnantajatoiminnot (henkilöstöpoliittisten periaatteiden määrittely, palkkausjärjestelmien kehittäminen, kannustamis- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen, yhteistoiminta, neuvottelu- ja sopimustoiminta, ohjeistus ja tulkinnat, sisäinen viestintä ja tiedottaminen) johdetaan keskitetysti henkilöstöpalveluista Työyksikön toiminnan ja työntekijän työsuorituksen johtaminen Työyksikön toiminnan ja työntekijän työsuorituksen johtaminen tukee palvelustrategian toteuttamista. Johtamista, toimintaa ja tuloksellisuutta arvioidaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen on kiinteästi yhteydessä organisaation strategian toteuttamiseen. Osaamisen johtaminen käsittää sen ennakoinnin, suunnittelun ja turvaamisen. Tietojärjestelmät tuottavat tietoa osaamisen johtamisen prosesseihin.

12 7 Työhyvinvoinnin edistäminen Organisaatiossa tiedostetaan ja hyväksytään työhyvinvoinnin merkitys strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiselle. Työhyvinvoinnin taloudellisia vaikutuksia ja tuloksellisuutta arvioidaan tietojärjestelmistä saatavien raporttien avulla. Raportointi ja johdon raportointi Sähköisissä järjestelmissä on oikeat reaaliaikaiset tiedot oikea-aikaista ja -muotoista raportointia varten. Raportointi toimii pohjana johtamiselle ja henkilöstösuunnittelulle. Järjestelmän käyttäjä voi myös luoda ja ottaa raportteja omien tarpeittensa mukaan Talouspalvelut Talouspalveluiden seudullisen kehittämisen perustekijänä nähdään yhteinen alueellisesti valittu taloudenohjauksen järjestelmäkokonaisuus. Palveluiden ylläpitoalustana ja jakelukanavana tulee olla seudullisesti ja organisaatiokohtaisesti yhteistyössä ylläpidettävä organisaatioiden intranetissä julkaistava taloushallinnon sähköinen työpöytä. Seudullisen palvelukeskuksen ja organisaatioiden omien taloushallinnon ammattihenkilöiden verkostoyhteistyö konkretisoituu palveluiden yhteisenä ylläpitona. Jokaisen organisaation näkymä käyttöliittymässä toteutetaan organisaation oman intranetin kautta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Alueelle suunnitellaan yhteinen taloussuunnittelun, kirjanpidon ja raportoinnin vuosikierron, aikataulutuksen ja ohjeistuksen kehys, jonka puitteissa kaikki organisaatiot toteuttavat omat prosessinsa. Näin taloushallinnon työpöydän yhteisesti ylläpidettävät osat voidaan toteuttaa suunnitellusti. Taloushallinnon palvelukokonaisuus rakentuu kuntien omana tuotantona tuotettujen palveluiden lisäksi ostetuista palveluista, joiden seudullinen hankinta tulee varmistaa kaikilla käytössä olevilla ostopalveluiden osa-alueilla. Tässä selvityksessä esiin on nostettu mm. tietojärjestelmien, perinnän ja rahahuollon osa-alueet. Talouspalvelut toteutetaan alueellisesti valituilla taloudenohjauksen järjestelmäkokonaisuuden muodostavilla tietojärjestelmillä, jotka mahdollistavat moniyritysympäristön toteutuksen ja hajautetun käytön. Tavoitteena on niiden yhteinen pääkäyttö, ohjelmistojen hyötykäytön maksimointi ja osaamisen jakautuminen kaikkien käyttäjäryhmien kesken. Tavoitteena tulee olla, että alueellisesti valitun taloudenohjauksen järjestelmäkokonaisuuden omistajuus ja pääkäyttäjyys hoidetaan seudullisesti. Käytännössä järjestelmävalinnasta riippuen eteneminen tähän tavoitteeseen voi toteutua vaiheittain organisaatiokohtaisten järjestelmäsopimusten kautta. Alueellinen järjestelmien omistajuus ja pääkäyttäjyys ei lähtökohtaisesti tarkoita prosessin omistajuutta. Taloushallinnossa omistajuutta tulee tarkastella prosessikohtaisesti siten, että kokonaiskoordinaatio varmistetaan (kokonaisuuden kannalta olennaiset tekijät) ja samanaikaisesti asiakasorganisaatioiden taloushallinnon ammattihenkilöstön osallistuminen prosessinohjaukseen varmistetaan (asiakasnäkökulmasta huolehtiminen). Seudulliset pääkäyttäjätehtävät tulee hoitaa yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa sisältäen mm. järjestelmien käyttöönottoon liittyvät palvelut järjestelmien käytettävyyteen ja ylläpitoon liittyvät palvelut käyttäjien hallintaan ja käytön tukeen liittyvät palvelut

13 8 versioiden päivittämiseen liittyvät palvelut vanhoista järjestelmistä luopumiseen liittyvät palvelut. Taloussuunnittelu Tavoitteena on suunnittelusta toteutukseen yhtenäinen, sähköistetty prosessi kehysvalmistelusta talousarviokirjan tuottamiseen ja käyttösuunnitelman tekemiseen. Taloussuunnittelu tukee kokonaisuutena talouden vuosikierron ja raportoinnin toteutusta. Taloussuunnittelu on kytketty raportointiin siten, että toteumaa voidaan raportoida valinnaisesti eri suunnitelmia vasten. Henkilöresurssien budjetoinnin suunnittelu on kytketty osaksi taloussuunnitteluohjelmistoa. Ostolaskujen käsittely Alueella on käytössä kokonaisuuden muodostava kilpailutus-, hankinta- ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmä. Seudulla on keskitetty hankintatoimi ja laskukeskus. Tavoitteena on, että seudullisesti kilpailutetaan volyymituotteet ylläpidetään hankintajärjestelmän tuoteluettelot Organisaatiot laativat tilaukset hankintajärjestelmässä, jossa tilaukset samassa yhteydessä tiliöidään ja hyväksytään. Tavaran/palvelun toimitus kirjataan järjestelmään, jonka perusteella seudullisessa laskukeskuksessa verkkolaskuina vastaanotettavat ostolaskut kohdistetaan toimitetuille tilauksille/sopimuksille. Hankinta- ja ostolaskujen käsittelyprosesseja tukemaan valitaan maksukorttijärjestelmä pienhankinta- ja matkakulujen hallintaan. Muilta osin kulukorvaukset hallinnoidaan matkalaskujen käsittelyprosessissa. Käyttöomaisuuskirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmassa ylläpidetään poistonalainen ja muu pitkävaikutteinen käyttöomaisuus. Käyttöomaisuuden ostolaskujen sisältämät perustiedot siirtyvät järjestelmien välillä sähköisesti liittymärajapinnan kautta niin, että perustiedot tallennetaan vain kerran. Myyntilaskutus Laskujen tietosisältöä tuotetaan tarvittavalla määrällä laskutuksen alijärjestelmiä ja varsinainen laskutus toteutetaan yhteisellä laskutusohjelmalla. Pääosa laskuista lähetetään sähköisessä muodossa operaattorin kautta. Perintä Perintä hoidetaan nopeasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti yhteistyössä seudullisesti valitun perintäyhteistyökumppanin kanssa. Kirjanpito Kirjanpitojärjestelmä mahdollistaa moniyritysympäristön toteutuksen organisaatiokohtaiset erityispiirteet huomioiden, hajautetun käytön sekä konsernirakenteen ja -laskennan toteutuksen. Tilinpäätös

14 9 Kirjanpidon tilikauden aikainen huolellinen ja jaksotettu toteutus tukee tilinpäätöksen nopeaa valmistumista. Tilinpäätöksen valmistelussa hyödynnetään tietojärjestelmien automatisointia. Tasekirjan vertailulaskelmat ja taulukot tuotetaan suoraan raportoinnilla ja tasekirjan kokoamisessa hyödynnetään työryhmätyön mahdollistavaa ohjelmistoa (asiakirjahallinta). Maksuliikenne ja käteiskassat Maksuliikenne ja käteiskassat eivät sisällä seudullisen yhteistyön elementtejä. Kassanhallinta Seudullisen yhteistyö konkretisoituu konsernipankkitoimintojen hyödyntämisessä. Raportointi Raportoinnin jakelukanavana toimii yhteinen taloushallinnon työpöytä. Työpöydällä on käytettävissä seudullisesti ylläpidettävät sekä organisaatiokohtaiset raportit. Taloushallinnon raportointi on osa organisaatioiden johdon kokonaisraportointia (strategia-, talous-, henkilöstö-, asiakkuusraportointi sekä muu toiminnallinen raportointi) Tietojärjestelmät Tietojärjestelmien omistajuus ja pääkäyttäjyys määräytyvät henkilöstöpalveluiden prosessin mukaan: tietojärjestelmän omistajuus määräytyy prosessien omistajuuden mukaan, järjestelmä tukee prosessia tietojärjestelmän omistajuuden vastuulla on prosessin ja siihen liittyvän järjestelmän kehittäminen pääkäyttäjyys on siellä, missä on prosessin ja tietojärjestelmän omistajuus palvelukeskuksen tuottamien prosessien osalta tietojärjestelmien omistajuus ja pääkäyttäjyys on pääsääntöisesti palvelukeskuksessa tietohallinnon tuki on taattava järjestelmille, mutta tietohallinto ei omista järjestelmää eikä prosessia. Tavoitteena tulee olla, että alueellisesti valitun taloudenohjauksen järjestelmäkokonaisuuden omistajuus ja pääkäyttäjyys hoidetaan seudullisesti. Käytännössä järjestelmävalinnasta riippuen eteneminen tähän tavoitteeseen voi toteutua vaiheittain organisaatiokohtaisten järjestelmäsopimusten kautta. Alueellinen järjestelmien omistajuus ja pääkäyttäjyys ei lähtökohtaisesti tarkoita prosessin omistajuutta. Taloushallinnossa omistajuutta tulee tarkastella prosessikohtaisesti siten, että kokonaiskoordinaatio varmistetaan (kokonaisuuden kannalta olennaiset tekijät) ja samanaikaisesti asiakasorganisaatioiden taloushallinnon ammattihenkilöstön osallistuminen prosessinohjaukseen varmistetaan (asiakasnäkökulmasta huolehtiminen).

15 10 3. Toimenpide-ehdotukset Henkilöstö- ja talouspalveluiden alueellisessa yhteistyössä tuotetaan erityisosaamista vaativia palveluita, jotka vaikuttavat johtamisen ja strategisen osaamisen alueisiin. Asiantuntemuksen ja osaamisen alueilla tapahtuva yhteistyömuotojen löytyminen perustuu yhteiseen tahtotilaan, joita tämän projektin tuloksilla henkilöstö- ja talouspalveluiden osalta pyritään konkretisoimaan. Seudullista yhteistyötä ja yhteistyön kehittämistä talous- ja henkilöstöpalveluissa tulee tehdä riippumatta kuntarakenteiden yhdistymisestä. Kehittämistyö luonnollisesti parantaa ja luo edellytyksiä kuntarakennemuutosten onnistuneelle toteuttamiselle. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan UusiKunta selvitys valmistuu viimeistään ja kuntien mahdollinen yhdistyminen toteutetaan Aikataulu edellyttää tämän projektin toimenpide-ehdotusten välitöntä toteutuksen aloittamista. Yhteisten toimintamallien ja yhteisten palvelurakenteiden muodostumista tukevat Päijät- Hämeen palvelurakenneuudistuksen arvioinnin (2009) mukaan luottamusta synnyttävät toimintamuodot, verkostoissa työskentelyn osaamisen ja vuorovaikutteisuuden lisääminen sekä sovittelevat lähestymistavat. Verkostotoiminnan uudenlaista ajattelutapaa, asiakkuutta ja johtajuutta tulee hyödyntää henkilöstö- ja talouspalveluiden toiminnan vaikuttavuuden, laadukkuuden ja kustannustehokkuuden kehittämisessä. Kehittämistyön onnistuminen riippuu yhteistyön syventymisestä toiminnan kaikilla osa-alueilla ja tasoilla, osaamisen tunnistamisesta ja jakamisesta yhteistyöverkostoissa sekä onnistuneesta palvelukeskusrakenteen uusorganisoinnista ja joustavista tietoteknisistä ratkaisuista. Henkilöstö- ja talouspalveluiden kehittämisessä on seudullisen yhteistyön ohella tarkasteltava yhteistyömahdollisuuksia myös alueen ulkopuolelle sekä muiden kuin kunnallisten toimijoiden kanssa. Sitra on valmistellut yhdessä yli 20 kaupungin, kunnan ja kuntayhtymän, Kuntaliiton ja valtion kanssa liiketoimintasuunnitelmat kahta palvelukeskusta varten. Valtakunnallisten palvelukeskushankkeitten tarkoituksena on tuottaa palveluja kuntien ja kuntayhtymien tietohallinnolle ja talous- ja henkilöstötoiminnoille. (http://www.sitra.fi/fi/ohjelmat/kuntaohjelma) Asiasta on käyty keskusteluja Päijät-Hämeen osalta kuntajohdon kokouksessa 14. lokakuuta Keskustelussa on ollut esillä yhteinen seudullinen edustus neuvotteluihin. Lahti on päättänyt valmiudestaan edustaa muita kuntia ja kuntayhtymiä Sitran neuvotteluissa. Sitraan tapahtuva yhteisedustus edellyttää paikallisten toimijoiden koordinaatiota. Esitettiin perustettavaksi seudullinen koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja seurata neuvottelujen edistymistä seudullisesti ja raportoida asiasta kuntajohdon kokoukselle Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden valmisteluryhmä esittää toimenpiteiksi seuraavaa: Henkilöstöpalveluiden prosesseista palvelukeskukseen voidaan siirtää seuraa-vien prosessien osalta laajempia tai suppeampia osavastuita prosessitaulukon alustavan vastuu-, rooli- ja tehtävämääritysten mukaisesti: rekrytointi ja sijaisten hallinta (ohjelmiston käyttötoimintoina) palvelussuhteen alkaminen palvelussuhteen muutokset palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat palvelussuhteen päättyminen

16 11 palkanlaskenta ja maksatus palkkioiden laskenta ja maksatus matka- ja kululaskut Palvelukeskuksen perustaminen voisi edetä samalla tavalla kuin esim. Seudullinen työterveyshuolto-hanke. Uusi tapa ajatella ja toimia tulee ottaa vahvasti esille myös jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tehdään tarkennettu suunnitelma seudullisten yhteistyössä toteutettavien hyvien toimintatapojen kehittämisestä ja käyttöönotosta liitteenä olevien prosessikuvausten tavoitetilojen määrittelyjen pohjalta. Sitran hankkeen osalta voidaan todeta, että tässä projektissa laadittu selvitys henkilöstöpalveluiden prosesseista on huomattavasti laajempi kuin Sitra hankkeen henkilöstöprosesseissa. Sitran hankkeessa on tarkastelu ainoastaan joitakin henkilöstöhallinnon prosesseja ja näissä tarkastelunäkökulma on osin niukka ja vanhakantainen. Jos hankkeen toteutus pohjautuu siihen, lopputulos ei ole Päijät-Hämeen kuntaorganisaatioiden kannalta tarkoituksenmukainen. Toiminnalliset riskit Toiminnalliset riskit liittyvät siihen, että henkilöstöpalveluiden prosesseja ei ole tällä hetkellä vielä tunnistettu kaikissa organisaatioissa. Niiden merkitys kokonaisuudessa saattaa silloin hävitä. Jos prosesseja ei ole tunnistettu, myöskään tietojärjestelmävaatimuksia ei osata määritellä ja tietojärjestelmiä kehitetään silloin vain osina. Tietojärjestelmien riskit Toiminnallisista riskeistä johtuen saattaa olla, etteivät tietojärjestelmät saavuta niille asetettuja tehokkuustavoitteita. Ohjausryhmässä on käyty keskustelua yhden yhteisen henkilöstötietojärjestelmän tarpeesta. Valmisteluryhmä on sitä mieltä, että tällä hetkellä ei ole tarvetta järjestelmien vaihtamiselle ja yhdistämiselle. Henkilöstötietojärjestelmien suuri käyttäjämäärä (useimmissa järjestelmissä käyttäjinä on koko henkilöstö) luo haasteita järjestelmien vaihtamiselle ja käyttöönotolle. Laajoihin tietojärjestelmähankkeisiin, eritoten usean organisaation yhteisiin, liittyy tyypillisesti suuria aikataulu-, kustannus- ja laaturiskejä. Resurssiriskit Resurssiriskit liittyvät osaamisresursseihin. Riskit ovat henkilöstön hiljaiseen tietoon liittyviä riskejä, joita ei osata tunnistaa toimintojen kannalta ajoissa. Tällä hetkellä palvelukeskuksissa olevaa osaamista poistuu huomattava määrä vuoteen 2015 mennessä. Riskit ovat myös henkilöstön rekrytoinnissa ja varahenkilöjärjestelyissä Talouspalvelut Talouspalveluiden valmisteluryhmä esittää toimenpiteiksi seuraavaa: Talouspalveluiden seudullisen kehittämisen perustekijänä nähdään yhteinen alueellisesti valittu taloudenohjauksen järjestelmäkokonaisuus. Talouspalveluiden seudullinen kehittäminen käynnistyy Lahden kaupungin taloudenohjauksen perusjärjestelmän valinnalla. Tämän päätöksen valmistelussa tulee ottaa huomioon seudullinen näkökulma, koska järjestelmän valinta tulee vaikuttamaan merkittävästi seudullisen talouspalveluyhteistyön toteutukseen. Osana järjestelmän valintaa tulee selvittää

17 12 - vaihtoehtoiset tietojärjestelmäratkaisut, - näiden ratkaisuehdotusten mukaiset prosessitoteutusmallit, - ratkaisuehdotusten tietojärjestelmäkustannukset, - ratkaisuehdotusten vaikutukset prosesseihin osallistuvaan henkilöstömäärään. Vertailukohdaksi päätöksentekoon tulee selvittää nykyisten tietojärjestelmien kustannukset. Sitran valtakunnallisen hankkeen neuvottelut etenevät samanaikaisesti Lahden kaupungin talousohjauksen järjestelmävalinnan valmistelun kanssa. Valtakunnallisen prosessin kehitys ja sen mahdollisuudet tulee ottaa huomioon seudullisen kehitystyön rinnalla. Toiminnalliset riskit Talouspalveluiden seudullisen toteutus riippuu yhteistyön onnistumisesta palvelukeskuksen ja organisaatioiden oman taloushallinnon henkilöstön välillä. Osaamisen tunnistaminen ja jakaminen yhteistyöverkostossa sekä onnistunut palvelukeskusrakenteen uusorganisointi tukevat talouspalveluiden tuottamisen innovaatioita, jotka syntyvät lähellä asiakasrajapintaa. Prosessien riittävässä yhdenmukaistamisessa tulee onnistua, jotta seudullisen suurtuotannon edut saavutetaan. Tietojärjestelmien riskit Riskinä nähdään, että taloudenohjauksen järjestelmäkokonaisuudesta ei onnistuta muodostamaan riittävän eheää ja tehokasta sähköisen työpöydän kokonaisuutta, joka tukee seudullisen palvelukeskuksen ja asiakasorganisaatioiden oman työn verkostomaista toteutusta. Tietorakenteiden yhdenmukaistamisen ja asiakasorganisaatioiden tarpeiden yhteensovittamisessa tulee onnistua. Seudullisen järjestelmäkokonaisuuden tuottavuutta suhteessa kustannuksiin tulee tarkastella tietojärjestelmäriskinä. Resurssiriskit Valitun tietojärjestelmätoimittajan asiantuntevan tuki- ja kehitysresurssin riittävyys tulee varmistaa osana tietojärjestelmävalintaa ja sopimusneuvotteluja. Seudullinen yhteistyö parantaa osaamisvarannon käyttöä ja varahenkilöresursseja. Tällä hetkellä palvelukeskuksissa olevaa osaamista poistuu huomattava määrä vuoteen 2015 mennessä. Seudullisessa yhteistyössä on vaikea nähdä resurssiriskejä ellei tietojärjestelmien toteutuksen kustannukset ylitä niiden tuottamaa hyötyä Tietojärjestelmät Seudullisen henkilöstöpalvelujen yhteistyön lisääminen on perusteltua rakentaa tietojärjestelmien näkökulmasta usean rinnakkaisen järjestelmän käytön pohjalle. Nykyiset tietojärjestelmät ovat monelta osin elinkaarensa alkupäässä. Yhteistyön lisäarvo saavutetaan henkilöstöpalveluiden prosessien yhtenäistämisestä, yhteisestä kehittämisestä sekä tarkoituksenmukaisesta yhteisestä toteutuksesta. Yhteiset tietojärjestelmät ovat vuorossa seuraavassa hankintavaiheessa. Talouspalveluiden nykyiset järjestelmät mahdollistavat yhteisten tietojärjestelmien suunnittelun käynnistämisen. Lahden kaupungin taloudenohjauksen perusjärjestelmän valinta on keskeisessä roolissa tulevia tietojärjestelmävalintoja tehtäessä. Muiden palvelukeskusten käyttämää Raindance -järjestelmää yhtenäisenä taloudenohjauksen järjestelmäkokonaisuutena, ei voi ohittaa arvioitaessa alueellista järjestelmäratkaisua.

18 13 Alueella on merkittävää kokemusta ja osaamista Raindance -ratkaisun toteuttamisesta. Tämä luonnollisesti vaikuttaa yhteisen järjestelmäkokonaisuuden käyttöönoton aikatauluun, riskeihin ja kustannuksiin. Tietojärjestelmäratkaisua tehtäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon valittavan ratkaisun arvioitu elinkaari, tulevaisuuden käyttömahdollisuudet sekä vaikutukset tietohallinnon kokonaisratkaisuun alueella. Sitran valtakunnallisen hankkeen kehitystä seurataan samanaikaisesti Lahden kaupungin talousohjauksen järjestelmävalinnan valmistelun kanssa. Tietojärjestelmäryhmä esittää, että käynnistetään kolmivaiheinen hankintaprojekti, jonka päävaiheet ovat seuraavat: 1) Vaiheessa tarkennetaan tavoitteita hankinnan suhteen niin, että voidaan tehdä lopulliset päätökset järjestelmäarkkitehtuurista ja tarjouspyynnöstä. 2) Kilpailutus, jonka osana arvioidaan - vaihtoehtoiset tietojärjestelmäratkaisut, - näiden ratkaisuehdotusten mukaiset prosessitoteutusmallit, - ratkaisuehdotusten tietojärjestelmäkustannukset, - ratkaisuehdotusten vaikutukset prosesseihin osallistuvaan henkilöstömäärään. 3) Käyttöönottoprojekti Hankinta viedään aikataulullisesti läpi seuraavasti: Vaihe Kesto Päättyminen Tulos Kilpailutusprosessi 9 kk 10/2010 Kilpailutettu järjestelmäkokonaisuus / kiinnitetty talouspalveluiden järjestelmäarkkitehtuuri 1. vaiheen käyttöönotot 12 kk 10/2011 Lopullinen kokonaisuuden suunnittelu ja järjestelmän ensimmäisen vaiheen käyttöönotot 2. vaiheen käyttöönotot 12 kk 10/2012 Toisen vaiheen käyttöönotot

19 14 4. Prosessien tavoitetilat ja tietojärjestelmävaatimukset 4.1. Henkilöstöpalvelut Henkilöstösuunnittelu Ennakoiva henkilöstösuunnittelu tukee organisaation yhteistä strategiaa ja varmistaa siitä johdettujen tavoitteiden toteutumisen ylläpitämällä, kehittämällä ja ohjaamalla oikeanlaista osaamista. Henkilöstösuunnittelu tuottaa tietoa henkilöstön määrällisistä ja koulutuksellisista tarpeista ja arvioita henkilöstöresurssien taloudellisista vaikutuksista toiminnan ja talouden suunnittelun pohjaksi. HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN STRATEGIAPERUSTA SeutuHenki-työryhmän toimenpiteet PAKETTI-hankkeen puitteissa koulutuyhteistyön ja alueen vetovoimaisuuden edistämiseksi Mittareiden yhtenäistäminen Odotetaan KT:n uusia linjauksia Yhteisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi TAVOITETILA Tulevaisuuden muutoksia organisaation toimintaympäristössä ennakoiva henkilöstöstrategia/-ohjelma johdetaan organisaation strategiasta. Henkilöstöstrategian/-ohjelman tavoitteet tukevat organisaation yleisestä strategiasta johdettujen tavoitteiden toteuttamista. Organisaatio asettaa tavoitteet ja määrittelee mittarit henkilöstöstrategian/- ohjelman tavoitteiden pohjalta. Oikeat, reaaliaikaiset ja yhdenmukaiset mittarit LAADULLINEN HENKILÖSTÖTARPEEN ARVIOINTI JA SUUNNITTELU SeutuHenki-ryhmän yhteydet ja tieto Päijät-Hämeen ennakointiryhmään/stä TAVOITETILA Ajantasaiset järjestelmät ja tietokannat tuottavat tietoa tulevaisuuden osaamistarpeen arviointia varten. Osaamistarve ja osaamisen hallitsemisen ja kehittämisen tarve arvioidaan ja suunnitellaan toimintaympäristön muutoksia ennakoiden. tietojärjestelmän input-datalle uusia lähteitä esim. osaamistietoa tietojen tallentamiselle oikeat tavat (esim. poistuva osaaminen) henkilöstötietojärjestelmä tuottaa tarvittavaa tietoa esim. koulutus-, ammattiryhmä-, ikä- ja palvelussuhderakenteista MÄÄRÄLLINEN HENKILÖSTÖ- TARPEEN ARVIOINTI JA SUUNNITTELU JA HENKILÖSTÖ- KULUJEN SUUNNITTELU palkkapolitiikan yhdenmukaistaminen seudullisesti työvoiman saatavuuden ja käytön parantaminen alueellisesti yhteneväisten toimintamallien luominen ja levittäminen TAVOITETILA Henkilöstön ja palvelujen tarpeen muutoksia ennakoiden arvioidaan optimaalinen henkilöstön määrä. Suunnittelun tukena käytetään järjestelmistä saatavia ajantasaisia tietoja. Määrällinen henkilöstösuunnittelu tuottaa arvioita henkilöstöresurssien taloudellisista vaikutuksista toiminnan ja talouden suunnittelun pohjaksi. Simulointityökalun hyödyntäminen henkilöstökulujen suunnittelussa

20 Rekrytointi ja sijaisten hallinta Rekrytointi ja sijaisten hallinta hoidetaan sähköisesti osana henkilöstötietojärjestelmäkokonaisuutta. Rekrytointia ohjaa palvelujen järjestämis- ja tuottamistarpeen ennakointi ja henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Organisaatiota markkinoidaan kiinnostavana ja kilpailukykyisinä työnantajina. VAKINAISEN VIRAN TAI TOIMEN TAI PITKÄAIKAISEN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN HAUN VALMISTELU JA KÄYNNISTÄMINEN HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA HAKIJOIDEN ARVIOINTI Yhteinen seudullinen rekrytointijärjestelmä osana henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmäkokonaisuutta PAKETTI-hankkeen ja SeutuHenki-työryhmän yhteiset vetovoimaa parantavat toimenpiteet Yhteinen näkyminen ilmoituksissa TAVOITETILA/TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Rekrytointilupa, työpaikkailmoitus perustietoineen ja ilmoituksen julkaisu hoituvat sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. TAVOITETILA/TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Hakemusten vastaanotto, avointen hakemusten käsittely, kirjeenvaihto hakijoiden kanssa ja ansio- ja muut vertailut valintapäätöksen teon tueksi hoituvat sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakemusten käsittelyprosessin dokumentointi ja arkistointi sähköisesti. VALINNAT JA PÄÄTÖKSENTEKO HAUN PÄÄTTÄMINEN, ARKISTOINTI TAVOITETILA/TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Valintapäätöksen tekemisen jälkeen valitun tiedot siirtyvät henkilöstötietojärjestelmään oikealle vakanssille pohjaksi virkamääräykselle/t yösopimukselle. Ei-valituille lähtee sähköisesti tieto valintapäätöksestä. TAVOITETILA/TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Hakemusten arkistointi sähköisesti määräajaksi Määräajan kuluttua hakemusten poistuminen arkistosta automaattisesti SIJAISTEN HALLINTA SIJAISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN JA TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN/PASSIVOINTI SIJAISEN REKRYTOINTI JÄRJESTELMÄSTÄ (ESIMIES) TAVOITETILA/ TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta voi ilmoittautua sijaisuuden hakijaksi ja/tai jättää avoimen hakemuksen. Avointen hakemusten jättäjät haastatellaan tarpeen mukaan ja heidän todistuksensa tarkastetaan ennen hyväksymistä sijaisresurssiin. Sijaishakija voi muokata hakemustansa tai passivoida sen sähköisessä järjestelmässä. Tieto sijaisuuksista ilmoitetaan hakijalle tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla. TAVOITETILA/ TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Esimies hakee sijaisen itse järjestelmästä. Tieto keikasta tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla.

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus Palvelussuhteen hallinta Kiekun infotilaisuus 12.5.2010 Sisältö Henkilöstöhallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeiset muutokset nykytilaan verrattuna Organisaatiorakenne Työroolit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija-

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelu-keskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja VALITSE KUNTAPRO Kokenut tiennäyttäjä palvelee tehokkaasti ja ammattitaidolla

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? 1 Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Esimiehelle keskeistä Esimiehet näkevät portaalista alaistensa ajantasaiset henkilö-

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Sivistyspalvelukeskus/Koulutusosasto 1. Kuntalaisten palvelutuotantoon liittyvät hakemukset ja asiakirjat muutetaan kattavasti sähköisiksi ja sähköisesti lähetettäviksi

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu Jaana Mannonen Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus- ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tietohallinto mahdollistajana terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisessä

Tietohallinto mahdollistajana terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisessä Tietohallinto mahdollistajana terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-päivät Lahti, Sibeliustalo, Antti-Olli Taipale Tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

UNA-hankkeen esittely. Jaakko Penttinen /

UNA-hankkeen esittely. Jaakko Penttinen / UNA-hankkeen esittely Jaakko Penttinen / 27.9.2016 Sisällysluettelo 1. UNA-hankkeen määrittelyvaihe 2. HANKO-projekti 3. UNA-hankkeen kilpailutusvaihe 1. UNA-hankkeen määrittelyvaihe UNA-hanke määrittelyvaihe

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot