Muutostalousarvio Nokian kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv

2 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki

3 SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO 4 1. Muutostalousarvion ja taloussuunnitelman yleiset perustelut 4 2. Muutostalousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut 8 3. Lopputulos numeroina Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset säästötavoitteet vuodelle Muutostalousarvion sitovuus Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Hallintokeskus 15 Luottamustoimi, Tampereen aluepelastuslaitos Perusturvakeskus Kasvatus- ja opetuskeskus Vapaa-aikakeskus Tekninen keskus Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma 82 LIITE Kaupunginvaltuuston muutostalousarviopäätös 83

4 I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 TALOUS 1. Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Seudullisen suunnitelman jalkauttaminen Hämeenkyrö-yhteistyö Strategiaa toteuttavat investoinnit Marjamäki Kaupungin puolelta on luotu valmius liittymiselle alueelliseen kuvantamiskeskukseen. Virtanen Hankinta- ja logistiikkayhteistyön aloittaminen seudullisena Tampereen kanssa on valmisteltu sopimustasolle. Marjamäki Paras-hankkeen sote-isäntäntäkuntamallia varten vertaillaan Nokian ja Hämeenkyrön toimintatapoja ja kustannuksia esim. Maisema-hankkeen mittareilla. Latva Vesihuoltoyhteistyö on aloitettu Johry Investointiohjelma on päivitetty. 2. Yritysten toimintaedellytykset Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Verte Moisio Yrityspuiston toiminta on käynnistynyt ja rakennus 15 on käytössä. Vertellä on päivitetty kehittämissuunnitelma. Kolmenkulman alueen rakentaminen ja markkinointi Työvoimatarpeeseen vastaaminen koulutuksella Latva Moisio Rahikkala Erkkilä Kolmenkulman alueelle on päivitetty toteuttamissuunnitelma. Kalkun ja Koukkujärven alueet ovat käynnistyneet. Kolmenkulmantien Porintien eteläpuolinen osa on rakennettu. Kolmenkulman keskeinen alue kehittyy tilaa vievän kaupan merkittäväksi keskukseksi. Kaupunki on mahdollistanut kolmen pisteen koulutuksen Nokialla. Hoiva-alan koulutus on alkanut Vertessä. 1

5 PROSESSIT JA RAKENTEET 3. Kaupungin oman palvelurakenteen uudistaminen Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Vapaa-aikasektori Vammaispalvelujen kokonaisuus palvelurakenteen muuttuessa Kirkko-Jaakkola Nieminen Marjamäki Ollinpoika Uuden organisaatio- ja toimintamallin mukainen toiminta on käynnistynyt ja uudet tehtäväkuvaukset on laadittu. Kehitysvammahuollon avopalvelut ovat toimiva osa vammaispalvelun kokonaisuutta (koko henkilöstön tehtäväkuvat on tarkistettu vastaamaan uutta palvelurakennetta ja organisaatiouudistus on toteutunut talous- ja henkilöstöhallinnon osalta) 4. Prosessien suorituskyky Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Kuntalaisten palveluketjujen toimivuus palvelukeskusten johtajat Haataja Palvelukeskukset ovat kukin valinneet 3-5 prosessien läpimenoaikaa, palvelun toimitusaikaa ja varmuutta edistävää asiaa. PALVELUIDEN ASIAKASVAIKUTTAVUUS 5. Toimivat lähipalvelut Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Asiakastyytyväisyyden parantaminen nykyisiin palveluihin Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laajennettu johry palvelukeskusten johtajat Mittaristo on luotu. Kiinnitetään väestön huomio painonhallintaan ja motivoidaan heitä siihen. 6. Asukkaiden elinympäristö Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Oma Nokia yhteistyön toimintatavan luominen Rahikkala Moisio Yhteistyökumppani on valittu ja toiminta aloitettu. Vesihuollon varmuus Latva Vesihuollon toimintasuunnitelmaa on toteutettu aikaisemmin hyväksytyssä aikataulussa. Kaupunkisuunnittelu kasvavassa kaupungissa (kasvun hallinta ja ohjaaminen) Latva johry On laadittu uudet ohjeet hajarakentamiseen. Uusille asuntoalueille on aikataulutettu toteuttamissuunnitelma. 2

6 HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 7. Uudistuminen ja työkyky Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Kunta-10 tulosten mukainen toiminta Ikäohjelman toteuttaminen Koskinen Koskinen Haataja On valittu ja seurattu 1-3 kehittämiskohteen parantamista. On toteutettu terveysliikunta-pääteema (toteutus näkyy koulutuskalenterissa ja Ikinäätä-ohjelmassa). 8. Osaamisvaateisiin vastaaminen Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2009 Osaamisohjelman toteuttaminen Luottamushenkilökoulutus Koskinen Haataja Haataja Koskinen Luukko Esimieskoulutusosio on valmis. Ohjelma on laajennettu koko henkilöstöön. Uudet päättäjät on koulutettu koulutusohjelman mukaisesti. 3

7 II MUUTOSTALOUSARVIO 1. Muutostalousarvion yleiset perustelut Yleiset talousnäkymät Kaupunginvaltuusto totesi varsinaista talousarviota käsitellessään, että talouden tilanne on jo viime syksyn aikana muuttunut niin radikaalisti, että talousarvion tulopohja ei enää kestä. Niinpä kaupunginvaltuusto antoikin valmistelutehtäväksi tuoda muutostalousarvio käsittelyyn maaliskuussa Kaupunginvaltuuston päätös oli hyvin harkittu. Talouden taantuma on erittäin nopeasti vaikuttamassa myös kuntatalouteen. Kuntaliiton analyysin mukaan kansainvälinen finanssikriisi kärjistyi vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen, kun merkittävä yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Sen seurauksena pankkien keskinäinen jo ennestään heikentynyt luottamus romahti, mikä uhkasi halvaannuttaa pankkien väliset lainamarkkinat ja horjuttaa koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Julkisen vallan poikkeuksellisten toimenpiteiden johdosta finanssikriisin toistaiseksi kriittisin vaihe on saatu selvitettyä. Pankkien välisten lainamarkkinoiden toiminta onkin asteittain parantunut. Finanssikriisi on sittemmin paitsi laajentunut maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi myös edennyt seuraavaan vaiheeseen, jonka keskeinen piirre on ylivelkaantuneiden pankkien ja muiden talousyksiköiden liiallisten velkojen vähentäminen. Pankit joutuvat vähentämään velkaantuneisuuttaan, koska luottotappiot ja sijoitusomaisuuden arvonalennukset ovat kuluttaneet pankkien omia pääomia. Täyttääkseen lain edellyttämät vähimmäispääomavaatimukset pankit joutuvat joko myymään omaisuuttaan, supistamaan luotonantoaan tai hankkimaan lisää pääomaa. Vakavan rahoitusmarkkinakriisin seuraukset ovat alkaneet vaikuttaa myös reaalitalouteen. Pankkien luotonannon rajoittaminen on heikentänyt yritysten ja muiden asiakkaiden toimintaedellytyksiä. Maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Kun vielä viime vuonna maailmankauppa kasvoi runsaat kolme prosenttia, niin arvio tälle vuodelle on, että maailmankauppa supistuu yli neljä prosenttia. Suomen vientimarkkinat kohtaavat pitkästä aikaa voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Viennin, jonka osuus kokonaiskysynnästämme on ollut noin neljännes, ennustetaan supistuvan tänä vuonna kymmenisen prosenttia. Arviot maailmantalouden näkymistä vaihtelevat. Taantuman, joka voi pahimmillaan syventyä pitkäkestoiseksi lamaksi, arvioidaan kestävän ainakin kuluvan vuoden; luultavasti myös ensi vuonna maailmankaupan kasvu on vielä verraten vaatimatonta. Joka tapauksessa voidaan lähteä siitä, että Suomen viennin kannalta tärkeän euroalueen kansantuotteen kasvu supistuu tänä ja ensi vuonna. Viennin vaikeuksien voidaan arvioida jatkuvan vielä ensi vuonnakin. Suomen kansantaloudella on ollut takanaan menestyksellinen viidentoista vuoden mittainen kasvuputki. Sen seurauksena julkisia palveluja on voitu lisätä, kun samalla esimerkiksi henkilöverotusta on voitu keventää. Viime vuoden lopulla alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen, minkä seurauksena kansantuotteemme supistunee tänä vuonna 4-5 prosenttia. Myös ensi vuodelle on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotantomme supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä yli viitisen prosenttia. Tämä kehitys poikkeaa merkittävästi niistä ennusteista, joita vielä vuosi sitten arvioitiin kansantuotteen kasvuluvuiksi keskipitkällä aikavälillä. 4

8 Kuntatalouden näkymät Kuntaliiton mukaan Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2008 yli seitsemän prosenttia. Palvelujen ja materiaalin ostot kasvoivat nopeasti. Kunta-alan palkkasumman kasvu oli tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys 5,5 %. Eri lähteistä saadut kunta-alan palkkasumman kasvuluvut viime vuodelta ovat vaihdelleet kuuden ja runsaan seitsemän prosentin välillä. Palkkasumman kasvun nopeutuminen edellisestä vuodesta johtui muun muassa sopimuskorotusten tasosta. Palkkaliukumat sekä työpanoksen lisääntyminen kasvattivat myös palkkasummaa. Ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna ennakkotiedon mukaan 5,2 %. Tänä vuonna kunta-alan palkkasumman kasvuvauhti hidastuu muun muassa viime vuotta pienempien sopimuskorotusten johdosta. Kun myös liukumat jäänevät viime vuoden liukumia pienemmiksi kuntien rahoitustilanteen vaikeutumisen johdosta, ansiotasoindeksi kohonnee kuluvana vuonna noin 3,5 prosenttia. Työpanoksen lisäys ja rakennemuutokset lisännevät palkkasummaa vajaan prosentin. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tiedustelun mukaan mittavia lomautuksia tai taloudellisista syistä johtuvia irtisanomisia ei ole odotettavissa. Kokonaisuudessaan kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 4-4,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käydään heikentyvän kuntatalouden asettamissa raameissa. Tässä tilanteessa vain maltillinen palkkaratkaisu on mahdollinen. Ensi vuonna kokonaistaloudellisen tilanteen mahdollinen muuttuminen vielä edellä esitettyäkin huonompaan suuntaan luonnollisesti pienentää palkankorotusvaraa lähes olemattomaan. Laskentateknisenä oletuksena voidaan lähteä siitä, että kuntien ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna 2,5-3 %. Kunta-alan palkkasumma kasvanee 3-3,5 % vuonna Osana tammikuun lopussa sovittua elvytyspakettia hallitus esittää muutoksia työnantajien kansaneläkemaksuun. Kuntatyönantajan kansaneläkemaksu alenisi esityksen mukaan alkaen 0,8 prosenttiyksiköllä 1,051 prosenttiin maksun perusteena olevasta palkasta. Maksu esitetään poistettavaksi kokonaisuudessaan ensi vuoden alusta alkaen. Nokian kaupungin osalta tämä päätös merkitsisi oin euron säästöä henkilöstömenoissa. Kunta-alan kustannustaso kohosi vielä viime vuonna verrattain nopeasti, esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimäärin noin viisi prosenttia. Yleisen kustannustason nopeahko hidastuminen ja eräät kunta-alan erityispiirteet huomioon ottaen voitaneen lähteä siitä, että kustannustaso kohoaa tänä vuonna kunta-alalla noin 3-3,5 %. Palkkaratkaisusta ja yleisestä kustannuskehityksestä riippuu, minkälaiseksi kunta-alan kustannuskehitys vuonna 2010 muodostuu. Tämän hetkinen arvio on, että kunta-alan kustannukset kohoavat ensi vuonna hieman hitaammin kuin tänä vuonna eli 2,5 prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuonna 7,6 %. Kunnallisveroa kertyi vuonna 2008 kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kuukausikertymät kasvoivat suhteellisen voimakkaasti koko vuoden veropohjan hyvän kehityksen ja edellisvuotta suuremman jako-osuuden johdosta. Kuntaryhmän verovuoden 2008 jako-osuutta tarkistettiin vielä joulukuussa 2008, jolloin koko joulukuun kuukausitilitys kasvoi edellisen vuoden tilitykseen verrattuna peräti 27 %. 5

9 Yhteisöveron tilitykset vaihtelivat kuukausittain merkittävästi. Koko yhteisöveron kertymä kasvoi vuonna 2008 nelisen prosenttia. Kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita on jouduttu muuttamaan sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien verotulot vähenisivät tänä vuonna 2,7 % viime vuodesta. Suurimpana syynä on yhteisöveron tuoton väheneminen viime vuoden runsaasta 1,5 miljardista eurosta noin 950 miljoonaan euroon tänä vuonna. Kehitykseen vaikuttavat sekä verovuoden 2008 maksettavan yhteisöveron arvioitu aleneminen että kuluvan verovuoden ennakoiden väheneminen. Kunnallisveron veropohjan arvioidaan kasvavan noin 3,5 % koko kansantalouden palkkasumman kasvuvauhdin hyytyessä tänä vuonna vain 1,6 prosenttiin vuoden 2008 noin 7,5 prosentin vauhdista. Kunnallisveron tuottoa tänä vuonna heikentävät myös kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen tehtävät muutokset sekä uusi työtulovähennys, josta aiheutuu kunnille verotulomenetyksiä. Vuonna 2010 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan suurin piirtein saman verran kuin ne tänä vuonna vähenevät. Kunnallisveron kertymää lisää ansiotulojen arvioitu runsaan kolmen prosentin kasvu. Ennuste voi osoittautua liian optimistiseksi, jos työllisyystilanne heikkenee arvioitua nopeammin. Kunnallisverotuksessa myönnettäviin vähennyksiin tehtäneen muutos vain perusvähennykseen, mikä pienentää kunnallisveron tuottoa runsaat sata miljoonaa euroa. Kunnallisveron tilitysten on arvioitu kasvavan 2,5 % vuonna Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan ensi vuonna 6,3 %, mutta kokonaistalouden ennakoitua heikompi kehitys merkitsee toteutuessaan pienempää kasvua. Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat Kaupunginvaltuuston käsitellessä vuoden 2009 talousarviota joulukuun alussa oli ensimmäiset tiedot Nokian yritysten vaikeuksista tulleet julkisuuteen. Sen jälkeen on huonojen uutisten ketju jatkunut näihin päiviin asti. Todennäköisesti vastaavia uutisia kuullaan vielä tulevaisuudessakin. Edellisellä sivulla kuvattu kuntatalouden kokonaiskuva näkyy siis Nokialla vähintäänkin sen tasoisena kuin valtakunnassa keskimäärin; todennäköisesti pahempana. Siitä merkkinä oli jo vuoden 2008 yhteisöverojen laskeminen samaan aikaan kun koko maassa kehitys oli vielä positiivinen. Kaupunginhallitus lähti muutostalousarvion valmisteluohjeita laatiessaan siitä, että investointien tulorahoitusosuus tulee saada vähintään 70 % ja talous kokonaisuudessaan ylijäämäiseksi suunnitelmakauden aikana. Uusien tuloarvioiden mukaan alkuperäisen talousarvion toteuttaminen olisi johtanut alle 10 % investointien tulorahoitukseen ja 7-9 miljoonaa euroa alijäämäiseen tilinpäätökseen. Se vastaisi 1,50 tuloveroprosenttiyksikön tuottoa, vaikka juuri tälle vuodelle tuloveroprosenttiyksikköä nostettiin 1,00 prosenttiyksiköllä. Ilman sopeuttamisohjelmaa kuluvan vuoden tuloveroprosenttiyksikön olisi siis tullut olla 20,50, jotta tuloslaskelma olisi tasapainossa. Talouden tasapainotusohjelmassa kaupunginhallitus tähtäsi noin viiden miljoonan euron säästöihin käyttötaloudessa ja 19 miljoonan euron nettoinvestointitasoon vuonna Tämäkään ei saisi tuloslaskelmaa tasapainoon, mutta alijäämä jäisi alkuperäisen talousarvion tasolle. Tasapainotusohjelmaa tuleekin jatkaa tuleville vuosille, jotta koko talouden epätasapainotila saataisiin poistettua. Kaupunginhallituksen esitys muutostalousarvioksi sisältää toiminnan muutosten lisäksi jonkin verran ns. juustohöyläsäästöjä mm. tarvike ja koulutusmenoista. Osa esityksistä on todellisia toiminnan muutoksia, joilla säästöjä syntyy tulevinakin vuosina. 6

10 Osa esityksistä on vain palvelujen ja vakanssien uudelleen aikatauluttamista. Suunnitelmakauden investointeja on vähennetty tai siirretty niin, että niiden kokonaismäärä on vähentynyt noin 80 miljoonasta eurosta 56 miljoonaan euroon. Jotta kaupunki pääsisi tavoitteena olevaan investointien 70 % tulorahoitukseen, tulisi vuosittaisen tuloksen olla tälläkin investointitasolla 5-7 miljoonaa ylijäämäinen. Toisena vaihtoehtona on laskea vuosittainen investointitaso noin 10 miljoonaan euroon/vuosi. Investointien jaksotuksessa on teollisuusalueiden ja uusien kaava-alueiden rakentamista lykätty tuleville vuosille. Mikäli taantuman jälkeen ko. alueiden kysyntä elpyy, tulee aikataulutusta miettiä uudelleen. Nokian kaupunki oli vielä muutama vuosi sitten Suomen vähävelkaisimpia kuntia. Tämä hyvä tilanne on huonontunut parissa vuodessa huomattavasti. Tuoreena ongelmana kuntakentällekin on tulossa lainarahan saatavuus. Pankit eivät tänä talvena ole pystyneet tarjoamaan kilpailukykyisesti lainoja ja kunnat ovatkin ottaneet käytännössä kaikki lainat kuntaomisteisilta Kuntarahoitukselta ja Kuntien Eläkevakuutukselta. Vuoden 2009 talousarvio perustuu 19,00 tuloveroprosenttiyksikön tasoon eli korotusta entiseen on yksi prosenttiyksikkö. Sen lisätuotto on vajaa viisi miljoonaa euroa vuodessa. On todennäköistä, että kaupungilla on suuria vaikeuksia saada talous tasapainoon tällä korotetullakaan tuloverotasolla. Niinpä vuoden 2010 talousarviossa tulee ottaa harkintaan jälleen mahdollinen veron korotus. 7

11 2. Muutostalousarvion erityisperustelut Tuloarviot Vuoden 2007 tilinpäätöksessä kunnallisveron kehitys oli alle maan keskiarvon. Tämä oli yllättävä kehitys kun ottaa huomioon paikallistalouden kehityksen ja muuttovoiton. Vuoden 2007 verotuksen valmistuttua viime syksynä näyttää siltä, että vuonna 2008 kehitys normalisoitui. Vuonna 2009 kunnallisveropohja ei tule kasvamaan entiseen tahtiin. Syinä ovat sekä talouskehityksen hidastuminen että verolainsäädännön muutokset. Ansiotulovähennyksen nostaminen pienentää kunnallisveron tuottoa arviolta 2,0-2,5 miljoonaa euroa. Tämä kompensoituu sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudessa. Taloustaantuma puolestaan tulee vaikuttamaan kaupungin asukkaiden veronmaksukykyyn. Niinpä vuodelle 2009 on kunnallisveron kasvuprosentiksi arvioitu ilman kunnallisveron korotusta vuoden 2008 todennäköiseen toteumaan verrattuna 1,9 % eli prosenttiyksikön Kuntaliiton koko maata koskevaa arviota enemmän. Näin positiivinen arvio johtuu yhä jatkuvasta muuttoliikkeestä sekä seudun yleisestä maata paremmasta kehityksestä. Kunnallisveron yhden prosenttiyksikön korotus nostaa kasvun seitsemään prosenttiin. Vuoden 2010 kasvu jää tätäkin vuotta alhaisemmaksi, kun työttömyyden ja lomautusten vaikutukset alkavat tuntua selvemmin. Vuodelle 2011 on arvioitu noin kolmen prosentin kunnallisverotulojen kasvu. Yhteisöveron arviointi on aina vaikeaa, sillä yritysten tuloskehitystä on vaikea arvioida. Tämän hetkinen suhdannetilanne tekee arvioinnista poikkeuksellisen hankalaa. Jo vuonna 2008 Nokian kaupungin yhteisöverot laskivat 14 %, kun ne maassa kokonaisuudessa vielä kasvoivat. Yhteisöverojen kuntien jako-osuus määräytyy kahden viimeisen vahvistetun verotuksen keskiarvosta, eli se seuraa noin kaksi vuotta reaaliaikaa perässä. Myös tämä hankaloittaa arviointia. Muutostalousarviossa on lähdetty valtakunnallisen kehityksen mallilla eli vuonna 2009 yhteisöveron tuoton arvioidaan laskevan lähes puolella. Yhteisöveron arvioidaan kääntyvän kasvuun vasta vuonna Kiinteistöveroja ei ole nostettu talousarviovuodelle. Rakennuskannan kasvu tuo kuitenkin vuosittain 4-6 prosenttia tilityksiä lisää. Valtionosuudet kasvavat euromääräisesti hyvin. Kaupunki tulee todennäköisesti saamaan ensimmäistä kertaa voimakkaan väestökasvun valtionosuutta, joka korottaa yleistä valtionosuutta. Kunnallisveron ansiotulovähennyksen korotuksen kompensaatio korottaa puolestaan sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta yli kahdella miljoonalla eurolla. Ilman näitä korotuksia valtionosuuksien taso olisi entinen. Verotulotasausta muille kunnille Nokia maksaa jo noin neljä miljoonaa euroa eli lähes yhden verotuloyksikön tuoton verran. OPM:n valtionosuudet ovat laskeneet muutamassa vuodessa alle kolmasosaan. Tämä johtuu ikärakenteen heikkenemisestä ja kuntien omarahoitusosuuden kasvusta. Suunnitelmavuosille on tehty valtionosuuksien korotukset valtakunnallisten arvioiden mukaan Maksutuloissa on pieni korotus vesimaksuissa. Sen sijaan jätevesimaksu laskee. Niinpä näiden yhteisvaikutus on taksaa pienentävä. Terveyskeskusmaksut on korotettu valtakunnallisten rajojen mukaisesti. Tonttimyyntitulot on arvioitu kaavoitustilanteen perusteella. Menoarviot Kuukausipalkkoja on nostettu talousarviossa 3,8 % toukokuun 2008 palkkoihin verrattuna. Henkilöstömenot uhkasivat kasvaa myös erittäin suuren vakanssipaketin vuoksi. Kasvua on pyritty nyt hillitsemään vakanssipaketin jaksottamisella tuleville vuosille Muissa menoerissä talousarvion laadintaohjeena oli alun perin vuoden 2008 taso eli suoria indeksikorotuksia ei tehty. Sopeuttamisohjelmassa on sen sijaan useita menokohtia alennettu entisestä tasosta. 8

12 Nokian kaupungin valtionosuudet SM STM OPM Tasaus Maksetaan Vuoden 2008 lopulliset, vuodelta 2009 ennakkotieto. Arvioitu verotulo TILIVUOSI TP2006 TP TA-2009 TS-2010 TS-2011 Verolaji Kunnallisvero * Muutos % 7,0 5,3 11,1 7,5 1,7 3,1 Osuus yhteisöveron tuot Muutos % 35,1 16,3-14,1-40,5-2,4 12,5 Kiinteistövero Muutos % 25,5 11,6 5,7 5,3 4,2 6,0 VEROTULO yht Muutos % 9,6 6,5 8,6 4,1 1,6 3,6 *) Tuloveroprosenttia korotettu 1,00 prosenttiyksiköllä 9

13 Merkittävimmät muutokset vuoden 2009 alkuperäiseen talousarvioon Alla on kerrottu lyhyesti muutostalousarvion suurimmat erot alkuperäiseen talousarvioon. Muutokset näkyvät myös tulosalueiden kohdalla käyttötalousosassa sekä investointihankkeiden kohdalla investointiosassa. Hallintokeskus ja luottamustoimi Tarkastuslautakunnan osalta on huomioitu tarkastuspäivien väheneminen. Luottamushenkilöpalkkiot on palautettu vuoden 2008 tasolle huhtikuun alusta lähtien. Ennakkoäänestyspaikkoja on vähennetty ja aikaa lyhennetty. Ystävyyskuntatoiminnasta on vähennetty ¾. Kaupungin ilmoituskulut tulevat vähenemään kilpailutuksen seurauksena. Tapsan Tahtien nettomäärärahaa on alennettu Joukkoliikenteen määrärahat on siirretty kunnallistekniikan tulosalueelle siirtyneen vakanssin mukana. Ostopalveluita on siirretty elinkeinotoimesta omaksi työksi ja markkinointiin varattuja määrärahoja on pienennetty. Tietohallinnossa on rationalisoitu palvelinympäristöjä. Ruokahuollossa on vähennetty sijaismäärärahoja sekä mietitty ruokalistoja uudelleen. Muuten säästöt on kerätty mm. kalusto-, tarvike- ja koulutusmäärärahoista. Perusturvalautakunta Diabetesliuskojen jakoperusteita tiukennetaan, Mielenterveyspotilaiden kotikuntoutus, Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen vuodelle 2009 varattua määrärahakorotusta ( ) pienennetään :lla. Terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus. Seuraavat vakanssilisäykset poistetaan: omalääkäri sairaanhoitaja diabeteshoitaja psykiatrinen sairaanhoitaja Mtk työpariksi asumispalveluihin Sosiaaliohjaaja Mtk työpariksi asumispalveluihin hoidetaan sisäisenä siirtona työverkosta. Työllisyys- ja kuntoutuspalvelut Työverkko n , toiminnan sopeuttamisesta aiheutuva kokonaissäästö on noin (sisältää myös vähennyksen päihdeyksikön ostopalveluista). Perhekeskuksen nuorisopsykiatrin palveluiden ostoon varatusta määrärahasta on vähennetty Palvelua ostetaan ½ päivää/viikko suunnitellun päivän sijaan. Ei täytetä kouluterveydenhoitajan vakanssia. Sosiaalityöntekijä (50 % nuorisopsyk. tiimi ja 50% lastensuojelu) sisäisenä siirtona työverkosta. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen vuodelle 2009 varattua määrärahakorotusta ( ) pienennetään :lla. Vihnuskodin kohorttihoidon sijaismäärärahat, SHL matkoja ei lisätä, Palveluseteliä vähätuloisten siivouspalveluun ei oteta käyttöön, ATK-palvelut Palveluasumisen ja päivätoiminnan asiakaspalveluiden ostot Laitoshoitopaikkoja (16 kpl) muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi, Palveluasumisen ateriamaksun korotus, Asiakastulojen lisäys kotihoitoon ja palveluasumiseen, Poistetaan uudet vakanssit TK osasto 2:lta: neljä perushoitajaa ja 2 sairaanhoitajaa alkaen. Vähennetty PSHP:n ostopalveluita (Tampereen seudun yhteinen säästövelvoite kuntayhtymille). Vähennetty muita erikoissairaanhoidon muita ostopalveluita, Vähennetty muita avustuksia kotitalouksille ja yhteisöille, Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhtenäiskoulu siirtyy suunnitelmakauden ulkopuolelle. Määräaikaisten avustajien määrää vähennetään neljällä vuositasolla. Koululaisten aamupäivähoidon lakkautetaan ja iltapäivähoitoa supistetaan Tuntikehystä pienennetään perusopetuksessa alkuperäisestä talousarviosta. Sopimusta yleisopetuksen oppilaiden kustannuskorvauksesta oman kunnan ulkopuolella opiskeleville ei jatketa. Kaupungin oma kuljetustuki poistetaan lukiolaisilta. 10

14 Lukion tuntikehys on suhteutettu oppilasmäärä kehitykseen. Työväenopiston asiakasmaksuja on nostettu ja minimiryhmäkokoja kasvatettu. Nokia-lisän otetaan käyttöön alkaen. Määräaikaisia avustajia vähennetään varhaiskasvatuksessa. Kaksi ryhmäpäiväkotia lakkautetaan. Asiakasmaksut nostetaan lakisääteiselle tasolle 1.8. alkaen varhaiskasvatuksessa. Vuorohoito- ja sunnuntaihoitotarpeen väheneminen on huomioitu päivähoidossa. Koulutusmäärärahoja on leikattu. Kulttuurilautakunta Säästövelvoite on täytetty mm. kalustohankintoja, sijaismäärärahoja, painatuksia ja ilmoituksia sekä posti- ja telepalveluja vähentämällä. Liikunta- ja nuorisolautakunta Säästövelvoite on saavutettu mm. avustusmäärärahoja, kalustomäärärahoja, ulkoisia vuokria ja iltapäivätoiminnan palkkamenoja vähentämällä. Tekninen lautakunta Johdon ja hallinnon tulosalueella henkilöstömenoissa säästöä, osa-aikainen projektipäällikkö aloittaa elokuussa. Tuloja on lisätty pysäköinninvalvontaan toteutuman perusteella. Varikon tulosalueella säästöt syntyvät töiden uudelleenjärjestelyllä ja oman kaluston käytön tehostamisella. Tilapalvelujen tulosalueella suurimmat säästöt ovat energiassa ja sähkössä. Energian hinta on laskenut ja samoin sähkön hinta on kilpailutettu. Kunnallistekniikan tulosalueella suurimmat säästöt saadaan energiasta valaistusaikoja muuttamalla, valoisimman ajan pidetään valaistus kokonaan poissa päältä. Samoin oman työn tehokkuutta lisätään. Maankäytön tulosalueella avoimen vakanssin täyttö siirtyy. Kartta- ja tonttiyksikössä mittauspalvelujen osto vähenee. Tilatuotannossa säästöt saavutetaan omien koneiden käytön tehostamisella, koulutuksen uudelleen järjestämisellä sekä suojavaatteista. Myös kaupungin varaston palvelut hyödynnetään paremmin. Aluetuotannossa kunnossapidon taso määritellään uudelleen ja liikuntapaikoissa säästetään alueiden ja tilojen vuokrissa. Vesihuollossa avointa vesihuoltopäällikön vakanssia ei täytetä. Säästöä tulee myös sähkössä. Asiantuntijapalveluksia käytetään vähemmän lisäämällä oman työn osuutta. Rakennus- ja ympäristölautakunta Asiantuntijapalveluiden ostoon tarkoitettua määrärahaa pienennetään; Ruutananjärven kunnostusta ja Kivikeskun suojelualueen ennallistamista ei tehdä vuonna

15 3. Lopputulos numeroina Huolimatta 4,5 miljoonan euron karsinnasta, käyttötalousmenot kasvavat yhä vuoden 2008 alustavaan tilinpäätökseen verrattuna 6,3 %. Mistään säästöbudjetista ei siis voida puhua. Alkuperäisessä talousarviossa käyttömenojen kasvu oli noin 8,7 %. Ainoastaan kasvuvauhtia on siis saatu hidastumaan. Katetasolla toiminta kasvaa 4,6 %. Euroissa käyttötalousmenojen kasvu on 11 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenot siis kasvavat monikertaisesti väestönkasvuun (n. 2 %/vuosi) verrattuna. 4. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset säästötavoitteet vuodelle 2009 Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajat ovat antaneet kuntayhtymien ja alueen kunnallisten osakeyhtiöiden tehtäväksi hakea noin kolmen prosentin menosäästöt kuluvana vuonna. Tämä koskee luonnollisesti myös Nokian kaupungin konserniin kuuluvia yhtiöitä. Muutostalousarviossa on jo huomioitu em. säästövaade PSHP:n osalta. Verotulojen kasvun loppuminen ja yleisen sekä opm:n hallinnonalan valtionosuuksien arvioitu huonompi kehitys johtaa siihen, että vuosikate on noin 1,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota huonompi ja kattaa vain 69 % poistoista. Talousarviovuoden talous on muutostalousarvionkin jälkeen noin 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosikate (6,4 miljoonaa euroa) ei riitä rahoittamaan investoinneista kuin 34 %. Kaupunginhallituksen antaman tavoitteen mukaan investointien tulorahoitusprosentti tulisi saada nostettua 70 %:iin suunnitelmakauden aikana. Kaupunki velkaantuu kestämätöntä vauhtia. Suunnitelmakauden investoinnit ovat investointiohjelman uusimisen jälkeenkin peräti 54 miljoonaa euroa. Näiden rahoittaminen ilman tulorahoituksella edellyttäisi noin 18 miljoonan euron vuosikatetasoa eli siis kolmenkertaista nykyiseen tasoon verrattuna. 12

16 5. Muutostalousarvion sitovuus Valtuustoon nähden sitovia ovat: Strategiaosassa: Vuodelle 2009 esitetyt tavoitetasot Käyttötaloudessa: Tavoiteosan sisältämät toiminnalliset tavoitteet Lisäksi nykytilanteeseen nähden uuden vakinaisen henkilöstön lisäystä tai muuta toiminnan tai rahoituksen muutosta koskevat maininnat. Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteluissa esitetyt toimintaa ohjaavat maininnat sekä tulosalueiden toimintamenojen ja toimintatulojen loppusummat. Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää määrärahaa toimielimen sisällä tulosalueelta toiselle, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Tapsan Tahtien ja vesihuoltolaitoksen talousarviot ovat sitovia valtuustoon nähden toimintakatetasolla (nettositovuus). Lautakunnilla on velvoite järjestää toiminta talousarvioon sisältyvän ohjauksen mukaisesti. Siltä osin kun toimintaa ei ole talousarvion perusteluilla tai tavoitteilla ja keinoilla ohjattu, lautakunnilla on oikeus järjestää toiminta päättämällään tavalla, kuitenkin koko kaupungin tasolla vahvistettuja yhteisiä henkilöstö-, hankinta- ja muita toimintapolitiikkoja noudattaen. Muutostalousarviossa ei saa käyttää henkilöstön sivukuluihin varattuja määrärahoja muuhun tarkoitukseen. Tämä määräys johtuu valtioneuvoston harkitsemasta KELA-maksun alentamissuunnitelmista. Käyttötalousosassa on tulosalueittain merkitty kunkin tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija. Investoinneissa: Investointien sitovuustasoa on muutettu aikaisempien vuosien talousarvioihin verrattuna. Nyt pääperiaatteena on, että investoinnit sitovat hankkeina (eli jokainen mainittu investointikohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (talonrakennus, katurakentaminen, puistorakentaminen, ulkoliikuntapaikat, vesihuolto, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, kuljetusvälineet sekä aineettomat oikeudet) ja toimielimittäin. Lautakunnalla (ja osaltaan kaupunginhallituksella) on siis oikeus siirtää määrärahaa hankeryhmän sisällä investointikohteeltaan toiselle, mikäli kaikki sen investointikohteet tulee toteutettua. Rahoituksessa: - Tuloslaskelmasta verotuloarvio, valtionosuustuloarvio, korko- ja muut rahoituskulut. - Rahoituslaskelmasta pitkäaikaisten lainojen lisäys (enimmäismäärä). Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan tunnusluvuilla, jotka eivät ole sitovia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määräyksen mukaisesti. Mikäli tämä on jostain syystä mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun - määräraha uhkaa ylittyä, - tuloarvio uhkaa jäädä toteutumatta, - toiminnan tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. 13

17 14

18 6. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 6.1. Hallintokeskus

19 6. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 6.1. Hallintokeskus Hallintopalvelut TP2007 TA2008 TA2009 Karsinta09 Muutettu09 Tuotot Kulut Netto Tulosalueen vastuuhenkilö: Pasi Virtanen, talousjohtaja Talousarviovuoden 2009 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa Tavoitetaso ja seurantatapa Vaikuttavuustavoitteet 55 Plus ohjelma on kokonaisuudessaan käytössä Kuntoremonttikurssin on käynyt yhteensä 30 ohjelman piirissä olevaa ja muihin ohjelmaan liittyviin Ikinäädän ja koulutuskalenterin tarjoamiin palveluihin on osallistunut vähintään 50 % ohjelman piirissä olevista. Esimieskoulutuksena uuden JET koulutuksen on käynyt tai pääosan koulutuksesta käynyt 40 esimiestä ja lyhyemmän uuden lisäkoulutuksen 20 esimiestä Tavoitteena on, että 40 esimiestä on käynyt uuden JET koulutuksen ja 20 esimiestä JET koulutusta täydentävän koulutuksen. Koulutuksen toteutumista seurataan ohjausryhmässä. Prosessien ja rakenteiden kehittämisen tavoitteet HR-toimintojen kehittämistä jatketaan sekä seudullisena että kuntakohtaisena vuonna 2009 Valmistellaan seudullista hankinta- ja logistiikkakeskusta Taloudellisuus- ja resurssien käyttötavoitteet Seudullisilla tietohallinnon yhteistyöllä saadaan taloudellisia hyötyjä Uudistumistavoitteet Henkilöstökoulutusohjelma suunnitellaan esimieskoulutuksen oheen vuoden 2009 aikana. Henkilöstöpäällikköjen muodostama ryhmä seuraa toimintojen kehittämistä ja käyttöönottoa Päätös yhteisestä toimintamallista on tehty. Kilpailutetaan seudullisesti puhelin- ja datapalvelut. Koulutustarjottimen tarjontaa on muokattu monipuolisella henkilöstökoulutuksella. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2009: 55 PLUS ohjelman käyttöönotto HR-toimintojen käyttöönotto Europarlamenttivaalit Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset: Projektipäällikön vakanssi siirretään tekniseen keskukseen. Muutostalousarvio 2009: Eurovaalien ennakkoäänestyspaikkoja vähennetään ja ennakkoäänestysaikaa lyhennetään. Tietohallinnossa on rationalisoitu palvelinympäristöjä Ilmoituskulut tulevat vähenemään kilpailutuksen seurauksena. Joukkoliikenteen määrärahat ( netto) on siirretty vakanssin mukana kunnallistekniikan tulosalueelle 15

20 Toiminnan laajuustiedot Tulostamon - mustavalkokopiot ja tulosteet värikopiot ja tulosteet postileimat, kpl Sairauspäivien vähentäminen Nokian kaupungin henkilöstö pv/vuosi 21,64 20,94 21,27 19,75 19,50 19,25 Kesätyöntekijät Opintorahan saajat Voimavarat Vakinaiset 18,5 18,

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Nokian kaupunki. Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.12.2008 Nokian kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kannen kuva: Kotikaupunki kasvaa kanssasi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki Vihnuskodilla

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.12.2009 Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot