AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos Pohjoisranta 11 A, PL 300, Pori puh. (03) ,

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO YHTEYSTIEDOT OPISKELUOIKEUS ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA MAKSUT TENTIT TENTTITULOKSET JA OPISKELIJAREKISTERI SUORITUSVAATIMUKSET KÄSITTEITÄ LUKUVUODEN OPETUSTARJONTA... 9 PLA Japanin kielen alkeiskurssi I, 3 op PLA Teollisuustalouden peruskurssi, 5 op PLA Matematiikka P1, 4 op PLA Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op PLA Matematiikka P2, 4 op PLA Ruotsia korkea-asteen opintoihin, 3 op PLA Tiedonhallinta, 4 op PLA Internetin menetelmät ja protokollat, 5 op TUTKINTOKOULUTUKSEN OPINTOJAKSOT

3 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin laitos järjestää yliopistollista tutkintokoulutusta (perus- ja jatkotutkinnot), tutkimusta sekä täydennyskoulutusta (Edupoint) teknistieteellisellä alalla. TTY:n Porin laitoksessa voi suorittaa perustutkintona diplomi-insinöörin tutkinnon. Jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan ja filosofian tohtorin tutkintoja. Porissa järjestettävät tutkintokoulutus insinööristä diplomi-insinööriksi aloitettiin vuonna TTY:n Porin laitos toimii Porin Puuvillan kiinteistössä, Porin yliopistokeskuksessa ( Porin yliopistokeskus on neljän yliopiston verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö, johon kuuluvat: Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Aalto-yliopisto 3

4 2. AVOIN YLIOPISTO Avoin yliopisto-opetus on aikuisille tarkoitettua yliopistotasoista opetusta, jonka tavoitteena on yleissivistävä itsensä kehittäminen tai ammatillinen pätevöityminen. Avoimessa yliopistossa voit opiskella pohjakoulutuksesta riippumatta diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Avoin tarjoaa mahdollisuuden kehittää itseäsi myös työn ohella. Osa opintojaksoista luennoidaan illalla, osa päiväaikaan. Tarjolla on lähes koko TTY:n Porin laitoksen opintojaksovalikoima voit täydentää osaamistasi myös eri pääaineiden syventävien opintojen osalta. Avoimessa yliopistossa opiskelu ei kuulu opintotuen piiriin. 3. YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos Avoin yliopisto PL Pori Käyntiosoite: TTY, Porin laitos/huone 243 (2. krs) Pohjoisranta 11 A Pori Sähköposti: Kotisivu: (> Opetus > Avoin yliopisto) Yhteyshenkilöt: Ulla Nevanranta, puh Tiina Suominen, puh

5 4. OPISKELUOIKEUS Opiskeluoikeutta avoimen yliopiston opintojaksoille voivat hakea kaikki pohjakoulutuksesta riippumatta. Joissakin opintojaksoissa on esitietovaatimuksia, jolloin pitää esitietoina olevat opintojaksot olla suoritettuna tai omata vastaavat tiedot. 5. ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu avoimen yliopiston hakulomakkeella. Hakulomake löytyy osoitteesta: > Opetus > Avoin yliopisto. Hakemus on toimitettava opintojakson viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Huomaa, että ilmoittautumisajat vaihtelevat kursseittain. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Tampereen teknillinen yliopisto Avoin yliopisto PL Pori Opiskelijat valitaan opintojaksoille ilmoittautumisjärjestyksessä kurssipaikkojen sallimissa rajoissa. Kielikurssien maksimiosallistujamäärä on 20. Ilmoittautuminen on sitova, ellei opiskelija sitä erikseen peruuta. Mikäli opintojaksolle ilmoittautunut peruuttaa osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, häneltä peritään 20 euron peruutusmaksu. Opintojakson alkamispäivänä ja sen jälkeen tapahtuvien peruutusten osalta kurssin osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan. 5

6 Hakeneelle opiskelijalle lähetetään osallistumisvahvistus postitse ennen opintojakson alkua tai peruutustieto (opintojakso voidaan myös peruuttaa, jos osallistujia ei ole riittävästi). 6. MAKSUT Osallistumismaksu maksetaan osallistumisvahvistuksen yhteydessä saatavilla maksutiedoilla. Opintomaksu (10 euroa/opintopiste) sisältää opiskelijan rekisteröinnin, opintooikeuden, opetuksen ja kolme tenttikertaa. Monistemateriaalista on opiskelijan yleensä huolehdittava itse. Opiskelijat voivat itse kopioida luennoitsijan jakaman materiaalin esim. Porin tiedekirjastossa. Opiskelija hankkii itse mahdollisesti tarvittavat oppikirjat. 7. TENTIT Mikäli opintojakson suoritusvaatimuksiin kuuluu tentti, järjestetään siitä kolme tenttikertaa. Ensimmäinen tentti on noin 1-3 viikon kuluttua viimeisestä luentokerrasta. Tentit järjestetään yleensä tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisesti päiväaikaan. Jokaiseen tenttiin on ilmoittauduttava opiskelijatietojärjestelmän POPin ( kautta vähintään viikkoa ennen tenttipäivää (esim. perjantaina olevaan tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään edellisen viikon perjantaina klo mennessä). Tenttikäytänteistä ja POPin käytöstä informoidaan lisää osallistumisvahvistuksen yhteydessä lähetetyssä ohjeessa. 6

7 8. TENTTITULOKSET JA OPISKELIJAREKISTERI Jokaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle annetaan opiskelijanumero, mikäli hänellä ei vielä sellaista ole TTY:lle. Opintosuoritukset kirjataan TTY:n opintorekisteriin. Opiskelija voi seurata omia suorituksiaan POPin kautta. Opintosuoritus kirjautuu POP-järjestelmään, kun opiskelija on antanut opintojaksopalautteen Kaiku-järjestelmän kautta. Kaiku-palautejärjestelmä on TTY:n opetuksen ja koulutuksen kehittämisen työkalu. Opiskelija saa pyynnöstä virallisen opintorekisteriotteen opintotoimistosta. Huom! Suoritukset kirjataan opintorekisteriin vain, jos osallistumismaksu on suoritettu. Opintosuoritukset arvostellaan joko asteikolla: 5 kiitettävä 2 erittäin tyydyttävä 4 erittäin hyvä 1 tyydyttävä 3 hyvä 0 hylätty tai asteikolla: hyväksytty/hylätty. 9. SUORITUSVAATIMUKSET Kielikurssien suoritusvaatimuksena on yleensä aktiivinen osallistuminen opetukseen (75 %) ja hyväksytysti suoritettu tentti. Muiden kurssien suoritusvaatimukset on selvitetty jokaisen kurssin suoritusvaatimukset -kohdassa erikseen. 7

8 10. KÄSITTEITÄ Opintojakso eli kurssi on opintojen suorittamisen perusyksikkö, johon kuuluu tietty määrä opetusta sekä omatoimista työskentelyä, kuten kirjallisuuden lukemista ja harjoitusten tekemistä. Se voi olla joko ryhmätyöskentelyjakso, itsenäinen luentosarja kirjallisuuskuulusteluineen tai pelkkä kirjallisuuskuulustelu. Opintopiste Opinnot mitoitetaan opintopisteinä opintoviikkojen sijaan. Yksi opintopiste vaatii opiskelijalta keskimäärin noin 27 tuntia työtä. Tähän työpanokseen luetaan kuuluviksi mm. opetuksen seuraaminen, kurssikirjallisuuden lukeminen, harjoitustöiden tekeminen sekä tenttiminen. 8

9 11. LUKUVUODEN OPETUSTARJONTA Syksy 2014 Numero Opintojakson nimi Op:t Periodi PLA Japanin kielen alkeiskurssi I PLA Teollisuustalouden peruskurssi PLA Matematiikka P PLA Johdatus yliopistomatematiikkaan Kevät 2015 Numero Opintojakson nimi Op:t Periodi PLA Johdatus yliopistomatematiikkaan, jatkuu PLA Matematiikka P PLA Ruotsia korkea-asteen opintoihin PLA Tiedonhallinta PLA Internetin menetelmät ja protokollat Opintojaksojen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia. 9

10 PLA Japanin kielen alkeiskurssi I, 3 op Japanese for Beginners I, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Oshie Nishimura-Sahi Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luennot 3 h/vko +3 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Kyseessä on japanin kielen alkeistason kurssi. Tavoitteena on omaksua perussanastoa ja -kielioppia, kirjaimistoja sekä harjoittaa suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja. Kurssin käytyään opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa päivän tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. CEF taso A1. SISÄLTÖ: 1. Harjoitellaan taitoa ymmärtää ja tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä, jolla selviytyy helpoissa ja yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa. 2. Opetellaan taitoa kertoa itsestään ja ympäristöstään, mm. Suomesta yksinkertaisin lausein. 3. Opetellaan japanin kielen hiragana- ja katakana-tavumerkkejä. Kurssilla käsitellään japanin kieliopin alkeet ja kirjoitusjärjestelmä sekä tutustutaan keskeisiin tavukirjaimiin. 4. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä parin kanssa sekä ryhmissä. 5. Kurssilla tutustutaan myös japanin kulttuuriin ja elämään. SUORITUSVAATIMUKSET: Vähintään 75 %:n aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytty loppukoe. OPPIMATERIAALI: Japanese for Busy People (kirja), opettajan oma materiaali, Oshie Nirhimura-Sahi (luentokalvot) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Myös muulla tavoin hankitut esitiedot ovat mahdollisia, mikäli ne ovat antaneet riittävän pohjan jatkokurssin lähtötasoon. OPETUS: Viikoilla ja keskiviikkoisin klo 16:15 19:15. TENTTIPÄIVÄT: ke klo 16:15 19:15 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. 10

11 PLA Teollisuustalouden peruskurssi, 5 op Basics of Industrial Management and Engineering, 5 cr VASTUUHENKILÖT: Tapio Salminen, Rainer Breite Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luennot 3 h/vko +3 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen peruspiirteet kokonaisvaltaisesti. Opiskelija osaa selittää yrityksen talousprosessiin, tuotannonohjaukseen, tuotteen ja palveluiden markkinointiin, laskentatoimen perusteisiin ja yrityksen yleisjohtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja mekanismit. SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Teollisuustalous, Uusi-Rauva, E., Haverila, M., Kouri, I., Miettinen, A. (Kirja) Salminen T. (Luentokalvot) OPETUS: Viikoilla tiistaisin klo 16:00 19:00 ja perjantaisin klo 8:00 11:00 sekä viikoilla 44, 46 ja 48 perjantaisin klo 8:00 11:00. TENTTIPÄIVÄT: pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. 11

12 PLA Matematiikka P1, 4 op Engineering Mathematics P1, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Frank Cameron Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luento 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan kursseissa sekä aineopinnoissa. P1 osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä sekä käsin että tietokoneella. Opiskelija ymmärtää matriisin tulkinnan lineaarisena kuvauksena. Opiskelija osaa laskea matriisien summan ja matriisien tulon. Opiskelija osaa laskea matriisin käänteismatriisin. Opiskelija osaa laskea lohkomatriisien tulon. Opiskelija osaa laskea lohkomatriisin käänteismatriisin. Opiskelija ymmärtää lineaarisen riippumattomuuden käsitteen. Opiskelija ymmärtää mitkä ovat vektoriavaruuden aliavaruuden ominaisuudet. SISÄLTÖ: lineaarinen yhtälöryhmä - riviredusointi ja porrasmuodot - vektori- ja matriisiyhtälöt - ratkaisujoukot lineaarinen riippumattomuus lineaariset kuvaukset matriisialgebraa vektoriavaruudet - lineaarinen riippumattomuus - aliavaruus SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Kurssit Matematiikka P1 P3 on tarkoitettu insinöörien siltaopintoihin. LISÄTIEDOT: Matematiikka P1-kurssin aikana järjestetään laskutaitotesti. OPETUS: Aloitusluento torstaina 4.9. klo 15:00 18:00. Harjoitukset viikoilla 36 50: ryhmä A torstaisin klo 9:00 12:00, ryhmä B torstaisin klo 8:00 11:00 ja ryhmä C perjantaisin klo 16:00 19:00. TENTTIPÄIVÄT: pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. 12

13 PLA Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖT: Juha Tanttu, Timo Ranta Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luennot 4 h/vko +4 h/vko +4 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet yliopistomatematiikan opiskeluun. Opiskelija: Suoriutuu lausekkeiden käsittelystä ja vahvistaa yhtälöiden, epäyhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemisen taitojaan, osaa tutkia geometristen viivojen ominaisuuksia laskennollisesti käyttäen apuna pisteiden koordinaatteja ja viivojen yhtälöitä, tuntee tärkeimmät reaalifunktiot ja niiden ominaisuudet, ymmärtää derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt, osaa soveltaa derivaattaa funktion arvojen muutosnopeuden määrittämisessä sekä funktion ääriarvojen etsimisessä, ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja osaa integroida tavallisimpia funktioita ja ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja osaa käyttää sitä erilaisissa sovelluksissa. SISÄLTÖ: Yhtälöt ja epäyhtälöt: lausekkeiden muokkaaminen, polynomien jakolasku, neliöksi täydentäminen, 1. asteen yhtälö, 2. asteen yhtälö, korkeamman asteen yhtälö, murtoyhtälö, polynomien tekijöihin jako, lineaarinen yhtälöryhmä, korkeamman asteen epäyhtälö, murtoepäyhtälö, potenssi- ja juurioppia, verrannollisuus, prosenttilaskut, likiarvolaskujen tarkkuus Analyyttistä geometriaa: suora, toisen asteen käyrät, napakoordinaatit Yleistä funktioista: polynomi-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, logaritmien laskulait, logaritminen asteikko, trigonometriset funktiot ja muunnoskaavat Derivaatta: derivaattafunktio, keskeiset derivoimissäännöt, sovelluksia (geometrinen merkitys, ääriarvot, funktion tutkiminen) Integraali: integraalifunktio, määrätty integraali, sovelluksia (pinta-ala, tilavuus) SUORITUSVAATIMUKSET: Harjoituskokeet tai tentti. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Vähintään lukion lyhyen matematiikan taidot. OPPIMATERIAALI: Algebraa, osat 1 ja 2, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (opintomoniste) Geometriaa, osa 1, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (opintomoniste) Differentiaali- ja integraalilaskentaa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (opintomoniste) 13

14 OPETUS: Viikoilla sekä viikoilla 3 10 maanantaisin klo 16:30 19:45. TENTTIPÄIVÄT: pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. LISÄTIEDOT: Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat matematiikan taitojensa kertausta, esim. lukion pitkän matematiikan taitojen vahvistusta tai lukion lyhyen matematiikan taitojen täydentämistä. Opintojakso tai vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu laskutaitotesti kuuluu insinöörien pakollisiin siltaopintoihin. 14

15 PLA Matematiikka P2, 4 op Engineering Mathematics P2, 4 cr VASTUUHENKILÖT: Juha Tanttu, Frank Cameron Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luento 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan kursseissa sekä aineopinnoissa. Kun kurssi PLA11320 on suoritettu, opiskelijan pitäisi osata seuraavia asioita: matriisin LU-hajotelman muodostaminen, determinantin laskeminen, toisen asteen yhtälön nollakohtien laskeminen, karteesisessa esityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka ja polaariesityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka. Opiskelija tietää, miten lasketaan matriisin ominaisarvot ja ominaisvektorit, miten lasketaan 2x2 lineaarisen differenssiyhtälöryhmän ratkaisu, miten matriisi diagonaalisoidaan, miten lasketaan vektorin pituus, kahden vektorin etäisyys, kulma kahden vektorin välillä, miten lasketaan tietyn vektorin ortogonaaliprojektio toiselle vektorille, miten pienimmän neliösumman menetelmä liittyy ortogonaaliprojektioon ja miten pienimmän neliösumman menetelmän ratkaisu lasketaan. SISÄLTÖ: Determinantti LU-hajotelma Kompleksiluvut, ominaisarvot ja ominaisvektorit Ortogonaalisuus sisätulo, normi, kohtisuoruus Pienimmän neliösumman menetelmä SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti, tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) ESITIEDOT: PLA Matematiikka P1 Suositeltava OPETUS: Viikoilla 3 17 (ks. tarkka aikataulu sivulta > Opetus > Avoin yliopisto). TENTTIPÄIVÄT: ma klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. 15

16 PLA Ruotsia korkea-asteen opintoihin, 3 op Swedish in Higher Education, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Tanja Hiekkapelto Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luento 22 h/per + 20 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson tavoitteena on saavuttaa kielitaito, jolla selviää ammatissa ja opinnoissa käytännön viestintätilanteista niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tavoitteisiin kuuluu myös julkishenkilöstöltä vaadittavan kielitaidon osoittaminen (laki 424/2003, asetus 481/2003). Taitotaso B1 B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. SISÄLTÖ: Oman alan sanastoon tutustuminen, keskusteleminen substanssiainetta sivuavista teemoista oman alan terminologiaa käyttäen. Ammattiin liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä. Muodollinen työelämän suullinen viestintä: yhteydenpito, graafisten kuvaajien tulkinta, neuvonta. Argumentin esittäminen, perustelu ja puolustaminen tavoitteellisen keskustelun ylläpitäminen/johtaminen, keskustelun alustaminen, keskusteleminen ja mielipiteiden vaihto oman alan tekstiin liittyen. Kerronnan ja alkuperäistekstin hajottaminen sekä uudelleenjärjestely, aiheena liike-elämän sanasto/kulttuuri, tekstin tiivistäminen, analysointi. Yrityksen esitteleminen. Kielen rakenteet: tunnistaminen ja tuottaminen puheessa sekä kirjoituksessa. SUORITUSVAATIMUKSET: Osallistuminen lähiopetustunneille: läsnäolovelvoite. Etäopiskelu/itsenäinen työskentely. Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. OPPIMATERIAALI: (Opintomoniste) LISÄTIEDOT: Opintojakso koostuu kolmesta eri teema-alueesta. Yksi teemaalueista sisältää suullista kielitaitoa, toinen painottuu teksteihin sekä sanastoon ja kolmas on rakenne- ja sanasto-osio. OPETUS: Viikoilla 3 18 tiistaisin klo 17:00 19:30. TENTTIPÄIVÄT: ma klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. 16

17 PLA Tiedonhallinta, 4 op Introduction to Data Management, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Harri Keto Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luento 16 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tietää tietovarastojen merkityksen, käyttötavat ja toiminnan sekä tiedonhallinnan peruskäsitteet ja tietokantateknologiat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiomalliin perustuvan tietokantaratkaisun, toteuttaa tietokantaan kohdistuvia perusoperaatioita SQL-kielellä sekä laatia liiketoimintatietoa analysoivan OLAP-raportin. SUORITUSVAATIMUKSET: Vaihtoehto A: Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä pakollinen harjoitustyö. Arvostelu arvosanalla 0 5. Vaihtoehto B: Tentti ja pakollinen harjoitustyö. Arvostelu arvosanalla 0 5. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: OHJP-2600 Tiedonhallinta, Harri Keto (Luentokalvot) Luentoja tukeva videomateriaali, Harri Keto (Muu verkkomateriaali) Database Modeling and Design: Logical Design, Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish (Verkkokirja) SQL For Dummies (7th Edition), Taylor, Allen G. (Verkkokirja) Manager's Guide to Data Warehousing, Reeves, Laura (Verkkokirja) Professional NoSQL, Tiwari, Shashank (Verkkokirja) Fundamentals of Database Systems, 6th edition, R.Elmasri, S.B.Navathe (Kirja) Ilmoitetaan toteutuskerran alussa (Muu kirjallisuus) ESITIEDOT: PLA Tietotekniikan sovellukset Suositeltava PLA Tietojärjestelmän mallintaminen Suositeltava TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Muilta kuin TTY:n opiskelijoilta edellytetään tietotekniikan perusteiden osaamista. Tähän riittää yliopisto- tai AMK-tason peruskurssin suoritus. OPETUS: Viikoilla maanantaisin klo 16:15 18:30. TENTTIPÄIVÄT: ke klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. 17

18 PLA Internetin menetelmät ja protokollat, 5 op Internet Protocols and Methods, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Vihervaara Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luento 24 h/per Laboratoriotyö 24 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa TCP/IPmaailman keskeisimpiin protokolliin liittyvät perusasiat ja hallitsee kyseiseen aihealueeseen liittyvän terminologian. Opiskelija tunnistaa kunkin protokollan tuottamat tiedonsiirtopalvelut ja osaa mieltää ne osaksi monimutkaistakin tiedonsiirtotapahtumaa. Hän osaa hyödyntää osaamistaan TCP/IP-verkon konfigurointitehtävissä sekä verkkoliikenteen analysoinnissa. SISÄLTÖ: Verkkokerros sekä sen tuki mobiliteetille ja verkkokerroksen automatisoiduille palveluille (IP, IPv6, Mobile IP, Reititys, ICMP, DHCP) Kuljetuskerroksen protokollat ja niiden erot (TCP, UDP) Esimerkkejä yleisesti käytetyistä sovellusprotokollista (esim. HTTP, SNMP) Edellä esitettyjen asioiden käytännön soveltamiseen liittyvät monipuoliset laboratoriotyöt SUORITUSVAATIMUKSET: suoritetut laboratoriotyöt. Hyväksytysti suoritettu tentti ja hyväksytysti OPPIMATERIAALI: Internetin menetelmät ja protokollat, Juha Vihervaara (Luentokalvot) Data and Computer Communications, William Stallings (Kirja) ESITIEDOT: PLA Tietokoneverkot Suositeltava OPETUS: Viikoilla 5 17(ks. tarkka aikataulu sivulta > Opetus > Avoin yliopisto). TENTTIPÄIVÄT: pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 pe klo 13:00 16:00 ILMOITTAUTUMINEN: mennessä hakulomakkeella. 18

19 12. TUTKINTOKOULUTUKSEN OPINTOJAKSOT Tutkintokoulutuksen opintojaksoja voi suorittaa avoimen yliopiston opintoina, mikäli opintojaksoilla on tilaa. Tutkintopuolen opintojaksot järjestetään arkisin pääsääntöisesti klo 8 17 välisenä aikana. Tutkintokoulutuksen opintojaksoissa saattaa olla esitietoina vaadittavia opintojaksoja. Esitiedot pitäisi olla suoritettuna tai omata vastaavat tiedot. Opintojaksoille haetaan täyttämällä avoimen hakulomake. Hakuajat ovat samat, kuin tutkinto-opiskelijoiden opintojaksoille ilmoittautumisajat. Opintojaksoille pitää ilmoittautua vähintään 2 viikkoa ennen kyseisen opetusperiodin alkamista. Opintojaksoista peritään osallistumismaksua 10 /opintopiste. Lukuvuoden aikataulu Syksy periodi vkot Tentit vko periodi vkot Tentit vko 51 Joululoma vkot Kevät periodi vkot 2 9 Tentit vko periodi vkot Tentit vkot Pääsiäisloma vkot

1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO YHTEYSTIEDOT OPISKELUOIKEUS ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA...

1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO YHTEYSTIEDOT OPISKELUOIKEUS ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA... 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO...2 2. AVOIN YLIOPISTO...3 3. YHTEYSTIEDOT...3 4. OPISKELUOIKEUS...4 5. ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA...4 6. MAKSUT...5 7. TENTIT...5 8. TENTTITULOKSET JA OPISKELIJAREKISTERI...6

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

TUKEVA MATEMATIIKAN PERUSTEET

TUKEVA MATEMATIIKAN PERUSTEET TUKEVA MATEMATIIKAN PERUSTEET 6 OV KURSSI KTK/KTM-TUTKINTOA VARTEN YLEISESITTELY Tervetuloa Matematiikan perusteet -kurssille! Kurssin laajuus on kuusi opintoviikkoa ja sen sisällys kattaa sekä Matematiikan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

Matematiikan opintosuunta

Matematiikan opintosuunta Matematiikan opintosuunta Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on mahdotonta antaa. Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET LUKUVUOSI 2017 2018 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Pitkä matematiikka...4 Laaja fysiikka...5 Laaja kemia...6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Verkkokurssit...8

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Oppimistavoitematriisi

Oppimistavoitematriisi Oppimistavoitematriisi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I Esitiedot Arvosanaan 1 2 riittävät Arvosanaan 3 4 riittävät Arvosanaan 5 riittävät Yhtälöryhmät (YR) Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Espoon aikuislukio. Matemaattisluonnontieteellisten. opinto-opas

Espoon aikuislukio. Matemaattisluonnontieteellisten. opinto-opas Espoon aikuislukio Matemaattisluonnontieteellisten aineiden opinto-opas 2017-2018 1 Sisällysluettelo Yhteystiedot... 3 Yleistä... 3 Pitkä matematiikka... 4 Laaja fysiikka... 5 Laaja kemia... 5 Lääketieteelliseen

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka D

Insinöörimatematiikka D Insinöörimatematiikka D M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi A. Lepistö alepisto@utu.fi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2016 M. Hirvensalo V. Junnila A. Lepistö

Lisätiedot

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen Suunnattu tietotekniikan opiskelijoille Esivaatimuksena Tietokone Työvälineenä -kurssi T-106.1001 Kurssin tavoitteet:

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka D

Insinöörimatematiikka D Insinöörimatematiikka D M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2015 M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Luentokalvot

Lisätiedot

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi 2015 2016 8.4.2015 Matematiikka PLA-11010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta

Lisätiedot

Hyvä uusi opiskelija!

Hyvä uusi opiskelija! Hyvä uusi opiskelija! Tässä tulee tärkeää tietoa heti syksyn alussa pidettävästä laskutaitotestistä. Matematiikka kuuluu tekniikan alan opiskelijan tärkeimpiin oppiaineisiin. Matematiikan opiskelu kehittää

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Funktiot ja raja-arvo P, 5op

Funktiot ja raja-arvo P, 5op Funktiot ja raja-arvo 800119P, 5op Pekka Salmi 15. syyskuuta 2017 Pekka Salmi FUNK 15. syyskuuta 2017 1 / 122 Yleistä Luennot: ke 810, to 1214 (ensi viikosta lähtien) Luennoitsija: Pekka Salmi, MA327 Laskupäivä:

Lisätiedot

Oppimistavoitematriisi

Oppimistavoitematriisi Oppimistavoitematriisi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I Arvosanaan 1 2 riittävät Arvosanaan 5 riittävät Yhtälöryhmät (YR) Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä ja yhtälöpareja Osaan muokata

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2017 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op. Kevät 2013

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op. Kevät 2013 T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op Kevät 2013 Yleistä Suunnattu tietotekniikan opiskelijoille Esitietona T-106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä tai vastaavat tiedot Kurssin tavoitteet: Tietää

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot

Internet ja tietoverkot 811338A 0. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos 2014 / 2015 Luennoija 811338A 5 op 9. 1. 6. 3. 2015 nimi: Juha Kortelainen e-mail: juha.kortelainen@oulu.fi vastaanotto: torstai klo 10 12,

Lisätiedot

LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1. Aalto-yliopisto Kielikeskus Alexandra Belikova

LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1. Aalto-yliopisto Kielikeskus Alexandra Belikova LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1 Aalto-yliopisto Kielikeskus Alexandra Belikova Työelämän venäjän perusteet 1: aika ja paikka Opetusperiodi I+II tai II+III tai III+IV (syksy 2016, kevät 2017) - pitempi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa 27.-28.10.2016 Mira Tengvall Terhi Kaarakka Simo Ali-Löytty Johdanto Matemaattinen osaaminen on olennainen

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa Tietokoneverkot T-110.4100 Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa ja Matti Siekkinen Tietokoneverkot 2014 sanna.suoranta@aalto.fi Kurssista kaksi versiota

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka D

Insinöörimatematiikka D Insinöörimatematiikka D M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 2015 M. Hirvensalo mikhirve@utu.fi V. Junnila viljun@utu.fi Luentokalvot

Lisätiedot

Mallilukujärjestys Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Tietotekniikka, 2. vuosikurssi

Mallilukujärjestys Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Tietotekniikka, 2. vuosikurssi 8.8.2016 Mallilukujärjestys 2016 2017 Yleisiä ohjeita Opinto-oppaat ja kurssikuvaukset Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-oppaat löytyvät osoitteesta http://studyguides.aalto.fi. Kurssien tarkemmat

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground Diplomi-insinööriksi Porissa Let science be your playground your Haaveissa urakehitys? Opiskele diplomi-insinööriksi Porissa! 2 Voit suorittaa johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinööritutkinnon työn

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

Matema&ikkaa kemisteille

Matema&ikkaa kemisteille Matema&ikkaa kemisteille h-p://www.helsinki.fi/kemia/fysikaalinen/opetus/ matkem2012/ Huom! Ensimmäisten laskuharjoitusten palautus tänä perjantaina 27.1 klo 16 mennessä Kevät 2012 Kurssin perus&edot Kurssikoodi

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

Tuloslaskenta (22C00400, 6 op)

Tuloslaskenta (22C00400, 6 op) Tuloslaskenta (22C00400, 6 op) OPETUSSUUNNITELMA 3.10.2016 Opettajanyhteystiedot Kurssin tiedot Luennot ja harjoitukset Kurssin asema KTK, erikoistumisopinnot Nimi Kari Toiviainen (TS2013) S-posti kari.toiviainen@aalto.fi

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h.

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h. Janne Parkkila Tavoitteet: Opintojakson aikana opiskelijoiden tulee: - Yhdistellä eri lähteistä löytämiään tietoja. - Kirjoittaa kriteerit täyttäviä alku- ja loppuraportteja. - Ratkaista laboratoriotöissä

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Näkökulmia monimuoto-opetukseen

Näkökulmia monimuoto-opetukseen 1 Näkökulmia monimuoto-opetukseen Tietokoneohjelma on kuin runo, se ei valmistu koskaan Bill Gates Aiheita 2 Lähtötason arviointi Tentti ja/tai tentitön vaihtoehto yhdessä Kotitehtävät vs. luokkaharjoitukset

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 13.6.2013 HY / Avoin yliopisto Jokke Häsä, 1/12 Käytännön asioita Kesäkuun tentti: ke 19.6. klo 17-20, päärakennuksen sali 1. Anna palautetta kurssisivulle ilmestyvällä

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Johdanto kurssille. Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori. Tapaaminen sopimuksen mukaan;

Johdanto kurssille. Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori. Tapaaminen sopimuksen mukaan; Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdanto kurssille Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Henkilökunta Vastuuopettaja: Ilona Mikkonen, Yliopiston lehtori Tapaaminen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Ville Turunen: Mat Matematiikan peruskurssi P1 1. välikokeen alueen teoriatiivistelmä 2007

Ville Turunen: Mat Matematiikan peruskurssi P1 1. välikokeen alueen teoriatiivistelmä 2007 Ville Turunen: Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1 1. välikokeen alueen teoriatiivistelmä 2007 Materiaali: kirjat [Adams R. A. Adams: Calculus, a complete course (6th edition), [Lay D. C. Lay: Linear

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

1. ja 2. kurssi (I-osa) Perusasiat kuntoon

1. ja 2. kurssi (I-osa) Perusasiat kuntoon 1. ja 2. kurssi (I-osa) Perusasiat kuntoon., 4. ja 5. kurssit (II-osa) Geometrian osuus 6. 9. kurssit (III-osa) Analyysi: - Raja-arvo ja jatkuvuus - & derivointi - Integ.laskenta & integrointi Aloitusesimerkki

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Tietoturva. 0. Tietoa kurssista P 5 op. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi / 2015

Tietoturva. 0. Tietoa kurssista P 5 op. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi / 2015 811168P 5 op 0. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos 811168P 5 op : 9.3. 8.5.2015 Luennot: Juha Kortelainen e-mail: juha.kortelainen@oulu.fi puh: 0294 487934 mobile: 040 744 1368 vast. otto:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Paikannuksen matematiikka MAT

Paikannuksen matematiikka MAT TA M P E R E U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y M a t h e m a t i c s Paikannuksen matematiikka MAT-45800 4..008. p.1/4 Käytännön järjestelyt Kotisivu: http://math.tut.fi/courses/mat-45800/ Luennot:

Lisätiedot