Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Virasto-organisaatio Yleinen ja oman talousalueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen 9 Tuloslaskelma ja tunnusluvut 9 Tuloslaskelman tunnuslukukaavat Toiminnan rahoitus 10 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 10 Rahoituslaskelman tunnuslukukaavat RAHOITUSASEMA 12 Tase ja tunnusluvut 12 Taseen tunnuslukukaavat KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 16 Konsernituloslaskelman ja tunnusluvut 16 Konsernituloslaskelman tunnuslukukaavat 17 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 18 Konsernin rahoituslaskelman tunnuslukukaavat 19 Konsernitase ja sen tunnusluvut 20 Konsernitaseen tunnuslukukaavat TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 22 Käyttötalouden nettomenot päävastuualueittain 23 Talousarvion toteutumien päävastuualueittain 24 Yleis- ja taloushallinnon päävastuualue 26 Sosiaalitoimen päävastuualue 37 Terveyden- ja vanhustenhuollon päävastuualue 46 Sivistystoimen päävastuualue 51 Teknisen toimen päävastuualue 60 Investoinnit 70

2 Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KUNNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 89 Tase 89 Tuloslaskelma 91 Rahoituslaskelma KONSERNILASKELMAT 93 Tase 93 Tuloslaskelma 94 Rahoituslaskelma LIITETIEDOT 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITE- TIEDOT TULOSLASKELMAN LIIETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 111

3 2

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan tilinpäätöskatsaus 2011 Hankkeiden toteuttamisen ja uusien käynnistämisen vuosi 2011 Kerimäen kunnan kuluvan vuosituhannen merkittävin uudisrakennus, 40-paikkainen Anttolan päiväkoti rakennettiin keväällä ja kesällä koulun viereen ja otettiin käyttöön syksyllä Hanke onnistui hyvin ja päiväkoti täyttää sille asetetut tavoitteet, joskin päivähoidon kysynnän voimakas kasvu johti pohdintaan, että isompikin olisi voitu tehdä. Ryhmäperhepäiväkotipaikkoja lisäämällä on vastattu päivähoidon lisätarpeeseen. Pitkään toivotun, liikenneturvallisuutta oleellisesti parantavan kevytväylän rakentaminen valtatie 14 varteen Anttolasta Rajamäkeen ja edelleen Savonlinnan Lähteelään alkoi keväällä 2011, kun kunta lupasi osallistua eurolla Anttola-Rajamäki välin runsaan miljoonan euron kustannuksiin. Anttolan seudulle valmistui myös kyläyhteisön työstämä kyläkehittämistarpeita linjaava kyläsuunnitelma, jota osaltaan hyödynnetään vuonna 2012 käynnistyvässä kyläkaavoituksessa. Itä-Savon sairaanhoitopiiri vuoden 2011 valmistelun pohjalta vuoden 2012 alussa rakennuttaa Haapakallioon Sosterin uuden itäisen eläinlääkintäaseman. Kunnan tytäryhteisön Itä-Savon Vesi Oy:n ja Etelä-Savon ELY-keskuksen mittava vesihuolto- ja siirtoviemärihanke Louhi-Keplakko-Anttola alueella käynnistyi vuoden 2011 lopussa. Siirtoviemärillä korvataan käyttöikänsä lopulla oleva Louhen jätevedenpuhdistamo ja turvataan tärkeä pohjavesialue. Kirkonkylällä tehtiin suunnitelmia useisiin merkittäviin rakennushankkeisiin: koulukeskuksen peruskorjauksen jatkoon, terveysaseman ja paloaseman peruskorjaukseen sekä kalojen pikapakastamoon ja jalostamoon Kalataloon. Valtion karsittua syksyllä 2011 lähes 85 % vuoden 2012 ja lähivuosien yleistä koulurakentamisrahoitusta lykkääntyi koulukeskuksen B-osan peruskorjaus tällä tietoa vuosille Muita em. hankkeita pyritään käynnistämään jo Kerimäki-seuran vetämä Elinvoimaa kylille ja kuntaan leaderhanke nosti esiin kylillä olevaa osaamista ja tekemisen meininkiä. Pääosin Kerimäen Maaseutuseuran työllä puolestaan syntyi kuntakeskuksen maisemasuunnitelma, jonka pohjalta taajaman ilmettä on tarkoitus edelleen kohentaa. Syksyllä kirkonkylän eteläosassa järjestetyillä yhteisillä maisemanparannustalkoilla näkymä Puruvedelle ja kirkolle selvästi avartui. Kirkkorannan sekä Kerimäentien-Puruvedentien lähialueen asemakaavojen uusiminen ja laajentaminen käynnistettiin syksyllä 2011, tavoitteena erityisesti alueen asuin-, matkailu- ja virkistyskäytön merkittävä parantaminen ympäristöön ja sen suojeluun sopeutuvasti, Puruveden uhanalaisesta puhtaudesta ja kirkkaudesta kalaisuudestakin - huolehtien. Kaavailtu puukerrostalorakentaminen puolestaan soveltuu hyvin Suomen parhaalle metsänkasvualueelle! Talous tiukalla Vuosi 2011 oli kunnan taloudessa tiukka, vaikka ylijäämää kertyi euroa. Ilman euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta tulos olisi jäänyt yli euroa miinukselle. Toimintamenojen nettolisäys oli 1,3 milj. euroa eli 4,7 %. Talouden tasapainotusta jatkettiin valtuuston hyväksymän ohjelman mukaisesti. Sivistystoimessa v 2010 Toroppalan koulun lakkauttamisen ja Kumpurannan kaksiopettajaiseksi muuttamisen vaikutus näkyi nyt koko vuoden. Sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen voimakas kasvu jatkui, etenkin erikoissairaanhoidossa, asumispalveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa sekä palvelujen kysynnän että hintojen nousun vuoksi. Lasten päivähoidonkin tarve ja siten menot lisääntyivät merkittävästi, mutta se on myös positiivinen, elinvoimaisuutta osoittava asia. Palvelut kyettiin edelleen järjestämään vähintään kohtuullisina, pääosin hyvinä. Verotulot kasvoivat euroa (5,7 %), mistä veroprosenttien nosto selittää lähes puolet. Valtionosuuslisäys ilman harkinnanvaraista korotusta oli vain euroa (2,3 %). Kunnan lainakanta kasvoi 1,3 milj. eurolla pääosin päiväkotirakentamisen johdosta. Alijäämää taseessa vuoden 2011 lopussa on 3,5 milj. euroa. Maailmantalouden epävarmuuden ja eteläisten euromaiden talouskurittomuuden johdosta Suomenkin valtiontalous tiukkeni vuonna 2011 rajusti. Tiukkeneminen ja tuleviin menopaineisiin varautuminen johtivat mm. kuntien valtionosuuksien rankkoihin leikkauksiin, jotka toteutetaan vuodesta 2012 lähtien. Yhdessä verotulotasaus- 3

5 ja muiden valtionosuusperustemuutosten kanssa leikkaus vähentää Kerimäen valtionosuuksia noin miljoonalla eurolla vuodessa verrattuna ilman em. muutoksia saatavaan valtionosuusmäärään. Rajat muuttuvat Kerimäki ja kerimäkeläisyys säilyvät Valtuusto hyväksyi keskeisiä strategisia linjanvetoja - kuntaliitos Savonlinnaan , tilanteen kehityksestä riippuen mahdollisesti jo pidetään kerimäkeläisten palvelut vähintään kohtuullisina kuntaliitokseen asti ja pohjustetaan niiden säilyminen myös liitoksen jälkeen - väestön hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia kuntapalveluita ei oleellisesti karsita, mutta palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti - yritysten/elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Kerimäellä vahvistetaan - kunnan taloutta tasapainotetaan (toimenpidelista) - huolehditaan henkilöstön pysyvyydestä, osaamisesta, työkyvystä, jaksamisesta ja työhalusta - kuntalaisten osallistumista kunnan toimintaan ja kunnan tiedottamista aktivoidaan Valtuusto päätti , että Kerimäki osallistuu kuntaliitosneuvotteluihin Punkaharjun ja Puumalan kunnan sekä Savonlinnan kaupungin kanssa tavoitteena kuntien liittyminen kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Monivaiheisten neuvottelujen tuloksena valtuustot Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan valtuustot päättivät, että näiden kuntien liitos toteutetaan Liitoksen perusteena on ensi sijassa kunnan talouden jatkuva kiristyminen, lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen nousun, verotulokasvun pysähtymisen ja valtionosuusleikkausten johdosta. Tulot eivät riitä palveluiden pitämiseen määrällisesti, laadullisesti ja tavoitettavuudeltaan riittävinä, kun palvelutarpeet sekä lainsäädännön johdosta että väestön ikääntymisen myötä kasvavat. Kerimäki kuuluu selvästi Savonlinnan työssäkäynti- ja talousalueeseen, ja myös valtiovallan ns. vahvoihin peruskuntiin pohjaavissa kuntarakennekaavailuissa Kerimäki luetaan osaksi Savonlinnaa. Taloushuolet eivät kuntaliitoksen myötä kaikkoa alkuvaiheessa liitoskulut syönevät siitä saatavat välittömät kustannussäästöt - mutta pitkällä aikavälillä toimintojen järjestämisen uutena alueellisena ja toiminnallisena kokonaisuutena pitää tuoda tehokkuutta, joka näkyy myös menokasvun selvänä hidastumisena, vaikka samalla vastataan kasvaviin, mm. väestön ikääntymisestä johtuviin palveluhaasteisiin. Riskinä tosin on palvelujen merkittävä heikkeneminen varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella. Kolme vuotta voimassa olevassa yhdistymissopimuksessa turvataan kuntapalvelujen säilyminen Kerimäellä nykytasolla. Muutenkin sopimuksen sisältö on pitkälti linjassa kunnan strategiatavoitteiden kanssa. Alueen elinvoimalle ja palveluille tärkeimmät investoinnit sisältyvät sopimuksen investointiohjelmaan. Niiden toteuttaminen oman kuntana jatkaessa olisi ollut epävarmaa. Kuntapalvelujen pysyminen jatkossa edellyttää riittävää väestöpohjaa, mutta uudet palveluntuotantotavat ja sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääntyminen vähentävät paikkasidonnaisuutta. Palvelujen säilyminen on kiinni myös omasta paikallisesta aktiivisuudesta: sekä vaikuttamisesta päättäjiin että omasta toiminnasta. Liike-elämän palvelut säilyvät parhaiten, kun niitä aktiivisesti käytetään. Kerimäellä ja sen kylillä on paljon aktiivisia jo toimivia ja mahdollisia pienyrittäjiä, mikä tuli esiin mm. kylien elinvoima hankkeen yhteydessä. Kunnan alkuaan kirkkopitäjän vuotinen taival organisaationa päättyy vuoteen 2012, samoin seurakunnan. Mutta Kerimäki kylineen, upeine järvineen ja kulttuurimaisemineen, kerimäkeläiset ja kerimäkeläisyys pysyvät elävinä, kuten Puukirkko ja Puruvesikin. Kerimäen maineikas historia säilyy ja jatkuu elinvoimaisena osana laajaa uutta Savonlinnaakin. Tämä on viimeinen Kerimäen kunnanjohtajan tilinpäätöskatsaus. Lämpimät kiitokset kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja kaikille yhteistyökumppaneille! On ollut iso ilo ja kunnia työskennellä kanssanne yhteiseksi hyväksi! Pidetään Kerimäki elinvoimaisena, vaikka toiminta omana kuntana loppuu. Yhdessä eteenpäinkin! Kunnanjohtaja Kari Rannanpiha 4

6 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Toimeenpanoelimenä kunnassa on kunnanhallitus ja seitsemän lautakuntaa, joissa on yhteensä 87 luottamustointa. Kullakin koululla on myös oma johtokunta. Lisäksi organisaatiossa toimii pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia asiantuntijaeliminä. VALTUUSTO Kettunen Leena, puheenjohtaja, Keskusta Palm Pekka, I varapuheenjohtaja, SDP Rautiainen Matti, II varapuheenjohtaja, Vihreät Tarkastuslautakunta Pukkila Matti, pj. Luostarinen Teuvo, vpj. Hämäläinen Maire Lehtinen Timo Vartiainen Valentina Keskusta Lehtinen Timo Matilainen Jouni Nousiainen Olavi Pitkonen Ari Räisänen Anneli Suomalainen Tuukka Kerimäki-ryhmä Hämäläinen Maire Hämäläinen Sanna Karjalainen Jouni Karvinen Riikka Ryyppö Terhi Siljola-Kiiskinen Sointu KOK Peltonen Sari Pukkila Matti Soro Seppo KD Hannonen Tapani Vihreät Ahokas Jari Brax-Mertanen Tuija Muhonen Iikka SDP Juuti Pirjo Luostarinen Teuvo Silvennoinen Ari Tiainen Teemu Vasemmistoliitto Haverinen Urpo Tilintarkastaja Aalto Osmo, JHTT KUNNANHALLITUS LAUTAKUNNAT 5

7 Kunnan tehtävät on jaettu viiteen päävastuualueeseen, joka vastaa osastojakoa. Ne ovat yleishallinnon, sosiaalitoimen, vanhustenhuollon ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueet. Hallintokunnat on ryhmitelty po. vastuualuejakoon alla olevan kaavion mukaisesti. KUNNANHALLITUS Pitkonen Ari, pj, Keskusta Silvennoinen Ari, I vpj, SDP Räisänen Anneli, II vpj, Keskusta Brax-Mertanen Tuija, Vihreät Hakulinen Osmo,KD Juuti Pirjo,SDP Matilainen Jouni, Keskusta Karvinen Riikka, Keskusta/Kerimäki-ryhmä Soro Seppo, Kokoomus esittelijä: kunnanjohtaja Kari Rannanpiha YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE SOSIAALITOIMEN PÄÄVASTUUALUE SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Maaseutulautakunta Luostarinen Timo, pj. Kosonen Risto, vpj. Holopainen Anu Huovinen Petri Koponen Arto Kosonen Seija Nousiainen Marja-Sisko esittelijät: maaseutusihteeri Merja Immonen lomasihteeri Anna-Maria Lajunen Keskusvaalilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Pennanen Raija, pj, Muhonen Iikka, vpj. Buda Mia Haikka Juhani Ryyppö Terhi Kiviaho Ilpo Leinonen Jukka Malinen Riitta Manninen Päivi esittelijä: sosiaalijohtaja Jorma Hongisto Sivistyslautakunta Siljola-Kiiskinen Sointu, pj. Peltonen Sari, vpj. Seppänen Janne Hakulinen Vuokko Hämäläinen Sanna Karjalainen Jouni Pulkkinen Ilpo Parviainen Sisko Tiainen Teemu esittelijä: sivistystoimenjohtaja Anne Haakana Tekninen lautakunta Nousiainen Olavi, pj Kuusi Petri, vpj. Ansela Taina Fröberg Lauri Haverinen Pirkko Matilainen Päivi Muhonen Iikka Punnonen Raija Sairanen Mikko esittelijä: kunnaninsinööri Jorma Mattinen Rakennuslautakunta Karhu Pertti, pj. Lajunen Anna-Maria, vpj. Hytinkoski Pertti Immonen Marja-Liisa Rauhansalo Päiviö VANHUSTEN- HUOLLON JA TERVEYDEN- HUOLLON PÄÄ- VASTUUALUE Sosiaali- ja terveyslautakunta Suomalainen Tuukka, pj. Karvinen Markku, vpj. Buda Mia Hytinkoski Pertti Hämäläinen Maire Immonen Marja-Liisa Puustinen Toivo esittelijä: kunnaninsinööri Jorma Mattinen 6

8 Virasto-organisaatio Kunnan virasto-organisaation päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Henkilöstöorganisaatio on jaettu neljään osastoon, jotka ovat hallinto- ja talousosasto, sosiaali- ja terveysosasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. HENKILÖSTÖORGANISAATIO Kunnanjohtaja Johtoryhmä -kunnanjohtaja -osastopäälliköt Hallinto- ja talousosasto osastopäällikkö hallintojohtaja Yle ine n ja om an alu een talou del line n kehitys va alit talouden ja hallinnon tarkastus lu ottamushenkilöhallinto m uut lakisääteiset palvelut yl eis- ja taloushallinto he nkilöstöhallinto ru okahuolto Sosiaali- ja terveysosasto osastopäällikkö sosiaalijohtaja sosiaalitoimi sosiaalityö va mmaispalvelut toimeentuloturva lasten/nuorten asumispalvelut/laitos-huolto päivähoito van husten asumispalvelut pe- Sivistysosasto osastopäällikkö sivistystoimenjohtaja oulutoimi usiikkiopisto erusopetus ukio-opetus uruvesi-opisto irjastopalvelut k m p l P k v Tekninen osasto osastopäällikkö kunnaninsinööri s uunnittelu ja hallinto al ueiden hoitotyöt k iinteistöjen hoitotyöt jä tehuolto p elastustoimi Savonlinnan talousalueen kunnissa väestön määrän aleneminen jatkui edelleen. Väestön (31.12.) määrä väheni 363 henkilöllä ja oli yhteensä Alueen kunnallisveroprosenttien aritmeettinen keskiarvo oli 20,20 %. Korkein prosentti oli Kerimäellä 21,00 %, alhaisin Rantasalmella 19,50 %. 7

9 Kuntien velkamäärä kasvoi maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Velkaisin kunta asukaskohtaisella luvulla laskettuna oli Punkaharju, jossa velkaa oli euroa/asukas. Kerimäellä vastaava luku oli euroa/asukas. Työllisyys parani Savonlinnan TE-toimiston alueella ja kuntien työttömyys vuodenvaihteessa laski 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 13,4 %. Kerimäellä työttömyysprosentti oli 12,5 % ja oli 0,9 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kerimäen kunnan talouden tila parani vuonna Vuosikate oli euroa yli-jäämäinen ja tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Myönteinen tulos johtuu suurelta osin kunnan saamasta euron harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Talousarviomenojen kehitys oli muutoinkin maltillista suurelta osin hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman toteuttamisen ansiosta. Talousarviomäärärahojen seurantaa ja käyttöä tehostamalla saatiin myös hillittyä menojen kasvua. Toiminnallisista muutoksia tapahtui päivähoidon tehtäväalueella. Päivähoitajien määrän väheneminen lisäsi paineita päivähoitopaikkoihin ja syksyllä aloittanut uusi päiväkoti tuli heti täyteen ja tilapäinen päivähoitoryhmä perustettiin Toroppalan koulun tiloihin. Maatalouslomitus siirtyi vuoden alusta MELA:n päätöksen mukaisesti Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Syksyllä 2011 käynnistettiin kuntaliitosneuvottelut Savonlinnan kaupungin sekä Punkaharjun ja Puumalan kunnan kanssa. Neuvottelut johtivat kuntaliitossopimuksen hyväksymiseen maalikuussa 2012, jolloin Kerimäen ja Punkaharjun ja Savonlinnan valtuutetut sopivat yhteisen uuden Savonlinnan muodostamisesta Kunnan henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä oli 257. Vuonna 2011 siirtyi eläkkeelle 8 työntekijää ja irtisanoutui 3 työntekijä. Henkilöstö on käyttänyt säästövapaita yhteensä 696 päivää, jonka menoja vähentävä vaikutus on noin euroa sivukuluineen Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunnan toimintaan liittyvät yleensä toiminnalliset, henkilö-, rahoitus- ja vahinkoriskit. Kerimäen kunnasta on tehty riskien hallinnan laatuarvio vuonna Suurimmat riskit kunnan toiminnassa liittyvät keskeytysriskiin ja vastuukysymyksiin. It-toiminta, johtaminen ja vastuukysymykset vaativat raportin mukaan riskien hallinnan kehittämistä. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeisiin sisältyy ohjeistus riskien hallinnan toteuttamisesta. Sen mukaan riskien hallinnan toteutus on kunnanhallituksen vastuulla ja valvontavastuu on kunnanjohtajan ohella hallintojohtajalla. Ohjeen mukaan kunkin päävastuualueen ja tehtäväalueen vastuuhenkilöiden on tiedostettava ja kartoitettava omat rahoitus-,henkilö-, omaisuus- ja toimintariskit sekä ryhdyttävä niiden ehkäisytoimiin. 8

10 Kunnan omaisuus ja rahoitusriskit on pyritty saamaan hallintaan vakuuttamalla kunnan omaisuus ja suurimmat toimintaan sekä vastuihin liittyvät riskit. Vakuutukset on kilpailutettu ja niiden sisältö käydään läpi vuosittain. Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät talouteen ja palvelutuotantoon, niihin liittyvään lainsäädäntöön ja mm. valtionosuuksiin. Kunnan tulorahoitusta säädellään ja rajoitetaan useilla lailla ja asetuksilla. Henkilöstön pienuus ja osaamisen haavoittuvuus muodostavat myös merkittävän riskin. Varahenkilöstö-järjestelmän on haasteellista talouden rajoitusten vuoksi Ympäristötekijät Kunnassa on peritty ekomaksua vuodesta 2001 alkaen. Ekomaksulla rahoitetaan mm. jätteiden hyötykäytön järjestämistä ja kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Ekomaksun voimassaoloaikana on parannettu ekopisteiden rakenteita ja lajittelua sekä perustettu uusia ekopisteitä. Tällä hetkellä ekopisteitä on kunnan alueella 13 kpl. Myös varikolla on kehitetty kierrätettävien jätejakeiden ja ongelmajätteiden vastaanottoa. Kerimäen vesihuollon kehittämissuunnitelma ja siihen sisältyvät vesihuollon toiminta-alueiden laajennukset saivat lainvoiman tilikauden aikana. Vesihuollon toiminta-alueet laajenivat merkittävästi ja tulevaisuuden haasteena on uusilla toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon. Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittämiseksi kunta on ollut mukana Savonlinnan seudunjätevesineuvojahankkeessa, jossa kuntalaiset ja yritykset ovat saaneet maksutonta neuvontaa ja ohjausta haja-asutusalueen jätevesiasioissa. Hanke päättyi vuoden 2011 lopussa, mutta jätevesineuvonta jatkuu Omavesi-hankkeen nimissä vuoden 2012 vuoden alusta. Puruveden tilassa on varsinkin reuna-alueilla havaittu rehevöitymisen merkkejä. Puruveden veden laadun seurantaa on tehostettu ja järven alueella ollaan käynnistämässä useita veden laadun parantamiseen liittyviä hankkeita SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnan sisäisen valvonnan toteuttamisessa noudatetaan Kerimäen kunnan sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon ohjetta, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt Sisäinen valvonta on painottunut talouden seurannan järjestelmiin, joita on ohjeistettu edellä mainitussa ohjeessa sekä tarkemmin vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa, joissa täsmennetään raportointia ja hankintojen suorittamista. Talouden raportointia on tehostettu ottamalla käyttöön Intime Web-raportointi-järjestelmä, jolla talousarvion toteutumista voi seurata lähes reaaliajassa. Kirjanpidon sekä osto- ja myyntireskontran täsmäytykset on suoritettu ohjeen mukaisesti. Käteiskassojen tarkastus on ajan tasalla. 9

11 Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelman vuosikate oli euroa ylijäämäinen. Tuloksen taustalla on mm. myönteinen verotulo kehitys ( ) harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ( ) euroa ja tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä omaisuuden ja puutavaran myyntiä. Tasapainotusohjelman mukaisesti henkilökunta on pitänyt vapaaehtoisissa säästövapaita, joista säästöä on ollut n euroa, kiinteistöjen energian säästöohjelmaa jatkettiin ja kiinteistöjen automaattista valvontaa lisättiin. Henkilöstön eläköitymisen yhteydessä on tehty kustannuksia säästäviä tehtäväjärjestelyjä. Ruokahuollon tehostaminen näkyy säästöinä aterian hinnoissa. Vanhusten laitoshoitoa on edelleen pyritty vähentämään, mutta samanaikaisesti asumispalvelumenot ovat kasvaneet. Tasapaino-ohjelman mukaisesti maksuja ja taksoja on korotettu kustannusten nousua vastaavasti, kun se on ollut mahdollista. Sosterin uusi perus- ja kuntasopimus on vaikuttanut jossain määrin menoja lisäävästi perusterveydenhoidon osalta. Sosterin menot ovat kuitenkin olleet suhteellisen hyvin hallinnassa palvelukysynnän tasaantumisen ansiosta Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

12 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 11,9 15,0 Vuosikate/Poistot, % 184,1 145,4 Vuosikate,euro /asukas 146,3 119,6 Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut % 11,9 Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla. 100 toimintatuotot (ulk.) ,9 toimintakulut (ulk.) Vuosikate prosenttia poistoista 184,1 100 vuosikate ,1 poistot ja arv.alent Vuosikate /asukas 146,3 vuosikate ,3 asukasluku Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

13 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 13 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , euro Rahavarat 1.1., euro RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 45,9 157,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,2 41,5 Lainanhoitokate 0,7 0,7 Kassan riittävyys, pv 8,0 3,0 Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 Investointien tulorahoitus 45,9 % Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella 12

14 100 vuosikate ,9 invest. omahank.meno Investointien omahankintameno: Investointimenot inv. rahoitusosuudet Pääomamenojen tulorahoitus 26,2 % Luku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 100 vuosikate ,2 inv. omah.meno + antol.nettolis.+lain.lyh Lainanhoitokate 0,68 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. vuosikate + korkokulut ,68 korkokulut + lainanlyh Kassastamaksut, t t Kassastamaksut: Toimintakulut (ulkoiset) Korkokulut 291 Muut rahoituskulut 43 Investointimenot Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.) Kassan riittävyys pv 8 pv 4. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla 365 kassavarat kassastamaksut

15 RAHOITUSASEMA TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot IV Edellisten tilikausien alijäämä V Tilikauden alijäämä II Aineelliset hyödykkeet C PAKOLLISET VARAUKSET Maa- ja vesialueet Muut pakolliset varaukset Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto D TOIMEKSIANTOJEN 6. Ennakkomaksut ja kesken PÄÄOMAT eräiset hankinnat 1. Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutus laitoksilta B TOIMEKSIANTOJEN VA- RAT Lainat julkisyhteisöiltä Valtion toimeksiannot Liittymismaksut ja muut velat Lahjoitusrahastojen erityis- 4 4 katteet II Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutus- C VAIHTUVAT VASTAAVAT laitoksilta Lainat julkisyhteisöltä 8 12 I Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Aineet ja tarvikkeet Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat II Saamiset Siirtovelat Pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 20 TASEEN TUNNUSLUVUT 3. Muut saamiset Omavaraisuusaste,% 20,9 20,0 4. Siirtosaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 49,9 49,1 Kertynyt yli-/alijäämä, milj III Rahoitusarvopaperit Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Osakkeet ja osuudet Lainakanta , Lainakanta , /asukas IV Rahat ja pankkisaamiset Lainasaamiset , VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä

16 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 20,9 % Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä 100 oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var ,9 koko pääoma - saadut ennakot Suhteellinen velkaantuneisuus 49,9 % Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun 100 vieras pääoma-saadut ennakot ,9 käyttötulot Käyttötulot Ulk. toimintuotot ,37 Verotulot ,68 Valt.osuus, käyttötal , ,05 Lainakanta Lainakanta: Vieras pääoma saadut ennakot ostovelat (lyhyt ja pitkä) siirtovelat muut lyhytaikaiset velat liittymismaksut ,63 Lainakanta /asukas Lainasaamiset Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 15

17 1.5. KOKONAISTULOT JA MENOT KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,37 10,0 Toimintakulut ,78 85,2 Verotulot ,68 41,0 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet ,00 35,4 Korkokulut ,28 0,8 Korkotuotot ,68 0,0 Muut rahoituskulut ,57 0,11 Muut rahoitustuotot ,15 0,5 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten väh. 0,00 hyödykkeiden luovutusvoitot ,80-0,5 - Pysyvien vastaavien 0,00 Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,0 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,90 0,8 Investointimenot ,18 4,6 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainojen vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 12,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,06 3,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,00 5,8 Oman pääoman lisäykset 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,98 100,0 Kokonaismenot yhteensä ,87 100,0 Kokonaistulot - Kokonaismenot ,11 [Muut maksuvalm. muutokset] - [Rahavarojen muutos] ,11 16

18 1.6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kerimäen kuntakonserniin kuuluu tytäryhteisöinä neljä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä, kolme osakeyhtiötä ja kuusi kuntayhtymää. Tytäryhtiöt (omistus yli 50 %) ovat: Kerimäen Vuokratalot Oy, Asunto Oy Eenokkila, Asunto Oy Alhonpelto, Kiinteistö Oy Säästökeskus, Kiinteistö Oy Kerimetalli, Kerimäen Kaukolämpö Oy ja Itä-Savon Vesi Oy. Kuntayhtymät ovat: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Vaalijalan ky, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ky, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Savonlinnan seudun ky. Omistuksia on myös seuraavissa yhteisöissä: Kiinteistö Oy Linja-autoasema, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Kerimäen Asunto Oy, As. Oy Kiveläntie ja As Oy Alhontie Oy Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitoiminnan ohjaus on määritelty valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus ja kunnanjohtaja voivat antaa konserniyhteisölle ohjeita kunnan kannalta merkittävistä asioista. Konserniyhteisöllä on myös velvollisuus antaa tarvittavat selvitykset yhteisön taloudesta ja toiminnasta. Ohjeistuksen piiriin kuuluvat merkittävät hankkeet, henkilöstöpolitiikkaan, rahoitusja kirjanpitoon liittyviä asioita. Käytännön ohjeistuksesta ja edustajien valinnasta päättää ohjeen mukaan kunnanjohtaja. Jatkuvaa seurantaa toteutetaan merkittävimpien tytäryhtiöiden osalta, joiden tulee toimittaa kokousten esityslistat ja pöytäkirjat kunnalle. Niiden toimielimiin on myös nimetty kunnan edustajat, joiden velvollisuus on raportoida yhteisön toiminnasta ja joille myös annetaan toimintaohjeita tapauskohtaisesti Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Vuoden 2011 syksyllä käynnistyi Itä-Savon Vesi Oy:n toimesta Louhen-Keplakon-Anttolan siirtoviemärihanke, jonka kokonaiskustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Siirtoviemärillä korvataan Louhen jätevesipuhdistamo, jonka käyttöaika on loppumassa. 18

19 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunta valvoo konserniyhteisöjä valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kunnanhallitus ohjaa ja koordinoi konsernin toimintaa. Konserniyhteisöllä on velvollisuus toimittaa kunnan pyytämät selvitykset toiminnasta ja taloudesta. Kunnan edustajalla yhteisön toimielimessä on velvollisuus seurata yhteisön toimintaa ja taloutta. Kunnan toimintaa tarkastava tilintarkastusyhteisö toimii myös ohjeen mukaan keskeisissä kunnan tytäryhtiöissä. 5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 1 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0-50 Satunnaiset erät 13-8 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -43,5-45,7 Vuosikate/Poistot, % 82,7 82,7 Vuosikate,euro /asukas

20 Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut % 43,5 100 toimintatuotot (ulk.) ,5 toimintakulut (ulk.) Vuosikate prosenttia poistoista 82,7 100 vuosikate ,7 poistot ja arv.alent Vuosikate /asukas 245 vuosikate asukasluku

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot