Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla"

Transkriptio

1 Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla Tiia Luomanen Pirkanmaan liitto

2 Sisällys: Johdanto Kalastusmatkailukohteet Toisvesi Tarjannevesi - Vaskivesi Ruovesi - Keuruselkä Näsijärvi Längelmävesi - Vesijärvi Roine - Mallasvesi Pyhäjärvi Kyrösjärvi Mahnalanselkä - Kirkkojärvi Kulovesi - Rautavesi Muita kalastuskohteita kunnittain Kanavat Pääkanavat: Herraskosken kanava Lempäälän kanava Muroleen kanava Valkeakosken kanava Muut kanavat: Apian kanava Kaivannon kanava Kaivannonsalmen kanava Kaivoskannan kanava (Visuveden kääntösilta) Kautun kanava Kirkot ja kylät vesien varrella Kirkot Kylät Laivareitit Reittiliikenteen alukset ja reittien kulku Tilausristeilyjen alukset ja palveluntarjoajat: Melontareitit Karttaan merkityt joki-, järvi- ja koskimelontakohteet...38

3 5.2. Karttaan merkitsemättömiä järvimelontakohteita Palveluntarjoajat Pirkanmaalla Rantayleiskaavojen kartoitus Kaavoituskatsaus kunnittain Satamat Vaellus- ja pyöräilyreitit Vaellusreitit Euroopan kaukovaellusreitti (E6) Pirkan taival Kaarinanpolku Birgitan polku Kansallispuistot Helvetinjärven kansallispuisto Seitsemisen kansallispuisto Pyöräilyreitit Vesi- ja ranta-tapahtumat Pirkanmaalla Kiertäviä kansallisia tai kansainvälisiä tapahtumia: Vesi- ja rantatapahtumia kunnittain...96 Päätelmät: Lähteet:...103

4 Johdanto Luontomatkailu on viime vuosina kasvattanut suosiotaan ympäri maailmaa. Suomella - tuhansien järvien maalla - on oiva mahdollisuus olla mukana tässä kasvavassa elämystalouden kilpailussa metsineen ja järvineen. Ihmiset kaipaavat yhä enemmän elämyksiä niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin, jolloin Suomen on osattava hyödyntää omat mahdollisuutensa ja luotava oma markkinatilansa maailman kartalla. Näiden matkailumahdollisuuksien luomisessa ja luontomatkailun kehittämisessä maakunnilla on merkittävä rooli. Pirkanmaalla tähän kysyntään on tartuttu mm. Pirkanmaan liiton toimeksiannosta käynnistetyllä Pirkanmaan elämystalous hankkeella ja vesistömatkailun edellytyksiä koskevan esiselvityksen teettämisellä. Pirkanmaan liitto pyrkii näin omalta osaltaan vastaamaan tähän kasvavaan elämysmatkailuun kohdistuvaan kysyntään erityisesti vesistömatkailun osalta. Luontomatkailu ja siihen osana kuuluva vesistömatkailu on ollut paljon esillä viimeisten vuosien aikana keskustelussa kuntien ja maakuntien vetovoimaisuuden lisäämisestä. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu olennaisena osana kesämökit, kalastusmatkat ja omatoimiveneily. Pirkanmaalla on keskeisen sijaintinsa vuoksi erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää alueen vesistöjä matkailumahdollisuuksia kehittämällä ja luoda vesistömatkailusta uutta vetonaulaa maakuntamatkailulle. Pirkanmaa on lähes kauttaaltaan vesistöjen äärellä, ja maisemaa halkovat monet järvet, joet ja kosket. Vesistöjen hyödyntäminen käytännössä ja siihen panostaminen matkailullisesti on kuitenkin tähän saakka jäänyt kunnissa muiden matkailumuotojen jalkoihin. Tähän on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut myös se, että yhtenäiset suuret vesistöt kattavat usein suuriakin alueita, jotka eivät noudata kuntien rajoja, jolloin niiden luomiin mahdollisuuksiin panostaminen on kunnissa jäänyt vähemmälle. Kotimaan matkailun lisääntyessä Pirkanmaan on kuitenkin vastattava kasvavaan kysyntään ja tartuttava sen luomiin mahdollisuuksiin mahdollisimman ripeästi. Pirkanmaalla on siten tarjota monipuolisia vesistömatkailumahdollisuuksia, jotka sen on löydettävä ja, jotka toisaalta myös potentiaalisten matkailijoiden tulisi löytää. Alueelta löytyy runsaasti järviä ja pitkiä vesistöreittejä, mutta samalla Tampereen ja muiden kaupunkien tarjoamat palvelut ovat lähellä, mikä antaa Pirkanmaalle merkittävän etulyöntiaseman esimerkiksi Lappiin nähden. Palveluiden ja luonnon yhdistelmä luo Pirkanmaalle oman markkinatilansa esimerkiksi kiireisille matkailijoille tai perheille. Vesistömatkailun luomia mahdollisuuksia on tuotu esiin myös virallisissa asiakirjoissa. Esimerkiksi Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa , joka syntyi Pirkanmaan elämystalous hankkeen tuloksena sekä Esityksessä Pirkanmaan maakuntaohjelmaksi on huomioitu vesistö- ja luontomatkailun tarjoamat mahdollisuudet. Elämystalouden strategiaasiakirjassa mainitaan vesistöjen paljous Pirkanmaan yhtenä mahdollisuutena nostaa profiiliaan sekä kotimaisten että ulkomailta tulevien matkailijoiden keskuudessa Tampereen ollessa koko Suomen vilkkain sisävesisatamakaupunki. Jo Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa (2009, 4-6) hahmotellaan satama-, ravintola- ja tapahtumakulttuurin monipuolistaminen ja kokonaisvaltainen vesiliikenteen kehittäminen potentiaalisena Pirkanmaan tulevaisuuden vetonaulana. Myös Pirkanmaan Esityksessä maakuntaohjelmaksi (2009, 22) korostetaan luonnonympäristön roolia sekä matkailun että asumisen näkökulmasta. Ohjelmassa tuodaan esiin vesistöreittien ja luonto- ja hyvinvointimatkailukohteiden kehittämisen merkitys sekä vetovoimatekijöinä että viihtyvyyden perustekijöinä. Pirkanmaan Liitossa käynnistettiin toukokuussa 2010 selvitystyö, jossa tähdättiin vesistömatkailun nykytilanteen kartoittamiseen alueiden käytön näkökulmasta. Pirkanmaan liitto palkkasi ajalle 1

5 harjoittelija Tiia Luomasen Tampereen Yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitokselta tekemään esiselvitystyötä, jonka tuloksena syntyi loppuraportti Pirkanmaan vesistömatkailun lähtökohdista. Loppuraporttiin oli tarkoitus sisällyttää seuraavat asiakokonaisuudet: kalastusmatkailukohteet kanavat kirkot ja kylät vesien varrella laiva- ja veneilyreitit sekä melonta- ja soutureitit palveluntarjoajat rantayleiskaavojen kartoitus satamat ja vanhat laiturit vaellus- ja pyöräreitit (mukaan lukien E6 kaukovaellusreitti) vesi- ja rantatapahtumat Pirkanmaalla Varsinaisten vesistömatkailukohteiden lisäksi tavoitteena oli saada loppuraporttiin myös kokonaiskuva vesistömatkailuun liittyvien palveluiden tarjonnasta. Tästä syystä lopulliseen raporttiin sisällytettiin myös Pirkanmaalla sijaitsevat erilaiset yritykset, jotka tarjosivat, majoituspalveluita, ohjelmapalveluita tai välinevuokrausta. Alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna loppuraportissa on muutamia poikkeuksia. Kaavoituksen osalta raporttiin sisällytettiin myös ne osayleiskaavat, jotka eivät ole rantayleis- tai rantaosayleiskaavoja, mutta jotka leikkaavat vesistötai ranta-alueita. Lisäksi veneilyreittien kuvaaminen kartalla päätettiin jättää loppuraportista pois. Valmistuneen raportin pohjalta tavoitteena on pohtia mahdollisia jatkotoimenpiteitä Pirkanmaan vesistömatkailun kehittämiseksi. 2

6 1. Kalastusmatkailukohteet Pirkanmaan virtavedet kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön ja ovat pääosin reittivesiä. Lukuisten vesistöjen vuoksi maakunta tarjoaa erinomaiset puitteet järvikalastukseen, veneilyyn, melontaan ja muuhun matkailuun. Alueen pinta-alasta jopa 15 % on vettä, mikä tarkoittaa yhteensä hehtaaria vesistömatkailumahdollisuuksia. Suuria, yli 2000 hehtaarin, vesistöjä Pirkanmaalla on noin 20 ja pienempiä, yli hehtaarin suuruisia altaita, yli Suurimmat järvet ovat Längelmävesi ( ha) ja Näsijärvi ( ha). Suurin osa isoista järvistä on niin sanottuja reittivesiä, eli ne ovat yhteydessä toisiinsa salmien, koskien ja virtaavien vuolteiden kautta. Kokemäenjoki muodostuu kahdesta pääreitistä: Näsijärven reitistä sekä Pyhäjärven-Vanajan reitistä, johon lasketaan mukaan myös Längelmäveden ja Hauhon reitit. Lisäksi kolmantena reittinä on muun muassa Kyrösjärven poikki virtaava Ikaalisten reitti. (Hurskainen, 2005.) Tällä hetkellä Näsijärven ja Pyhäjärven välillä ei ole vesitieyhteyttä, mutta asiaan tulee todennäköisesti muutos parin vuoden sisällä, mikäli suunniteltu veneuittotunneli toteutuu. Reitti Näsijärven vesistössä Tampereelta Liedenpohjaan pohjoisessa on noin 150 km pitkä. Ruovedeltä itään johtava Vilppulan reitti on noin 20 km pitkä. Pirkanmaa on läntisen Järvi-Suomen keskeisintä kuha-aluetta. Kuha onkin hauen ja ahvene ohella Pirkanmaalla kalastavien pääsaalislaji, ja alueelta pyydetään jopa kuudennes koko maan kuhasaaliista. Pyhäjärvi, Ruovesi, Kyrösjärvi, Kulovesi ja Rautavesi ovat esimerkkejä parhaista kuhavesistä. Myös Längelmävesi, ja pohjoishämäläisistä kohteistä Kangasalan Vesijärvi ja Aurejärvi, on perinteisesti tunnettu hyvinä kuhajärvinä. Erilaisissa suurkuhakilpailuissa ovat viime vuosina juhlineet juuri samaiset järvet, mukaanlukien Vanajavesi. Haukijärvistä parhaimpina voi mainita Ruoveden, Längelmäveden, Keurusselän ja Kyrösjärven, jotka ovat Pirkanmaan varmoja haukijärviä. Suuret järvialueet ovat yhteydessä toisiinsa lukemattomien jokien ja koskien kautta. Niinpä Pirkanmaalta on löydettävissä myös useita koskikalastuskohteita. Niistä kolme on saanut myös valtakunnallisen Laatu-Apajat statuksen. Esimerkkeinä hyvistä koskikalastusalueista mainittakoon Kairokoski, Vilppulankosket, Siuronkoski ja Tammerkoski. Raportin kalastusmatkailukohteita koskevat tiedot on koottu pääosin Pirkanmaan kattavalta Kuhamaa-Pirkanmaan kalastuskohteet ja palvelut sivustolta, sekä kuntien internet-sivuilta. Kohteet on sijoitettu paikkatietojärjestelmän avulla kartalle (Kuva 1). Tekstissä kalastusmatkailukohteet on jaoteltu vesistöittäin ja kohteen jälkeen sulkuihin on lisätty kohteen palvelut. Lisäksi lopussa on mainittu kunnittain suurten vesistöjen ulkopuolelle jääviä kohteita, kuten pikkujärviä. 3

7 Kuva 1. Merkittävimmät kalastusmatkailukohteet Pirkanmaalla. 4

8 1.1. Toisvesi Tarjannevesi - Vaskivesi Herraskosken kanava (wc, ruokailu, puhelin, vesipiste, polttoaine, laskuluiska) Virrat laivaranta (wc, ruokailu, laskuluiska, puhelin, vesipiste, kioski, polttoaine, septi) Kotalan kylä (kotalan kosket villi pohjola, tarkemmat tiedot jäljempänä: laskuluiska, polttoaine, vesipiste, talousjäte) Visuveden kylä (wc, ruokailu, kioski, septi, laskuluiska) Vaskisalo (tulentekopaikka), Rasvasaari (tulentekopaikka), Syvinginsalmi (laskuluiska), Pohjaslahti (laskuluiska, polttoaine, kioski) 1.2. Ruovesi - Keuruselkä Vilppulan venesatama (laskuluiska, wc, ravintola, puhelin, kioski, vesipiste, tulentekopaikka, talousjäte) Kaisansaari (tulentekopaikka), Kasilan saari (tulentekopaikka) Ruoveden laivaranta (tulentekopaikka, wc, laskuluiska, ravintola, septi, vesipiste, ravintola, talousjäte) Kauttu (tulentekopaikka, talousjäte), Jäminkipohja (laskuluiska, kioski, talousjäte) Muroleen kanava (ravintola, wc, laskuluiska, polttoaine, kioski, vesipiste, puhelin) 1.3. Näsijärvi Muroleen kanava (em.) Kuru laivaranta (laskuluiska, wc, vesipiste) Maisansalo (laskuluiska, puhelin, ravintola) Pimeesalmi (polttoaine, wc, vesipiste, kioski, talousjäte) Kuusela (talousjäte, wc, laskuluiska) Kesoilin ranta (laskuluiska, vesipiste, ravintola, septi) Jänissaari (laskuluiska, wc, vesipiste, talousjäte) Rauhanniemi (laskuluiska) 5

9 Naistenlahti (lämmitettävä laskuluiska, wc, vesipiste, septi, talousjäte) Mustalahti (polttoaine, wc, vesipiste, puhelin, ravintola, talousjäte) 1.4. Längelmävesi - Vesijärvi Rönni (laskuluiska, polttoaine, wc, ravintola, talousjäte) Eräpyhä (tulentekopaikka, telttailualue) Orivesi Hieta (laskuluiska) Mobilian venelaituri (Huutijärvi) Kisarannan leirintäalue (laskuluiska, wc, vesipiste, puhelin, ravintola) 1.5. Roine - Mallasvesi Mobilia (em.) Reväslahdenkärki (tulentekopaikka) Liuksialan ranta-valkeakoskenkanava (Vanajan puoli, laskuluiska) Pakan ranta Sointulan ranta (laskuluiska) Apianlahti Huhtasaari (wc, tulentekopaikka, leirintäalue)-päärhominsaari-viitasaari-riutta Hotelli Wallikka (laskuluiska, polttoaine, wc, ravintola, vesipiste, talousjäte) Valkeakosken kanava (Moottoriuistelu on kielletty, wc, ravintola) 1.6. Pyhäjärvi Vihola (laskuluiska, vesipiste, puhelin talousjäte) Ratina (laskuluiska, polttoaine, wc, vesipiste, talousjäte) Loukonlahti (laskuluiska, wc, talousjäte) Turri (laskuluiska, talousjäte) Lempäälän kanava (wc, ravintola) Myllyranta (laskuluiska, wc, ravintola, talousjäte) 6

10 Hääkivi (wc, puhelin, ravintola) 1.7. Kyrösjärvi Mahnalanselkä - Kirkkojärvi Toivolan saari (laskuluiska) Kalmaanranta (laskulusika) Sammi (laskuluiska, ravintola) Haveri (laskuluiska, wc, tulentekopaikka, majoitus, puhelin, kioski, ravintola) Kurjenranta (laskuluiska) Hämeenkyrö, Mihari, Linnavuori (kaikissa laskuluiska) Pappilanjoki yleisesti koskineen (Kalastuspuiston palvelut) 1.8. Kulovesi - Rautavesi Ellivuori, (laskuluiska, wc, majoitus, ravintola, vesipiste) Vammalan veneranta (laskuluiska, wc, vesipiste, ravintola) 1.9. Muita kalastuskohteita kunnittain Akaa: Haihunkoski (suosittu erityisesti perhokalastajien keskuudessa) Ikaalinen: Petokoski, Taipaleenkoski ja Haukilampi (Seitsemisen kylien virkistyskalastusalueita) Kihniö: Koskelankoski (laavu ja wc) Kuorekoski (Koski on hyvässä maineessa huolimatta siitä, että se on vain noin 60 metriä pitkä, haukiennätys on12 kg.) Ylinenkoski (Koskella on pituutta noin 80 metriä ja pudotuskorkeutta vajaa 2 metriä.) Myllykoski (laavu, wc) Lempäälä: Kuokkalankoski (suosittu koskikalastuspaikka) 7

11 Herralankoski (suosittu koskikalastuspaikka) Tuulialan kalastuslaituri Koivukärjen kalastuslaituri Iso-Kyynärö Mänttä-Vilppula: Vilppulankoski (kesän läpi kalaistutuksia, Vilppulankoskella valtakunnallinen Laatu-Apajat status, koskella suositellaan perhokalastusta, sinilippusataman palvelut lähellä) Paloselän uistelualue (ei kartassa) Nokia: Siuronkoski: suosittu koskikalastuspaikka (Sijainti kahden vesistön yhtymäkohdassa takaa erityisesti suurikokoisia kalasaaliita) Parkano: Viinikanjoen kosket (myönnetty valtakunnallinen "Laatu-Apajat" status, on merkittävä koskikalastuskohde) Aurejoen kosket Sastamala: Kiikoiskoski (tulentekopaikka, laavu, wc, paikoitusalue, vuokrattavana kunnan rantasauna) Putajakoski (suosittu perhokalastusalue) Suomun pienet metsäjärvet Suodenniemellä, Kaituri-, Huuti- ja Onkijärvi (tulentekopaikka kodassa, wc, paikoitusalue lähellä Kaiturijärveä, luontopolku) Mouhijärvi (suotittu uistelukalastajien keskuudessa) Tampere: Tammerkoski (suositellaan perhokalastusta, Tammerkoskelle on myönnetty valtakunnallinen "Laatu-Apajat" status) Virrat: Kotalan Kosket (suosittuja koskikalastuskohteita) Kituskoski (vaikein ja haastellisinkoskista, vesi putoaa lähes 20 metriä reilun kilometrin matkalla) Koskelankoski (koskista helpoin kalastaa, kalastettavissa myös tulvahuippuina) 8

12 Vehmaskoski (0,5 kilometrin mittainen koski putoaa noin 7 metriä, sallittuja välineitä virveli ja perho) Herraskoski (suosittu koskikalastusalue, suositellaan perhokalastusta) Yläinen-Toriseva (hoidettu pikkujärvi) Ylöjärvi: Junkkarinjärvi (hoidettu pikkujärvi) 2. Kanavat Pirkanmaan Kokemäenjoen vesistön kanavat sijaitsevat 120 kilometriä pitkällä Näsijärven reitillä ja hieman lyhyemmällä Pyhäjärven-Vanajan reitillä. Pirkanmaalla on olemassa 4 varsinaista pääkanavaa: Herraskosken kanava, Lempäälän kanava, Muroleen kanava ja Valkeakosken kanava. Kanavat Muroleen kanavaa lukuun ottamatta ovat itsepalvelukanavia, joissa on käytössä käynnistysnaru. Näiden lisäksi on olemassa viisi muuta kanavaa: Apian kanava, Kaivannon kanava, Kaivannonsalmen kanava, Kautun kanava, Kaivoskannan kanava, joka tunnetaan myös Visuveden kanavana. Itsepalvelukanavien aukioloajat koskevat kaikkia Suomen kanavia. Kesällä 2010 (kesä-, heinä- ja elokuu) itsepalvelukanavat ovat auki kello Pirkanmaalla sijaitsevat kanavat on sijoitettu kartalle kuvassa 2. Kanavia koskevat tiedot ovat peräisin Merenkulkulaitoksen ja kuntien internet-sivuilta. 9

13 Kuva 2. Liikennöitävät pää- ja muut kanavat Pirkanmaalla. 10

14 2.1. Pääkanavat: Herraskosken kanava 825 metriä pitkä kanava yhdistää Virroilla Toisveden ja Vaskiveden, ja se on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kanavan ylittävän kääntösillan alikulkukorkeus on 5,1 m. Sillan alittamiseksi on tehty veneen kallistuslaite, joka mahdollistaa noin 9 m korkean purjeveneen alikulun. Sallitut mitat: pituus 35m., leveys 7,3m., syväys 1,8m., korkeus 7,0m. (kiinteä maantiesilta). Vedenpintojen korkeusero: 1,75-1,90 m. Palvelut:Herraskosken kanavamuseo, vierasvenelaiturin palvelut, Perinnekylä ja Nuorisokeskus Marttisen palvelut, Virtain keskustan palvelut Lempäälän kanava 1275 metriä pitkä kanava yhdistää Kortesselän ja Kirkkojärven Lempäälässä. Alhaalta tultaessa itsepalvelun käynnistysnaru (myös sulutuskutsu juoksutusten aikana) ja ohjeet ovat alakanavan päässä vasemmalla, ja ylhäältä tultaessa yläkanavan laiturissa vasemmalla heti ensimmäisen sillan jälkeen. Sallitut mitat: pituus 145m., syväys 1,8m, leveys 7,5m. korkeus 5,5m. Vedenpintojen korkeusero: 2,20-2,40 m. Palvelut: wc, ruokailu/kahvila, parkki, Lempäälän keskustan palvelut Muroleen kanava Ruovedellä, Tampere-Virrat reitillä, sijaitseva kanava on 315 metriä pitkä, ja se on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Murole on ainoa miehitetty kanava Pirkanmaalla. Siinä alhaalta tultaessa sulutuskutsupiste on alakanavan alkupäässä oikealla, ja ylhäältä tultaessa yläkanavan alkupään odotuslaiturissa. Sulun ylittävän kääntösillan alikulkukorkeus on 1,0 m (veden ollessa alatasossa noin 2,1 m). Sallitut mitat: pituus 35m., leveys 7,3m., syväys 2,4m., mastokorkeus 18m. Vedenpintojen korkeusero 0,90 1,50 m. Palvelut: polttoaine, wc, veneenlaskupaikka, vesipiste, puhelin, elintarvikkeita, vierasvenesataman palvelut kanavan yläpuolella Valkeakosken kanava 495 metriä pitkä kanava yhdistää Mallasveden ja Rautunselän Valkeakoskella. Alhaalta tultaessa itsepalvelun käynnistysnaru ja ohjeet ovat alakanavan päässä oikealla, ja ylhäältä tultaessa ennen siltaa olevassa laiturissa vasemmalla. Sallitut mitat: maksimipituus 145m., leveys 7,5m., syväys 1,8m., mastokorkeus 5m. Vedenpintojen korkeusero 4,50-4,70 m. 11

15 2.2. Muut kanavat: Apian kanava Apian kanava sijaitsee Valkeakoskella noin kilometrin ylävirtaan Valkeakosken sulkukanavasta. Sallitut mitat: pituus 145m., leveys 7,5m. (kokonaisleveys 22 m), syväys 1,8 m., mastonkorkeus 5,0m Kaivannon kanava Noin 120 metriä pitkä Kaivannon suluton kanava yhdistää Längelmäveden ja Roineen Kangasalla, Kokemäenjoen vesistössä. Sallitut mitat: syväys 1,8m ja mastokorkeus 5,0m Kaivannonsalmen kanava Kanava sijaitsee Pirkkalassa lähellä Tamperetta Lempäälän kanavan ja Tampereen välisellä reitillä. Kanavan pituus on 300 m. Sallitut mitat: leveys 7,5 m, syväys 1,8 m, mastonkorkeus 5,5 m Kaivoskannan kanava (Visuveden kääntösilta) Kaivoskannan kanava yhdistää Visuveden ja Tarjanneveden Ruovedellä. Kääntösilta on Pohjoismaiden suurin. Sallitut mitat: pituus 80m., syväys 2,4m., mastokorkeus 18,0m Kautun kanava Ruoveden ja Paloveden yhdistävä 160 metriä pitkä kanava sijaitsee Ruovedellä. Kanava on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Sallitut mitat: syväys 2,4m., mastokorkeus 11m. 3. Kirkot ja kylät vesien varrella 3.1. Kirkot Kirkkojen määrä kunnittain vaihtelee Pirkanmaalla merkittävästi. Tampereen alueella kirkkoja on reilusti yli toistakymmentä, kun taas esimerkiksi Kihniöstä kirkkoja on vain yksi. Yhteensä Pirkanmaalla vesistöjen äärellä, tai niiden lähellä, on 67 kirkkoa, jotka on sijoitettu karttaan kuvassa 3. Mukaan ei ole otettu kaikkia Pirkanmaalla sijaitsevia kirkkoja, vaan tarkoituksena on ollut poimia kirkot, jotka vesistömatkailun kohteina ja näkökulmasta ovat merkittävässä asemassa. Vain muutama kirkko jätettiin kartan ulkopuolelle, mikä kertoo siitä, että suuri osa Pirkanmaan kirkoista sijaitsee vesistöjen äärellä. Kirkkojen sijoittumisen taustalla on historia. Vesistöjen oltua aiemmin merkittäviä kulkureittejä, on kirkonkylä ja kirkko aikoinaan rakennettu monessa kunnassa tai pitäjässä vesistöjen varrelle. Kirkot ovat siten vielä 2010-luvulla oivallinen vesistömatkailun kohde. 12

16 Kuva 3. Vesistöjen äärellä sijaitsevat kirkot Pirkanmaalla. 13

17 Osa kirkoista sijaitsee lähellä suuria järviä. Raportissa on kuitenkin huomioitu myös esimerkiksi Sammaljoen kirkko Sastamalassa, joka Sammaljoen kirkonkylässä on rakennettu aivan melontakelpoisen Sammaljoen rantaan. Matkailun näkökulmasta kirkot ovat merkittäviä kulttuurihistoriallisen luonteensa takia. Monet kirkot ympäristöineen ovat saaneet tunnustusta valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Pirkanmaalla valtakunnallisen tunnustuksen saaneita rakennuksia on yhteensä seitsemän. Kirkot löytyvät Akaasta, Kangasalta, Mänttä-Vilppulasta, Orivedeltä, Sastamalasta, Tampereelta ja Ylöjärveltä. Seurakunnissa kirkkomatkailua on lisätty myös tiekirkko-toiminnalla. Tiekirkot ovat avoinna kesäkaudella, yleensä kesäkuun alusta elokuun loppuun, jolloin niissä on mahdollista vierailla joko omatoimisesti tai kirkkokierroksiin osallistumalla. Lisäksi kirkoissa järjestetään myös konsertteja ja muuta ohjelmaa, joten matkailijalle tiekirkot ovat erinomainen vierailukohde. Kesällä 2010 Pirkanmaalla tiekirkko löytyi Kangasalta, Lempäälästä, Nokialta, Parkanosta, Pälkäneeltä, Valkeakoskelta, Urjalasta, Virroilta ja Ylöjärveltä. Tiekirkkojen lisäksi myös muutama muu kirkko on avoinna matkailijoille. Tosin suureen osaan kirkoista pääsee tutustumaan vain etukäteen varaamalla. Loput kirkoista ovat suljettuja, mutta näyttävä ulkomuoto takaa matkailukokemuksen myös näissä kirkoissa. Vesistöjen äärellä sijaitsevat kirkot on jaoteltu raportissa kunnittain aakkosjärjestykseen. Akaa: Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoskentie 127, Kylmäkoski. Kirkko ei ole avoinna matkailulle. Akaan kirkko, Sontulantie 1, Toijala. Matka kirkolta Makkaranselän rantaan on noin 4 km. Lähistöllä Lontilanjoki, joka on yleinen melontakohde. Kirkko on avoinna muutamana päivänä viikossa matkailijoille kesän aikana, jolloin kirkossa on opastettuja kierroksia. Viialan kirkko, Nordintie, Viiala. Kirkko sijaitsee Tarpianjoen melontareitin varrella olevan Jumusjärven länsipuolella. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Se ei kuitenkaan ole kesällä 2010 ollut yleisölle avoin. Hämeenkyrö: Hämeenkyrön kirkko, Härkikuja 13. Kirkko Mahnalanselän pohjoisrannalla. Mahnalanselällä on muun muassa melontaa. Ikaalinen: Ikaalisten kirkko (Fredrika Sofian kirkko), Vanha Tampereentie 6. Kirkko sijaitsee Ikaalisten kaupungin keskustassa, Kyrösjärven rannan läheisyydessä. Kirkon lähellä on veneilylle sopivia laitureita. Luhalahden kirkko, Luhalahdentie Kirkko sijaitsee Kyrösjärven rannalla Sipsiöjoen varrella. vieressä Luhalahden rantautumispaikka. Juupajoki: Juupajoen kirkko, Kopsamontie 230, Juupajoki. Kirkko sijaitsee Kopsamo-Purnu melontareitin äärellä. Korkeakosken pikkukirkko, Kirkkotie

18 Kangasala: Kangasalan kirkko Vesijärven etelärannalla Kangasalan keskustassa, Myllystenpohjantie 2. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kirkko toimii kesällä tiekirkkona, joten esittelyjä ja opastettuja kierroksia. Sahalahden kirkko, Kurviksenkuja, 36420, Kangasala. Kirkko sijaitsee Kirkkojärven ja Keijonjärven äärellä. Kihniö: Kihniön kirkko Sulkuejärven itärannalla, Kuruntie 14. Sulkuejärveltä kirkon vierestä lähtee Parkanon melontareitti. Kuhmalahti: Vehkajärven puukirkko. Kirkko sijaitsee Vehkajärven rannalla. Kirkossa ei ole matkailutoimintaa. Kuhmalahden kirkko, Kirkkotie. Kirkonkylän kellotapuli Längelmäveden Enonselän rannalla. Noin 5km itään on venelaituri. Kylmäkoski: Kylmäkosken kirkko, Kirkkotie 1. Lempäälä: Pyhän Birgitan kirkko, Kirkkopolku 1, kirkko sijaitsee Lempäälän keskustassa Toutosen rannalla. Toimii kesäisin tiekirkkona, joten järjestetään opastettuja kierroksia. Mänttä-Vilppula: Mäntän kirkko, Länsitorinkatu 2. Kirkko sijaitsee Mäntän keskustassa Kuoreveden äärellä. Hannes Autereen puuveistokset ovat Mäntän kirkon niin sanottu vetonaula. Vilppulan kirkko, Riihikankaantie 14, Vilppula. Vilppulan keskustan ja Kirkonrannan palvelusataman lähistöllä sijaitseva kirkko. Kolhon ortodoksinen kirkko, Kappelitie 6, Kolho. Kaijanselällä. Kolhon kirkko Ukonselän rannalla. Pohjaslahden kirkko, Pohjaslahti. Kirkko sijaitsee Tarjanneveden äärellä, lähellä Pohjaslahden vieraslaituria. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Nokia: Suoniemen kirkko, Suoniementie 549, Sarkola. Kirkko sijaitsee Kuloveden rannalla. 15

19 Siuronkirkko, Siurontie 67, Siuro. Kirkko sijaitsee Pyhäjärven rannalla. Muun muassa yhteysalus m/s Purimo käy Siuron satamassa. Tottijärven kirkko, Karukantie 4. Kirkko sijaitsee Tottijärven rannalla. Rantautumispaikka noin 3 kilometrin päässä Pajulahdessa. Nokia kirkko, Pirkkalaistie 22, Vihnusjärven ja Pyhäjärven välissä Pappilassa. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kirkko toimii tiekirkkona kesällä, opastettuja kierroksia. Kirkossa voi ihailla lasimaalauksia. Viholan satamasta 3 km. Orivesi: Oriveden kirkko, Keskustie 17, Kirkkolahdesta ja Oriselältä pohjoiseen. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Toimii tiekirkkona, joten on opastettuja kierroksia. Eräjärven puukirkko, Eräjärventie. Kirkko sijaitsee Eräjärven ja Nikkilänjärven välissä ja lähellä on myös kirkkomuseo. Längelmäen barokkityylinen puukirkko Länkipohjasta etelään, Längelmäen kirkkotie 565, Längelmäki. Parkano: Parkanon kirkko Parkanon keskustassa on vesistöjen ympäröimä, Kirkkopolku 3. Kirkko on tiekirkko, mutta esittelyn saa vain tilaamalle sen etukäteen. Pirkkala: Pirkkalan kirkko, Perkiöntie 40. Toimii kesällä tiekirkkona. Pirkkalan vanha kirkko, Anian Rantatie 226, Mattila. Reipinniemen luonnonsuojelualue vieraslaitureineen sijaitsee noin 2km kirkosta etelään. Punkalaidun: Punkalaitumen puukirkko, Lautakyläntie 20. Kirkko sijaitsee Punkalaitumenjoen varrella. Kirkon vieressä on melontareitin rantautumispaikka ja laavu. Pälkäne: Pälkäneen kirkko, Onkkaalantie 81. Kirkko sijaitsee Mallasveden ja Pälkäneveden välisellä kannaksella keskustan tuntumassa. Kirkkorauniot ovat lähellä. Toimii tiekirkkona, joten kirkossa on opastettuja kierroksia. Luopioisten kirkko, 36370, Pälkäne. 16

20 Ruovesi: Ruoveden kirkko, Kirkkotie 1. Vieressä on Ruoveden laivaranta. Runoilijan tie kulkee Ruoveden ohi. Muroleen kirkko, Muroleentie 740. Ympärillä on Vankavesi (Näsijärvi) ja Rikalanjärvi. Lähellä Murolelahdella Muroleentien varrella vieraslaituri ja Muroleen kanava. Sastamala: Sastamalan seurakunta järjestää kirkkokävelyitä, niin sanottuja pyhiinvaellusretkiä Sastamalan kirkkoihin. Uutena kokemuksena ollaan kehittämässä Kokemäenjoen mittaista vaellusta Sastamalan sydänmailta Porin rantahietikoille. Sastamalan keskiaikainen kirkko, Sastamalan kirkon tie 119. Kirkko sijatisee Rautaveden äärellä. Tyrvään kirkko, Kirkkokatu. Kirkko sijaitsee Rautaveden äärellä. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Kallialan kirkkotie 50 (Vanhankirkontie) Rautaveden äärellä. Veneilylle sopiva laituri on lähellä. Seurakunta on palkannut neljä kesäopasta täyttämään valtavan kirkkokierrosten kysynnän juuri Pyhän Olavin kirkossa. Matka-Jokela Oy teettää kirkkokierroksia suurille ryhmille ja matkailijoita saapuu ympäri Pirkanmaata ja Satakunnasta. Lisäksi kirkon kierroksen lisäksi lisätään myös muuta, kuten ruokailuja, opastuksia, ostoksia ja muita kohteita. Keikyän kirkko Käsityöläistie 7, Sastamala. Kirkko on Kokemäenjoen varrella. Kiikan kirkko, Kiikanojantie. Kirkko siajtisee Kokemäenjoen varrella. Suodenniemen kirkko, Koippurintie 9. Kirkko sijaitsee Kourajärven lähellä. Mouhijärven kirkko, Kinkerikuja 3. Kirkko sijaitsee Saikkalanjoen ja Mätikkö-järven läheisyydessä. Sammaljoen kirkko, Sammaljoentie 606, Sammaljoen varrella. Karkun kirkko, Riippiläntie 366. Kirkko sijaitsee Rautaveden äärellä. Karkun sataman kautta on vesistöyhteydet. Salokunnan kirkko, Kärppäläntie 226 Pyhäjärvellä. Kirkon alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Tampere: Teiskon kirkko, Kirkkotie 144, Näsijärven rannalla. Kirkon vierestä kulkee Asuntilan melontareitti ja lähellä on myös Maisansalon vieraslaituri. Kirkko on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Aitolahden vanha kirkko, Aitoniementie 268, Niihamanselän rannalla. Olkahisenlahden vieraslaituri on lähellä. 17

21 Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4, Olkahinen. Näsijärven rannalla sijatsevan kirkon vieressä vieraslaituri. Aleksanterinkirkko, Pyynikin kirkkopuisto. Finlaysonin kirkko, Puuvillatehtaankatu 2, Tampere. Lähellä on Naistenlahden satama. Toimii tiekirkkona kesällä. Kirkossa voi ihailla muiden muassa lasimaalauksia. Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2. Vieressä on Halkoniemen satama osoitteessa Lielahdenkatu 32. Härmälän kirkko, Talvitie 26, Kirkko sijaitsee Pyhäjärven rannan lähettyvillä, Härmälän leirintäalue ja Härmälänsaaren ja Perkiönlahden satamat lähellä. Pispalan kirkko, Pispalanvaltatie 16, Pyhä- ja Näsijärven välissä Näsijärven rannalla. Vanha kirkko keskustorilla, Tammerkosken länsirannalla. Ortodoksinen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27. Urjala: Urjalan kirkko ja kivisakasti, Urjalantie 1. Kirkko toimii tiekirkkona kesällä. Urjalankylän tavoittaa meloen, josta noin 5km länteen sijaitsee Urjalan kirkko. Valkeakoski: Sääksmäen kirkko, Kirkkovainiontie 10. Kirkko on Vanjaveden rannalla, ja se toimii tiekirkkona, joten on opastettuja kierroksia kesällä. Keskiaikaisessa kivikirkossa on lasimaalauksia. Valkeakosken kirkko, Valkeakoskenkatu 31. Kirkko sijaitsee Mallasveden rannalla. Valkeakosken kappeli sijaitsee kanavan eteläpuolella. Metsäkansan kirkko, Aaltosentie, Metsäkansa. Alueen ympärillä on toimivia veneilyreittejä. Metsäkansan kirkon ympärille on muun muassa kyläyhdistyksen toimesta toivottu toimintaa. Vesilahti: Narvan kyläkirkko, ketolantie 4. Kostialan rannassa venelaiturin lähellä. Vesilahden kyläkirkko rautialantie 208, vesilahti. Toutosen äärellä kirkonkylässä. Kirkonkylässä venelaituri.. Virrat: Killinkosken kirkko, Inkantie 11. Kirkko on kävelymatkan päässä Metterinjärveltä. Killinkoskelle pääsee myös meloen ja aina Ähtäriin saakka. Kirkko ei ole avoinna matkailijoille, mutta on avattavissa tilauksesta ryhmille. Liedenpohjan kirkko, Hollitie 992. Rantaan on suunnitteilla lähelle vieraslaituri. Kirkossa ei ole varsinaisia esittelykierroksia, mutta se on avattavissa tilauksesta ryhmille. 18

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 58 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 59 Kihniö Virrat IKAALINEN Poltinjoen kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Ylöjärvi Ruovesi

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.9.2013 Tilannekatsaus 30.8.2013 Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2013 lopussa 31139

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.4.2013 Tilannekatsaus 28.3.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan TE-toimiston

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 120 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 121 Kihniö Virrat KIHNIÖ Korhoskylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.2.2015. Tammikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.1.2015) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.2.2015. Tammikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.1.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.2.2015 Tammikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.1.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 38529

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Laulujoutsenen pesintä -kesäkisa 2009

Laulujoutsenen pesintä -kesäkisa 2009 Laulujoutsenen pesintä -kesäkisa 2009 Havainnoitsijoita oli yhteensä 34. Havaintoja saatiin 15 Pirkanmaan kunnasta (ei havaintoja: Akaa, Juupajoki, Kuhmalahti, Mänttä-Vilppula, Punkalaidun, Sastamala,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Numeronmukainen luettelo peruskartoista 1 : 20 000

Numeronmukainen luettelo peruskartoista 1 : 20 000 Tampereen kaupunginkirjasto / Peruskartat, numeronmukainen 1 Numeronmukainen luettelo peruskartoista 1 : 20 000 Peruskartat uusitaan vain Pirkanmaan ja sen lähiympäristön osalta. Muut peruskartat eri puolelta

Lisätiedot

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.9.2016 Elokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2016) Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.2.2016 Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.1.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2016

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.10.2016 Syyskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui huomattavasti Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee)

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee) Ruoveden kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2016 Dokumentti on luotu Kulttuurikasvatussuunnitelma. fi-palvelussa: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/suunnitelma/ruoveden-kunta-2/ Kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.3.2016 Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.2.2016) Työttömyyden vuositasomuutos kääntyi uudelleen kasvuun Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu hidastui kolmantena kuukautena peräkkäin

Työttömyyden vuositason kasvu hidastui kolmantena kuukautena peräkkäin Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.10.2014 Syyskuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2014) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui kolmantena kuukautena peräkkäin Pirkanmaan TE-toimistossa

Lisätiedot

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Pirkanmaan maakuntakaava 2040 6.11.2014 Suolijärvi Hervannassa kuva Wikimedia Commons Virkistysalueiden riittävyys Pirkanmaan taajamissa Karkea arvio taajamien

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Tammikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.1.2017) Työttömyys aleni reippaasti sekä vuosi- että kuukausitasolla Pirkanmaalla oli tammikuun 2017

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.4.2016 Maaliskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.3.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa

Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/sami Moilanen / Vesienhoito ja vesivarat -yksikkö 4.11.2015 Esimerkkejä ajankohtaisista järvikunnostushankkeista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5)

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5) 1 (5) YMPÄRISTÖTIETOISUUS Strateginen tavoite 2. Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.1.2017 Joulukuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.12.2016) Myönteinen työttömyyskehitys jatkui ja kiihtyi Pirkanmaalla oli joulukuun 2016 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.6.2016 Toukokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.5.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen voimistui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.5.2015 Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.4.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli huhtikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 35352

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.3.2015. Helmikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 27.2.2015) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.3.2015. Helmikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 27.2.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.3.2015 Helmikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 27.2.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 37358

Lisätiedot

Väestö ja työpaikat suunnitetyö.

Väestö ja työpaikat suunnitetyö. Väestö ja työpaikat 2040 -suunnitetyö anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi www.pirkanmaa.fi Mitä tehdään, miksi tehdään? Maakuntakaavatyö: väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät. Rinnalle nostettu asuminen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Sulunkoski, niva / I- N 60 57.179' E 27 09.474' (WGS84) Kivisessä koskessa on oikeassa reunassa oleva suora ja kapea kivetön ränni. Kyykoski, I N 60 57.221' E 27 09.632' (WGS84)

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

TAMPEREEN YMPÄRISTÖ, RETKEILIJÄIN LUVATTU MAA JALKAPATIKKAMATKOJA TAMPEREEN LÄHISTÖLLÄ POLKUPYÖRÄRETKIÄ JA

TAMPEREEN YMPÄRISTÖ, RETKEILIJÄIN LUVATTU MAA JALKAPATIKKAMATKOJA TAMPEREEN LÄHISTÖLLÄ POLKUPYÖRÄRETKIÄ JA TAMPEREEN YMPÄRISTÖ, RETKEILIJÄIN LUVATTU MAA POLKUPYÖRÄRETKIÄ JA JALKAPATIKKAMATKOJA TAMPEREEN LÄHISTÖLLÄ JULKAISIJA: TAMPEREEN KAUPUNGIN MATKAILULAUTAKUNTA PUH. 50 77 Selostus pyörä- tai patikkamatkasta

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET Päätös YHTEENSÄ 342 000 Etelä-Pohjanmaa 58 000 Keski-Pohjanmaa 36 000 Keski-Suomi 91 800 Pirkanmaa 110 300 Pohjanmaa 45 900 ETELÄ-POHJANMAA

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU 2014 JA 2015 / TAMPERE

NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU 2014 JA 2015 / TAMPERE NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU JA / TAMPERE Alle 25-vuotiaat ömät VUOSI VUOSI yht -15 miehet naiset yht miehet naiset yht lkm % tammi 1571 1203 2774 1727 1341 3068 294 10,6 helmi 1522 1155 2677

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Kirjoittaja on yli 30 vuotta Näsijärvellä purjehtinut sekä Nokian Veneilijöiden että Näsijärven purjehdusseuran jäsen.

Kirjoittaja on yli 30 vuotta Näsijärvellä purjehtinut sekä Nokian Veneilijöiden että Näsijärven purjehdusseuran jäsen. 1(12) TAMPERE VIRRAT OMALLA VENEELLÄ Hannu Vesterinen, s/y Lady E Kirjoittaja on yli 30 vuotta Näsijärvellä purjehtinut sekä Nokian Veneilijöiden että Näsijärven purjehdusseuran jäsen. Veneily Näsijärvellä

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa

Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa Ajankohtaisia asioita vesienhoidon toimeenpanossa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/sami Moilanen / Vesienhoito ja vesivarat -yksikkö 11.5.2015 Esimerkkejä ajankohtaisista järvikunnostushankkeista

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.8.2010

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.8.2010 n tiedote 24.8.2010 Tilannekatsaus 30.7.2010 alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Vesilahti ja Työttömyys väheni vuoden aikana 1 Keski-Pirkanmaan

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirjastoon on hankittu mahdollisimman täydellisinä Pirkanmaan

Lisätiedot

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PIRKANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PIRKANMAA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Päiväys Sivu Tunniste Versio Sisällysluettelo Tulostettu

Päiväys Sivu Tunniste Versio Sisällysluettelo Tulostettu 2 (15) Sisällysluettelo 1 Yleisiä huomioita Siuruajoesta melontaa ajatellen...3 2 Koskiluokitus välillä Kokkokylän silta Konttilan laavu (matka 7km)...3 3 Koskiluokitus välillä Konttilan laavu Yli Siurua

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ Kysymykset 1. Kuka kirjastossanne hoitaa seuraavia tehtäviä? (kirjastonjohtaja / kirjastonhoitaja / kirjastovirkailija / joku muu kuka?) a. aineiston valinta b. tilattavan aineiston

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Luonnonkukkien päivän retket Pirkanmaalla su 15.6.2014

Luonnonkukkien päivän retket Pirkanmaalla su 15.6.2014 Luonnonkukkien päivän retket Pirkanmaalla su 15.6.2014 Akaa Retkikohde: Toijalan pururadan ja luontopolun ympäristö. Vanhan kaatopaikan päältä pururadan vierustaa luontopolulle, poiketen välillä järven

Lisätiedot

Vesijärven Enonselkä lähikalastuskohteena Mitä se tarjoaa?

Vesijärven Enonselkä lähikalastuskohteena Mitä se tarjoaa? Vesijärven Enonselkä lähikalastuskohteena Mitä se tarjoaa? Lähikalastusseminaari 10.11.2016 Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Vesijärvi -Vesijärvi on luontaisesti kirkasvetinen

Lisätiedot

Rivitalotontit 8/2016

Rivitalotontit 8/2016 Rivitalotontit 8/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa, Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten perusteella. Varausmaksu on 10 % tontin

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA Ylitarkastaja Sini Männistö, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan kokous 4.12.2015 3.12.2015 1 TAUSTAA Kunnilla velvollisuus

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. Suomen luonnonsuojeluliiton KOMMENTTEJA Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Pirkanmaan liitto Kommentteja POSKI-hankkeen alustavista

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä luettelo sisältää Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit Suomen

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

RAIMO UOLEVI LIUKKO. Latvavesillä VENERETKIÄ KOKEMÄENJOEN VESISTÖN ALAVESILLÄ

RAIMO UOLEVI LIUKKO. Latvavesillä VENERETKIÄ KOKEMÄENJOEN VESISTÖN ALAVESILLÄ RAIMO UOLEVI LIUKKO Latvavesillä VENERETKIÄ KOKEMÄENJOEN VESISTÖN ALAVESILLÄ Latvavesillä Raimo Uolevi Liukko Layout: R. Liukko Tekninen toteutus: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta 2010 ISBN 978-952-235-238-5

Lisätiedot

Rivitalotontit 2/2016

Rivitalotontit 2/2016 Rivitalotontit 2/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa (Lomakodin alue ja Lastenlinnan alue), Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten

Lisätiedot

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1 POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 203 ETELÄ-POHJANMAA Alajärven 4H-yhdistys ry Alajärven nuorisoseura 000 Alavuden 4H-yhdistys 000 Alavuden kaupunki

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ ( )

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ ( ) MUSTIKKARETKI 2010 ENSIMMÄINEN PÄIVÄ (26.7. 2010) Klo 8 9 Tapaamme Eskimomajalla Pakataan tavarat ja kajakit autoihin Klo 10 Lähdemme ajamaan kohti Anttolaa Matka 273 km Matkalla syödään lounas myöhemmin

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

PMT - Pirkanmaan mielenterveystyön kehittämisyksikkö

PMT - Pirkanmaan mielenterveystyön kehittämisyksikkö Pirkanmaan Aikalisä! -ohjaajien yhteystiedot Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot Akaa Elina Lähteenmäki Akaan kaupunki / Perusturvatoimi Työvoiman palvelukeskus Kirkkotori 10, 37800 Toijala puhelin 040 335

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelman toteuttamisvaihtoehdot

Vesihuoltosuunnitelman toteuttamisvaihtoehdot 7 Vesihuoltosuunnitelman toteuttamisvaihtoehdot 7.1 Vedenhankinnan toteuttaminen Pirkanmaan vedenhankinnan pääsuuntaviivat pohjautuvat tulevaisuudessa TA- VASE- hankkeen toteutukseen, jota on valmisteltu

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus MKH 12.9.2016 KAAVASELOSTUKSEN LIITE 2 LIITEKARTAT TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2016 Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto Sisällysluettelo 1. Kehittämisperiaatemerkinnät

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot