KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV"

Transkriptio

1 VirtuaaliAMK / Maatilayrittämisen tuotantorengas 2002 KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE...2 VERKKOKURSSIN KÄSIKIRJOITUS...2 OPINTOJAKSON OPS...2 OPPIMISKULTTUURI...2 OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ JA SUOSITELTAVA OSALLISTUJAMÄÄRÄ...3 OPINTOJAKSON AIKATAULU JA RAKENNE...3 OPINTOJAKSOON LIITTYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT...3 OPINTOJAKSON SUORITUS- JA ARVIOINTIPERUSTEET...4 OPINTOJAKSON TOIMINTATAPA JA VUOROVAIKUTUS...4 OPINTOJAKSOLLA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT...5 OPINTOJAKSON RESURSSIT...5 MATERIAALIT JA OPPIMISALUSTAT...5 ATK-OHJELMISTOT...5 HENKILÖRESURSSIT...6 KARTOITUS VALMIISTA OPPIMATERIAALISTA...7 VERKKOTOTEUTUS JA ULKOASU...7 OPINTOJAKSON LIITTYMÄT MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN...7 OPPIMATERIAALIN KÄSIKIRJOITUS...8 OPPIMATERIAALIN VISUAALINEN ILME...8 OPPIMATERIAALISSA KÄYTETTÄVÄT MEDIAMUODOT...8 OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖSUUNNITTELUN HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET.8 TUOTANNON KÄSIKIRJOITUS...9 OPPIMATERIAALIN KONSEPTI...9 OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ JA INFORMAATIOARKKITEHTUURI...9 OPPIMATERIAALIN TUOTANTOON LIITTYVÄT HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET9 OPPIMATERIAALIN NAVIGOINTITAVAT...10 OPPIMATERIAALIN HAKUTAVAT...10 OPPIMATERIAALINTUOTANNON TYÖVÄLINEET JA TYÖKALUT...10 OPINTOJAKSON JA OPPIMATERIAALIN TESTAUS OPPIMATERIAALIN PÄIVITYS OPPIMATERIAALIN YLLÄPITO PROJEKIN AIKANA OPINTOJAKSOON LIITTYVIEN DOKUMENTTIEN LUETTELOINTI TÄMÄN KIRJAN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN AIKANA JA JÄLKEEN... 11

2 PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE Maaseutuyrityksen tulosanalyysikurssin rakentaminen verkkokurssiksi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa jatkossa kyseinen kurssi tietoverkkoja hyödyntäen. Kurssi soveltuu hyvin verkkokurssiksi, mikäli asiaa lähestytään caseoppimistehtävän avulla ja teoriaosuuden tietolähteet merkitään riittävän yksiselitteisesti. Lisäksi tulee olla käytettävissä virtuaalinen simulaatioympäristö (virtuaalikylä), jonka tarjoamaan tietoon oppimistehtävä perustuu. Tietoverkon tehtävänä on koota yhteen virtuaaliluokka, josta löytyy mm.: - Simulaatioympäristö, lähtötiedot - Tieto oppimateriaalista ja käytettävistä työkaluista - Tehtävänannot ja oppilaiden tuotosten palautus - Ohjaustoiminnat, kommunikointivälineet - Aikataulu / kalenteri, lukujärjestys - Variaatioiden esittäminen ohjatusti VERKKOKURSSIN KÄSIKIKIRJOITUS OPINTOJAKSON OPS Kurssin tavoite: Oppilas osaa laskea ja tulkita maaseutuyrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta markkinat huomioon ottaen. Kurssin suoritus: Kurssi perustuu oppimistehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen. Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty 5. Kurssi suunnitellaan sellaiseksi, että edistyneemmät opiskelijat pystyvät suorittamaan sen itsenäisesti oppimateriaalin, tausta-aineiston sekä annettujen mallien ja työkalujen avulla. Kurssiin sisältyy kaksi pakollista verkkokeskustelutilaisuutta oppimistehtävien tiimoilta. OPPIMISKULTTUURI Oppimistehtävä perustuu konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle eli kurssi on rakennettu siten, että opiskelijan on itse etsittävä tarvittava tieto ja suoritettava tehtävä omaan ajatteluun pohjautuen. Opettajan rooli on konsultoiva, oppimista tukeva. Kurssin motivointi perustuu systemaattiseen positiiviseen viestintään. Kurssin suorittaminen ei edellytä runsasta verkkokeskustelua. Sen sijaan pakollisiin chatkeskusteluihin on osallistuttava. Kurssin ryhti luodaan aikatauluilla ja välitarkistuksilla. Kurssin arvostelu perustuu oppimistehtäviin ja verkkokeskusteluun. 2

3 OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ JA SUOSITELTAVA OSALLISTUJAMÄÄRÄ Kurssi on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille osaksi agrologin tutkintoa. Osallistujilla tulee olla tietotekniikan ja talouden perusvalmiudet eli kurssi soveltuu suoritettavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena. Opiskelijoilla ei vielä tänä päivänä ole kokemusta tietoverkko-opiskelusta, joten johdatus verkko-opiskeluun sekä opastus käytettävän oppimisympäristön käyttöön ovat tarpeen. Internetin käyttöön sen sijaan opiskelijat ovat tottuneet. Myöskään opiskelijoiden kielitaito ei ole ongelma, vaikka opiskelu tapahtuisikin englanninkielisessä oppimisympäristössä. OPINTOJAKSON AIKATAULU JA RAKENNE Kurssi toteutetaan yhden lukukauden aikana, n. 2 kuukauden aikana. Opintojakso rakentuu seuraavasti: Aloituspäivä: orientaatio (kurssin tavoitteiden ja oppimistehtävien esittely, arviointiperusta, aikataulu, virtuaaliympäristö ja verkko-opiskelun perusideat) Avainteemapäivät: - 1. tapaaminen, aihe tuloslaskelma ja tase - 2. tapaaminen, aihe tunnusluvut - 3. tapaaminen, aihe yrityksen analysointi - loppuseminaari Avainpäivät rakentuvat päivän teeman ja meneillään olevien tehtävien prosessoinnista. Avainpäivien tavoitteena on käsitteiden ymmärtämisen varmistaminen ja teoriapohjan luonti. Opintojakso edellyttää opiskelijalta noin 10 tunnin viikoittaista työtä. Avainpäivien sisältö tuotetaan verkkoon sellaiseen muotoon, että opintojakson suorittaminen ei edellytä läsnäoloa lähitapaamisessa. OPINTOJAKSOON LIITTYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT Opintojaksoon liittyy yksi oppimistehtävä, jossa on kolme eri osa-aluetta. Tehtävän anto: Laadi valitsemasi tilan verotiedoista lähtien yritykselle tuloslaskelma ja tase. Laske tuloslaskelman ja taseen perusteella yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut. Analysoi yrityksen taloudellista tilaa kokonaisvaltaisesti. Suunnittele laskentajärjestelmä seurannan apuvälineeksi. 3

4 Oppimistehtävät ovat todellisuutta vastaavat ja perustuvat itsenäiseen oivaltamiseen Tehtävien toteuttaminen perustuu pääosin verkkoaineistoihin. Tehtävänpalautus tehdään Excel-tiedostona, jossa on laskettuna kysytyt tunnusluvut ja sitä selittävänä analyysinä, joka on laadittu Wordilla. Laskentajärjestelmä laaditaan Exceltaulukkona. Tehtävät palautetaan verkon kautta tehtäville osoitettuun paikkaan kurssiaikataulun mukaisesti. Suoritus arvioidaan seuraavasti: Tehtävä Tyyppi Antopäivä Palautuspäivä Painoarvo oppimistehtävä Laskuharjoitus aloituspäivä 2 viikon 2/10 kuluttua Analyysi aloituspäivä 4 viikon 2/10 kuluttua Suunnitelma aloituspäivä 6 viikon 4/10 kuluttua osallistuminen Chat aloituspäivä 1,5 viikon 1/10 keskusteluun kuluttua osallistuminen keskusteluun Chat aloituspäivä 5 viikon kuluttua 1/10 OPINTOJAKSON SUORITUS- JA ARVIOINTIPERUSTEET Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä hyväksytysti, niiden palauttamista annetussa aikataulussa sekä osallistumista yhteisiin chat-keskusteluun. Muuta aktiivisuutta ei arvioida. OPINTOJAKSON TOIMINTATAPA JA VUOROVAIKUTUS Opintojakson läpivienti esitetään kurssiesitteessä havainnollisena prosessikaaviona, aikajana- toimintaverkkoajatuksen avulla. Prosessikaavio liitetään osaksi ohjaussuunnitelmaa. Opiskelijoiden ohjaus verkossa tapahtuu pääasiassa teemoittain perustetuilla keskustelualueilla (tuloslaskelma ja tase/ tunnusluvut / yrityksen analysointi) sekä kurssin sisäisellä sähköpostilla. Tehtävistä annetaan palautetta verkon kautta tehtävänpalautuksen jälkeen. Vuorovaikutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Opiskelijoiden kysymyksiin vastataan keskustelualueella kerran viikossa, keskiviikkoaamuisin Viestinnässä on tavoitteena positiivisuus, täsmällisyys ja määrätietoinen toiminta Viestintää elävöitetään positiivisilla, kannustavilla kommenteilla Materiaalissa pyritään havainnollisuuteen ja monipuolisuuteen, kuitenkin turhaa kikkailua vältetään 4

5 Keskustelu ohjeistetaan opiskeluohjeissa ja keskustelufoorumin avauksella. Chatkeskusteluihin laaditaan chat-säännöt. Keskusteluissa hyödynnetään roolileikkejä yms. innovatiivisia elementtejä. OPINTOJAKSOLLA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT Opintojaksolla käytetään seuraavia verkkopalveluja: Työkalu Oppimateriaali Sähköposti Chat Keskustelualue Itsearviointitehtävät Kalenteri Tehtävät / palautus Käyttötarkoitus Teoriatiedon jakaminen Tiedotus Verkkokeskustelu/ Ryhmätyöt Teemojen prosessointi Lähtötason arviointi Kurssiaikataulu Tehtävän anto ja palautus OPINTOJAKSON RESURSSIT MATERIAALIT JA OPPIMISALUSTAT Kurssimateriaali koostetaan oppimisympäristöön projektin aikana tuotetuista rakenneosista. Niitä ovat erillisiksi tiedostoiksi tallennetut dokumentit (esim. taulukot, kuvat, kaaviot, sekä myös oppimistehtävät ja muut opetukseen liittyvät elementit). Materiaalina toimivat myös ulkoiset tietolähteet, kuten muiden organisaatioiden tuottamat aineistot, kirjat, artikkelit, tietokannat yms. Projektin aikana varmistetaan oikeus näiden käyttöön. Oppimisalustoina käytetään mm. WebCT-, Learning-Space-, R5-, Telsi- ja Verkkosalkkuympäristöjä. Oppimisympäristö mahdollistaa mm. keskustelualueiden, kurssin sisäisten sähköpostien, tehtävänpalautusten, palautteiden antojen ym. helpon aktivoinnin toimivaksi työkaluksi. Kurssi on suljettu ympäristö, jonne tarvitaan käyttäjätunnukset. Kurssin demonstraatioympäristö, virtuaalikylä, on kaikille avoin ympäristö. Se on linkitetty kurssiin tarkoituksenmukaisella tavalla. ATK-OHJELMISTOT Opintojakson suorittaminen perustuu selaimen, maatalouden kirjanpito-ohjelmiston sekä Excelin ja Wordin käyttöön. 5

6 HENKILÖRESURSSIT Kurssin vastuullisena toteuttajana toimii kyseisen opintojakson opettaja. Lisäksi tarvitaan teknistä tukea sekä opettajille että oppilaille. Tukea antaa oppilaitoksen verkkokoulutusvastaava. Verkko-opetustyökalujen hallinnasta kurssin aikana vastaa opettaja. Kurssille otetaan kerralla enintään 20 henkilöä/opettaja tai tutor. Opiskelijat työskentelevät pareittain. Aloitusjaksolla varmistetaan, että jokainen opiskelija pääsee itse testaamaan ympäristön käyttöä tietokoneella. Opettajalta kuluu aikaa noin 8 tuntia verkkoympäristön rakentamiseen, kun käytettävissä on valmis materiaalikanta. Verkkoympäristön aktivointiin opettajat tarvitsevat ainakin alkuvaiheessa teknistä apua. Arvio opettajan ajankäytöstä ja kustannuksista kurssin perustamiseksi ja toteuttamiseksi: Tehtävälaji työaika /h yht. Verkkoympäristön aktivointi 4 33,5 134,55 Kurssin tarkennetun 4 33,5 134,55 suunnitelman tekeminen Opetustyö kurssin aikana * lähiopetus 24 33,5 1775,5 * keskustelu * sähköpostiohjaus * materiaalin lisääminen koulutuksen aikana * palautteen anto * tehtävien arviointi * muut tehtävät Yhteensä ,5 6

7 KARTOITUS VALMIISTA OPPIMATERIAALISTA Kurssiaineiston tuotantosuunnitelma laaditaan sisältökartan mukaisesti, mutta ennen tuotantopäätöksen tekoa kartoitetaan olemassa oleva oppimateriaali ja muut lähteet. Tehtävässä avustaa HAMKin informaatikko Silja Shepherd. Kurssimateriaali (siirretään sisältökartasta) On olemassa Ei ole on tuotettava VERKKOTOTEUTUS JA ULKOASU Kurssin läpivienti kuvataan havainnollisella esityksellä, jossa aikatauluun on yhdistetty teoriaosuuden ja oppimistehtävien suorittaminen sekä verkkotoimintaan liittyvät elementit. Lisäksi läpiviennistä laaditaan sanallinen kuvaus. Virtuaalikylän käytöstä tehdään erillinen ohjeistus. Lisäksi ohjeistusta annetaan oppimisympäristön käytöstä. Opettaja esittelee itsensä aloitusjaksolla sekä omalla kotisivullaan, jossa on opetuksen kannalta merkityksellistä tietoa. Kurssilaiset toivotetaan tervetulleiksi kurssille tervetuliaisviestillä. Kurssilla noudatetaan virtuaaliammattikorkeakoulun yleisilmettä. Kurssimateriaalit linkitetään selkeään sisällysluetteloon. Ulkopuoliset www-palvelut linkitetään erilliseen ikkunaan. OPINTOJAKSON LIITTYMÄT MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN Maaseutuyrityksen tulosanalyysi liittyy maaseutuyrittämiseen liittyviin taloutta käsitteleviin opintojaksoihin, joita ovat mm. tuotantotalous, liiketoiminnan suunnittelu ja verotus. Lisäksi materiaali liittyy kurssiin tietotekniikka maataloudessa. 7

8 OPPIMATERIAALIN KÄSIKIRJOITUS OPPIMATERIAALIN VISUAALINEN ILME Aineistoissa käytetään virtuaaliamk:n sivupohjia (virtuaaliamklogot ja värit, EU-lippu), joissa on yhteiset elementit mm. navigointia varten. Visuaalisessa ilmeessä painotetaan selkeyttä. Opintojakson aineistot linkitetään oppilaitoksissa käytettäviin oppimisympäristöihin. Ympäristöjen tarkoitus on tarjota vuorovaikutusvälineet sekä toteutuskohtaisten tietojen tallennus. Näin ollen osan visuaalisesta ilmeestä määräytyy käytettävän ympäristön mukaan. OPPIMATERIAALISSA KÄYTETTÄVÄT MEDIAMUODOT Sivustoilla käytetään eri medioita monipuolisesti tavoitteena havainnollinen esitys. Vaiheittaisia toimintoja havainnollistetaan animaatioilla, esim. tietojen keruu verolomakkeilta ja oikaistun tilinpäätöksen tekoprosessi. Tekstiä elävöitetään kuvilla ja graafisilla esityksillä. OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖSUUNNITTELUN HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET Työtehtävä Henkilö Rooli Aika, h Raha Sisältökäsikirjoitus Jaana, Pekka suunnittelija ,12 Tuotantokäsikirjoitus Jaana ja suunnittelija ,65 Pekka Visuaalinen suunnittelu Teemu Jaana ja ulkoasu viestintä ,81 201,81 Pekka Äänisuunnittelu Teemu tekniikka 3 100,91 Video Teemu tekniikka 3 100,91 Animaatio Teemu tekniikka 2 67,27 Ohjelmointi Marko tekniikka 3 100,91 HTML-koodaus Marko tekniikka 6 201,81 Päivitys Pekka sisältövastuu Ylläpito Rengas sisältövastuu Yhteensä ,20 8

9 TUOTANNON KÄSIKIRJOITUS OPPIMATERIAALIN KONSEPTI Sivut perustuvat tulosanalyysin havainnolliseen esittämiseen monen median avulla sisältäen tekstiä, ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Osa oppimateriaalista on interaktiivisia. OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ JA INFORMAATIOARKKITEHTUURI Sisältö, rakenne ja sen jäsentyminen on kuvattu erillisellä sisältökartalla, joka on tämän suunnitelman liitteenä. Sisältökartta on laadittu tätä tarkoitusta varten suunnitellulla Post-it tarroihin perustuvalla systemaattisella suunnittelumenetelmällä. OPPIMATERIAALIN TUOTANTOON LIITTYVÄT HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET Tuotannon teksti- ja taulukkomuotoisten (työkalujen) tuotannosta vastaavat renkaassa mukana olevat opettajat. Kuvat, animaatiot, videot ja muu havainnollistava materiaali tuotetaan alihankintana. Tekijät valitaan ensisijaisesti oppilaitosten henkilökunnasta, jolloin osaaminen jää oppilaitokseen. (Täydennetään myöhemmin, erillinen liite) Dokumentin nimi Henkilö Rooli Aika, h Raha kirjanpitotulosteet.doc Jaana tuottaja 3 100,91 mallitulosteet.pdf Pekka tuottaja 5 167,5 tasausvaraus.gif Pekka tuottaja 2 67 Yhteensä 9

10 OPPIMATERIAALIN NAVIGOINTITAVAT Navigointi rakentuu pääasiallisesti kokoavan sisällysluettelon mukaan. Saman osion sisällä ei ole sisäistä navigointia (sisäisiä linkkejä). OPPIMATERIAALIN HAKUTAVAT Materiaaliin luodaan hakupalvelu, mikäli se on teknisesti helposti toteutettavissa. Sisällössä pyritään siihen, että hierarkia on enintään kolmetasoinen. OPPIMATERIAALINTUOTANNON TYÖVÄLINEET JA TYÖKALUT Opintojakson tuottamiseen tarvitaan tietokone ohjelmistoineen, ääni- ja videokortit, digitaalikamera ja videokamera. Oppimateriaali tuotetaan html-muotoon. Tekstimuotoiset rakenneosat tuotetaan Wordilla (.doc) taulukkomuotoon tai FrontPage-ohjelmalla (.htm), kuvat Adoben PhotoShopilla (.gif,.jpeg) ja taulukot Excelillä (.xls) sekä esitykset PowerPoint-ohjelmalla (.ppt). Osa materiaalista tallennetaan pdf-muotoon, esim kalvomateriaalit. Videoiden ym. käyttöä selvitetään lisää. Materiaalin tulee noudattaa virtuaaliammattikorkeakoulun laatukriteerejä ja sen tulee olla modeemilla käytettävissä. Käyttäjällä pitää olla käytössään selainohjelma (uusimpia versioita) sekä Flash-plugin, AdobeAcrobat-reader sekä Word ja Excel-ohjelmistot. OPINTOJAKSON JA OPPIMATERIAALIN TESTAUS Testauksen ja arvioinnin suorittaa metsän tuotantorengas sekä jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta yksi renkaan ulkopuolinen opettaja. Testaus tapahtuu kahdessa vaiheessa, keväällä 2002 sekä keväällä Testaus tehdään IE ja Netscapen selaimilla. Testauksessa käytetään VirtuaaliAMK:n laadunvarmistukseen liittyvää käytäntöä ja palveluita. Korjaukset määritellään renkaan kokouksessa. Tavoitteena on VirtuaaliAMKlaatumerkki. OPPIMATERIAALIN PÄIVITYS Materiaalin päivitystarve ja aikataulu kirjataan tekijänoikeusrekisteriin. Päivityksestä vastaa ensisijaisesti aineiston tekijä ja hänen estyessään tuotantorengas sopii asiasta keskenään uudelleen. 10

11 OPPIMATERIAALIN YLLÄPITO PROJEKIN AIKANA Sivustot sijoitetaan alkuvaiheessa HAMKin palvelimelle osoitteeseen Koordinaattori kokoaa aineistot tänne sisältökartan osoittamaa informaatiohierarkiaa noudattaen. Aineistot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sivustojen toimivuudesta vastaa Hamkin tekninen tuki. OPINTOJAKSOON LIITTYVIEN DOKUMENTTIEN LUETTELOINTI Dokumenttien luettelointi tapahtuu erillisessä tekijärekisterissä sekä sisältökartassa. Tekijärekisterilomake on liitteenä. TÄMÄN KIRJAN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN AIKANA JA JÄLKEEN Tämä käsikirja toimii työkaluna koko virtuaaliammattikorkeakoulu-projektin ajan. Tänne kirjataan kaikki tiedot, jotka liittyvät kyseiseen verkko-opintojaksoon. Sisältökarttaa, tekijärekisteriä, käytettäviä/tarvittavia ohjelmistoja yms. täydennetään tuotannon edetessä. Tämä kirja tulee tulevaisuudessa todennäköisesti sisältämään myös opintojaksoon taloudelliseen toimintaan liittyviä asioita laajemmin. 11

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Kokemuksia verkkomateriaalien ristiinarvioinnista

Kokemuksia verkkomateriaalien ristiinarvioinnista Sotefo-hankkeen päätösseminaari Lappeenranta, 10.6.2013 Kokemuksia verkkomateriaalien ristiinarvioinnista Teija Lehto, erikoissuunnittelija VirtuaaliAMK-verkoston kehittämisyksikkö amk.fi Tätä oli tarkoitus

Lisätiedot

Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa

Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa VirtuaaliAMK-seminaari 1.11.2006 Tampere Vero-opisto 1 Verohallinto pähkinänkuoressa Työ: tietojen käsittelyä veron oikean määrän selvittämiseksi Asiakkaat: veronsaajat,

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön verkkokursseilta Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei Tietie-yhteistyö

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Sähköposti (vrt. kirjeopisto) Skype. Useita julkisia ja. ratkaisujen hahmottelu, avoin kommentointi. Yksi tai useita. suljettuja keskustelualueita

Sähköposti (vrt. kirjeopisto) Skype. Useita julkisia ja. ratkaisujen hahmottelu, avoin kommentointi. Yksi tai useita. suljettuja keskustelualueita Ominaisuus Kuvaus Viittaus muihin VLE / tuotteisiin Kontrolli- ominaisuuksia Pedagoginen tarkoitusperä Yksilötehtävät Tehtävien palautus Sähköposti (vrt. palautuksen valvonta ja testaus, opitun (Assignments)

Lisätiedot

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma VE08 / Opetuksen suunnittelu ja arviointi / Opsa / 6op / 160h Opintojakson tavoitteena on suunnitella erilaisille opiskelijoille sopiviin oppimisympäristöihin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Verkkostartti 2 x 1,5 h Verkkotyöskenteltyöskenteltyöskentely Verkko- Verkko- 1. 2. 3. Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä * 25 h * 21 h

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei/ Tietie-yhteistyö TIEtojenkäsittelyä TIEtotekniikan avulla Tietie-projekti

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Jarmo Pulkkinen, toimitusjohtaja, HtM Web Fellows Oy 1. Web Fellows Oy lyhyesti Web Fellows Oy tarjoaa asiakaslähtöisesti räätälöityjä www-sovelluksia

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Työnhaun verkkokurssit

Työnhaun verkkokurssit NUOVE / SÄHKÖISET PALVELUT TEEMATYÖRYHMÄ 20.9.2011 Työnhaun verkkokurssit Timo Rautavirta Erikoistyövoimaneuvoja, JobCafé 1 Työnhaun verkkokurssit - taustaa 90-luvun lama: ryhmämuotoisia palveluja otettiin

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut

Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut Lahden Ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Hypermediadokumentin laatiminen, kevät 2000 Harjoitustyön suunnitelma Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut Hannu Lehto hannu.lehto@lahti.fi www.edu.lahti.fi/~lehto

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn päätös

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Korkealämpötilakemia

Korkealämpötilakemia Korkealämpötilakemia Johdanto kurssiin Ma 30.10.2017 klo 10-11 SÄ114 Vastuuopettaja kurssilla Eetu-Pekka Heikkinen Huone: TF214 - Prosessin kiltahuoneen portaikosta 2. kerrokseen ja käytävää etelää kohti

Lisätiedot

Katsaus Portfolio- verkkojaksoon Heli Brander TY, Monimuoto-opetuksen kehittäminen

Katsaus Portfolio- verkkojaksoon Heli Brander TY, Monimuoto-opetuksen kehittäminen Katsaus Portfolio- verkkojaksoon 17.3.2005 Heli Brander TY, Monimuoto-opetuksen kehittäminen Portfolion työst stämisprosessi TieVie-asiantuntijakoulutuksessa Portfolio-verkkojakson perimmäinen inen tarkoitus?

Lisätiedot

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT ELOKUU 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 14.8.2017 TÄLLÄ LUENNOLLA Taustaa harjoituksiin 1 ja 2: 1. Office 365 eli O365 2. Moodle 3. Harjoitus 2:

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

Oppimateriaalin tuottaminen videona

Oppimateriaalin tuottaminen videona Oppimateriaalin tuottaminen videona Kalle Romanov, yliopistonlehtori 4.2.2015 Esityksen sisältö Videon käyttöarvo, pedagoginen lisäarvo Videon tuottamisen tekniikkaa Videon jakelu /julkaisu Videokäytön

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

Yhteisöllistä oppimiskokemusta metsästämässä kokeilussa Facebook oppimisympäristönä

Yhteisöllistä oppimiskokemusta metsästämässä kokeilussa Facebook oppimisympäristönä Yhteisöllistä oppimiskokemusta metsästämässä kokeilussa Facebook oppimisympäristönä Jyväskylän yliopisto Yrittäjäksi yliopistosta hanke / humanistinen tdk Marko Siitonen 10.1.2008 Esityksen kulku 1. Yhteisöllistä

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

Suunnitelma verkkokurssin toteutuksesta

Suunnitelma verkkokurssin toteutuksesta 1 Suunnitelma verkkokurssin toteutuksesta Verkkokurssin nimi Keskeinen sisältö ja laajuus Langaton viestintä Langaton viestintä on Tietokoneen käyttäjän A- ajokortin valinnainen moduuli. Tavoitteena on

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

Tieto haltuun -hanke. Tietopalvelujen ja tiedonhankinnan kehittäminen verkostoituvassa lukio-opetuksessa. Heidi Hongisto projektisuunnittelija

Tieto haltuun -hanke. Tietopalvelujen ja tiedonhankinnan kehittäminen verkostoituvassa lukio-opetuksessa. Heidi Hongisto projektisuunnittelija Tieto haltuun -hanke Tietopalvelujen ja tiedonhankinnan kehittäminen verkostoituvassa lukio-opetuksessa Heidi Hongisto projektisuunnittelija Yleistä 2-vuotinen OPHn rahoittama hanke (2008/2009-2010) Kohteena

Lisätiedot

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma VE08 / Opetuksen suunnittelu ja arviointi / Opsa / 6op / 160h Opintojakson tavoitteena on suunnitella erilaisille opiskelijoille sopiviin oppimisympäristöihin

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa XML-kielen perusteet Teoria ja ohjelmointitehtävät XML-kielen perusteet 3 Sisältö YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN...

Lisätiedot

Teknologiset valinnat

Teknologiset valinnat Teknologiset valinnat Avoimet ja suljetut ratkaisut Lauri Malmi 20.8.2002 20.8.2002 Lauri Malmi 1 Sisältö 1. Lähtökohta: massaopetuksen luonne 2. Teknologian tarve opetuksessa 3. Teknisiä ratkaisuja 4.

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella.

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu (?)

Virtuaaliammattikorkeakoulu  (?) Virtuaaliammattikorkeakoulu http://www.amk.fi www.yh.fi (?) vuosi 2003 2004 toiminta marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö 1 Vuosi 2003 Koulutustuotanto tuotantorenkaissa Portaalin

Lisätiedot

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio Veistämö Knaapi Projektidokumentaatio 2015 1 Sisällysluettelo 1 Esittely... 3 1.1 Idea/Tarve... 3 1.2 Synopsis/ Projektin kuvaus... 3 1.3 Aikataulutus ja kustannusarvio... 4 2 Suunnittelu... 6 2.1 Banneri

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot