Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja, Alasalmi Aila, Hakkarainen Eija, Haverinen Minna-Liisa, Heikkilä Juha, Heikkinen Matti (varajäsen), Heikkinen Setti, Hongisto Anja (varajäsen), Immonen Tyyne, Juntunen Hannu, Kallinen Matleena, Kaltiola Pekka, Kananen Hilkka, Kemppainen Laura, Kopperoinen Juuso, Kotimäki Sanna, Kyllönen Anu, Laakso Maija, Leppänen Osmo (varajäsen), Lesonen Jouni, Myllylä Raili, Ojala Katriina (varajäsen), Ojavuo Maarit, Paukkeri Tero, Pesonen Mikko (varajäsen), Rautiainen Riikka, Rimpiläinen Vilho (varajäsen), Rusanen Hilkka (varajäsen), Suorsa Lauri, Vasala Tarja, Vasunta Maija ja Viiru Kunto 32/33 Muut osallistujat Karjalainen Pirkko, sihteeri Miettinen Marko, kirkkoherra Rönkä Kaisa, tiedottaja Sistonen Toivo, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja TIMO HURSKAINEN Timo Hurskainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Kajaani Sihteeri PIRKKO KARJALAINEN Pirkko Karjalainen Allekirjoitukset JUHA HEIKKILÄ Juha Heikkilä SETTI HEIKKINEN Setti Heikkinen PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa klo 9 15 kirkkoherranvirasto Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

2 ASIALISTA Laatimispäivämäärä Kirkkovaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Sivu nro 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 4 Työjärjestys 5 5 Ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta 6 6 Kirkon palvelukeskuksen ja Kajaanin seurakunnan välinen palvelusopimus 7 7 Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 8 Kajaanin seurakunnan henkilöstöstrategia vuosille Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta II kappalaisen vaali V kappalaisen viran lakkauttaminen Hautainhoitorahastojen yhdistäminen Kajaanin rovastikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle Kajaanin rovastikunnan talousarvio vuodelle Kajaanin seurakunnan toimintasuunnitelma Talousarvio vuodelle Ilmoitusasiat Valitusosoitus Kokouksen päätös 26 PUHEENJOHTAJA TIMO HURSKAINEN Timo Hurskainen

3 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto: Alasalmi Aila Hakkarainen Eija Haverinen Minna-Liisa Heikkilä Juha Heikkinen Setti Hurskainen Timo Immonen Tyyne Juntunen Hannu Kallinen Matleena Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Karjalainen Jonna Kemppainen Laura Kopperoinen Juuso Kotimäki Sanna Kyllönen Anu Kyllönen Sulo Laakso Maija Lehtisaari Timo Leinonen Ulla Lesonen Jouni Myllylä Raili Ojavuo Maarit Patronen Kaija Paukkeri Tero Peittola Minna Rautiainen Riikka Rimpiläinen Esa Rusanen Eevi Suorsa Lauri Vasala Tarja Vasunta Maija Viiru Kunto

4 Kirkkovaltuusto Muut läsnäolijat: Karjalainen Pirkko, sihteeri Miettinen Marko, kirkkoherra Rönkä Kaisa, tiedottaja Sistonen Toivo, talousjohtaja Kirkkoneuvoston jäsenet: Poissa: Karjalainen Jonna Kyllönen Sulo, tilalla Hongisto Anja Lehtisaari Timo, tilalla Ojala Katriina Leinonen Ulla, tilalla Pesonen Mikko Patronen Kaija, tilalla Rusanen Hilkka Peittola Minna, tilalla Rimpiläinen Vilho Rimpiläinen Esa, tilalla Leppänen Osmo Rusanen Eevi, tilalla Heikkinen Matti

5 Kirkkovaltuusto Kokouksen avaus Kirkkovaltuuston hyväksymän työjärjestyksen 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kirkkovaltuusto: Aluksi veisattiin virsi 8: 1 3 ja kirkkoherra Marko Miettinen luki Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen kirkkoherroille osoittaman kirjeen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

6 Kirkkovaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkolain 7. luvun 4 : Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakunnan toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi kerrallaan vastakkain siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön kannanoton. Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. Kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 : Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua. Kuulutukset liite 1 Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi.

7 Kirkkovaltuusto Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 :n 2 momentti: "Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä." Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Heikkilä ja Setti Heikkinen sekä ääntenlaskentavuorossa ovat Tyyne Immonen ja Hannu Juntunen. Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Kirkkovaltuusto: Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Juha Heikkilän ja Setti Heikkisen sekä ääntenlaskijoiksi Tyyne Immosen ja Hannu Juntusen Työjärjestys Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan työjärjestyksekseen. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi esityslistan työjärjestyksekseen.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 52 :n 2 momentti: Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. Liite 1 Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti: Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, se merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien tuloksen. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Liite 2 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, se merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien tuloksen. Kirkkovaltuusto: Merkitsi tiedoksi.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kirkon palvelukeskuksen ja Kajaanin seurakunnan välinen palvelusopimus Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt pykälässä 160 käsitellessään suunnitelmaa seurakuntien/seurakuntayhtymien siirtymistä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaiksi vuosina , että Kajaanin seurakunta liittyy palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna Jos näihin siirtymisajankohtiin seurakunta/seurakuntayhtymä haluaa muutoksen, muutosajankohtaa tulee anoa kirjallisesti palvelukeskuksen johtokunnalta. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan anoa palvelukeskuksen johtokunnalta Kajaanin seurakunnan liittymisajankohdan muuttamista vuodeksi Kirkon palvelukeskuksen johtokunta hyväksyi Kajaanin seurakunnan liittymisajankohdaksi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus (KiPa) hoitaa lain nojalla seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen. Sopimus on kirkkojärjestyksen 22 luvun 3b :n mukainen palvelusopimus, jolla määritellään osapuolten vastuut, tehtävät ja velvoitteet edellä mainittujen tehtävien toteuttamisessa. Myyntilaskujen ja maksuliikenteen osalta noudatetaan liitteen 2 mukaista vastuunjakoa, niin kauan kuin Kajaanin seurakunta hoitaa myyntilaskutuksen omana työnään. Sopimus oheisliitteenä Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy Kirkon palvelukeskuksen ja Kajaanin seurakunnan välisen palvelusopimuksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti.

10 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Sopimus oheisliitteenä Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Kirkon palvelukeskuksen ja Kajaanin seurakunnan välisen palvelusopimuksen tiedoksi. Kirkkovaltuusto: Merkitsi tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön, jonka Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti liitteessä mainituin muutoksin Tuomiokapitulin päätös on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Liite 9 Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti: Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistamisesta tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Liite 3 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistamisesta tiedoksi. Kirkkovaltuusto: Merkitsi tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kajaanin seurakunnan henkilöstöstrategia vuosille Valmistelutyöryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Marko Miettinen, talousjohtaja Toivo Sistonen, vastaava diakonin viranhaltija Elina Ingman ja tiedottaja Kaisa Rönkä, ovat laatineet ehdotuksen Kajaanin seurakunnan henkilöstöstrategiaksi vuosille Liite 2 Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti: Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöstrategian vuosille oheisen liitteen mukaisena ja esittää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi korjauksilla henkilöstöstrategian vuosille ja esittää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkovaltuusto Liíte 4 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee henkilöstöstrategian vuosille tiedoksi. Kirkkovaltuusto: Merkitsi tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Kirkkovaltuusto päätti perustaa Tervola metsätilan 13,8 ha:n määräalasta luonnonsuojelualueen toistaiseksi. Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta liite 1 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm ja sähköposti: Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta liite 5 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta tiedoksi. Kirkkovaltuusto: Merkitsi tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto II kappalaisen vaali Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli myönsi eron pastori Taina Manniselle Kajaanin seurakunnan II kappalaisen virasta lukien ja julisti Kajaanin seurakunnan II kappalaisen viran haettavaksi klo mennessä. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 ( /798 v. 2013): Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa hakijoista. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Kappeliseurakunnan kappalaisen valitsee kuitenkin kappelineuvosto. Jollei kirkkoherran välillisessä vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Jos äänet kappalaisen vaalissa tai kirkkoherran vaalin ratkaisevassa äänestyksessä ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon tämän luvun 15 :ssä mainitut perusteet. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli kirjeessään nro 587 toteaa lausuntonaan, että pastori Lauri Kotila ja pastori Perttu Kyllönen ovat kelpoisia Kajaanin seurakunnan II kappalaisen virkaan ja että heillä on asiakirjojen perusteella edellytykset hoitaa Kajaanin II kappalaisen virkaa. Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi pastori Perttu Kyllösen VI kappalaisen virkaan. Päätös on saanut lainvoiman Perttu Kyllönen on ilmoittanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille peruvansa hakemuksensa Kajaanin seurakunnan II kappalaisen virkaan, koska hän on saanut viranhoitomääräyksen Kajaanin seurakunnan VI kappalaisen virkaan alkaen. Yhteenveto oheisliitteenä Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti:

15 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta II kappalaisen viran uudelleen haettavaksi julistamista, koska Kajaanin seurakunta haluaa vielä kartoittaa seurakunnan tarvitsemaa taitoa ja osaamista kappalaisen viranhaltijalta. Kirkkoneuvosto: Keskustelun aikana Osmo Leppänen esitti Pekka Kaltioalan ja Tyyne Immosen ym. kannattamana, että asia jätetään pöydälle uudelleen valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestys 17 ( /415 v. 2014): Tuomiokapituli voi julistaa kirkkoherran tai kappalaisen viran uudelleen haettavaksi kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai jos seurakunnan etu sitä vaatii. Jos kirkkoherran tai kappalaisen virkaan ei uutena hakuaikana tule uutta kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, tuomiokapituli antaa kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä kelpoiselle hakijalle viranhoitomääräyksen virkaan. Muussa tapauksessa tuomiokapituli voi perustellusta syystä päättää, että viran täyttämismenettely raukeaa. Viran täyttämismenettelyn rauettua virka on julistettava haettavaksi vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä lukien. Kajaanin II kappalaisen virkaan on ainoastaan yksi hakija. Vaihtoehdot, joitten välillä Kajaanin seurakunnan tulee tehdä ratkaisu virasta, ovat seuraavat. 1. Ainoana hakijana oleva Lauri Kotila valitaan virkaan. Hänen on osoitettava työkykynsä ja pätevyytensä työssä 6 kuukauden koeajalla sekä todistettava myös terveydentilansa lääkärin todistuksella. Tarvittaessa seurakunta voi edellyttää laajempaa työkyvyn kartoitusta hakijalta. 2. Seurakunta pyytää tuomiokapitulin julistamaan virka uudelleen haettavaksi a) Mikäli toisella hakuajalla virkaan ei tule uusia hakijoita tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston perustellusta syystä päättää, että viran täyttämismenettely raukeaa. Perusteluna menettelylle on se, että viran ainoa hakija ei ole 7 vuoteen pitänyt yllä ammattitaitoaan olemalla papin työsuhteessa tai muussakaan sellaisessa työsuhteessa,

16 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto joka olisi tukenut hakijan ammattitaidon ylläpitämistä. Kajaanissa kappalaisen viranhaltijalta vaaditaan kuitenkin keskimääräistä parempaa ammatin hallintaa esimiestehtävien ja työn johtotehtävien vuoksi. b) II kappalaisen virkaan on useampi kuin yksi hakija, jolloin seurakunta valitsee ehdokkaan, jonka se katsoo täyttävän viran menestyksellisen hoitamisen vaatimusehdot. Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti: Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta II kappalaisen viran uudelleen haettavaksi julistamista, koska viran ainoa hakija ei ole 7 vuoteen pitänyt yllä ammattitaitoaan olemalla papin työsuhteessa tai muussakaan sellaisessa työsuhteessa, joka olisi tukenut hakijan ammattitaidon ylläpitämistä. Kajaanissa kappalaisen viranhaltijalta vaaditaan kuitenkin keskimääräistä parempaa ammatin hallintaa esimiestehtävien ja työn johtotehtävien vuoksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Yhteenveto oheisliitteenä Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta II kappalaisen viran uudelleen haettavaksi julistamista, koska viran ainoa hakija ei ole 7 vuoteen pitänyt yllä ammattitaitoaan olemalla papin työsuhteessa tai muussakaan sellaisessa työsuhteessa, joka olisi tukenut hakijan ammattitaidon ylläpitämistä. Kajaanissa kappalaisen viranhaltijalta vaaditaan kuitenkin keskimääräistä parempaa ammatin hallintaa esimiestehtävien ja työn johtotehtävien vuoksi. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto V kappalaisen viran lakkauttaminen V kappalaisen viran haettavaksi julistaminen Tuomiokapituli pyytää Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston lausuntoa V kappalaisen viran julistamisesta haettavaksi. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 : Seurakunnan kirkkoherran tai kappalaisen viran tultua avoimeksi on tuomiokapitulin julistettava virka haettavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien tuomiokapitulin ilmoitustaululla ja ainakin yhdessä valtakunnallisessa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. ( /1013) Kuulutuksessa on ilmoitettava hakuajan päättymispäivä ja tarvittaessa hakijalta vaadittava kielitaito. Jos on pantu vireille kysymys seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan tai jos tuomiokapituli muuten katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka siellä tulee tarpeettomaksi, tai jos siihen muuten on erityisiä syitä, tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi. Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti: Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Kajaanin seurakunnan V kappalaisen virkaa ei julisteta haettavaksi tässä vaiheessa, vaan asiaan palataan piispantarkastuksen jälkeen. Perusteluna on työyhteisön arviointiprosessin käynnistyminen tänä vuonna. Siinä tullaan arvioimaan muun muassa Kajaanin seurakunnan organisaatiorakennetta ja virkojen määrää. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Riikka Rautiainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo Kirkkoneuvosto Kajaanin seurakunnan piispantarkastukseen liittyvässä itsearviointiprosessissa sekä henkilöstöstrategian linjauksissa on päädytty siihen, että talouden tasapainottamistoimenpiteiksi on tehtävä myös henkilöstön vähennyksiä.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Toimintamenojen karsimista on tehty vuosien ajan, joten menojen karsimista ei ole mahdollista tehdä toimintoja supistamatta. Toimintamenojen vähentäminen ei Kajaanin seurakunnassa tuo riittäviä säästöjä. Myöskään toimintatulojen lisääminen ei onnistu nykyisessä toimintamallissa. Veroprosentin nostaminen ei seurakunnan luottamushenkilöissä saa laajempaa kannatusta. Tämän vuoksi on arvioitu, että seuraavan valtuustokauden aikana vakinaisten palvelusuhteiden supistamistarve on 6 7 riittävän vuosikatteen turvaamiseksi. Virkojen vähentäminen tulee aloittaa suurimmista henkilöstöryhmistä siten, että seurakunnan perustoiminnot eivät kärsi. Tämä merkitsee myös organisaatiorakenteen muuttamista ja henkilöstöresurssien yhdistämistä. Henkilöstöstrategian linjauksen mukaan resurssien tehokkaampi käyttö aluetoimintoja yhdistelemällä turvaa tehtävien riittävän hoitamisen tason jatkossa. Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti: Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa V kappalaisen viran alkaen ja lähettää päätöksen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa V kappalaisen viran alkaen ja lähettää päätöksen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.

19 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Hautainhoitorahastojen yhdistäminen Kajaanin seurakuntaan on perustettu kaksi hautainhoitorahastoa. Ensimmäinen hautainhoitorahasto sisältää saakka tehdyt haudanhoitosopimukset ja toiseen on kirjattu alkaen tehdyt sopimukset. Toinen hautainhoitorahasto perustettiin Vuolijoen seurakunnan liittyessä Kajaanin seurakuntaan kirkkohallituksen ohjeiden mukaan sillä perusteella, että vanhemman hautainhoitorahaston toimintaan on sisältynyt erilaisia sääntöjä vuosikymmenten aikana, ja eikä hautainhoitorahaston tase anna välttämättä oikeaa tietoa varoista ja vastuista. Toista hautainhoitorahastoa on hoidettu pääkirjalla 4. pääluokkaan kuuluvalla tehtäväalueella 450, jonka nimi on haudanhoitosopimukset. Tähän hoitosopimusten toteuttamiseen ilman hautainhoitorahastoa ei tarvita rahaston sääntöjä. Siinä yli vuoden pituisesta haudanhoitosopimuksesta saadut tulot kirjataan vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi, jotka puretaan tuloslaskelmaan vuosittain jaksotussääntöjä noudattaen. Esimerkiksi viiden vuoden sopimuksista saaduista ennakoista siirretään vuosittain viidesosa tuloslaskelmaan jaksotetuiksi hoitomaksuiksi. Näitä jaksotuksia hoidetaan Kajaanin seurakunnassa Excel-tiedostossa. Kirjanpito hoidetaan osana seurakunnan kirjanpitoa, niin kuin nyt toisen hautainhoitorahaston kanssa on menetelty. Kajaanin seurakunnassa hautoja hoidetaan haudanhoitosopimusten mukaisesti, vaikka erilaisia sääntöjä on ollutkin. Jos tase ei anna oikeata tietoa varoista ja vastuista, niin hoidettaessa haudanhoitosopimuksia seurakunnan kirjanpidon yhteydessä ei erillistä tasetta tai tulostuloslaskelmaa ole. On vaan yksi tehtäväalue, jossa seurataan hautojen hoitoon käytettyjä tuloja ja menoja sekä yksi pankkitili, josta näkee käytössä olevat varat. Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: ja taloussihteeri Auli Ohtonen, puh , gsm , sähköposti:

20 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautainhoitorahaston kirjanpidon siirron seurakunnan kirjanpitoon tehtäväalueelle 450 haudanhoitosopimukset ja hautainhoitorahaston varojen siirron tililtä FI haudanhoitosopimusten tilille FI sekä päättää lopettaa Osuuspankista hautainhoitorahaston tilin FI Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkoneuvosto Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle taloudellisen jaoston esityksestä, että se hyväksyy hautainhoitorahaston kirjanpidon siirron seurakunnan kirjanpitoon tehtäväalueelle 450 haudanhoitosopimukset ja hautainhoitorahaston varojen siirron tililtä FI haudanhoitosopimusten tilille FI sekä päättää lopettaa Osuuspankista hautainhoitorahaston tilin FI Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle taloudellisen jaoston esityksestä, että se hyväksyy hautainhoitorahaston kirjanpidon siirron seurakunnan kirjanpitoon tehtäväalueelle 450 haudanhoitosopimukset ja hautainhoitorahaston varojen siirron tililtä FI haudanhoitosopimusten tilille FI sekä päättää lopettaa Osuuspankista hautainhoitorahaston tilin FI Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kajaanin rovastikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2015 Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunta kokouksessaan päätti esittää Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle Kajaanin rovastikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle Kajaanin rovastikunnallisen yhteistyönjohtokunnan toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2015 liite 3 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin rovastikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Kajaanin rovastikunnallisen yhteistyönjohtokunnan toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2015 liite 6 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin rovastikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.

22 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kajaanin rovastikunnan talousarvio vuodelle 2015 Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunta kokouksessaan päätti esittää Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle Kajaanin rovastikunnan talousarvion vuodelle Kajaanin rovastikunnallisen yhteistyönjohtokunnan toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2015 liite 4 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin rovastikunnan talousarvion vuodelle Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkoneuvosto Kajaanin rovastikunnallisen yhteistyönjohtokunnan toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2015 (ks. liite 3) Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää taloudellisen jaoston esityksestä kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin rovastikunnan talousarvion vuodelle Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Kajaanin rovastikunnallisen yhteistyönjohtokunnan toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2015 (ks. liite 6)

23 Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää taloudellisen jaoston esityksestä kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin rovastikunnan talousarvion vuodelle Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.

24 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kajaanin seurakunnan toimintasuunnitelma 2015 Liite 4 Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh , gsm , sähköposti: Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2015 oheisen liitteen mukaisena. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi korjauksin ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto Liite 7 Kirkkovaltuusto: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2015 oheisen liitteen mukaisena. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.

25 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Talousarvio vuodelle 2015 Kirkkojärjestyksen 15 luku 2 : Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ylitai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kirkkojärjestyksen 15 luku 3 : Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 :n 2. kohdan mukaan taloudellinen jaosto valmistelee kirkkoneuvostolle ehdotuksen talousarvioksi. Talousjohtajan on johtosääntönsä avaintehtävien 13. kohdan mukaan laadittava alustava ehdotus talousarvioksi. Taloudellinen jaosto on laatinut talousarvion valmisteluohjeet, jotka on jaettu johtokunnille ja aluetyön sekä työmuotojen vastuuhenkilöille noudatettavaksi laatiessaan omaa ehdotustaan. Ohjeet koskevat pääasiassa toimintamäärärahoja eli toisen (2) pääluokan menoja. Ohjeen mukaan johtokuntien ja toimintayksikköjen (julistus-, kasvatus- ja palvelutoiminta) sekä tehtäväalojen vastuuhenkilöiden oli annettava ehdotuksensa taloudelliselle jaostolle mennessä. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan Kajaanin seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot