Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/ Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä Vuoden 212 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen... 6 Liite: - Hämeen liiton tilinpäätös Vuoden 212 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen Liite: - Vuoden 212 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen, taulukko Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet Liite: - Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet Hämeen liiton kannanotto valmisteilla olevaan lentoliikennestrategiaan Liite: - Muistio Humppilan lentokentän huomioon ottamisesta lentoliikennestrategiassa EU:n tuleva rakennerahastokausi Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi HHT kasvukäytävän kehittäminen -hankkeelle Hämeen liiton organisaation kehittäminen ja vastuualuemuutokset Vuoden 213 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Liiton taloushallinnon palveluiden hankkiminen ostopalveluna Yhteysjohtajan, suunnittelujohtajan ja kesäyliopiston rehtorin toimien muuttaminen viroiksi Häme-päivän valinta vuodelle Hämeen liiton 6-vuotisjuhlaseminaari ja sidosryhmätilaisuus Hämeen yhteistyöryhmän jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Liite: - Muistio: Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikan sijoittaminen Jokioisiin Muut mahdolliset asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina - Kulmala Jarmo x jäsen Arovuori Kyösti 1-38 x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Jorma Koskela Satu - Lehtinen Marja-Leena x Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo - Reina Timo, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Kandolin Mirva, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa x Jouko Ylipaavalniemi x Osmo Väistö x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna..213 Mirva Kandolin Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Matti Puotila Ritva Oinonen Hämeen liiton virastossa..213 klo Todistaa suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin

3 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 2 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Esitys Päätös Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Matti Puotila) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Esitys Päätös Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Puotila ja Ritva Oinonen.

5 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 4 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

6 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 5 26 Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä HL/62/..2.4/213 Maakuntahallituksen jäsen Satu Koskela pyytää päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä alkaen menetettyään vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin kuntalain 34 :n 1.1 perusteella. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö. Koska Satu Koskela on menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin 34 :n 1.1. perusteella, hän on myöskin menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa Hämeen liiton luottamustoimiin. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran , jossa Satu Koskelan eroanomus voidaan käsitellä. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto - myöntää Satu Koskelalle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, - valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen koko maakuntahallituksen nimeämisen yhteydessä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 6 27 Vuoden 212 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen HL/24/..3.2/213 Kuntalain 68/86 :n mukaan hallituksen on laadittava edelliseltä kalenterivuodelta tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Hämeen liiton perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 212 on liitteenä. Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 212 tilinpäätöksessä luvussa 2.1. Maakuntavaltuusto. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosan toteutumiset on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosan toteutuminen on esitetty taulukossa 3.1. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen eli toimintatulojen- ja menojen erotuksen. Vuoden 212 talousarvion tuloslaskelman toteutumassa oli toimintatuloja (toteuma 91,9 %), toimintamenoja (toteuma 9,6 %) ja toimintakate Rahoituserin jälkeen vuosikatteeksi muodostui Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos oli Tilikaudentuloksen käsittelyesitys on tilipäätöksen luvussa 1.7. ja jäljempänä tässä päätösesityksessä. Taseen loppusumma oli ,13, joka on pienentynyt viime vuodesta ,1, mikä johtuu lähinnä toimeksiantojen varojen vähentymisestä. Valtion toimeksiannot pienenivät 211 vuodesta ,33. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus 1. Esittää tilikauden tuloksen ,41 euron käsittelystä seuraavaa: lisätään poistoeroja 6 344,4

8 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 2/213 Kokouspäivämäärä Sivu 7 27 tuloutetaan tutkimus- ja investointirahastosta ,98 lisätään rahastoja (tutkimus- ja kehittämisrahasto) 11 tilikauden ylijäämä ,79 kirjataan taseen tilikauden ylijäämiin. 2. Allekirjoittaa vuoden 212 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 4. Maakuntahallitus valtuuttaa Hämeen liiton toimiston tekemään vuoden 212 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia ennen maakuntavaltuuston kokousta. Päätös Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 Liite Mhall. 2/ HÄMEEN LIITTO Hämeen liiton tilinpäätös 212 Maakuntahallitus

10 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Maakuntajohtajan katsaus Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen ja Kanta-Hämeen talouden ja tunnuslukujen kehitys Olennaiset muutokset Hämeen liiton toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistulot ja menot Konsernin tase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle Projektit Hämeen kesäyliopisto Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen vuonna

11 4. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Muut liitteet Maakuntavaltuuston jäsenet Tarkastuslautakunnan jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet Hämeen kesäyliopiston johtokunta Hämeen yhteistyöryhmä Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö ( )...58 Henkilökunta Hämeen liiton edustajat eri toimielimissä...61 Hämeen liiton jäsenyydet Standaarit v Luovutetut maakuntavaakunat v Hämeen liiton julkaisut v Annetut lausunnot v Hämeen liiton organisaatio Hämeen liiton jäsenkuntien väestö ja väkiluvun muutos

12 Maakuntajohtajan katsaus Odotusten vuosi 212 Vuotta 212 Hämeen liiton elämässä voisi kahdella sanalla luonnehtia "odotusten vuodeksi". Kuten tästä tilinpäätösasiakirjasta käy ilmi, liitto saavutti varsin hyvin keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Myös maakunta kehittyi monella mittarilla tarkasteltuna olosuhteisiin nähden myönteisesti. Silti erityisesti Forssan seudun työpaikkamenetykset Fenestran tuotannon loppuessa olivat myös liiton toiminnassa vahvasti esillä. Väestö kasvoi, mutta kasvu oli ensimmäistä kertaa pelkästään maahanmuuton varassa, kun sekä maan sisäinen muuttoliike että luontainen väestönkasvu jäivät miinukselle. Vaikka esille ei ehkä nousekaan suuria yksittäisiä muutoksia tai tapahtumia, pitkässä kaaressa vuoden merkittävin prosessi koski yhteistä Siivet ja juuret - tulevaisuustarkastelutyötä. Sitä tehtiin Hämeiden ja Uudenmaan yhteistoiminta-alueella nyt ensimmäistä kertaa. Se hakee vertaistaan myös valtakunnallisesti. Tulevaisuustyö sitoutti liiton ja maakuntamme toimijoita laajasti. Työ on pohjana tulevan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laatimiselle. Odotusten aikaa sen sijaan elettiin monessakin mielessä. Kunta- ja sote-uudistusten sekä metropolihallinnon ratkaisujen valmistelu oli pahasti kesken. Hämeen liitto yhdessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja maakunnan kuntien kanssa varautui ennakoivasti tulevaan käynnistämällä maakunnallisen sote-selvityksen laadinnan asiantuntija-apunaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuoden 21 alussa toteutuneesta aluehallintouudistuksesta ja maakunnan liitoista sen osana valmisteltiin niin ikään selontekoa eduskunnalle, vaikkei sitä antaa ehdittykään. Näillä kaikilla saattaa olla vaikutuksia myös maakuntien ja maakunnan liittojen asemaan, rooliin sekä aluejakoihin. Millaisia ja milloin; tässä suhteessa odottavan aika on todennäköisesti pitkä. Syksyn kunnallisvaalit olivat myös odotuksen aihe. Ne toivat muutoksia sekä kuntien että Hämeen liiton luottamushenkilöhallintoon. Valmistautuminen maakuntajohtajan vaihdokseen oli esillä lähes koko vuoden ajan. Maakuntahallitus julisti viran haettavaksi 12.3., maakuntavaltuusto teki valinnan ja allekirjoittanut aloitti vt. maakuntajohtajana Odotus koski varmasti liiton viraston henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia - mutta kaikkein eniten tietysti itseäni. Ja ainakin oma odotukseni on palkittu. Tämä on positiivisten mahdollisuuksien maakunta ja Hämeen liitto on mukaansatempaava työpaikka. Tästä on hyvä jatkaa! Timo Reina maakuntajohtaja 4

13 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Yleinen ja Kanta-Hämeen talouden ja tunnuslukujen kehitys Euroopan talouden näkymät olivat vuonna 212 hyvin epävarmat, mikä heijastui myös Suomen ja Kanta-Hämeen tilanteeseen. Valtakunnan tasolla siirryttiin parin kasvuvuoden jälkeen hitaan talouskasvun aikaan. Tulevaa on erittäin vaikea arvioida. Hitaasta talouskasvusta huolimatta työttömyys on pysynyt kohtuullisella tasolla. Tähän on vaikuttanut suurten ikäluokkien eläköityminen, joka jatkuu edelleen. Huolestuttavaa on kuitenkin korkeahko nuorisotyöttömyys, myös Kanta-Hämeessä. Julkisten palveluiden järjestäminen ja rahoitus on tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita. Poliittista keskustelua hallitsi vuonna 212 talouden ohella sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntarakenteen uudistaminen. Keskeiset talouden tunnusluvut (Määrän muutos prosenttia) *) ennakkotieto, **) arvio Bruttokansantuote Kulutusmenot yksityiset julkiset Investoinnit yksityiset julkiset *211 **212 **213 1,8 2, 4,1 2,9 4,4 5,3,3-8,5 3,3 2,7 -,1,5 2,6 3,8 2,9 2,8 3,1 2,7 1,7-1,6 2,1 2,7,5 1,1 2,5 4,8 3,4 3,1 4,3 3,5 1,9-2,7 3, 3,4,4 1,3 2,8 1,6 1,7 2,2,4 1,1 1,9 1,1,2 1,,8,7-3,7 3, 4,9 3,6 1,9 1,7 -,6-13,3 2,6 5,6-1,9 2,2-5,6 2,3 5,2 6,1 3,1 11,1 -,9-15,7 4,1 5,5-1,7 2,4 9,9 6,8 3, -11,2-6,4 7,7 1,5 5, -6,7 6, -3,1,9 Keskeiset kehitysindikaattorit Työllisyysaste (%) Työttömyysaste (%) Kuluttajahintaindeksi, muutos (%) *211 **212 **213 67,7 67,3 67,2 68, 68,9 69,9 7,6 68,3 67,8 68,6 69,1 69,1 9,1 9, 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,1 1,6,9,2,9 1,6 2,5 4,1, 1,2 3,4 2,8 2,2 Kanta-Hämeen keskeisten tunnuslukujen toteutuminen Maakuntaohjelman keskeisten tunnuslukujen toteutuminen: yritystoimipaikkojen nettolisäys v. 211 (pl. maa- ja metsätalous) työttömyys vuonna 212 8,8 % työvoimahallinnon mukaan (tavoite: 11,2%) työllisyysaste vuonna ,2 %, ennakkotieto (tavoite: 64,2 %) 5

14 väestönmuutos asukasta v. 212, ennakkotieto (tavoite: + 135) työpaikkojen lisäys vuonna 21 (tavoite 21: - 63) Nykyisen, vuonna 29 valmistellun maakuntaohjelman tavoiteasettelussa näkyy lyhyenkin tähtäyksen ennakoinnin vaikeus. Seurantaa vaikeuttaa myös monien tilastojen valmistumisen hitaus. Hitaasta talouskasvusta huolimatta maakunnan työttömyys on pysytellyt kohtuullisen alhaisena, erityisesti Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Forssan seudulla menetettiin edelleen teollisia työpaikkoja ja seudun työttömyysaste on kertaluokkaa korkeampi kuin muualla maakunnassa. Hämeen väestönkasvu hidastui vuonna 212 lähes kymmenesosaan viime vuosikymmenen puolivälin parhaista vuosista. Erityisen merkillepantavaa on, että väestönkasvu muodostui yksinomaan maahanmuutosta. Sekä maan sisäinen muuttoliike että luonnollinen väestökehitys olivat negatiivisia. Kanta-Hämeen alueelliset talousnäkymät vuodelle 213 ja siitä eteenpäin ovat varovaisen toiveikkaat. Tilanteen uskotaan pysyvän nykyisellään tai parantuvan hitaasti. Erityisesti Hämeenlinnan seudulla on työn alla tai suunnitteilla merkittäviä yksityisiä ja julkisia investointeja. Väestönkehitys Hämeessä Väkiluku Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu Forssan seutu KANTA-HÄME e Lähde Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus (212e) 6

15 Työttömyysaste Hämeessä Työttömyysaste (%) Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu Forssan seutu 18,3 19,2 19,6 12,7 12,2 12,9 9,9 1, 1,4 8,6 9, 9,4 7,3 7,5 8,7 6,8 7,1 9,2 9,5 9, 12,6 9,7 9,3 12,2 8,5 8,3 11,2 8,2 8,3 11,1 KANTA-HÄME 18,9 12,6 1, 8,9 7,7 7,4 1, 1,1 9, 8,8 Koko maa 18,8 12,6 1,6 9,5 8,2 7,6 9,8 1, 9,1 9,4 Lähde Työministeriö 7

16 Olennaiset muutokset Hämeen liiton toiminnassa ja taloudessa Muutokset jopa kuntakentässä voivat olla nopeita ja osin ennalta arvaamattomia. Niihin on varauduttava, mutta myös pyrittävä vaikuttamaan. Vuoden 212 aikana muutosvalmiutta ja toiminnan kehittämistä ovat vaatineet mm. seuraavat asiat: - kuntarakenneuudistuksen valmistelut ja siihen valmistautuminen - maakuntareformikeskustelu - tiukka taloustilanne - EU-rahoituksen ja maakunnan kehittämisrahan väheneminen - maakunnan liittojen roolin ja profiilin muuttuminen ja vahvistuminen - maakunnan palvelurakenteen yhteinen käsittely. Maakuntavaltuuston tulevaisuuslinjaus Maakuntavaltuusto linjasi työseminaarissaan jo syyskuussa 211 Kanta-Hämeen ja Hämeen liiton tulevaisuutta seuraavasti: 1. Maakunta säilytetään itsenäisenä niin pitkään kuin se on tarkoituksenmukaista. 2. Maakuntien lakisääteisen yhteistoiminta-alueen Hämeet & Uusimaa tarjoamat synergiaedut ja hyödyt maksimoidaan. 3. Hämeen liitto kiirehtii ns. Metropoliratkaisua osana kuntarakenneuudistusta. 4. Hämeen liitto ylläpitää keskustelua aiemmin tekemästään Aluekehitysliitto aloitteesta 5. Hämeen liitto sitoutuu mahdollisessa maakuntareformissa kasvun strategiaan että pilkkomisen strategiaan. Linjaukset olivat edelleen voimassa ja ajankohtaisia. Parempaa palvelua pienemmillä resursseilla Hämeen liiton tavoitteena on tuottaa entistä hyvää palvelua niukoillakin resursseilla. Toimintoja ja tehtävien organisointia on tarkasteltu liiton strategian mukaisesti. Vuoden 212 tilinpäätös toteutui hieman budjetoitua parempana. Tilikauden tulos päätyi euroon ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Rooli maakunnan kehittäjänä vahvistuu Hämeen liitto on kirkastanut ja linjannut rooliaan maakunnan kehittäjänä myös vuonna 212. Liitto on hämäläisen kehittäjäverkoston avaintoimija ja solmukohta, jonka tehtävänä on osoittaa Hämeen hyvän tulevaisuuden suunta ja koota kaikki voimavarat sen toteuttamiseksi. Työssä ovat mukana maakunnan kaupungit ja kunnat, kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, oppilaitokset, tutkimusyksiköt, valtion aluehallinto sekä järjestö-, yhdistys- ja yrityskenttä. Yhteistyö maakuntarajojen yli lisääntyy kaiken aikaa. Tavoitteena on toimia siten, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä ja asua Hämeessä. Panoksia suunnataan erityisesti sinne, missä maakunnan yhteinen tekeminen on välttämätöntä, jotta voisimme onnistua. Tällaisiksi painopisteiksi ovat valikoituneet uusiutumiskyky, työelämä ja 8

17 osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä asuminen. Heikkouksia käännetään mahdollisuuksiksi ja vahvuuksista hiotaan entistä terävämpiä kärkiä. Hämeen liitto on aktiivinen uusien kehittämishankkeiden ideoijia, käynnistäjä ja toteuttaja. Tällä hetkellä näitä hankkeita ovat mm. Häme Open Campus, Vanajavesi-keskus, Creator ja maakunnan metsästrategia ja lähiruokamaakuntahanke Henkilöstö Hämeen liitto on organisoitunut neljään vastuualueeseen ja Kesäyliopiston toimistoon. Henkilöstön määrä oli 33, joista projekteissa työskenteli kahdeksan henkilöä ja Kesäyliopiston toimistossa seitsemän ja lisäksi liiton toimistossa yhden toimen täyttämisprosessi oli kesken. Kokonaismäärä oli siten 34, josta määrästä oli osa-aikaisia kolme. Kokonaismäärä on sama kuin vuotta aiemmin. Liitossa toimii kahdeksanjäseninen yhteistyötoimikunta, jonka tehtäviin on yhdistetty työsuojeluyhteistoiminta. Puheenjohtajana on toiminut maakuntahallituksen varapuheenjohtaja. Henkilökunnan työpaikkakokouksia pidettiin kuukausittain poisluettuna kesäloma-aika. Pääsääntöisesti kokoukset pidettiin maakuntahallituksen kokouksia seuraavina keskiviikkoina. Johtoryhmä kokoontui viikoittain, pääsääntöisesti maanantaiaamuisin. Henkilökunnan nimeämä henkilöstön edustaja on jäsenenä johtoryhmässä ja osallistui johtoryhmän kokouksiin. Tiiviit muistiot kokouksista toimitettiin sähköisenä henkilökunnalle sekä maakuntahallituksen ja valtuuston puheenjohtajistolle. Vastuualueet pitivät työkokouksia säännöllisesti omien tarpeidensa mukaan. Maakuntajohtaja kävi tulos-/kehityskeskustelut vastuualueiden vetäjien kanssa ja he puolestaan oman vastuualueensa henkilöstön kanssa. Työterveyspalvelut liitto osti Mehiläisen työterveydeltä Hämeenlinnasta Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liiton henkilöstömäärä on tehtävien moninaisuuteen nähden suhteellisen pieni ja eri tehtäville on tyypillistä oma erityisasiantuntijuus. Asiantuntijatehtävien sijaistaminen on ongelmallista ja etenkin äkilliset ja vähänkään pitemmät vajeet ovat riski toiminnalle. Etenkin avaintoimintojen osalta on edelleen tarve pyrkiä aiempaa parempaan toimintojen toimivuuden varmistamiseen myös mahdollisesti eteen tulevissa ei-toivottavissa äkillisissä vajeissa. Epävarmuutta lisäävänä tekijänä mainitaan usein myös meneillään oleva kuntarakenneuudistuskeskustelu ja siihen liittyvä maakuntareformispekulointi. Hämeen liitto on osallistunut aktiivisena toimijana tähän keskusteluun ja pyrkii pitämään tulevaisuutensa omissa käsissään. Epätietoisuutta liiton sisällä on pyritty torjumaan tiedottamisella ja asioiden yhteisellä käsittelyllä. Yhdeksi toiminnan riskitekijäksi tulevina vuosina on nousemassa EU-rakennerahastojen rahoituksen merkittävä väheneminen ja hallinnoinnista käytävä keskustelu sekä maakunnan kehittämisrahan dramaattinen putoaminen. 9

18 1.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminnan luonne huomioon ottaen sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakunnan liitossa on järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on maakuntahallituksella. Toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntajohtajalla ja maakuntajohtajan osalta puolestaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla. Hämeen liitossa ei ole erityistä sisäistä tarkastajaa vaan tehtävä on hoidettu sisäisin järjestelyin. Maakuntaliiton säännöt ja ohjeet ovat pääosin ajan tasalla ja niitä uudistetaan tarvittaessa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisista raportoidaan maakuntahallitukselle kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumavertailussa. Vastuualueiden johtajat ja Kesäyliopiston rehtori vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta maakuntajohtajalle raportoiden. Tavoitteiden toteutumista seurataan mm. vastuualueiden kokouksissa ja johtoryhmän kokouksissa, joista laaditaan muistiot. Talouden toteutumisista raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle kirjallisesti ja suullisesti. Henkilöriskien osalta Hämeen liitossa on olemassa varahenkilöjärjestelmä vain akuutteihin tilanteisiin. Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa täydellisen sijaisjärjestelmän luominen ei ole realistinen tavoite, koska kullakin erityisosaamisalueella on yleensä vain yksi henkilö. Tapauskohtaisesti harkitaan palkataanko sijainen pitkäaikaisessa työstä poissaolossa. Tietoturvaa on vahvistettu liiton palvelimen ulkoistamisella vuonna 21. Hämeen liiton ATK-laitteiden sekä -aineistojen riskienhallinta selvitys on päivitetty. Liiton sopimukset allekirjoittavat maakuntajohtaja ja asianomaisen vastuualueen johtaja. Jokainen vastuualueen johtaja seuraa oman vastuualueensa osalta sopimusehtojen noudattamista ja voimassaoloaikaa. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Hämeen liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Vakuutustarkastelu tehtiin vuonna 211. Ulkopuolisille ei ole aiheutettu vahinkotapahtumia. Rakennerahastoista myönnettävissä tuissa, maksatuksissa ja muussa hankehallinnoinnissa noudatetaan EU:n edellyttämää hankehallinnoinnin menettelyä, joka on kuvattu ohjelmakaudelle laaditussa Hämeen liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa, Kyseisen kuvauksen ajantasaisuudesta huolehditaan ja se on työ- ja elinkeinoministeriön vahvistama. Ylitarkastaja Erkki Mäntyharju valtiovarainministeriön valtiovarain controller toiminnosta tarkasti Hämeen liiton rakennerahastovarojen hallinto- ja valvontajärjestelmän Kyseisen tarkastuksen lopullinen raportti ei ole vielä valmistunut, mutta tarkastustilaisuuden lopussa järjestetyssä loppupalaverissa tarkastajalla ei ollut huomautettavaa Hämeen liiton rakennerahastovarojen hallinnoinnissa. EU-projektien varainkäyttöön kohdistuvia artikla 13 mukaisia tarkastuksia ei tehty yhtään. Valtionvarainministeriön tarkastusyksikkö tarkasti yhden Hämeen liiton rahoittaman EU-projektin vuonna

19 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Muutos % 3 76, ,8 5, , ,9 9,4,6 % 3, % -94,1 % 9, 4,2,2 18,3-6,4 17,2 3,6,1 111,1-1,4-47,7 % 16,7 % 1, % -83,5 % -38,5 % 11,9 6,3, 68,5 86,7 1,7-18,7 25, -6,4 1,6-88,2 % -133,7 % -1, % -117,3 % -13,8 % Toimintatuotot / Toimintakulut, % 1,1 % 12,5 % Vuosikate / Poistot, % 286.% 169,1 % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 11

20 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ,3 111,1, 18,3-25,4 85,7 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta 18,5 18,5-32,2-32,2 Rahavarojen muutos 126,8 53, , 1 244, ,2 1 19,7 126,8 53,5 Investointien tulorahoitus, %, %, % Pääomamenojen tulorahoitus, %, %, % 133,3 123, Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahavarat Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Lainanhoitokate Kassan riittävyys pv Asukasmäärä 12

21 1.4. Tasetarkastelu Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Vastattavaa ,5 24,6 24,6 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot 1 774,8 731,9 283, ,6 731,9 352,1 21,1 21,1 25, 25, Ed.tilikausien ylijäämä Tilikauden yli/alijäämä 672,6 86,7 572, 1,6 689,9 689,9 689,9 689,9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 2 74,8 2 74, , ,3 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 42,8 42,8, 49,2 49,2, VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 1 845, ,3 TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 2 74,8 2 74, , ,3 761,1 761,1 117,1 61,8 582,2 676, 676, 133,8 55,4 486, , , PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaik. menot 733,1 22,1 22,1 Aineelliset hyödykkeet Muut kiint. koneet, rakent. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 474,6 32, 51,6 391, 498, 16,3 47,5 434,2 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 8,4 8,4 8,4 8,4 Rahat ja pankkisaamiset 1 362, ,9 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastaavaa yhteensä 4 653, ,1 Vastattavaa yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 39,6 % 34,9 % Omavaraisuusaste, % (pl. toimeksiant. pääomat) 7,5 % 74,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 2,24 % 18,9 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1 759,3 672,6 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 4,33 3,84 Lainakanta , milj. Lainasaamiset, milj Asukasmäärä 13

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot