TAT9 -kurssin vaikutus edunvalvontatehtäviini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAT9 -kurssin vaikutus edunvalvontatehtäviini"

Transkriptio

1 TAT9 -kurssin vaikutus edunvalvontatehtäviini -projektityö * Pertti Mäkinen Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 9 tutkinto toukokuu 2007

2 Sisältö 1. JOHDANTO 1 2. ENSIASKELEET TYÖELÄMÄSSÄ JA JÄRJESTÖTOIMINTAAN MUKAAN MENEMINEN Taustatietoja omasta menneisyydestä ja aloitus Metalliliitossa Uuden aktiivitoiminnan aloittaminen Rakennusliitossa Taloudenhoitajaksi ammattiosastoon Työsuojeluvaltuutetuksi 1 3. TATTIKURSSIN ALOITTAMINEN Ensitapaaminen Tutorin nimeäminen Aikaisemmat kurssit Ammattiosastojen kurssit ATK Opetustaidon kurssi Tattikurssien periaatteet Työoikeuden peruskurssi 3 4. YHTEENVETO KÄYMISTÄNI KURSSEISTA Kokonaisvaikutus Arkielämä Parannuksia 3 5. LOPPUYHTEENVETO Kiitosten aika 3

3 1.JOHDANTO Pyrin käsittelemään omien kokemusteni perusteella minkälaisia vaikutuksia erilaisilla kursseilla ja lähinnä työelämän asiatuntijakurssilla on toimintaani ammattiosastossa ja työelämän luottamustehtävissä. Ja miten sitä pitäisi pystyä soveltamaan käytännön tasolla. 2.ENSIASKELEET TYÖELÄMÄSSÄ JA JÄRJESTÖTOIMINTAAN MUKAAN MENEMINEN 2.1.Taustatietoja omasta menneisyydestä ja aloitus Metalliliitossa Vuonna 1972 menin Laivateollisuus OY nimiselle telakkafirmaan töihin. Kyseinen telakka oli perustettu Neuvostoliittoon tehtävien sotakorvauslaivojen valmistamisia varten, sittemmin oli siirrytty esimerkiksi merentutkimus ja jokilaivojen valmistukseen. Siellä oli melko aktiivista järjestötoimintaa, mikä ilmeni laajana opintokerho -, nuorisoliitto -, Suomi - Neuvostoliitto seura -, teatteri - ja muuna kulttuuri toimintana.telakkayhteisössä oli ja on varmaan vielä nykyaikanakin hepompi järjestää aktiivitoimintaa, kun kaikki ihmiset ovat ikäänkuin samassa"häkissä ", "raksalla" nämä asiat ovat vaikeammin toteutettavissa koska siellä ihmiset ovat töissä eri puolilla maakuntaa ja samassa kohteessa ei vättämättä ole montaakaan saman firman miestä, eli yhteyden pito on melko paljon hankalampaa kuin telakoilla. Niinä vuosina elettiin ehkä aktiivisempaa poliitiikan ja järjestötoiminnan aikaa. Minut valittiin työpaikkani runko-osaston työsuojeluasiamieheksi,ja lähdin koulutukseen metallin kurssikeskukseen Murikkaan työsuojelun peruskurssille. Murikka - opisto sijaitsee Tampereella, siellä käytiin työsujelulakia, työsuojelulainsäädäntöä ja työtapaturmia melko seikkaperäisesti läpi. Harjoiteltiin esiintymistaitoa puhumalla nauhottavaan videokameraan ja sitä myöhemmin katsoen ja arvostellen. Silloin nuorena oli aikaa ja yllättävää kyllä intoakin ryhtyä ja innostua monennäköisistä eri toiminnoista, mitkä jäivät kuitenkin jonkun ajan päästä väistämättä takaa -alalle perheen perustamisten vaatiessa oman osansa. 2.2.Uuden aktiivitoiminnan aloittaminen Rakennusliitossa Telakkatoiminnasta siirryin rakennuksille töihin vuonna 1989 jolloin luonnollisesti vaihdoin metalliliiton jäsenkirjan rakennusliiton jäsenkirjaan.sitten erään syyskokouksen myötä minut valittiin osaston hallitukseen varajäseneksi, sitten seuraavana vuonna hallitukseen siitä sitten parin vuoden jälkeen varapuheenjohtajaksi. Meillä ammattiosastossa tapahtui melko suuria asioita kun eräs liiton pitkäaikainen toimitsija, minkä aktiivisuuden varassa ammattiosasto oli paljolti toiminut jäi eläkkeelle ja siitä seurasi niin sanottu domino ilmiö, eli kaikkien toimet menivät uusiksi, entisestä osaston puheenjohtajasta tuli toimitsija, varapuheenjohtajasta puheenjohtaja,sihteeri vaihtui ja seuraavana vuonna taloudenhoitaja, josta seurasi suuri epätietoisuus mitkä asioista kunkin toimenkuvaan kuuluivat. Silloin lähdimme puheenjohtajan, sihteerin ja varapuheenjohtajan voimin ensimmäistä kertaa Siikarantaan sihteerikurssille missä kerrottiin jonkin verran eri henkilöiden rooleista ja tehtävistä ammattiosastossa. Siitä seurasi määrätynlainen velvollisuus ja vastuu kehittää omia tietojaan ja taitojaan jotta paremmin osaisi toimia ammattiosaston parhaaksi. 2.3.Taloudenhoitajaksi ammattiosastoon Seuraavana vuotena tehtävän kuvani muuttui ja minut valittiin ammattiosaston taloudenhoitajaksi mistä johtuen oli uusien kirjanpitoon liittyvien kurssien tarve. Alunperin minun oli tarkoitus lähteä Taloudenhoitajien peruskurssille, se kuitenkin peruutettiin liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, vähäinen määrä johtuu ehkä siitä että taloudenhoitajien vaihtuvuus on pieni eikä näin ollen uusien kurssitettavien tarvetta ei ole ollut. Siksi jouduin aloittamaan ATK-peruskurssilla Siikarannassa. Kurssi oli viikon mittainen ja siinä käsiteltiin kirjanpidon TILTU -ohjelmaa, eli miten tuloja ja menoja kirjataan tietokoneelle. Kurssi oli ehkä hankalampi koska ei ollut käynyt peruskurssia, määrätyt perustiedot puuttuivat. Niitä kuitenkin käytiin läpi mutta ehkä se hieaman haittasi lopputulosta 2.4.Työsuojeluvaltuutetuksi Työpaikallani minut valittiin työsuojeluvaltuutetuksi kävin Siikarannassa työsuojelun peruskurssin ja sen jälkeen työsuojelun jatkokurssi jakso 1 ja jakso 2. Nämä kurssit olivat todella valaisevia, itse kurssimateriaali oli hyvä ja siinä pureuduttiin yksilö sekä yleisellä tasolla ongelmiin sekä työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Se myös näillä kursseilla on hienoa että niissä päivän mittaan, sekä iltaisin keskustellaan melko paljon ja näin sinä kuulet eri juuritason ongelmista ympäri Suomenniemen. Kursseilla asiat kerätään yhteistoimin niin sanottuun AJATUSKARTTAAN, missä näkyvät kaikki käsitellyt tärkeät asiat mustekalan lonkeroilla ydinasiasta ulospäin.kurssilaiset tulevat ympäri Suomea ja ovat yleensä luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, osastoaktiiveja tai liiton toimitsijoita ja he ovat jonkin verran esiintymistaitoisia ja myönteisessä mielessä puheliaita. Yleensä vitsitkin liittyvät jotenkin kyseiseen asiaan. 1

4 Taloudenhoitajan peruskurssilla kuulin tästä työelämän asiantuntija kurssista ja sen laajuudesta ja että siinä pystyi hyödyntämään aikaisempia kursseja oikeastaan toiseen kertaan. 3.TATTIKURSSIN ALOITTAMINEN 3.1.Ensitapaaminen Varsinainen tattikurssi alkoi ensitapaamisella jossa tutustuttiin muihin kurssikavereihin ja käytiin läpi jokaisen henkilökohtaiset oppimistarpeet sekä käydyt kurssit. Heti ensi tapaamisella huomasin että ainakin esiintymistaidossa olisi kehittämisen varaa, sehän olisi jossain mielessä melko tärkeä aihealue korjata tai parantaa, se antaisi itseluottamusta ja varmuutta kehittää muitakin tiedontarvealueita kun saa rohkeutta sanoa ja rohkeutta kysyä eri asioista. Kurssin oppiaineisiin kuuluu pääpiirteittäin koko järjestötoiminnan koko kirjo ja muutamia itseen kohdistuvia ja vaikuttavia heikompia aihealueita painottaen sekä muutamia muitakin asioita pintaa raapien 3.2.Tutorin nimeäminen Seuraavassa tapaamisessa kaikille nimettiin omat henkilökohtaiset tutorit, mikä toi sellaisen isoveli aspektin opiskelemiseen. Sekä kartoitettiin konkreettisesti kurssit joihin olisi pakko ja joihin olisi tarpeen osallistua. Sillä TATTIKURSSIN:han tarkoituksena on kehittää luottamustehtävissä toimivien henkilöiden tietoa, taitoa, kykyä ja uskallusta esittää ja hoitaa työtovereiden ja osaston jäsenten asioita 3.3.Aikaisemmat kurssit Aikaisempina kursseina huomioitiin jo suoritetut Sihteerinä ammattiosastossa, Työsuojelun peruskurssi, Työsuojelun jatkokurssi akso 1, Työsuojelun jatkokurssi jakso 2, Atk - kirjanpitokurssi ja Taloudenhoitajien peruskurssi. -Sihteerinä ammattiosastossa kurssilla pureuduttiin osaston perusasioihin ja käytiin jonkun verran tietokoneen "kimppuun" lähinnä tekstin käsittelyn osalta -Työsuojelun perus - jatko 1 ja jatko 2 - kursseilla käytiin erittäin perustellisesti läpi työsuojelu - välineitä, laitteita, työsuojelulakia, kävimme jopa tutustumassa erääseen työmaahan ja suoritimme siitä TR-mittauksen. -Atk - kirjanpitokussilla harjoiteltiin kirjanpitotietojen ja tilitietojen viemistä tietokoneelle taseiden ja tuloslaskelmien tekoa.-taloudenhoitajan peruskurssilla käytiin läpi kirjanpidon perusasioita kreditteä ja debettejä 3.4.Ammattiosastojen kurssit Tattikurssin aloittamisen jälkeen ensimmäisenä oli paikallisella liitton toimistolla pidetty Ammattiosaston toimija-kurssi,siinä käsiteltiin ammattiosastojen puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, sihteerien ja taloudenhoitajien tehtäviä ammattiosastossa. 3.5.ATK Seuraavana oli Atk -jatkokurssi mikä myös järjestettiin paikallisella tasolla, nykyisinhän sitäkin laitetta pitäisi pystyä käsittelemään sillä monet asiathan hoidetaan jo pelkätään tietokoneen välityksellä. Siellä käytiin läpi Excelin perusteet, Power Point :tia, Tekstinkäsittelyä, päivittämistä, virustorjuntaa 3.6.Opetustaidon kurssi Sitten oli Opetustaidon kurssi, jakso 1, näillä kursseilla harjoitellaan esiintymistä ja opetustilanteen luomista.ja joustavaa esittämistä. Opetustaidon kurssi, jakso 2 :teen piti jokaisen valmistella itselle sopiva opetusesitys, siellä oli naulaimen käyttöopastusta, suunnistamisen perustietoja, mittaohjelmia ja pääsimme jopa toimimaan jalkapallo-ottelun erotuomarina 3.7.Tattikurssien periaatteet Tattikurssin periaatteena on että jos toimit esimerkiksi työsuojeluvaltuutettuna sinä luonnollisesti käyt kaikki työsuojeluun liittyvät kurssit, ja näistähän myös työnantaja joutuu maksamaan palkan kurssiajalta. Sen lisäksi joudut käymään myös luottamumiesten peruskurssin jotta tietäisi niistäkin asoista ainakin perustiedot.tällaisista kursseista joista työnantaja ei maksa palkkaa Siikarantaopisto maksaa päivärahaa 2

5 ja matkakorvauksen ja yleensä monet liiton aletoimistot tai omat osastot maksavat jotain stipendejä tai opintorahoja. 3.8.Työoikeuden peruskurssi Omalta kohdaltani viimeisenä oli Työiokeuden kurssi. Tällä kurssilla pureuduttiin lakikirjan saloihin. Lakikirjaa ei luonnollisestikaan kukaan voi muistaa ulkoa ja se ei tietysti ole tarkoituskaan, vaan ajatuksena on että osaisi jäljittää mihin lakiin esimerkisi vaikka työaikalain pykälään ja mihin momenttiin asia liittyy ja miten se lakikirjasta osataan hakea oikeasta kohdasta sekä vielä siihen liittyvät ennakkotapaukset ja tulkinnat. Työoikeuden kurssista joutuu myös suorittamaan tentin, joko tuutorin pitämänä, mikä riittää Tattikurssin tarpeisiin tai sitten voi käydä tenttimässä lakitietonsa tietyissä oppilaitoksissa ja läpäistyään tentin Turun yliopisto myöntää siitä todistuksen jolla voi lähteä jatkamaan vaikka lakimieheksi 4.YHTEENVETO KÄYMISTÄNI KURSSEISTA 4.1.Kokonaisvaikutus Eri kurssien kokonaisvaikutus ainakin minulle ja minun toimintaani on ollut merkittävä. Olen saanut paljon monenlaista tietoa ja jos en nyt tiedä niin tiedän ainakin mistä sitä mahdollisesti voin etsiä. Esimerkiksi esiintymisessä minulla on ollut määrättyjä fobioita, ovathan nämä kurssit niitä hieman lieventäneet mutta ei tässä vieläkään mitään Tauno Paloja olla, eikä minulla vieläkään ole mitään hinkua joutua miksikään keskipisteeksi, kuitenkin asioiden hoitamisen vuoksi on välillä pakko ottaa itseään niskasta kiinni ja avata suunsa joko sanoakseen tai mahdollisesti kysyäkseen jotain. Jokainen tilannehan on yleensä ainutkertainen jos et toimi silloin kun asia on aktuelli voi se myöhemmin olla huomattavasti vaikeampaa tai jopa suorastaan mahdotonta toteuttaa 4.2.Arkielämä Arkielämään nämä kurssit ovat myös tuoneet itseluottamusta ja muutenkin aktivoineet toimimaan osaston ja muidenkin yhteisten jäsenistöä koskevien asioiden hoitamisen puolesta ja auttanut ymmärtämään että jonkunhan sitä pitäisi pitää lippua korkealla ja ehkä vielä hieman heiluttaakin, sillä ei varmasti mailma aina tule olemaan näin seesteinen kuin se tällä hetkellä näyttää. Kyllähän ne uhkakuvat vieläkin ovat olemassa, väijyvät ne sitten rajojemme sisäpuolella tai niiden ulkopuolella. 4.3.Parannuksia 3 Parannuksia kurssitarjontaan. Mielestäni varsinaisessa Tattikurssissa ei ole mitään muuta vikaa kuin nimi, töissä aina vitsaillaan että :lähdette taas sinne sienikurssille. Itse kurssi on hyvä siinähän huomioidaan eri ihmisten tarpeet ja huomioidaan puutteet. Lähinnä meillä osastojen järjestötoiminnassa olevilla olisi työsarkaa että saisimme aktivoitua nuoret naiset ja miehet kiinnostumaan ammattiyhdistystoiminnasta ja kurssittamaan ja kehittämään itseään vaikka esimerkiksi Tattikurssille lähtemällä. Sekä muutenkin saada heidät kiinnostumaan OMISTA palkka, työaika ja työsuojelu asioistaan, jotta jatkuvuus säilyisi, sillä näissä ammattiyhdistys asioissa mielestäni poikkeuksellisesti tieto VÄHENTÄÄ TUSKAA.Yleensähän ihmiset nurisevat kun kukaan ei tee mitään, mutta kun heitä itseään pyytää johonkin kokouksiin tai muihin tapahtumiin, niin ei sitä aikaa tahdo millään löytyä kun on sitä, ja on tätä, ja en juuri tänään kerkeä 5.LOPPUYHTEENVETO 5.1.Kiitosten aika Yritin tällä kertomuksella kuvata yhden yksilön näkökulmasta, miten eri elämänvaiheet : ammattiala vaihdokset, nuoruusajan perheenperustamiset, kodin rakentamiset ja myöhäisemmässä vaiheessa taas aktivoituminen vaikuttavat ja hankaloittavat toimimista ammattiosastotoiminnassa ja luottamustehtävissä. Kurssitarjonta ja ruoka on ollut erinomaista ei muuta kuin KIITOS isoin kirjaimin kaikille asianosaisille, opettajille ja kurssikavereille. Tästä on hyvä jatkaa 3

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto Inter Vivos PYKÄLÄ RY:N JÄSENLEHTI >> 03 2012 Elämäni juristina - haastattelussa Aulis Aarnio Äidit opiskelijavaihdossa ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Puuhasteltavaa phuksille! INTER VIVOS Y liopistossa

Lisätiedot

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92 27 Mitä vielä tulee lainsäädäntöön, niin lainsäädännönkin tarkoituksena on ollut selvästikin, että pankkitoiminnan pitää pysyä niissä puitteissa ja elää niiden periaatteiden mukaan, joita se on historiallisesti

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 13 2/2006. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_06/ukk2_06.pdf] PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON TEHDÄ FOLKLORISTIIKKA HOUKUTTELEVAKSI.

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot