NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI JÄRVENPÄÄ LUOMU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU"

Transkriptio

1 NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI JÄRVENPÄÄ LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja) jatkossa ei vertailualaa sitoumuksissa, vaan tarkastellaan lohkokohtaisesti ei takaisinperintää, jos o siirtyy toiselle luomuun sitoutuneelle tilalle o tilusjärjestelyt o ylivoimainen este o siirtyy sitoutumattomalle viljelijälle (? ei vielä varmuutta komissiosta, mutta jos tämä ei onnistu, voidaanko vedota siihen, ettei viljelijä ole luomusitoumusta tehdessään tiennyt ettei vuokrasopimus jatku) takaisinperintä, jos ala poistuu maatalouskäytöstä (esim. rakennetaan rakennus) o ei takaisinperintää, jos lohko palautuu ensin maanomistajalle, joka sitten metsittää sen o peritään takautuvasti, jos lohko poistuu kesken sitoumuskauden luomusitoumusalan lisääntyminen (luomun ulkopuoliset alueet) o voidaan liittää maks 5 ha sitoumuksen ulkopuolista korvauskelpoista alaa 2016, 2017, 2018 o jos alaa yli 5 ha, voidaan antaa uusi sitoumus vuosina luomu on oma erillinen järjestelmä (erillään tukikatosta) 5 vuotinen sitoumuskausi, jonka jälkeen jatketaan vuosittain ohjelmatukien yhteinen korvauskelpoisuus = entinen tukikelpoisuus + laajennus (tukikelvottomia pääsääntöisesti VAIN 2004 jälkeen raivatut, jos olleet tukihakemuksella 2014 joku muu kuin viljelemätön) > Mavi päivittää talven aikana tukikelpoisuuden järjestelmään (Vipu tai kevään lohkotiedot) o korvauskelpoisuus on pysyvä ominaisuus lohkolla o pohjoinen tuki, lfa tai ymppi kelpoinen = korvauskelpoinen (ympäristö, LHK, luomu) o pysyville laitumille lfa kelpoisuus = LHK kelpoinen o voi lisätä vuosittain 0,1 ha/lohko korvauskelvotonta alaa (?) o huomioi yhdistetyt, jaetut, lohkot, joilta tukikelpoisuus on siirretty pois > eivät välttämättä saa automaattisesti kelpoisuutta Viranomaisten roolit: o Evira ohjeistaa valvontajärjestelmää ja tuotantotarkastuksia o Mavi ohjeistaa luonnonmukaisen tuotannon korvausta sitoumuksen vähimmäisala 5 ha korvauskelpoisia lohkoja tai vähintään 1 ha puutarhakasvien viljelyssä vuosittain > jos ala laskee alle, sitoumus raukeaa (ei viljelijälle takaisinperintää) sitoumuksen muuttuessa esim. tuotantoehtojen uudistuessa, viljelijä voinee luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää (?) koko tilan oltava luomussa, pois lukien ruokohelpi ja kasvihuonetuotanto siirrettävä 1. vuonna väh 5 ha + loput 2. vuodesta alkaen ruokohelpeä voidaan viljellä rehuksi = kasvina monivuotinen rehunurmi sitoumuksen ulkopuolelle voidaan jättää lohkot, joilla myyntikasvien tuottaminen on vaikeaa (Elyarvioi, voiko jättää pois)

2 avomaan vihanneksista voidaan tehdä oma sitoumus sitoumusalalla voidaan viljellä vihanneksia ja muita kasveja (rinnakkaisviljely!) kokonaissitoumusala pysyy samassa kohti koko ajan koulutusvaatimus kasvisopimukseen edelleen 5 pv myyntikasvivaatimus 30% keskimäärin (kasvikoodit VNa:ssa) o ei tarvita, jos kirjallinen yhteistyösopimus luomukotieläintilan kanssa (pääosa korjatusta sadosta menee luomukotieläintilalle, yhteistyön täytyy olla jatkuvaa eli tuotettava vuosittain koko sitoumuskauden, poikkeuksia voi olla jos erikseen sovittu Elyn kanssa malli tulossa?) o ei tarvita, jos pääosa sadosta käytetään oman karjan rehuksi mutta ei voi hakea sitoumukseen jatkoa, ellei siirrä eläimiä luomuun tai lisää kiertoon myyntikasveja o uusilla tiloilla myyntikasveja 30 % 4. ja 5. vuonna (omat siirtymäsäännöt 2013 ja 2014 sitoutuneille tiloille) o myyntikasveja ei tarvitse todellisuudessa myydä, vaan valvotaan tukihakemuksen kasvikoodien kautta (karjatila voi syöttää esim. kokoviljasäilörehun omille tavanomaisille eläimille) vuokrasopimusten ei tarvitse olla 5 vuotisia viherlannoitus o ei makseta ympäristökorvauksen viherlannoitusosaa o enintään 2 vuotta lohkolla (luomu) o kun sadonkorjuuvaatimus poistuu, voi ilmoittaa monivuotisena nurmena ja saa ympäristökorvauksen (?) > todetaan lohkomuistiinpanoista käytetyt siemenmäärät eli onko riittävästi palkokasveja seoksessa (tukijärjestelmän määräyksiä ei voida valvoa eli vaatia sitä 20%:a, mikä sillä puolella on) o jos sadonkorjuuvaatimus ei poistuisikaan, ilmoitetaan viherlannoitusnurmena o jos satoa ei korjata, miten lannoitus? korvaus peltokasveilla 160 /ha, korvaus avomaan vihanneksilla 600 /ha (kasvikoodit VNa:ssa) o korvausta ei makseta tilapäisesti viljelemättömille aloille, suojavyöhykenurmet (?) o tietyt ymp.korvauksen toimenpiteet ja vanhat erityistukisopimusalat ei makseta selviää myöhemmin tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että tulisi sitoumusehtoihin vaatimusta avokesannon jälkeen kylvettävästä pyydyskasvista ONKO täydentävien ehtojen puolella(?) kotieläintilan sitoumukseen koulutusvaatimus pvää sitoumus voidaan muuttaa kasvitilan sitoumukseksi, jos eläintuotanto päättyy eläintiheys 0,3 ey/ha: naudat, siat, kanat, lampaat, vuohet, ankat, kanat, hanhet o laskenta aika ensimmäisenä vuonna, seuraavina vuosina kalenterivuosi o tuotantotauot ei merkitseviä o eläinten rekisteriperusteisuus (siat laskenta joka kuukauden 1. pvä naudat ja lampaat ruokintapäivien mukaan) o jos eläintiheys laskee alle 0,3 ey/ha, muuttuu luomukasvitilaksi ei ole varmaa vielä, voiko hakea takaisin kotieläintilaksi? Mahdollisesti tulee poikkeuksia, esim. tilan peltoalan lisääminen eläintuotannon laajentamista varten? voiko luomukotieläintilalla olla mitään tavanomaisia eläimiä? voi, jos luomuun siirrettävistä eläimistä kertyy 0,3 ey/ha sitoumusta voidaan jatkaa 5. vuoden jälkeen vain jos tila myy viimeistään viimeisenä vuonna eläviä eläimiä tai kotieläintuotteita (ei ole myytävä luomuna)

3 luomukotieläintilalla korvaus /ha = 294 /ha maksu kahdessa erässä: syksyllä luomukasvitukea 75% ja keväällä/kesällä loput (vasta kun kaikki tarkastukset tehty) luomukotieläintuen maksatus kokonaisuudessaan vasta keväällä? ympäristökorvauksesta luomutila ei voi valita: puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu EHK sitoumuksesta ei voi valita: laidunnus ja ulkoiluvaihtoehtoja, emakoiden pito olosuhteita, porsimisolosuhteita, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivitusta viherryttämisvapautus mahdollista hakea (valinnainen, koskee luomuviljeltyjä lohkoja) haettava vuosittain tukihaun yhteydessä Reijo Käki: Ympäristökorvauksen vaikutus luomutilalla tilakohtaiset toimet ja lohkokohtaiset toimet ravinteiden tasapainoinen käyttö o mukaan peltomaan laatutesti o karjanlantapoikkeus jatkuu vain kotieläintiloilla eli koskee vain oman tilan lantaa? o fosfori ja typpi 100% (typpi multavuuden mukaan, fosforiin tarkennuksia) o huomioi kokonaistyppi (lanta analyysit) o fosforin tasaukset 5 vuotta (huomioi välissä olevat esim. viherlannoitusvuodet!!! miten luomutilan nurmet merkitään? ovatko tuotantonurmia?) peltomaan laatutesti > tilakohtaisessa neuvonnassa voidaan syventää arvioinnin tulkintaa ja tehdä tarkentavia havaintoja ja suosituksia suojavyöhykkeelle ei maksimileveyttä voi olla vaikka koko peltolohko, jos rajoittuu vesistöön tai valtaojaan saako suojavyöhykeala luomutukea? miten kierto? kerääjäkasvit kylvettävä keväällä tai rikkaäestyksen yhteydessä (esim. raiheinä), muokkaus alkaen neuvonnassa tuotantosidonnaiset tuet huomioon esim. ruis ja valkuaiskasvit paljonko viljaa voi olla valkuaiskasvin tukikasvina??? tukitasot voivat tilalla vuosittain vaihdella paljon luomutilalla mietittävä: o viherlannoitusnurmista > LHP nurmiin ja tuotantonurmiin? o kerääjäkasvien käyttö maksimiin o kasvipeitteisyys % o tuotantosidonnaiset tuet o viherryttämisestä vapautuminen o tukitasot vaihtelevat vuosittain o kestorikkojen hallinta jos nurmi on ollut nurmi yli 5 vuotta = pysyvä nurmi > luomutilat voivat vuosittain hakea vapautusta viherryttämisestä ja siten myös pysyvän nurmen säilyttämisvaatimuksesta luomutuotannon aikana pysyvä nurmi ei saa kaikkia muita tukia!! paljonko uudessa LHP:nurmessa voi olla palkokasveja? vastaus: 20% milloin viherlannoitusnurmen saa päättää? (vastaus: ennen syysviljan kylvöä paljonko ennen? TAI 1.10.alkaen) kerääjäkasvien muokkaus mahdollista vasta myöhään > miten rikkakasvien torjunta onnistuu?

4 Katja Anttila: Neuvo2020 Maatilojen neuvontajärjestelmän tavoitteet luomutiloilla hallitusohjelmassa strategisena tavoitteena on luomu ja lähiruuan kääntäminen nousuun tavoite: Suomen viljelyalasta 20 % luomutuotannossa vuoteen 2020 mennessä (n ha) tällä hetkellä n. 9% peltoalasta luomussa luomualan kehittämisohjelma o luomukotieläintuotannon houkuttelevuus o luomuruuan osuus julkisissa hankinnoissa o jalostus, markkinointi ja vienti o pienimuotoiselle elintarvikejalostukselle paremmat mahdollisuudet orgaanisten lannoitteiden kierrätys, monipuoliset viljelykierrot, eläimillä väljemmät ja lajityypillisemmät olot, kuluttajat arvostavat (valvottua tuotantoa), mahdollisuus pienille yrityksille luomutuotteiden osuus 1,6 % vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä 2012, ammattikeittiöiden raaka aineista 5 %, luomuelintarvikkeita valmistaa vajaa 600 yritystä luomuruokaketjun kehittäminen o vapautus viherryttämisestä o korotettu luomutuki o luomu huomioon investointituissa (kotieläintilojen tilavaatimukset, ulkotarhat, lantalat) o peltokasvipalkkio valkuaiskasveille (ei seoskasvustoille) herneellä voi olla tukikasvi (ilmoitetaan puhdaskasvustona, ei vielä ainakaan suositusta prosenteista?) o luomuopetus (maatalouden perusopetukseen mukaan luomua) o tutkimus o neuvonta (34 milj. yhteensä) rohkaistaan luomutuotannon aloitusta harkitsevia o neuvontakäynnillä voidaan laatia aloittavan luomutilan luomusuunnitelma (Eviran vaatimuksen mukainen) sisältäen kasvi ja kotieläintilan suunnitelmat, viljelykiertosuunnitelmat = kaikki tuotantoehtojen vaatimukset jo olemassa olevien tilojen neuvonta o ei rajauksia siitä, mitä voi neuvoa, kunhan liittyy luomuun (?) huomioitava päällekkäisyydet korvauksissa, valtionapuinen neuvonta on poissuljettu (esim. likwityyppiset talouslaskelmat) o tarkastusta edeltävät tuotantoehtojen noudattamiseen liittyvät tsekkauskäynnit ok ei voida tehdä neuvojan toimesta varsinaisia kirjauksia esim. tuotevirtakirjanpitoon ei tule tarkasti määriteltyjä asioita tilakäyntilomakkeeseen mikä aika on oltava neuvojan tekemästä tarkastuksesta siihen kun samalle tilalle voi suorittaa neuvontakäynnin? ei määritelty vielä? tulee jotakin luultavasti sopimuspapereihin viljelijä ei saa saada kaksinkertaista korvausta eli asiat, jotka tulevat tuetuksi luomutuen kautta = ei saa neuvoa Neuvossa esim. rehu ja tuotevirta yms. kirjanpitojen teko sisältyy luomutukeen eli ei voi käyttää Neuvo rahoja neuvontatuki loppuu kun siihen varatut rahat loppuvat tarkempi ohjaus tulee ennen toiminnan käynnistymistä (helmi maaliskuulla) tarvittaessa Mavi voi laittaa matkan varrella tarkennuksia s postin kautta ja aina nettisivuilla luomuaiheinen kansio tulee Mavin sivuille mahdollisimman pian kysy vastaa listaus tulossa nettisivuille

5 kaikki Neuvo hakemukset on käyty läpi alustavasti tentti avautuu mahdollisimman pian luomun osalta pohjautuu Eviran luomuohjeistukseen (korvauspykälät ja tuotantosäännöt) innovaatioiden osalta neuvontaa ehdottomasti myös luomutiloille minkä tasoisia talouslaskelmia / haarukointia taloudellisista vaikutuksista tilalle voi tehdä? Miten Mavi linjaa? esim. Reijo K:n laskelmapohja onko ok? Antti Hietala: Ei Neuvo tukikelpoisia, koska laskettu sisään luomutukitason määrittelyssä kustannuksiin: valvontamaksut, siementen korkeampi hinta, tarkempi kirjanpito, pakollinen koulutus, lannoite ja kasvinsuojelukustannukset Neuvo tukikelpoisia neuvottavia ovat mm.: luomusuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma voi esitellä kirjanpidon eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia Tuotevirtakirjanpidot: neuvonta on ok, itse tekeminen ei Voiko tehdä toimistolla ennakkoon jo pohjia? pääsääntöisesti Neuvo työt tilalla, mutta voiko tehdä myös etänä tai tstolla? > energiasuunnitelma + ehk suunnitelma tällä hetkellä toimistotyönä sallittujen listalla Onko korvauskelpoista tilakäynnin raportin laadinta jälkikäteen toimistolla? Pirkko Tuominen: Eviran valvonnassa esiin tulleet tarpeet Neuvonnan tavoitteena on vastata viljelijöiden kokemaan neuvontatarpeeseen unionin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden edistämiseksi ja maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Neuvonnalla voidaan syy seuraussuhteiden ja vaatimusten perustelujen selventämisellä edistää vaatimusten ymmärtämistä ja noudattamista. Neuvonnan avulla voidaan hälventää valvonnan pelkoa sekä vähentää sanktioriskiä selittämällä ehtosisällöt henkilökohtaisesti ja käymällä läpi asioita tilan lähtökohdista Gallup tutkimus: luomuun siirtymisen suurimmiksi esteiksi koetaan sekä kasvi että eläintiloilla byrokratia ja säännöt / valvonta Eviran valvontaraportti: eniten huomautuksia luomusuunnitelmista, lohkokirjanpidoista ja varastokirjanpidoista Neuvo käynneillä voidaan hälventää selventää tilatasolla tuotanto ja tukiehtojen vaatimukset, ohjeistaa kirjanpitoihin ja suunnitelmiin Neuvonnan haasteita: o Miten saadaan hälvennettyä byrokratiapeikkoa? o Luomukirjanpidot kuntoon o Varastokirjanpito, lohkomuistiinpanot Mitä kirjataan? Miksi? o Luomusuunnitelma sekä pelto että eläinpuolella vastaamaan toimintaa o Mikä on luomusuunnitelman tarkoitus? o Miksi suunnitelmaan kirjataan asioita? o Miten varaudutaan toiminnan muutoksiin? o Miten tilan toiminnan kokonaisuus on hallinnassa? o Lisäysaineiston käyttösäännöt

6 o o Kasvinsuojelu Eläinpuolen säädökset Reijo Käki: Hyvän käytännön ohje ja luomukasvintuotannossa tarvittavat dokumentit Evira: hyvän käytännön ohje = keino ratkaista ongelmia, joita toimijoilla voi tulla eteen lainsäädännön vaatimusten noudattamisen yhteydessä Luomusuunnitelma on kuvaus siitä, miten tuotantoehtoja tilalla käytännössä noudatetaan Irtotavaran vastaanottaminen, pakattujen tuotteiden vastaanottaminen Viljelykiertosuunnitelma tarvitaan tuotantoehtojen kautta edelleen, vaikka sitoumusehdot eivät sitä vaadikaan Lannoitussuunnitelma sisältäen täydennyslannoituksen perusteet ja satotavoitteet Kasvinsuojelusuunnitelma lohkokohtainen, kiertokohtainen, kasvikohtainen o mitä asioita tehdään joka vuosi joka tapauksessa mitä asioita tehdään vain jos joku riskitekijä laukeaa + korjaavat toimenpiteet sille Luomukierron vaikutus pellon viljavuuteen (biologiset, kemialliset, fysikaaliset tekijät) viljavuuden hoito tulee saada paremmin ajettua tilojen käytäntöihin sisälle o pois turhasta tuotantoehtojen piiperryksestä o kokonaisnäkemys siitä, huolehditaanko viljavuuden ylläpidosta ja parantamisesta o mitä ongelmia milläkin lohkolla mahdollisesti on Miten viherlannoitusta oikeasti toteutetaan? Lataavien ja purkavien kasvien vuorottelu Mitä mahdollisia muutoksia on tulossa? Miten niihin varaudutaan? esim. uudet lohkot, siemenhankinnat Mitkä ovat tilan kriittisiä kohtia riskikohtia? Miten riskien toteutuminen vältetään? o muistilista tuotannon riskitekijöistä tilalla luomusuunnitelman liitteeksi mitkä juuri tällä tilalla ovat kriittisiä pisteitä? Suunnitelmasta sellainen, että viljelijäkin tietää mitä siihen on kirjattu ja mitä sieltä löytyy o ei liian pitkiä kuvauksia o mistä apua, ohjeita saatavissa ongelmatapauksissa Viljelijän mielenkiinto suunnitelmaa kohtaan tulisi saada herätettyä sen on oltava toiminnan työkalu eikä vain tarkastusta varten täytetty paperi o keskustelu viljelijän ja neuvojan välillä tärkeässä asemassa laadinnan yhteydessä Tiloille rohkeutta tehdä muutoksia suunnitelmaan tarpeen mukaan!! Täydennykset luomusuunnitelmaan sillä tarkkuudella kuin tila katsoo tarpeelliseksi paperit viljelijää ei tarkastajaa varten Pirkko Tuominen: Eläintuotannossa tarvittavat dokumentit Eläinten luomusuunnitelma: o Vastaako todellista käytäntöä? o Vastaako tilan tarvetta, osataanko hyödyntää? o Mitkä ovat tilan toiminnan kannalta kriittiset pisteet? Miten ne on huomioitu? (esim. pitkän tähtäimen ruokinnan suunnittelu, eläinten ulkoilu käytännössä, kuivituksen järjestäminen )

7 o o o Jos toiminnassa on puutteita, mietitäänkö niihin ratkaisuja luomusuunnitelman kautta? Suunnitelma käyttöön ja osaksi laatujärjestelmää! Miten muutokset toiminnassa on huomioitu: Sonnien loppukasvatuksen aloitus Tavanomaiset eläimet (esim. maanomistajan) Suoramyynnin aloitus Tuotantosuunnan muutos Uudet rakennukset.. varastokirjanpito o mikä on tilalle luonnollinen tapa kirjata asiat? paperi excel netti o miten täytetään myös muut (esim. täydentävät) ehdot? yhdellä kirjauksella mahdollisimman monen pykälän asiat muistiin o erilaisia pohjia on, miten saadaan tila innostumaan kirjauksista Ryhmäkeskustelun antia SEINÄJOKI: Mitä Neuvo2020 käynneillä tehdään? Mitä työkaluja tarvitaan? Ym. 1. talouslaskelmia luomuun siirtymisen kannattavuudesta tai luomusta luopumisen vaikutuksista tuettuja toimenpiteitä ei voi tehdä! jos ei ole muutoin tuettu, voidaan laskea katelaskelmia tms.? 2. papereiden vatvomista kuntoon neuvoja ei tee kirjanpitoja valmiiksi, vaan ohjaa tilaa tekemään kirjaukset ja kertoo mitä papereita tulee olla iskussa (luomusuunnitelmien tekoon voitaneen käyttää osittain kotona tehtävää valmisteluaikaa) > avustetaan viljelijää, voidaan kirjata asioita, mutta EI VOIDA OTTAA VASTUUTA SIITÄ ETTÄ KAIKKI ON TILALLA KUNNOSSA!! 3. luomuun siirtymisen edellytysten kartoittaminen, onko luomu realistinen vaihtoehto tilalle lähtötilakartoitus 4. luomusuunnitelmat tehtävä ajan kanssa, ei huhtikuun viimeisellä viikolla jos ei ennätä niin pitää reilusti sanoa 5. rehukirjanpidon kirjattavat asiat ja rehunkulutusten laskemiset, varastokirjanpidon taseet ohjataan, miten tilan tulee tehdä ja autetaan laskennassa 6. kaikkien vaatimusten selvittäminen, että tila tiedostaa, mihin on sitoutunut 7. papereiden organisointi, välilehdet, ryhmittely 8. nyt on mahdollisuus tehdä käyntejä myös kasvukaudella: lannoitus, kasvinsuojelu (erityisesti rikkakasvit), maan laatutesti 9. markkinointi ideat ja jatkojalostus, mistä tietoa löytyy? Ryhmäkeskustelun antia JÄRVENPÄÄ: Mitkä ovat luomuviljelijän tai sellaiseksi aikovan tärkeimmät tarpeet / osiot luomutuotannon tilaneuvonnassa? 1. talouslaskelmia luomuun siirtymisestä / kotieläinten luomuun siirtämisestä tuotantosuunnan kannattavuus motivaatiotekijänä tukien optimointi 2. kasvustokäynnit rikkakasvien torjunnan näkökulmasta

8 3. luomukotieläintilalle rehua tuottavien kasvitilojen ohjaus ryhmänä tuotantoehdoista millaista rehua kotieläintila kaipaa? mitä siemeniä voi hankkia? 4. eläinpuolen tuotantoehtojen vaatimukset käytävä konkreettisesti läpi tilan näkökulmasta ennen eläinten siirtämistä luomuun 5. niin selkeät tuotanto ohjeet, ettei ole tulkinnan varaa!! 6. listaus läpi käytävistä asioista tilan miettiessä luomuun siirtymistä työlista, check lists sekä kasvi että kotieläintilalle, huomioiden myös puutarhatilat 7. luomuun siirtymistä suunnittelevan tilan rehustuksen järjestäminen, miten ruokinta käytännössä toteutetaan 8. kasvinvuorotuksen tarkoituksenmukaisuus 9. kasvinsuojelun toteutus 10. dokumentaation tila tiloilla 11. Eviran työkalujen päivittäminen ja laajentaminen, jotta kotieläintilatkin löytävät tarvitsemansa (Sampsa Heinoselle voi lähettää hyviä kirjanpitopohjia) 12. kasvukaudella pidettävä sessio, missä kotieläin ja kasvipuolen neuvojat tilalla yhtä aikaa näkemässä asioita eri näkökulmista > innovaatiopyörre > kasvintuotannon on tuettava eläinpuolta, jos neuvotaan eri aikaan, voi lopputulos olla hajanainen 13. case esittelyt erityyppisistä luomuun siirtyneistä tiloista, joita voitaisiin hyödyntää tilaneuvontakäynnillä 14. rinnakkaisviljelyn mahdollisuudet puutarhatuotannossa > näille tiloille oma orientaatio, omat check listit 15. seurantakäynnit eli mitä sulle kuuluu käynnit? 16. pelon ja ahdistuksen poistaminen luomutuotannosta (ja muustakin maatalousbyrokratiasta) 17. erikoistuotannossa mahdollista hyödyntää siihen kyseiseentuotantosuuntaan erikoistuneita Neuvoneuvojia 18. monesti tila on tavanomaisella puolella taloudellisessa umpikujassa > aletaan miettiä luomua vaihtoehtona > onko oikeat motiivit lähteä luomuun? 19. luomussa oleva etsii ostajia luomutuotteille > markkinoita ohjaa logistiikka > löytyisikö ratkaisuja? suoramyynti, jatkojalostus 20. puhelinneuvonnan tulisi kuulua Neuvo korvattavaan toimintaan 21. tuotantoehtojen tulkintaerot eri puolilla Suomea hankalia erityisesti, jos väärin hyväksyttyjä toimintatapoja kopioidaan toisille tiloille 22. luomubroilertuotannon investointien rahoitus ei korvata esim. orsia, vaikka tuotantoehdoissa ei luomupuolella niitä vaaditakaan 23. mikä on tilan ihanne miten se mahtuu luomutuotantoehtoihin? > tarvitaan tarkistuslistoja 24. tuotantosuunnan valintaa helpottamaan taloudellisia laskelmia 25. mistä saadaan apua sääntöjen tulkintoihin? 26. yleistä tarvetta tilan kehittämiseen, tukea neuvojalta, joka todennäköisimmin osaa vastata suurimpaan osaan kysymyksistä viljelijä voimistuu ammatillisesti ja virkistyy viljelijänä Miten viljelijät, joilla ei VIELÄ ole tilatunnusta? Voidaanko hakea Neuvo rahoitusta? Hyrrä lienee muotoutuva.. Mutta miten saadaan muuhun järjestelmään uppoutumaan? Mihin voidaan tiltu kohdistaa, jos ei ole tilaa? Miten hoidetaan matkaproblematiikka, jos on erikoistuneita neuvojia, joiden tilat ympäri Suomea (esim. broiler, erikoiskasvit)?

9 Sinänsä järjestelmä ei rajaa pois sitä vaihtoehtoa, että kaksi eri asiantuntijaa on yhtä aikaa Neuvomassa. Neuvon puitteissa voidaan keskustella varsin laajasti eri ongelmista ei ole tiukasti rajattuja raportteja. Neuvojan pätevyyden puitteissa toki toimittava ja ohjataan tarvittaessa pätevämmän asiantuntijan puheille, mikä voi taas olla normaalia maksullista toimintaa. Neuvon avulla voidaan esim. kartoittaa tilojen tarpeita yksityiskohtaisempaan neuvontaan. Tämän hankkeen avulla voidaan tehdä itsemme neuvojina tarpeellisiksi tiloille. Miten saadaan markkinoitua, jotta tilat osaavat hyödyntää rahoja? Kun saadaan hyviä kokemuksia, niin sana alkaa kiiriä. Jos katsotaan, että neuvonnasta on ollut hyötyä, kynnys maksullisen neuvonnan ostamisesta madaltuu. Eri osioita voidaan tehdä eri kerroilla ei tarvitse saada koko pakettia valmiiksi yhdellä Neuvo käynnillä. Mikä tilalle on tärkeintä? Mitä tila oikeasti tarvitsee? Lisäpalikoita voidaan asennella myöhemmin. Keskustelua sadonkorjuuvelvoitteesta: sadonkorjuuvaatimuksen pois jääminen viljelijöillä keskeisin ajatus sadon tuottaminen, miten valtio voi ohjata siihen, ettei satoa tarvitse korjata? niin paljon kasveja jotka jäävät sadonkorjuun ulkopuolelle, mutta saadaan tukea, että varsinaisista satokasveista tulisi ehdottomasti korjata sato! hyvän viljelytavan vaatimuksissa edelleen: oltava tavoitteena tuottaa korjuu ja markkinakelpoinen sato tarvittaessa jälkikäteen voidaan lisätä sadonkorjuuvaatimus, jos väärinkäytöksiä havaitaan sadonkorjuun valvonta on osoittautunut vaikeaksi ja viivästyttää tukien maksatusta, mitä ei voida hyväksyä nurmien sadonkorjuuvaatimuksesta luopuminen voi helpottaa sitä, että kasvitilat ottavat nurmia mukaan kiertoon, jolloin huuhtoumariski pienenee siipi.net/luomu lammasdigi (Tosilampurit hanke) Mihin asti yleisen luvan puitteissa hankittua siementä voidaan käyttää?

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia.

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 25.3.2015 Yleistä luomukorvauksesta 5-vuotinen sitoumuskausi, alkaa 1.5. (vuoden jatkot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkon tukikelpoisuus

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei?

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? ProLuomu,Helsinki 10.6.2014 Kauko Koikkalainen, tutkija MTT 10.6.2014 Mikä muuttuu aiemmasta tukiohjelmakaudesta?

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Työpaja 10: Luomu, Luonnonhaittakorvaus ja Kansalliset peltotuet

Työpaja 10: Luomu, Luonnonhaittakorvaus ja Kansalliset peltotuet VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (6) SYKSY 2014 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS 2015- Työpaja 10: Luomu, Luonnonhaittakorvaus ja Kansalliset peltotuet Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille Erityisasiantuntija Risto Jokela ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan

Lisätiedot

Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista. Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015

Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista. Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015 Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015 Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuus

Luomutuotannon kannattavuus Luomuviljelyn peruskurssi Luomutuotannon kannattavuus LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Mitä muutoksia luomu saattaa tuoda tuotantoon? Tuotantosuunnalla iso merkitys Viljelykierron noudattaminen

Lisätiedot

Neuvo 2020 - Koulutuspäivien ohjelma

Neuvo 2020 - Koulutuspäivien ohjelma NEUVO 2020 Ensimmäinen koulutuspäivä 9.12 12.00 Tilaisuuden avaus (yksikönjohtaja Vesa Perätalo, Mavi) 12.15 Yleiskatsaus Neuvo 2020-maatilojen neuvontajärjestelmään (Merja Uusi-Laurila, Mavi) 13.15 Neuvonnan

Lisätiedot

Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi)

Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi) Neuvo 2020 - Koulutuspäivien ohjelma Seinäjoki 2.-3.12.2014 Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi) 12.00 Tilaisuuden avaus (ylijohtaja Leena

Lisätiedot

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Taustaa tarkastustoiminnasta Evira Laskuttava taho -> Paikalliset

Lisätiedot

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi?

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? KYSYMYKSIÄ VILJELIJÄKOULUTUKSISTA AIHEALUEITTAIN Ympäristökorvaus: 1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? Vastaus: Ruokohelpi

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen valinnat maitotilalla Paljon ehtoja, mutta myös joustavuutta Toimenpiteiden valinnan avulla ja

Lisätiedot

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1 Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020 Sivu 1 Ympäristösopimukset 1/3 Ympäristösopimus - Erillisen suunnitelman vaativat Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon

Lisätiedot

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija p. 0400 138733 anna-leena.vierimaa@proagria.fi ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Luomutuotantoon siirtymisen Tilakohtainen

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään?

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristöinfo, kevät 2013 Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristötuki 2014 - Mitä on esitetty ympäristötuen vaikuttavuuden lisäämiseksi? Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulonmenetyksistä.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulonmenetyksistä. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (7) Kevät 2015 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS 2015- Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 04.11.2013 1 Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Kauko Koikkalainen, tutkija ProLuomu_liha-arvoketju, 17.3.2015, Vantaa Luomutuotannon talousnäkymät maatalouspolitiikan muutoksessa Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu Rehuntarve eläimille? Tuotteiden markkinat? myyntikasvivaatimus, rehuntuotantosopimukset Palkokasvivaatimus, kierron / sitoumuksen

Lisätiedot

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide Ravinteiden

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE 1 (5) MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE Maa-analyysi ja ojastokartta kuntaan viimeistään 30.9.2015 Jos olet sitoutunut valumavesien hallinta- tai monivuotiset ympäristönurmet -toimenpiteeseen,

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset 2015

Ympäristökorvaukset 2015 Ympäristökorvaukset 2015 Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristösitoumus 2015 Muutoksia aiempaan: yläikäraja poistuu ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaisten toimenpiteiden mukainen maksu erityistukisopimus-toimenpiteitä

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumus Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 20.4.2016 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

Luomuliiton ympäristöstrategia

Luomuliiton ympäristöstrategia Luomuliiton ympäristöstrategia Luomun ympäristöhyödyt esille ja tavoitteet kirkkaiksi. Elisa Niemi Luomuliiton toiminnanjohtaja Luomu. Hyvää sinulle, hyvää luonnolle. Luomu. Hyvää vesistöille, ilmastolle

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Neuvo Maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvo Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukainen Neuvo 2020 Maatilojen

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset Sitoumus koskee kaikkia valitun eläinlajin samalla tilatunnuksella olevia eläimiä Täydentävien ehtojen noudattaminen Noudatettava

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Suomen Siipikarjaliiton seminaari Minna-Mari Kaila 25.3.2015 Kevät 2015 tukijärjestelmät muuttuvat, ehdot lisääntyvät EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet

Lisätiedot

Viljelykierron suunnittelu. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012

Viljelykierron suunnittelu. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Viljelykierron suunnittelu Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Viljelykierron suunnittelu Miten laatia viljelykiertosuunnitelma? Mihin eri näkökohtiin pitäisi

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

Tukiuudistus 2015 2020

Tukiuudistus 2015 2020 Tukiuudistus 2015 2020 Miten ohjelma lähti käyntiin? Mitä on otettava huomioon? MTK Pohjois-Savo 4.6.2015 Jari Kajan Tämän hetken ajatukset, top 3 Tukiehdot Täydentävät ehdot Oman talouden hallinta Tiedon

Lisätiedot

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Tukitaso C-alueella n.

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta

Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta Alus- ja kerääjäkasveilla ravinteet talteen Kari Koppelmäki 11.11.2014 Miksi? USGS/NASA Landsat program 3 Kokemuksia typen huuhtoutumisesta 640 kg

Lisätiedot

Ympäristö ja viljelyn talous

Ympäristö ja viljelyn talous Ympäristö ja viljelyn talous Mitkä ovat tilasi tärkeimmät lähiajan kehityskohteet? ProAgrian asiantuntija-arvio vastausten määrä Mitkä ovat kasvintuotannon tärkeimmät menestykseen vaikuttavat tekijät?

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK Ympäristökorvaus Nitraattiasetus Airi Kulmala MTK Huomio - Esitys perustuu tällä hetkellä käytössä oleviin luonnoksiin yms. - Yksityiskohdat annettavissa asetuksissa Muutokset mahdollisia Tärkeää osallistua

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Yleistä luomukorvauksesta Oma erillinen tukijärjestelmä (erilliset tukikatot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkolla oltava korvauskelpoisuus 5-vuotinen

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen

Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Ympäristökorvausjärjestelmän hyödyntäminen Vihreästä kasvipeitteisyydestä hyötyä viljelijälle ja ympäristölle Kari Koppelmäki 7-9.10.2014 Ympäristökorvausjärjestelmä kasvinviljelytilan näkökulmasta Ravinteiden

Lisätiedot

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Pinta-alatuet v.2012 Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %. euroa/ha E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 29.11.2011 7) 15) 18) 4) 4) 9) 4) 8) 16) 3) 3)

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008 Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Uuden sitoumuksen piirissä oleva viljelijä: Peruslannoituksesta viljavuustutkimuksen mukaiseen

Lisätiedot

Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 2016

Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 2016 Päätukihaun aikataulu Tukihaku alkaa vaiheittain: - 14.4 avautuu lohkomuutokset ja kasvulohkojen ilmoittaminen vipu:ssa - 9.5 avautuu

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin EU tuki-infot 2014 Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi www.proagria.fi, ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle Kevät 2015 Merja Uusi-Laurila Mavi, Eläin- ja erikoistukiyksikkö Sivu 1 Esityksen sisältö Neuvonnan aihealueet Kuka neuvontaa

Lisätiedot

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto Lähde: MTT. 12.4.2013

Lisätiedot

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Mitä ovat täydentävät ehdot? (1/2) Täydentävien ehtojen

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä VIJLELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (5) HALLINNOLLE, KEVÄT 2015 Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä 1. Johdanto Maatilojen neuvontajärjestelmä on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 2020.

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot Tukihaku 2016 Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto Hukkakauran ja jättiputken torjunta Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti Kesantojen

Lisätiedot

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 CAP 2020 uudistus loppusuoralla Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 1 EU-valmistelu Tilanne Poliittinen sopimus kesäkuussa 2013 Neuvoston ja parlamentin asetukset hyväksytty joulukuussa

Lisätiedot

Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki. Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015

Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki. Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Viherryttämistuki Viljelijätukihakukoulutus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki maksetaan

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Ympäristötuki. Eu-avustajien koulutus Äänekoski. Merja Lehtinen/K-S ELY-keskus

Ympäristötuki. Eu-avustajien koulutus Äänekoski. Merja Lehtinen/K-S ELY-keskus Ympäristötuki Eu-avustajien koulutus Äänekoski Merja Lehtinen/K-S ELY-keskus 18.3.2014 Ympäristötuki Ei uusia sitoumuksia tähän tietoon Vuonna 2007-2009 tehdyt ympäristötukisitoumukset jatketaan vuodella

Lisätiedot

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio.

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio. Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio 1 Aila Rekola Maksatus sidottu tukioikeuksiin Tilatuesta perustukeen Entinen tilatuki

Lisätiedot