Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/ Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä Vuoden 212 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen... 6 Liite: - Hämeen liiton tilinpäätös Vuoden 212 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen Liite: - Vuoden 212 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen, taulukko Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet Liite: - Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet Hämeen liiton kannanotto valmisteilla olevaan lentoliikennestrategiaan Liite: - Muistio Humppilan lentokentän huomioon ottamisesta lentoliikennestrategiassa EU:n tuleva rakennerahastokausi Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi HHT kasvukäytävän kehittäminen -hankkeelle Hämeen liiton organisaation kehittäminen ja vastuualuemuutokset Vuoden 213 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Liiton taloushallinnon palveluiden hankkiminen ostopalveluna Yhteysjohtajan, suunnittelujohtajan ja kesäyliopiston rehtorin toimien muuttaminen viroiksi Häme-päivän valinta vuodelle Hämeen liiton 6-vuotisjuhlaseminaari ja sidosryhmätilaisuus Hämeen yhteistyöryhmän jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Liite: - Muistio: Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikan sijoittaminen Jokioisiin Muut mahdolliset asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina - Kulmala Jarmo x jäsen Arovuori Kyösti 1-38 x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Jorma Koskela Satu - Lehtinen Marja-Leena x Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo - Reina Timo, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Kandolin Mirva, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa x Jouko Ylipaavalniemi x Osmo Väistö x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna..213 Mirva Kandolin Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Matti Puotila Ritva Oinonen Hämeen liiton virastossa..213 klo Todistaa suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin

3 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 2 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Esitys Päätös Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Matti Puotila) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Esitys Päätös Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Puotila ja Ritva Oinonen.

5 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 4 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

6 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 5 26 Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä HL/62/..2.4/213 Maakuntahallituksen jäsen Satu Koskela pyytää päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä alkaen menetettyään vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin kuntalain 34 :n 1.1 perusteella. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö. Koska Satu Koskela on menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin 34 :n 1.1. perusteella, hän on myöskin menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa Hämeen liiton luottamustoimiin. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran , jossa Satu Koskelan eroanomus voidaan käsitellä. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto - myöntää Satu Koskelalle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, - valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen koko maakuntahallituksen nimeämisen yhteydessä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 6 27 Vuoden 212 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen HL/24/..3.2/213 Kuntalain 68/86 :n mukaan hallituksen on laadittava edelliseltä kalenterivuodelta tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Hämeen liiton perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 212 on liitteenä. Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 212 tilinpäätöksessä luvussa 2.1. Maakuntavaltuusto. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosan toteutumiset on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosan toteutuminen on esitetty taulukossa 3.1. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen eli toimintatulojen- ja menojen erotuksen. Vuoden 212 talousarvion tuloslaskelman toteutumassa oli toimintatuloja (toteuma 91,9 %), toimintamenoja (toteuma 9,6 %) ja toimintakate Rahoituserin jälkeen vuosikatteeksi muodostui Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos oli Tilikaudentuloksen käsittelyesitys on tilipäätöksen luvussa 1.7. ja jäljempänä tässä päätösesityksessä. Taseen loppusumma oli ,13, joka on pienentynyt viime vuodesta ,1, mikä johtuu lähinnä toimeksiantojen varojen vähentymisestä. Valtion toimeksiannot pienenivät 211 vuodesta ,33. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus 1. Esittää tilikauden tuloksen ,41 euron käsittelystä seuraavaa: lisätään poistoeroja 6 344,4

8 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 7 27 tuloutetaan tutkimus- ja investointirahastosta ,98 lisätään rahastoja (tutkimus- ja kehittämisrahasto) 11 tilikauden ylijäämä ,79 kirjataan taseen tilikauden ylijäämiin. 2. Allekirjoittaa vuoden 212 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 4. Maakuntahallitus valtuuttaa Hämeen liiton toimiston tekemään vuoden 212 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia ennen maakuntavaltuuston kokousta. Päätös Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 Liite Mhall. 2/ HÄMEEN LIITTO Hämeen liiton tilinpäätös 212 Maakuntahallitus

10 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Maakuntajohtajan katsaus Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen ja Kanta-Hämeen talouden ja tunnuslukujen kehitys Olennaiset muutokset Hämeen liiton toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistulot ja menot Konsernin tase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle Projektit Hämeen kesäyliopisto Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen vuonna

11 4. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Muut liitteet Maakuntavaltuuston jäsenet Tarkastuslautakunnan jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet Hämeen kesäyliopiston johtokunta Hämeen yhteistyöryhmä Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö ( )...58 Henkilökunta Hämeen liiton edustajat eri toimielimissä...61 Hämeen liiton jäsenyydet Standaarit v Luovutetut maakuntavaakunat v Hämeen liiton julkaisut v Annetut lausunnot v Hämeen liiton organisaatio Hämeen liiton jäsenkuntien väestö ja väkiluvun muutos

12 Maakuntajohtajan katsaus Odotusten vuosi 212 Vuotta 212 Hämeen liiton elämässä voisi kahdella sanalla luonnehtia "odotusten vuodeksi". Kuten tästä tilinpäätösasiakirjasta käy ilmi, liitto saavutti varsin hyvin keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Myös maakunta kehittyi monella mittarilla tarkasteltuna olosuhteisiin nähden myönteisesti. Silti erityisesti Forssan seudun työpaikkamenetykset Fenestran tuotannon loppuessa olivat myös liiton toiminnassa vahvasti esillä. Väestö kasvoi, mutta kasvu oli ensimmäistä kertaa pelkästään maahanmuuton varassa, kun sekä maan sisäinen muuttoliike että luontainen väestönkasvu jäivät miinukselle. Vaikka esille ei ehkä nousekaan suuria yksittäisiä muutoksia tai tapahtumia, pitkässä kaaressa vuoden merkittävin prosessi koski yhteistä Siivet ja juuret - tulevaisuustarkastelutyötä. Sitä tehtiin Hämeiden ja Uudenmaan yhteistoiminta-alueella nyt ensimmäistä kertaa. Se hakee vertaistaan myös valtakunnallisesti. Tulevaisuustyö sitoutti liiton ja maakuntamme toimijoita laajasti. Työ on pohjana tulevan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laatimiselle. Odotusten aikaa sen sijaan elettiin monessakin mielessä. Kunta- ja sote-uudistusten sekä metropolihallinnon ratkaisujen valmistelu oli pahasti kesken. Hämeen liitto yhdessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja maakunnan kuntien kanssa varautui ennakoivasti tulevaan käynnistämällä maakunnallisen sote-selvityksen laadinnan asiantuntija-apunaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuoden 21 alussa toteutuneesta aluehallintouudistuksesta ja maakunnan liitoista sen osana valmisteltiin niin ikään selontekoa eduskunnalle, vaikkei sitä antaa ehdittykään. Näillä kaikilla saattaa olla vaikutuksia myös maakuntien ja maakunnan liittojen asemaan, rooliin sekä aluejakoihin. Millaisia ja milloin; tässä suhteessa odottavan aika on todennäköisesti pitkä. Syksyn kunnallisvaalit olivat myös odotuksen aihe. Ne toivat muutoksia sekä kuntien että Hämeen liiton luottamushenkilöhallintoon. Valmistautuminen maakuntajohtajan vaihdokseen oli esillä lähes koko vuoden ajan. Maakuntahallitus julisti viran haettavaksi 12.3., maakuntavaltuusto teki valinnan ja allekirjoittanut aloitti vt. maakuntajohtajana Odotus koski varmasti liiton viraston henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia - mutta kaikkein eniten tietysti itseäni. Ja ainakin oma odotukseni on palkittu. Tämä on positiivisten mahdollisuuksien maakunta ja Hämeen liitto on mukaansatempaava työpaikka. Tästä on hyvä jatkaa! Timo Reina maakuntajohtaja 4

13 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen ja Kanta-Hämeen talouden ja tunnuslukujen kehitys Euroopan talouden näkymät olivat vuonna 212 hyvin epävarmat, mikä heijastui myös Suomen ja Kanta-Hämeen tilanteeseen. Valtakunnan tasolla siirryttiin parin kasvuvuoden jälkeen hitaan talouskasvun aikaan. Tulevaa on erittäin vaikea arvioida. Hitaasta talouskasvusta huolimatta työttömyys on pysynyt kohtuullisella tasolla. Tähän on vaikuttanut suurten ikäluokkien eläköityminen, joka jatkuu edelleen. Huolestuttavaa on kuitenkin korkeahko nuorisotyöttömyys, myös Kanta-Hämeessä. Julkisten palveluiden järjestäminen ja rahoitus on tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita. Poliittista keskustelua hallitsi vuonna 212 talouden ohella sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntarakenteen uudistaminen. Keskeiset talouden tunnusluvut (Määrän muutos prosenttia) *) ennakkotieto, **) arvio Bruttokansantuote Kulutusmenot yksityiset julkiset Investoinnit yksityiset julkiset *211 **212 **213 1,8 2, 4,1 2,9 4,4 5,3,3-8,5 3,3 2,7 -,1,5 2,6 3,8 2,9 2,8 3,1 2,7 1,7-1,6 2,1 2,7,5 1,1 2,5 4,8 3,4 3,1 4,3 3,5 1,9-2,7 3, 3,4,4 1,3 2,8 1,6 1,7 2,2,4 1,1 1,9 1,1,2 1,,8,7-3,7 3, 4,9 3,6 1,9 1,7 -,6-13,3 2,6 5,6-1,9 2,2-5,6 2,3 5,2 6,1 3,1 11,1 -,9-15,7 4,1 5,5-1,7 2,4 9,9 6,8 3, -11,2-6,4 7,7 1,5 5, -6,7 6, -3,1,9 Keskeiset kehitysindikaattorit Työllisyysaste (%) Työttömyysaste (%) Kuluttajahintaindeksi, muutos (%) *211 **212 **213 67,7 67,3 67,2 68, 68,9 69,9 7,6 68,3 67,8 68,6 69,1 69,1 9,1 9, 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,1 1,6,9,2,9 1,6 2,5 4,1, 1,2 3,4 2,8 2,2 Kanta-Hämeen keskeisten tunnuslukujen toteutuminen Maakuntaohjelman keskeisten tunnuslukujen toteutuminen: yritystoimipaikkojen nettolisäys v. 211 (pl. maa- ja metsätalous) työttömyys vuonna 212 8,8 % työvoimahallinnon mukaan (tavoite: 11,2%) työllisyysaste vuonna ,2 %, ennakkotieto (tavoite: 64,2 %) 5

14 väestönmuutos asukasta v. 212, ennakkotieto (tavoite: + 135) työpaikkojen lisäys vuonna 21 (tavoite 21: - 63) Nykyisen, vuonna 29 valmistellun maakuntaohjelman tavoiteasettelussa näkyy lyhyenkin tähtäyksen ennakoinnin vaikeus. Seurantaa vaikeuttaa myös monien tilastojen valmistumisen hitaus. Hitaasta talouskasvusta huolimatta maakunnan työttömyys on pysytellyt kohtuullisen alhaisena, erityisesti Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Forssan seudulla menetettiin edelleen teollisia työpaikkoja ja seudun työttömyysaste on kertaluokkaa korkeampi kuin muualla maakunnassa. Hämeen väestönkasvu hidastui vuonna 212 lähes kymmenesosaan viime vuosikymmenen puolivälin parhaista vuosista. Erityisen merkillepantavaa on, että väestönkasvu muodostui yksinomaan maahanmuutosta. Sekä maan sisäinen muuttoliike että luonnollinen väestökehitys olivat negatiivisia. Kanta-Hämeen alueelliset talousnäkymät vuodelle 213 ja siitä eteenpäin ovat varovaisen toiveikkaat. Tilanteen uskotaan pysyvän nykyisellään tai parantuvan hitaasti. Erityisesti Hämeenlinnan seudulla on työn alla tai suunnitteilla merkittäviä yksityisiä ja julkisia investointeja. Väestönkehitys Hämeessä Väkiluku Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu Forssan seutu KANTA-HÄME e Lähde Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus (212e) 6

15 Työttömyysaste Hämeessä Työttömyysaste (%) Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu Forssan seutu 18,3 19,2 19,6 12,7 12,2 12,9 9,9 1, 1,4 8,6 9, 9,4 7,3 7,5 8,7 6,8 7,1 9,2 9,5 9, 12,6 9,7 9,3 12,2 8,5 8,3 11,2 8,2 8,3 11,1 KANTA-HÄME 18,9 12,6 1, 8,9 7,7 7,4 1, 1,1 9, 8,8 Koko maa 18,8 12,6 1,6 9,5 8,2 7,6 9,8 1, 9,1 9,4 Lähde Työministeriö 7

16 Olennaiset muutokset Hämeen liiton toiminnassa ja taloudessa Muutokset jopa kuntakentässä voivat olla nopeita ja osin ennalta arvaamattomia. Niihin on varauduttava, mutta myös pyrittävä vaikuttamaan. Vuoden 212 aikana muutosvalmiutta ja toiminnan kehittämistä ovat vaatineet mm. seuraavat asiat: - kuntarakenneuudistuksen valmistelut ja siihen valmistautuminen - maakuntareformikeskustelu - tiukka taloustilanne - EU-rahoituksen ja maakunnan kehittämisrahan väheneminen - maakunnan liittojen roolin ja profiilin muuttuminen ja vahvistuminen - maakunnan palvelurakenteen yhteinen käsittely. Maakuntavaltuuston tulevaisuuslinjaus Maakuntavaltuusto linjasi työseminaarissaan jo syyskuussa 211 Kanta-Hämeen ja Hämeen liiton tulevaisuutta seuraavasti: 1. Maakunta säilytetään itsenäisenä niin pitkään kuin se on tarkoituksenmukaista. 2. Maakuntien lakisääteisen yhteistoiminta-alueen Hämeet & Uusimaa tarjoamat synergiaedut ja hyödyt maksimoidaan. 3. Hämeen liitto kiirehtii ns. Metropoliratkaisua osana kuntarakenneuudistusta. 4. Hämeen liitto ylläpitää keskustelua aiemmin tekemästään Aluekehitysliitto aloitteesta 5. Hämeen liitto sitoutuu mahdollisessa maakuntareformissa kasvun strategiaan että pilkkomisen strategiaan. Linjaukset olivat edelleen voimassa ja ajankohtaisia. Parempaa palvelua pienemmillä resursseilla Hämeen liiton tavoitteena on tuottaa entistä hyvää palvelua niukoillakin resursseilla. Toimintoja ja tehtävien organisointia on tarkasteltu liiton strategian mukaisesti. Vuoden 212 tilinpäätös toteutui hieman budjetoitua parempana. Tilikauden tulos päätyi euroon ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Rooli maakunnan kehittäjänä vahvistuu Hämeen liitto on kirkastanut ja linjannut rooliaan maakunnan kehittäjänä myös vuonna 212. Liitto on hämäläisen kehittäjäverkoston avaintoimija ja solmukohta, jonka tehtävänä on osoittaa Hämeen hyvän tulevaisuuden suunta ja koota kaikki voimavarat sen toteuttamiseksi. Työssä ovat mukana maakunnan kaupungit ja kunnat, kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, oppilaitokset, tutkimusyksiköt, valtion aluehallinto sekä järjestö-, yhdistys- ja yrityskenttä. Yhteistyö maakuntarajojen yli lisääntyy kaiken aikaa. Tavoitteena on toimia siten, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä ja asua Hämeessä. Panoksia suunnataan erityisesti sinne, missä maakunnan yhteinen tekeminen on välttämätöntä, jotta voisimme onnistua. Tällaisiksi painopisteiksi ovat valikoituneet uusiutumiskyky, työelämä ja 8

17 osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä asuminen. Heikkouksia käännetään mahdollisuuksiksi ja vahvuuksista hiotaan entistä terävämpiä kärkiä. Hämeen liitto on aktiivinen uusien kehittämishankkeiden ideoijia, käynnistäjä ja toteuttaja. Tällä hetkellä näitä hankkeita ovat mm. Häme Open Campus, Vanajavesi-keskus, Creator ja maakunnan metsästrategia ja lähiruokamaakuntahanke Henkilöstö Hämeen liitto on organisoitunut neljään vastuualueeseen ja Kesäyliopiston toimistoon. Henkilöstön määrä oli 33, joista projekteissa työskenteli kahdeksan henkilöä ja Kesäyliopiston toimistossa seitsemän ja lisäksi liiton toimistossa yhden toimen täyttämisprosessi oli kesken. Kokonaismäärä oli siten 34, josta määrästä oli osa-aikaisia kolme. Kokonaismäärä on sama kuin vuotta aiemmin. Liitossa toimii kahdeksanjäseninen yhteistyötoimikunta, jonka tehtäviin on yhdistetty työsuojeluyhteistoiminta. Puheenjohtajana on toiminut maakuntahallituksen varapuheenjohtaja. Henkilökunnan työpaikkakokouksia pidettiin kuukausittain poisluettuna kesäloma-aika. Pääsääntöisesti kokoukset pidettiin maakuntahallituksen kokouksia seuraavina keskiviikkoina. Johtoryhmä kokoontui viikoittain, pääsääntöisesti maanantaiaamuisin. Henkilökunnan nimeämä henkilöstön edustaja on jäsenenä johtoryhmässä ja osallistui johtoryhmän kokouksiin. Tiiviit muistiot kokouksista toimitettiin sähköisenä henkilökunnalle sekä maakuntahallituksen ja valtuuston puheenjohtajistolle. Vastuualueet pitivät työkokouksia säännöllisesti omien tarpeidensa mukaan. Maakuntajohtaja kävi tulos-/kehityskeskustelut vastuualueiden vetäjien kanssa ja he puolestaan oman vastuualueensa henkilöstön kanssa. Työterveyspalvelut liitto osti Mehiläisen työterveydeltä Hämeenlinnasta Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liiton henkilöstömäärä on tehtävien moninaisuuteen nähden suhteellisen pieni ja eri tehtäville on tyypillistä oma erityisasiantuntijuus. Asiantuntijatehtävien sijaistaminen on ongelmallista ja etenkin äkilliset ja vähänkään pitemmät vajeet ovat riski toiminnalle. Etenkin avaintoimintojen osalta on edelleen tarve pyrkiä aiempaa parempaan toimintojen toimivuuden varmistamiseen myös mahdollisesti eteen tulevissa ei-toivottavissa äkillisissä vajeissa. Epävarmuutta lisäävänä tekijänä mainitaan usein myös meneillään oleva kuntarakenneuudistuskeskustelu ja siihen liittyvä maakuntareformispekulointi. Hämeen liitto on osallistunut aktiivisena toimijana tähän keskusteluun ja pyrkii pitämään tulevaisuutensa omissa käsissään. Epätietoisuutta liiton sisällä on pyritty torjumaan tiedottamisella ja asioiden yhteisellä käsittelyllä. Yhdeksi toiminnan riskitekijäksi tulevina vuosina on nousemassa EU-rakennerahastojen rahoituksen merkittävä väheneminen ja hallinnoinnista käytävä keskustelu sekä maakunnan kehittämisrahan dramaattinen putoaminen. 9

18 1.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminnan luonne huomioon ottaen sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakunnan liitossa on järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on maakuntahallituksella. Toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntajohtajalla ja maakuntajohtajan osalta puolestaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla. Hämeen liitossa ei ole erityistä sisäistä tarkastajaa vaan tehtävä on hoidettu sisäisin järjestelyin. Maakuntaliiton säännöt ja ohjeet ovat pääosin ajan tasalla ja niitä uudistetaan tarvittaessa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisista raportoidaan maakuntahallitukselle kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumavertailussa. Vastuualueiden johtajat ja Kesäyliopiston rehtori vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta maakuntajohtajalle raportoiden. Tavoitteiden toteutumista seurataan mm. vastuualueiden kokouksissa ja johtoryhmän kokouksissa, joista laaditaan muistiot. Talouden toteutumisista raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle kirjallisesti ja suullisesti. Henkilöriskien osalta Hämeen liitossa on olemassa varahenkilöjärjestelmä vain akuutteihin tilanteisiin. Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa täydellisen sijaisjärjestelmän luominen ei ole realistinen tavoite, koska kullakin erityisosaamisalueella on yleensä vain yksi henkilö. Tapauskohtaisesti harkitaan palkataanko sijainen pitkäaikaisessa työstä poissaolossa. Tietoturvaa on vahvistettu liiton palvelimen ulkoistamisella vuonna 21. Hämeen liiton ATK-laitteiden sekä -aineistojen riskienhallinta selvitys on päivitetty. Liiton sopimukset allekirjoittavat maakuntajohtaja ja asianomaisen vastuualueen johtaja. Jokainen vastuualueen johtaja seuraa oman vastuualueensa osalta sopimusehtojen noudattamista ja voimassaoloaikaa. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Hämeen liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Vakuutustarkastelu tehtiin vuonna 211. Ulkopuolisille ei ole aiheutettu vahinkotapahtumia. Rakennerahastoista myönnettävissä tuissa, maksatuksissa ja muussa hankehallinnoinnissa noudatetaan EU:n edellyttämää hankehallinnoinnin menettelyä, joka on kuvattu ohjelmakaudelle laaditussa Hämeen liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa, Kyseisen kuvauksen ajantasaisuudesta huolehditaan ja se on työ- ja elinkeinoministeriön vahvistama. Ylitarkastaja Erkki Mäntyharju valtiovarainministeriön valtiovarain controller toiminnosta tarkasti Hämeen liiton rakennerahastovarojen hallinto- ja valvontajärjestelmän Kyseisen tarkastuksen lopullinen raportti ei ole vielä valmistunut, mutta tarkastustilaisuuden lopussa järjestetyssä loppupalaverissa tarkastajalla ei ollut huomautettavaa Hämeen liiton rakennerahastovarojen hallinnoinnissa. EU-projektien varainkäyttöön kohdistuvia artikla 13 mukaisia tarkastuksia ei tehty yhtään. Valtionvarainministeriön tarkastusyksikkö tarkasti yhden Hämeen liiton rahoittaman EU-projektin vuonna

19 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Muutos % 3 76, ,8 5, , ,9 9,4,6 % 3, % -94,1 % 9, 4,2,2 18,3-6,4 17,2 3,6,1 111,1-1,4-47,7 % 16,7 % 1, % -83,5 % -38,5 % 11,9 6,3, 68,5 86,7 1,7-18,7 25, -6,4 1,6-88,2 % -133,7 % -1, % -117,3 % -13,8 % Toimintatuotot / Toimintakulut, % 1,1 % 12,5 % Vuosikate / Poistot, % 286.% 169,1 % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 11

20 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ,3 111,1, 18,3-25,4 85,7 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta 18,5 18,5-32,2-32,2 Rahavarojen muutos 126,8 53, , 1 244, ,2 1 19,7 126,8 53,5 Investointien tulorahoitus, %, %, % Pääomamenojen tulorahoitus, %, %, % 133,3 123, Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahavarat Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Lainanhoitokate Kassan riittävyys pv Asukasmäärä 12

21 1.4. Tasetarkastelu Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Vastattavaa ,5 24,6 24,6 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot 1 774,8 731,9 283, ,6 731,9 352,1 21,1 21,1 25, 25, Ed.tilikausien ylijäämä Tilikauden yli/alijäämä 672,6 86,7 572, 1,6 689,9 689,9 689,9 689,9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 2 74,8 2 74, , ,3 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 42,8 42,8, 49,2 49,2, VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 1 845, ,3 TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 2 74,8 2 74, , ,3 761,1 761,1 117,1 61,8 582,2 676, 676, 133,8 55,4 486, , , PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaik. menot 733,1 22,1 22,1 Aineelliset hyödykkeet Muut kiint. koneet, rakent. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 474,6 32, 51,6 391, 498, 16,3 47,5 434,2 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 8,4 8,4 8,4 8,4 Rahat ja pankkisaamiset 1 362, ,9 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastaavaa yhteensä 4 653, ,1 Vastattavaa yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 39,6 % 34,9 % Omavaraisuusaste, % (pl. toimeksiant. pääomat) 7,5 % 74,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 2,24 % 18,9 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1 759,3 672,6 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 4,33 3,84 Lainakanta , milj. Lainasaamiset, milj Asukasmäärä 13

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot