uuden talouden kivijalka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uuden talouden kivijalka"

Transkriptio

1 Juveneksen kattaus sinulle 2013 PALVELUT uuden talouden kivijalka RAVINTOLA SAARNI on Ratinankaaren sydän NASTA VIEHÄTTÄÄ ASIAKASTA LOUNAALLA: LEENA VUORELA OSAAMINEN: KOKEMUSTA, KOULUTUSTA, KUMPPANUUTTA MESTAREIDEN SADONKORJUU: KULINARISMIN JUHLAA UUDISTUNUT VERKKOKAUPPA HERKULLINEN ATELJEEMENU

2 s. 4 s. 13 s Pääkirjoitus Palveluosaaminen avaa uusia mahdollisuuksia Paremmin osaava menestyy Lounaalla Leena Vuorela ja Tommi Hänninen Ravintola Saarni Ratinankaaren sydän Elämys Mestareiden Sadonkorjuu Uutta Visuaalisesti viehättävä Nasta Juvenes-Yhtiöt Oy:n sidosryhmälehti PÄÄTOIMITTAJA Sami Kaurto TOIMITUSNEUVOSTO Tommi Hänninen, Päivi Jousmäki, Sami Kaurto, Pekka Markkula, Timo Peltoniemi TOIMITUS JA ULKOASU Adsek Oy REPRO Marvaco Oy PAINOPAIKKA Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy YHTEYSTIEDOT juvenes.fi, puh OSOITTEENMUUTOKSET Painosmäärä kpl Lehti on painettu ympäristöystävälliselle paperille Juvenes on monialainen palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola- ja kahvilapalveluita, juhla-, kokous- ja saunapalveluita, kauppa- ja kioskipalveluita sekä paino- ja julkaisupalveluita. Kokouspalvelut Painopalvelut 2 ISO 9001 ISO Juvenes Ravintolat ISO 9001 Juvenes Print

3 Osaaminen liiketoiminnan ytimessä Juveneslaisen osaaminen kiteytyy kokemukseen, koulutukseen ja kumppanuuteen. Työntekijät viihtyvät meillä keskimäärin 13 vuotta ja tuntevat useimmat asiakkaam me ja heille tarjottavat palvelut pitkältä ajalta. Kokemus näkyy taidossa hallita poikkeamia ja kyvyssä skaalata: Oli kyse arjen lounaista, 20 hengen kahvituksista, satojen henkien gaalaillallisista tai 9000 asiakkaan eväistä, Juvenes osaa varautua tilaisuuteen niin raaka aineiden kuin aikatauluttamisen puolesta. Osaaminen on paitsi asiakkaan kuuntelemista, myös oivallusta siitä, missä meillä on parannettavaa. Se on jatkuvaa oppimista ja taitojen laajapohjaista kehittymistä. Viime vuonna koko henkilöstömme osallistui Luotettava kaveri koulutusohjelmaan, joka paransi mitatusti juveneslaisten työviihtyvyyttä entisestään. Tämän uskomme heijastuvan positiivisesti asiakaspalveluumme. Vuosina kehitämme erityi sesti asiakaspalvelu ja esimiesosaamisia, mutta samalla tuemme jatkuvasti jokaisen Juveneksen työntekijän omaehtoista oppimista tehtävässään. Oikeiden kumppanien valintakin on osaamista. Kumppaneitamme ovat ne, joihin luotamme. Tarjoamalla asiakkaillemme laadukkaita ja yksilöllisiä konsepteja uskom me itsekin olevamme haluttu kumppani parhaille. Osaaminen on osa Juveneksen visiota, halua olla edelläkävijä ja halutuin kump pani. Onnistumme tekemällä sitä, missä olemme hyviä. Osoitamme sen avoimesti: ravistelemalla totuttuja kuvioita, olemalla valtakunnallisesti aktiivisia ja näyttämällä esimerkkiä. Tätä kaikkea haluamme olla jokaisessa kohteessamme asiakkaiden kanssa arjessa ja juhlassa. Pekka Markkula, toimitusjohtaja Kokous on palvelukokemus, jonka onnistumiseen vaikuttavat ohjelman lisäksi tilaisuuden sijainti, tarjoilut, tekniikka ja oheispalvelut. Kysyimme kolmelta yritystilaisuuksia järjestävältä lukijaltamme, mistä seikoista hyvä kokous heidän mielestään syntyy. 1. Mitkä tekijät tarvitaan onnistuneen kokouksen aikaansaamiseksi? 2. Miten se teillä toteutetaan? Saija Paukkunen projektisihteeri, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy Kuopio 1. Nopea vahvistus tiloista ja tarjoiluis ta. Helppokäyttöinen kokoustekniikka, hyvä ilmanvaihto ja tilan muokatta vuus ovat tärkeitä pysäköintimah dollisuudet ja avulias henkilökunta plussaa. 2. Käytämme toimiviksi toteamiamme kokouspaikkoja. Hankimme ne yh teistyökumppaneilta, joilta tiedämme saavamme hyvän kokouspalvelun. Teemu Kankainen kasvumarkkinointi valmentaja, Aava & Bang Jyväskylä 1. Tila on tärkein. Ilmaa pitää olla riit tävästi! Kaikki pienetkin asiat, kuten kokousjuomien helppo saatavuus, merkitsevät yhdessä paljon. 2. Varaamme tilan ajoissa. Juvenes muistuttaa meitä kutsujen lähettämi sestä ja muista ennakkojärjestelyistä. Siitä iso plussa! Leena Eiranto Alueassistentti, Teknologiateollisuus ry Tampere 1. Toimivat ennakkojärjestelyt, jottei asi akkaan enää kokouksen aikana tarvitse huolehtia käytännön asioista. Ja tietysti itse kokouksen sisältö! 2. Käytämme luotettavia ja tehokkaita yhteistyökumppaneita, jolloin voimme olla varmoja, että järjestelyt hoituvat suunnitelmien mukaisesti. Näin voimme itse keskittyä kokoukseen. 3

4 PALVELUOSAAMINEN avaa uusia mahdollisuuksia... Kari Neilimo on palveluosaamisen puolestapuhuja. Palvelut ovat uuden talouden kivijalka. Toisin kuin savupiipputaloudessa, palveluissa menestys perustuu ihmisiin, osaamiseen, brändiin ja tiedolla johtamiseen.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Jouko Järvinen V vuorineuvos ja taloustieteen tohtori Kari Neilimon mukaan uudessa taloudessa tarvitaan uu den laisia osaamisia. Palveluiden suunnittelussa ja rakentamisessa tarvittavaa konseptointia pitää selkeästi vahvistaa Suomessa. Asiaa ei auta siirtää, olemmehan jo nyt palveluyhteiskunta. - Palveluiden osuus maamme bruttokansantuotteesta on tänään 67 prosenttia ja kasvaa edelleen. Osaamisen ulottuvuudet Bisneksen pyörittämisessä tarvitaan johtamisen, arjen tekemisten ja asiakkuuksien osaamista. Ongelmien ratkaisu, palveluiden uudistaminen ja uuden innovoiminen edellyttävät aina erityisosaamista. Kari toteaa, että osaamisen hyödyntäminen edellyttää myös asennetta. - Osaamisen tärkeys tulisi jokaisen organisaatiossa ymmärtää. Kaikilla on mahdollisuus kehittää taitojaan. Osaamisen merkitystä ei kuitenkaan vielä tunnisteta tarpeeksi. Kari muistuttaa, ettei koneilla tai laitteilla enää ole mahdollista erottautua. Tänään osaaminen on kiinni nimenomaan ihmisistä. ja vajaavuudet Yrityksissä katsotaan edelleen liikaa peräpeiliin sen sijaan, että tähdättäisiin tulevaisuuteen. Osaamisen kehittämiseenkään ei riittävästi kannusteta, eikä siitä palkita. Siksi sen käyttäminen ja näyttäminen ei innosta. Kari on havainnut osaamisen suhteen myös turhaa vaatimattomuutta. - Ei riitä, että haluamme olla Riihimäen paras. Vaatimustason mittaria pitää reilusti nostaa: Haluamme olla Suomen paras! tai Pohjoismaiden paras! 4

5 Yhteisestä visiosta menestykseen Osaamisesta kertoo sekin, onko yrityksellä visio vai ei. Vaikka visio on yksi johtamisen peruskivistä, ei sitä yllättävän usealla yrityksellä vielä ole. Kari peräänkuuluttaa vision kautta johtamista. - Yrityksellä pitää olla tulevaisuuden ihannetahtotila se palmusaari, jonne halutaan päästä. Mutta visio pitää työstää yhdessä, ja kaikkien työntekijöiden on se tiedettävä. Vain siten organisaatio voi samaistua ja sitoutua visioon ja innostua siitä. - Tämä innostuksen kipinä luo karismaa porukkaa luotsaavan henkilönkin ympärille, Kari vinkkaa. - Media ei tuota karismaa pysty aikaansaamaan. Kun visio on olemassa, se ohjaa yrityksen toimintaa. Se näkyy myös tekemisen tavassa, ja sen pitää näkyä asiakaslupauksessakin. Tampereen yliopiston motto Tehdään tulevaisuus yhdessä kertoo Karin mukaan hienolla tavalla, että ollaan tulosorientoituneita, rakennetaan maailmaa ja tehdään se yhdessä. Vision merkitys roolittuu eri työtehtävissä oleville eri tavoilla. Kehityskeskustelut ovat keino tuoda visiot käytännön tasolle. Kari suosittelee, että esimiehet kävisivät henkilökohtaisen kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Aidoissa kehityskeskusteluissa tarkastellaan henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen ja asetetaan uudet tavoitteet suhteessa yrityksen visioon. Kasvu on piristysruiske Osaaminen on keskeinen tekijä yrityksen kasvamiselle. Kasvu tuo kehitystä, uusia palveluita, uusia asiakkaita. Yritys selvästi dynamisoituu. - Kun menen uuteen yritykseen, näen jo ovella onko se dynaaminen. Sen näkee miljööstä, ihmisten ilmeistä ja tietysti numeroista. Jos yritys ei tavoitteestaan huolimatta kansainvälisty, puuttuu siltä myynnin ja markkinoinnin osaamista. Hyvä tuotekanta ei Karin mukaan riitä: on tunnettava kansainväliset markkinat, jakelutiet, kulttuurierot ja kilpailutilanne. - Useimpien PK-yritysten ongelma on, etteivät he tunne ulkomaan asiakkaita tai Kun asiakastarpeet muuttuvat, on osaamistakin kehitettävä. TTY:n Kampuskauppa uudisti palvelukonseptinsa vuonna 2012 ja on nyt monipuolinen palvelukeskus. rahoituskuvioita. Tai lähdetään kansainvälistymään, vaikkeivät tuote ja palvelu vielä Suomessakaan ole täysin kunnossa. Johtamistaidot uudelle tasolle Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston emba-ohjelmajohtajana työskentelevä Kari tietää, että osaaminen on keskeinen alue liikkeenjohdon koulutuksessa. Hänen mukaansa Suomessa on paljon substanssiosaajia insinöörejä, ekonomeja, varatuomareita. Se on hyvä pohja liiketoiminnalle, mutta johtamiskoulutukselle on paljon tarvetta. Enimmäkseen meillä opitaan johtajiksi edelleen työtehtävien tai yksittäisten valmennuskurssien kautta. Substanssiosaajat eivät aina ymmärrä johtajan roolia; johtamisesta ei tiedetä tarpeeksi. On turhaa hierarkiaa ja pomottelukulttuuriakin. Kari, joka on työskennellyt paljon naapurimaassamme, sanoo ruotsalaisten olevan tässä meitä edellä. - Siellä asioita valmistellaan pitkään, jona aikana kaikki sitoutuvat tehtävään päätökseen. Sen jälkeen ei jossiteltavaa enää ole, ja bisnestä päästään tekemään saman tien. - Suomessa päätökset tulevat usein ylhäältä ja aiheuttavat muutosvastarintaa. Raha alkaa tulla sisään vasta viiveellä. Ydinasia johtamisessa on se, kuinka nopeasti päätös muuttuu kassavirraksi! Kuva Aleksi Rinta Kauppila Johtamiskoulutuksessa on toki meilläkin menty eteenpäin: on mentorointi- ja coaching-ohjelmia, benchmarkausta, emba-koulutuksia ja yritysvierailuja. Mutta kehitettävää on vielä. - Johtamisen ammattilaisten pitäisi ottaa tämä haaste vastaan. Johtamisen kehittäminen kuuluu johtajalle onhan tuotekehityskin tuotekehittäjien asia. PK-yrityksissä johtamisen taito on usein niukkaa: niissä ei ole välttämättä edes hallitusta eikä kansainvälistymisen vaatimaa kielitaitoa. PK-sektori haltuun Vaikka olemme pienyritysten luvattu kansa, olemme toisaalta olleet suurten vientiyritysten maa. Suomi on historiansa vuoksi teollistunut isojen, usein valtiollisten yritysten kautta. Teollisuuden vienti ei kuitenkaan enää vedä, kuten paperiteollisuustuotteiden ja mobiililaitteiden taantunut kysyntä osoittaa. Kari toteaa mahdollisuutemme nousevan PK-yrityksistä ja niiden palvelukonseptien viennistä. - Jotta voimme pitää Suomen hyvinvointivaltiona, on pienten ja keskisuurten yritysten pakko kansainvälistyä. Suomi on ennenkin onnistunut palvelukonseptien viennissä: esimerkiksi S-ryhmä, Kesko ja Stockmann ovat 5

6 Kari Neilimo on innolla mukana Team Tampere hankkeessa. Ohjausryhmän puheenjohtajuuden ohella hän osallistuu KasvuCampeihin ja toimii yhden osallistujayrityksen kasvukonkarina. Karin mukaan vieneet onnistuneesti konseptinsa Baltian maihin ja Venäjälle ja keräävät niiden tuottoja kotimaahan. Tarvitsemme uutta kasvua ja vientiä Suomessa perustetaan joka vuosi noin uutta yritystä, joista vain kolmasosa jää henkiin. Tänään maassamme on noin yritystä. Näistä vain 0,3 prosenttia eli 700 on kasvuyrityksiä. Sellaisiksi lasketaan bisnekset, joiden henkilöstö kasvaa 20 prosentilla kolmena peräkkäisenä vuonna. Näistä kasvuyrityksistä 10 prosenttia noin 70 yritystä on pirkanmaalaisia. Oman lisähaasteensa tuottaa se, että vienti on Suomessa liian kapeilla harteilla. Viennin osuus 190 miljardin euron bruttokansantuotteestamme on 40 prosenttia 77 miljardia euroa. Kymmenen suurinta yritystämme Nokia, Metso ja niiden kaltaiset hoitavan peräti kolmasosan viennistämme. Näihin kasvun ja viennin haasteisiin Tampereen kauppakamari halusi pureutua Suomen ulkoministeriön käynnistämän Team Finland -hankkeen innoittamana. Osana ympäristöohjelmaansa Juvenes on toteuttanut ravintolakäyttöön soveltuvan älykkään biojätepuntarin. Laite kertoo, paljonko lautaselle jätetty ruoka ylittää tai alittaa keskiarvon ja ilmoittaa sen hinnan euroina. Puntari antaa vertailevaa tietoa esimerkiksi siitä, miten pitkään jäännösruuan valmistamiseen käytetyllä energiamäärällä voisi ajaa autoa tai polttaa lamppua. Kasvua, kannattavuutta, kansainvälistymistä Team Tampere -hankkeen ohjakset ottanut Kari Neilimo ja muut bisneskonkarit sparraavat yrityksiä kasvuun ja kansainvälisyyteen. Team Tampere -kehitysohjelmassa tunnistetaan pirkanmaalaisista PK-yrityksistä ne, joilla on parhaat mahdollisuudet kansainvälistyä. Tampereen kauppakamarin rahoittaman hankkeen ykkösvaihe polkaistiin liikkeelle Murikka-opistossa huhtikuussa. Kaksipäiväisessä KasvuCampissä kukin osallistujayritys sai esitellä toimintaansa löytääkseen omat kasvupolkunsa. Workshop-työskentelyssä haettiin osallistujayritysten tarjonnasta erityisosaamiset. Yhdessä mietittiin, millä tuotteilla kansainvälisille markkinoille kannattaisi lähteä; yhdessä myös kehitettiin lähtökohtia kasvulle ja väyliä kansainvälistymiselle. Kasvuverkostona jatkavan hankkeen tapaamisissa Kari ja muut kansainvälistymisen konkarit sparraavat osallistujia ja kertovat omista kokemuksistaan. Mukaan otettiin jo vakiintuneita, liikevaihdoltaan vähintään 5 miljoonan euron yrityksiä, joilla on henkilöstöä 10:stä 20:een. Useimmat niistä ovat osaamisintensiivisiä, tietoteknisiin palveluihin keskittyviä bisneksiä. Team Tampere etsii yrityksille konkreettisia kasvun välineitä, ja osallistujien kansainvälistymisprosessia seurataan tarkkaan. Vuoteen 2015 kestävän hankkeen tärkein tavoite on, että saamme mukaan lähteneet yritykset aidosti kasvuun, sanoo Kari. Tuon tavoitteen onnistuessa Team Tampereesta saadaan muuallekin Suomeen monistettava toimintamalli. 6

7 Paremmin osaava menestyy... Osaamista kehittämällä Juvenes selviytyy tulevista haasteista ja kykenee tuottamaan uudenlaisia palveluita ja toimintatapoja.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Helimaaria Utriainen Juvenes on koulutusta ja osaamista arvostava yritys. Jokaisella on työtehtävän ja toimialan vaatima peruskoulutus, minkä päälle osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Osaamispankki taltioi vahvuudet - Kartoitamme vuosisuunnittelussa, mitkä osaamiset ovat Juveneksen kannalta tärkeitä, ja laadimme yhtiötason koulutussuunnitelman, kertoo Juveneksen kehitysjohtaja Ritva Hietala. Kehityskeskusteluissa tulee puolestaan tieto työntekijöiden osaamisista ja kehitystarpeista. - Pysymme selvillä, kuinka yhtiön tarvitsemat ja yksilöiden hallitsemat osaamiset kohtaavat toisensa. Työntekijöiden osaamiset kirjataan Juveneksessa osaamispankkiin, jonne kerätään tietoa myös työtehtävän ulkopuolisista erityisosaamisista. Näitä voivat olla esimerkiksi omiin harrastuksiin liittyvät taidot, joita henkilö haluaa tarjota yrityksen käyttöön. Osaamispankki tuo esiin ihmisten vahvuudet, jotka saattaisivat muuten jäädä piiloon. Sinne kirjataan myös tiedot henkilön osallistumisesta työkiertoon. to on myös osa Juveneksen valmiussuunnitelmaa, Ritva tähdentää. Yksilön työhön työkierto tuo vaihtelua ja mielekkyyttä; työnantaja saa siitä valmiuksia myös ikäjohtamisen ja työssä jaksamisen haasteisiin. Ritva kertoo, että työkiertoa on sovellettu yrityksessä jo kolmen vuoden ajan. Eniten siitä on kokemusta Juveneksen ravintoloiden henkilökunnalla. - Työkierto on puhjennut täällä kukkaan! Ihmisiä ilmoittautuu jo mukavasti mukaan, ja henkilöstö esittää itsekin työkiertoon liittyviä toiveita. Ollaan myös entistä rohkeampia siirtymään toimialalta toiselle. Akatemia kouluttaa Kolmas kehityksen kulmakivi on sisäisiä ja ulkoisia kehitysohjelmia järjestävä Juvenes Akatemia, joka räätälöi koulutuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa. - TAKK-yhteistyömme on entuudestaan vahvaa, ja TAMKin kanssa käynnistämme esimieskoulutuksen tänä syksynä, jatkaa Ritva. Vuosi 2012 oli kokonaisvaltaisen koulutuksen aikaa. Palveluosaajan koulutukseen osallistuivat kaikki juveneslaiset omaan työarkeensa liittyvillä aiheillaan. Lähijaksoilla he jakoivat tietoa toistensa kehitysprojekteista ja saivat vinkkejä omaan työhönsä. - Jokainen sai katsoa työtään ikään kuin kauempaa. Tämä tuotti paljon palveluidemme kehittämistä koskevia ideoita, Ritva kertoo. Kaikki koulutuksen suorittaneet saivat osallistumisestaan Palveluosaamispassin. Palveluosaajakoulutuksen lisäksi Juvenes Akatemia tarjosi muun muassa kieli- ja erityisruokavaliokoulutuksia, joihin kuka tahansa sai hakea. Esimiestaitoja ja viestintää Vuosi 2013 on omistettu esimiesten koulutukselle, jonka aikana esimiehet saavat valmiuksia arjen haasteisiin. Koulutuksen tavoitteena on kirkastaa esimiehen roolia yhdessä TAMKin kanssa. - Seuraavaksi haemme keinoja sisäisen viestinnän vahvistamiseksi, lisää Ritva. Kehitysohjelmien lisäksi Juveneksessa on vuosittain vähintään yksi koko henkilöstön koulutuspäivä, jossa käsitellään yhtiön ajankohtaiset asiat. - Syksyn 2013 tilaisuudessa tutustumme myös henkilöstötyytyväisyyskyselymme tuloksiin, kertoo Ritva. - Ja tarkastelemme, mitä meille yhtiönä kuuluu. Työkierto tuo joustavuutta Henkilöstön kehittäminen tähtää siihen, että talossa on moniosaavia ihmisiä. Tässä työkierrolla on tärkeä rooli. Juveneksessa kannustetaan työntekijöiden liikkumista tehtävästä toiseen sekä yksikön sisällä että yksiköiden välillä, mutta myös liiketoiminta-alueiden välillä. - Työkierrolla varmistamme, että osaaminen on käytössä heti, kun sitä tarvitaan. Työkier- Henkilöstö ja kehitysasioista, työsuojelusta ja laadusta vastaava kehitysjohtaja Ritva Hietala ja keittiövastaava Terhi Lappalainen Yliopiston Ravintolassa, joka valittiin vuoden kohteeksi vuonna

8 Lounaalla Tommi Hänninen ja Leena Vuorela LOUNAS TANKKAA KEHON JA MIELEN... IF Vahinkovakuutusyhtiön palvelupäällikkö Leena Vuorela ja Juveneksen myyntijohtaja Tommi Hänninen nauttivat Juvenes-lounaan ja vaihtoivat ajatuksiaan ruokailun merkityksestä työhyvinvoinnille.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Jouko Järvinen ja Jussi Koivunen Mitä ruokailu merkitsee Ratinankaaressa työskenteleville? Leena: Kesällä tänne siirtyy lähes sata Tampereen ifiläistä. Koska lounas vaikuttaa työssä jaksamiseen, viihtymiseen ja terveyteen, IF tarjoaa työntekijöilleen lounasedun Juvenes Ravintola Saarnissa. Itse koottavan, terveellisen aterian lisäksi pidämme tärkeänä, että ruokailutila on viihtyisä ja meluton. Osaava ja ystävällinen henkilökunta on piste i:n päällä. Tommi: Lämmin ruoka, salaatit ja kahvi ovat samassa linjastossa; juomat, leivät ja jälkiruoka on sijoitettu omaan linjastoonsa. Kahvilinjaston vitriinituotteille on oma saarekkeensa. Vaihtelua tarjotaksemme valmistamme myös á la carte -annoksia ja lämpimiä leipä-aterioita, jotka tilataan eri pisteestä. Kuuntelemme asiakkaiden ehdotuksia sekä keräämme aktiivisesti lisätietoa viimeisimmistä uutuuksista. Itse koottavista takeaway-salaattiannoksista olemme saaneet kyselyjä. Koska lounas on useimmille päivän tärkein ateria, pitää kokemuksen olla miellyttävä ja ruuan hyvää. Ruokailutapahtuman täytyy sujua jouhevasti alusta loppuun, ja tarjolla olevista ruuista sekä niiden sisällöstä pitää olla tietoa jo ennen itse ruokailua. Saarnin ruokailutilaa olemme rauhoittaneet väreillä, äänieristyksellä ja lattian pintamateriaaleilla. Osaava henkilökuntamme opastaa lounaan tuotteista ja kertoo muista ravintolan tarjoamista palveluista. Osalle yrityksistä aamiainen on erityisen tärkeä asia. Saarnista sen voi valita joko kevyenä, runsaana tai takeaway-versiona. Leena: Mekin olemme huomanneet, että erityisesti nuoret arvostavat runsasta aamupalaa. Onko väliä, millä tavalla lounaansa syö? Leena: Ilman muuta kannattaa syödä kunnon ateria; eväät jäävät usein ravinnollisesti yksipuolisemmaksi. Ruokailu on myös sosiaalinen tapahtuma: henkilöstöravintolassa nautittu lounas lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, ja ihmiset tutustuvat toisiinsa yli yksikkörajojen! Tommi: Kunnon lounas varmistaa energian, vitamiinien ja proteiinien saannin. Henkilöstöravintolaan lähtemällä irtautuu hetkeksi työstään, eikä töissä vietetty aika tunnu niin pitkältä. Yhdessä nämä auttavat jaksamaan koko työviikon. Mitä asiakas toivoo henkilöstöruokailulta? Kuinka Saarni siihen vastaa? Leena: Toimistotyötä tekevällä, naisvaltaisella henkilöstöllämme pitää olla mahdollisuus kevyeen ruokailuun. Suosimme buffet-lounaita, joissa on 3-4 lämmintä ruokavaihtoehtoa. Kalaruokia, mielellään ekologisesti tuotettuja, saisi olla tarjolla viikottain. Arvostamme koti-, lähi- ja luomuruokaa sekä kausituotteiden ja terveellisten, turvallisten raaka-aineiden käyttöä. Kastikkeet saisivat olla erillään, ja suolaa ruuissa tulisi olla maltillisesti. Maistelemme mieluusti myös makuja maailmalta. Tommi: Koska asiakkaamme arvostavat vaihtelua ja ovat tietoisia ruokatrendeistä, tarjoamme lounaalla teemamenuja. Esimerkiksi yrttiviikkomme osoittavat, että suolaa voi korvata yrttien käytöllä. Käytämme Juveneksessa paljon luomua, kuten Pälkäneen hiekkapohjaisessa maassa kasvanutta perunaa ja paikallisesti viljellystä rukiista leivottua ruisleipää. Kalatuotteemme ovat MCS-merkittyjä, eli kalat on pyydystetty ekologisesti kestävällä tavalla. 8

9 Mitä mieltä olet siitä, että lounas sisältää useita eri keittovaihtoehtoja? Ja voisiko lounasaika olla laajempi käsite? Leena: Meille sopii hyvin vaikkapa kevyempi keitto ja täyteläisempi vaihtoehto sille. Toimistotyöntekijälle pitää keiton kanssa olla aina salaattia. Useimmat työntekijämme käyttävät puolen tunnin lounastaukonsa kello välillä. Puhelinpalveluyksiköidemme iltavuorolaisilla työaika on 12:sta 20:een. Tommi: Se, että lounaan aikataulutuksessa on useita portaita, on hyvä asia! Asiakkaat voivat ottaa ruokaa omassa tahdissaan, ja ruokailutapahtuma käynnistyy jo alkuunsa miellyttävästi. Mitä asiakas toivoo kokoustarjottavilta? Leena: Aamukokouksiin tarvitsemme yleensä täyteläisen kokoustuotteen. Kevyt välipala, joka ei vaadi keskittymistä, sopii paremmin päivätilaisuuteen. Tommi: Kokemuksemme mukaan aamukokoukset vaativat kunnon aamubuffeen. Tähän sisältyy usein jokin smoothie, hedelmiä, raikkaita kasviksia, leipiä, leikkeleitä ja herkkusuille pientä makeaa. Á la carte -kokoussalaatti on hyvä ratkaisu tiiviisti aikataulutettuihin kokouksiin. Syödessä asiat etenevät, ja kaikilla on hyvä mieli, kun ei tarvitse pelkällä kahvilla pärjätä. Mitä oheisratkaisuja Juvenes tarjoaa asiakkailleen? Tommi: Kerromme nettisivuillamme ruokalistojemme tuotetiedot tarkasti esimerkiksi raaka-aineet, ravintoarvot, erityisruokavaliot, allergia-asiat, tulisuusasteet. Juveneksen sähköisestä järjestelmästä asiakkaat voivat tilata tarvitsemansa kokoustarjoilut. Saman järjestelmän kautta onnistuvat myös tilavaraukset, jos tilojen omistaja niin haluaa. Asiakasyrityksen henkilökunta voi ostaa henkilöstöravintolastamme myös tuotteita kotiinsa tai tilata itselleen avaimet käteen -juhlan. Keittiömestarimme Mika Sirkiä vastaa lukijoiden kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi: Mitä tarjota yllätysvieraille? Ohukaiset ovat nopea, herkullinen ja aina yhtä moderni ratkaisu iltapalaksi. Raakaaineita jokaisella on yleensä valmiiksi kaapissaan. Täytevaihtoehdoissa on vain taivas rajana, joten jääkaappi auki ja mielikuvitusta peliin voit yllättyä itsekin! OHUKAISET 10 kpl 2 munaa 4 dl maitoa 2 dl vehnäjauhoa Ripaus suolaa Vatkaa munien rakenne rikki ja lisää muut ainekset joukkoon. Anna seistä 30 minuuttia; jaa taikina kahteen. Suolaisia ohukaisia saat sekoittamalla taikinan joukkoon ripauksen paprikatai tacomaustetta tai perunalastujen dippikastikejauhetta. Makeita ohukaisia saat, kun lisäät taikinaan hiukan kanelia, vaniljasokeria ja kardemummaa. Paista ohukaiset voissa. TÄYTE suolaisille ohukaisille 1 pieni sipuli 200 g paistijauhelihaa 1 sitruuna tai limetti Tacomaustetta Pilko sipuli ja kypsennä se pannussa jauhelihan kanssa. Mausta reilusti tacomausteella ja raasta sitruunantai limetinkuori mukaan raikkautta antamaan. Laita jäähtyneen ohukaisen päälle täytettä ja kääri se tortillan tapaan rullalle. TÄYTE makeille ohukaisille Hilloa 2 dl kermaa 1 tl vaniljasokeria Vatkaa kerma vaahdoksi sokerin kanssa. Sivele jäähtyneen ohukaisen pintaan ohut kerros hilloa ja päälle kermavaahtoa. Kääri ohukainen rullalle, ja tarjoile sen kanssa esimerkiksi marjoja. 9

10 Ravintola Saarnista asiakkaat saavat aamiaiset, lounaat, catering palvelut ja juhlatilatkin. RAVINTOLA SAARNI ON RATINANKAAREN SYDÄN... Vahva talous, vankka osaaminen, laaja palvelutarjooma. Siinä syyt, miksi YIT valitsi toimisto- ja liiketalo Ratinankaaren ravintolapalvelutuottajaksi Juveneksen.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Jouko Järvinen Y IT:n asiakkuuspäällikkö Toni Malkamäki valaisee liikekiinteistöprojektien logiikkaa. - Ihan ensimmäiseksi hankimme kiinteistölle riittävän määrän vuokralaisia, ja sen jälkeen käynnistämme rakennustyöt. Rakentamisen aikana myymme kohteen sijoitusyhtiölle. Jotta kiinteistö herättäisi sijoittajien ostohalut, on rakentajan osoitettava, että sille on hankittu laadukkaat ja maksukykyiset vuokralaiset. Juvenes täytti kunnon vuokralaisen kriteerit: Vakavaraisuudesta kertoo paras mahdollinen luottoluokitus. Ja itse ravintolatoiminnan vahvuudet ovat yhtiöllä luonnostaan. - Juvenes on tunnettu brändi; sillä on hyväksi koettu historia Tampereella. Se 10 tarjoaa todistetusti tasokkaita ravintolapalveluita, Toni luettelee. - Yhtiö osaa myös personoida jokaisen ravintolansa. Kukin ravintola suunnitellaan ruokatarjonnaltaan ja ilmeeltään kohteensa näköiseksi. Tätä asiakkaat arvostavat tänä päivänä. Täyden palvelun kokonaisuus Ehdolla olleista ravintolapalvelutuottajista Juvenes tarjosi kattavimman kokonaisuuden: aamiais- ja lounastarjoilut sekä edustus- ja iltatilaisuuksien hoidon. - Tarvitsimme toimijan, joka on Ratinankaaren vuokralaisille muutakin kuin henkilöstöravintola, kertoo Juveneksen kanssa aiemminkin yhteistyötä tehnyt Toni. - Nyt asiakkaat saavat samasta paikasta myös kokoustarjoilut ja catering-palvelut tilaisuuksiinsa, juhliinsa ja pikkujouluihinsa. Juveneksen tarjotessa ratkaisut myös edustus- ja saunatila- sekä juhlapaikkatarpeiisin on se kokonaisvaltaisesti hyödyksi koko Ratinankaaren yhteisölle. Kumppanuus kantaa hedelmää YIT päätyi Tonin mukaan Juvenekseen ennen Ratinankaari-rakennusprojektin käynnistymistä, vuoden 2011 alussa. Tämän jälkeen yhteistyö eteni hyvässä hengessä. - Saimme juveneslaisilta paljon ravintolan toiminnallisuuteen liittyviä näkemyksiä. Sittemmin he myös räätälöivät keittiön tarpeisiinsa sopivaksi.

11 Nimi on enne: Kirsi Saarni Ravintola Saarni palvelee kaikkia tamperelaisia. Laitteet ja linjastot Juvenes suunnitteli Metoksen kanssa ja sisustussuunnittelun Santaniemi Oy:n kanssa. Toni kertoo juveneslaisten tehneen lukuisia sähkön- sekä kylmän ja lämpimän veden kulutukseen liittyviä tutkimuksia. Näin saatiin varmistettua Juvenekselle tärkeä ympäristöä säästävä toiminta Saarnissa. Ratinankaaren kalustaminen alkoi kesäkuun puolivälissä, kiinteistön toiminta kuukautta myöhemmin. Elokuun alusta lähtien Saarni on palvellut muita vuokralaisia asumisen ammattilaisia, talotekniikan ja teollisuuden suunnittelutoimistoja, ifiläisiä sekä YIT:n ja Juveneksen omaa väkeä. Päiväsaikaan ovet ovat auki kaikille kiinteistössä työskenteleville ja asioiville sekä kenelle tahansa ulkopuoliselle, joka haluaa poiketa Saariin aamiaiselle, kahville tai lounaalle. Aina kun yritykset haluavat varatakokoustilan yhdestä Ratinankaaren alakerran kolmesta kabinetista, saavat he niihin tarjoilut Ravintola Saarnilta, samoin kuin omiinkin neuvottelutiloihinsa. Iltaisin Saarni toimii tilausravintolana, mutta sen keittiön kapasiteetti riittää tukemaan Juveneksen muidenkin yksiköiden toimintaa. Lopputulos näyttää toimivalta ja tyylikkäältä. - Saarnissa ratinankaarelaiset viihtyvät kyllä, Toni toteaa tyytyväisenä. Erittäin luja ja sitkeä, sanotaan jalopuu saarnista. Määritelmä sopii kuin nakutettu naiseen, jonka mukaan Juveneksen uusin ravintola sai nimensä. - Panostamme Ravintola Saarnissa selkeyteen, terveellisyyteen ja kotimaisuuteen, sanoo Juvenes-Yhtiöiden vastaava keittiömestari ja tuotekehityspäällikkö. Tämä Ravintolakoulu Perhon ja Haaga-Instituutin kasvatti on kaikissa liemissä keitetty keittiömestari ja alansa arvostettu ammattilainen. Chef Rôtisseur Kirsi Saarni on palkittu vuoden ammattilaiseksi jo vuonna Kirsi on työskennellyt kaikenkokoisissa ravintoloissa niin pääkaupunkiseudulla kuin Pirkanmaallakin. Yrittäjänäkin hän on toiminut ja hoitanut vaativat catering-palvelut taidolla maaliin eduskunnan tilaisuuksista massatapahtumiin. Keittiöissä Kirsi Saarni siirtää tietotaitoaan nouseville kyvyille. Jokainen tilaisuus on ainutkertainen - Juhlapalvelu on lähinnä sydäntäni, mutta arvostan jokaisen työtä täällä, sanoo Kirsi, jonka Juvenes-ura alkoi vuonna 1996 Sumeliuksenkadulla. Sen jälkeen kokemusta on kertynyt yhtiön kaikista ravintoloista. Vuodet ovat kuluneet vauhdilla ja nousujohteisesti niin Kirsin kuin työnantajankin kannalta. Tänään Juvenes on huippugastronomian ravintolayritys, joka ruokkii niin presidentit kuin arjen lounastajatkin. Kirsin kertomana vakuuttuu siitä, että juhla kannattaa aina rakentaa kuin itselle. Tilaisuutta ei voida koskaan tehdä takaisin. Kaikki osaset ovat vieraille tärkeitä: ruuat, maut, kokonaiselämys. Ne pitää joka kerta ottaa sydänasiakseen. Sytyn uuden ideoinnista Vuonna 2000 Kirsi siirtyi Juveneksen tuotekehitysyksikköön, jota hän vetää tiimityönä keittiömestari Mika Sirkiän kanssa. Kollegan kanssa on hauska luoda ruokailu- ja juhlakonsepteja, tuotteistaa, tuunata ja testata annoksia, räätälöidä reseptiikkaa sekä suunnitella ruokalistoja uusien teemojen ympärille. Samaan työhön kuuluu myös katelaskenta, kampanjasuunnittelu ja uusien ravintoloiden kehitys. Lisäksi Kirsillä ja Mikalla on kummallakin omat vastuuravintolansa, joissa he siirtävät juveneslaista tietotaitoa eteenpäin. Mikä parasta: yksikään päivä ei ole samanlainen! Kirsin pirtaan sopii sekin, että uusia kohteita avattaessa on oltava valmis singahtamaan keittiöön opastamaan henkilökuntaa tai tarvittaessa jopa tarttumaan kauhanvarteen. - Nautin työstäni ja sen tarjoamista yllättävistäkin haasteista! Ihanaa, että saan asua maalla! Voimanaisemme saa energiaa antiikin keräilystä, koiraharrastuksesta ja matkustelusta. Maalla asuessaan Kirsi muuttuu puutarhuriksi, jonka kasvihuone pursuaa koulittavia taimia kerroksittain. Koska sienet kasvavat kodin lähellä, on hän tietysti tullut pitäneeksi monet sienikurssit nuorille kokeille. - Poimulehti, suolaheinä, vuohenputki, Kirsi intoutuu lopuksi luettelemaan itselleen mieluisia villivihanneksia. - Ja alkukesän maitohorsma: siinä on parsaakin parempi herkku! 11

12 MESTAREIDEN SADONKORJUU kulinarismin juhla kaikille... Mestareiden Sadonkorjuu on jo ilmiö pirkanmaalaisessa ruokakulttuurissa. Ravintola Ziberiassa keittiömestarit hemmottelivat ruuanystäviä syyssesongin parhailla antimilla.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Okko Sorma M estareiden Sadonkorjuun organisoi keittiömestareista ja pääkylmäköistä koostuva Pirkanmaan Keittiömestarit ry. Jäsenistössä on kokeneita konkareita, mutta myös nousevia kykyjä. Yhdistys tekee yhteistyötä kahden pirkanmaalaisen oppilaitoksen sekä valtakunnallisen paistinkääntäjien Rôtisseurs-järjestön kanssa. Sadonkorjuutapahtumassa vaalitaan ruokaperinteitä, kehitetään kädentaitoja ja käytetään lähituotteita sekä harvinaisia raaka-aineita. Kokeneet mestarit pääsevät siirtämään tietotaitoaan nuorille. - Pirkanmaan eri keittiöiden tekijät sekä heidän vanhat ja uudet asiakkaansa saadaan näin koottua yhteiselle juhla-aterialle, kertoo aloitteen isä, Pirkanmaan Keittiömestareiden puheenjohtaja Ari Myllyniemi. Mestarit ja alalle valmistuvat oppilaat tekevät harvinaiset herkut alusta loppuun perinteisillä ruuanvalmistusmenetelmillä. Kun kullakin on pieni osa illasta kontollaan, on tapahtuma mahdollista hoitaa oman työn ohella ja talkootyönä, kertoo Myllyniemi. - Tämä yhdessä tekeminen on aivan mahtavaa! Otamme jatkossa yhä enemmän opiskelijoita mukaan. Ziberiassa keittiömestareiden omia tuotteita Mestareiden Sadonkorjuu toteutetaan vuosittain gastronomista osaamista ja korkeaa laatua edustavan paikallisen Mestareiden Sadonkorjuun erikoisuuksia olivat muiden muassa lahnacoulibiac, punajuuriterriini ja hirvenpääsyltty. 12 palveulutarjoajan kanssa. Syksyn 2012 yhteistyökumppaniksi keittiömestarit valitsivat Juvenes Juhlapalvelun. - Juttumme on alkuruokapöytä, jota muutamme teemojen mukaan, sanoo Myllyniemi. Ravintola Ziberiassa se näkyi keittiömestareiden omana tuotantona. - Kalastimme lahnoja, haimme marjoja omista puskista ja kävimme sienimetsälläkin. Myllyniemi kiittää Juveneksen suurta panostusta tapahtumaan: Ziberian keskeistä sijaintia ja somistusta, tarvittavien raaka-aineiden toimitusta, alkuruokapöydän juhlavaa kattausta ja henkilökunnan sitoutumista tapahtumaan. Tällaisten kumppanien kanssa on helppo tehdä yhteistyötä!

13 Juhlapalvelun taidekattaus: Ateljeemenu Juveneksen tuotekehitys on taiteillut uuden, kaikkia aisteja helli vän makupaletin. Ateljeemenussa juhlivat herkulliset värit, elegantti esillepano ja ainutlaatuisten makujen yhdistelmät. Sesongin maku elämys vailla vertaa! Graavilohisalaattirullia ja avocado-ruohosipulimoussea Kylmäsavusiikaa ja hirssiä Juustotryffeleitä ja punaviinisiirappia Sitruuna-basilikabroileria Rosmariinimarinoituja villisikapyöryköitä Härkärullia ja kasviskaviaareja Herkkutattipiiraita ja balsamico-versosalaattia Vihreää fenkoli-perunasalaattia Punajuurisalaattia ja aurajuustokastiketta Pestovoi-crostinitikkuja Unelmasta unohtumattomaan juhlaan TÄRKEÄT TAPAHTUMAT JA IHMISET ANSAITSEVAT ARVOISENSA JUHLAT Ovatko edessäsi tärkeät perhejuhlat? Jollei aikasi riitä yksityiskohtien miettimiseen ja järjestelyihin, Juvenes Juhlasuunnittelu auttaa sinua. Huolehdimme, että voit juhlapäi vänä itsekin nauttia tunnelmasta! Juvenes Juhlasuunnittelija räätälöi juhlastasi sinulle sopivan. Hän ohjeistaa, mitä jär jestelyissä tulee huomioida ja miten budjetissa pysytään. Saat käyttöösi Juveneksen tasokkaat juhlapalvelut ja monipuoliset tilat sekä Stailauskoulun ammattilaiset. Suunnittelemme juhlastasi kokonaisuuden ja toteutamme sen yksityiskohtiaan myöten. Varmistamme, että aikataulut pitävät, tarjottavat ovat herkullisia, juhlatila on koristeltu, ohjelma toimii ja väki viihtyy. Meiltä saat juhlasi alusta loppuun toteutettuna, mutta yhtä hyvin voit valita palveluis tamme vain ne palaset, jotka omasta kokonaisuudestasi puuttuvat. KERRO MEILLE TOIVEESI! Juhlasuunnittelijan palvelut Kirkon ja juhlapaikan varaus Ruoka ja tarjoilupalvelut Kukat ja koristelu Kuljetus ja hääauto Juhlapukeutuminen ja stailaukset Kampaukset, meikit ja korut Kutsujen suunnittelu ja toteutus Ohjelma ja musiikki Valokuvaus Lastenhoito Juvenes Juhlasuunnittelu puh juvenes.fi/juhlasuunnittelu facebook.com/juhlasuunnittelu Kun järjestelyt ovat puolestasi hoidettu, sinä ja vieraasi saatte rennon ja mieliinpainuvan juhlan! 13

14 Teksti Heli Ojaniemi Kuva Helimaaria Utriainen JUKKA boström, aloitti Juvenes Printin toimialajohtajana marraskuussa Myynnin konkarille se oli paluuta juurille: koulutukseltaan Jukka on graafinen painaja. Juveneksen kauppa- ja kioskitoimiala päällikkö Anna Pursio kuvaa uudistettua Verkkokauppaa helppokäyttöiseksi, toimivaksi ja monikanavaiseksi. Kahden vuoden aikana täydentyvä uudistus koskee kaikkia Juveneksen palveluita. Alussa opiskelijatarpeet Kesällä 2013 myyntiin tulivat yliopistojen kurssikirjat sekä useiden suomalaisten tiedekustantamoiden kirjoja, muiden muassa Tampere University Pressin kaikki kirjat. Valikoimassa ovat myös Tampereen yliopiston ja Teknillisen yliopiston logoilla varustetut fanituotteet, joista Anna povaa syksyn myyntihittejä. - Tulostusoikeuksien 24/7-ostomahdollisuus on esimerkki Verkkokauppaan kehitettävistä uusista palveluistamme. Seuraavaksi yrityspalvelut Tämän vuoden loppuun mennessä tarjonta laajennetaan Juvenes Printin tuotteisiin ja palveluihin. Tällöin asiakas voi ostaa Verkkokaupasta myös sähköisiä julkaisuja haluamassaan laajuudessa. Vuoden 2014 lopulla myös Juvenes Ravintoloiden palvelut tuoteostot ja URA: työskentelin toimistotekniikkayrityksissä saman tuotemerkin parissa 27 vuotta. Työnvaihto oli iso mutta positiivinen muutos: taustani ansiosta tiedän, mitkä kehitysideat ovat Juvenes Printissäkin toteutettavissa. JUVENES PRINTISSÄ vastuullani on tulostuspalvelubisnes, Turun tuotantopiste sekä Hansel asiakkuuksia. Työskentelen viikottain Turussa, Helsingissä sekä Tampereella. YKKÖSHAASTEITANI ovat Turun tuotantopisteen sekä tulostuspalveluiden kehittäminen ja kasvu. TÄRKEINTÄ on aikaansaada näkyvää jälkeä. Työnohjausjärjestelmän ja valtakunnallisen tuotantokapasiteettimme tehokas hyödyntäminen mahdollistaa sen. ESIMIEHENÄ johdan esimerkilläni. Käymme viikkopalavereissa läpi tavoitteet ja tilannekatsaukset. Toivon myös, että alaiset ottavat vastuun omasta tekemisestään. AVOIMUUDESTA lähtee kaikki. Haluan olla helposti lähestyttävä. Kun on tekemisissään suora ja rehellinen, ei tarvita säveltämistä eikä muunneltua totuutta. VASTUUNTUNTO tuottaa tulosta. Jos päivä on täyttynyt palavereista, pyrin hoitamaan tekemättömät työt pois kummittelemasta. SUOMEN PARAS MYYJÄ on palkinto, jonka Toimistotekniikan yhdistys minulle myönsi vuonna Neljä vuotta myöhemmin edellinen työnantajani Ricoh palkitsi minut Euroopan 3. parhaana suurasiakasmyyjänä. Tällaiset tunnustukset lämmittävät. NYT keskityn Juveneksen tulostuspalvelubisneksen ja Turun toimipisteen menestykseen. Työn ohessa suoritan PK sektorin toimitusjohtajatutkintoa. LOMALLA tykkään puuhastella omakotitalon töiden parissa. VERKKOKAUPPA UUDISTUI TÄHÄN PÄIVÄÄN... Juvenes etenee isoin askelin sähköisten palveluiden laajentamisessa. Uudistusten eturintamassa on nyt Juvenes Verkkokauppa.... saunatilojen varaukset ruokapalveluineen - tulevat Verkkokauppaan. Täyteen mittaansa kasvaneena Verkkokaupan valikoima jakautuu Kirjat ja julkaisut, Kampustuotteet, Paino ja tulostuspalvelut sekä Catering -kategorioihin. Kukin niistä saa etusivulla oman tuotenostonsa. Kauppa auki kaikille Verkkokauppa on avoinna kaikille paikasta ja ajasta riippumatta. Ensimmäiseksi huomioitiin kotimaan asiakkaat suomenkielisellä sivustolla. Kansainvälisiä julkaisujen ostajia palvelee myöhemmin avattava englanninkielinen sivusto. Rekisteröitymistä verkko-ostokset eivät edellytä. - Toki se nopeuttaa toistuvia asiointeja, Anna huomauttaa. Kampusten opiskelijat ja henkilöstö eivät saa erityisetuja, mutta rekisteröityneitä asiakkaitaan Verkkokauppa palkitsee kampanjatarjouksilla. Tätä kehtaa markkinoida Väljäksi ja kevyeksi rakennettu Verkkokauppa toimii ongelmitta monessa ympäristössä. Mitään vilkkuvaa ja välkkyvää ei ole häiritsemässä tuotteisiin tutustumista ja ostotapahtumaa. Uudistusprojektin vetäjä markkinoikin Verkkokaupan etuja mielellään: Tavoitteena ollut mukava, nykyaikainen asiointipaikka toteutui. Tuotevalikoima laajeni, ja nyt asiakas voi valita useista maksutavoista mieleisensä. Tuotteet toimitetaan postitse, tai ne saa noutaa Kampuskaupasta. - Palvelujemme käytettävyys netissä nousi uudistuksen myötä täysin uudelle tasolle, tuumaa Anna. 14

15 TAKKin omat resurssit eivät enää riittäneet kahden ravintolan pyörittämiseen, joten se ulkoisti Nirvan toimipisteen ravintolatoiminnot cateringammattilaiselle. Juvenes konseptoi toiminnot uudelleen nimeä, sisustusta, toiminnallisuutta ja tarjontaa myöden. Ravintola Nasta, sen kylkiäiskahvila Mesta ja Petsi-kabinetti ovat saaneet spontaaneja kehuja raikkaista väreistään ja tyylikkäistä sisustustauluistaan. - Paikka oli ennen laitosmainen. Mutta tämä Nasta on nykyaikainen ravintola, jossa asiakkaat viihtyvät, toteaa TAKKin ravintolapuolen koulutuspäällikkö Markku Immonen. Jotta TAKK voisi taata tasapuolisen asiakaskohtelun molemmissa ravintoloissaan, Nastassa tarjottavan lounaan monipuolisuus ja hinnoittelu ovat samat kuin Tampereen valtatien ravintolassa. Vaihtelevaa väkeä Päivittäin Nastassa käy vähintään 600 asiakasta, joista noin 150 on lounasruokailijoita. Väki vaihtelee haalariporukasta toimistoväkeen, nuorista senioreihin ja suomalaisista maahanmuuttajiin. Näiden toiveita nastalaiset ovat kuunnelleet tarkalla korvalla. - Asiakkaiden toiveesta eriytimme salaatti- ja leipäpisteet pääruuista. Nyt jonot kulkevat nopeammin, kertoo Nastan ravintolapäällikkö Liisa Haapaniemi esimerkin. KUUSI KAUPUNGIN KOHDETTA JUVENES RAVINTOLOILLE Varmistaakseen henkilöstöruokailun laadun ja kehittämisen Tampereen kaupunki päätti huhtikuussa ulkoistaa osan henkilöstöravintolatoiminnoistaan. Kesän alusta sähkölaitoksen ravintolat Sähköranta, Mega ja Watti sekä Jokipohjantien varikon ravintola, pelastuslaitoksen ravintola Palopesä ja palvelupiste Frenckellin ravintola siirtyivät Juvenes- Yhtiöiden hoidettaviksi. Visuaalisesti viehättävä... Tampereen kaupunki on valinnut Juveneksen kuuden henkilöstöravintolansa palvelutuottajaksi.... NASTA KUTSUU ASIAKASTA... Tästä tuli kuin oikea ravintola, ovat opiskelijat ja henkilöstö yksituumaisesti kommentoineet Nastaa. Juvenes on vastannut Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Nirvan ravintolatoiminnasta keväästä 2012 lähtien.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Helimaaria Utriainen Monipuolinen tarjonta Ruuat koostuvat kotoisista suosikeista: keitoista, pata- ja kastikeruuista, pihveistä ja leikkeistä. Tarjonnassa haetaan monipuolisuutta, ja valtaosa ruuista valmistetaan Nastan omassa keittiössä. - Hyödynnämme monipuolista ruokaja kahvilakonseptivalikoimaamme näissä kohteissa, kertoo Juveneksen ravintolatoimenjohtaja Päivi Jousmäki. - Uudet lounaan teemaviikkomme tuovat vaihtelua asiakkaiden arkeen. Laadukas ja monipuolinen lisäkesalaattipöytämme ilahduttaa varmasti kävijöitä. Tampereen kaupunki hyötyy myös monipuolisesta juhla- ja kokouspalveluosaamisestamme. Nykyaikaisessa Nastassa asiakkaat viihtyvät, sanoo Markku Immonen. Kahvila Mestankin valikoima pidetään kattavana juomineen, sämpylöineen sekä kahvi- ja voileipineen. Joustavalla asenteella Markku kertoo yhteistyön sujuneen saumattomasti. - Ruokalistat ovat näkyvillä netissä, ja Juvenes ilmoittaa ravintoarvot ja erikoisruokavaliot hyvinkin tarkkaan. Raskaan työn tekijöidenkin tarpeet on huomioitu. Nastan tarjoama monipuolinen kokoliharuokien valikoima sekä ruokaa täydentävät energialisäkkeet ovat tärkeitä ravintolan asiakkaille. Syksyllä 2012 TAKK otti käyttöön Juveneksen sähköisen ravintolapalveluiden tilausjärjestelmän. Ravintolapäällikön mukaan tilaustarjoilun palveluista on saatu paljon positiivista palautetta. - Erilaisten vaihtoehtojen tarjoaminen ja valikoiman uudistuminen merkitsevät tilaajille paljon. Kahvitustuotteiden tärkeäksi valintakriteeriksi on noussut terveellisyys. Yhä useammin kokouksiin tilataan muun muassa hedelmiä ja erilaisia kasvisdippejä, Liisa toteaa. 15

16 JUVENES PRINT PALVELEE SÄHKÖISESTI Juvenes Print palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti: graafisesta suunnittelusta aineistonhallintaan kirjojen, julkaisujen ja kuvamateriaalien tulostuksista digitaalisiin ja offset-painotöihin kustannuspalveluista julkaisujen jakeluun ja myyntiin JUVENES PRINTIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN ASIAKASEDUT: Sähköinen asiointi Suoratilaukset sähköisellä lomakkeella Sähköiset käyntikorttitilaukset Asiakas näkee etukäteen työn hinnat Useiden töiden samanaikainen tilaus helppoa ostoskorin avulla Asiakas voi ohjeistaa toimitukset ja laskutukset useisiin osoitteisiin Töitä voidaan käsitellä sekä tulostuksen- että aineistonhallinnassa Juvenes tarjoaa seikkaperäisen asiakastuen Juvenes Verkkokaupan kautta myös räätälöidyt tilaukset EI ENÄÄ PÄÄLLEKKÄISIÄ TYöVAIHEITA! Tulostuksenhallinta Keskitetty toimintamalli tulostukselle Laitekanta pienenee ja yhdenmukaistuu Väriaine-, energia- ja CO 2 -päästösäästöt Kustannustehokkuus piilokustannukset kuriin Etähallinnan edut ennakoitavuus HelpDesk: apu yhden numeron takana Nopeat materiaali- ja varaosatoimitukset Laitteiden käytettävyys ja tuottavuus paranee Helpotus IT:n työkuormaan TULOSTEET ULOS SILLOIN KUN TARVITAAN! Aineistonhallintajärjestelmä Organisaation kaikki julkaisuaineistot yhdessä paikassa Viimeisimpien versioiden varma taltiointi Eri käyttäjät löytävät tarvitsemansa aineistot helposti Aineistot nopeasti hyödynnettävissä monikanavakäyttöön Jokaisen tallenteen tuotetiedot löytyvät automaattisesti Mahdollistaa pienten erien print on demand -tilaukset Eri käyttäjäoikeuksia: muokkauksiin, tilauksiin jne. Ei turhia varastointeja, ei turhia kuluja TURVALLINEN! Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy puh juvenesprint.fi

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU Palveluksessanne 31.1.2014 2009 Tampereen Ateria KOUKUN HELMI Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa suurella sydämellä maukkaita aterioita

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Menestyksesi reseptit

Menestyksesi reseptit Menestyksesi reseptit Tammi-huhtikuu 2014 Fazer Leipomoiden ammattilaisasiakkaiden kokonaisuus on saanut oman ilmeen ja nimen, Fazer Pro. Fazer Pro herkullisia leipomotuotteita ja uusia ratkaisuja ammattilaisille

Lisätiedot

Vuoden parhaat ruokalahjat. Ei kylmätuotteita!

Vuoden parhaat ruokalahjat. Ei kylmätuotteita! K A R I N I N R U O K A L A H J A T 2 0 1 5 Vuoden parhaat ruokalahjat Ei kylmätuotteita! WWW.MATGAVOR.SE ORDER@MATGAVOR.SE +46 42 32 26 10 1 Me tarjoamme teille maistuvan ratkaisun! Jo 25 vuoden ajan

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Tiedote 1 (6) 14.7.2014 TERVETULOA RAVINTOLA SARAAN

Tiedote 1 (6) 14.7.2014 TERVETULOA RAVINTOLA SARAAN Tiedote 1 (6) TERVETULOA RAVINTOLA SARAAN Instan Sarankulman E-rakennuksen henkilöstöravintola, Ravintola Sara, avaa ovensa 1.8.2014. Palvelutiedotteemme avulla voit tutustua palveluihimme ja eri yhteistyömuotoihin

Lisätiedot

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Polkka - Pohjois-Karjalan tukipavlelut oy Ateriapalvelut Liite 3 / taulukko1 Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Tavoite Ateriapalvelu Palvelun sisältö Tarjoilu Ravintosisältö

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja hiilihydraatit

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Yrityksen nimi: Kahvila Kerma Ky Yrityksen osoite: Kauppakatu 48, Varkaus Internet-osoite: www.facebook.com Perustamisvuosi: 2012 Toimiala: Majoitus, ravintola,

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Fortini täydennysravintojuoma Fortini Multi Fibre -täydennysravintojuomia voi nauttia jääkaappikylminä raikkaina pirtelöinä sellaisenaan. Joskus tarvitaan kuitenkin

Lisätiedot

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA Tuoreita ideoita tarjontaan JÄTÄ OMA KÄDEN- JÄLKESI Houkuttele asiakkaat tuoreen leivän tuoksulla ja omalla erottuvalla tyylilläsi VAASAN taikinaleivontatuotteiden avulla kuka

Lisätiedot

Broileri DENCON FOODS ~ BROILERI 1

Broileri DENCON FOODS ~ BROILERI 1 Broileri DENCON FOODS ~ BROILERI 1 Ihania herkkuja broilerista! Monipuolinen broileri Broilerinlihaa syödään yhä enemmän. Se on terveellistä ja vähärasvaista, ja siinä on runsaasti proteiineja. Lihan mieto

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Kolme Kiveä Ravintolat Oy TILAESITTELY MODERN CHINESE & ASIAN FOOD. www.kolmekivea.fi

Kolme Kiveä Ravintolat Oy TILAESITTELY MODERN CHINESE & ASIAN FOOD. www.kolmekivea.fi TILAESITTELY MODERN CHINESE & ASIAN FOOD www.kolmekivea.fi Wanha Makasiini Bistro on mutkaton ja tunnelmallinen ruokaravintola, Lappeenrannan satamassa. Ravintolamme punatiiliset kiviseinät, ikkunasyvennykset

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Osaava myyjä saa paikan!

Osaava myyjä saa paikan! mutkatonta suoraa uutiskirje marraskuu 2015 MailService marraskuu 2015 Osaava myyjä saa paikan! Kyllä vain! Tällaisia rekrytointi-ilmoituksia voimme lukea lehdistä liki päivittäin ja työvoimaviranomaisen

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ.

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. 18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. PARAS PALVELU 2007 GOLF DIGEST -LEHTI PAY & PLAY PREMIUM Minämäki Aura Masku Naantali Kultaranta Golf Turku Sauvo

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa. Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa. Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013 Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään seminaari Leipomotuotteet tuotetestauksessa Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä 11.12.2013 Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy on perustettu 1.4.2010. Yhtiön

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Nutrime-älylinjasto. terveellisempiä palveluja ruokailijoille. Katarina Furstenborg / 18.3.14

Nutrime-älylinjasto. terveellisempiä palveluja ruokailijoille. Katarina Furstenborg / 18.3.14 Nutrime-älylinjasto innovaatiolla uusia, terveellisempiä palveluja ruokailijoille Katarina Furstenborg / 18.3.14 Konsepti Tulevaisuuden buffet-yksikköön on ensimmäistä kertaa historiassa integroitu älykäs

Lisätiedot

1. Vastuullinen kumppani

1. Vastuullinen kumppani YRITYSVASTUURAPORTTI 2016 1 1. Vastuullinen kumppani Näin onnistut kilpailuttamisessa Tunnetko jo kilpailutuksen erityisvaatimukset omalla toimialallasi? Entä minkä verran kilpailutukseen on hyvä varata

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Tunnelma on rento mutta tehokas!

Tunnelma on rento mutta tehokas! Kokoukset ja juhlat Kokoukset Tunnelma on rento mutta tehokas! Oli oikeastaan neronleimaus järjestää kokous muualla kuin omassa konttorissa. Ne silmiä häikäisevät loistoputket ja epämukavat tuolit eivät

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

RAAKAPALLOISTA. Sara Ellie Isabella

RAAKAPALLOISTA. Sara Ellie Isabella RAAKAPALLOISTA Sara Ellie Isabella KUKA, MITÄ? Hei! Täällä Sara. Kiva, että löysit tämän e-kirjan käsiisi. Olen kehitellyt ja kasannut sinulle tähän kirjaseen 10 raakaa, herkullista ja suussasulavaa herkkua,

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Ryhmätapaamisten lukumäärän vaikutus onnistumiseen painonhallinnassa.

Ryhmätapaamisten lukumäärän vaikutus onnistumiseen painonhallinnassa. Ryhmätapaamisten lukumäärän vaikutus onnistumiseen painonhallinnassa. 16 14 12 Osallistujat Onnistujat Osallistujien ja onnistujien lukumäärä 1 8 6 4 2 Alle kolme kertaa Kolme kertaa Neljä kertaa Viisi

Lisätiedot

Ravintolatekstiilipalvelut. Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle

Ravintolatekstiilipalvelut. Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle Ravintolatekstiilipalvelut Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle Tekstiilipalvelujen vahva ja osaava ammattilainen Lindström on suomalainen perheyritys, joka perustettiin jo vuonna 1848. Jatkuvan ja pitkäjänteisen

Lisätiedot

Ostaminen murroksessa

Ostaminen murroksessa Ostaminen murroksessa - miten se näkyy myymälässä Research Insight Finland Janne Numminen Tutkimuksen tavoitteet 1 Luoda 2 muotokuva suomalaisesta päivittäistavaroiden ostajasta. Ymmärtää kuluttajan ja

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä 30.6.2017 Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Stockmann Herkut Suomessa siirtyvät S-ryhmälle S-ryhmä ostaa Stockmann Herkkujen päivittäistavaraliiketoiminnan

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

RAVINTO 23.01.2010. Matti Lehtonen

RAVINTO 23.01.2010. Matti Lehtonen RAVINTO 23.01.2010 Ihminen on psyko-fyysinen kokonaisuus: Koulu / työ Koti - perhe Tunteet Minä kuva Ihminen Kaverit Fyysinen kuormitus / rytmitys Ravinto / nesteet Uni Kun kaikki ulkokehän n pallot ovat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

PAREMPAA TYÖPÄIVÄÄ ENTISTÄ VIIHTYISÄMMÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ.

PAREMPAA TYÖPÄIVÄÄ ENTISTÄ VIIHTYISÄMMÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. E N S I M M Ä I N E N SY N T Y I U U D E L L E E N. PAREMPAA TYÖPÄIVÄÄ ENTISTÄ VIIHTYISÄMMÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. 5 TOIMISTOTALOA LÄHES 1000 PYSÄKÖINTIPAIKKAA ERINOMAINEN SIJAINTI TAPIOLASSA VIIHTYISÄ, SKANDINAAVINEN

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot