Terässiltapäivät 2012 Terässiltojen kunnon seuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terässiltapäivät 2012 Terässiltojen kunnon seuranta"

Transkriptio

1 Terässiltapäivät 2012 Terässiltojen kunnon seuranta Suomalainen terässilta Terässiltojen kunnon hallinta Case: Teräksisten rautatiesiltojen toimenpideohjelma / Matti Piispanen

2 Terässillat Suomessa Liikenneviraston hallinnassa on yhteensä siltaa, joista varsinaisia terässiltoja 1159 kpl ja putkisiltoja 3205 kpl ( ) Teräs on pitkien jännevälien materiaali, tyypillisin silta nykyään on liittopalkkisilta ja aikaisemmin erilaiset ristikkosillat ja levypalkkisillat ilman kansilaatan yhteistoimintaa. Entisen Tiehallinnon siltoja kunnossapidetään ELY-keskusten toimesta ja entisen RHK:n siltoja Liikenneviraston toimesta Lövön silta 2011, uusin? iso terässiltamme 6/11/ <Toimialue> Kyrönsalmen ratasilta 1908, vanhin käytössä oleva terässiltamme rautateillä

3 Tiesillat Rautatiesillat Tieverkon pituus (yleiset tiet) km siltaa, joista 854 terässiltaa putkisiltaa Yhteenlaskettu kokonaispituus 370 km (ka. 25 m) Jälleenhankinta-arvo 6 x 10 9 (ka ) Rataverkon pituus (yleiset radat) km siltaa, joista 305 terässiltaa 58 putkisiltaa Yhteenlaskettu kokonaispituus 53,3 km (ka. 23 m) Jälleenhankinta-arvo 1,35 x 10 9 (ka ) 3 <Toimialue>

4 Käytössä olevien rautatie- ja maantiesiltojen valmistumisvuosi 6/11/ <Toimialue>

5 Terässiltojen tyypilliset vauriot Korroosio Väsyminen Kolhaisut (Alusrakenteiden liikkuminen etc) Kuvat Janne Wuorenjuuri 6/11/ <Toimialue>

6 Terässiltojen kunnon hallinta

7 Terässiltojen vuoden kierto 1. Siltojen tarkastaminen 2. Kuntotiedon kirjaaminen siltarekisteriin 3. Toimenpiteiden ohjelmointi Käsin ja siltarekisterin päälle rakennetun asiantuntijajärjestelmän avulla (Hanke-SiHa) Tiesillat: ELY keskus ohjelmoi Liikenneviraston asettamien tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa. Rautatiesillat: Liikenneviraston taitorakenneyksikkö tekee siltateknisin perustein priorisoidun toimenpidelistan, jota kunnossapitotoimiala ja investointitoimiala priorisoi yli muiden tarpeiden ja teettää. 4. Ohjelman toteuttaminen Tarkastukset ja rakennustyöt teetetään yksityisillä toimijoilla. Rautatiepuolen tarkastukset avataan kilpailulle /11/ <Toimialue>

8 Terässiltojen tarkastukset Vuositarkastus ja jatkuva tarkkailu Kunnossapitourakoitsija tarkastaa vuosittain sillat Ei silta-asiantuntija, koulutusta alettu järjestää Yleistarkastus Tärkein kunnon seurannan vaihe Silta-asiantuntija tarkastaa sillan n. 5 vuoden välein Teräs- ja köysisilloilla joka toinen tarkastus on laajennettu yleistarkastus Tulokset kirjataan siltarekisteriin Erikoistarkastus Vaurioituneessa tai epäilyttävässä sillassa vaurioiden vakavuus ja/tai korjaussuunnitelman pohja Myös koestusta ja näytteiden ottoa Tavallisesti yleistarkastajan esityksestä Tehostettu tarkkailu Loppuun käytettävälle sillalle tai vaurioituneelle sillalle turvallisuuden takaamiseksi Erillinen suunnitelma. Mitä tarkkaillaan, kuinka usein ja liipaisinarvot Monitorointi 6/11/ <Toimialue>

9 Yleistarkastus Keskeinen kunnonhallinnan työkalu Auktorisoidut tarkastajat Silmämääräinen tarkastus, muutama tunti/silta Tulokset kirjataan siltarekisteriin Vauriot rakenneosittain Vaurion vakavuusaste ja kiireellisyysluokka Korjausehdotus kustannusarvioineen Kokonaisarvio sillan kunnosta Suositukset seuraavista tarkastuksista/toimista Ohjelma laskee vauriopistesumman ja kuntoluokan Systematisointi, standardisointi ja tarkka laadunhallinta -> tarkastajakohtaiset erot pieniä 6/11/ <Toimialue>

10 Terässiltojen laajennettu yleistarkastus Vaurioita jää huomaamatta yleistarkastuksessa Normaalin yleistarkastuksen lisäksi tyypillisten terässiltavaurioiden, liikevarojen ja suurten värähtelyjen kartoitus Mukana teräsrakenteiden asiantuntija Silta syytä pestä ennen tarkastusta Yleensä siltakurki, telineet etc Enimmäkseen silmämääräinen Tulokset siltarekisteriin + max 1 A4 yhteenvetoraportti 6/11/ <Toimialue>

11 Tarkastusten laadunhallinta Liikennevirasto kouluttaa siltatarkastajat Loppukokeen hyväksytysti suorittaneet saavat sillantarkastajapätevyyden ja oikeuden tarkastaa siltoja Laadunseurantaa Pakollinen jatkokoulutuspäivä -> laatupisteet tarkastajalle Tilauskohtaisia laadunmittaustilaisuuksia 2-4 kpl/tiaus 6/11/ <Toimialue>

12 Siltarekisterin käyttötarkoitukset Omaisuusrekisteri Kuntotieto Kantavuustieto Arkistokanava Piirustukset Laskelmat Valokuvat Tulevaisuudessa tietomallit? Ominaisuustieto myös ulkopuolisille (padotus, alikulkukorkeudet ) Liittyvät järjestelmät Eriku Hanke-Siha erikoiskuljetusten reititys ja luvat kunnossapidon tavoitteet ja ohjelmointi Paikkatietojärjestelmät ja muut rekisterit 6/11/ <Toimialue>

13 / Marja-Kaarina Söderqvist Siltarekisteri 13 Siltarekisterin rakenteet Kaikki maanteiden sillat Kaikki tie- ja yhteysaluslaiturit Kaikki tietunnelit (rautatietunnelit tulossa) Liikenneviraston rautatiesillat Liikenneviraston putkisillat Liikenneviraston kevyenliikenteen sillat Kauttakulkuliikenteelle tärkeillä kaduilla sijaitsevat sillat Muilla teillä tai kaduilla sijaitsevat, Liikenneviraston ylläpitämät sillat Museosillat Valtionapuun oikeuttavilla yksityisteillä sijaitsevat sillat Kuntien sillat (osa) Käytöstä poistuneet (nk. arkistoidut) sillat ja laiturit Jatkossa myös muut Liikenneviraston taitorakenteet (sulkukanavat, tunnelit, paalulaatat?..) Uusi Taitorakennerekisteri (2013?)

14 / Marja-Kaarina Söderqvist Siltarekisteri 14 Siltarekisterin tietosisältö Perustiedot Hallinnolliset tiedot Tie- ja liikennetiedot Rakenteelliset ja mittatiedot Tiedot varusteista ja laitteista Putkisillan tiedot Tunnelitiedot Rakenneosatiedot Rakenteelliset ja mittatiedot Materiaalitiedot Sijaintitiedot Kantavuustiedot Suunnittelukuorma Kantavuusluokka Ajoneuvoasetuksen mukainen päätelty kantavuus Ajoneuvoasetuksen mukainen laskettu kantavuus Erikoiskuljetuksia varten laskettu kantavuus Erikoiskuljetuskantavuuden arviointi samankaltaisten siltojen perusteella

15 / Marja-Kaarina Söderqvist Siltarekisteri 15 Siltarekisterin tietosisältö Tarkastustiedot Tiedot vauriosta ja sen aiheuttajasta Vaurion sijainti ja laajuus Vaurion vaikutus sillan kantavuuteen Vaurion korjaustarpeen kiireellisyys Yleiskuntoarvio Päärakenneosien yleiskuntoarviot Tutkimustiedot Laadunmittaustiedot Sillantarkastajan jatkokoulutuspäivän tulokset Siltaryhmät Historiatiedot Valokuvat Piirustukset ja ominaistietokortit Korjaustiedot Ehdotetut ja toteutuneet korjaustoimenpiteet Korjauskustannukset

16 / Marja-Kaarina Söderqvist Hanke-Siha 16 Hanketason siltojenhallintajärjestelmä Hanke-Siha Hanke-Siha on ELY-keskusten työkalu siltojen ylläpidon toimenpideohjelmien laatimiseen Hanke-Sihan avulla voidaan suunnitella toimenpide-ohjelmia, jotka toteuttavat liikenneturvallisuuteen, säilyvyyteen ja käyttöikätavoitteeseen liittyvät vaatimukset Hanke-Sihaa voidaan käyttää toimenpideohjelman laatimisen lisäksi erilaisiin rakenneosakohtaisiin tarkasteluihin ja analyyseihin Siltojen ylläpidon tulostavoitteen toteutumista voidaan seurata Hanke-Sihasta ajettavin seurantaraportein.

17 / Marja-Kaarina Söderqvist Hanke-Siha 17 Taitorakenteiden tulevan hallintajärjestelmän rakenne?

18 Siltojen kuntoluokka Rautatiesillat Tiesillat 18 <Toimialue>

19 Tiesiltojen kunnon kehittyminen

20 Tiesiltojen ikäjakaumasta johtuva korjaustarve ja korjausten rahoitustoteutuma 20 <Toimialue>

21 Case: Teräksisten rautatiesiltojen toimenpideohjelma

22 Taustaa 2009 Lestijoen ratasillalla vastaava mestari havaitsi ratapölkynvaihtotyön yhteydessä murtuneita sekundäärien peittolevyjä Silta korjattiin, Liikennevirasto tilasi Rataverkon terässiltojen riskikartoituksen 2010 havaittiin Vetelinjoella samankaltaisia vaurioita jotka korjattiin hätätyön luonteisesti Pääjohtaja kiinnitti asiaan huomiota: toimenpiteet ongelman hoitamiseksi? Ehdotus teräksisten rautatiesiltojen toimenpideohjelmaksi Kesällä 2011 Monitorointikokeiluja ja laajennetut yleistarkastukset käyntiin -> lisää ongelmasiltoja Syyskuu 2011 UIC PoSE: tuttua Euroopassakin Wuorenjuuri/Piispanen -> Workshop, uusia ajatuksia? Marraskuu 2011 Liikenneviraston toimenpideohjelma 6/11/ <Toimialue>

23 Teräksisten rautatiesiltojen toimenpideohjelma Kaksi polttavinta ongelmaa: 1. Tieto siltojen kunnosta puutteellista 2. Sekundäärien liitokset elinkaarensa päässä Tieto siltojen kunnosta puutteellista Lisää ruutia tarkastuksiin Epäilyttävien siltojen erikoistarkastukset Terässiltojen laajennettu yleistarkastusohjelma etupainotteisesti käyntiin Sekundäärien liitokset elinkaarensa päässä Turvallisuuden haltuunotto Seurantaohjelma Korjaus/uusimisohjelma 6/11/ <Toimialue>

24 Niitattu ristikkosilta Ahtaita Puupölkyt suoraan teräsrakenteiden varassa Tarkastusvaunut huonossa kunnossa Maalaukset vaikeita, paljon jälkeenjääneisyyttä Sekundäärit, erityisesti niitatut liitokset elinkaarensa loppupuolella Kuva Janne Wuorenjuuri 6/11/ <Toimialue>

25 Ongelmallinen sekundääripalkisto 6/11/ <Toimialue>

26 Temmesjoen sillan korjaus 6/11/ <Toimialue>

27 Tanskassa havaittu pahoja halkeamia leukapalkissa Kuva suomalaisesta sillasta Janne Wuorenjuuri 6/11/ <Toimialue>

28 Terässiltaohjelma /11/ <Toimialue>

29 Tutkimista & Kehittämistä Siltakohtaisia tarkastus/kunnossapito-ohjelmia? Isot sillat ongelmasillat Monitorointi Työkalu sillan tarkastajalle Työkalu sillan kunnon arviointiin Työkalu sillan kunnon seurantaan (näitä on) Niitatun sekundääripalkiston toiminta Niittiliitoksen vaurioitumismekanismi Vaurioitumisen etenemisnopeus Liipaisinarvot Luotettavuusanalyysi 6/11/ <Toimialue>

Siltarekisterin käyttö ja mahdollisuudet kunnille. Kuntien siltaomaisuudenhallinta DI Marja-Kaarina Söderqvist 5.2.2014

Siltarekisterin käyttö ja mahdollisuudet kunnille. Kuntien siltaomaisuudenhallinta DI Marja-Kaarina Söderqvist 5.2.2014 Siltarekisterin käyttö ja mahdollisuudet kunnille Kuntien siltaomaisuudenhallinta DI Marja-Kaarina Söderqvist 5.2.2014 Sisältö 1. Yleistä tilastotietoa, esimerkkejä Siltarekisteristä 2. Siltojen kuntoa

Lisätiedot

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Siltojen tarkastukset 7.2.2018 Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus Liikenneturvallisuuden takaaminen Taitorakenteen ja sen rakenteiden toimivuuden

Lisätiedot

SILTOJEN JA MUIDEN TAITORAKENTEIDEN TARKASTUKSET

SILTOJEN JA MUIDEN TAITORAKENTEIDEN TARKASTUKSET SILTOJEN JA MUIDEN TAITORAKENTEIDEN TARKASTUKSET Tarkastusten avulla varmistutaan rakenteen toimivuudesta ja voidaan varautua tuleviin kunnossapitotoimenpiteisiin. Siltojen ja muiden taitorakenteiden hyvä

Lisätiedot

Taitorakenteet, miten 14,7 miljardin euron kansallista omaisuutta vaalitaan

Taitorakenteet, miten 14,7 miljardin euron kansallista omaisuutta vaalitaan Taitorakenteet, miten 14,7 miljardin euron kansallista omaisuutta vaalitaan Inspectan Tietopäivät 2.9.2015 Kaapelitehdas Olli-Pekka Aalto 2.9.2015 Luomme puitteet Uudenmaan asukkaiden hyvälle elämälle

Lisätiedot

Rautatiesiltojen yleistarkastukset. Siltakonsulttipäivä Tikkurilassa 21.3.2012

Rautatiesiltojen yleistarkastukset. Siltakonsulttipäivä Tikkurilassa 21.3.2012 Rautatiesiltojen tarkastukset Terässiltaohjelma Rautatiesiltojen yleistarkastukset Rautatiesiltojen tarkastaminen Työturvallisuus Matti Piispanen Pekka Siitonen Janne Wuorenjuuri Marko Tuominen Siltakonsulttipäivä

Lisätiedot

SILTAOMAISUUDEN HALLINTAA HELSINGISSÄ. KEHTO-FOORUMI 03.10.2013 Timo Rytkönen

SILTAOMAISUUDEN HALLINTAA HELSINGISSÄ. KEHTO-FOORUMI 03.10.2013 Timo Rytkönen SILTAOMAISUUDEN HALLINTAA HELSINGISSÄ KEHTO-FOORUMI 03.10.2013 Timo Rytkönen Omaisuus on hallinnassa, kun omaisuus on tiedossa tietorekisterit ovat ajan tasalla omaisuuden kunto on tiedossa käytössä on

Lisätiedot

TAITORAKENTEIDEN OMAISUUDEN - HALLINTA. SKTY - SYYSPÄIVÄT 04.11.2013 Timo Rytkönen

TAITORAKENTEIDEN OMAISUUDEN - HALLINTA. SKTY - SYYSPÄIVÄT 04.11.2013 Timo Rytkönen TAITORAKENTEIDEN OMAISUUDEN - HALLINTA SKTY - SYYSPÄIVÄT 04.11.2013 Timo Rytkönen TAITORAKENTEEN MÄÄRITELMÄ Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin

Lisätiedot

Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B, Helsinki, Koulutustilat B 2.krs, Auditorio

Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B, Helsinki, Koulutustilat B 2.krs, Auditorio Teoriaosa, Yleinen osa TEORIAJAKSO 14. - 18.3.2016 Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki, Koulutustilat B 2.krs, Auditorio Maanantai 14.3. Tarkastusjärjestelmä 9.00 9.15 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Liikenneviraston omaisuudenhallinnan tila ja kehityssuunnat. Vesa Männistö,

Liikenneviraston omaisuudenhallinnan tila ja kehityssuunnat. Vesa Männistö, Liikenneviraston omaisuudenhallinnan tila ja kehityssuunnat Vesa Männistö, Oma esittely Vesa Männistö, FM Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat,

Lisätiedot

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta Väyläomaisuuden ylläpidon Tiedonkeruu, tiedon, järjestelmät 1 Mitä on väyläomaisuus? Päällystetyt tiet 50 616 km Soratiet 27 552 km Varusteet ja laitteet?? kpl Sillat 14176 kpl Kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Miten sillat voivat Helsingissä?

Miten sillat voivat Helsingissä? Miten sillat voivat Helsingissä? U-6187 Katajanokan silta kanavan yli Timo Rytkönen katualueella 424 siltaa puistoalueella 124 siltaa Sillat lukuina vanhin silta: Mannerheimintien silta rautatien yli (v.1894)

Lisätiedot

Workshop: Mitä tehdä rautateiden ongelmallisille terässilloille? 18.10.2011 / Matti Piispanen

Workshop: Mitä tehdä rautateiden ongelmallisille terässilloille? 18.10.2011 / Matti Piispanen Workshop: Mitä tehdä rautateiden ongelmallisille terässilloille? 18.10.2011 / Matti Piispanen Taustaa 2010 Lestijoen ratasillalla vastaava mestari havaitsi ratapölkynvaihtotyön yhteydessä murtuneita sekundäärien

Lisätiedot

Museorautatiesillat. Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016. Maria Vinter

Museorautatiesillat. Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016. Maria Vinter Museorautatiesillat Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016 Maria Vinter Liikenneviraston perinnetoiminta Liikenneviraston hallinnoimat perinnekohteet: Museoväylät Kulttuuriympäristöt Museotiesillat ja museorautatiesillat

Lisätiedot

Tienpidon strategia Tie- Toimintalinjat. Tierakenteet. Yksityistiet. Varusteet ja laitteet. Tieomaisuus

Tienpidon strategia Tie- Toimintalinjat. Tierakenteet. Yksityistiet. Varusteet ja laitteet. Tieomaisuus Sillat hallinnassa Mikko Inkala Diplomi-insinööri Tiehallinto Tieomaisuus ja sen hallinta Tieomaisuudella tarkoitetaan tiehen välittömästi liittyviä ja kiinteästi paikkaan sidottuja rakenteita ja varusteita.

Lisätiedot

Suomen tieverkosto ja sillat

Suomen tieverkosto ja sillat Suomen tieverkosto ja sillat Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Finnish Transport Agency 2 Suomen tiestö Tie-ja katuverkko yhteensä

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat 31 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Siltatekniikan päivät / Mirja Noukka

Avauspuheenvuoro. Siltatekniikan päivät / Mirja Noukka Avauspuheenvuoro Siltatekniikan päivät 27. 28.1.2016/ Mirja Noukka Sisältö Rahoitusnäkymät ja taitorakenteiden toimintalinjat Tutkimus- ja kehitystoiminnasta & digitalisaatiosta 2 Rahoitusnäkymät ja taitorakenteiden

Lisätiedot

RIL Sillat

RIL Sillat RIL 179-2017 Sillat 20.3.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO (Pekka Pulkkinen) 18-20 s 1.1 Tausta ja kirjan sisältö 1.2 Siltojen historiasta 1.3 Suomen sillasto 1.3.1 Tiesillat 1.3.2 Rautatiesillat 1.4

Lisätiedot

Eurokoodit sillansuunnittelussa. Eurokoodiseminaari Heikki Lilja

Eurokoodit sillansuunnittelussa. Eurokoodiseminaari Heikki Lilja Eurokoodit sillansuunnittelussa Eurokoodiseminaari 9.12.2014 Heikki Lilja ESITELMÄN SISÄLTÖ Yleistä Liikenneviraston silloista Eurokoodit sillansuunnittelussa, muu Livin ohjeistus Suurimmat muutokset viime

Lisätiedot

Sillantarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS

Sillantarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS 26 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita 26/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Marja-Kaarina

Lisätiedot

Vesiväyläpäivä Mika Lehtola

Vesiväyläpäivä Mika Lehtola Kiinteiden merimerkkien korjausrakentaminen Vesiväyläpäivä 6.4.2016 Mika Lehtola Liikenneviraston ylläpidossa on n. 25600 kpl turvalaitetta, joista kiinteitä turvalaitteita n. 7900 kpl 1.4.2016 Mika Lehtola

Lisätiedot

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Sillat Varsinais-Suomen ELY:n alueella on noin 1 800 siltaa Huonokuntoisia siltoja 130 kpl - > hieman yli 7 % silloista Painorajoitettuja

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

KATUVERKON KORJAUSVELAN MÄÄRITTÄMINEN KUNTOMITTAUKSILLA

KATUVERKON KORJAUSVELAN MÄÄRITTÄMINEN KUNTOMITTAUKSILLA KATUVERKON KORJAUSVELAN MÄÄRITTÄMINEN KUNTOMITTAUKSILLA Case: Oulu Pertti Virtala SISÄLTÖ Oulun kaupungin katuomaisuuden kunnonhallinnan kehittäminen Infraomaisuuden hallinta Korjausvelan määrittäminen

Lisätiedot

YLEISTARKASTUSRAPORTTI. Kynsijoen sillat, Luukkaanahontie Posio. RI(amk) Veikko Heikkinen

YLEISTARKASTUSRAPORTTI. Kynsijoen sillat, Luukkaanahontie Posio. RI(amk) Veikko Heikkinen 1 YLEISTARKASTUSRAPORTTI Kynsijoen sillat, Luukkaanahontie Posio 25.8.2015 RI(amk) Veikko Heikkinen 2 1. Perustiedot 1.1 Sillan ominaistiedot ja rakenne 1.1.1 Silta 1. Sillan ominaistiedot Mitattu/todettu/lähtötiedot

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Massat ja mitat sidosryhmätilaisuus 8.10.2013 Turku Minna Torkkeli / Heikki Lilja 5.6.2013 Päivitetty 7.10.2013 SUOMEN SILLASTO JA KUORMIEN KEHITTYMINEN - Liikennekuormat

Lisätiedot

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Tiehallinto Helsinki 2005 ISBN 951-803-461-3 TIEH 1000090-05 Verkkojulkaisu (http://www.tiehallinto.fi/julkaisut) pdf ISBN 951-803-462-1

Lisätiedot

Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset

Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset 9 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 9/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Marja-Kaarina Söderqvist, Åhmingen silta,vihti 5.5.2004

Lisätiedot

Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne

Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne Alempi tieverkko puunhuollon pullonkaulana-seminaari 7.11.2014 Anna Rakemaa ( Seppo Ollikainen ja Seppo Niskanen) Metsäteiden kunto Tiestöstä 80 % on rakennettu ennen

Lisätiedot

Sillan laajennettu yleistarkastus ja huolto-ohje osa 2: Köysisillat

Sillan laajennettu yleistarkastus ja huolto-ohje osa 2: Köysisillat 22 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sillan laajennettu yleistarkastus ja huolto-ohje osa 2: Köysisillat SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS 12 Sillan laajennettu yleistarkastus ja huolto-ohje, osa

Lisätiedot

Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS

Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS 19 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita 19/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

Sillantarkastuskäsikirjan sovellusohje

Sillantarkastuskäsikirjan sovellusohje 1 OHJE 1 (13) 5.6.2017 LIVI/4323/06.04.01/2017 Tekniikka ja ympäristö -osasto Vastaanottaja Liikennevirasto ELY-keskukset Sillantarkastajat Säädösperusta Muuttaa - Sillantarkastuskäsikirja, Liikenneviraston

Lisätiedot

KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU. Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014

KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU. Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 MÄÄRÄTIETOJA Kantakaupunki Eno Kiihtelysvaara ja Pyhäselkä Yhteensä Tuupovaara Ajoradat: Kunnossapitoluokka 1 62 km 0 km 0 km

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN T1 Siltojen ylläpito Toimintalinjat TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN Siltojen ylläpito Toimintalinjat Tieha Iii nto Helsinki 2009 Kannen kuva: Puumalansalmen silta / Siltarekisteri / Erkki Vaahtersalo ISBN

Lisätiedot

Ominaistietokortista digitaaliseen tietoon

Ominaistietokortista digitaaliseen tietoon Ominaistietokortista digitaaliseen tietoon Siltatekniikan päivät 2018 Silta-asiantuntija Heikki Myllymäki 30.1.2018 Ominaistieto (kortti) 30.1.2018 Heikki Myllymäki 2 Ominaistiedon määritelmää Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

BETONIPÄIVÄT. Minna Torkkeli

BETONIPÄIVÄT. Minna Torkkeli BETONIPÄIVÄT Minna Torkkeli 31.10.2017 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja

Lisätiedot

Suomen liikennetunnelit

Suomen liikennetunnelit Suomen liikennetunnelit M Nummelin 4.2.2016 24.1.2016 Tietunnelit Tietunneleita ovat tunnelit, jotka ovat yli 100 metriä pitkiä eikä niiden katsota olevan normaaleja siltoja. Tietunnelidirektiivi koskee

Lisätiedot

Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset

Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: Marja-Kaarina Söderqvist Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

Taitorakenteiden ylläpito

Taitorakenteiden ylläpito Luonnos 30.9.2013 31 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden ylläpito TOIMINTALINJAT Taitorakenteiden ylläpito Toimintalinjat Liikenneviraston ohjeita 31/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Tiivistelmä Helsingin kaupungin siltaomaisuuden arvo on noin miljardi euroa. Siltojen hallinnasta vastaa 1.6.2017 toimintansa aloittanut Kaupunkiympäristön toimiala, jonka

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012. Hanasaari EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA. Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen

Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012. Hanasaari EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA. Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012 Hanasaari Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA SILLANSUUNNITTELUN ERITYISPIIRTEITÄ EUROKOODIT OVAT SILLOILLE

Lisätiedot

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Tiehallinto Helsinki 2009 Kannen kuva: Puumalansalmen silta / Siltarekisteri / Erkki Vaahtersalo ISBN 978-952-221-164-4 TIEH 1000217-09

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat 31 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat Sillan laajennettu yleistarkastus Osa 1: Terässillat Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita

Lisätiedot

Tielaitureiden inventointiohje

Tielaitureiden inventointiohje Mikael Stening, Markku Vähäkäkelä Tielaitureiden inventointiohje Tielaitureiden tietojen kirjaaminen Siltarekisteriin Mikael Stening, Markku Vähäkäkelä Tielaitureiden inventointiohje Tielaitureiden tietojen

Lisätiedot

SK-942 Haarahongan risteyssilta, Siilinjärvi

SK-942 Haarahongan risteyssilta, Siilinjärvi Tekn. ltk. 25.1.2017 3 liite SK-942 Haarahongan risteyssilta, Siilinjärvi 1 Yleistä Sillan yleistarkastus pidettiin 22.9.2016 sillan luovuttamiseksi Siilinjärven kunnalle. Katselmukseen osallistuivat Jere

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET 17.2.2012 Teemu Perälä KATUOMAISUUDEN HALLINNAN MERKITYS Kuntien tämän hetken tehtävien tärkeysjärjestys: 1. Vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito Sen tärkeydestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKYLÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS

Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS 8 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita 8/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

/ Kristiina Laakso. Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen

/ Kristiina Laakso. Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen 21.6.2006 / Kristiina Laakso einfon tarjouspyynnön esittely 2 Tiehallinnon tietopalveluhanke 2005-2010 2010 Tietopalveluiden el iden kehittämisprojektit Tietopalvelut

Lisätiedot

Niila Österberg KALAJOEN KAUPUNGIN SILTOJEN YLEISTARKASTUKSET

Niila Österberg KALAJOEN KAUPUNGIN SILTOJEN YLEISTARKASTUKSET Niila Österberg KALAJOEN KAUPUNGIN SILTOJEN YLEISTARKASTUKSET KALAJOEN KAUPUNGIN SILTOJEN YLEISTARKASTUKSET Niila Österberg Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Monitoroinnilla varmistetaan siltojen kunto ja

Monitoroinnilla varmistetaan siltojen kunto ja 4 /2013 Monitoroinnilla varmistetaan siltojen kunto ja turvallisuus LIIKENNEVIRASTON T&K -LEHTI T&K Monitoroinnilla varmistetaan siltojen kunto ja turvallisuus Liikennevirast o, VT T sekä useat suomalaiset

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Siltojen hoidon, ylläpidon ja korjauksen toimintalinjat

Siltojen hoidon, ylläpidon ja korjauksen toimintalinjat Tielaitos Siltojen hoidon, ylläpidon ja korjauksen toimintalinjat - Kunnosapidon ohjaus Helsinki 1998 TEHALLINTO Siltayksikkä Tielaitos OHJE 98120/Hsi-143 Tiehallinto 29.5.1998 405198/20/KHI(1) IJakelun

Lisätiedot

Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa

Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa Maria Vinter Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 11.9.2017 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Muutokset ylimassaisten lupien toimintamallissa. Minna Torkkeli & Heini Raunio

Muutokset ylimassaisten lupien toimintamallissa. Minna Torkkeli & Heini Raunio Muutokset ylimassaisten lupien toimintamallissa Minna Torkkeli & Heini Raunio Sisältö Mitä, miksi, missä, milloin, miten,? Henkilöstömuutokset Liikennevirastossa /Minna Lupien automatisointi ja siitä seuraavat

Lisätiedot

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland BETONISEMINAARI Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland Betonirakenteiden suunnittelu 1 Miten laatutavoitteet asetetaan 2 3 4 Miten betonirakenteita suunnitellaan Miten laatutavoitteiden

Lisätiedot

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana -päättäjä seminaari 7.11.2014 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäteiden

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Sillantarkastuskäsikirja. Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus

Sillantarkastuskäsikirja. Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Sillantarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Sillantarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHLLINTO Helsinki 2002 5. uudistettu painos ISN 951-726-873-4 TIEH

Lisätiedot

SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN

SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN Diplomityö Tarkastajat: Professori Anssi Laaksonen Dosentti Mauri Laasonen Tarkastajat ja aihe hyväksytty talouden

Lisätiedot

Avaus Vesiväyläpäivä / Mirja Noukka

Avaus Vesiväyläpäivä / Mirja Noukka Avaus Vesiväyläpäivä 2016 6.4.2016 / Mirja Noukka Sisältö ajankohtaista juuri nyt Liikenneviraston ajankohtaiset Väylänpidon rahoitus, liikenneväylien korjausvelka Liikenneviraston digitalisaatiohanke

Lisätiedot

Eurokoodien käyttöönotto siltojen suunnittelussa. Matti Piispanen

Eurokoodien käyttöönotto siltojen suunnittelussa. Matti Piispanen Eurokoodien käyttöönotto siltojen suunnittelussa Matti Piispanen 1.6.2010 162010 1.6.2010 0 jälkeen kyselyyn pannuissa, suunnittelua sisältävissä toimeksiannoissa ei rakenteiden tai geotekniikan suunnitteluun

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

Toimintalinjat Tiehallinnon selvityksiä 33/2009

Toimintalinjat Tiehallinnon selvityksiä 33/2009 Siltojen ylläpito Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla Toimintalinjat gg Tiehallinnon selvityksiä 33/2009 Siltojen ylläpito Varsinais- Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla Toimintalinjat

Lisätiedot

Inventointinumero: - Luokka: II Ajoitus: rautakausi Lukumäärä: 1. Tarkastusaika: 18.6.1991

Inventointinumero: - Luokka: II Ajoitus: rautakausi Lukumäärä: 1. Tarkastusaika: 18.6.1991 ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS Tunnistetiedot: Kunta: Laitila Alue: Nimi: Virilän Vainionmäki C Kohteen laji: asuinpaikka Kohteesta muita kortteja: - Tarkastaja: Jyri Saukkonen Inventointinumero: - Luokka:

Lisätiedot

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Siltojen ylläpito. toimintalinjat. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2012:9

Siltojen ylläpito. toimintalinjat. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2012:9 Siltojen ylläpito toimintalinjat 1 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO PL 1500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI Tekijä(t) Jaakko Dietrich ja Mikko Inkala, Pöyry Julkaisun yhdyshenkilö rakennusvirastossa

Lisätiedot

Tärinähaitan laajuus valtakunnallisesti arvioituna. Melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen

Tärinähaitan laajuus valtakunnallisesti arvioituna. Melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen Tärinähaitan laajuus valtakunnallisesti arvioituna Melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen Tärinätilanne Suomessa Pääasiallisin tärinän aiheuttaja Suomessa on rautatieliikenne. Ajoittain Liikennevirastolle

Lisätiedot

Taitorakenteiden tarkastusohje

Taitorakenteiden tarkastusohje 17 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 17/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuvat: Mäntsälän asema/ Ari Savolainen, Kotkan majakka/ Mauno Alaluusua, Kirkonvarkauden riippusilta/

Lisätiedot

Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa

Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa Opinnäytetyö 3/2017 Maria Vinter Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa Maria Vinter Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa Opinnäytetyö 3/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017

Lisätiedot

Tieomaisuuden yhtenäinen kuntoluokitus. VOH 1.7j

Tieomaisuuden yhtenäinen kuntoluokitus. VOH 1.7j 1 Tieomaisuuden ytenäinen kuntoluokitus VOH 1.7j 5 4 3 2 1 2 Projektin tavoitteet 1 Kunnon ytenäinen palvelutasoluokitus (32/2004) Ytenäisen palvelutasoluokituksen jalkautus 2 Päällystettyjen teiden kunto

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004

Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004 Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004 Heikki Metsäranta, Starfica Oy Vesa Männistö, Inframan Oy Ari Kähkönen, Inframan Oy 1 VÄYLÄOMAISUUDEN HALLINNAN TAVOITETILA 1.1 Tavoitetilakuvauksen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneviraston sillat

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneviraston sillat 9 2015 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneviraston sillat 1.1.2014 Liikenneviraston sillat 1.1.2014 Liikenneviraston sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Osa 1, Maantiesillat Osa 2, Rautatiesillat

Lisätiedot

MIKROPORAN KÄYTTÖ PUUSILLAN LAAJENNETUSSA YLEISTARKASTUKSESSA SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT HEIKKI KAPANEN

MIKROPORAN KÄYTTÖ PUUSILLAN LAAJENNETUSSA YLEISTARKASTUKSESSA SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT HEIKKI KAPANEN MIKROPORAN KÄYTTÖ PUUSILLAN LAAJENNETUSSA YLEISTARKASTUKSESSA SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT HEIKKI KAPANEN 24.1.2017 PIENTEN PYÖRÖPUISTEN PUUSILTOJEN LYT-TOIMEKSIANTO VUONNA 2016 - Toimeksianto perustui Liikenneviraston

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto Tiehallinnon selvityksiä 31/2007

Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto Tiehallinnon selvityksiä 31/2007 Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 26 Tiehallinnon selvityksiä 31/27 Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 26 Tiehallinnon selvityksiä 31/27 Tiehallinto Helsinki 27 ISBN 978-951-83-98-5 ISSN 1457-9871

Lisätiedot

Sillantarkastuskäsikirja. Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus

Sillantarkastuskäsikirja. Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Sillantarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Sillantarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHLLINTO Helsinki 2004 Kannen kuva: Tiehallinnon Siltarekisteri

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? 15.05.2013 DI Hannu Hänninen A. Uusi ajoneuvoasetus Vanha asetuskaavio 16,80 m / 600 kn eli 60 tonnia 2 1 Uusi asetuskaavioarvio

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Tiesillat Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Tiesillat Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto 3 21 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Tiesillat 1.1.21 Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiesillat 1.1.21 Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Liikenneviraston

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA LIVI/1786/04.02.01/2016 VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA 2(8) Liikenneviraston ja Kaupungin ja

Lisätiedot

57 Valtionavustukset yksityisteille/ Tuomioja-Sulkulahden yk

57 Valtionavustukset yksityisteille/ Tuomioja-Sulkulahden yk Mikkeli Kokouskutsu 1 (12) Aika 17.06.2015, klo 16:00 Paikka Rantakylätalo Kunnanmäki 7, kokoushuone Naistinki Käsiteltävät asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot