Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Virasto-organisaatio Yleinen ja oman talousalueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen 9 Tuloslaskelma ja tunnusluvut 9 Tuloslaskelman tunnuslukukaavat Toiminnan rahoitus 10 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 10 Rahoituslaskelman tunnuslukukaavat RAHOITUSASEMA 12 Tase ja tunnusluvut 12 Taseen tunnuslukukaavat KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 16 Konsernituloslaskelman ja tunnusluvut 16 Konsernituloslaskelman tunnuslukukaavat 17 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 18 Konsernin rahoituslaskelman tunnuslukukaavat 19 Konsernitase ja sen tunnusluvut 20 Konsernitaseen tunnuslukukaavat TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 22 Käyttötalouden nettomenot päävastuualueittain 23 Talousarvion toteutumien päävastuualueittain 24 Yleis- ja taloushallinnon päävastuualue 26 Sosiaalitoimen päävastuualue 37 Terveyden- ja vanhustenhuollon päävastuualue 46 Sivistystoimen päävastuualue 51 Teknisen toimen päävastuualue 60 Investoinnit 70

2 Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KUNNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 89 Tase 89 Tuloslaskelma 91 Rahoituslaskelma KONSERNILASKELMAT 93 Tase 93 Tuloslaskelma 94 Rahoituslaskelma LIITETIEDOT 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITE- TIEDOT TULOSLASKELMAN LIIETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 111

3 2

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan tilinpäätöskatsaus 2011 Hankkeiden toteuttamisen ja uusien käynnistämisen vuosi 2011 Kerimäen kunnan kuluvan vuosituhannen merkittävin uudisrakennus, 40-paikkainen Anttolan päiväkoti rakennettiin keväällä ja kesällä koulun viereen ja otettiin käyttöön syksyllä Hanke onnistui hyvin ja päiväkoti täyttää sille asetetut tavoitteet, joskin päivähoidon kysynnän voimakas kasvu johti pohdintaan, että isompikin olisi voitu tehdä. Ryhmäperhepäiväkotipaikkoja lisäämällä on vastattu päivähoidon lisätarpeeseen. Pitkään toivotun, liikenneturvallisuutta oleellisesti parantavan kevytväylän rakentaminen valtatie 14 varteen Anttolasta Rajamäkeen ja edelleen Savonlinnan Lähteelään alkoi keväällä 2011, kun kunta lupasi osallistua eurolla Anttola-Rajamäki välin runsaan miljoonan euron kustannuksiin. Anttolan seudulle valmistui myös kyläyhteisön työstämä kyläkehittämistarpeita linjaava kyläsuunnitelma, jota osaltaan hyödynnetään vuonna 2012 käynnistyvässä kyläkaavoituksessa. Itä-Savon sairaanhoitopiiri vuoden 2011 valmistelun pohjalta vuoden 2012 alussa rakennuttaa Haapakallioon Sosterin uuden itäisen eläinlääkintäaseman. Kunnan tytäryhteisön Itä-Savon Vesi Oy:n ja Etelä-Savon ELY-keskuksen mittava vesihuolto- ja siirtoviemärihanke Louhi-Keplakko-Anttola alueella käynnistyi vuoden 2011 lopussa. Siirtoviemärillä korvataan käyttöikänsä lopulla oleva Louhen jätevedenpuhdistamo ja turvataan tärkeä pohjavesialue. Kirkonkylällä tehtiin suunnitelmia useisiin merkittäviin rakennushankkeisiin: koulukeskuksen peruskorjauksen jatkoon, terveysaseman ja paloaseman peruskorjaukseen sekä kalojen pikapakastamoon ja jalostamoon Kalataloon. Valtion karsittua syksyllä 2011 lähes 85 % vuoden 2012 ja lähivuosien yleistä koulurakentamisrahoitusta lykkääntyi koulukeskuksen B-osan peruskorjaus tällä tietoa vuosille Muita em. hankkeita pyritään käynnistämään jo Kerimäki-seuran vetämä Elinvoimaa kylille ja kuntaan leaderhanke nosti esiin kylillä olevaa osaamista ja tekemisen meininkiä. Pääosin Kerimäen Maaseutuseuran työllä puolestaan syntyi kuntakeskuksen maisemasuunnitelma, jonka pohjalta taajaman ilmettä on tarkoitus edelleen kohentaa. Syksyllä kirkonkylän eteläosassa järjestetyillä yhteisillä maisemanparannustalkoilla näkymä Puruvedelle ja kirkolle selvästi avartui. Kirkkorannan sekä Kerimäentien-Puruvedentien lähialueen asemakaavojen uusiminen ja laajentaminen käynnistettiin syksyllä 2011, tavoitteena erityisesti alueen asuin-, matkailu- ja virkistyskäytön merkittävä parantaminen ympäristöön ja sen suojeluun sopeutuvasti, Puruveden uhanalaisesta puhtaudesta ja kirkkaudesta kalaisuudestakin - huolehtien. Kaavailtu puukerrostalorakentaminen puolestaan soveltuu hyvin Suomen parhaalle metsänkasvualueelle! Talous tiukalla Vuosi 2011 oli kunnan taloudessa tiukka, vaikka ylijäämää kertyi euroa. Ilman euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta tulos olisi jäänyt yli euroa miinukselle. Toimintamenojen nettolisäys oli 1,3 milj. euroa eli 4,7 %. Talouden tasapainotusta jatkettiin valtuuston hyväksymän ohjelman mukaisesti. Sivistystoimessa v 2010 Toroppalan koulun lakkauttamisen ja Kumpurannan kaksiopettajaiseksi muuttamisen vaikutus näkyi nyt koko vuoden. Sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen voimakas kasvu jatkui, etenkin erikoissairaanhoidossa, asumispalveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa sekä palvelujen kysynnän että hintojen nousun vuoksi. Lasten päivähoidonkin tarve ja siten menot lisääntyivät merkittävästi, mutta se on myös positiivinen, elinvoimaisuutta osoittava asia. Palvelut kyettiin edelleen järjestämään vähintään kohtuullisina, pääosin hyvinä. Verotulot kasvoivat euroa (5,7 %), mistä veroprosenttien nosto selittää lähes puolet. Valtionosuuslisäys ilman harkinnanvaraista korotusta oli vain euroa (2,3 %). Kunnan lainakanta kasvoi 1,3 milj. eurolla pääosin päiväkotirakentamisen johdosta. Alijäämää taseessa vuoden 2011 lopussa on 3,5 milj. euroa. Maailmantalouden epävarmuuden ja eteläisten euromaiden talouskurittomuuden johdosta Suomenkin valtiontalous tiukkeni vuonna 2011 rajusti. Tiukkeneminen ja tuleviin menopaineisiin varautuminen johtivat mm. kuntien valtionosuuksien rankkoihin leikkauksiin, jotka toteutetaan vuodesta 2012 lähtien. Yhdessä verotulotasaus- 3

5 ja muiden valtionosuusperustemuutosten kanssa leikkaus vähentää Kerimäen valtionosuuksia noin miljoonalla eurolla vuodessa verrattuna ilman em. muutoksia saatavaan valtionosuusmäärään. Rajat muuttuvat Kerimäki ja kerimäkeläisyys säilyvät Valtuusto hyväksyi keskeisiä strategisia linjanvetoja - kuntaliitos Savonlinnaan , tilanteen kehityksestä riippuen mahdollisesti jo pidetään kerimäkeläisten palvelut vähintään kohtuullisina kuntaliitokseen asti ja pohjustetaan niiden säilyminen myös liitoksen jälkeen - väestön hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia kuntapalveluita ei oleellisesti karsita, mutta palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti - yritysten/elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Kerimäellä vahvistetaan - kunnan taloutta tasapainotetaan (toimenpidelista) - huolehditaan henkilöstön pysyvyydestä, osaamisesta, työkyvystä, jaksamisesta ja työhalusta - kuntalaisten osallistumista kunnan toimintaan ja kunnan tiedottamista aktivoidaan Valtuusto päätti , että Kerimäki osallistuu kuntaliitosneuvotteluihin Punkaharjun ja Puumalan kunnan sekä Savonlinnan kaupungin kanssa tavoitteena kuntien liittyminen kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Monivaiheisten neuvottelujen tuloksena valtuustot Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan valtuustot päättivät, että näiden kuntien liitos toteutetaan Liitoksen perusteena on ensi sijassa kunnan talouden jatkuva kiristyminen, lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen nousun, verotulokasvun pysähtymisen ja valtionosuusleikkausten johdosta. Tulot eivät riitä palveluiden pitämiseen määrällisesti, laadullisesti ja tavoitettavuudeltaan riittävinä, kun palvelutarpeet sekä lainsäädännön johdosta että väestön ikääntymisen myötä kasvavat. Kerimäki kuuluu selvästi Savonlinnan työssäkäynti- ja talousalueeseen, ja myös valtiovallan ns. vahvoihin peruskuntiin pohjaavissa kuntarakennekaavailuissa Kerimäki luetaan osaksi Savonlinnaa. Taloushuolet eivät kuntaliitoksen myötä kaikkoa alkuvaiheessa liitoskulut syönevät siitä saatavat välittömät kustannussäästöt - mutta pitkällä aikavälillä toimintojen järjestämisen uutena alueellisena ja toiminnallisena kokonaisuutena pitää tuoda tehokkuutta, joka näkyy myös menokasvun selvänä hidastumisena, vaikka samalla vastataan kasvaviin, mm. väestön ikääntymisestä johtuviin palveluhaasteisiin. Riskinä tosin on palvelujen merkittävä heikkeneminen varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella. Kolme vuotta voimassa olevassa yhdistymissopimuksessa turvataan kuntapalvelujen säilyminen Kerimäellä nykytasolla. Muutenkin sopimuksen sisältö on pitkälti linjassa kunnan strategiatavoitteiden kanssa. Alueen elinvoimalle ja palveluille tärkeimmät investoinnit sisältyvät sopimuksen investointiohjelmaan. Niiden toteuttaminen oman kuntana jatkaessa olisi ollut epävarmaa. Kuntapalvelujen pysyminen jatkossa edellyttää riittävää väestöpohjaa, mutta uudet palveluntuotantotavat ja sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääntyminen vähentävät paikkasidonnaisuutta. Palvelujen säilyminen on kiinni myös omasta paikallisesta aktiivisuudesta: sekä vaikuttamisesta päättäjiin että omasta toiminnasta. Liike-elämän palvelut säilyvät parhaiten, kun niitä aktiivisesti käytetään. Kerimäellä ja sen kylillä on paljon aktiivisia jo toimivia ja mahdollisia pienyrittäjiä, mikä tuli esiin mm. kylien elinvoima hankkeen yhteydessä. Kunnan alkuaan kirkkopitäjän vuotinen taival organisaationa päättyy vuoteen 2012, samoin seurakunnan. Mutta Kerimäki kylineen, upeine järvineen ja kulttuurimaisemineen, kerimäkeläiset ja kerimäkeläisyys pysyvät elävinä, kuten Puukirkko ja Puruvesikin. Kerimäen maineikas historia säilyy ja jatkuu elinvoimaisena osana laajaa uutta Savonlinnaakin. Tämä on viimeinen Kerimäen kunnanjohtajan tilinpäätöskatsaus. Lämpimät kiitokset kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja kaikille yhteistyökumppaneille! On ollut iso ilo ja kunnia työskennellä kanssanne yhteiseksi hyväksi! Pidetään Kerimäki elinvoimaisena, vaikka toiminta omana kuntana loppuu. Yhdessä eteenpäinkin! Kunnanjohtaja Kari Rannanpiha 4

6 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Toimeenpanoelimenä kunnassa on kunnanhallitus ja seitsemän lautakuntaa, joissa on yhteensä 87 luottamustointa. Kullakin koululla on myös oma johtokunta. Lisäksi organisaatiossa toimii pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia asiantuntijaeliminä. VALTUUSTO Kettunen Leena, puheenjohtaja, Keskusta Palm Pekka, I varapuheenjohtaja, SDP Rautiainen Matti, II varapuheenjohtaja, Vihreät Tarkastuslautakunta Pukkila Matti, pj. Luostarinen Teuvo, vpj. Hämäläinen Maire Lehtinen Timo Vartiainen Valentina Keskusta Lehtinen Timo Matilainen Jouni Nousiainen Olavi Pitkonen Ari Räisänen Anneli Suomalainen Tuukka Kerimäki-ryhmä Hämäläinen Maire Hämäläinen Sanna Karjalainen Jouni Karvinen Riikka Ryyppö Terhi Siljola-Kiiskinen Sointu KOK Peltonen Sari Pukkila Matti Soro Seppo KD Hannonen Tapani Vihreät Ahokas Jari Brax-Mertanen Tuija Muhonen Iikka SDP Juuti Pirjo Luostarinen Teuvo Silvennoinen Ari Tiainen Teemu Vasemmistoliitto Haverinen Urpo Tilintarkastaja Aalto Osmo, JHTT KUNNANHALLITUS LAUTAKUNNAT 5

7 Kunnan tehtävät on jaettu viiteen päävastuualueeseen, joka vastaa osastojakoa. Ne ovat yleishallinnon, sosiaalitoimen, vanhustenhuollon ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueet. Hallintokunnat on ryhmitelty po. vastuualuejakoon alla olevan kaavion mukaisesti. KUNNANHALLITUS Pitkonen Ari, pj, Keskusta Silvennoinen Ari, I vpj, SDP Räisänen Anneli, II vpj, Keskusta Brax-Mertanen Tuija, Vihreät Hakulinen Osmo,KD Juuti Pirjo,SDP Matilainen Jouni, Keskusta Karvinen Riikka, Keskusta/Kerimäki-ryhmä Soro Seppo, Kokoomus esittelijä: kunnanjohtaja Kari Rannanpiha YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE SOSIAALITOIMEN PÄÄVASTUUALUE SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Maaseutulautakunta Luostarinen Timo, pj. Kosonen Risto, vpj. Holopainen Anu Huovinen Petri Koponen Arto Kosonen Seija Nousiainen Marja-Sisko esittelijät: maaseutusihteeri Merja Immonen lomasihteeri Anna-Maria Lajunen Keskusvaalilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Pennanen Raija, pj, Muhonen Iikka, vpj. Buda Mia Haikka Juhani Ryyppö Terhi Kiviaho Ilpo Leinonen Jukka Malinen Riitta Manninen Päivi esittelijä: sosiaalijohtaja Jorma Hongisto Sivistyslautakunta Siljola-Kiiskinen Sointu, pj. Peltonen Sari, vpj. Seppänen Janne Hakulinen Vuokko Hämäläinen Sanna Karjalainen Jouni Pulkkinen Ilpo Parviainen Sisko Tiainen Teemu esittelijä: sivistystoimenjohtaja Anne Haakana Tekninen lautakunta Nousiainen Olavi, pj Kuusi Petri, vpj. Ansela Taina Fröberg Lauri Haverinen Pirkko Matilainen Päivi Muhonen Iikka Punnonen Raija Sairanen Mikko esittelijä: kunnaninsinööri Jorma Mattinen Rakennuslautakunta Karhu Pertti, pj. Lajunen Anna-Maria, vpj. Hytinkoski Pertti Immonen Marja-Liisa Rauhansalo Päiviö VANHUSTEN- HUOLLON JA TERVEYDEN- HUOLLON PÄÄ- VASTUUALUE Sosiaali- ja terveyslautakunta Suomalainen Tuukka, pj. Karvinen Markku, vpj. Buda Mia Hytinkoski Pertti Hämäläinen Maire Immonen Marja-Liisa Puustinen Toivo esittelijä: kunnaninsinööri Jorma Mattinen 6

8 Virasto-organisaatio Kunnan virasto-organisaation päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Henkilöstöorganisaatio on jaettu neljään osastoon, jotka ovat hallinto- ja talousosasto, sosiaali- ja terveysosasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. HENKILÖSTÖORGANISAATIO Kunnanjohtaja Johtoryhmä -kunnanjohtaja -osastopäälliköt Hallinto- ja talousosasto osastopäällikkö hallintojohtaja Yle ine n ja om an alu een talou del line n kehitys va alit talouden ja hallinnon tarkastus lu ottamushenkilöhallinto m uut lakisääteiset palvelut yl eis- ja taloushallinto he nkilöstöhallinto ru okahuolto Sosiaali- ja terveysosasto osastopäällikkö sosiaalijohtaja sosiaalitoimi sosiaalityö va mmaispalvelut toimeentuloturva lasten/nuorten asumispalvelut/laitos-huolto päivähoito van husten asumispalvelut pe- Sivistysosasto osastopäällikkö sivistystoimenjohtaja oulutoimi usiikkiopisto erusopetus ukio-opetus uruvesi-opisto irjastopalvelut k m p l P k v Tekninen osasto osastopäällikkö kunnaninsinööri s uunnittelu ja hallinto al ueiden hoitotyöt k iinteistöjen hoitotyöt jä tehuolto p elastustoimi Savonlinnan talousalueen kunnissa väestön määrän aleneminen jatkui edelleen. Väestön (31.12.) määrä väheni 363 henkilöllä ja oli yhteensä Alueen kunnallisveroprosenttien aritmeettinen keskiarvo oli 20,20 %. Korkein prosentti oli Kerimäellä 21,00 %, alhaisin Rantasalmella 19,50 %. 7

9 Kuntien velkamäärä kasvoi maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Velkaisin kunta asukaskohtaisella luvulla laskettuna oli Punkaharju, jossa velkaa oli euroa/asukas. Kerimäellä vastaava luku oli euroa/asukas. Työllisyys parani Savonlinnan TE-toimiston alueella ja kuntien työttömyys vuodenvaihteessa laski 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 13,4 %. Kerimäellä työttömyysprosentti oli 12,5 % ja oli 0,9 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kerimäen kunnan talouden tila parani vuonna Vuosikate oli euroa yli-jäämäinen ja tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Myönteinen tulos johtuu suurelta osin kunnan saamasta euron harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Talousarviomenojen kehitys oli muutoinkin maltillista suurelta osin hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman toteuttamisen ansiosta. Talousarviomäärärahojen seurantaa ja käyttöä tehostamalla saatiin myös hillittyä menojen kasvua. Toiminnallisista muutoksia tapahtui päivähoidon tehtäväalueella. Päivähoitajien määrän väheneminen lisäsi paineita päivähoitopaikkoihin ja syksyllä aloittanut uusi päiväkoti tuli heti täyteen ja tilapäinen päivähoitoryhmä perustettiin Toroppalan koulun tiloihin. Maatalouslomitus siirtyi vuoden alusta MELA:n päätöksen mukaisesti Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Syksyllä 2011 käynnistettiin kuntaliitosneuvottelut Savonlinnan kaupungin sekä Punkaharjun ja Puumalan kunnan kanssa. Neuvottelut johtivat kuntaliitossopimuksen hyväksymiseen maalikuussa 2012, jolloin Kerimäen ja Punkaharjun ja Savonlinnan valtuutetut sopivat yhteisen uuden Savonlinnan muodostamisesta Kunnan henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä oli 257. Vuonna 2011 siirtyi eläkkeelle 8 työntekijää ja irtisanoutui 3 työntekijä. Henkilöstö on käyttänyt säästövapaita yhteensä 696 päivää, jonka menoja vähentävä vaikutus on noin euroa sivukuluineen Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunnan toimintaan liittyvät yleensä toiminnalliset, henkilö-, rahoitus- ja vahinkoriskit. Kerimäen kunnasta on tehty riskien hallinnan laatuarvio vuonna Suurimmat riskit kunnan toiminnassa liittyvät keskeytysriskiin ja vastuukysymyksiin. It-toiminta, johtaminen ja vastuukysymykset vaativat raportin mukaan riskien hallinnan kehittämistä. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeisiin sisältyy ohjeistus riskien hallinnan toteuttamisesta. Sen mukaan riskien hallinnan toteutus on kunnanhallituksen vastuulla ja valvontavastuu on kunnanjohtajan ohella hallintojohtajalla. Ohjeen mukaan kunkin päävastuualueen ja tehtäväalueen vastuuhenkilöiden on tiedostettava ja kartoitettava omat rahoitus-,henkilö-, omaisuus- ja toimintariskit sekä ryhdyttävä niiden ehkäisytoimiin. 8

10 Kunnan omaisuus ja rahoitusriskit on pyritty saamaan hallintaan vakuuttamalla kunnan omaisuus ja suurimmat toimintaan sekä vastuihin liittyvät riskit. Vakuutukset on kilpailutettu ja niiden sisältö käydään läpi vuosittain. Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät talouteen ja palvelutuotantoon, niihin liittyvään lainsäädäntöön ja mm. valtionosuuksiin. Kunnan tulorahoitusta säädellään ja rajoitetaan useilla lailla ja asetuksilla. Henkilöstön pienuus ja osaamisen haavoittuvuus muodostavat myös merkittävän riskin. Varahenkilöstö-järjestelmän on haasteellista talouden rajoitusten vuoksi Ympäristötekijät Kunnassa on peritty ekomaksua vuodesta 2001 alkaen. Ekomaksulla rahoitetaan mm. jätteiden hyötykäytön järjestämistä ja kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Ekomaksun voimassaoloaikana on parannettu ekopisteiden rakenteita ja lajittelua sekä perustettu uusia ekopisteitä. Tällä hetkellä ekopisteitä on kunnan alueella 13 kpl. Myös varikolla on kehitetty kierrätettävien jätejakeiden ja ongelmajätteiden vastaanottoa. Kerimäen vesihuollon kehittämissuunnitelma ja siihen sisältyvät vesihuollon toiminta-alueiden laajennukset saivat lainvoiman tilikauden aikana. Vesihuollon toiminta-alueet laajenivat merkittävästi ja tulevaisuuden haasteena on uusilla toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon. Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittämiseksi kunta on ollut mukana Savonlinnan seudunjätevesineuvojahankkeessa, jossa kuntalaiset ja yritykset ovat saaneet maksutonta neuvontaa ja ohjausta haja-asutusalueen jätevesiasioissa. Hanke päättyi vuoden 2011 lopussa, mutta jätevesineuvonta jatkuu Omavesi-hankkeen nimissä vuoden 2012 vuoden alusta. Puruveden tilassa on varsinkin reuna-alueilla havaittu rehevöitymisen merkkejä. Puruveden veden laadun seurantaa on tehostettu ja järven alueella ollaan käynnistämässä useita veden laadun parantamiseen liittyviä hankkeita SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnan sisäisen valvonnan toteuttamisessa noudatetaan Kerimäen kunnan sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon ohjetta, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt Sisäinen valvonta on painottunut talouden seurannan järjestelmiin, joita on ohjeistettu edellä mainitussa ohjeessa sekä tarkemmin vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa, joissa täsmennetään raportointia ja hankintojen suorittamista. Talouden raportointia on tehostettu ottamalla käyttöön Intime Web-raportointi-järjestelmä, jolla talousarvion toteutumista voi seurata lähes reaaliajassa. Kirjanpidon sekä osto- ja myyntireskontran täsmäytykset on suoritettu ohjeen mukaisesti. Käteiskassojen tarkastus on ajan tasalla. 9

11 Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelman vuosikate oli euroa ylijäämäinen. Tuloksen taustalla on mm. myönteinen verotulo kehitys ( ) harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ( ) euroa ja tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä omaisuuden ja puutavaran myyntiä. Tasapainotusohjelman mukaisesti henkilökunta on pitänyt vapaaehtoisissa säästövapaita, joista säästöä on ollut n euroa, kiinteistöjen energian säästöohjelmaa jatkettiin ja kiinteistöjen automaattista valvontaa lisättiin. Henkilöstön eläköitymisen yhteydessä on tehty kustannuksia säästäviä tehtäväjärjestelyjä. Ruokahuollon tehostaminen näkyy säästöinä aterian hinnoissa. Vanhusten laitoshoitoa on edelleen pyritty vähentämään, mutta samanaikaisesti asumispalvelumenot ovat kasvaneet. Tasapaino-ohjelman mukaisesti maksuja ja taksoja on korotettu kustannusten nousua vastaavasti, kun se on ollut mahdollista. Sosterin uusi perus- ja kuntasopimus on vaikuttanut jossain määrin menoja lisäävästi perusterveydenhoidon osalta. Sosterin menot ovat kuitenkin olleet suhteellisen hyvin hallinnassa palvelukysynnän tasaantumisen ansiosta Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

12 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 11,9 15,0 Vuosikate/Poistot, % 184,1 145,4 Vuosikate,euro /asukas 146,3 119,6 Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut % 11,9 Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla. 100 toimintatuotot (ulk.) ,9 toimintakulut (ulk.) Vuosikate prosenttia poistoista 184,1 100 vuosikate ,1 poistot ja arv.alent Vuosikate /asukas 146,3 vuosikate ,3 asukasluku Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

13 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 13 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , euro Rahavarat 1.1., euro RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 45,9 157,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,2 41,5 Lainanhoitokate 0,7 0,7 Kassan riittävyys, pv 8,0 3,0 Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 Investointien tulorahoitus 45,9 % Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella 12

14 100 vuosikate ,9 invest. omahank.meno Investointien omahankintameno: Investointimenot inv. rahoitusosuudet Pääomamenojen tulorahoitus 26,2 % Luku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 100 vuosikate ,2 inv. omah.meno + antol.nettolis.+lain.lyh Lainanhoitokate 0,68 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. vuosikate + korkokulut ,68 korkokulut + lainanlyh Kassastamaksut, t t Kassastamaksut: Toimintakulut (ulkoiset) Korkokulut 291 Muut rahoituskulut 43 Investointimenot Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.) Kassan riittävyys pv 8 pv 4. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla 365 kassavarat kassastamaksut

15 RAHOITUSASEMA TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot IV Edellisten tilikausien alijäämä V Tilikauden alijäämä II Aineelliset hyödykkeet C PAKOLLISET VARAUKSET Maa- ja vesialueet Muut pakolliset varaukset Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto D TOIMEKSIANTOJEN 6. Ennakkomaksut ja kesken PÄÄOMAT eräiset hankinnat 1. Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutus laitoksilta B TOIMEKSIANTOJEN VA- RAT Lainat julkisyhteisöiltä Valtion toimeksiannot Liittymismaksut ja muut velat Lahjoitusrahastojen erityis- 4 4 katteet II Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutus- C VAIHTUVAT VASTAAVAT laitoksilta Lainat julkisyhteisöltä 8 12 I Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Aineet ja tarvikkeet Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat II Saamiset Siirtovelat Pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 20 TASEEN TUNNUSLUVUT 3. Muut saamiset Omavaraisuusaste,% 20,9 20,0 4. Siirtosaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 49,9 49,1 Kertynyt yli-/alijäämä, milj III Rahoitusarvopaperit Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Osakkeet ja osuudet Lainakanta , Lainakanta , /asukas IV Rahat ja pankkisaamiset Lainasaamiset , VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä

16 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 20,9 % Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä 100 oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var ,9 koko pääoma - saadut ennakot Suhteellinen velkaantuneisuus 49,9 % Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun 100 vieras pääoma-saadut ennakot ,9 käyttötulot Käyttötulot Ulk. toimintuotot ,37 Verotulot ,68 Valt.osuus, käyttötal , ,05 Lainakanta Lainakanta: Vieras pääoma saadut ennakot ostovelat (lyhyt ja pitkä) siirtovelat muut lyhytaikaiset velat liittymismaksut ,63 Lainakanta /asukas Lainasaamiset Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 15

17 1.5. KOKONAISTULOT JA MENOT KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,37 10,0 Toimintakulut ,78 85,2 Verotulot ,68 41,0 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet ,00 35,4 Korkokulut ,28 0,8 Korkotuotot ,68 0,0 Muut rahoituskulut ,57 0,11 Muut rahoitustuotot ,15 0,5 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten väh. 0,00 hyödykkeiden luovutusvoitot ,80-0,5 - Pysyvien vastaavien 0,00 Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,0 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,90 0,8 Investointimenot ,18 4,6 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainojen vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 12,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,06 3,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,00 5,8 Oman pääoman lisäykset 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,98 100,0 Kokonaismenot yhteensä ,87 100,0 Kokonaistulot - Kokonaismenot ,11 [Muut maksuvalm. muutokset] - [Rahavarojen muutos] ,11 16

18 1.6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kerimäen kuntakonserniin kuuluu tytäryhteisöinä neljä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä, kolme osakeyhtiötä ja kuusi kuntayhtymää. Tytäryhtiöt (omistus yli 50 %) ovat: Kerimäen Vuokratalot Oy, Asunto Oy Eenokkila, Asunto Oy Alhonpelto, Kiinteistö Oy Säästökeskus, Kiinteistö Oy Kerimetalli, Kerimäen Kaukolämpö Oy ja Itä-Savon Vesi Oy. Kuntayhtymät ovat: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Vaalijalan ky, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ky, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Savonlinnan seudun ky. Omistuksia on myös seuraavissa yhteisöissä: Kiinteistö Oy Linja-autoasema, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Kerimäen Asunto Oy, As. Oy Kiveläntie ja As Oy Alhontie Oy Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitoiminnan ohjaus on määritelty valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus ja kunnanjohtaja voivat antaa konserniyhteisölle ohjeita kunnan kannalta merkittävistä asioista. Konserniyhteisöllä on myös velvollisuus antaa tarvittavat selvitykset yhteisön taloudesta ja toiminnasta. Ohjeistuksen piiriin kuuluvat merkittävät hankkeet, henkilöstöpolitiikkaan, rahoitusja kirjanpitoon liittyviä asioita. Käytännön ohjeistuksesta ja edustajien valinnasta päättää ohjeen mukaan kunnanjohtaja. Jatkuvaa seurantaa toteutetaan merkittävimpien tytäryhtiöiden osalta, joiden tulee toimittaa kokousten esityslistat ja pöytäkirjat kunnalle. Niiden toimielimiin on myös nimetty kunnan edustajat, joiden velvollisuus on raportoida yhteisön toiminnasta ja joille myös annetaan toimintaohjeita tapauskohtaisesti Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Vuoden 2011 syksyllä käynnistyi Itä-Savon Vesi Oy:n toimesta Louhen-Keplakon-Anttolan siirtoviemärihanke, jonka kokonaiskustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Siirtoviemärillä korvataan Louhen jätevesipuhdistamo, jonka käyttöaika on loppumassa. 18

19 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunta valvoo konserniyhteisöjä valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kunnanhallitus ohjaa ja koordinoi konsernin toimintaa. Konserniyhteisöllä on velvollisuus toimittaa kunnan pyytämät selvitykset toiminnasta ja taloudesta. Kunnan edustajalla yhteisön toimielimessä on velvollisuus seurata yhteisön toimintaa ja taloutta. Kunnan toimintaa tarkastava tilintarkastusyhteisö toimii myös ohjeen mukaan keskeisissä kunnan tytäryhtiöissä. 5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 1 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0-50 Satunnaiset erät 13-8 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -43,5-45,7 Vuosikate/Poistot, % 82,7 82,7 Vuosikate,euro /asukas

20 Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut % 43,5 100 toimintatuotot (ulk.) ,5 toimintakulut (ulk.) Vuosikate prosenttia poistoista 82,7 100 vuosikate ,7 poistot ja arv.alent Vuosikate /asukas 245 vuosikate asukasluku

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KERIMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KERIMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot