K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i"

Transkriptio

1 11/ K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i Rakkaudesta naimisiin Keskiaukeama Kuva Ulla Remes Huumoria ja naurua tosikkomaisille työpaikoille. Sivu 5. Hautajaiset tulossa. Kuka hoitaa järjestelyt? Sivu 7.

2 Kuva Jani Laukkanen Kirkolla loistava tulevaisuus Sieluja Kristukselle ei voiteta kokouksissa istumalla. Millä tyylillä sitten, savolais-körttiläisten heimoon kuuluva kirkkoherra Reijo Liimatainen? Kirkon tulevaisuus perustuu siihen vahvaan tosiasiaan, että ihmisillä on aina kohtaamisen ja kohdatuksi tulemisen tarve. Kirkko on tehty tämän aidon tarpeen toteuttamisen paikaksi. Kirkolla on annettavanaan myös sisältöä siihen kohtaamiseen. Millään muulla taholla ei ole tarjottavanaan evankeliumia ja armon sanomaa. Siksi meillä ei ole mitään hätää. Kirkko ei häviä koskaan minnekään, Helsingin hiippakunnan 47 vuotias pappisasessori arvioi. Mistä moinen optimismi kumpuaa? Hankasalmen kirkko ja nukkuva poika Lapsuudesta asti huoneeni ikkunasta näkyi kirkontorni. Kirkko oli luonteva, muttei alleviivattu osa elämää. Perheeni kävi siellä silloin tällöin. Mieleeni jäivät etenkin hiljaisen viikon ahtikirkot. Sain kirkkomatkoilla vahvoja elämyksiä ja muistoja kevään nousemisesta ja sen ensimmäisistä tuoksuista, jäätikköjen ritinästä jalkojen alla Kirkonpenkissä nukahdin usein siskojen tai äidin syliin, Reijo Liimatainen muistelee. Hankasalmelta kotoisin oleva pappi mieltää itsensä heimoltaan sekä savolaiseksi että körttiläiseksi. Herännyt kansa tuli tutuksi teologian opiskeluaikoina Helsingissä. Viimeiset kymmenen vuotta Reijo Liimatainen on työskennellyt Vantaalla kirkkoherrana. Perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi adoptiolasta. Olen halunnut antaa paljon aikaa perheelle, mutta myös yhteisölle, jonka sisällä elän; kouluille, yhdistyksille ja järjestöille. En voi vain istua työhuoneessa miettimässä strategioita, vaan käyn kysymässä alueen muilta toimijoilta, mitä alue tarvitsee seurakunnalta. Seurakunnan tiloissa kokoontuu monenlaisia porukoita, taloyhtiöiden hallituksista sekakuoroihin. Mamut, homot ja armollinen kohtaaminen Vantaalaisen Hakunilan seurakunnan sisällä on alueita, joilla viidennes asukkaista on ulkomaalaistaustaisia. Muuttoliike tuo lisää maahanmuuttajia, joiden syntyvyys on kantaväestöä korkeampi. Hakunila onkin kuin koelaboratorio maahanmuuttajien kohtaamisessa luvun alussa kantaväestön ja mamujen välillä oli kähinää, mutta integraatio onnistui, kun kaupunki, seurakunta ja järjestöt kävivät yhdessä taistoon ennakkoluulojen hälventämiseksi. Seurakunnan roolina on keskusteluyhteyden ylläpitäminen ja sen osoittaminen, etteivät uskonnot ole toisensa poissulkevia rajatekijöitä. Uskonnollinen kokemus on yhteinen pohja, jonka päälle voidaan rakentaa. Omaa hengellistä taustaansa ei pidä peitellä, varsinkaan muslimien kanssa. Mikään ei ole heistä halveksittavampaa kuin ateistinen mitäänsanomattomuus. Omien uskonnollisten traditioiden arvostaminen on aidon kohtaamisen lähtökohta. Jotkut näkevät uhkana sen, että lapsia viedään uskonnonopetuksessa moskeijoihin ja muihin. Omien lasteni toivoisin näkevän toisten syvän vakaumuksen ja kaipauksen pyhään. Vantaalla maahanmuuttajien kanssa ei ole ollut ongelmia Suvivirren veisaamisessa tai joulujuhlien järjestämisessä. Kristillinen traditio ei ole este ihmisten kohtaamiseen vaan väline siihen. Seurakuntamme arvopäämääränä on ihmisten rauhallinen rinnakkaiselo, jossa jokainen saa olla sitä mitä on. Tätä periaatetta olemme soveltaneet muillekin elämänalueille, myös seksuaalivähemmistöjen kohtaamiseen. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessori on saanut lunta tupaan homoseksuaalien parisuhteiden siunaamiseen positiivisesti suhtautuvien kannanottojensa takia. Kun kirkossa puhutaan homoseksuaaleihin suhtautumisesta, kysymys on koko uskontomme uskottavuudesta. Moni miettii, onko kirkko aidosti ihmisten avoimen ja armollisen kohtaamisen asialla, jos tätä asiaa ei voida ratkaista. Kokouksesta palaveriin, suunnittelusta strategiaan Toimintaperiaatteenamme on kannustaminen, yhteisten ilonaiheiden huomaaminen ja vahvuuksien vahvistaminen ei virheiden etsiminen. Kysymme, missä voimme tukea toisiamme onnistumaan. Kokeilemme rohkeasti uusia asioita, emmekä Jos hallintotehtäviinsä tukehtuva kirkkoherra huomaa, ettei hänellä ole aikaa osallistua ympäristönsä sosiaaliseen toimintaan, esimerkiksi yhdistyksiin, hän on tajunnut tehtävänsä väärin, sanoo kirkkoherra Reijo Liimatainen. Selässä keikkuu Anna-tytär, takana Vaaralan kirkko Hakunilassa. pelkää epäonnistumisia. Pappisasessorin intohimona on seurakuntien turhan hallinnoimisen ja byrokratian karsiminen. Hukkaamme arvokkaita asioita hölmöilyihin, jos tuotamme palveluita toisillemme ja järjestämme kokouksia. Loputtomien suunnittelupalaverien ja strategioiden luomisen sijasta pappisasessori suosittelee ihmisten pariin jalkautumista. Suunnittelun valtaa tulee antaa niille, jotka töitä tosiasiassa tekevät. Seurakunnan perustehtävän ihmisten kohtaamisen kannalta en ole ollenkaan huolissani kirkon tulevaisuudesta. Kysymykseni on, miten hiomme järjestelmää järkevämmäksi. Unelmani on, että tulevaisuuden kirkossa tapahtumien runsaus korvautuu rauhallisella ihmisten kohtaamisella. Armon ja anteeksiantamuksen sanoma on esitettävä ulkoasultaankin uskottavassa muodossa, Reijo Liimatainen summaa. Lähiyhteisö, papin selkein tehtävä Kirkon tulevaisuutta kirkkoherra luonnehtii haasteelliseksi. Hengenmies elää silti siinä uskossa ja toivossa, että seurakunta säilyy elävänä. Peli ei ole menetetty miltään osin! Näen paljon sellaista sitoutumista aitoon yhteisöllisyyteen, mistä olen ylpeä ja yllättynyt. Reijo Liimatainen puolustaa seurakuntien hallinnon perinteistä mallia: kukin kuuluu siihen seurakuntaan, minkä alueella asuu. Henkilöseurakuntamallissa jokainen kuuluu siihen seurakuntaan, mikä omaan pirtaan parhaiten sattuu sopimaan. Vapaaseurakuntien aidan takana vihreämpänä versovasta mallista koituisi kirkolle enemmän menetyksiä kuin hyötyä, körttipappi näkee. Kun minulla on vastuullani tietyllä alueella asuvat ihmiset, se on selkein tehtäväksi anto. Esimerkiksi kasvatustyö ja diakonia toteutuvat lähiyhteisössä, eikä missään muualla. Janne Villa Kustantaja Kotimaa-Yhtiöt Oy, Hietalahdenranta 13, Helsinki Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, Kuopio, p , faksi , Taitto Kotimaa-Yhtiöt Oy Toimitus Suokatu 22B, 3. krs., avoinna ma pe klo Lahja Pyykönen, päätoimittaja, p , Ulla Remes, p , Hilkka Sipilä (osa-aikaeläkk.), p , Seija Rytkönen, verkkotoimittaja, p Seuraava numero Kuopion ja Siilinjärven seurakuntalehti. 96. vuosikerta. Ilmoitukset Maire Laakso, Särkiniementie 16 A 32, Kuopio, p. (017) Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 20 / vuosikerta Toimitusneuvosto Marketta Isotalo, Paavo Kaitokari, Leena Koivisto, Hannu Koskelainen, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama Jakelu Suora Lähetys Oy, p Painopaikka Lehtisepät Oy, Pieksämäki. Painos kpl

3 Kuva Helinä Schroderus Kuopiosta johdettiin koko kirkon asioita Syntymäpäivänä pidetään puheita ikätoverille. Niin tehtiin hiippakunnan 70 -vuotisjuhlassakin. Miten onnitellaan hiippakuntaa syntymäpäivänä? Rovasti Juhani Kaipiainen kiitti ikätoveriaan uskon yhteisöllisyydestä ja myös toisella tavalla uskovien suvaitsemisesta. Ihmisistä, matkatovereista hän kiitti ja rukoili toivoa hiippakunnan hiljaiselle kansalle. Kuopion esipaimenten historiaa Hiippakunnan juhla on musta-asuisten. He, jotka eivät ole tuomiokapitulin istuntosalissa, katsovat takaseinältä: piispat R.V. Frosterus, Gustaf Johansson, Eino Sormunen, Olavi Kares ja Jukka Malmivaara. Nykyinen hiippakunta aloitti toimintansa 70 vuotta sitten, vappuna Jo vuonna 1850 Kuopioon perustettiin maan kolmas piispanistuin, mutta se siirrettiin savolaisten ja pohjalaisten kiivaan nujakoinnin jälkeen vuonna 1900 Ouluun. Hiippakunnan uudelleenperustamisessa puhuttaisiin nykytermein alueellistamispolitiikasta. Rajaseutukysymyksiin perehtynyt Eino Sormunen oli erityisen sovelias Onko linja hukassa? Toukokuun alussa kokoontui Turussa kirkolliskokous. Käsiteltävinä olivat mm. kirkkoherran valintatavan sekä arkkipiispan roolin ja valintatavan muutosesitykset sekä kysymys siitä, voidaanko museovirastolle antaa valitusoikeus kirkollisia rakennuksia koskevissa päätöksissä. Kirkkoherran valinnan osalta muutosta nykykäytäntöön haluttiin mm. sen vuoksi, että kirkkoherran rooli on muuttunut. Hän ei ole enää niinkään ylipaimen seurakunnassa, vaan johtavassa asemassa oleva henkilö, jonka pääasiallinen tehtävä käytännössä on organisaation ja sen henkilöstön johtaminen. Uudella valintatavalla haluttaisiin nimenomaan keskittyä tähän, että seurakuntaan saataisiin hakijoiden joukosta paras henkilö johtamaan organisaation tärkeää työtä. Vaalisaarnaan painottuva seurakuntalaisten vaalitapa ei tähän valitettavasti pysty. k o l u m n i Jari Kolehmainen Kirjoittaja on Savon ammatti- ja aikuisopiston lehtori sekä kirkolliskokousedustaja Siilinjärveltä. No, toisessa vaakakupissa painaa huoli siitä, jääkö seurakuntalaisilta suora vaikuttamisen mahdollisuus pois. Täysinhän se ei jää pois uudessakaan vaihtoehdossa; se vain muuttuisi välilliseksi. Entäpä, jos arkkipiispa olisikin kuin presidentti valtiohallinnon puolella eikä piispa piispojen joukossa kuten nykyisin? Hänen valintaansa osallistuisivat täysipainoisesti kaikki hiippakunnat eivätkä turkulaiset olisi erityisasemassa. Hänellä ei olisi nimettyä hiippakuntaa ja hän olisi julkisuudessa edustuksellinen henkilö, jolloin kirkko saisi kasvot. Hän voisi antaa julkisuudessa esim. kriisitilanteissa lausuntoja, mutta ei suinkaan olisi kirkkomme yksi ja ainoa ääni ja totuus. Tämä esitys tuskin menee läpi, niin vahva kirkolla on kanta perinteisiin näin helpoissa asioissa. Sama tuli esille tässä museovirastoasiassa. Kirkko haluaa pitää Piispa Wille Riekkisen takana piispa Olavi Rimpiläinen (vas.) Helinä ja Paavo Kortekangas, Anna Liisa Sihvonen, Anneli Rimpiläinen sekä piispa Matti Sihvonen. piispa toteuttamaan hallituksen viitoittamaan kirkollista rajaseutupolitiikkaa, sanoo Joensuun yliopiston kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio. Hänen mukaansa maalaisliittolaisena pidetyn Sormusen nimittäminen oli ennen muuta presidentti Kyösti Kallion tahdonilmaus. Sormunen nimitettiin toiselta ehdokassijalta. Hiippakunnan juhlassa julkistettu Kuopion-Oulun hiippakunnan historia näyttää, että seurakuntajakokysymykset eivät ole tämän päivän uutisia. Papilliset palvelut haluttiin saada mahdollisimman lähelle seurakuntalaisia. Kappeliseurakuntien itsenäistämiset olivat oman aikansa Paras -hankkeita, Mustakallio arvelee. Kuopion hiippakunnan historia on sen esipaimenten historiaa. Ensimmäinen piispa R.V. Frosterus sokeutui varsin varhain. Toinen piispa Gustaf Johansson johti Kuopiosta koko Suomen kirkkoa. Monet silloiset uudistustavoitteet ovat toteutuneet, kuten piispainkokouksen perustaminen, kirkon taloudellinen itsenäistäminen sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen erottaminen. Johansson pani alkuun myös systemaattisen tietojen keräämisen kirkon toiminnasta. Katsahdus evankelis-luterilaisen kirkon nykyiseen tilaan on sittemmin muuttunut Kirkon viisivuotiskertomukseksi. Nykyisin Kuopion hiippakuntaan kuuluu Kainuu, suurin osa Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Savo. Seurakuntia on 60, seurakuntalaisia noin Hiippakunnan piispana on vuodesta 1996 lähtien toiminut Wille Riekkinen. Hänen aikanaan hiippakunnassa on erityisesti pidetty esillä Raamattua ja sen tulkintaa, lasten, nuorten ja maallikkojen merkitystä seurakunnan toiminnalle. Myös luomakunnan varjeleminen on yksi piispa Riekkisen nostamia keskeisiä arvoja. Lahja Pyykönen Hannu Mustakallio: Pohjoinen hiippakunta. Kuopion-Oulun hiippakunnan historia Kirjapaja. 544 sivua. kiinni omasta lainsäädäntö- ja määräysvallastaan, joka sille on lailla turvattu. Naapurikirkkomme osoitti äskettäin, että heillä on linja, josta he uskaltavat pitää kiinni isoissakin asioissa. Päätöksille on autonomiset perusteet ja yhteiskunnan paine ei niihin vaikuta. Miten on meidän kirkossamme? Pienissä asioissa kuten museovirastokysymyksessä vetoamme suureen ääneen kirkon itsemääräämisoikeuteen lainsäädännön suhteen. Samalla emme uskalla ottaa selvää kantaa niihin isoihin asioihin, jotka leimaavat kirkkoamme koko kansan silmissä ja lehtien otsikoissa. Asioita pyöritellään komiteoissa ym. niin kauan, että julkinen mielipide on ajanut jo ohi eikä jätä kirkollemme muuta mahdollisuutta kuin antaa periksi. Pitäisikö meidänkin kirkon ottaa isoiinkin asioihin selkeä linja? pääkirjoitus Suhteellisuudentaju katoaa laukauksiin Ihmiset hakivat apua kirkoista. Kriisipäivystyksessä kävi kymmeniä ihmisiä. Hyvä, että kirkot olivat avoinna ja apua tarjolla. Kuopion kirkoissa kävi toriampumista seuraavana päivänä muutamia ihmisiä. Suurin osa kuopiolaisista vietti tavallista lauantaipäivää. Elämä jatkui ja niin kuuluu olla. Kriisiapu äkillisten onnettomuuksien jälkeen on tullut jäädäkseen. Organisaatiot ovat valmiina liki kaikissa kunnissa. Huonoimmin kriisiapuun ovat valmistautuneet Etelä- ja Lounais-Suomen vauraat kunnat. Itä-Suomi on tässä asiassa valpasta seutua. Avun organisoijat ovat paljon vartijoita. Tilannekartoituksessa ei saa olla liian varovainen, mutta ylilyöntien vaara on aina olemassa. Kriisiavun tuputtamisen sivumaku tuntuu silloin jos viestinnästä välittyy kuva, mitä kaikkea ihmispoloiselle voi seurata, ellei tapahtunutta käsitellä tuossa tuokiossa. Media synnytti muutamia vuosia sitten lintuinfluenssan, sikainfluenssan diagnoosissa on nyt samanlaisia oireita. Tarvitsemmeko uhrin, sairastuneen tai järkyttyneen? Kun hänet tuodaan julkisuuteen, saamme toki tietoa, mutta myös lisää kauhistelun aihetta. Samalla se voi tehdä kriisistä pahemman kuin se onkaan. Kriisiuutisoinnin sanavalinnat on tehtävä harkiten. Ylisanoja on silloin kun teloitetaan tai lasketaan luotien määrää, ja sen jälkeen järkyttyneenä ja ahdistuneena mennään kirkkoon. Mikä tahansa arkirutiineista äkillisesti poikkeava heilauttaa mielen maailmaa, jokaista omalla laillaan. Mutta totta on sekin, miten paljon luonto parantaa. Suhteeton rummuttaminen kaikkien järkyttymisestä vie onnettomuuden näkökulman outoon suuntaan. Kyllä me uteliaat toljottajat selviämme omin avuin, puimalla tapahtunutta kotona, baarissa tai kuntosalin pukuhuoneessa. Mutta entä he, jotka todella ovat tolaltaan, ampuja, läheiset, äiti, isä ja lapset? He tuskin lähtevät näyttämään naamaansa kriisiapuun. Kuka heitä kuuntelee? Kirkolla on kriisiavussa oma roolinsa. Jo kirkkojen aukiolo on viesti siitä, että yhteisö kantaa huolta jäsenistään. Lahja Pyykönen

4 Kävelylle hautausmaalle Isolle hautausmaalle pääsee opastetulle ja ilmaiselle hautausmaakävelylle torstaina 4.6. klo 18. Lähtö on Ison hautausmaan pääportilta Puijonkadulla linja-autoasemaa vastapäätä. Oppaana on Nina Pelli. Seuraavat kävelyt ja t a p a h t u u Saaristokaupunkiristeilyllä sunnuntaina pääsee ihastelemaan Kallaveden kauniita maisemia. Pappilanpihalle konserttiin Koko perheen Piknik-konsertti on tarjolla sunnuntaina 7.6. klo 16 Vehmersalmen pappilan kesäpihalla, Pappilantie 10. Lauluja arkisesta kristityn elämästä huumorin höystämänä. Kantrirokkia esittävät taiteilijat Jouko Mäki-Lohiluoma ja Teppo Nuorva. Ota oma viltti ja piknikeväät. Vapaa pääsy. Kesäseuroja ja makkaraa Pihaseuroihin kokoonnutaan Puijon kirkon pihalle. Raamatun sanaa ja hengellistä musiikkia nautitaan keskiviikkona 3.6. ja klo 18. Kesäseuroissa viihdytään myös Kallaveden kirkon pihalla tiistaina 9.6. klo 19. Seurat pidetään Särkiniemen seurakuntatalolla keskiviikkona klo 18. Makkaranpaistoseuroissa pääsee makkaranmakuun tiistaina 9.6. klo 18 Kettulan seurakuntakodilla, Jäniksenpolku 2. Ikääntyneille virkistystä Kielonpäivän juhlat ovat Kuopiohallissa keskiviikkona 10.6.klo Klo sekä toimintapisteitä ja esittelyä. Klo ohjelmassa puhe ja yhteislaulua. Vapaa pääsy. Soutaen kirkkoon ja syömään Kirkkovenesoutu, rantakalailta ja kansanlaulukirkko ovat Ranta- Toivalassa torstaina Kirkkovenesouturetki lähtee klo 16 Päivärannan venelaiturilta. Ranta-Toivalassa Kuva Seija Rytkönen saatavana rantakalaa klo 18 ja kansanlaulukirkko alkaa klo 19. Vielä mahdut soutamaan! Tiedustelut arkisin klo 8-15, p Sävelin siivin Pro Musica -konsertti torstaina klo 18 Keskusseurakuntatalossa. Taidemusiikkia esittävät Sami Mäkelä, sello, Eeppo Salovius, piano ja Silja Raitio-Heikinheimo, viulu. Ohjelma 10. "Kuulin kummat, näin ihmeet" - konsertti perjantaina klo 19 Keskusseurakuntatalossa. Konsertissa kuullaan otteita Otto Kotilaisen säveltuotannosta. Esiintyjinä Anu Kosonen, piano, Tiina Markkanen, sopraano, Soila Häkkinen, viulu. Ohjelma 8. Käsikellokuoro Dolce Minores esiintyy torstaina klo 13 Nilsiän Louhosareenalla Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sotainvalidien kesäpäivillä. Menossa mukana Pohjois-Karjalan Sotilassoittokunta ja Jorma Hynninen. Kanttori Tillin muistoksi Viljam Tillin muistokonsertti kuullaan lauantaina klo 18 Puijon Kuva Sinikka Kortelaisen albumi Kanttori Viljam Tilli muistetaan Kuopiossa taitavana kirkkomuusikkona. Hänen muistokonserttinsa pidetään lauantaina klo 18 Puijon kirkossa. Kuvassa Tilli on lapsenlapsenlapsensa Kiian kanssa. kirkossa. Rakastettu kanttori ehti ennen kuolemaansa valita konserttiohjelman, joka kuullaan nyt Kuopiossa. Muun muassa Chopinin ja Lisztin teoksia esittää pianisti Aissa Bah. Vapaa pääsy. Karjalaiset Kuopiossa Karjalaisten kesäjuhlien iltakirkko lauantaina klo 18 ja messu sunnuntaina klo 10 Tuomiokirkossa. Saarna piispa Matti Sihvonen, laulua Viipurin Lauluveikot, johtajana Urpo Rauhala. Viipurin Lauluveikkojen konsertti lauantaina klo Tuomiokirkossa, johtaa Urpo Rauhala. Ohjelma 10. Risteilylle Kallavedelle Lähde Saaristokaupunkiristeilylle! Sisävesilaiva M/S Queen kiertää Kuopion uusimman asutusalueen eli saaristokaupungin ympäri. Lähtö matkustajasatamasta sunnuntaina klo Paluu satamaan klo 15. Aikuiset 10, lapset alle 15 v. ilmaiseksi aikuisen mukana. Ilmoittautumiset mennessä Raija Luomanperälle p Kohti juhannusta Juhannusjuhlan tunnelmaan pääsee tiistaina klo 12 Särkiniemen seurakuntatalon pihassa. Tarjolla on lettuja ja kahvia. Sateen sattuessa juhlitaan sisällä. Juhannusviikon juhla keskiviikkona klo 18 Riistaveden seurakuntatalossa. Juhlassa yhteislaulua ja kesäistä ohjelmaa sekä miesten ruokapiirin taidonnäyte. Musiikista vastaavat Suvi Piironen, piano, kirkkokuoro ja päiväkuoro. Diakonialeirit ja retket Kesällä voi myös retkeillä mukavassa seurassa. Tarjolla on Näkövammaisten retkipäivä Rytkyllä 15.8., Tuomiokirkkoseurakunnan eläkeläisten leiri Rytkyllä , Puijon seurakunnan eläkeläisten retkipäivä Rytkyllä ja Kallaveden ja Alavan seurakuntien eläkeläisten leiri Rytkyllä Ilmoittautumiset diakoniakeskukseen, p k e s ä v i n k i t Kuopion kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Kuopion Tanssiopiston oppilasnäytöksenä teokset Nukkehaltijatar ja Kirjasto 9.6. klo Kuopio Tanssii ja Soi, esitykset pääosin Musiikkikeskuksessa ja kaupunginteatterissa Galleria Carree: Tuomas Laurialan näyttely saakka. Galleria 12: Kirsi Pitkäsen Sentin venytys -installaatioita VB-valokuvakeskuksen Kesänäyttely 2009: Filmitähtien klassikot Bob Willoughbyn elokuvatähtien kuvia ja luvulta, mm. Elisabeth Taylor, Frank Sinatra, Audrey Hepburn ja Grace Kelly VB:ssa Valokuvaustyöpajoja lapsille Kuopion Muotoiluakatemia, Taitemia-galleria: Genesis Näyttelyn nimi viittaa alkuperään, suunnittelun lähtökohtiin ja tuotteen syntytarinaan. Mikä tekee tuotteesta erottuvan ja haluttavan? J. V. Snellmanin kotimuseo auki ke ja la klo Suomen ortodoksinen kirkkomuseo: kesänäyttelyssä Pyhää Kolminaisuutta lähestytään ikoniteologian, ikonimaalauksen ja konservoinnin näkökulmista. Avoinna ti, to su klo 10 16, ke klo 10 18, ma kiinni Kirkkomuseon Kuriositeettikabinetti esittelee kirkkomuseon kokoelmiin tavalla tai toisella päätyneitä esineitä. Kokonaisuutta täydentävät nykytaiteen teokset ja kirkkomuseon henkilökunnan omat erikoisuudet Kuva Liu Ye, Utitled, Fu Ruide -kokoelma. ja niihin liittyvät tarinat, Kuopion taidemuseo: Facing China Kasvokkain Kiinan kanssa. Kiinalaista nykytaidetta Fu Ruide -kokoelmasta Opastukset tiistaisin klo 14 pääsylipun hinnalla. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon perusnäyttelyihin ryhmät voivat tilata opastuskokonaisuuden, Savolaisveneestä savutuvan kätköihin, mukana Tornin näyttelyn osio ja lyhyt talon yleisesittely. Kuopion korttelimuseo auki ti su klo Kuopion museo: Poron jäljillä, peuran perässä Poro hyötyeläimenä, peuran biologiaa Kuopion museossa Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen (Puijonk.9 a 6, 2 krs.): Eeva Tiisalan Tilinpäätös-näyttely asti. Pikku-Pietarin Torikujan Kahvilassa (Hatsalankatu 24 / Puistokatu 21) kesän ajan Tuija Piepposen näyttely Väriä ja iloa. Sotaveteraanimuseo Kasarmipuistossa auki Kuopion taidemuseon kesän näyttelyssä ollaan kasvokkain eksoottisen Kiinan kanssa. kesäaikana pe klo 14 18, la su klo Ateneumin Kalevalanäyttelyyn kannattaa poiketa juhlavuonna. Kalevala vaikuttaa musiikissa, taiteessa, kirjallisuudessa. Kirjojen määrä hämmästyttää, teoksia on komeista kuvateoksista Lasten Kalevalaan ja sarjakuva-kalevalaan. Kalevala on käännetty 61 kielelle. Näyttely jatkuu 9.8. saakka.

5 Huippujohtaja ja karjalainen keveys Kansainvälisessä Suomessa tarvitaan karjalaisten sosiaalisia taitoja. Kuva Jorma Marstio asettua toisen ihmisen kanssaihmiseksi ja lähestyä Kyky häntä vilpittömästi, tulee karjalaisuudestani, sanoo Nokian lakiasiainjohtajana työskennellyt Anne-Liisa Palmu -Joronen. Ystävällinen uteliaisuus on asia, josta olen hyvin kiitollinen elämälle. Uskon vahvasti, että se elämänmyönteisyys ja avoimuus, joka minussa on, tulee karjalaisuudestani. Olen onnellinen siitä, että minulla on karjalaiset sukujuuret. Ystävällisesti utelias asettuu kanssaihmiseksi Karjalaisuuteen liittyy se piirre, että osataan ottaa tärkeät asiat vakavasti, mutta samalla säilytetään rento ja ystävällinen asenne. Neuvottelujen ilmapiiri on aina säilynyt hyvänä, vaikka erimielisyydet olisivat olleet kuinka vaikeita tahansa. Karjalaisten sosiaalisia ja myötäelämisen taitoja tarvitaan myös kansainvälistyvässä Suomessa. Karjalaisuuteen liittyvä piirre suhtautua ihmisiin arvostaen ja tasa-arvoisesti on hyvän elämän kannalta tärkeää. Se, että karjalaiset ovat kokeneet paljon vaikeita aikoja, on Palmu-Jorosen mukaan johtanut siihen, että karjalainen ihminen auttaa toista ja osaa myös ottaa apua vastaan. Kansainvälisen yrityksen johtotehtävät veivät Palmu-Jorosen vuosia eri puolille maailmaa, neuvotteluihin monenlaisten ihmisten kanssa. Urallaan juristi Palmu-Joronen oli huipulla, Nokia Mobile Phones liiketoimintaryhmän lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Seitsemäntoista vuotta kestäneen huippu-uransa Palmu-Joronen jätti vuonna Nyt hän kouluttaa esimiesasemassa olevia ihmisläheiseen johtamiseen. Huumorintajuton pomo - ja kaikki kärsivät Karjalaisten osaamaa leikkisyyttä ja itselle nauramisen taitoa tarvittaisiin Palmu-Jorosen mukaan tämän päivän työelämässä. Kun terve keveys puuttuu, pienistä asioista tulee liian vakavia. Johtajat ottavat itsensä aivan liian vakavasti. Mikään ei ole niin onneton tilanne kuin se, että johtaja on huumorintajuton ja stressaantunut. Siinä kärsivät kaikki. Jos ihminen ei tunne itseänsä, ei ole tehnyt matkaa itseensä, hän vetää täydellisen ihmisen roolia. Jos ei ymmärrä pienuuttaan maailmassa, suhteellisuudentaju puuttuu. Mutta ihminen ei voi löytää itseään, ellei hän ole yhteydessä itseään suurempaan. Silloin yrittää selittää käsittämättömiä asioita itsensä kautta. Turha tosikkomaisuus vie työntekemisen ilon. Lämmin tilannekomiikka tuo arkiseen ahertamiseen tervettä suhteellisuudentajua. Nauru on erinomainen jännityksen ja huolen vähentäjä. Huumori pitää ihmisen selväpäisenä, Palmu-Joronen sanoo. Se riisuu aseista vakavuuden, vihan, kiukun, katkeruuden ja fanaattisuuden. Huumori on vastalääke ylpeydelle, mutta myös suhteuttaa epäonnistumisen järkeviin Vakavasti otettavan ihmisen ei tarvitse olla haudanvakava, Anne-Liisa Palmu-Joronen muistuttaa. mittasuhteisiin, ja auttaa etäännyttämään itseä tilanteesta. Mutta ironista huumoria ei työpaikoilla pidä hyväksyä, koska se on ylimielistä ja armotonta, jopa nöyryyttävää. Karjalainen leikkisyys, johon ei sisälly ivaa eikä tarvetta pienentää toista on Palmu-Jorosen mukaan huumoria parhaimmillaan. Huumorintajuun liittyy usein myös nopeaälyisyys ja luovuus, jotka ovat hyvin tärkeitä työssä jaksamisen piirteitä. Lahja Pyykönen Juuret rajan takana Karjalaisuus merkitsee elämänuskoa tulevaisuuteen. Karjalaiset kokivat kohtalonsa ja jättivät kotinsa iäksi. 85-vuotiasta viipurilaislähtöistä kuopiolaista Liisa Vannista sota ei lannistanut. 15- vuotias tyttö oli juuri kesken arkiaskareiden lähtenyt hakemaan äidilleen kaupasta maitoa, kun Viipurin pommitukset alkoivat. Liisa juoksi läheiseen pommisuojaan, joita kaupungissa oli jo arvattu rakentaa. Tyttö astui evakkojunaan ja jätti kotitalonsa kylmänä marraskuun päivänä vuonna Niin kiire lähtö tuli, että äidiltä jäivät puolison Antin -päivän pullat uuniin palamaan. Ainoa tavara, jonka Liisa ehti ottaa mukaan, oli kirjanen, johon hän oli kerännyt iloisen kaupungin teatteri- ja musiikkimaailman tähtien nimikirjoituksia. Kuva Helinä Schroderus Minä jäin suremaan Viipuriin jäänyttä nukkeani ja rakasta kissaamme. Kolmen päivän matka Evakkomatka kesti kolme päivää ja kolme yötä. Monta kertaa äidit ja lapset juoksivat junavaunusta metsään venäläisten pommituksia pakoon. Vanninen muistaa matkan heimon yhteisenä koettelemuksena. Tunsin, että olimme kaikki kuin suurta karjalaisperhettä. Pääasia oli, että olimme päässeet turvaan. Perhe asutettiin Hirvensalmelle paikalliseen taloon, jossa he asuivat ja tekivät työtä aina sodan loppuun asti. Veturinkuljettaja-isä joutui jäämään Viipuriin. Miestä tarvittiin myöhemmin ajamaan ammuksia rintamalle. Myöhemmin perhe muutti Pieksämäelle, josta isä sai työpaikan Valtion rautateillä. Vaikka kotitalokin tuhoutui pommituksissa täysin, äiti ei sodan missään vaiheessa näyttänyt suruaan lapsille. Ai, onks ukki Viipuris? Karjalaisten ilo on synnynnäistä. Meillä on usko siihen, että aina vastoinkäymisistä selvitään. Vilkas karjalaismurre pulppuaakin yhä ja silmät loistavat kirkkaina, niin kuin ne varmaan nuorempana hurmasivat puolison Väinö Vannisen. Pariskunta tapasi Pieksämäellä ja muutti vuonna 1949 yhteiseen kotiin Kuopioon. Karjalaisgeeni kulkee Vannisen suvussa väkisinkin, sillä Väinö Vanninen on kotoisin Harlun Rautalahdesta. Kaikki perheen kolme lasta ovat käyneet kultaisessa kaupungissa. Ellei Väinö-ukki satu olemaan kotona, lapset ja lapsenlapset kysyvät: Ai, onks ukki käymäs Harlus vai Viipuris? Viikkoakaan ei kulu, ettei Liisa Vanninen käy mielessään Viipurissa. Varsinkin keväällä. Liisa Vanninen on Kuopiossa kesäkuussa järjestettävillä Karjalaisilla kesäjuhlilla ylpeänä mukana lippuairueessa. Kun näen tutun viipurlaisen, niin ain halataan! Karjalaiset kesäjuhlat Kuopiossa Pirjo Tiihonen Anne-Liisa Palmu-Joronen Nokia -vuodet. Mitä johtamisesta voi oppia? Atena 2009.

6 Kuva Seija Rytkönen Hy vä k ysymys Lähetä tälle palstalle hyvä kysymys. Etsimme siihen vastauksen. Osoite on tai Kirkko ja Koti PL Kuopio. Kuopion torilla pamahti. Milloin tarvitaan kriisiapua? Tuki ja tieto ovat tarpeen, jos ennustamaton järkyttävä tapahtuma saa ihmisen tuntemaan olleensa kuolemanvaarassa. Kokemus, joka ylittää tietyn rajan, voi jättää aivoihin muistijälkiä. Silloin pienikin samantapainen vihje nostaa sen myöhemmin pintaan, voi aiheuttaa jopa paniikkioireita. Kriisiapu on tarpeen silloin jos tapahtuma tunkee yhtenään mieleen tai se on niin ahdistava, ettei sitä uskalla edes ajatella. Tuen antamisen tavoite on levollinen olo. Nyky-yhteisöt ovat niin pirstaleisia, ettei kaikilla ole sellaista ihmistä, jonka kanssa tällaisista asioista on turvallista puhua. Sanotaan tosin, että onhan sotiakin käyty ja hyvin on selvitty. Mutta ei ole selvitty muutoin kuin hammasta purren. Yleensä koetut kriisit nousevat joskus käsittelyyn. Vaikutus voi näkyä myös elämän valinnoissa ja ratkaisuissa. Tietämys on lisääntynyt. Kun Lapuan patruunatehdas räjähti vuonna 1976, ei osattu tehdä yhtään mitään. Sen jälkeen kehitys on ollut huikeaa. Estonian onnettomuudessa vuonna 1994 valmiudet olivat jo hyvät ja se sai liikkeelle myös Itä-Suomen. Ylireagoimisen vaaraa auttamisessa tuskin on. On parempi, että liikkeelle lähdetään isolla arsenaalilla. Kun tilanne on arvioitu, organisaatioita aina voidaan purkaa. Ikkuna ke nt ä lle Seuroissa Aunuksessa Nikolai Petroits lukee Raamattua. Salli Saari kriisipsykologi Venäjän Karjalassa kristittyjen ykseys on luonteva osa elämänmenoa. Sen todentaa Aunuksen lähellä Koverin kylässä asuva 78-vuotias ortodoksi Nikolai Petroits. Hän on tullut jälleen kerran kuopiolaisen Aunus-tiimin järjestämiin luterilaisen kirkon seuroihin Koverin Klubitalolle. Kerran kuukaudessa pidettävät seurat ovat pienessä ja köyhässä karjalaiskylässä odotettu tapahtuma. Kodin kautta uskon asiat tulivat osaksi elämääni, sillä jo äiti ja isä olivat uskossa. Mummokin kertoi minulle tarinoita Raamatusta, muistelee Petroits. Hän käy myös ortodoksisessa jumalanpalveluksessa Aunuksen kylässä, jos vain saa kyydin sinne. Usko antaa turvan elämääni ja koen, että Jumala kuulee rukoukseni ja auttaa. Viime vuonna olin myymässä marjoja elannokseni Aunuksessa. Ostaja antoi minulle liian vähän rahaa marjoista. Kotona rukoilin Jumalalta apua rahahuoliin. Vähän ajan kuluttua saapui luokseni se marjojen ostaja Pietarista asti, ja toi minulle loput marjarahat. Jos Koverin kylällä ei olisi kuopiolaisten pitämiä seuroja eikä tätä avustustyötä, täällä ei olisi paljon mitään, pohtii viime vuonna leskeksi jäänyt, kahden aikuisen pojan isä Nikolai Petroits. Seuroissa saa kuulla Jumalan sanaa, tavata tuttuja ja kotiinviemisinä on tuore leipä. Petroitsin miniäkin käy joskus seuroissa. Toiveenani on, että myös lastenlapset tulisivat kuulemaan Jumalan sanaa. Ennen seurojen alkua pidettiin lapsille pyhäkoulu, naisille raamattupiiri ja nuorisolle liikuntatuokio. Aunus-tiimi muodostuu vapaaehtoisista. Tiimiä vetää Aunuksen seurakunnan katekeetta ja Kuopion ev.lut. seurakuntien tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä. Aunuksessa käydään kerran kuukaudessa. Rahoitus avustustyöhön tulee Tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyöltä, Pohjois-Savon Kansanlähetykseltä, kirkkopyhien kolehdeista sekä Kristillisen Toiminnan tuki ry:n lahjoituksena. Seija Rytkönen Kuva Mauri Ratilainen/SPR v i i k o n v a s t a a j a Tukea elämänhallintaan Vuokra-asuntojen puute on tulppana tukiasunnoista kotiutettavien edessä: taantumassa vuokralle muuttavat omistusasuntonsa myyneet. Kun pieniä vuokra-asuntoja ei ole, tukiasuntoa tarvitseva pitää laitospaikkaa Harjulassa estäen sinne tulijaa, joka makaa sakkopaikalla KYSissä. Näin kuvaa Kuopion Työterapisen yhdistyksen palvelupäällikkö Henna Kauppinen tämän hetken suurinta haastetta palvelujen organisoinnissa. Mitä Työterapinen yhdistys tekee? Työterapinen yhdistys auttaa kuopiolaisia mielenterveys- ja päihdekuntoutujia asumispalveluilla ja päivätoiminnalla. 30-vuotiaalla Työterapisella yhdistyksellä on kuusi asumisyksikköä: Inkilänkoti, Muuntaja, Rintelä, Ainonkoti, Ullankoto ja Patakukkulan toimintakeskus. Niissä on 120 tukiasuntoa ja 120 asukasta. Yhdistys tuottaa palveluja ilman avustuksia neljänkymmenen työntekijän voimin ostopalveluna, sijoituspäätöksillä kaupungin sosiaalitoimelle. Vuokranantajan, kaupungin sosiaalityön ja yhdistyksen verkostoitunut työmallimme kiinnostaa valtakunnallisestikin, sitä siirretään nyt muihin suuriin kaupunkeihin. Ambomaa, ihmisten maa Kirjailija kiertää maata Namibian tuntijan Olle Erikssonin kanssa. Kerronta polveilee aiheesta toiseen sen mukaan, mitä vastaan tulee. Matka vie bushmannien luolamaalausten ja löytöretkeilijöiden jäljille. Lähetyshistoria on saatu kiinnostavaksi kuvaamalla se ihmisten elämänvaiheitten kautta. Tutuimpia heistä lienevät Martti Rautanen, Selma Rainio, piispa Leonard Auala ja Matias Sikondonboro. Namibian pitkä taistelu itsenäisyyden saavuttamiseksi elävöityy Maria Kaakungan koskettavan tarinan myötä. Kirjassa kerrotaan, kuinka Martti Ahtisaari arvosti itsenäistymisprosessissa namibialaisten kykyä antaa anteeksi sortajilleen. Lukijalle raotetaan myös nykypäivän Namibiaa eri puolilta. Kirkkojen elämästä ja suomalaisten lähetystyöstä: perhe- ja musiikkityöstä, kerrotaan eri yhteyksissä. Ainutlaatuista luontoa kuvataan Pirkko on yksi Inkilänkodin asukkaista. Kuinka kauan olet asunut tukiasunnossa? Olen ollut täällä viitisen vuotta, siitä asti kun avomies Nikke kuoli. Aikaisemmin olin naistentalossa, mutta täällä tapahtuu enemmän. Miksi olet täällä? Minusta ei ole yksin asumaan. Olen aina ollut vilkas menemään, ihan hävettää. Sotkin kaikki asiani, laskuja oli ja oli, onneksi ottivat Patakukkulalle aluksi ja jeesasivat niin, että olen saanut velat maksettua. Jos en olisi täällä, olisin jo kuollut. Täällä ei kukaan saa juoda. Kaikki juoppokaverit ovat jo vainaita. Ei ole enää hinkua lähteä juomaan. Täällä on hyvä olla, nyt on elämä raiteillaan. Myös lapset ja suku ovat onnellisia, koska enää heidän ei tarvitse hätäillä missä olen. Tämä on minun kotini. Kuka nyt kodistaan haluaisi lähteä minnekään? Mitä Inkilänkodissa tehdään? Joka päivä on jotakin ohjelmaa, rentoutusta, keskustelua, kävelyä, kalastusta, miehillä puutöitä, kuntosalia. Ruoka saadaan ravintola Raitispäivässä. Kesällä on laivaretki Saaristokaupunkiin. Aamuseitsemästä iltayhdeksään on ohjaaja paikalla, aina voi mennä ottamaan hihasta kun ei jaksa olla. Teksti ja kuva Ulla Remes v i i k o n v a l i n t a Namibian erämaassa, Etoshan luonnonpuistossa ja Okavangojoen maisemissa. Sarvikuonoon, krokotiiliin ja aavikkonorsuun tutustutaan tarkemmin. Eläintarinoiden ja heimojen syntytarinoiden osalta kerronta jää suppeaksi. Lopussa piipahdetaan Angolan puolellekin. Lähdeaineisto, haastattelut ja kirjalliset lähteet on tuotu selkeästi esille. Teksti on paikoitellen hakkaavaa, asiaa on paljon ja se sanotaan lyhyesti. Kunkin luvun alun tiivistelmä ja kuvitus on havainnollista. Ne houkuttavat lukemaan lisää. Matka on monivaiheinen ja niin on kerrontakin. Keitä ovat namat, himbat ja hererot? Vastauksen löydät tästä kirjasta. Teoksen parasta sisältöä ovatkin sen ihmiset Ambomaa eli Ovamboland eli Ihmistenmaa. Heikki Tervonen: Rakkaudesta Namibiaan. Kirjapaja s. Kaarina Toivola teol. maist., syntynyt Namibiassa Unelma todeksi Amerikkalaisella professori Randy Pauschilla on kolme pientä lasta, avioliitto ja elämä mallillaan, mutta elinaikaa vain muutama kuukausi. Hänellä on unelma, jonka hän myös toteuttaa, jäähyväisluento. Valmistelu veisi aikaa perheeltä, mutta itsesääliin vaipuminen ei auttaisi ketään. On elettävä mahdollisimman normaalia elämää, pidettävä huoli kunnosta, jotta jaksaa rankan sairastamisen. Lapset ovat niin pieniä, ettei heille voi kertoa kaikkea haluamaansa. Pausch ajattelee, että luennon avulla hän voisi jättää sanottavansa perinnöksi lapsille, siksi luento tallennetaan DVD:lle. Lapsille jää elävä muisto ja henkinen perintö. Pauschin mielestä lasten on tärkeää tietää, että heitä rakastetaan. Se tieto kantaa heitä vielä isän kuoleman jälkeenkin. Kirjaksi Jäähyväisluennon kokosi ystävä, Wall Street Journalin kolumnisti Jeffrey Zaslow. Yllättävää on, että kirja ei käsittele kuolemaa, vaan se puhuu elämästä ja kertoo Pauschin taustoista lapsuudesta saakka. Pauschin pohdinnoista voi ottaa oppia, sillä hyviä neuvoja arjen pyörittämiseen riittää. Valittamiseen käytetyn ajan voi käyttää ongelman ratkaisuun ja aikaa pitää käyttää tietoisesti kuin rahaa, hän sanoo. Vuonna 1960 syntynyt Randy Pausch kuoli kesällä Randy Pausch Jeffrey Zaslow, suom. Laura Ruuttunen: Jäähyväisluento, 221 s., 21,60 e., Tammi Ritva Kolehmainen

7 Kuva Aku-Pekka Mölsä/Uutis-Jousi Hautajaisten järjestelykin antaa tilan omaisen surulle Hautausasiat voidaan hoitaa myös valtakirjalla. Seurakunnissa omaisten kanssa toivotaan kauaskantoisempaa yhteistyötä. Kuopion seurakuntayhtymässä helmikuussa tehdyn päätöksen mukaan omaisten toivotaan hautausasioissa tulevan henkilökohtaisesti seurakuntien hauta- ja puistotoimistoon. Hautaustoimistojen Liitto on tehnyt hautaustoimistojen käyttöön valtakirjalomakkeen, jossa omaiset voivat valtuuttaa toimiston hoitamaan kaikki hautaukseen liittyvät asiat. Tarkistukset seurakunnasta Systeemimme kuuluu mahdollisuus valtuuttaa asiamies hoitamaan asioita. Mutta valtakirjalla ei voida ottaa haltuun seurakunnan toimivaltaan kuuluvia asioita, sanoo maankäyttöpäällikkö Harri Palo Kirkkohallituksesta. Palon mukaan seurakunta voi myös valtakirjalla asioivalta edellyttää viranomaistoimintansa vaativia liitteitä ja selvityksiä. Valtakirja on toimitettava seurakunnalle pikaisesti. vasta sitten seurakunta voi ryhtyä sopimaan järjestelyistä asiamiehen kanssa. Puistopäällikkö Aarne Laukkasen mukaan valtakirjan sisältö määritellään seurakunnassa. Laukkanen toivoo, että omaiset asioisivat hauta- ja puistotoimistossa henkilökohtaisesti myös siksi, että hautapaikkaa ja hautaoikeuden haltijaa koskevat asiat Siilinjärveltä kolmikko Afrikkaan Kaija Julkunen (vas.), Heta Malinen ja Jenni Koponen matkaavat lähetystyöhön Afrikkaan. Kuva Helinä Schroderus u u t i s i a Siilinjärven seurakunta lähettää kolme lähetystyöntekijää Afrikkaan. Heta Malinen lähtee Namibiaan elokuun alussa, Jenni Koponen matkustaa Botswanan pääkaupunkiin Gaboroneen, Kaija Julkunen Tansaniaan. Malinen menee kotiopettajaksi 12 vuotiaalle suomalaisen lähetystyöntekijän pojalle. Koponen opettaa suomen kieltä lähetystyöntekijän perheessä. Kolmikon konkari, pitkään lähetystyötä tehnyt Kaija Julkunen menee tekemään terveystyötä Tansaniassa. Hänen työnkuvanaan on äitiyshuolto. Kuva Matti Ihatsu Karttula liitetään Kallaveden seurakuntaan Karttulan kirkkovaltuusto ja Kallaveden seurakuntaneuvosto ovat lähettäneet Kuopion tuomiokapitulille aloitteen Karttulan seurakunnan liittämisestä Kallaveden seurakuntaan. Päätöksen seurakuntajaon muuttamisesta tekee kirkkohallitus. Karttulan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2011 alusta. Kirkkolain mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa. Ossi Jauhiainen Alavan kanttoriksi Hautauksen järjestämiseen liittyy paljon käytännön asioita, mutta myös tunteita. edellyttävät seurakunnalta tarkistusta. Tällä vältettäisiin esimerkiksi se, ettei meidän tarvitsisi niin paljon kuuluttaa hoitamattomista haudoista. Laukkanen uskoo myös surun käsittelemisen kannalta olevan tärkeää, että omainen itse hoitaa hautajaisten järjestelyn. Seurakunnasta varataan hautapaikka, kappeli, paikka muistotilaisuudelle, pappi ja kanttori sekä sovitaan haudan hoidosta. Omaisten asemaa korostaa myös Hautaustoimistojen Liitto. Henkilökohtainen asioiminen hauta- ja puistotoimistossa saattaa olla omaiselle vaikeaa raskaan tilanteen vuoksi, arvelee liiton puheenjohtaja Kyllikki Forsius. Hautaustoimistot hoitavat yleisimmin arkun, kukkalaitteet sekä vainajan kuljetuksen. Lahja Pyykönen Piispa Riekkiselle tunnustus homoliikkeeltä Kuopion piispa Wille Riekkinen on nimetty homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi. Tunnustuksen perusteluissa todetaan, että piispa Riekkinen on julkisuudessa puhunut omasta homokammostaan ja sen käsittelemisestä sekä puolustanut ihmisen oikeutta olla oma itsensä. Alavan seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan on seurakuntaneuvosto valinnut Siilinjärven seurakunnan kanttorin Ossi Jauhiaisen. Hän aloittaa työn Alavan seurakunnassa 1.8. Ossi Jauhiainen. kirkon kulmilta Vaalijalan hoitokoti Julkulan pappilassa Sortavalassa vuonna 1905 perustettu Suomen kirkon sisälähetysseura toimi ennen siirtymistään Pieksämäelle muutaman vuoden myös Kuopiossa. Sotien aikana ja vielä pari vuotta sen jälkeenkin Sortavalan diakonissalaitos toimi Pappilanmäellä sijainneessa vanhassa maaseurakunnan kirkkoherran pappilassa. Sairaanhoitokoulu sai rovasti Heljakselta käyttöönsä pappilan suuren salin ja kymmenkunta muuta huonetta. Siellä toimi jonkin aikaa Kasvattajaopistokin, jolla oli tiloja myös nykyisen keskusseurakuntatalon paikalla Suokadun ja Vuorikadun kulmassa sijainneessa vanhassa seurakuntatalossa. Lisäksi Sisälähetysseuran keskustoimistolla oli tiloja täällä, aluksi Minna Canthin katu 20:ssä ja myöhemmin Haapaniemenkatu 34:ssä. Pisimmän ajan Kuopiossa toimi Vaalijalan keskuslaitoksen tyttöjen hoitokoti. Se sai kesäkuussa 1940 Kurikan evakkoajan jälkeen tilat Julkulasta maaseurakunnan entisestä kappalaisen pappilasta. Se oli juuri jäänyt tyhjilleen, kun vuonna 1939 toimintansa aloittanut Kuopion hiippakunnan ensimmäinen piispa Eino Sormunen oli muuttanut tästä väliaikaisesta residenssistään sittemmin Piispaintalona tunnettuun Suokadun ja Ajurinkadun kulman uuteen kerrostaloon. Julkulan vuonna 1811 rakennettu ja 1900-luvun alussa uusittu pappila siirtyi Sisälähetysseuran omistukseen maineen ja metsineen pian tänne muuton jälkeen. Samalla käynnistyi lisätilojen suunnittelu pappilan pihapiiriin. Eteläsivulle rakennettiin käsityörakennus kutomoineen ja ompelimoineen. Pohjoissivulle kohosi Kumpulana tunnettu kaksikerroksinen koulu- ja asuinrakennus. Julkulassa toimi Vaalijalan kouluja työkoti sen jälkeen kun varsinainen hoitokoti 1950-luvun alussa siirtyi Pieksämäen maalaiskuntaan Nenonpeltoon rakennettuihin uusiin tiloihin luvun alussa Julkula siirtyi Sisälähetysseuralta Kuopion kaupungin omistukseen, ensin asunnoiksi ja myöhemmin kokoontumistiloiksi. Nyt Vaalijalan aikaisista rakennuksista on Kallaveden rannalla jäljellä pappilan päärakennuksen lisäksi vain punamullattu hirsiaitta ja maakellari. Helena Riekki Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Julkulan pappila Vaalijalan aikana vuonna 1953.

8 Valmisteilla rak Flamingonkukka punkkarille Kukat tekevät juhlan. Morsiuskimppu ja sulhasen koriste, juhlatilan koristelu, anopin kimppu näkyy vuodenaika ja juhlijoiden persoonallisuus. Morsiuskimpun valinta ja sidonta, Kukissa jos mikä, on asiakaslähtöistä! Kimpun on oltava kantajansa oloinen ja näköinen, sanoo kukkakauppias, floristi Armi Tirkkonen, joka on tehnyt kahdenkymmenen työvuotensa aikana satoja morsiuskimppuja. Kertaakaan en ole tehnyt kahdesti samalle. Nykyään haetaan usein kimppua toisiin häihin, jotka ovat pienimuotoisemmat kuin ensimmäiset, usein prinsessamaiset ja suuret häät. Morsiuskimppu on tärkeä asuste. Tyyli voi vaihdella laidasta laitaan. Goottimorsian valitsee erilaisen kimpun kuin viisikymppinen morsian. Kielo kuihtuu Armi Tirkkonen muistuttaa, että luonnonkukat sopivat lähinnä luonnossa tapahtuviin tilaisuuksiin ja toki tilan koristeluun, jolloin vettä on jatkuvasti saatavilla: Esimerkiksi kielo kestää vain puoli tuntia kuivana. Se riittää jos vihkiminen on kodin pihalla tai rannalla. Vuodenaikakoristeissa esimerkiksi pihlajanmarjat pitää käsitellä: Aina pitää varmistaa floristin kanssa, että kukat eivätkä marjat tahraa juhlijoiden pukua. Sidottu kimppu maksaa sadasta kahteensataan euroon. Melko harvinainen korusidonta, jota itse teen, on tietenkin kalliimpaa kuin nopeammat tekniikat. Jos haluaa mennä pienellä budjetilla, paristakympistä viiteenkymppiin, voi ottaa tavallisen kimpun tai vaikka pari tyylikästä kallaa. Myös flamingonkukka, joka sopii vaikkapa punkkarimorsiamelle, on edullinen ja näyttävä. Ulla Remes Kuvat Ulla Remes Kimppu on morsiamen koru, Armi Tirkkonen korostaa. Kuva Ulla Remes Liisa Savolainen ja Kyösti Survo haluavat hääjuhlan, jossa lahjojen asemasta osallistutaan juhlan tekemiseen. iisa Savolainen ja Kyösti Survo marssivat vihille kesän uhkeimman kauneuden keskellä Kallaveden kirkossa pastori Anna- Maija Hellan ja seurakunnan eteen. Olemme kutsuneet läheisemme Rakkauden juhlaan. Rakkaus lisääntyy jaettaessa. Rakkauden juhlassa jokainen voi saada vahvistusta omalle rakkaudelleen, Liisa puhuu. Vanha laulu Kell onni on se onnen kätkeköön ei voisi olla enempää väärässä! Ei rakkautta tarvitse piilotella tai salata. Liisan ja Kyöstin häitä juhlitaan pienessä, tunnelmallisessa paikassa Kallaveden rannalla nimi pysyköön kutsuttujen tietona. Jo haluamamme paikan pienuus pakotti rajaamaan vierasmäärää alle viiteenkymmeneen. Edes sisarusten lapsia ei ole kutsuttu, ystävistäkin vain osa on mukana. Mistä ei tingitä? Ruuasta. Ruoka onkin lähes ainoa asia, joka häihin ostetaan. Ostin myös puvun, ilman huntua. Se on marjapuuronpunainen, joten sitä voi käyttää myöhemminkin, se ei jää yhden juhlan puvuksi, morsian kertoo. Toriammuskelua ja sormuksia Paljon tehdään yhdessä. Tila koristellaan porukalla, ohjelma toteutetaan yhteisesti. Haluamme osallistavan ja kauniin juhlan, emme mitään suureellista ja mahtavaa. Kun häitä viettää yli nelikymppinen pari, häälahjalistoja ei ole kauppoihin laitettu tai ystäville viestitelty. Kaikkea on jo yllin kyllin. Emme ole pyytäneet varsinaisia häälahjoja. Olemme toivoneet lahjaksi yhdessä tekemistä: yhden häälahja on erillisen studiokuvan rinnalla juhlan valokuvaaminen, yksi musisoi, yksi lukee jotakin ja yhdeltä lainataan auto. Bestman hoitaa ilmoittautumisten vastaanotot. Seremoniallisia tehtäviä on monenlaisia. Häiden budjettia ei ole laskettu: Jos häämatka lasketaan mukaan, tuhansiin euroihin se nousee. Toisaalta monessa kohdassa on järkeistetty rahankäyttöä, Kyösti kertoo. Liisan ja Kyöstin alkutaipaleelle mahtuu myös dramatiikkaa: Kun sormuksia ostettiin torin laidalta, alkoi ammuskelu. Ikkunasta nähtiin miten väki lakosi paikalta ja poliisi tuli. Sormuksen valinta nopeutui. Ei mietitty turhia yksityiskohtia vaan keskityttiin oleelliseen, sanoo Liisa. Kaikilta kutsutuilta on pyydetty mukaan itseä puhutteleva ajatus rakkaudesta. Se voi olla runo, mutta kaikki ajatukset käyvät. Kokoamme myöhemmin niistä kirjasen meille muistoksi. Ulla Remes

9 kauden juhla Kuvat Helinä Schroderus Kierrätä hääpuku Hillitysti häihin Vihkimiseen tarvitaan morsiusparin lisäksi pappi ja todistajat. Myös kirkko ja kanttori ovat ilmaisia. Kirkkohäistä tai ylipäätään avioitumisesta - ei tarvitse luopua siksi, että ei juuri nyt ole rahaa juhlia. Toteutustapoja on monia. Kirkkohäihin on tarpeen varata vihkikirkko, pappi ja kanttori ajoissa ja selvittää avioesteet kirkkoherranvirastossa, mutta mikään niistä ei ole maksullista palvelua. Vihkikirkkoa voi maksutta kysyä myös lapsuuden kotiseurakunnalta, suvun keskeisestä kirkosta tai muuten merkityksellisestä kirkosta. Seurakuntien tiloja voi kysyä myös hääjuhlaan. Seurakuntien tiloista peritään pieni korvaus eikä siellä voi tarjoilla alkoholia, kertoo seurakuntien kiinteistösihteeri Eeva Räsänen. Yksi Kuopion seurakuntien suosituimmista vihkikirkoista on Männistön vanha kirkko. Sen sivusaliin mahtuu pöytäpaikoille 30 henkeä ja hinta on vajaat 15 euroa. Alavan kirkko ei ole erityisesti vihkiparien suosiossa: sen seurakuntasalissa mahtuisi Liisa Savolainen ja Kyösti Survo nauttivat rakkaudesta lahjana. häitä viettämään pöytiin 120 ihmistä, hinta on 61 euroa. Häät luonnon helmassa Morsiuspari valitsee juhlansa luonteen: isot vai pienet häät, kirkossa vai luonnon keskellä, juhla ravintolassa vai seurakunnan tilassa hyvin pienet häät mahtuvat myös kotiin. Sairaalapastori Seija Riekkinen on vihkinyt juuri parin luonnon helmassa. Suosittelen myös sitä vaihtoehtoa! Tunnelma veden äärellä oli aivan upea. Aurinko paistoi ja luonto oli heräämässä. Juhla voi olla juhla, vaikka vain muutama ihminen olisi paikalla. Se ei muuta asian tärkeyttä! Uskon, että me kaikki mukana olleet todistajat, morsiuspari ja minä ja pienet tytöt, muistamme tämän vihkimisen erityisenä ja kauniina, pappi muistelee. Ulla Remes Hääpuvunkin voi löytää kirpparilta tai Huuto.netistä. Vuokraamojen ja ompelijoiden hinta- ja laatuvertailujen rinnalla kannattaa kiertää kirpputoreja ja seurata lehti-ilmoituksia ja netin osto- ja myyntipalstoja. Pikakierros Kuopion käytetyn tavaran hyväntekeväisyysmarkkinoilla osoitti, että rekistä löytyy myös hääpukuja. Rihmassa löytyy myös kymmenkunta frakkia. Suomen Punaisen Ristin kierrätystavaratalo Kontin työnjohtohenkilö Mirja Keinänen kertoo, että morsiuspukuja on tällä hetkellä Kuopion Kontissa myynnissä neljä, lisäksi löytyy asusteita ja morsiusneitopuku: Juhlavaatteita on myynnissä aina, yleensä hääpukuja on pari tangossa. Hääpukuja tulee lahjoituksina jonkin verran. Hintaan vaikuttaa tuotteen laatu ja kunto, vaatteissa myös koko, arvostamme oikeanlaisella hinnalla lahjoittajaa, Mirja Keinänen kertoo. Tällä hetkellä myynnissä olevat hääpuvut maksavat euroa. Kristillisen Toiminnan Tuki ry:n ylläpitämään Kirpputori Rihmaan tulee vuosittain kolme-neljä morsiuspukua myyntiin, hintahaarukka vapaiden suuntien yhteiskristillisellä kauppapaikalla on nyt euroa. Materiaali pitää ostajan arvioida itse, sanoo toiminnanjohtaja Anja Rönkä. Meiltä voi myös vuokrata käytettyä pukua viidelläkympillä. Vapaaseurakunnan lähetyskirpputori Ropoon ei tule paljoa hääpukuja, kaksi löytyy paikalta. Käytettynä voi löytää vaikkapa käsintehdyn raakasilkkipuvun. Kuvien puvut: (vas.) Kontti 115 euroa, Rihma 150 euroa, Ropo 80 euroa. Moni ostaa Huuto.netistä pukunsa, kertoo myyjä Emilia Nuutinen. Ruoka- ja työllisyysprojekti Ruotun johtaja Pekka Matikainen muistuttaa, että Rihman ja Ropon tuotot menevät lyhentämättöminä lähetystyöhön. Kontti kanavoi tuottonsa SRP:n kautta. Ulla Remes

10 10 s e u r a k u n n i s s a Kukkakauppa Hautaustoimisto Pitopalvelu Kukka ja hautauspalvelu ROSANNA Puijonkatu 17 Sanna Hiltunen Arni Hiltunen Antioksidanttihoitoja Kuopiossa: Ennaltaehkäisyn täsmähoitoa * Parempi vireys, kunto, jaksaminen. Auttaa alkavassa dementiassa, infektiokierteissä y.m. * Funktionaaliset labor.testit /USA: mahasuolistovaivat, hiiva y.m., allergiat/sv-korvaus.* Kipuongelmat: akupunktio, laser, magneettikenttä.*tehoa laihdutukseen: kestoakunastat. Naistentaut.ja synn.erikoislääk. Valto Räsänen. Titos Oy/ Suom.Terv.talo Kuopio p Kotisivu.dnainternet. /titos/ PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti, perunkirjoitus kulut + alv 22 % Asianajotoimisto Kalevi PitkänenOy Puistokatu 6, Kuopio, puh faksi , ERIKOISHAMMASTEKNIKKO ANSSI SOININEN HAUTAKIVET Lisänimet Kultaukset Pronssikirjaimet - koristeet Uudelleenhionnat Muut kunnostukset Myös keittiötasot Suoritamme kaiverruksia myös hautausmaalla. Ma, ti, to, pe Kuopio Hapelähteenkatu 41 Sydämellinen kiitokseni kaikille syntymäpäivääni muistaneille. Vammautuneiden lasten tilille kertyi 1380 euroa. Risto Huttunen Ke klo 9-12 Siilinjärvi Kasurilantie 13 Palvelukeskus Akuliina Puh. (017) ja hymysi huomataan Paras ratkaisu muistomerkkiä valitessa on tutustua veistämöllä eri mallisiin, kokoisiin ja värisiin vaihtoehtoihin PUIJON KIVI Kettulahdentie 25, Kuopio Puh. (017) Tuomiokirkko TUOMIOKIRKKO Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten klo Keskiviikkona ja perjantaina Kesä-illan ehtoollinen ke 3.6. klo 19. Sari Kärhä. Messu su 7.6. klo 10. Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Sari Kärhä, kanttorina ja urkurina Anu Pulkkinen. Karjalaisten kesäjuhlien iltakirkko la klo 18. Tuomiorovasti Ilpo Rannankari, rovasti Oiva Voutilainen, kanttorina Anu Pulkkinen. Viipurin Lauluveikkojen konsertti la klo joht. Urpo Rauhala. Ohjelma 10 euroa. Messu su klo 10. saarna piispa Matti Sihvonen, liturgia Ilpo Rannankari, kanttorina ja urkurina Anu Pulkkinen. Viipurin Lauluveikot, joht. Urpo Rauhala. Kesä-illan ehtoollinen ke klo 19. Liisa Penttinen. KESKUSSEURAKUNTATALO Suokatu 22 Pro Musica to klo 18. Sami Mäkelä, sello, Seppo Salovius, piano, Silja Raitio-Heikinheimo, viulu. Ohjelma 10 euroa. Konsertti pe klo 19. "Kuulin kummat, näin ihmeet" -otteita Otto Kotilaisen säveltuotannosta. Anu Kosonen, piano, Tiina Markkanen, sopraano, Soila Häkkinen, viulu. Ohjelma 8 euroa. INKILÄNMÄEN SEURAKUNTATALO Inkiläntie 7 Lettukestit ja ohjelmatuokio ke 3.6. klo 12. seurakuntatalon pihalla. Tarjoilu alkaa klo 12 ja ohjelmatuokio klo 13. Huonon sään sattuessa sisätiloissa. Silja Hagman, hartaus Sari Kärhä. MUMMON MÖKKI Puijonkatu 10. Avoinna ma-to Viriketuokio keskiviikkoisin klo 13. DIAKONIA Diakoniatoimisto Inkilänmäen seurakuntatalo, Inkiläntie 7. Vastaanotto ti klo , soittoaika ti puh Diakoniatoimisto Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C. Vastaanottoaika ma ja ke klo Soittoaika ma ja ke klo p Verenpaineen mittaus torstaisin, ajanvaraus soittoaikoina. MUUTA Pihaseurat ke klo 19. Risto Voutilainen, Ilpo Rannankari. Korttelimuseon pihapiirissä, Kirkkokatu 22. Saaristokaupunkiristeily Sisävesilaiva M/S Queen kiertää Kuopion uusimman asutusalueen, saaristokaupungin ympäri alittaen Saaristokadun sekä risteillen Keilankannan kanavan läpi. Lähtö matkustajasatamasta su 14.6.klo paluu satamaan klo 15. Hinta aikuiset 10 euroa, lapset alle 15 v. ilmaiseksi aikuisen mukana. Ilmoittautumiset mennessä Raija Luomanperälle p KASTETUT Peetu Onni Ilmari Kristersson, Daniel Luukas Tapani Koivisto, Oula Leo-Olavi Turunen, Mikko Armas Juhani Hakkarainen, Vilma Amalia Tarvainen, Nella Emilia Koljonen. KUULUTETUT Jesse Petteri Kärkkäinen ja Saila Johanna Eskelinen. KUOLLEET Janne Juhani Korhonen 32 v, Airi Irene Hentunen 73 v, Mikko Tapani Hartikainen 46 v, Taimi Kristiina Kähkönen 92 v, Elsa Marjetta Huttunen 80 v, Pirkko Orvokki Lilja 77 v, Eino Johannes Haikonen 80 v. A l a v a ALAVAN KIRKKO Keihäskatu 5 Messu su 7.6. klo 10. Saarnaa rovasti Risto Lyytikäinen, liturgina Hannu Koskelainen, kanttorina Anna Kosola. Antikainen - Tammekann -perhekuoro. Konfirmaatiomessu su klo 10. Saarnaa ja liturgia Anu Kiviranta, kanttorina Leila Savolainen, Penkere 1 rippileirin konfirmaatio. NEULAMÄEN KIRKKO Vesurikuja 4 Sanajumalanpalvelus su 7.6. klo 13. Saarnaa Ilkka Sormunen, liturgina Markku Virta, kanttorina Anna Kosola. SÄRKINIEMEN SEURAKUNTATALO Särkiniementie 20 Seurat ke klo 18. Hannu Koskelainen, Salla Tyrväinen, Anu Kiviranta, Anna Kosola. Juhannusjuhla ti klo 12. Lettujen, kahvin ja hyvän seuran merkeissä seurakuntakodin pihassa, sateen sattuessa sisällä. KASTETUT Daniel Paavo Antero Pekonen, Aatos Sulo Olavi Nupponen, Minni Mira Maria Komulainen, Martti Olavi Murole, Jyri Patrik Nikolai Kirjavainen, Joel Toivo Elias Laakoli. KUULUTETUT Anssi Olavi Rossi ja Varpu Kaarina Toivanen, Petri Juhani Airaksinen ja Merja Anneli Pulkkinen, Jani Antero Rissanen ja Susanna Kaarina Matilainen. KUOLLEET Jarkko Sakari Ruotsalainen 31v, Amalia Räsänen 89 v, Aune Tellervo Voutilainen 81 v, Markku Kalevi Vähäkainu 60 v. K a l l a v e s i KALLAVEDEN KIRKKO Messu su 7.6. klo 10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia Sanna Alanen, kanttorina Seppo Kirkinen. Kesäseurat ti 9.6. klo 19. Kallaveden kirkon pihalla. Matti Pentikäinen, Seppo Kirkinen. Konfirmaatiomessu su klo 10. Saarna Anna-Maija Hella, liturgia Esko Konttinen, kanttorina Mari Vuola-Tanila. MUSIIKKI Käsikellokuoro Dolce Minores to klo 13. Nilsiän Louhosareenalla. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sotainvalidien kesäpäivät. Pohjois-Karjalan Sotilassoittokunta ja Jorma Hynninen. DIAKONIA Diakoniatyön perheretki Joensuuhun to Lähtö klo 8.30 Kallaveden kirkolta, ajetaan Pyörönkaaren kautta. Kohteena mm. Carelicumin lasten satukaupunki Mukulakatu ja Careliucumin museo. Lounas Teatteriravintolassa. Paluu noin klo 17. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.6. mennessä Martti Olsenille p Petosella diakoniatyön järjestämänä "Tervetuloa arki". Avoin kohtaamispaikka kahvin ja yhdessäolon merkeissä keskiviikkona 1.7. ja 5.8. klo Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa, MUUTA Leväsen palvelukeskuksessa viikkomessu ti 9.6. klo Esko Konttinen, Seppo Kirkinen. AIKUISTYÖ Siioninvirsiseurat su 7.6. klo 18. Liisa ja Kalle Savolaisella, Rissalantie 43, Vuorela. Kahvi alk. Yhteislähtö Kallaveden kirkolta klo 17. Jaro Julkunen, Esko Konttinen, Markku Kettunen. KASTETUT Kalle Veli Juhani Nylund, Luka Olavi Hautamäki, Milka Tyyne Johanna Kantanen, Luka Juhani Rissanen, Miika Emil Kaspar Koponen, Moona Mirja Irene Korolainen, Milla Anneli Liimatainen, Pihla Edith Sahi, Emmiina Lumia Astrid Kellosaari, Iita Ilona Tiilikainen, Aino Sofia Karjula, Petra Emmi Josefiina Korhonen, Viena Auroora Sormunen. KUULUTETUT Ismo Sakari Silvennoinen ja Reetta Johanna Sammalvuo, Ville Juhani Jaakkonen ja Maria Susanna Siltanen, Jani Teemu Petteri Holopainen ja Jenni Maria Naarala, Antti Iisakki Määttä ja Minna Unelma Kaikkonen, Teppo Miika Tapani Komulainen ja Sari Anita Toffer, Ilkka Kristian Rovamaa ja Sari Riitta Hannele Ripatti, Juha Pekka Nuutinen ja Anna-Riikka Malinen, Panu Juhana Torvinen ja Taija Satu Marika Lukkarinen, Mika Harri Johannes Thure ja Minna Kristiina Voutilainen. KUOLLEET Anna Ester Kuhmonen 90 v, Tuula Irmeli Räsänen 63 v, Elli Johanna Luukkonen 94 v. M ä n n i s t ö PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO Kellolahdentie 8 Puistojumppa ke 3.6. klo kirkon pihalla. Jumpat pidetään sateella seurakuntasalissa. Messu su 7.6. klo 10. Saarna Matleena Ikola, liturgia Outi Pohjanen, kanttorina Riitta Matilainen. Puistojumppa ke klo kirkon pihalla. Messu su klo 10. Saarna ja liturgia Reijo Virolainen, kanttorina Riitta Matilainen. Puistojumppa ke klo kirkon pihalla. MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO Lönnrotinkatu 24 Messu su 7.6. klo 13. Saarna Matleena Ikola, liturgia Outi Pohjanen, kanttorina Riitta Matilainen. Raamattu- ja rukouspiiri jatkaa maanantaisin 8.6., ja klo 13 sivusalissa. Airi Luntinen. MUUTA Diakoniatyöntekijöiden ajanvarauspäivystys kesäaikana Pyhän Johanneksen kirkolla to klo 9_ 10 p Makkaranpaistoseurat ti 9.6. klo 18 Kettulan srk_kodilla, Jäniksenpolku 2. Vesa Kajava, Tuomo Kantele, Matleena Ikola. Seurat to klo Mäntylän palvelutalolla, Untamonkatu 5. Outi Pohjanen, Matleena Ikola, Riitta Mati-

11 t a p a h t u u lainen. Seurat ma klo 13 Sunnen kodilla, Päivärinteentie 29. Reijo Virolainen, Vesa Kajava. KASTETUT Joonatan Eeli Anton Kontiainen, Eero Juhana Lehikoinen, Eeli Juhani Launonen, Helmi Karoliina Piirainen, Ilona Aava Henrietta Kinnunen. KUULUTETUT Aki Markus Tapio Kelhola ja Sirpa Hannele Huotari. KUOLLEET Martta Hyvönen 85 v, Elvi Rahkonen 86 v, Kerttu Annikki Torkkeli 78 v, Leena Jalkanen 90 v, Elsa Johanna Alava 92 v, Pertti Juhani Pellikka 62 v, Juho Thure 85 v, Matti Johannes Keinänen 62 v, Eino Lötjönen 94 v, Aini Sinikka Lindlöf 62 v, Esa Ilmari Ruotsalainen 56 v, Martti Lauri Juhani Tuppurainen 66 v. P u i j o PUIJON KIRKKO Pihaseurat ke 3.6. klo 18. Puijon kirkon pihalla. Mari Voutilainen, Tuija Soini, Joona Saraste. Messu su 7.6. klo 10. Heikki Hyvärinen saarnaa, Jaana Marjanen, Pekka Nieminen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Hilkka_Liisa Vuori, laulu. Viljam Tillin muistokonsertti la klo 18. Aissa Bah, piano. Messu su klo 10. Pekka Nieminen saarnaa, Heikki Hyvärinen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Pihaseurat ke klo 18. Puijon kirkon pihalla. Jaana Marjanen, Raili Lehtoviita. Outi Keskisipilä. PÄIVÄRANNAN KIRKKO Tuomikuja 4 Messu su 7.6. klo 13. Heikki Hyvärinen, Outi Keskisipilä. Messu su klo 13. Pekka Nieminen, Outi Keskisipilä. Messu seuraavan kerran 9.8. MUUTA Kirkkovenesoutu, rantakalailta ja kansanlaulukirkko Ranta-Toivalassa to Kirkkovenesouturetki Päivärannan venelaiturilta Ranta -Toivalan laivarantaan Ranta-Toivalantien päähän alkaa klo 16 Päivärannan venelaiturilta. Perillä tarjolla rantakalaa klo 18 (vapaaehtoinen maksu) ja kansanlaulukirkko klo 19. Mukaan voi tulla myös autokyydillä suoraan laivarantaan. Ilmoittaudu ruokailemaan ja/tai soutamaan seurakunnan toimistoon 5.6. mennessä arkisin klo p Heikki Hyvärinen, Jaana Marjanen, kanttorina Joona Saraste. KASTETUT Akseli Lenni Eemeli Kortelainen, Elli Jutta Maria Kortelainen, Neea Suvi Päivi Soininen, Eerin Olivia Soranta, Aini Ilona Karjalainen, Joona Oskari Leutonen. KUULUTETUT Aapo Eero Juhani Veijalainen ja Reetta Tuulia Ruoho, Lauri Esko Johannes Leussu ja Jenni Johanna Niinimäki, Toni Kristian Liikanen ja Sara Jenna Pauliina Vaittinen, Jorma Juhani Roponen ja Mervi Marjatta Tolvanen, Teemu Juhani Määttä ja Katja Eveliina Laakko, Pauli Markus Silvennoinen ja Jonna Kristiina Silvennoinen. KUOLLEET Ingrid Maria Niemi 88 v, Reino Olavi Hiltunen 98 v, Otto Paavo Matilainen 89 v, Veli Johannes Parviainen 88 v, Erkki Olavi Janhunen 76v. R i i s t a v e s i RIISTAVEDEN KIRKKO Jumalanpalvelus su 7.6. klo 10. Hannu Savinainen, Marjatta Piironen. Messu su klo 10. Hannu Savinainen, Marjatta Piironen. SEURAKUNTATALO Yhteisvastuukerääjien kiitosateria su 7.6. jumalanpalveluksen jälkeen n. klo Ilmoittautumiset ja ruokavaliot ma 1.6.mennessä seurakunnan toimistoon p tai diakonissalle p Eeva Leinonen. Juhannusviikon juhla ke klo 18. Yhteislaulua ja kesäistä ohjelmaa. Miesten ruokapiirin taidonnäyte. Suvi Piironen, piano, kirkkokuoro ja päiväkuoro. Hannu Savinainen, Marjatta Piironen. MUUTA Seurakunnan vapaaehtoistyössä mukana olleille retki Kuopioon ke 3.6. klo 9. Lähtö seurakuntatalolta klo 9, paluu noin klo Ilmoittautumiset ja ruokavaliot mennessä seurakunnan toimistoon p tai diakonissalle p Eeva Leinonen. Riistaveden kirkko on tiekirkkona klo Tule kirkonvartijaksi, vartiointipäiviä on paljon tarjolla. Ilmoittautumiset p Syksyllä kirkonvartijoiden retki. Eläkeläisten virkistyspäivän retki Kuopioon ke Ohjelmassa saaristokaupungin kierros, ruokailu Kallaveden kirkolla ja osallistuminen Kielonpäiviin Kuopio -hallissa. Lähtö seurakuntatalolta klo 9.30, paluu noin 15. Retken hinta 10 euroa. Ilmoittautumiset ja ruokavaliot 3.6.mennessä seurakunnan toimistoon p tai diakonissalle p Eeva Leinonen. Miesten lenkkipiiri ja miesten ruokapiiri ma klo 12. Kokoontuminen Muuruveden kirkon pihaan. Niilo Lintunen esittelee Muuruveden hautausmaata, jonka jälkeen vierailu Talvisaloon Niilo ja Mirja Lintuselle. Palvelukeskuksen hartaus ke klo 13. Hannu Savinainen, Marjatta Piironen. KASTETUT Topi Emil Aukusti Myöhänen. KUULUTETUT Mikko Antero Hynynen ja Eija Kristiina Nykänen. KUOLLEET Markku Olavi Räsänen 54 v. Ve h m e r s a l m i VEHMERSALMEN KIRKKO Messu su 7.6. klo 13. Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen. Sanajumalanpalvelus su klo 13. Panu Pohjolainen, Marjatta Piironen. MUUTA: Martti Pennasen syntymäpäiväjuhlat seurakuntakodilla la 6.6. klo 12. Hautausmaan kukituspäivä Puutosmäen hautausmaalla to klo 9. Hartaus. Hautausmaan kukituspäivä kirkonkylän hautausmaalla to klo 10. Miettilän kirkko Timo Pekkarisella su klo 15. KASTETUT Henna Piia Annika Sutinen. Rohkeasti yli rajojen Kaste- ja lähetyskäskyssä meitä kehotetaan lähtemään liikkeelle toisten ihmisten luo. Matteuksen evankeliumissa tuo ylösnousseen Jeesuksen antama käsky on koko evankeliumin huipennus. Jeesus kehottaa seuraajiaan kulkemaan yli rajojen, rohkeasti. Kirkon alkuaikoina rajojen ylittäminen ei ollut itsestään selvyys. Siksi kaste- ja lähetyskäsky on hyvin radikaali. Sanoma Jeesuksesta ei kuulu vain juutalaiselle kansalle, vaan kaikille ihmisille. Rohkeita Kristuksen seuraajat ovat toki olleetkin. Maiden rajoja on ylitetty. On jouduttu oppimaan uusia kieliä ja tutustumaan uusiin kulttuureihin. Sanoma Kristuksesta on viety ylitse kaikkien rajojen. Vai onko? Kaikkein vaikeimmin ylitettävät rajat löytyvät omasta sisäisestä maailmastamme. Ei ole helppoa astua omien ennakkoluulojensa rajan yli. Kuuluuko vapauttava evankeliumi myös toisella tavalla ajattelevalle? Kyllä kuuluu, sanoo ylösnoussut Kristus. Entä hänelle, jonka elämäntapa ja valinnat ovat täysin toisenlaiset kuin omani? Kyllä ilouutinen Jumalan armahtavasta rakkaudesta kuuluu hänellekin, sanoo ylösnoussut Kristus. Kristuksen kehotus mennä yli rajojen tarkoittaa myös niitä mielensisäisiä rajoja. Meidän on rohkeasti mentävä myös heidän luokseen, joita me pidämme vieraina ja outoina. Merkittävää on, että ylösnoussut Kristus ei aseta ehtoja sanoman vastaanottamiselle. Ne vaatimukset ovat täysin meidän omaa keksintöämme. Ei ihmisen pidä ensiksi muuttua, jotta hän voi kohdata Kristuksen. Mikä oikeus meillä on vaatia ketään toista luopumaan syntisestä elämästään, jotta hän voisi tulla armahdetuksi, kun me itsekin olemme alusta loppuun asti syntisiä? Armo on juuri sitä, että minut hyväksytään tällaisenaan, ilman ehtoja. Siinä se evankeliumin voima piileekin. Ehdoton armo voi muuttaa ihmistä. Rajojen ylittämisen haasteellisuuden takia Kristus antoi myös lupauksen: Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ei meidän tarvitse avartuaksemme jäädä yksin. Kristus on jo siellä, mihin me olemme vielä menossa. Hän on sen ihmisen luona, jota minun on vaikea armahtaa. Saamme kokea todeksi hänen läsnäolonsa juuri silloin, kun rohkenemme astua rajojen yli ja kohdata tuon toisen ihmisen Kristuksen ystävänä ja hänen rakkautensa kohteena. Sakari Häkkinen Kirjoittaja on teologian tohtori ja hiippakuntadekaani. Ensi sunnuntain teksti on Matteus 26: Joonas Vähäsöyrinki

12 12 Hautakiviin KAIVERRUKSET kultaukset, entisöinnit JUKKA KUORELAHTI Puh HAUTAKIVET Lisänimien kaiverrus/kultaussekä entisöintityöt. Kivilyhtyjä Sari Kämäräinen Jääskelänkatu Kuopio puh Matot vuodevaatteet ym. Itkonniemenkatu 27, Kuopio Puh. (017) ERIKOISHAMMASTEKNIKKO Aki Pärnänen Pohjolankatu 26 A 28, Kuopio p HammasProteesit Uusien valmistus Tiivistyspohjaus, Korjaus Kirkko ja koti seuraavan kerran HANNU MUSTAKALLIO Pohjoinen hiippakunta Kuopion Oulun hiippakunnan historia LIIKETTÄ KUVAAN! Lähde mukaan elokuussa 2009 käynnistyvään taidetyöpajatoimintaan Kenelle Kaiken kuntoisille ikäihmisille tai vertaistoiminnasta kiinnostuneille. Olet innostunut oppimaan uutta ja olet ehkä aina halunnut kokeilla tanssia tai valokuvaamista. Ei edellytä aikaisempaa kokemusta tai osaamista. Mitä Viikoittaisia yhteisötanssi ja -musiikki- tai valokuvatuokioita kaudella Yhteisöhetkissä muistellaan, kuvitellaan, liikutaan, lauletaan, katsotaan tanssia ja tanssitaan, kuvataan ja opitaan kuvasta. Keväällä 2010 on mahdollisuus päästä esiintymään tai osallistua näyttelyn rakentamiseen Gerontologian päiville Kuopion Musiikkikeskuksella. Lisätietoja ja ilmoittautumiset mennessä Jaana Myller, toiminnanohjaaja puh , Työpajatoiminta on maksutonta ja mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 60 ensimmäistä. Työpajojen tilajärjestelyissä huomioidaan ilmoittautuneiden kulkumahdollisuudet. Järjestäjät Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Kuopion kaupungin kulttuuripalvelut, Itäinen tanssin aluekeskus ja VB -valokuvakeskus Tulevia kulttuurimatkoja 18. ja päivämatkat Kuhmoon, mahdollisuus yöpymiseen kulttuurimatka Saarenmaalle, ohjelmassa Kuressaaressa mm. ooppera Turandot ja gaala-konsertti Balettimatka Mikkeliin, Gisellan päivänäytös sekä ruokailu Tertin kartanossa kulttuurimatka Istanbuliin Finnairin liitäntälennolla Kuopiosta. Matkoilla vastuullisena matkanjärjestäjänä toimivat matkatoimistot Ilm. ja tiedustelut yht.henkilöltä puh Tervetuloa! leikkaa talteen Juhlavuottaan viettävän hiippakunnan historia luo laajan ja yksityiskohdiltaan rikkaan katsauksen pohjoisen hiippakunnan historiaan sivistys-, aate- ja poliittishistoriallisista näkökulmista. Teos perustuu laajaan ja monipuoliseen lähdeaineistoon. Ovh. 59,90 Sisältöä elämään. Tehtävä EU:ssa EU isännästä rengiksi Arkijärkeä direktiivitehtailuun Kristillisiä arvoja päätöksentekoon 183 Puoluesihteeri, KTM

13 u u t i s i a s e u r a k u n n i s s a t a p a h t u u Aulikki Mäkinen vs. kirkkoherraksi Vehmersalmen seurakunnan kirkkoherralle Kimmo Kivelälle on myönnetty virkavapautta ajalle Tuon ajan hän hoitaa viransijaisena hiippakuntadekaanin virkaa Kuopion tuomiokapitulissa. Vehmersalmen vs. kirkkoherraksi tuomiokapituli on määrännyt hiippakuntasihteeri, teol.tri Aulikki Mäkisen. Aulikki Mäkinen. Arvonimiä kuopiolaisille Piispa Wille Riekkinen on myöntänyt rovastin arvon Alavan seurakunnan kirkkoherra Hannu Koskelaiselle, Kuopion tuomiokapitulin lähetyssihteeri Jukka Koistiselle, Siilinjärven seurakunnan kappalaiselle Seppo Laitaselle sekä Kirkkopalvelujen kehittämispäällikkö Raimo Turuselle. Jaana Marjanen piispakeskusteluissa Ei kesää ilman kirkollisia kesäjuhlia Directus cantus arvonimen sai Siilinjärven seurakunnan kanttori Airi Heiskanen, directur musices -arvonimen Kallaveden seurakunnan kanttori Seppo Kirkinen. Arvonimet myönnettiin Kuopion tuomiokapitulin juhlaistunnossa viime keskiviikkona. Helsingin seurakuntalehti Kirkko ja Kaupunki on tehnyt kyselyn ensimmäisestä naispiispasta. Neljä kyselyssä noussutta nimeä ovat Espoon hiippakuntasihteeri Irja Askola, kontiolahtelainen pastori, teol. tri Pauliina Kainulainen, Puijon kirkkoherra, lääninrovasti Jaana Marjanen sekä Lahden seurakuntien perheneuvoja Heli Pruuki. Seuraavan viiden vuoden aikana piispanvaali käydään Turussa, Espoossa, Helsingissä ja Kuopiossa. Hengellisille kesäjuhlille suuntaa tänäkin kesänä jopa kulkijaa Suomesta ja ulkomailta. Herätysliikkeiden väkeä kokoavilla tapahtumilla on vahva sijansa suomalaisessa kesässä ja kirkon kentässä. Hengellisille kesäjuhlille ominaista on usein yksinkertainen ohjelma: yksinkertaisimmillaan se on kesäkuun lopussa Suviseuroissa, joissa kaikenikäisten ohjelma rakentuu teltassa pidetyistä seurapuheista ja virsistä. Vanhoillislestadiolaisten tänä vuonna Oripäässä pidettävät Suviseurat on Pohjoismaiden suurin ruokailutapahtuma paikallaolijan kattauksellaan. Oheistapahtumia on kasvattanut esimerkiksi kävijän Herättäjäjuhlat, joissa mukana ovat konsertit, näytelmät, runoillat ja eri ammattiryhmien kokoontumiset. Herättäjäjuhlien teologikokous on suurimpia vuosittain järjestettäviä luterilaisten teologien kokoontumisia. Nuorille ja varhaisnuorille on järjestetty omaa ohjelmaa tänä vuonna Seinäjoella kaksi viikkoa juhannuksen jälkeen pidettävissä Herättäjäjuhlissa. Kylväjä juhlii Vihdissä, juhannuksena pidetään esikoislestadiolaisten seuroja Lahdessa. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna kokoontuu Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys Kristiinankaupungissa ja Radiolähetyksen väki Lahdessa. Jakaantuneen evankelisen liikkeen vapaamielisempi Evankelinen Lähetysyhdistys ELY - väki kokoontuu elokuun alussa Kauhajoella. Heinäkuun alussa Kouvolassa kokoontuu Kansanlähetyksen väki. Rukoilevaiset tapaavat Pomarkussa ja Kansan Raamattuseuran kannattajat Kirkastusjuhlilla Heinävedellä ja sitä ennen Sanan Suvipäivillä Mäntsälässä. KUOLLEET Eino Kalevi Ihalainen 76 v. S i i l i n j ä r v i KIRKKO, Haarahongantie 4 Sanajumalanpalvelus su 7.6. klo 10, Markku Kettunen, Tapio Lepola ja Riikka Tuura. Konfirmaatiomessu (Rk 3) la klo 14, Yrjö Jokiranta, Seppo Laitanen ja Riikka Tuura, ehtoollisessa avustavat Mervi Rainio ja Jaana Markkanen. Konfirmaatiomessu (Rk 4) su klo 10, Seppo Laitanen, Yrjö Jokiranta ja Ossi Jauhiainen. Konfirmaatiomessu (Rk 5) su klo 14, Tapio Lepola, Markku Kettunen ja Riikka Tuura. SEURAKUNTATALO Kesäisiä virsiä ja lauluja ke klo 18, makkaranpaistoa ja mehua lähetystyön hyväksi seurakuntatalon sisäpihalla. MUUTA Herättäjäseurat su 7.6. klo 18 Liisa ja Kalle Savolaisella( Rissalantie 43, Vuorela), kahvit alkaen klo Puhujina, Raili Rantanen, Esko Konttinen, Markku Kettunen. Taimimyyjäisten puhdas tuotto lähetystyölle oli 787,00 e. Kiitos kaikille lahjoittajille, myyjille ja ostajille. Lähetyskellari toivottaa kaikille siunattua kesää. Diakoninen perhetyö, keskusteluapua ongelmatilanteissa. Ajanvaraus perhetyöntekijä puh Diakoniatyön järjestämä retki Suomussalmelle, Kuhmoon, Lieksaan ja Ilomantsiin. Hinta puolihoidolla opastuksineen ja pääsymaksuineen 250. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Eija Laitanen ja Erja Valkonen Parisuhteen rikastuttamiskurssi Ruokoniemen leirikeskuksessa , ohjaajina Marja ja Jorma Hevosmaa. Tarkemmin parisuhdekursseista ks. com/ Ilmoittautuminen. puh KASTETUT Ada Anna Olivia Korhonen, Kasperi Veikko Juhani Miettinen, Eelis Alarik Tolamo, Aleksi Otto Santeri Savolainen, Veeti Pekka Mikael Holopainen, Nico Hannu Ilmari Rautiainen KUULUTETUT Marko Tapani Kakkinen ja Merja Maria Hyvönen, Matti Pekka Eskelinen ja Leena Hannele Kerkola, Tommi Antero Kankkunen ja Mari Merja Johanna Raatikainen KUOLLUT Inka Maria Tuhkanen 88 v. J ä r j e s t ö t Kansan Raamattuseura Sanan Kulma Tulliportinkatu 22 p La Bussikyyti Kirkastusjuhlille Heinävedelle. Maaninka klo 7.00, S-järvi 7.30, Kuopio Ilm. alk p / Kyllikki. Matkan edestakainen hinta 22 euroa. Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys, Lähetyskoti, Museokatu 24 p. (017) , KUOPIO: Kesällä lähetyskodilla: Aamurukous ma klo 8, päivähartaudet ma klo 13 ja ke klo 12, nuorten aikuisten Kolme kohtaamista ke klo 18. Teltta-aktio Elämän aarretta etsimässä Kuopionlahden kentän nurmella ja torilla ma-to Mukana mm. Raimo ja Ulpu Lappi, Ilpo Rannankari, Risto Voutilainen, Esa Komulainen, musiikki Leo Louhivaara. Kesäseurat Lähetyskodilla su klo 19 Museokatu 24. Juhannusjuhla Siilinjärven Toivalassa, Haapamäen koetilalla pe klo 16. MATKAT Linja-automatka Kouvolan KL-päiville Matkan hinta n. 35, jos lähtijöitä on yli 30. Majoitusta voi kysellä numerosta /yhteismaj., tai /kotimaj. Tied. ja ilm.: Hanna Karkkoselle, p Linja-automatka Ruotsiin Kolmårdenin eläinpuistoon ja Ruotsin KL:n toim. keskukseen Finspångissa Tied. ja ilm.: Hanna Karkkonen, p Aholansaari Laiva-vuorot Sääskinimestä klo 10 (su klo 9.30), 12, 14, 16, 17, 18 ja Aholansaaren juhannus. Juhannusaattona kokon polttamisen jälkeen risteilemme Syvärillä. Aholansaaren juhannukseen kuuluu keskusteluja ja Siionin virsiä. Käymme myös Koillis-Savon herännäisyyden tukipaikoilla; seuroissa Koskenniemessä, Rommeikolla ja Pisan maakirkossa. Hinta Annantuvassa ja Riitantuvassa 120 e/hlö ja Sepänpajassa 160 e/hlö Varhaisnuorten telttaleiri. Leiri kokoaa kymmeniä leiriläisiä monipuolisen yhteisolon pariin Aholansaareen. Leiri maksaa 95 e/leiriläinen, sisaralennus 20 e. Heinäkuussa suositut lounasristeilyt ja Aarresaari-seikkailut lapsille. Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh Herättäjäyhdistys Toimipiste on suljettuna Tiedustelut puh J o o s e f M o o s e s D a a v i d J e e s u s Peliriippuvaisille tukea Syksyllä käynnistyy Kuopiossa vertaisryhmä pelaamisen hallintaan tukea tarvitseville. Kriisikeskuksen tiloissa kokoontuvaan Pelissä -hankkeen Pelirajat on ryhmään ovat tervetulleita rahapeliongelmista kärsivät ja niistä toipuvat. Tulemiseen riittää oma kokemus siitä, että pelaa liikaa. Pelaajien läheisille käynnistyvät omat ryhmät. Ryhmän jäsenet näkevät, että vertaisilta kanssaihmisiltä on mahdollisuus saada ja heille voi antaa tukea oman pelaamisen hallintaan saamiseksi. Ryhmät kokoontuvat viikottain puolitoista tuntia kerrallaan 15 viikon ajan. Ryhmien vetäjäparina toimivat toipunut pelaaja ja koulutettu tukihenkilö ja toisessa ryhmässä toipuneen pelaajan läheinen ja tukihenkilö. Ryhmästä kiinnostuneet voivat ilmoittaa yhteystietonsa Kuopion Kriisikeskukseen Kiinnostuneisiin otetaan yhteyttä loppukesästä, kun tarkat ryhmien alkamisajankohdat ovat selvillä. Ryhmissä voi käydä myös nimettömänä. Diakoniakeskus DIAKONIAKESKUS Hyväntuulen piiri ti 9.6. klo 12. K Toivola 2008 Daavid Betlehemin paimenpoika Tämä kertomus alkaa Betlehemistä kauan sitten, tuhat vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Tämä on kertomus Daavidista, joka oli Iisain nuorin poika. Daavidilla oli seitsemän vanhempaa veljeä. Hän oli vasta poikanen, mutta hänen tehtävänään oli paimentaa isänsä lampaita vuorilla, kaukana kotoa.

14 14 ASIANAJOTOIMISTO KOLARI&CO.OY Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, Matti Reinikainen, Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko Kauppakatu 39 A, 4.krs, KUOPIO (017) /puh. (017) /fax. Terveisiä lastenlapsille Kuopion Sotaveteraanikuoro on taltoinut perinneäänitteen. Mitä suositumpi Timo Soini on, sitä parempi mahdollisuus Kari Kärkkäisellä on Soinin seuraajaksi. Savon Sanomat 2.5. Kannatusta yli puoluerajojen Nappaa Kari! Nappaa 10 kg kahvia! karkkainen.net Euroopan eduskuntaan. Vahvuutena kokemus. www. liisajaakonsaari.fi AVATTU UUSI VIIHTYISÄ KAHVILA/LOUNASRAVINTOLA maanantaina 2.2. klo 8.00 Volttikatu 7, Kuopio VAIPAT ja VUOTEEN- SUOJAT - myös kotiin kuljetettuna ihonhoito pesu- ja puhdistusaineet sisäpintojen- ja sisäilmanpuhdistusjärjestelmät SOITA Kuopion Hoitotarvikepalvelu Mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki kallein on vapaus, laulavat Väinö Rissanen (vas.), Pentti Puustinen, Panu Muraja ja Väinö Roponen AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. Palaverit savuttomia. AA-naisten ryhmä ti klo sekä su klo Suokatu 6, p AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimimattomassa perheessä kasvaneille aikuisille ja to klo 18 Suokatu 6. Päivystys p ma ja ti klo http//www.aal.fi Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37 su ja ti klo 19. Tied. p ryhmäaikana klo Muina aikoina p Asukastupa Koillistuuli, Saarijärventie 9, p Avoinna mape klo Imetystukiryhmä Snellmanin koulun piharakennuksessa parillisen viikon tiistaisin klo 18 ja Petosen asukastuvalla, Pyörönkaari 19, 2. krs. ke kerran kk:ssa klo 18. Lisätietoa Irti huumeista puhelinpäivystys ma-pe klo 18-21, p Läheisryhmät, p Itsemurhan tehneiden läheisten vertaisryhmä joka kuukauden 3. tiistai Järjestötalossa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. krs. Seuraavat ti ja klo 18. Tied. Liisa Paatelainen p , Riitta Mäntylä p Kirkon Ulkomaanavun tuotteita myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22. Kompassi Kuopion monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna mape klo , p Ilmaiset suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti klo ja to klo Kansainvälinen kahvila ke klo Kriisikeskuksessa puhelinpäivystys joka päivä klo 16-23, p ja Ajanvaraus klo Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käynti päihdeosaston rak. päädystä. Avoimet vertaistuki-/keskuste- Jotta sota ja isien uhri ei unohtuisi kasvavalta polvelta, harveneva sotaveteraanien joukko taltioi äänitteen Kertokaa lastenlapsille lauluin. Kuopion Sotaveteraanikuoro kanttori Joona Sarasteen johdolla sai teemaan sopien rinnalleen Taina Tammekanin ja Erkki Kaukosen johtaman Rajalan koulun lapsikuoron. Baritoni Joose Vähäsöyrinki tunnelmoi vähäeleisen syvästi solistisia lauluja: Tänä aamuna poikani lähden Sinun, äitis ja veljies tähden minut kutsuvi isänmaa. Urkurina on kanttori Outi Keskisipilä. Äänitteessä on myös sotien aikaisten kuopiolaisten kertomia sotamuistoja, joista kuva sodista tarkentuu kokemuksen kokoiseksi. m u i s t i o luryhmät päihteettömyyden tukemiseksi ma, ti, ja to klo 18, p ryhmäiltoina. Kuopion mielenterveystuki ry. Koljonniemenkatu 2 II krs. P , , Lastensuojelun päivystys ja neuvonta klo , p Muina aikoina p Maallikkoasiamiestoiminta tarjoaa maksutonta apua virastoissa asioimisessa sekä palvelujen löytämisessä. Päivystys p arkisin klo Päivystys maanantaisin klo Kauppakatu II krs. Nimettömät narkomaanit su klo 16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46. NMKY, Kauppakatu Elämänkatsomuspiiri joka tiistai klo 9. NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä ma-pe klo 17-21, p Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry. Omaisten ja kuntoutujien virkistysilta Niittylahdessa ma 8.6. klo 16. Maarit Niskanen. Omaisten saunailta Saaristokaupungissa to klo 17. Tiedustelut Pirjo Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 2. krs. Avoinna ma-to klo , pe , p Petosen Kotikulma, Petosentie 7, p , avoinna ma, pe klo 9-17, la Setlementti Puijola ry. Portti, terveysneuvonta- ja välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu Avoinna ti ja to klo Asiointi nimettömänä. Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2 krs. Päivystys vastaanotto ma - pe klo Ajanvaraus alkaen klo 8, p Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p Rikosuhripäivystys käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. Palvelupiste/Kriisikeskus, p Auttava puhelin, p Äänitettä ovat tukeneet Puijon seurakunta, Kuopion konservatorio ja Kuopion laulavat rakuunat. Sotaveteraanikuorossa laulaa vielä kahdeksan sotaveteraania. Teksti ja kuva Ulla Remes Äänite on myynnissä Kuopion Sotaveteraanien toimistossa (Puistokatu 2). Hinta 20 euroa , ma-ti klo ja ke-pe klo Help line p make klo Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, p Rypysuon asukastupa Rypysuontie 68 avoinna ma-to klo 9-17, pe klo 9-16, p Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tulliportinkatu 37 rakennus D. Avoinna pe klo 14 18, la - su klo Ryhmävaraukset p klo Turvakoti/kriisipäivystys lapsiperheille 24 h., p Lastentie 5. Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu ti tai pe klo 10 Männistön koululla. Oma kassi mukaan. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, ke klo 10-19, p Yksinhuoltajien Kanava ry tiistaiiltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. Marjut Kankkunen, p KIRPPUTORIT: Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. Avoinna ma-pe klo 8-15, p Kirpputori Toivonsäde, Asematie 11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la , p Kehitysmaakauppa Elämänlanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 10-15, p Kuopion Työttömät ry. Maljalahdenk. 18. Toimisto, kirpputori ja kahvio avoinna ma-to klo , pe 8-15, p , , www. kuty.fi Pelastusarmeijan kirpputori, Maljalahdenkatu 18. Avoinna ke klo 10 15, la klo Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kirpputori, Kuninkaankatu 23. Suljettu Avataan 7.9. klo 10. Tiedustelut Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. klo ja la klo 10-15, p Otamme vastaan kuolinpesiä. Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna mape klo 10-17, la 10-14, p

15 Saman taivaan alla Suomalaisten perustamasta seurakunnasta kasvoi Namibian suurin kirkko. Tämä on tarina ystävystymisestä kuninkaiden kanssa, nälänhädästä ja suomalaisten naisten rakentamista klinikoista. Kertomuksia ihmisten iloista ja suruista kuullaan sunnuntaina 7.6. Ylen ykkösellä klo 10. Dokumentti kertoo miksi suomalaiset matkustivat Afrikkaan 1800-luvulla. Dokumentin näkökulma on historiallisissa tapahtumissa 1800-luvun lopusta 1940-luvulle. Ambomaalle, nykyisen Namibian pohjoisosaan, mentiin pelastamaan pakanoita kristinuskolle. Varsinainen lähetystyön patriarkka oli Martti Rautanen, jonka alulle panemasta seurakunnasta kasvoi Namibian suurin evankelisluterilainen kirkko. Lähetystyössä edettiin harkiten, ensimmäisten kastettujen kääntymiseen meni jopa 13 vuotta. Matkan varrella tehtiin myös virheitä, paljon alkuperäistä kulttuuria katosi. Toisaalta, ihmiset kohtasivat ihmisiä, jopa 150 vuotta sitten. Tämän tarinan kertovat sisäpiiriläiset, suomalaiset lähetystyöntekijät, tutkijat ja piispat, mutta ennen kaikkea afrikkalaiset, jotka tässä tarinassa eivät ole autettavia, vaan koulutettuja huumorintajuisia, jopa itsekriittisiä ihmisiä. Pappeja ja piispoja hekin. Ulkopuolista näkökulmaa tuovat Namibian nykyinen pääministeri ja Ondongan kuningas. Uskon asioissa liikutaan vaikealla maaperällä. On myös syytä tiedostaa, että eri järjestöjen lähetystyön toimintatavat poikkeavat toisistaan paljonkin. Tässä keskitytään vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin pohjautuvan Suomen Lähetysseuran toimintaan. Ainoastaan historiallisista asioista ja ihmisten tarinoista kiinnostuneena ohjaajana on pakko antaa tunnustusta näiden haastateltujen ihmisten avoimuudesta ja historiallisten tosiasioiden läpinäkyvyydestä, ohjaaja Ilona Arosalo sanoo. Vaikka 150 vuotta ei mahdukaan tunnin dokumenttiin. Saman taivaan alla. Lähetystyöntekijöiden 150 vuoden matka Afrikassa. Sunnuntaina 7.6. klo 10 Ylen ykkösellä. s u u p u h t a a k s i Älä tyydy mutisemaan itseksesi tai puhumaan seinille. Suu puhtaaksi -palsta on tarkoitettu Sinun mielipiteillesi. Kirjoita nimellä tai nimimerkillä osoitteeseen: Kirkko ja Koti, PL 1064, Kuopio, sähköposti Vetoomus lisätuen saamiseksi Kirkon ulkomaanavulle Maailmanlaajuinen talouslama on ennennäkemättömällä tavalla horjuttamassa kehitysmaiden talouksia. Tämän seurauksena sadat miljoonat ihmiset nälkiintyvät. Siksi varautuminen tuleviin tilanteisiin on aloitettava heti. Ekonomistien arvion mukaan kehitysmaiden käytössä on 700 miljardia dollaria vähemmän rahaa kuin vuonna Rikkaiden maiden G 20 ryhmä päätti 1006 miljardin kokoisesta talouden tukipaketista, josta vain 6 miljardia on kohdistettu köyhimpiin kehitysmaihin. Suomen ev.lut. kirkolla on oma tehokas avustuskanava, Kirkon ulkomaanapu. Me allekirjoittaneet tutustuimme tammikuussa 2009 Kirkon ulkomaanavun työhön Ugansadda ja totesimme, että apu menee perille. Meidän tulee kirkkona ja kristittyinä osoittaa nyt, että me emme välitä vain itsestämme, vaan olemme valmiita jakamaan talouslaman aiheuttamia taakkoja maailmanlaajuisesti. Jos kirkko kääntyy itseensä, se luopuu kristittyjen kutsumuksesta palvella kärsiviä. Seurakunnille yksio konkreettinen tapa on omista talousvaikeuksista huolimatta kasvattaa kansainväliselle diakonialle ja humanitaariselle avulle annettavia määrärahoja. Voimme järjestää seurakunnissamme lisää vapaaehtoisuuteen perustuvia kannatustapoja, kuten kolehteja ja erityistilaisuuksia. Jokainen voi myös henkilökohtaisetsi antaa oman panoksensa liittymällä Kirkon ulkomaanavun säännölliseksi tukijaksi. Nyt on kyse ihmishenkien pelastamisesta. Kari-Pekka Kinnunen kirkkoherra, Korso Marianne Känä kirkkoherra, Ulvila Tapio Luoma kirkkoherra, Seinäjoki Toivo Loikkanen kirkkoherra, Kerimäki Jaana Marjanen kirkkoherra, Puijo Ilkka Mattila johtaja, kirkkopalvelut Pekka Särkiö kirkkoherra, Keski-Lahti Helena Tuominen työalasihteeri, Espoo Mauno Soronen kirkkoherra, Haapavesi 15 Martti Rautasen alullepanemasta seurakunnasta kasvoi Namibian suurin kirkko. R i s t i v e t o a k u l k e e m u k a n a m e n n e e n v i i k o n t a p a h t u m i s s a r i s t i v e t o a Kirjat avaavat Suomi -kuvaa Lukupiirin naiset keskustelevat kirjoista ja yhteiskunnan epäkohdista. Nobel -teos Sadan vuoden yksinäisyys jakaa tuomiokirkkoseurakunnan lukupiiriläiset kahteen leiriin. Opus on monille ollut yhtä pitkäpiimäistä luettavaa, kuin kirjan nimen antama mielikuva, eivätkä kaikki sitä ole jaksaneet kahlata läpi. Tällä kerralla kolumbialaisesta Macondon kylästä kertova kirja teki vaikutuksen vain pariin naiseen. Piiriä vetää vapaaehtoisena kirjastovirkailija Sirpa Kasurinen. Ei haittaa, vaikka ei aina ehtisikään lukea vuorossa olevaa kirjaa. Tänne on matala kynnys, hän toteaa. Kun mielipiteet Márquesin hengentuotteesta on vaihdettu, puhe siirtyy Etelä-Amerikan banaaniplantaaseilta koti- Suomeen. Se onkin tarkoitus. Täällä pienten lasten äideillä, työssäkäyvillä, opiskelijoilla ja eläkeläisillä on kerran kuussa pari tuntia aikaa vaihtaa ajatuksia paitsi kirjoista, milloin mistäkin ajankohtaisesta, pinnalla tai pinnan alla vellovasta aiheesta. Minna Canth kiinnostaa Ilona Vistbakka tuli mukaan vuosi sitten. Hän muutti viisi vuotta sitten Venäjältä Suomeen, ja halusi tutustua uusiin ihmisiin. Hänkin on järkyttynyt torilla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Aluksi minulla oli Suomesta kaunis kuva. Nyt huomaan täällä myös ongelmia. Mutta miksi suomalaiset eivät hae ongelmiinsa apua, vaikka sitä on niin hyvin saatavilla, hän kummastelee. Toki tietojenkäsittelyä opiskelevaa naista kiinnostaa myös kirjallisuus. Hän harrastaa itsekin kirjoittamista, ja yksi osallistumisen syy oli suomen kielen oppiminen. Hämmästyin, kuinka hyvä henki täällä piirissä on. Minna Canthin Köyhää kansaa on keskusteluttanut osallistujia ehkä eniten kaikista luetuista kirjoista. Teoksen kautta naiset löysivät sisältään oikeuden ja vähempiosaisten puolustajan. Myös Vistbakalle köyhyyttä kuvaava kirja avasi ajankohtaisuudellaan uusia, vähemmän kauniita näköaloja maahamme. Pirjo Tiihonen Venäjältä muuttanut Ilona Vistbakka löytää kirjoista myös näköaloja Suomesta. Kuva Helinä Schroderus

16 16 Rakentajan ristinmerkit Tyttären kuoleman jälkeen löytyi muistikirja, jossa Jumala oli yksi tärkeimmistä. Siellä ukko keikkuu, kaikkein korkeimmalla. Kuopion Pappilanmäellä rakennetaan kolmea kerrostaloa yhtaikaa. Torninosturin kuljettaja kiipeää kohti kopperoaan 32 metriä ylöspäin, mukana eväät ja pissapullo. Risto Huttunen asettelee käden ulottuville eväslaatikon, toiselle puolelle vedenkeittimen kahvikupillista varten. Jos päivästä tulee oikein tiukka, liikelounas on nimensä mukainen. Tuohon hän on rakentanut hyllyn, jossa ovat Raamattu, risti ja kuva tyttärestä. Ammattina rakentaminen, harrastuksena rakentaminen Kaulallakin on risti. Arkena pienempi, pyhäkostuumin kanssa puinen ja kookkaampi, kuin vaihtoehtokravatti. Ristiä olen kantanut koko ikäni, 50 -vuotias Huttunen kääntää katsetta taaksepäin. Hiljennä toki, varoittivat vanhat miehet jo aikoja sitten taukopaikoilla, mutta jarruttamisen jäljet näkyvät vasta nyt. Ammattini oli rakentaminen. Harrastukseni oli rakentaminen. Päivät, illat, viikonloput, kaikki oli rakentamista. Jälkeä syntyi, mutta reittivalinnat kyseenalaistuttivat. Polkuja ukolle rinkkoineen olisi ollut valittavissa mikä missäkin värissä viekoitellen. Mutta sisäinen inventaari oli tulollaan, ja rinkan sisältökin vai kuoriko se vain olikin - kaipasi perkaamista. Kuorma vähentämistä, sillä voimatkin loppuivat. Torninosturista katsoen mittasuhteet hahmottuvat oikeammin kuin alhaalla suuruudessaan kuvittelee. Tuomiokirkko tuolla, Pyhän Johanneksen kirkko tuonnepäin, ihmisiä, kaikki samanlaisia. Jos kuvittelee itsestään jotain, se on harhaluuloa. Luulemme itsestämme liikaa, vaikka olemme vain mitättömän pieni hiukkanen maailmankaikkeudessa. Terve itsetunto peilaa itseään lähimmäisiin, pyrkii olemaan rehellinen ja käyttää lahjojaan yhteisönsä hyväksi. Maan pinnalla Huttusen, 50, pysyttää se tosiasia, että kaikki ovat Kuva Helinä Schroderus korvattavissa. Nuoret kävelevät meidän ylitsemme niinhän sen kuuluu ollakin mutta toivottavasti he tekevät sen armeliaasti. Pitkät pohdinnat ja vastassa oli Jumala Kun kaikkia asioita miettii riittävän pitkään, lopussa on Jumala. Jumala on läsnä tavalla, jota emme ymmärrä, muuallakin kuin kirkossa, rakennusbetonoinnissakin. Rakennusmiehelle valkeni, kuinka tärkeää on se lyhyt jakso, joka Työpaikka on yli 30 metrin korkeudessa. Risto Huttunen ohjaa torninosturia. täällä vaelletaan. Vaikeuksiin on niin helppoa jäädä kiinni, vihasta puhumattakaan. Oma käyttäytyminen on saanut uuden järjestyksen: toisen nostaminen, kannustaminen, kiittäminen ja sovinnon haku ovat tavoitteena. Hyvä lisääntyy kun keskitymme hyviin puoliin. Matkantekomme on silloin paljon helpompaa. Riittää, että tunnollisesti yrittää ja tekee työnsä kohtuudella, hyvää tahtoen parhaansa. Puolustaa pienintä ja heikointa. Lapsen äkillinen kuolema varmisti ymmärryksen siitä, että tämä elämä ei ole kaikki. Karmean tuokion ajan luulin joutuneeni ikuisesti eroon rakkaasta tyttärestäni. Raamattu antoi selkeän kartan, uudet käyttöohjeet elämälle, tyhjiin valuneeseen kotiloon toisenlaisen sisällön. Uskomaton kirja, joka ylittää ajatuskyvyn. Armollinen kirja, alati tuore. Mutta jos Jeesusta ei olisi, minulla ei olisi mitään mahdollisuutta. Omana itsenään Risto kolahtaisi kuoleman jälkeen suoraan hiilipannun puolelle. Risti tuli vahvemmaksi. Sana tuli vahvemmaksi. Tyttären muistikirjasta löytyi luettelo elämän tärkeimmistä asioista. Yksi niistä oli Jumala. Nyt tärkeysjärjestyksen allekirjoittaa myös isä. Syksyn myrsky ja soitto poliisilta Torninosturissa Puijon kirkon vieressä Risto Huttunen oli silloinkin kun soitto poliisilta tuli. Hyppäänkö, oli ensimmäinen ajatus. Tytär, Taika-Sanna oli kuollut liikenneonnettomuudessa. Elämä huojui enemmän kuin nosturi syyskuun myrskyssä. Kai se oli Jumalan rakkaus, joka minut siinä tilanteessa piti jotenkin järjissään. Lahja Pyykönen t a p a h t u m a t Piirros Kari Kuronen Jo joutui armas aika Kesäisiä virsiä ja lauluja lauletaan keskiviikkona klo 18 Siilinjärven seurakuntatalossa, Haarahongantie 4. Nälkäisenä ei tarvitse laulaa, sillä lähetystyön hyväksi on makkaranpaistoa ja mehua seurakuntatalon sisäpihalla. Kesäillan virret ja laulut. Musiikkia ja sanaa Pihaseurat alkavat jälleen Korttelimuseon pihapiirissä, Kirkkokatu 22, keskiviikkona klo 19. Musiikkia ja sanaa kulttuurimaisemassa. Kirkkokahvit seurojen jälkeen. Kesäillan ehtoollista vietetään Tuomiokirkossa keskiviikkona klo 19. Ehtoollisillat jatkuvat kesän ajan vuorokeskiviikoin pihaseurojen kanssa. Pihaseurat kulttuurimaisemassa.

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Surun kohdatessa - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Päivitetty 7.5.2013 Vainajan lähimmät Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 2 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 12.6. klo 10 su 19.6. klo 10 la 25.6. klo 10 su 26.6. klo 18 su 17.7. klo 10 su 31.7. klo 10

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 Kirkkoneuvosto 09.05.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 18.05.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 Kirkkoneuvosto 09.05.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 18.05.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 19.25 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi PERUSKOULUJEN REHTORIEN JA KOULUSIHTEERIEN YHTEYSTIEDOT LV. 2013-2014 Päivitetty 30.1.2014 Luokka-asteet 1-6 Koulu Puhelin Sähköposti Faksi Aurinkorinteen koulu rehtori Esa Miettinen 044 718 4771 esa.miettinen@kuopio.fi

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 15 ILMOITUSASIAT 2 16 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Tapio Aaltonen. Johda ihmistä. Teologiaa johtajille

Tapio Aaltonen. Johda ihmistä. Teologiaa johtajille Tapio Aaltonen Johda ihmistä Teologiaa johtajille TALENTUM Helsinki 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Aaltonen ISBN 978-952-14-1617-0 ISBN 978-952-14-1734-4 (sähkökirja) Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

Opas vihkimisen järjestelyihin

Opas vihkimisen järjestelyihin Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh. 15:9 12 Jyväskylän seurakunnan Opas vihkimisen järjestelyihin Avioliittoon vihkiminen K ristillisen uskomme mukaan

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20.

Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20. Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20.00 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo khra, pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Hirvonen,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 7 2008

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 7 2008 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Maanantai 1.12.2008 klo 16.15. 20.15. Paikka Seurakuntakeskus Koulukatu 10 B rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 84 KOKOUKSEN AVAUS 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Surun ensimmäiset askeleet...

Surun ensimmäiset askeleet... Surun ensimmäiset askeleet... Läheisen kuoltua tämä tapahtuma täyttää mielen ja elämän. Varsin pian on kuitenkin ryhdyttävä käytännön toimiin vainajan saattamiseksi hautaan. Aina voimat eivät tahdo riittää

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Missä asioidaan Hautauslupa

Missä asioidaan Hautauslupa L äheisen kuoltua Läheisen ihmisen kuolema on koskettanut Teitä. Edessänne on monia asioita, jotka on hoidettava surunkin keskellä. Olisi hyvä, jos jaksaisitte itse hoitaa kuoleman tapaukseen liittyviä

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011 59 56 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 24.10.2011 56 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden. TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika Tiistai 9.2.2016 klo 18.00.-18.50. Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Veli-Matti Hietikko Jussi-Pekka Honkanen -

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

Miten järjestän hautauksen?

Miten järjestän hautauksen? Miten järjestän hautauksen? Miten järjestän hautauksen? Kirkkoherranvirastossa sovitaan vainajan siunaamiseen ja hautaamiseen liittyvistä asioista: siunausajasta, kappelin tai kirkon varauksesta, siunauksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Hautajaisten valmistelu

Läheisen kuoltua. Hautajaisten valmistelu Läheisen kuoltua Hautajaisten valmistelu Kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Luopumisen hetkellä voimme jättää läheisen elämää suurempiin käsiin. Kristillinen usko antaa hautajaisiin ja kuoleman kohtaamisen

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 28.11.2013 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 28.11.2013 klo 18.45 20.33 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot