Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen Kh Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee edustajat seuraavien tahojen toimielimiin yhden vuoden ajak si alkaen (mahdolliset poikkeukset toimikaudessa merkitty erikseen): Asunto Oy Anteronkierto / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle sairaanhoitaja Sa ri Ojalehto) Asunto Oy Laaksopolku 1-3 / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle hoito- ja vanhus työn johtaja Kati Kantanen) Asunto Oy Siilinjärven Leppäkoto / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle sosiaali- ja perhe pal ve lui den johtaja Minna Pitkänen) Asunto Oy Siilinjärven Kirkonmäki / yhtiökokous varsinainen edustaja yritysasiamies Heikki Simonen (varalle toimitilapäällikkö Juk ka Asunto Oy Sandelsintie 14 / yhtiökokous varsinainen edustaja päiväkodin johtaja Erja Bovellan-Sonninen (varalle var haiskas va tus joh ta ja Eeva-Liisa Lyytinen/Sinikka Hyvärinen) IS-Hankinta Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja talousjohtaja Pekka Takkinen Istekki Oy / yhtiökokous ja osakaskokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle talousjohtaja Pekka Tak ki nen) Jätekukko Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle talousjohtaja Pekka Tak ki nen) Jätekukko Oy / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen tekninen johtaja Ari Kainulainen (varalle toimitilapäällikkö Juk ka Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokousedustaja varsinainen edustaja kansalaisopiston rehtori Anita Heino (varalle nuoriso- ja kulttuu ri toi men joh ta ja Tuula Pärnänen) Kiinteistö Oy Proseta / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Ilmari Hartikainen, Saara Hämäläinen ja Jukka Rekola

2 Kiinteistö Oy Proseta / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: talousjohtaja Pekka Takkinen, toimitilapäällikkö Jukka Kel lokum pu ja yritysasiamies Heikki Simonen Kiinteistö Oy Siilinjärven Asematie 11 / yhtiökokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle toimitilapäällikkö Jukka Kiinteistö Oy Siilinjärven Asematie 11 / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen yritysasiamies Heikki Simonen (varalle toimitilapäällikkö Jukka Kel lo kum pu) Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie 8 / yhtiökokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle toimitilapäällikkö Jukka Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie 8 / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: yritysasiamies Heikki Simonen ja toimitilapäällikkö Jukka Kello kum pu Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Reijo Räsänen, Anne Karvonen ja Vesa Lötjönen (varalle: Heik ki Konttinen) Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsenet: Marjaana Pitkänen ja Pauli Berg Kiinteistö Oy Siilinkeskus / yhtiökokous varsinainen edustaja yritysasiamies Heikki Simonen (varalle kunnanjohtaja Vesa Löt jö nen) Kiinteistö Oy Siilinkeskus / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Kiinteistö Oy Siilinjärven Torikulma / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle tekninen joh ta ja Ari Kainulainen) Kiinteistö Oy Siilinjärven Torikulma / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen yritysasiamies Heikki Simonen Kuhilas Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: xxx Kuhilas Oy / ehdolle hallitukseen talousjohtaja Pekka Takkinen ja Erkko Nykänen Kuntarahoitus Oyj / yhtiökokous varsinainen edustaja talousjohtaja Pekka Takkinen Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön valtuuskunta /

3 kaksi varsinaista ja kaksi henkilökohtaista varalle Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön hallitus / varsinainen jäsen: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen (varalle Pir jo Rautio) Kuopion Seudun Uusyrityskeskus Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: yritysasiamies Heikki Simonen (varalle kunnanjohtaja Vesa Löt jö nen) Kuopio Tanssii ja Soi ry / vuosikokous varsinainen edustaja: Jarkko Kaitokari (varalle: kansalaisopiston rehtori Anita Heino) Kuopio Tanssii ja Soi ry / hallitus varsinainen edustaja: Liisa Väätäinen (kesk.) (varalle nuoriso- ja kult tuu ri toi menjoh ta ja Tuula Pärnänen) Kuopion Konservatorion Kannatusyhdistys ry / vuosikokous varsinainen edustaja: Marja Rytivaara (varalle nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuu la Pärnänen) Kuopion Konservatorion Kannatusyhdistys ry / hallitus kaksivuotiskaudeksi varsinainen jäsen: Marja Rytivaara Kuopion Ravirata Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: Petri Rojo (varalle Pekka Eskelinen) Pohjois-Savon Pelastusalan liitto / vuosikokous varsinainen edustaja: Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukunta varsinainen jäsen: Ilmari Hartikainen (varalle Merja Rautiainen) Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin Suojelusäätiö / edustajisto varsinainen jäsen: Riitta Paavola (varalle Liisa Väätäinen) Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry / vuosikokous varsinainen edustaja: Heikki Jääskeläinen Savon Energiaholding Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: Merja Rautiainen (varalle Ilmari Hartikainen) Savon Energiaholding Oy / ehdolle hallintoneuvostoon varsinainen edustaja: xxxx Savon Kuituverkko Oy / ehdolle hallitukseen kunnanhallitus päättänyt asiasta kokouksessaan; varsinainen jäsen: Heik ki Konttinen SAKUPE Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: Heikki Konttinen (varalle yritysasiamies Heikki Simonen)

4 SAKUPE Oy / ehdolle hallitukseen varsinainen edustaja: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Siilinjärven teatteri ry / vuosikokous varsinainen edustaja: xxxx (varalle: xxxx) Siilinjärven Kauppapuisto Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen (varalle toi mi ti lapääl lik kö Jukka Siilinjärven Kotipolku Oy / ehdolle hallitukseen Marjaana Pitkänen (varalle Merja Rautiainen), Jarkko Kaitokari (varalle Matti Koski vir ta), Saara Hämäläinen (varalle Pirjo Niemitz) ja tekninen johtaja Ari Kai nu lainen (varalle Kauko Ylikärppä) Siilinjärven Pysäköinti Oy / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Saara Hämäläinen, Heikki Konttinen ja Matti Gröhn (varalle Heik ki Jääskeläinen) Siilinjärven Pysäköinti Oy / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: Tuomo Snellman ja Reijo Räsänen Siilinjärven Uimala Oy / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Anne Karvonen, Reijo Räsänen ja Jani Kolehmainen (va ralle Heikki Jääskeläinen) Siilinjärven Uimala Oy / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: Tarja Korhonen, Toni Juvonen, Raija Niskanen, yri tys asiamies Heikki Simonen ja liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen Snellman-instituutti ry / vuosikokous ja ehdolle hallitukseen sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Tarinaharjun Golf Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen (varalle kun nan joh taja Vesa Lötjönen) Terveyden edistämisen neuvottelukunta varsinaiset jäsenet: sivistyspalveluiden talouspäällikkö Pekka Kauhanen, johtava lää kä ri Katri Hollmen, Kari Ojala ja xxx Tukeva-työvalmennussäätiön hallitus varsinainen jäsen: Tarja Korhonen (varalle Kari Ojala) Vaalijalan kuntayhtymä / yhtymäkokous varsinainen jäsen: Raija Hassinen (varalle Lauri Katainen) Viitostie ry, vuosikokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle yritysasiamies Heikki Si mo nen)

5 Päätös Kunnanhallitus valitsi edustajat seuraavien tahojen toimielimiin yhden vuoden ajak si alkaen (mahdolliset poikkeukset toimikaudessa merkitty erikseen): Asunto Oy Anteronkierto / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle sairaanhoitaja Sa ri Ojalehto) Asunto Oy Laaksopolku 1-3 / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle hoito- ja vanhus työn johtaja Kati Kantanen) Asunto Oy Siilinjärven Leppäkoto / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle sosiaali- ja perhe pal ve lui den johtaja Minna Pitkänen) Asunto Oy Siilinjärven Kirkonmäki / yhtiökokous varsinainen edustaja yritysasiamies Heikki Simonen (varalle toimitilapäällikkö Juk ka Asunto Oy Sandelsintie 14 / yhtiökokous varsinainen edustaja päiväkodin johtaja Erja Bovellan-Sonninen (varalle var haiskas va tus joh ta ja Eeva-Liisa Lyytinen/Sinikka Hyvärinen) IS-Hankinta Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja talousjohtaja Pekka Takkinen Istekki Oy / yhtiökokous ja osakaskokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle talousjohtaja Pekka Tak ki nen) Jätekukko Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle talousjohtaja Pekka Tak ki nen) Jätekukko Oy / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen tekninen johtaja Ari Kainulainen (varalle toimitilapäällikkö Juk ka Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokousedustaja varsinainen edustaja kansalaisopiston rehtori Anita Heino (varalle nuoriso- ja kulttuu ri toi men joh ta ja Tuula Pärnänen) Kiinteistö Oy Proseta / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Ilmari Hartikainen, Saara Hämäläinen ja Jukka Rekola Kiinteistö Oy Proseta / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: talousjohtaja Pekka Takkinen, toimitilapäällikkö Jukka Kel lokum pu ja yritysasiamies Heikki Simonen Kiinteistö Oy Siilinjärven Asematie 11 / yhtiökokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle toimitilapäällikkö Juk-

6 ka Kiinteistö Oy Siilinjärven Asematie 11 / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen yritysasiamies Heikki Simonen (varalle toimitilapäällikkö Jukka Kel lo kum pu) Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie 8 / yhtiökokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle toimitilapäällikkö Jukka Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie 8 / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: yritysasiamies Heikki Simonen ja toimitilapäällikkö Jukka Kello kum pu Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Reijo Räsänen, Anne Karvonen ja Vesa Lötjönen (varalle: Heik ki Konttinen) Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsenet: Marjaana Pitkänen ja Pauli Berg Kiinteistö Oy Siilinkeskus / yhtiökokous varsinainen edustaja yritysasiamies Heikki Simonen (varalle kunnanjohtaja Vesa Löt jö nen) Kiinteistö Oy Siilinkeskus / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Kiinteistö Oy Siilinjärven Torikulma / yhtiökokous varsinainen edustaja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu (varalle tekninen joh ta ja Ari Kainulainen) Kiinteistö Oy Siilinjärven Torikulma / ehdolle hallitukseen varsinainen jäsen yritysasiamies Heikki Simonen Kuhilas Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: Ilmari Hartikainen Kuhilas Oy / ehdolle hallitukseen talousjohtaja Pekka Takkinen ja Erkko Nykänen Kuntarahoitus Oyj / yhtiökokous varsinainen edustaja talousjohtaja Pekka Takkinen Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön valtuuskunta / Lauri Katainen (Pirjo Niemitz) ja Jukka Rekola (Raija Hassinen) Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön hallitus / varsinainen jäsen: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen (varalle Pir jo Rautio) Kuopion Seudun Uusyrityskeskus Oy / yhtiökokous

7 varsinainen edustaja: yritysasiamies Heikki Simonen (varalle kunnanjohtaja Vesa Löt jö nen) Kuopio Tanssii ja Soi ry / vuosikokous varsinainen edustaja: Jarkko Kaitokari (varalle: kansalaisopiston rehtori Anita Heino) Kuopio Tanssii ja Soi ry / hallitus varsinainen edustaja: Liisa Väätäinen (kesk.) (varalle nuoriso- ja kult tuu ri toi menjoh ta ja Tuula Pärnänen) Kuopion Konservatorion Kannatusyhdistys ry / vuosikokous varsinainen edustaja: Marja Rytivaara (varalle nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuu la Pärnänen) Kuopion Konservatorion Kannatusyhdistys ry / hallitus kaksivuotiskaudeksi varsinainen jäsen: Marja Rytivaara Kuopion Ravirata Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: Petri Rojo (varalle Pekka Eskelinen) Pohjois-Savon Pelastusalan liitto / vuosikokous varsinainen edustaja: Ilmari Hartikainen Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukunta varsinainen jäsen: Ilmari Hartikainen (varalle Merja Rautiainen) Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin Suojelusäätiö / edustajisto varsinainen jäsen: Riitta Paavola (varalle Liisa Väätäinen) Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry / vuosikokous varsinainen edustaja: Heikki Jääskeläinen Savon Energiaholding Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: Merja Rautiainen (varalle Ilmari Hartikainen) Savon Energiaholding Oy / ehdolle hallintoneuvostoon varsinainen edustaja: Merja Rautiainen Savon Kuituverkko Oy / ehdolle hallitukseen kunnanhallitus päättänyt asiasta kokouksessaan; varsinainen jäsen: Heik ki Konttinen SAKUPE Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: Heikki Konttinen (varalle yritysasiamies Heikki Simonen) SAKUPE Oy / ehdolle hallitukseen varsinainen edustaja: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Siilinjärven teatteri ry / vuosikokous varsinainen edustaja: Pirjo Niemitz (varalle: Raija Hassinen)

8 Siilinjärven Kauppapuisto Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen (varalle toi mi ti lapääl lik kö Jukka Siilinjärven Kotipolku Oy / ehdolle hallitukseen Marjaana Pitkänen (varalle Merja Rautiainen), Jarkko Kaitokari (varalle Matti Koski vir ta), Saara Hämäläinen (varalle Pirjo Niemitz) ja tekninen johtaja Ari Kai nu lainen (varalle Kauko Ylikärppä) Siilinjärven Pysäköinti Oy / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Saara Hämäläinen, Heikki Konttinen ja Matti Gröhn (varalle Heik ki Jääskeläinen) Siilinjärven Pysäköinti Oy / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: Tuomo Snellman ja Reijo Räsänen Siilinjärven Uimala Oy / yhtiökokous varsinaiset edustajat: Anne Karvonen, Reijo Räsänen ja Jani Kolehmainen (va ralle Heikki Jääskeläinen) Siilinjärven Uimala Oy / ehdolle hallitukseen varsinaiset jäsenet: Tarja Korhonen, Toni Juvonen, Raija Niskanen, yri tys asiamies Heikki Simonen ja liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen Snellman-instituutti ry / vuosikokous ja ehdolle hallitukseen sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Tarinaharjun Golf Oy / yhtiökokous varsinainen edustaja liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen (varalle kun nan joh taja Vesa Lötjönen) Terveyden edistämisen neuvottelukunta varsinaiset jäsenet: sivistyspalveluiden talouspäällikkö Pekka Kauhanen, johtava lää kä ri Katri Hollmen, Kari Ojala ja Kati Kantanen Tukeva-työvalmennussäätiön hallitus varsinainen jäsen: Tarja Korhonen (varalle Kari Ojala) Vaalijalan kuntayhtymä / yhtymäkokous varsinainen jäsen: Raija Hassinen (varalle Lauri Katainen) Viitostie ry, vuosikokous varsinainen edustaja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (varalle yritysasiamies Heikki Si mo nen)

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-16:55

Kokousaika kello 14:00-16:55 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 21/2016 1 Kunnanhallitus Kokousaika 07.12.2016 kello 14:00-16:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 176 Kiinteistö Oy Prosetan

Lisätiedot

Kokousaika 26.01.2015 kello 14:00-17:03

Kokousaika 26.01.2015 kello 14:00-17:03 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 26.01.2015 kello 14:00-17:03 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 15 Rissala 1 / yrityskylän

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin Kunnanhallitus 35 09.02.2015 Kunnanhallitus 41 23.02.2015 Eduskuntavaalit 2015 / vaalilautakuntien täydentäminen 976/00.00.00/2014 Kh 09.02.2015 35 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen,

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 34 106/00.01.01/2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Kuntayhtymän hallitus 1.3.2017 34 Johtosäännön

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 114 Nykänen, Erkko KESK 374 3453,000 rehtori, eläkeläinen 2. 121 Rautiainen, Merja KESK 345 1726,500

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 91 Lappalainen, Kari KESK 242 3344,000 2. 102 Rautiainen, Merja KESK 226 1672,000 osastonhoitaja, sairaanhoitaja

Lisätiedot

Hallintosäännön 14 1 mom. 22 kohta Kunnanhallituksen ratkaisuvalta

Hallintosäännön 14 1 mom. 22 kohta Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus 64 11.02.2013 Edustajan valitseminen eri osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin / yhdistysten vuosikokouksiin ja muihin yhteisöihin kaudeksi 2013-2014 sekä ohjeiden antaminen

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Hallintosäännön 14 1 mom. 22 kohta Kunnanhallituksen ratkaisuvalta

Hallintosäännön 14 1 mom. 22 kohta Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus 29 02.02.2015 Edustajan valitseminen eri osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin / yhdistysten vuosikokouksiin ja muihin yhteisöihin kaudeksi 2015-2016 sekä ohjeiden antaminen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotilat / luonnospiirustusten hyväksyminen

Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotilat / luonnospiirustusten hyväksyminen Sivistyslautakunta 39 09.09.2015 Sivistyslautakunta 44 07.10.2015 Kunnanhallitus 162 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 27 26.10.2015 Tekninen lautakunta 16 23.03.2016 Tekninen lautakunta 24 27.04.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotilat / luonnospiirustusten hyväksyminen

Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotilat / luonnospiirustusten hyväksyminen Sivistyslautakunta 39 09.09.2015 Sivistyslautakunta 44 07.10.2015 Kunnanhallitus 162 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 27 26.10.2015 Tekninen lautakunta 16 23.03.2016 Tekninen lautakunta 24 27.04.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKI RJA 6/2015 2 Saapuvilla olleet et Nimi Reijonen Eero Tikka Tiina Parkkinen Sanna Hakulinen Pauli Hartikainen Mikko Hoppa Helinä Huikuri Pekka Huohvanainen Kauko Jetsonen Anne Karjalainen

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Kokousaika kello 08:30-16:06

Kokousaika kello 08:30-16:06 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 19/2016 1 Kunnanhallitus Kokousaika 08.11.2016 kello 08:30-16:06 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 163 Talousarvio 2017

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet 1 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet tehtävät Berg Marja maakuntahallitus, Itä-Suomen bioenergiatyötyöryhmä, Pätevä Consulting Oy, omistusosuus 70 %, hallituksen SUM Kiinteistö Oy,

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-16:00

Kokousaika kello 14:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 9/2010 1 Maaseutulautakunta Kokousaika 13.10.2010 kello 14:00-16:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat Otsikko Sivu 15 SIILINJÄRVEN MAASEUTUOHJELMA 4 Siilinjärven

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-15:56

Kokousaika kello 14:00-15:56 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 9/2017 1 Kunnanhallitus Kokousaika 29.05.2017 kello 14:00-15:56 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 85 Woodhope Village

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16 23.2.2015 18 Asianro 7247/00.00.01.00/2014 Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Autonrengas 2017 Naiset 5 kg. Autonrengas 2017 Miehet 6 kg

Autonrengas 2017 Naiset 5 kg. Autonrengas 2017 Miehet 6 kg Autonrengas 2017 Naiset 5 kg 1 Asta Kankaala LepU 15,00 11.6.2017 Raahe 2 Pirjo Saukkonen LepU 14,20 20.5.2017 Raahe 3 Satu Kuutsa Lapinlahti 12,67 15.7.2017 Muuruvesi 4 Saila Konttinen HeiYu 12,53 15.7.2017

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220

Lisätiedot

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet Linkopallo 2017 Naiset pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,91 30.5.2017 Ylämylly 2 Asta Kankaala LepU 40,20 15.5.2017 Leppävirta 3 Milla Pesonen Ylämylly 31,33 30.5.2017 Ylämylly 4 Piritta Hannukari JoPa 26,06

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hirrensyöksy ranking 2016

Hirrensyöksy ranking 2016 Hirrensyöksy ranking 2016 Hirrensyöksy Naiset 15 kg 1 Asta Kankaala LepU 6,78 11.7.2016 Muuruvesi 2 Piia Aaltokoski LepU 6,71 26.9.2016 Leppävirta 3 Pirjo Saukkonen LepU 5,90 16.7.2016 Muuruvesi 4 Piritta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri. Kilpailukauden päättäjäiset Hotelli Iso-Valkeinen Matti Räsänen

Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri. Kilpailukauden päättäjäiset Hotelli Iso-Valkeinen Matti Räsänen Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Kilpailukauden päättäjäiset 04.10.2017 Hotelli Iso-Valkeinen Matti Räsänen Kilpailutoimikunta Matti Räsänen puh, joht. Harri Hyvönen vpj, metsästysammunta, luotilajit

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Muut saapuneet kirjeet/päätökset/kutsut/julkaisut ymv.

Muut saapuneet kirjeet/päätökset/kutsut/julkaisut ymv. Kunnanhallitus 317 17.12.2013 TIEDONANNOT, KOKOUSPÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 317 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104 Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen puh

Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen puh Kunnanhallitus 145 10.10.2016 Kunnanvaltuusto 29 31.10.2016 Kunnanhallitus 31 13.03.2017 Kunnanvaltuusto 7 27.03.2017 Savon Kuituverkko Oy / pääomasijoitus 1528/02.05.05/2014, 38/02.05.05/2017 Kh 10.10.2016

Lisätiedot

Kalastuspisteuistelu

Kalastuspisteuistelu HSVU Tulostettu 3.8.2013 Sivut 1 / 21 12 Tomi Kekki, Jari Kekki, Jani Träff 8945 hauki 5460 8945 8945 1 3 Topi & Mika Salo 8800 hauki 6370 8800 8800 2 8 Timo Ikola, Markku Pitkäranta 8595 8595 8595 3 1

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:30-20:45

Kokousaika kello 17:30-20:45 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 8/2016 1 Sivistyslautakunta Kokousaika 14.09.2016 kello 17:30-20:45 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 43 Yksityisen hoidon tukeen maksettava

Lisätiedot

Liikkuva maali SM-kilpailu Kuopio

Liikkuva maali SM-kilpailu Kuopio Liikkuva maali SM-kilpailu 11.8.2012 Kuopio Tuloksia Päivitetty: 11.8.2012 17:23:42 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu N50 SE 319 Sirkka Savukari 6.8.2011 1 Sirkka Savukari ESA 180 153 333 SE 2 Kaija

Lisätiedot

Kokousaika kello 15:05-17:45

Kokousaika kello 15:05-17:45 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto Kokousaika 25.04.2017 kello 15:05-17:45 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo (os. Kasurilantie 1), kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 6 Vänrikintien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Antti Kivelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 78 28.01.2013 Kaupunginhallitus 4 19.01.2015 Kaupungin edustajien nimeäminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin 1/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 28.01.2013 78 Kuntalain 23 :n mukaan

Lisätiedot

Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu Kuopio

Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu Kuopio Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu 9.-10.8.2014 Kuopio Tuloksia Päivitetty: 10.8.2014 8:49:48 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu N50 SE 342 Sirkka Savukari 10.8.201 3 1 Tiina Aalto SMY 171 175

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:25-18:20

Kokousaika kello 17:25-18:20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Sivistyslautakunta Kokousaika 17.05.2017 kello 17:25-18:20 Kokouspaikka Fontanella, Kuiluntie 2 Asiat Otsikko Sivu 25 Talousarvion seuranta 1.1-30.4.2017 / Sivistyspalvelut

Lisätiedot

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginhallitus 26 23.01.2017 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 31.5.2017 ASTI KH 23.01.2017 26 Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymien

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS SM-JAKKARANHEITTOKISAT 1.7.2017 SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS Timo Nissinen Jämsänkoski 30,35 30,35 1 Jukka Vesterinen Leppävirta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ Siilinjärvi Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. SKP+KTP. Heliö, Heikki työteknikko

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ Siilinjärvi Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. SKP+KTP. Heliö, Heikki työteknikko KV-2017 EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 09.04.2017 Siilinjärvi Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. SKP+KTP 2 3 Heliö, Heikki työteknikko Taskinen, Teuvo sähköasentaja Suomen Kommunistinen

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli kuvio 30ls 1 Ylik Nieminen Jari H V-SU 131 139 270 1 2 Ylik Koivu Pasi H PIR 135 132 267 3 4x10 3 Ylik Lähdesmäki Juha H E-PO 133 134 267 3 3x10 4 Ylil Kuonanoja Matti H P-PO 132 125 257 1 5 Alik Nylund Jussi H E-HÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot