NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI JÄRVENPÄÄ LUOMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU"

Transkriptio

1 NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI JÄRVENPÄÄ LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja) jatkossa ei vertailualaa sitoumuksissa, vaan tarkastellaan lohkokohtaisesti ei takaisinperintää, jos o siirtyy toiselle luomuun sitoutuneelle tilalle o tilusjärjestelyt o ylivoimainen este o siirtyy sitoutumattomalle viljelijälle (? ei vielä varmuutta komissiosta, mutta jos tämä ei onnistu, voidaanko vedota siihen, ettei viljelijä ole luomusitoumusta tehdessään tiennyt ettei vuokrasopimus jatku) takaisinperintä, jos ala poistuu maatalouskäytöstä (esim. rakennetaan rakennus) o ei takaisinperintää, jos lohko palautuu ensin maanomistajalle, joka sitten metsittää sen o peritään takautuvasti, jos lohko poistuu kesken sitoumuskauden luomusitoumusalan lisääntyminen (luomun ulkopuoliset alueet) o voidaan liittää maks 5 ha sitoumuksen ulkopuolista korvauskelpoista alaa 2016, 2017, 2018 o jos alaa yli 5 ha, voidaan antaa uusi sitoumus vuosina luomu on oma erillinen järjestelmä (erillään tukikatosta) 5 vuotinen sitoumuskausi, jonka jälkeen jatketaan vuosittain ohjelmatukien yhteinen korvauskelpoisuus = entinen tukikelpoisuus + laajennus (tukikelvottomia pääsääntöisesti VAIN 2004 jälkeen raivatut, jos olleet tukihakemuksella 2014 joku muu kuin viljelemätön) > Mavi päivittää talven aikana tukikelpoisuuden järjestelmään (Vipu tai kevään lohkotiedot) o korvauskelpoisuus on pysyvä ominaisuus lohkolla o pohjoinen tuki, lfa tai ymppi kelpoinen = korvauskelpoinen (ympäristö, LHK, luomu) o pysyville laitumille lfa kelpoisuus = LHK kelpoinen o voi lisätä vuosittain 0,1 ha/lohko korvauskelvotonta alaa (?) o huomioi yhdistetyt, jaetut, lohkot, joilta tukikelpoisuus on siirretty pois > eivät välttämättä saa automaattisesti kelpoisuutta Viranomaisten roolit: o Evira ohjeistaa valvontajärjestelmää ja tuotantotarkastuksia o Mavi ohjeistaa luonnonmukaisen tuotannon korvausta sitoumuksen vähimmäisala 5 ha korvauskelpoisia lohkoja tai vähintään 1 ha puutarhakasvien viljelyssä vuosittain > jos ala laskee alle, sitoumus raukeaa (ei viljelijälle takaisinperintää) sitoumuksen muuttuessa esim. tuotantoehtojen uudistuessa, viljelijä voinee luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää (?) koko tilan oltava luomussa, pois lukien ruokohelpi ja kasvihuonetuotanto siirrettävä 1. vuonna väh 5 ha + loput 2. vuodesta alkaen ruokohelpeä voidaan viljellä rehuksi = kasvina monivuotinen rehunurmi sitoumuksen ulkopuolelle voidaan jättää lohkot, joilla myyntikasvien tuottaminen on vaikeaa (Elyarvioi, voiko jättää pois)

2 avomaan vihanneksista voidaan tehdä oma sitoumus sitoumusalalla voidaan viljellä vihanneksia ja muita kasveja (rinnakkaisviljely!) kokonaissitoumusala pysyy samassa kohti koko ajan koulutusvaatimus kasvisopimukseen edelleen 5 pv myyntikasvivaatimus 30% keskimäärin (kasvikoodit VNa:ssa) o ei tarvita, jos kirjallinen yhteistyösopimus luomukotieläintilan kanssa (pääosa korjatusta sadosta menee luomukotieläintilalle, yhteistyön täytyy olla jatkuvaa eli tuotettava vuosittain koko sitoumuskauden, poikkeuksia voi olla jos erikseen sovittu Elyn kanssa malli tulossa?) o ei tarvita, jos pääosa sadosta käytetään oman karjan rehuksi mutta ei voi hakea sitoumukseen jatkoa, ellei siirrä eläimiä luomuun tai lisää kiertoon myyntikasveja o uusilla tiloilla myyntikasveja 30 % 4. ja 5. vuonna (omat siirtymäsäännöt 2013 ja 2014 sitoutuneille tiloille) o myyntikasveja ei tarvitse todellisuudessa myydä, vaan valvotaan tukihakemuksen kasvikoodien kautta (karjatila voi syöttää esim. kokoviljasäilörehun omille tavanomaisille eläimille) vuokrasopimusten ei tarvitse olla 5 vuotisia viherlannoitus o ei makseta ympäristökorvauksen viherlannoitusosaa o enintään 2 vuotta lohkolla (luomu) o kun sadonkorjuuvaatimus poistuu, voi ilmoittaa monivuotisena nurmena ja saa ympäristökorvauksen (?) > todetaan lohkomuistiinpanoista käytetyt siemenmäärät eli onko riittävästi palkokasveja seoksessa (tukijärjestelmän määräyksiä ei voida valvoa eli vaatia sitä 20%:a, mikä sillä puolella on) o jos sadonkorjuuvaatimus ei poistuisikaan, ilmoitetaan viherlannoitusnurmena o jos satoa ei korjata, miten lannoitus? korvaus peltokasveilla 160 /ha, korvaus avomaan vihanneksilla 600 /ha (kasvikoodit VNa:ssa) o korvausta ei makseta tilapäisesti viljelemättömille aloille, suojavyöhykenurmet (?) o tietyt ymp.korvauksen toimenpiteet ja vanhat erityistukisopimusalat ei makseta selviää myöhemmin tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että tulisi sitoumusehtoihin vaatimusta avokesannon jälkeen kylvettävästä pyydyskasvista ONKO täydentävien ehtojen puolella(?) kotieläintilan sitoumukseen koulutusvaatimus pvää sitoumus voidaan muuttaa kasvitilan sitoumukseksi, jos eläintuotanto päättyy eläintiheys 0,3 ey/ha: naudat, siat, kanat, lampaat, vuohet, ankat, kanat, hanhet o laskenta aika ensimmäisenä vuonna, seuraavina vuosina kalenterivuosi o tuotantotauot ei merkitseviä o eläinten rekisteriperusteisuus (siat laskenta joka kuukauden 1. pvä naudat ja lampaat ruokintapäivien mukaan) o jos eläintiheys laskee alle 0,3 ey/ha, muuttuu luomukasvitilaksi ei ole varmaa vielä, voiko hakea takaisin kotieläintilaksi? Mahdollisesti tulee poikkeuksia, esim. tilan peltoalan lisääminen eläintuotannon laajentamista varten? voiko luomukotieläintilalla olla mitään tavanomaisia eläimiä? voi, jos luomuun siirrettävistä eläimistä kertyy 0,3 ey/ha sitoumusta voidaan jatkaa 5. vuoden jälkeen vain jos tila myy viimeistään viimeisenä vuonna eläviä eläimiä tai kotieläintuotteita (ei ole myytävä luomuna)

3 luomukotieläintilalla korvaus /ha = 294 /ha maksu kahdessa erässä: syksyllä luomukasvitukea 75% ja keväällä/kesällä loput (vasta kun kaikki tarkastukset tehty) luomukotieläintuen maksatus kokonaisuudessaan vasta keväällä? ympäristökorvauksesta luomutila ei voi valita: puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu EHK sitoumuksesta ei voi valita: laidunnus ja ulkoiluvaihtoehtoja, emakoiden pito olosuhteita, porsimisolosuhteita, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivitusta viherryttämisvapautus mahdollista hakea (valinnainen, koskee luomuviljeltyjä lohkoja) haettava vuosittain tukihaun yhteydessä Reijo Käki: Ympäristökorvauksen vaikutus luomutilalla tilakohtaiset toimet ja lohkokohtaiset toimet ravinteiden tasapainoinen käyttö o mukaan peltomaan laatutesti o karjanlantapoikkeus jatkuu vain kotieläintiloilla eli koskee vain oman tilan lantaa? o fosfori ja typpi 100% (typpi multavuuden mukaan, fosforiin tarkennuksia) o huomioi kokonaistyppi (lanta analyysit) o fosforin tasaukset 5 vuotta (huomioi välissä olevat esim. viherlannoitusvuodet!!! miten luomutilan nurmet merkitään? ovatko tuotantonurmia?) peltomaan laatutesti > tilakohtaisessa neuvonnassa voidaan syventää arvioinnin tulkintaa ja tehdä tarkentavia havaintoja ja suosituksia suojavyöhykkeelle ei maksimileveyttä voi olla vaikka koko peltolohko, jos rajoittuu vesistöön tai valtaojaan saako suojavyöhykeala luomutukea? miten kierto? kerääjäkasvit kylvettävä keväällä tai rikkaäestyksen yhteydessä (esim. raiheinä), muokkaus alkaen neuvonnassa tuotantosidonnaiset tuet huomioon esim. ruis ja valkuaiskasvit paljonko viljaa voi olla valkuaiskasvin tukikasvina??? tukitasot voivat tilalla vuosittain vaihdella paljon luomutilalla mietittävä: o viherlannoitusnurmista > LHP nurmiin ja tuotantonurmiin? o kerääjäkasvien käyttö maksimiin o kasvipeitteisyys % o tuotantosidonnaiset tuet o viherryttämisestä vapautuminen o tukitasot vaihtelevat vuosittain o kestorikkojen hallinta jos nurmi on ollut nurmi yli 5 vuotta = pysyvä nurmi > luomutilat voivat vuosittain hakea vapautusta viherryttämisestä ja siten myös pysyvän nurmen säilyttämisvaatimuksesta luomutuotannon aikana pysyvä nurmi ei saa kaikkia muita tukia!! paljonko uudessa LHP:nurmessa voi olla palkokasveja? vastaus: 20% milloin viherlannoitusnurmen saa päättää? (vastaus: ennen syysviljan kylvöä paljonko ennen? TAI 1.10.alkaen) kerääjäkasvien muokkaus mahdollista vasta myöhään > miten rikkakasvien torjunta onnistuu?

4 Katja Anttila: Neuvo2020 Maatilojen neuvontajärjestelmän tavoitteet luomutiloilla hallitusohjelmassa strategisena tavoitteena on luomu ja lähiruuan kääntäminen nousuun tavoite: Suomen viljelyalasta 20 % luomutuotannossa vuoteen 2020 mennessä (n ha) tällä hetkellä n. 9% peltoalasta luomussa luomualan kehittämisohjelma o luomukotieläintuotannon houkuttelevuus o luomuruuan osuus julkisissa hankinnoissa o jalostus, markkinointi ja vienti o pienimuotoiselle elintarvikejalostukselle paremmat mahdollisuudet orgaanisten lannoitteiden kierrätys, monipuoliset viljelykierrot, eläimillä väljemmät ja lajityypillisemmät olot, kuluttajat arvostavat (valvottua tuotantoa), mahdollisuus pienille yrityksille luomutuotteiden osuus 1,6 % vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä 2012, ammattikeittiöiden raaka aineista 5 %, luomuelintarvikkeita valmistaa vajaa 600 yritystä luomuruokaketjun kehittäminen o vapautus viherryttämisestä o korotettu luomutuki o luomu huomioon investointituissa (kotieläintilojen tilavaatimukset, ulkotarhat, lantalat) o peltokasvipalkkio valkuaiskasveille (ei seoskasvustoille) herneellä voi olla tukikasvi (ilmoitetaan puhdaskasvustona, ei vielä ainakaan suositusta prosenteista?) o luomuopetus (maatalouden perusopetukseen mukaan luomua) o tutkimus o neuvonta (34 milj. yhteensä) rohkaistaan luomutuotannon aloitusta harkitsevia o neuvontakäynnillä voidaan laatia aloittavan luomutilan luomusuunnitelma (Eviran vaatimuksen mukainen) sisältäen kasvi ja kotieläintilan suunnitelmat, viljelykiertosuunnitelmat = kaikki tuotantoehtojen vaatimukset jo olemassa olevien tilojen neuvonta o ei rajauksia siitä, mitä voi neuvoa, kunhan liittyy luomuun (?) huomioitava päällekkäisyydet korvauksissa, valtionapuinen neuvonta on poissuljettu (esim. likwityyppiset talouslaskelmat) o tarkastusta edeltävät tuotantoehtojen noudattamiseen liittyvät tsekkauskäynnit ok ei voida tehdä neuvojan toimesta varsinaisia kirjauksia esim. tuotevirtakirjanpitoon ei tule tarkasti määriteltyjä asioita tilakäyntilomakkeeseen mikä aika on oltava neuvojan tekemästä tarkastuksesta siihen kun samalle tilalle voi suorittaa neuvontakäynnin? ei määritelty vielä? tulee jotakin luultavasti sopimuspapereihin viljelijä ei saa saada kaksinkertaista korvausta eli asiat, jotka tulevat tuetuksi luomutuen kautta = ei saa neuvoa Neuvossa esim. rehu ja tuotevirta yms. kirjanpitojen teko sisältyy luomutukeen eli ei voi käyttää Neuvo rahoja neuvontatuki loppuu kun siihen varatut rahat loppuvat tarkempi ohjaus tulee ennen toiminnan käynnistymistä (helmi maaliskuulla) tarvittaessa Mavi voi laittaa matkan varrella tarkennuksia s postin kautta ja aina nettisivuilla luomuaiheinen kansio tulee Mavin sivuille mahdollisimman pian kysy vastaa listaus tulossa nettisivuille

5 kaikki Neuvo hakemukset on käyty läpi alustavasti tentti avautuu mahdollisimman pian luomun osalta pohjautuu Eviran luomuohjeistukseen (korvauspykälät ja tuotantosäännöt) innovaatioiden osalta neuvontaa ehdottomasti myös luomutiloille minkä tasoisia talouslaskelmia / haarukointia taloudellisista vaikutuksista tilalle voi tehdä? Miten Mavi linjaa? esim. Reijo K:n laskelmapohja onko ok? Antti Hietala: Ei Neuvo tukikelpoisia, koska laskettu sisään luomutukitason määrittelyssä kustannuksiin: valvontamaksut, siementen korkeampi hinta, tarkempi kirjanpito, pakollinen koulutus, lannoite ja kasvinsuojelukustannukset Neuvo tukikelpoisia neuvottavia ovat mm.: luomusuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma voi esitellä kirjanpidon eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia Tuotevirtakirjanpidot: neuvonta on ok, itse tekeminen ei Voiko tehdä toimistolla ennakkoon jo pohjia? pääsääntöisesti Neuvo työt tilalla, mutta voiko tehdä myös etänä tai tstolla? > energiasuunnitelma + ehk suunnitelma tällä hetkellä toimistotyönä sallittujen listalla Onko korvauskelpoista tilakäynnin raportin laadinta jälkikäteen toimistolla? Pirkko Tuominen: Eviran valvonnassa esiin tulleet tarpeet Neuvonnan tavoitteena on vastata viljelijöiden kokemaan neuvontatarpeeseen unionin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden edistämiseksi ja maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Neuvonnalla voidaan syy seuraussuhteiden ja vaatimusten perustelujen selventämisellä edistää vaatimusten ymmärtämistä ja noudattamista. Neuvonnan avulla voidaan hälventää valvonnan pelkoa sekä vähentää sanktioriskiä selittämällä ehtosisällöt henkilökohtaisesti ja käymällä läpi asioita tilan lähtökohdista Gallup tutkimus: luomuun siirtymisen suurimmiksi esteiksi koetaan sekä kasvi että eläintiloilla byrokratia ja säännöt / valvonta Eviran valvontaraportti: eniten huomautuksia luomusuunnitelmista, lohkokirjanpidoista ja varastokirjanpidoista Neuvo käynneillä voidaan hälventää selventää tilatasolla tuotanto ja tukiehtojen vaatimukset, ohjeistaa kirjanpitoihin ja suunnitelmiin Neuvonnan haasteita: o Miten saadaan hälvennettyä byrokratiapeikkoa? o Luomukirjanpidot kuntoon o Varastokirjanpito, lohkomuistiinpanot Mitä kirjataan? Miksi? o Luomusuunnitelma sekä pelto että eläinpuolella vastaamaan toimintaa o Mikä on luomusuunnitelman tarkoitus? o Miksi suunnitelmaan kirjataan asioita? o Miten varaudutaan toiminnan muutoksiin? o Miten tilan toiminnan kokonaisuus on hallinnassa? o Lisäysaineiston käyttösäännöt

6 o o Kasvinsuojelu Eläinpuolen säädökset Reijo Käki: Hyvän käytännön ohje ja luomukasvintuotannossa tarvittavat dokumentit Evira: hyvän käytännön ohje = keino ratkaista ongelmia, joita toimijoilla voi tulla eteen lainsäädännön vaatimusten noudattamisen yhteydessä Luomusuunnitelma on kuvaus siitä, miten tuotantoehtoja tilalla käytännössä noudatetaan Irtotavaran vastaanottaminen, pakattujen tuotteiden vastaanottaminen Viljelykiertosuunnitelma tarvitaan tuotantoehtojen kautta edelleen, vaikka sitoumusehdot eivät sitä vaadikaan Lannoitussuunnitelma sisältäen täydennyslannoituksen perusteet ja satotavoitteet Kasvinsuojelusuunnitelma lohkokohtainen, kiertokohtainen, kasvikohtainen o mitä asioita tehdään joka vuosi joka tapauksessa mitä asioita tehdään vain jos joku riskitekijä laukeaa + korjaavat toimenpiteet sille Luomukierron vaikutus pellon viljavuuteen (biologiset, kemialliset, fysikaaliset tekijät) viljavuuden hoito tulee saada paremmin ajettua tilojen käytäntöihin sisälle o pois turhasta tuotantoehtojen piiperryksestä o kokonaisnäkemys siitä, huolehditaanko viljavuuden ylläpidosta ja parantamisesta o mitä ongelmia milläkin lohkolla mahdollisesti on Miten viherlannoitusta oikeasti toteutetaan? Lataavien ja purkavien kasvien vuorottelu Mitä mahdollisia muutoksia on tulossa? Miten niihin varaudutaan? esim. uudet lohkot, siemenhankinnat Mitkä ovat tilan kriittisiä kohtia riskikohtia? Miten riskien toteutuminen vältetään? o muistilista tuotannon riskitekijöistä tilalla luomusuunnitelman liitteeksi mitkä juuri tällä tilalla ovat kriittisiä pisteitä? Suunnitelmasta sellainen, että viljelijäkin tietää mitä siihen on kirjattu ja mitä sieltä löytyy o ei liian pitkiä kuvauksia o mistä apua, ohjeita saatavissa ongelmatapauksissa Viljelijän mielenkiinto suunnitelmaa kohtaan tulisi saada herätettyä sen on oltava toiminnan työkalu eikä vain tarkastusta varten täytetty paperi o keskustelu viljelijän ja neuvojan välillä tärkeässä asemassa laadinnan yhteydessä Tiloille rohkeutta tehdä muutoksia suunnitelmaan tarpeen mukaan!! Täydennykset luomusuunnitelmaan sillä tarkkuudella kuin tila katsoo tarpeelliseksi paperit viljelijää ei tarkastajaa varten Pirkko Tuominen: Eläintuotannossa tarvittavat dokumentit Eläinten luomusuunnitelma: o Vastaako todellista käytäntöä? o Vastaako tilan tarvetta, osataanko hyödyntää? o Mitkä ovat tilan toiminnan kannalta kriittiset pisteet? Miten ne on huomioitu? (esim. pitkän tähtäimen ruokinnan suunnittelu, eläinten ulkoilu käytännössä, kuivituksen järjestäminen )

7 o o o Jos toiminnassa on puutteita, mietitäänkö niihin ratkaisuja luomusuunnitelman kautta? Suunnitelma käyttöön ja osaksi laatujärjestelmää! Miten muutokset toiminnassa on huomioitu: Sonnien loppukasvatuksen aloitus Tavanomaiset eläimet (esim. maanomistajan) Suoramyynnin aloitus Tuotantosuunnan muutos Uudet rakennukset.. varastokirjanpito o mikä on tilalle luonnollinen tapa kirjata asiat? paperi excel netti o miten täytetään myös muut (esim. täydentävät) ehdot? yhdellä kirjauksella mahdollisimman monen pykälän asiat muistiin o erilaisia pohjia on, miten saadaan tila innostumaan kirjauksista Ryhmäkeskustelun antia SEINÄJOKI: Mitä Neuvo2020 käynneillä tehdään? Mitä työkaluja tarvitaan? Ym. 1. talouslaskelmia luomuun siirtymisen kannattavuudesta tai luomusta luopumisen vaikutuksista tuettuja toimenpiteitä ei voi tehdä! jos ei ole muutoin tuettu, voidaan laskea katelaskelmia tms.? 2. papereiden vatvomista kuntoon neuvoja ei tee kirjanpitoja valmiiksi, vaan ohjaa tilaa tekemään kirjaukset ja kertoo mitä papereita tulee olla iskussa (luomusuunnitelmien tekoon voitaneen käyttää osittain kotona tehtävää valmisteluaikaa) > avustetaan viljelijää, voidaan kirjata asioita, mutta EI VOIDA OTTAA VASTUUTA SIITÄ ETTÄ KAIKKI ON TILALLA KUNNOSSA!! 3. luomuun siirtymisen edellytysten kartoittaminen, onko luomu realistinen vaihtoehto tilalle lähtötilakartoitus 4. luomusuunnitelmat tehtävä ajan kanssa, ei huhtikuun viimeisellä viikolla jos ei ennätä niin pitää reilusti sanoa 5. rehukirjanpidon kirjattavat asiat ja rehunkulutusten laskemiset, varastokirjanpidon taseet ohjataan, miten tilan tulee tehdä ja autetaan laskennassa 6. kaikkien vaatimusten selvittäminen, että tila tiedostaa, mihin on sitoutunut 7. papereiden organisointi, välilehdet, ryhmittely 8. nyt on mahdollisuus tehdä käyntejä myös kasvukaudella: lannoitus, kasvinsuojelu (erityisesti rikkakasvit), maan laatutesti 9. markkinointi ideat ja jatkojalostus, mistä tietoa löytyy? Ryhmäkeskustelun antia JÄRVENPÄÄ: Mitkä ovat luomuviljelijän tai sellaiseksi aikovan tärkeimmät tarpeet / osiot luomutuotannon tilaneuvonnassa? 1. talouslaskelmia luomuun siirtymisestä / kotieläinten luomuun siirtämisestä tuotantosuunnan kannattavuus motivaatiotekijänä tukien optimointi 2. kasvustokäynnit rikkakasvien torjunnan näkökulmasta

8 3. luomukotieläintilalle rehua tuottavien kasvitilojen ohjaus ryhmänä tuotantoehdoista millaista rehua kotieläintila kaipaa? mitä siemeniä voi hankkia? 4. eläinpuolen tuotantoehtojen vaatimukset käytävä konkreettisesti läpi tilan näkökulmasta ennen eläinten siirtämistä luomuun 5. niin selkeät tuotanto ohjeet, ettei ole tulkinnan varaa!! 6. listaus läpi käytävistä asioista tilan miettiessä luomuun siirtymistä työlista, check lists sekä kasvi että kotieläintilalle, huomioiden myös puutarhatilat 7. luomuun siirtymistä suunnittelevan tilan rehustuksen järjestäminen, miten ruokinta käytännössä toteutetaan 8. kasvinvuorotuksen tarkoituksenmukaisuus 9. kasvinsuojelun toteutus 10. dokumentaation tila tiloilla 11. Eviran työkalujen päivittäminen ja laajentaminen, jotta kotieläintilatkin löytävät tarvitsemansa (Sampsa Heinoselle voi lähettää hyviä kirjanpitopohjia) 12. kasvukaudella pidettävä sessio, missä kotieläin ja kasvipuolen neuvojat tilalla yhtä aikaa näkemässä asioita eri näkökulmista > innovaatiopyörre > kasvintuotannon on tuettava eläinpuolta, jos neuvotaan eri aikaan, voi lopputulos olla hajanainen 13. case esittelyt erityyppisistä luomuun siirtyneistä tiloista, joita voitaisiin hyödyntää tilaneuvontakäynnillä 14. rinnakkaisviljelyn mahdollisuudet puutarhatuotannossa > näille tiloille oma orientaatio, omat check listit 15. seurantakäynnit eli mitä sulle kuuluu käynnit? 16. pelon ja ahdistuksen poistaminen luomutuotannosta (ja muustakin maatalousbyrokratiasta) 17. erikoistuotannossa mahdollista hyödyntää siihen kyseiseentuotantosuuntaan erikoistuneita Neuvoneuvojia 18. monesti tila on tavanomaisella puolella taloudellisessa umpikujassa > aletaan miettiä luomua vaihtoehtona > onko oikeat motiivit lähteä luomuun? 19. luomussa oleva etsii ostajia luomutuotteille > markkinoita ohjaa logistiikka > löytyisikö ratkaisuja? suoramyynti, jatkojalostus 20. puhelinneuvonnan tulisi kuulua Neuvo korvattavaan toimintaan 21. tuotantoehtojen tulkintaerot eri puolilla Suomea hankalia erityisesti, jos väärin hyväksyttyjä toimintatapoja kopioidaan toisille tiloille 22. luomubroilertuotannon investointien rahoitus ei korvata esim. orsia, vaikka tuotantoehdoissa ei luomupuolella niitä vaaditakaan 23. mikä on tilan ihanne miten se mahtuu luomutuotantoehtoihin? > tarvitaan tarkistuslistoja 24. tuotantosuunnan valintaa helpottamaan taloudellisia laskelmia 25. mistä saadaan apua sääntöjen tulkintoihin? 26. yleistä tarvetta tilan kehittämiseen, tukea neuvojalta, joka todennäköisimmin osaa vastata suurimpaan osaan kysymyksistä viljelijä voimistuu ammatillisesti ja virkistyy viljelijänä Miten viljelijät, joilla ei VIELÄ ole tilatunnusta? Voidaanko hakea Neuvo rahoitusta? Hyrrä lienee muotoutuva.. Mutta miten saadaan muuhun järjestelmään uppoutumaan? Mihin voidaan tiltu kohdistaa, jos ei ole tilaa? Miten hoidetaan matkaproblematiikka, jos on erikoistuneita neuvojia, joiden tilat ympäri Suomea (esim. broiler, erikoiskasvit)?

9 Sinänsä järjestelmä ei rajaa pois sitä vaihtoehtoa, että kaksi eri asiantuntijaa on yhtä aikaa Neuvomassa. Neuvon puitteissa voidaan keskustella varsin laajasti eri ongelmista ei ole tiukasti rajattuja raportteja. Neuvojan pätevyyden puitteissa toki toimittava ja ohjataan tarvittaessa pätevämmän asiantuntijan puheille, mikä voi taas olla normaalia maksullista toimintaa. Neuvon avulla voidaan esim. kartoittaa tilojen tarpeita yksityiskohtaisempaan neuvontaan. Tämän hankkeen avulla voidaan tehdä itsemme neuvojina tarpeellisiksi tiloille. Miten saadaan markkinoitua, jotta tilat osaavat hyödyntää rahoja? Kun saadaan hyviä kokemuksia, niin sana alkaa kiiriä. Jos katsotaan, että neuvonnasta on ollut hyötyä, kynnys maksullisen neuvonnan ostamisesta madaltuu. Eri osioita voidaan tehdä eri kerroilla ei tarvitse saada koko pakettia valmiiksi yhdellä Neuvo käynnillä. Mikä tilalle on tärkeintä? Mitä tila oikeasti tarvitsee? Lisäpalikoita voidaan asennella myöhemmin. Keskustelua sadonkorjuuvelvoitteesta: sadonkorjuuvaatimuksen pois jääminen viljelijöillä keskeisin ajatus sadon tuottaminen, miten valtio voi ohjata siihen, ettei satoa tarvitse korjata? niin paljon kasveja jotka jäävät sadonkorjuun ulkopuolelle, mutta saadaan tukea, että varsinaisista satokasveista tulisi ehdottomasti korjata sato! hyvän viljelytavan vaatimuksissa edelleen: oltava tavoitteena tuottaa korjuu ja markkinakelpoinen sato tarvittaessa jälkikäteen voidaan lisätä sadonkorjuuvaatimus, jos väärinkäytöksiä havaitaan sadonkorjuun valvonta on osoittautunut vaikeaksi ja viivästyttää tukien maksatusta, mitä ei voida hyväksyä nurmien sadonkorjuuvaatimuksesta luopuminen voi helpottaa sitä, että kasvitilat ottavat nurmia mukaan kiertoon, jolloin huuhtoumariski pienenee siipi.net/luomu lammasdigi (Tosilampurit hanke) Mihin asti yleisen luvan puitteissa hankittua siementä voidaan käyttää?

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia.

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 25.3.2015 Yleistä luomukorvauksesta 5-vuotinen sitoumuskausi, alkaa 1.5. (vuoden jatkot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkon tukikelpoisuus

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro Luonnos; asiat tarkentuvat keväällä 2015 kun asetukset on hyväksytty 27.4.2017 Sitoumusten yhteiset

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 13.4.2015 Luomusopimukset päättyvät 30.4.2015 Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 13.4.2015 Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 Sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 13.4.2015 korvausmuodot luomusopimus luomusitoumus Erityisympäristötukisopimus: perinnebiotoopin

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 18.11.2014 Mynämäki 9.12.2014 2 340 Luomumaatiloja Varsinais-Suomessa (kpl) 2009-2014 335 330 325 320

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen Tukikoulutus UKK-instituutti 2017 Marika Arrajoki-Alanen 17.3.2017 Luomutilat Pirkanmaalla Luomuhehtaarit 25000 20000 15000 10000 5000 0 2 Ei-tuotannolliset investoinnit Luomusitoumus Ympäristösopimukset:

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 2015- Yleistä luomukorvauksesta Oma erillinen tukijärjestelmä (erilliset tukikatot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkolla oltava korvauskelpoisuus 5-vuotinen

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS Sitoumuksen yleiset ehdot Kasvi- ja kotieläintilan sitoumuksen yhteiset ehdot Kasvitila Kotieläintila Avomaan vihannesten viljely Yhteys muihin korvauksiin Hakeminen 1

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK Peruslohkojen korvauskelpoisuus Kasvulohkojen piirtäminen Yhteiskäyttölohkot Muutoksia ja tarkennuksia tulee Tiedot perustuu valmistelun

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 2015- Yleistä luomukorvauksesta Oma erillinen tukijärjestelmä (erilliset tukikatot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkolla oltava korvauskelpoisuus 5-vuotinen

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus Luonnonmukainen tuotanto Sitoumus ja Valvonta Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 21.3.2016 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa 15.03.16 2 Luonnonmukainen tuotanto - tilakehitys 15.03.16 3 Luonnonmukainen tuotanto

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei?

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? ProLuomu,Helsinki 10.6.2014 Kauko Koikkalainen, tutkija MTT 10.6.2014 Mikä muuttuu aiemmasta tukiohjelmakaudesta?

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Luomu muistutettavia asioita

Luomu muistutettavia asioita Luomu muistutettavia asioita Eläinmääräilmoitukset tehdään Vipussa tai lomakkeella 461 Luomukotieläinsitoumuksen antaneen on ilmoitettava siipikarja, sekä mahdolliset tuotantotauot jos eläintiheys ei täyty

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Luomutuotannon perustaa Ravinteiden kierrätys Lannan ravinteet Palkokasvien typpi Täydennykseen kivijauheet Maan pieneliötoiminnan

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus ja korvaus

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus ja korvaus Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus ja korvaus 2017 Yleistä Oma erillinen tukijärjestelmä (erilliset tukikatot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkolla oltava korvauskelpoisuus 5-vuotinen

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

Tukihakukoulutus kevät 2015

Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa

Lisätiedot

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Ympäristösopimukset MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet Merenranta- ja järvenrantaniityt Kedot Hakamaat ja metsälaitumet Alueelle nähtävissä selviä

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho/ Paavo K. muokannut dioja

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho/ Paavo K. muokannut dioja Ympäristökorvaus Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho/ Paavo K. muokannut dioja 6.4.2017 Esityksen sisältö Haussa olevat ohjelmakorvaukset Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia Ympäristösitoumuksen

Lisätiedot

Työpaja 10: Luomu, Luonnonhaittakorvaus ja Kansalliset peltotuet

Työpaja 10: Luomu, Luonnonhaittakorvaus ja Kansalliset peltotuet VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (6) SYKSY 2014 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS 2015- Työpaja 10: Luomu, Luonnonhaittakorvaus ja Kansalliset peltotuet Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Maatalouspolitiikan muutokset 29.11.2013 Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Luomuliitto Suomalaisen luomutuottajan edunvalvoja Pienet resurssit - ennakointi, strategia

Lisätiedot

Luomu Yta-koulutus Merja Lehtinen

Luomu Yta-koulutus Merja Lehtinen Luomu Yta-koulutus 1.4.2016 Merja Lehtinen 4.4.2016 Luomusitoumus Vuosi 2016 Mahdollista hakea uutta sitoumusta Sitoumusalaa voi lisätä ( < 5 ha ) Lisäys > 5 ha viljelijä voi antaa uuden sitoumuksen Tilatyypin

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016 Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristöagrologi Erkki Aro Maksatusyksikkö Tiedot ovat koulutuspäivän tietoja 7.10.2016 2 Tämän esityksen aiheet Taustaa ja perusteluja

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja valvonta

Ympäristökorvaus ja valvonta Ympäristökorvaus ja valvonta Kuva: Maarit Solla Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2017 Tilastoja ympäristökorvaussitoumuksista 2016 Viljelijät sitoutuivat

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista. Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015

Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista. Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015 Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015 Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan

Lisätiedot

LUONNONHAITTA- KORVAUS

LUONNONHAITTA- KORVAUS TUKIKOULUTUS 2015 Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 26.1.2015 LUONNONHAITTA- KORVAUS 1 Ohjelmaperusteiset tuet Jatkossa vain yksi ohjelmaperusteinen tukikelpoisuus lohkoilla Tukikelpoiseen lohkoon voidaan

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS Hallitus hyväksyi 14.3.2013 asetuksen luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja ei-tuotannollisten investointien

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Luomutilojen tuki-ilta

Luomutilojen tuki-ilta Luomutilojen tuki-ilta 17.3.2016 Tuki-ja luomuehtojen yhteensovittaminen NEUVO2020 Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi ry Luomutilan valintoja 17.3.2016 Tuotantonurmet (säilörehu) viherlannoitustarkoituksessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille Erityisasiantuntija Risto Jokela ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho

Ympäristökorvaus. Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho Ympäristökorvaus Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2017 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Haussa olevat ohjelmakorvaukset Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuus

Luomutuotannon kannattavuus Luomuviljelyn peruskurssi Luomutuotannon kannattavuus LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Mitä muutoksia luomu saattaa tuoda tuotantoon? Tuotantosuunnalla iso merkitys Viljelykierron noudattaminen

Lisätiedot

Neuvo 2020 - Koulutuspäivien ohjelma

Neuvo 2020 - Koulutuspäivien ohjelma NEUVO 2020 Ensimmäinen koulutuspäivä 9.12 12.00 Tilaisuuden avaus (yksikönjohtaja Vesa Perätalo, Mavi) 12.15 Yleiskatsaus Neuvo 2020-maatilojen neuvontajärjestelmään (Merja Uusi-Laurila, Mavi) 13.15 Neuvonnan

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi)

Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi) Neuvo 2020 - Koulutuspäivien ohjelma Seinäjoki 2.-3.12.2014 Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi) 12.00 Tilaisuuden avaus (ylijohtaja Leena

Lisätiedot

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Taustaa tarkastustoiminnasta Evira Laskuttava taho -> Paikalliset

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi?

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? KYSYMYKSIÄ VILJELIJÄKOULUTUKSISTA AIHEALUEITTAIN Ympäristökorvaus: 1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? Vastaus: Ruokohelpi

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Luomun erityisasiantuntija ProAgria LUOMUTARKASTUKSIA VARTEN Luomutarkastuksia maatiloilla tehdään koko kalenterivuoden ajan ja osa tarkastuksista tehdään kasvukauden ulkopuolella. Osa tarkastuksista tehdään

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen valinnat maitotilalla Paljon ehtoja, mutta myös joustavuutta Toimenpiteiden valinnan avulla ja

Lisätiedot

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttämistuki Neuvo 2020-koulutus Syksy 2014 Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Kolme vaatimusta: Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus Savonia 17.2.2015 Juho Pikkarainen Luonnonhaittakorvaus Oleellisin muutos on korvauksen muuttuminen 5- vuotisesta sitoumuksesta

Lisätiedot

Viljelijäinfo Ympäristökorvaus ja lhk

Viljelijäinfo Ympäristökorvaus ja lhk Viljelijäinfo 2017 Ympäristökorvaus ja lhk Tukihakemuksen sudenkuopat asiakirjapuutteet; ajantasaiset viljavuusnäytteet ja vuosittainen viljelysuunnitelma. verkkotentti tai koulutuspäivä (30.4.17 mennessä)

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016 Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristöagrologi Erkki Aro Maksatusyksikkö Tiedot ovat koulutuspäivän tietoja 8.4.2016 Tämän esityksen aiheet Taustaa ja perusteluja

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija p. 0400 138733 anna-leena.vierimaa@proagria.fi ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Luomutuotantoon siirtymisen Tilakohtainen

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala

Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä sitoutumattomalla viljelijällä

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään?

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristöinfo, kevät 2013 Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristötuki 2014 - Mitä on esitetty ympäristötuen vaikuttavuuden lisäämiseksi? Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

EU-avustaja koulutus Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki

EU-avustaja koulutus Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki EU-avustaja koulutus 21.3 Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki 05.04.201 Asialistaa Vuosien 2015 ja 2016 tukipäätökset Tukihakuaikataulut 201 Maksuaikataulut Valvonnassa vastaan tullutta, opiksi meille

Lisätiedot

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat MTK Pohjois-Savo 10.4.2017 Jari Kajan Haasteita / Kysymyksiä Budjetti on realismia olettaa, että määrärahat eivät ainakaan lisäänny Tukien tasaaminen

Lisätiedot

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1 Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020 Sivu 1 Ympäristösopimukset 1/3 Ympäristösopimus - Erillisen suunnitelman vaativat Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon

Lisätiedot

Viherryttäminen ja pysyvät nurmet. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö

Viherryttäminen ja pysyvät nurmet. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö Viherryttäminen ja pysyvät nurmet Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö 05.04.2017 Tilatuki jakaantunut kolmeen tukeen Perustuki Viherryttämistuki monipuolistaminen eli kaksi kasvia pysyvät nurmet

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 04.11.2013 1 Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulonmenetyksistä.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulonmenetyksistä. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (7) Kevät 2015 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS 2015- Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja

Lisätiedot