Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/ Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä Vuoden 212 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen... 6 Liite: - Hämeen liiton tilinpäätös Vuoden 212 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen Liite: - Vuoden 212 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen, taulukko Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet Liite: - Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet Hämeen liiton kannanotto valmisteilla olevaan lentoliikennestrategiaan Liite: - Muistio Humppilan lentokentän huomioon ottamisesta lentoliikennestrategiassa EU:n tuleva rakennerahastokausi Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi HHT kasvukäytävän kehittäminen -hankkeelle Hämeen liiton organisaation kehittäminen ja vastuualuemuutokset Vuoden 213 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Liiton taloushallinnon palveluiden hankkiminen ostopalveluna Yhteysjohtajan, suunnittelujohtajan ja kesäyliopiston rehtorin toimien muuttaminen viroiksi Häme-päivän valinta vuodelle Hämeen liiton 6-vuotisjuhlaseminaari ja sidosryhmätilaisuus Hämeen yhteistyöryhmän jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Liite: - Muistio: Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikan sijoittaminen Jokioisiin Muut mahdolliset asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina - Kulmala Jarmo x jäsen Arovuori Kyösti 1-38 x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Jorma Koskela Satu - Lehtinen Marja-Leena x Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo - Reina Timo, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Kandolin Mirva, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa x Jouko Ylipaavalniemi x Osmo Väistö x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna..213 Mirva Kandolin Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Matti Puotila Ritva Oinonen Hämeen liiton virastossa..213 klo Todistaa suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin

3 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 2 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Esitys Päätös Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Matti Puotila) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Esitys Päätös Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Puotila ja Ritva Oinonen.

5 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 4 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

6 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 5 26 Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä HL/62/..2.4/213 Maakuntahallituksen jäsen Satu Koskela pyytää päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä alkaen menetettyään vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin kuntalain 34 :n 1.1 perusteella. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö. Koska Satu Koskela on menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin 34 :n 1.1. perusteella, hän on myöskin menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa Hämeen liiton luottamustoimiin. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran , jossa Satu Koskelan eroanomus voidaan käsitellä. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto - myöntää Satu Koskelalle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, - valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen koko maakuntahallituksen nimeämisen yhteydessä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 6 27 Vuoden 212 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen HL/24/..3.2/213 Kuntalain 68/86 :n mukaan hallituksen on laadittava edelliseltä kalenterivuodelta tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Hämeen liiton perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 212 on liitteenä. Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 212 tilinpäätöksessä luvussa 2.1. Maakuntavaltuusto. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosan toteutumiset on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosan toteutuminen on esitetty taulukossa 3.1. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen eli toimintatulojen- ja menojen erotuksen. Vuoden 212 talousarvion tuloslaskelman toteutumassa oli toimintatuloja (toteuma 91,9 %), toimintamenoja (toteuma 9,6 %) ja toimintakate Rahoituserin jälkeen vuosikatteeksi muodostui Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos oli Tilikaudentuloksen käsittelyesitys on tilipäätöksen luvussa 1.7. ja jäljempänä tässä päätösesityksessä. Taseen loppusumma oli ,13, joka on pienentynyt viime vuodesta ,1, mikä johtuu lähinnä toimeksiantojen varojen vähentymisestä. Valtion toimeksiannot pienenivät 211 vuodesta ,33. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus 1. Esittää tilikauden tuloksen ,41 euron käsittelystä seuraavaa: lisätään poistoeroja 6 344,4

8 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 7 27 tuloutetaan tutkimus- ja investointirahastosta ,98 lisätään rahastoja (tutkimus- ja kehittämisrahasto) 11 tilikauden ylijäämä ,79 kirjataan taseen tilikauden ylijäämiin. 2. Allekirjoittaa vuoden 212 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 4. Maakuntahallitus valtuuttaa Hämeen liiton toimiston tekemään vuoden 212 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia ennen maakuntavaltuuston kokousta. Päätös Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 Liite Mhall. 2/ HÄMEEN LIITTO Hämeen liiton tilinpäätös 212 Maakuntahallitus

10 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Maakuntajohtajan katsaus Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen ja Kanta-Hämeen talouden ja tunnuslukujen kehitys Olennaiset muutokset Hämeen liiton toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistulot ja menot Konsernin tase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle Projektit Hämeen kesäyliopisto Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen vuonna

11 4. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Muut liitteet Maakuntavaltuuston jäsenet Tarkastuslautakunnan jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet Hämeen kesäyliopiston johtokunta Hämeen yhteistyöryhmä Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö ( )...58 Henkilökunta Hämeen liiton edustajat eri toimielimissä...61 Hämeen liiton jäsenyydet Standaarit v Luovutetut maakuntavaakunat v Hämeen liiton julkaisut v Annetut lausunnot v Hämeen liiton organisaatio Hämeen liiton jäsenkuntien väestö ja väkiluvun muutos

12 Maakuntajohtajan katsaus Odotusten vuosi 212 Vuotta 212 Hämeen liiton elämässä voisi kahdella sanalla luonnehtia "odotusten vuodeksi". Kuten tästä tilinpäätösasiakirjasta käy ilmi, liitto saavutti varsin hyvin keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Myös maakunta kehittyi monella mittarilla tarkasteltuna olosuhteisiin nähden myönteisesti. Silti erityisesti Forssan seudun työpaikkamenetykset Fenestran tuotannon loppuessa olivat myös liiton toiminnassa vahvasti esillä. Väestö kasvoi, mutta kasvu oli ensimmäistä kertaa pelkästään maahanmuuton varassa, kun sekä maan sisäinen muuttoliike että luontainen väestönkasvu jäivät miinukselle. Vaikka esille ei ehkä nousekaan suuria yksittäisiä muutoksia tai tapahtumia, pitkässä kaaressa vuoden merkittävin prosessi koski yhteistä Siivet ja juuret - tulevaisuustarkastelutyötä. Sitä tehtiin Hämeiden ja Uudenmaan yhteistoiminta-alueella nyt ensimmäistä kertaa. Se hakee vertaistaan myös valtakunnallisesti. Tulevaisuustyö sitoutti liiton ja maakuntamme toimijoita laajasti. Työ on pohjana tulevan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laatimiselle. Odotusten aikaa sen sijaan elettiin monessakin mielessä. Kunta- ja sote-uudistusten sekä metropolihallinnon ratkaisujen valmistelu oli pahasti kesken. Hämeen liitto yhdessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja maakunnan kuntien kanssa varautui ennakoivasti tulevaan käynnistämällä maakunnallisen sote-selvityksen laadinnan asiantuntija-apunaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuoden 21 alussa toteutuneesta aluehallintouudistuksesta ja maakunnan liitoista sen osana valmisteltiin niin ikään selontekoa eduskunnalle, vaikkei sitä antaa ehdittykään. Näillä kaikilla saattaa olla vaikutuksia myös maakuntien ja maakunnan liittojen asemaan, rooliin sekä aluejakoihin. Millaisia ja milloin; tässä suhteessa odottavan aika on todennäköisesti pitkä. Syksyn kunnallisvaalit olivat myös odotuksen aihe. Ne toivat muutoksia sekä kuntien että Hämeen liiton luottamushenkilöhallintoon. Valmistautuminen maakuntajohtajan vaihdokseen oli esillä lähes koko vuoden ajan. Maakuntahallitus julisti viran haettavaksi 12.3., maakuntavaltuusto teki valinnan ja allekirjoittanut aloitti vt. maakuntajohtajana Odotus koski varmasti liiton viraston henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia - mutta kaikkein eniten tietysti itseäni. Ja ainakin oma odotukseni on palkittu. Tämä on positiivisten mahdollisuuksien maakunta ja Hämeen liitto on mukaansatempaava työpaikka. Tästä on hyvä jatkaa! Timo Reina maakuntajohtaja 4

13 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen ja Kanta-Hämeen talouden ja tunnuslukujen kehitys Euroopan talouden näkymät olivat vuonna 212 hyvin epävarmat, mikä heijastui myös Suomen ja Kanta-Hämeen tilanteeseen. Valtakunnan tasolla siirryttiin parin kasvuvuoden jälkeen hitaan talouskasvun aikaan. Tulevaa on erittäin vaikea arvioida. Hitaasta talouskasvusta huolimatta työttömyys on pysynyt kohtuullisella tasolla. Tähän on vaikuttanut suurten ikäluokkien eläköityminen, joka jatkuu edelleen. Huolestuttavaa on kuitenkin korkeahko nuorisotyöttömyys, myös Kanta-Hämeessä. Julkisten palveluiden järjestäminen ja rahoitus on tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita. Poliittista keskustelua hallitsi vuonna 212 talouden ohella sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntarakenteen uudistaminen. Keskeiset talouden tunnusluvut (Määrän muutos prosenttia) *) ennakkotieto, **) arvio Bruttokansantuote Kulutusmenot yksityiset julkiset Investoinnit yksityiset julkiset *211 **212 **213 1,8 2, 4,1 2,9 4,4 5,3,3-8,5 3,3 2,7 -,1,5 2,6 3,8 2,9 2,8 3,1 2,7 1,7-1,6 2,1 2,7,5 1,1 2,5 4,8 3,4 3,1 4,3 3,5 1,9-2,7 3, 3,4,4 1,3 2,8 1,6 1,7 2,2,4 1,1 1,9 1,1,2 1,,8,7-3,7 3, 4,9 3,6 1,9 1,7 -,6-13,3 2,6 5,6-1,9 2,2-5,6 2,3 5,2 6,1 3,1 11,1 -,9-15,7 4,1 5,5-1,7 2,4 9,9 6,8 3, -11,2-6,4 7,7 1,5 5, -6,7 6, -3,1,9 Keskeiset kehitysindikaattorit Työllisyysaste (%) Työttömyysaste (%) Kuluttajahintaindeksi, muutos (%) *211 **212 **213 67,7 67,3 67,2 68, 68,9 69,9 7,6 68,3 67,8 68,6 69,1 69,1 9,1 9, 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,1 1,6,9,2,9 1,6 2,5 4,1, 1,2 3,4 2,8 2,2 Kanta-Hämeen keskeisten tunnuslukujen toteutuminen Maakuntaohjelman keskeisten tunnuslukujen toteutuminen: yritystoimipaikkojen nettolisäys v. 211 (pl. maa- ja metsätalous) työttömyys vuonna 212 8,8 % työvoimahallinnon mukaan (tavoite: 11,2%) työllisyysaste vuonna ,2 %, ennakkotieto (tavoite: 64,2 %) 5

14 väestönmuutos asukasta v. 212, ennakkotieto (tavoite: + 135) työpaikkojen lisäys vuonna 21 (tavoite 21: - 63) Nykyisen, vuonna 29 valmistellun maakuntaohjelman tavoiteasettelussa näkyy lyhyenkin tähtäyksen ennakoinnin vaikeus. Seurantaa vaikeuttaa myös monien tilastojen valmistumisen hitaus. Hitaasta talouskasvusta huolimatta maakunnan työttömyys on pysytellyt kohtuullisen alhaisena, erityisesti Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Forssan seudulla menetettiin edelleen teollisia työpaikkoja ja seudun työttömyysaste on kertaluokkaa korkeampi kuin muualla maakunnassa. Hämeen väestönkasvu hidastui vuonna 212 lähes kymmenesosaan viime vuosikymmenen puolivälin parhaista vuosista. Erityisen merkillepantavaa on, että väestönkasvu muodostui yksinomaan maahanmuutosta. Sekä maan sisäinen muuttoliike että luonnollinen väestökehitys olivat negatiivisia. Kanta-Hämeen alueelliset talousnäkymät vuodelle 213 ja siitä eteenpäin ovat varovaisen toiveikkaat. Tilanteen uskotaan pysyvän nykyisellään tai parantuvan hitaasti. Erityisesti Hämeenlinnan seudulla on työn alla tai suunnitteilla merkittäviä yksityisiä ja julkisia investointeja. Väestönkehitys Hämeessä Väkiluku Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu Forssan seutu KANTA-HÄME e Lähde Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus (212e) 6

15 Työttömyysaste Hämeessä Työttömyysaste (%) Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu Forssan seutu 18,3 19,2 19,6 12,7 12,2 12,9 9,9 1, 1,4 8,6 9, 9,4 7,3 7,5 8,7 6,8 7,1 9,2 9,5 9, 12,6 9,7 9,3 12,2 8,5 8,3 11,2 8,2 8,3 11,1 KANTA-HÄME 18,9 12,6 1, 8,9 7,7 7,4 1, 1,1 9, 8,8 Koko maa 18,8 12,6 1,6 9,5 8,2 7,6 9,8 1, 9,1 9,4 Lähde Työministeriö 7

16 Olennaiset muutokset Hämeen liiton toiminnassa ja taloudessa Muutokset jopa kuntakentässä voivat olla nopeita ja osin ennalta arvaamattomia. Niihin on varauduttava, mutta myös pyrittävä vaikuttamaan. Vuoden 212 aikana muutosvalmiutta ja toiminnan kehittämistä ovat vaatineet mm. seuraavat asiat: - kuntarakenneuudistuksen valmistelut ja siihen valmistautuminen - maakuntareformikeskustelu - tiukka taloustilanne - EU-rahoituksen ja maakunnan kehittämisrahan väheneminen - maakunnan liittojen roolin ja profiilin muuttuminen ja vahvistuminen - maakunnan palvelurakenteen yhteinen käsittely. Maakuntavaltuuston tulevaisuuslinjaus Maakuntavaltuusto linjasi työseminaarissaan jo syyskuussa 211 Kanta-Hämeen ja Hämeen liiton tulevaisuutta seuraavasti: 1. Maakunta säilytetään itsenäisenä niin pitkään kuin se on tarkoituksenmukaista. 2. Maakuntien lakisääteisen yhteistoiminta-alueen Hämeet & Uusimaa tarjoamat synergiaedut ja hyödyt maksimoidaan. 3. Hämeen liitto kiirehtii ns. Metropoliratkaisua osana kuntarakenneuudistusta. 4. Hämeen liitto ylläpitää keskustelua aiemmin tekemästään Aluekehitysliitto aloitteesta 5. Hämeen liitto sitoutuu mahdollisessa maakuntareformissa kasvun strategiaan että pilkkomisen strategiaan. Linjaukset olivat edelleen voimassa ja ajankohtaisia. Parempaa palvelua pienemmillä resursseilla Hämeen liiton tavoitteena on tuottaa entistä hyvää palvelua niukoillakin resursseilla. Toimintoja ja tehtävien organisointia on tarkasteltu liiton strategian mukaisesti. Vuoden 212 tilinpäätös toteutui hieman budjetoitua parempana. Tilikauden tulos päätyi euroon ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Rooli maakunnan kehittäjänä vahvistuu Hämeen liitto on kirkastanut ja linjannut rooliaan maakunnan kehittäjänä myös vuonna 212. Liitto on hämäläisen kehittäjäverkoston avaintoimija ja solmukohta, jonka tehtävänä on osoittaa Hämeen hyvän tulevaisuuden suunta ja koota kaikki voimavarat sen toteuttamiseksi. Työssä ovat mukana maakunnan kaupungit ja kunnat, kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, oppilaitokset, tutkimusyksiköt, valtion aluehallinto sekä järjestö-, yhdistys- ja yrityskenttä. Yhteistyö maakuntarajojen yli lisääntyy kaiken aikaa. Tavoitteena on toimia siten, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä ja asua Hämeessä. Panoksia suunnataan erityisesti sinne, missä maakunnan yhteinen tekeminen on välttämätöntä, jotta voisimme onnistua. Tällaisiksi painopisteiksi ovat valikoituneet uusiutumiskyky, työelämä ja 8

17 osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä asuminen. Heikkouksia käännetään mahdollisuuksiksi ja vahvuuksista hiotaan entistä terävämpiä kärkiä. Hämeen liitto on aktiivinen uusien kehittämishankkeiden ideoijia, käynnistäjä ja toteuttaja. Tällä hetkellä näitä hankkeita ovat mm. Häme Open Campus, Vanajavesi-keskus, Creator ja maakunnan metsästrategia ja lähiruokamaakuntahanke Henkilöstö Hämeen liitto on organisoitunut neljään vastuualueeseen ja Kesäyliopiston toimistoon. Henkilöstön määrä oli 33, joista projekteissa työskenteli kahdeksan henkilöä ja Kesäyliopiston toimistossa seitsemän ja lisäksi liiton toimistossa yhden toimen täyttämisprosessi oli kesken. Kokonaismäärä oli siten 34, josta määrästä oli osa-aikaisia kolme. Kokonaismäärä on sama kuin vuotta aiemmin. Liitossa toimii kahdeksanjäseninen yhteistyötoimikunta, jonka tehtäviin on yhdistetty työsuojeluyhteistoiminta. Puheenjohtajana on toiminut maakuntahallituksen varapuheenjohtaja. Henkilökunnan työpaikkakokouksia pidettiin kuukausittain poisluettuna kesäloma-aika. Pääsääntöisesti kokoukset pidettiin maakuntahallituksen kokouksia seuraavina keskiviikkoina. Johtoryhmä kokoontui viikoittain, pääsääntöisesti maanantaiaamuisin. Henkilökunnan nimeämä henkilöstön edustaja on jäsenenä johtoryhmässä ja osallistui johtoryhmän kokouksiin. Tiiviit muistiot kokouksista toimitettiin sähköisenä henkilökunnalle sekä maakuntahallituksen ja valtuuston puheenjohtajistolle. Vastuualueet pitivät työkokouksia säännöllisesti omien tarpeidensa mukaan. Maakuntajohtaja kävi tulos-/kehityskeskustelut vastuualueiden vetäjien kanssa ja he puolestaan oman vastuualueensa henkilöstön kanssa. Työterveyspalvelut liitto osti Mehiläisen työterveydeltä Hämeenlinnasta Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liiton henkilöstömäärä on tehtävien moninaisuuteen nähden suhteellisen pieni ja eri tehtäville on tyypillistä oma erityisasiantuntijuus. Asiantuntijatehtävien sijaistaminen on ongelmallista ja etenkin äkilliset ja vähänkään pitemmät vajeet ovat riski toiminnalle. Etenkin avaintoimintojen osalta on edelleen tarve pyrkiä aiempaa parempaan toimintojen toimivuuden varmistamiseen myös mahdollisesti eteen tulevissa ei-toivottavissa äkillisissä vajeissa. Epävarmuutta lisäävänä tekijänä mainitaan usein myös meneillään oleva kuntarakenneuudistuskeskustelu ja siihen liittyvä maakuntareformispekulointi. Hämeen liitto on osallistunut aktiivisena toimijana tähän keskusteluun ja pyrkii pitämään tulevaisuutensa omissa käsissään. Epätietoisuutta liiton sisällä on pyritty torjumaan tiedottamisella ja asioiden yhteisellä käsittelyllä. Yhdeksi toiminnan riskitekijäksi tulevina vuosina on nousemassa EU-rakennerahastojen rahoituksen merkittävä väheneminen ja hallinnoinnista käytävä keskustelu sekä maakunnan kehittämisrahan dramaattinen putoaminen. 9

18 1.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminnan luonne huomioon ottaen sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakunnan liitossa on järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on maakuntahallituksella. Toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntajohtajalla ja maakuntajohtajan osalta puolestaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla. Hämeen liitossa ei ole erityistä sisäistä tarkastajaa vaan tehtävä on hoidettu sisäisin järjestelyin. Maakuntaliiton säännöt ja ohjeet ovat pääosin ajan tasalla ja niitä uudistetaan tarvittaessa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisista raportoidaan maakuntahallitukselle kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumavertailussa. Vastuualueiden johtajat ja Kesäyliopiston rehtori vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta maakuntajohtajalle raportoiden. Tavoitteiden toteutumista seurataan mm. vastuualueiden kokouksissa ja johtoryhmän kokouksissa, joista laaditaan muistiot. Talouden toteutumisista raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle kirjallisesti ja suullisesti. Henkilöriskien osalta Hämeen liitossa on olemassa varahenkilöjärjestelmä vain akuutteihin tilanteisiin. Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa täydellisen sijaisjärjestelmän luominen ei ole realistinen tavoite, koska kullakin erityisosaamisalueella on yleensä vain yksi henkilö. Tapauskohtaisesti harkitaan palkataanko sijainen pitkäaikaisessa työstä poissaolossa. Tietoturvaa on vahvistettu liiton palvelimen ulkoistamisella vuonna 21. Hämeen liiton ATK-laitteiden sekä -aineistojen riskienhallinta selvitys on päivitetty. Liiton sopimukset allekirjoittavat maakuntajohtaja ja asianomaisen vastuualueen johtaja. Jokainen vastuualueen johtaja seuraa oman vastuualueensa osalta sopimusehtojen noudattamista ja voimassaoloaikaa. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Hämeen liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Vakuutustarkastelu tehtiin vuonna 211. Ulkopuolisille ei ole aiheutettu vahinkotapahtumia. Rakennerahastoista myönnettävissä tuissa, maksatuksissa ja muussa hankehallinnoinnissa noudatetaan EU:n edellyttämää hankehallinnoinnin menettelyä, joka on kuvattu ohjelmakaudelle laaditussa Hämeen liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa, Kyseisen kuvauksen ajantasaisuudesta huolehditaan ja se on työ- ja elinkeinoministeriön vahvistama. Ylitarkastaja Erkki Mäntyharju valtiovarainministeriön valtiovarain controller toiminnosta tarkasti Hämeen liiton rakennerahastovarojen hallinto- ja valvontajärjestelmän Kyseisen tarkastuksen lopullinen raportti ei ole vielä valmistunut, mutta tarkastustilaisuuden lopussa järjestetyssä loppupalaverissa tarkastajalla ei ollut huomautettavaa Hämeen liiton rakennerahastovarojen hallinnoinnissa. EU-projektien varainkäyttöön kohdistuvia artikla 13 mukaisia tarkastuksia ei tehty yhtään. Valtionvarainministeriön tarkastusyksikkö tarkasti yhden Hämeen liiton rahoittaman EU-projektin vuonna

19 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Muutos % 3 76, ,8 5, , ,9 9,4,6 % 3, % -94,1 % 9, 4,2,2 18,3-6,4 17,2 3,6,1 111,1-1,4-47,7 % 16,7 % 1, % -83,5 % -38,5 % 11,9 6,3, 68,5 86,7 1,7-18,7 25, -6,4 1,6-88,2 % -133,7 % -1, % -117,3 % -13,8 % Toimintatuotot / Toimintakulut, % 1,1 % 12,5 % Vuosikate / Poistot, % 286.% 169,1 % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 11

20 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ,3 111,1, 18,3-25,4 85,7 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta 18,5 18,5-32,2-32,2 Rahavarojen muutos 126,8 53, , 1 244, ,2 1 19,7 126,8 53,5 Investointien tulorahoitus, %, %, % Pääomamenojen tulorahoitus, %, %, % 133,3 123, Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahavarat Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Lainanhoitokate Kassan riittävyys pv Asukasmäärä 12

21 1.4. Tasetarkastelu Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Vastattavaa ,5 24,6 24,6 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot 1 774,8 731,9 283, ,6 731,9 352,1 21,1 21,1 25, 25, Ed.tilikausien ylijäämä Tilikauden yli/alijäämä 672,6 86,7 572, 1,6 689,9 689,9 689,9 689,9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 2 74,8 2 74, , ,3 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 42,8 42,8, 49,2 49,2, VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 1 845, ,3 TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 2 74,8 2 74, , ,3 761,1 761,1 117,1 61,8 582,2 676, 676, 133,8 55,4 486, , , PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaik. menot 733,1 22,1 22,1 Aineelliset hyödykkeet Muut kiint. koneet, rakent. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 474,6 32, 51,6 391, 498, 16,3 47,5 434,2 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 8,4 8,4 8,4 8,4 Rahat ja pankkisaamiset 1 362, ,9 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastaavaa yhteensä 4 653, ,1 Vastattavaa yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 39,6 % 34,9 % Omavaraisuusaste, % (pl. toimeksiant. pääomat) 7,5 % 74,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 2,24 % 18,9 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1 759,3 672,6 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 4,33 3,84 Lainakanta , milj. Lainasaamiset, milj Asukasmäärä 13

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot