uuden talouden kivijalka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uuden talouden kivijalka"

Transkriptio

1 Juveneksen kattaus sinulle 2013 PALVELUT uuden talouden kivijalka RAVINTOLA SAARNI on Ratinankaaren sydän NASTA VIEHÄTTÄÄ ASIAKASTA LOUNAALLA: LEENA VUORELA OSAAMINEN: KOKEMUSTA, KOULUTUSTA, KUMPPANUUTTA MESTAREIDEN SADONKORJUU: KULINARISMIN JUHLAA UUDISTUNUT VERKKOKAUPPA HERKULLINEN ATELJEEMENU

2 s. 4 s. 13 s Pääkirjoitus Palveluosaaminen avaa uusia mahdollisuuksia Paremmin osaava menestyy Lounaalla Leena Vuorela ja Tommi Hänninen Ravintola Saarni Ratinankaaren sydän Elämys Mestareiden Sadonkorjuu Uutta Visuaalisesti viehättävä Nasta Juvenes-Yhtiöt Oy:n sidosryhmälehti PÄÄTOIMITTAJA Sami Kaurto TOIMITUSNEUVOSTO Tommi Hänninen, Päivi Jousmäki, Sami Kaurto, Pekka Markkula, Timo Peltoniemi TOIMITUS JA ULKOASU Adsek Oy REPRO Marvaco Oy PAINOPAIKKA Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy YHTEYSTIEDOT juvenes.fi, puh OSOITTEENMUUTOKSET Painosmäärä kpl Lehti on painettu ympäristöystävälliselle paperille Juvenes on monialainen palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola- ja kahvilapalveluita, juhla-, kokous- ja saunapalveluita, kauppa- ja kioskipalveluita sekä paino- ja julkaisupalveluita. Kokouspalvelut Painopalvelut 2 ISO 9001 ISO Juvenes Ravintolat ISO 9001 Juvenes Print

3 Osaaminen liiketoiminnan ytimessä Juveneslaisen osaaminen kiteytyy kokemukseen, koulutukseen ja kumppanuuteen. Työntekijät viihtyvät meillä keskimäärin 13 vuotta ja tuntevat useimmat asiakkaam me ja heille tarjottavat palvelut pitkältä ajalta. Kokemus näkyy taidossa hallita poikkeamia ja kyvyssä skaalata: Oli kyse arjen lounaista, 20 hengen kahvituksista, satojen henkien gaalaillallisista tai 9000 asiakkaan eväistä, Juvenes osaa varautua tilaisuuteen niin raaka aineiden kuin aikatauluttamisen puolesta. Osaaminen on paitsi asiakkaan kuuntelemista, myös oivallusta siitä, missä meillä on parannettavaa. Se on jatkuvaa oppimista ja taitojen laajapohjaista kehittymistä. Viime vuonna koko henkilöstömme osallistui Luotettava kaveri koulutusohjelmaan, joka paransi mitatusti juveneslaisten työviihtyvyyttä entisestään. Tämän uskomme heijastuvan positiivisesti asiakaspalveluumme. Vuosina kehitämme erityi sesti asiakaspalvelu ja esimiesosaamisia, mutta samalla tuemme jatkuvasti jokaisen Juveneksen työntekijän omaehtoista oppimista tehtävässään. Oikeiden kumppanien valintakin on osaamista. Kumppaneitamme ovat ne, joihin luotamme. Tarjoamalla asiakkaillemme laadukkaita ja yksilöllisiä konsepteja uskom me itsekin olevamme haluttu kumppani parhaille. Osaaminen on osa Juveneksen visiota, halua olla edelläkävijä ja halutuin kump pani. Onnistumme tekemällä sitä, missä olemme hyviä. Osoitamme sen avoimesti: ravistelemalla totuttuja kuvioita, olemalla valtakunnallisesti aktiivisia ja näyttämällä esimerkkiä. Tätä kaikkea haluamme olla jokaisessa kohteessamme asiakkaiden kanssa arjessa ja juhlassa. Pekka Markkula, toimitusjohtaja Kokous on palvelukokemus, jonka onnistumiseen vaikuttavat ohjelman lisäksi tilaisuuden sijainti, tarjoilut, tekniikka ja oheispalvelut. Kysyimme kolmelta yritystilaisuuksia järjestävältä lukijaltamme, mistä seikoista hyvä kokous heidän mielestään syntyy. 1. Mitkä tekijät tarvitaan onnistuneen kokouksen aikaansaamiseksi? 2. Miten se teillä toteutetaan? Saija Paukkunen projektisihteeri, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy Kuopio 1. Nopea vahvistus tiloista ja tarjoiluis ta. Helppokäyttöinen kokoustekniikka, hyvä ilmanvaihto ja tilan muokatta vuus ovat tärkeitä pysäköintimah dollisuudet ja avulias henkilökunta plussaa. 2. Käytämme toimiviksi toteamiamme kokouspaikkoja. Hankimme ne yh teistyökumppaneilta, joilta tiedämme saavamme hyvän kokouspalvelun. Teemu Kankainen kasvumarkkinointi valmentaja, Aava & Bang Jyväskylä 1. Tila on tärkein. Ilmaa pitää olla riit tävästi! Kaikki pienetkin asiat, kuten kokousjuomien helppo saatavuus, merkitsevät yhdessä paljon. 2. Varaamme tilan ajoissa. Juvenes muistuttaa meitä kutsujen lähettämi sestä ja muista ennakkojärjestelyistä. Siitä iso plussa! Leena Eiranto Alueassistentti, Teknologiateollisuus ry Tampere 1. Toimivat ennakkojärjestelyt, jottei asi akkaan enää kokouksen aikana tarvitse huolehtia käytännön asioista. Ja tietysti itse kokouksen sisältö! 2. Käytämme luotettavia ja tehokkaita yhteistyökumppaneita, jolloin voimme olla varmoja, että järjestelyt hoituvat suunnitelmien mukaisesti. Näin voimme itse keskittyä kokoukseen. 3

4 PALVELUOSAAMINEN avaa uusia mahdollisuuksia... Kari Neilimo on palveluosaamisen puolestapuhuja. Palvelut ovat uuden talouden kivijalka. Toisin kuin savupiipputaloudessa, palveluissa menestys perustuu ihmisiin, osaamiseen, brändiin ja tiedolla johtamiseen.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Jouko Järvinen V vuorineuvos ja taloustieteen tohtori Kari Neilimon mukaan uudessa taloudessa tarvitaan uu den laisia osaamisia. Palveluiden suunnittelussa ja rakentamisessa tarvittavaa konseptointia pitää selkeästi vahvistaa Suomessa. Asiaa ei auta siirtää, olemmehan jo nyt palveluyhteiskunta. - Palveluiden osuus maamme bruttokansantuotteesta on tänään 67 prosenttia ja kasvaa edelleen. Osaamisen ulottuvuudet Bisneksen pyörittämisessä tarvitaan johtamisen, arjen tekemisten ja asiakkuuksien osaamista. Ongelmien ratkaisu, palveluiden uudistaminen ja uuden innovoiminen edellyttävät aina erityisosaamista. Kari toteaa, että osaamisen hyödyntäminen edellyttää myös asennetta. - Osaamisen tärkeys tulisi jokaisen organisaatiossa ymmärtää. Kaikilla on mahdollisuus kehittää taitojaan. Osaamisen merkitystä ei kuitenkaan vielä tunnisteta tarpeeksi. Kari muistuttaa, ettei koneilla tai laitteilla enää ole mahdollista erottautua. Tänään osaaminen on kiinni nimenomaan ihmisistä. ja vajaavuudet Yrityksissä katsotaan edelleen liikaa peräpeiliin sen sijaan, että tähdättäisiin tulevaisuuteen. Osaamisen kehittämiseenkään ei riittävästi kannusteta, eikä siitä palkita. Siksi sen käyttäminen ja näyttäminen ei innosta. Kari on havainnut osaamisen suhteen myös turhaa vaatimattomuutta. - Ei riitä, että haluamme olla Riihimäen paras. Vaatimustason mittaria pitää reilusti nostaa: Haluamme olla Suomen paras! tai Pohjoismaiden paras! 4

5 Yhteisestä visiosta menestykseen Osaamisesta kertoo sekin, onko yrityksellä visio vai ei. Vaikka visio on yksi johtamisen peruskivistä, ei sitä yllättävän usealla yrityksellä vielä ole. Kari peräänkuuluttaa vision kautta johtamista. - Yrityksellä pitää olla tulevaisuuden ihannetahtotila se palmusaari, jonne halutaan päästä. Mutta visio pitää työstää yhdessä, ja kaikkien työntekijöiden on se tiedettävä. Vain siten organisaatio voi samaistua ja sitoutua visioon ja innostua siitä. - Tämä innostuksen kipinä luo karismaa porukkaa luotsaavan henkilönkin ympärille, Kari vinkkaa. - Media ei tuota karismaa pysty aikaansaamaan. Kun visio on olemassa, se ohjaa yrityksen toimintaa. Se näkyy myös tekemisen tavassa, ja sen pitää näkyä asiakaslupauksessakin. Tampereen yliopiston motto Tehdään tulevaisuus yhdessä kertoo Karin mukaan hienolla tavalla, että ollaan tulosorientoituneita, rakennetaan maailmaa ja tehdään se yhdessä. Vision merkitys roolittuu eri työtehtävissä oleville eri tavoilla. Kehityskeskustelut ovat keino tuoda visiot käytännön tasolle. Kari suosittelee, että esimiehet kävisivät henkilökohtaisen kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Aidoissa kehityskeskusteluissa tarkastellaan henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen ja asetetaan uudet tavoitteet suhteessa yrityksen visioon. Kasvu on piristysruiske Osaaminen on keskeinen tekijä yrityksen kasvamiselle. Kasvu tuo kehitystä, uusia palveluita, uusia asiakkaita. Yritys selvästi dynamisoituu. - Kun menen uuteen yritykseen, näen jo ovella onko se dynaaminen. Sen näkee miljööstä, ihmisten ilmeistä ja tietysti numeroista. Jos yritys ei tavoitteestaan huolimatta kansainvälisty, puuttuu siltä myynnin ja markkinoinnin osaamista. Hyvä tuotekanta ei Karin mukaan riitä: on tunnettava kansainväliset markkinat, jakelutiet, kulttuurierot ja kilpailutilanne. - Useimpien PK-yritysten ongelma on, etteivät he tunne ulkomaan asiakkaita tai Kun asiakastarpeet muuttuvat, on osaamistakin kehitettävä. TTY:n Kampuskauppa uudisti palvelukonseptinsa vuonna 2012 ja on nyt monipuolinen palvelukeskus. rahoituskuvioita. Tai lähdetään kansainvälistymään, vaikkeivät tuote ja palvelu vielä Suomessakaan ole täysin kunnossa. Johtamistaidot uudelle tasolle Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston emba-ohjelmajohtajana työskentelevä Kari tietää, että osaaminen on keskeinen alue liikkeenjohdon koulutuksessa. Hänen mukaansa Suomessa on paljon substanssiosaajia insinöörejä, ekonomeja, varatuomareita. Se on hyvä pohja liiketoiminnalle, mutta johtamiskoulutukselle on paljon tarvetta. Enimmäkseen meillä opitaan johtajiksi edelleen työtehtävien tai yksittäisten valmennuskurssien kautta. Substanssiosaajat eivät aina ymmärrä johtajan roolia; johtamisesta ei tiedetä tarpeeksi. On turhaa hierarkiaa ja pomottelukulttuuriakin. Kari, joka on työskennellyt paljon naapurimaassamme, sanoo ruotsalaisten olevan tässä meitä edellä. - Siellä asioita valmistellaan pitkään, jona aikana kaikki sitoutuvat tehtävään päätökseen. Sen jälkeen ei jossiteltavaa enää ole, ja bisnestä päästään tekemään saman tien. - Suomessa päätökset tulevat usein ylhäältä ja aiheuttavat muutosvastarintaa. Raha alkaa tulla sisään vasta viiveellä. Ydinasia johtamisessa on se, kuinka nopeasti päätös muuttuu kassavirraksi! Kuva Aleksi Rinta Kauppila Johtamiskoulutuksessa on toki meilläkin menty eteenpäin: on mentorointi- ja coaching-ohjelmia, benchmarkausta, emba-koulutuksia ja yritysvierailuja. Mutta kehitettävää on vielä. - Johtamisen ammattilaisten pitäisi ottaa tämä haaste vastaan. Johtamisen kehittäminen kuuluu johtajalle onhan tuotekehityskin tuotekehittäjien asia. PK-yrityksissä johtamisen taito on usein niukkaa: niissä ei ole välttämättä edes hallitusta eikä kansainvälistymisen vaatimaa kielitaitoa. PK-sektori haltuun Vaikka olemme pienyritysten luvattu kansa, olemme toisaalta olleet suurten vientiyritysten maa. Suomi on historiansa vuoksi teollistunut isojen, usein valtiollisten yritysten kautta. Teollisuuden vienti ei kuitenkaan enää vedä, kuten paperiteollisuustuotteiden ja mobiililaitteiden taantunut kysyntä osoittaa. Kari toteaa mahdollisuutemme nousevan PK-yrityksistä ja niiden palvelukonseptien viennistä. - Jotta voimme pitää Suomen hyvinvointivaltiona, on pienten ja keskisuurten yritysten pakko kansainvälistyä. Suomi on ennenkin onnistunut palvelukonseptien viennissä: esimerkiksi S-ryhmä, Kesko ja Stockmann ovat 5

6 Kari Neilimo on innolla mukana Team Tampere hankkeessa. Ohjausryhmän puheenjohtajuuden ohella hän osallistuu KasvuCampeihin ja toimii yhden osallistujayrityksen kasvukonkarina. Karin mukaan vieneet onnistuneesti konseptinsa Baltian maihin ja Venäjälle ja keräävät niiden tuottoja kotimaahan. Tarvitsemme uutta kasvua ja vientiä Suomessa perustetaan joka vuosi noin uutta yritystä, joista vain kolmasosa jää henkiin. Tänään maassamme on noin yritystä. Näistä vain 0,3 prosenttia eli 700 on kasvuyrityksiä. Sellaisiksi lasketaan bisnekset, joiden henkilöstö kasvaa 20 prosentilla kolmena peräkkäisenä vuonna. Näistä kasvuyrityksistä 10 prosenttia noin 70 yritystä on pirkanmaalaisia. Oman lisähaasteensa tuottaa se, että vienti on Suomessa liian kapeilla harteilla. Viennin osuus 190 miljardin euron bruttokansantuotteestamme on 40 prosenttia 77 miljardia euroa. Kymmenen suurinta yritystämme Nokia, Metso ja niiden kaltaiset hoitavan peräti kolmasosan viennistämme. Näihin kasvun ja viennin haasteisiin Tampereen kauppakamari halusi pureutua Suomen ulkoministeriön käynnistämän Team Finland -hankkeen innoittamana. Osana ympäristöohjelmaansa Juvenes on toteuttanut ravintolakäyttöön soveltuvan älykkään biojätepuntarin. Laite kertoo, paljonko lautaselle jätetty ruoka ylittää tai alittaa keskiarvon ja ilmoittaa sen hinnan euroina. Puntari antaa vertailevaa tietoa esimerkiksi siitä, miten pitkään jäännösruuan valmistamiseen käytetyllä energiamäärällä voisi ajaa autoa tai polttaa lamppua. Kasvua, kannattavuutta, kansainvälistymistä Team Tampere -hankkeen ohjakset ottanut Kari Neilimo ja muut bisneskonkarit sparraavat yrityksiä kasvuun ja kansainvälisyyteen. Team Tampere -kehitysohjelmassa tunnistetaan pirkanmaalaisista PK-yrityksistä ne, joilla on parhaat mahdollisuudet kansainvälistyä. Tampereen kauppakamarin rahoittaman hankkeen ykkösvaihe polkaistiin liikkeelle Murikka-opistossa huhtikuussa. Kaksipäiväisessä KasvuCampissä kukin osallistujayritys sai esitellä toimintaansa löytääkseen omat kasvupolkunsa. Workshop-työskentelyssä haettiin osallistujayritysten tarjonnasta erityisosaamiset. Yhdessä mietittiin, millä tuotteilla kansainvälisille markkinoille kannattaisi lähteä; yhdessä myös kehitettiin lähtökohtia kasvulle ja väyliä kansainvälistymiselle. Kasvuverkostona jatkavan hankkeen tapaamisissa Kari ja muut kansainvälistymisen konkarit sparraavat osallistujia ja kertovat omista kokemuksistaan. Mukaan otettiin jo vakiintuneita, liikevaihdoltaan vähintään 5 miljoonan euron yrityksiä, joilla on henkilöstöä 10:stä 20:een. Useimmat niistä ovat osaamisintensiivisiä, tietoteknisiin palveluihin keskittyviä bisneksiä. Team Tampere etsii yrityksille konkreettisia kasvun välineitä, ja osallistujien kansainvälistymisprosessia seurataan tarkkaan. Vuoteen 2015 kestävän hankkeen tärkein tavoite on, että saamme mukaan lähteneet yritykset aidosti kasvuun, sanoo Kari. Tuon tavoitteen onnistuessa Team Tampereesta saadaan muuallekin Suomeen monistettava toimintamalli. 6

7 Paremmin osaava menestyy... Osaamista kehittämällä Juvenes selviytyy tulevista haasteista ja kykenee tuottamaan uudenlaisia palveluita ja toimintatapoja.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Helimaaria Utriainen Juvenes on koulutusta ja osaamista arvostava yritys. Jokaisella on työtehtävän ja toimialan vaatima peruskoulutus, minkä päälle osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Osaamispankki taltioi vahvuudet - Kartoitamme vuosisuunnittelussa, mitkä osaamiset ovat Juveneksen kannalta tärkeitä, ja laadimme yhtiötason koulutussuunnitelman, kertoo Juveneksen kehitysjohtaja Ritva Hietala. Kehityskeskusteluissa tulee puolestaan tieto työntekijöiden osaamisista ja kehitystarpeista. - Pysymme selvillä, kuinka yhtiön tarvitsemat ja yksilöiden hallitsemat osaamiset kohtaavat toisensa. Työntekijöiden osaamiset kirjataan Juveneksessa osaamispankkiin, jonne kerätään tietoa myös työtehtävän ulkopuolisista erityisosaamisista. Näitä voivat olla esimerkiksi omiin harrastuksiin liittyvät taidot, joita henkilö haluaa tarjota yrityksen käyttöön. Osaamispankki tuo esiin ihmisten vahvuudet, jotka saattaisivat muuten jäädä piiloon. Sinne kirjataan myös tiedot henkilön osallistumisesta työkiertoon. to on myös osa Juveneksen valmiussuunnitelmaa, Ritva tähdentää. Yksilön työhön työkierto tuo vaihtelua ja mielekkyyttä; työnantaja saa siitä valmiuksia myös ikäjohtamisen ja työssä jaksamisen haasteisiin. Ritva kertoo, että työkiertoa on sovellettu yrityksessä jo kolmen vuoden ajan. Eniten siitä on kokemusta Juveneksen ravintoloiden henkilökunnalla. - Työkierto on puhjennut täällä kukkaan! Ihmisiä ilmoittautuu jo mukavasti mukaan, ja henkilöstö esittää itsekin työkiertoon liittyviä toiveita. Ollaan myös entistä rohkeampia siirtymään toimialalta toiselle. Akatemia kouluttaa Kolmas kehityksen kulmakivi on sisäisiä ja ulkoisia kehitysohjelmia järjestävä Juvenes Akatemia, joka räätälöi koulutuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa. - TAKK-yhteistyömme on entuudestaan vahvaa, ja TAMKin kanssa käynnistämme esimieskoulutuksen tänä syksynä, jatkaa Ritva. Vuosi 2012 oli kokonaisvaltaisen koulutuksen aikaa. Palveluosaajan koulutukseen osallistuivat kaikki juveneslaiset omaan työarkeensa liittyvillä aiheillaan. Lähijaksoilla he jakoivat tietoa toistensa kehitysprojekteista ja saivat vinkkejä omaan työhönsä. - Jokainen sai katsoa työtään ikään kuin kauempaa. Tämä tuotti paljon palveluidemme kehittämistä koskevia ideoita, Ritva kertoo. Kaikki koulutuksen suorittaneet saivat osallistumisestaan Palveluosaamispassin. Palveluosaajakoulutuksen lisäksi Juvenes Akatemia tarjosi muun muassa kieli- ja erityisruokavaliokoulutuksia, joihin kuka tahansa sai hakea. Esimiestaitoja ja viestintää Vuosi 2013 on omistettu esimiesten koulutukselle, jonka aikana esimiehet saavat valmiuksia arjen haasteisiin. Koulutuksen tavoitteena on kirkastaa esimiehen roolia yhdessä TAMKin kanssa. - Seuraavaksi haemme keinoja sisäisen viestinnän vahvistamiseksi, lisää Ritva. Kehitysohjelmien lisäksi Juveneksessa on vuosittain vähintään yksi koko henkilöstön koulutuspäivä, jossa käsitellään yhtiön ajankohtaiset asiat. - Syksyn 2013 tilaisuudessa tutustumme myös henkilöstötyytyväisyyskyselymme tuloksiin, kertoo Ritva. - Ja tarkastelemme, mitä meille yhtiönä kuuluu. Työkierto tuo joustavuutta Henkilöstön kehittäminen tähtää siihen, että talossa on moniosaavia ihmisiä. Tässä työkierrolla on tärkeä rooli. Juveneksessa kannustetaan työntekijöiden liikkumista tehtävästä toiseen sekä yksikön sisällä että yksiköiden välillä, mutta myös liiketoiminta-alueiden välillä. - Työkierrolla varmistamme, että osaaminen on käytössä heti, kun sitä tarvitaan. Työkier- Henkilöstö ja kehitysasioista, työsuojelusta ja laadusta vastaava kehitysjohtaja Ritva Hietala ja keittiövastaava Terhi Lappalainen Yliopiston Ravintolassa, joka valittiin vuoden kohteeksi vuonna

8 Lounaalla Tommi Hänninen ja Leena Vuorela LOUNAS TANKKAA KEHON JA MIELEN... IF Vahinkovakuutusyhtiön palvelupäällikkö Leena Vuorela ja Juveneksen myyntijohtaja Tommi Hänninen nauttivat Juvenes-lounaan ja vaihtoivat ajatuksiaan ruokailun merkityksestä työhyvinvoinnille.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Jouko Järvinen ja Jussi Koivunen Mitä ruokailu merkitsee Ratinankaaressa työskenteleville? Leena: Kesällä tänne siirtyy lähes sata Tampereen ifiläistä. Koska lounas vaikuttaa työssä jaksamiseen, viihtymiseen ja terveyteen, IF tarjoaa työntekijöilleen lounasedun Juvenes Ravintola Saarnissa. Itse koottavan, terveellisen aterian lisäksi pidämme tärkeänä, että ruokailutila on viihtyisä ja meluton. Osaava ja ystävällinen henkilökunta on piste i:n päällä. Tommi: Lämmin ruoka, salaatit ja kahvi ovat samassa linjastossa; juomat, leivät ja jälkiruoka on sijoitettu omaan linjastoonsa. Kahvilinjaston vitriinituotteille on oma saarekkeensa. Vaihtelua tarjotaksemme valmistamme myös á la carte -annoksia ja lämpimiä leipä-aterioita, jotka tilataan eri pisteestä. Kuuntelemme asiakkaiden ehdotuksia sekä keräämme aktiivisesti lisätietoa viimeisimmistä uutuuksista. Itse koottavista takeaway-salaattiannoksista olemme saaneet kyselyjä. Koska lounas on useimmille päivän tärkein ateria, pitää kokemuksen olla miellyttävä ja ruuan hyvää. Ruokailutapahtuman täytyy sujua jouhevasti alusta loppuun, ja tarjolla olevista ruuista sekä niiden sisällöstä pitää olla tietoa jo ennen itse ruokailua. Saarnin ruokailutilaa olemme rauhoittaneet väreillä, äänieristyksellä ja lattian pintamateriaaleilla. Osaava henkilökuntamme opastaa lounaan tuotteista ja kertoo muista ravintolan tarjoamista palveluista. Osalle yrityksistä aamiainen on erityisen tärkeä asia. Saarnista sen voi valita joko kevyenä, runsaana tai takeaway-versiona. Leena: Mekin olemme huomanneet, että erityisesti nuoret arvostavat runsasta aamupalaa. Onko väliä, millä tavalla lounaansa syö? Leena: Ilman muuta kannattaa syödä kunnon ateria; eväät jäävät usein ravinnollisesti yksipuolisemmaksi. Ruokailu on myös sosiaalinen tapahtuma: henkilöstöravintolassa nautittu lounas lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, ja ihmiset tutustuvat toisiinsa yli yksikkörajojen! Tommi: Kunnon lounas varmistaa energian, vitamiinien ja proteiinien saannin. Henkilöstöravintolaan lähtemällä irtautuu hetkeksi työstään, eikä töissä vietetty aika tunnu niin pitkältä. Yhdessä nämä auttavat jaksamaan koko työviikon. Mitä asiakas toivoo henkilöstöruokailulta? Kuinka Saarni siihen vastaa? Leena: Toimistotyötä tekevällä, naisvaltaisella henkilöstöllämme pitää olla mahdollisuus kevyeen ruokailuun. Suosimme buffet-lounaita, joissa on 3-4 lämmintä ruokavaihtoehtoa. Kalaruokia, mielellään ekologisesti tuotettuja, saisi olla tarjolla viikottain. Arvostamme koti-, lähi- ja luomuruokaa sekä kausituotteiden ja terveellisten, turvallisten raaka-aineiden käyttöä. Kastikkeet saisivat olla erillään, ja suolaa ruuissa tulisi olla maltillisesti. Maistelemme mieluusti myös makuja maailmalta. Tommi: Koska asiakkaamme arvostavat vaihtelua ja ovat tietoisia ruokatrendeistä, tarjoamme lounaalla teemamenuja. Esimerkiksi yrttiviikkomme osoittavat, että suolaa voi korvata yrttien käytöllä. Käytämme Juveneksessa paljon luomua, kuten Pälkäneen hiekkapohjaisessa maassa kasvanutta perunaa ja paikallisesti viljellystä rukiista leivottua ruisleipää. Kalatuotteemme ovat MCS-merkittyjä, eli kalat on pyydystetty ekologisesti kestävällä tavalla. 8

9 Mitä mieltä olet siitä, että lounas sisältää useita eri keittovaihtoehtoja? Ja voisiko lounasaika olla laajempi käsite? Leena: Meille sopii hyvin vaikkapa kevyempi keitto ja täyteläisempi vaihtoehto sille. Toimistotyöntekijälle pitää keiton kanssa olla aina salaattia. Useimmat työntekijämme käyttävät puolen tunnin lounastaukonsa kello välillä. Puhelinpalveluyksiköidemme iltavuorolaisilla työaika on 12:sta 20:een. Tommi: Se, että lounaan aikataulutuksessa on useita portaita, on hyvä asia! Asiakkaat voivat ottaa ruokaa omassa tahdissaan, ja ruokailutapahtuma käynnistyy jo alkuunsa miellyttävästi. Mitä asiakas toivoo kokoustarjottavilta? Leena: Aamukokouksiin tarvitsemme yleensä täyteläisen kokoustuotteen. Kevyt välipala, joka ei vaadi keskittymistä, sopii paremmin päivätilaisuuteen. Tommi: Kokemuksemme mukaan aamukokoukset vaativat kunnon aamubuffeen. Tähän sisältyy usein jokin smoothie, hedelmiä, raikkaita kasviksia, leipiä, leikkeleitä ja herkkusuille pientä makeaa. Á la carte -kokoussalaatti on hyvä ratkaisu tiiviisti aikataulutettuihin kokouksiin. Syödessä asiat etenevät, ja kaikilla on hyvä mieli, kun ei tarvitse pelkällä kahvilla pärjätä. Mitä oheisratkaisuja Juvenes tarjoaa asiakkailleen? Tommi: Kerromme nettisivuillamme ruokalistojemme tuotetiedot tarkasti esimerkiksi raaka-aineet, ravintoarvot, erityisruokavaliot, allergia-asiat, tulisuusasteet. Juveneksen sähköisestä järjestelmästä asiakkaat voivat tilata tarvitsemansa kokoustarjoilut. Saman järjestelmän kautta onnistuvat myös tilavaraukset, jos tilojen omistaja niin haluaa. Asiakasyrityksen henkilökunta voi ostaa henkilöstöravintolastamme myös tuotteita kotiinsa tai tilata itselleen avaimet käteen -juhlan. Keittiömestarimme Mika Sirkiä vastaa lukijoiden kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi: Mitä tarjota yllätysvieraille? Ohukaiset ovat nopea, herkullinen ja aina yhtä moderni ratkaisu iltapalaksi. Raakaaineita jokaisella on yleensä valmiiksi kaapissaan. Täytevaihtoehdoissa on vain taivas rajana, joten jääkaappi auki ja mielikuvitusta peliin voit yllättyä itsekin! OHUKAISET 10 kpl 2 munaa 4 dl maitoa 2 dl vehnäjauhoa Ripaus suolaa Vatkaa munien rakenne rikki ja lisää muut ainekset joukkoon. Anna seistä 30 minuuttia; jaa taikina kahteen. Suolaisia ohukaisia saat sekoittamalla taikinan joukkoon ripauksen paprikatai tacomaustetta tai perunalastujen dippikastikejauhetta. Makeita ohukaisia saat, kun lisäät taikinaan hiukan kanelia, vaniljasokeria ja kardemummaa. Paista ohukaiset voissa. TÄYTE suolaisille ohukaisille 1 pieni sipuli 200 g paistijauhelihaa 1 sitruuna tai limetti Tacomaustetta Pilko sipuli ja kypsennä se pannussa jauhelihan kanssa. Mausta reilusti tacomausteella ja raasta sitruunantai limetinkuori mukaan raikkautta antamaan. Laita jäähtyneen ohukaisen päälle täytettä ja kääri se tortillan tapaan rullalle. TÄYTE makeille ohukaisille Hilloa 2 dl kermaa 1 tl vaniljasokeria Vatkaa kerma vaahdoksi sokerin kanssa. Sivele jäähtyneen ohukaisen pintaan ohut kerros hilloa ja päälle kermavaahtoa. Kääri ohukainen rullalle, ja tarjoile sen kanssa esimerkiksi marjoja. 9

10 Ravintola Saarnista asiakkaat saavat aamiaiset, lounaat, catering palvelut ja juhlatilatkin. RAVINTOLA SAARNI ON RATINANKAAREN SYDÄN... Vahva talous, vankka osaaminen, laaja palvelutarjooma. Siinä syyt, miksi YIT valitsi toimisto- ja liiketalo Ratinankaaren ravintolapalvelutuottajaksi Juveneksen.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Jouko Järvinen Y IT:n asiakkuuspäällikkö Toni Malkamäki valaisee liikekiinteistöprojektien logiikkaa. - Ihan ensimmäiseksi hankimme kiinteistölle riittävän määrän vuokralaisia, ja sen jälkeen käynnistämme rakennustyöt. Rakentamisen aikana myymme kohteen sijoitusyhtiölle. Jotta kiinteistö herättäisi sijoittajien ostohalut, on rakentajan osoitettava, että sille on hankittu laadukkaat ja maksukykyiset vuokralaiset. Juvenes täytti kunnon vuokralaisen kriteerit: Vakavaraisuudesta kertoo paras mahdollinen luottoluokitus. Ja itse ravintolatoiminnan vahvuudet ovat yhtiöllä luonnostaan. - Juvenes on tunnettu brändi; sillä on hyväksi koettu historia Tampereella. Se 10 tarjoaa todistetusti tasokkaita ravintolapalveluita, Toni luettelee. - Yhtiö osaa myös personoida jokaisen ravintolansa. Kukin ravintola suunnitellaan ruokatarjonnaltaan ja ilmeeltään kohteensa näköiseksi. Tätä asiakkaat arvostavat tänä päivänä. Täyden palvelun kokonaisuus Ehdolla olleista ravintolapalvelutuottajista Juvenes tarjosi kattavimman kokonaisuuden: aamiais- ja lounastarjoilut sekä edustus- ja iltatilaisuuksien hoidon. - Tarvitsimme toimijan, joka on Ratinankaaren vuokralaisille muutakin kuin henkilöstöravintola, kertoo Juveneksen kanssa aiemminkin yhteistyötä tehnyt Toni. - Nyt asiakkaat saavat samasta paikasta myös kokoustarjoilut ja catering-palvelut tilaisuuksiinsa, juhliinsa ja pikkujouluihinsa. Juveneksen tarjotessa ratkaisut myös edustus- ja saunatila- sekä juhlapaikkatarpeiisin on se kokonaisvaltaisesti hyödyksi koko Ratinankaaren yhteisölle. Kumppanuus kantaa hedelmää YIT päätyi Tonin mukaan Juvenekseen ennen Ratinankaari-rakennusprojektin käynnistymistä, vuoden 2011 alussa. Tämän jälkeen yhteistyö eteni hyvässä hengessä. - Saimme juveneslaisilta paljon ravintolan toiminnallisuuteen liittyviä näkemyksiä. Sittemmin he myös räätälöivät keittiön tarpeisiinsa sopivaksi.

11 Nimi on enne: Kirsi Saarni Ravintola Saarni palvelee kaikkia tamperelaisia. Laitteet ja linjastot Juvenes suunnitteli Metoksen kanssa ja sisustussuunnittelun Santaniemi Oy:n kanssa. Toni kertoo juveneslaisten tehneen lukuisia sähkön- sekä kylmän ja lämpimän veden kulutukseen liittyviä tutkimuksia. Näin saatiin varmistettua Juvenekselle tärkeä ympäristöä säästävä toiminta Saarnissa. Ratinankaaren kalustaminen alkoi kesäkuun puolivälissä, kiinteistön toiminta kuukautta myöhemmin. Elokuun alusta lähtien Saarni on palvellut muita vuokralaisia asumisen ammattilaisia, talotekniikan ja teollisuuden suunnittelutoimistoja, ifiläisiä sekä YIT:n ja Juveneksen omaa väkeä. Päiväsaikaan ovet ovat auki kaikille kiinteistössä työskenteleville ja asioiville sekä kenelle tahansa ulkopuoliselle, joka haluaa poiketa Saariin aamiaiselle, kahville tai lounaalle. Aina kun yritykset haluavat varatakokoustilan yhdestä Ratinankaaren alakerran kolmesta kabinetista, saavat he niihin tarjoilut Ravintola Saarnilta, samoin kuin omiinkin neuvottelutiloihinsa. Iltaisin Saarni toimii tilausravintolana, mutta sen keittiön kapasiteetti riittää tukemaan Juveneksen muidenkin yksiköiden toimintaa. Lopputulos näyttää toimivalta ja tyylikkäältä. - Saarnissa ratinankaarelaiset viihtyvät kyllä, Toni toteaa tyytyväisenä. Erittäin luja ja sitkeä, sanotaan jalopuu saarnista. Määritelmä sopii kuin nakutettu naiseen, jonka mukaan Juveneksen uusin ravintola sai nimensä. - Panostamme Ravintola Saarnissa selkeyteen, terveellisyyteen ja kotimaisuuteen, sanoo Juvenes-Yhtiöiden vastaava keittiömestari ja tuotekehityspäällikkö. Tämä Ravintolakoulu Perhon ja Haaga-Instituutin kasvatti on kaikissa liemissä keitetty keittiömestari ja alansa arvostettu ammattilainen. Chef Rôtisseur Kirsi Saarni on palkittu vuoden ammattilaiseksi jo vuonna Kirsi on työskennellyt kaikenkokoisissa ravintoloissa niin pääkaupunkiseudulla kuin Pirkanmaallakin. Yrittäjänäkin hän on toiminut ja hoitanut vaativat catering-palvelut taidolla maaliin eduskunnan tilaisuuksista massatapahtumiin. Keittiöissä Kirsi Saarni siirtää tietotaitoaan nouseville kyvyille. Jokainen tilaisuus on ainutkertainen - Juhlapalvelu on lähinnä sydäntäni, mutta arvostan jokaisen työtä täällä, sanoo Kirsi, jonka Juvenes-ura alkoi vuonna 1996 Sumeliuksenkadulla. Sen jälkeen kokemusta on kertynyt yhtiön kaikista ravintoloista. Vuodet ovat kuluneet vauhdilla ja nousujohteisesti niin Kirsin kuin työnantajankin kannalta. Tänään Juvenes on huippugastronomian ravintolayritys, joka ruokkii niin presidentit kuin arjen lounastajatkin. Kirsin kertomana vakuuttuu siitä, että juhla kannattaa aina rakentaa kuin itselle. Tilaisuutta ei voida koskaan tehdä takaisin. Kaikki osaset ovat vieraille tärkeitä: ruuat, maut, kokonaiselämys. Ne pitää joka kerta ottaa sydänasiakseen. Sytyn uuden ideoinnista Vuonna 2000 Kirsi siirtyi Juveneksen tuotekehitysyksikköön, jota hän vetää tiimityönä keittiömestari Mika Sirkiän kanssa. Kollegan kanssa on hauska luoda ruokailu- ja juhlakonsepteja, tuotteistaa, tuunata ja testata annoksia, räätälöidä reseptiikkaa sekä suunnitella ruokalistoja uusien teemojen ympärille. Samaan työhön kuuluu myös katelaskenta, kampanjasuunnittelu ja uusien ravintoloiden kehitys. Lisäksi Kirsillä ja Mikalla on kummallakin omat vastuuravintolansa, joissa he siirtävät juveneslaista tietotaitoa eteenpäin. Mikä parasta: yksikään päivä ei ole samanlainen! Kirsin pirtaan sopii sekin, että uusia kohteita avattaessa on oltava valmis singahtamaan keittiöön opastamaan henkilökuntaa tai tarvittaessa jopa tarttumaan kauhanvarteen. - Nautin työstäni ja sen tarjoamista yllättävistäkin haasteista! Ihanaa, että saan asua maalla! Voimanaisemme saa energiaa antiikin keräilystä, koiraharrastuksesta ja matkustelusta. Maalla asuessaan Kirsi muuttuu puutarhuriksi, jonka kasvihuone pursuaa koulittavia taimia kerroksittain. Koska sienet kasvavat kodin lähellä, on hän tietysti tullut pitäneeksi monet sienikurssit nuorille kokeille. - Poimulehti, suolaheinä, vuohenputki, Kirsi intoutuu lopuksi luettelemaan itselleen mieluisia villivihanneksia. - Ja alkukesän maitohorsma: siinä on parsaakin parempi herkku! 11

12 MESTAREIDEN SADONKORJUU kulinarismin juhla kaikille... Mestareiden Sadonkorjuu on jo ilmiö pirkanmaalaisessa ruokakulttuurissa. Ravintola Ziberiassa keittiömestarit hemmottelivat ruuanystäviä syyssesongin parhailla antimilla.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Okko Sorma M estareiden Sadonkorjuun organisoi keittiömestareista ja pääkylmäköistä koostuva Pirkanmaan Keittiömestarit ry. Jäsenistössä on kokeneita konkareita, mutta myös nousevia kykyjä. Yhdistys tekee yhteistyötä kahden pirkanmaalaisen oppilaitoksen sekä valtakunnallisen paistinkääntäjien Rôtisseurs-järjestön kanssa. Sadonkorjuutapahtumassa vaalitaan ruokaperinteitä, kehitetään kädentaitoja ja käytetään lähituotteita sekä harvinaisia raaka-aineita. Kokeneet mestarit pääsevät siirtämään tietotaitoaan nuorille. - Pirkanmaan eri keittiöiden tekijät sekä heidän vanhat ja uudet asiakkaansa saadaan näin koottua yhteiselle juhla-aterialle, kertoo aloitteen isä, Pirkanmaan Keittiömestareiden puheenjohtaja Ari Myllyniemi. Mestarit ja alalle valmistuvat oppilaat tekevät harvinaiset herkut alusta loppuun perinteisillä ruuanvalmistusmenetelmillä. Kun kullakin on pieni osa illasta kontollaan, on tapahtuma mahdollista hoitaa oman työn ohella ja talkootyönä, kertoo Myllyniemi. - Tämä yhdessä tekeminen on aivan mahtavaa! Otamme jatkossa yhä enemmän opiskelijoita mukaan. Ziberiassa keittiömestareiden omia tuotteita Mestareiden Sadonkorjuu toteutetaan vuosittain gastronomista osaamista ja korkeaa laatua edustavan paikallisen Mestareiden Sadonkorjuun erikoisuuksia olivat muiden muassa lahnacoulibiac, punajuuriterriini ja hirvenpääsyltty. 12 palveulutarjoajan kanssa. Syksyn 2012 yhteistyökumppaniksi keittiömestarit valitsivat Juvenes Juhlapalvelun. - Juttumme on alkuruokapöytä, jota muutamme teemojen mukaan, sanoo Myllyniemi. Ravintola Ziberiassa se näkyi keittiömestareiden omana tuotantona. - Kalastimme lahnoja, haimme marjoja omista puskista ja kävimme sienimetsälläkin. Myllyniemi kiittää Juveneksen suurta panostusta tapahtumaan: Ziberian keskeistä sijaintia ja somistusta, tarvittavien raaka-aineiden toimitusta, alkuruokapöydän juhlavaa kattausta ja henkilökunnan sitoutumista tapahtumaan. Tällaisten kumppanien kanssa on helppo tehdä yhteistyötä!

13 Juhlapalvelun taidekattaus: Ateljeemenu Juveneksen tuotekehitys on taiteillut uuden, kaikkia aisteja helli vän makupaletin. Ateljeemenussa juhlivat herkulliset värit, elegantti esillepano ja ainutlaatuisten makujen yhdistelmät. Sesongin maku elämys vailla vertaa! Graavilohisalaattirullia ja avocado-ruohosipulimoussea Kylmäsavusiikaa ja hirssiä Juustotryffeleitä ja punaviinisiirappia Sitruuna-basilikabroileria Rosmariinimarinoituja villisikapyöryköitä Härkärullia ja kasviskaviaareja Herkkutattipiiraita ja balsamico-versosalaattia Vihreää fenkoli-perunasalaattia Punajuurisalaattia ja aurajuustokastiketta Pestovoi-crostinitikkuja Unelmasta unohtumattomaan juhlaan TÄRKEÄT TAPAHTUMAT JA IHMISET ANSAITSEVAT ARVOISENSA JUHLAT Ovatko edessäsi tärkeät perhejuhlat? Jollei aikasi riitä yksityiskohtien miettimiseen ja järjestelyihin, Juvenes Juhlasuunnittelu auttaa sinua. Huolehdimme, että voit juhlapäi vänä itsekin nauttia tunnelmasta! Juvenes Juhlasuunnittelija räätälöi juhlastasi sinulle sopivan. Hän ohjeistaa, mitä jär jestelyissä tulee huomioida ja miten budjetissa pysytään. Saat käyttöösi Juveneksen tasokkaat juhlapalvelut ja monipuoliset tilat sekä Stailauskoulun ammattilaiset. Suunnittelemme juhlastasi kokonaisuuden ja toteutamme sen yksityiskohtiaan myöten. Varmistamme, että aikataulut pitävät, tarjottavat ovat herkullisia, juhlatila on koristeltu, ohjelma toimii ja väki viihtyy. Meiltä saat juhlasi alusta loppuun toteutettuna, mutta yhtä hyvin voit valita palveluis tamme vain ne palaset, jotka omasta kokonaisuudestasi puuttuvat. KERRO MEILLE TOIVEESI! Juhlasuunnittelijan palvelut Kirkon ja juhlapaikan varaus Ruoka ja tarjoilupalvelut Kukat ja koristelu Kuljetus ja hääauto Juhlapukeutuminen ja stailaukset Kampaukset, meikit ja korut Kutsujen suunnittelu ja toteutus Ohjelma ja musiikki Valokuvaus Lastenhoito Juvenes Juhlasuunnittelu puh juvenes.fi/juhlasuunnittelu facebook.com/juhlasuunnittelu Kun järjestelyt ovat puolestasi hoidettu, sinä ja vieraasi saatte rennon ja mieliinpainuvan juhlan! 13

14 Teksti Heli Ojaniemi Kuva Helimaaria Utriainen JUKKA boström, aloitti Juvenes Printin toimialajohtajana marraskuussa Myynnin konkarille se oli paluuta juurille: koulutukseltaan Jukka on graafinen painaja. Juveneksen kauppa- ja kioskitoimiala päällikkö Anna Pursio kuvaa uudistettua Verkkokauppaa helppokäyttöiseksi, toimivaksi ja monikanavaiseksi. Kahden vuoden aikana täydentyvä uudistus koskee kaikkia Juveneksen palveluita. Alussa opiskelijatarpeet Kesällä 2013 myyntiin tulivat yliopistojen kurssikirjat sekä useiden suomalaisten tiedekustantamoiden kirjoja, muiden muassa Tampere University Pressin kaikki kirjat. Valikoimassa ovat myös Tampereen yliopiston ja Teknillisen yliopiston logoilla varustetut fanituotteet, joista Anna povaa syksyn myyntihittejä. - Tulostusoikeuksien 24/7-ostomahdollisuus on esimerkki Verkkokauppaan kehitettävistä uusista palveluistamme. Seuraavaksi yrityspalvelut Tämän vuoden loppuun mennessä tarjonta laajennetaan Juvenes Printin tuotteisiin ja palveluihin. Tällöin asiakas voi ostaa Verkkokaupasta myös sähköisiä julkaisuja haluamassaan laajuudessa. Vuoden 2014 lopulla myös Juvenes Ravintoloiden palvelut tuoteostot ja URA: työskentelin toimistotekniikkayrityksissä saman tuotemerkin parissa 27 vuotta. Työnvaihto oli iso mutta positiivinen muutos: taustani ansiosta tiedän, mitkä kehitysideat ovat Juvenes Printissäkin toteutettavissa. JUVENES PRINTISSÄ vastuullani on tulostuspalvelubisnes, Turun tuotantopiste sekä Hansel asiakkuuksia. Työskentelen viikottain Turussa, Helsingissä sekä Tampereella. YKKÖSHAASTEITANI ovat Turun tuotantopisteen sekä tulostuspalveluiden kehittäminen ja kasvu. TÄRKEINTÄ on aikaansaada näkyvää jälkeä. Työnohjausjärjestelmän ja valtakunnallisen tuotantokapasiteettimme tehokas hyödyntäminen mahdollistaa sen. ESIMIEHENÄ johdan esimerkilläni. Käymme viikkopalavereissa läpi tavoitteet ja tilannekatsaukset. Toivon myös, että alaiset ottavat vastuun omasta tekemisestään. AVOIMUUDESTA lähtee kaikki. Haluan olla helposti lähestyttävä. Kun on tekemisissään suora ja rehellinen, ei tarvita säveltämistä eikä muunneltua totuutta. VASTUUNTUNTO tuottaa tulosta. Jos päivä on täyttynyt palavereista, pyrin hoitamaan tekemättömät työt pois kummittelemasta. SUOMEN PARAS MYYJÄ on palkinto, jonka Toimistotekniikan yhdistys minulle myönsi vuonna Neljä vuotta myöhemmin edellinen työnantajani Ricoh palkitsi minut Euroopan 3. parhaana suurasiakasmyyjänä. Tällaiset tunnustukset lämmittävät. NYT keskityn Juveneksen tulostuspalvelubisneksen ja Turun toimipisteen menestykseen. Työn ohessa suoritan PK sektorin toimitusjohtajatutkintoa. LOMALLA tykkään puuhastella omakotitalon töiden parissa. VERKKOKAUPPA UUDISTUI TÄHÄN PÄIVÄÄN... Juvenes etenee isoin askelin sähköisten palveluiden laajentamisessa. Uudistusten eturintamassa on nyt Juvenes Verkkokauppa.... saunatilojen varaukset ruokapalveluineen - tulevat Verkkokauppaan. Täyteen mittaansa kasvaneena Verkkokaupan valikoima jakautuu Kirjat ja julkaisut, Kampustuotteet, Paino ja tulostuspalvelut sekä Catering -kategorioihin. Kukin niistä saa etusivulla oman tuotenostonsa. Kauppa auki kaikille Verkkokauppa on avoinna kaikille paikasta ja ajasta riippumatta. Ensimmäiseksi huomioitiin kotimaan asiakkaat suomenkielisellä sivustolla. Kansainvälisiä julkaisujen ostajia palvelee myöhemmin avattava englanninkielinen sivusto. Rekisteröitymistä verkko-ostokset eivät edellytä. - Toki se nopeuttaa toistuvia asiointeja, Anna huomauttaa. Kampusten opiskelijat ja henkilöstö eivät saa erityisetuja, mutta rekisteröityneitä asiakkaitaan Verkkokauppa palkitsee kampanjatarjouksilla. Tätä kehtaa markkinoida Väljäksi ja kevyeksi rakennettu Verkkokauppa toimii ongelmitta monessa ympäristössä. Mitään vilkkuvaa ja välkkyvää ei ole häiritsemässä tuotteisiin tutustumista ja ostotapahtumaa. Uudistusprojektin vetäjä markkinoikin Verkkokaupan etuja mielellään: Tavoitteena ollut mukava, nykyaikainen asiointipaikka toteutui. Tuotevalikoima laajeni, ja nyt asiakas voi valita useista maksutavoista mieleisensä. Tuotteet toimitetaan postitse, tai ne saa noutaa Kampuskaupasta. - Palvelujemme käytettävyys netissä nousi uudistuksen myötä täysin uudelle tasolle, tuumaa Anna. 14

15 TAKKin omat resurssit eivät enää riittäneet kahden ravintolan pyörittämiseen, joten se ulkoisti Nirvan toimipisteen ravintolatoiminnot cateringammattilaiselle. Juvenes konseptoi toiminnot uudelleen nimeä, sisustusta, toiminnallisuutta ja tarjontaa myöden. Ravintola Nasta, sen kylkiäiskahvila Mesta ja Petsi-kabinetti ovat saaneet spontaaneja kehuja raikkaista väreistään ja tyylikkäistä sisustustauluistaan. - Paikka oli ennen laitosmainen. Mutta tämä Nasta on nykyaikainen ravintola, jossa asiakkaat viihtyvät, toteaa TAKKin ravintolapuolen koulutuspäällikkö Markku Immonen. Jotta TAKK voisi taata tasapuolisen asiakaskohtelun molemmissa ravintoloissaan, Nastassa tarjottavan lounaan monipuolisuus ja hinnoittelu ovat samat kuin Tampereen valtatien ravintolassa. Vaihtelevaa väkeä Päivittäin Nastassa käy vähintään 600 asiakasta, joista noin 150 on lounasruokailijoita. Väki vaihtelee haalariporukasta toimistoväkeen, nuorista senioreihin ja suomalaisista maahanmuuttajiin. Näiden toiveita nastalaiset ovat kuunnelleet tarkalla korvalla. - Asiakkaiden toiveesta eriytimme salaatti- ja leipäpisteet pääruuista. Nyt jonot kulkevat nopeammin, kertoo Nastan ravintolapäällikkö Liisa Haapaniemi esimerkin. KUUSI KAUPUNGIN KOHDETTA JUVENES RAVINTOLOILLE Varmistaakseen henkilöstöruokailun laadun ja kehittämisen Tampereen kaupunki päätti huhtikuussa ulkoistaa osan henkilöstöravintolatoiminnoistaan. Kesän alusta sähkölaitoksen ravintolat Sähköranta, Mega ja Watti sekä Jokipohjantien varikon ravintola, pelastuslaitoksen ravintola Palopesä ja palvelupiste Frenckellin ravintola siirtyivät Juvenes- Yhtiöiden hoidettaviksi. Visuaalisesti viehättävä... Tampereen kaupunki on valinnut Juveneksen kuuden henkilöstöravintolansa palvelutuottajaksi.... NASTA KUTSUU ASIAKASTA... Tästä tuli kuin oikea ravintola, ovat opiskelijat ja henkilöstö yksituumaisesti kommentoineet Nastaa. Juvenes on vastannut Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Nirvan ravintolatoiminnasta keväästä 2012 lähtien.... Teksti Heli Ojaniemi Kuva Helimaaria Utriainen Monipuolinen tarjonta Ruuat koostuvat kotoisista suosikeista: keitoista, pata- ja kastikeruuista, pihveistä ja leikkeistä. Tarjonnassa haetaan monipuolisuutta, ja valtaosa ruuista valmistetaan Nastan omassa keittiössä. - Hyödynnämme monipuolista ruokaja kahvilakonseptivalikoimaamme näissä kohteissa, kertoo Juveneksen ravintolatoimenjohtaja Päivi Jousmäki. - Uudet lounaan teemaviikkomme tuovat vaihtelua asiakkaiden arkeen. Laadukas ja monipuolinen lisäkesalaattipöytämme ilahduttaa varmasti kävijöitä. Tampereen kaupunki hyötyy myös monipuolisesta juhla- ja kokouspalveluosaamisestamme. Nykyaikaisessa Nastassa asiakkaat viihtyvät, sanoo Markku Immonen. Kahvila Mestankin valikoima pidetään kattavana juomineen, sämpylöineen sekä kahvi- ja voileipineen. Joustavalla asenteella Markku kertoo yhteistyön sujuneen saumattomasti. - Ruokalistat ovat näkyvillä netissä, ja Juvenes ilmoittaa ravintoarvot ja erikoisruokavaliot hyvinkin tarkkaan. Raskaan työn tekijöidenkin tarpeet on huomioitu. Nastan tarjoama monipuolinen kokoliharuokien valikoima sekä ruokaa täydentävät energialisäkkeet ovat tärkeitä ravintolan asiakkaille. Syksyllä 2012 TAKK otti käyttöön Juveneksen sähköisen ravintolapalveluiden tilausjärjestelmän. Ravintolapäällikön mukaan tilaustarjoilun palveluista on saatu paljon positiivista palautetta. - Erilaisten vaihtoehtojen tarjoaminen ja valikoiman uudistuminen merkitsevät tilaajille paljon. Kahvitustuotteiden tärkeäksi valintakriteeriksi on noussut terveellisyys. Yhä useammin kokouksiin tilataan muun muassa hedelmiä ja erilaisia kasvisdippejä, Liisa toteaa. 15

16 JUVENES PRINT PALVELEE SÄHKÖISESTI Juvenes Print palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti: graafisesta suunnittelusta aineistonhallintaan kirjojen, julkaisujen ja kuvamateriaalien tulostuksista digitaalisiin ja offset-painotöihin kustannuspalveluista julkaisujen jakeluun ja myyntiin JUVENES PRINTIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN ASIAKASEDUT: Sähköinen asiointi Suoratilaukset sähköisellä lomakkeella Sähköiset käyntikorttitilaukset Asiakas näkee etukäteen työn hinnat Useiden töiden samanaikainen tilaus helppoa ostoskorin avulla Asiakas voi ohjeistaa toimitukset ja laskutukset useisiin osoitteisiin Töitä voidaan käsitellä sekä tulostuksen- että aineistonhallinnassa Juvenes tarjoaa seikkaperäisen asiakastuen Juvenes Verkkokaupan kautta myös räätälöidyt tilaukset EI ENÄÄ PÄÄLLEKKÄISIÄ TYöVAIHEITA! Tulostuksenhallinta Keskitetty toimintamalli tulostukselle Laitekanta pienenee ja yhdenmukaistuu Väriaine-, energia- ja CO 2 -päästösäästöt Kustannustehokkuus piilokustannukset kuriin Etähallinnan edut ennakoitavuus HelpDesk: apu yhden numeron takana Nopeat materiaali- ja varaosatoimitukset Laitteiden käytettävyys ja tuottavuus paranee Helpotus IT:n työkuormaan TULOSTEET ULOS SILLOIN KUN TARVITAAN! Aineistonhallintajärjestelmä Organisaation kaikki julkaisuaineistot yhdessä paikassa Viimeisimpien versioiden varma taltiointi Eri käyttäjät löytävät tarvitsemansa aineistot helposti Aineistot nopeasti hyödynnettävissä monikanavakäyttöön Jokaisen tallenteen tuotetiedot löytyvät automaattisesti Mahdollistaa pienten erien print on demand -tilaukset Eri käyttäjäoikeuksia: muokkauksiin, tilauksiin jne. Ei turhia varastointeja, ei turhia kuluja TURVALLINEN! Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy puh juvenesprint.fi

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

Tunnelma on rento mutta tehokas!

Tunnelma on rento mutta tehokas! Kokoukset ja juhlat Kokoukset Tunnelma on rento mutta tehokas! Oli oikeastaan neronleimaus järjestää kokous muualla kuin omassa konttorissa. Ne silmiä häikäisevät loistoputket ja epämukavat tuolit eivät

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA Tuoreita ideoita tarjontaan JÄTÄ OMA KÄDEN- JÄLKESI Houkuttele asiakkaat tuoreen leivän tuoksulla ja omalla erottuvalla tyylilläsi VAASAN taikinaleivontatuotteiden avulla kuka

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

Sisältö. Frami F Frami B Kokoustarjoilut

Sisältö. Frami F Frami B Kokoustarjoilut Frami 31.10.2012 Sisältö Frami F Frami B Kokoustarjoilut 2 Toiminta Aukioloajat Aamiainen 7:30 alkaen Kahvio 7:30 16:00 Lounas 10:30 13:00 (tarvittaessa pidempään) Opiskelijaryhmien jaksottaminen vähentää

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla.

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Häät, syntymäpäiväjuhlat, teemajuhlat, karonkat kerro

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Saimaan sampanjabaari

Saimaan sampanjabaari e l l a m o l Kesä nnaan Savonli Saimaan sampanjabaari Sisällys Pääkirjoitus Minulle paras hetki Savonlinnan alkukesässä on se, kun keskustan lukuisat terassiravintolat avaavat pitkän talven jälkeen ovensa.

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

Fazer Makuelämyksiä 2011

Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer-konserni Oy Karl Fazer Ab Fazer-konserni 2010: liikevaihto 1 513 M henkilöstö 16 500 Fazer Food Services Pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys Lähes 1 300 ravintolaa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1

Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1 Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1 SAGA ja Metsä Tissue Yksi maailman johtavista tiivispaperin valmistajista SAGA-valikoimaan kuuluvat korkealaatuiset leivin- ja ruoanlaittopaperit koti- ja ammattikeittiöihin

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015 Kouluruokailun tyytyväisyyskysely 2015 Joulukuu 2015 Vastaajien ikä ja sukupuoli Ikä Sukupuoli 7-12 vuotta 26,59% 13-18 vuotta 63,62% yli 18 vuotta 9,79% tyttö 58,93% poika 41,07% 2 Missä koulussa ruokailet?

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Hyvät eväät läpi lapsuuden

Hyvät eväät läpi lapsuuden Hyvät eväät läpi lapsuuden 1 ILTAPALA Taikasanoina monipuolisuus ja säännöllisyys Monipuolinen ruokavalio ja säännölliset ruokaajat tarjoavat lapselle sopivasti energiaa ja ravintoaineita kasvun ja kehittymisen

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Tuotenumero: 6447. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa. Tuotenumero: 6449. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa

Tuotenumero: 6447. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa. Tuotenumero: 6449. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa 1 Kasvishovi Oy on pohjoissuomalainen elintarvikkeiden asiantuntija, joka valmistaa lähes 30 vuoden kokemuksella laadukkaita kasvis- ja majoneesituotteita sekä toimii Pohjois-Suomen alueella kasvisten

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot