SELVITTÄJÄN KOMPETENSSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITTÄJÄN KOMPETENSSISTA"

Transkriptio

1 OTM, KTM, Mikko Hakola, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Helsinki , Helsingin kauppakorkeakoulu Projekti: Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen SELVITTÄJÄN KOMPETENSSISTA Kirjanpidon osaamisen testi: Testattiin tuloslaskelman hallintaa 50 kysymyksellä, taseen hallintaa 50 kysymyksellä ja johdon laskennan hallintaa kysymyksellä. Johdon laskennan osiossa oli 8 laskutehtävää, joilla pystyy myös hahmottamaan testin tekijän matemaattista osaamista. Oikea vastaus toi pisteen, väärä vastaus puolen pisteen menetyksen ja en tiedä -vastaus ei aiheuttanut mitään. Selvittäjän tulokset testistä: Taulukko 1 Miten eri osa-alueet korreloivat keskenään: Taulukko 2 Johdon laskennan osaaminen korreloi merkitsevästi tuloslaskelman osaamisen kanssa.

2 2 Kuvio 1 Kuvio 2

3 3 Kuvio 3 Yrittäjien tulokset testistä: Taulukko 3 Miten eri osa-alueet korreloivat keskenään:

4 4 Taulukko 4 Tuloslaskelman osaaminen korreloi taseen osaamisen kanssa merkitsevästi. Johdon laskennan osaaminen korreloi merkitsevästi taseen osaamisen kanssa. Kuvio 4

5 5 Kuvio 5 Kuvio 6

6 6 Kirjanpitäjien tulokset testistä: Taulukko 5 Miten eri osa-alueet korreloivat keskenään: Taulukko 6 Johdon laskennan osaaminen korreloi merkitsevästi tuloslaskelman ja taseen osaamisen kanssa.

7 7 Kuvio 7 Kuvio 8

8 8 Kuvio Tulosennusteiden laatiminen: Taulukko 7 Yritysten taustatietoja Amount of employees Turnover Total balance sheet N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Median,8,17 5, Työntekijöitä keskimäärin, liikevaihto keskimäärin 840 t ja taseen loppusumma keskimäärin 27 t.

9 Kuvio Kuukausittaiset mediaanit todellisista myynneistä sekä yrittäjien ja selvittäjien näkemyksistä Actual and forecasted sales (medians) Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Sales Actual Forecasted entrepreneurs Forecasted administrators Ennusteet on tehty kuukausittain kuudelle kuukaudelle eteenpäin. Aluksi on ollut todellista positiivisempi näkemys, mutta loppua kohden näkemys on ollut realistisempi. Optimismi Taulukko 8 Forecast bias Month 1-3 Month 4-6 Month 1-6 Panel A: Forecasted Sales Errors (2[AS-FS]/[AS+FS]) Mean, entrepreneur Mean, administrator * Panel B: Forecasted Growth Errors (AG-FG) Mean, entrepreneur Mean, administrator Panel C: Sign of Errors (%) Entrepreneur Pessimistic Optimistic Administrator Pessimistic Optimistic N Tests for differences against a value of zero error are student t for means (one-sample t-test, test value = 0). *Significant at p = 0.05.

10 A-Panel, taulukko 8 (myynnin määrän virheet) - Yrittäjät eivät ole tilastollisesti ylioptimistisia 1-3 kk:n, 4-6 kk:n eikä 1-6 kk:n tulosten kehittymisen näkemyksissään. 4-6 kk:n osalta ollaan pessimistisiä, mutta ei tilastollisesti merkittävästi. - Selvittäjät eivät ole tilastollisesti ylioptimistisia 1-3 kk:n tai 4-6 kk:n ennusteissaan, mutta 1-6 kk:n ennusteissa on ylioptimistisuutta. - Negatiivinen etumerkki tarkoittaa optimistisuutta ja positiivinen etumerkki pessimistisyyttä. B-Panel, taulukko 8 (myynnin kasvun virheet) - Yrittäjät eivät ole tilastollisesti ylioptimistisia 1-3 kk:n, 4-6 kk:n eikä 1-6 kk:n tulosten kehittymisen näkemyksissään. 4-6 kk:n osalta ollaan pessimistisiä, mutta ei tilastollisesti merkittävästi. - Selvittäjät eivät ole tilastollisesti ylioptimistisia 1-3 kk:n, 4-6 kk:n eikä 1-6 kk:n tulosten kehittymisen näkemyksissään. - Negatiivinen etumerkki tarkoittaa optimistisuutta ja positiivinen etumerkki pessimistisyyttä. C-Panel, taulukko 8-70 % yrittäjistä on 1-3 kk:n osalta optimistisia, 44,44 % 4-6 kk:n osalta optimistisia ja 66,67 % 1-6 kk:n osalta optimistisia % selvittäjistä on 1-3 kk:n osalta optimistisia, 44,44 % 4-6 kk:n osalta optimistisia ja 67,78 % 1-6 kk:n osalta optimistisia - Loput ovat pessimistisiä Kymmenellä yrityksellä ei voida tilastollisesti sanoa, että ollaan optimistisia. Kuitenkin ollaan enemmän optimistisia kuin pessimistisiä. Yliluottamus (yliarvioi mahdollisuutensa olla oikeassa) Overconfidence (overestimating probability of being right) Taulukko Regressions Examining Degree of Variation in Forecasted Growth Compared with Actual Growth Entrepreneurs Actual Growth Constant Std.Error t Sig. Coefficient Std.Error t Sig. R Square N Administrators Month 1-3 Month 4-6 Month 1-6 Month 1-3 Month 4-6 Month (0.08) p-values for coefficient are based on a t-test where the null hypothesis is β = 1. Taulukko raportoi tuloksista De Bond ja Thaler () käyttämän regressiomallin mukaisesti. Samaa menetelmä on käyttänyt mm. Cassar ja Gibson Taulukossa kulmakertoimen keskivirhe

11 11 on nollahypoteesille β = 0, kuten SPSS-ohjelma ilmoittaa. Testisuure t nollahypoteesille β = 1 on erikseen laskettu ((β - null hypothesis)/std.error), kuten (Ranta, E., Rita, H. & Kouki, J. 2005, s. 387, Biometria) esittävät. Tämän jälkeen merkitsevyydet on laskettu Excel-ohjelmalla t-jakaumasta. Koska suurin osa t testisuureista oli negatiivisia, on käytetty t-testisuureiden itseisarvoja merkitsevyyden laskemisessa. Regressisuora on rakennettu taulukossa seuraavasti: Todellinen Kasvu = α + β(ennustettu kasvu) Hypoteesin olettamuksena on, että α (vakio eli constant) on nolla ja β (suoran kulmakerroin eli coefficient) on yksi. Tällöin ennustettu myynnin absoluuttinen kasvu vastaa todellista absoluuttista myynnin kasvua. Kasvulla on tarkoitus vain havainnoida yrityksen myynnin todellisia ja ennustettuja abstraktisia liikkeitä, jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Jos todellinen kasvu on % ja ennustettu kasvu on %, niin nollahypoteesi pitää paikkansa: 0,1 = 0 + 1(0,1) = 0,1 Keskitymme nyt kulmakertoimeen eli betaan ja sen tilastolliseen merkitsevyyteen. Suoran kulmakerroin kuvaa myynnin kasvua, joka voi edellisen mukaan olla joko positiivista tai negatiivista (tai jopa pysyä paikallaan). Mikäli näkemykset myynnin muutoksesta ovat positiivisia, on suoran kulmakerroin alle yhden ja vastaavasti mikäli näkemykset ovat negatiivisia, on suoran kulmakerroin yli yhden. Ovatko selvittäjät ja yrittäjät yliluottavaisia kykyihinsä myynnin suhteen? Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset absoluuttisen myynnin kasvusta ovat ensimmäiselle kolmen kuukauden jaksolle yliarvioidut, mutta kolmelle seuraavalla neutraalit. Kuitenkin ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle näkemykset ovat yliluottavaisia, koska suoran kulmakerroin on alle yhden. Tilastollisesti merkittävä on ainoastaan selvittäjien yliluottavainen näkemys kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle. Tulokset ovat alustavia, sillä 25 yrityksestä mukana on tässä vain (yhden yrityksen saneeraus keskeytyi 3 kk:n jälkeen). Myös yrittäjien ensimmäisen kolmen kuukauden näkemys on lähellä merkitsevyyttä ja samoin selvittäjien kuuden ensimmäisen kuukauden näkemys. [Tilastollinen merkitsevyys tulee nousemaan yritysmäärän kasvaessa mm., koska kaksisuuntaisen t-testin keskivirheen laskemisessa olevan jäännösvarianssin kertoimen suhteellinen (n - 1)/(n - 2) merkitys tulee vähenemään, koska keskivirhe tulee tällöin suhteellisesti pienenemään ja t-testisuure tulee vastaavasti kasvamaan, jolloin suureen merkitsevyys tulee siten kasvamaan. Samoin t-testin vapausasteiden määrän kasvu yritysten märän noustessa lisää t-testisuureen merkitsevyyttä.] Hypoteesina oli, että poikkeavatko betat merkitsevästi yhdestä? Aineiston koko huomioiden, saattaa yrittäjillä ja selvittäjillä olla ylioptimistisuutta myynnin suhteen. Cassarin ja Gibsonin (2007) tekemässä tutkimuksessa kulmakertoimet olivat suuremmat ja siten lähempänä yhtä kuin tässä tutkimuksessa puolen vuoden periodin mukaiset kulmakertoimet. Täten asiaa on perusteltua tutkia lisää.

12 12 Lisäksi Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset myynnin kasvusta kuuden kuukauden periodilla ovat hyvin yhteneväiset, sillä suoran selitysaste (R2) on suuri. Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset ovat lähellä toisiaan.

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Christina Gustafsson Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 5. YKSIULOTTEISET JAKAUMAT... 2 5.1. Frequencies-proseduuri... 2 5.2.

Lisätiedot

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo MTT:n selvityksiä 66 Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Talous MTT:n selvityksiä 66 37 s, 4 liitettä Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä?*

Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 1/2007 Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä?* Hannu Tervo Professori Jyväskylän yliopisto Mika Haapanen Yliassistentti Jyväskylän yliopisto 1. Johdanto Y rittäjyyden

Lisätiedot

Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100 % olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa 1

Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100 % olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa 1 Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100 % olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa 1 Hannu Rita: FT, lehtori, Metsävarojen käytön laitos, Helsingin yliopisto;

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa 4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat 4.1 Satunnaistettu lohkokoe (Randomized Block Design) Kiusatekijä (nuisance factor): Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

Lisätiedot

Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä *

Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä * Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 2/1993 Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä * ERKKI MÄNTYMAA eontingent valuation eli ev -menetelmä on käytetyin niistä keinoista,

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA?

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? VATT-TUTKIMUKSIA 119 VATT RESEARCH REPORTS Aki Kangasharju Juho Aaltonen KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat?

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Työpoliittinen Aikakauskirja 3/213 Katsauksia ja keskusteluja Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Johanna Alatalo 1 Viimeisimmät työllisyys- ja työttömyysluvut heinäkuulta 213

Lisätiedot

Working Paper Kuluttajat ja yritykset rahoitusmarkkinariisissä: Reaktioita ja näkemyskiä tulevasta

Working Paper Kuluttajat ja yritykset rahoitusmarkkinariisissä: Reaktioita ja näkemyskiä tulevasta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Tutkimusaineistomme otantoja Hyödyt Ei tarvitse tutkia kaikkia Oikein tehty otanta mahdollistaa yleistämisen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 8UOhAEN PA.Nt

Lisätiedot

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa Muistio Brief 30 24.3.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 30 24.3.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?*

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ARTIKKELEITA Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Petri Böckerman FT, Vanhempi tutkija Palkansaajien tutkimuslaitos Eero Lehto VTL, Tutkimuskoordinaattori

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot