1. Johdanto Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4"

Transkriptio

1 1 Yv Yh Johdanto Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Talousarvion perustelut Yleistä Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen talousarvioperustelut...5 toimielimittäin...5 Tarkastuslautakunta...5 Yhtymävaltuusto...5 Yhtymähallitus...5 Yhteistoiminta ja työhyvinvoint...5 Tukipalvelut...5 Oppisopimuskeskus...7 Amisto...9 Edupoli...14 Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen taloussuunnitelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Investoinnit Investointien perustelut Hankesuunnitelma Investointien rahoitus v Jäsenkuntien maksuosuudet Erilliset liitteet LIITE 1 Kuntayhtymän strategia...27 LIITE 2 Amiston strategia...28 LIITE 3 Edupolin strategia...29 LIITE 4 Henkilöstöstrategia...30 LIITE 5 Liikelaitos Edupolin talousarvio- ja taloussuunnitelma

2 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta toiminta-alueensa osaamisen kehittämisestä. Jäsenkuntia ovat: Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymään kuuluvat Porvoon ammattiopisto eli Amisto, aikuiskoulutuskeskus Edupoli ja konserni-palvelut (kuva 1). Sisäisiä konsernipalveluita ovat kuntayhtymähallinto, kiinteistöpalvelut ja tietotekniikkapalvelut. Ulkoisia konsernipalveluita ovat oppisopimuskeskuksen palvelut (kuva 2). Konsernin markkinointi- ja viestintäpalvelut tuotetaan Edupolin ja Amiston asiantuntijoiden yhteistyönä. Kuva 1: Kuntayhtymän organisaatio Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on selkeä strategisen suunnittelun järjestelmä, johon osallistuvat kuntayhtymän hallinto ja henkilökunta. Strategia päivitettiin viimeksi keväällä 2010 ja se on esitetty liitteessä. TUKIPALVELUT asiakkaina: konsernijohto ja konsernin oppilaitokset Amisto ja Edupoli sekä oppisopimuskeskus KY-hallinto- Palvelut *ky-hallinto *taloushallinto *henkilöstöhallinto *hankintapalvelut *keskusarkisto *puhelinvaihde Tietotekniikkapalvelut Kiinteistö- Palvelut *kiinteistönhuolto *puhtaanapito Kuntayhtymän jory -hallintoryhmä -kehittämisryhmät tilanteen mukaan JOHTAVA REHTORI Markku Kantonen YHTYMÄHALLITUS pj. Antti Mattila YHTYMÄ VALTUUSTO pj. Pekka Heikkilä Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkamäärä on alkaen Kuntayhtymä sai 15 opiskelijapaikkaa lisää kesällä Opiskelijapaikkamäärä on edelleen huomattavasti alimitoitettu. Uudet lisäopiskelijapaikat tulevat olemaan jatkossa todella tiukassa.

3 3 Kuntayhtymän tämän hetken suurin haaste on POMO-talo. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu muuttaa alkaen uusiin toimitiloihin, jolloin suurin osa kiinteistöstä jää vaille käyttöä. POMO-talon investointien valtionosuusrajoitukset päättyvät vasta huhtikuussa Puolityhjän kiinteistön ylläpito aina vuoteen 2014 asti on kuntayhtymälle kohtuuton taakka. Ongelmaan on yritetty etsiä ratkaisua Porvoon kaupungin kanssa, mutta sitä ei ole toistaiseksi löytynyt. Kuntayhtymän investointien hankesuunnitelmassa varaudutaan myymään POMO-talon kiinteistö viimeistään vuonna Kuntayhtymä varautuu samalla rakentamaan Perämiehentien tontille pienemmän opetuskiinteistön, joka rahoitetaan POMO-talon myynnistä saaduilla tuloilla. Henkilökunnan työhyvinvointiin liittyy olennaisesti oikeudenmukaiseksi koettu palkkausjärjestelmä. Tavoitteena kuntayhtymässä on palkan mahdollisimman hyvä yksilövastaavuus, jolloin palkka määräytyy kunkin henkilön tehtävän vaativuuden, ammatinhallinnan ja tulosten mukaan. Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä on ollut KVTES:n puolella käytössä jo useamman vuoden ja vuoden 2007 aikana mukaan tuli myös kuntayhtymän OVTES:n alainen henkilökunta. Lisäksi kuntayhtymässä on otettu vuonna 2008 käyttöön koko henkilökuntaa koskeva työnsuorituksen arviointijärjestelmä. Kuntayhtymä etsii jatkuvasti kustannustehokkaampia toimintatapoja sisäisten toimintojen keskittämisen kautta, kilpailuttamalla sekä ulkoistamalla toimintoja. Kuntayhtymän kaikki keskitetyt tukipalvelut tuotetaan vuoden 2011 alusta ns. sopimusohjausmallilla. Sopimusohjauksen hyvä toimivuus edellyttää palvelusopimusten lisäksi selkeätä palveluiden tuotteistamista. Kuntayhtymän vuoden 2011 keskeinen kehitystehtävä on tukipalveluiden parempi tuotteistaminen. Vuoden 2006 alusta lukien muutettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta siten, että perustamiskustannusten erilliset valtionosuudet siirrettiin osaksi käyttökustannusten laskennallista valtionosuusjärjestelmää. Kirjanpidossa investointirahoituksen sisältämä yksikköhinta kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouden myyntituottoihin. Näin ollen kuntayhtymän vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen verran ylijäämäinen, jotta kuntayhtymän tuleva investointikyky turvataan. Kuntayhtymä on konserni, joka omistaa osake-enemmistön Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Studiebostäder i Borgå Ab:stä sekä Vantaalla sijaitsevan kiinteistöosakeyhtiö Edupolis in ja Edupoli Oy:n koko osakekannan konserniin on kuulunut myös Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Yhtiöt tukevat osaltaan kuntayhtymän perustehtävää eli nuorten ja aikuisten elinikäistä oppimista. Porvoon kaupunki ja muut kuntayhtymän omistajakunnat selvittävät Itä-Uudenmaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta. Tavoitteena on löytää optimaalinen koulutuksenjärjestäjäkokonaisuus, joka palvelisi maakuntaa tulevaisuudessa. Amiston kiinteistöjen peruskorjaustarve on edelleen merkittävä huolimatta siitä, että viimeisten vuosien aikana kuntayhtymä on saneerannut omia kiinteistöjään kiitettävästi. Askolan toimipisteessä on edellinen, pois lukien keittiön käyttötarkoituksen muutos, peruskorjaus tehty päärakennuksessa vuonna Opetusosastojen kohdalla vastaavaa työtä on tehty 1980-luvun loppupuolella. Muiden kiinteistöjen osalta akuuttia peruskorjaustarvetta ei ole olemassa. Kuntayhtymän strategiaprosessin rakenne ja strategia on uudistettu perusteellisesti. Uuteen strategian rakenteeseen kuuluu toiminta-ajatus, arvot, visio,

4 4 muutosvoimien analysointi ja visiotavoitteet eli strategiset valinnat. Strategiset valinnat koostuvat neljästä näkökulmasta. Ne ovat oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Kuntayhtymän, Amiston ja Edupolin strategiat ovat liitteinä 1,2 ja Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Kuntayhtymän talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista toimielimistä: Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Oppisopimuskeskus Tukipalvelut Amisto Käyttötalous on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä toimielintasolla. Grafiikka: Emilia Iinatti Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitoo toimintakate sekä rahoitustulojen ja -menojen erotus. Investointiosa jakautuu hankkeisiin ja hankeryhmiin seuraavasti: Hankkeet: Hanke 83 Askolan peruskorjaus (sähkö-, lvi-, metalli- ja rakennusosastot) Hanke 84 Amisto Perämiehentie 6 uudisrakennus Hanke 85 Amisto Pmt 6 uudisrakennuksen kalustus Hanke 86 POMO-talon myynti Hankeryhmät: Hanke 71 Kiinteistöjen peruskorjaukset, pienhankkeet Hanke 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 3 Amiston kone- ja kalustohankinnat Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hankkeet ja hankeryhmät nettomääräisinä. Liikelaitos Edupolin talousarvio ja -suunnitelma on kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen liiteosa. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston liikelaitosta koskeva tavoitteenasettelu näkyy liitteessä Talousarvion perustelut Yleistä Kirjanpitojärjestelmä Kuntayhtymän kirjanpidon järjestämisessä ja tilinpäätöksessä noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa sitovat ohjeet ja ennakkopäätökset kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaos. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on noudatet-

5 5 tu Kuntajaoksen voimaan tulleita ohjeita taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman laatimisesta sekä kuntaliiton tilikarttasuositusta. Talousarvion laadintaperusteet Talousarvio 2011 on laadittu 100 euron tarkkuudella. Taloussuunnitelmavuodet esitetään tuhansina euroina. Talousarvion palkkamäärärahat sisältävät 2,5 prosentin oletetun ansiotason nousun. Sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 30,0 prosentin mukaan. Poistojen laskemisessa on noudatettu yhtymäkokouksen kesäkuussa 1996 hyväksymää ja marraskuussa 2008 päivitettyä poistosuunnitelmaa. Muilta osin on noudatettu kuntajaoksen suunnitelmanmukaisista poistoista antamaa yleisohjetta. Investointiosaan on merkitty yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Taloussuunnitelma vuosille on laadittu talousarviovuoden 2011 hintatasossa Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen talousarvioperustelut toimielimittäin Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta saa toimintaansa varten tarvittavat määrärahat suoraan yhtymävaltuustolta. Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Yhtymävaltuuston määrärahan laskentaperusteena on kaksi kokousta vuodessa. Toimielin yhtymähallitus sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän toiminnan. Yhtymähallituksen määrärahoissa on varauduttu 12 kokoukseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamista varten. Johtoryhmän määräraha sisältää johtavan rehtorin ja johtoryhmän jäsenten palkkakuluja. Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Yhteistyöryhmä sisältää työsuojelutoimintaan, työnantajan ja työntekijöiden väliseen yhteistoimintaan sekä työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvät määrärahat. Kuntayhtymä panostaa edelleen työhyvinvointiin ja virkistykseen, mikä näkyy myös yhteistyöryhmän määrärahojen kasvuna.

6 6 Tukipalvelut Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöpalvelut, tietotekniikkapalvelut ja keskitetyt hankintapalvelut. Tukipalvelut jatkaa ympäristönäkökulmien yhä parempaa huomioimista kaikilla toimintansa alueilla. Palvelujen laatua parannetaan käyttäen apuna itsearviointia ja kuntayhtymän sisäistä asiakaskyselyä. Vuoropuhelua asiakaskunnan kanssa parannetaan. Kustannustehokkuuteen kiinnitetään huomiota läpikäymällä ja kehittämällä nykyisiä toimintaprosesseja. Tukipalvelut otti vuoden 2010 alussa liikelaitos Edupolille myytävien palveluiden osalta käyttöön tilaaja-tuottajamallin. Nyt järjestelmä laajennetaan myös Amistolle ja Oppisopimuskeskukselle tapahtuvaan palvelujen myyntiin. Järjestelmä tuo mukanaan suunnitelmallisuutta sekä laatu- ja kustannustietoisuutta. Kuntayhtymähallinto palvelee kuntayhtymän luottamuselimiä, Amistoa, Edupolia ja Oppisopimuskeskusta tuottaen mahdollisimman taloudellisesti näiden tarvitsemia arkistointi-, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluita. Arkistoinnin kohdalla tavoitteena on sähköisen tiedonhallintasuunnitelman kokoaminen. Hallintopalveluiden sisällä tapahtuvat eläköitymiset korvataan toimintoja kehittämällä. Vuodesta 2006 kuntayhtymällä on ollut valmiudet vastaanottaa sähköisiä ostolaskuja. Aktiivisella tiedottamisella pyritään sähköisten ostolaskujen määrä nostamaan 70 prosenttiin kaikista ostolaskuista. Sähköisesti laadittavien matkalaskujen, työsopimusten ja virkamääräysten automaattisella siirrolla henkilöstöhallinnon järjestelmään helpotetaan kuntayhtymän toiminnan laajenemisen ja henkilöstöresurssien vähenemisen aiheuttamia työpaineita henkilöstöhallinnossa. Kiinteistöpalvelut käsittää kuntayhtymän omistamien viiden kiinteistön käyttö-, kiinteistönhuolto- ja siivoustehtävät. Kiinteistönhuolto pyrkii energiatehokkaaseen toimintaan ja eri järjestelmien toimintahäiriöiden ehkäisemiseen ennakkohuoltotoimenpitein. Kiinteistöjen käyttöpalveluja vahvistetaan muuttamalla keväällä 2011 vapautuva vahtimestarin virka huoltomiehen toimeksi. Oman henkilökunnan lisäksi hankitaan tarvittava määrä ostopalveluja. Kiinteistönhuolto vastaa myös kuntayhtymän rakennushankkeiden toteuttamisesta. Mikäli taloussuunnitelman investointiosa pystytään toteuttamaan suunnitelman mukaisena, varaudutaan vahvistamaan nykyistä henkilökuntaa rakennustöiden valvojan toimella. Siivoustoimen henkilökunta luo siistin, puhtaan ja viihtyisän toimintaympäristön, asiakasta arvostaen. Siivoojat huomioivat toiminnassaan myös ympäristöasiat. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun siirtyminen pois POMO-talosta ja tätä kautta tuleva talon vajaakäyttö sekä Perämiehentien peruskorjaustöiden päättyminen aiheuttavat siivousmitoituksen tarkistuksia vuoden 2011 aikana. Lisäksi siivoushenkilökunnan eläkkeelle siirtymiset aiheuttavat työjärjestelyjä ja mahdollisia siirtymisiä toimipisteiden välillä ja uusien henkilöiden rekrytointia. Tietotekniikkapalvelut sisältää kuntayhtymän yhteisen tietotekniikkayksikön kustannukset sekä yhteisiksi katsottavien tietotekniikan tietoliikenne-, laite- ohjelmisto-, palvelu- ja tarvikekustannukset. Kuntayhtymän tietotekniikassa jo vuonna 2009 alkanut merkittävien muutosten aika on jatkunut vuonna 2010 ja jatkuu edelleen vuonna Kehittämisen painopiste on edelleen tietojärjestelmissä ja niiden integraatiossa, ja työ tulee jatkumaan usean vuoden ajan. Merkittävin yksittäinen hanke on kaikkien kun-

7 7 tayhtymän intra- ja internet-sivustojen uudistus. Tietotekniikkayksikön omaa työtä kehitetään ottamalla käyttöön uusia järjestelmiä. Keskitetyt hankintapalvelut tarjoaa hankintoihin liittyvää asiantuntemustaan koko kuntayhtymän käyttöön. Kuntayhtymän hankintasihteerin toimi on tällä hetkellä täyttämättä ja hallintojohtaja hoitaa kuntayhtymän volyymituotteiden hankintojen kilpailuttamisen omien tehtäviensä ohella. Amiston toimistopäällikkö ja Edupolin hallintopäällikkö hoitavat omien oppilaitostensa hankintojen kilpailuttamisia. Mahdollisuuksien mukaan käytetään Suomen Kuntaliiton omistaman KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuspalveluja. Oppisopimuskeskus 1. Toimintasuunnitelmaosa, oppisopimuskeskus Oppisopimustoiminta Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus seuraa toiminnassaan suoraan kuntayhtymätason strategiaa mutta työstää kehittämisen painopistealueet ja toimintasuunnitelman oppisopimustoiminnan lähtökohdista. Vuodelle 2011 on kolme kehittämisen painopistettä. Ensimmäinen painopiste on sopimuskannan seurantajärjestelmän kehittäminen siten, että sopimustilanteen seuraaminen on tarkempaa ja varhainen puuttuminen yllättäviin muutoksiin olisi helpompi toteuttaa. Uusien oppisopimusten alkaminen on perinteisesti ajoittunut laskentapäiviä edeltävään aikaan eli tammikuulle ja syyskuulle. Kuukausitasolle vietävän seurannan avulla pyritään myös tasaamaan uusien koulutusten alkua tasaisemmin läpi vuoden. Toinen kehittämisen painopiste kohdentuu oppisopimuskeskuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutustarkastajan työ edellyttää sekä projektijohtamisen että verkostojohtamisen taitoja. Vuoden 2011 aikana koulutustarkastajat osallistuvat aiheisiin liittyvään täydennyskoulutukseen. Samalla asiakasrajapinnassa tapahtuvia toimintoja ja palveluita tarkastellaan kriittisesti ja uusitaan tarvittaessa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajan nimeämän työpaikkakouluttajan rooli on tärkeä koulutuksen onnistumisen kannalta. Kolmas kehittämisen painopiste liittyy työpaikkakouluttajille suunnatun koulutuksen kehittämiseen. Olemassa olevia koulutuksia tuotteistetaan selkeiksi paketeiksi. Noin puolen päivän mittaisen peruskoulutuksen käyneille työpaikkakouluttajille tarjotaan lisäksi koulutusta osaamisen arvioinnista ja työyhteisön ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Hrd Henkilöstöjohdon tiimi on laatinut henkilöstön kehittämisen toimintasuunnitelman. Kehittämistyön kehyksenä käytetään IIP-standardin osa-alueita. Investors in People (IIP) on kansainvälinen standardi ja johtamisen kehittämismalli, jonka tarkoitus on auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään. Henkilöstön kehittämisen toimintasuunnitelmassa vuosille on kolme päämäärää: 1) kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen, 2) kannustusjärjestelmään liittyvien toimintamallien kehittäminen ja 3) osaamistason noston suunnitelma. Vuoden 2011 aikana toteutetaan henkilöstön kehittämissuunnitelma, koulutus esimiehille IIP-standardin sisällöstä sekä yksilökehityskeskustelujen virtaviivaistaminen.

8 8 Resurssointia kuntayhtymän hrd-toimintoihin lisätään. Kuntayhtymään palkataan vuonna 2011 henkilöstönkehittämispäällikkö. Hänen ensimmäisiin tehtäviinsä kuuluu sisäisten rekrytointipalvelujen kehittäminen. Osaamisen kehittämistehtävää tukee kaksi meneillään olevaa projektia. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa kehitetään organisaation uudistumiskykyä. Ensimmäisten tutkimustulosten perusteella organisaatiosta valitaan kriittisimmät kehittämiskohteet, joita työstetään vuoden 2011 aikana. Osaavaohjelman rahoituksella on käynnistynyt OIVA-hanke (oivalluksia oppilaitoksen arkeen). Yhteistyössä Porvoon kauppaoppilaitoksen kanssa järjestetään täydennyskoulutusta ja kehittämistyöpajoja. Hanke päättyy vuoden 2011 loppuun. Uudistumiskyvyn elementit Ulkoinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen on uutisointia erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Ulkoisella tiedottamisella pyritään kuntayhtymän oppilaitosten ja oppisopimuskeskuksen tunnettuuden lisäämiseen ja myönteisen imagon luomiseen ja sen ylläpitoon. Tavoitteena on tuoda oikeaa, ajantasaista ja myönteistä tietoa kuntayhtymämme toimijoista mahdollisimman monen ulottuville. Ulkoisen tiedottamisen kanavina käytetään pääsääntöisesti alueellisia joukkoviestimiä ja eri asiantuntijuusalueiden erikoislehtiä. Kuntayhtymässä työskentelee osaaikainen tiedottaja. Ulkoisen tiedottamisen osalta vuoden 2011 aikana kehittämiskohteena on selkeän tiedotus- ja viestintäsuunnitelman laatiminen. Kohderyhmäkohtainen analyysi tiedottamisen tavoitteista, menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä selkeyttää tiedottamisen roolia kuntayhtymässä. 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Oppisopimuskeskuksen arvioitu opiskelijamäärä vuonna 2011 laskentapäivien keskiarvona on 815 opiskelijaa. Taloudellisen taantuman vuoksi perustutkintojen määrä on ollut parin vuoden ajan laskusuunnassa sillä työnantajien halukkuus sitoutua pitkiin perustutkintosopimuksiin on alhainen. Vuonna 2011 perustutkintojen määräksi on arvioitu 300 opiskelijaa, mikä on vuoden 2010 tasolla. Perustutkintojen määrän laskiessa tutkintoon johtavan lisäkoulutuksen ja tutkintoon johtamattoman lisäkoulutuksen määrä on vastaavasti kasvanut. Opetusministeriön myöntämä oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuskiintiö on kasvanut sekä 2009 että Vuonna 2011 tutkintoon valmistavassa lisäkoulutuksessa arvioidaan olevan 450 opiskelijaa ja tutkintoon johtamattomassa lisäkoulutuksessa 65 opiskelijaa.

9 9 Amisto Strategiset valinnat on tehty kuntayhtymätasolla kevään strategiaprosessissa. Ne jakaantuvat neljään näkökulmaan. Seuraavassa tarkastelussa ilmenee, mitä ne merkitsevät Amiston toiminnassa sekä yhden että 3-5 vuoden aikajänteellä tarkasteltuna. Oppiminen ja kasvu Oppiminen on olennainen osa oppilaitoksen toimintaa kaikilla tasoilla tarkasteltuna. Amistossa on erityisen tärkeää määritellä, mitkä osaamiset ovat tärkeitä tulevaisuudessa ja kohdistaa henkilöstön kehittämishankkeet niiden taitojen oppimiseen ja kehittämiseen. Amiston strategiassa on todettu pidemmän aikavälin tavoitteiksi oppimisen lisäksi sen tekeminen näkyväksi ja tulevaisuuteen suuntautumisen olevan myös tärkeää, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämisen muodossa. Kasvu on sanana hieman haastavampi kuin oppiminen. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi oppilaitoksen koon kasvattamista. Amiston kohdalla tämä ei ole ensisijainen tavoite, koska oppilaitoksen koko on optimitasolla juuri nyt tilojen (pois lukien POMO-talo) ja opiskelijamäärän suhteen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen selvitystyön ratkaisuja emme vielä tiedä, mutta sen kautta mahdollisesti tapahtuva kasvu on järkevää, jopa toivottavaa, koko alueen edun kannalta asiaa tarkasteltuna. Amisto kouluttaa alueen vuotiaita nuoria eri ammatillisiin perustutkintoihin. Ammattiin kasvun kanssa samanaikaisesti nuoret kasvavat sekä fyysisesti että henkisesti kohti aikuisuutta. Tämä asettaa oppilaitokselle haasteita vastata omalta osaltaan nuorten kasvun SAKUStars2009. Sarjakuvat 3. palkinto, Anne Lehtola tukemiseen. Kasvun tukeminen liittyy läheisesti osaavaan henkilöstöön ja heidän oppimiseensa. Toimenpiteet, joilla Amisto vastaa strategiassa asetettuihin valintoihin, ovat henkilöstön tietotekniikkakoulutus (kuntayhtymän yhteinen), erityisopiskelijoihin liittyvän tietoisuuden lisääminen ja opettajien työelämäjaksojen kautta hankittu yhä parempi tietoisuus työelämän osaamistarpeista. Kuntayhtymätasolla toinen menestystekijä on uudet palvelutuotteet. Tässäkin kuntayhtymän yhteisenä tavoitteena on verkko-opintojen kehittäminen sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä. Amisto kehittää omaa verkko-oppimistaan ja myös ottaa käyttöön uusia oppimisympäristöjä. Uudet ympäristöt antavat mahdollisuuksia sekä hyvin menestyville että erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Tähän kohtaa kuntayhtymätasolla on liitetty myös tavoite seurata entistä paremmin tuotteidemme työelämävastaavuutta. Amistossa lisäämme yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja opettajien työelämäjaksoja sekä opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja hyödyntämällä saamme palautetta opiskelijoidemme osaamistason riittävyydestä alueen yritysten tarpeisiin. Lyhyellä aikavälillä myös asiantuntijatoimikuntien toiminnan aktivointi on tehtävälistalla.

10 10 Toimintatavat, prosessit Amiston omaa toimintaa on arvioitu jo usean vuoden ajan EFQM-laatupalkintomallin mukaan. Suurimpana haasteena on ollut prosessien kuvaus ja mittarit. Nyt olemme asettaneet 3-5 vuoden tavoitteeksi vakiinnuttaa toimintamme ja yhdenmukaistaa prosessimme. Tavoitteena on luoda myös selkeät mittarit, joiden avulla seuraamme toimintaamme. Matka kohti tätä tavoitetta alkaa heti. Toinen tämän näkökulman menestystekijä on ympäristövastuullisuus. Tavoite on saada talousarviovuoden loppuun mennessä Amistolle ja muulle kuntayhtymälle ISO sertifikaatti. Samassa yhteydessä selvitetään yhdessä Edupolin ja muun kuntayhtymän kanssa OHSAS työturvallisuus- ja hyvinvointisertifiointia. Yhteenvetona voi todeta toiminnan tavoitteiden olevan yhteisten toiminta- ja kehittämisprosessien mukaisia. Asiakkuus Menetystekijä on työelämäyhteistyö. Amistossa tämä on erittäin tärkeä osa nuorten oppimisprosessia. Työssäoppiminen on vähintään 20 opintoviikkoa, monissa perustukinnoissa määrää on nostettu jo tutkinnon perusteissa. Käytössä oleva arviointimenetelmä, joka perustuu pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin lisää työelämäyhteistyön tärkeyttä. Keskeisenä tavoitteena on tarjota työelämän edustajille koulutusta em. asioiden tiimoilta. Näin taataan laadukas toiminta koko nuoren koulutuksen ajan. Tähän kohtaan liittyy läheisesti jo aikaisemmin mainitut opettajien työelämäjaksot, asiantuntijatoimikunnat sekä verkkoympäristön kehittämiseen liittyvät hankkeet. Tulevaisuus Terve, positiivinen talous on kaiken toiminnan lähtökohta. Tämä on selkeä tavoite aina eikä riipu tarkasteluajanjaksojen pituudesta. Amiston kohdalla tilanne on tällä hetkellä haastava, mutta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa tämä menestystekijä on keskeisellä sijalla. Yhden vuoden talousarviota tarkasteltaessa ei ajatus positiivisesta taloudesta toteudu johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksestä, joka ei antanut kuntayhtymälle lisää opiskelijapaikkoja. Toinen kaikkien tuntema syy on Haaga-Helian muutto POMOtalosta ja Amiston kiinteistökulujen merkittävä kasvu. Pidemmällä aikajänteellä asia saadaan korjaantumaan tavalla tai toisella. Tilanne toisen asteen koulutuksen kentällä on Itä-Uudenmaan alueella selkiintymätön. OKM on omilla paimenkirjeillään pyrkinyt ohjaamaan ammatillista koulutusta kohti suurempia ammattiopistoja. Porvoo selvittää tilannetta ja ratkaisu/esitys saataneen talousarviovuoden alkupuolelle. Mikä ratkaisu on ja miten se vaikuttaa Amiston toimintaan jää nähtäväksi. Toinen kesken oleva asia, joka ratkennee tavalla tai toisella, on Askolan lukion järjestämisluvan siirto kuntayhtymälle. Molemmilla esitetyillä asioilla on merkitystä kuntayhtymän ja erityisesti Amiston talouden kehittymiseen kohti tavoitetta, joka on terve ja positiivinen talous. Grafiikka: Emilia Iinatti

11 11 Talousarvion lähtökohdat Amistolla on toimipisteet Porvoossa Perämiehentiellä ja Aleksanterinkadulla, Askolan Monninkylässä ja Loviisassa. Talousarvion tunnuslukuja TA2010 TAes2011 Palkankorotusvaraus 3,2% 2,5% Eläkemaksut 23,4% 23,6% Yleinen kustannustason nousu 2,5% 2,5% Lähiopetuksen tuntimäärä/ov 30 h 30 h Tunnit (lähiopetus + muut tunnit Laskennallinen ryhmäkoko 16,6 op. 17 op. Taulukko 1 Oppilaitoksen keskeinen tehtävä on pääsääntöisesti nuorten ammatillinen peruskoulutus. Taulukossa 1 on esitetty Amiston talousarvion tunnuslukuja vuosilta Lähiopetuksen tuntimäärä on 30 tuntia/opintoviikko, laskennallinen ryhmäkokotavoite nostetaan 17 op./ryhmä. Muu tuntivaraus muodostuu pääosin logistiikan, erityis- ja tukiopetuksesta. Ammattiosaamisen näyttötoimikunta, 3-kantainen toimielin, kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. Talousarvion 2011 perusteita Määrälliset tavoitteet Määrälliset Tp-2009 TA-2010 TAes 2011 Ammatillinen perusk./ II-aste Taulukko 2 Muutos-% vrt , ,9% Taulukossa 2 on esitetty v ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2011 on 1345 opiskelijaa. Muu koulutus Oppisopimuksen teoriakoulutuksen opiskelijamäärä on pieni. Opiskelijamäärän kehittyminen Amiston opiskelijamäärä on pysynyt viime vuosien aikana korkealla tasolla. Talousarvion valmistelussa laskennallinen ryhmäkoko on nostettu 16,6 op. -> 17 op./ryhmä. Tällä hetkellä opiskelijatilanne on hyvä. Ammatillisen koulutuksen vetovoima on hyvä ja Amiston eri toimipisteiden opiskelijamäärät ovat korkeita. Korkeat opiskelijaluvut ja tiedossa oleva POMO-talon tyhjeneminen antaa Amistolle jonkin verran mahdollisuuksia miettiä omien toimintojensa uudelleen sijoittamista, jos kiinteistön käytölle ei löydy parempia vaihtoehtoja. Askolan kohdalla voidaan todeta niiden olevan jopa liian korkeita. Perämiehentien tilanne on normalisoitunut viime vuosien peruskorjaushankkeiden jälkeen ja opiskelijamäärä on suuri. Myös Loviisan kohdalla voi ilolla todeta selkeää kasvua viime vuodesta. Loviisan tiloja käyttää kiitettävästi myös Edupoli, järjestäen siellä alueella vetovoimaista aikuiskoulutusta.

12 12 Amiston opiskelijamäärä vv. 2009, TA-2010 ja TA , , , ,0 980,0 960, ,0 920,0 939,3 900,0 880,0 860,0 Tot2009 TA2010 TA2011 Taulukko 3 Taulukosta 3 käy ilmi Amiston opiskelijamääräkehitys Yksikköhinta ammatillisessa peruskoulutuksessa Valtion maksaman ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan nousuksi arvioidaan vuoden 2010 toteutuneesta tasosta +1 %. Ennakkolaskelmassa on käytetty vuodelle 2010 vahvistettuja kertoimia ja porrastusperusteita. Yksikköhinta /opisk. Tp-2009 TA-2010 Taes-2011 Ammatillinen peruskoulutus Taulukko 4 Porrastusperusteisten opiskelijoiden määrä Porrastusperusteella tarkoitetaan tässä yhteydessä jonkin perustutkinnon tai opiskelijaryhmän kohdalla korotettua opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Vuodelle 2010 korotus yksikköhintaan logistiikan koulutuksessa oli 40%, yhdistelmäajoneuvokoulutuksessa 80% ja muiden erityisopiskelijoiden osalta korotus oli 47%. Kaikille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta, laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Tästä suunnitelmasta käy ilmi kyseisen opiskelijan tuki- ja ohjaustoimet sekä syy, mihin erityistoimet perustuvat. Porrastusperusteisten opiskelijoiden vaikutus vuoden 2011 yksikköhintapohjaan määräytyy tilastointipäivän mukaan.

13 13 Toimintatuottojen ja menojen rakenne TAes 2011 (vrt. tp2009-ta-2011) Kokonaistoimintatuotot TP TA TAes Valtio/yksikköhintaan perustuva tulo Muut tulot Kokonaistoimintamenot Tp TA TAes Henkilöstömenot Palvelut ja tarvikkeet Vuokrat (2010-> KOY Lov Amisto) Muut menot (sisältää konsernin kiinteistöt ja hallinnon) Toimintakate Taulukko 6 Taulukossa 6 on selvitetty Amiston toimintatulot ja menot tulo- ja kuluryhmittäin. Päätoimintatulo muodostuu valtion opiskelijakohtaisesta yksikköhinnasta. Muut tulot sisältävät tulot maksullisesta palvelutoiminnasta, vuokratuloista ja valtion avustukset kehittämistoimintaan. Vuodesta 2010 Loviisan toimipisteen tilat on vuokrattu Keskinäinen kiinteistö Oy Loviisan Amistolta. Amiston lisäksi tiloissa ovat vuokralaisina Loviisan kaupungin keskuskeittiö ja Edupoli. Arvioidut vuokratulot v ovat Rakennusala on suosittu Porvoon ammattiopistossa. Kuva: YLE / Anna Huittinen

14 14 Oletko kypsä uusiin haasteisiin? Edupoli Edupoli on kuntalain mukainen kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos Edupolin strategia on esitetty liitteessä 3. Edupolin alustava talous- ja toimintasuunnitelma vuosille on esitetty liitteessä 6. Liikelaitos Edupolin tarkennettu talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa joulukuussa 2010.

15 15 Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen taloussuunnitelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Taloussuunnitelma sis.erin ilman liikelaitosta TA-2010 TAes 2011 Muutos TAsu 2012 TAsu 2013 % 100 Tarkastuslautakunta Tulot yht ,2 % Menot yht ,2 % Netto Yhtymävaltuusto Tulot yht ,3 % Menot yht ,3 % Netto Yhtymähallitus Tulot yht ,2 % Menot yht ,2 % Netto Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Tulot yht ,0 % Menot yht ,0 % Tukipalvelut Tulot yht ,0 % Menot yht ,0 % Netto Oppisopimustoimisto Tulot yht ,3 % Menot yht ,8 % Netto ,0 % Amiston käyttötalous Tulot yht ,3 % Menot yht ,0 % Netto ,7 % Toimintakate

16 16 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Ulkoinen tuloslaskelma ilman liikelaitosta TULOSLASKELMA TA-2010 TAes 2011 Muutos TAsu 2012 TAsu 2013 % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,5 % * Maksutuotot * Tuet ja avustukset ,8 % * Muut toimintatuotot ,3 % ** ,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut * Eläkekulut ,0 % * Muut henkilösivukulut ,7 % * Muut henk.kulujen korj. A/E * Palvelujen ostot ,8 % Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana ,1 % * Varast. lis (+) tai väh(-) 0 0 * Avustukset ,2 % * Muut toimintakulut ,6 % ** ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,3 % * Muut rahoitustuotot ,7 % * Korkokulut ,9 % * Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,6 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,7 % Liikelaitoksen ja muun kuntayhtymän väliset tapahtumat Myyntituloissa liikelaitokselta saatavia tuloja Rahoitustuotoissa liikelaitoksen peruspääoman korvaus Palveluiden ostoissa liikelaitokselta opetuspalv.ostoja

17 17 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma ilman liikelaitosta TA-2010 TAes 2011 Muutos TAsu 2012 TAsu 2013 % Toiminnan rahavirta Vuosikate ,9 % Investointien rahavirta Investointimenot ,7 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,7 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys ,0 % Pitkäaik.lainojen vähennys ,0 % ,9 % Oman pääoman muutokset ,2 % Rahavarojen muutos ,0 %

18 18 3. Investoinnit Investointien perustelut Porvoon ammattiopisto Investointiesitykset HANKE 3 Kone- ja laitehankintaesitykset Ammatillisen koulutuksen vetovoima on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Opiskelijaryhmien keskimääräinen koko on suurempi kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa tarvetta opetukseen käytettävän kaluston määrän kasvattamiseen. Jotta oppilaitos voi tarjota laadukasta opetusta ja opiskelijoille laadukkaan oppimisympäristön, täytyy sen satsata kaluston kilpailukykyisenä pitämiseen vuosittain. Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Toimipisteiden esitykset hankekokonaisuudet AMISTO HANKE 3 Kone- ja laitehankintaes. V Esitys PMT6/ Graafisen hank./mm värien hallintaohj Auto/logistiikka erilaisia kone-laitehankintoja Sähkö/kemia erilaisia kone- ja laitehankintoja Konditorian hankinnat Ulkovaraston korjaus ASKOLA Metalli/NC-kärkisorvi Talotekn.+kiint.hoitajien työpisteet Sähkö/Pina opetusvälineistö/laitehankintoja Rakennus/ATK-luokan uudist.(koneet ja kalust Raka/sähköisten käsityökalujen uusiminen Raka/vanhan Transitin tilalle toinen auto Varastorakennus POMO Tilajärjestelyt amk:n jälkeen ja käyttötarkoitus muutos LOVIISA Opetusvälineistön hankintaa YHTEISET Kestäväkehitykseen kuuluvia hankintoja Oppimisstudio AMISTO YHTEENSÄ

19 19 HANKE 71 Kiinteistöjen peruskorjaus Hankintakokonaisuuteen sisältyy kiinteistöjen pieniä peruskorjauksia. Amisto Askola: - sähkölukitus ja kulunvalvonta - katon kunnostus Amisto Perämiehentie 6: - keskusarkiston liukuhyllyjärjestelmä HANKE 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Kuntayhtymän nykyisen palomuurilaitteiston uusinta ( ) siirtyi vuodelle Levyjärjestelmän levyhyllyt varusteineen ja levyineen uusitaan, mikä aiheuttaa kulut. Lisäksi hankitaan lisänauha-asema nykyiseen nauhavarmistusasemaan :lla. HANKE 83 Askolan peruskorjaus (sähkö-, lvi-, metalli- ja rakennusosastot) Askolan toimipisteen peruskorjaushanke on jaksotettu taloussuunnitelmassa neljälle eri vuodelle. Sähkö-lvi-osastojen saneeraus varaudutaan aloittamaan vuoden 2011 lopulla. Saneeraus jatkuu kone-metalliosaston(2013) kautta rakennusosastolle(2014). Hankkeen jaksotus on sekä taloudellisesti että opetuksellisesti perusteltu, investoinnit jakaantuvat useammalle vuodelle ja opetusjärjestelyjä helpottaa samaan aikaan toteuttava toimipisteen oma rakennushanke. Rivitalotyömaa mahdollistaa opetustoiminnan siirtämisen osaltaan sinne eikä kalliita ja epäkäytännöllisiä parakkeja tarvita. Kuva: Susa Heiska

20 20 HANKEET Hankekokonaisuus sisältää kolme erillistä osaa. Taloussuunnitelmassa on esitetty Porvoon Perämiehentielle rakennettavaksi uutta koulura-kennusta (hanke 84), joka korvaa POMO-talon jatkossa. Ratkaisu mahdollistaa II asteen ammatillisen koulutuksen kampuksen muodostumisen ja sen avulla saavutetaan melkoinen synergiaetu alueella jo olevien palvelujen ansiosta: opiskelijaruokailu, tietopalvelukeskus ja muu opetuksen hallinto sekä kiinteistön hoito. Hankkeen toisena osana on esitetty uuden koulurakennuksen kalustamisen vaatimaa määrärahaa (hanke 85). Uuden rakennuksen rahoitus pohjautuu POMO-talon realisoinnista saatavaa pääomaan (hanke86). Kuva: Susa Heiska

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1. Johdanto Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

1. Johdanto Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 1 Yv 10.11.2011 Yh 6.10.2011 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... 2 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Liite 2 Yhtymähallitus hyv ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

Liite 2 Yhtymähallitus hyv ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Liite 2 Yhtymähallitus hyv. 14.4.2011 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012 2016 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot