NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI JÄRVENPÄÄ LUOMU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU"

Transkriptio

1 NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI JÄRVENPÄÄ LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja) jatkossa ei vertailualaa sitoumuksissa, vaan tarkastellaan lohkokohtaisesti ei takaisinperintää, jos o siirtyy toiselle luomuun sitoutuneelle tilalle o tilusjärjestelyt o ylivoimainen este o siirtyy sitoutumattomalle viljelijälle (? ei vielä varmuutta komissiosta, mutta jos tämä ei onnistu, voidaanko vedota siihen, ettei viljelijä ole luomusitoumusta tehdessään tiennyt ettei vuokrasopimus jatku) takaisinperintä, jos ala poistuu maatalouskäytöstä (esim. rakennetaan rakennus) o ei takaisinperintää, jos lohko palautuu ensin maanomistajalle, joka sitten metsittää sen o peritään takautuvasti, jos lohko poistuu kesken sitoumuskauden luomusitoumusalan lisääntyminen (luomun ulkopuoliset alueet) o voidaan liittää maks 5 ha sitoumuksen ulkopuolista korvauskelpoista alaa 2016, 2017, 2018 o jos alaa yli 5 ha, voidaan antaa uusi sitoumus vuosina luomu on oma erillinen järjestelmä (erillään tukikatosta) 5 vuotinen sitoumuskausi, jonka jälkeen jatketaan vuosittain ohjelmatukien yhteinen korvauskelpoisuus = entinen tukikelpoisuus + laajennus (tukikelvottomia pääsääntöisesti VAIN 2004 jälkeen raivatut, jos olleet tukihakemuksella 2014 joku muu kuin viljelemätön) > Mavi päivittää talven aikana tukikelpoisuuden järjestelmään (Vipu tai kevään lohkotiedot) o korvauskelpoisuus on pysyvä ominaisuus lohkolla o pohjoinen tuki, lfa tai ymppi kelpoinen = korvauskelpoinen (ympäristö, LHK, luomu) o pysyville laitumille lfa kelpoisuus = LHK kelpoinen o voi lisätä vuosittain 0,1 ha/lohko korvauskelvotonta alaa (?) o huomioi yhdistetyt, jaetut, lohkot, joilta tukikelpoisuus on siirretty pois > eivät välttämättä saa automaattisesti kelpoisuutta Viranomaisten roolit: o Evira ohjeistaa valvontajärjestelmää ja tuotantotarkastuksia o Mavi ohjeistaa luonnonmukaisen tuotannon korvausta sitoumuksen vähimmäisala 5 ha korvauskelpoisia lohkoja tai vähintään 1 ha puutarhakasvien viljelyssä vuosittain > jos ala laskee alle, sitoumus raukeaa (ei viljelijälle takaisinperintää) sitoumuksen muuttuessa esim. tuotantoehtojen uudistuessa, viljelijä voinee luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää (?) koko tilan oltava luomussa, pois lukien ruokohelpi ja kasvihuonetuotanto siirrettävä 1. vuonna väh 5 ha + loput 2. vuodesta alkaen ruokohelpeä voidaan viljellä rehuksi = kasvina monivuotinen rehunurmi sitoumuksen ulkopuolelle voidaan jättää lohkot, joilla myyntikasvien tuottaminen on vaikeaa (Elyarvioi, voiko jättää pois)

2 avomaan vihanneksista voidaan tehdä oma sitoumus sitoumusalalla voidaan viljellä vihanneksia ja muita kasveja (rinnakkaisviljely!) kokonaissitoumusala pysyy samassa kohti koko ajan koulutusvaatimus kasvisopimukseen edelleen 5 pv myyntikasvivaatimus 30% keskimäärin (kasvikoodit VNa:ssa) o ei tarvita, jos kirjallinen yhteistyösopimus luomukotieläintilan kanssa (pääosa korjatusta sadosta menee luomukotieläintilalle, yhteistyön täytyy olla jatkuvaa eli tuotettava vuosittain koko sitoumuskauden, poikkeuksia voi olla jos erikseen sovittu Elyn kanssa malli tulossa?) o ei tarvita, jos pääosa sadosta käytetään oman karjan rehuksi mutta ei voi hakea sitoumukseen jatkoa, ellei siirrä eläimiä luomuun tai lisää kiertoon myyntikasveja o uusilla tiloilla myyntikasveja 30 % 4. ja 5. vuonna (omat siirtymäsäännöt 2013 ja 2014 sitoutuneille tiloille) o myyntikasveja ei tarvitse todellisuudessa myydä, vaan valvotaan tukihakemuksen kasvikoodien kautta (karjatila voi syöttää esim. kokoviljasäilörehun omille tavanomaisille eläimille) vuokrasopimusten ei tarvitse olla 5 vuotisia viherlannoitus o ei makseta ympäristökorvauksen viherlannoitusosaa o enintään 2 vuotta lohkolla (luomu) o kun sadonkorjuuvaatimus poistuu, voi ilmoittaa monivuotisena nurmena ja saa ympäristökorvauksen (?) > todetaan lohkomuistiinpanoista käytetyt siemenmäärät eli onko riittävästi palkokasveja seoksessa (tukijärjestelmän määräyksiä ei voida valvoa eli vaatia sitä 20%:a, mikä sillä puolella on) o jos sadonkorjuuvaatimus ei poistuisikaan, ilmoitetaan viherlannoitusnurmena o jos satoa ei korjata, miten lannoitus? korvaus peltokasveilla 160 /ha, korvaus avomaan vihanneksilla 600 /ha (kasvikoodit VNa:ssa) o korvausta ei makseta tilapäisesti viljelemättömille aloille, suojavyöhykenurmet (?) o tietyt ymp.korvauksen toimenpiteet ja vanhat erityistukisopimusalat ei makseta selviää myöhemmin tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että tulisi sitoumusehtoihin vaatimusta avokesannon jälkeen kylvettävästä pyydyskasvista ONKO täydentävien ehtojen puolella(?) kotieläintilan sitoumukseen koulutusvaatimus pvää sitoumus voidaan muuttaa kasvitilan sitoumukseksi, jos eläintuotanto päättyy eläintiheys 0,3 ey/ha: naudat, siat, kanat, lampaat, vuohet, ankat, kanat, hanhet o laskenta aika ensimmäisenä vuonna, seuraavina vuosina kalenterivuosi o tuotantotauot ei merkitseviä o eläinten rekisteriperusteisuus (siat laskenta joka kuukauden 1. pvä naudat ja lampaat ruokintapäivien mukaan) o jos eläintiheys laskee alle 0,3 ey/ha, muuttuu luomukasvitilaksi ei ole varmaa vielä, voiko hakea takaisin kotieläintilaksi? Mahdollisesti tulee poikkeuksia, esim. tilan peltoalan lisääminen eläintuotannon laajentamista varten? voiko luomukotieläintilalla olla mitään tavanomaisia eläimiä? voi, jos luomuun siirrettävistä eläimistä kertyy 0,3 ey/ha sitoumusta voidaan jatkaa 5. vuoden jälkeen vain jos tila myy viimeistään viimeisenä vuonna eläviä eläimiä tai kotieläintuotteita (ei ole myytävä luomuna)

3 luomukotieläintilalla korvaus /ha = 294 /ha maksu kahdessa erässä: syksyllä luomukasvitukea 75% ja keväällä/kesällä loput (vasta kun kaikki tarkastukset tehty) luomukotieläintuen maksatus kokonaisuudessaan vasta keväällä? ympäristökorvauksesta luomutila ei voi valita: puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu EHK sitoumuksesta ei voi valita: laidunnus ja ulkoiluvaihtoehtoja, emakoiden pito olosuhteita, porsimisolosuhteita, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivitusta viherryttämisvapautus mahdollista hakea (valinnainen, koskee luomuviljeltyjä lohkoja) haettava vuosittain tukihaun yhteydessä Reijo Käki: Ympäristökorvauksen vaikutus luomutilalla tilakohtaiset toimet ja lohkokohtaiset toimet ravinteiden tasapainoinen käyttö o mukaan peltomaan laatutesti o karjanlantapoikkeus jatkuu vain kotieläintiloilla eli koskee vain oman tilan lantaa? o fosfori ja typpi 100% (typpi multavuuden mukaan, fosforiin tarkennuksia) o huomioi kokonaistyppi (lanta analyysit) o fosforin tasaukset 5 vuotta (huomioi välissä olevat esim. viherlannoitusvuodet!!! miten luomutilan nurmet merkitään? ovatko tuotantonurmia?) peltomaan laatutesti > tilakohtaisessa neuvonnassa voidaan syventää arvioinnin tulkintaa ja tehdä tarkentavia havaintoja ja suosituksia suojavyöhykkeelle ei maksimileveyttä voi olla vaikka koko peltolohko, jos rajoittuu vesistöön tai valtaojaan saako suojavyöhykeala luomutukea? miten kierto? kerääjäkasvit kylvettävä keväällä tai rikkaäestyksen yhteydessä (esim. raiheinä), muokkaus alkaen neuvonnassa tuotantosidonnaiset tuet huomioon esim. ruis ja valkuaiskasvit paljonko viljaa voi olla valkuaiskasvin tukikasvina??? tukitasot voivat tilalla vuosittain vaihdella paljon luomutilalla mietittävä: o viherlannoitusnurmista > LHP nurmiin ja tuotantonurmiin? o kerääjäkasvien käyttö maksimiin o kasvipeitteisyys % o tuotantosidonnaiset tuet o viherryttämisestä vapautuminen o tukitasot vaihtelevat vuosittain o kestorikkojen hallinta jos nurmi on ollut nurmi yli 5 vuotta = pysyvä nurmi > luomutilat voivat vuosittain hakea vapautusta viherryttämisestä ja siten myös pysyvän nurmen säilyttämisvaatimuksesta luomutuotannon aikana pysyvä nurmi ei saa kaikkia muita tukia!! paljonko uudessa LHP:nurmessa voi olla palkokasveja? vastaus: 20% milloin viherlannoitusnurmen saa päättää? (vastaus: ennen syysviljan kylvöä paljonko ennen? TAI 1.10.alkaen) kerääjäkasvien muokkaus mahdollista vasta myöhään > miten rikkakasvien torjunta onnistuu?

4 Katja Anttila: Neuvo2020 Maatilojen neuvontajärjestelmän tavoitteet luomutiloilla hallitusohjelmassa strategisena tavoitteena on luomu ja lähiruuan kääntäminen nousuun tavoite: Suomen viljelyalasta 20 % luomutuotannossa vuoteen 2020 mennessä (n ha) tällä hetkellä n. 9% peltoalasta luomussa luomualan kehittämisohjelma o luomukotieläintuotannon houkuttelevuus o luomuruuan osuus julkisissa hankinnoissa o jalostus, markkinointi ja vienti o pienimuotoiselle elintarvikejalostukselle paremmat mahdollisuudet orgaanisten lannoitteiden kierrätys, monipuoliset viljelykierrot, eläimillä väljemmät ja lajityypillisemmät olot, kuluttajat arvostavat (valvottua tuotantoa), mahdollisuus pienille yrityksille luomutuotteiden osuus 1,6 % vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä 2012, ammattikeittiöiden raaka aineista 5 %, luomuelintarvikkeita valmistaa vajaa 600 yritystä luomuruokaketjun kehittäminen o vapautus viherryttämisestä o korotettu luomutuki o luomu huomioon investointituissa (kotieläintilojen tilavaatimukset, ulkotarhat, lantalat) o peltokasvipalkkio valkuaiskasveille (ei seoskasvustoille) herneellä voi olla tukikasvi (ilmoitetaan puhdaskasvustona, ei vielä ainakaan suositusta prosenteista?) o luomuopetus (maatalouden perusopetukseen mukaan luomua) o tutkimus o neuvonta (34 milj. yhteensä) rohkaistaan luomutuotannon aloitusta harkitsevia o neuvontakäynnillä voidaan laatia aloittavan luomutilan luomusuunnitelma (Eviran vaatimuksen mukainen) sisältäen kasvi ja kotieläintilan suunnitelmat, viljelykiertosuunnitelmat = kaikki tuotantoehtojen vaatimukset jo olemassa olevien tilojen neuvonta o ei rajauksia siitä, mitä voi neuvoa, kunhan liittyy luomuun (?) huomioitava päällekkäisyydet korvauksissa, valtionapuinen neuvonta on poissuljettu (esim. likwityyppiset talouslaskelmat) o tarkastusta edeltävät tuotantoehtojen noudattamiseen liittyvät tsekkauskäynnit ok ei voida tehdä neuvojan toimesta varsinaisia kirjauksia esim. tuotevirtakirjanpitoon ei tule tarkasti määriteltyjä asioita tilakäyntilomakkeeseen mikä aika on oltava neuvojan tekemästä tarkastuksesta siihen kun samalle tilalle voi suorittaa neuvontakäynnin? ei määritelty vielä? tulee jotakin luultavasti sopimuspapereihin viljelijä ei saa saada kaksinkertaista korvausta eli asiat, jotka tulevat tuetuksi luomutuen kautta = ei saa neuvoa Neuvossa esim. rehu ja tuotevirta yms. kirjanpitojen teko sisältyy luomutukeen eli ei voi käyttää Neuvo rahoja neuvontatuki loppuu kun siihen varatut rahat loppuvat tarkempi ohjaus tulee ennen toiminnan käynnistymistä (helmi maaliskuulla) tarvittaessa Mavi voi laittaa matkan varrella tarkennuksia s postin kautta ja aina nettisivuilla luomuaiheinen kansio tulee Mavin sivuille mahdollisimman pian kysy vastaa listaus tulossa nettisivuille

5 kaikki Neuvo hakemukset on käyty läpi alustavasti tentti avautuu mahdollisimman pian luomun osalta pohjautuu Eviran luomuohjeistukseen (korvauspykälät ja tuotantosäännöt) innovaatioiden osalta neuvontaa ehdottomasti myös luomutiloille minkä tasoisia talouslaskelmia / haarukointia taloudellisista vaikutuksista tilalle voi tehdä? Miten Mavi linjaa? esim. Reijo K:n laskelmapohja onko ok? Antti Hietala: Ei Neuvo tukikelpoisia, koska laskettu sisään luomutukitason määrittelyssä kustannuksiin: valvontamaksut, siementen korkeampi hinta, tarkempi kirjanpito, pakollinen koulutus, lannoite ja kasvinsuojelukustannukset Neuvo tukikelpoisia neuvottavia ovat mm.: luomusuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma voi esitellä kirjanpidon eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia Tuotevirtakirjanpidot: neuvonta on ok, itse tekeminen ei Voiko tehdä toimistolla ennakkoon jo pohjia? pääsääntöisesti Neuvo työt tilalla, mutta voiko tehdä myös etänä tai tstolla? > energiasuunnitelma + ehk suunnitelma tällä hetkellä toimistotyönä sallittujen listalla Onko korvauskelpoista tilakäynnin raportin laadinta jälkikäteen toimistolla? Pirkko Tuominen: Eviran valvonnassa esiin tulleet tarpeet Neuvonnan tavoitteena on vastata viljelijöiden kokemaan neuvontatarpeeseen unionin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden edistämiseksi ja maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Neuvonnalla voidaan syy seuraussuhteiden ja vaatimusten perustelujen selventämisellä edistää vaatimusten ymmärtämistä ja noudattamista. Neuvonnan avulla voidaan hälventää valvonnan pelkoa sekä vähentää sanktioriskiä selittämällä ehtosisällöt henkilökohtaisesti ja käymällä läpi asioita tilan lähtökohdista Gallup tutkimus: luomuun siirtymisen suurimmiksi esteiksi koetaan sekä kasvi että eläintiloilla byrokratia ja säännöt / valvonta Eviran valvontaraportti: eniten huomautuksia luomusuunnitelmista, lohkokirjanpidoista ja varastokirjanpidoista Neuvo käynneillä voidaan hälventää selventää tilatasolla tuotanto ja tukiehtojen vaatimukset, ohjeistaa kirjanpitoihin ja suunnitelmiin Neuvonnan haasteita: o Miten saadaan hälvennettyä byrokratiapeikkoa? o Luomukirjanpidot kuntoon o Varastokirjanpito, lohkomuistiinpanot Mitä kirjataan? Miksi? o Luomusuunnitelma sekä pelto että eläinpuolella vastaamaan toimintaa o Mikä on luomusuunnitelman tarkoitus? o Miksi suunnitelmaan kirjataan asioita? o Miten varaudutaan toiminnan muutoksiin? o Miten tilan toiminnan kokonaisuus on hallinnassa? o Lisäysaineiston käyttösäännöt

6 o o Kasvinsuojelu Eläinpuolen säädökset Reijo Käki: Hyvän käytännön ohje ja luomukasvintuotannossa tarvittavat dokumentit Evira: hyvän käytännön ohje = keino ratkaista ongelmia, joita toimijoilla voi tulla eteen lainsäädännön vaatimusten noudattamisen yhteydessä Luomusuunnitelma on kuvaus siitä, miten tuotantoehtoja tilalla käytännössä noudatetaan Irtotavaran vastaanottaminen, pakattujen tuotteiden vastaanottaminen Viljelykiertosuunnitelma tarvitaan tuotantoehtojen kautta edelleen, vaikka sitoumusehdot eivät sitä vaadikaan Lannoitussuunnitelma sisältäen täydennyslannoituksen perusteet ja satotavoitteet Kasvinsuojelusuunnitelma lohkokohtainen, kiertokohtainen, kasvikohtainen o mitä asioita tehdään joka vuosi joka tapauksessa mitä asioita tehdään vain jos joku riskitekijä laukeaa + korjaavat toimenpiteet sille Luomukierron vaikutus pellon viljavuuteen (biologiset, kemialliset, fysikaaliset tekijät) viljavuuden hoito tulee saada paremmin ajettua tilojen käytäntöihin sisälle o pois turhasta tuotantoehtojen piiperryksestä o kokonaisnäkemys siitä, huolehditaanko viljavuuden ylläpidosta ja parantamisesta o mitä ongelmia milläkin lohkolla mahdollisesti on Miten viherlannoitusta oikeasti toteutetaan? Lataavien ja purkavien kasvien vuorottelu Mitä mahdollisia muutoksia on tulossa? Miten niihin varaudutaan? esim. uudet lohkot, siemenhankinnat Mitkä ovat tilan kriittisiä kohtia riskikohtia? Miten riskien toteutuminen vältetään? o muistilista tuotannon riskitekijöistä tilalla luomusuunnitelman liitteeksi mitkä juuri tällä tilalla ovat kriittisiä pisteitä? Suunnitelmasta sellainen, että viljelijäkin tietää mitä siihen on kirjattu ja mitä sieltä löytyy o ei liian pitkiä kuvauksia o mistä apua, ohjeita saatavissa ongelmatapauksissa Viljelijän mielenkiinto suunnitelmaa kohtaan tulisi saada herätettyä sen on oltava toiminnan työkalu eikä vain tarkastusta varten täytetty paperi o keskustelu viljelijän ja neuvojan välillä tärkeässä asemassa laadinnan yhteydessä Tiloille rohkeutta tehdä muutoksia suunnitelmaan tarpeen mukaan!! Täydennykset luomusuunnitelmaan sillä tarkkuudella kuin tila katsoo tarpeelliseksi paperit viljelijää ei tarkastajaa varten Pirkko Tuominen: Eläintuotannossa tarvittavat dokumentit Eläinten luomusuunnitelma: o Vastaako todellista käytäntöä? o Vastaako tilan tarvetta, osataanko hyödyntää? o Mitkä ovat tilan toiminnan kannalta kriittiset pisteet? Miten ne on huomioitu? (esim. pitkän tähtäimen ruokinnan suunnittelu, eläinten ulkoilu käytännössä, kuivituksen järjestäminen )

7 o o o Jos toiminnassa on puutteita, mietitäänkö niihin ratkaisuja luomusuunnitelman kautta? Suunnitelma käyttöön ja osaksi laatujärjestelmää! Miten muutokset toiminnassa on huomioitu: Sonnien loppukasvatuksen aloitus Tavanomaiset eläimet (esim. maanomistajan) Suoramyynnin aloitus Tuotantosuunnan muutos Uudet rakennukset.. varastokirjanpito o mikä on tilalle luonnollinen tapa kirjata asiat? paperi excel netti o miten täytetään myös muut (esim. täydentävät) ehdot? yhdellä kirjauksella mahdollisimman monen pykälän asiat muistiin o erilaisia pohjia on, miten saadaan tila innostumaan kirjauksista Ryhmäkeskustelun antia SEINÄJOKI: Mitä Neuvo2020 käynneillä tehdään? Mitä työkaluja tarvitaan? Ym. 1. talouslaskelmia luomuun siirtymisen kannattavuudesta tai luomusta luopumisen vaikutuksista tuettuja toimenpiteitä ei voi tehdä! jos ei ole muutoin tuettu, voidaan laskea katelaskelmia tms.? 2. papereiden vatvomista kuntoon neuvoja ei tee kirjanpitoja valmiiksi, vaan ohjaa tilaa tekemään kirjaukset ja kertoo mitä papereita tulee olla iskussa (luomusuunnitelmien tekoon voitaneen käyttää osittain kotona tehtävää valmisteluaikaa) > avustetaan viljelijää, voidaan kirjata asioita, mutta EI VOIDA OTTAA VASTUUTA SIITÄ ETTÄ KAIKKI ON TILALLA KUNNOSSA!! 3. luomuun siirtymisen edellytysten kartoittaminen, onko luomu realistinen vaihtoehto tilalle lähtötilakartoitus 4. luomusuunnitelmat tehtävä ajan kanssa, ei huhtikuun viimeisellä viikolla jos ei ennätä niin pitää reilusti sanoa 5. rehukirjanpidon kirjattavat asiat ja rehunkulutusten laskemiset, varastokirjanpidon taseet ohjataan, miten tilan tulee tehdä ja autetaan laskennassa 6. kaikkien vaatimusten selvittäminen, että tila tiedostaa, mihin on sitoutunut 7. papereiden organisointi, välilehdet, ryhmittely 8. nyt on mahdollisuus tehdä käyntejä myös kasvukaudella: lannoitus, kasvinsuojelu (erityisesti rikkakasvit), maan laatutesti 9. markkinointi ideat ja jatkojalostus, mistä tietoa löytyy? Ryhmäkeskustelun antia JÄRVENPÄÄ: Mitkä ovat luomuviljelijän tai sellaiseksi aikovan tärkeimmät tarpeet / osiot luomutuotannon tilaneuvonnassa? 1. talouslaskelmia luomuun siirtymisestä / kotieläinten luomuun siirtämisestä tuotantosuunnan kannattavuus motivaatiotekijänä tukien optimointi 2. kasvustokäynnit rikkakasvien torjunnan näkökulmasta

8 3. luomukotieläintilalle rehua tuottavien kasvitilojen ohjaus ryhmänä tuotantoehdoista millaista rehua kotieläintila kaipaa? mitä siemeniä voi hankkia? 4. eläinpuolen tuotantoehtojen vaatimukset käytävä konkreettisesti läpi tilan näkökulmasta ennen eläinten siirtämistä luomuun 5. niin selkeät tuotanto ohjeet, ettei ole tulkinnan varaa!! 6. listaus läpi käytävistä asioista tilan miettiessä luomuun siirtymistä työlista, check lists sekä kasvi että kotieläintilalle, huomioiden myös puutarhatilat 7. luomuun siirtymistä suunnittelevan tilan rehustuksen järjestäminen, miten ruokinta käytännössä toteutetaan 8. kasvinvuorotuksen tarkoituksenmukaisuus 9. kasvinsuojelun toteutus 10. dokumentaation tila tiloilla 11. Eviran työkalujen päivittäminen ja laajentaminen, jotta kotieläintilatkin löytävät tarvitsemansa (Sampsa Heinoselle voi lähettää hyviä kirjanpitopohjia) 12. kasvukaudella pidettävä sessio, missä kotieläin ja kasvipuolen neuvojat tilalla yhtä aikaa näkemässä asioita eri näkökulmista > innovaatiopyörre > kasvintuotannon on tuettava eläinpuolta, jos neuvotaan eri aikaan, voi lopputulos olla hajanainen 13. case esittelyt erityyppisistä luomuun siirtyneistä tiloista, joita voitaisiin hyödyntää tilaneuvontakäynnillä 14. rinnakkaisviljelyn mahdollisuudet puutarhatuotannossa > näille tiloille oma orientaatio, omat check listit 15. seurantakäynnit eli mitä sulle kuuluu käynnit? 16. pelon ja ahdistuksen poistaminen luomutuotannosta (ja muustakin maatalousbyrokratiasta) 17. erikoistuotannossa mahdollista hyödyntää siihen kyseiseentuotantosuuntaan erikoistuneita Neuvoneuvojia 18. monesti tila on tavanomaisella puolella taloudellisessa umpikujassa > aletaan miettiä luomua vaihtoehtona > onko oikeat motiivit lähteä luomuun? 19. luomussa oleva etsii ostajia luomutuotteille > markkinoita ohjaa logistiikka > löytyisikö ratkaisuja? suoramyynti, jatkojalostus 20. puhelinneuvonnan tulisi kuulua Neuvo korvattavaan toimintaan 21. tuotantoehtojen tulkintaerot eri puolilla Suomea hankalia erityisesti, jos väärin hyväksyttyjä toimintatapoja kopioidaan toisille tiloille 22. luomubroilertuotannon investointien rahoitus ei korvata esim. orsia, vaikka tuotantoehdoissa ei luomupuolella niitä vaaditakaan 23. mikä on tilan ihanne miten se mahtuu luomutuotantoehtoihin? > tarvitaan tarkistuslistoja 24. tuotantosuunnan valintaa helpottamaan taloudellisia laskelmia 25. mistä saadaan apua sääntöjen tulkintoihin? 26. yleistä tarvetta tilan kehittämiseen, tukea neuvojalta, joka todennäköisimmin osaa vastata suurimpaan osaan kysymyksistä viljelijä voimistuu ammatillisesti ja virkistyy viljelijänä Miten viljelijät, joilla ei VIELÄ ole tilatunnusta? Voidaanko hakea Neuvo rahoitusta? Hyrrä lienee muotoutuva.. Mutta miten saadaan muuhun järjestelmään uppoutumaan? Mihin voidaan tiltu kohdistaa, jos ei ole tilaa? Miten hoidetaan matkaproblematiikka, jos on erikoistuneita neuvojia, joiden tilat ympäri Suomea (esim. broiler, erikoiskasvit)?

9 Sinänsä järjestelmä ei rajaa pois sitä vaihtoehtoa, että kaksi eri asiantuntijaa on yhtä aikaa Neuvomassa. Neuvon puitteissa voidaan keskustella varsin laajasti eri ongelmista ei ole tiukasti rajattuja raportteja. Neuvojan pätevyyden puitteissa toki toimittava ja ohjataan tarvittaessa pätevämmän asiantuntijan puheille, mikä voi taas olla normaalia maksullista toimintaa. Neuvon avulla voidaan esim. kartoittaa tilojen tarpeita yksityiskohtaisempaan neuvontaan. Tämän hankkeen avulla voidaan tehdä itsemme neuvojina tarpeellisiksi tiloille. Miten saadaan markkinoitua, jotta tilat osaavat hyödyntää rahoja? Kun saadaan hyviä kokemuksia, niin sana alkaa kiiriä. Jos katsotaan, että neuvonnasta on ollut hyötyä, kynnys maksullisen neuvonnan ostamisesta madaltuu. Eri osioita voidaan tehdä eri kerroilla ei tarvitse saada koko pakettia valmiiksi yhdellä Neuvo käynnillä. Mikä tilalle on tärkeintä? Mitä tila oikeasti tarvitsee? Lisäpalikoita voidaan asennella myöhemmin. Keskustelua sadonkorjuuvelvoitteesta: sadonkorjuuvaatimuksen pois jääminen viljelijöillä keskeisin ajatus sadon tuottaminen, miten valtio voi ohjata siihen, ettei satoa tarvitse korjata? niin paljon kasveja jotka jäävät sadonkorjuun ulkopuolelle, mutta saadaan tukea, että varsinaisista satokasveista tulisi ehdottomasti korjata sato! hyvän viljelytavan vaatimuksissa edelleen: oltava tavoitteena tuottaa korjuu ja markkinakelpoinen sato tarvittaessa jälkikäteen voidaan lisätä sadonkorjuuvaatimus, jos väärinkäytöksiä havaitaan sadonkorjuun valvonta on osoittautunut vaikeaksi ja viivästyttää tukien maksatusta, mitä ei voida hyväksyä nurmien sadonkorjuuvaatimuksesta luopuminen voi helpottaa sitä, että kasvitilat ottavat nurmia mukaan kiertoon, jolloin huuhtoumariski pienenee siipi.net/luomu lammasdigi (Tosilampurit hanke) Mihin asti yleisen luvan puitteissa hankittua siementä voidaan käyttää?

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015

Ympäristökorvaus 2015 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1 Entiset ja uudet maataloustuet 2 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Vaihtoehtoja pellon käyttöön Sisällysluettelo Viljelijä valintojen edessä...3 1. Viljelijätuet ympäristönhoitoon...4 2. Luonnonhoito ja vesiensuojelu

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Lisää luomua -ilman muuta!

Lisää luomua -ilman muuta! Lisää luomua -ilman muuta! 1 Lähteet: Luomu Suomessa 2013 -tilastokooste Luomun kuluttajabarometri 2013 Luomua lisää -toimintasuunnitelma Esitteessä käytetyt lähteet on julkaistu Pro Luomun nettisivuilla

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 1 Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 14. Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 20 Uudistamme maitotilaneuvontaa s.5 Öljykasvien hivenlannoituksella hyviä tuloksia s.0 Hevostallit määräysten mukaisiksi s.2 Eläinsuojelulain siirtymäaika

Lisätiedot