ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN"

Transkriptio

1 keskittämisetuihin Keimo Sillanpää Tommi Ålander Elopellolta eukonkantoon, Kaskisavuilta Sonkajärven Osuuspankki

2

3 ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN Sonkajärven Osuuspankki Keimo Sillanpää & Tommi Ålander

4 5 Sonkajärvi on harvaan asuttu yläsavolainen kunta; sillä on kaksi taajamaa, Rutakko ja Sukeva. Kylät tapasivat olla näillä seuduin merkittävä asuin- ja työpaikka, mutta kuten muuallakin maassa, nykyään ne ovat lähinnä välietappi matkalla erämaan rauhaan. Järvenpää Kukkopuro Sukeva Kainuunmäki Hirvijärvi Sonkakoski Toivakko Jyrkkä Koivumäki Kauppilanmäki Aittokoski Oinasjärvi Vänninmäki Rutakko Ryhälänmäki Savonvirta Harvankylä Petäys Mansikkavirta Pohjoismäki Paisua Koirakoski Vehmasjärvi 87 Varpanen Sonkajärven Osuuspankki & TK-Eval Taitto ja graafinen suunnittelu: Media-Tuovinen Oy Painettu Gummerus-kirjapainossa Jyväskylä 2008 ISBN

5 Sisällysluettelo 4.Rakentamisen aika Liikkeellelähtö Linnunpojat pesissään Mitä tuolloin tapahtui muualla? Osuustoiminnan alkuvaiheet Rutakon osuuskassan perustaminen Paavo Ruotsalainen Toiminta alkuvuosina Työ osuuskassassa alkaa Sonkajärven muut kyläkassat Sukevan vankila Kadon ja pulan vuosikymmenet Kassa pääsee omalle uralleen Osuuskassasta apua katovahinkoihin Osuuskunta valtio valtiossa Pula-aika Osuuskassaliitto Osoite vaihtuu, kuten nimikin Vaikeuksia Hirvijärven kassan hoidossa Fuusioitumistarjous Ryhälänmäestä Sukevan osuuskassa Ilonaiheita, mutta myös uhkia Osuuskassan liiketoiminta monipuolistui Osuuskassa avusti ja sijoitti Tuloksettomaksi jäävä kosioretki Ensin rakensi kunta, sitten osuuskassa Kalle Hyrkäs ( ) Jyrkälle oma osuuskassan konttori Osuuskassan palveluksessa Hengennostatusta ja elokuvantekoa Suomi on riippuvainen maailmantaloudesta Osuuspankki syntyy aletaan puhua myös Suomen hollywoodista Ankarat maksuvalmiusponnistelut Pankkimaailma myllerrysten kourissa Maan talous ahdinkoon ja jälleen uuteen kukoistukseen Muutoksen tuulet puhaltavat ketkä pysyvät mukana? Uudet toimitilat ja uusia kasvoja Sodan ja siirtoväen asuttamisen aika Sota-ajan kynnyksellä Sota-ajan toimintaa Siirtoväen asuttaminen oli mittava projekti Muutoksia kassan toimintaan Muut osuustoimintahenkiset yritykset Rutakolla 72 7.Uudelle vuosituhannelle Sukupolvenvaihdokset The Wall Street Journal eukonkannosta Eteenpäin kovien haasteiden aikana Sonkajärven talotehdas Sinivalkoisen pääoman uusi linnake Liitteet

6 Esipuhe Sonkajärven Osuuspankki on sadan vuoden ajan tehnyt tärkeää työtä oman paikkakunnan ja sen asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Nykyisen pitäjämme useista kassoista Rutakon Osuuskassa perustettiin ensimmäisenä vuonna 1908, siis jo reilu vuosikymmen ennen oman kunnan perustamista. Voi vain lämmöllä ajatella niitä puuhamiehiä, joilla riitti avarakatseisuutta oman kassan perustamiseksi. Jos historiasta haluaa nostaa yhden nimen ylitse muiden, ei voi sivuuttaa Rutakon Gebhardin Paavo Ruotsalaisen nimeä. Kassanhoitajana hänestä kehittyi tunnettu ja tunnustettu vaikuttaja, joka loi paikkakunnallemme vahvan pohjan osuuskuntamuotoiselle pankkitoiminnalle. Pitkä taival tähän päivään ei olisi onnistunut ilman hyviä asiakassuhteita; tänä päivänä jo yli kaksi kolmesta sonkajärveläisestä luottaa talousasioissa oman paikkakunnan rahalaitokseen ja laaja joukko muualla asuvia on edelleen valinnut kotipitäjän pankin omakseen. Uskon, että perusarvomme paikallisuus, ihmisläheisyys ja luotettavuus, eivät ole ristiriidassa asiakkaittemme arvomaailman kanssa. Juhlavuoteen on hyvä lähteä luottavaisin mielin, onhan pankin taloudellinen tilanne vahvempi kuin koskaan. Tämän päivän vastuunkantajat lupaavat kaikille 7000 asiakkaalle ja lähes 3000 omistajajäsenelle jatkaa työtä asiakkaittemme parhaaksi. Pankin seuraavalla vuosisadalla ovat omat haasteensa ja pankin on rohkeasti muututtava ympäristön muutoksien mukana. Parhaat edellytykset onnistumiselle saamme olemalla osa vahvaa Op-Pohjola-ryhmää ja luottamalla omaan osaamiseemme. Tämän teoksen valmistuksesta haluan kirjoittajien lisäksi kiittää historiatoimikunnan jäseniä: Mikko Mustosta ja Kaarina Ruotsalaista sekä kaikkia pankin nykyisiä toimi- ja hallintohenkilöitä, jotka toimikunnassa ovat edesauttaneet vaativan tavoitteen toteutumista. Antoisia lukuhetkiä. Esko Nissinen, toimitusjohtaja Sonkajärven Osuuspankin satavuotinen historia on nyt saatu pakettiin tämän historiikin muodossa. Taustalla on kohtuullinen määrä asiakirjojen penkomista ja asioiden selvittelyä. Silloin tällöin on voinut huomata uppoutuvansa menneisiin aikoihin ja eläytyneensä sonkajärveläisten sattumuksiin siten, ettei kellon kulkua ole edes huomannut. Historiatoimikunnan ensimmäisessä kokoontumisessa harmiteltiin ja katsottiin naapuripankkeja kateellisina siitä, ettei Sonkajärven Osuuspankin menneisyydestä löydy varsinaisia kupruja, kavalluksia tai muuta järisyttävää, joka toisi väriä muisteluteksteihin. Monia sellaisia asioita on kuitenkin työn kuluessa tullut vastaan, joista ei edes pankin omalla väellä ollut aina tarkkaa tietoa. Tutkijoina mieltämme lämmittää, että olemme matkan varrella saaneet korjata jokusen väärinkäsityksenkin. Monesti nuorille yrityksille on kova haaste, että pääsee edes näyttämään kyntensä. Tämä historiikki on meille ensimmäinen lajissaan. Sonkajärven Osuuspankin osoittama luottamus yritystämme kohtaan on avannut uusia ovia, minkä ansiosta toisen pankkihistoriikin kirjoittaminen pääsee alkamaan pikapuoliin. Haluammekin esittää suuren kiitoksemme pankin päätöksentekijöiden ennakkoluulottomuudesta. Keimo Sillanpää & Tommi Ålander TK-Eval 4

7 Unto Kumpulaisen vuonna 1976 valmistunut Kylväjä-patsas valvoo pankkisalia tänäkin päivänä. 5

8 Rutakko mainitaan kylännimenä jo vuoden 1740 asiakirjoissa. Se on edelleen maarekisterikylän nimenä Sonkajärven kirkonkylän seudulla. Rutakko-sana on maastosana, joka tarkoittaa vesiperäistä savi- tai liejumaata kuten vesijättöä tai tulvaniittyä. Kuvassa Rutakon kylää halkova tie 1900 luvun alussa. Sonkajärven kunnan kotiseutuaineisto 1 LIIKKEELLELÄHTÖ

9 Linnunpojat pesissään Viime vuosisadan alun Rutakolla, vaihtelevassa mutta tavallisen savolaisessa mäkimaisemassa, soljui ihmisten elämä maaseudulle tyypilliseen tapaan maanviljelyksen, karjanhoidon ja metsätöiden määrätessä elämänrytmin. Parhaat pellot olivat järvien ja jokien rannoilla ja sinne sijoittuivat myös suurimmat talot. Rakennukset olivat hirrestä tehtyjä, mutta joissakin isommissa taloissa oli jo kivinavetta. 1 Maisemaa hallitsivat kumpuilevat metsät, joiden lomitse pilkistelivät suhteellisen harvalukuiset järvet ja lammet. Aluetta sivusi kaksi jokireittiä, joihin liittyi lukuisia pienempiä puroja. Näistä vesiteistä Rutakkoa lähempi ja rantavarsien asutukseltaan tärkeämpi oli Hernejärven eli Viitaan reitti (nykyisin Matkusjoki). Sille Rutakoltakin pääsi Sonkajärveä soutamalla. Jos jokea sauvoi ylävirtaan savi- ja hiesupeltojen lomitse ja näki koskien ohittamisen vaivan, vastaan tuli ennen pitkää Sukeva, jonka kautta kulki rautatie Iisalmesta Kajaaniin vuodesta 1904 lähtien. Toinen jokireitti oli Rutakon itäpuolella kulkeva Nilsiän reitti (Nurmijoki). Sen varsia reunustivat laajat, harvaan asutut erämaat, joissa ihminen saattoi kulkea pitkäänkin toista tapaamatta. Paitsi järviä, jokia, lampia ja puroja oli seudulla runsaasti soita. Koko Iisalmen entisen pitäjän ja Nilsiän alueella oli vuoden 1903 tilaston mukaan soita kolmasosa koko pinta-alasta. Alueen pohjoisosissa, vedenjakajalla, oli selvästi enemmän aukeita soita kuin muualla Pohjois- Savossa, jopa yli puolet maapinta-alasta luvun alussa nykyisen Sonkajärven kunnan alueella peltoalat olivat pääosin pieniä, alle kymmenen hehtaarin kokoisia, ja karja samassa suhteessa vähälukuinen. 3 Ellei omistanut maata matkusjokivarren ravinteikkailta rannoilta, käytäntönä oli, että viljelyalaa lisättiin kaskeamalla tai perkaamalla korpia suoviljelykselle. 4 Vähitellen varsinainen peltoviljely kuitenkin alkoi vallata alaa; viimeiset kasket poltettiin 1920-luvun tienoilla. 5 Viljelykelpoista maata lisättiin 1800-luvun lopulla ja vielä 1900-luvun alkupuolella myös järviä laskemalla. Omilta viljelyksiltä saatu sato ei kuitenkaan täysin riittänyt koko vuoden tarpeisiin, vaan monesti jouduttiin turvautumaan ostoviljaan. 6 Oman merkittävän lisänsä ihmisten elinkeinoihin toi alueella harjoitettu rahdinajo, joka kuitenkin loppui lähes tyystin samalla, kun seudulle valmistui rautatie Iisalmesta Kajaaniin. Hevosella ajettuna rahtireittinä oli siihen asti ollut Soinlahden sataman ja Kajaanin väli ja rautatien ulottuessa Iisalmeen rautatieaseman ja Kajaanin väli. Myös Jyrkän tehtaalle oli rahdinajo rautatehtaan toimiessa vilkasta. Soinlahdesta tehtaalle kuljetettiin kalkkikiveä ja takaisin Jyrkältä Soinlahteen valurautaharkkoja. Vasta kun rahdinajo loppui, alkoivat siitä toimeentuloa saaneet isännät kääntää huomionsa maanviljelykseen ja sen kehittämiseen, jolloin peltoviljelykset saattoivat yleistyä. 7 Samalla myös yleinen kehitys karjataloudessa meni vauhdilla eteenpäin. Jo paria vuosikymmentä aikaisemmin kirjoitti rutakkolainen Lassi Ruotsalainen alueen ihmisten elämästä Savo-lehteen: Muuten ollaan ja eletään täällä nykyään kunnan yleisessä elämässä jokseenkin hiljaisesti ja siivosti kuin linnunpojat pesissään. Tuo tuhansien tuttava ja ylistämä ystävä, putelijuoma, ei tätä nykyä ole täällä monen luona kortteeria saanut, ainoastaan yhdessä talossa pidetään sitä vieläkin jokapäiväisenä ystävänä. Kuolevaisuus vähäinen. Terveys tyydyttävä, ainoastaan muutamissa lapsissa rokkotauti. 8 Vuonna 1910 Rutakolla oli 1290 asukasta. Asukastiheys oli 6,1 asukasta neliökilometrillä. 9 Sonkajärven kunnan kotiseutuaineisto 7

10 Mitä tuolloin tapahtui muualla? Viime vuosisadan alussa Suomi oli selkeästi agraariyhteiskunta, mutta maa alkoi pikkuhiljaa teollistua. Maataloudesta sai toimeentulonsa kaksi kolmesta suomalaisesta. Työssä käyvästä maalaisväestöstä 40 prosenttia omisti tilansa tai viljeli sitä vuokrasopimuksen nojalla. Maataloustyöläisiä oli 40 prosenttia ja torppareita 20 prosenttia. 10 Maatalousvaltaisen Suomen teollisuus kehittyi. Tähän vaikuttivat myönteisesti korkeina pidetyt suojatullit, jotka rajoittivat ulkomaista tuontia. Suomalaisen teollisuuden pääasiallisena markkina-alueena oli Venäjä ja erityisesti Pietarin seutu. Varsinkin maan sahateollisuus auttoi vahvistamaan talouselämää. Myös tekstiiliteollisuudella meni hyvin. Pääoma suomalaisen teollisuuden kehitykseen saatiin ulkomaisilta omistajilta. Ehdoton edellytys maan talouden kehittymiselle oli rautatieverkoston rakentaminen. Rahatalouteen siirtyminen ajoittui ja lukujen vaihteeseen, jolloin myös maan talouskehitys nopeutui tuntuvasti. Rahatalouteen siirtymisen myötä työvoiman liikkuvuus lisääntyi ja mahdollisuudet erikoistumiseen paranivat. Säästämisen kohdistuminen rahavaroihin tavarasäästämisen sijaan toi säästöt ihmisten kätköistä pankkisektorin piiriin. Luotonannon kerrannaisvaikutusten ansiosta investointimahdollisuudet lisääntyivät merkittävästi, mikä sitten näkyi talouden suotuisana kehityksenä. Markka oli vielä sidottuna kultakantaan ja sen arvo säilyi suhteellisen muuttumattomana. Maassa elettiin Routavuosien (l. ensimmäinen sortokausi) keskellä, mutta noihin aikoihin liittyvät tapahtumat eivät liiemmin syrjäistä savolaiskylää koskettaneet. Routavuodet saivat alkunsa vuonna 1899 keisari Nikolai II:n, Suomen suuriruhtinaan, antamasta Helmikuun manifestista, jolla keisari muutti itsevaltaisesti Torpparit, lampuodit ja mäkitupalaiset Suomalaisella maaseudulla oli kolmenlaisia maan vuokraajia: torppareita, lampuoteja ja mäkitupalaisia. Maanvuokraajaryhmien keskinäiset erot olivat pienet, mutta nämä erottuivat kuitenkin varsinaisista palkollisista eli rengeistä ja piioista sekä tilattoman väen suuresta joukosta. Torpalla on alun perin tarkoitettu varsinaisen kyläasutuksen ulkopuolella sijaitsevaa, vuokratulla maalla olevaa asumusta. Käsite vakiintui käytännössä tarkoittamaan maanviljelyn harjoittamista varten vuokrattua maatilan osaa. Torpan luovuttamismenettelyä kutsuttiinkin osatilan vuokraukseksi. Lampuotitilat olivat manttaaliin merkittyjä kokonaisia tiloja, jotka oli annettu vuokralle. Tällainen sivutila oli hallinnollisesti edelleen päätalon alainen. Näin ollen ero torppaan ei siis ollut kovin suuri. Mäkitupalainen puolestaan vuokrasi maan lähinnä asumista varten. Tällainen vuokratontti oli yleensä liian pieni päätoimiseen maanviljelykseen. Omiin tarpeisiin mäkitupalainen saattoi hyvinkin pitää kotieläimiä ja viljellä palstaansa. Pääasiassa toimeentulo hankittiin palkkatyöllä maa- ja metsätaloudesta ja teollisuudesta. Koska monet torpparit joutuivat samalla tavoin turvautumaan palkkatyöhön ainakin osan vuodesta, mäkitupalaisten ja torpparien ero ei välttämättä ollut kovin suuri. Lähde Apunen, O Rajamaasta tasavallaksi. Teoksessa Suomi 75, Itsenäisen Suomen historia 1. Weilin+Göös: Jyväskylä. 8

11 Mitä tuolloin tapahtui... Rautatien rakentaminen Iisalmen kautta Kajaaniin merkitsi suurta edistysaskelta Sonkajärvenkin seudulle. Matka-aika Sukevalta Iisalmeen lyheni siten, että oli mahdollista käydä kaupungissa päiväseltään, kun kaupunkireissuun aikaisemmin oli tuhrautunut aikaa vuorokausikaupalla. Suomen suuriruhtinaskunnan lainsäädäntöjärjestystä. Suomen valtiopäivät menettivät keisarin Armollisen Julistuskirjan antamisen myötä lainsäädäntövallan ns. yleisvaltakunnallisissa asioissa. Muutoksen nähtiin rikkovan autonomisen Suomen perustuslakia vastaan. 11 Kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov oli aloittanut manifestin myötä yhtenäistämistoimet. Hän sai vahvat valtuudet Suomen muuttamiseksi uuteen aikaan. Suomen ja ruotsin kielet sekä Suomen itsehallintoasema joutuivat erilaisten sortotoimenpiteiden kohteiksi, suomenmielisiä poliitikkoja karkotettiin ulkomaille ja kokonaisia sanomalehtiä lakkautettiin. Lähes kaikki poliittisesti tiedostavat suomalaiset olivat sitä mieltä, että jonkinlainen kulttuurinen ja poliittinen puolustautuminen oli välttämätöntä. Keinoista ei kuitenkaan vallinnut yksimielisyyttä. Perustuslailliset nousivat passiiviseen vastarintaan: he kieltäytyivät alistumasta laittomina pitämiinsä määräyksiin ja tekivät kansan parissa asian puolesta propagandaa. Myöntyväisyyspolitiikan kannattajat pyrkivät välttämään kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi huonontaa hallitsijan ja Suomen kansan välisiä suhteita. Kuitenkin myös he ilmaisivat selvästi vastustuksensa laittomia keisarillisia asetuksia vastaan. 12 Passiivinen vastarinta todennäköisesti esti venäläistämistavoitteiden toteutumisen. Vuosina järjestetyt kutsuntalakot onnistuivat kohtalaisesti ja kutsunnat lakkautettiin toistaiseksi vuonna Suomalaisia ei velvoitettu osallistumaan Venäjän ja Japanin sotaan. 13 Ensimmäinen sortokausi huipentui Eugen Schaumanin ampuessa Bobrikovin kesäkuussa Tieto kenraalikuvernöörin kuolemasta eteni Suomen syrjäseuduille asti. Ankaran venäläistämismiehen kuoltua sortokausi hieman lieveni. Seuraavana vuonna Venäjän tappio sodassa Japania vastaan johti vallankumoukseen ja Suomessakin suurlakkoon, jossa vaadittiin laillisuuden palauttamista. Perustuslaillisten lakkoilu sulki virastot ja työläisten lakkoilu tehtaat. Järjestettiin myös isänmaallisia mielenosoituksia. 14 Taivuttuaan myönnytyksiin Venäjällä tsaari halusi rauhoittaa myös Suomen ja allekirjoitti ns. Marraskuun manifestin, jossa kumosi laittomat asetukset. Nikolai II kutsui kokoon myös valtiopäivät. Muodostettiin uusi senaatti, joka toteutti valtiopäiväuudistuksen ja sääti paino-, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden. Ensimmäinen sortokausi päättyi tähän. 15 Eugen Schauman teki Suomen historian tunnetuimman poliittisen murhan ampuessaan kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin Senaatin päärakennuksen porrastasanteelle Tapahtumasta tehty piirros on julkaistu Päivälehdessä, joka pian tämän jälkeen lakkautettiin. 9

12 Osuustoiminnan alkuvaiheet Maatalouden teknistymisen vuoksi suomalaisella maaseudulla kasvoi tarve uuteen pääomaan. Tarvetta tyydytettiin 1800-luvun lopulta lähtien pääasiassa yhteistoiminnalla. Suomessa oli jo ennestään monipuolinen, voimakas ja vakiintunut talonpoikainen yhteistoimintaperinne, mutta kyläyhteisöjen hajaantumisen jälkeen piti kehittää uusia taloudellisen yhteistoiminnan muotoja. Luontaistalouteen liittyvästä yhteistoiminnasta rahataloudelliseen osuustoimintaan siirtyminen oli Suomessa perinteestä johtuen helpohkoa. Vuoden 1899 helmikuun manifesti laukaisi osuustoiminnan kansanliikkeeksi, jossa yhdistyivät koko maan kattavan isänmaallisen järjestön tarve sekä tavallisen kansan taloudellisen oman avun tarve. Osuustoiminnan valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi perustettiin Pellervo-Seura. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli synnyttää maaseudulle maamiesseuroja, jotka kasvattaisivat maalaisväestöä osuustoimintaan. Pellervolaisen osuustoiminnan alkuperäisiksi periaatteiksi muotoutuivat yhteistyö ja yhteisöllisyys, omatoimisuus, avoimuus, rehellisyys sekä vastuullisuus. Vuonna 1901 säädettiin osuustoimintalaki, jonka tärkeydestä laki- ja talousvaliokunta oli edellisenä vuonna todennut seuraavaa: Osaksi säästämällä, osaksi toisiansa tukemalla vähävaraisetkin siten voivat päästä nauttimaan suuremman pääoman etuja, ostaa tarpeensa huokeammalla, myydä tuotteensa paremmista hinnoista ja saada tarpeellista luottoa käytettäväkseen. Sen ohessa osuustoiminta on omiansa edistämään säästäväisyyttä, toimeliaisuutta ja yhteishenkeä, ja sen kautta sillä on tärkeä taloudellisesti ja siveellisesti kasvattava merkitys. Mallia Saksasta Suomen osuustoimintamuotoisen lainaustoiminnan alku ajoittuu ja 1870-luvuille, jolloin mm. Rietrikki Polen ja G.Z. Yrjö- Koskinen esittelivät saksalaisen Schulze- Delitzschin ideoihin nojautuvien tuotantoosuuskuntien ja lainakassojen toimintaa. Nämä kassat olivat kaupunkien käsityöläisten ja pienyrittäjien lainakassoja. Asia tuli esille uudestaan joitakin vuosikymmeniä myöhemmin, kun vuonna 1893 Yrjö-Koskinen piti Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä esitelmän Lainauslaitokset maalaiskunnissa Raiffeisenin järjestelmän mukaan. Siinä vaiheessa mielenkiinto oli jo siirtynyt maaseudun sosiaalisten ongelmien lievittämiseen, joten käsityöläisten Schulze-Delitzsch-kassojen tilalla esimerkkinä olivat maaseudulle perustetut Raiffeisen-kassat. 16 Raiffeisen-kassojen kehittäjä oli saksalainen Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Hän perusti vuonna 1864 Heddersdorfer Dahrlehns- Friedrich Wilhelm Raiffeisen ( ) oli ennen osuuskuntatoimintaansa pormestarina kolmessa saksalaiskaupungissa, Weyerbuschissa, Flammersfeldissa ja Heddesdorfissa (nyk. Neuwied). Ollessaan nuorena pormestarina Flammersfeldissa hän joutui todistamaan koronkiskurien armoille joutuneiden vähäväkisten kärsimyksiä. Niihin aikoihin Raiffeisenille kypsyi näkemys osuustoiminnallisen luottoyhdistyksen perustamistarpeesta. 10

13 Osuustoiminnan alkuvaiheet... Suomen osuustoiminnan perustaja Hannes Gebhard ( ) oli liikemies, taloushistorian ja taloustieteen professori sekä vuosina Suomalaisen puolueen kansanedustaja. Hän oli myös kustannusyhtiö Otavan toinen perustaja. Gebhard toimi Osuuskassojen keskuslainarahaston toimitusjohtajana vuosina ja sekä Osuuskassojen keskusliiton toimitusjohtajana vuosina kassenverein -nimisen luottoyhdistyksen, jonka tavoitteena oli taloudellisissa vaikeuksissa olleiden talonpoikien luotonsaantimahdollisuuksien parantaminen. Vuonna 1872 Raiffeisenin johdolla perustetut kassat muodostivat yhteisen keskusorganisaation. Tämän jälkeen Raiffeisen-kassat yleistyivät nopeasti Saksassa. Ne olivat suosittuja, koska ne myönsivät lainoja myös sellaisille väestöryhmille, joita olemassa olleet luottolaitokset eivät halunneet ottaa asiakkaikseen. 17 Raiffeisen-kassojen lähtökohtana oli jäsenten rajoittamaton yhteisvastuu, jolla korvattiin oman pääoman niukkuus. Tämä mahdollisti kassojen perustamisen myös kaikkein köyhimmille alueille. Kassojen toiminta-alue oli varsin pieni, yleensä yksi kylä. Tämän vuoksi kassojen jäsenet tunsivat hyvin toisensa ja toistensa mahdollisuudet maksaa lainansa takaisin. Lainaukseen tarvittavat varat saatiin talletuksina joko kassan omilta jäseniltä tai ulkopuolisilta tallettajilta. Korkomarginaali pidettiin alhaisena hoitamalla kassoja vapaaehtoisvoimin, eli jäsenten valitsema hallitus vastasi kassan hoidosta saamatta työstä mitään korvausta. 18 Gebhard primus motorina Suomessa osuustoiminnan tärkeimpiä puolestapuhujia oli Hannes Gebhard, joka tutustui 1890-luvulla osuustoimintaan eri puolilla Eurooppaa. Hän sai vaikutteita etenkin Saksasta ja Englannista (Irlannista). Gebhardin mukaan osuustoiminta oli väline, jolla poistetaan maaseudun vähäväkisen väestön elämän epäkohtia. Ongelmina olivat esimerkiksi maaseudun väestön velkaantuminen maakauppiaille ja maataloutta luotottavien pankkien puuttuminen maaseudulta. 19 Poliittisissa piireissä maaseudun lainakassojen perustamista tukivat näkyvimmin ns. kateederisosialistit, joiden mielestä valtion ja yhteiskunnan parempiosaisten velvollisuutena oli sosiaalisten epäkohtien parantaminen asteittaisten uudistusten avulla. Eniten tätä näkemystä kannatettiin vanhasuomalaisten piirissä, mutta sillä oli kannattajansa myös ruotsalaisen ja nuorsuomalaisen puolueen liberaaleissa edustajissa. 20 Osuuspankin malliksi Hannes Gebhard omaksui Saksan Raiffeisen-kassat, joissa toiminta perustui kyläyhteisön tarjoamaan tiukkaan sosiaaliseen kontrolliin. Raiffeisenin mallin mukaisesti lainakassan tarvitsemat varat oli tarkoitus saada kokoon jäsenten ja muiden kyläläisten talletuksista, mutta Suomessa rahaa liikkui kuitenkin vielä hyvin vähän, joten mahdollisuudet talletuksiin perustuvaan varainhankintaan olivat vähäiset. Päätettiin perustaa keskusyksikkö, jonka tehtävänä olisi avustaa paikallisten kassojen perustamisessa ja hoitaa näiden kassojen varainhankinta. Pellervo-Seuran yhdeksi tehtäväksi tuli osuuslainarahaston perustamisen suunnittelu. Oman osuustoiminnallisen luottolaitoksen perustamista pidettiin ehdottomana edellytyksenä muiden osuustoi- Pellervo-Seura 11

14 Osuustoiminnan alkuvaiheet... minnallisten liikeyritysten perustamiselle. Ratkaisun löytämiseksi käännyttiin valtion puoleen, joka olikin valmis myöntämään varoja suunnitteilla olevan osuuskassajärjestön käyttöön. Tähän tarkoitukseen perustettiin vuonna 1902 osakeyhtiömuotoinen keskuspankki, joka edelleen lainaisi hankkimansa varat maaseudun osuuskassoille. Osuuskassojen Keskuslainarahasto Osakeyhtiön (OKO) perustava yhtiökokous pidettiin Koska osuuskassoja ei vielä ollut, OKO:n perustajiksi tarvittiin yksityishenkilöitä, jotka sitoutuivat myymään osakkeensa osuuskassoille sitä mukaa kun niitä perustettiin ja kun niiden varat sallivat osakkeiden oston. 21 Taloudellisesti ja poliittisesti OKO:n perustaminen ajoittui vaikeaan aikaan, koska Suomi kärsi 1900-luvun vaihteessa huonoista sadoista, ja vuosi 1902 oli pahin katovuosi lähes 40 vuoteen. Kuitenkin osuuskassojen perustamiselle oli voimakas tilaus, koska niiden myöntämän rahoituksen turvin pystyttiin parantamaan maanviljelyväestön asemaa. Lisäksi osuuskassojen perustamisessa paikalliset tarpeet yhdistyivät koko maan poliittisiin etuihin. Osuustoiminnasta tuli sortokausien ajan venäläistämisen paineessa osa maassa harjoitettua passiivista vastarintaa. Venäläisten oli paljon vaikeampi kieltää Suomen taloutta parantavia toimia kuin avoimen poliittisia aloitteita. Osuustoiminnallisuuden edistäjät Gebhard etunenässä näkivät, että maan talouden vahvistaminen osuuskassojen avulla lisäsi suomalaisten kestokykyä venäläistämisen paineessa. On arvioitu, että nämä poliittiset tekijät olivat huomattavalta osalta vaikuttamassa siihen, että osuustoimintaliike hyvin nopeasti paisui suureksi kansanliikkeeksi. 22 Pellervo-Seura Suomen taiteen kultakaudella vaikuttaneen taidemaalari Albert Gebhardin maalaus vuodelta 1927 Kun Suomen osuustoiminnan syntysanat lausuttiin helmikuulla

15 Rutakon osuuskassan perustaminen Pääomaa tarvittiin, mutta asiallisilla ehdoilla Maaseudun elinolojen parantaminen ei Sonkajärvelläkään ollut kiinni pelkästään viljelijöiden työpanoksesta. Maanviljelyn ja karjanhoidon tehostamiseen tarvittiin maatalouden uusien apukeinojen, kuten lannoitteiden ja maatalouskoneiden, hankkimisen edellyttämää pääomaa. Yksi tärkeä keino koko maan maaseudun pääomapulan helpottamisessa oli osuustoimintaliikkeen synnyttäminen. Vaikka Rutakolla oli jo ennestään totuttu lainaamaan kunnallisten kassojen varoja, ei kassojen varainhoitoon liittyvä lainauskäytäntö koskenut kaikkia lainantarvitsijoita. Kassojen varat oli vähäistä käyttöpääomaa lukuun ottamatta lainattu aina parillekymmenelle Rutakon suurimmalle talolliselle, jotka olivat samalla kunnan keskeisiä päättäjiä. Vaivaiskassankin varoista lainattiin muutamina vuosina suurempi osa talollisille kuin käytettiin vaivaishoitoon. 23 Kunnan kassojen varojen lainaaminen oli olosuhteisiin nähden ymmärrettävää. Oikeat pankit olivat kaukana hankalien yhteyksien päässä ja kunnan varojen tallettaminen olisi etäisyyksien takia aiheuttanut vain ylimääräisiä kustannuksia. Lainoista myös maksettiin 5 prosentin korkoa, joten kunta sai harjoittamastaan lainaustoiminnasta pientä tuloa. Mitään väärinkäytöksiäkään ei ilmeisesti tapahtunut. 24 Jonkinlainen pankkitoiminta nähtiin Rutakolla jo 1800-luvun puolella tarpeelliseksi silloin, kun toimittiin itsenäisenä Rutakon kuntana. Jo tuolloin oli ollut puhetta säästöpankin perustamisesta. Tästä todisteena on Rutakon kunnan yhtenä rahastona ollut säästöpankin pohjarahasto. Hanke ei kuitenkaan ottanut toteutuakseen. Rutakolla, kuten koko Pohjois-Savossa, oli tapana lainata rahaa varakkaammalta väeltä. Erityisesti yksityiskauppiaat kunnostautuivat velkakaupan harjoittamisessa. Velkakauppaa voidaan hyvällä syyllä pitää hallan ohella merkittävimpänä tekijänä siihen, että Rutakon isännätkin alkoivat olla valmiita perustamaan oman osuuskassan. 25 Vaikutusta isäntien mieliin oli toki silläkin, että osuustoiminta-aate alkoi nopeasti saada tuulta purjeisiinsa: nähtiin kasvava tarve puuttua sosiaalisiin epäkohtiin ja osuustoiminnallisuutta pidettiin muualta saatujen tietojen perusteella hyvänä keinona epäkohtien korjaamisessa. Osuuskassoja perustettiin tiuhaan tahtiin eri puolille Suomea. Vuoden 1907 loppuun mennessä oli rekisteröity jo 240 osuuskassaa, joista yli puolet Kuopion ja Viipurin lääneihin. Kiuruvedelle, Lapinlahdelle ja Pielavedelle osuuskassat perustettiin vuonna 1904, Iisalmeen 1905 ja Vieremän Valkeisille ja Nissilään seuraavana vuonna. Yhden valistuneen kulmakunnan perustama osuuskassa vaikutti seudulla esimerkin tavoin: hyöty ymmärrettiin, kun se nähtiin. 26 Maata kiersivät Pellervon konsulentit ja muut osuuskassa-asian agitaattorit. Heidän järjestämiään tilaisuuksia oli 1900-luvun alkuvuosina hyvin runsaasti. Vuonna 1904 oli neuvontatilaisuuksia yhteensä 529, joista 175:ssä oli osuuskassa-asia jollain tavoin esillä. Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-,yhteistoiminta- ja etujärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa jäsenyhteisöjensä liiketoiminnan toimintaedellytyksiä ja edesauttaa uusien osuuskuntien perustamista ja niiden toiminnan kehittymistä. Pellervon jäsenenä on lähes 400 osuustoiminnallista yritystä tai yhteisöä, joiden keskeiset toimialat ovat pankkija vakuutustoiminta, elintarvike- ja metsäteollisuus, maataloustarvikekauppa sekä sähkö- ja puhelinala. (Pellervo-Seuran vuosikertomus 2006.) 13

16 Rutakon osuuskassan perustaminen... Suurlakkovuotena 1905 yleinen huomio kiinnittyi enemmän muihin asioihin, mutta seuraavana vuonna pidettiin tilaisuuksia siitäkin edestä: kaikkiaan 1008:sta Pellervon neuvojien pitämästä neuvontatilaisuudesta jopa 312 käsitteli osuuskassoja. Seuraavina vuosina määrät jonkin verran laskivat, mutta runsaasta seitsemästäsadasta vuosittaisesta neuvontatilaisuudesta noin kolmannes omistettiin osuuskassa-asialle. Pelkästään Savossa neuvojana toiminut agronomi Aapeli Roos piti vuoden 1908 aikana kaikkiaan 156 osuuskassatilaisuutta, joista osa johti osuuskassan perustamiseen. 27 Yksi näistä tuloksekkaista kokoontumisista oli Rutakolla. Kuopion ja Viipurin läänit olivat osuuskassatoiminnalle erityisen suotuisaa maaperää. Maaseudun luotto-olot olivat näillä seuduilla kaikkein vaikeimmat. Kuopion läänissä huomionarvoista oli itsenäisten maanviljelijöiden pieni osuus ja maaseudun tilattoman väestön runsaus. Kuopion läänin maaseudun sosiaalinen rakenne heijastui selvästi osuuskassojen jäsenkuntaan, sillä puolet kassojen jäsenistä oli vuokramaalla asuvia mäkitupalaisia tai muita vähällä toimeen tulevia. Osuus oli selkeästi suurempi kuin missään muussa läänissä. 28 Rukoushuonekunnasta Sonkajärveksi Vuonna 1854 Rutakolle muodostettiin oma rukoushuoneseurakunta, joka oli Iisalmen emäseurakunnan alainen. Siihen kuuluivat Rutakon, Kilpisaaren, Sonkajärven, Oinasjärven ja Petäjäjärven kylät. Vastaperustetussa rukoushuonekunnassa oli 556 asukasta. Rutakolle saatiin omat kirkonkirjat, hautausmaa ja rukoushuone myöhemmin v myös kirkko. Rutakon rukoushuonekunta aloitti oman kunnallisen toimintansa vuonna 1872 pitäen omat kuntakokouksensa ja hoitaen täysin itsenäisesti kuntansa asiat. Rutakon kunta ehti toimia 30 vuotta, kunnes se vuonna 1902 lakkautettiin ja liitettiin Iisalmen maalaiskuntaan. Tällöin Iisalmen maalaiskuntaan kuuluivat nykyiset Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Kehityksen myötä ja maamme itsenäistyttyä sekä lainsäädäntötyön päästyä alkuun kuntienkin tehtävät lisääntyivät. Tästä ja pitkistä sekä hankalista kulkuyhteyksistä johtuen edellytykset kypsyivät myös Sonkajärven ja Vieremän kuntien itsenäistymiselle. Niinpä 1. päivänä toukokuuta 1920 itsenäistyi ensin Sonkajärven seurakunta. Sonkajärven ja Vieremän kunnat puolestaan erosivat Iisalmesta yksimielisillä päätöksillä aloittaen itsenäisen toimintansa vuoden 1922 alusta. Heti itsenäistyttyään Sonkajärven kunta liittyi jäseneksi Rutakon Osuuskassaan. Kassa myönsi kunnalle ensimmäisen vuoden aikana kaksi suurta konttokuranttiluottoa. Erotessaan Iisalmesta Sonkajärven uuden kunnan asukasluku oli asukasta. Ensimmäinen kunnanvaltuuston kokous pidettiin 2. tammikuuta 1922 Kukkaromäessä Reittu Sirviön talossa. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä J. W. Eskelinen Hankamäestä. Kunnallislautakunnan puheenjohtajaksi tuli opettaja Paavo Ruotsalainen. Ensimmäinen kunnantalo rakennettiin Rutakon rukoushuoneen eli alun perin Hynylän talon vanhoista hirsistä. Myöhemmin vuonna 1934 kunnantaloksi ostettiin pakkohuutokaupassa kirkon vierestä entinen apteekki, joka myöhemmin toimi kirjastotalona ja tätä nykyä Kehy-pajana luvulla rakennettiin nyt käytössä oleva virastotalo. Lähteet Miilu Rissanen, S Iisalmen entisen pitäjän historia. Pohjois-Savon Kirjapaino Osakeyhtiö: Kuopio. Ruhtinaskunnan perintö, katsaus Sonkajärven menneisyyteen Toimittanut Sillanpää, E. Kirjapaino Kevama Oy: Kuopio. 14

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

SÄÄSTOVARAT OSUUSKASSOIHIN

SÄÄSTOVARAT OSUUSKASSOIHIN SÄÄSTOVARAT OSUUSKASSOIHIN SÄÄSTÖVARAT OSUUSKASSOIHIN LUJITTAMAAN MAALAISVÄESTÖN TALOUDELLISTA ASEMAA KIRJOITTANUT EEMIL HYNNINEN PELLERVO-SEURA lh: r,srxi\1 1

Lisätiedot

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa 190 vuotta Säästöpankkihistoriaa Lähteenä on käytetty Antti Kuusterän kirjaa Aate ja raha, Säästöpankit suomalaisessa yhteiskunnassa 1822 1994. Näkökulmat ja tulkinnat ovat kirjan mukaiset. Lainaukset

Lisätiedot

ONDRUSKA. Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukuviesti no 13. huhtikuu 2011

ONDRUSKA. Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukuviesti no 13. huhtikuu 2011 ONDRUSKA Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukuviesti no 13 huhtikuu 2011 1 Sukuseuramme tunnus on rauhoitettu riihipetäjä, joka kasvaa Siilinjärven Kuuslahdessa, Rannan Asikkalan pellolla. Lehtemme on saanut

Lisätiedot

Oskar Flink työn ja toimen mies

Oskar Flink työn ja toimen mies 1 Oskar Flink työn ja toimen mies Hannu Magnusson Kuopio 2010 2 3 Hannu Magnusson Oskar Flink työn ja toimen mies Kuopio 2010 4 Julkaisija Hannu Magnusson copyright Hannu Magnusson ISBN 978-952-92-8159-6

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT Rural Studies Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Koonneet Torsti Hyyryläinen ja Hannu Katajamäki Mikkeli 18.11.2002 Monitieteiset maaseutuopinnot

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA 168 KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA Kunnan perustaminen ja kunnankokousten aika Vuonna 1865 annetulla asetuksella perustettiin maahamme maalaiskunnat. Niiden toimipiiriin määrättiin huoltotoimi ja terveydenhoito,

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN Seppo Zetterberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti

Lisätiedot

Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948

Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948 Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948 Suoranta Kaisa Elina Suomen historian pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2006 Joensuun yliopisto 1. Johdanto...1 1.1. Vuoden 1918 sota

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA

PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA PIIRTEITÄ VANA]AN KANSANOPETUKSESTA Akseli Salokannel Lokakuun 1. päivänä 1955 täytti Vanajan vanhin, kirkonkulman kansakoulu 90 vuotta. Se on siis maamme vanhimpia kansakouluja. Täällä Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla?

Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla? ACTA LAPPONICA FENNIAE 21 Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla? Toimittaneet Pertti Sarala, Pasi Lehmuspelto ja Leena Suopajärvi Lapin tutkimusseura Acta Lapponica Fenniae Rovaniemi 2009 Acta Lapponica

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

Savonia Kuopio 22.2.2006. Professori Jarmo Leppiniemi PANKKITOIMINNAN KEHITTYMINEN JA MERKITYS: SNELLMANISTA KVARTAALITALOUTEEN

Savonia Kuopio 22.2.2006. Professori Jarmo Leppiniemi PANKKITOIMINNAN KEHITTYMINEN JA MERKITYS: SNELLMANISTA KVARTAALITALOUTEEN Savonia Kuopio 22.2.2006 Professori Jarmo Leppiniemi PANKKITOIMINNAN KEHITTYMINEN JA MERKITYS: SNELLMANISTA KVARTAALITALOUTEEN Filosofi ja valtiomies, kirjailija ja toimittaja J. V. Snellman oli muiden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Sotaleskien työhuolto.

Sotaleskien työhuolto. Lakia on myöhemmin eräin kohdin parannettu, mm. siten, että elinkustannusten noustua eläkkeet ovat korotetut, samoin huoltoeläkkeet. Nämä eläkkeet ovat verovapaat. Laki siitä hyväksyttiin keväällä 1S42.

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014 Suomen suurin harrastajakäytössä oleva kaukoputki on Ursan havaintokeskuksessa Artjärvellä. Kaukoputki on 91 cm Astrofox. Kuva Hannu Hongisto

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUHELIN o.y. H istoriikki toiminnasta vuosina 1900-1950 Laatinut FIL.MAIST. OSMO VIITAILA SISALLYS: Sivu Kervo Telefon Ab:n perustaminen 4, Alkuvaiheef vuosina 1900-1907

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot