Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla"

Transkriptio

1 Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla Tiia Luomanen Pirkanmaan liitto

2 Sisällys: Johdanto Kalastusmatkailukohteet Toisvesi Tarjannevesi - Vaskivesi Ruovesi - Keuruselkä Näsijärvi Längelmävesi - Vesijärvi Roine - Mallasvesi Pyhäjärvi Kyrösjärvi Mahnalanselkä - Kirkkojärvi Kulovesi - Rautavesi Muita kalastuskohteita kunnittain Kanavat Pääkanavat: Herraskosken kanava Lempäälän kanava Muroleen kanava Valkeakosken kanava Muut kanavat: Apian kanava Kaivannon kanava Kaivannonsalmen kanava Kaivoskannan kanava (Visuveden kääntösilta) Kautun kanava Kirkot ja kylät vesien varrella Kirkot Kylät Laivareitit Reittiliikenteen alukset ja reittien kulku Tilausristeilyjen alukset ja palveluntarjoajat: Melontareitit Karttaan merkityt joki-, järvi- ja koskimelontakohteet...38

3 5.2. Karttaan merkitsemättömiä järvimelontakohteita Palveluntarjoajat Pirkanmaalla Rantayleiskaavojen kartoitus Kaavoituskatsaus kunnittain Satamat Vaellus- ja pyöräilyreitit Vaellusreitit Euroopan kaukovaellusreitti (E6) Pirkan taival Kaarinanpolku Birgitan polku Kansallispuistot Helvetinjärven kansallispuisto Seitsemisen kansallispuisto Pyöräilyreitit Vesi- ja ranta-tapahtumat Pirkanmaalla Kiertäviä kansallisia tai kansainvälisiä tapahtumia: Vesi- ja rantatapahtumia kunnittain...96 Päätelmät: Lähteet:...103

4 Johdanto Luontomatkailu on viime vuosina kasvattanut suosiotaan ympäri maailmaa. Suomella - tuhansien järvien maalla - on oiva mahdollisuus olla mukana tässä kasvavassa elämystalouden kilpailussa metsineen ja järvineen. Ihmiset kaipaavat yhä enemmän elämyksiä niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin, jolloin Suomen on osattava hyödyntää omat mahdollisuutensa ja luotava oma markkinatilansa maailman kartalla. Näiden matkailumahdollisuuksien luomisessa ja luontomatkailun kehittämisessä maakunnilla on merkittävä rooli. Pirkanmaalla tähän kysyntään on tartuttu mm. Pirkanmaan liiton toimeksiannosta käynnistetyllä Pirkanmaan elämystalous hankkeella ja vesistömatkailun edellytyksiä koskevan esiselvityksen teettämisellä. Pirkanmaan liitto pyrkii näin omalta osaltaan vastaamaan tähän kasvavaan elämysmatkailuun kohdistuvaan kysyntään erityisesti vesistömatkailun osalta. Luontomatkailu ja siihen osana kuuluva vesistömatkailu on ollut paljon esillä viimeisten vuosien aikana keskustelussa kuntien ja maakuntien vetovoimaisuuden lisäämisestä. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu olennaisena osana kesämökit, kalastusmatkat ja omatoimiveneily. Pirkanmaalla on keskeisen sijaintinsa vuoksi erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää alueen vesistöjä matkailumahdollisuuksia kehittämällä ja luoda vesistömatkailusta uutta vetonaulaa maakuntamatkailulle. Pirkanmaa on lähes kauttaaltaan vesistöjen äärellä, ja maisemaa halkovat monet järvet, joet ja kosket. Vesistöjen hyödyntäminen käytännössä ja siihen panostaminen matkailullisesti on kuitenkin tähän saakka jäänyt kunnissa muiden matkailumuotojen jalkoihin. Tähän on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut myös se, että yhtenäiset suuret vesistöt kattavat usein suuriakin alueita, jotka eivät noudata kuntien rajoja, jolloin niiden luomiin mahdollisuuksiin panostaminen on kunnissa jäänyt vähemmälle. Kotimaan matkailun lisääntyessä Pirkanmaan on kuitenkin vastattava kasvavaan kysyntään ja tartuttava sen luomiin mahdollisuuksiin mahdollisimman ripeästi. Pirkanmaalla on siten tarjota monipuolisia vesistömatkailumahdollisuuksia, jotka sen on löydettävä ja, jotka toisaalta myös potentiaalisten matkailijoiden tulisi löytää. Alueelta löytyy runsaasti järviä ja pitkiä vesistöreittejä, mutta samalla Tampereen ja muiden kaupunkien tarjoamat palvelut ovat lähellä, mikä antaa Pirkanmaalle merkittävän etulyöntiaseman esimerkiksi Lappiin nähden. Palveluiden ja luonnon yhdistelmä luo Pirkanmaalle oman markkinatilansa esimerkiksi kiireisille matkailijoille tai perheille. Vesistömatkailun luomia mahdollisuuksia on tuotu esiin myös virallisissa asiakirjoissa. Esimerkiksi Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa , joka syntyi Pirkanmaan elämystalous hankkeen tuloksena sekä Esityksessä Pirkanmaan maakuntaohjelmaksi on huomioitu vesistö- ja luontomatkailun tarjoamat mahdollisuudet. Elämystalouden strategiaasiakirjassa mainitaan vesistöjen paljous Pirkanmaan yhtenä mahdollisuutena nostaa profiiliaan sekä kotimaisten että ulkomailta tulevien matkailijoiden keskuudessa Tampereen ollessa koko Suomen vilkkain sisävesisatamakaupunki. Jo Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa (2009, 4-6) hahmotellaan satama-, ravintola- ja tapahtumakulttuurin monipuolistaminen ja kokonaisvaltainen vesiliikenteen kehittäminen potentiaalisena Pirkanmaan tulevaisuuden vetonaulana. Myös Pirkanmaan Esityksessä maakuntaohjelmaksi (2009, 22) korostetaan luonnonympäristön roolia sekä matkailun että asumisen näkökulmasta. Ohjelmassa tuodaan esiin vesistöreittien ja luonto- ja hyvinvointimatkailukohteiden kehittämisen merkitys sekä vetovoimatekijöinä että viihtyvyyden perustekijöinä. Pirkanmaan Liitossa käynnistettiin toukokuussa 2010 selvitystyö, jossa tähdättiin vesistömatkailun nykytilanteen kartoittamiseen alueiden käytön näkökulmasta. Pirkanmaan liitto palkkasi ajalle 1

5 harjoittelija Tiia Luomasen Tampereen Yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitokselta tekemään esiselvitystyötä, jonka tuloksena syntyi loppuraportti Pirkanmaan vesistömatkailun lähtökohdista. Loppuraporttiin oli tarkoitus sisällyttää seuraavat asiakokonaisuudet: kalastusmatkailukohteet kanavat kirkot ja kylät vesien varrella laiva- ja veneilyreitit sekä melonta- ja soutureitit palveluntarjoajat rantayleiskaavojen kartoitus satamat ja vanhat laiturit vaellus- ja pyöräreitit (mukaan lukien E6 kaukovaellusreitti) vesi- ja rantatapahtumat Pirkanmaalla Varsinaisten vesistömatkailukohteiden lisäksi tavoitteena oli saada loppuraporttiin myös kokonaiskuva vesistömatkailuun liittyvien palveluiden tarjonnasta. Tästä syystä lopulliseen raporttiin sisällytettiin myös Pirkanmaalla sijaitsevat erilaiset yritykset, jotka tarjosivat, majoituspalveluita, ohjelmapalveluita tai välinevuokrausta. Alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna loppuraportissa on muutamia poikkeuksia. Kaavoituksen osalta raporttiin sisällytettiin myös ne osayleiskaavat, jotka eivät ole rantayleis- tai rantaosayleiskaavoja, mutta jotka leikkaavat vesistötai ranta-alueita. Lisäksi veneilyreittien kuvaaminen kartalla päätettiin jättää loppuraportista pois. Valmistuneen raportin pohjalta tavoitteena on pohtia mahdollisia jatkotoimenpiteitä Pirkanmaan vesistömatkailun kehittämiseksi. 2

6 1. Kalastusmatkailukohteet Pirkanmaan virtavedet kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön ja ovat pääosin reittivesiä. Lukuisten vesistöjen vuoksi maakunta tarjoaa erinomaiset puitteet järvikalastukseen, veneilyyn, melontaan ja muuhun matkailuun. Alueen pinta-alasta jopa 15 % on vettä, mikä tarkoittaa yhteensä hehtaaria vesistömatkailumahdollisuuksia. Suuria, yli 2000 hehtaarin, vesistöjä Pirkanmaalla on noin 20 ja pienempiä, yli hehtaarin suuruisia altaita, yli Suurimmat järvet ovat Längelmävesi ( ha) ja Näsijärvi ( ha). Suurin osa isoista järvistä on niin sanottuja reittivesiä, eli ne ovat yhteydessä toisiinsa salmien, koskien ja virtaavien vuolteiden kautta. Kokemäenjoki muodostuu kahdesta pääreitistä: Näsijärven reitistä sekä Pyhäjärven-Vanajan reitistä, johon lasketaan mukaan myös Längelmäveden ja Hauhon reitit. Lisäksi kolmantena reittinä on muun muassa Kyrösjärven poikki virtaava Ikaalisten reitti. (Hurskainen, 2005.) Tällä hetkellä Näsijärven ja Pyhäjärven välillä ei ole vesitieyhteyttä, mutta asiaan tulee todennäköisesti muutos parin vuoden sisällä, mikäli suunniteltu veneuittotunneli toteutuu. Reitti Näsijärven vesistössä Tampereelta Liedenpohjaan pohjoisessa on noin 150 km pitkä. Ruovedeltä itään johtava Vilppulan reitti on noin 20 km pitkä. Pirkanmaa on läntisen Järvi-Suomen keskeisintä kuha-aluetta. Kuha onkin hauen ja ahvene ohella Pirkanmaalla kalastavien pääsaalislaji, ja alueelta pyydetään jopa kuudennes koko maan kuhasaaliista. Pyhäjärvi, Ruovesi, Kyrösjärvi, Kulovesi ja Rautavesi ovat esimerkkejä parhaista kuhavesistä. Myös Längelmävesi, ja pohjoishämäläisistä kohteistä Kangasalan Vesijärvi ja Aurejärvi, on perinteisesti tunnettu hyvinä kuhajärvinä. Erilaisissa suurkuhakilpailuissa ovat viime vuosina juhlineet juuri samaiset järvet, mukaanlukien Vanajavesi. Haukijärvistä parhaimpina voi mainita Ruoveden, Längelmäveden, Keurusselän ja Kyrösjärven, jotka ovat Pirkanmaan varmoja haukijärviä. Suuret järvialueet ovat yhteydessä toisiinsa lukemattomien jokien ja koskien kautta. Niinpä Pirkanmaalta on löydettävissä myös useita koskikalastuskohteita. Niistä kolme on saanut myös valtakunnallisen Laatu-Apajat statuksen. Esimerkkeinä hyvistä koskikalastusalueista mainittakoon Kairokoski, Vilppulankosket, Siuronkoski ja Tammerkoski. Raportin kalastusmatkailukohteita koskevat tiedot on koottu pääosin Pirkanmaan kattavalta Kuhamaa-Pirkanmaan kalastuskohteet ja palvelut sivustolta, sekä kuntien internet-sivuilta. Kohteet on sijoitettu paikkatietojärjestelmän avulla kartalle (Kuva 1). Tekstissä kalastusmatkailukohteet on jaoteltu vesistöittäin ja kohteen jälkeen sulkuihin on lisätty kohteen palvelut. Lisäksi lopussa on mainittu kunnittain suurten vesistöjen ulkopuolelle jääviä kohteita, kuten pikkujärviä. 3

7 Kuva 1. Merkittävimmät kalastusmatkailukohteet Pirkanmaalla. 4

8 1.1. Toisvesi Tarjannevesi - Vaskivesi Herraskosken kanava (wc, ruokailu, puhelin, vesipiste, polttoaine, laskuluiska) Virrat laivaranta (wc, ruokailu, laskuluiska, puhelin, vesipiste, kioski, polttoaine, septi) Kotalan kylä (kotalan kosket villi pohjola, tarkemmat tiedot jäljempänä: laskuluiska, polttoaine, vesipiste, talousjäte) Visuveden kylä (wc, ruokailu, kioski, septi, laskuluiska) Vaskisalo (tulentekopaikka), Rasvasaari (tulentekopaikka), Syvinginsalmi (laskuluiska), Pohjaslahti (laskuluiska, polttoaine, kioski) 1.2. Ruovesi - Keuruselkä Vilppulan venesatama (laskuluiska, wc, ravintola, puhelin, kioski, vesipiste, tulentekopaikka, talousjäte) Kaisansaari (tulentekopaikka), Kasilan saari (tulentekopaikka) Ruoveden laivaranta (tulentekopaikka, wc, laskuluiska, ravintola, septi, vesipiste, ravintola, talousjäte) Kauttu (tulentekopaikka, talousjäte), Jäminkipohja (laskuluiska, kioski, talousjäte) Muroleen kanava (ravintola, wc, laskuluiska, polttoaine, kioski, vesipiste, puhelin) 1.3. Näsijärvi Muroleen kanava (em.) Kuru laivaranta (laskuluiska, wc, vesipiste) Maisansalo (laskuluiska, puhelin, ravintola) Pimeesalmi (polttoaine, wc, vesipiste, kioski, talousjäte) Kuusela (talousjäte, wc, laskuluiska) Kesoilin ranta (laskuluiska, vesipiste, ravintola, septi) Jänissaari (laskuluiska, wc, vesipiste, talousjäte) Rauhanniemi (laskuluiska) 5

9 Naistenlahti (lämmitettävä laskuluiska, wc, vesipiste, septi, talousjäte) Mustalahti (polttoaine, wc, vesipiste, puhelin, ravintola, talousjäte) 1.4. Längelmävesi - Vesijärvi Rönni (laskuluiska, polttoaine, wc, ravintola, talousjäte) Eräpyhä (tulentekopaikka, telttailualue) Orivesi Hieta (laskuluiska) Mobilian venelaituri (Huutijärvi) Kisarannan leirintäalue (laskuluiska, wc, vesipiste, puhelin, ravintola) 1.5. Roine - Mallasvesi Mobilia (em.) Reväslahdenkärki (tulentekopaikka) Liuksialan ranta-valkeakoskenkanava (Vanajan puoli, laskuluiska) Pakan ranta Sointulan ranta (laskuluiska) Apianlahti Huhtasaari (wc, tulentekopaikka, leirintäalue)-päärhominsaari-viitasaari-riutta Hotelli Wallikka (laskuluiska, polttoaine, wc, ravintola, vesipiste, talousjäte) Valkeakosken kanava (Moottoriuistelu on kielletty, wc, ravintola) 1.6. Pyhäjärvi Vihola (laskuluiska, vesipiste, puhelin talousjäte) Ratina (laskuluiska, polttoaine, wc, vesipiste, talousjäte) Loukonlahti (laskuluiska, wc, talousjäte) Turri (laskuluiska, talousjäte) Lempäälän kanava (wc, ravintola) Myllyranta (laskuluiska, wc, ravintola, talousjäte) 6

10 Hääkivi (wc, puhelin, ravintola) 1.7. Kyrösjärvi Mahnalanselkä - Kirkkojärvi Toivolan saari (laskuluiska) Kalmaanranta (laskulusika) Sammi (laskuluiska, ravintola) Haveri (laskuluiska, wc, tulentekopaikka, majoitus, puhelin, kioski, ravintola) Kurjenranta (laskuluiska) Hämeenkyrö, Mihari, Linnavuori (kaikissa laskuluiska) Pappilanjoki yleisesti koskineen (Kalastuspuiston palvelut) 1.8. Kulovesi - Rautavesi Ellivuori, (laskuluiska, wc, majoitus, ravintola, vesipiste) Vammalan veneranta (laskuluiska, wc, vesipiste, ravintola) 1.9. Muita kalastuskohteita kunnittain Akaa: Haihunkoski (suosittu erityisesti perhokalastajien keskuudessa) Ikaalinen: Petokoski, Taipaleenkoski ja Haukilampi (Seitsemisen kylien virkistyskalastusalueita) Kihniö: Koskelankoski (laavu ja wc) Kuorekoski (Koski on hyvässä maineessa huolimatta siitä, että se on vain noin 60 metriä pitkä, haukiennätys on12 kg.) Ylinenkoski (Koskella on pituutta noin 80 metriä ja pudotuskorkeutta vajaa 2 metriä.) Myllykoski (laavu, wc) Lempäälä: Kuokkalankoski (suosittu koskikalastuspaikka) 7

11 Herralankoski (suosittu koskikalastuspaikka) Tuulialan kalastuslaituri Koivukärjen kalastuslaituri Iso-Kyynärö Mänttä-Vilppula: Vilppulankoski (kesän läpi kalaistutuksia, Vilppulankoskella valtakunnallinen Laatu-Apajat status, koskella suositellaan perhokalastusta, sinilippusataman palvelut lähellä) Paloselän uistelualue (ei kartassa) Nokia: Siuronkoski: suosittu koskikalastuspaikka (Sijainti kahden vesistön yhtymäkohdassa takaa erityisesti suurikokoisia kalasaaliita) Parkano: Viinikanjoen kosket (myönnetty valtakunnallinen "Laatu-Apajat" status, on merkittävä koskikalastuskohde) Aurejoen kosket Sastamala: Kiikoiskoski (tulentekopaikka, laavu, wc, paikoitusalue, vuokrattavana kunnan rantasauna) Putajakoski (suosittu perhokalastusalue) Suomun pienet metsäjärvet Suodenniemellä, Kaituri-, Huuti- ja Onkijärvi (tulentekopaikka kodassa, wc, paikoitusalue lähellä Kaiturijärveä, luontopolku) Mouhijärvi (suotittu uistelukalastajien keskuudessa) Tampere: Tammerkoski (suositellaan perhokalastusta, Tammerkoskelle on myönnetty valtakunnallinen "Laatu-Apajat" status) Virrat: Kotalan Kosket (suosittuja koskikalastuskohteita) Kituskoski (vaikein ja haastellisinkoskista, vesi putoaa lähes 20 metriä reilun kilometrin matkalla) Koskelankoski (koskista helpoin kalastaa, kalastettavissa myös tulvahuippuina) 8

12 Vehmaskoski (0,5 kilometrin mittainen koski putoaa noin 7 metriä, sallittuja välineitä virveli ja perho) Herraskoski (suosittu koskikalastusalue, suositellaan perhokalastusta) Yläinen-Toriseva (hoidettu pikkujärvi) Ylöjärvi: Junkkarinjärvi (hoidettu pikkujärvi) 2. Kanavat Pirkanmaan Kokemäenjoen vesistön kanavat sijaitsevat 120 kilometriä pitkällä Näsijärven reitillä ja hieman lyhyemmällä Pyhäjärven-Vanajan reitillä. Pirkanmaalla on olemassa 4 varsinaista pääkanavaa: Herraskosken kanava, Lempäälän kanava, Muroleen kanava ja Valkeakosken kanava. Kanavat Muroleen kanavaa lukuun ottamatta ovat itsepalvelukanavia, joissa on käytössä käynnistysnaru. Näiden lisäksi on olemassa viisi muuta kanavaa: Apian kanava, Kaivannon kanava, Kaivannonsalmen kanava, Kautun kanava, Kaivoskannan kanava, joka tunnetaan myös Visuveden kanavana. Itsepalvelukanavien aukioloajat koskevat kaikkia Suomen kanavia. Kesällä 2010 (kesä-, heinä- ja elokuu) itsepalvelukanavat ovat auki kello Pirkanmaalla sijaitsevat kanavat on sijoitettu kartalle kuvassa 2. Kanavia koskevat tiedot ovat peräisin Merenkulkulaitoksen ja kuntien internet-sivuilta. 9

13 Kuva 2. Liikennöitävät pää- ja muut kanavat Pirkanmaalla. 10

14 2.1. Pääkanavat: Herraskosken kanava 825 metriä pitkä kanava yhdistää Virroilla Toisveden ja Vaskiveden, ja se on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kanavan ylittävän kääntösillan alikulkukorkeus on 5,1 m. Sillan alittamiseksi on tehty veneen kallistuslaite, joka mahdollistaa noin 9 m korkean purjeveneen alikulun. Sallitut mitat: pituus 35m., leveys 7,3m., syväys 1,8m., korkeus 7,0m. (kiinteä maantiesilta). Vedenpintojen korkeusero: 1,75-1,90 m. Palvelut:Herraskosken kanavamuseo, vierasvenelaiturin palvelut, Perinnekylä ja Nuorisokeskus Marttisen palvelut, Virtain keskustan palvelut Lempäälän kanava 1275 metriä pitkä kanava yhdistää Kortesselän ja Kirkkojärven Lempäälässä. Alhaalta tultaessa itsepalvelun käynnistysnaru (myös sulutuskutsu juoksutusten aikana) ja ohjeet ovat alakanavan päässä vasemmalla, ja ylhäältä tultaessa yläkanavan laiturissa vasemmalla heti ensimmäisen sillan jälkeen. Sallitut mitat: pituus 145m., syväys 1,8m, leveys 7,5m. korkeus 5,5m. Vedenpintojen korkeusero: 2,20-2,40 m. Palvelut: wc, ruokailu/kahvila, parkki, Lempäälän keskustan palvelut Muroleen kanava Ruovedellä, Tampere-Virrat reitillä, sijaitseva kanava on 315 metriä pitkä, ja se on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Murole on ainoa miehitetty kanava Pirkanmaalla. Siinä alhaalta tultaessa sulutuskutsupiste on alakanavan alkupäässä oikealla, ja ylhäältä tultaessa yläkanavan alkupään odotuslaiturissa. Sulun ylittävän kääntösillan alikulkukorkeus on 1,0 m (veden ollessa alatasossa noin 2,1 m). Sallitut mitat: pituus 35m., leveys 7,3m., syväys 2,4m., mastokorkeus 18m. Vedenpintojen korkeusero 0,90 1,50 m. Palvelut: polttoaine, wc, veneenlaskupaikka, vesipiste, puhelin, elintarvikkeita, vierasvenesataman palvelut kanavan yläpuolella Valkeakosken kanava 495 metriä pitkä kanava yhdistää Mallasveden ja Rautunselän Valkeakoskella. Alhaalta tultaessa itsepalvelun käynnistysnaru ja ohjeet ovat alakanavan päässä oikealla, ja ylhäältä tultaessa ennen siltaa olevassa laiturissa vasemmalla. Sallitut mitat: maksimipituus 145m., leveys 7,5m., syväys 1,8m., mastokorkeus 5m. Vedenpintojen korkeusero 4,50-4,70 m. 11

15 2.2. Muut kanavat: Apian kanava Apian kanava sijaitsee Valkeakoskella noin kilometrin ylävirtaan Valkeakosken sulkukanavasta. Sallitut mitat: pituus 145m., leveys 7,5m. (kokonaisleveys 22 m), syväys 1,8 m., mastonkorkeus 5,0m Kaivannon kanava Noin 120 metriä pitkä Kaivannon suluton kanava yhdistää Längelmäveden ja Roineen Kangasalla, Kokemäenjoen vesistössä. Sallitut mitat: syväys 1,8m ja mastokorkeus 5,0m Kaivannonsalmen kanava Kanava sijaitsee Pirkkalassa lähellä Tamperetta Lempäälän kanavan ja Tampereen välisellä reitillä. Kanavan pituus on 300 m. Sallitut mitat: leveys 7,5 m, syväys 1,8 m, mastonkorkeus 5,5 m Kaivoskannan kanava (Visuveden kääntösilta) Kaivoskannan kanava yhdistää Visuveden ja Tarjanneveden Ruovedellä. Kääntösilta on Pohjoismaiden suurin. Sallitut mitat: pituus 80m., syväys 2,4m., mastokorkeus 18,0m Kautun kanava Ruoveden ja Paloveden yhdistävä 160 metriä pitkä kanava sijaitsee Ruovedellä. Kanava on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Sallitut mitat: syväys 2,4m., mastokorkeus 11m. 3. Kirkot ja kylät vesien varrella 3.1. Kirkot Kirkkojen määrä kunnittain vaihtelee Pirkanmaalla merkittävästi. Tampereen alueella kirkkoja on reilusti yli toistakymmentä, kun taas esimerkiksi Kihniöstä kirkkoja on vain yksi. Yhteensä Pirkanmaalla vesistöjen äärellä, tai niiden lähellä, on 67 kirkkoa, jotka on sijoitettu karttaan kuvassa 3. Mukaan ei ole otettu kaikkia Pirkanmaalla sijaitsevia kirkkoja, vaan tarkoituksena on ollut poimia kirkot, jotka vesistömatkailun kohteina ja näkökulmasta ovat merkittävässä asemassa. Vain muutama kirkko jätettiin kartan ulkopuolelle, mikä kertoo siitä, että suuri osa Pirkanmaan kirkoista sijaitsee vesistöjen äärellä. Kirkkojen sijoittumisen taustalla on historia. Vesistöjen oltua aiemmin merkittäviä kulkureittejä, on kirkonkylä ja kirkko aikoinaan rakennettu monessa kunnassa tai pitäjässä vesistöjen varrelle. Kirkot ovat siten vielä 2010-luvulla oivallinen vesistömatkailun kohde. 12

16 Kuva 3. Vesistöjen äärellä sijaitsevat kirkot Pirkanmaalla. 13

17 Osa kirkoista sijaitsee lähellä suuria järviä. Raportissa on kuitenkin huomioitu myös esimerkiksi Sammaljoen kirkko Sastamalassa, joka Sammaljoen kirkonkylässä on rakennettu aivan melontakelpoisen Sammaljoen rantaan. Matkailun näkökulmasta kirkot ovat merkittäviä kulttuurihistoriallisen luonteensa takia. Monet kirkot ympäristöineen ovat saaneet tunnustusta valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Pirkanmaalla valtakunnallisen tunnustuksen saaneita rakennuksia on yhteensä seitsemän. Kirkot löytyvät Akaasta, Kangasalta, Mänttä-Vilppulasta, Orivedeltä, Sastamalasta, Tampereelta ja Ylöjärveltä. Seurakunnissa kirkkomatkailua on lisätty myös tiekirkko-toiminnalla. Tiekirkot ovat avoinna kesäkaudella, yleensä kesäkuun alusta elokuun loppuun, jolloin niissä on mahdollista vierailla joko omatoimisesti tai kirkkokierroksiin osallistumalla. Lisäksi kirkoissa järjestetään myös konsertteja ja muuta ohjelmaa, joten matkailijalle tiekirkot ovat erinomainen vierailukohde. Kesällä 2010 Pirkanmaalla tiekirkko löytyi Kangasalta, Lempäälästä, Nokialta, Parkanosta, Pälkäneeltä, Valkeakoskelta, Urjalasta, Virroilta ja Ylöjärveltä. Tiekirkkojen lisäksi myös muutama muu kirkko on avoinna matkailijoille. Tosin suureen osaan kirkoista pääsee tutustumaan vain etukäteen varaamalla. Loput kirkoista ovat suljettuja, mutta näyttävä ulkomuoto takaa matkailukokemuksen myös näissä kirkoissa. Vesistöjen äärellä sijaitsevat kirkot on jaoteltu raportissa kunnittain aakkosjärjestykseen. Akaa: Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoskentie 127, Kylmäkoski. Kirkko ei ole avoinna matkailulle. Akaan kirkko, Sontulantie 1, Toijala. Matka kirkolta Makkaranselän rantaan on noin 4 km. Lähistöllä Lontilanjoki, joka on yleinen melontakohde. Kirkko on avoinna muutamana päivänä viikossa matkailijoille kesän aikana, jolloin kirkossa on opastettuja kierroksia. Viialan kirkko, Nordintie, Viiala. Kirkko sijaitsee Tarpianjoen melontareitin varrella olevan Jumusjärven länsipuolella. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Se ei kuitenkaan ole kesällä 2010 ollut yleisölle avoin. Hämeenkyrö: Hämeenkyrön kirkko, Härkikuja 13. Kirkko Mahnalanselän pohjoisrannalla. Mahnalanselällä on muun muassa melontaa. Ikaalinen: Ikaalisten kirkko (Fredrika Sofian kirkko), Vanha Tampereentie 6. Kirkko sijaitsee Ikaalisten kaupungin keskustassa, Kyrösjärven rannan läheisyydessä. Kirkon lähellä on veneilylle sopivia laitureita. Luhalahden kirkko, Luhalahdentie Kirkko sijaitsee Kyrösjärven rannalla Sipsiöjoen varrella. vieressä Luhalahden rantautumispaikka. Juupajoki: Juupajoen kirkko, Kopsamontie 230, Juupajoki. Kirkko sijaitsee Kopsamo-Purnu melontareitin äärellä. Korkeakosken pikkukirkko, Kirkkotie

18 Kangasala: Kangasalan kirkko Vesijärven etelärannalla Kangasalan keskustassa, Myllystenpohjantie 2. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kirkko toimii kesällä tiekirkkona, joten esittelyjä ja opastettuja kierroksia. Sahalahden kirkko, Kurviksenkuja, 36420, Kangasala. Kirkko sijaitsee Kirkkojärven ja Keijonjärven äärellä. Kihniö: Kihniön kirkko Sulkuejärven itärannalla, Kuruntie 14. Sulkuejärveltä kirkon vierestä lähtee Parkanon melontareitti. Kuhmalahti: Vehkajärven puukirkko. Kirkko sijaitsee Vehkajärven rannalla. Kirkossa ei ole matkailutoimintaa. Kuhmalahden kirkko, Kirkkotie. Kirkonkylän kellotapuli Längelmäveden Enonselän rannalla. Noin 5km itään on venelaituri. Kylmäkoski: Kylmäkosken kirkko, Kirkkotie 1. Lempäälä: Pyhän Birgitan kirkko, Kirkkopolku 1, kirkko sijaitsee Lempäälän keskustassa Toutosen rannalla. Toimii kesäisin tiekirkkona, joten järjestetään opastettuja kierroksia. Mänttä-Vilppula: Mäntän kirkko, Länsitorinkatu 2. Kirkko sijaitsee Mäntän keskustassa Kuoreveden äärellä. Hannes Autereen puuveistokset ovat Mäntän kirkon niin sanottu vetonaula. Vilppulan kirkko, Riihikankaantie 14, Vilppula. Vilppulan keskustan ja Kirkonrannan palvelusataman lähistöllä sijaitseva kirkko. Kolhon ortodoksinen kirkko, Kappelitie 6, Kolho. Kaijanselällä. Kolhon kirkko Ukonselän rannalla. Pohjaslahden kirkko, Pohjaslahti. Kirkko sijaitsee Tarjanneveden äärellä, lähellä Pohjaslahden vieraslaituria. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Nokia: Suoniemen kirkko, Suoniementie 549, Sarkola. Kirkko sijaitsee Kuloveden rannalla. 15

19 Siuronkirkko, Siurontie 67, Siuro. Kirkko sijaitsee Pyhäjärven rannalla. Muun muassa yhteysalus m/s Purimo käy Siuron satamassa. Tottijärven kirkko, Karukantie 4. Kirkko sijaitsee Tottijärven rannalla. Rantautumispaikka noin 3 kilometrin päässä Pajulahdessa. Nokia kirkko, Pirkkalaistie 22, Vihnusjärven ja Pyhäjärven välissä Pappilassa. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kirkko toimii tiekirkkona kesällä, opastettuja kierroksia. Kirkossa voi ihailla lasimaalauksia. Viholan satamasta 3 km. Orivesi: Oriveden kirkko, Keskustie 17, Kirkkolahdesta ja Oriselältä pohjoiseen. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Toimii tiekirkkona, joten on opastettuja kierroksia. Eräjärven puukirkko, Eräjärventie. Kirkko sijaitsee Eräjärven ja Nikkilänjärven välissä ja lähellä on myös kirkkomuseo. Längelmäen barokkityylinen puukirkko Länkipohjasta etelään, Längelmäen kirkkotie 565, Längelmäki. Parkano: Parkanon kirkko Parkanon keskustassa on vesistöjen ympäröimä, Kirkkopolku 3. Kirkko on tiekirkko, mutta esittelyn saa vain tilaamalle sen etukäteen. Pirkkala: Pirkkalan kirkko, Perkiöntie 40. Toimii kesällä tiekirkkona. Pirkkalan vanha kirkko, Anian Rantatie 226, Mattila. Reipinniemen luonnonsuojelualue vieraslaitureineen sijaitsee noin 2km kirkosta etelään. Punkalaidun: Punkalaitumen puukirkko, Lautakyläntie 20. Kirkko sijaitsee Punkalaitumenjoen varrella. Kirkon vieressä on melontareitin rantautumispaikka ja laavu. Pälkäne: Pälkäneen kirkko, Onkkaalantie 81. Kirkko sijaitsee Mallasveden ja Pälkäneveden välisellä kannaksella keskustan tuntumassa. Kirkkorauniot ovat lähellä. Toimii tiekirkkona, joten kirkossa on opastettuja kierroksia. Luopioisten kirkko, 36370, Pälkäne. 16

20 Ruovesi: Ruoveden kirkko, Kirkkotie 1. Vieressä on Ruoveden laivaranta. Runoilijan tie kulkee Ruoveden ohi. Muroleen kirkko, Muroleentie 740. Ympärillä on Vankavesi (Näsijärvi) ja Rikalanjärvi. Lähellä Murolelahdella Muroleentien varrella vieraslaituri ja Muroleen kanava. Sastamala: Sastamalan seurakunta järjestää kirkkokävelyitä, niin sanottuja pyhiinvaellusretkiä Sastamalan kirkkoihin. Uutena kokemuksena ollaan kehittämässä Kokemäenjoen mittaista vaellusta Sastamalan sydänmailta Porin rantahietikoille. Sastamalan keskiaikainen kirkko, Sastamalan kirkon tie 119. Kirkko sijatisee Rautaveden äärellä. Tyrvään kirkko, Kirkkokatu. Kirkko sijaitsee Rautaveden äärellä. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Kallialan kirkkotie 50 (Vanhankirkontie) Rautaveden äärellä. Veneilylle sopiva laituri on lähellä. Seurakunta on palkannut neljä kesäopasta täyttämään valtavan kirkkokierrosten kysynnän juuri Pyhän Olavin kirkossa. Matka-Jokela Oy teettää kirkkokierroksia suurille ryhmille ja matkailijoita saapuu ympäri Pirkanmaata ja Satakunnasta. Lisäksi kirkon kierroksen lisäksi lisätään myös muuta, kuten ruokailuja, opastuksia, ostoksia ja muita kohteita. Keikyän kirkko Käsityöläistie 7, Sastamala. Kirkko on Kokemäenjoen varrella. Kiikan kirkko, Kiikanojantie. Kirkko siajtisee Kokemäenjoen varrella. Suodenniemen kirkko, Koippurintie 9. Kirkko sijaitsee Kourajärven lähellä. Mouhijärven kirkko, Kinkerikuja 3. Kirkko sijaitsee Saikkalanjoen ja Mätikkö-järven läheisyydessä. Sammaljoen kirkko, Sammaljoentie 606, Sammaljoen varrella. Karkun kirkko, Riippiläntie 366. Kirkko sijaitsee Rautaveden äärellä. Karkun sataman kautta on vesistöyhteydet. Salokunnan kirkko, Kärppäläntie 226 Pyhäjärvellä. Kirkon alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Tampere: Teiskon kirkko, Kirkkotie 144, Näsijärven rannalla. Kirkon vierestä kulkee Asuntilan melontareitti ja lähellä on myös Maisansalon vieraslaituri. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Aitolahden vanha kirkko, Aitoniementie 268, Niihamanselän rannalla. Olkahisenlahden vieraslaituri on lähellä. 17

21 Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4, Olkahinen. Näsijärven rannalla sijatsevan kirkon vieressä vieraslaituri. Aleksanterinkirkko, Pyynikin kirkkopuisto. Finlaysonin kirkko, Puuvillatehtaankatu 2, Tampere. Lähellä on Naistenlahden satama. Toimii tiekirkkona kesällä. Kirkossa voi ihailla muiden muassa lasimaalauksia. Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2. Vieressä on Halkoniemen satama osoitteessa Lielahdenkatu 32. Härmälän kirkko, Talvitie 26, Kirkko sijaitsee Pyhäjärven rannan lähettyvillä, Härmälän leirintäalue ja Härmälänsaaren ja Perkiönlahden satamat lähellä. Pispalan kirkko, Pispalanvaltatie 16, Pyhä- ja Näsijärven välissä Näsijärven rannalla. Vanha kirkko keskustorilla, Tammerkosken länsirannalla. Ortodoksinen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27. Urjala: Urjalan kirkko ja kivisakasti, Urjalantie 1. Kirkko toimii tiekirkkona kesällä. Urjalankylän tavoittaa meloen, josta noin 5km länteen sijaitsee Urjalan kirkko. Valkeakoski: Sääksmäen kirkko, Kirkkovainiontie 10. Kirkko on Vanjaveden rannalla, ja se toimii tiekirkkona, joten on opastettuja kierroksia kesällä. Keskiaikaisessa kivikirkossa on lasimaalauksia. Valkeakosken kirkko, Valkeakoskenkatu 31. Kirkko sijaitsee Mallasveden rannalla. Valkeakosken kappeli sijaitsee kanavan eteläpuolella. Metsäkansan kirkko, Aaltosentie, Metsäkansa. Alueen ympärillä on toimivia veneilyreittejä. Metsäkansan kirkon ympärille on muun muassa kyläyhdistyksen toimesta toivottu toimintaa. Vesilahti: Narvan kyläkirkko, ketolantie 4. Kostialan rannassa venelaiturin lähellä. Vesilahden kyläkirkko rautialantie 208, vesilahti. Toutosen äärellä kirkonkylässä. Kirkonkylässä venelaituri.. Virrat: Killinkosken kirkko, Inkantie 11. Kirkko on kävelymatkan päässä Metterinjärveltä. Killinkoskelle pääsee myös meloen ja aina Ähtäriin saakka. Kirkko ei ole avoinna matkailijoille, mutta on avattavissa tilauksesta ryhmille. Liedenpohjan kirkko, Hollitie 992. Rantaan on suunnitteilla lähelle vieraslaituri. Kirkossa ei ole varsinaisia esittelykierroksia, mutta se on avattavissa tilauksesta ryhmille. 18

Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla. Pirkanmaan liitto 1.9.2010.

Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla. Pirkanmaan liitto 1.9.2010. Melontakirjallisuutta: Suomen melontaopas (2004) Erkki Rundgrén Retkimelontaa (2008) Alla oleva reittitieto on peräisin otettu Tiia Luomasen kokoamasta loppuraportista Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä

Lisätiedot

35.222.1.004_a01 Iso Savijärvi Lempäälä, Valkeakoski Hyvä Asiantuntija-arvio Uusi arvio 35.231.1.001_001 Vanajavesi (N60 79.

35.222.1.004_a01 Iso Savijärvi Lempäälä, Valkeakoski Hyvä Asiantuntija-arvio Uusi arvio 35.231.1.001_001 Vanajavesi (N60 79. Tunnus Nimi Kunta 2. kausi - Ekologinen tila 2. kausi - Luokituksen taso Ekologisen tilan muutos 35.125.1.001_001 Kiimajärvi Sastamala Hyvä Vedenlaatuluokitus Tilaluokka ei ole muuttunut 35.131.1.001_001

Lisätiedot

ESIPUHE 8 Aulikki Laine JOKAMIEHENOIKEUDET 10. LINTUJEN MATKAAN: Tietoa uudelle lintuharrastajalle 12 Jouni Riihimäki & Anni Kytömäki

ESIPUHE 8 Aulikki Laine JOKAMIEHENOIKEUDET 10. LINTUJEN MATKAAN: Tietoa uudelle lintuharrastajalle 12 Jouni Riihimäki & Anni Kytömäki SISÄLLYS ESIPUHE 8 Aulikki Laine JOKAMIEHENOIKEUDET 10 LINTUJEN MATKAAN: Tietoa uudelle lintuharrastajalle 12 Jouni Riihimäki & Anni Kytömäki LINTUVESIEN SUOJELU 17 Pekka Ruokonen & Tuire Laurinolli LINTUVESIEN

Lisätiedot

MAANANTAI REITTI 1 / Parilliset viikot

MAANANTAI REITTI 1 / Parilliset viikot MAANANTAI REITTI 1 / Parilliset viikot 1. Kämmenniemi, Kessan Baari, Tampere 10.00 2. Terälahti, Terälahdentie 1096, pankin piha 10.30 3. Kapeen ja Kokkovuoren tienhaara 11.00 4. Kapeen- ja Kapeenniementien

Lisätiedot

1. Kämmenniemi, Kessan Baari, Tampere 10.00. 2. Terälahti, Terälahdentie 1096, pankin piha 10.30. 3. Kapeen ja Kokkovuoren tienhaara 11.

1. Kämmenniemi, Kessan Baari, Tampere 10.00. 2. Terälahti, Terälahdentie 1096, pankin piha 10.30. 3. Kapeen ja Kokkovuoren tienhaara 11. MAANANTAI REITTI 1 / Parilliset viikot 1. Kämmenniemi, Kessan Baari, Tampere 10.00 2. Terälahti, Terälahdentie 1096, pankin piha 10.30 3. Kapeen ja Kokkovuoren tienhaara 11.00 4. Kapeen- ja Kapeenniementien

Lisätiedot

Historialliset perusteet Maisemalliset perusteet Rak.historialliset perusteet

Historialliset perusteet Maisemalliset perusteet Rak.historialliset perusteet 33 Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet v. 2014 Historialliset perusteet Maisemalliset perusteet Rak.historialliset perusteet Peruste Kunta Nimi (km = kulttuurimaisema)

Lisätiedot

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät Tampere Yhteystiedot: Pirkanmaan Yrittäjät puh (03) 251 6500 Bussikuljetukset Linja-autoaseman edestä: klo 18.10-18.30 Nonstoppina, Tokeen Liikenne Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

Seutusatamat-hanke Arto Lammintaus

Seutusatamat-hanke Arto Lammintaus Seutusatamat-hanke 08.09.2017 Arto Lammintaus Mustalahti, Tampere, I lk 83 aisapaikkaa 28 kylkipaikkaa 16 laivapaikkaa ravintola, kahvila, sauna, suihku, wc polttoaineen tankkaus, kameravalvonta Särkänniemi,

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 2 Pitkäjärven koulu, Kangasala 3 Hakkarin koulu, Lempäälä Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti A-sarja 1 Vatialan koulu, Kangasala 2

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 1.13,60 2 Hakkarin koulu, Lempäälä 1.20,32 3 Pitkäjärven koulu, Kangasala 1.21,98 4 Nokianvirran koulu, Nokia 1.23,02 Alakoulu tytöt

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 Kaavaselostuksen liiteosa TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Sisällysluettelo Kartta 1. Palvelukeskusverkko Kartta 2. Yhdyskuntarakenne Kartta 3. Kehittämisperiaatemerkinnät

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan ja käräjäoikeuksiin 1900luvulla Arkistopiirin nykyisiin käräjäoikeuksiin kuuluvat kunnat ja muut kunnat, joiden arkistoa on HMA:ssa. Luettelossa

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.6.2013 Tilannekatsaus 31.5.2013 Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli toukokuun 2013 lopussa 28854 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla Kuvaus Seudullisesti merkittävä alue Paikallisesti merkittävä alue Pienimuotoinen liityntäpysäköintialue Rooli liikennejärjestelmässä Liittyy erittäin hyviin

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 58 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 59 Kihniö Virrat IKAALINEN Poltinjoen kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Ylöjärvi Ruovesi

Lisätiedot

Pirkanmaan. 1. maakuntakaavaehdotus. Kaavaselostus osa B liitteet

Pirkanmaan. 1. maakuntakaavaehdotus. Kaavaselostus osa B liitteet Pirkanmaan 1. maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus osa B liitteet Maakuntavaltuusto 09.03.2005 Kannen kuvat: Valkeakoski, kuva Lentokuva Vallas Oy Ruovesi, Helvetinjärven kansallispuisto, kuva Kirsti Mattila

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.9.2013 Tilannekatsaus 30.8.2013 Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2013 lopussa 31139

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

PIKI yhteisjärjestelmän keskeisiä asetuksia eri kirjastoissa

PIKI yhteisjärjestelmän keskeisiä asetuksia eri kirjastoissa PIKI yhteisjärjestelmän keskeisiä asetuksia eri kirjastoissa 1.1.2007/MK KIRJASTO kuntatunnus yleisin laina aika myöhästymismaksut varausmaksu velkasaldoraja lainojen max. määrät aineistolajeittain uusintojen

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Kesäkuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Kesäkuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.7.2015 Kesäkuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.6.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli kesäkuun 2015 lopussa 38233 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.4.2013 Tilannekatsaus 28.3.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan TE-toimiston

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 282 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 283 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

RAPORTTI 16X161506 6.6.2013. PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uusien tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoselvitys

RAPORTTI 16X161506 6.6.2013. PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uusien tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoselvitys RAPORTTI 16X161506 6.6.13 PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uusien tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoselvitys 16X161506 2 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Laulujoutsenen pesintä -kesäkisa 2009

Laulujoutsenen pesintä -kesäkisa 2009 Laulujoutsenen pesintä -kesäkisa 2009 Havainnoitsijoita oli yhteensä 34. Havaintoja saatiin 15 Pirkanmaan kunnasta (ei havaintoja: Akaa, Juupajoki, Kuhmalahti, Mänttä-Vilppula, Punkalaidun, Sastamala,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Toukokuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Toukokuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2015 Toukokuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.5.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2015 tilannekatsauspäivänä 34400

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Elisan kapasiteettipalveluiden paikalliset kattavuusalueet Jokainen paikallinen seutu jakaantuu vielä kahteen osaan, Paikallinen runkoverkkoalue 1 ja Paikallinen

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.2.2015. Tammikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.1.2015) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.2.2015. Tammikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.1.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.2.2015 Tammikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.1.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 38529

Lisätiedot

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Muistio suunnittelutilaisuuksista Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Suunnittelun tuotoksia kansallispuiston ulkopuolisiin alueisiin Rautalampi o Majoituskapasiteetin lisääminen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Numeronmukainen luettelo peruskartoista 1 : 20 000

Numeronmukainen luettelo peruskartoista 1 : 20 000 Tampereen kaupunginkirjasto / Peruskartat, numeronmukainen 1 Numeronmukainen luettelo peruskartoista 1 : 20 000 Peruskartat uusitaan vain Pirkanmaan ja sen lähiympäristön osalta. Muut peruskartat eri puolelta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.11.2015 Lokakuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.10.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli lokakuun 2015

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.8.2016 Heinäkuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.7.2016) Työttömiä yli 40000 henkilöä Pirkanmaan TE-toimistossa oli heinäkuun 2016 tilastopäivänä 40539

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen. Riihimäki 05800 Hyvinkää 12400 Tervakoski 12240 Hikiä 12310 Ryttylä 12100 Oitti 12540 Launonen 12520 Kormu

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen. Riihimäki 05800 Hyvinkää 12400 Tervakoski 12240 Hikiä 12310 Ryttylä 12100 Oitti 12540 Launonen 12520 Kormu Local Availability of Capacity Services Elisa Corporation networks local availability of capacity services Capital area (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Jyväskylä area Joensuu area Lappeenranta area

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.11.2016 Lokakuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.10.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui huomattavasti Pirkanmaan TE-toimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 120 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 121 Kihniö Virrat KIHNIÖ Korhoskylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.10.2016 Syyskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui huomattavasti Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Hirviniemi HIRVINIEMI

Hirviniemi HIRVINIEMI Hirviniemi HIRVINIEMI 62 09,3' N 29 09,5' E Kaunis niemenkärki pitkän ja kapean järvenselän etelärannalla. Kallioiden vieressä pieni ja viihtyisä lahden poukama. Lisäksi kalliossa on kiinnityslenkit. Satamaan

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.8.2017 Heinäkuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.7.2017) Työttömyyden alenemisvauhti kiihtyi edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli heinäkuun 2017

Lisätiedot

Pelkosenniemen kylät ja luonto

Pelkosenniemen kylät ja luonto Pelkosenniemen kylät ja luonto Pelkosenniemen kirkonkylä ja kunta Sijaitsee Lapin maakunnan itäosassa Kunnan asukasluku on 963 (31.8.2012) Pinta-ala on 1 881,73 km2, josta 45,39 km2 on vesistöjä Väestötiheys

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun 2015 viimeisenä päivänä työtöntä työnhakijaa, joka oli 2160 (6 %) henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun 2015 viimeisenä päivänä työtöntä työnhakijaa, joka oli 2160 (6 %) henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.10.2015 Syyskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2015) Työttömyydessä kuukausitasolla kausiluonteista alenemista Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.9.2016 Elokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2016) Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen

Lisätiedot

PALVELUT KAAKKOIS PIRKANMAALLA OSA 3. LIITE 2. PÄLKÄNEEN PALVELUT

PALVELUT KAAKKOIS PIRKANMAALLA OSA 3. LIITE 2. PÄLKÄNEEN PALVELUT PALVELUT KAAKKOIS PIRKANMAALLA OSA 3. LIITE 2. PÄLKÄNEEN PALVELUT LUETTELO PALVELUISTA Tähän luetteloon on listattu kunnalliset palvelut sekä niiden lisäksi arkielämässä päivittäin tai usein

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyyden kasvuvauhti hidastui

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyyden kasvuvauhti hidastui Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.11.2013 Tilannekatsaus 31.10.2013 Työttömyyden kasvuvauhti hidastui Pirkanmaalla oli lokakuun 2013 viimeisenä päivänä 31398 työtöntä työnhakijaa. Vuotta

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.2.2016 Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.1.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2016

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.3.2016 Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.2.2016) Työttömyyden vuositasomuutos kääntyi uudelleen kasvuun Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

28.12.2009 39/004/2009

28.12.2009 39/004/2009 MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR 28.12.2009 39/004/2009 Pirkanmaan liitto Pirkanmaan kunnat Pirkanmaan ympäristökeskus Pirkanmaan maakuntamuseo VIITE / REFERENS Museoviraston lausuntopyynnöt

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat lomarakennuspaikat sijaitsevat pienempien järvien rannoilla, joita ovat mm. Luomajärvi ja Kankijärvi Helvetinjärven kansallispuiston

Lisätiedot

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee)

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee) Ruoveden kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2016 Dokumentti on luotu Kulttuurikasvatussuunnitelma. fi-palvelussa: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/suunnitelma/ruoveden-kunta-2/ Kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat kesäkuu toukokuu kesäkuu kesäkuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat kesäkuu toukokuu kesäkuu kesäkuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.7.2017 Kesäkuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.6.2017) Työttömyyden alenemisvauhti kiihtyi edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli kesäkuun 2017 viimeisenä

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat huhtikuu maaliskuu huhtikuu huhtikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat huhtikuu maaliskuu huhtikuu huhtikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.5.2017 Huhtikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 28.4.2017) Työttömyyden väheneminen kiihtyi Pirkanmaan TE-toimistossa oli huhtikuun 2017 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu hidastui kolmantena kuukautena peräkkäin

Työttömyyden vuositason kasvu hidastui kolmantena kuukautena peräkkäin Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.10.2014 Syyskuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2014) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui kolmantena kuukautena peräkkäin Pirkanmaan TE-toimistossa

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat elokuu heinäkuu elokuu elokuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat elokuu heinäkuu elokuu elokuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.9.2017 Elokuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2017) Työttömyyden aleneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2017 viimeisenä päivänä

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Tammikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.1.2017) Työttömyys aleni reippaasti sekä vuosi- että kuukausitasolla Pirkanmaalla oli tammikuun 2017

Lisätiedot

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Pirkanmaan maakuntakaava 2040 6.11.2014 Suolijärvi Hervannassa kuva Wikimedia Commons Virkistysalueiden riittävyys Pirkanmaan taajamissa Karkea arvio taajamien

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa

Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/sami Moilanen / Vesienhoito ja vesivarat -yksikkö 4.11.2015 Esimerkkejä ajankohtaisista järvikunnostushankkeista

Lisätiedot

Oulujärven käyntisatamat palvelutietoineen

Oulujärven käyntisatamat palvelutietoineen 1 Oulujärven käyntisatamat palvelutietoineen Oulujärven alati kasvava veneily tarvitsee ajantasaisia tietoja sopivista käyntisatamista ja niiden tarjoamista palveluista. Merenkulkulaitoksen julkaisemassa

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 146 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 147 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi Hämeenkyrö Orivesi Tampere Kangasala

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA LIITEKARTAT KAAVASELOSTUKSEN LIITE 2 MAAKUNTAHALLITUS MAAKUNTAVALTUUSTO

PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA LIITEKARTAT KAAVASELOSTUKSEN LIITE 2 MAAKUNTAHALLITUS MAAKUNTAVALTUUSTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 LIITEKARTAT KAAVASELOSTUKSEN LIITE 2 MAAKUNTAHALLITUS 13.2.2017 MAAKUNTAVALTUUSTO 27.3.2017 Pirkanmaan liitto 2017 Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto Sisällysluettelo KARTTA

Lisätiedot

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Aamulehden iltalehti 18.09.1914-16.11.1914 Aamulehti 03.12.1881 jatkotilaus Aamuviesti 24.11.1924-05.01.1925 Ajan sana 11.10.1930-15.10.1932 Ajan suunta

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 344 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 345 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Maaliskuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyyden väheneminen kiihtyi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Maaliskuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyyden väheneminen kiihtyi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.4.2017 Maaliskuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.3.2017) Työttömyyden väheneminen kiihtyi Pirkanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun 2017 viimeisenä

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.4.2016 Maaliskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.3.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.1.2017 Joulukuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.12.2016) Myönteinen työttömyyskehitys jatkui ja kiihtyi Pirkanmaalla oli joulukuun 2016 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Vene vie satamaraportti

Vene vie satamaraportti Vene vie esiselvityksen kokonaisuuteen kuuluvat erillisinä julkaistut Vene vie - raportit: 1. Kyselytutkimus Sähköisen kyselytutkimuksen yhteenveto 2. Kirjallisuuskatsaus Katsaus muihin vesistömatkailun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5)

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5) 1 (5) YMPÄRISTÖTIETOISUUS Strateginen tavoite 2. Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.5.2015 Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.4.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli huhtikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 35352

Lisätiedot

Jyväskylän pienten järvien melontareitit

Jyväskylän pienten järvien melontareitit Jyväskylän pienten järvien melontareitit Melonnan harrastus kasvaa Melonnan harrastajia on Suomessa noin 18 500 (2001) ja määrä kasvaa koko ajan. Aktiivimelojia kuitenkin vain noin 10 % tästä määrästä

Lisätiedot

PIRKANMAAN YRITTÄJÄT - JÄSENKYSELY 2007

PIRKANMAAN YRITTÄJÄT - JÄSENKYSELY 2007 PIRKANMAAN YRITTÄJÄT - JÄSENKYSELY 2007 Tutkimusaineiston kuvaus...2 1. Yrityksen päätoimiala...2 2. Henkilöstön lukumäärä...3 3. Tutkimusajankohta...4 Jäsenyyden kesto...5 1. Miten pitkään ollut Pirkanmaan

Lisätiedot

35 Kokemäenjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 27 046 km 2 Järvisyys 11,0 %

35 Kokemäenjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 27 046 km 2 Järvisyys 11,0 % Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 87(196) 35 Kokemäenjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 27 046 km 2 Järvisyys 11,0 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 26, Kilpikoski sekä Kutalan- ja Hiedanvuolle

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.6.2016 Toukokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.5.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen voimistui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli

Lisätiedot

Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet

Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Dokumentin päivityspvm: 31.12.2011/P.S Sisältö 1. Spatiaaliset näkymät... 1 2. Ominaisuustietojen kuvaus... 2 3. Lisätietoja... 4 4. UML-malli... 6 1. Spatiaaliset

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET

VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET Hanhikivi Kunta Seutukunta Yleisötilaisuus Pauhasalissa 16.1.2009 MAAKUNNALLINEN JA SEUTUKUNNALLINEN TASO Luontomatkailu Perämerenkaaren luontokeskusten verkosto Energiatalous

Lisätiedot

Kunta Perukirjoja Tietokannassa N =

Kunta Perukirjoja Tietokannassa N = 1 of 7 Hämeenlinnan maakunta-arkiston perukirjatietokanta Kunnat, niistä tuomiokuntiin jätetyt perukirjat sekä tallennustilanne tietokannassa. Hämeenlinnan maakunta-arkistoon luovutetuista perukirjoista

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot