AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA"

Transkriptio

1 Teol.tdk B3, liite1 1(1) AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Yleistä Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa rehtorin ( , 77/2011) tekemän päätöksen mukaan niiden käytäntöjen kokonaisuutta, jotka mahdollistavat opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemista osaksi teologisessa tiedekunnassa suoritettavaa tutkintoa. Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen ja muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella. Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista voi hakea opiskelija, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa ja joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hyväksilukeminen on osaamisperustaista. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän täyttää hyväksiluettavien opintojen tutkintovaatimusten mukaiset osaamistavoitteet. Hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Saman opintosuorituksen voi hyväksilukea vain kerran, oli kyseessä sitten korvaaminen tai sisällyttäminen. Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia voidaan korvata muissa tiedekunnissa, muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuilla opinnoilla, mikäli opinnot vastaavat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan tiedekunnassa suoritettavia opintoja. Opintoja voidaan korvata harkinnan mukaan myös muulla tavoin osoitettavalla osaamisella. Korvattujen opintojen asemasta ei vaadita lisäsuorituksia. Suoritettavan tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin voidaan myös sisällyttää muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa (tiede- ja taidekorkeakoulut) suoritettuja opintoja. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta. Sivuaineiksi sisällytettävien opintokokonaisuuksien osalta hyväksilukemisessa noudatetaan koulutusohjelman linjan mukaisia vaatimuksia. PL 33 (Aleksanterinkatu 7), Helsingin yliopisto Puhelin (09) 1911, faksi (09) , PB 33 (Alexandersgatan 7), FI Helsingfors universitet Telefon , fax , P.O. Box 33 (Aleksanterinkatu 7), FI University of Helsinki Telephone , fax ,

2 2 Aiemmin hankittu osaaminen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan hyväksilukea mahdollisimman täysimääräisenä edellyttäen, että tutkinnolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Teologisten tutkintojen tavoitteena on tuottaa uskonnon asiantuntijoita. Tiedekunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksilukea osaamista sellaisia määriä, että ne yhdessä suoritettavien opintojen kanssa olennaisesti ylittävät tutkintoasetuksen edellyttämät opintojen kokonaislaajuudet. Teologian kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja enintään 90 opintopistettä ja teologian maisterin tutkintoon enintään 60 opintopistettä. Jos kyseessä on opintojen korvaaminen, tulee osaamisen vastata hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tai -jakson tavoitteita. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei hyväksilueta ylempään korkeakoulututkintoon. 1. Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen teologian kandidaatin ja maisterin tutkinnossa Aiempien opintosuoritusten tai osaamisen perusteella ei voi korvata henkilökohtaista opintosuunnitelma-opintojaksoa, kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa eikä kypsyysnäytettä. Hyväksiluku korvaamalla (edellyttää samansisältöistä suoritusta) a. Opinnot eivät ole toisessa tutkinnossa Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia voidaan korvata Helsingin yliopiston muissa tiedekunnissa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla, mikäli opinnot vastaavat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan tiedekunnassa suoritettavia opintoja. Korvattujen opintojen asemasta ei vaadita lisäsuorituksia. Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa jälkeen suoritettu 3 opintopisteen laajuinen tieto- ja viestintätekniikan ajokortti korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen eikä korvaavuutta tarvitse erikseen hakea. Yleisen teologian perusopinnot 25 op, jotka on suoritettu Helsingin yliopiston tai Itä- Suomen yliopiston vahvistamien tutkintovaatimusten mukaan vähintään arvosanalla hyvä tai yleisen teologian perus- ja aineopinnot 60 op, jotka on suoritettu HY:n teologisen tiedekunnan vahvistamien tutkintovaatimusten mukaan vähintään arvosanalla hyvä, voidaan hyväksilukea korvaamalla teologian kandidaatin tutkintoon. b. Opinnot ovat aiemmassa tutkinnossa Aiempaa korkeakoulututkintoa varten osoitettu kielitaito korvaa sellaisenaan tutkinnon pakolliset nykykielten kieliopinnot. Kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla voidaan korvata kandidaatin tutkinnon yleisopintoja, jos opinnot vastaavat osaamistavoitteiltaan ja vaatimustasoltaan opintoja, joiden korvaavuutta haetaan. Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa jälkeen suoritettu 3 opintopisteen laajuinen tieto- ja viestintätekniikan ajokortti korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen eikä korvaavuutta tarvitse erikseen hakea. Teologian kandidaatin tutkintoon vaadittavat perusopinnot (60 op), jotka on suoritettu HY:n teologisen tiedekunnan vahvistamien tutkintovaatimusten mukaan, tai yleisen teolo-

3 3 gian perusopinnot 25 op, jotka on suoritettu Helsingin yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston vahvistamien tutkintovaatimusten mukaan vähintään arvosanalla hyvä tai yleisen teologian perus- ja aineopinnot 60 op, jotka on suoritettu HY:n teologisen tiedekunnan vahvistamien tutkintovaatimusten mukaan vähintään arvosanalla hyvä, voidaan hyväksilukea korvaamalla teologian kandidaatin tutkintoon, vaikka ne sisältyisivät toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon. (Tältä osin muutetaan tiedekuntaneuvoston tekemää päätöstä yleisen teologian perus- ja aineopintojen hyväksilukemisesta teologian kandidaatin tutkintoon.) Teologian maisterin tutkintoon voidaan hyväksilukea korvaamalla toisen maisterin tutkinnon metodiopintoja pääaineen syventävien opintojen vastuuopettajan päätöksellä. Aiemmassa yliopistotutkinnossa olevalla uskonnon opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuudella (60 op) voi korvata SOV401 I Praktikum, uskontokasvatuksen osion sekä SOV413 II Praktikum, uskontokasvatus. Aiemmassa yliopistotutkinnossa olevalla muun opetettavan aineen opettajan (ml. luokanopettajan) pedagogisten opintojen kokonaisuudella (60 op) voi korvata SOV401 I Praktikum uskontokasvatuksen osion. Hyväksiluettaessa opintoja opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuuden (60 op) perusteella ei sovelleta 10 vuoden vanhenemissääntöä. Hyväksiluku sisällyttämällä (ei edellytä vastaavaa sisältöä) a. Opinnot eivät ole aiemmassa tutkinnossa: Kotimaisten ja ulkomaisten tiede- ja taidekorkeakoulujen tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia voidaan käyttää teologisen tiedekunnan tutkintojen vapaavalintaisiin opintoihin sivuaineina ja yksittäisiä opintojaksoja muina opintoina. Ulkomaisissa tiede- ja taidekorkeakouluissa suoritetuista opinnoista on mahdollista muodostaa myös vähintään 25 opintopisteen laajuinen tieteenalakohtainen tai monitieteinen kokonaisuus. b. Opinnot ovat toisessa korkeakoulututkinnossa: Aiemmin suoritetun tutkinnon perusteella voi sisällyttää yhden sivuaineen joko teologian kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. Opiskelija voi saada vain yhden sivuaineen hyväksilukemalla siinäkin tapauksessa, että hänellä on useita tutkintoja suoritettuina. Hyväksiluettaessa huomioidaan koulutusohjelman linjakohtaiset vaatimukset sivuaineopintojen laajuudesta. Sivuainetta ei voi jakaa kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Ammattikorkeakoulututkinnon perusteella: Aiemmin suoritetun ammattikorkeakoulututkinnon, alasta riippumatta, perusteella voidaan sisällyttää opintoja joko teologian kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. A-koulutusohjelmassa A1-linjalla opiskelija voi sisällyttää enintään 25 opintopistettä maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. A2-linjalla opiskelija voi sisällyttää enintään 25 opintopistettä joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. B-koulutusohjelmassa B1-linjalla opiskelija voi sisällyttää enintään 25 opintopistettä kandidaatin tutkintoon. Suoritetusta ammattikorkeakoulututkinnosta ei voida sisällyttää opintoja B2-linjalla suoritettavaan tutkintoon. Tällä päätöksellä muutetaan tiedekuntaneuvoston tekemää päätöstä ( B3) Ammattikorkeakoulututkinnon hyväksilukeminen teologisiin perustutkintoihin. A1-linjalla ja A2-linjalla opiskelevia, joiden osalta uusi päätös merkitsee hyväksiluettavien opintojen määrän vähenemistä verrattuna aiempaan päätökseen, koskee siirtymäaika: ammattikorkeakoulututkinnon perusteella jätettyihin hyväksilukemishakemuksiin sovelletaan tätä päätöstä A-koulutusohjelmassa opiskelevien kohdalla tai sen jälkeen.

4 4 Opinnot ovat toisessa samantasoisessa tutkinnossa: Aiemmin suoritetun kandidaatin tutkinnon perusteella voidaan sisällyttää A2-linjalla ja B1- linjalla suoritettavaan teologian kandidaatin tutkintoon vapaavalintaisiin opintoihin yhden oppiaineen perus- tai aineopinnot. Hyväksiluettaessa huomioidaan koulutusohjelman linjakohtaiset vaatimukset sivuaineopintojen laajuudesta. Aiemmin suoritetun maisterin tutkinnon perusteella voidaan sisällyttää A2-linjalla suoritettavaan teologian maisterin tutkintoon yhden oppiaineen perus- tai aineopinnot. B1- ja B2- linjalla suoritettavaan teologian maisterin tutkintoon voidaan sisällyttää opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Hyväksiluettaessa huomioidaan koulutusohjelman linjakohtaiset vaatimukset sivuaineopintojen laajuudesta. Hyväksiluettaessa opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuutta (60 op) ei sovelleta 10 vuoden vanhenemissääntöä. 2. Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen teologian kandidaatin ja maisterin tutkinnossa Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan vastata hyväksiluettavan opintokokonaisuuden, -jakson tai tutkinnon osaamistavoitteita. Jotta osaamista voidaan arvioida, on opiskelijan todennettava osaamisensa. Osaamisen arvioinnissa voidaan käyttää tenttejä, portfolioita, esseitä, raportteja, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä. Osaamista voidaan täydentää oppimistehtävillä tai muilla vastaavilla tehtävillä. Hyväksilukeminen teologian kandidaatin ja maisterin tutkinnon soveltaviin opintoihin Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voidaan hyväksilukea teologian kandidaatin tutkinnossa A1-linjan tai A2-linjan mukaisten soveltavien opintojen valmentavaan osaan ja teologian maisterin tutkinnossa A1-linjan tai A2-linjan mukaisten soveltavien opintojen vapaavalintaiseen osaan yhteensä enintään 5 opintopistettä. A1- linjalla opiskelevalla hyväksiluettavan osaamisen tulee olla kirkon hengelliseen virkaan liittyvää; esimerkiksi Suomen puolustusvoimien kirkollisen alan järjestämien varusmiespappi- ja diakonikurssien ja niihin liittyvän harjoittelun perusteella voi hakea hyväksilukua. A2-linjalla opiskelevalla voidaan hyväksilukea soveltavaa koulutusta (esim. terapiakoulutus) tai työskentelyä ammattiin koulutettuna tehtävissä, joissa on selvästi teologista osaamista edellyttävä tai sitä kartuttava ulottuvuus. Lisäksi maisterin tutkinnossa A2-linjan mukaisiin soveltavien opintojen harjoitteluun voidaan hyväksilukea aikaisempaa työkokemusta, jos se liittyy kiinteästi suoritettavan jakson sisältöön. Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisen osalta soveltavien opintojen vastuuopettajat arvioivat hakemuksia kollegiaalisesti kerran kuukaudessa. Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta hyväksiluettavien opintopisteiden myöntämisperiaatteet Helsingin yliopistossa, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa tai sen piirissä toimivissa järjestöissä luottamustehtävissä toimimisesta, joka on kestänyt vähintään vuoden, voi-

5 5 daan hyväksilukea teologian kandidaatin tutkintoon muihin opintoihin 2-5 opintopistettä riippuen luottamustehtävästä ja aktiivisen toiminnan määrästä. Enimmäismäärä 5 op voidaan myöntää, mikäli opiskelija on toiminut useammassa kuin yhdessä järjestössä tai toimielimessä. Opintopisteitä ei voida myöntää, mikäli henkilö saa tehtävistään palkkaa tai suuruudeltaan palkanluontoista palkkiota. Aine- ja tiedekuntajärjestötoiminnasta sekä osakuntatoiminnasta myönnettävät opintopisteet Opiskelija voi saada opintopisteitä opiskelijajärjestötoiminnasta seuraavasti: 2 opintopistettä kahden vuoden aktiivisesta opiskelijajärjestötoiminnasta ja kolmen vuoden aktiivisesta toiminnasta 3 opintopistettä. Mikäli opiskelija on toiminut erityisen vastuullisessa asemassa esim. puheenjohtajana, vuoden aktiivisesta toiminnasta voidaan myöntää 2 opintopistettä ja kahden vuoden aktiivisesta toiminnasta 3 op. Ainejärjestötoiminnasta todistuksen ja lausunnon antaa ainejärjestön puheenjohtaja tai joku muu nimenkirjoittaja. Tiedekuntajärjestötoiminnasta todistuksen ja lausunnon antaa järjestön puheenjohtaja. Osakuntatoiminnasta todistuksen ja lausunnon antaa osakunnan puheenjohtaja. Osakuntien yhteisvaltuuskunnassa (OYV) toimimisesta todistuksen ja lausunnon antaa OYV:n puheenjohtaja. Ylioppilaskunnassa toiminnasta myönnettävät opintopisteet Opiskelija voi saada opintopisteitä toiminnasta ylioppilaskunnassa seuraavasti: 2 opintopistettä yhden vuoden ajalta ja 3 opintopistettä kahden tai useamman vuoden ajalta. Opintopisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija on ollut läsnä vähintään 2/3 kokouksista toimikautensa aikana. Valiokuntatoiminnasta todistuksen ja lausunnon antaa ko. valiokunnan puheenjohtaja. Edustajistotoimintaa koskeva todistuspyyntö jätetään toimistosihteerille ja todistuksen ja lausunnon antaa pääsihteeri. Yliopiston hallinnossa toimimisesta myönnettävät opintopisteet Opiskelija voi saada opintopisteitä toiminnasta yliopiston hallinnossa seuraavasti: 2 opintopistettä yhden vuoden ajalta ja 3 opintopistettä kahden tai useamman vuoden ajalta. Opintopisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija on ollut läsnä vähintään 2/3 kokouksista toimikautensa aikana. Yliopiston hallinnossa toimimisesta todistuksen antaa ko. hallintoelimen sihteeri tai puheenjohtaja. Opintopisteiden saamista koskeva hakemus ja sen liitteet Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoimintaa koskevia opintopisteitä tulee hakea kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan nimi ja opiskelijanumero. Lisäksi hakemuksen liitteenä tulee toimittaa ko. toimielimen vastaavan toimihenkilön antama virallinen todistus. Todistuksesta tulee ilmetä opiskelijan tehtävät, tehtävien ajankohta ja laatu ja opiskelijan aktiivisuus toimielimessä (pelkkä opiskelijan oma selvitys toiminnasta ei siis riitä). Hakemukset ja todistukset toimitetaan opintoasiainpäällikölle. Mikäli opiskelija anoo 3 opintopistettä, hänen on toimitettava hakemuksen yhteydessä noin kahden sivun mittainen raportti. Raportissa opiskelijan tulee kertoa seuraavista asioista: missä opiskelija toimi, mitä toimessaan/toimissaan teki, mitä oppi sekä miten opittu tukee opiskelijan opiskelua tai suunniteltua työuraa.

6 6 3. Hyväksilukeminen jatkotutkinnoissa (teologian lisensiaatti, teologian tohtori ja filosofian tohtori) Jatko-opiskelija voi hakea aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista teologian lisensiaatin sekä teologian ja filosofian tohtorintutkintoihin. Hyväksilukemisessa sovelletaan seuraavia periaatteita. Jatkotutkintoihin voi hyväksilukea vain muodollisessa yliopistokoulutuksessa suoritettuja opintoja. Aikaisempien opintosuoritusten tai osaamisen perusteella ei voi korvata jatkotutkintovaatimusten mukaista lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa. Muualla suoritettuja opintoja hyväksiluetaan ainoastaan jatkotutkintoihin vaadittavien opintojen minimilaajuuteen (60 op). Minimitutkinnon ylimeneviä opintoja ei hyväksilueta. Jatkotutkintoon voi hyväksilukea opintoja, joita on käytetty toiseen tutkintoon, mukaan lukien toinen tohtorintutkinto. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden perusteena olevasta maisterintutkinnosta ei voi kuitenkaan hyväksilukea opintoja teologian lisensiaatin eikä teologian tai filosofian tohtorin tutkintoihin. Jatkotutkintoon hyväksiluettavien opintojen on vastattava jatko-opiskelijalle hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa. Hakumenettely: Jatkotutkintojen pääaineen opintojen hyväksilukemisesta (korvaaminen ja sisällyttäminen) päättää jatkotutkinnon valvova professori. Jatkotutkinnon muiden opintojen hyväksilukemisesta (sisällyttäminen) päättää tiedesihteeri. 4. Hakumenettely Opiskelijalla on vastuu hakea aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista sekä todentaa osaamisensa. Hyväksilukeminen on suositeltavaa ottaa esille tutkinto-opintojen alkuvaiheessa hopsin laatimisen yhteydessä. Kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan on etukäteen laadittava opintosuunnitelma ja sovittava alustavasti opintojen hyväksilukemisesta tiedekunnassa, osastolla tai omassa pääaineessaan. Opiskelijan tulee olla läsnä oleva tutkinto-opiskelija, kun hän hakee hyväksilukemista. Hyväksilukemista tulee hakea kirjallisesti. Mikäli alkuperäinen opintosuoritus on hyväksilukemista haettaessa yli 10 vuotta vanha, ei hyväksilukemishakemusta ole tarpeen ottaa käsittelyyn, koska opinnot ovat joka tapauksessa tällöin vanhentuneita. Suoritetuista opinnoista tulee esittää opintosuoritusote ja tarvittaessa tarkempi selvitys opintojen sisällöstä.

7 7 Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevaan hakemukseen on liitettävä dokumentaatio ja kuvaus opintojen tavoitteisiin liittyvästä osaamisesta. Muualla suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen hyväksilukemisesta tiedekunnan vastuulla oleviin opintoihin vastaavat kyseisten opintojen vastuuhenkilöt. Kieliopintojen hyväksilukemisesta vastaa yliopiston Kielikeskus. Hyväksilukemispäätös Opiskelijalle ei voida hyväksilukea opintoja, jotka ovat tutkintotodistusta pyydettäessä yli 10 vuotta vanhoja, lukuun ottamatta tutkintoon kuuluvia kieliopintoja ja opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuutta (60 op). Silloin kun kyseessä on opintojen korvaaminen, hyväksilukemisesta päättää ko. opintojaksosta vastaava opettaja, tarvittaessa oppiaineen vastuuhenkilö. Kun kyseessä on opintojen sisällyttäminen, hyväksilukemisesta päättää opintoasiainpäällikkö ja ulkomailla suoritettujen opintojen osalta suunnittelija (kansainväliset asiat) sekä harkinnanvaraisissa tapauksissa tarvittaessa dekaani. Yleisen teologian opintojen hyväksilukemisesta vastaa yleisen teologian yhdyshenkilö. Jatkotutkintojen pääaineen opintojen hyväksilukemisesta (korvaaminen ja sisällyttäminen) päättää jatkotutkinnon valvova professori. Jatkotutkinnon muiden opintojen hyväksilukemisesta (sisällyttäminen) päättää tiedesihteeri. Jatkotutkinnon muihin opintoihin hyväksiluettavien opintojen on vastattava jatko-opiskelijalle hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa. Hyväksilukemisesta päättävä taho rekisteröi hyväksiluetut opinnot opiskelijarekisteri Oodiin. Hyväksiluetusta opintojaksosta annetaan opintopisteet ja arvosana rekisteröidään, mikäli arvosana on annettu yliopistossa käytössä olevan asteikon (1 5) tai siihen suoraan vertautuvan asteikon mukaisesti. Muussa tapauksessa opinnolle kirjataan arvosanaksi hyväksytty. Suorituksesta rekisteröidään myös opintosuorituksen kieli silloin, kun se on tiedossa ja todennettu. Muussa tapauksessa kieleksi merkitään tuntematon. Hyväksilukemista koskevasta myönteisestä päätöksestä ei lähetetä erikseen viestiä opiskelijalle, vaan opiskelija näkee itse rekisteristä, kun hyväksiluku on tehty. Kielteinen hyväksilukemispäätös tehdään kirjallisesti ja siitä ilmoitetaan opiskelijalle. Kielteiseen päätökseen on sisällytettävä perustelut sekä ohjeet oikaisumenettelystä. Opiskelija, joka on tyytymätön opintosuorituksen tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevaan päätökseen, voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisua on pyydettävä suullisesti tai kirjallisesti arvostelusta vastaavalta opettajalta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Periaatteiden voimaantulo Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat teologisen tiedekunnan periaatteet tulevat voimaan alkaen ja koskevat kaikkia tiedekunnan opiskelijoita. Ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sisällyttämistä hakevien osalta päätöstä sovelletaan siirtymäajalla niin, että päätöstä sovelletaan niihin opiskelijoihin, jotka hakevat hyväksilukua tai sen jälkeen. Rehtorin päätös aiemmin hankitun osaamisen

8 tunnistamisen ja tunnustamisen yleisistä periaatteista ei koske yliopiston yhteistutkintoohjelmia niiltä osin, kun päätöksessä rajataan hyväksiluvun enimmäismäärä. 8

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa 1 (6) Hyväksytty n akateemisessa komiteassa Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta ssa 1 Taustaa ja rajauksia Opintojen hyväksilukemisen taustalla olevia ohjeita ja säädöksiä Yliopistolain 44 3 momentti koskien

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut 20.1.2016 OPINTOJEN HYVÄKSILUKU ENGissä (korvaaminen) Opiskelija Oppimispalvelut Vastuuopettaja Koulutusohjelmajohtaja, vastuuprofessori 1. Opiskelija aloittaa

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA. Menettelyohje

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA. Menettelyohje OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA Menettelyohje Voimassa 1.8.2016 alkaen Päivitys 23.4.2017 SISÄLLYS 1 HYVÄKSILUKEMISEN PROSESSIKUVAUS... 3 2 OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN...

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi Johtoryhmä (?) 1 (6) Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista Taustaksi Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä,

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Vaasan yliopistossa on hyväksytty yhteiset Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN LAPIN YLIOPISTOSSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN LAPIN YLIOPISTOSSA 1 Alkuperäinen kuvaus on hyväksytty Lapin yliopiston yliopistoneuvostossa 7.6.2010 Tämä päivitetty kuvaus on hyväksytty Lapin yliopiston hallituksessa 16.6.2014. AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Vahvistettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 2011. V luku ja VII luvun 16 vahvistettu Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 2012. I LUKU TEOLOGISEN

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin: OHJEEN TARKOITUS Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata, miten opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista hyväksiluetaan (AHOT) ja miten hyväksilukemisen prosessi etenee vaiheittain. 2 MÄÄRITELMÄT Hyväksilukemisella

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun sovellusohje opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun sovellusohje opintojen hyväksilukemisesta KTAK Liite 6 1 (11) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun sovellusohje opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 Aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 17.1.2012 vahvistama 1 Tiedekunnan koulutustehtävä Helsingin

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Vahvistettu Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 2005. Täydennetty Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2007 ja 23. päivänä huhtikuuta 2007 ja

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto

Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Ohjauksen kokonaisuus korkeakoulussa 27.9.2011 Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa Kukin korkeakoulu laatii yhdenmukaisen, luotettavan ja läpinäkyvän

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Pia Mikkola Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2.11.2017 Mitä halutaan selvittää? AHOT-prosessi

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta Opiskelijoiden orientaatio, 29.9.2017 Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne JYU. Since 1863. 10.10.2017 1 Sisältö Mikä yliopiston koulutusta ja tutkintoja

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! 29.8.2017 kello 11.00 14.00 3.10.2017 1 Päivän aikataulu klo 11.00-11.30 Yhteinen osuus KO ja KÄ klo 11.30-11.50 SOOL info klo 11.50-12.15 Tuutorien osuus KO (tila K232) ja KÄ

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 (10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.6.2015 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Helsingin yliopisto Oodi Sivu 1/6 Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Opiskelija on suorittanut HY:ssa monta matematiikan kurssia pääaineessaan ja on siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan, jossa

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

Infotilaisuus opintojen ohjauksesta ja. Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos

Infotilaisuus opintojen ohjauksesta ja. Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Infotilaisuus opintojen ohjauksesta ja tutkintosäännöstä Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos 16.9.2010 Yleistä tutkintosäännöstä Uusi tutkintosääntö astunut voimaan 1.8.2010 Kumoaa opintosuoritusjohtosäännön

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö I Yleisiä määräyksiä Tämä tutkintosääntö koskee kaikkia tiedekunnan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(15) HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12. päivänä toukokuuta 2005, muutettu

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt nämä pysyväismääräykset 31.5.2011. Tiedekuntaneuvoston on tehnyt pysyväismääräyksiin muutoksia seuraavasti:

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN AIKUISLUKIOISSA

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN AIKUISLUKIOISSA 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN AIKUISLUKIOISSA Aikuislukioiden tulee kehittää järjestelmä, jolla aiemmin hankittu ja muualla osoitettu koulutus ja osaaminen voidaan tunnistaa. Erityistä huomiota

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x 10 + 5 op), 25 op

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x 10 + 5 op), 25 op KASVATUSTIETEEN JA HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA KASVATUSTIETEEN JA FILOSOFIANMAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012 2015 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot